13 června, 2024

Rozkvétání kultů cargo v českém rybníčku

Že se Američané v českém rybníčku chovají jako na dobytém území, jsme si zvykli. Je to se vzpomínkou na vylodění v Normandii a následný pochod Evropou i pochopitelné.

Ani se nepozastavujeme nad tím, jak nás pochlastávající nájezdníci v centru Prahy s naprostou koloniální samozřejmostí oslovují na ulici anglicky a ptají se, „kde je tu bar s českýma holkama“, přičemž očekávají odpověď v obecném erasmáckém pidginu. Ani nás už nepřekvapuje, že naše děti povinně maturující z angličtiny šprtají otázky typu British royal family nebo Political system in the US. Jazyk našich vládců je totiž vyučován zároveň jako target culture, zavedeníhodný, žádoucí a kýžený ideál, a to přestože největší počet mluvčích angličtiny již dávno není v Británii, ale v Indii (na třetím a čtvrtém místě po USA pak v Pákistánu a v Nigérii). Už jen čekám, kdy bude coby nový státní svátek zaveden Black Friday.

Lze říci, že případě většiny obyvatelstva již devótnost vůči našim novým pánům nabyla formy melanéských kultů cargo.

Jako domorodci z Šalomounových ostrovů a Fidži s rákosovým modelem letadla, ratanovým satelitním systémem a kokosáky na hlavě očekávali přílet magicky přivolaných letadel plných konzerv, nástrojů a antimalarik, tak se i obyvatelé malých států střední Evropy domnívají, že rituálním napodobováním anglosaských názorů, obřadným opakováním zaklínadel o jakýchsi hodnotách, zaváděním kvót na transgendery, pořádáním pochodů gejů, napodobováním anglosaského státního zřízení a zaváděním atrap anglosaských institucí (např. parlamentarismu) se u nás najednou objeví hamburgery, elektromobily, zábavní průmysl, plné ledničky, elektrárny a infrastruktura, všemi těmito rituálními úkony odkudsi přivolány. Nejspíš ze světa duchů, jak smýšlejí o původu carga dodnes Papuánci, možná z nějakých mýtických ostrovů blaženosti za západním obzorem, které kdysi hledala výprava sv. Brendana, a které v jistém slova smyslu nalezl Kryštof Kolumbus.

Zřejmě čím silnější výroky na adresu tradičních nepřátel Spojených států, Francie a Británie, čím halasnější deklarace „těch evropskejch hodnot“, čím více amerických vlajek, tím rychleji u nás nastane konzumní ráj. Připadám si jako náčelník Huronů od Velkých jezer, jehož kmen utekl a přidal se k Francouzům výměnou za korálky, ohnivou vodu a deky nakažené neštovicemi.

Dobře, zkusme provést myšlenkový experiment, dejme tomu, že ano. Dejme tomu, že každý školou povinný žáček již od kolébky plynně hovoří jazykem našich pánů zpoza Velké louže, že máme na návsi třikrát do roka přehlídku gejů, v čele státu černošku žijící v polyamorním registrovaném partnerství s deseti dalšími lidmi, všechny staré konzervy již vymřely, dezinformační weby jsou bezpečně povypínány a nikdo je nečte, dejme tomu, že vítězství dobra nad zlem bylo dovršeno a Šafr s Jandourkem tvoří vedle bratrů Čapkových a Egona Kische povinnou četbu ve školních čítankách.

Jen ta inflace stále dosahuje 20% a ten blahobyt ne a ne se objevit. Kdo zná mentalitu lidu obecného, ví, že v tuto chvíli nastane fáze „hledání viníka“. Podobně jako inkvizice ve Španělsku kdysi vyhledávala židy, kteří se nechali pokřtít jen naoko a dál zůstávali svým smýšlením tajně židy, jako pověrčiví piráti uvízlí v koňských šířkách museli mezi sebou najít toho, kdo je „prokletý“ a kvůli němuž Bůh celou posádku trestá žízní a kurdějemi, tak bude třeba hledat a najít „agenty Kremlu“, kteří svým zlovolným smýšlením schválně způsobují, že vytoužené cargo ne a ne přiletět.

Pochybuji, že lid s hrozící ekonomickou krizí nějak „prozře“ a nazná, že magické obřady, kterými Fiala a Lipavský přivolávají do českého rybníčku cargo, suroviny a paliva, jsou v principu iracionální. Ne, asi jen použili špatné zaříkávání, nebo někde při provádění obřadu udělali formální chybu.

Nemyslím si, že je realistické očekávat příchod populismu Orbánova typu, který by byl schopen aspoň zajistit existenci střední třídy. Troufám si předvídat, že tomu bude přesně naopak. Jakmile se zjistí, že není obilí, není stavební materiál, není šrot, není koks, není ruda, není plyn ani ropa, tím pádem nejsou hnojiva, není siláž, nejsou potraviny ani zboží v obchodech, mejnstrým se naopak zakope ve svých pozicích. Nepřijde žádné prozření, že se tady možná dělalo něco špatně. Ne, přijde ještě silnější rituální zaklínání doprovázené výstřely z hovínkometů, výhrůžkami a hony na kouzelníky zpoza prokurátorské a mediální Maginotovy linie. Obávám se, že nepřijde žádný populismus. Přijde ježovština.

Ona ta superiorita Západu ve skutečnosti nevzešla z nějakých „hodnot“ objevených na katedrách sociální ekologie a gender studies sotva před třiceti lety. Superiorita Západu vzešla z jeho geografie v kombinaci se specifickou mentalitou 19. věku.

Vzešla mimo jiné z průmyslové revoluce, dravosti, bezohlednosti, ziskuchtivosti, inovativního kreativního myšlení, podnikavosti a racionalismu, manuální práce (včetně té dětské), důrazu na vojenskou službu, smyslu pro hierarchii a službu obecně, vlastenectví, schopnosti sebeobětování, neotřesitelné a zcela nereflektované víry ve vlastní civilizační nadřazenost, materiální a zbrojní převahy způsobené vědotechnickými objevy, které byly ovšem dány vývojem západní filosofie a matematiky zhruba od Galilea a Descarta. Symbolem toho všeho dohromady byli řekněme belgický král Leopold II. nebo Cecil Rhodes.

A geografie dala Západu do vínku síť splavných řek v kombinaci se zásobami železných rud, černého uhlí a volný přístup k oceánu.

Anglosaský blahobyt u nás nikdy nenastane tím, že vyvěsíme americkou vlajku a budeme napodobovat životní styl z amerických seriálů.  Anglosaský blahobyt u nás nikdy nenastane tím, že se k jádrovým oblastem anglosaského světa deklarativně přilepíme jako jejich pětadvacátá nebo šestadvacátá periferie. Strávil jsem na Západě dostatek času, abych pochopil, že my jsme pro zápaďáky prostě indiáni, kanonenfutr, skládka a montovna. Proč si to malé národy střední Evropy tak málo uvědomují?


92 thoughts on “Rozkvétání kultů cargo v českém rybníčku

 1. OT: (ale důležité)
  Guvernér Sevastopolu oznámil dopad UAV na velitelství Černomořské flotily Ruské federace
  Dnes, 07:49
  Guvernér Sevastopolu oznámil dopad UAV na velitelství Černomořské flotily Ruské federace
  Naléhavé informace přicházejí ze Sevastopolu. Uvádí se, že velitelství Černomořské flotily bylo napadeno pomocí dronu. Tento druh prohlášení učinil guvernér Sevastopolu Michail Razvozzhaev.
  Nálet dronu podle něj vedl k vážným následkům. Při nárazu se zranilo pět lidí. V tuto chvíli nejsou uvedeny konkrétnější informace o obětech.
  Podle Michaila Razvozžaeva bylo v souvislosti s tím, co se ve městě stalo, rozhodnuto zrušit oslavy věnované Dni námořnictva. Pořádání akcí v Sevastopolu za účasti lodí Černomořské flotily bylo oznámeno dříve.
  V kanálu TG sevastopolského guvernéra je uvedeno, že v tuto chvíli byla všem obětem poskytnuta pomoc. Naštěstí nedošlo k žádnému úmrtí. Zaměstnanci speciálních služeb probíhají práce, včetně zjištění, odkud přesně byl dron vypuštěn. Je také specifikován jeho typ.
  Razvozzhaev:
  Zachovejte prosím klid a zůstaňte co nejvíce doma. Veškeré informace budou dále sděleny.

 2. Autor Jan Procházka předpokládá u obyvatel ČR užívajících anglikanismy ochotu dělat něco pro vyšší dobro. Nikoliv, jde o mimikry a statusový znak, či argot, který má ukázat, že dotyčný patří do úzké vybrané skupiny vyvolenců vítězného kmene, který má právo týt z poražených. A tím pádem má nárok na teplý pelech s platem nadprůměrně převyšujícím výplatu místního běžného pracanta. Stačí k tomu jen správně mlátit hubou a vypouštět správná slova. V některých případech je mluvený projev nahrazen písemným, ale správná slova zůstanou.
  Nejde o nějaký národ nebo snahu o rozkvět národa kolonizátorů, ale o prosté lehkožití. Z grantů z USA, z EU, NATO, a klidně by mleli jiné fráze, kdyby granty platila Moskva či Peking. Vlastně se ti novodobí svazáci (eurosvazáci) nijak neliší od svazáckých funkcionářů před 1989. Jde pořád o ty samé genetické linie, kdy prapraděda udával c. k. mocnářství, praděda nacistům, děda a otec StB, a nynější potomci mají jediný správný vzor v USA. Aniž by si všimli, že USA za těch 30 let také prodělaly nějaký vývoj – a ne k lepšímu. Zůstala jen ta nutkavá potřeba někoho udávat a někomu lézt do zadku, která je asi dána geneticky.

  1. A ještě doplním odpověď na otázku:
   „Strávil jsem na Západě dostatek času, abych pochopil, že my jsme pro zápaďáky prostě indiáni, kanonenfutr, skládka a montovna. Proč si to malé národy střední Evropy tak málo uvědomují?“

   Většina obyvatel místní kotliny na západě dostatek času nestrávila. Pro ně je Západ pořád ten obrázek plných obchodů z dob před 1989. Magazín Quelle pro krach tábora socialismu udělal více než Charta 77 s polskou Solidaritou Lecha Walesy dohromady. V mnoha lidech stále přežívá zažitý pocit, že Západ je ta lepší část civilizace. Snadno se udržuje tím, že lidé mají jen zprostředkované informace. Navíc jsme neustále tepáni slovní knutou sebemrskačských tendencí, abychom si náhodou neuvědomili, že všechny národy mají své lepší i horší stránky.
   Těch pár jedinců, co na Západě žili delší dobu, tam jeli většinou studovat pod záštitou neziskovky. Asi jako před 1989 mohli někteří členové KSČ studovat na Západě v kapitalistické cizině. Byli předvybráni, aby se vrátili a chtěli vrátit. Tak ti potom jedou na Západ s nějakým očekáváním, a předem filtrují a vytlačují všechny informace, které se jim nehodí do jejich vybraného obrazu světa. Jedou do Paříže, a nevidí severní předměstí okupované muslimy. Vidí jen tu část, kterou chtějí vidět. Nic jiného.
   Výjimkou jsou ti, kdo se na Západ dostali vlastním přičiněním. Ti potom přijedou zpět, a diví se, že ostatní nevidí o Západu totéž, co oni – že jsme pro ně jen zaostalá kolonie.
   Snadno, většina lidí stále žije v informační bariéře, kterou jim zajišťují, informace filtrují a předkládají, jedině pravdomluvná média. Spolu s tlakem na neustálé omlouvání. Nejsme dost protiruští, pro ukrajinští, nekonáme dost průvodů pro gaye – nikdy toho nebude dost. Zasadili do nás pocity viny. A druhá část jen cynicky využívá systém, aby z něj dobře žila. Ti potom kecají o molekulách svobody, nepočítání grošíků za demokracii, a že musíme nést finanční náklady za boj za demokracii a lidská práva.
   Slepá víra a poslušnost se dnes cení, nic jiného.

   1. Geniální, máte to dobře vypozorované. Lidi se skutečně domnívají, že, pokud bychom přestali skákat, jak západ píská, tak bychom snad přišli o plné obchody a určité technologie, levné dovolené, konzum atd. Patřím k sortě třicátníků, kteří opakovaně vyjížděli na škole na stáže. Nejsem však z ryze humanitního oboru, ale ze zdravotnictví. Mám za sebou západní země, ale také třeba i takovou Jižní Koreu a Čínu. Musím říct, že s ideologickým filtrem, který uplatňují někteří moji vrstevníci máte naprostou pravdu. Cíleně filtrují veškeré nedostatky tam, kde je nechtějí vidět a naopak po návratu sem podtrhují sebemenší nedostatek. Typicky např. po návratu z Portugalska, kde je mizerná infrastruktura na vesnicích cíleně přehlíží tento problém, ale tady v ČR jsou div živí, že viděli díru na silnici někde v Číčovicích (jó to v Německu by se to nestalo)….. Další příklad se týká třeba lidí, co se vrátili z free a cool stáže v Amsterdamu nebo Rotterdamu. Všechno bylo super, všude byly kola a cyklostezky, které tady v takové míře nemáme, protože jsme prý „hrozně zaostalí“, ale fakt, že jejich hostitelé a vrstevníci z Holandska nedosáhli na vlastní bydlení a dokonce ani na hypotéku, protože v přelidněném Holandsku na to musíte mít megavelký kapitál, a tudíž je zde malá dostupnost vlastního bydlení, přehlíželi. O cenně potravin v NL se ani nebudeme bavit.
    Naopak za inspirativní bych považoval Jihokorejce, kteří se sice zpočátku nechali „kolonizovat“ …anebo to tak aspoň působilo, akceptovali západní technologie, architekturu, infrastruktury, styl vědy, sporty a samozřejmě popkulturu, ale navzdory tomu si uchovali svůj osobitý rámec jako národ. Ani stopa po servilitě, zpochybňování schopnosti si sám vládnout nebo podbízivosti vůči svým sousedům nebo americkým základnám. Naopak cílená akcentace svých úspěchů, špičková edukace studentů na univerzitě západního střihu, ovšem na jasně vytyčené asijské kulturní platformě. Mají teď sice taky dost svých problémů (vysoké zalidnění, nedostatek bydlení pro mladé lidi, severní sousedy, pomalý kariérní postup mladých kvůli konfucianskému nastavení hierarchie, atd…) , nicméně se s nimi perou a po čase je vyřeší.
    A tam je potřeba se koukat a učit se.

  2. Ja jsem se s tim setkal asi pred rokem, kdyz jsem chtel slyset nejakou moderni Cestinu a vubec vedet, jak to tam vypada.
   Na Ct a Moravce jsem opravdu naladu nemel, tak jsem zacal sledovat jednoho youtubera.
   Celkem inteligentni, sebevedomy odhadem 30. Zarizeni mistnosti IKEA.

   Od zacatku jsem byl prekvapeny, kolik v bezne reci pouzival Anlictinu. Takove to „just saying“, you’re kidding me“, FYI a dalsi.
   Moc mi to ale nevadilo, protoze jsem si myslel, ze proste stravil studia, nebo vetsi cast zivota v zahranici, a tak proste takhle komunikuje.
   Aby bylo jasno, me treba vubec nevadi, kdyz mluvi Lendl a proklada to anglickymi slovicky, nebo si nemuze vzpomenout. Proste takhle mozek funguje.
   Jenomze ten youtuber jednou chtel oslovit vetsi publikum a vydal jedno video v Anglictine.
   No a tam bylo zrejme, ze ten cas v zahranici byl spis kratsi nez delsi. Nejsem zadny pedant ani ucitel, nejake ty chybky bych mu odpustil, ostatne vzkaz ktery chtel predat a vysvetlit byl srozumitelny, ale odhadnul bych to tak a rok , pokud se predtim ucil uz doma ve skole, nebo maximalne dva nekde v zahranici.
   No a to v zadnem pripade nestaci na zapomenuti bezych frazi denni konverzace.
   Trochu me tim zklamal, a pak uz jsem ho nesledoval. Proste mi nesedelo, ze mu prijde jako frajerina predstirat, ze je pro nej snazsi komunikovat v Anglictine, kdyz to vubec nebyla pravda.
   Pokud ovsem takhle nemluvi vsichni kolem nej v Cechach, po tom uz jsem nepatral.

   1. Znám jednoho pana profesora, doufám, že ještě žije a v rámci možností se mu dobře daří, velmi mu to přeji. Pan profesor je bohužel vážně nemocen a následkem nemoci se mu vytrácí koordinace kosterního svalstva. Tedy se mu mj. i špatně artikuluje. Posledně mne poprosil, zda bychom spolu mohli mluvit anglicky, protože angličtina je pro něj artikulačně daleko méně náročná než čeština. Fungovalo to.

 3. Dnes odpoledne jsem si skočila do blízké Billy pro pár věcí a …. nestačila jsem se divit.
  Po prodejně se pohybovala sem tam (zjevně bez nějakého cíle) skupina asi 5ti tak v průměru 10letých děcek, které se celkem hlasitě bavily rusky/ukrajinsky(?), občas odněkud z meziregálů vykoukla nějaká paní nebo jiná paní nebo pán, kteří cosi děckám hlučně sdělovali. Bylo to dost divné. Tak jsem oslovila kolemjdoucího pána v uniformě Security a zeptala se ho, co ten nájezd má znamenat, protože jsem ztrácela jistotu, že jsem ještě v české prodejně. No a ten securiťák na mě začal mávat rukama s tím, že „pomalu, pomalu, ja něpanimaju pa česky“. …. TVL, měla jsem fakt dost a metla z prodejny pryč.

  1. Odešlo jich z Ukrajiny několik milionů, tak někde být musí, někdo psal, že už jich je 12 mio venku. Jenom v Polsku jich je víc než 3 mio a Poláci jsou nabroušení do běla. Další statisíce se pohybují po Maďarsku, Slovensku a u nás jich taky bude dost, když jich najednou vozí autobusy do Kopřivnice.

 4. Znamenitě! Opět je potřeba se vrátit k tomu, co se psalo v diskuzi pod článkem paní Samkové z pátku. Dochází k misinterpretaci naší vlastní historie a národního směřování, hovoří se spíše o našich obětech a selháních než úspěších. Není divu, že na tom pak vyrůstají lidé se servilní náturou a servisní kulturou, neboť na nic jiného než servisování složitější techniky kolonizátorů se nezmůžou .
  Není ale potřeba si zoufat… Máme potenciál a nejsme na tom tak špatně jako třeba Angola, která za poslední staletí nezakusila nic jiného než chaos a područí. Přijde mi, že lidé už se z porevolučního oparu konzumu a levného cestování a povrchnosti pomalu vymaňují a uvědomují si, že někomu na západ od nás dělají idiota (slušně řečeno „sub dodavatele“). Jen se obávám, že cesta k samostatnosti bude dlouhá a svízelná… Viz např příklad Číny, kterou téměř 100 let ovládal cizí mocnosti a k vymanění potřebovala cca 45 let neustálého válčení než dosáhla jakési takési stability.

  1. Jenže před tím měla tisíciletí vlastního vývoje, hluboké kulturní základy, které jí umožnily přežít anglickou nadvládu i maoismus.

   1. My to máme taky, jenom se o tom musí mluvit, psát komiksy, knížky, natáčet filmy a dělat PC hry, aby to oslovovalo všechny. Je tolik témat, co se dají uchopit a naši režiséři to nikdy neudělali (namátkou: Přemyslovci, Prusko-rakouská válka, 30.letá válka, …) Už 30 let se tady opakovaně natáčí šrot ohledně WW2, vyhnání Němců z pohraničí a komunismu, potažmo roku 89, ale nidko nic jiného za tu dobu neuchopil. Můžete argumentovat tím, že v minulosti někdo určitě natočil něco třeba o 30 leté válce (Svěděk umírajícího času 1990), jenomže to jsou všechno neefektní věci na staré platformě, které dnes nikoho neosloví, protože to není film, na který by se někdo prvoplánově podíval. )
    Jak je možné ,že se dají na Netflixu, HBO nebo běžně v TV najít seriály natočené efektním způsobem třeba o Tudorovcích nebo Mušketýrech, ale na svou historii tak trestuhodně s*reme ? 🙂
    Je to k zamyšlení.

 5. Skvělý příspěvek. Navíc nemoralizuje a nekope do Čechů, jak jsou všichni k ničemu – to je velká móda, jak jsme všichni hloupá, zbabělá masa lidí, kteří vidí jen nákupní koše plné žrádla a blbě volí. Nemálo lidí si rve vlasy, jak naivní byli před 30 lety a na tom není nic ubohého – žijeme v reálném čase a nemůžeme vědět, co se stane v příští hodině, natož co bude za několik desítek let. Museli jsme to prožít, abychom věděli.

 6. Máte někdo nové zprávy o Nandě?
  Naposledy přistáli na Hawaji (tj. ještě v USA) a brali palivo.
  Podle mě vyměknou, nebudou riskovat sestřel tý báby.
  Jen by mě zajímalo, jak to okecají.

 7. Děkuji mnohokráte autorovi i Zakladateli. A jedním dechem bych poprosil o víc takových článků.
  Možná by pomohly, třeba i malou troškou k uvědomění našich lidí, přehodnocení priorit…nebo aspoň toho, do které prdele se vyplatí lézt a do které ne.
  I kdyby více podobných článků pomohlo k aspoň jednomu procentu prozřelých, tak měly smysl.

 8. Ta servilita byla ještě nedávno vidět na každém baráku. Orgie ukrajinských vlajek si musíme pamatovat všichni. Když v Brně sdelavali z Jošta modrozlutou hadru, vrchnost na ty lidi poslala komando policie. Tohle by nikde na světě nebylo možné. Angličtinu bych nezatracoval, spíš kurveni češtiny, jak už to bylo uvedeno výše.

 9. To, co píše autor textu ohledně chování cizinců u nás z pohledu našeho a jejich mateřského jazyka, je věc, na kterou jsem poukazovala již v minulosti a strhla tak na sebe značnou kritiku. Pokud chápu ale text dobře, není v něm kritika toho, že se učíme a používáme alespoň jeden další jazyk. To je v pořádku – a je úplně jedno, jestli je to angličtina, němčina nebo ruština.
  Problém vidím v tom, že sice už nikdy nemůžeme žít v době národního obrození a lpět jen na našem mateřském jazyku, ale že bychom se měli snažit o jeho uchování – navzdory snahám o globalizaci a jeden společný jazyk. Číst i české autory, dětem kupovat knížky s českými pohádkami a říkadly (současná tvorba ale většinou už není tam dobrá jako ta dřívější: Hrubín, Lada, Říha…). To je to, co můžeme udělat všichni i z pozice jednotlivce.

  Arogance a vysoké sebevědomí cizinců, co sem přijíždějí a automaticky předpokládají, že když mluví anglicky, je naše povinnost jim rozumět, mě štve. Často se mně stávalo, že bez předchozího alespoň formálního dotazu jestli rozumím na mě též vybafli otázku v jejich rodném jazyce. Tam jde o to (nejste-li třeba recepční ) dát najevo, že takhle NE. Ukázat, že i Češi mají nějakou hrdost a ne se snažit podbízivě okamžitě vyjít vstříc. Stačí si představit, jak se v podobné situaci chovají k Čechům neschopným se domluvit v jiných zemích. Neplést prosím s drzostí a neochotou – jen s jasným vymezením.

  My, Češi, máme problém v tom, že mezi námi žije opravdu hodně lidí, co nemají zdravé sebevědomí, ale udělají vše pro to, aby z každé situace něco pro sebe vytěžili (za války kolaborovali, v minulém režimu se po hřbetech druhých dostávali nahoru a v tomhle režimu – když včas převlékli kabát – všechno pěkně zúročili. Když bylo žádoucí koukat k SSSR, byl to jejich vzor. Teď je žádoucí (a koukají z toho prebendy a postup) koukat na Západ.
  To jsou lidi – a nedělejme si iluze, že jich je jen hrstka – kteří do žádné konfrontace s vládou a zavedenými (i když nedobrými) pořádky nepůjdou. Spíš se budou vysmívat, škodit. V čase zlomu počkají, jak se to vyvrbí a pak se přidají k vítězům.
  Proto znovu opakuju, že moc nevěřím tomu, že se tady v září něco změní. Navíc – nejde ani tak o počet lidí, co by demonstrovali (vzpomeňme Milion chvilek pro…). . Jde o jasné konkrétní kroky, které by ke změně vedly. A to vyžaduje kompetentní lidi, co by je uměli prosadit.

  Sleduju protestní a alternativní scénu tady v ČR nejméně 12 let. Někdy něco vypadalo nadějně, ale vždy to nedůstojně skončilo na nejednotnosti, rozhádanosti, na tom, že všichni chtěli vládnout.

  A to nejde.

  1. Znamenitě! Opět je potřeba se vrátit k tomu, co se psalo v diskuzi pod článkem paní Samkové z pátku. Dochází k misinterpretaci naší vlastní historie a národního směřování, hovoří se spíše o našich obětech a selháních než úspěších. Není divu, že na tom pak vyrůstají lidé se servilní náturou a servisní kulturou, neboť na nic jiného než servisování složitější techniky kolonizátorů se nezmůžou .
   Není ale potřeba si zoufat… Máme potenciál a nejsme na tom tak špatně jako třeba Angola, která za poslední staletí nezakusila nic jiného než chaos a područí. Přijde mi, že lidé už se z porevolučního oparu konzumu a levného cestování a povrchnosti pomalu vymaňují a uvědomují si, že někomu na západ od nás dělají idiota (slušně řečeno „sub dodavatele“). Jen se obávám, že cesta k samostatnosti bude dlouhá a svízelná… Viz např příklad Číny, kterou téměř 100 let ovládal cizí mocnosti a k vymanění potřebovala cca 45 let neustálého válčení než dosáhla jakési takési stability.

  2. Klasika. Jako v předminulém století. Staročeši, Mladočeši… „Co ti Češi chtějí?“ Maďaři Vídni řekli co chtějí. A vydupali si. Kdežto tady nářky „Tři sta let jsme trpěli…“ a „Nedej zahynouti..“ Kdežto Maďaři šavle hore.

 10. S kritikou politiky úsluh souhlasím, ale nechápu narážky na výuku angličtiny. Vždycky bude nějaký světový jazyk a čeština to nebude, pořád pro Čechy snazší se učit anglicky než čínsky nebo hindsky. Znalost jazyka nemusí hned znamenat podřízení politické. Za Napoleona taky uměla ruská šlechta francouzsky a přesto se bránila francouzské invazi. I Angličani z vyšších tříd se učili francouzsky. Jedna skutečnost byl bonapartismus a druhá, že francouština byla jazykem diplomacie i v ní byla většina knih o vojenství. Pro vyšší důstojníky byla její znalost nutností, ať už sloužili v kterékoli evropské armádě. Dnes komunikace v angličtině mezi Indem, Číňanem a Indonésanemještě neznamená politickou podřízenost Anglosasům, ale je to společný jazyk všech, protože Ind se nebude učit čínsky. USA do nedávna měly velkou měkkou sílu kulturiry, image té země přes filmy, seriály, hudbu atd. To vede k určité idealizaci, ale aspoň trochu přemýšlející člověk dokáže oddělut zájem o americkou historii , vědu a kulturu od kritiky současné politiky, hrabivosti neokonů a zbrojařů atd. Amerika není jen expert na Majdany Bolton ale i politici jako Ron a Rand Paul. Jeden příklad za všechny.

  1. Znalost jazyka nemusí hned znamenat podřízení politické, to je pravda. Ale i s cizím jazykem lze zacházet různě.

   Právě se mi z USA vrátil dávný kamarád, který tam učil na celkem prestižní univerzitě počítačovou vědu. V některých otázkách je trochu nepraktický (vždycky byl) a poté, co strávil kus života mimo ČR, v řadě případů si prostě neví rady (pomáhají mu mladší příbuzní, tak to má být; on si časem zvykne a pochytí, jak to tady chodí). Vedlejším efektem jeho dlouhodobého pobytu v USA a tamním akademickém prostředí je, že anglicky zná naprosto dokonale, snad i lépe než někteří rodilí mluvčí. – Proč to píšu: nikdy nikdo od něj neuslyší „… připadám si tady jako strejndžr, nevím, jak se to řekne česky…“

   V jeho případě je angličtina skutečně pravým „esperantem“, univerzálním jazykem.
   V případě jedinců, kteří mají hubu plnou anglicismů/germanismů a nejsou štonc napsat gramotnou českou větu, jednoznačně je angličtina snahou o zdání světovosti, skutečným cejchem, His Master’s Voice.

   1. Zakladatel: Tohle je bohužel neférové, že Američan nebo Angličan nemusí být příliš chytrý, ale už plynná znalost angličtiny mu dává na světovém trhu výhodu. Vědec, rodilý mluvčí, má výhodu, že se může zabývat jen svým výzkumem a už se nemusí učit světový jazyk. S tím se musíme smířit, že čeština světovým jazykem vědy nikdy nebude.

    1. Máte pravdu, ale ona to zase nebude tak veliká nevýhoda. Budoucí vědec zpravidla několik let studuje, a během studia čerpá z cizojazyčné literatury (dnes většinou angličtina). Základy odborného, úzce zaměřeného jazyka lze zvládnout poměrně rychle. Dokonce tady spolupůsobí jedna okolnost, málo zřejmá a málo oceňovaná: naučit se cizí jazyk znamená naučit se v tom jazyce myslet. Studium cizojazyčné literatury je v tomto směru násobná podpora. – Hovořím o matematice a počítačové vědě, a také o stavařských oborech. Jak je to třeba v politologii, nevím 😀

     1. Ovšem, komparativní výhoda, že „angličan“ se „narodí“ s tím, že už v předškoním věku získá kvalifikaci, kterou jiní musejí pracně získávat, což nutně ubírá čas a kapacitu pro vše ostatní, mu dává velký náskok. Kromě toho, jazyk není jen komunikační prostředek, nýbrž je odrazem kulturního prostředí, formuje myšlení a chování. Na hardwarové úrovni. Synapsí, struktury neronové sítě. „Jakou řečí mluvíš, takovou myslíš, takovou jednáš.“
      Jazyk je odrazem kultury i zpětně jejím tvůrcem a udržovatelem.

      1. Jazyk spolyvytváří vzorce, ve kterých probíhá myšení jedince. Schopnost myslet v různývh formách vzorců je obrovská výhoda pro jakoukoli vědeckou disciplínu. Pokud k tomu přidáme znalost reálií použití jazyke (pochopení aktuálně platných vrorců pro společnost ten který konkrétní jazyk vytvářející), tato výhoda roste. Ne nadarmo se říká „kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem…“

       Ale funguje to i zpětně. To, že většinově anglojazyčné národy nemají potřebu chápat jiné myšlenkové vzorce (nemají potřebu se učit jiné jazyky) vede na jejich zaostávání v chápání aktuálně živých vzorců myšlení, a proto například většinově na univerzitách převládají u vrcholových projektů lidé, kteří nemají angličtinu jako mateřský jazyk.

       1. Zajímavá myšlenka, že jazyk ovlivňuje vzorce myšlení. Potvrzuji z vlastní zkušenosti, u mne funguje na mezilidské vztahy, největší rozdíly mám při hledání řešení konfliktních situací. Občas to vypadá, jak kdyby konflikt řešili dva různí lidé.

   2. To se hned pozna, ze se zivil svejma schopnostma.
    A nepotreboval zadny berle vod vrchnosti. /Dva zapory na zdurazneni ale , taky utok na cestinu/.

  2. Podle mého názoru se to má s angličtinou také tak, že je poměrně gramaticky jednoduchá, rozhodně jednodušší než například právě ta francouzština. A navíc se tak úplně nelpí na dodržování pravidel zvláště pak v USA. A tak se stává, že ani rodilí neumějí správně anglicky. Bohužel s češtinou to jde také dost s kopce, i když ta je pravda o dost složitější, ale zase mnohem krásnější. Třeba kulaťoučké červeňoučké jablíčko (Werich) zkusit přeložit do angličtiny je docela fuška. Paní Petra je tuším angličtinářka žijící ve státech. Jde to vůbec, aby to mělo smysl obdobný jako v češtině? A nebyla by to věta na dva řádky když už.
   To, že někdo používá anglicismy i tam, kde to vůbec není třeba mě sice také tahá za uši, ale daleko víc mě vytáčí, když v profi článcích a knížkách jsou vyloženě hrubky . A to dost často. To je zločin, protože si myslím, že gramatiku se učíme nejen ve škole ale i/hlavně dennodenním čtením.

   1. Tak. A proto občas, alespoň na tomto webu, skáču po tom, aby byla čeština pokud možno precizní: kdo píše, stává se de facto vzorem. Když mi někdo veřejně opraví chybu, pomáhá mi – poskytuje ostatním informaci, jak to má být správně.

    Někdy mi to ovšem připadá jako Sify… Fysi… Syfi… no prostě jako marná práce 😀

   2. Paní Anno2, kulaťoučké, červeňoučké jablíčko – to je skutečně překladatelský oříšek. 😀 Ale i angličtina má výrazy, které do češtiny nepřeložíte i kdybyste se na nudličky rozkrájela. Jsem toho názoru, že učení se cizímu jazyku jednak vede k rozvoji myšlení a jednak ve výsledku pomůže získávat informace i mimo oficiální zdroje. Může, nemusí. Mám kamarádku, umí anglicky, německy, rusky, francouzsky a přesto stoprocentně stojí na straně vlády.

    Měla bych prosbu. Ne konkrétně na vás. Existuje rozhlasová adaptace pohádky Princ Bajaja. Je to tak 60 let staré. Vypravěčem byl František Smolík, prince Bajaju namluvil Luděk Munzar a i ostatní role mluví přední čeští herci. Celé je to nádherná čeština s nádherným přednesem. Nenašel by se tu někdo, kdo by tuto nahrávku měl (vyšla na desce) a byl schopen to nahrát na Youtube? Mohli by z toho mít užitek vnoučata zdejších čtenářů.

  3. Re: Manuel

   Velmi nerad vám kopu do báboviček, ale angličtina je směsí slov, z nichž ta tří a víceslabičná jsou pouhou transkripcí slov francouzských.

    1. Oui, oui, messieu! Mon ami le cochon mange de l’herbe! Il a fallu un certain temps aux cochons pour apprendre, mais la faim les a forcés.

     1. 🙂 V návaznosti na to, co psal kousek výše Targus, jsem mnoho anglických slov v tomto skutečně fr. textu nerozpoznal (certain, herbe, forces), a to jsem přitom nepátral po významu. U oněch slov je ovšem možné, že jsou původem francouzská a do angličtiny přejatá. Takových slov bude v obou jazycích asi hodně…

      1. To bude tim, ze se dlouho prali britove s frantikama ,treba sto let a jeste to dlouho pokracovalo , kolaborovali s nima dodanim Jany ,Panny Orleanske..
       Dale tam meli nejakej cas, co ja vim, jeste francouzskou vrchnost..
       U nas zase dodali Husa do Kostnice , zadnej nerek ,nikam nepudes, tady zustanes. Proc bys tam lez, za nima./Zasranej inteligente/.
       Hus pak pronasel z vezeni moudra jako , „voni ted upecou jednu husu“…
       Vetsinou se musi takovy chranit sami pred sebou..
       Prikladem je treba ten mnich Patrick, co porad lez driv do Irska..

 11. Proč si to malé národy střední Evropy tak málo uvědomují? Nevím jak ostatní, nejen malé a nejen střední Evropy, stačí se rozhlédnout jen kolem sebe. Třeba…protože je takový jaký je. Za mnoho staletí existence ve zdejších podmínkách se geneticky a kulturně vyselektoval do nynější podoby. Co je na tom k nepochopení, že člověk je živočišný druh jako každý jiný? Cožpak se někdo podivuje a vede obsáhlé diskuse například proč obyvatelstvo nějaké „vyloučené“ lokality nezaložilo obdobu Sillicon Valey? Bere to jako fakt. Kdyby byly v …ryby, nemusely by být rybníky. Rybník, to je spusta práce. Jaké jsou osudy rybníků zvenčí založených v Africe a pak předané do správy místním?
  Stejné je to i tady. Zdejší vláda je stromem vyrostlým z kořenů. Jaké kořeny, takový strom. Jaký strom, takové ovoce. Proč je zdejší vláda jaká je? Což byla dosazena vnější mocí? Což jsme okupovanou zemí? Což nám na hranicích stojí cizí tanky a cizí moc nám hrozí vybombardováním? Proč některé vlády si více hledí zájmů svých daňových poplatníků, zatím co některé slouží cizím?
  Proč například Maďaři mají Orbána a levnější plyn? Proč si v předminulém století vymohli dualismus, Rakousko – Uhersko? Proč v době sovětského východního bloku měli ze všech nejvolnější režim? Proč? Stejně se můžeme ptát proč nejsme například jako Švýcaři, Finové…? Proč se k sobě navzájem chováme jinak než oni? Jestliže jsme tací jací jsme, na tom základě máme vládu jakou máme, proč by to tady mělo být jiné než je? Jestliže a proč, když někdo vystrčí hlavu z bahna, a není to jen nyní, mnozí z okolních místo aby si ho vzali za příklad, snaží seho zašlápnou zpátky? Proč? Proto.

  1. Je to smutné čtení, ale nejsou vidět chyby v uvažování. Národní povaha je tvořena složitě, odpovídá úrovni vývoje a rozvoje společnosti. S dobrými vzory se může vyvíjet, jen aby na to měla čas.

   1. Existuje taková hezká teorie ztráty elit. Na Čechy se uplatňuje od r.1620, kdy zemi opouštějí ti, kteří se nechtějí přizpůsobit a stojí za svou vírou. Další exodus vzdorovitých následuje v roce 1948 a v roce 1968.
    Nejde o to, že by odcházely přímo elity, ale že odchází určitý typ podhoubí(rodin), ze kterého elity vyrůstají.

  2. Proč? Protože je naše hymna ubrečená a pořád se někomu za něco omlouváme. Naposledy sudetským Němcům za odsun, aniž bychom zmínili jejich předchozí působení 1938 – 1945. Kdyby je neodsunuli, mnozí z nich by nepřežili poválečné vzedmutí vášní. Takže je odsun vlastně zachránil, abychom se jim mohli omluvit. Zatímco nacisté z untermensch dělali mrtvoly průmyslově v koncentrácích (britský vynález) a vůbec se za to nestyděli. Omlouvají se jen mrtvým, a tou omluvou všechno končí. Kdežto u nás omluvou vše začalo, protože nenásledoval reciproční akt omluvy ze strany sudetských Němců, že aktivně podporovali Hitlera, měli významný podíl na rozpoutání WWII a vyhlazování neněmeckých národů.

  1. Vhodná připomínka….
   Slepice….. Vláda…. Co udělá dobrá hodpodyně jestliže zjistí, že jí krmená slepice chodí snášet jinam? Šmik a na polívku. Zanášející slepici nebude živit.

   1. Slepice, Schumachere, byly na původních Kydech namísto hvězdiček a počet slepic označoval názor diskutujících na kvalitu příspěvku. Pět slepic- maximum.

   2. Zanášející slepice není takový problém, onen pták rád snáší na místa, kde snesly vejce jiné slepice a postačí koupit podkládek (je už i z plastu), vyčistit hnízdo od kousavých breberek a ony to tam zase budou vyprdávat.
    Problém je slepice, která žere vlastní vejce. Ta už buď půjde na polévku, nebo se bude muset upravit hnízdo, aby se vejce po šikmé ploše skutálela do míst, kam ta potvora nedosáhne. Žloutek jim děsně chutná.

 12. Autor je samozřejmě zcela hloupý a starý a škaredý, protože NEPOSTIHL problém v celé šíři, a to tak, že úplně ganc.

  Abych nebyl zas tak moc příkrý, autor nepopsal (či popsal nedostatečně) důvod, proč u nás kult CARGO tak dobře a výrazně zakořenil, potažmo příčinu, PROČ se mu zde tak dobře daří.

  Tou příčinou jsou EURODOTACE.

  Neboli docela tučné výpalné podporovačům a duchovním vůdcům tohoto kultu na území Čechistánu.
  Nechte se hezky stříhat, vy naše slovanské ovečky, možná přijde i kouzelník – pardon – možná se na vás štístko usměje a vy dostanete ho*no zabalené v dárkovém košíku, polité polevou z cukrkandlu. Vypadá to hezky, voní to hezky, ale uvnitř je furt ho*no.

  1. Autor pise pod psa ,bez respektu ke ctenari ,
   Cargo Cult a jeho puvod /je mozny vysvetlit ve dvou,trech vetach/, cili okolnosti ,ktery vedli ke zboznovani odhozenych nakladu z letadel v dobe valky a jejich dopad a nejen fyzickej , taky na psychiku mistnich…
   „Dobroty“ padaly z nebe a hlavne, domorodec je dostaval a konzumoval bez usili a bez prace. Tedy realizace snu; Bez prace a prece sou kolace ,nejen domorodcu ,ale treba germanu , anglos a co to stoji v Evrope a jinde zivotu a lidsky krve…
   Vzdelani ,akademici, pedofilogogove a spol.
   Kdyz prijde nekdo dovnitr do republiky se spatnym umyslem , tak instinkt veli , vyhnat a nebo klepnout po hlave ,aby uz nevstal..
   A nezvanil zbytecne..Instinkt se dlouhym vychovne ukaznenym vzdelavanim zabije.
   Deformace vzdelanim veli rozebirat ,polemizovat,psat clanky ,studovat ucebnicove problemy, poslouchat ucitele a poucnosti vseho druhu a knihy z pracoven z TV z medii ,sem tam zaprotestovat po dlouhem podrobnem studiu problemu ,mirne ,kdyz nejake pisemne vyjadeni ma chybicku, do ty doby ,nez je a vsechny Eunuchy ,veci pokrocili promenou z eunucha do hovna , ktery se odstrani, pomoci mistnich snazive vzdelanych ovsem sluhu vladnich,s plnejma hlavama teorii , ten pribehlik snadno klepne vsechny po hlave a jeste podekuji ,nebot sou to jeho lidsky prava a jeho povinnosti z toho plynouci ..
   Asi 99% stezujicich nikdy nevideli Sudety ani z rychliku. Ani se tam nenarodili.
   Zase neukojenej parasitickej imperialismu a Cargo Cult . Neco zadarmo a kolace navrch.
   Staci neco kecu na ty vzdelany inteligenty a voni se vohnou a jeste radi.
   Sou vohejbany vod svejch sesti nebo driv a nepricetny mnozstvi universit a tsunami ochotnych studentu a profesoru napr. v Usa, muze bejt priklad..
   Uz si ani svoje hranice nemuzou pohlidat. A hlidaji zaroven nepricetne hranice za miliardy a daleko jinde..

 13. Deset milionů spokojených hloupých lidí se usilovnou třicetiletou sebedestrukcí promění v deset milionů nespokojených, ale pořád stejně hloupých lidí (pokud tedy inteligence není přímo uměrná nasranosti). A pokud nenastane zázrak v podobě osvíceného diktátora, těch deset milionů s pomoci i skutečně demokratického systému pád společnosti nejen nezastaví, ale naopak urychlí.

  Sníme o Viktoru Orbánovi, ale ani nás nenapadne, kolik je mezi námi „Viktorů Orbánů“, kteří sní o 10 milionech Maďarů a kteří ví, že s Čechy (a Moraváky) nemají šanci.

  1. Je to tak z Čechy a Moraváky už není žádná šance na lepší příští. Česká republika skončila, jen to ještě málokdo ví. Už je mrtvá. Amen

 14. My starší, kteří jsme prožili/přežili reálný socík, žijeme v trhové společnosti bez příkras a měli jsme štěstí slyšet od rodičů, jak to chodilo v prvém německém protentokrátě, ba jsme něco slyšeli i od dědů a babiček o životě v tom „nádherném R-U“ jsme dost alergičtí na plané žvanění o pokroku a to v jakékoliv mometálně zaváděné imperiální řeči. Mladí jsou dnes hlavně obětí záměrně snižované úrovně vzdělávání, většinou jsou neschopní kritického myšľení a snadno podléhají mainstreamové propagandě, pokud ji vůbec sledují. Inu ideální půda pro to, co autor kritizuje.

  1. Re: Milo

   Z vašeho textu bych vynechal slovo „kritické“.
   Zejména proto, že současní soudruzi stihli termín „kritické myšlení“ doslova šíleně zprofanovat.
   Ale i proto, že „normální myšleni“ by úplně postačovalo…

   1. Dnešní mládež je prostě jiná. Naši vnučku, studující na červený diplom, ani nenapadne, aby si vytáhla z naší knihovny jednu ze 6.000 knížek a početla si. Čte pouze předepsanou odbornou literaturu potřebnou ke složení zkoušek. Jinak brouzdá po internetu.
    Pane Hudče, jak to máte Vy s Vašimi vnuky?

 15. Slohové cvičení pana Procházky je napsán erudovaně, je to za jedna.
  Až na to, že je uveřejněn ve špatném médiu. Měl by se číst dopoledne i odpoledne na stanici Hvězda ee …Radiožurnál. V písemném provedení pak na Novinkách nebo podobném webu.
  Pak by teprve získal „opravdovou hodnotu“, byť ne moc evropskou. Takhle je to nošení sov do Atén nebo dříví do lesa.
  Když si náhodně pustíte Radiožurnál – jaká je pravděpodobnost, že tam bude právě hrát skladba s anglickým textem? Zkuste si to.

   1. Dvě poznámky:
    – celý tento web je nošením sov do Athén. Kdybych se tím při jeho založení řídil, dneska byste musel mňoukat jinde
    – pokud jde o slouhy, čekající na Cargo, hovořte, prosím, v první osobě čísla jednotného a třeba mne do toho vůbec netahejte – děkuji

     1. Já obecně nemám rád, když někdo mluví za ostatní a nevyžádal si před tím jejich souhlas (nemá k tomu mandát). A když někdo mým jménem hlásá věci, s nimiž nesouhlasím, stávám se podivně neklidným. – To byl mimochodem i jeden z důvodů založení tohoto webu.

      Rozdíl mezi 1.os.č.j. a 1.os.č.mn. snad chápe každý…

  1. Skladba s anglickým textem skoro pořád. Plus komentované pořady, Skalka Helenka Pepa Melen a tam se dozvídáme,že většina autorů a interpretů těch anglických písní jeli na drogách, byli závislí a na to umřeli, většinou předčasně

 16. Národ si nikdy nic neuvědomuje. Uvědomují si jednotliví lidé (mluvím za sebe). Otázkou je, proč demokratickými volbami je zvolena menšina zaprodanců. Je to vzděláním a mediální masáží?

   1. „Volby nerozhodují voliči, ale ti,co počítají hlasy“(citace klasika-J.V.Stalin).V našich podmínkách ovšem i ústavní soud, který nejlépe vždy(když to pro libo-demo nevychází dobře)těsně před volbami mění volební pravidla.No a náš vzor -USA a jejich korespondenční hlasování( kde se například reinkarnují i dávno zemřelí voliči v zasloužilém věku i 150 let) nás samozřejmě také jistě čekají.Vstkutku dokonalý „Cargo“ efekt!!

   2. S podminkou, ze volici svoje hlasy scitat nikdy nesmi !!!
    Kennedy napr. byl zvolen Mafii ,ktera pocitala a porizovala hlasy plus demokratickou manipulacni masinerii , uz davno zavedenou a osvedcenou.
    Byl potom povysenej a myslel si ze se nemusi s nikym delit.
    Nixon prestoze vedel, ani nekvik.
    Bourat zaklady demo ,to si kazdej rozmysli.
    Zvoleni jednoho ,nebo druhyho nic nezmeni ani nesmi.
    Jde predevsim o osobni ego touhy ,mesiasske komplexy ,mira poslusne povolnosti k tem co rozhodujou,atd…
    Napr. u britu je poslanec zvolenej v Liverpoolu milionama , a jinej poslanec je zase zvolenej ve volebnim okrsku jednoho hrabstvi s dvaceti lidma a z toho asi deset jsou zahradnici..Ty zase chteji parasitovat v parlamentu a nic jineho ,mit se dobre , cestovat na ucet jinych a z korpupce a potom z toho pohodlne zestarnout v prepychy z volicu..Tech svindlu je bezpocet..

  1. Ládiku!!!, tohle nikdy s jistotou nevíme („národ si nic neuvědomuje“). Jednotlivé buňky našeho těla velmi pravděpodobně jen velmi mlhavě a neurčitě, pokud vůbec, vnímají celkové dění našeho těla. Pokud by disponovaly nějakou jednodušší obdobou našeho vědomí, o psychických pochodech člověka, jehož jsou částmi, neměly by se ani jak dovědět, asi by ani neměly kapacitu tyto děje pobrat.

   My, jedinci, jakožto komponenty vyšších celků, na tom můžeme být podobně. – Nějaké hloupé, zvrhlé, rakovinné buňky nám valí klíny do hlav o tom, co žádá tělo (národ), jež tvoříme.

 17. Nihil novi sub sole… Moje mamka mi vyprávěla, že za německé okupace měli samozřejmě ve škole povinnou Němčinu, dokonce museli umět nazpaměť oficiální životopis Hitlera. Prostě se jen občas mění zastupující říšský protektor…

   1. Ale tak trhlí jsme nebyli,abychom prokládali řeč rusismy. To na DVTV jeden autista v 18 závislý na matce neschopen cestovat po Praze, povídal,že si připadá jako strejndžr,nemůžu si vzpomenout jak je to česky. A Veselovský přispěchal na pomoc,cizinec

      1. Rusky se mluvilo pouze ve školách Sibylo.
       Normálně se nic v žádné práci do ruštiny nepřekládalo, leda tak v zahraničním obchodu a i to dělalo jen pár lidí a nikoliv celá fabrika, jak je to dnes v angličtině.

       Dnes máme na počítači v práci program v angličtině a anglicky neumím, většina taky ne, prostě jsme se to museli naučit!
       A proto mi anglina vadí, tak jak mi vadila kdysi ruština, tu jsem se vlastně znovu naučila až teď.

     1. Re: Gaia

      Řeč byla o rusizmech.
      Na zkratce JZD nevidím nic rusistického, BAM v ČSSR nebyl a pionýr je z anglického pioneer – průkopník.

  1. Ano, tchýně si ho pamatovala až do smrti a mám její rodný list vydaný pro potřebu asi protektorátu ve dvou jazycích, češtině a němčině. On i ten Hitler byl Rakušák a ti nás rádi neměli.

 18. O.K. pane Procházko, to je dobrý text.
  Jste ovšem trochu jako já, končíte otázkou, na niž neznáte odpověď. Já také ne.

  1. Velmi ,velmi dobre . Zvlaste odstavec ,“vzesla mimo jine z“..
   Isolace a narcissisticke ,sociopathicke chovani/disorders/..A schiza. Vychova k individualnimu nasili vseho druhu v TV a filmu.Pocitacove hry.Bych pridal.
   Neodsuzoval bych za to anglictinu i kdyz taky ponekud agresivni , vsadim se, ze autor umi , ta umozni jejich chovani a skutky, videt v pravym svetle.
   A meli nejlepsi podminky pro jejich zamery.
   Dalsi si vytvorili.
   Pragmatism. Nekolik umyslu a zameru ,velke ,dlouhodobe ,vytrvale soustredeni na ne a perfektni realizace v praxi.
   A velkej duraz na to jak je prodat . Velkej kumst.
   Co nechteji to skoro neni. Meli nekolikrat na to ,koupit si celej svet , bez jedinyho vystrelu. I s Ruskem…
   Na dosah.
   Napriklad jak dodnes prodavaji potravinovej barbarismus, McDonald.
   Kdyz v reklame se ma nekdo do toho normalne zakousnost, je strih.Preskoci se to.
   Dalsi je otrocka a psi oddanost vuci nim , clovek marne hleda neco ,nekoho a nejaky kouzlo ,ktery to privolava ,zpusobuje,oslnuje ..a cim ovlada.
   Neni mi jasne, co je stredni trida ,o ktery se kazdej obvykle a plactive zminuje , ze nebude ,ale kdo to je?
   A zkaza z jeji neexistence. Patri nebo nepatri tam , Fiala a Lipavsky?
   Uvedomovani neni nic. Nektery veci jsou jinde ,asi mimo nas.
   Odstraneni chudoby a bidy ,jiz jsme byli nedaleko, na dosah ruky a je to zase pryc..
   Odstraneni penez ,pokojna revoluce schudnuti nekolika. Prave tech nejhorsich.
   Kdyz je neco na dosah..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *