19 června, 2024

Výzva ke spolupráci aneb: Selhaly-li všechny pokusy, nastal čas přečíst si návod.

Následující řádky jsou v podstatě komentovanou a zdůvodněnou žádostí o spolupráci. Vysvětlím co navrhuji, proč to navrhuji, koho vybízím ke spolupráci, na čem navrhuji spolupracovat a za kolik … Bohužel, je to je trošku delší, ale sorryjako, tohle není o spolupráci s nedočkavcem, který chce výsledky hned :-).

Napřed malý úvod

Je zcela evidentní, že spoluobčané s naším viděním světa a obav z budoucnosti Česka prohráli. Na počet demonstrací nebo v hulákání pod okny vlády jsme vyhráli, ale ve všech posledních volbách jsme prohráli. Někde bude chyba. Můžeme se na problém podívat z různých úhlů, ale vždy dojdeme k jednomu a témuž:

 1. prohráli jsme v mediálním prostoru, chcete-li v mediální válce. Media proamerických sluníček přesvědčila, resp. ovlivnila více spoluobčanů, kteří se o politiku moc nezajímají než naše strana
 2. nemáme definováno co chceme, přičemž definovat co chceme, resp. mít schopnost rozpoutat celospolečenskou diskuzi na toto téma vyžaduje mít k dispozici za tímto účelem vhodný nástroj … a tedy opět jsme u médií.

Představte si reálnou situaci – v diskuzi v hospodě s přáteli budete chtít někoho „přetáhnout“ do našeho tábora. Dotyčný logicky uvažuje a je nakloněn souhlasit s logickými závěry. Takže začnete: „Víš přidej se k nám, my chceme ….“ a nic, ticho. Nevíme co chceme, resp. není to definováno. Řeknete: „Mainstream koncentruje své názory na seznam.cz, ty naše si můžeš najít na… a zase ticho. Vím, alternativních zdrojů je dost, ale jsou dosti roztříštěné, koncentrované místo není. Jedna z taktik manipulace je přeci přemíra zdrojů a zahlcení informacemi … A opět se tak dostaneme k médiím.

Pokud prohráváme v mediální válce, nedává moc smysl mít hlavní „tah“ přes demonstrace. Smysl dává zaměřit se na mediální prostor se snahou opanovat jej. V létě tady byli někteří, kteří říkali, že demonstracemi ničeho nedosáhneme, jen „upustí páru“ u naštvaného lidu. Očividně měli pravdu. Byl tady i názor, že jedna nebo dvě demonstrace vyděsí pětidemolici natolik, že ochotně do týdne předá vládu nebo alespoň změní směr svého protičeského jednání. Byl tady i předpoklad, že rychle založený spolek s dobrým rétorem v čele zvrátí výsledek voleb. Tak tito pro změnu pravdu neměli. Ovšem naši civilizaci donesla na vrchol svobodná a konstruktivní diskuze a volba nejlepších z navrhovaných řešení.

Proto nemá smysl zahájit bitvu, kdo co řekl, kdo za co může, ale jen a pouze přijmout prostý fakt, že tyto cesty nevedly k cíli a poučit se z toho.

Pak tady ale byli i lidé, jako P. Hampl, kteří už tehdy tvrdili, že demonstrace ano, všechny veřejné projevy nespokojenosti ano, ale k cíli povede jen každodenní tvrdá mravenčí práce směřující k vybudování odolných struktur a pokud se to povede, tak výsledky budou za hodně dlouho. Něco mi říká, že toto myšlení povede k žádanému cíli.

Dlouho tvrdím, že lidé z východního bloku mají oproti „zápaďákům“ neocenitelnou výhodu, resp. nepřenositelné zkušenosti. Ta naše největší výhoda je, že z „reálného provozu“ známe oba systémy velmi důvěrně. Přidejme k tomu fakt, že naše školství sice nemělo špičky jako Harvard, ale na druhou stranu poskytlo většině nadstandardně kvalitní vzdělání … většině! Možná nastal čas zužitkovat tyto výhody.

Pojďme se tedy podívat na dnešní situaci z dnešního pohledu.

Přijměme tezi, že společnost je rozdělena následovně – 80% lidí se o politiku aktivně nezajímá a z těchto 80% se zhruba polovina k volbám ani nedostaví. Zbylých 20% je rozděleno zhruba napůl, přičemž „sluníčka“ mají na své straně média, naše (na daních vybrané) peníze a státní moc. Zdánlivě neotřesitelné postavení. Ovšem jen zdánlivě neotřesitelné – tohle jsme přece už jednou zažili, ne? Pokud jsou takhle „loženy“ karty, pak naším cílem by mělo být získat na svou stranu spoluobčany, kteří jsou buď přesvědčená „sluníčka“ nebo spoluobčany, kteří zastávají ty jedině správné názory aniž by věděli proč a důvodem je jen, že je mainstream získal svými zmanipulovanými výstupy. Ty první asi nezískáme, ty druhé získat možné je.

Ovšem ani jednoho z těchto skupin nezískáme tím, že je budeme označovat „ovce“, „magory“, „hlupáky“ … atd.

Přijměme za fakt, že zde máme dva legitimní názory – jeden představuje rozpuštění národního státu a slouhovství USA nebo Bruselu, kterýžto názor je všude tlačen a má jasně stanovené cíle a metodiku, přesněji pomyslnou mrkvičku před nosem pro každého svého účastníka. Tou pomyslnou mrkvičkou je vize „Amerického snu“ … každý z tohoto tábora může zájemci nabídnou v podstatě léty propracované školení, které spočívá na jednoduché myšlence: Přidej se na naši stranu barikády, pouze naše strana Ti umož, že si splníš „Americký sen“, že (pokud budeš schopný) můžeš dosáhnout na mety a bohatství nejvyšší … podívej se třeba na Muska, Gatese, Zuckerberga a další. Decentně zatají, že pokud bude dotyčný sázet Sportku, tak šanci na úspěch má násobně větší a v případě neúspěchu se bude mít o hodně hůře.

Historický pohled na dnešní situaci.

Jak jsem již psal, máme neocenitelný bonus, spočívající z nedávné a hlavně praktické zkušenosti z minulého režimu. Díky tomu můžeme predikovat, co se nyní bude dít a … a hlavně stanovit, jaká je účinná strategie obrany.

Je očividné, že nezvratitelně směřujeme tam, kde jsme již jednou byli – k vládě jednoho názoru, jedné pravdy a vše ostatní bude „out“ ne-li přímo trestné. Za jiné, než správné a povolené názory se bude vyhazovat z práce, zavírat do kriminálu a bude maximální snaha znemožnit i jen šíření oponentního názoru. Naše minulá zkušenost ukazuje, že tohle je naše nejbližší budoucnost.

Naše minulá zkušenost ukazuje, že tohle je naše nejbližší budoucnost.

Ovšem taky ta nedávná zkušenost říká, kam to povede – zprávy budou čím dál absurdnější a vylhanější , jedna lež se bude přebíjet větší lží až nakonec nikdo, ale opravdu nikdo nebude provládním médiím věřit.

Když nás dostihly první „výdobytky“ kapitalismu, tak se zrodil bonmot, že bolševik nám lhal o socialismu, ale říkal krutou pravdu o kapitalismu. Ale před r. 1989 nikdo bolševikovi nevěřil, protože dnes a denně s námi manipuloval v médiích, které na 100% ovládal … Ale přece ta samá situace nastává dnes – ovládají média, chtějí ovládnout celý mediální prostor a k tomu bezostyšně lžou a manipulují lidmi. Je naprosto zákonité, že dojdou do stejného bodu – nikdo jim nebude věřit. Na konci éry socialismu poslouchali Hlas Ameriky úplně všichni – i nomenklaturní komunisté. Tohle nastane i teď, jen je třeba nyní vybudovat náš „Hlas Ameriky“. Zkušenost taky říká, že nemá smysl jít „hlavou proti zdi“, ale kapku po kapce ten režim rozleptávat. Právě teď nastává doba pro pomalou nenápadnou práci, kdy výsledky zužitkujeme až nastane vhodná doba. Moc toho dělat nebudeme moci, ale tohle ano … připravovat se. Doba zrychluje, takže to nebude trvat tak dlouho jako minule – dříve byl k dispozici max. jen cyklostyl a to ještě omezeně, kopírky byly pod přísným dohledem. A i za této situace šíření informací nebyli schopni zabránit. Dnes máme internet a ani ten nepůjde utěsnit na 100%.

Jak na to?

Vsaďme na zkušenost, že lidé budou zákonitě chtít mít v dosahu objektivní zprávy. Čím více bude mainstream lhát a manipulovat, tím větší množina lidí bude požadovat naprosto přirozeně objektivitu. Tohle je náš prostor. Zcela určitě budou umlčovány servery blogerů a servery s alternativními zprávami. Obrana musí spočívat na faktu, že nikdy neumlčí všechny, proto musí být k dispozici seznam kontaktů s dohodou, že při umlčení jednoho člena ostatní na svých platformách ihned zveřejní novou adresu na které působí umlčené médium.

P. Hampl tvrdí následující – potřebujeme dostat do mediálního dosahu sluníček naše informace, zprávy, naše myšlení. Nemá smysl přesvědčovat náš tábor přesvědčených, naši bublinu. Pro změnu potřebujeme hlavně ty (z těch 80%), kteří jsou dnes ovlivněni správnou ideologií jen díky jejich zmanipulování. V mainstreamu jsou pouze výstupy osvícené jen těmi jedinými správnými slunečními paprsky a tam se svými názory a myšlenkami nepronikneme (P. Hampl např. nesmí mít ani blog na blog.idnes.cz). Mysl správného sluníčka je současně dnes zformována tak, že návštěva webů kde jsou jen naše názory u něho instinktivně vyvolá osypky a … a tedy jeho první signální mu říká, že na takový web ee.

Současně P. Hampl tvrdí, že bez podpory „budoucích elit“ nemáme šanci na změnu. Ovšem pozor! … hlavně ty budoucí elity budou chtít být objektivně informováni – už jen z důvodu, aby byli „v obraze“. Současně ovšem nemají čas prohledávat kdejaké zákoutí internetu, aby doslova vyčmuchali informace, které vyvažují mediální manipulaci mainstreamu – tedy opět prostor pro nás.

Jinými slovy – s Hamplem se domníváme, že by mohl uspět projekt něco jako „Denní svodka objektivních zpráv – DSOZ“, nějaký „alternativní seznam.cz“. Zpráv nesmí být moc, musí být vidět snaha o objektivitu, nesmí obsahovat blbosti a musí to být průřez celospolečenského života, tedy i jiné rubriky než politika. Zkrátka tak akorát … přesněji: přiměřeně.

Úvahy začínají tím, že název portálu nesmí být radikální v očích sluníčka a současně tam naše sluníčko musí nají ty „své zprávy“. Podle sociologa si pak, pokud tam budou i zprávy z našeho vidění světa, sluníčko přečte i tyto zprávy – a to je hlavní cíl. A nemám důvod nevěřit, že tomu tak nebude. Ostatně i naše vlastní zkušenost z bolševika říká, že jednostranné zprávy se dříve nebo později zajídají a lidská přirozenost je vyhledávat objektivitu.

Technické provedení

Jednalo by se o portál, který by nepřebíral články, jen by to bylo v podstatě místo se seznamem nadpisů článků s příslušnými odkazy ke zdroji. Důvodů je více, mezi hlavní patří, že k přebírání článků mainstreamu bychom potřebovali povolení (mají to dokonce ošéfované tak, že nelze používat ani čtečky RSS) a v případě alternativních psavců přebíráním článků jim zmenšujeme návštěvnost jejich webu (což je nežádoucí), prostým uvedením nadpisu článku a odkazem na něj konáme pravý opak (zvyšujeme návštěvnost). Vzory technického řešení najdete na www.nepodvoleni.cz nebo www.svoboda-projevu.cz . První sestavuji něco jako „ČTK alternativy“ na druhém pak zkouším sestavit „DSOZ“

V teoretické rovině je možno projekt řešit dvěma způsoby – několik redaktorů na plný úvazek nebo větší počet nadšenců, kdy si každý vezme na starost malý úsek. Vzhledem k tomu, že peníze zatím nejsou (web bude striktně bez reklam) a vlastenectví se stejně pro peníze nedělá, pak přichází do úvahy jen druhá možnost – tedy větší počet dobrovolníků pokud možno tak, aby každá rubrika měla min. 2 „redaktory“ a ti se střídali ve “službě“. Předpoklad je tak 0,5-1 hod. každý den – prostě z vyhlídnutého článku zkopírují nadpis a přidají www adresu.

Já jsem schopen a ochoten zajistit technický chod portálu a s trpělivostí zaškolit jednotlivé „redaktory“. Z hlediska požadované dovednosti by práce obnášela zkopírovat nadpis a www adresu vybraného článku ~ videa, tedy, dle mého, celkem nic náročného. Pro starší mám vzkaz – mám 61 let, dovedu si představit s čím můžete bojovat, proto Vám vzkazuji: Nemějte obavy, patřičnou dovednost ke zvládnutí požadované práce Vás naučím.

Koho vyzývám ke spolupráci

Napíšu, kdo je asi ideální a proč. To ovšem neznamená, že se nemůže účastnit i někdo jiný.

 1. Je úplně jedno, zda to bude žena nebo muž, musí mít pouze intelektuální kapacitu rozpoznat ve „svém úseku (rubrice)“ důležité a hlavní zprávy a trendy a měl snahu o objektivní pohled. Neměl by to být někdo, kdo propustí zprávy typu, že proti „populárnímu“ Covidu se lze uchránit odstíněním čepice pomocí alobalu a místo bambule připnout anténku přesné délky.
 2. Spolupráce by měla být ve formátu „kulatého stolu“ – pokud jednoho z nás postihne INK. (infarkt-nehoda-kriminál), tak plynule musí nastoupit náhrada a na výstupu celku se to nesmí projevit.
 3. ideálem by mohl být někdo, kdo je na rozhraní důchodového věku, případně už důchodce. Proč? … no důvodů je více, ale mezi hlavní asi patří, že to je generace, která polovinu života budovala socialismus a druhou polovinu kapitalismus. Máme tedy zkušenosti, můžeme porovnávat a vyhazov z práce nás neohrozí – někteří už jsou v důchodě nebo by šli do předčasného. Navíc, tato generace (kam patřím i já) má morální dluh – generace našich rodičů v opravdu těžkých podmínkách vytvořila statky, které byly a stále jsou základem našeho komfortu a … a naše generace umožnila zcizení, vykradení nebo zničení většiny z toho. Ale znovu upozorňuji – vyzývám ke spolupráci kohokoliv, taková rubrika „domácnost“ nebo „zahradničení“ moc politicky nebezpečné nejsou, vyžadují jen někoho, kdo má přehled co se v dané oblasti odehrává. Pro zprávy ze světa to mohou být i Češi usazeni v zahraničí.

Výchozí rubriky

Uvedu nástřel výchozích rubrik. Není to fix, mějme na paměti, že portál má sloužit obyčejným lidem jako jsme my – tedy nebýt zahlcen informacemi, mělo by to poskytovat objektivitu abychom byli sami „v obraze“ a samozřejmě sami rádi daný portál využívali.

Nástřel rubrik je následující:

 • domácí dění (zprávy, komentované zprávy i komentáře ~ názory)
 • byznys /ekonomika
 • auta motocykly
 • počítače, telefony atd.
 • věda a technika
 • sport
 • sex, vztahy, psychologie
 • domácnost, vaření, zahranidčení
 • kultura, divadlo, hudba atd.

Znovu opakuji – musí to být uděláno tak, abychom to sami rádi používali a to z toho důvodu, že nám to bude dávat objektivní celkový přehled. Zcela jistě budou umlčovány weby s nevhodnými názory, ale např. i v samotných USA je možno najít dostatek oponentních zpráv k tomu co nám tady tlačí do hlavy. Navíc, bude-li náš portál mít i hlavní zprávy z mainstreamu, pak mají složitější situaci nás prohlásit za dezinformátory. Z jejich strany pak mají jedinou možnost – ubrat ve lhaní a snažit se alespoň o zdání objektivnosti … což by byl nepochybně náš úspěch :-).

Zpětná vazba a ostatní

Domnívám se, že by to mohlo začít trošku fungovat už 5 lidech, 10 „redaktorů“ bych viděl jako dost dobrý začátek. Dále, je třeba si uvědomit, že ze začátku to nebude žádná „hitparáda“, ale … Google začínal v garáži a i ta nejdelší cesta začíná malým vykročením vpřed a taky i ta největší hromada písku se skládá z jednotlivých malých zrníček.

Další věc – „redaktoři“ by zcela jistě byli z různých koutů republiky, což už je celkem blízko k faktu, že na hodně místech ČR budou „naši“ odzkoušení lidé … a co jiného je základ jakékoliv celostátní organizace?

Mám přislíbeno následující:

 • pokud se dáme dohromady, pak je šance na nějaké proškolení od profesionálních novinářů. V této oblasti se celkem angažuje P. Hampl, který s fin. podporou od významnějšího podnikatele pracuje na projektu Jungmannovy národní akademie. Základy objektivní žurnalistiky budeme potřebovat, bez toho nebudeme ani vědět, že zprávy se např. děli na zprávy, komentované zprávy a názory-komentáře … atd. Jak píšu, ze začátku to jistě nebude na 1*, budeme se muset spoustu věcí učit přímo „za pochodu“
 • druhou věc, kterou mám předjednanou, je něco čemu pracovně říkáme „redakční rada“. Tohle by mělo být těleso akademiků a intelektuálů, kteří by dávali zpětnou vazbu – jednoduše by náš portál používali a v nějakých intervalech nám říkali co považují za dobré, špatné, co tam chybí nebo naopak přebývá.
 • současně se mé myšlenky ubírají i směrem „rozšířené redakční rady“, což by bylo těleso obyčejných lidí – aby byla zpětná vazba i od nejpočetnější vrstvy těch, pro které to je určeno.

Pro blogery a všechny psavce mám následující – z důvodu „střetu zájmů“ by jste neměli být v redakční radě nebo přímo „redaktory“. Na druhou stranu, bez blogerů a psavců to nebude fungovat. Vašim příspěvkem v boji s tou hydrou je právě Vaše psaní. Kvalitní článek ~ blog ~ komentář se zveřejněným odkazem v našem projektu Vám jen přivede další čtenáře … což je taky Vašim i našim cílem.

Kdo tedy má zájem a chce se přidat k „nepodvoleným“ nebo „nepodvoleným důchodcům :-)“ kontaktujte mě pomocí formuláře zde:

Každému odpovím, dozví se kolik lidí chce přiložit ruku k dílu a pokud nás bude alespoň 5, pak začneme tím, že se shodneme na názvu portálu a rubrikách. Dál už to pak bude na nás samotných.

285 thoughts on “Výzva ke spolupráci aneb: Selhaly-li všechny pokusy, nastal čas přečíst si návod.

 1. Průběžné info:
  – aktuálně se přihlásilo 11 spolupracovníků, což mě zatím naplňuje optimismem, že by se to mohlo podařit. Říkal jsem si, že dobré by bylo mít pro začátek 5 stejně smýšlejících, při 10 a více, že je důvod „bouchnout“ šampaňské … :-). Tento počet by už mohl umožnit model 1 rubrika = 1 redaktor. Při větším počtu by mohlo dojít na „služby“ redaktorů, ať je i nějaký den oddych.
  K diskuzi zde – dalo se předvídat, že se zformuje skupina, které bude zdůvodňovat proč to nejde, proč to nemá smysl a proč ani nezačínat. Je dobré argumenty této skupiny číst, protože v podstatě slouží jako návod, kde by mohlo být slabé místo projektu.
  K nejpodstatnějšímu protiargumentu – rád bych zareagoval na tvrzení, že není společenská poptávka po změně. Faktem je, že je i není, přesněji – volby ukázaly, že poptávka je, ale zatím není od většiny ve společnosti. Z naší nedávné historie si troufám odhadnout, že poptávka bude narůstat. A právě něž se překulí přes polovinu, tak to je čas, kdy by se měly vybudovat nové struktury a definovat co vlastně chceme. A tohle bez schopnosti mít svůj vliv v mediální sféře nepůjde ani když pro změnu bude větší polovina …

  1. Tady nejde jen o společenskou poptávku, ale o definici hlavních problémů. Nikoliv toho, co chceme my, ale co chtějí masy. A to je parketa např. M. Prchala (tč. času na volné noze). Jedna věc je technická stránka (spolupracovníci, web), druhá věc je co tam bude (a to musí odpovídat jakési jednoduché ideologii – mír, válka, ceny energií, lipská burza, gender na školách atd. tj. tématům, které bolí nebo budou bolet většinu). Ti, co budou pracovat na webu, musí souznít s touto ideologií. Nelze se tam hádat, jak to děláme my na Litterate. Tudíž DD: definujte tuto ideologii (program budoucí strany), pohádejme se nad ní (tady) a jděte i s redaktory s ní do světa. A zásadou musí být: na konci konec diskuzí a pravidlo: rozhoduje šéf.

   1. Rozumím co chcete říct. Problém je následující – pokud zapojíte marketéry, pak ve výsledku bude výstup, který má ovlivnit lidi a pak taky stačí, aby přišel lepší marketér a masa lidí se upne k novému produktu.
    Ideální by bylo nastavit podklad tak, aby to iniciovalo u většiny kritické myšlení … v takové situaci by pak u většiny neuspěli s akcí „Panama Papers“.
    jsem přesvědčen, že tohle do jisté míry může ovlivnit jak výběr, tak hlavně obsah rubrik … uvidíme. Každopádně výsledky nebudou hned.

    1. Ad „aby to iniciovalo kritické myšlení“:

     Tak to už tady bylo – jste čtvrt století za Sorosem 🙂
     Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení byl nabídnut prostřednictvím národní Sorosovy nadace v roce 1997.

     Sorosovy dějiny nás učí, že bude nutno zvládnout:
     – úvod do kritického myšlení
     – teoretické zázemí kritického myšlení
     – metody rozvíjející a podporující kritické myšlení
     – definování a modelování debatních strategií
     – evokace, uvědomění si významu a reflexe
     – navozování podnětné atmosféry a ovzduší podporujícího kritické myšlení
     – – – – atd. https://ikaros.cz/program-ctenim-a-psanim-ke-kritickemu-mysleni

     K inspiraci pro práci na příští čtvrtstoletí lze jako vzorek nabídnout deset let staré číslo (45/2012) časopisu Kritické listy https://kritickemysleni.cz/wp-content/uploads/2020/05/KL45_web.pdf

     Abych nebyl špatně pochopen: Nevysmívám se tomu – ale nejisté výsledky lze očekávat asi až posmrtně (tamti to jedou 26 let – a drtivá většina našich spoluobčanů stále kriticky nemyslí).
     Přeji hodně zdaru.

     1. „tamti to jedou 26 let – a drtivá většina našich spoluobčanů stále kriticky nemyslí“

      Ale tak 😁 Přece byste nepodezíral sorosovce, že jedou tyhle programy, aby skutečně naučili lidi kriticky myslet. To fakt ne. Tyhle mozkově vymývací programy slouží k přesnému opaku, totiž vyrobit z lidí nemyslící ovce. Protože „kritické myšlení“ v jejich režii vypadá tak, že člověk slepě věří jimi předkládaným ideologickým žvástům.

      1. Ke kritickému myšlení jsou nutné dvě schopnosti zároveň:
       1) Myšlení (postupy, pravidla, dovednost).
       2) Jistá nedůvěra vůči autoritám.

       Takže schopnost kriticky myslet bych tipoval tak na 25% lidí. Což ovšem neznamená, že by ti všichni měli tu schopnost byť jen elementárně rozvinutou.

       1. Ještě zbývá maličkost:
        Naprosté většině občanů zhruba od 65 let vysvětlit, co to je kritické myšlení a části z nich vysvětlit, co to je internet a jak funguje.
        Pak už to bude hračka.
        Víte, možná by bylo plodnější-produktivnější, víc se dívat okolo sebe a víc fyzicky komunikovat s lidmi mimo vlastní sociální skupinu.
        Budete překvapeni, co zjistíte.

  2. inu, precteno, zenu se z Praglu a vyplnovat na mobilu se mi fakt nechce. Jak se dostanu k pocitadlu tak formular klido vyplnim… estli chcete cilit i na „mladsi“ obecenstvo nez na prduchy a duchy, tak sve sluzby rad nabidnu 😊

 2. Z mých archivních kydů o budoucnosti:

  Technologie a infrastruktura se vyvíjejí nejen směrem k příznivějšímu poměru cena-výkon, ale i novému obchodnímu modelu. Auto jako služba. S aktivací modulů podle předplatného.
  Nahlédněme do budoucnosti:
  „Aktivace klimatizace skončí za pět dní. Přejete si zaplatit další období? Y/N. Píp.“
  „Aktivace vyhřívaných sedadel z balíčku Komfort skončí…Přejete si….“
  „Aktivace kamerového systému skončí…. Přejete si….“
  „Aktivace režimu výkon sportline skončí…. Přejete si….“
  „Aktivace pohonu 4×4 skončí….Přejete si….“
  „Aktivace navigačního systému skončí….Přejete si….“
  „Aktivace systému mobilní komunikace skončí….Přejete si….“
  „Aktivace balíčku zábava skončí…. Přejete si….“
  „Byl překročen váhový limit zavazadel. Přejete si předplatit službu Zavazadla Plus?“
  „Byl registrován spolujedoucí mimo předplacený zvýhodněný režim Family. Přejete si pro neregistrované spolujedoucí aktivovat služby Safety, Comfort, Zábava… za stadardní cenu?“
  „Přejete si deaktivovat režim Reklama při aktivaci funkce Jízda? Nyní se zvýhodněnou měsíční platbou….“
  „Vaše vozidlo překročilo nejvyšší dovolenou rychlost o pět kilometrů. Cena pronájmu se zvyšuje o šedesát Euro a pro příštích padesát kilometrů bude deaktivován rychlostní dálniční režim a výkon snížen na padesát procent. Zařaďte se prosím do pravého jízdního pruhu“.
  „Vyprší časový limit jízdy bez povinného odpočinku. Během deseti minut vyhledeje místo k zastavení, bude deaktivován režim Jízda.“
  „Pro další jízdu bez odpočinku vyměňte řidiče.“
  „Neplatná výměna řidiče, biometrické údaje se neshodují s aktivačním klíčem.“
  „Vyčerpali jste devadesát procent denního energetického limitu. Po jeho vyčerpání bude umožněna jen nouzová jízda omezenou rychlostí. Přejete si obnovit limit? Y/N“
  „Zadeje prosím plabu.“
  „Platební služba nebyla aktivována. Pro aktivaci proveďte platbu.“
  „Nelze provést platbu, platební služba nebyla aktivována.“
  „Pro online asistenční službu zvolte….“
  „Aktivace asistenční služby vypršela. Pro další aktivaci proveďte platbu.“
  „Nelze provést platbu, platební služba nebyla aktivována.“
  „Byl překročen přípustný limit jízdy bez aktivní účasti řidiče. Jízda bude pokračovat v bezpečnostním režimu k nejbližšímu kontrolnímu stanovišti. Neopouštějte vozidlo a vyčkejte příjezdu policejní hlídky.
  „KURVA!!!“
  „Bylo regstrováno genderově nepřípustné chování. Cena pronájmu se zvyšuje o osmdesát Euro.
  Pak si čověk vzdychne: „Zlatá Dáčia, jo to byly časy…“

  1. Uf, tak paráda, už aby to bylo jako milost z nebe: Zmáčli jste spoušť. Po tomto úkonu dojde k výstřelu ze zbraně, což by mohlo způsobit nevratný účinek. Skutečně chcete zmáčknout spoušť? – zrušit X enter

  2. To máte za to, že máte auto. Já používám taxi.
   Kdysi slečny na dispečinku hned věděly jak se jmenuji i kde bydlím. Objednání taxi byl krátký proces.
   Dneska to byl proces složitý, ale nakonec to dobře dopadlo, chválabohu.
   Jenom nový, lepší program, požaduje Android. Což mi bylo vytknuto. Bohužel, vlastním stařičký tlačítkový Samsung, který jsem zdědila po vnučce a tak…
   Ách jo.

 3. Vaše osobní údaje jsou nejcennějším zbožím na světě
  4.2.2023 VSa Trendy
  ——–
  „Nikdy v historii lidstva neexistoval takový objem a rozmanitost dat o chování a takový výpočetní výkon pro sledování a předvídání lidského chování od jednotlivců až po populace.

  S určitým zpožděním se v loňském roce k českému čtenáři dostalo mistrovské dílo profesorky Shoshany Zuboffové„Věk kapitalismu dohledu: Boj o budoucnost lidstva u nové hranice moci“.

  Kniha s původním názvem „The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power“ vyvolala v roce 2019 velkou pozornost. Popisuje, jak nás globální technologické společnosti, jako jsou Google a Facebook, přesvědčily, abychom se vzdali svého soukromí v zájmu pohodlí, jak osobní informace („data“) shromážděné těmito společnostmi využívají ostatní nejen k předvídání našeho chování, ale také k jeho ovlivňování a korekcím, a jak to má katastrofální důsledky pro demokracii a svobodu. To je „kapitalismus dohledu“ z názvu knihy, který Zuboffová definuje jako „nový ekonomický řád“.
  (včera na !Argumentu. najděte a dočtěte si.)

 4. Jistý, nyní dozajista právem ostrakizovaný V.U. napsal kdysi něco v tom smyslu, že revoluce, potažmo základní společenská změna, je možná jedině tehdy, jsou-li splněny objektivní a subjektivní podmínky. Zjednodušeně řečeno, „lid“ musí padnout tvrdě na hubu a být zásadně nespokojen a vládnoucí třída/vrstva musí být dostatečně oslabena a demoralizovaná. Nic takového momentálně není. Ale brzy téměř určitě bude a tudíž je nutné být připraven (vždy).

 5. Proč?
  Pětidemolice jsou ultras – pravice .
  Opozice je pravice.
  Levicové myšlení je upozaděno mimo PS.
  Výsledek?
  Současnost – předtragická.

  1. RTG.
   Přesně tak USA náš vzor.
   Republikání,demokraté a přitom v jejich jednání není rozdíl.
   Proto se i tady píše,že mezi ODS a ANO,není nějaký rozdíl.

   1. Vidite, zrovna vcera vysel na Parlamentkach clanek, ze Vondrak by chtel posunout ANO doprava.

    Budto si papalasi mysli, ze prace uz je minulosti, a tak strany bojujici za delniky uz nebudou treba. Nebo jsou uplne debilni, protoze jenom debil nevidi, ze na pravici uz je docela naval. Zato nalevo jsou jenom komousi, obcas Okamura (ale to je prodavac teple vody) a jinak prazdno.
    To zjistil uz davno Babis, takze puvodne pravicove ANO presmeroval za vetsim mnozstvim volicu doleva.
    Oranzady pracujici opustili uz davno, Zeleni/Pirati byli levicovi jenom do voleb, a pak se pustili do opulentni zranice ruku v ruce s ODS.
    O nejvetsim vydobytku levice – odborech, snad psat nemusim. Stredula zazdil jako nikdo pred tim.

    Z nejakeho duvodu levice politikum smrdi. Ciste teoreticky si ale muzou nakrast pri jakemkoli zamereni, staci kdyz budou u koryta.

    1. Vždyť levice je právě u vlády. Nebo snad považujete ODS/STAN/lidovce/topáky za pravicové strany? Leda tak hubou. Prakticky provádějí stejně levicovou politiku, jako už před nimi Mussolini nebo Hitler.

     1. Anebo Reagan. Komunista, kam se podivas. Danit, regulovat, subvencovat, to je jejich.
      “Government’s view of the economy could be summed up in a few short phrases: If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it.”
      ― Ronald Reagan

 6. Jindřich Rajchl
  9 min ·
  Přátelé, začínám mít pocit, že se rodí něco opravdu výjimečného.
  Za posledních pár dnů se podařilo otupit více hran na naší alternativní scéně než za poslední 3 roky. Je evidentní, že většina z nás pochopila, co se na tuto zemi řítí, a dokázala zapomenout na minulé neshody a křivdy, které jsou v optice kroků současné vlády skutečně naprosto malicherné.
  Sám jsem učinil několik vstřícných kroků a rád bych také poděkoval všem těm, kteří iniciovali podobně vstřícný krok vůči mně. Vážím si každého, kdo dokáže v těchto časech odložit zbytečné rozepře a zapojit všechny své síly do snahy zastavit morální i ekonomickou devastaci naší země.
  Samozřejmě se to nepovedlo ve všech případech, ale naprostá většina těch, s nimiž nás v minulosti něco rozdělilo, ukázala, že jim jde mnohem víc o budoucnost České republiky, než o vlastní ego. A před každým z nich hluboce smekám.
  A aby těch pozitivních zpráv nebylo málo, tak mám tu čest oznámit, že se do naší strany rozhodl vstoupit i Petr Vrána, ředitel základní školy v Troubkách, jenž byl spolu s Ivanem Semeckým jedním z mála ředitelů základních škol, kteří se otevřeně vzepřeli covid šikaně minulé vlády a byli pro „své“ děti ochotni riskovat i své zaměstnání.
  Mimochodem Petr sepsal vynikající článek coby reakci na naprosto skandální dopis ministra školství Balaše, jímž se naše vláda snaží vpašovat tvrdou politickou agitaci do našich základních škol. Jedná se o nesmírně důležitou věc, neboť cílená indoktrinace našeho školství, která probíhá již posledních 10-15 let a kterou se naše vláda nyní snaží zásadně prohloubit, je jednou z hlavních příčin současného neutěšeného stavu v naší zemi.
  Sečteno a podtrženo – na naší alternativní scéně dochází k takovému spojení, jaké už tady dlouho nebylo. Proto prosím i vás všechny – nevyčítejte nikomu, že „obrátil“ a že na někoho dřív útočil a nyní se s ním „paktuje“. Vždyť je to přece to, po čem jsme společně tak dlouho volali!
  I v minulosti vždy platilo, že když byla země napadena zvenčí, tak lidé odložili to, že jeden druhému chodil za ženou, že podváděl v kartách nebo že se v hospodě zfackovali, a společně se bok po boku onomu agresorovi postavili. My musíme nyní dokázat to samé.
  Proto znovu apeluji na všechny – nevyhledávejme to, co nás rozděluje, ale zaměřme se na to, co nás spojuje. Nejde o nic menšího než o budoucnost naší země.
  Když totiž odhlédnete od všeho toho balastu, tak uvidíte holou a čistou pravdu – buď všichni společně vyhrajeme a nebo všichni společně prohrajeme. Nic mezi tím neexistuje.
  Proto chci tento příspěvek věnovat všem těm, kdo to pochopili a ze srdce jim za to poděkovat.
  V úterý v 18.00 buďte připraveni. Pustíme se do toho!

  1. I v minulosti vždy platilo, že když byla země napadena zvenčí, tak lidé odložili to, že jeden druhému chodil za ženou

   Pan Rajchl nám che vzít i tu poslední radost. Tak pochmurnou budoucnost nechci, to raději tu současnou.

 7. Text dlouhý, tudíž jsem padl zemdlen a tak nedočetl, čímž jsem ochuzen o inzerovanou část, financování.

  Dovoluji se již asi po stopadesátý zopakovat. Vůdce, mašlenka.

  Na tomto světě se ještě nestalo, aby se dav chopil iniciatyvy. I otroky v Řimě vedl Spartakus. Objev neučiní kolektiv, ale vůdce onoho kolektivu, přirozeně, ža za vydatné práce podřízených.

  To co navrhujete, je bezesporu lepší než nic, ale k cíli nepovede. Škoda, ale utěšuje mne, že je to jen literární počin bez realizace.

    1. On to zrovna nemusí být „aristokrat ducha“, kdo nakonec zdvihne masy. Musí to ale být dobrý rétor a mít „charisma“. To je to, co se špatně definuje a co nemá např. Babiš. Generála to naučili, ale chybí mu další levely. Ty se bude muset doučit jako básničku. Nebo spíš roli. Je replika a na tu musí odpovědět patřičným způsobem. Pak další a další.
     Tak vzniká každá komedie nebo tragédie. Nelze hrát divadlo, které naprosto spoléhá na suflérku.

     1. Slovo „vůdce“ je bohužel jistým Adolfem zprofanované. Přesnější pojem vystihující co takový člověk, aby dosáhl úspěchu, musí v sobě mít, neexistuje. Člověk je zvyklý přemýšlet tak, že pracuje se slovy. Nejasné a nepřesné pojmy vedou k vágním, nepřesným formulacím, což je základ nedorozumění a nakonec i špatných výsledků.
      Navíc moderní doba úspěšně vyprázdnila mnohé další důležité pojmy, například: pravda, láska, demokracie, …

       1. Sibylo, právě že zprofanovalo.
        Už se neříká válka, ale preventivní obranný zákrok v zájmu Světového Míru.
        A vražda není vražda, jen preventivní odstranění škodlivého jedince, který by mohl ohrozit mír. Když se při té prevenci odebere na onen svět i pár nedůležitých lidí, tak je to kolaterální ztráta.

         1. Inu, dříve se kalila ocel v hutích, dnes se kalí na mobilech. Je to pohodlnější a méně namáhavé.

 8. Jsou lidé nespokojení a spokojení.
  Jedněmi se zabývá Bezpečnostní informační služba, druhými Národní protidrogová centrála.

  1. Tak pochmurně bych to neviděla. Proč hned drogy?
   Před Albertem bivakují dva bezdomovci, popíjejí krabičáček a ve tváři mají spokojený výraz.

   1. „dva bezdomovci, popíjejí krabičáček a ve tváři mají spokojený výraz.“
    Nebudete nic vlastnit a budete šťastní, Great reset v praxi.

    1. No oni právě vlastní tu krabici vína. Na rozdíl od kolegy, který stojí smutně naproti před Billou a nevlastní nic.

 9. Evropská společnost si už svůj vrchol prožila a nyní je ve fázi úpadku. Kdo vyhraje vládu, bude muset bojovat nejen s oponenty, ale též s nepříznivým hospodářským vývojem Evropy.
  Náš směr je na nejbližší dobu daný. Jsme pevnou hrází EU a USA, přijmeme euro jako měnu (a tím provedeme měnovou reformu spojenou s devastací úspor), zlikvidujeme důchodový systém a po životě plném dřiny nás bude čekat jen osud výměnkářů jak z románů K.V. Raise.
  Bylo by hezké mít pozitivní vizi, ale dali jsme se na prohrávající stranu dlouhodobého konfliktu euroatlantická civilizace USA+EU proti zbytku světa představovaného Ruskem, Čínou a koalicí více či méně naštvaných států třetího světa, které desetiletí sledují vývoz demokracie a lidských práv. Ten třetí svět vyhraje, protože porodnost a protože méně zábran a více reálných hodnot.
  Nám zůstaly jen ideologické kecy, které se vyvážet nedají, není o ně zájem, a to ani po 20 letech vytrvalého šíření.

   1. „…. dali jsme se na prohrávající stranu ….“
    Já se na prohrávající stranu nedal, ale byl jsem dán. Věřím, že existuje více takových lidí a dokonce si myslím, že vůdčí osobnosti by měly být mezi nimi. Vůdce nemůže být ten, kdo souhlasí se svou manipulací a nic proti tomu nedělá.

     1. Doporučuju původní název, není na něm co přetáčet, chápali ho češi i před sto nebo pěti sty lety.
      Naopak to druhé slovo zavání něčím, čemu by se vlastenci měli vyhnout.

      I tak se obávám, že mají zdejší skeptici pravdu. Otupení a naivita populace z místní kotlinky a přilehlých kopečků už dostoupila takového stadia, že bez velmi tvrdého otřesu se neprobere. To už není o dalším a dalším vysvětlování. Takže je asi jedno, jestli se pět nebo osm důchodců rozhodne pro založení „revoluční buňky“ v podobě dalšího webu s relativním dosahem na 10 tisíc lidí ( i kdyby nakrásně ).

      Jinak, co se týče každodenní, seriózní svodky, tak v českém prostředí odvádí fantastickou práci např. Michael Svatoš ( https://www.michalapetr.com/ ).

      Možná by stálo za to spolu více komunikovat, než tříštit síly. Ale i tak je a bude problém, mj. v penězích. Ti, kdo jsou na druhé straně jich mají neomezené množství. A mít pravdu, mediálně vzato, nestačí…

      1. 1. MaP opravdu odvádí perfektní práci
       2. Dát na jedno místo rozcestník pro zprávy není tříštění sil, ale pravý opak
       3. Už je asi nepochybné, že bude nějaký tvrdý otřes nutný, na druhou stranu, po tom tvrdém otřesu nebude čas na formování „buňky důchodců“ 🙂 … ten čas je teď

       1. Obávám se, že nadkritickému množství voličů se ještě nerozsvítilo ve škeblích, jak mizernou vládu máme. Takže do dalších voleb, rok 2024, se toho mnoho dělat nedá, jen demonstrovat a kritizovat mizerné kroky vlády. A ukazovat všem, kde a jak na ně vládní nápady dopadají.
        Ke změně ale dříve než ve volbách 2024 nedojde.

  1. Taky sleduju tu „debatu“ o Euru s hruzou.
   Vypada to, ze jim to ted vyjde. Volby za dva roky, loutka na Hrade, manasci ve vlade, to by bylo aby aspon 20% uspor neukradli.

   Dochodova reforma – ten komunisticky vydobytek taky upravi na uroven, ze z toho nevyzije nikdo.
   Pokud je prevda, co tvrdi pravda a laska o dezolatech, a to ze jsou vetsinou starsiho veku, tak utechou muze byt, ze zvyseni veku odchodu do duchodu se jich uz netyka.
   To naopak dopadne na ty, kteri na Hrad poslali gumu a nadsene volili ODS.
   Horsi jsou rady „ekonomu“ ze valorizace duchodu by nemela byt automaticka o inflaci… To dopadne na duchodce okamzite.
   Automaticky by se mely valorizovat jenom platy poslancu a soudcu.
   Komu se to nelibi, tak neni demokrat, pripadne nahrava Putinovi.

 10. Dobré vhledy do dění přináší blog Michalapetr. Občas zajímavé info přinese vlk. A co je spojuje? jsou v důchodovém věku a mají čas se něčemu věnovat a zřejmě nemusí řešit splátky, hypotéky, atd…

  Problém vidím v tom, že lidi jsou splátkami tak v područí, že po práci chtějí vypnout a nic neřešit. To jen komančové udělali chybu, že se lidi v práci nepředřeli a měli čas přemýšlet nad revoltou.

  Osobně si myslím, že jedinou šancí je masová politická strana, která přestane řešit levá/pravá, ale bude mít základní vlastenecký program, umožní se lidem realizovat od lokálu, až po vrcholnou politiku. jenže to naráží na ega.

  Rozhádanost stávající opozice (fakt netuším, co má znamenat v politice alternativa) vede k tomu, že i takoví looseři jako je pětisaň vypálili všem rybník.

  1. Argonaute nezobecňujte, že se lidi za komoušů nepředřeli! Jestli jste se vy flákal, tak neurážejte ostatní. Já jsem dělal na pásu a ten jel od šesti do dvou s dvacetiminutovou přestávkou na oběd!
   A podobně pracovala většina mých známých!

  2. Co je to „základní vlastenecký program“?

   Jeden se právě rodí.

   Tak voliči rozhodli většinou svých hlasů.
   Kdo schopen držet zbraň
   Za Prahu padne na Donbasu.
   Kdo se tomu vzepře
   Kdo neposlechne masu
   Když nedostane rovnou kulku
   Tož alespoň basu.

  3. Masová politická strana je utopie, která nikdy nenastane. Podle mne je jediná cesta formou koalice menších stran, po vzoru vládnoucí koalice, tam bychom se měli inspirovat.

  4. Argonaute , to je i můj názor.
   Bolševik měl pendreky, Pravda a Láska má hypotéky.
   Jelito se zahojí, ale kdo by chtěl i s dětmi pod most.
   Kdyby měl bolševik hypotéky, tak se dneska chodíme klanět nabalzamovanému Husákovi.

 11. Panstvo,

  kdy už konečně pochopíte, že na žádné „pomalé rozleptávání“ nám nezbývá dostatek času?

  Za chvíli nám zavedou digitální měnu a sociání kredity, tzn., že tomu, kdo pak, např. při přihlašování k internetovému bankovnictví, neodrecituje „přísahu věrnosti a poslušnosti“ dostatečně věrohodně (kontrolovat to bude umělá „inteligence“), zmizí z účtu veškeré peníze a on zdechne hlady.

  Proberte se.

   1. Ke Schumacher 5 února, 2023 (9:30):

    Pochlubte se, jak vám potom, s prázdným účtem a s pronásledováním (vaší osoby) ze strany silových složek, pomůže to, co umíte.

     1. Stačí ,jak vás daní. Svůj um prodáte,peníze vám zdání, uložíte na účet, úroky zdaní, něco si koupíte,zase daň. A vše málo.

      1. K tomu danění, přepnula jsem před chvílí na Moravce a tam už hajzl Švejnar s nějakým dalším jedou agendu zdanění nemovitostí.Prý to nejde, abychom my Češi platili daň z nemovitosti několik stovek korun když třeba ve Francii platí několik tisíc euro. Dál nevím, musela jsem to vypnout abych nedostala infarkt. Udělají z nás žebráky bez střechy nad hlavou. Pokud tohle budou tlačit,tak to lidi zvedne,kdo by chtěl přijít o majetek několikráte již zdaněný daní z příjmu,za který ho pořídil, daní dědickou,DPH za vše,co do nemovitosti pořídil….

       1. Takže ten kdo šetřil a postavil si, bude cálovat.
        A ten, kdo to prožral a propil, bydlí v nájmu, tak tomu přidaj doplatek na bydlení.
        🤮

   2. Průměrná míra umu se v posledních 30+ letech dramaticky snižuje. Je nahrazována suverenitou a důstojností vyjadřovanou rychle vykvašenými ksichty bez jakéhokoliv umu. Doplníme-li ji kvalitní kravatou a sakem je posléze odměněna i volbou dutých hlav, neboť ten člověk vypadá dobře.

  1. Já s tichým úžasem pozoruji, jak moji mnozí přátelé nadšeně platí v obchodě nebo hospodě „chytrými hodinkami“. Nejsou to přitom žádní hlupáci, ale je to tak pro ně pohodlnější. Co s tím lze udělat? Já zkrátka patřím do minulého století a na tyto novoty si zvykat nechci, ale třeba budu muset (pokud se dožiju).
   Je to podobná situace, jako když před 100 lety automobilová doprava začala likvidovat koňské povozy, jak bylo krásně ukázáno ve filmu „Postřižiny“.

 12. V japonském umění Aikido je chytře využívána energie protivníka proti němu, A naskočilo mi, že v podstatě i toto bychom mohli udělat my. Nechat prorežimní média ať mluví. Politiky ať konají. a ono se to přece musí samo obrátit proti nim.

   1. Třeba ti mladí nejsou tak blbí, jak se tu o nich píše.I když je to anglické gymnázium,předpokládám,že na něj chodí hlavně cizinci a děti diplomatů a školné bude mastné

   2. Školní výlet na Tchaiwan by nemusel být špatný. Ministerstvo školství by dozajista přispělo a teď právě je tam příjemných 20 stupňů.

    1. I tam jezdí studenti z gymplu na výměnné pobyty.Pak vyvěsí ukrajinskou vlajku z okna a jsou spokojení, jak hájí svobodu a demokracii

     1. Tak na gymplu kam chodí moje vnoučata byli jen ve Skotsku, omrknout lochnesku.
      Měli jet do CERNu, ale přišel lockdaun a tak ze Švýcarska sešlo. Měla to být odměna, jeden ročník vyhrál nějakou fyzikální soutěž.
      Vnučka byla překvapená, jak je to ve Skotsku přísný. Jeden děda vysvětlil jedné babce původ nějaké truhly. Vrhla se na něj ochranka, že je pod pokutou zapovězeno poskytovat informace, neb průvodcovské odbory.

  1. Přesně toto mě taky napadlo, pak už stačí i jen malé popostrčení ve směru vedeného útoku a pád je nevyhnutelný :). Něco podobného využívá i jeden nejmenovaný judista v čele nejmenované velmoci :).

 13. Jestli ono by nebylo efektivnější vytvořit stránku s logickými úlohami, kt. by klikajícím lidem pomalu, ale jistě přeměňovalo jejich myšlení, až by se u nich dosáhlo naprosto logického myšlení ne politickou cestou. Stránka by to byla zábavná, bekonfliktní, bezbolestná, naše. Musela by zaujmout. Lidé by se na ní museli stát závislí, strhli bychom na ni nějak pozornost, nabízela by se ve dne v noci, úlohy by byly nezvratně promyšleny bezpísmenkovitě, v symbolech. Byla by děsně moderní, bylo by in tam chodit.

   1. Jo, to přesně je snem jedněch studentů, co znám. Uvést všechno na pravou míru. Jsou do toho nadšení. Kreslí si to zatím na papír.
    My bychom mohli začít vtipy, pak přejít na sariru. Napřed jim to nakreslit než se přejde k písmenkům. Bezostyšně se slušně bavit. Možná děcka z Odchod z EU nebo ty děcka z té nové pol. str., teď si nevzpomenu…

     1. A co kdybychom vydávali zpravodajské listy o tom, co děláme. Co dělají, zkráceně řečeno, vlastenci. Tam a tam proběhlo zasedání Nové republiky, report, jinde se sešli Tamti a projednali toto…. A švihat to na jeden papír

       1. Myslím, že takový zpravodaj, pokud by tvrdošíjně vycházel (a nevím ještě jak, tedy kamjak provést distribuci), by se vryl pod kůži lidem, kt. by jej měli před očima, kde by stály neagresivní titulky jako Generace projednala energetiku… Odchod (bez přídodatku) hodnotil malé podniky (samo, že dotace). Zprávy by balancovaly na objektivitě a vařily by tu nudli, po kt. by lidi přitáhla. Ježiši, já mít tak dost síly a mít tak už všechno přečtené, co kdo napsal….

        1. „Ježiši, já mít tak dost síly a mít tak už všechno přečtené, co kdo napsal….“
         A vo tom to je … mnoho informací je špatně, protože Vás zahltí až do vyčerpání všeho volného času. Mezera je v tom, že tady není místo pro stručné a podstatné denní přehledy, aby jste zůstal v obraze a přitom tomu nevěnoval celý den.
         Premiér, ministři, představitelé velkého byznysu řeší tak, že jim jejich tým připravuje denní svodky nejpodstatnějšího.
         Když to funguje „nahoře“, bude to fungovat i „dole“.

         1. Jenomže od začátku, min. tohoto vlákna, mám na mysli změnu pronikání info do myšlenek lidí, kt. si nechají propustit jen to, co zapadá do jejich ozubených koleček. Lidé vychovaní komunistickým režimem povídají, že se naučili číst mezi řádky. Pište tedy mezi řádky… Dokážete produkovat, zúročit? Obávám se… ty svodky by měl někdo nezaujatý zformovat poněkud. Nemůžem na lidi, co by si i dnes o sobě mysleli, že jsou západně objektivní (oni zůstavají výhradně u objektivní) vykřikovat… furt ty pravdy, pravdy..
          Nemyslím si, že bychom museli čtenáře zahlcovat aktuální leč budoucností, čehož se alt. dopouští… snad.
          Koneckonců mě současnost natolik oslabuje, byť se věnuju v poddtatě skoro jen litteráte. Neklikám prostě snad ani nikam velice. Spíš potřebuju nastudovat všechny ty pitomce, co to už v minulých staletích všechno napsali, což mě taky tak oslabuje, že čas od čadu nemůžu pár dní ani mluvit

         2. S tím přehlcením máte pravdu.
          Já beru každý pracovní den jednu zprávu od Erika Besta a mám pocit, že se všechno podstatné dozvím. Tady se zase dozvím doplňující informace.
          “ Podstatný denní přehled “ , tak to nevím. Patrně by to byl předžvýkaný přehled, sorry jako. ( Něco jako přehled na Novinkách, jen v opačném gardu. )

          1. Jenže mám otázku:
           Opravdu je třeba sledovat všechny události dne? Já bych třeba ocenil, kdyby byly informace členěny po kauzách a dotaženy do nějakého konce. Abych si z toho mohl vzít pro sebe nějaké poučení.
           Teď to vypadá tak, že se objeví nějaká zajímavá událost – a za tři dny se už o ní nedozvíte nic. Musíte hodně pečlivě hledat. „Přečti titulek a zapomeň, dneska dodáváme čerstvé zboží.“ Takže co? Je to jako z rychlíku. Jen „název stanice“.

      1. Proč jim všechno strkat pod nos, aby měli informace bez práce. Jen ať si kapku máknout, třeba nebuodu mít čas na blbiny

 14. Marnost nad marnost, všechno je marnost! Akorát ušetříte současné státní bezpečnosti práci. Pokud chcete ovládat davy, potřebujete zejména jasného nepřítele – komunismus, covid, darebácký stát, dezoláty mezi námi. Opravdu toužíte stát se výkladní skříní pohrdání?

  Co bylo dříve, to zase bude, to, co se dělo, se bude dít. Není nic nového pod sluncem. Všechno je marnost a honba za větrem. Co je křivé, se narovnat nedá, co chybí, se nedá nahradit. Čím více moudrosti, tím více mrzutosti. Kdo množí vědění, množí žal. (Kazatel)

  Pier Paolo Pasolini, Guinea (1964) – úryvek:

  Inteligence nebude mít žádnou váhu, a to nikdy,
  v úsudku našeho veřejného mínění.
  Tím nepohnou ani krvavé lágry a jiné křivdy,

  na názoru miliónu duší mého národa se nic nezmění,
  žádná idea, žádná vášeň se zde neujme,
  nikdo jasně nevyjádří svoje rozhořčení,

  náš po staletí nejednotný lid nic nedojme,
  jen k přežívání slouží mu jeho jemná moudrost,
  pouta nesvobody z něj však nesejme.

 15. Ten, kdo chce získat informace při pochybnostech o zprávách mainstreamu, ten si je je (zatím) na internetu najde (a nejen na tuzemských webech). Ten, kdo je nepotřebuje (věří věrchušce nebo je mu to jedno) je ani nebude hledat.
  DD – to co navrhujete, není cesta (spíše zjednodušení pro BIS, kde to mají zatrhnout).
  Už jsem to tu opakoval mockrát (a zařekl se, že už tu nevlezu), pokud nebude krize ve společnosti dost výrazná, pokud nebudou lidi chudí, pokud se lidé nebudou bát války, pak do té doby nebude nikdo, kdo by se vůbec po nějakých alternativách pídil.

  Porušil jsem svého bobříka mlčení (a lituji toho) ne kvůli předchozím větám (stejně se opakuji), ale kvůli Targusovi.

  Jeho výmaz byla chyba. Mě také někdy vadil jeho způsob mluvy či psaní, ale jeho vhled na věci kolem byl mnohdy podnětnější než akademicky uhlazená slova. Jako osmdesátník mohu říci, že „ten kluk má hlavu na svém místě“ a to, že tu není je škoda.

   1. Začala se preferovat forma nad obsahem. Což je ovšem také druh náboženství.
    Kdyby se měl někdo (Nejvyšší, Bůh) zamýšlet nad smyslem obsahu jak článků, tak komentářů a všechno ne dost rozumné odřezávat, zůstal by tu asi sám – a pak by sám musel zhasnout.

    O mně šla kdysi fáma, že umím lidi urážet bez použití jediného sprostého slova a to tak, že jim to dojde až druhý den. Snažím se držet tu schopnost na velmi krátkém vodítku.

    1. On byla Targus vymazán? To jako že na furt?! Oooooooo, tak to jste mě soudruzi opravdu zklamali… 🙁
     Chci ho zpátky!

  1. Vy jste typicky zastupce alternativy. Zakladatel tu jiz nekolikrat vysvetlil, jak se veci maji, vy ovsem i nadale sirite bludy.

   1. Navíc Zakladatel upozornil, že Targus se vyskytuje na původních Vidlákových kydech.
    Ale kdyby se sem vrátil, také bych byla moc ráda.

  2. Ano.
   Proste to je tak, ze lidi se maji dobre. Tedy dost velka cast.
   Dalsi cast jich chce patrit k vyssi tride, takze zatnou zuby a hraji si na to, ze se maji dobre.
   A cast se dobre nema, ale v volbam z ruznych duvodu nejdou, takze vysledek je jasny.

   Chtel bych rict, ze Cechy jsou zvlastni tim, ze i kdyz rada lidi nema hluboko do kapsy (Vlk, nebo rada mistnich nasvstevniku), tak se presto radi do skupiny dezolatu, tedy lidi se socialnim citenim.
   Bohuzel tahle generace uz vymira, soude podle prumerneho veku tady.
   Na zapade to je vetsinou tak, ze socialni citeni maji predevsim ti, kteri maji hluboko do kapsy, a tedy celi utokum, ze to socialno propaguji, aby z nej mohli profitovat.
   Ti, kteri nemaji hluboko do kapsy, tak jsou nelitostni kapitaliste i v duchodu a nemusi se vybec jednat o nejake milionare.

   1. Je to o délce „výchovy“. U nás to běží 32 let, takže už je většina „vychovaných“, v Rusku ještě měli „hladové devadesátky“, takže to běží kratší dobu. U nás ti starší, i když třeba bohatší, pamatují, že to může být jinak, a někteří z nich na to s nostalgií vzpomínají, i když mají samozřejmě spoustu výhrad (nebylo všechno zlaté, to určitě ne). Ti mladší už jsou mimo, u nás i jinde.
    Pokud by se to mělo změnit, znamená to znovu od začátku, hurá do devatenáctého století nebo ještě dál. I pak by se to klidně mohlo zvrtnout; varianta fašismu je mnohem pravděpodobnější, než třeba obroda levice.
    Je to dobře vidět i na diskusích na tomto sajtu. I ti, co už jsou starší a měli by být schopni srovnávat minulost/současnost, dobré/špatné toho ve velké většině nejsou schopni; ideologie „tržního hospodářství“ se jim zažrala pod kůži do té míry, že jiného pohledu nejsou schopni. Zachovali si sice do jisté míry sociální cítění, ale i to je přechodný jev. Až umřou, zůstane jenom masa snící svůj „americký sen“, tj. jak zbohatnout na úkor druhých.
    No a reálné síly, ti opravdu bohatí (ne, nepatří tam nikdo z ČR) si zatím můžou dělat s takovým bezbarvým sociálním planktonem své experimenty. Aktuálně to vypadá, že jim v tom zatím vadí Rusko, ale i to může být jenom stínohra.

 16. “Pamätáte si časy ešte před internetmi? Keď sme si mysleli, že za ľudskú hlúposť môže nedostatok prístupu k informáciám ? Tak v tom to nebolo.” Milan Lasica

  1. To byla ještě doba, kdy byla jen 2 pohlaví a ne 79, či kolik jich dnes aktuálně je. To byla ještě máma a táta a ne rodič 1 a rodič 2. To ještě práce nebylo sprosté slovo. To si nikdo nedovolil staroušky ponižovat a vyčítat jim, že mladým ujídají chlebíčka………………………….a tak dále a tak dále.

  2. No jo, no, inflace.
   Inflace peněz = velké množství nekrytých- nekvalitních peněz.
   Inflace výrobků = velké množství nekvalitních výrobků.
   Inflace titulů = velké množství nekvalitního vzdělání.

   A konečně

   Inflace informací = velké množství nekvalitních informací.

  3. Tak. Potíž je v tom, že vzdělaný blb zůstává blbem. Je jako dítě se sirkami. S přístupem k technologiím je jako dítě se sirkami a kanystrem benzínu.

   1. Lze si hrát se sirkami a kanystrem benzínu. Jen je nutno přesně vědět, jak fungují sirky a jak kanystr benzínu.

    Neznalé hrátky se sirkami a kanystrem benzínu mají tu výhodu, že si je odskáče zpravidla jen ten, kdo neví. Ale tdy si někdo neznalý hraje i s tím, že si jeho neznalost odnesu i já.

 17. Je to tak. Může uspět jen tzv. postupný dlouhý pochod institucemi. Trochu maďarský vzor. Žádná jedna velká demonstrace, která by měla změnit všecko. To by bylo naivní. Navíc ideologie a představa, že by menšina měla demonstracemi vnutit svou vůli většině, která vyhrála volby, je vlastně majdanismus. Kam to vede, všichni vědí. K opuštění ústavy a zákonnosti. Vede to k hobbesovskemu prvotnímu vlčímu stavu, kde rozhoduje zjednodušeně řečeno větší bouchačka.

  1. Tak. Jenže k onomu vzdoru, aby nebyl jen krátkodechým planým pokusem, je nutno vhodné přirozenosti a kultury. V tomto případě maďarské. Bez takového fundamentu, snaha o pouhou nápodobu je kargokultickým nadchnutím Bandar-lógu.

   1. Schumacher: bohužel žádný vzor není zcela přenositelný. Každá země je jiná. Maďarsko myšleno jako zkrátka, abych to nemusel popisovat podrobné.

   2. Maďaři si vždycky uměli vyjednat lepší podmínky. Už za R-U a za socíku jsme k nim jezdili pro desky se západní hudbou.

 18. Takových „aleternativnch portálů“ je už víc než těch mainstreamových.

  Problém není v nedostatku informací, problém je v dostávání se těch informací k lidem, kteří nečtou a kteří mají TV zprávy jako jediný zdroj informací.

  A další problém je v kvalitě takových informací – pokud tam budou zase prezentovány kraviny jako „rozhazování čipů nad Brnem“, „kovidová totalita“, „čypy bilagátese“ a „země je placatá“, tak to bude diskreditovat i jakoukoli seriózně zaměřenou opozici. Cokoli by tam vycházelo, tak musí mít hlavu a patu a musí to spadat do dostatečně seriózního rámce.

  A i čitelnost musí být nějak hlídaná – např nezpochybňuju, že Vlk je chytrý, ale jeho elaboráty, kde základní sdělení tvoří tak desetinu textu a zbytek jsou různé odbočky, jsou pro běžné smrtelníky nečitelné.

  1. Szedivaak: Přesné. Vlk mívá zajímavé postřehy , ale pro pracující lidí, kteří na to nemají celý den, je to příliš zdlouhavé čtení. Velká délka článku k poměru k množství obsahu. Mnoho slov ale informační hustota je malá. Co Vidlák napíše na tři stránky, Vlk potřebuje deset stran. Jsem ochoten číst i delší texty, když je to k něčemu obecnějšímu s delší platností, ale jaký má smysl nějakou chvilkovou situaci bez dlouhodobých dopadů okomentovat na 15 stran?!

    1. On má pravdu, svodky dělá dneska vícero webů, otázka je, kdo to čte.

     P. Dvořák dal nějaký označil nějaké, já přidám https://bavorv4.wixsite.com/bavorovy-poznamky
     Tam je denně také svodka. Jen je otázka pro koho je to takhle čitelné, použitelné. Mám dojem, že pro cílovou skupinu, lidí které dusí mainstrém to není.

     Forma musí být jiná, čtenář musí byt nalákán několika větami, proč si zrovna má dát práci tenhle článek přečíst. Dobře to dělají na Parlamentních listech. Mmj. parlamentní listy tu funkci alternativního informátora částečně zastaávají.

   1. U Vlka ty texty dlouhé nejsou, už začínáte jako mnozí mladí. Nečtou knihy, jak to není na trubce, tak už mají problem. Přitom ten text máte přečtený dříve než shlédnutí toho videa. Do kterého Vám ještě nacpou každou chvíli reklamu.

    1. To není stejné. Kniha může dlouhá, ale obvykle je o něčem dlouhodobě platném. Pokud se jedná o článek k nějaké aktuální události, měl by většinou víc stručný. Ke knize o vzniku republiky se lidé budou vracet znovu a znovu, ale k velmi dlouhému článku o nějakém hlasování vwe sněmovně se varcet nebudou. Navíc pracující lidé mají problém najít dost času i k přečtení toho velmi dlouhého článku v odbě, kdy hlasování je aktuální. Delší text měl smysl třeba nedávno o situaci v Bachmutu, protože to je dějinná událost, ke které se budou lidé vracet ještěš za desítky let a uvažovat o ní podobně jako se ještě dnes vedou diskuze o bitvě u Verdunu, v Ardenách nebo o válce ve Vietnamu. K těm drobnějším aktuálním každodennostem stačí tři stránky.

  2. Tak. Můžeš velblouda dotáhnout k vodě, jenže nepřinutíš ho aby se napil, jestliže nechce. Aby se napil, musí mít žízeň.
   Většina velbloudů dosud nemá žízeň.
   Marno tahat je k vodě. Jak říkával můj strýc Rudolf, všechno chce svůj historický čas.

 19. Je příjemné sem chodit. Inteligentní lidé, zajímavé názory, mám to jako večerní stolní společnost v útulné hospodě, kde poslouchám chytrý lidi. A ti hloupí či navedení se dají bez konfliktu vyrolovat. Pokud bych měl něco podotknout k výzvě o spolupráci. Není po ní poptávka. Debilizace společnosti pokročila do té míry, že se stala konstantou, s níž je třeba pracovat. Opravdu konstantou. Tak si myslím, že

  nejprve musí valná část společnosti padnout na hubu,

  poté jí musí být velmi jednoduchou formou sděleno, že je fakt potřeba být sebevědomý stát s hranicemi a soběstačností, že národ není sprostý slovo, protože toto je cesta, jak z toho srabu ven. A kdo pro to neskáče, musí být zlikvidován, anobrž je hnusný nepřítel,

  oni to pak vezmou za své a budou řvát stejně, jako řvali Pavel na hrad. Úplně stejně, akorát tentokrát pro smysluplnou věc.

  Výzva ke spolupráci to nenabízí, pořád chce naivně oslovovat lidi, aby prozřeli. Neprozřou. Nikdy. NIKDY!!! Je jen třeba nachystat lepší propagandu a techniku. Kdosi tu zmínil Barandov. Ale ten můžou vypnout. Jako všechno. Skoro mi to napovídá rozhlasové vysílání 🙂 Hlas Ameriky? ….a až se to zesere …Hlas Republiky?

  P.S. Zdravím starého, blbého, ošklivého a hnusného Targuse.

      1. Jazykový koutek k dnešní vigilii za Targuse:

       Koho by napadlo, že
       krev Pána Ježíše může být totéž co kobylí chcánky ?
       Péčí učitelstva rokycanského okresu bylo zjištěno a v roce 1942 publikováno, že toten Sanguisorba officinalis se nazývá tak i tak , jsou to tedy synonyma.

       Zdroj: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3653
       (čtvrtý řádek zdola)

       1. Pan Zakladatel by se možná měl zamyslet.
        Targus je významná osobnost, podporují ho i republikáni v Coloradu. A kongresmanka Lauren Boebertová je opravdu kočka, narozdíl od Náčelníka Velká Huba.

        1. Hahaha…
         Nejsem Republikan… jsem Nezavisly. Ale to je fuk. Targuse podporuji i listicky sedivky, co je v noci krmim… mam to z prvni ruky… 😀

  1. No.. „debilizace“. Říkal bych tomu spíš rozptýlení. Lidi jsou neustále a rádi rozotylováni. Takové to bazírování na okrajových věcech jim znemožňuje jít do hlubšího studia čehokoliv. Navíc, i když jste vysokoškolský vzdělaný, tak jste v práci hned v zápěstí ubit nepřehlednou džunglí nařízení a interních vyhlášek, kde se nikdo neorientuje, k tomu ještě připočtěte zprávy na pracovním intranetu a požadavky zaměstnavatele na „vzdělávání“ a některé věci z bezneho života, kdy lidi raději kouknu na to, jak dobře zhubnout, kam jet na dovolenou a jak správně uvařit steak a co nežrát, aby jste nebyl vyvrhel v pořadu o vaření a vyjde z toho , že jste DOKONALE ROZPTÝLEN.
   Zkrátka rozptýlení lidé nebudou číst takového Idiota, Annu Kareninu, Havran nebo Lakomce. Jsou totiž tak uspěchaní a rozptýlení, že jejich myšlenkivá kapacita těká jako ether a není usměrněná. Proto si myslím, že nejsou primárně hloupí nebo chcete-li vypatlaní…. Jsou prostě rozptýlení a nesoustředění. Jako třicátník znám tento fenomén dost dobře, protože mi někdy sám podlehnu.

 20. No, moc líbivé a docela jednoduché. Vezmu-li obsah v potaz, tak se ptám KDO JE VLASTNĚ ten burcující David Dvořák, kdo se pod tím pseudo skrývá. Ví někdo Nikde na wiki ani zmínka, hmm.

  Dobrou

 21. Taková věc. Seberme jim jejich Twitter. Přihlaste se tam, co nejvíce z Vás .. samozřejmě anonymně, dneska není čas na hrdinství. Rozšlapejme jim tam ty jejich bábovičky. Tisíc, dva tisíce lidí je zviklá, když uděláme tři tisíce, budou mít velmi nahnáno. Pamatujte, slabší kusy jdou s většinou.

 22. Ve všech uvedených oblastech nacházím nejen na Internetu kvalitní informace plně uspokojující mé potřeby. Nevadí, že ne na jednom místě a ne jen v českém jazyce. Vím, kde hledat. V tom z mé strany poptávka není.
  Co se týče oblasti politické, není přirozené rální ani potenciální poptávky národní. Chybí potřebně silná společnou kulturou spojená entita poptávající zastřešujcí vlastní strukturu organizační, případně až i státní. Příkladmo národ Český v pojetí národně obrozeneckém. Národ nejen o sobě, ale i pro sebe, směřující k vlastní výlučné státnosti. Jestliže století devatenácté můžeme nazvat stoletím národního obrození, století jedenadvacáté jeví se stoletím národního odrození. Stoletím národního úpadku, který je úpadkem všeobecně civilizačním. Úpadkem nejen českým, ale i evropským. Úpadkem celé euroamerické civilizace. Spojeným s úpadkem náboženským. S úpadkem křesťanství. Jestliže Masaryk chápal „Českou otázku“ jako otázkupředevším náboženskou, stejně tak náboženskou je otázka „euroamerické civilizace“, jejích základů. Křesťanskou. V tom je její síla a současně slabost. Stagnace a úpadek náboženství konservujícího starověk a středověk, stagnace církve především katolické, vnitřní strukturou kopírující a konservující tehdejší společenské mocenské uspořádání, otrokářského později patriarchálního antropocentrismu, lpění na dogmatech kdysi přijatelných z nevědomosti, avšak postupně překonávaných ochutnáním se zakazovaného ovoce vědění, jsou zpětnými vazbami kauzálně spojeny se stagnací a úpadkem civilisačním. Tak plně a s takovými důsledky stagnace a degenerace projevil se obdobný vývoj „náboženství komunistického“ včetně vyprádněných rituálů. V posledku tak i „náboženství demokratického“. Z kultury obecné, občanské, nereligiosní, vytrácejí se z náboženství pravidla chování převzatá a užitečná a rituály spojující. Tak, protože i dějiny všeho lidstva jsou dějinami náboženskými, bez ohledu na jaké náboženství, se zánikem náboženství, či víry všeobecně spojující a všednodenně žité, čímž člověk odlišuje se od zvířete, sám zvířetem se stává. Při posuzování nynějších událostí od tohoto abstrahovati nelze.
  Píši to proto, že bez všeobecné základny spojující, v nějaké míře iracionální, emotivní, protože samotným rozumem všechny osloviti nelze, veškerá snaha je předem odsouzena k nezdaru.
  Jsem agnostik.

  1. No, jak tam máte to „zakázané ovoce“, tak to je polovina podstaty vlivu náboženství. „Postupné překonávání dogmat“ je jen velmi milosrdný slovní obrat, značící, že prakticky veškeré poznání bylo nejen brzděno, ale taky krvavě postihováno. S velmi postupným a neochotným ustupováním od tý krvavosti. Právě poznání vždycky bylo tím zakázaným ovocem.
   A že je to možná dobře, protože kdyby probíhalo bez tý striktní cenzury, možná už bychom se vyhubili, to není zásluha, spíš nikterak nevnímaný možný vedlejší efekt. Nehledě k tomu, že z ryze náboženských důvodů, a to nejen věroučně despotických a válečnických, ale i prakticky klatbou na (kromě jiného) např. lékařské poznání, se to hubení provozovalo přímo velkoryse. Kdyby bylo v exaltovaně náboženském středověku „povoleno“ (viz cenzura) vymyslet atomovku, právě z náboženských důvodů už by dávno tato planeta patřila jen hmyzu, který odolá účinkům.

   Druhou polovinou je apel na morálku, kam směřuje váš komentář. Obecně platný morální kodex. V lidské společnosti si ovšem i přes intenzivní náboženské vnímání života razil a razí cestu jen obtížně, velmi často byl a stále je taky abstrahován, kdy co do chování k jiným, než souvěrcům, prakticky neplatil.

   Je ale pravda, že lidem dneška schází nějaký nadstavbový imperativ. Takový, jaký každé náboženství má. Stejně tak, jako jej sice tato mají, ale staletími se prodírají s jeho zásadním porušováním, i v nenáboženské obci se ale nedá příliš počítat s tím, že by něco podobného byla schopna a ochotna nejen dodržovat, ale vůbec akceptovat.

   Nejspíš se tomu krize hodnot říkat dá, ale ne ve smyslu, že dříve díky náboženství ty spojující hodnoty byly a dnes nejsou. Dřív byly víc připomínány, ale hodnotový svět v praxi byl tak děravý, jak nám o tom svědčí ty dějiny, kterým se dá trochu důvěřovat (tzn. jejich část, oddělená od všech oslavných adjektiv a celých kapitol).

   Můžu se plést, nechám se opravit nebo poučit, ale člověk se ohlíží do minulosti ne proto, aby se z ní poučil, ale aby to pak udělal pro sebe ještě hůř. A když se tam teda dívá, namlouvá si nostalgii, že to tam bylo lepší. No, bylo, ale jen ve smyslu v některých aspektech míň horší.

   1. Picco: ja to vidim zasadnejc. (Neni to obrana cirkvi, tem nefandim.) Bez duchovnosti lidi skomiraj. Kdyz Cesi ztratili krestanstvi (a zidovstvi), upnuli se ke spase komunizmem. Katastrofa. A kdyz to nevyslo, a tak se z nich stali (castecne, hodne) demoralizovani, paralyzovani, cynicti lide kteri se nedokazali branit dalsi (rozkradajici, kulturne-rozkladaci) katastrofe.
    Je mozno se opravdu divit mladym, kteri se upnuli na nove nabozenstvi, woke? Slunickarstvi? Ne jenom chlebem ziv je clovek, rikal Jezis.

    Abych to ilustrovala, prave jsem kdesi na webech cetla poznamku od pani, ktera se sverila kamaradce s jednou z „pravd“ ktere my v alternative berem jako dane. Ta jeji kamaradka se malem zhroutila, dostala se do deprese, a pani si mysli, ze ji asi ztratila. Tak se chovaji lide, kteri nejsou duchovne zakotveni. Aspon mi to tak pripada.

    1. Leckterý člověk vytržen ze svých mámivých představ o světě, usychá jak rostlina vytržená ze země. To v lepším případě. V tom nejhorším srší nenávistí a stává se furiosní bestií

    2. Vevčo, je to složité, věřit těm, kteří mají na rukou tolik krve a zla.
     Chápu, že jsou u nich i slušní, že ne každý velebníček anebo rabín šel na svoje řemeslo jen z touhy po snadné obživě. A z touhy ovládat lidi.
     Tady v Česku teď velebníčkové “ dělají do politiky” , mnohdy již před ukončením bohosloveckého vzdělání. Úplně se třesou na teplou sesli a ranec prachů.
     Oba šéfové od Michprdů jsou nedostudovaní bohoslovci. A určitě víte, kdo je satanáš Halík. A určitě víte, o jaké fanatiky se opírá dnešní Netanjahuova vláda.

    3. Bez duchovna lidé skomírají – v tom máte pravdu. Ovšem jací jsou lidé, jaké ideologie vytvářejí a jak se následně v nich chovají?
     Křesťanství má rozměr tisíciletí. Za tu dobu by mělo dávno být tím základním myšlenkovým majákem. Kdyby bylo dokonalé či tak kvalitní, že by lidi oslovovalo naprosto spontánně. Kdyby si je lidé nenechávali nikým brát. Je ovšem takové?
     Komunismus, ten je sice výrazně mladší, nicméně vznikl jako reakce na dlouhodobou velmi neutěšenou situaci velké masy lidí, žijící právě v té křesťanské společnosti. Je-li křesťanství tak dobré, stojí -li za něco „aspoň“ to jeho duchovno, jak se mohlo stát, že dopustilo takové křivdy?
     Současnost, tzn právě woke culture a kulturní marxismus obecně, provozuje jakousi „soft verzi“ toho nejhoršího, co přinesly předchozí ideologie.

     Čím to je? Nekvalitou těch ideologií? Nebo spíš lidmi, kteří podstatu těch ideologií neumí dodržovat?
     Podle mě většinově tím druhým. Myšlenka křesťanství, ať se komu zamlouvá či ne, je čistá. Myšlenka komunismu, ať se komu…, je čistá. Dokonce i myšlenka kulturního marxismu…, čistá. Bez ohledu na to, v jakém prostředí a z jakých popudů to vše vniklo. Jde o tu teoretickou rovinu. Ale činy? Samotná realizace? Velká většina konkrétních ideologických vlivů na společnost a lidi v ní žijící se vždy pak jen zpětně omlouvá, že „se to sice přehnalo, ale…“. Včetně ne čistě ideových společenských záležitostí, jako třeba volný trh neboli kapitalismus.

     Lidé jsou na vině, ne ideály ekonomické modely jimi vytvořené. Neumí to. Neumí si vytvářet pomocí těch ideologií duševní majáky. Respektive umí, ovšem četnost i kvalita je jako ve všem rozložena podle Gausse. I zde se naráží na ten plus mínus 80% ní „beznázorový“ mantinel. A jak to říkal ve videu ten chlap, co popisoval svý zkušenosti s pokusem cvičit na Ukrajině ty snipery, 10% z celkového množství vojska umí pořádně máknout, naopak 10% tam vůbec nepatří. A pár jedinců z těch lepších 10% umí máknout tak, že ostatní strhnou. Jak je tohle daleko od tý tuším Hamplovy „10% ní aristokracie ve společnosti, pracující pro pár superbohatých? Nijak, je to úplně to stejný. A nesmíme zapomenout na těch opačných 10%, co „by tam neměli být“. 10% lidí, a obávám se, že jim s tím číslem až moc fandím, by kvůli dodržení kvality společnosti v ní skutečně nemělo být. A tito taky tvoří svoje elity, v tomto případě ultršmejdy. Jinými slovy, obecné rozložení jakýchkoli kvalitativních parametrů je v lidské společnosti prakticky stejné.

     Jaké hodnoty, jaká duševní/duchovní mapa teda má/mají šanci se usadit a generačně přenášet v natolik velké skupině lidí, aby dlouhodobě přežily i v tak nehostinném prostředí, jako je to lidské?
     Křesťanské hodnoty? Ty co podle oficiální dějepravy mají trvat 2000 let? Takže tam po celou tu dobu jako měli to duchovno, motivující je být lepší? Cože? Lepší? Celou tu dlouhatánskou dobu motivovaly lidi k lepšímu? Nebo spíš celou tu dobu ti lidi tam, často zoufale, doufali, že aspoň občas na někoho takového narazí? Kdy sami, jakmile to jen trochu šlo, na to zapomínali? Nebo snad komunistické hodnoty? Kulturní marxismus?

     Víte, ono záleží na okolnostech. Jakmile je to v nějaký společnosti jakžtakž dobrý, lidi na nějaké hodnoty spíš kašlou. Hlavně si užívají života. Když je špatně, najednou je hledají. A když je nejhůř, opět na ně zapomínají a upřednostní pud přežití. Za jakoukoli cenu, i tu hodnotové nejodpornější.
     Ty „skomírací“ cykly se lidem nemají jak vyhnout…

 23. Pane Dvořáku, myšlenka se mi líbí, právě jsem dočetla a chtěla bych se zeptat: vaší představou je, že ,, redaktor “ bude denně pročítat patřičné články z různých webů a do své rubriky jenom uveřejňovat odkazy na ty vybrané nebo bude i sám nějaké články, popřípadě spojovací texty či úvodníky psát ?

  1. Vypada to na agregator linku, bez uvodu. Osvedcilo se to uz nekde?

   Vypada to pekne. Diky za tu praci!
   Mate chybu v tom druhem linku.

   Dotaz… melo by to byt na ceske adrese, kdyz ty byly minuly rok zranitelne?

   1. Je to zajímavé ale:
    Podobnou práci dělá už několik lidí a ne špatně. Už jenom proto, že je mainstream dost nenávidí.
    Nevím, kdo je D.D. a ani mě to moc nezajímá. Možná je na opačné straně. Ale: „Po ovoci poznáte je!“ Počkám.
    ===
    K délce článků a diskuzních příspěvků:
    Doba je rychlejší než kdysi, Dívat se třeba na staré filmy je dost utrpení právě proto, že nepočítají s tím, že by si divák byl schopen cokoliv (např. situaci) domyslet. S mnohými příspěvky je to podobné. Košatost a podrobnost není pro přesvědčivost moc dobrá. Neříkám, že by to měla být jen hesla. Ale ani traktáty.
    Dva tisíce slov. Několik vět. Fungovalo to právě proto, že to bylo stručné.
    To je určeno i pro přispěvatele a diskutéry na tomto blogu. Ubrat trochu s přesvědčení, že „já jsem chytrý a oni nic o tom neví a musím jim to vysvětlit“.

    1. Stačilo napsat, že takových národních buditelů už máme jako s@aček. Normální člověk nesedí celý den u internetu. A tak si musí vybrat.
     Tady to není špatné, nikdo mi tady nic necpe a čtenáři často dají zajímavý odkaz. Třeba na Argument! anebo na jiné zajímavé stránky. Mám tudíž pocit, že jsem informovaná, v rámci možnosti, docela slušně.

     1. Bingo … „Normální člověk nesedí celý den u internetu.“ … opravdu nesedí a sedět nebude, přesto ale informovaný bude chtít být. Dnes to řeší tak, že zapne komp, objeví se mu seznam.cz, kde má od všeho trochu … a říká si, mám přehled. Potíž je v tom, že seznam jede propagandu a ne zprávy, manipuluje a nikoliv informuje.
      Cílem je, aby takový člověk zapnul komp, a místo seznam.cz si pustil náš portál, kde najde v podstatě to co na seznam.cz, ale k tomu i oponující zprávy, názory a popisy událostí a to v počtu, které nebudou zahlcovat.

   2. To Vevča a Olga
    1. k výběru článků – uvedu příklad: redaktor mající na starosti rubriku „domácí ekonomika“ by měl sledovat co se kde na toto v médiích objeví a vybrat omezený počet, dle něho nejkvalitnějších, článků, které vystihují objektivně to podstatné, ten podstatný trend – jednoduše zkopíruje nadpis a adresu. Redaktor bude v podstatě v roli „filtru“, který zamezuje přehlcení nepodstatnými informacemi v daném směru.
    2. čtečka rss – ano, princip je stejný, jen čtečka přebírá vše a je tam tedy faktor přehlcení počtem zpráv. Žádná čtečka rss zatím neumí nahradit úvahu a výběr toho podstatného jako člověk. Vemte si web http://www.nepodvoleni.cz => je to v podstatě výstup rss čteček ze zdrojů alternativy a upřímně – denně projet všechny články je pro normálního člověka časově neúnosné. Situaci by ale radikálně změnilo, kdyby se z toho množství zpráv vyloučily opakující se zprávy a názory a vybralo se řekněme tak 10 nejpodstatnějších, nejvýstižnějších … a to zatím umí jen člověk
    3. doména – podstatné je mít to na vlastním serveru, protože „přehození“ z domény na doménu je dílem krátkého času. Pro státní orgány není problém zablokovat jak domény s koncovkou .cz, tak jinou – např. .info nebo .com … je to jen otázka vůle a rozhodnutí. Obrana proti tomu je, aby se na co největším počtu webů objevila informace o nové adrese – ve své úvaze tam o tom mám zmínku.
    4. k rozsahu rubrik a vlastnímu fungování – s tímto zatím nikdo nemá praktickou zkušenost (myšleno výstup práce většího počtu neprefesionálů), teorie je jedna věc , realita bude druhá věc. S Hamplem si ale myslíme, že to ukočírovat a sestavit do funkčního celku bude možné. Budeme se muset učit „za pochodu“, není přesně dané jaké rubriky, kolik zpráv atd. … ale tady by měla pomoci zpětná vazba – viz redakční rady.

    1. Děkuji za odpověď. Takže – v ideální,technicky pro mne velmi mlhavě představitelné situaci – by pro každého „redaktora“ mohla udělat hrubou práci RSS čtečka a on by potom učinil finální výběr odkazů aniž by musel osobně procházet všechny weby,ze kterých lze články čerpat ? Pouze by pročetl a protřídil soubor dodaný mu čtečkou? Případně v dalším čase pátral na internetu po dalších zdrojích,ze kterých by potom mohla čtečka také stahovat články ?

     1. jak si bude zajišťovat svůj přehled je na každém redaktorovi samostatně. Ne všechny zdroje mají čtečku rss, ale asi bych postupoval tak, že bych si prošel výstupy sestavených RSS kanálů, k tomu prošel zdroje, které nemají rss a rozhodl bych se, co je podstatné … a to pustil do rubriky.
      Samostatnou otázkou je, kolik nových zpráv pro kterou rubriku je právě „přiměřeně“ co do počtu.
      Protože to procházení, resp. čtení článků bere fakt dost času, tak by měli být min. redaktoři dva na 1 rubriku (aby se střídali ve „službě“). Druhá věc pak je, že bych nemusel procházet pracně ostatní zprávy (tématem mimo mou rubriku), ale mohl bych se spolehnout, že kolegové postupují stejně jako já a i v jejich rubrikách je na výstupu jen to nejpodstatnější.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *