18 července, 2024

Výzva ke spolupráci aneb: Selhaly-li všechny pokusy, nastal čas přečíst si návod.

Následující řádky jsou v podstatě komentovanou a zdůvodněnou žádostí o spolupráci. Vysvětlím co navrhuji, proč to navrhuji, koho vybízím ke spolupráci, na čem navrhuji spolupracovat a za kolik … Bohužel, je to je trošku delší, ale sorryjako, tohle není o spolupráci s nedočkavcem, který chce výsledky hned :-).

Napřed malý úvod

Je zcela evidentní, že spoluobčané s naším viděním světa a obav z budoucnosti Česka prohráli. Na počet demonstrací nebo v hulákání pod okny vlády jsme vyhráli, ale ve všech posledních volbách jsme prohráli. Někde bude chyba. Můžeme se na problém podívat z různých úhlů, ale vždy dojdeme k jednomu a témuž:

 1. prohráli jsme v mediálním prostoru, chcete-li v mediální válce. Media proamerických sluníček přesvědčila, resp. ovlivnila více spoluobčanů, kteří se o politiku moc nezajímají než naše strana
 2. nemáme definováno co chceme, přičemž definovat co chceme, resp. mít schopnost rozpoutat celospolečenskou diskuzi na toto téma vyžaduje mít k dispozici za tímto účelem vhodný nástroj … a tedy opět jsme u médií.

Představte si reálnou situaci – v diskuzi v hospodě s přáteli budete chtít někoho „přetáhnout“ do našeho tábora. Dotyčný logicky uvažuje a je nakloněn souhlasit s logickými závěry. Takže začnete: „Víš přidej se k nám, my chceme ….“ a nic, ticho. Nevíme co chceme, resp. není to definováno. Řeknete: „Mainstream koncentruje své názory na seznam.cz, ty naše si můžeš najít na… a zase ticho. Vím, alternativních zdrojů je dost, ale jsou dosti roztříštěné, koncentrované místo není. Jedna z taktik manipulace je přeci přemíra zdrojů a zahlcení informacemi … A opět se tak dostaneme k médiím.

Pokud prohráváme v mediální válce, nedává moc smysl mít hlavní „tah“ přes demonstrace. Smysl dává zaměřit se na mediální prostor se snahou opanovat jej. V létě tady byli někteří, kteří říkali, že demonstracemi ničeho nedosáhneme, jen „upustí páru“ u naštvaného lidu. Očividně měli pravdu. Byl tady i názor, že jedna nebo dvě demonstrace vyděsí pětidemolici natolik, že ochotně do týdne předá vládu nebo alespoň změní směr svého protičeského jednání. Byl tady i předpoklad, že rychle založený spolek s dobrým rétorem v čele zvrátí výsledek voleb. Tak tito pro změnu pravdu neměli. Ovšem naši civilizaci donesla na vrchol svobodná a konstruktivní diskuze a volba nejlepších z navrhovaných řešení.

Proto nemá smysl zahájit bitvu, kdo co řekl, kdo za co může, ale jen a pouze přijmout prostý fakt, že tyto cesty nevedly k cíli a poučit se z toho.

Pak tady ale byli i lidé, jako P. Hampl, kteří už tehdy tvrdili, že demonstrace ano, všechny veřejné projevy nespokojenosti ano, ale k cíli povede jen každodenní tvrdá mravenčí práce směřující k vybudování odolných struktur a pokud se to povede, tak výsledky budou za hodně dlouho. Něco mi říká, že toto myšlení povede k žádanému cíli.

Dlouho tvrdím, že lidé z východního bloku mají oproti „zápaďákům“ neocenitelnou výhodu, resp. nepřenositelné zkušenosti. Ta naše největší výhoda je, že z „reálného provozu“ známe oba systémy velmi důvěrně. Přidejme k tomu fakt, že naše školství sice nemělo špičky jako Harvard, ale na druhou stranu poskytlo většině nadstandardně kvalitní vzdělání … většině! Možná nastal čas zužitkovat tyto výhody.

Pojďme se tedy podívat na dnešní situaci z dnešního pohledu.

Přijměme tezi, že společnost je rozdělena následovně – 80% lidí se o politiku aktivně nezajímá a z těchto 80% se zhruba polovina k volbám ani nedostaví. Zbylých 20% je rozděleno zhruba napůl, přičemž „sluníčka“ mají na své straně média, naše (na daních vybrané) peníze a státní moc. Zdánlivě neotřesitelné postavení. Ovšem jen zdánlivě neotřesitelné – tohle jsme přece už jednou zažili, ne? Pokud jsou takhle „loženy“ karty, pak naším cílem by mělo být získat na svou stranu spoluobčany, kteří jsou buď přesvědčená „sluníčka“ nebo spoluobčany, kteří zastávají ty jedině správné názory aniž by věděli proč a důvodem je jen, že je mainstream získal svými zmanipulovanými výstupy. Ty první asi nezískáme, ty druhé získat možné je.

Ovšem ani jednoho z těchto skupin nezískáme tím, že je budeme označovat „ovce“, „magory“, „hlupáky“ … atd.

Přijměme za fakt, že zde máme dva legitimní názory – jeden představuje rozpuštění národního státu a slouhovství USA nebo Bruselu, kterýžto názor je všude tlačen a má jasně stanovené cíle a metodiku, přesněji pomyslnou mrkvičku před nosem pro každého svého účastníka. Tou pomyslnou mrkvičkou je vize „Amerického snu“ … každý z tohoto tábora může zájemci nabídnou v podstatě léty propracované školení, které spočívá na jednoduché myšlence: Přidej se na naši stranu barikády, pouze naše strana Ti umož, že si splníš „Americký sen“, že (pokud budeš schopný) můžeš dosáhnout na mety a bohatství nejvyšší … podívej se třeba na Muska, Gatese, Zuckerberga a další. Decentně zatají, že pokud bude dotyčný sázet Sportku, tak šanci na úspěch má násobně větší a v případě neúspěchu se bude mít o hodně hůře.

Historický pohled na dnešní situaci.

Jak jsem již psal, máme neocenitelný bonus, spočívající z nedávné a hlavně praktické zkušenosti z minulého režimu. Díky tomu můžeme predikovat, co se nyní bude dít a … a hlavně stanovit, jaká je účinná strategie obrany.

Je očividné, že nezvratitelně směřujeme tam, kde jsme již jednou byli – k vládě jednoho názoru, jedné pravdy a vše ostatní bude „out“ ne-li přímo trestné. Za jiné, než správné a povolené názory se bude vyhazovat z práce, zavírat do kriminálu a bude maximální snaha znemožnit i jen šíření oponentního názoru. Naše minulá zkušenost ukazuje, že tohle je naše nejbližší budoucnost.

Naše minulá zkušenost ukazuje, že tohle je naše nejbližší budoucnost.

Ovšem taky ta nedávná zkušenost říká, kam to povede – zprávy budou čím dál absurdnější a vylhanější , jedna lež se bude přebíjet větší lží až nakonec nikdo, ale opravdu nikdo nebude provládním médiím věřit.

Když nás dostihly první „výdobytky“ kapitalismu, tak se zrodil bonmot, že bolševik nám lhal o socialismu, ale říkal krutou pravdu o kapitalismu. Ale před r. 1989 nikdo bolševikovi nevěřil, protože dnes a denně s námi manipuloval v médiích, které na 100% ovládal … Ale přece ta samá situace nastává dnes – ovládají média, chtějí ovládnout celý mediální prostor a k tomu bezostyšně lžou a manipulují lidmi. Je naprosto zákonité, že dojdou do stejného bodu – nikdo jim nebude věřit. Na konci éry socialismu poslouchali Hlas Ameriky úplně všichni – i nomenklaturní komunisté. Tohle nastane i teď, jen je třeba nyní vybudovat náš „Hlas Ameriky“. Zkušenost taky říká, že nemá smysl jít „hlavou proti zdi“, ale kapku po kapce ten režim rozleptávat. Právě teď nastává doba pro pomalou nenápadnou práci, kdy výsledky zužitkujeme až nastane vhodná doba. Moc toho dělat nebudeme moci, ale tohle ano … připravovat se. Doba zrychluje, takže to nebude trvat tak dlouho jako minule – dříve byl k dispozici max. jen cyklostyl a to ještě omezeně, kopírky byly pod přísným dohledem. A i za této situace šíření informací nebyli schopni zabránit. Dnes máme internet a ani ten nepůjde utěsnit na 100%.

Jak na to?

Vsaďme na zkušenost, že lidé budou zákonitě chtít mít v dosahu objektivní zprávy. Čím více bude mainstream lhát a manipulovat, tím větší množina lidí bude požadovat naprosto přirozeně objektivitu. Tohle je náš prostor. Zcela určitě budou umlčovány servery blogerů a servery s alternativními zprávami. Obrana musí spočívat na faktu, že nikdy neumlčí všechny, proto musí být k dispozici seznam kontaktů s dohodou, že při umlčení jednoho člena ostatní na svých platformách ihned zveřejní novou adresu na které působí umlčené médium.

P. Hampl tvrdí následující – potřebujeme dostat do mediálního dosahu sluníček naše informace, zprávy, naše myšlení. Nemá smysl přesvědčovat náš tábor přesvědčených, naši bublinu. Pro změnu potřebujeme hlavně ty (z těch 80%), kteří jsou dnes ovlivněni správnou ideologií jen díky jejich zmanipulování. V mainstreamu jsou pouze výstupy osvícené jen těmi jedinými správnými slunečními paprsky a tam se svými názory a myšlenkami nepronikneme (P. Hampl např. nesmí mít ani blog na blog.idnes.cz). Mysl správného sluníčka je současně dnes zformována tak, že návštěva webů kde jsou jen naše názory u něho instinktivně vyvolá osypky a … a tedy jeho první signální mu říká, že na takový web ee.

Současně P. Hampl tvrdí, že bez podpory „budoucích elit“ nemáme šanci na změnu. Ovšem pozor! … hlavně ty budoucí elity budou chtít být objektivně informováni – už jen z důvodu, aby byli „v obraze“. Současně ovšem nemají čas prohledávat kdejaké zákoutí internetu, aby doslova vyčmuchali informace, které vyvažují mediální manipulaci mainstreamu – tedy opět prostor pro nás.

Jinými slovy – s Hamplem se domníváme, že by mohl uspět projekt něco jako „Denní svodka objektivních zpráv – DSOZ“, nějaký „alternativní seznam.cz“. Zpráv nesmí být moc, musí být vidět snaha o objektivitu, nesmí obsahovat blbosti a musí to být průřez celospolečenského života, tedy i jiné rubriky než politika. Zkrátka tak akorát … přesněji: přiměřeně.

Úvahy začínají tím, že název portálu nesmí být radikální v očích sluníčka a současně tam naše sluníčko musí nají ty „své zprávy“. Podle sociologa si pak, pokud tam budou i zprávy z našeho vidění světa, sluníčko přečte i tyto zprávy – a to je hlavní cíl. A nemám důvod nevěřit, že tomu tak nebude. Ostatně i naše vlastní zkušenost z bolševika říká, že jednostranné zprávy se dříve nebo později zajídají a lidská přirozenost je vyhledávat objektivitu.

Technické provedení

Jednalo by se o portál, který by nepřebíral články, jen by to bylo v podstatě místo se seznamem nadpisů článků s příslušnými odkazy ke zdroji. Důvodů je více, mezi hlavní patří, že k přebírání článků mainstreamu bychom potřebovali povolení (mají to dokonce ošéfované tak, že nelze používat ani čtečky RSS) a v případě alternativních psavců přebíráním článků jim zmenšujeme návštěvnost jejich webu (což je nežádoucí), prostým uvedením nadpisu článku a odkazem na něj konáme pravý opak (zvyšujeme návštěvnost). Vzory technického řešení najdete na www.nepodvoleni.cz nebo www.svoboda-projevu.cz . První sestavuji něco jako „ČTK alternativy“ na druhém pak zkouším sestavit „DSOZ“

V teoretické rovině je možno projekt řešit dvěma způsoby – několik redaktorů na plný úvazek nebo větší počet nadšenců, kdy si každý vezme na starost malý úsek. Vzhledem k tomu, že peníze zatím nejsou (web bude striktně bez reklam) a vlastenectví se stejně pro peníze nedělá, pak přichází do úvahy jen druhá možnost – tedy větší počet dobrovolníků pokud možno tak, aby každá rubrika měla min. 2 „redaktory“ a ti se střídali ve “službě“. Předpoklad je tak 0,5-1 hod. každý den – prostě z vyhlídnutého článku zkopírují nadpis a přidají www adresu.

Já jsem schopen a ochoten zajistit technický chod portálu a s trpělivostí zaškolit jednotlivé „redaktory“. Z hlediska požadované dovednosti by práce obnášela zkopírovat nadpis a www adresu vybraného článku ~ videa, tedy, dle mého, celkem nic náročného. Pro starší mám vzkaz – mám 61 let, dovedu si představit s čím můžete bojovat, proto Vám vzkazuji: Nemějte obavy, patřičnou dovednost ke zvládnutí požadované práce Vás naučím.

Koho vyzývám ke spolupráci

Napíšu, kdo je asi ideální a proč. To ovšem neznamená, že se nemůže účastnit i někdo jiný.

 1. Je úplně jedno, zda to bude žena nebo muž, musí mít pouze intelektuální kapacitu rozpoznat ve „svém úseku (rubrice)“ důležité a hlavní zprávy a trendy a měl snahu o objektivní pohled. Neměl by to být někdo, kdo propustí zprávy typu, že proti „populárnímu“ Covidu se lze uchránit odstíněním čepice pomocí alobalu a místo bambule připnout anténku přesné délky.
 2. Spolupráce by měla být ve formátu „kulatého stolu“ – pokud jednoho z nás postihne INK. (infarkt-nehoda-kriminál), tak plynule musí nastoupit náhrada a na výstupu celku se to nesmí projevit.
 3. ideálem by mohl být někdo, kdo je na rozhraní důchodového věku, případně už důchodce. Proč? … no důvodů je více, ale mezi hlavní asi patří, že to je generace, která polovinu života budovala socialismus a druhou polovinu kapitalismus. Máme tedy zkušenosti, můžeme porovnávat a vyhazov z práce nás neohrozí – někteří už jsou v důchodě nebo by šli do předčasného. Navíc, tato generace (kam patřím i já) má morální dluh – generace našich rodičů v opravdu těžkých podmínkách vytvořila statky, které byly a stále jsou základem našeho komfortu a … a naše generace umožnila zcizení, vykradení nebo zničení většiny z toho. Ale znovu upozorňuji – vyzývám ke spolupráci kohokoliv, taková rubrika „domácnost“ nebo „zahradničení“ moc politicky nebezpečné nejsou, vyžadují jen někoho, kdo má přehled co se v dané oblasti odehrává. Pro zprávy ze světa to mohou být i Češi usazeni v zahraničí.

Výchozí rubriky

Uvedu nástřel výchozích rubrik. Není to fix, mějme na paměti, že portál má sloužit obyčejným lidem jako jsme my – tedy nebýt zahlcen informacemi, mělo by to poskytovat objektivitu abychom byli sami „v obraze“ a samozřejmě sami rádi daný portál využívali.

Nástřel rubrik je následující:

 • domácí dění (zprávy, komentované zprávy i komentáře ~ názory)
 • byznys /ekonomika
 • auta motocykly
 • počítače, telefony atd.
 • věda a technika
 • sport
 • sex, vztahy, psychologie
 • domácnost, vaření, zahranidčení
 • kultura, divadlo, hudba atd.

Znovu opakuji – musí to být uděláno tak, abychom to sami rádi používali a to z toho důvodu, že nám to bude dávat objektivní celkový přehled. Zcela jistě budou umlčovány weby s nevhodnými názory, ale např. i v samotných USA je možno najít dostatek oponentních zpráv k tomu co nám tady tlačí do hlavy. Navíc, bude-li náš portál mít i hlavní zprávy z mainstreamu, pak mají složitější situaci nás prohlásit za dezinformátory. Z jejich strany pak mají jedinou možnost – ubrat ve lhaní a snažit se alespoň o zdání objektivnosti … což by byl nepochybně náš úspěch :-).

Zpětná vazba a ostatní

Domnívám se, že by to mohlo začít trošku fungovat už 5 lidech, 10 „redaktorů“ bych viděl jako dost dobrý začátek. Dále, je třeba si uvědomit, že ze začátku to nebude žádná „hitparáda“, ale … Google začínal v garáži a i ta nejdelší cesta začíná malým vykročením vpřed a taky i ta největší hromada písku se skládá z jednotlivých malých zrníček.

Další věc – „redaktoři“ by zcela jistě byli z různých koutů republiky, což už je celkem blízko k faktu, že na hodně místech ČR budou „naši“ odzkoušení lidé … a co jiného je základ jakékoliv celostátní organizace?

Mám přislíbeno následující:

 • pokud se dáme dohromady, pak je šance na nějaké proškolení od profesionálních novinářů. V této oblasti se celkem angažuje P. Hampl, který s fin. podporou od významnějšího podnikatele pracuje na projektu Jungmannovy národní akademie. Základy objektivní žurnalistiky budeme potřebovat, bez toho nebudeme ani vědět, že zprávy se např. děli na zprávy, komentované zprávy a názory-komentáře … atd. Jak píšu, ze začátku to jistě nebude na 1*, budeme se muset spoustu věcí učit přímo „za pochodu“
 • druhou věc, kterou mám předjednanou, je něco čemu pracovně říkáme „redakční rada“. Tohle by mělo být těleso akademiků a intelektuálů, kteří by dávali zpětnou vazbu – jednoduše by náš portál používali a v nějakých intervalech nám říkali co považují za dobré, špatné, co tam chybí nebo naopak přebývá.
 • současně se mé myšlenky ubírají i směrem „rozšířené redakční rady“, což by bylo těleso obyčejných lidí – aby byla zpětná vazba i od nejpočetnější vrstvy těch, pro které to je určeno.

Pro blogery a všechny psavce mám následující – z důvodu „střetu zájmů“ by jste neměli být v redakční radě nebo přímo „redaktory“. Na druhou stranu, bez blogerů a psavců to nebude fungovat. Vašim příspěvkem v boji s tou hydrou je právě Vaše psaní. Kvalitní článek ~ blog ~ komentář se zveřejněným odkazem v našem projektu Vám jen přivede další čtenáře … což je taky Vašim i našim cílem.

Kdo tedy má zájem a chce se přidat k „nepodvoleným“ nebo „nepodvoleným důchodcům :-)“ kontaktujte mě pomocí formuláře zde:

Každému odpovím, dozví se kolik lidí chce přiložit ruku k dílu a pokud nás bude alespoň 5, pak začneme tím, že se shodneme na názvu portálu a rubrikách. Dál už to pak bude na nás samotných.

285 thoughts on “Výzva ke spolupráci aneb: Selhaly-li všechny pokusy, nastal čas přečíst si návod.

 1. Tady to hrozně frčí, za článkem jsou komenty maximálně tak dva dny pak už je ztraceno…. Člověk jen tak těká… mám pocit že by mohlo pomoct obrátit se k historii. Co tu máme už tu bylo v různých podobách a mohli bychom se poučit v rozuzleních. Aneb na každého Bacha čeká nějaký Solferíno… stejně tak hledání cest. To se přece nemůžeme zeptat Orbána? Ten už svou cestu preci prošel. A mimochodem zase nedělá moc jiný věci než jeho předchůdci kolem r 1860…. omlouvám se, zrovna tuhle epochu načítám:-)

 2. Myslím, že vytipovat si tři lidi ve svém okolí, kteří mají potenciál se probudit, a dát jim jako dárek tu tenkou knížku od Hampla, bude efektivnější.
  U kolegů z práce mám pocit, že hlavním trychtýřem jsou zprávy v autorádiu. V autobuse se lidé středního věku indoktrinují z mobilů těma třema hlavníma s*ačkometama… Mládež sjíždí 20sec videa – 4 z 5 přeskočí do 2 sekund…

 3. Pro zasmání – jedu autem a poslouchám rádio (ne to z Vinohrad). A v celou zprávy a tam hlavní bod informace z ministra vnitra nespokojencích, co můžou zničit demokracii a jak jsou náchylní na dezinformace a tak podobně. I Vrábela tam přímo jmenovali.

  No a pak někdo hned po zprávách v tom rádiu pustil písničku „Kdo ví jestli“ od Kabátů
  http://www.kabati.cz/texty-pisni/kdo-vi-jestli
  https://www.youtube.com/watch?v=1mNzUzUIijo

  Buď vtipná náhoda, nebo v tom rádiu je nějaký „nespokojenec“.

  1. Špicujte uši, podobný kousek vyvádějí rozhlasáci docela často. Sice odmeldují požadovaný text, ale vzápětí následuje příspěvek, které tom předchozímu jaksi protiřečí. 😀

   1. Na malých rádiích si to mohou dovolit. Na Čro1-2 muziku vybírá počítač, aby byla „vyvážená“. Co to znamená nevím. Snad aby tam nebylo moc českých písniček – a žádná ruská.

    Vzpomínám na jednu příhodu, když na Štrbském plese spadl vrtulník s manželkou Gustáva Husáka a všichni tam zahynuli, následovala v rádiu lidová písnička „Letěla husička, letěla zvysoka, nemohla doletět, spadla do potoka.“ Rozhlasáci tvrdili, že to nebylo naschvál, že to bylo v playlistu (bylo!) a jenom nikomu nedošlo, že je to špatně. Chtěli trestat, ale Gustáv se to tenkrát dozvěděl a zasáhl – ve prospěch viníků. Tresty byly zrušeny.
    On není každý člověk opravdu tak jednoznačný jak se jeví.

    Vzpomínám tím na milou kamarádku Astru z pražského rádia, která mi to vyprávěla. Už mi žádnou historku vyprávět nebude. Snad až se zase potkáme na druhém břehu.

 4. Aby to úplně nezapadlo, dám to sem:
  https://web.litterate.cz/vyzva-ke-spolupraci-aneb-selhaly-li-vsechny-pokusy-nastal-cas-precist-si-navod/comment-page-1/#comment-111579
  „ten kluk má hlavu na svém místě“

  … nemá Simpsone, kdyby měl, vyhoví Zakladatelovi bez zbytečnejch gest a ublíženeckýho předvádění se z meziblogovýho prostoru, nebo by se pouze odmlčel a myslel si svoje.

  Alef totiž zase toho tak MOC od nás tady nechce, vlastně ani neočekává, pokud ste si ještě nevšimli!!! A to je to nejmenší, co (nejen) ten Váš „kluk“ v tom svým věku, už mohl rozpoznat a pochopit, kór přes několikerý Zakladatelovo upozornění a zvednutí prstu … (jen konstatuju, že i mně se ho dostalo).

  Má tady někdo pravdu, když tvrdí, že stačí porovnat pouhým nahlídnutím do litterate & původních Kydů a na první dobrou ho přes frňák praští ten nebetyčněpropastnej rozdíl spočívající v tý sisyfovský každodenní práci našeho admina Alefa, od toho nikým nekoordinovanýho prostoru původních Kydů. Třeba já bych na to, co dělá Alef, rozhodně neměl nerva, ani čas, dávno bych nás všechny poslal do prd háje. Vůbec se nedivím, když sem někde četl Alefa, že ho už chodit sem vůbec nebaví a dělá to jen kvůli nám, čili z donucení … pokud vám to, vy zoufalci, ještě nedošlo!

  Pak by ale zase mělo bejt vod tý slušnosti, že když Alef o něco požádá, dokonce několikrát zvedne prst, mu vyhovět, nemyslíte? Místo toho se mu dostává (a to opakovaně!) třeba zrovna od našeho Zborcenýho Harfytona (alespoň na mě) dost silnýho kafe ve formě trapnýho poučování v jeho jazykovým koutku
  (https://web.litterate.cz/8802-2/comment-page-3/#comment-109314 ),
  aniž by mu docvaklo, spolu s tím „klukem s hlavou na svým místě“, že náš Alef, jak gramatiku, tak i stylistiku ovládá nadprůměrně v porovnání s většinou tady píšících (o čemž se v jeho pokusech o „krásno“ můžete tady někde všichni přesvědčit sami), abyste si vůči němu mohli dovolit gramatický poučování, který v tomhle případě vyznívá spíš urážlivě.

  Doufám jen, že nejen blbíš přes jeho již tradiční zpozdilost a nedostatečnost poznal, na rozdíl od některejch tady, že JEDINÝM důvodem, proč Alefovi bouchly saze nebylo nepochopení gramatiky, ale ono „chcankovitostní“ vyjadřování Targa!

  A co že nám vzkazuje „ten kluk s hlavou na svým místě“ z původních Kydů, Simpsone?

  No jasně. Jedinej, kdo ho pochopil a kápl na to je zdejší gramatickej mág Z.Harfyton s tím jeho poučným jazykovým koutkem a ty Alefe si trhni nohou, když nerozumíš psanýmu textu a gramatice!

  P.S.
  jo a ještě něco, už je to moc hafo let, kdy mě maminka učila, že když někam přídu na návštěvu, že si mám zout boty. Vím, blbá a dost esteticky-nehygienická rozporuplná zdvořilost, ale co naplat, zkouším furt bejt tím maminčiným „klukem s hlavou na svým místě“ … doporučuju to i jiným

  P.P.S.
  a ještě OT dotaz na Alefa,
  koukal sem zase na ty fotky v těch Vašich „Autorech“, budiž, může bejt, nikdo nejsme dokonalej, žejo? Ale znovu mě uhranula ta „Vaše“ milovnice čaje Zhou Yanzhen! Ta byla mimochodem tím hlavním důvodem, proč sem na litterte dobrovolně přelezl ještě před Vidlákgate (= podle Watergate)z původních Kydů! Co je s ní že nepíše, nebo alespoň jednou tejdně nepublikuje pro uklidnění nás starců tu svou usměvavě líbeznou tvář (…a pak že sem rasista, můžu já za to, že se mi jen nelíběj černoši?)! Že von ten Vidlák Vám tu Zhou Yanzhen zakázal, protože se bojí, že by si tady už neškrtl, kdyby se rozepsala třeba o Vietnamu? Na čaj kašlu, nerozumím mu, ale krásu i Vietnam umím vocenit!

  1. Co tou statí chce Blbíš říct?
   Já jenom, že když je tu nějaký Zakladatel, je to jeho hospoda a on určuje, jestli se tu smí dávat nohy na stůl.
   Zbytek jsou plky.

   1. třeba ty Vaše nohy na stole versus moje zutý boty pod stolem!
    Nemohlo třeba bejt to moje vo tom, co říkáte?

    1. Pane blbíši, nemám náladu se s Vámi dohadovat. Tak jen jednou: Pakliže jste mne prohlásil gramatickým mágem, musím na oplátku konstatovat, že ve svém příspěvku (19:26) vystupujete jako mág prudérnosti.
     Nu a k Vašim zutým botám: Vaše vysoce slušné (dbáte na to přeci, že ano?) vyjadřování budu ilustrovat třemi citáty (víc odkazů se tu nesmí):
     (Babiš) se sere do presidentování
     https://web.litterate.cz/kdyz-jsi-silny/comment-page-1/#comment-98940
     ve svým debilním navážení se do mě
     https://web.litterate.cz/kdyz-jsi-silny/comment-page-1/#comment-98983
     nasrat na to, jestli Bába bude/nebude presidentem
     https://web.litterate.cz/jako-ohnivym-pismem/comment-page-1/#comment-96433
     Nechci v tom pokračovat, možná se to nezdá, ale konflikty nevyhledávám. Přeji Vám dobrou noc.

     1. Tu Vaší mou prudernost Vám mile rád ještě vysvětlím, protože v tom není žádná záhada či zákeřnost, nebo dokonce nějaká moje dvojakost. Pouze Vám asi není jasnej tady běžně používanej (tedy velkou většinou diskutujících) dvojí metr. Jeden metr začíná a končí někde mezi mantinely Alefova blogu podle jeho pravidel, který sou většinou respektovaný a druhej metr, a teď bacha Harfytone, ten je nekonečně elasticky natahovatelnej a přizpůsobitelnej podle toho, KDO, KDY a jak MOC mně, mým blízkým a mý vlasti z pozice svýho postavení, moci a síly KURVÍ život. JE Vám už jasný, proč v mých odkazech lehce najdete Vámi vypsaný sprosťárny jako důkaz tý Vaší mý prudernosti? Žádná prudernost totiž nemůže vystihnout můj vztah k těm nekonečným zástupům kolaborujících KAZIŠUKŮ?

      I Vy osobně se jednou k tomu dobéřete, i když respektuju, že možná zase zvolíte cestu Havlovský slušnosti, tedy, že “nebudete jako oni“, ale pokud se má skutečně něco změnit, tak bude, bohužel, platit“ „zub za zub a oko za voko“ a bude to asi moc zlý. Všimněte si, že se tomuto jevu vulgárně říká NASRANOST lidí, když slušný označení POHNĚVANOST lidí nevystihuje skutečnou podstatu věci. Dám boty, že tohle označení i u Alefa projde, i když sem si jistej, že by dal radši přednost vonným růžím, zeleným stráním a odpočinutí si od nás.

   2. Kocour: Presne tak. A Alef tady dela skvelou, preskvelou praci, a jsme mu vsici vdecni. Je to prostor, ktery velice dobre funguje.

    Bouchly mu saze. Tak. Dopalil se kvuli prkotine. Nikdo mu nebere pravo veta. Ale zpetna vazba od rady druhych, nemela by mit urcitou vahu?

    I on se muze mylit. Jak to tenkrat rekli v nesmrtelnem filmu Nekdo to rad horke: Nikdo neni dokonaly.

 5. Aktuální info:
  – počet lidí nabízející spolupráci je aktuálně 19.
  A jedna zajímavost – každý si mohl sám napsat rubriku, ve které by chtěl působit. A kupodivu nikdo zatím nenapsal „sport“ … fotbal, hokej tenis, cyklistika – nic, čistá 0.
  Zajímavý stav a přitom v hospodě bývá v létě fotbal a v zimě hokej důvod k delším debatám. Asi požádám sociologa o vysvětlení 🙂

  1. Držím palce, ať se věc podaří. Obdivuji lidi, kteří mají snahu něco změnit. Ale stejně mám pocit, že pro většinu národa, co není v TV, to neexistuje. Dokud tu nebudou stanice, jako na UA byly pro jejich současný režim kanály „Naš“, „112“ nebo „News One“ (samozřejmě, že již dávno demokraticky zakázané), myslím, že není šance.

   1. Já pamatuji dobu, kdy svět PC ovládal IE (Internet Explorer) měl takřka 100% trhu. Pak přišel Firefox a další a všichni říkali, že nemají šanci, že trh už má IE, všichni si na něho zvykli, budou leniví měnit zvyklosti atd … a basta.
    Měl bych otázku… kde je původní IE dnes?? … odpovím, po zásluze ve stoupě
    Opačný příklad – jistě hodně lidí pamatují finskou NOKIA a její neotřesitelné postavení mezi mobilními telefony, pak to převzal pod svá křídla MS a … jaké je postavení NOKIA dnes?
    No a dneska mediální sféru neovládá IE, ale seznam.cz a ČT09 …. a dodávám – zatím mají většinu trhu :-).

    1. 2. David Dvořák napsal:
     5 února, 2023 (19:46)

     Souhlasím, zatím mají většinu trhu, ale oni se brání i reklamou, kde uvádějí kdy, kde, co budou dávat.
     Lidé, které můžeme oslovit, nemají moc času.

     Jedou z jedné práce do druhé, aby vyšli s penězi, do toho péče o děti, rodiče, atd..

     Tito lidé však většinou mají chytré telefony, protože musí být flexibilní, pracovní věci se řeší on line, v práci i dopravních prostředcích je wifina zdarma.

     Z vlastní zkušenosti vím, že o přestávce všichni jedou na internetu.

     Když budou vědět kdy, kde, co, možná je oslovíte.

    2. Moudří lidé si IE nechali, protože je nenabouratelný…. sorry
     a proto s ním seznam a další pazgřivci nekomunikují. Já na něj edám dopustit, protže dělá to co chci já a neblokuje „nevhodné\“ jak gůgl

 6. Pavel už našel stíhačky.
  Přepadový roj ve složení – Černochová, Němcová, Pekarová a Richterová. A v závěsu Holubová jako bombardér.

   1. Na tom něco je. Když se podíváte mimo republiku, tak spousta žen v politice je a jsou tak nějak „důraznější“ než muži. Ke škodě věci. Méně rozumu, více ukázek síly. Severské země, Finsko, Podněstří…
    Připadají mi, že v mládí trpěly nějakými ústrky a teď si to ve funkci vynahrazují.

  1. Cožpak nějaký podvratný živel v mrzkém Putinově žoldu je způsobilých ohrozit úsilí milionů občanů nadšeně hájících svobodu, demokracii, lidská práva, pravdu a lásku spolu s ostatními národy Evropské Unie a v neochvějném spojenectví Severoatlantického obranného společenství pod vedením Spojených států amerických, záštitou míru a liberální demokracie na věčné časy a nikdy jinak?
   Razdvatři tfuj ho!
   Sláva Ukrajině!
   Ať prapor v jejích vítězných barvách s trojzubcem rozvine se nad našimi hlavami!
   Hleďte, tam u Kyjeva, u Charkova, u Donbasu, všude tam se bojuje se za Prahu proti asiatským stepním hordám.
   Sláva vám hrdinům statečným z Azova, dědiců humanistů největších synů ukrajinského národa Andrije Melnika a Stěpana Bandery, ochráncům západníchcivilizačních hodnot.
   Sláva Ukrajině! Sláva Zelenskému! Sláva hrdinným bojovníkům! Ať je jich ruka je jistá, zrak nezkalený a jejich zbraň nikdy nemine cíle. Žehnám Leopardům, Abramsům, Challengerům a Leclercům. Žehnám houfnicím a raketometům, hrdinému letectvu a námořnictvu!
   Tam na východní frontě bojuje se i za naši budoucnost, za budoucnost našich dětí a jejich dětí. I my jsme povinováni plným úsilím přispět ke konečnému vítěznému válečnému úsilí. Svoji prací, šetrností, vším i naší krví, budeme-li vyzváni, i tím nejvzácnějším, životy svými v nynější osudové bitvě za osud vyspělé západní civilizace, jejích výdobytků, ale i celého světa!
   Nutno zúčtovat se zrádci všemi, nechť zhyne jejich podlý svět. Psům psí smrt!
   Už Rusku zvoní hrana a Putin úpí naposled!
   Sláva Ukrajině!

   1. Ale oni už vymysleli jak na to!
    Slečny z neziskovek budou obcházet chudé občany ze střední třídy. Takoví často nechápou, že se přesunuli mezi klienty. A tak se žinýrují zažádat o hmotnou výpomoc.
    Už Špidla, blahé paměti, říkal, že zdroje tu jsou. Teď to pochopili i hoši z ODSky.
    Pivo sem, pivo tam,
    muzikanti hrejte,
    však já vám zaplatím
    jen se nestarejte.
    Ju chůůů

  2. Tím nemnoho si pomůžeš. Jestliže spokojenost svoji účinným prostředkem si opatříš, pozornost protidrogové centrály národní upoutáš a exkvizici vydána budeš.

 7. Nevím, zda to není trochu naivní. Jak autor říká, je to běh na dlouhé trati. Toto vydržet jako amatér a dobrovolník? Roky? V neustále se zhoršujícím prostředí, s čím dál tím většími starostmi? (Nedělám si iluze, že bude lépe.) Myslím, že změna musí přijít rychle a zaskočit ty zmrady i ty naivní. Jak, to nevím, zatím to vypadá, že oni jsou hyperaktivní a těch 20% se chtě nechtě jen přizpůsobuje novým situacím.

  1. Rychlou změnu češi neumí, nechtějí a nebudou ji podporovat.
   Příklad: libovolná demonstrace je vlastně „family friendly“. Pokud by se na demošce našel magor, co by třeba jen poškrábal v rozhořčeném zápalu blízko zaparkované bávo klíčem, mluvilo by se o násilné demonstraci. Rozhořčení, zděšení, narativy, studie, každému pisatelskému vemenu publikované blití… no však to znáte.

   Pomalej způsob je účinější… škoda že přišel až teď a ne před dvěma járama. Holt „co si dělal v létě synku a proč ti teďkonc mrznou haxny“.

  2. 30 let jste jako amatér dobrovolník putoval na dlouhé trati směr stoupa a dolů. A nyní Vám najednou přijde namáhavé putovat zpět? Můžete si vybrat pokračování v nastoupené cestě. Bude to méně namáhavé, neboli z kopce. Mikro čtyřlístek (Pavel, Fiala, Vystrčil a Rychetský) Vám rádi cestu zpříjemní.

  3. S velkym stestim a snahou je sance vychovat si pokracovatele projektu. Co si budem svym zpusobem na tomto principu funguje mnoho organizaci. Pro priklad taborove organizace.

 8. Myslím, že zcela nenahraditelná je vpravdě ideální možnost, když si (ne zrovna ideální) človíček sedne před TV a konzumuje … Ale asi by to takto nešlo… Nebo jo?

    1. Správně pochopeno. A nemyslím, že by internet či FB měl skoro každý. Navíc mít k něčemu přístup samo o sobě moc neznamená …

 9. Míra válečné úspěšnosti Ruska naprosto nezávisí na tom co kdo píše na Justici, kdo co kde jnde píše a říká o Rusku, o Ukrajině, jak hodnotí, komentuje, chválí či odsuzuje to či ono, zda je či není za to trestán. Nic z toho nemá žádný význam tak jako věštění z kávové ssedliny, z vnitřností obětovaných zvířat, jako woodoo obřady, jako modlitby, jako zapichování špendlíků do figurek. Toto vše včetně trestání je projevem čisté iracionality. Náboženství, kacířství, rouhání. Tak jako dříve „Bude upálen každý kdo uctívá jiného boha než-li Boha, tvrdí, že má jiného boha, kdo popírá existenci Boží, kdo popírá Svatou trojici, že Ježíš je Synem Božím vzešlým z neposkvrněného početí Panny Marie, kdo se oddává čarodějnictví….
  Jediným pragmatickým účelem tohoto je ochrana v ten čas ideologie pomáhající ty či ony držet se u moci.
  S využíváním kolektivní hlouposti deprivantů tak jak o tom píše například František Koukolík.

  1. V České republice vznikla velká, a zatím indiferentní, skupina osob, která vyjadřuje nespokojenost se současným společenským uspořádáním a směřováním státu. Tato skupina je silně ovlivněna konspiračními teoriemi a představuje snadno manipulovatelný cíl pro extremistické a xenofobní politiky, případně pro hybridní působení cizí moci. Potenciál pro ohrožení demokratických základů v České republice existuje a může se zvyšovat. Dosavadní zkušenosti z České republiky i ze zahraničí pak dokazují, že okamžitou bezpečnostní výzvou je online radikalizace.
   https://www.mvcr.cz/soubor/extremismus-souhrnna-situacni-zprava-za-2-pololeti-roku-2022.aspx

   1. Co bych autorům vzkázal….
    Představa, že Putin by nařídil uskutečňovat vámi představované výklady a vývody právní, je znepokojivá.

  2. to je co říkám, neprezentovat se jak radí DD a někteří. Vědí že jsou/ jsme , ale nevědí kdo. Což je zatím dobré. Půjdeme-li dle jejich rad, včetně „programu“, budou nás mít …….
   a bez práce

 10. Reportáž, z tiskové konference s Viktorem Orbánem pro západní novináře:

  Nepřímo ukazuje, jak má vypadat argumentace i DEKLAROVÁNÍ ZÁKLADNÍHO CÍLE nejen u vedoucího politika a státníka, ale u každého, kdo chce dlouhodobě ovlivňovat chod své země… tedy i každého, kdo by měl v budoucnosti ambice ovlivňovat myšlení spoluobčanů – ať už ze svého, nebo ze spřáteleného, nebo i z t.č. „znepřáteleného“ tábora.

  Velmi doporučuji k zamyšlení všem!

  https://www.vasevec.info/clanky/viktor-orban-ukrajina-je-troskou-zemi-nikoho

 11. Ta defaultní ikonka WordPressu jak na Litterate, tak na Nepodvolených, působí zoufale amatérsky. Maličkosti, které dělají výsledný dojem.

 12. Projekt se mi líbí, má svá ale.

  1. Líbí se mi snaha vytvářet konkurenci v mediálním prostoru.

  Například vytvořit konkurenci nejmenovanému, nejoblíbenějšímu prohlížeči.

  Bez konkurence všechno degeneruje tím že vyřazuje názory, které vybočují z řady, například

  ParlamentniListy, které tam byly, ale nejsou, v diskuzích, kde jsou posuny v umístění, atd..

  Za sebe můžu říct, že budu upřednostňovat alternatívní prohlížeč.

  Moje ale:
  Je to běh na dlouhou trať, která nevyřeší dnešní krize.

  Nesouhlasím s tím, že
  „Pokud prohráváme v mediální válce, nedává moc smysl mít hlavní „tah“ přes demonstrace.“
  Chyba nebyla v demonstraci, ale v tom, že nebyl připravený další postup.
  To nevyřeší mediální prostor.
  Když není mapa, zabloudíme.

  Nesouhlasím s tím, že
  „V létě tady byli někteří, kteří říkali, že demonstracemi ničeho nedosáhneme, jen „upustí páru“ u naštvaného lidu. Očividně měli pravdu.“
  Neměli, to jenom kukačka vypudila z hnízda schopnější.

  Přínosnější by bylo napsat, proč máme, nebo nemáme přijít na demonstraci.

  Jakým způsobem budou seznámení s akcí lidé, kteří nejsou spokojení s B5.

  Když budeme dlouho váhat, tak časem můžeme diskutovat jen jak pěstovat fialové brambory.

  https://www.omlazeni.cz/kupujete-fialove-brambory-59-185014-0.html

 13. Opět výborný Lu Lina a jeho mediální hovínka:
  http://nonserviam.cz/medialni-hovinka-lxxii/
  „…Ale nevolil ho nikdo
  Babiše podle Hovinek prý nakonec nevolili ani vidláci. Darovanou kozu je evidentně třeba vydojit úplně do sucha. Ano, my už jsme to pochopili. Váš komunista je mnohem lepší než ten náš. LID promluvil. Takže se klidně můžete zase začít tetelit slastí nad obvyklými agendami. Třeba nad zeleným socialismem, cenzurou nebo válkou. Místo abyste poraženého dávno po zaznění gongu furt kopali do hlavy. Asi pro jistotu, nebo co…“

  1. Z téhož:
   „Než budu pokračovat, chci se podělit o mimořádný zážitek. O dvojitou rozkoš, kterou jsem prožil, když jsem četl rozhovor s profesorem Kellerem. Číst Kellera je totiž intelektuální rozkoší vždy, a když přitom objevíte další poklad, zažijete logicky rozkoš dvojitou. V rozhovoru je citován výrok profesora Budila k výsledku prezidentské volby. Je to tak přímo na komoru, že to v každé nezblblé bytosti mající elementární cit pro jazyk musí nutně vyvolat touhu profesora Budila zulíbat, vzít si ho a mít s ním děti. Cituji: „… Volby vyhrál prázdný metrosexuální hajný v cizím žoldu…“ Touché! Já furt nemoh přijít na to, jak toho omšelýho d’Artagnana uchopit a charakterizovat. „Prázdný metrosexuální hajný.“ Bože. Ještě furt se zelenám závistí. Tohle bych nevymyslel, ani kdybych to Mefistovi taky podepsal. Dvakrát.“

   1. Lu Lina pokračuje:
    „Kdo, když ne my?
    To, jak všichni vehementně popírají, že by jim slovo mobilizace byť jen přišlo na mysl v kombinaci s vyhraněným postojem NATO, s podezřelým právním kutilstvím v branné legislativě a faktem, že ukrajinské zbraně postupují stále vítězněji vpřed, mne poslední dobou nutí k zamyšlení. Sice žádná mobilizace nebude, protože nejsme ve válce, ale já si z vrozeného šťouralství prostě jen tak v duchu volně asocioval. Vzhledem k tomu, že jsem takzvaný pasivní záložák. A ti dle zatím platné legislativy budou třetí v pořadí, hned jak dojdou záložáci aktivní. A těch je pět a půl, takže až bude mobilizace, co nikdy nebude, zákopoví nadšenci typ kadet Biegler dojdou poměrně rychle. Nás, typ jednoroční dobrovolník Marek, je naopak zhruba milion. A asociace vedly k otázkám. Co teda bude, až Rusové po další sérii vítězných ukrajinských ofenziv opět v panice ustoupí vpřed a Ukrajina se zase o něco smrskne? Co bude, až dojdou Ukrajinci? Co se stane v tom naprosto nepravděpodobném případě, který nikdy nepřipustíme, když Rusové i přesto dosáhnou svých válečných cílů? Když Putin nesmí za žádnou cenu zvítězit? Kdo Ukrajince ve svaté válce Dobra se Zlem, kterou nesmíme prohrát, v takovém případě nahradí a bude dál bránit smrtelně ohrožené evropské hodnoty? Lipavský, ačkoliv mu to s blembákem skutečně mimořádně sekne, to asi nebude…“

    Jedna nemá v dnešní době často příležitost se zasmát, třebas trpce…
    https://i.postimg.cc/QCJdHzRb/00-n.jpg

   2. Metrosexuálni hajný na dálkové ovládání.
    Výrobce LEGA by se mohl inspirovat a vytvořit novou řadu stavebnice pro nejmenší. Umístily by děti generála do Leoparda, anebo do tanku Abrams?
    🤔

 14. Má to být „přemluv vnučku“ nebo hlásání pravdy? Myslím, že dnes není zase takový problém vidět, že režimní propaganda je ve většíně případů antitezí pravdy a reality a (což záleží na prioritách) je ostře pročeská.

  Vaším cílem je hlásat svoji propagandu nebo se dohrabávat toho, jak to skutečně je? Někde tam píšete, že předpokládáte hlad po pravdě, po realitě, po její věrné reflexi. Že lidé budou mít snahu se začíst do zdroje, který tu pravdu a realitu nejlépe reflektuje. Výzvu dáváte sem, dílem proto, že bude mít velký dosah, dílem snad proto, že předpokládáte, že zde jsou lidé, kteří tu realitu buď správně reflektují, nebo mají oni sami snahu a puzení se ke správné interpretaci dat dohrabat.

  Stačí se ale podívat, jak se dlouhodobě právě zde probírají, resp. neprobírají ta nejklíčovější témata. Já tady nevidím všeobecnou snahu se v poctivé a věcné diskusi dobrat nějakého, v daný moment maximálně věrného, pochopení, žádné retrospektivy co jsme říkali tehdy s těmi daty a co se ukázalo. Tedy stojí o to někdo zde? Očividně ne, nebo je to spíš trpěná či ostrakizovaná menšina.

  Když se před rokem dělalo to setkání online, navrhoval jsem vytvoření čehosi jako think tanku. Fora, kde budou lidé se zájmem se klopotně dohrabat ke správnému chápání dějů, jejichž projevy vidíme. Tohle by bylo zajímavé pro mě, protože člověk si přirozeně skládá obraz tak nějak podle sebe, podle zkušeností a bývá dobré se obohatit o pohledy jiných, kteří ale stejně poctivě hledají.
  Místo toho vyhrála představa „Make Kydy Great“ s pomocí FB – což se myslím i podařilo, aspoň pokud jde o hlášené počty návštěv a proniknutí Vidláka do PL a návštěvy u něj.

  Co má být cílem tohoto? Vliv na vnučky? Na politiky? Na voliče?
  Já mám pocit, že většina lidí o pravdu a realitu nestojí. Většina háže na větší hromadu, někdo má tu schopnost přepínat podle právě běžící propagandy, takže jsou vždy IN .. někteří k tomu omluvně dodávají, že taková je doba, pak jsou ti, kteří jsou vždy v opozici a nejlépe na nějakém esoterickém či fantaskním základě.
  Lidí, kteří by střízlivě reflektovali a analyzovali, těch je vždy menšina a dnes, bohužel, to schytávají od obou extremizovaných táborů.
  Koho tedy chcete mít v organizaci, koho v tom procesu a pro koho to celé má být?

  1. „Make Kydy Great“ … ne, tohle není cílem.
   … správnému chápání dějů – je otázka co je vlastně správné. Z pohledu Fialy je správné co dělá on, z našeho pohledu je to špatně.
   Cílem není ani ovlivnit vnučky nebo vnuky- cílem je poskytnout servis, kdy na jednom místě budou ve stručnosti k nalezení podstatné zprávy z obou táborů, ať si každý určí sám, kde asi tak může být pravda. Je to i sázka na to, že by tohle mohlo být žádané.
   Někdo domu může říkat snaha objektivní informování a současně nepřehltit množstvím informací … Je pak na každém, zda chce používat něco jako kritické myšlení. Lidi nepředěláme ani nepřevychováme.

   1. CrlC/CtrlV z Kydů:
    ————–
    Napsal uživatel Laco G. Mlynář dne Ne, 05. 02. 2023, 11:31

    Nakonec jde o peníze až na prvním místě

    i v práci s informacemi.

    Mezi českými opozičními weby je příkladem Kosa. O něco víc jak 10 let ji provozuje zdarma jeden důchodce – osamělec, který se prací na platformě téměř zdravotně odrovnal a výsledkem je dosah na několik tisíc unikátních návštěvníků denně. V porovnání s profesionálními médii mainstreamu, které oslovují několik milionů unikátů denně, je to 0,0000000 nic.

    Pokud má opoziční médium, spějící k etalonu kvalitní + – objektivní žurnalistiky fungovat, mělo by si tedy nejdříve stanovit měřitelný cíl (počet zásahů čtenářů z určité socioekonomické skupiny v čase), potom kalkulaci výdajů a příjmů a nakonec organizační záležitosti. To vše ale nejde dělat bez peněz a to již od samého začátku projektu.

    Vše ostatní je jenom utopie, nebo Kosa verze 2.0.

    1. „…počet zásahů čtenářů z určité socioekonomické skupiny v čase…“
     URČITÉ
     Pokud médium s cílem sjednotit opozici nebude oslovovat voliče napříč politickým spektrem – tedy de facto bude muset být politicky neutrální – zůstane na úrovni sociální bublinky.

    2. Proto je efektivnější systém více většinou kratších článků ako zde na webu než málo autorů píšících velmi dlouhé články jako u Vlka. Pří vší úctě k píli tamní autorské smečky.

   2. Z obou táborů?

    Já bych dokázal pochopit snahu psát to, co si skutečně dotyčný myslí, o čem je hluboce přesvědčen a co už prošlo i prubířským kamenem tvrdé diskuse.

  2. „Vaším cílem je hlásat svoji propagandu nebo se dohrabávat toho, jak to skutečně je?“

   Nebojte se gogo, Vidlak ma na mysli objektivni informace pro lidi s nohama na zemi.
   Dementni propagandu guru Jary si zajiste najdete na tech zarucene spravnych telegramech.
   Ostatne svuj cit pro realitu a analyticke mysleni jste uz dokazal pri predpovidani 20 % Bastovi.
   O vasich dalsich blabolech tu snad vsichni vedi. Rus nema chipy, rakety, zimni vystroj, nevratne prohral…

   Nastesti o tom, co je pravda nerozhoduje ani vy ani Rakusan. O tom rozhodne cas. A ten je zatim ve vetsine pripade (nikdo neni vsevedouci) na strane Vidlaka.
   Ostatne proto sem prece chodite 🙂

      1. pane gogo… je mi líto… 20% pro Baštu! To přece nikdy nepřestane být vtipné! Fakt mě to moc mrzí, doufám že ste hubenej a do kanálu se snad vlezete… Vidíte, vidíte… nemáte mi krást procenta! Ňáká třešňa se toho chytne a pak Vás bude grilovat.

  3. Gogo:
   „Myslím, že dnes není zase takový problém vidět, že režimní propaganda je ve většíně případů antitezí pravdy a reality a (což záleží na prioritách) je ostře PROČESKÁ. “

   Ještě jednou a zkráceně:
   „Režimní propaganda je ostře PROČESKÁ(sic!)
   —————————–
   Jde o chybu, test pozornosti čtenáře, překlep, ironii natolik vyššího řádu, že už je i mně nedostupná?

   Každopádně jde o důkaz, že téměř nikdo zde nečteme příspěvky pozorně a soustředěně.
   Protože jinak by na takovouto hovadinu už určitě někdo reagoval.

   (S výjimkou, že by ji snad napsala Anna z KSH. Nebo někdo, kdo se snaží dosáhnout jejích intelektuálních nížin.)

   1. Jéžiši … překlep a ještě slepota.
    Protičeská, samozřejmě.

    Dík za upozornění, aspoň někdo to přečetl pozorně.

 15. Čtením výzvy D. Dvořáka se mi spontánně vynořují dvě sousloví: mediální výchova (mediální gramotnost) – kritické myšlení, jakožto spojité nádoby. V rámci vzdělávacích programů škol je zařazena Mediální výchova (MV), jejímž cílem je mediální gramotnost. Záleží na učitelstvu, Co a Jak v MV praktikují. Do škol pronikají (ne)ziskovky (př. Člověk v tísni) které mediálně mládež masírují (nabízejí i testy k úrovním mediální gramotnosti).
  Občané, kteří neprošli školní MV, jsou mediálně cepováni (cepování = výmlat cepy) nejen „presstituty,“ ale i všelijakými „sereblitami“ (vidlácky) a kulturními úderníky. Odhaduji, že jen nemnoho konzumentů ČTV, ČRo při přijímání informací používá nutný filtr „kritické myšlení“; může fungovat asi jen tehdy, jsou-li informace vícezdrojové?
  Pro pobavení / poučení k tématu nabízím text „Agitprop. Věrozvěstky v obci. Našim herečkám“ https://zdenekhosman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=719528 Na konci je link k textu „Potíže kulturní fronty“ (o tom, jak si počínali kulturníci po Vítězném únoru 1948). Je poledne – dobrou chuť i zažívání přeji.

  1. výše jsem odpověděl gogo … důroz bych viděl na rozvoj kritického myšlení. Dát na jedno místo zprávy z obou táborů bych viděl jako servis, nikoliv převýchovu.

    1. Kriticke myslenie je ale zamerne potlacovane uz od zakladky … mam tam momentalne dva kusy … tie decka ABSOLUTNE nevedia mysliet … ked sa v siestej triede spytam na nieco, co sa preberalo v tretej, a tak trochu suvisi s tym, co v tej siestej triede riesia, cumia jak vyorane mysi …

     A plati to aj o dospelych … rozmyslat nad zajtrajskom sa nenosi, vsetko sa riesi just in time … nad buducnostou budeme valit oci az sa buducnost stane pritomnostou, a nikto nebude tusit, ako sa to stalo.

     1. Bosorečko, od té doby, co policajti chytili Ratha s melouny v krabici od vína, a národ plakal, jak to na toho dobrého muže někdo ušil , jsem skeptik. Kritické myšlení se tady v Kotlině moc nenosí. Zato blbost tady přímo kvete.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *