17 července, 2024

Nepoučitelní? … co můžeme očekávat.

Aktuálně mě napadlo, že nepoučitelní nejsou ti v té protinárodní sestavě, ale my v roli občanů a voličů.

Pro nové čtenáře – Vidlák napsal dobrý článek „Nikdy se nepoučí“, ve kterém se zamýšlí nad nepochopitelností kumulace chyb a přešlapů současných vládních elit a vyvozuje, „že ti politici se nikdy nepoučí“.

Reagoval jsem článkem „Nepoučitelní? … ale kdeže!“, ve kterém jsem se pokusil vysvětlit, že na stejné události mohou být dva významně rozdílné pohledy. Pro názornou ukázku jsem si vymyslel fiktivní příběh, který ovšem v obecné rovině všichni velmi dobře známe a snažil jsem se vysvětlit, že to co z pohledu zaměstnanců “První česká strojírna n.p.“ vypadalo jako neumětelství, manažerské chyby a nezvládnutý chaos (rušení podnikového učiliště atd.) mohlo být z pohledu vedení „Erste Maschinenfabrik“ hodnoceno jako úspěšné plnění dílčích úkolů.

Mrzí mě, že v podstatě celá diskuze se točila okolo příměru privatizace a nerozebírala ten mechanismus dvojího možného pohledu na stejné události. Nicméně, z diskuze bych vytáhl dvě myšlenky, které se různě opakovaly

 • z hlediska německého vedení firmy se jednalo o racionální postup, který by použil v podstatě každý, kdo by měl příležitost – s čímž se dá souhlasit
 • na celém přerodu v montovnu měli lví zásluhu v podstatě „kolaborující“ nebo úplatní Češi – s čímž se dá opět souhlasit.

A jsme u „jádra pudla“ – pokud známe mechanismus a umíme částečně předvídat reakce lidí, pak nebude těžké predikovat (alespoň rámcově) budoucnost.

Zůstaneme-li u použitého příměru, pak můžeme situaci modifikovat následovně – místo „Erste Maschinenfabrik“ si dosaďte EU a místo “První česká strojírna n.p.“ si dosaďte Česká republika.

A nyní se podívejme co vlastně ve skutečnosti vidíme …

1. Bossové českých odborů jsou „jejich“ – byli a jsou všemožně korumpováni, přičemž korupce nemusí být nutně uplácení penězi. Výsledkem pak je, že jejich hlavní snahou je nepřijít o společenskou úroveň tím, že by se postavili za zájmy těch, které mají zastupovat, tj. odborářů. Se současným vedením jsou odbory pro národní záchranu nepoužitelné.

2. Babiš – ten není „jejich“, protože ten je jedním z nich. Toho chlapa neuplatíte hodinkami zn. Rolex, neuplatíte ho tím, že ho budete zvát na vaše společenské akce. Pro prosazení úmyslů skutečných vládců je hůře použitelný, protože má ekonomickou moc, má společenské postavení a dá se očekávat neochota při plnění plánů, které jdou proti jeho ekonomickým zájmům. Donutit ho k něčemu znamená ho začít vydírat a jak víme, každý tlak vyvolává protitlak, což může vyústit v dost nebezpečné nebo nežádoucí konce. Na druhou stranu s hodně cíli bude sám souhlasit. Z pohledu českého občana tak může vyvolávat iluzi, že bojuje za zájmy zaměstnanců firmy „Česko“. Pozn. – něco na něj ale musejí mít pádného – vzpomeňte na Vrbětice … den-dva před tou tiskovkou tvrdil, že vyšetřovacích verzí je více a Čuk a Gek je jenom jedna z nic, ale pak na tu slavnou tiskovku přišel bledý jak stěna a třesoucím se hlasem oznámil, že se vlastně špatně vyjádřil a jediná varianta je Čuk a Gek a zázrak zmizení několika tisíc samopalů, po kterých by i při jaderném výbuchu zůstala hrouda ocele.

3. Pak tady máme různé blouznivce, kteří si myslí, že když budou přizváni (zvoleni a dostaví se do centrál EU), tak něco změní nebo ovlivní. Nic není dál od reality – dostaví se do perfektně sehraného globálního orchestru, kde nic nezmohou a nic neovlivní, nejvyšší metou by snad mohlo být ovlivnění normy na křivost banánů. Vzpomeňte na dřívější povolební situaci, kdy Babiš sondoval koalici s Okamurou – stačil jeden telefonát od mamá Merkel a námluvy byly ukončeny. A to se jednalo o Babiše s reálnou mocí … je tedy namístě otázka, zda Vacek a jemu podobní disponují větší reálnou mocí. Zkrátka – úvahy o reformování nebo ovlivnění jsou čirým blouzněním.

4. A dostáváme se k blyštivému Péťovi a jeho demoliční četě. Oni jsou v podstatě v roli těch, kteří byli mezi vyšším managementem vybráni jako zástupci centrály pro naše území … a jsou příslušně korumpováni. Pokud vyberete jednodušší lidi, pak ta korupce nemusí být moc sofistikovaná – stačí např., když ho necháte dělat dveřníka a vítače u hradní brány, když přijíždí na trachtaci skutečné panstvo. Další ukázkou bylo, jak se náš Péťa dostavil do centrály a tam mu subalterní, nikým nevolený, úředník v podstatě vynadal a rozdal úkoly … a Péťa si jen poctivě dělal poznámky. Jednodušší člověk je zkrátka poctěn, že se dostal do přítomnosti panstva a stačí mu to. Vy pak na něho už nemusíte dál brát ohled, všichni jsou spokojeni.

Co se týče způsobů řízení – někdy mohou mít formu „doporučení“ nebo nějaké žádosti, ale ve většině případů se musíte spoléhat na vlastní iniciativu toho, koho máte vlastně řídit. Je proto nutno vybrat pokud možno jedince s ohebností páteře, resp.se zásadovostí min. „1 Kalousek“ a dále někoho, kdo nebude řekněme intelektuálně moc bystrý. Vhodná podmínka pak je, aby řídil něco mimo svůj obor, protože se více bude spoléhat na vaše „doporučení“ jako autority. Pokud z provinčního učitele politologie uděláte premiéra, pak můžete očekávat nejen vděčnost, ale i fanatickou oddanost. A teď si všimněte – z prodavačky mobilů je jedna z nejvyšších ústavních činovnic, z elektrikáře nebo traktoristy uděláte ministry atd. … u všech můžete očekávat odezírání ze rtů a následné okamžité iniciativní plnění i nevysloveného. Zkrátka pro ČR průser jak vrata, pro globální loutkovodiče ideální stav, přestože to občas tito vybraní jedinci svou horlivostí přeženou.

5. Pohled na dění ze směru občana ČR – občan jen nevěřícně zírá a kroutí hlavou nad tím, co se děje … a můžete číst články, jak jsou politici nepoučitelní. Z tohoto pohledu nedávají smysl předražené energie zpětně kupované přes cizí burzu, které úspěšně podkopávají průmyslový potenciál ČR, nedávají smysl zásahy do školství atd.

6. Pojďme se podívat, jak to vypadá z pohledu druhé strany. Z nejvyšších míst slyšíme veřejné úvahy o tzv. „zlaté miliardě“, že lidí moc prdí a komíny fabrik moc kouří a tím ničí (jejich) planetu, že lidí je zkrátka moc a moc všeho spotřebovávají. Do toho je přimícháno základní pravidlo kapitalismu – vydělat a zisky každoročně zvyšovat. A náš Péťa tady nebyl dosazen proto, aby poukazoval na protiklady jako je dovoz zemědělské produkce přes půl světa a s tím spojenou uhlíkovou stopou, když si tytéž potraviny můžeme vypěstovat v místě a tím omezit uhlíkovou stopu. Mimochodem, tohle je jednoznačný důkaz, že celé to s uhlíkovou stopou je bouda a jde jen o prašule. Takže nikoliv, opravdu tady není od toho aby zabránil prodej menší Nutelly za vyšší cenu než v Reichu, ale náš Péťa je tady od toho, aby pochybujícímu lidu vysvětlil, že tak jsou ty absurdity správně a je pro jejich blaho.

Takže – že díky drahým energiím tady zavírají a budou zavírat fabriky? … no dyť to je přece z „jejich“ pohledu správně, snižuje se znečišťování „jejich“ planety … , že školství upadá? … opět zamýšlený stav, snadněji se vládne nevzdělanému davu, krému jsem schopen snadněji nabulíkovat svoji pravdu …, že imigrace přinese kriminalitu? … opět možný úmysl, jednak drogy a kriminalita snižují populaci a pokud poddané rozdělíte do menších skupin a ty poštvete proti sobě, tak máte lepší prostor pro své řízení – ostatně podívejte se na praxi anglosasů, ti to provozují ve velkém. Zkrátka – z „jejich“ pohledu se jedná o dílčí iniciativní plnění plánů, nikoliv o nepochopení, neumětelství nebo tak nějak. Nehledejte v tom raketovou vědu.

7. Pokud víme s kým máme tu čest a máme analyzovány metody, které používá, pak by neměl být problém trošku si zapredikovat …

 • tipuju, že Péťa doslouží celé období.
 • budou schvalovat nebo minimálně tolerovat kroky vedoucí k upevnění postavení ČR jako kolonie (viz např. rušení práva veta)
 • destrukce školství bude pokračovat
 • budou přibývat „chyby v řízení“, které povedou ke snižování průmyslového potenciálu ČR, resp. nebudou se dělat vládní opatření proti snižování výroby. Při větších průserech max. jeden krok zpět a pak hned dva vpřed.
 • drahota … tak tohle je na delší, důsledkem ovšem bude demontáž sociálních výhod a vzrůstající drahota s vyšší inflací. Faktem je, že KoZa nemá zdroje a co hůř, kolonie se odtrhují. Nicméně základní potřebu kapitalistů zvyšovat zisky nikdo nezrušil. Lze očekávat zvýšenou míru drancování neodtržených satelitů. Přesněji, můžeme čekat přemrštěné platby za cokoliv a ještě s placením před dodáním. Základy jsou položeny – dostavba jádra nebo F-35, případů bude nejspíše přibývat. To ovšem obnáší brutální ořezávání výdajů státního rozpočtu. Takže např. snížení výdajů na zdravotnictví (zhoršená péče = více nebo dřívější úmrtí, snižování populace a výdajů na důchody), snížení výdajů na školství (aktuálně kuchařky, školníci, zrušení asistentů poté, co již jsou ve třídách handicapovaní) povede současně k vítanému zhloupnutí obyvatel atd. Ovšem jako poslední v řadě na nějaké snižování budou výdaje typu neziskových (politických) organizací (LGBT, gender a další nesmysly), protože tohle jsou opory, které pomáhají udržet systém.

8. Co dělat? Těžko radit … rozhodně ale nemá smysl spoléhat na reformu EU, ta globální chobotnice je větší. Státním zájmem by měla být orientace na BRICS+ a budování struktur „odzdola“. Tady je ovšem obrovská překážka, že ještě ani nezačala celospolečenská diskuze co vlastně chceme, jinými slovy – nemáme cíl, kam se vydat a kam chceme dojít. Zatím jsme v pozici zaměstnanců “První česká strojírna n.p.“.

Je nutné zahájit diskuzi co chceme a tím stanovit cíl. Bez toho to nepůjde. Další věcí je, že jedince převálcují, úspory mu ukradnou přes inflaci – takže dělat pravý opak, sdružovat se, každý výrobní nástroj by mohl být brzo cennější než virtuální akcie, obnovovat kutilství a soběstačnost.

29 thoughts on “Nepoučitelní? … co můžeme očekávat.

 1. Vypadá to tak že za dobré rady zabíjí, až ho chytí ANONYMA a SV ohlupeneho davu dá upálit tu ANICKU naší mirovou dusičku…..

 2. Děkuji za článek pane Dvořáku. Na tom co jste napsal není potřeba změnit písmeno. V posledním odstavci jste napsal: „… Je nutné zahájit diskuzi co chceme a tím stanovit cíl. Bez toho to nepůjde …“ Vykopávám jako základ diskuse citát Petra Robejška: “ … Základní funkcí vlády je zajistit a vytvořit podmínky pro bezpečnost a prosperitu občanů vlastního státu …“ Od toho se musí vše odvíjet.

 3. „Je nutné zahájit diskuzi“ a ptám se nesměle, s KÝM?

  Snad nemyslíte na „Pak tady máme různé blouznivce, kteří si myslí, že když budou přizváni“ . Nemohu si pomoci, ale po přečtení několika posledních Vidlákových článků mám pocit, že si myslíte, že by to mohl být právě on.

  Nejsou splněny podmínky změny, změna se konat nebude.

  1. ALE ALE VÉŠAKU,nedělejte se blbý FEŠAKU !
   Copak nevidíte,že SV možných až 8 275 752 vladou na souboj vyzvanych členu Společnosti Volicu na diskusi čeka už delší ças s programem PNZ potřeb ,který má republikovy potenciál posunout podle VIZE pana ing.Blahynky na vyšší kategorii státu tj nr 4,kde je i naš soused Německo,které má o dvě třetiny vyšši platy než my a všude nižši cenu Nutely ,tak to propagujte v diskusi a ne,že ne ANO když si námi protěžována strana pana Bubble gum Babuše neumí dát do svého programu ani 5 kousku konstrukce volicu PNZ a chce zas ZaDARMO jejich hlasy a oni boháči mu je chtějí prý dát a zas prohrát.
   Dyť ten pacan nezvládl ani jim nominovanou EK JOURU a kecá,že umí řídit Česko jako podnik ,jeho obsada je mimo a řídí se prý striktně Aspen institutem,kde jsou koncentrovani nejhorší darebáci planety ,aby zas byla po nich potopa!No ní Věšák ?

   Kàže pravdu Anča z KSH.

 4. Věcné. Jenom dvě poznámky. Bod číslo 5 – občan ČR neexistuje. Existují různí občané , možná sdružitelní do skupin, které mají různé třídní zájmy/potřeby, Copyright Sasin. ( teda přesněji zájmy třídně psychologické , ale dá se to abstrahovat)
  Bod číslo 8 celospolečenská diskuze probíhá 34 let

  1. Dalsi okamurababisovej /no balls , no deeds, no hope, no help/, bezmoci, bezpomoci
   s dalsim vyctem uplakanych stiznosti , jakymkoliv zpusobem..
   Chlap nekeca a dela.
   Zase , vopakovani matka byrokraticko akademicky moudrosti a
   tak vopakovanim paskvilu a hantyrky akademicky matky ,nejkratsi cestou
   do paralysy jisty zkazy.
   At vsichni ctou a vopakujou a zase vopakujou..

 5. OT, jak jsem z první ruky koupil, tak dávám.
  Jeden obchodník mi řekl, že má rád ryby. Ovšem chodí je nakupovat tak, že má při sobě malý magnet. A prý že bych se divil, jak některé ryby ten magnet přitáhnou – ke své mase.
  Opravdu berte s výhradou, avšak jde o člověka, kterého znám poměrně dlouho.

  Zkusím to, uvidím jak to dopadne.

  1. CO DELAT JEJEDNODUCHE.UŽ NIKDY NEVOLIT SUBJEKTY PÉTIDEMOLICE tj KDU ČSL,ODS TOP09,STAN.

   Je ostudou,že SV tj Síla Voliče k tomu všemu zvolila i neomarxisty 6 prioritami ovládání davu zblble ,kde 6 priorita je nástup do zákopu a VALKA ,doslova televizi a telefony ohlupene omladiny kumulujici se ve strane Piratisek,kteří mají jak vidíte zločin už i ve svém názvu a jejich menšina má poroučet většině ,což je zdynamitovani celé demokracie. A cela ta pakaž se prý řídí heslem lože dezolatu 33

   JA JENOM JA ,MI VŠECHNO MI !!!

   Jejich predseda demonstrativně rozvinul plakát VITEJTE a dal se před ním fotit a následovalo za nimi vláčeni celé koalice zla fialových okurek,doslova na vařené nudlí ,aniž by řekli,že náklady s tím pruserem ponese sama ta pétidemolice a hlavně za ní stojící majitelé velkých peněz nejméně 90% zdanenim,neboť to jsou pro ně v jejich prospěch , levné pracovní síly, které prý je vypekli nesou jen ideologii povinnosti jim vyplácet dávky hrazené dobromyslnymi členy SV z jejich rozpočtu do kterého nedaji asi nikdy žádnou korunu .No ni?

   Kàže Anička, posel míru a PNZ potřeb ,kde stojí jak zařadit republiku do vyšší kategorie nr.4 podle vize ing Blahyňka.Tam je totiž bohaté Německo ,které prohrálo války a teď se námi nechá živit a i když plave v penězích a má o dvě třetiny vyšši platy , reparace z války nechce platit….
   Fuj fuj fuj to je hnujj.!!!!!

 6. Big Four :
  Poradí státu jak nastavit daňový systém.
  Poradí firmám jak daně „optimalizovat“.
  Ocení aktiva státu, připraví privatizaci.
  Firmám poradí jak aktiva státu co nejvýhodněji zprivatizovat.

 7. Hlavně bych řekl, že je třeba pro řešení a jeho úvahách odhodit veškeré limity a uvažovat hodně ze široka.

  1. z historie víme, že společenské změny přichází skokově a dlouhodobě není nic dané, ani pro společenské vrstvy. Řím měl z milionu obyvatel pár tisíc apak zase milion. Rozdělování majektu např. v ČR bylo obrovské pro „kolaboranty“ po Bílé hoře, z čehož se měli dobře např. Lichtenštejnové. Pozemková reforma po vzniku ČR. Válka, a vracení majetku po desítkách let v restitucích, kdy kolikrát se to různě upravilo, jak bylo potřeba (např. hrábě).
  Takže se společenskou změnou lze očekávat velké majetkové přesuny. Samozřejmě je otázkou, co tu majektkově bude… Ale lze s tím počítat.

  2. přiznám, že nejvíce mě baví argumenty, že nelze vystoupit z EU, protože máme velkou část obchodu s Německem a EU. Tak nějak si nevzpomínám, že v devadesátkách tady byly hlasy, že nelze opustit RVHP, protože tam máme většinu obchodní výměny. Takže pokrytectví.

  3. problém je, že každá změna bude spojena s dočasným ekonomickým poklesem. Ten nastane tak jako tak, ale pokud zůstaneme jako kolonie, nedojde k růstu a nebo jen malému.

  4. pro osamostatnění je třeba začíst stavět diplomacii, protože po konci EU zase začnou bilaterární vztahy. A EU dlouhodoně nepřežije, na to je to moc od reality odtržený moloch zcela oddělený od reálných lidských potřeb.

  5. býval Sokol a další obrozenecké organizace. to tu zatím není. Lidi jsou otupělí pracovními povinnostmi a zábavou na sociálních sítích. Děcka od mala. Musí vzniknout masové obrozenecké hnutí. A na to není zatím dost špatně.

 8. Vzkaz autorovi

  No hele, s takovými písmenky to daleko nedotáhnete. Soudruzi vás přestanou mít rádi úplně ganc.
  Pan proffessóóór by dokonce řekl, že to jsou škaredá slovíčka a falešné větičky.

  A já řeknu, že se něco událo, anebo ještě odehrává ve firmě DEZA.
  Ano, Babišovo království, ani nevím, kdy se k tomu dostal.
  Každopádně nechali zlikvidovat smluvní dopravní kapacity, což u chemických výrobků, které se převážejí v cisternách podle pravidel úmluvy ADR, není tak moc obvyklé.

 9. Moc pěkný článek, depresivní realita. Čím dále tím více mi z toho všeho vychází jako řešení dlouhá cesta spolku Svatopluk nebo zázrak zvenčí.

  1. Zase soucast vladni taktiky a strategie , ukol pro alternaty je pomahat a sirit pripravenost vsech na to nejhorsi ,/naklepavani rizku /, aby nikdo nepomyslel , ze je mozny ,
   vubec nejaky zlepseni /s bruselem na vecny casy a nikdy jinak , to zarucuje /,
   a vsemi zpusoby..
   Zpracovat masy a dari se to bajecne .
   Zdalky se alternatum vyhrozuje , aby se dodala a zarucila duveryhodnost,pro ne .
   /Ze napr. hamasove sou to nejlepsi pro palestince a prej bojujou za ne/.
   Kricenim vo blbosti vlady ,se vodvadi pozornost vod voblbovacich agentu,
   na nas a na nase zblbnuti. Vobrazky a oblibenych statniku ,vsude to potvrzujou …
   A zvysuje se jejich vobliba a popularita , znamej trik.
   Celkem uspesny.. Jako ,predtim ta hysterie vokolo bananu ,predtim..
   Nejsou banany , tak nebude a nemuze bejt ani komunista..
   Ja jen aby z nas nedelali porad blbce.

 10. Vyborny clanek a pridal bych tuto „mesidz“:

  Prezident Petr Pavel začal pomáhat Lichtenštejnsku prosadit smírné řešení dlouholetých sporů s Českem. Svými vstřícnými kroky vůči knížecímu rodu, který se s Českou republikou soudí o miliardové majetky a 35miliardové odškodnění, překvapil část vlády a opozice.

  1. Šídlo se v pytli moc dlouho neschovalo, co? Jo a mimochodem, všímáte si toho ticha jindy tak úporných kolovrátků? To je fáze čekání na notičky …

  2. … ministerstvo zahraničí prezidentovi schůzku s princem Aloisem nedoporučilo. Když na setkání Hrad trval, diplomaté alespoň navrhovali, aby se s princem, který vykonává funkci hlavy knížectví, nescházel sám. Ale ani to prezident nedodržel.

   Pamatujete, co se dělo vždy když měl pan president Zeman jiný názor na zahraniční politiku než vláda ?

   Dále třeba :

   Pavel na začátku října po návštěvě Štrasburku přiznal, že probíhající spor mezi Českem a Lichtenštejnskem řešil také se soudkyní Evropského soudu pro lidská práva Kateřinou Šimáčkovou. Ta po setkání řekla, že jí hlava státu sdělila, že by podle ní „bylo nejlepší uzavřít dohodu“.

   To přesně patří pod tento skvělý článek. A vláda tvrdí, že se jim to nelíbí, ale dělat nic nebudou. Článek byl dávno stažen z hlavní stránky, musí se hledat.

   Célé :
   https://www.novinky.cz/clanek/domaci-lichtenstejni-chteji-obejit-benesovy-dekrety-prezident-pavel-jim-pomaha-40449851

  3. Presidenta zalezitost to neni ,nema do toho co kecat , jen provadi medialne hystericky ,
   vyse uvedeny naklepavani rizku ,ted pro lichvostejna. Neni posledni..

  4. Loňského roku, před volbami proběhla médii fotka star. důchodce Pavla na moto před hradem a on to byl Vaduz. Je to náhoda?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *