13 června, 2024

Návrat klasické geopolitiky

Každou velkou společenskou událost, kterou válka bezpochyby je, lze nahlížet jako propletenec příčin a důsledků, jako jev mnohovrstevnatý, který těžko zredukovat na jednu vypointovanou vyprávěnku ve stylu Červené karkulky. Parafrázujme v této souvislosti Hannah Arendtovou: „Legendy jsou určené pro elity, ideologie pro lid a masmédia pro lůzu“. Přesto určitá zkondenzovaná obecná poučení o válce na Ukrajině formulovat lze, přičemž na věci, které jsou zatížené hysterií, je dobré se podívat racionálně. A tedy první teze: 

Válka na Ukrajině je návratem klasické geopolitiky

Válka na Ukrajině je návratem geografického determinismu a klasické geopolitiky. Geografie drtivě válcuje ideologii. Geografie vysvětluje skoro vše, ideologie nevysvětluje téměř nic.

Na ukrajinský konflikt nelze nahlížet očima ideologie jako na konflikt „ukronacistů“ či „banderovců“ s ruskými „internacionalisty“. Právě tak jej nelze redukovat na konflikt etnický (ruskojazyčné a ukrajinsky hovořící obyvatelstvo), náboženský (konflikt ukrajinské a ruské církve), ani na konflikt „Rusáků“ a „komoušů“ proti liberálnímu Západu založeném na „evropských hodnotách“, tím méně za jakýsi „vpád nových Mongolů“ do střední Evropy.

Každé z těchto hledisek selhává:

V čele Ukrajiny stojí prezident židovského původu, židovští oligarchové financují bataliony složené z ukrajinských nacionalistů a neonacistů. Nacionalističtí militanti z praporu Azov jsou po všech těch akcích Power najednou opěvováni v českém tisku jako hrdinové, insignie divize SS Galizien na uniformách bagatelizovány, masakry Poláků a volyňských Čechů banderovci v Haliči jsou zapomenuty, brutální pogromy prováděné ukrajinskými miltanty za II. světové války jsou jen jakýmsi trapným nedopatřením. Vzpomínám na Zemanův inaugurační projev z r. 2013, kde jsme se dozvěděli, že největším nebezpečím v České republice jsou „kmotři“ a „neonacisté“. Jako třeba Kolomojský a Pravý sektor?

A jistě, platí to i naopak, „speciální operace s cílem denacifikace Ukrajiny“ se účastní mimo jiné wagnerovci, jimž velí neonacista Dmitrij Utkin. Ideologie antisemitismu nevysvětluje už vůbec nic: Největší ruský nacionalista Vladimir Žirinovský pocházel z polské židovské rodiny a oligarchové s izraelskými pasy jsou na obou stranách konfliktu. (Realita je spíše taková, že každá válka prostě přitahuje specifický lidský typ, tak jako se ve Francouzské cizinecké legii potkávali bývalí SS-mani s černochy, severoafrickými muslimy i uprchlými zločinci z Jugoslávie, aniž by z toho vyplývalo, že by šlo o nějakou „neonacistickou armádu“. Francouzi legionáře pouze využívali jako kanonenfutr při udržování svého nostalgického subimperialismu v Alžírsku a v Indočíně.)

Středoevropští liberálové jsou ve věci Ukrajina najednou jedna ruka s konzervativci, křesťany, neonacisty, neomarxisty i antifašisty. Antifašisté vidí v Rusku „fašouny“, pro neofašisty, konzervativce a katolíky polského typu jsou Rusové „rudí“, „komouši“ a „socialisti“, pro křesťany jsou Rusové „bolševici“  a „vrazi pravoslavných křesťanů“, neomarxisti vidí v Rusku „nástup klerofašismu“. Každý si v samoobsluze invektiv vybere a hurá na Rusáky!

A jistě se můžeme oprávněně ptát, jak mohou být Rusové zároveň pravoslavní a vyvěšovat na obsazeném území vlajky s ikonou Kristovy tváře hned vedle vlajky se srpem a kladivem, nebo jak mohou přejmenovávat zpět kozácké stanice podle jmen bolševických revolucionářů a zároveň jim vracet původní znaky z dob carevny Kateřiny? Jak mohou mít v Chrámu ruských ozbrojených sil insignie se srpy a kladivy a původně i – nakonec odstraněnou – mozaiku se Stalinem?

Protože geografie.

Lenin a Trocký jistě upřímně věřili tomu, že vybudují nejpokrokovější stát světa, zametou se starými pořádky, osvobodí proletariát od vykořisťovatelských tříd. Ve skutečnosti ale dělali to samé, co před nimi ruští carové: Upevňovali moc a zajišťovali západní hranici, protože geografie východní Evropy jim prostě nedávala na výběr. Po zdrcujícím brestlitevském míru (1918) s Prusy v Pobaltí, Rakušany na Ukrajině, s Turky v Černomoří a Francouzy s Angličany na Balkáně, s odbojnými baltsko-německými generály v Mongolsku (Ungern-Sternberg) a na Krymu (Wrangel), s Kolčakem na Sibiři, Kornilovem na Kubáni, s československými a polskými legionáři na Transsibiřské magistrále, bez infrastruktury a průmysu, se zástupy špatně vyzbrojených negramotných mužiků bylo samo o sobě problematické udržet se vůbec jako politická síla.

A tak se v r. 1922 stal Sajuz jakýmsi „pokračováním carismu jinými prostředky“ a právě z tohoto geopolitického hlediska byl navzdory programové likvidaci ruské šlechty a církve v první řadě „ruský“ a teprve v druhé řadě všechno ostatní. V Ruské federaci je to také tak intuitivně chápáno, aniž by tomu Alexandr Dugin musel dávat učenou formu a dělat z toho „ismus“. Vždyť Putin sám, ač pravoslavný, prohlásil rozpad SSSR v r. 1991 za největší geopolitickou katastrofu. Mimořádně trefně popsal ruský komunismus Nikolaj Berďájev (Prameny a smysl ruského komunismu, 1937) jako jev dvojjaký – na jedné straně jako jev internacionální a marxistický, ale zároveň jev bytostně ruský a národní.

Sovětské impérium se ještě za Leninova života překlopilo zpět v carskou autokracii včetně průvodů s ikonami stranických otců, stranickými hierarchiemi a asketickými bratrstvy Železného Felixe scházejícími se v temných zákoutích Lubjanky, které jako by z oka vypadly carské opričnině, jež navíc, jak si všiml Georgij Fedotov (Svatí staré Rusi), byla dokonce původně navržena jako mnišský řád.

Srp a kladivo nejsou pro současné Rusy symbolem komunismu. V současném Rusku se jedná prostě o státní či národní symboly. Rusové tak mohou vyvěšovat vlajku se srpem a kladivem a zároveň nejsou anebo nemusejí být komunisty, podobně jako pro nás jsou národními symboly šlechetný Hus a ukrutný Žižka, aniž bychom byli zároveň husity. Právě tak máme v každém maloměstě pomník báťušky Masaryčka, aniž by lid obecný o něm (či dokonce od něho) cokoliv četl. Právě tak neproblematicky může být třeba 17. listopad den oslavování Václava Havla, ač s demonstracemi na Národní třídě neměl nic společného, a ani ten den nebyl v Praze.

A právě tak není háknkrajc pro Ukrajince, Finy, Litevce, Lotyše a Estonce symbolem nějakého nacionálsocialistického přesvědčení, jak si naivně namlouvají neonacisté, spatřující v Ukrajině jakýsi ostrov blaženosti, kde se volně smí to, za co je u nás trestní stíhání, jako spíše symbolem tamější nenávisti k „Moskalům“, která je jistě pochopitelná a má hluboké historické kořeny táhnoucí se přes holodomor, rozkulačování agrární Ukrajiny, rusifikaci, gulagy a velký teror 30. let až někam do roku 860 k založení Kyjeva. „Když máte za souseda Sovětský svaz, přátele si nevybíráte,“ prohlásil prý kdysi finský generál Mannerheim.

Historická zkušenost Moskvy je naopak taková, že zhruba každých sto let velkou rovinou východní Evropy vrthne do Ruska ze západu nepřítel, kterému zde nestojí v cestě žádné přirozené překážky a velké metropole stojí zcela nechráněné, jako naservírované na podnose. Ve 13. století Normani a němečtí rytíři, ve 14. století Janované, Benátčané, křižáci a krymští Tataři, v 17. století obléhali Moskvu Poláci, v roce 1700 vtrhli do Ruska Švédové, v roce 1812 „Galové a dvacet národů s nimi“ („Porážka Galů na Rusi a dvaceti národů s nimi“ je ruský pravoslavný svátek, připomínaný současně s Narozením Páně 25. prosince podle juliánského kalendáře), v roce 1914 Prusové a Rakušané, v roce 1941 Němci „a dvacet národů s nimi“. V roce 2014 Američané „a dvacet národů s nimi“?

Klasická geopolitika východní Evropy je zpět. Halford MacKinder, Karl Haushofer, Samuel Huntigton a Tim Marshall jsou najednou aktuální. Kissinger řekne pár slov a je z toho mezinárodní pozdvižení. Opět se vrací pojmy Heartland a Rimland, opět se mluví o geopolitickém vězení Ruska, které nemá přístup k nemrznoucím mořím, a tím i ke světovému obchodu. Anglosaští komentátoři vidí v otevření plynovodu Nordstream II nový pakt Ribbentrop-Molotov.

Pravidla hry se stále mění díky novým technologiím, hrací kameny mění svou hodnotu – jednou hraje prim těžkooděné jezdectvo, jindy letectvo, jindy manpady, jindy dělostřelectvo v kombinaci s průzkumnými drony. Možnosti obrany dnes, stejně jako kdysi za světové války, evidentně předehnaly možnosti útoku. Velkou hru také hraje mnoho hráčů, jedni jsou silní, jiní slabí, někteří časem odpadají, jiní přibývají, uzavírají různá dočasná spojenectví. Ale hrací deska je stále stejná a změnit se jen tak nedá, nanejvýše se tu a tam dá prokopat nějaký průplav. Takže se opět bojuje o přirozené hranice. Bojuje se o řeky a říční brody, strategickou hodnotu získávají kopce a mohyly. Lesy, stepi či bažiny se najednou opět staly rozhodujícími faktory pro plánování strategie a do slovníku se vrátily pojmy jako zásobování, zákopy, pevnosti, maskování, průzkumné čety a manévry.

Geografie a geopolitika přestává být okrajovým podoborem sociálních a přírodních věd, ale získává znovu zašlou prestiž.

Druhá teze vyplývající z aktuálního vývoje zní:

Válka na Ukrajině znamená návrat k materiálním hodnotám

Jak ukazuje konflikt na Ukrajině, dokud se centrální banky nenaučí tisknout tankové divize, paliva a suroviny, budou materiální hodnoty hrát opět klíčovou roli, tak jako v 19. století. Postmateriální a postindustriální svět se ukazuje jako romantický, ale neautentický a nefunkční, podobně jako je gotická zřícenina krásná, ale jako sídlo středověkého šlechtice nepoužitelná. Je třeba si to přiznat, ač autor tohoto článku sám je největší romantik prolézající o víkendech zříceniny barokních kaplí, staré štoly, opuštěné technické objekty zarůstající „novou divočinou“, ruderály a postindustriály.

Marná sláva. Svět tak, jak si jej představují narození po roce 1990, svět, kde většina obyvatelstva pracuje v sociálních službách a neziskovkách, kde lidé provozují e-shopy s asijským textilem či elektronikou, kterou si vzájemně prodávají, zatímco zbytek se zašívá na administrativních pozicích ve státní zprávě či v postgraduálním studiu kulturologie, rekreologie a gender studies, funguje pouze v propagačních materiálech neziskovek.

Východní Evropa se přesně podle předpovědí Samuela Huntigtona nyní rozpadá na dva bloky, ruský (či obecněji eurasijský) a americký (či obecněji severoatlantický). První má přebytkový rozpočet, zemědělství, potraviny, suroviny, paliva, průmysl, technologie nakonec také, silnou ideologii, politickou strategii, dlouhodobou vizi budoucnosti, rozlohu a strategickou hloubku, a pořád ještě ochotu k obětem. Ten druhý má „evropské hodnoty“, iracionální anticivilizační běsy, strach, dluhy, finanční deriváty, ve svém čele bezobsažné obleky (pokus o překlad německého Anzüge ohne Inhalt), marketingové figury a hloupé opakovače mediálních sloganů, taktiku ad hoc vizi maximálně na čtyři roky dopředu, ale na druhou stranu geopolitickou výhodu spočívající v přístupu k oceánu a mezinárodnímu obchodu, členitý terén, příjemné klima, mnohem více obyvatel, turistický ruch, německé technologie (o které ovšem může velmi brzy přijít, už teď jich je většina v Číně) a stále ještě prestižní akciové trhy, které se ovšem mohou společně s podnikateli, kapitálem i technologiemi ráz naráz přesunout třeba do Singapuru nebo do Dubaje, jakmile se zjistí, že kolektivní Západ klidně může komukoliv kdykoliv zmrazit aktiva a zabavit jachty, a z takto nabytých prostředků financovat svá válečná tažení proti zlobivým státům.

Z čistě materiální kalkulace vyplývá, že jsme se ocitli opět na té nesprávné straně nové železné opony, ačkoliv i tato metafora není úplně trefná – třeba takový Omán žije bez průmyslu celkem slušně už třicet let od té doby, kdy mu došla ropa. (Jisté ovšem je, že  všechny ropné monarchie Arabského poloostrova dnes už vědí, že za peníze lze sice koupit originál Mony Lisy a lyžařskou sjezdovku v poušti, ale namotivovanou a bojeschopnou armádu nikoliv.) Ideální by pochopitelně bylo nebýt na žádné straně a těžit z výhod obou světů, přes západní přístavy se účastnit mezinárodního obchodu, a zároveň nakupovat levné suroviny v Heartlandu.

Válka na Ukrajině může koneckonců trvat třeba dvacet let, tak jako kdysi Severní válka, kterou vedl Petr Veliký se Švédy, a Rusové s tímto scénářem velmi pravděpodobně i počítají. Nechť se koneckonců milý čtenář sám podívá do mapy, kde leží Poltava.

Třetí a poslední teze:

Konec dolarové globalizace 

Přelom 60. a 70. let byl z hlediska světodějných dramat velmi významný a stále zůstává nedoceněný. Připomeňme, že jde o období, kdy byla přepsána politická mapa v západní Evropě, kdy nastupuje své vítězné tažení institucemi nový marxismus a sociální demokracie. Jde o dobu, kdy byla dokončena dekolonializace Afriky. Umírají Charles de Gaulle (1970), Francisco Franco (1975) i Antonio Salazar (1970). Jedná se o dobu čínsko-sovětského rozkolu, dobu, kdy zemřel Velký kormidelník (1976), Čína se o dva roky později pod Tengovým vedením proměnila v asijského tygra a navázala obchodní vztahy s Američany. Desetiletí, kdy vše nasvědčuje globálnímu vítězství východního bloku. Američané krvácejí ve Vietnamu (1975) a utíkají z Íránu (1978). Afrika a Latinská Amerika zažívají masivní nástup komunismu, Američané ve snaze zabránit dominovému efektu financují a podporují pravicové autoritativní režimy, Suhartovu diktaturu v Indonésii, Pinochetův režimu v Chile, Saddámův režim v Iráku, režim černých plukovníků v Řecku, řídí strategii napětí  v Itálii. Sedmdesátá léta byla obdobím první ropné krize (1973 – 1974), která donutila Západ přepracovat své ekonomické doktríny a znamenala konec těžkého průmyslu. A především doba, kdy došlo k vytvoření fiat měny a vypovězení zlatého standardu. Dolar se stal globální měnou, záložní měnou světa, a to díky svému „metakrytí“ ropou. Celá řada světových měn byla kryta dolarem a dolar sám pouhým věřením v to, že nějakou cenu má.

S tím je ovšem dnes konec, jestliže Ruská federace obchodní nadvládu petrodolaru odmítla, vnucuje světu rubl a otevírá vrátka pro rupii a jüan. To v žádném případě neznamená konec dolaru a konec Spojených států, ale vedle dolaru se nyní objeví rubl jako měna „metakrytá“ plynem a možná i další měny kryté důvěrou v to, že si svou hodnotu udrží.

Spojené státy budou samozřejmě stále velmocí a stále budou významně ovlivňovat dění ve světě (dokud budou spojenými a nikoliv rozpojenými  státy), už pro svou rozlohu, polohu, počet obyvatel, ložiska surovin a ekonomickou sílu, ale globální panství dolaru právě končí. To má mimochodem také ten efekt, že USA budou muset začít splácet svůj  státní dluh a obchodní deficit, což do této doby nebylo potřeba, protože po dolaru coby globální měně byla globální poptávka a prostě stačilo vytisknout nové dolary.

Západní globalizace právě skončila. Multipolarita je tady.


102 thoughts on “Návrat klasické geopolitiky

 1. Možná OT ale nedá mi to. A píšu to pod tento článek páč mi to přijde z těch posledních názorově nejblíž.
  PROČ je najednou ticho okolo prezidenta?
  On nevnímá vážnost situace?
  Jako musím říct, že jeho poslední kroky a vyjádření mne těžce zklamaly, viz neustálá podpora běloruské opozici, postoj k Vrběticím pohled na dění na Ukrajině.
  Ticho je i od jeho mluvčího od té doby co jej ožralého zvěčnili novináři.
  Pokud je prezident nemocen, jak to, že do něj nešijí média, jak to, že podobně jako u havla nehltají zprávy lékařských konzilií, jak to, že senátoři jaksi neuplatňují jejich vizi o odvolání…
  Že by byla právě těmi prezidentovými postoji dokonána dohoda? Ty se distancuješ od Ruska a Číny, a my tě necháme na pokoji?
  A k volbám, furt si myslím, že by měly být povinné, rozhodně ne korespondenční.

 2. tam je toho smotáno dohromady, kdy ne ideologie, ale třebas oný „herthland“ je ideologie, i když v rámci geopolitiky…

 3. USA budou mít ale ještě problémy kvůli tomu dluhu a sklonu žít si nad poměry. Průmyslová společnost za Franklina Roosevelta by dedolarizaci, kdyby teoreticky tehdy proběhla, přežila, jal se s tím má vyrovnat společnost posindustriální tedy deindustrializovaná zvyklá žít na dluh nad poměry a své možnosti. Inflaci vkládat na bedra většině světa?

  Vliv covidu? Spolu s měnícím se složením obyvatelstva a nedůvěryhodným způsobem volby a sčítání hlasů to byla frstrace z covidu i z boje s covidem, která vedla k porážce Trumpa. S Trumpem v jeho druhém období by asi žádná ruská invaze nebyla. Trump by byl ochoten víc vyjednávat a současně by zachovával vůči Ukrajině „strategickou nejednoznačnost“, že by v Kremlu nevěděli, co je schopen udělat. Až by porovnávali možné zisky a rizika diplomatické a válečné cesty, vyšlo by jim to jinak, než když čelí Bidenovi.

  Gepolitika stojí nad ideologií. Čína by chtěla připojit Taiwan, i kdyby tam vládl císař a ne komunistická strana. Ukrajina v NATO by se nelíbila ani hypotetickému carskému Rusku. Turecko těží z výhodného vlastnictví Dardanel, ať už tam vládne kdokoli. Našlo by se spousta dalších takových situací.

  O Heartlandu stále uvažují Anglosasové i Rusové, ale možná to chce připomenout, že Heartland je často lidmi mylně ztotožňován s Ruskem, i když je tím myšleno to území vzdálené od oceánů. Jeho vládcem ale nemusí být Rusko automaticky navěky, pokud ho ztratí, bude držet Heartland někdo jiný.

 4. Nejnovější vývoj ohledně Nandy:
  Údajně se pokusí zopakovat návštěvu Tchaiwanu 4. srpna po odletu z Filipín.
  Kávičku…

    1. Není to teda moc fér, Občan jí napovídá a radí. Prý ponorkou do Tchajpeje. – Jestli počet ponoření bude menší nebo roven počtu vynoření, o tom ale Občan nepsal nic 😀

     1. Před chvílí jsem na Twitteru narazil na její fotku.
      Miloš Kopecký v nějakém filmu použil výraz „perfidní rachomejtle“ 🙂

     2. No, já jí právě radil jak se nenápadně dostat TAM.
      Až by vybafla na rybáře zpod toho žlutýho jachtařskýho klobouku, oni už by se postarali sami 😀

      1. To nejde, to je velky ponizeni plizit se pod vodne ,aby si cinan nevsim.
       A pred celym svetem..
       To uz by byli misto statu a vlady, ostudnej ustrasenej hadrak , do kteryho si kazdej /cinan/kopne,tak akorat.Kdy chce.

 5. Mno, jinak – podobný článek téhož autora jsem četl na DFensovi, také bohužel plný lapsů a nepřesností… Zbožná přání leckde nahrazují fakta. Tam ovšem ta diskuse zdaleka není tak kultivovaná, jako zde.

 6. Netvrdím, že je to nutně tak, ale ke všem i v dikusi zmíněným faktorům, dávám v úvahu hypotézu o přímém či nepřímém vlivu Covidu na dění například posledním půlroce. Nejen pokud jde o „covidovou hospodářskou krizi“, ale o možný vliv prodělání covidové infekce a očkování na myšlení, na rozhodování, na jednání. Co když Covid a očkování, například vyvolávající nejen imunitní reakci ale i autoimunitní reakci, samostatně i v kombinaci způsobuje poškození cévního systému, v mozku nevyjímaje, a tak nepřímo způsobují snížení rozpoznávacích i ovládacích schopností? Co když infekce přímo a prostřednictvím autoimunitní reakce poškozuje neuronovou síť? V závislosti na věku a dispozicích urychluje některá degenerativní onemocnění? S tomu odpovádajícími důsledky ve všednodenním chování i politickém rozhodování? Aniž by si toho postižení sami všimli?

 7. Text je to to dobrý. Jen ten ukronacizmus je podaný dost zjednodušeně, jako neškodná hra. Státní oslavování válečných zločinců z vedení OUN, stavění památníků, pochody, přejmenovávání ulic, učebnice prošpikované jejich chválou ap., to dle mne není jen hra pro plebs. A mimochodem, generál Mannerheim před rokem 1917 dlouho věrně sloužil Ruskému impériu, před nedávnem mu byla v Petrohradě dokonce nainstalována i pamětní deska, posléze byla však odstraněna.

 8. Pane Procházko,
  ačkoli to je dlouhé a nelehké čtivo, napsal jste to fantasticky a čte se to skoro samo, přičemž mozek může řádit s myšlenkami.
  Díky!

  Ale budu trošku polemizovat, protože při druhé a třetím čtení jsme narazil na řadu nepřesností a protimluvů.
  Úvod: Nepochybuji o tom, že paní Arendtová sama sebe řadila mezi elitu. Leč v definici je vedle jak ta jedle. A pokud nechcete znehodnocovat svoje články, doporučuji lépe volit citáty.

  Původ oligarchů. Zelenskyho & spol.:
  – Žid NEROVNÁ se sionista a sionista NEROVNÁ se žid.
  Ovšem sionista ROVNÁ se nácek – stejná doktrina, stejné prostředky a vlastně i stejní spojenci.
  Zelensky ani oligarchové se k židovství nehlásí, ale všichni mají izraelské pasy. A pokud bude potřeba, vytáhnou klacek „antisemitismu a začnou s ním třískat kolem sebe.
  – S Ukrajinou bylo počítáno jako se záložním „homelandem“, kdyby to už bylo na BV k nevydržení. Úrodná, velká, u moře, s vlastním plynem a ropou, chudé pracovité obyvatelstvo a jako bonus kolébka chasidského sektářtví.
  To všechno teď padlo, ačkoli již bylo do projektu investováno nemálo prostředků a investoři jsou neklidní.
  – Krym je ještě specifičtejší problematika.
  V letech 1924-1937 tam probíhal takový zvláštní projekt „Agro-Joint Project“ částečně financovaný „American Jewish Joint Agricultural Corporation“ (pobočka „Jewis Agency“) – https://kehilalinks.jewishgen.org/colonies_of_ukraine/jonathan%20dekel-chen.htm (jsou k tomu mnohem lepší prameny, ale tohle je ukázka vzorné propagandistické práce; Goebbels by pochvalně mručel). Doporučuji např. knihu „American Jews and the Soviet Experiment: The Agro-Joint Project, 1924-1937“ od Allana L. Kagedana.
  Skončilo to v r. 1937 odstoupením obou stran a odjezdem části družstevníků. Ovšem část sionistických družstev na Krymu zůstala a hospodařila dál. Definitivní konec experimentu nastal po r. 1941, kdy byla část družstevníků evakuována za Ural a ti, co zůstali, byli nacisty vyvražděni prakticky beze zbytku.
  Po WWII a po vzniku Izraele některé sionistické skupiny zkoušely a po rozpadu SSSR opět zkoušejí dostat Krym pod svou kontrolu; a „ukrajinská svrchovanost a svoboda“ se jim náramně hodila, zatímco ruská anexe Krymu jim udělala čáru přes rozpočet.
  – Ukrajinské válečné zločiny: Ony jsou zapomenuty i ukrajinské a kozácké jednotky SS, které se při službě nacistům dopouštěly takových zvěrstev, že z toho hrabalo i nejotrlejším esesákům. A že jich bylo, tech ukrajinských a kozáckých esesáků:
  1. Kosaken-Kavallerie-Division (ta byla „ruská“, složená především z donských kozáků)
  2. Kosaken-Kavallerie-Division (bývalá „Ordnungspolizei“)
  Freiwilligen-Kosaken-Stamm-Division
  14. Waffen Grenadier Division der SS (galizische Nr.1)

  – Cizinecká legie JE zločinecká organizace fungující na rasistických a nacistických principech. A je úplně fuk, že je ve Francii legální. A mně osobně je zcela u zadele proč a na co ji Francie „potřebuje“ a neexistuje nic, co by mohlo její existenci omluvit. Bagatelizace existence něčeho takového jako je Cizinecká legie opravdu není namístě.
  – Denacifikace Ukrajiny je nutná a Rusku už nic jiného nezbylo. Pamětníci ukronáckovských válečných a poválečných ztločinů (banderovci byli likvidováni až do r. 1956) již bohužel vymřeli, ale zase
  máme čerstvou generaci Donbasanů, kteří s nimi mají bohaté zkušenosti. Jakákoli bagatelizace ukrajinského nacismu je mimořádně nevhodná. Slyšel jste někdy o „Aleji andělů“? – https://en.wikipedia.org/wiki/Alley_of_Angels. Památník donbaským dětem povražděným ukronácky v letech 2014-2015.

  K „Protože geografie“
  Úplně jste vynechal otázku toho, kdo do čistek koncem 30. let ovládal politbyro, NKVD a vlastně kompletní mocenský aparát až po úroveň vedoucích okresních referátů. Nejvyšší mocenské a represivní orgány byly kompletně ne-ruské a ne-křesťanské. Přitom to je otázka zcela zásadní, protože musíme rozlišovat mocenské zájmy určité skupiny a mocenské zájmy ruské či sovětské.
  Proto je Vaše následná úvaha celá nepřesná.
  A tohle – cit.: „…A právě tak není háknkrajc pro Ukrajince, Finy, Litevce, Lotyše a Estonce symbolem nějakého nacionálsocialistického přesvědčení, jak si naivně namlouvají neonacisté, spatřující v Ukrajině jakýsi ostrov blaženosti, kde se volně smí to, za co je u nás trestní stíhání, jako spíše symbolem tamější nenávisti k „Moskalům“, která je jistě pochopitelná a má hluboké historické kořeny táhnoucí se přes holodomor, rozkulačování agrární Ukrajiny, rusifikaci, gulagy a velký teror 30. let až někam do roku 860 k založení Kyjeva. „Když máte za souseda Sovětský svaz, přátele si nevybíráte,“ prohlásil prý kdysi finský generál Mannerheim….“ – už je dost za hranou. Ukrajinci a „Pobalťané“ JSOU nacisté. Tečka, puntik, finito – přes to vlas nejede, ani kdybyste se uvysvětloval a ubagatelizoval. JSOU to náckové. Pořádají pochody pohrobků svých jednotek SS, oslavují svoje nácky, tetují si je po tělech, vyznávají stejnou doktrinu jako němečtí nacisté a chovají se podle ní.
  – Proč jste vynechal „Západní Intervenci“ probíhající proti rodícímu se SSSR v letech 1917-1921?
  – Anglosasští komentátoři (a nejen oni) ať jdou do hajzlu, protože ignorují pak Pilsudski-Hitler. Molotov-Ribbentropp byl už jen následek.
  Cit.: „…Východní Evropa se přesně podle předpovědí Samuela Huntigtona nyní rozpadá na dva bloky, ruský (či obecněji eurasijský) a americký (či obecněji severoatlantický)…“ – Nedomnívám se, že jen východní Evropa. Stejně tak se rozpadá západní Evropa na „zakladatelské státy“ a „ten zbytek okolo“. Se všemi důsledky – chudnutí periferií západní Evropy, radikalizace obyvatelstva, rostoucí konflikty.
  To, co jste popsal jako „západní hodnoty“, má cenu jen pokud je úplný klídek a pohodička. Jak moc je to všechno západní Evropě k prdu, bylo patrné za WWII. Nevlítnout do západní Evropy amíci, zastavili by se Rusové až na Orknejích. Možná.

  Ad „třetí teze“
  Pozor!!! „Saddámův režim v Iráku“ byl všechno jiné jen ne pravicový.
  Rusko nikomu nic nevnucuje. Nabídlo a současně pokrčilo rameny. „Ber, nebo nech bejt…“
  Na rozdíl od dolaru ZATÍM stále ještě NABÍZÍ SPOLUPRÁCI a PARTNERSTVÍ. Zatím to vypadá, že po desítkách let US hyperagresivní hegemonie to je pro řadu států příjemná změna.

  Cit.: „Spojené státy budou samozřejmě stále velmocí a stále budou významně ovlivňovat dění ve světě…“
  Myslíte?
  Posledních deset let se stále méně chovají jako velmoc a už vůbec ne jako sebevědomá velmoc. Možná to bude právě změnou mj. národnostní stratigrafie, kdy stále rychleji dochází k hispanisaci USA.
  A svoje dluhy nemají USA jak a čím splatit. Naopak se snaží ukrást zlato, které mají v trezorech FEDu uložené „spojenecké“ mocnosti jako je např. Německo (když před asi čtyřmi lety zkusila Merkelová vyzvednout z USA německé měnové zlato, dostala takovou čočku, že se nepřestala klepat až do konce funkčního období).

  Anglosaská hegemonie končí, to je pravda. Ale vypadá to, že Anglosasové jsou mnohem větší magoři než vypadali a že než by zkousli porážku, raději zničí celý svět vč. sebe sama.
  ———————————————————————————————–
  Ještě jednou dík za skvělé čtení a budu se těšit na další.
  Něco mi říká, že by bylo skvělé moci s Vámi pokecat naživo a že bychom si asi ani nerozstříhali občanky 🙂

  1. Co se týče Krymu, raději bych použil slovo scese a nikoli dnes tak módní anexe… To referendum proběhlo s jednoznačným výsledkem.

   1. Jenže nebylo uznáno „demokratickým světem“. Protože bylo zmanipulováno, proběhlo pod ruským nátlakem a bez zahraničních pozorovatelů vyslaných „demokratickým světem“. Kteří nebyli vysláni proto, že bylo zmanipulováno a proběhlo pod ruským nátlakem. Aby dopředu jasný výsledek nelegitimizovali. V představě, že k legitimizaci je nutné schválení Washingtonu a Bruselu.
    Aniž si všimli, že Rusko, tak jak právě ukazuje, není vůči nim v postavení vazala.

  2. Pane Obcan , kdyz si lide neco na Krymu demokraticky a velkou vetsinou odhlasuji, tak to demokrati nazvou anexi a vy taky. Jinak dobry a lepsi nez clanek.
   Jak se to ma udelat ,co meli delat ,aby to nebyla anexe? .
   Chucpo chytraci se nekonecne obdivuji jak sou chytry a jeste se nechavaji obdivovat.
   Prepocitali se /ovsem chytre/,s drive Putinem, nyni Hitlerem a kam vlezou, tam to poserou a proto musi mit tri a vice pasu najednou. Zeli ma nejmin 3.
   Ted zavrel Porosenka a Kolomoje. I s pasama.
   Kam vlezou tam to poserou. Ostatni vcas prchli , jinam.
   Se jim driv rikalo u nas vykoreneny kosmopoliti. Heinz ,kamarad taky Pinocheta neco zamumla a vsichni mlati hlavou vozem z toho v uzasu.
   Kam vlezou tam to poserou .
   Vo tom taky nejsou schopny nic vedet, ani v Americe. Jsou vydreny se sebeobdivu.
   Sherman Wendy , Nuland a Blinken.
   Postindustrialni a postmaterialni svet, /co to asi je/ krasnou zriceninou..
   Co mam delat,abych tu romantickou krasu taky spatril..Nazrat se koksu,Lsd ,nebo aspon peyote z mexickejch kaktusu?
   Objev a dulezitej ,ze je neobytna slechticem stredovekym mi pripada aktualni pro dnesek.Dulezity vedet,budu rozjimat zriceniny….
   Jako nostalgickej subimperialismus.
   Zase dalsi fantasakademie, jak nazvat zbesily kolonialni masakry a teror v Alziru.
   Tenhle je schopnej zvejkat ping-pongovy micky a vykrikovat o zase nejlepsi kvalite a chuti….Kaviaru.
   Putin bude asi mozna politik ,asi jo a v prohlaseni o rozpadu SSSR , nemyslel na ideologii ,soukromou viru ,na nic jinyho , ale prave rovnou na geopolitiku.
   Na zachovani , trvani a funkci uzemniho celku ,statu a jeho dopad na svet..
   Coz nema nic spolecnyho, nemuze ani nesmi se spatlavat s jeho pravoslavnou virou..
   Do rady bezpecnosti OSN ,nebo jinam se taky nejezdil modlit..Bych si vsim.
   Trosku polemizovat pane Obcan..

 9. Autor má v textu několik rozporů a dovolím si na ně upozornit.
  Tři naprosto neslučitelné možnosti.

  dokud se centrální banky nenaučí tisknout tankové divize, paliva a suroviny, budou materiální hodnoty hrát opět klíčovou roli
  Ono to tak bylo i dřív, jen možnost tvořit dluhy dala vzniknout finančnímu průmyslu a trošičku opomenout naši fyzikální podstatu světa. Díky tomu, že dluhy začínají tížit naprosto všechny dlužníky, materiální svět opět nabývá na významu a finanční průmysl kráčí do pr….

  Spojené státy budou samozřejmě stále velmocí a stále budou významně ovlivňovat dění ve světě……globální panství dolaru právě končí
  Pakliže končí panství dolaru a to jsitijistě, pak tak končí i velmoc. Ono je to převelice jednoduché. Díky oné dominanci, se do oběhu světa dostalo množství dolarů větší než největší, no a když jeho rozprostřené užívání skončí, budou se vracet „domů.“ No a co se stane když se vrátí domů? No inflace a tok že významná. Nakonec je to jedna za zbraní Ruska jak pořádně nakopat USA pozadí. Nestane se tak hned zítra, ale bude to mít setrvalý tlak. Z toho je možné vyvodit jediné, velmoc končí. Nakonec její současné hysterické chování tomu nasvědčuje.

  USA budou muset začít splácet svůj státní dluh
  Ke splacení dluhů jen krátce. Dluhy nelze, díky rokům, splatit. Lze to dokonce matematicky, prostým sčítáním a odčítáním na třech řádcích, dokázat. Ono totiž není možné vrátit stopět procent Zeměkoule.

  1. Chápu ne jako vyvracející polemiku, ale jako doplěnění.
   Nutno uvažovat v časové ose řetězu příčin a za nimi různě opožděných následků, které navzájem předbíhají, ovliňují, jsou si navzájem příčinami vedoucími k dalším následkům, které jsou příčinami…a tak dále.

   1. Splácení úroků jsem nechtěl dál pitvat, tudíž nejde o doplnění, ale vyvracení možnosti. Zjednodušeně, ani jedna zem se státním dluhem nezačne splácet svůj dluh, krom zemí, jež mají energie, nerosty a potraviny. Pokud by jej začaly splácet, dostanou se do hluboké recese s tím, že nezbude na ono splácení. Jedno odporuje druhému.
    Jak to s dluhy dopadne nevím, ale splácet se určitě ani nezačnou.

    Z tohoto úhlu pohledu se mi jeví naše zemička bez energií, surovin a ve své podstatě i potravin velice problematickou co se týče zářné budoucnosti. Asi se nám to dílo nezdaří.

     1. Pocitam ze , dluhum uz je najakej ten patek odzvoneno , ted zbejva uz jen to posledni, drobne ,podle zlodejny , kde se da..
      Jako posledni moznost zachrany…??
      Kdyz vevoda z Hesse , nejbohatsi z Evropy dal svoje velky zlaty poklady do pece ,nez utek do Prahy pred Napoleonem , poklady se brzy objevily s pecovatelem v Londyne a financovaly pujckami britskou zkrachovalou vladu, aby bylo na britskou armadu ve Spanelsku .
      Kdyz tam vojaci vsecko prodali ,zrali travu a kuru ze stromu.
      Bohatstvi se vysvetlilo holubama a ohnickama ,ktery oznamily pecovatelovi
      nejdriv, kdo vyhral u Waterloo.
      Britska vlada uz se nikdy z dluhu nevyvlikla..Ani jiny vlady..

 10. Asi tak nějak. Většině to ještě nedošlo, ale někteří začínají tušit.
  Na Rozpacích Starého kocoura jsou k tomu z archivu vytažené glosy už od roku 2006.

 11. A jedna OT z opolčeneckého území.

  Velmi zajímavé čtení o vybombardování zajateckého tábora, v němž byli zadržováni Hoši od Bobří řeky – pardon – příslušníci batalionu Azov.

  https://t.me/rybar/36396

  Popravdě řečeno – něco takového jsem předpokládal. Pragmatické řešení ze strany soudruha Zeťoura Kyjevského. Vše provedeno podle hesla: není člověk – není problém.
  A kdybych byl sfíííně, řekl – totiž napsal bych, že Ivani umístili soudruhy Azovníky schválně na dostřel ukráckých zbraní, protože se tento pragmatický tah od věčně sjetého soudruha Zeťoura dal očekávat. Že tím proti sobě poštve všechny zbylé soudruhy, je nabíledni.
  Jak jsme to říkávali na vojně? Je*te se mezi sebou, vrabci, bude vás víc…

   1. Re: Botomistr

    Vy si myslíte, že k žádnému vybombardování azovácké basy nedošlo? Můj ty smutku, proč asi byla vytvořena na dostřel ukráckých děl?
    Správně, Ivan je sice blbej a vožralej, ale přesně odhadl, co se stane, když začnou Azovníci zpívat.

    Den před bombardírovkou bylo zveřejněno na netu přiznání jednoho Azovníka!!!
    RAčte si ho najít, jeho jméno je v odkazu.

    Zvednutý prst z ukráckého velení se dostavil do 24 hodin s jasným vzkazem – kdo bude zkoušet bonzovat, půjde na cestu, z níž není návratu.

    1. K něčemu došlo. Potvrzeno oběma stranami. Nemám ověřitelné informace z nezávislých věrohodných zdrojů. Nevím. Zajímají mě fakta bez ohledu na „přání otcem myšlenky“.
     Bez ohledu na to, ať tak či tak, tato z mé pozice marginální událost, jedna z mnohých vybraných, za nějakým účelem, ovlivnění či zvýšení sledovanosti, šířená informačními médii, nemá vliv na můj obecný názor na tuto válku a na mé rozhodování.

    2. Ale, ukrajinci zabíjejí vzdávající se vojáky běžně, teď to udělali i u těch už zajatých, takže žádná změna = „žádný nový vztyčený prst“, tedy základní předpoklad není pravda .

  1. Umístění zajatců z Azovstali v Jelenovce bylo jednou z ukrajinských podmínek pro uzavření dohody o kapitulaci na Azovstali. Dle uniklých informací jednou z těch, co na ní trvali a trestanecká kolonie se z toho důvodu musela vyprázdnit a změnit na SIZO(=vazební věznice).
   Videa z vnitřku baráků tomu odpovídají.

   1. 🇬🇧🇺🇦 Kdo a proč zasáhl trestanecké kolonie Volnovakha v Jelenovce – Rybarova analýza

    Všechny světové zprávy včera odvysílaly záběry zničených kasáren, kde byli drženi ukrajinští váleční zajatci: v noci z 28. na 29. července byl na místo, kde byli zajatci drženi, proveden dělostřelecký úder. Incident se odehrál východně od obce Jelenovka v nápravné kolonii Volnovacha č. 120. V důsledku incidentu bylo zabito 50 vojáků ozbrojených sil Ukrajiny, 75 bylo zraněno.

    Náš tým analyzoval informace z otevřených zdrojů a předkládá naši analýzu vaší pozornosti.

    🔻Odkud přišla rána?

    Rána byla zasazena na přístavbu nacházející se v severní části nápravné kolonie Volnovacha č. 120. Vzhledem k omezenému počtu míst v nápravných zařízeních LDNR a celkovému počtu válečných zajatců přes 10 tisíc lidí je kolonie využívána na plný výkon. Všechna možná místa jsou vyplněna.

    Souřadnice rozšíření: 47,8285224941822, 37,71083412073798

    Rozbor z místa události potvrzuje, že nejvíce byla poškozena východní část budovy, kde došlo k silnému požáru a výbuchu, který rozbil okna. Místo dopadu je však stejné: porušení střechy u hřebene.

    Směr prolomení střechy a zdroj palby přímo ukazují na útok ze severozápadního směru: střelba byla vedena z trajektorie Marinka – Kurachovo – trojúhelník Sergeevka – Pokrovsk – Udachnoe.

    Verzi o použití amerických MLRS HIMARS nemůžeme ani potvrdit, ani vyvrátit: vzhledem k frekvenci používání „chimér“ není problém fragmenty sbírat. Mediální šum kolem americké MLRS má v prvé řadě ukázat celému světu skutečnou cenu dodávek zahraničních zbraní ozbrojeným silám Ukrajiny.

    ❗️Nemáme ale důvod pochybovat, že úder trestanecké kolonii Volnovacha zasadila právě raketa z ukrajinských formací.

    V naší infografice jsme uvedli vzdálenost 70 km, což odpovídá maximálnímu dostřelu munice GMLRS M30 z HIMARS MLRS. Ale ve skutečnosti mohl úder zasadit kterýkoli MLRS.

    🔻Proč je stávka pro Ukrajinu výhodná?

    Chronologie událostí:
    ▪️Ozbrojenci Národního pluku Azov, kteří se vzdali, byli 20. května odvezeni do trestanecké kolonie Volnovakha č. 120. K 24. únoru bylo území areálu podle poradce starosty Mariupolu Petra Andrjuščenka zcela prázdné. Na území mohli být drženi pouze ukrajinští váleční zajatci.

    ▪️Už 5. června se vešlo ve známost o plánech Ozbrojených sil Ukrajiny na příkaz britských kurátorů udeřit na kolonii v Jelenovce.

    ▪️Už 20. června bylo hlášeno pravidelné ostřelování kolonie: Ukrajinské formace pravidelně střílely na území komplexu.

    ▪️Dne 27. června jsme informovali, že Hlavní zpravodajské ředitelství Ministerstva obrany Ukrajiny vyvíjí tlak na místopředsedkyni vlády Irinu Vereshchuk a požaduje zařazení vojenského personálu Národního pluku Azov do výměnných seznamů, přičemž počítá s maximem mediální propagace případů po jejich návratu ze zajetí.

    ▪️Dne 29. června byla provedena největší výměna válečných zajatců podle vzorce 144 za 144. Na Ukrajinu se vrátilo 43 vojáků Národního pluku Azov. Skutečnost návratu „Azova“, nekonzistence v rozhodování a nesplněné sliby vyvolaly na území Ruska bouři rozhořčení.

    ▪️Reakce ruské společnosti s největší pravděpodobností značně zkomplikovala proces vrácení „Azov“ a možná vyloučila možnost jejich výměny. Extrakce již nebylo možné provést a Hlavní zpravodajské ředitelství Ministerstva obrany Ukrajiny začalo zpracovávat alternativní scénáře.

    ▪️Dne 28. července bylo zveřejněno video přiznání ke zločinům jednoho z členů „Azova“, Dmitrije Kozatského. Všichni dobře chápali, že dříve nebo později se takové svědectví objeví od jeho kamarádů. A reputační úspěch Národního pluku Azov jako symbolu ukrajinského národa bude anulován.

    V noci z 28. na 29. července zasáhly ozbrojené síly Ukrajiny na nápravnou kolonii Volnovacha č. 120, čímž jednou provždy uzavřely otázku postupu těžby.

    1. Dvě připomínky:
     Ohledně propagandistického dosahu je pro RF vhodnější nechat proběhnout soudy, některým Azovákům udělit milost a některé popravit. Upřímná lítost a spolupráce s RF (bonz na spolubojovníky) by mělo zásadní vliv na to, do které skupiny „vyřešených“ by byl daný Azovec zařazen.
     Celý zásah vypadá na UK.
     Umlčet svědky. Jenže mě (jako laika) zaráží jedna věc: Ten vnitřek haly je spíše spálený než roztrhaný výbuchem HIMADS-u, ten má kumulativní hlavice, viz mosty. Díra necelý metr skrze železobeton a ještě pod mostem kráter podobného průměru. Žádný požár. Jakoby se v té hale nacházelo několik set litrů něčeho hodně hořlavého. Kdo to tam dal?
     Ohledně fragmentů HIMARS: Není to první útok, úlomky se daly nasbírat na jiných místech, dokonce předem. Není to nevyvratitelný důkaz.

     Ale pořád: Pro RF by bylo vhodnější, aby ten incident nenastal. To je Occamova břitva.

     1. K požáru:
      K takto speciálním úkolům (bezpečné pobití maximálního počtu lidí v uzavčené budově) by byly jistě dodány i speciální hlavice.
      Skartace požitých azováků, co by mohli leccos vykecat byla/by byla jistě důležitá , rozhodně důležitější než pár drahých děr do mostu, ale nabízí se ještě jeden efekt:
      Decentní upozornění, že je lépe s Hitlerovým a Banderovým jménem na rtech hrdinně padnout (či se sám zastřelit) za evropskou demokracii a americkou světovládu, než se vzdát a být stejně zabit.
      Třeba si ale pár obzvláště zaslužilých hrdinů odložili Rusové na bezpečné místo.
      Jestli ne, pak to s jejich předvídavostí není nikterak valné.

     2. Stary kocour:
      To dokáže termobarická raketa. Ukravínská smečka údajně několik TOS-ů vlastní a jeden už prokazatelně použili.
      Pokud je ten barák dostatečně pevný, tak se tou vnitřní implozí, při spotřebování veškerého kyslíku, zhroutit do sebe nemusí.
      Sice jsem viděl na YT video, kde Rusové TOS-1A takto předváděli a ty chatrnější domky, po kterých stříleli, se zhroutily úplně vždy, ale u pevnějšího baráku, třeba betonového, to proběhnout nemusí.
      Tam primárně šlo o likvidaci toho uvnitř, což se zřejmě povedlo a nepochybně tam nezbyla jediná, neroztržená plíce. Termobarika je zatraceně svinská zbraň, kterou by co do účinků na živé organismy, patrně šlo postavit na roveň s napalmem.
      Kromě toho si myslím (ale jist si nejsem), že intenzita toho, co termobarická hlavice rakety následně provede, lze určitým způsobem „regulovat“ – například množstvím, či složením rozptýleného aerosolu.

     3. je otázka, zda tam ti zajatí vojáci ještě byli. kdo ví. Možná jen lákadlo k oblbnutí , a oni byli už dávno pryč na bezpečném místě. To by mi spíš odpovídalo. Živý jazyk je lepší než žádný…

 12. Poslední zpráva o Nandě Pelosi říká, že navštíví Singapur, Malajsii, Jižní Koreu a Japonsko.
  Letadlo už vzlétlo a míří opravdu na Sigapur.
  To by mě zajímalo, jak to vysvětlí.
  Na Tchaiwanu už stály nastoupené jednotky na slavnostní uvítací přehlídku.

  1. No to mam radost.
   Vdycky kdyz sem prijede nejaky americky potentat, tak dva dny po tom japonsky premier vyhlasuje zvyseny vyhodny nakup americkych zemedelskych produktu, zvysenou podporu demokracie na Ukrajine, zvysenou podporu zadrzovani Ciny, protoze kradou dusevni vlastnictvi a obcas taky zvyseni plateb za ochranu pred Cinou a Severni Koreou.
   Jsem zvedav, kolik to bude stat tentokrat.

   ps. kdyz premier nebo mistni analytici vykladaji o kradenim dusevniho vlastnictvi Cinou, tak vzdycky hrozne smeju. Od Japoncu, kteri si vyslouzili nalepku Japanese Copycat to opravdu sedi.
   Stredni a starsi generace proti kopirovani nic nema, a jsou si sve minulosti dobre vedomi a nevidi na tom nic spatneho. (podobne Korejci, proste v Asii se to tak nebere) Takze od tech to ukazovani na Cinu pusobi neuveritelne smesne.
   Mladsi generace o tom ovsem nema ani paru a jsou zanicene proti kopirovani. Vubec mi nechteji verit, ze japonsky uspech neni aspon castecne zalozen za okopirovani a nekdy vylepseni puvodniho.
   Kopiruji samzrejme ve velkem i dneska, jenomze uz to neni tak okate, protoze maji i spoustu vlastniho a originalniho vyvoje.

   1. Kdyby byli ušáci chytří, tak babiznu naloží do ponorky, v mezinárodních vodách ji přestěhují na postarší rybářský kutr, obléknutou do žluté bundy, klobouku a holinek vyloží v nějaké přístavíčku, převezou do Taipeje a předvedou na kamery.
    Jenže oni chytří nejsou.

    Zpátky už by se ježibaba asi nedostala, ale podle toho jak vypadá, by se nejen rodině dost ulevilo.

    1. Nandino letadlo (zřejmě) přistálo – cca před hodinou – na Guamu. Jestli v něm byla i Nanda, to nevíme.
     Informace se nedá ověřit z nezávislých zdrojů. ☺

 13. Výborný článek!
  Rozhodně ne dlouhý,oceňuji znalost geopolitických klasiků,historie,současně velmi logickou práci s těmito prostředky.Text je pochopitelný počínaje od profese traktoristy konče profesí jaderného fyzika.Zařazení do kategorie autorů je velkým přínosem, autor plodí velmi dobrý materiál,který má kvalitu srovnatelnou s výstupy kvalifikovaných a motivovaných týmů CIA,NSA-ti USáci jsou ale mnohem větší pitomci,něž si možná dokážeme představit,tedy co vytvořil nadaný český člověk(Autor),má v CIA na starosti tým o stovkách lidí.Slovy klasika:autor nám předkládá to opravdu gruntovní,fundamentální v přístupné a stravitelné podobě !

  1. Zatím nedopadla. Možná nedopadne. „Nebyla v plánu. Zapomeňte. Jaká mise? Nějaké drby. My o ničem nevíme. Ne, ne, ne. Spojené státy jsou silné. Nejsilnější. Žádná mise nebyla.“

    1. Teprve až otevřeme krabici budeme vědět jak na tom Schrodingerova kočka je.
     Řekněme, že je rok 1942, zprávy říšských a protektorátních médií z fronty jsou jaké jsou. Jistotu přinesl až palcový titulek 30. dubna 1945.
     I nynějšek čeká na svého 30. dubna.

     1. Schumacher: Tehdy zlom znamenala kapitulace Paulosovy 6. armády ve Stalingradu na konci ledna 1943, kterou se zpožděním několika dní připustil i protektorátní tisk jako pravdivou. Okupovaným národům zpráva dodala naději a odvahu. Mnoha Němci otřásla, že ztratili víru ve vítězství a vládu, i když veřejně radši nereptali, ale spousta jich začalo myslet na budoucnost a na to, že páchat zločiny by se nemuselo vyplatit pro případ, že by se karta obrátila a oni byli souzeni.

 14. Stojíme znovu na špatný straně.
  Oni mají Putina, Módího, Si Tin pchinga, my máme Lejenovou, Bidena, Habecka.
  Oni mají Lavrova, my máme Lipavského a Baerbockovou.
  Oni mají Šojgu, my máme koho vlastně? Rambohafíka? Nebo už někoho jinýho?
  Oni mají plyn, ropu, vzácný zeminy, my máme gaypride, 68 pohlaví a v zimě zamrzlý radiátory.
  Oni mají víru v sebe a svou budoucnost, my máme víru v globální oteplování a jistou smrt upečením a utopením ve zvýšených oceánech.
  Oni mají zlatý rezervy a průmysl a my máme nesplatitelný dluhy a neziskovky.

  1. Re: pithart

   Oni nám tajně závidí, jak moc jsme krásní, mladí a chytří.
   A vy jste hloupej úplně ganc, páč to nevidíte, jak žádostivě slintaj nad naší skvadrou. Takové tragikomiky nemá nikdo na světě, ani na žádné jiné planetě (parafráze na text písně).

   1. Dřív býval v každé vesnici takovej Lipavský.
    Přes týden ho schovávali ve chlívku, v sobotu ho ženské vydrhly v neckách, oblékly do čistých tepláků a v neděli mohl sedět před chalupou. Když přišla návštěva nebo začal vyvádět, schovali ho zpátky do chlívku.
    Dneska to může dělat ministra…

    1. Zásadně se ohrazuji proti nařčení, že je súdruh minister obecní blb. Nevím totiž o žádné obci, která by ho chtěla za svého. Takže obecní není ani náhodou.

    2. Re: pithart

     Okamžitě se přiznejte, že jste závistivej ha*zl, kterej obecnímu chudáčkovi závidí i ty sice lehce jeté, ale vyprané a zalátané tepláky!!!

     To jsou lidi, tohleto!!! Prej že pithart, co se z něj vyklubalo!!!

    3. Tomuto archetypu přesně odpovídá Václav, ze stejnojmenného filmu, kde ho ztvárnil Ivan Trojan.
     Není to úplný vymaštěnec, ale jednou za čas mu fest jebne. A pak šlohne traktor a zaparkuje ho do obecního rybníka, podpálí stodolu či stoh, nebo u toho rybníka s rybami vytáhne stavidlo a k tomu splaví pár baráků po proudu potoka. Kdysi, v předsocialistických časech, se tomu říkalo obecní blázen a nechávali ho bydlet tu ve výminku, tu v obecní pastoušce pohromadě s ponocným, nebo válečným invalidou.

  2. Zase jeden co nevi ,ze je vlada na spatny strane a tvrdi ,ze jsme to my.
   Biden ani Habeck nejsou ani u nas. To nevadi. Uz si je adoptoval. A tvrdi ze my.

 15. Geografie určuje směry expanze, díky tomu národy a národní zájmy i nepřátele. Třeba česká kotlinka a moravské úvaly spolu se zbytečkem Slezska mají své přirozené nepřátele. Stačí se jen podívat do historie, které armády danou částí ČR prošly, kde měly nástup a kde překročily hranice. Velmi pravděpodobně tudy zaútočí i armády budoucí, a je jedno, jestli ti minulé měly koně a vozy nebo tanky a automobily. Útočí po obchodní stezce.
  Druhá teze o návratu k materiálním hodnotám jen znamená vychýlení kyvadla mezi důrazem na soft power vůči hard power. Tedy zjednodušeně, že kecy občas musí být podpořeny tankem či letadlo vojákem na zemi.
  Třetí teze o konci USD dominance má svůj prapočátek v konci kolonialismu, kdy se k moci v Asii, Africe a Latinské Americe dostali různí diktátoři, kteří moc dobře věděli, že nebudou vládnout napořád. Tak se snažili oni i jejich spolupracovníci maximálně zajistit na nepříznivou budoucnost. Proto hrabali, kde mohli, a nasyslené peníze si potřebovali někam uložit. Tím něčím se staly světové rezervní měny, takže diktátoři všech zemí včetně narkobaronů a obchodníků se zbraněmi maximálně podporují pozici USD. To se nelíbí dalším zemím typu Ruska a Číny, které umělé vychýlení kurzu USD hospodářsky poškozuje a nutí je tím platit USA jejich životní styl. Jenže konec globální hegemonie USD už nastal a konečné odpočítávání nelze zastavit. EU už na to doplácí dramatickým nárůstem cen energií a zchudnutím obyvatelstva a střední třídy. Přes energie skončí a maximálně podraží průmyslové výrobky. V roce 2022 mají ještě podniky zafixovány ceny energií, ale pro 2023 už dojde k nárůstu na 2 až 6 násobek dřívější fixované ceny. Např. elektřinu měly podniky zafixovanou na 50 – 150 EUR/MWh (podle schopnosti jejich zaměstnanců). Nové ceny pro 2023 se pohybují na 360 EUR/MWh v nízkém tarifu a 580 EUR/MWh ve vysokém tarifu. Podniky budou nuceny zdražit své výrobky, protože tak brutální nárůst nákladů nemohou ustát.
  Green Deal pomohl Rusku více než co jiného. Ceny emisních povolenek prodražily cenu elektřiny, ale výroba elektřiny v plynových elektrárnách v Německu navázala cenu elektřiny na cenu plynu – a dovoz plynu se nekoná. Sami jsme ruské Ježibabě na lopatu nasedli. Teď jsme v počáteční fázi úpadku, která bude kulminovat souběhem ekonomických cyklů:

  Krátkodobý 3-7 let – daný životním cyklem výrobku – restart cyklu provedl covid a vládní opatření k němu
  Střednědobý 18-22 let běžně, ale klidně i 30 let – souvisí s demografií a porodností obyvatel = čili jakmile děti dospějí do věku, kdy se snaží osamostatnit a postavit si domy či byty
  Dlouhodobý 50 – 80 let – souvisí s délkou lidského života a vymřením pamětníků poslední války

  Tyhle všechny cykly se sejdou na svých negativních vrcholech v roce 2024. Dnes zažíváme ještě zlaté časy, ale v roce 2024 dojde k zesílení všech vlivů. Dokonalá bouře, která přinese stagnaci EU, a kolem roku 2030 dojde k rozpadu EU nebo vyprázdnění na bezvýznamné slovo.
  EU se vydala špatným směrem už dávno, proto dojde k restartu hodnot. Naše poučení ovšem bude přes velmi těžké období. Výdaje většiny obyvatel se smrsknou na základní potraviny a snahu přežít.
  Dá se s tím něco udělat? Dá:

  1. odmítnout Green Deal a naplno obnovit zrychlenou výstavbu jaderných elektráren – prostě vydat povolení zákonem a za 3 roky ji postavit jako nejvyšší prioritu.
  2. znárodnit strategické zájmy – zajistit, aby ceny elektřiny, plynu, uhlí a vody byly únosné pro obyvatele ČR a přestat posílat zisky z nich německým a francouzským společnostem
  3. zredukovat roli státu v životě lidí = omezit počet osob placených státem na max. 1/4 populace – sem počítáme i zdravotníky, učitele, policisty, vojáky, úředníky, příspěvky neziskovým organizacím. Důchodce sem nepočítáme, ti mají předplaceno celoživotní dřinou. Prostě snížit podíl těch, kdo z rozpočtu čerpají úměrně možnostem těch, kdo do rozpočtu přispívají.

  Jak je vidět, všechno jsou to nereálné požadavky, takže ke krachu prostě dojít musí. Bude provázen brutální inflací, která znehodnotí úspory obyvatel v penzijních fondech. Už dávno je jasné, kdo státní dluhy zaplatí – střadatelé do penzijních fondů. Sice dostanou odpovídající sumu, která ale bude mít zcela jinou hodnotu a moc si toho za ni nekoupí.
  Naše euroatlantická civilizace si prodělal fázi růstu. Pokles mohl začít v 1989, ale byl oddálen rozpadem RVHP a získáním nových trhů v postsovětských zemích. Obdobný pokus na získání nových trhů iniciací rozpadu Ruska se dosud nepovedla, a moc to nevypadá, že by se povedla. V roce 2024 se USA uzavře okno příležitosti s tím něco udělat, a postupně budou nuceny omezit počet jaderných hlavic, které musí každých 15-20 let na přepracování náplně. Nebo je vystřelí? Nebo tím budou vydírat zbytek světa požadavkem výpalného?
  Pokud dojde ke znehodnocení USD, zadlužené země třetího světa se rády přidají, protože si tím sníží státní dluh. Takže se vlastně čeká jen na toho, kdo bude dostatečně silný oponovat vládě USA a odmítnout platby v USD. A ono už to nastalo, vlastně USA a EU spustily proces likvidace USD a EUR díky odmítnutí platit za plyn v rublech a zmrazením EUR účtů. Proces je spuštěn, už jen čekáme, jak moc bude rychlý.
  Proto odhaduji, že vláda Petra Fialy rozhodne o přijetí EUR, protože to ČR poškodí.

   1. Zkusím se napravit, než na mě vyzkoušíte svou zálibu v čínských praktikách. 🙂 Měl byste zájem o článek na téma jak mě kontaktovali agenti Vojenského zpravodajství.

  1. Zde opět poznávám Gerda z Kydů. Posledních pár příspěvků zde jsem měl obavy, zda mu někdo neukradl jméno (vím, také můj každý den není svěží, jasný…)

   I když já mám co kritizovat. Ačkoliv čtu zdejší články denně, přispěju tak jednou týdně. Prakticky od dob, kdy demokraticky na Ukrajině pozavírali všechny opoziční satelitní TV kanály. Ale co si stěžuji. Zkuste si říct: ČESKÝ opoziční televizní kanál. Už se plácáte do kolenou smíchy ? Porošenko i Zelenskij, vždyť jste vlastě demokraté, že jste je nechávali žít takovou dobu.

   1. Bohužel mě oba agenti Vojenského zpravodajství kontaktovali. Nejdříve Martina Sládková. A o rok později agent Václav Bohůnek, ten už mně i vyhrožoval – podpálení domu, zabití rodičů a dětí. Policie ČR takové věci ani neřeší. V případě zájmu toho mohu poskytnout více. Já vím, že to zní šíleně každému, komu o tom řeknu či napíši. Jenže je to bohužel pravda, ti agenti existují a sledují nás už od roku 2014. Jistojistě byli i na prvním setkání vlastenců v Příšovech, a bylo jich tam hodně. Vím, že se tam chystali, a že jim ta akce neunikla. Určitě tam byl Václav Bohůnek.
    Asi existují i další, ale nevím o všech vyjma toho, že jsou to všechno strašní zmetci a morálně pokřivení lidé.

  2. Souhlasím. Jenže, zatím po tom není většinová poptávka. Obávám se, že se bude, bude pozdě. Pro změnu kursu budou kritické následující dva roky. Možná i jeden. Záleží jaká bude zima. Mimo jiné, nepředvídatelné jako Covid a nynější válka.

   1. Tohle je na sazku. Z praktickeho i emocniho hlediska by kolaps mel prijit co nejdrive (nejlepe ted na podzim), jako realisticke ovsem vidim roky 24-25. Letosni zima se jeste nejak uhraje, pristi (23) bude kriticka, ale jeste to prezijem a ten pravy uder prijde na podzim 24. Utrapy mozna nebudou vetsi, nezli v roce 23, ale budou nasobeny jiz tretim opakovanim (unavou, rozcarovanim a kritickym ubytkem zasob).
    Moznosti pak jsou dve: bud opravdu dojde ke zmene kurzu, anebo si evropske elity policejni a vojenskou silou vymohou pokracovani dystopickeho kurzu. Kolapsy nekterych civilizaci trvaly staleti, v pripade Evropy to take neni vylouceno. Zalezi jen na zdrojich a ideovem presvedceni elit, je-li oboji dostatecne, muze kolaps trvat generace az do doby, dokud budou mit vojaci jidlo a vyrazne vyssi prebendy oproti zbytku obyvatel. Rozpusti se to az tehdy, az nebude mit opevnena centra mest kdo chranit.

 16. Starý český národ
  napíchnutý na hrot
  dlouho sebou mele.
  Bude ještě déle.

  Po demokraticku.
  Rozpalují pícku
  na Jeníčka, Mařenku,
  na dědouška, stařenku.

  Na hrot saracéna
  kde vítězí cena;
  který jde po zisku,
  marlboro v pysku.

 17. Dobrý text s výjimkou délky. Proškrtal bych ho aspoň na polovinu. Právě asi tak polovina „písmenek“ průměrnému čtenáři vůbec nic neřekne.
  Ještě jinak – k tomuto textu by bylo potřeba ještě vydat a kolportovat učebnici dějepisu. A nejlépe i s učitelem.

  1. Zkrátit text? V žádném případě. Délka textu má výrazný filtrační účinek.

   Doufám, ó effendi, že tento můj mimořádně jemný eufemismus oceníš. Krátit je třeba v prvé řadě zlomky, je-li to možné, a pak ještě něco jiného někde jinde – ale to bych raději nechal na jindy.

   1. Re: Halef

    V tomto případě by pak bylo na místě posoudit, jak silně chceme filtrovat.
    Pokud filtrujeme příliš, dostane se text mezi příliš úzkou vrstvu „člověků“.

    Pomoc by byla jednoduchá – rozdělit tento text na několik (aspoň dvě) kapitol, které by se pustily na sklo v adekvátním časovém odstupu.

    Ale já tu zas melu ho*na, že jo. Radši půjdu něco dělat.

     1. Mám v garáži na banku rozhozený motor z Jawy 550. První repase se nezdařila, převodovka vyhazuje kvalty.
      Sehnal jsem si další kbelík Jawa – šrotu a vybírám z něj méně použitá kolečka, tlustší vymezovací podložky a silnější pružiny do automatu.

       1. Re: Ládik!!!

        Tolik je u nás v poho, my jsme zvyklí na daleko větší příděly. Byl jsem u Lomňanky, přibylo teprve půl metru. Další metr je pořád ještě na pohodu.
        Synek se díval na vodu na soutoku s Olzou, jmenuje se to tam Na kaluži, to je první lokalita, kam chodí velká voda na svačinku až do kuchyně. Zatím klídek.

         1. To nznám. Ale teď jsem šel z točny v Horní Lomné na Muřinkový vrch a chtěl jsem pojíst v hospůdce Doma. Už ji zrušili. Neznáte nějakou slušnou hospdu v okolí, kde dobře vaří. Pod akáty ale ne…. Díky.

   1. Díky za odkaz, přečetl jsem jedním dechem. A to i přesto, že se autor tímto článkem dostal tak trochu do sporu se sebou samým.

    Ten článek by se hodil i sem, vztahuje se k záležitostem, které tady s pomocí Vidláka řešíme.

  1. Ano, souhlasím, všichni vidí jen bradavici, několik nešikovných výroků, 1. Městskou banku, rozvod a RaJ, nicméně pro mne to byl poslední politik a doba, kdy jsem se nemusel násilím přemlouvat, abych šel k parlamentním volbám.
   Kubiceho zpráva zahájila masivní používání politickeho boje jinými prostředky a od těch dob není žádný politik pro mne autentický.

   1. Já to měl naopak. Bradavice mi neseděla, volil jsem tehdy pravici (kdy byla ještě pravicí, tento termín dnes pro eurohavloušské strany mě hluboce uráží), ale nepochopil jsem tu zášť, která vůči němu započala. Pro mě to byl jen politik, který nebyl mým šálkem kávy. Kterého bych nevolil. Tím to končí. Ale jít na náměstí po něm házet vejce, flusat, PROČ ??? Dnes už rozumím. Dnes už jsme zvyklí žít s nějakým tím Volksturmem – ať v podobě Miliónochvilek nebo Kalouskových Heleinovců, které si buď zval rovnou před budovu parlamentu nebo jen na kopání do věnců na 17.11. Je jiná doba. Nelidských sviní typu Bartušky, prakticky celého Pentagramu atd. Za takové zrůdy jsem v ´89 do demonstrací fakt nechodil.

    1. Proč? Ale to je jednoduché. Protože za 13 měsíců ztrojnásobil preference ČSSD a poslal do říše snů úvahy, zda ODS a (tehdy Kalouskova) KDU bude mít ve Sněmovně většinu prostou nebo ústavní. A protože na něj nic neměli a bradavice, Jyrka, marťani ani „tlučení dětí“ nezabíralo, tak to zkusili osvědčenými henleinovskými metodami vajíček, flusání a rozbíjení socdem demonstrací. A když nezabralo ani to, tak musela přijít Kubiceho zpráva.

     1. Tak autor sahne na polici pro knihu citatu ,vybere prislusnej a vyskoci s nim na nas.
      Klasicka geopolitika. Neni klasicka.
      To je uz davno ,ze si v kazdy zemi mysli , nebo dospeli si myslet vladnouci kruhy a ty zvoleny a vymyslej co chteji a co ne a co hlavne potrebujou , nekdy jiny ,nez ty ostatni . To tady je furt.
      Klasika ma neco spolecny se starym Reckem.
      Rusove maji ideologie az po krk. Ted prave zadnou nechteji.
      Akademikove z toho sedivi..Neni vo cem do nekonecna paskvilovat.
      Mnoho vrstevnej propletenec je ,ze moderni zbrane ,potrebuji nejaky vzdalenosti od tech , ktery se staly vyvojem imperiema.
      Tedy ty imperia to nemaji radi , kdyz sou ty zbrane moc blizko.
      A kazdyho vod svych hranic vodkopnou dal , jinak by brzy nebyly.
      Ty hlediska sou obsazeny v konfliktu a tak neselhavaji. A nikdo je neredukuje.
      Co nekdo tvrdi i kdyz na tuny ,neni nutny brat vazne .
      Akademickej kamzik zacne rajtovat a skakat od citatu a nacpava clanek ucivem jako jitrnici. Fasisti, socialisti, liberalove, klerikalove ,konzervativci , krestani jsou v tom maglajzu.
      Co muzou a nemuzou bejt rusove , co delaji v soukromi s praporama je mimo mne. Jako lonska uroda svestek.
      V San Fuckisku , maji jeden mesic v roce ,verejny masturbace ..
      Geografie se zabyva studovanim povrchu zemskeho. Zemepis.
      Ale to je moc vobycejny a Uber vzdelanosti dojem, to neudela. Co se delo v Rusku od 1918 -22 a co chteli Lenin a Trockej. To je pod zemepis?
      Zadny obezlicky s pokracovanim jinymi prostredky. Bolsevismus byl vsecko jiny, nez tradicni vlada cara , kterou si tam upekli v 17.stol…
      Tady uz nevim , co ctu..Nicemove se ujali vlady totalni nicivosti a nasili.
      Ovsem Mannerheim byl strasna pronacisticka a protifinska svine.
      Masakry zadny nevynechal.Vodporna zruda vynasena akademikama.
      Typicka akademicka hatmatilka nesouroda ,jakasi sbirka asi 50 jmen splacana bezmyslenkovite do neuveritelnyho reje naucenych vedomosti ,kolem sibenicniho vrchu..SS mani s cernochy. Salazar , Dugin , Zizka , Hus, Hutington, Poltava , Kolchak , Wrangel a Putin..Havel a Ribentrop.
      Kopec ma strategickou hodnotu. S lesama a bazinama se planuje.
      Podivejte se, ctete , co vsecko vim.
      Zabaveni jachty na valku stacit nebude se obavam. Ani deset jich..Ani aktiva.
      Je to solidni hospodarstvi .
      Jeste to vsechno nejakej Sam H. na nas vyblil..Nechtel bych neco takovyho v hlave , klasicky geopolitickyho a zemepisne -geografickyho ..
      „Geografie vysvetluje vse , ideologie nic“.
      Kdyz prave tyhle dve veci , nekdy spolu souvisi ,sou dulezity a jak . Jedna je zavisla obcas na druhy a naopak. Napr. ideologie imperialismu ve vzdaleny isolaci uprostred oceanu..Nikdo na nas nemuze.
      Jiny musi branit kazdej rok holy zivoty.
      Jindy je nepomerne vetsi moc koncentrovana do maleho uzemi..Podeprena krutym nacpavanim nejaky ideologie, fanatiky z ni ,oboji se vzdycky hodi hamiznym zrudam.
      Je to v clanku obvykla opakovana fraska na ucitele a zacky.
      Zackove cely zivot obdivuji ucitele tvrde vsemi prostredky donucovani ,pod vznesenu ideou posvatneho vzdelani od 6 let..Zvyk je zelezna a demograticka kosile. Vyhodou je navic totalni zniceni individualniho mysleni a tvurci cinnosti..Do vseobecny pasivity a vyrabi eunuchy ,beze stopy lidskosti ,jako na bezicim pasu pomoci obrovskych monstruradu a miliard rocne vynakladnaych. Fanantiku vzdelani .
      Dite ,clovek se narodi ,vychovatel se na nej vrhne , dite je spatny,strasne spatny , nejhorsi a proto musi se ihned „vychovavat a terorizovat“ aspon desitky let.
      Az je za to kazdej vzdelanej vdecnej..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *