19 června, 2024

Stejné postupy vedou (kupodivu) ke stejným výsledkům

Tuším, že A. Einstein je autorem výroku definující šílenství, které se podle něj dá charakterizovat následovně: „Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky.“. Pojďme se tímto úhlem pohledu podívat na volební problematiku v naší české kotlince. Věc se má tak, že volební a hlavně předvolební schémata jsou stále stejná a celkem překvapivě přináší stejné výsledky.

Již přes 30 let zájemci o aktivní politickou kariéru pomocí všech možných předvolebních průzkumů zkoumají, kdy mají největší šanci být zvoleni, resp. získat co nejvíce našich hlasů. Ty metody jsou celkem vypilované a proto (z jejich pohledu) přinášejí výsledky. Není to tak, že politici mají nějakou vizi, za kterou by šli, jejich jediná vize je zjistit, co chtějí občané slyšet a toto jim naslibovat. My jim na to skáčeme, jak myši na špek a výsledek byl zatím vždy stejný – velké rozčarování po volbách. Protože je i tomu poslednímu Jouzovi jasné, že neplnění předvolebních slibů není nijak postihováno, tak se slibuje až se Krkonoše zelenají … už naprosto bez skrupulí. Tento mechanismus jede ve zvyšující se spirále podle hesla: Slibuji rád a hodně, přičemž nesplněné sliby zásadně přebíjím sliby lepšími, hodnotnějšími. Co se děje v myslích politiků po zvolení svého času celkem lapidárně vyjádřil M. Kalousek, který, volně tlumočeno, řekl, že „Teď jsem byl demokraticky zvolen a proto si mohu už dělat co uznám za nejvhodnější“. Celkem si pamatuji, že když jsem toto od něj slyšel, tak jsem si řekl: Ty gaunere, ty jsi byl zvolen na základě lživých slibů, Ty jsi byl jednoduše zvolen pomocí volebního podvodu.

Tvrdím, že budeme-li postupovat nadále stejným způsobem, budeme dostávat zcela jistě a nepřekvapivě stále stejné výsledky. Ba co víc, horší výsledky, protože ty nové předvolební sliby musí být lepší než ty minulé, samozřejmě nesplněné. Dám Vám malou ukázku, jak se věci mají – dávám odkazy na projevy Fialy z roku 2014 (zde a zde). Pokud by tento proslov pronášel dnes, nikoliv jako premiér, ale lídr strany usilující o naše hlasy, pak jsem přesvědčen, že absolutní většina bude souhlasně kývat hlavou a „hodí mu to“.

Dám Vám svůj náhled na to, co máme dělat. Variant je několik, každý si tedy může vybrat dle svého …

1. Nedělat nic, pozorně sledovat co politici vč. těch nových uchazečů slibují a zachovat se jako minule. Každý si může vybrat svého nejlepšího „slibovače“ a hodit mu to. Tuto variantu netřeba rozebírat, protože praxi v ní máme přes 30 let a výsledek je tudíž lehce předvídatelný. Jakýkoliv komentář a rozbor je opravdu ztrátou času. Rozpor mezi sliby a realitou bude jen větší než minule, protože se musí položit „na plac“ nové, lepší, razantnější sliby než minule. Lišit se taky může zdůvodnění proč … třeba – špatně jste pochopili náš program, politika je o kompromisech atd.

2. Pokusit se převzít iniciativu a obrátit princip. V praxi by to znamenalo, že voliči budou veřejně diskutovat své názory a požadavky a před politiky pak vystoupí s něčím následujícím: Jsme skupina x-tisíc voličů a svůj hlas koordinovaně odevzdáme tomu, kdo veřejně slíbí plnění našich volebních požadavků. Následuje bodový seznam s termíny, kdy předloží návrhy zákonů vč. vyznačení, které body nesmějí být předmětem politického (koaličního) obchodu. Tahle metoda má výhodu v tom, že mohou vznikat skupiny příznivců konkrétních stran, přičemž schválení nebo neschválení zákonů pak otázkou rozpoložení sil v PS. Nejdůležitější ovšem je, že návrhy musí padnout a musí být dodrženo „neobchodování“ s vyznačenými body např., pokud bod všeobecného referenda nesmí být předmětem „zobchodování“, pak nelze vstoupit do koalice nebo vlády bez tohoto bodu.

Výsledek tohoto postupu je těžko předvídatelný, protože ještě nebyl vyzkoušen. V podstatě jde o to, že konkrétní lidi donutíme ke konkrétním veřejným slibům a v případě neplnění mohou být veřejně označováni za podvodníky. Jedno ale vím jistě – pokud někdo přijde s myšlenkou tyto skupiny organizovat pomocí FB, Twiteru apod., tak to je nastrčený agent probruselských.

3. Jsem přesvědčen, že nejúčinnější metodou by bylo přebírat iniciativu a tím v podstatě donutit politiky konat podle našeho. Věc se má totiž tak, že absolutní většina lidí, chce chodit do práce a po práci „mít klid“. Přistupují k tomu tak, že poctivě pracují, tedy poctivě přispívají na chod státu a od politiků očekávají, že budou poctivě „političtit“. Dle mého zbylá aktivní menšina se pak dnes dělí na dva tábory – jeden více probruselský, který má k dispozici státní nástroje a hlavní média, proto je více slyšet a v podstatě zcela vyplňuje mediální prostor a druhý, které má více provlastenecké názory a je všemožně upozaďován. Celý boj se pak v podstatě redukuje do faktu, kdo si dokáže na svou stranu naklonit mlčící většinu. Pravdou je, že řízení je proces informační. Představme si situaci, že by si náš tábor evidentně začal na svou stranu naklánět tu mlčící většinu … co by asi tak mohla dělat protistrana? V první řadě by mohla začít razantněji zakazovat a všemožně diskriminovat. Úspěch by to mohlo mít jen v případě, že by se nejednalo o aktivity postavené na pár jedincích, jejichž eliminace by znamenala konec – něco jako hnutí ANO, které (dle mého soudu) po skončení Babiše čeká konec. První předpoklad tedy je, že musí jít o aktivitu pokud možno většího počtu lidí „tahounů“ (viz. níže), nikoliv o hnutí postavené na jednom lídrovi. Další věc, kterou by protistrana mohla dělat pro eliminaci hrozby konkurence (a ztráty postavení) je prachsprostě přebírat a realizovat program našeho tábora. A teď pozor (!) – co je naším účelem? … není to náhodou realizace našeho programu? Mně osobně je celkem šuma-fuk, kdo ho bude realizovat, hlavně, aby se realizoval.

Uvedu konkrétní případ – jistě každý tady zaregistrovat, že existuje celkem odborná a aktivní skupina vyjadřující se k energiím (Vitásková, Noveský, Štěpán & spol). Problém není v tom že by o nich nebylo slyšet, to je a..? … a nic, vláda si z nich nic nedělá. Oni se totiž zaměřili na boj s vládou, zaměřili se na korekci těch, kteří dobrovolně žádnou změnu neudělají. Jsem přesvědčen, že by větších výsledků dosáhli, kdyby se sebrali,postavili před ministerstvo a řekli: jsme ti a ti, máme takové a takové návrhy, zvolte nás a my ty návrhy tak a tak zrealizujeme. Pokud by nechtěli do aktivní politiky, tak by mohli výstup upravit – máme takové a takové návrhy se stranou XY jsme se dohodli, že se je pokusí zrealizovat tak a tak … proto doporučujeme volte ty a ty …. Tohle je nebezpečí pro tu vládní sebranku, nic jiného. Jen vyhlídka na ztrátu z tábora mlčící většiny, tedy voličů, je může donutit konat – buď protistranu eliminovat nebo program alespoň z části převzít. Vykulenec by je nechal jistě rozprášit a tím by zajistil popularitu v médiích hlavního proudu. Přece jenom, někde na posledním místě by si nenechali ujít informaci o tom, že nějací zaprodanci a ztroskotanci měli tu drzost podrývat hodnoty EU přímo před budovou ministerstva. To by ovšem jen zapříčinilo, že by se zvětšil okruh těch, kteří by chtěli vědět co to bylo za ztroskotance a zaprodance a proč byli vlastně rozprášeni … a o to přeci jde, dostat to mezi více lidí. Pokud by Vykulenec byl konceptuálně znalý, pak by vydal příkaz: „Nechte je být“, ale nějaký novodobý svazák, který má kompetence, ale nikoliv znalosti, by výkonným složkám tlumočil: „Nechte je bít“ … a dostali by i nakládačku, což by okruh příjemců jenom rozšířilo …

Moje životní zkušenost je, že na zhruba 10 lidí připadá jeden „tahoun“ a jeden „rozesírač“ Tahouni mají výhodu v čase, kdy čas jim dává většinou za pravdu ve smyslu, že získávají pro své konzistentní postoje sympatizanty. U rozesíračů tomu bývá naopak – čas hraje proti nim. Při této logice pak platí, že jeden aktivní vlastenec by mohl ovlivnit, resp. být autoritou pro 10 potenciálních vlastenců z mlčící většiny, která se o politiku nezajímá. Znáte to … říkal to Franta a já mu věřím … Je třeba si uvědomit, že v té mlčící a o politiku se nezajímající většině bude dost spoluobčanů, kteří dobrovolně dají přednost sloužit USA a globálním elitám, než vlastní zemi. Jejich názor a postoje jsou zcela legitimní, přece nemůžeme bránit někomu, kdo si myslí, že teplo v americké řiti je to nejlepší na světě, co ho mohlo potkat.

Dle mého by byl ten nejúčinnější postup začít budovat svoji agendu, nebrat ohledy na tu vládní sebranku a spoluobčanům nabízet skutečnou alternativu tak, aby se začali přiklánět k našim cílům. Jakákoliv diskuze s táborem probruselských, resp. snaha je k něčemu přinutit je naprostá ztráta času. Nemá smysl bojovat a usilovat o to, aby oni něco udělali nebo neudělali. Oni nic dobrovolně neudělají, v ničem dobrovolně neustoupí. Příkladů máme něurékom -viz. např. Lipská burza. Fungovat to začne v okamžiku, kdy si probruselští řeknou, že jim hrozí ztráta pozic a sami začnou reagovat na náš program, na naši činnost. Ne my na jejich, ale oni na náš. Ostatně stejně postupoval Putin – napřed chtěl spolupracovat se Západem, ale když pochopil, že o spolupráci nestojí, tak s nimi nebojoval, ale nabídl zbytku světa lepší alternativu – spolupráci ve formě BRICS.

Zkrátka, kniha knih říká, že na počátku bylo slovo … Do postavení kolonie jsme se dostali, protože východní blok prohrál studenou VÁLKU díky tomu, že Západ byl lepší v mediální válce. V klasickém boji vítězí ten, kdo má lepší zbraně, zásobování, více surovin atd., v mediálním boji pak vítězí ten, kdo umí lépe používat slovo, přičemž alfou a omegou je, že pravda vždy vyplave na povrch, jako olej na hladinu. Proto ta naše činnost by měla spočívat ve veřejné diskuzi, ve veřejném předkládání našich záměrů, uvádět fakta a poukazovat z historie kam to vede. Nelhat a nevymýšlet si. Neříkat, že oni to dělají blbě, ale říkat, že my máme lepší nápad … a uvést konkrétní řešení a jak mohou občané docílit realizace, tedy koho volit, s kým je realizace projednaná a dohodnuta. V podstatě to znamená v hrubých rysech okopírovat mechanismus parlamentu – tedy rozdělit práci po odborných skupinách, přičemž finální skupinou by byla skupina právní, která by požadavky a názory jiných odborných skupin rutinně transformovala do právního jazyka, resp. rámcových návrhů zákonů. Tady bych měl jedno – v IT světě bylo zapotřebí sjednotit a nějak znormalizovat strašnou spoustu věcí. jen si vezměte takovou obyčejnou síťovou kartu – bylo zapotřebí zařídit, aby tato karta od libovolného výrobce po zasunutí do libovolné základní desky fungovala. Tohle bylo dosaženo pomoci metody „RFC“ – česky přeloženo jako „Žádost o komentář“. Není nejmenší důvod se nepodívat, zda by se něco z této metody nedalo použít … ale tohle už zabíhám do nyní zbytečných detailů. Další specifickou skupinou by měla být mediální – nebylo by na škodu mít pár serverů (bez reklam!) na způsob ČTK, tedy místa, kde spoluobčané najdou odkazy na solidní zprávy podle našeho světonázoru. Ta práce v žádném případě nemusí být na plný úvazek, např. si troufám říct, že takových 5 lidí s minimálním časovým nasazením by dokázalo udržovat na slušné úrovni „alternativní ČTK“.

Ostatní odborné skupiny by měly vznikat podle aktuálních potřeb. Pokud jde o technické provedení, tak se opět dostáváme k vlastnímu diskuznímu fóru nebo vlastní soc. síti. Nejde o to, aby Dvořák nebo někdo jiný vystavěl tuto komunikační platformu a pak na ní vládl železnou rukou a měl „dušu v péřu“ z toho, že je „majitelem“, ale aby byla k dispozici aktivním spoluobčanům, kteří by sami udržovali a řídili si úroveň diskuze v odborných sekcích. Neodpustím si připomínku – kašlete na tituly před a za jménem, protože nezřídka ukazují, že tohle není zárukou existence funkčního mozku. Tuším, že např. v Dánsku byl nebo snad je premiér středoškolák … a vezměte si našeho Fialu – titulů, že řádek na podpis nestačí a…?

Posledních pár vět věnuji Rajchlovi a jeho hnutí PRO. Pro senátní volby představil kandidáty a tady už není čas na nic. Ta představená jména by snad mohla budit naději, že to budeme myslet dobře a nedopadne to hůř jako obvykle … Tady ale dobré zprávy ode mě končí. Bráno fakticky, pak Rajchl se svým PRO dělá přesně to, proti čemu je tady konsenzus, tedy zakládá nový subjekt a nutně dojde k přerozdělování hlasů … stejně jako, když se objevila Přísaha od Šlachty, parta kolem ex-poslance Volného a další strany, které ve výsledku rozdrobily naše hlasy až do nevolitelnosti a propadu do tábora probruselských. Začetl jsem se i do programu PRO – je to pořád stejné … stát potřebuje, mělo by se zařídit … budeme podporovat … zamezíme … atd. Ty hesla už snad znám nazpaměť. To, co chybí je kokrétno … jak a čeho chtějí konkrétně dosáhnout a přes co „nepojede vlak“. Podzimní volby jsou taky v podstatě pro nějakou rozumnou práci již passé, ale volby 2025 … tam už by se snad dalo něco málo stihnout. O tom jak na tom s Rajchlem jsme se můžeme dozvědět relativně rychle – stačí jej konfrontovat s požadavkem na konkrétno, na konkrétní sliby a jak je chce konkrétně uvést do života. Žádní ti dva Japonci Onoseto a Samoseto … pamatujte, že podle ovoce poznáte je. Pokud řekne „předložíme“, pak musí následovat otázka kdy a kde je alespoň koncept předkládaného návrhu, dále musí zaznít, co je ochoten a hlavně není ochoten politicky zobchodovat …

Závěrem – jsem přesvědčen, že malá skupina odhodlaných lidí dokáže dát věci do pohybu. Zdůrazňuji odhodlaní vlastenci, nikoliv gaučoví bojovníci.

A na úplný konec jeden aktuální … 🙂

V Kremlu zazvoní telefon. Vladimír Vladimírovič jej zvedne – Biden na druhý straně. A Medveděv slyší jen:

 • Nět…
 • Nět…
 • Nět…
 • Nět…
 • Nět…
 • Nět…
 • Nět…
 • Da…

… a Vladimír položí telefon.
Medveděv celý zmatený: „…co chtěl..?“
Putin odtuší: „..no jestli poteče ropa, plyn, bude uran, hliník, obilí a tak…“

A Medveděv: „..a ta poslední otázka..?“

Putin: „…jestli může položit telefon…“

79 thoughts on “Stejné postupy vedou (kupodivu) ke stejným výsledkům

 1. Hezky napsáno a má to váhu na velké zamyšlení. Co vůbec chceme, aby byla změna k lepšímu, nebo jen udržovací stav, kdy se nám něco nakecá, ale pořád je co na gril, nebo Chorvatsko.
  Pokud se ohlédneme v čase, dá se zjistit co by to chtělo, ale nemůžete chtít, aby se naše nadějná mládež ohlédla. nemá kam. Takže kdo to musí udělat , aby to šlo správným směrem. Komunisti vyhráli, protože obyčejní lidé, nebyli spokojení s první republikou. Dnes vyhrávají lidé , kteří nebyli spokojení s dosavadním životem a chtějí změnu, ale problém je, že nemají historii, oni neví. co bude produkovat ten jejich postoj. Dříve vždy vládli stařešinové, lidé se zkušenostmi a né mládež. Takže zbývá otázka. Co vy na to.

  PS. Přímá odvolatelnost a odpovědnost za své činy.

 2. Jediný,kdo tady má všech pět pohromadě je věštec.Jednou jsme vlezli do chomoutu a ven to zkrátka nejde.I kdybychom měli člověka Orbánova formátu,stejně s ničím nepohne.Jediná cesta je rozpad EU.Ostatní je opravdu jen mlácení prázdné slámy a vzájemné poměřování IQ.
  Ostatně vsadím svůj důchod oproti platu Jourové,že Viktora nakonec taky dostanou.
  Ale zakončím optimisticky-pokud to stihnou.

  1. Srdcařky, které resignují na svůj osobní život? Profesionálky? Vyspat se – no prosím! ale žádné důvěrnosti?
   Mohou někdy volit, ale součet voleb bude vždy jen 100 %.

 3. Zacela bez zlého úmyslu si rýpnu, protože nemohu odolat a pan Dvořák mi nechtě nahrál svým titulkem na smeč: on to myslel dobře, ale dopadlo to… 😀

  A vážně:

  Jestliže opakujeme stejný postup, obdržíme stejné výsledky – to platí za předpokladu, že se nezmění podmínky, za kterých onen postup provádíme.
  Při změně podmínek se jedná, resp. může jednat, o zcela nový případ.

   1. Dovolte, abych Vám to vysvětlil:
    – Alef a Zakladatel jsme jedna a táž osoba. To je dáno tím, že při ladění webu jsem musel testovat web jak v roli administrátora (Zakladatel), tak v roli uživatele (Alef). Z frekvence výskytu Alefa/Zakladatele můžete usoudit, kolikrát jsem tady pro zábavu a kolikrát služebně 😀
    – David je, pokud vím, tady jediný: pan Dvořák. A to je někdo úplně jiný než já. Společného máme – kromě sdílení tohoto webu – asi jen to, že on je IT a já jsem bývalý IT
    Halef (ibn hádží Dáwúd al Gosarrah ben hádží…) je rovněž odkaz na mou osobu, zpravidla výhradně od Targuse. Slova „Alef“ a „Halef“ mají xobě docela blízko; já a Targus jsme totiž jemně infantilní a hrajeme si na příběhy z pera Karla Maye. Tedy, infantilní je hlavně můj kamarád Targus, ale však víte, jak je to s malými dětmi, že…

    A pak jsou tady takoví, kteří, když se o mně zmiňují, užívají slovo „cenzor“. Ale ti se na tomto webu ohřejí zpravidla jen velmi krátce. Ti by mohli vyprávět, ó jé! Ale nemohou.

    To je, myslím, celý můj lokální živočichopis.

    1. Jen ja jsem porad jediny Hulvath na svete 🙂

     Jo, souhlas. Já vás teď vedu jako spam a všechny vaše komentáře nejdřív zkontroluju. Znáte to: jaký si to uděláš, takový to máš.

     Zakladatel

     1. Pan Dvořák vlastně vyzývá pojďme být aktivní.ohledne voleb a podpoře lidí tak blíží se komunalky a máme se ptát kandidátů a subjektů jaký názor mají na geopolitiku?pakliže bych třeba kandidoval sám,musím sehnat x podpisů pro kandidátku.s jednotlivými lidma taky.priklad volby senátní.v Ostravě kandiduje,obhajuje pan nytra.hasic,leč kandidát ODS tzn petikolky.a teď jak to lidí uchopí?jinak článek výborný

    2. Re: dols a Halef

     Mohu-li něco podotknout do diskuze – být infantilní pako je velmi zábavné. Zejména pro mne.
     Jsem totiž i přes pokročilý věk stále velmi hravé zvíře.

     Kdysi jsem spáchal jakýsi cestopis (Vidlák byl tak milostiv, že mne s tím pustil na své sklo) a tam byla jedna jediná hlavní věta, chcete-li motto.
     Budu parafrázovat – tento cestopis NEMÁ za úkol vás seznámit s naší cestou, tento cestopis byl sepsán za tím účelem, abych si mohl dělat srandu ze všech okolo a hlavně sám ze sebe.

     Neboli ve zkratce – život sám o sobě stojí za docela velké ho*no, tak proč si občas neudělat dobře…

     1. Chlap co si přestal hrát jako dítě, přestává být chlapem a čeká už jenom na smrt, takže jsi normální 😉

  1. S Váma je to těžké, Vaše blahorodí,… když Vy jste ten matematik a všude potřebujete počáteční a okrajové podmínky…

    1. Prechytralej ,kteryho sme meli na taliri k obedu denne. Pac chucpismus..
     Moh ,kdyz nemoh vysvetlit , jak ve stale stejnym svete , za stalyho pocasi , kterej je placatej a kulatej zaroven ,stale stejny lidi , zijici ve stale stejnych podminkach, se stejnymi schopnostmi a smysly a omezenymi prostredky ,ve stale stejnych rezimech , akorat casto horsich , kdyz se nekdo pokusi neco zlepsit k zivotu ,jak mame delat neco jinyho..A co?
     Sam touzil , aby se ty jeho rovnice pouzivali stale dokola, opakovaly se vsude a na vsechno ovsem beze stopy po silenstvi a kdyz prislo neco novyho a proto ,neopakovanyho, /Copenhagen/ ,tak chytrej opakovane tvrdil ,ze Buh nehraje v hazard s kostkama ,se svetem..

  2. Zajisté. Navíc stejný postup být a bývá záležitostí subjektivní. Postupující se domnívá, že postupuje stejně, jenže ve skutečnosti to tak nemusí být zcela. I malá odchylka může vést k odlišnému výsledku. Proto ve vědecké práci je klíčové opakování pokusu i jinými. Reprodukovatelnost.

  3. V angličtině onen citát zní „The definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result.“ a Einsteinovo autorství se považuje za prakticky vyloučené. Mimo jiné byl jeho první výskyt zaregistrován až v roce 1981, Einstein zemřel roku 1955.

 4. Co udělali ti nešťastní experti—-je jich plný internét a výsledkem je …..voilá ..zvýšené povědomí o tom jak to tady chodí. No ruku na srdce věděl někdo před rokem , že nakupujem u nás vyrobenou el . od němců na burze, že platíme němcům x násobek jejich pořizovací ceny za plyn . Já tyhle souvislosti nevěděl.

  1. A to já věděla! S hrůzou jsem sledovala celé to „rozkulačování“ ČEZu. Nemohl zůstat státní, protože stát je přece špatný hospodář! Kdyby nevznikla konkurence mezi výrobci elektriky a mezi prodejci elektriky, tak by jistě monopolní líný státní ČEZ bral své odběratele u úst! No, možná trochu jo. Ale co ušetřili odběratelé na tom, že ČEZ měl konkurenci, to teď několikanásobně zaplatí. No co už.
   Málokdy, ba téměř nikdy ale nezaznivá v diskusích ještě jedna důležitá informace. Při onom rozkulačování ČEZu byl z něho odloupnut další subjekt s názvem ČEPS, čili česká elektrická přenosová soustava. Ten subjekt je plně státní a patří mu rozvody vysokého napětí, včetně technického zařízení na hranicích, kterými jsme propojeni na elektrické sítě cizích států. Takže ať české elektrárny prodají na burze v Lipsku cokoliv, je v rukou státu, zda to pustí ven nebo ne.

 5. https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusko-veznice-ikea-nabytek-vezeni-trestanci-kolonie-vyroba.A220727_153732_zahranicni_dtt

  a hlupíci na idnes.cz se tomu zase smějí, že jsou ru (ss) ové hlupácí, aby vězni dělali nábytek a že tam budou vězně nutit k otrocké práci, hlupáci zapomínají, že i u nás v ČR ve věznicích vězni běžně pracují a dokonce vyrábějí i nábytek – samozřejmě ten nábytek je na spoustě ministerstvech a ve státní správě – kvalita je plně srovnatelná se standardní produkcí, leckdy i lepší… takže nábytek vyrobený vězni budou zcela jistě lepší než čínské výrobky z IKEA

  1. Asi v roce 2000 jsem coby pracovník výchovného ústavu pro mládež byl na exkurzi ve Švédsku po obdobných ústavech. V rámci programu jsme navštívili jedno místní vězení, prý jedno z nejtěžších, tuším, že to bylo v Tiddaholmu, ale už si nejsem úplně jistý. Vězně jsme vidět nesměli, ale mimo jiné jsme se byli podívat i v dílnách. Působilo to jako perfektní menší fabrika. Co mě zaujalo, když jsem se zeptal, co tam vyrábějí, tak díly pro Ikeu:)

 6. Opsáno z Twitteru:
  „V prezidentských volbách budu volit Jaroslava Soukupa.
  Nevím, co nabízí, ale líbila by se mi Agáta Hanychová jako první dáma“

  Třeba je to vtip.
  Třeba se opravdu někomu líbí Hanychová.
  Ale, sakra, to přece není žádná DÁMA…

  1. Je to vtip …. pani ma takoveto zabavne glosy … tato byla povedena…. a ma i spoustu dalsich ironickych, sarkastickych …😉

 7. Už asi 15 let posílám cca 50 zájemcům linky na články a videa, občas i něco v příloze, co nazývám Přehled. Je to zaujatý nepravidelný výběr, občas s mým stručným kometářem. Někdy také referuji velmi stručně o knihách, které jsem přečetl. Protože Vidlák a tato skupina je mojí krve, už dřív jsem uvažoval, že to nabídnu k dalšímu případnému využití – tedy Váš návrh mi mluví z duše. Pokud budete mít zájem (nebo pan Vidlák), můj mail zná – ukázku obratem zašlu.

 8. Myslím si že 1 krok by byl skutečně nevolit 5ti koalici. Kohokoliv jiného jen né ji. Já poprvé dám hlas Japonci i když jsem vždy byl spíše proti němu i když co řiká s 80 procent souhlas, bohužel si myslím že je populista. Jenže koho, volil jsem Babiše i když jsem levicový volič ,jenže v současné situaci jeho volba je asi s bláta do louže. Nejhorší že já osobně moc dobré volby nevidím

  1. Přečetl bych si předvolební sliby všech stran u vesla za těch bezmála třiatřicet let, srovnal je s tím, co skutečně udělaly, když vládly, no a pak si položil jednoduchou otázku, kdo z nich nebyl nebo není populista. Odpověď je jednoslovná.

   1. No, koukám, že už si nikdo nepamatuje (nechce pamatovat), jak milej Babiš likvidoval drobné a střední podnikání, jak zaklekával na nepohodlné, atd. atp. Dokonce i to covidové šílenství se mu hodilo a dotáhnul to ad absurdum… Jeho podniky byly samozřejmě imunní, ale ty lockdowny, leckde likvidační, se mu hodily moc. A těma Vrběticema to dorazil (a najdou se jedinci, co mu to věřej)!

     1. Nikdo nelikvidoval za Babiše podnikání, jen se chtělo zamezit bezuzdným zlodějnam ve všech úrovních. Jsem insider a moc dobře vím, jak se všichni (OSVČ i firmy – čest světlým výjimkám) snaží daňový systém ojebat.

      1. (AKTUALIZOVÁNO)
       A divíte se? Já odvedu daně – a místo aby přidali samoživitelkám/důchodcům/učitelům/hasičům/nakonec i těm policajtům (který nemusím, protože mě otravují a když jsem potřeboval v temné uličce pomoc, pomohl jsem si sám) – tak ty prachy dají do čolka v plísni (ten je vysype do Nilu), nakoupí za to americký vojenský šrot nebo přidají buznám na duhový průvod.

       Zapomněl jsem dopsat opulentní podporu Ukrajiny: cigán z Už-města (Už Gorodu) si na tiskárně vytiskne papír, že on je opravdu on, zvolá Sláma u kravína! a nafasuje 5 litrů na ruku; to samozřejmě z odvedených daní (i vašich). Důchodkyně, která celý život (opakujte 100x: CELÝ ŽIVOT) odváděla daně+zdrav.soc.poj, prokličkuje fialovým deštníkem, vyplní 14 nesmyslných formulářů a dostane 150 KORUN!!! No neber to – pěkných 10,-Kč/formulář.

       Jestli si někdo myslí, že se nebudu bránit zuby-nehty, abych tohle nemusel platil, mýlí se. Až si budu moci vybrat, komu moje daně půjdou, platit je budu, a rád. Do té doby ani hovno.

       A že za Babiše nikdo nelikvidoval malé podnikání, to vykládejte hadům v lese.
       Na kolik firem zaklekly FÚ pod vedením Šilerky? Kolik firem se úspěšně soudně bránilo a stát jim vrací penize I S ÚROKEM? Z čeho je ten úrok? Z ODVEDENÝCH DANÍ, panáčku, Z ODVEDENÝCH DANÍ!

       Jak říkám: až budu moct PROKAZATELNĚ poslat své daně učitelům nebo pečovatelkám v domovech důchodců či zdravotním sestrám, nebudu s tím mít problém. Do té doby – než bych odvedl daně, raději stejnou/vyšší částku zaplatím právníkovi a daňovému poradci.

       Bystrý čtenář současně pochopí, že výše uvedené není obhajoba či dokonce chvála Fialy.

       Fuj, to jsem se naxral. – Doušek portského to spraví.

      2. Re: Rosolozub

       Jedna věc je zabraňovat zlodějnám, druhá věc je likvidace firem bez jakýchkoli relevantních důkazů, které by obstály u trestních senátů. Viz blokované účty, neoprávněně zadržené vratky DPH a spotřební daně, blablabla…
       O velice podivných ziscích Babišovo firem metodou zmanipulovaných valných hromad by se dala napsat nejedná sága, atd.
       Čistému vše čisté, to je v pořádku, ale Andy je všechno, jenom ne čistý.

       1. Což dělal finančák i před Babišem, tedy tvrdit, že „až Babiš“ je lež 😉

        Tedy pravdivá by mohla být věta „nezastavil podobné praktiky a tak se podílel“, ale tak jak si to napsal, je to jenom lež.

    1. Chápu, že pro některé je jeho osoba jako červený hadr při býčích zápase . Ale jen tak abychom se po volbách nedivili aji ušima.
     Vážně jste si nevšimli jak s blížícími se volbami zmizela silná slova všech z pětikolky, jak jsou jako miliusové? Jak prime fofroval se i na požár kuknout ač nic nezařídil|?
     Jak o pirátech ani vidu ani slechu..nedivte se, mám silné brnění že něco k volbám chystají aby vyrovnali skore při to průšvihu s volbami. A na to jak se prezentovali v ejůnii.
     Obávám se že nám to ještě ukáží, protože sliby a dluhy se musí plnit . To jurop nepromíjí

    2. Taky s tím mám problém, že si to velmi dobře pamatuju, co předváděl jako ministr financí a potom jako premiér za bolševické chřipečky. Všecky ty sviňárny okolo EET, KH, zaklekávání a finanční likvidace konkurenčních podniků, Radova zničená pole, zničené zdraví původního majitele Kostelce.
     Jeho rodina měla tolik protilátek, že očkování nebylo třeba, u jeho rodiny byly protilátky uznány. Jestli tohle poslední není krystalické papalášovské chování, tak už nevím, co jiného to je.
     Během chřipečky posral naprosto všecko, co se předtím posrat snad ani nemohlo – kdyby to ovšem nechal na skutečných odbornících typu docenta Berana a ne jemu oddaných, nebezpečných šašcích.
     Na ten jeho mikromanagement, ala „řekněte mi gdě a já tam ty roušky osobně dovezu“ se prostě nedá zapomenout. Chování v bruseli a potom doma, to je na samostatný odstavec.
     Vystupuje v televizi a na tu svoji nevymáchanou, sprostou a prolhanou tlamu si nasadí náhubek ze zmenšené státní vlajky – ne v jejích barvách, ale přímo – s modrým klínem.
     Viděli jste něco podobného jinde? Že by jeden jediný německý politik měl náhubek z černo-žluto-červených pruhů látky ???
     Ty Vrbětice a všecko okolo „agentů“ byly svinstvo, nachystané i pro příští vládu, protože mu muselo být jasné, že další volby už nevyhraje.
     A je to hlavně estébákova, ne Kolářova či Novotného zásluha, že jsme se ocitli na druhém místě seznamu nepřátel Ruska. Svinstvo a zbytečné. Komu sakra tak vadil Koněv? Proč to tomu grázlovi vůbec prošlo – a ještě během stanného práva?? Proč ho „ostrý“ premiér neumravnil a neposlal ho Koněva vrátit?
     A tak se to pěkně pomalu sečítalo, plus vyjadřování přeplacených hyen v médiích – a jsme dneska tam, kde jsme.
     Proto se mi páně Vidlákovo tlačení estébáka tak zalamuje v řiti.
     Já chápu jakousi Vidlákovu elementární loajalitu k zaměstnavateli, ale čeho je moc, toho je příliš. Je to oligarcha a takoví nemají ve vedení státu co dělat ani tady, ani jinde.
     Proč asi VVP drží oligarchy na docela krátkém řetězu? No, protože by mu v Rusku začali vyvádět ještě horší věci, než jaké zkoušel Chodorkovský. Jsou všichni stejní a estébák je navíc, krom bezohledného oligarchy, taky pěkná kurva jako člověk.
     Už slyším ozvěnu řevu starobních důchodců. Jenže ti tady za chvilku nebudou – a širší následky tohoto estébákova uplácení voličů, ponesou naše děti – a možná ještě vnuci.
     Ta mediální masírka ANO, spáchaná Prcalem, byla k zblití. Úplně každý okresní debil z plakátu, měl na Andreje číslo – a stejně dohromady hovno vyřešili, hlavně během chřipečky.
     To nebyla a není žádná volba menšího zla, to rovnou byla vědomá volba zla.
     Pan Vidlák v tomhle vysloveně blafuje a já ho zčásti i chápu, proč to dělá

     Je mi jasné, že za tento názor to tu pěkně schytám, ale jsem připraven tomu čelit argumenty.

     1. Předesílám, že jsem starobní důchodce a o Babišovi jsem si nikdy mnoho dobrého nemyslel. Tady jde spíš o to, že pokud bylo za Babiše líp, je to především Fialova zásluha.

      Manece se předem omlouvám za své doživotní postižení. Ale kdo výše uvedené větě nerozumí, ať si vezme tužku a papír a nakreslí si to.

      1. Ale dyť jo. Přece jsme se už dřív shodli na tom, že se spolu na Babišovi neshodneme. Já to respektuju.
       To, že se má stát řídit jako firma, jsem tvrdila už několik let před Babišem.

       1. To jsme si nerozuměli. Já se Vám omlouvám za tu připomínku číselné osy, ne za názor na Babiše.

        Na Babišovi se neshodneme, to vím. Ale v tom, že nejlepší kampaň pro Babiše dnes vede Fiala, se myslím shodujeme – nebo ne?

     2. Jej, to byla síla. Nic ve zlém, ale vždycky mě napadne věta z Císařova pekaře : „Nenechte hněv cloumat svým majestátem“ a to i přesto, že máte asi v řadě hodnocení AB pravdu.

      1. Promiňte, ale omlouvat se nebudu, muselo to nutně ven – to když občas vidím, jak tu někteří mají sklony estébáka chválit.
       I já jsem prduch, ale asi výjimka v tom, že všecky ty jeho průhledné úplatky mi byly proti srsti. Nedůstojnost až urážka jsou to nejslabší, co mě napadá.
       Zakladateli, rozumím Vám, jak to myslíte.

       1. Tomu, co čte a málokdy píše – víte, můžete pro to, že nechcete volit Babiše a Ano, uvést argumenty. Ale urážky a nadávky k nim nepatří. A když spustíte „estébák“, „ku.va jako člověk“, tak to vypovídá víc o vás. My, pamětníci, víme, že každý, kdo dělal za totáče v zahr. obchodě, musel informovat o svých stycích na Západě (a být v partaji).
        Já mám na Babiše podobný pohled jako Vidlák, a pokud v komunálkách či volbách do Senátu nenajdu kandidáta za SPD, dám hlas ANO. Je to určitě menší zlo něž pětikolka.

        1. Alena Z.:
         První odpověď je číselná : 25085.
         To je prosím registrační číslo agenta. Ne nějakého maličkého práskače a donašeče z mnoha tisíc podobných, nebo nějakého nevýznamného svazku.
         Je to registrační číslo plnotučného, školeného a cvičeného agenta.

         Aleno, Vy byste šla pracovat na místo, o kterém byste předem věděla, že tam bude nutnou podmínkou, základním předpokladem, že budete podle zadání nadřízených estébáků šmírovat kolegy a kamarády?
         A pak na ně tajně sepisovat hlášení nadřízeným z StB? Asi těžko, že?
         Neměla byste na to žaludek. Ani já ne.
         S tou mou poslední větou, se vlastně pojí i moje poslední odpověď.
         Ano, je to kurva člověk.
         Udával svoje kolegy a kamarády, kteří za to pak byli různě trestáni, přeřazováni na horší místa, nebo ze svých míst vyhazováni.
         Šplhal po zádech kolegů a kamarádů – až na zatraceně lukrativní pozici do Maroka, s celou rodinkou, kde různé „úplatečky“ za kšefty s agrochemií, tekly na československé zastoupení proudem.
         Paní Alenko, kurva člověk je ještě dost mírná klasifikace jeho „charakteru“. Uměl bych to napsat i trefněji, ale to by se Vám už kór nelíbilo a já se s Vámi nechci hádat o fakta, protože byste prohrála.
         Nedělám si o něm vůbec žádné iluze – člověk se v těchto rysech a v dospělosti už nemění – ostatně, byl k tomu a takto vychován. A jak už dlouho víme, tak estébák 25085 „má na každého složku“, jak už mnohokrát předvedl on a v minulosti jeho otec, který měl také „na každého něco“.
         Tady by jistě mohli přispět dalšími informacemi bratři Slováci, ale ti jsou rádi, že se kurvy chlapa zbavili a baví se tím, jak se tady kvůli takovému šmejdu přeme.
         Takového „člověka“ chcete mít opět za premiéra, či dokonce presidenta republiky? Kurvu člověka v nejvyšší reprezentační pozici státu Česká republika?
         Pokud ano a nemáte s tím problém, tak to o něčem vypovídá u Vás, Aleno.

         1. Nic proti Vám, a Vašim informacím, nicméně kolegové Slováci se zkoušeli pomocí, dokonce za neoficiální, intenzivní politické podpory z Práglu. Ale on na Slovensku vyhrál 3 soudní pře týkající se jeho angažmá u StB. Jejich Ústavní soud, vynesl ve finále velmi objemný rozsudek, kde sice potvrzuje na jednu stranu rozsudky všech zúčastněných soudů, ale konstatoval, že se má domáhat spravedlnosti jinde, VŮČI jinému než slovenskemu ústavu paměti národa, který však je jediným správcem, držitelem oněch archivních svazků – tedy ho odkázal na lampárnu, bez toho, že by zpochybnil rozsudky soudů nižší instance. Docela nejen právní vořech, že. Z hlediska práva je NEVINNEN ( justice na Slovensku je minimálně stejně „kvalitní a apolitická“, jako ta místní… Nota bene, když se ve spolupráci s podunajskými sluníčkáři a demokraty potichu silně angažovala Praha se svojí podobnou soldateskou.
          Apropo, když jsme u těch práskačů, co danášeli prokazatelně na své kolegy, a pak udělali politickou kariéru – co takový RR v USA, a jeho práskání na kolegy v branži v době MC Carthismu? I ulici po něm v Praze ti „správní praví demokraté“ pojmenovali… Tedy jeden, nejen podle pamětí postižených, práskač FBI na piedestal, a druhý, domácí, bohužel ne té správné službě na boj proti vnitřnímu nepříteli, na šibenici? Je to malinko vořech…

          1. Ono je to ještě trochu jinak.
           Na PZO (Podnicích zahraničního obchodu – třeba Omnipol nebo Motokov) nemohl dělat nikdo, kdo by nesepisoval hlášení pro STB. Z principu.
           A tak zatímco Babiš sepisoval hlášení o kolezích v jedný cimře, v sousední sepisovali ti jeho kolegové úplně stejné hlášení o Babišovi.
           Nebylo to nic osobního.
           Systém.
           Ostatní jsou pohádky ovčí babičky a Hluboce Lidské Příběhy.

          2. A ty blbý kydy o čísle 25085 jsou jen část příběhu – i ti jeho „nešťastní“ kolegové měli takový číslo.

     3. Jistěže. Jenže půjde -li budoucnu -které je nejisté, protože stát se může lecos podobně jako letos, co jsme nepředvídali, vo rozstřel mezi Fialou a Babišem, volba Babiše je pro mě jednoznačná…

      Jenže na druhou stranu, nebylo by za nějakých okolností lepší volit „Fialu“? Aby si jeh vláda plně vyžrala na čem se podílí, než aby začala prudit z opozice a důsledky toho co založila sváděla na novou vládu? Protože většina lidí posuzuje příčiny a jevy nikoli kauzálně nýbrž souřadně? A řekněme, že ač si takovou bídu osobně nepřeji, pro zásadní změnu je nutno tak významnou změnu poměrů, že změní volební preference většiny i vygenerují nové politiky na místa těch desítiletí recyklovaných. Netvrdím ovšem, že nutně k lepšímu. Co pro tone případ mě uklidňuje, je že zdejšího obyvatrelstva je v úplnosti jen deset milionů, daleko méně než Německo šestašedesát milionů v roce 1933. Nehledě na jinou regionální i globální situaci.

 9. Vidím to obrazně jako od Brožíka, a samozřejmě, že legitimně a legálně, v Praze na Václavském náměstí, dole na Můstku (aby se hlavy nekutálely přes celé náměstí) gilotina. A od ní až k Muzeu zástup těch, kteří porušili předvolební sliby. Každé následující volební období by zástup byl o něco kratší…
  Kdysi král táhl v čele vojska a riskoval všechno. Později se stal nakopávačem zadelí. Později velel nakopávačům zadelí. A tak dál. Až nyní leckdy není známo, kdo ve skutečnosti vládne.
  To se nezmění pokud politik nebude odpovídat nejen svoji politickou živností, nejen svým majetkem, ale i svým vlastním životem. Historické příklady jsou. Například ve Velké francouzské revoluci. Že byla hnusná? Nepovídejte. Vždyť ji každoročně oslavují demokratičtí lidskoprávní Eunijní politici.
  Namítnete, že „vždyť se nedostali k moci násilím ale byli legitimně a legálně zvoleni.“
  Jistěže. Jenže cožpak není to jen takový rozdíl jako když vás někdo připraví o data tím, rozmlátí počítač kladivem a tím, že vám ho nakazí malwarem, který data zničí? Co jiného je mozek, než počítač kombinovaný s chemičkou, fungující ne na křemíkovém ale organickém základě? Cožpak organický lidský svět není plný škodlivého malware, parazitních memů nutících nakaženého aby v domnění, že jedná ve svůj prospěch, třeba za odměnu dobrým pocitem, ve skutečnosti jednal ve svůj neprospěch? Jestliže takové hacknutí počítače je pokládáno jako násilí, i jako kriminální čin, proč hacknutí člověka, s možnými daleko závažnějším následky je pokládáno za standard? Tak proč jestliže tak jak na základě zákona jsou voleni, nemohli by býtna základě zákona připravováni o hlavy? Obdobným procesem jakým byli zvoleni. Zvláště pikantní by bylo korespondenční hlasování… Jestli se jim jeví vhodné pro jedno, jistěže by se jim mělo jevit vodným i pro druhé, že. Potíž je, že za těchto podmínek by málokdo chtěl být politikem…

  1. Geniální vystižení toho, v čem je jádro pudla. Absence jakékoli odpovědnosti. Nemuselo by jít rovnou o hlavy, to by se do toho asi fakt nikdo nehrnul, ale něco, co dotyčného dost zabolí.

   V prvé řadě je nutná změna volbeního systému z poměrného na většinový. Bez toho se nevyhrabeme z toho omšelého „my jsme opravdu chtěli, ale koaliční partneři…“

 10. Je to smutné čtení, protože zatím to vypadá, že opozicí je ANO a SPD, bývalky ČSSD a KSČM (Konečná se mě líbí) a trs minstran s více méně zvučnými jmény. Těžko očekávat, že se dají dohromady. SPD jako násoska těchto ministran nepřipadá v úvahu pro ego Okamury (a přirozeně i těch z ministran). ANO není strana pro mne (voliči ANO prominou – ale ANO není ani ryba ani rak a bez Babiše brzo padne), a tak jako bývalý skalní volič ODS volím z nouze SPD. A tak se mně líbila Trikolora …
  Návrh pro Zakladatele: zkuste založit blogy pro jednotlivé ministrany, ať tady někdo od nich píše o svých cílech a akcích a nechte je tu promísit. Možná z toho něco vznikne. Můžeme (Zakladatel a Vidlák) položit problém a vyzvat účastníky z těchto stran (kteří se přirozeně zvětší i pro podporovatele ministran), aby řekli co s tím.
  A nutně (už se po několikáté opakuji) potřebujeme hlasovací tlačítko nebo alespoň ikonky líbí-nelíbí.

  1. Konečná je v čele aby se líbila. A „žena v čele strany“ Výkladní skříň. Ona tomu i věří. Jenže je viditelnou špičkou ledovce. Pod hladinou je „stalinské“ jádro. Skalní.

 11. Přiznám se, že jsem asi poslední dvě třetiny jen přelétl očima, neb v nich po za druhé nemohlo být nic jiného než kulantně řečeno, vata.

  Máme zde příklad z 89. Mocenský aparát měl veškerou sílu znemožnit onen konec plyšového roku. Díky provázanosti na CCCP se dalo potlačit cokoli, jen díky tomu, že Gorbi „pustil“ opratě satelitům, mohl se onen proces uskutečnit. Podstatné je ono provázání mocenského aparátu na CCCP.

  Dnes jsme v obdobném stavu, krom jediného „nekrman již nikoho nezajímá. Jsme navázáni na EU tak úzce, že to máme i v zákonech. Žádná demonstrace nic nezmění na tom, že bez tentokrát ne svolení, ale rozpadu EU se nic nestane. Zástupci jsou řádně zvoleni, mají dostatečné vazby na EU, to jest silové složky, i když EU žádné nemá, ale má různé komise a jiné represivní orgány, soudy, dotace. Jistě si vzpomenete jak chtěli polákům zavřít uhelný důl. Problém nastal, že nebylo jak to vynutit, ale silové řešení bylo nastoleno.

  Dokud se EU nerozpadne neočekávejme jakoukoli změnu. Vidlákova snaha je jak nastolit ten socialismus s lidskou tváří. NE, musí přijít celonárodní revolta s novými tvářemi. Vše ostatní bude jak dle Einsteina ze začátku textu, s doplnění, nic nezapomněli, nic nového se nenaučili.

  Co udělali ti nešťastní experti „Vitásková, Noveský, Štěpán & spol“ pro to aby se dílo podařilo. Vystoupili na desítkách setkání, dali desítka rozhovorů, je jich plný internét a výsledkem je velká nula. Stoosmička a přirozeně EU nechce a tak se ani nic nestane. Zjednodušeně, mlácení prázdné slámy.

  Je mi velice smutno, že si stále musíme opakovat tisícileté pravdy a stále se budou nacházet řešitel třetích cest.

  1. Noveský, Štěpán & spol jednali už na podzim s Havlíčkem.
   Nezájem, plyn z burzy je drahý jako přímý kontrakt byla prý odpověd.

  2. „Volebni a predvolebni schemata jsou stale stejna a prinaseji prekvapive stale stejne vysledky“.
   A ze zajemci a my jako mysi …..a je videt ,autor rychle uhnul vod kvalitiniho problemu, vrha se jinam ,protoze si s tim nevi rady..Aspon zamyslet..
   Kdyz autor si nevi rady vlitne na nas . Presneji do MY…
   A stoura a stoura s neutuchjici energii do uz slavnych a proslulych ,nejhorsich , zavilych zloduchu ,nikdy nepolepsitelnych, MY !!!! …A vedlejsich miniaturnich detailu.
   Nic mu pak neni dobry..Co jsou abstraktni MY ,ovsem zase nevi..
   Jinak by prozradil v nekonecnych orgiich dobry vule a snahy pomahat tem MY.
   Aniz voni ,by o neco kdy zadali.
   Nekonecny rady, poucky navody tech co zarucene vi a zase nic. Tisice let a zase nic.
   Tak aspon Kalousek a Fiala a hura na zevseobecneni problemu .
   Nemame tedy postupovat stale stejne. Zase MY. Zase spatny .
   Mozna moznost tady visi ,ze ty MY nepostupujou ,ale nybrz jsou /jsme/,postupovany.
   Kdyz jsou ty opakovane chytry /a stale delaji to same a cekaji jine vysledky ale/,se stale stejnou a opakujici se podminkou ,ze my musime bejt spatny idioti porad ,vsude a za vsech okolnosti ,hloupy. Nevime si rady atd.
   Jinak by to nefugovalo. Ani trochu..
   Zbytecnost milionu takovych opakovacich cviceni ,energie na to vynalozena ,kupodivu nikoho neunavi, ani neodradi…
   Kupodivu konat prakticke skutky nebavi /neni energie a moc prace/,ani pomyslet..
   Autor je totiz taky MY. Aby vedel. Na rozdil ale od nas taky MY.
   Ostatni MY, nevi.Jinak by ho ty MY ,necetli.
   Tedy problem vladnuti ,jednotlivcu ,jinejm ,starej ,nikdy nevyresenej ,jako lidstvo samo..
   Ani slovo o Putinovi, kterej je denne kazdymy pred ksichtem. Mene tady je Karel IV.
   Nikde ani trochu solidni rozbor , co takovej jedinec potrebuje a co ne,jakej ma bejt ,co mu nesmi chybet ,talent schopnosti , v ty vyhni na spicce moci ,kde je sam,na rozhodnuti a nasledky a musi se potykat se silami ,ktere nikdy nepoznal ,ktere kazdeho zkousi a vetsinu deformuji , megasilami ,a jak postupovat a resit spravne,neresitelne a casto, pod bucharem tezkych uderu ,unavy a opotrebovani intenzitou zodpovednosti vladnuti a na kterych zavisi miliony a mozna celej svet..
   Problem spolecenskeho filtru ,nikdo si nepovsim ,moji zminky a predevsim jak udrzet spinu u dna a dalsi navrh ,kdyz chcete mit Ameriku zpet , kupte si Putina..
   Svet jako iluse ,prakticka a skutecna reseni nechce..
   Je zde totiz nebezpeci ,ze by se mohl nejak zlepsit..

 12. Myslím, že první zkouškou budou komunální volby a volby do Senátu.
  Zkusme NEVOLIT nikoho z pětikolky, i kdyby ve vaší obci či městě byl kandidátem slušný a poctivý člověk. Prostě nedat hlas ODS, KDU, TOP, STAN ani Pirátům. Protože každý hlas zároveň posiluje i jejich politiky v Parlamentu.
  A nedat taky hlas kandidátům z pidistran, protože ty leda požerou vaše hlasy a nic z toho nebude.
  Byla by to první lekce.

  1. To dělám neustále. Ale stejně na opět pěkný článek pana Dvořáka bych měl otázku pro všechny: „Vy ještě věříte na regulérní volby ???“

   1. Zatím věřím. V případě netěsného výsledku se tak moc zmanipulovat nedají. Nynější mechanismus sčítání hlasů a kontroly to neumožňuje.

  2. Jistěže. I kdyby jinak byl svatý. Naštěstí toho dilema jsem ušetřen. Protože v mém volebním obvodu nemůže být nikdo horší než tam je. Podle toho kdo bude mít větší šanci, budu volit SPD nebo ANO. Protože jiná reálná možnost není, a není v mých silách ovlivnit potřebný počet lidí pro někoho jiného. Jsem jen jedinec ve stádu. Ale i svůj jeden hlas budu vážit aby nepropadl.
   Co se týče „velkých voleb“, možná budou předčasné, uvidím podle situace. V reálu nejspíš SPD. Bez nadšení. Domnívám se, že zlí lidé v SPD by mohli být více na mé straně než nynější zlí lidé ve vládě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *