16 dubna, 2024

Evropou obchází strašidlo antisemitismu

Od útoků Hamásu na Izrael a reakci izraelské armády na ně se v Německu (nejen – pozn. překl.) diskutuje o antisemitismu. Ale problém v takto vyjadřované podobě vůbec neexistuje. To jsou slova Toma J. Wellbrocka, která vepsal do záhlaví článku „Problém antisemitismu aneb proč je neustálé černobílé vidění toxické“.

Předkládám v plném znění:

„Na dveřích a stěnách domů se objevují graffiti s nastříkanou Davidovou hvězdou. V Německu přichází antisemitismus z velmi odlišných směrů, nejen od pravicových radikálů, ale také od těch, kteří vedou kampaň za Palestinu. Jsou oblasti, kde se Židé stěží odvažují vyjít na ulici, a urážky a urážlivé stereotypy jsou na denním pořádku. V Německu ale není o nic více antisemitismu, než bylo před 7. říjnem. Problém zčásti upřímného, ​​zčásti divadelního rozhořčení leží jinde. A stejné to bylo i předtím.

Problém Covid

Covid/corona je v jistém smyslu matkou intelektuální totality. Se začátkem epizody covidu začala zajímavá hra pro politiky, média a vědu. Dalo by se to nazvat „Jak daleko můžeme zajít?“ – a cílem hry bylo prozkoumat hranice totalitního myšlení a jednání.

Netrvalo dlouho a bylo jasné: rozšířený a neustále živený strach mezi obyvatelstvem vedl k nekonečným možnostem násilí a arogance moci. Policejní násilí hrálo také roli, ale menší. Násilí se v médiích odehrávalo plošně a sestávalo z rétoriky výhrůžek, urážek a vyloučení. A co víc, najednou bylo možné bez většího odporu kázat příběh, který byl považován za nenapadnutelný a který nebylo dovoleno zpochybňovat.

Tento příběh přetrvává dodnes, a to je skutečně pozoruhodné, když uvážíte, že neexistovala a ve skutečnosti neexistuje žádná datová základna pro všechna opatření, která přispěla k utrpení milionů lidí. Nicméně termíny jako „Querdenker“ (což vlastně původně znamená originální myslitel, pozn. překl.) mají stále negativní konotace, termín „popírači covidu“ se objevuje znovu a znovu, nikomu to nepřijde divné, tito „popírači covidu“ jsou v podstatě výtržníci, kteří budou až do odvolání uráženi a mohou se beztrestně pomlouvat.

Problém Ukrajina

Další velká krize byla a je nazývána „ukrajinskou válkou“. I zde byl rychle vystavěn příběh. Rusko bezdůvodně zaútočilo na sousední zemi, na Ukrajině se brání i naše demokracie, vyjednávání nepřichází v úvahu, protože je Putin nechce.

Nic z toho není pravda, je to jen velký, temný příběh. Ruský útok nebyl překvapivý, na Ukrajině nevidíme žádnou demokracii a Putinova domnělá „neochota vyjednávat“ se nedávno znovu projevila, když nabídl Německu opět dodávky plynu. Ale vládnoucí němečtí politici to neodmítli, nechali totiž nabídku zcela bez odezvy.

Odlišných hlasů je relativně málo, ale existují: hlasy těch, kteří se na pozadí ukrajinského konfliktu dívají klidně a historicky ověřitelným způsobem. Jsou to historici, filmaři, autoři, několik novinářů, vojenští experti a řada dalších s mnoha zkušenostmi a kompetencemi na světových politických scénách. Objasňují léta provokací NATO proti Rusku, mluví o korupci a fašismu na Ukrajině. Vše je nepochybně jasné a mnohokrát ověřené.

Když se sociolog a sociální psycholog Harald Welzer v panelové diskusi zeptal Marie-Agnes Strack-Zimmermannové (členka vládní FDP a zbrojní lobbistka), proč i rok a půl po začátku války vypráví stále ten samý příběh, přestože realita se vyvinula, nedostal žádnou odpověď. Takže tak to je: Strack-Zimmermannová mluví pořád o tom samém, protože to funguje. Lidé jí věří, přinejmenším je dostatečně věrohodná, aby zachovala obraz nepřítele.

Problém Změna klimatu

Když je mladá žena jako Luisa Neubauerová (německá souputnice Grety Thunbergové, pozn. překl.) oceněna za své „životní dílo“, můžete v podstatě přestat psát na téma klimatických změn. Je jednou z těch lidí, kteří nás neustále varují, abychom se řídili „vědou“. A řekla by, že pokud to nestihneme, všichni zemřeme, pokud nedokážeme zabránit tomu zatracenému 1,5 stupni globálního oteplení.

Nyní věda hledá obrovské množství cest, kterými se může ubírat. A principem vědy je argumentovat, opravovat, dokazovat a vyvracet. Každá teze je jen tak dobrá, jak dobrá je ta, kterou vyvrací nebo zpochybňuje. To by se však již nemělo vztahovat na změnu klimatu, protože vše, co Neubauerová a její poměrně velký okruh lidí říkají, je bráno jako nominální hodnota, politici jsou zaměřeni na změnu klimatu a akceptují obrovské ekonomické otřesy, nemluvě o tom, že většina z těch údajně prospěšných opatření proti změně klimatu dosahuje zhruba toho, čeho dosáhly sankce proti Rusku: ničeho, nebo dokonce ještě hůře.

Ale i tento příběh je vytesaný do kamene, a pokud někoho napadne zpochybnit jádro či jednotlivé aspekty tohoto vyprávění nebo přidat nové teze, ocitne se v koutě „popíračů klimatu“ rychleji, než ovečka zavrtí ocáskem.

Problém Izrael

Čtenář už tuší, co přijde dál. Současný příběh je, že Německo bezpodmínečně stojí za Izraelem. To je ale nyní potřeba trochu „vyjasnit“.

Je smutné a svědčí o náladě v zemi, že to musí být zdůrazněno, ale v tuto chvíli budiž: Útok Hamásu na Izrael byl neodpustitelný a hrozný čin. Byl to teroristický útok, který nelze ospravedlnit. Hnusné je také vidět krátce po vraždách lidi tančit a smát se v ulicích, protože to svědčí o naprostém nezájmu o lidský život. Člověk by nikdy neměl mít radost z toho, že je někdo zabit, ale pokud se to týká i civilistů, překračuje se hranice, což musí mít své následky.

Nyní je pro úplnost nutno říci, že civilisté v Izraeli, kteří zemřeli 7. října a později, nebyli prvními, kteří přišli o život. Toto není určeno k otevření proudu vzájemných účtů, to rozhodně ne. A pokud by došlo k jeho otevření, debata by se jen zintenzivnila. Proto zde záměrně neuvádím počet obětí. Přesto civilistům, kteří zemřeli v pásmu Gazy za posledních 50, 20 nebo dokonce „jen“ 14 let, se nedostalo prakticky žádné celosvětové pozornosti.

Můžete to kritizovat, ale můžete se také dívat dopředu a myslet si: Dobře, mnoho obětí na obou stranách, které byly v posledních letech utrpěny, je světovou veřejností z velké části ignorováno. Světoví političtí vůdci také udělali málo nebo vůbec nic, aby zabránili eskalaci konfliktu. Chyby spočívají v mnoha směrech a sahají daleko za hranice Izraele nebo Palestiny. Upřímné a zainteresované společenství států by se pokusilo konflikt, který tak dlouho trvá, vyřešit například dvoustátním řešením, jak se dlouho doporučovalo, nebo jinými pokusy „upustit páru z kotle „. Nic z toho se nestalo a nemuseli bychom se o tom dnes bavit, kdyby se věci vyvíjely jinak.

Takže nyní nastala eskalace eskalace a musíme se bát, že dosáhne rozměrů, které jsou tak děsivé, jak si jen stěží dokážeme představit. Nemůžeme to vyloučit, neměli bychom to vyloučit, protože pěsti na obou stranách jsou zaťaté, jako už dlouho nebyly.

Nyní by se dalo dojít k závěru, že mezinárodní společenství ignorovalo mnoho obětí posledních desetiletí, ale nyní alespoň slibuje zlepšení. Lze dojít k závěru, že akutní situaci se dalo předejít, ale nebylo tomu tak. Je tedy čas na přiznání a slib, že už ty stejné chyby neuděláme. Existují hlasy po celém světě, které navrhují přesně tento přístup. Ale je jich příliš málo – alespoň na Západě.

Nekompromisní postoj je rozšířený zejména v Německu. Odpovědná je za to možná německá historie, ale ani tato domněnka není nejspíš pravdivá. Vzhledem k tomu, jak se neřeší fašistické trendy na Ukrajině, lze přinejmenším pochybovat nebo dokonce předpokládat pokrytecký dvojí metr. Ve skutečnosti jsme po covidu, Ukrajině a klimatických změnách uprostřed dalšího velkého příběhu.

Tentokrát se to nejmenuje „věda“, „demokracie“ nebo „zdraví“, nyní je to „raison d’état – státní zájem“, který je v Oxfordském slovníku definován takto:

„Zásada, podle níž má stát právo prosazovat své zájmy, a to i v rozporu s právy jednotlivce, pokud je to v zájmu státu považováno za nezbytně nutné.“

Státní zájem spojený s bojem proti antisemitismu prostě neumožňuje diferencovaný pohled. To znamená, že pravicově extremistická izraelská vláda si může dělat, co chce, ze strany Německa neexistuje žádný odpor, což se vzhledem k obvyklé morální vypjatosti zdá být schizofrenní.

Ale státní zájem má i jiný účel. Znamená to, že Německo má pouze povinnost stát při Izraeli, ale nepřijímá odpovědnost za negativní vývoj. Spolková vláda nebo „Německo“ nemá nic společného se vším, co se nyní děje mezi Izraelem a Palestinou – nebo tak nějak příběh zní. Jak je však popsáno výše, řada zemí musí přijmout odpovědnost za vývoj, který v současnosti dosahuje svého tragického vyvrcholení v přímém přenosu.

Ke třem nebo dnes již čtyřem velkým německým příběhům patří degradace a trestání jinak smýšlejících, jak se ustálilo po pokusech o jejich etablování. A právě zde vstupuje do hry antisemitismus. Každý, kdo kritizuje změnu klimatu, je „popírač klimatu“, každý, kdo kritizuje podporu Ukrajiny, je „nepřítel demokracie“, každý, kdo kritizuje proticovidová opatření, je „popírač covidu“ a každý, kdo kritizuje smrtící reakce Izraele na útoky Hamásu, je „antisemita“.

Tímto způsobem může být široká společenská debata opět předčasně prohlášena za ukončenou. Již několik dní se zdá, že antisemitismus sužuje celou zemi, což je forma, která dříve v této výrazné podobě neexistovala. Jak již bylo zmíněno na začátku, antisemitismus lze v Německu nalézt nejen dnes a nejen v míře, kterou by bylo možné zanedbat. To, co se nyní děje, však přesahuje rámec veškeré proporcionality a neslouží k boji proti antisemitismu, ale spíše k potlačení kritické diskuse o konfliktu mezi Izraelem a Palestinou.

Pro Německo jako stát je pohodlné bezpodmínečně podporovat Izrael, je pohodlné ponechat bez zmínky svá vlastní historická selhání ohledně ukončení tohoto konfliktu. Je pohodlné klást státní zájem nad jakoukoli diskuzi o izraelské politice a je pohodlné paušálně obviňovat z antisemitismu ty, kteří mají jiný názor. Spolková vláda se nemusí kriticky vypořádat s Izraelem ani se svými chybami a zabije dvě mouchy jednou ranou, když opět vykreslí kriticky myslící jako nepřátele společnosti, se kterými není třeba jednat konstruktivně.

Čtvrtý příběh je zkonstruován jako příběh o antisemitismu, kdy je každé kritické prohlášení o izraelské politice prohlášeno za antisemitismus. Nejenže to neodpovídá složité politické situaci. Je to – opět – odmítnutí zabývat se komplexním problémem odpovídajícími obsáhlými diskusemi. Fiktivní příklad:

Jestliže před 7. říjnem mohl být jeden z 50 lidí klasifikován jako otevřeně protižidovský, nyní je jich najednou 20, 30 nebo více. Jednoduše proto, že zaujetí izraelsko-palestinským konfliktem z nich dělá antisemity, pokud se byť jen trochu odchýlí od dohodnutého příběhu. Ve skutečnosti lze předpokládat, že většina Němců nejsou ani antisemité, ani nemají touhu nebo čas se antisemity stát. Mají prostě dost práce se svými životy a nemohou si dovolit „luxus“ antisemitismu v žádném smyslu tohoto slova.

Černobílé myšlení, které je od covidu vyloženě patologické, se mezi populací dávno rozšířilo a zdá se být „stále dokonalejší“. Dokonce i někteří odvážní myslitelé, kteří si probojovali cestu přes covid, Ukrajinu a klimatickou krizi, mění směr a staví se bez pochyb a nekriticky za politiky i za státní zájem, který o sobě tvrdí, že je důležitější než všechny snahy o řešení konfliktu, který nelze zbraněmi vyřešit. Válečný pokřik a řinčení šavlí posledních téměř dvou let nyní přinášejí své ovoce i tam, kde se dal ještě nedávno dal najít rozum a předvídavost, nápady a pragmatismus.

Čtvrtý příběh je, zdá se, zatím nejúčinnější. Zasahuje i ty, kteří byli opatrní a přemýšleli během srovnatelných diskusí v jiných oblastech a zůstali otevřeni kritice. Je vysoce toxický pro sociální soužití, soudržnost, diverzitu a harmonii obyvatelstva a povede do slepé uličky netolerance, totality a neochotě ke kompromisům, což nikomu neprospěje.

Zbývá jen naděje na možný pátý příběh – Konstruktivní diskusi o všech problémech, které se týkají nás všech.

Tom J. Wellbrock je novinář, rétor, textař, podcaster, moderátor a spolueditor blogu neulandrebellen.

212 thoughts on “Evropou obchází strašidlo antisemitismu

  1. Hloupí gojové … , po zásluze židy nazývaní mluvící posluhující dobytek to nepochopí a budou protestovat že to není pravda …

 1. Gój a spol. to už moc hrotí… Ještě pár keců o všemocných sionistech, spiknutí bankéřů a košer-úchylech a začne to odpuzovat i normální lidi, co sem chodí pro alternativní informace.
  Přesně takovéto kecy zničily alternativu za COVIDu a přivedly Fialu.
  Hádám, že Gój a spol nemají občanku, ale „židičák“ a místo životní pojistky uzavřeli „židotní pojištění.“
  To je přece nejlepší ochrana proti všeprostupující ruce Jhvh 🤓.

  1. Agent Babiš jel koronafašismus, Panevropan Fiala v něm pokračuje. Změna úrovně byla způsobena válkou na Ukrajině. Té se laboratorní Covid-19 lekl až tak, že poklesla úroveň mediální masírky, a teroru poskoků a dozorců.

   Hospodin všechno řídí, to ví každý lepšočlověk. Proč ale pak ti lepší lepšolidé provozují třeba WEF nebo WHO?

  2. Cca třetina článků tu poslední dobou je, jako by je napsal nějaký šikovný propagandista přímo z Hamásu. Pokud je cílem Vidláka vyburcovat milion propadlých hlasů a dostat je do parlamentu, tak hodně štěstí. Tipuji, že i kdyby posbíral všechny hlasy „bojovníků proti sionismu“ včetně těch co volí Piráty (a co jsou natolik soudní že dnes mlčí), tak to stačit nebude. Ale spolehlivě to odradí kohokoliv jiného o alternativě jen uvažovat. Nemluvě o tom, že volič ODS, pokud tohle uvidí, tak ho to utvrdí v tom že volba opozice znamená nástup extrémistů a bude volit Fialu i kdyby na chleba nebylo.

   Ale pokud je cílem nalézt pravdu v Izraelsko muslimském konfliktu (kde Palestici jsou jen zbraň, roky svými sponzory pěstovaná a po generace šlechtěná), tak s chutí do toho.

   1. Cokoli není Jediný správný názor, je propaganda Hamásu? A jak je to s Jediným správným názorem na Ukrajinu? Závěr článku se o tomhle přesně zmiňuje. Vyloučit, vyobcovat, zastrašit. A kromě toho – když pomineme všechny voliče ODS, stojící v jednom šiku za Jediným správným názorem… co vy víte, jak smýšlí většina?

   2. Palestinci sponzorovaní z EU, z našich daní. Svatá, nedotknutelná strana pak přes souvěrce z dřiny gojimů mnoha zemí, včetně Německa a USA.
    Hamás založený nedotknutelnými, vyzbrojený v oploceném koncentráku zbraněmi z Ukrajiny.

    Lstí a klamem
    Satanistů plán totiž spočívá v nastolení vlády  zázraky a groteskními divy, strhávat davy nikoliv prostotou pravdy, ale podvodem a lží.

  3. Tak se nám ten blog rozumně uvažujících mění v propagační tlampač židobijců a pomatených čtenářů Sionských mudrců a pod. Vidlák by měl diskusi asi trochu monitorovat, neb dnes mají na internet přístup i chovanci různých uzavřených oddělení.

   1. Prosté připomenutí kazisvětů a nedotknutelného ismu. Protokoly sionských mudrců takoví lepšolidé rádi popírají. Tóru, Bibli zatím nikoli.

    🕎„Vždycky se mezi nimi pohybovalo pár agentů ideopolicie,“ Orwell, 1984

    Zde se prý vyskytují také. Když se k něčemu užitečnému nehodí, jsou Brettschneidery, čučkaři.

 2. Když v diskusi psal Gogo, to bylo křiku od různých Alen o tom, jak je diskuse zaplevelena.
  Ted, když ji ovládl nějaký nick Gój, tak najednou ticho po pěšině…

  1. Různí obhájci svaté ideologie se mohou přidat. Stále očekávám nějaké pěkné a alespoň trochu obhajitelné definice „semitismu“. Nebo zdůvodnění účasti „semitských“ banksterů ve válkách? nebo v nesplatitelném zadlužování protektorátů KoZa? (údajný dluh ČR 3.1 bilionu) Ovládání centrálních bank všech protektorátů?

    1. Vždyť je to stále stejný problém. Domnívám se, že Karel Čapek o tom napsal Bílou nemoc, R.U.R., Válku s Mloky. Feuchtwanger Žida Süsse (a několik dalších knih). Orwell
     pak (varování nebo programování ?) 1984, Hašek Švejka.

     Přitom je to prosté: doložitelná sepsaná zločinecká ideologie, strategie a jsou pozorovatelní její samovyvolení lstiví vyznavači. Někteří všeho schopní.

     Většina lidí se ale s pochopením příčin organizovaného kazisvětství nezatěžuje. Ženy jsou zvlášť opatrné. Strach se projeví. Dopouštět se ideozločinu je až nebezpečné. A to i v údajně liberálně demokratické společnosti, ve které by měla být zaručena svoboda projevu. Po některém projevu už to se svobodou tak jisté není.

     Tenhle článek poměrně odvážně vynáší; „rozšířený a neustále živený strach mezi obyvatelstvem vedl k nekonečným možnostem násilí a arogance moci.“
     Pro potlačení vábení zkoumat příčiny všech zmíněných akcí kazisvětů.

     1. Je velkou otázkou, z čeho pramení motivace hlasitých obránců práva Izraele na cokoli. A motivace velké mlčící většiny. Je to naivní víra v demokratické zákony? Nebo strach z trestu? Nebo instinktivní stádní příslušnost?

      Lidem všeobecně chybí smysl pro spravedlnost. Vyhrocená doba to vždy zřetelně vyjeví.

      1. Podle mého masmediální masáž. U těch zde je to trochu překvapivé a smutné, ukazuje to že s alternativou je to zatím pořád hodně špatné.

      2. Strach
       Podle mého pozorování je strach hluboce a pevně uložen v podvědomí. Předpokládám, že je to dědictví po předcích, protože za socialismu se pravidelně modlili leda babičky, vyvolence téměř nikdo neřešil. Po podvodném převratu nadlidé začali předvádět své fantastické tunelářské a lupičské kousky, a soustavnou propagandu ublíženosti. Ve školách jedou těžké vymývárny. U dorostenců může být něco zděděného, zbytek indoktrinace..

       1. Strach je jeden ze čtyř mechanismů zajišťujícím přežití. Strach, úzkost, bolest a smutek. Jestli chcete, tak to rozvedu, ale připadá mi, že je každý tady schopen udělat to sám. Nápověda: zkuste si představit, jaké by to bylo, kdybychom těmi mechanismy nedisponovali.

        1. Fr. Koukolík vyprávěl o strachu a bolesti žen. Zřejmě na trochu jiné téma, v souvislosti s deprivanty všeobecně. Jak je těžké vychovat mláďata v kvalitativní strategii. Některé mámy prožívají i bolest dítěte, „nás to bolí“.

         Jestli můžete, zozveďte to i v souvislosti se zodpovědností.

 3. WIENER FREIE PRESSE z 24. prosince 1912 napsal:

  „Tři sta mužů, kteří se navzájem znají, určuje osud evropského kontinentu a volí své nástupce ze svého prostředí.“

  V roce 1844 v předvečer židovské revoluce roku 1848 Benjamin Disraeli, jehož skutečné přijmení bylo Israel, vydal novelu CONINGSBY, v níž se vyskytuje tato zlověstná pasáž:

  „Svět je řízen zcela jinými osobami, než se domnívají ti, kdo nejsou za scénou.“

  🧐
  Kam je svět KoZa košer nadlidmi řízen, jsme pocítili za koronafašismu. Vidíme to na Ukrajině nebo v koncentráku Gaza.
  Provověrní soudruzi oblbovači však nechtějí znát příčiny kazisvětsví. Užiteční idioti pak oblbují za cizí peníze.

  Stoupencům semitismu se opět nezdařila definice.
  Co je obhajovaný a chráněný semitismus?
  SSvatá strategie vyhubit pronárody pod falešnou vlajkou?
  Štvát proti sobě křesťany a muslimy, oběma stranám dodávat odvahu a zbraně?
  Štvát Němce proti Rusům?
  Černochy proti bělochům?
  LGBTQ sektu proti rodině?
  Napíchat skoro všechny lidi košer mRNA šmakuládou pod lstí ochrany veřejného zdraví?
  Štvát muslimy proti ateistům, a muslimům dodávat odvahu a zbraně?

  Co je tedy semitismus a proč je chráněn?

  1. Mám za to, že semitismus a sionismus jsou rozdílné ideologie.
   Semité jsou přece i Arabové, což dosud uvádí i ta svatá wikipedie.
   V mnoha tradicích jsou si velmi podobné, včetně monoteismu.
   Že se vzájemně nenávidí už tisíciletí nemění nic na jejich původu.
   O sionismu víte viditelně více, než většina zdejších účastníků.
   O sionistech a sionismu nemám nejmenší iluze.
   Jejich mudrcové hodili do těch křesťanských západních hodnot pořádný vidle už v 19. století.

   1. Bylo by velmi vhodné uvést ne příklad, ale nějaký srozumitelný popis, co jsou křesťanské západní hodnoty. Zda se nějak liší od západních hodnot bez toho „křesťanských“, pokud ano, v čem. Kupř. zda se kryjí s Desaterem, pokud ano, v čem se kryjí. Taky v čem zásadním se to Desatero křesťanské liší od judaistického (které jej přineslo). A podobně, ono toho je k popisu víc. Prostě předložit, čím se argumentuje.
    Svoji verzi bych měl. Ale protože těmi hodnotami neargumentuju, vyslechl bych si to od někoho, kdo ano. Bez odkazů na „někam“, protože pokud někdo používá argument, nutně jej musí umět popsat a vysvětlit sám.

    1. V první větě je míněno, že ne pouze příklad ve smyslu už na něčem aplikovaného uplatnění něčeho. Jde o to, co je uplatňováno. Jaké principy a odkud takové pocházejí.

    2. Já jsem Hospodin..
     Nebudeš mít jiného boha
     ✡️Nezobrazíš si Boha x ✝️ Jéžíš na kříži, malby po stěnách a stropech kostelů
     ✡️Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
     ✡️✝️Nezneužiješ jména Hospodina…nenechá bez trestu…
     ✡️✝️Pamatuj na den odpočinku…
     Cti svého otce i matku…
     Nezabiješ
     ✡️Nesesmilníš ✝️každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil..(Mt5,28)🤯
     Nepokradeš
     Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví (goj není tvůj bližní, viz Talmud)
     Nebudeš dychtit po domě svého bližního (viz. Talmud a koncentrák Palestina)

     ✝️Milujte své nepřátele..(Mt5,44)🤯
     Nedělejte si tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst?..(Mt6,31)😝
     nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč…(Mt10,34)👹
     Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe…(Mt16,24)
     aby měli naději na věčný život, jejž ti slíbil pravdomluvný Bůh (Tt1,2)
     Otroci ať ve všem poslouchají své pány… (Tt2,9)‼️

     🧐Prostě výhrůžky, neověřitelné bláznivé sliby a debilizace otroků.

     Za hodnoty považuji:
     Cti svého otce i matku…
     Nezabiješ
     Nepokradeš
     Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví
     Nebudeš dychtit po domě svého bližního (ve smyslu lsti, loupeže)

   2. Semitismus – judaismus – sionismus. Ne každý Žid je sionista, ne každý sionista je Židem. Nejhorší jsou ti ortodoxní, je jedno, zda křesťan, mohamedán, žid, budhista, … nebo ateista. Kde chybí zdravý rozum a empatie, tam je to vždy zlé, špatné.

 4. Mohl by nekdo vysvetlit, jednim odstavcem, proc je tady hon na Milenu? Ja nemam silu jit to dohledavat do minulosti.

  Naposled jsem tu videla hon na Helu (Helanov). Uz sem nechodi…

   1. Já toho chlapa taky nemusím.
    Ačkoliv, občas svou urputností připomíná moji bejvalou manželku.
    Je vdaná potřetí a už to možná nezmění.

 5. No, nevím, Mileno, zatím zůstávám u názoru, že ještě tak nejlepší bude nechat to zde vyhnít (https://web.litterate.cz/hamas-nabidl-na-jednani-v-kataru-propusteni-rukojmi-vymenou-za-primeri-izraelci-hodinu-pote-pritvrdili-v-utocich-na-civilni-cile-v-gaze/#comment-203925).

  Vcelku souhlasím s tím, co píše pan Štindl (https://echoprime.cz/a/HRWTr/je-lepsi-priznat-si-svou-zaujatost-nez-si-hrat-na-nestranneho): Po obludných zvěrstvech spáchaných našimi německými sousedy není (přinejmenším v Evropě) objektivita vůči Židům ve skutečnosti možná; prostě proto, že zde neexistuje nikdo, kdo by jí byl schopen. Toto je též v dobré shodě s tím, že právě ty nejohavnější šílenosti sem píšou ti, kdož se ve svých příspěvcích svojí objektivitou nejvíce zaklínají.

  Naopak ta zdejší kombinace zaryté primitivní iracionální nenávisti a ufologického uvažování (https://web.litterate.cz/hamas-nabidl-na-jednani-v-kataru-propusteni-rukojmi-vymenou-za-primeri-izraelci-hodinu-pote-pritvrdili-v-utocich-na-civilni-cile-v-gaze/#comment-204232) s četnými paranoidními rysy myslím znamená, že celý web je z hlediska českých zájmů už fakticky mrtvý.

  Do takovéhohle prostředí žádný seriózní politik nikdy nevkročí. A seriózní politici v určité fázi potřeba budou, nemá-li „alternativa“ zůstat politicky bezvýznamnou navždy.

   1. Co je nam V. do vaseho rozplizlyho zacinani? Vseho a niceho rovnou do blabolu.
    Vo co vam de? /Cut the shit/.
    Zakladni zamer za kulisami , nasili, agresi, konfliktu, hystericky nenavisti, oosocovani do terorismu atd. neni zase nic jineho nez politicky, materialni , okupacni, korupcni a vyderacsky umysly a plany zapadu ,na umely stupnovani zfanatizovanim
    do nejhorsi zavislosti ,vlady nenavisti nenavisti prostrednictvim,
    /ponekud ubohych a zmatenych/,vsemocnych ideologii viry dvou, tri nabozenstvi.
    Na blizkym vychode. A sireni tech zameru vsude do EU a celyho sveta . Vsude.
    /Rozdeleni Indie , vznik Pakistanu , napr. manipulujicimi kolonizatory a Ghandim/.
    Ktery umoznuji permanentni rozvrat kdekoliv na svete , umoznuji zbrojeni ,niceni, konflikty snadno porizene , za ucelem totalni kolonizace , okupaci a zisku …
    Predevsim k manipulaci moci a k snadnemu ovladnuti a zotroceni ,trvajicim a osvedcenym „Opiem lidstva“, potom nuklearni konflikty vzajemne nevericich vire jinych vericich , /vzdy je za vsim zavedene nasili k zdokonalovani mentalniho , materialniho zotroceni zbidacelych , vzdy potom v dusledku ochotnych uverit
    a co jim taky potom na poustich zbejva/, ze jejich presvedceni ,
    ze kdyz veri ta jejich vira ma na nebi urcite ochranu vsemocnyho fuhrera, kterej kazdymu ukaze, zotroceni pocina uz u deti , pokracuje neurozami zpusobenymi nekonecnym politicko nabozenskym nasilim , ktere plodi zase nasili , na to je spoleh, na porizeni a vyzbrojeni davu vzajemne nenavistnych fanatiku…
    Ucelem je zabranit osvobozeni vsech narodu do normalnich rezimu a jejich vyvoje.
    Jinych narodu v EU napr. do kolobehu uvnitr statu nekonecneho stupnovani multikulturnich ,biblickoislamskych a jinych nenavisti /dnesni masove protesty/ , nasilnym slucovanim mas ,do zarucenyho zhorsovani nasili a rozvratu.
    Universalni zamer.
    Za kazdou udrzet moc elity zapadu nad celym svetem a vsemi prostredky..

  1. Mohl byste mi říci, co nám ekonomicky přináší bezvýhradná podpora státu Izrael? Nebo politici už se o ekonomiku nezajímají?

   1. A co nám ekonomicky přináší bezvýhradná podpora ukraviny?
    Zásadní rozdíl je v tom, že do Izraele netřeba sypat prachy, ubrání se a vymete teroristy sám.
    Opačná stránka věci je ta, že EU včetně nás, finančně i materiálně pomáhala „Palestincům“, ale fakticky Hamásu, připravit se na ten útok ze 7.10.
    Neměli bychom se spíš zamyslet nad tím, proč jsme vlastně financovali Hamás?
    Tady máte i odpověď na to, proč naprostá většina lidí podporuje Izraelce. Nic po nás nechtějí, jen abychom s tím financováním chudáčků palestinců přestali – Židé nejlépe vědí, co jsou ti údajní palestinci zač a k čemu ty finanční injekce z EU používají.
    Dnes to mají všecko zahrabáno pod zemí, jako pes kost na horší časy a obyčejní lidi, kterých je tam velmi málo (ti, co nepodporují Hamás) tam údajně trpí.
    Co jste si zvolili za vůdce, to máte. Co jste jim dovolili udělat, si také odserete, bez výjimky všichni.

    Do ukraviny zahučelo už jen od nás, ve zbraních a vybavení 110 miliard dolarů.
    A co myslíte, vyplatí se to a přinese to něco ekonomicky?

    1. Takže z textu jasně vyplývá , že nám podpora Israele ekonomicky nic kladného nepřináší. Zato se negativně projeví na ropě. Státy OPEC, a nejen ony, by mohly říci : „Co jste si zvolili za vůdce, to máte. Co jste jim dovolili udělat, si také odserete, bez výjimky všichni.“

    2. Tecočamp – Obojí nám nepřináší nic, naopak ubírá. Když Izrael vznikl, tak jej Českolovensko podpořilo zbraněmi, což jim umožnilo přežít kritickou fázi jejich vzniku, kdy jim US a ni Britové zbraně dát nechtěli, aby si nenas.ali Araby. A oni se pak přidali na stranu USA – tehdy našeho nepřítele. Tak ČSR a ČSSR začala podporovat Araby. Vyváželi jsme tam nejen zbraně, ale i traktory závlahy a celé továrny. Výměnou jsme dostávali za výhodné ceny suroviny na hnojiva, cement a další komodity a taky zemědělské komodity, které u nás nerostou.
     Když se změnil režim, tak Havel prosadil bezvýhradnopu podporu Izraele a československé firmy přišly o spousty kšeftů s arabskými zeměmi. Nejen se zbraněmi, ale i s traktory, závalahmi, elektrárnami a pod. Těžce jsme na tom prodělali. Izrael nám nic nekompemnzoval. Ani od nás nevzal ani 1/10 zboží o jejichž vývozní možnosti jsme přišli.
     Když si Izrael vynutil zákaz vývozu i klimatizací do iránského Búšehru, tak ZVVZ Milevsko nedali těch 250 mil., co mělo utržit, ani komopenzaci, ani si to zboží nedokoupili. Raději za zlomek ceny motivovali Rychteského, aby napsal zvláštní zákon, kterým zakázal i civilní _ OSN neembargované dodávky do elektrárny. Byli jsme i jako malá země průmyslová velmoc. Dnes patříme Západu a děláme Izraeli šaška. A nic z toho naši lidé kromě pár papalášů z vlády nemají. Jen ztráty.
     Proto si vůbec nemyslím, že většina lidí podporuje Izrael. Možná ve vaší bublině, nebo mezi těmi, kteří chtějí i nadále, aby ČR patřila Západu.

     1. Podtrženo, sečteno, přesné!
      Mě by zajímalo, co nám z Izraele přivezly vládní třídenní delegace?
      Kromě toho rozhodnutí, že po oslavě holocaustu dne 23. ledna 2020 v Yad Vashem v Jeruzalémě vyhlásily vlády světa pandemii kowidu-19.

     2. Blabolite pani K. Zadny CSR ani SSSR.
      Ale silenej fanatickej gang , hrstky nenavistnych fanatickych marxistu ,
      sluhu stalinismu /a nikdo jinej/,
      kteri se nasilim zmocnili vlady a bohatstvi obou narodu ,
      aby vsemoznym krvavym nasilim a terorem vladli lidem.
      Teroristi pomahali teroristum. Nic novyho. Ztratili moc po 53 , aby potom totalni moc ziskali zase pres 68 a od vitezstvi v 89.

      1. Snůška blbostí, ale to jsme stále u stejných kořenů moci. Jestli je pro někoho korporátní fašismus se všemi v článku zmíněnými vymoženostmi, s plány WEF a WHO, svoboda, budiž mu to přáno.

   2. Láska sionistů k sionismu je slepá.
    Ovšem, oni se nikdy nevydají do posledního stříbrňáku.
    Jejich lásku zaplatí přece Gójové.
    Tak proč si neudělat u vyvolených Abrahámovců malé bezvýznamné plus?

  2. Tak jistě, seriozní poblitik musí hájit bojovníky Hospodinem nejvyvolenějšího ismu ‼️
   Poutavé je, jak lepší lidé oblbují Německem a Němci. Nevěřím, že by byli takovými idioty a nevěděli, kteří banksteři se podíleli na organizaci a financování obou světových válek.

   Noví „seriozní“ politici, kteří světí „semitismus“, nejsou potřeba. Do propasti nás spolehlivě dotáhnou ti současní, např. ze Šestidemolice, kteří projevují pravověrnost chráněné ideologii.

  3. A vy jste etalon objektivity, racionality či seriózní politik – nebo jen blbě kecáte a mistrujete prázdnými, rádoby vznešenými floskulemi „člověka z lepší společností?

   Nebo se v současnosti musí fandit Izraeli?

   Nebo si prostě nechcete přiznat, že Izrael páchá ve jménu státu zločiny proti lidskosti? Aniž bych jakkoliv zlehčoval terorismus Hamasu či Hizballahu či nějakých dalších arabských milicí.

   Nebo máte duševní schizma – rusko-ukrajinský konflikt a palestinsko-izraelský boj… Komu fandit – použijí-li se stejná měřítka – tak jste možná v pasti.

   1. Zadnej idiot nikdy neuveri , ze je idiot.
    /Nekdy tihou dukazu na malej moment a jenom trochu docasne, uveri/.
    A udela vse , aby presvedcil a dokazoval kazdymu a predevsim sobe , ze neni idiot.
    Celozivotni poslani. /Napr. Germanu/.
    Presvedceni , napr. ,ze se jim dostava nejvic stedrych davek rozumu ,
    daleko vice nez ostatnim. /Pozor rozum ve velkych davkach skodi , vede rovnou do silenstvi / brainwashed/ nasili , to kazdej muze videt i ve zmatenym
    maglajzu slov a pojmu, clanku nahore , priklad , britskej dustojnik a jeho chovani
    a jednani ve filmu Most pres reku Kwai /..
    Priznanim , ze je idiot, idiot by ztratil vse.
    Kdyz ale zaroven neustalym presvedcovanim a skutky vseho druhu idiot
    potvrzuje a zarucuje znovu a znovu a neunavne vsem , co je.
    Stoji za povsim , ze stesti je vzdy s idiotem. /Nejblbejsi sedlak , nejvetsi brambory/.
    German dostaval a dostava neustale obrovsky financni injekce , vetsi moc a vsecky vyhody vod zapadu.
    V prubehu skodi stale vic a s akademickym diplomem i diplomaticko politicky ,
    jeste neunavne poucuje , pomoci nazpamet ukaznene nabiflovanyho,
    IQ mega rozumu…/Pokus o definici z prispevku p.G., se nejak , idioticky rozpatlal/.

 6. Co se týče historického exkurzu, doporučuji P. Johnsona, považovaného spíše za filosemitu. V jeho knihách “ Dějiny křesťanství“ a “ Dějiny židovského národa“ je spousta odkazového materiálu. P. Johnson není černobílý.

  Ještě jedno. Zakladatel křesťanství „svatý Pavel“ (z Tarsu) , jeden z apoštolů“, byl i Saulem. Býl prý jak Římanem (v což svědčí způsob jeho popravy), tak i Judaejcem (znovu, nemám rád pojem „žid, Žid“, evokuje německý nacistický rasismus – jak oni zacházeli s pojmem “ Jude“). Předtím, než „poznal“ Krista, našeho Pána, se prý významným způsobem podílel na umučení „svatého*“ Štěpána, coby jeden z vůdčích sanhedrinové chrámové stráže.
  Takže babo, suď. Nejlépe jak akademicky, tak i hodnotově, což je však téměř vždy na obsáhlejší výklad, než jsou diskusní příspěvky. Definitivní soud snad ani neexistuje, je to zatím na stejné kognitivní úrovni jako je kýžená “ finální teorie“ ve fyzice. Takže : nesvářit se předpojatým způsobem, naslouchat, číst, někdy raději mlčet**.

  *Pojem „svatý“ dle Nového zákona zahrnoval všechny příslušníky a příslušnice prvotních křesťanských církví (ty, kteří uvěřili v Krista), dle právě že i Pavla vulgo Saula(viz jeho Listy). Později se ze „svatých“ stali jacísi nadkřesťani, dokonce přímluvci u Boha, což je divné pojetí , nemá to oporu v evangeliích.

  **Pythagoras (dle Porfyria či Jamblicha nebo Diogena Laertia, už si nepamatuji) přijímal prý za své žáky ty, které zkoumal nejprve fyziognomicky (tvář, její výrazy, prozradí mnohé….. ale ne vždy – srovnej s Quasimodem). Poté, co byli přijati, museli dva roky mlčet, pouze naslouchali.

  1. Promlčet se můžeme – až k likvidaci svého druhu
   (kdyby se američtí Indiáni znali ideologii vrchnosti okupantů, možná by jich přežilo podstatně více).

   „Svědectví o morálním úpadku“
   Je to kniha o pokrytcích a morálních odpadlících, kteří jménem Boha zaštítili svoje mocenské zájmy. Jde v ní podstatě o to, jak bylo a stále je zneužíváno svaté písmo. Jde o 🕎Starý zákon, ale mluvím také o Koránu. Svatá písma obecně byla zneužívána ve prospěch moci, jako návod k vraždění, k etnickým čistkám,“
   Nidal Saleh

   1. Proti Bibli – Starému zákonu jsou pohádky bratří Grimů fakt jen pohádky.
    Ačkoliv také s ponaučením o lidské krutosti a kultuře moci.

  2. Aby moh fanatik fanatizovat, proto a kvuli tomu i „kabat“ si rad prevlikne..
   A prevezme s nadsenim i nepratelskou ideologii , za svou..Udela pro to vsechno.
   Uplne vsechno , niceho se nestiti..
   V podstate v zakladu jde o pathologickou hysterii maniaka v sebe povysovani .Atd.
   Velke davka schopnosti zaroven ,neni vyloucena..

   1. Kupodivu fanatik nemuze normalne zit , nemuze si ulevit , jako my.
    Vod fanatismu se aspon vodlepit.
    Jako inkvizicni pokrtenej silenec Torequemada , jezuit. Calvin a Luther.
    Casto mu nevadi ani vlastni zanik, ten dokonce nadsene a neunavne vyhledava
    a doufa, v co nejvic bestialni muceni pred svou smrti. Ze zivota svatych.
    Sv.Patrik lez porad do Irska. Mistni mu to rozumne lidsky domlouvali ,
    ze vo jeho kecy nestoji , at je necha na pokoji…Poslali zrudnyho idiota pryc.
    A zase prilez , az ho zabili a sezrali a co jim taky zbejvalo.
    Ovsem zabranit takovym nedorozumenim /identifikovat vcas a ubranit lidstvo/ ,
    neni vubec mozny, tomu se inteligent ,vedec , expert , humanista vyhejbaji,
    jako cert krizi. Bohac je zamestnava a pouziva na svet. A tak je svet, kde je..
    Patrika oslavuji dodnes v Irsku , je patron naroda. Co si vlastne slavi..

  3. Tenco,
   doporučovať P. Johnsona ako seriózny zdoj historickej pravdy je ľažký faul na ľudí, ktorí hľadajú pravdivé informácie. Johnson nebol nikdy vedcom – historikom, Johnson bol novinár a ním aj zostal pri písaní svojich kníh. Človek bez hlbokých znalostí historických zdrojov, bez chrbtovej kosti, bez profesionálnej cti, servilný propagandista v službách veľkokapitálu…

 7. Šéf VW si dnes pozval Fialláha a dal mu podmínky, za kterých by u Plzně postavil Gigafactory na baterky do elektromobilů.

 8. Vážení .., Milena není ona ale on, je to psychopat, který má na PL registrovaný nick Smetač, je to blb formátu psychopata Cempera …, prostě tupý rozesírač, kterého všichni kdo ho poznají ignorují jako blázna …

  1. Od všelijakých zamindrákovaných diskutérů, kterým v diskusi se mnou došly věcné argumenty, už jsem četla mnohokrát, že musím být muž ( zřejmě se jim porážka od muže zdála být snesitelnější než od ženy 😁), ale že jsem nějaký Smetač, to vidím prvně. Neznám žádného Smetače a nechodím to sem rozesírat. Jen důsledně hájím svoje názory. Zkuste to také, místo opakovaných pohrdavých urážek a snahy mně podsunout názory či motivace, které nemám, a strčit mne do škatulky, kam nepatřím.

   1. Tak je hajte – ale logickou stavbou myšlenek a srozumitelnými sděleními podpořenými nějakými racionálními argumenty.
    Ne floskulemi opsanými z učebnic občanské výchovy pro pirátský dorost.

    1. Co považujete za floskuli pro pirátský dorost? Já už dávno nejsem dorost a s Piráty nemám nic společného, ba je přímo nesnáším. Takže fakt nechápu, proč mne tady kdejaký anonymní idiot zase strká do nějaké vymyšlené škatule.
     Jaké argumenty a jakou logickou stavbu jste předvedl Vy? Vždyť se nejste schopen pod tento svůj iracionální výpad ani podepsat.

     1. Místo překrucování toho co napsal se raději zamyslete nad myšlenkou toho co píše.
      Například nepíše ani že jste dorost, ani že straníte pirátům, jen klasifikuje obsah příspěvků.

      1. Takže co konkrétně je floskule pro pirátský dorost? Můžete uvést konkrétní příklad Vy, když anonym není schopen?

 9. V článku se dočteme „Německo bezpodmínečně stojí za Izraelem“, někde jinde jsem četl pokračování „protože jsme vyvraždili 6M židů za války“ (jedná se o citát nějakého něm. politika).
  Co mi maximálně na tom výroku vadí je to, že nepokračuje „… a přes 20M slovanů, hlavně rusů“
  Myslím že se tohle zavírání očí nad evidentně větším spáchaným zlem ještě západu (hlavně Německu) vymstí

  1. Ještě větším problémem „vědců“ je, že vymlčují, že válku financovali košer banksteři za účelem privatizace Ruska.

  2. Co na to říct…

   „Společnost I.G. Farben, která se stala klíčovou součástí německé válečné mašinérie, byla v době, kdy financovala 45 % Hitlerovy volební kampaně v roce 1930, pod kontrolou Rockefellerovy společnosti Standard Oil. Prostřednictvím General Electric kontroloval J. P. Morgan německý rozhlasový a elektrotechnický průmysl v podobě společností AEG a Siemens (v roce 1933 vlastnila General Electric 30procentní podíl ve společnosti AEG). Prostřednictvím telekomunikační společnosti ITT ovládal 40 procent německé telefonní sítě a 30 procent výrobce letadel Focke-Wulf. Opel převzala společnost General Motors rodiny Dupontů. Henry Ford vlastnil 100procentní podíl ve společnosti Volkswagen. V roce 1926 vznikl za účasti Rockefellerovy banky Dillon Reed and Co. druhý největší průmyslový monopol – hutní firma Vereinigte Stahlwerke (Sjednocené ocelářské trusty) Thyssen, Flick, Wolf, Fegler atd.“

   https://www.linkedin.com/pulse/americans-who-funded-hitler-nazis-german-economic-miracle-eger

   1. Podle receptu: prvne vyzbrojit, pak hecovat nenavist, pak jit do valky a shrabnout penizky

    Sem kdesi cetla, ze Hitler dostal specialne vyhodne podminky od francouzskych bankeru… nebyla to jen Amerika.

  3. Problem je ve stupidnich malickostech , napr. kde vzal nacista na to zbytecny
   miliony tun uhli..
   To neni povoleny se zminit..Zoufale potreboval kazdej kousek uhli, nemoh si dovolit nic,
   byl ve valce na nej ,ze vsech stran.
   Vokolo 80% cloveka je voda , sama voda. Blba voda, nehori…
   Voda navic vsecko uhasi.
   Zadny letecky snimky hromad uhli ani zadny sklady , vlakova doprava za valky ,
   zadna zminka ,dukaz ,nikde.
   Opakovani tvrzeni denne nejmin stokrat , taky vytvari opacne anti reakce.
   Neco takoveho nad jiny inteligentni german nezna , nepta se , ani dyz to ma povoleny…
   Sudetsky germany a jiny germany narody vyhnali .
   German zase ukaznene nema potuchy , vo co de, dodnes…
   Neni mozny ani pochopit, proc se german porad tak dukladne , musi mstit sam sobe.
   Nenavidi rusy , ktery ale celej fanatickej narod germanu zbavili nacismu.
   Aby germana z silenyho nacismu uzdravili . Napravili ,celej svet rusa za to miloval .
   Prave jeho germanskej nacismus , drtivy vetsiny , vyhlazoval zidy.
   Ma ,za to rusa doted milovat, to je jediny spravny.
   Ze nemoh german pokracovat a porad zidy vyhlazovat.
   Ukrajince rus zbavil nacismu a banderismu.
   Rusove se obetovali aby ,zabranili masove fanatickym a nacistickym germanum,
   pres jejich zurivej a fanatickej odpor, /nechteli s tim zrudnym a masovym vyhlazovanim vubec skoncit/, rusove tak zabranili pokracovani dalsiho vyhlazovani zidu az do konce..
   Aby zadnej nezustal.
   Potiz je , ze tohle nas rozum nebere a nemuze.
   Neni mozny nejak trochu pochopit to, co porad german dela a musi delat .
   Je mozny klidne pochopit , ze se nekdo zblazni. Ma vetsinou priciny, pohnutky mysli ,
   z osobni tragedie a tak..Nekdy se uzdravi. Ale german nikdy.
   Pro jiny hajlovaci taky silence sme zase byli vzdalenej narod vo kterym nikdo nic nevi.
   Na vodboj a vodkrouhnuti Heydricha sme se zase k Britanii, zase neuveritelnym fofrem priblizili. Porad mame co delat s druhem silenstvi s jeho rozvojem , ktery nejde ani pochopit , ani paralysovat a nebo aspon trochu omezit.

   1. Máte to správně Pawe, až na drobnou, ale docela závažnou chybičku. Ne miliony tun uhlí, ale koksu, v krematoriu se používá koks na zpopelnění. Což nemožnost celé události jen více potvrzuje, ale vykládejte to veřejně a nechte se za to zavřít.

 10. No ale tak, Novinky, co je to za zprávy? Tři dny o vítězné ofenzivě a postupu našich zbraní na OA nic, a dnes jen zprávy, že z UA prchla lékařka do ČR, kde dělá jen ošetřovatelku, a že zlí Rusové prodali byt v luxusní rezidenci na Krymu údajně patřící Zelenské? No co to je, todlencto?! Kde jsou optimistické informace o právě probíhající podzimní ofenzivě a chystané ofenzivě zimní a následné jarní?

 11. Mileno,
  jistě jen nedopatřením jste stále ještě neodpověděla na mé otázky. Takže opáčko:

  1) Mají Palestinci právo bránit své životy a majetky?
  2) Mají právo bránit své životy a majetky se zraní v ruce proti ozbrojeným útokům?
  3) Mají právo chovat se stejně jako izraelská vláda a její ozbrojené složky?
  4) Mají Palestinci právo chovat se stejně jako židovští „osadníci“?

  1. Každý má právo bránit svůj život a majetek, tedy i Palestinci. Proti ozbrojeným útokům i se zbraní v ruce. Mají právo se chovat jako židovští osadníci ? Ano, ale proč to nedělají? Proč také nezakládají své prosperující osady? Mají právo chovat se jako izraelská vláda? Ano,ale proč to nedělají? Proč na svém území trpí či přímo vychovávají teroristy? Proč je netrestají? Proč zkrátka nevytvoří svůj stát?

   1. Mají právo se chovat jako židovští osadníci ? Ano …

    Takžr mají právo vraždit na cizím území a stavět si tam osady, no super. Potom ale nechápu, co máte Vy s těmito zásadami proti Hamásu.

   2. Výborně, děkuji.
    Takže nebudete mít nic proti tomu, když Palestinci budou vraždit osadníky, vypalovat a bořit jejich osady, pálit jejich úrodu, aby si na místě „osad“ postavili svoje vlastní; resp. aby obnovili svoje vlastní.
    Nebudete tedy mít nic proti tomu, když srovnají se zemí řekněme Tel Aviv a vyvraždí většinu jeho obyvatelstva.
    A nebudete mít nic proti tomu, když prohlásí Hamas za armádu státu Palestina.

    Nyní si počkám na Vaši reakci a pak Vám vysvětlím PROČ.

       1. To bude tím, že když se řekne židovský osadník, tak Vy myslíte na vraždění, zatímco já si představuji zelenou oázu vybudovanou kdesi uprostřed pouště. Kdyby všichni Židi i Palestinci uvažovali jako já, mohli by tam spolu v míru žit. Ale protože mnozí z nich uvažuji jako Vy, tak se tam místo toho vraždí.

        1. No vidíte, máme viníka konfliktu, jsem to já. Teď je otázka co se mnou.

         A teď vážně, pokud to „mnozí z nich“ zahrnuje jedince z obou stran, tak se konečně shodujeme.

         Jinak za mne ani to, že chci z kusu země udělat ráj mne neopravňuje ji někomu sebrat.

        2. To si představujte, co chcete. My se ovšem nebavíme o představách.
         VŠECHNY tzv. „osady“ byly postaveny na půdě ukradené Palestincům (muslimům i křesťanům) a na místě jejich vesnic a měst, jejichž obyvatele sionisté díle vyvraždili a dílem vyhnali.

        3. „Například v roce 1919 se do Palestiny nastěhovalo pouhých 1 086 židů. Roku 1926 jen 3 034 židů, roku 1928 jen 2 175 židů. Jenže během druhé světové války se příliv židů do Palestiny zvýšil, takže roku 1944 bylo podle sčítaní lidu v Palestině 1 196 824 Arabů a 528 702 židů. Já jsem se probral a cítil obrovskou zlost z pocitu nepráva, že cizí lidé rozhodnou o vás bez vás. To je nejhorší pocit, jaký člověk může mít. Ten pocit, že se díváte na svůj dům, na svou zahradu, na svůj pozemek, a tam jsou úplně cizí lidé. Já jsem v roce 1967, když Izrael obsadil Západní břeh, šel do babiččina domu. Ještě tam jsou původní obrazy a visí tam záclony, co babička věšela. Zaklepal jsem a řekl, že se tam chci podívat, že tam žila babička. Teď tam bydleli židé z Iráku,“
         Nidal Saleh

    1. Já jsem ale nepsala nic o boření a vraždění. To píšete Vy. Já nevidím důvod, proč by tam měla být poušť a proč se Palestinci na svém území nepokoušejí sami založit osady, které by vypadaly stejně, jako ty židovské kibucy, které Hamás vyplenil. Proč tu pomoc, která je jim poskytována ze zahraničí, nevyužijí na vybudovaní něčeho takového?

     1. První zajímavou otázku je; proč Rothschidi donunutili talmudizované Chazary táhnou do Palestiny?

      🤯Proč 🤯proč se Palestinci na svém území nepokoušejí sami založit osady?“

      Znovu, pro momentálně …nechápající; protože jsou terorizováni talmudistickými deprivanty.

      „Existovalo velké Chazarské království (lupiči, vyděrači), jehož král konvertoval i s celým královstvím na židovství. Potom vzniklo Rusko, které si (lupičské) Chazarsko podmanilo a Chazaři se rozpustili v Rusku a východní Evropě. Původní východoevropští židé dnes tvoří pravděpodobně 90% všech židů na světě. V Čechách, na Moravě i na Slovensku ještě existuje početná skupina lidí, kteří mají opravdové národní cítění a uvědomují si, že nepřítel nás všech je tentýž a Palestina je jen první základna k dosažení cíle. Proto čtou moje knihy a chodí na moje přednášky s pocitem solidarity, s pocitem, že stojíme v jedné frontě proti společnému nepříteli.

      🍥Jak na vás reagují lidé, kteří přijdou na Vaši přednášku a o těchto věcech nic neví? Jsou překvapeni? Zděšeni?

      Jsou překvapení a chtějí víc důkazů. Jestli jsou dokumenty a podobně.
      🕎 Sionistická koncepce například mluví o tom, že izraelský národ pochází z biblických Izraelitů z Palestiny. A dneska zjistíme, že nejmíň 90% židů nemá s Palestinou žádný etnický ani antropologický vztah,“
      Nidal Saleh

 12. Dovolte mi otázku. Jaká to byla zvěrstva, která měl spáchat Hamás? Ta zvěrstva o kterých informovala ČT? No to snad ne. Nemohli ten festival vystřílet agenti Mosadu v řadách Hamásu? Nebylo to celé v v režii Izraele a USA? Čí straně ta akce přišla vhod? Hamásu? Izraeli? Komu nejvíce prospěje likvidace Gazy? Hamásu? Izraeli?

   1. Le Peuple Juife z 8. února 1919 napsal: „Světová revoluce, kterou brzy uzřímež, bude dílem našich rukou: tato revoluce nastolí vládu židovské rasy nad všemi ostatními.“

  1. Dost drzé otázky. Největší ztráty na životech za plotem koncentráku zřejmě vznikly v přestřelkách s ozbrojenými složkami.

 13. Rusofobie vs. židofobie

  Jsou to dva klony stejné nenávisti a používají velmi podobná myšlenková schémata.

  Rusofobové si myslí, že vidí do hlavy Putinovi a vědí, že všechno, co si myslí, co plánuje a co dělá, je zlé. Jeho cílem je pobít co nejvíce nevinných ukrajinských civilistů, obsadit celou Ukrajinu a pak se vrhnout na zbytek Evropy. Na Ukrajinu zaútočil Putin naprosto bezdůvodně, prostě je jako Hitler. Nechává ostřelovat zásadně civilní objekty jako školy či nemocnice. Ukrajinci jsou hodní, demokratičtí, nijak neutiskují tamní Rusy a ani by je nenapadlo zabíjet a ostřelovat civilní objekty na Donbase.

  Židofobové si myslí, že za všechno zlo tohoto světa mohou Židé. Vidí do hlavy Netanjahuovi a vědí jistě, že Hamás jednal podle jeho pokynů, aby on vzápětí mohl pozabíjet co nejvíc Palestinců. Takže Hamás za nic nemůže, mohou si za to Židé sami. Po celou dobu Palestince jen utiskují, zatímco Palestinci jsou samí hodní, nevinní civilisté a žádné rakety do Izraele nestřílejí, natož, aby tam někoho povraždili. A pokud snad ano, tak za to stejně mohou jenom Židé.

  Kdo nesouhlasí s rusofoby, je agent Kremlu a Putinova pátá kolona.
  Kdo nesouhlasí s židofoby, je židofil, nic o světě neví, je hloupý, naivní, šílený….. atd.

  Zatímco rusofobie je v českém prostředí (po roce 68, po 40 letech komunistického režimu importovaného sem Sovětským svazem) do jisté míry pochopitelná (i když po tolika letech už nikoliv omluvitelná), tak židofobie je naprosto nepochopitelná, protože Izrael nám historicky nic špatného neudělal.

  1. Oblbuješ poměrně nešikovně.

   🤯Rusofobie vs. židofobie..Jsou to dva klony stejné nenávisti

   🧐Rusofobii provozují především košer lepšolidé. Pak ještě zblblíci ovlivnění košer propagandou.

   Židismus je zločinecká ideologie, jestli se nepletu:
   „Slyš Izraeli, dnes přejdeš Jordán, aby sis podrobil pronárody větší a zdatnější, než jsi ty, města veliká a opevněná až k nebi…Hospodin, tvůj Bůh, který jde před tebou, je jako sžírající oheň. On je vyhladí a on je před tebou pokoří, takže si je podrobíš a rychle je vyhubíš, jak ti Hospodin slíbil. (Dt9,3)

   1. Takové dobové citace najdete skoro všade, rozuměj náboženské, etnické, ideologií zfanatizované nebo nacionalistické či profesní (zejména u těch militaristických) atd. entity a jejich texty . Bohužel včetně té křesťanské, lépe- rádobykřesťanské, poevangelijní (např., interpretace : pobijte je všechny, Bůh si je přebere).
    Každý člověk by měl mít svůj vlastní rozum a tak se popasovat s tím, co je anachronismem, co je nadsázkou, co je příkazem k páchání násilí, co je bezpodmínečnou loajalitou , co je primitivním tribalismem, maligním etnocentrismem, zaslepeností, co je fanatismem atd atd.
    Při použití Zlatého pravidla by to měl zvládnout i chabou myslí vybavený člověk k prospěchu svému i ostatních jeho bližních.

    Vytahovat ze starověkých textů např. výzvy ke genocidě a řídit se tím, nebo to jiným podsouvat, že se tím řídí, ať se tím řídí…..to je hnilobný přežitek, je to člověka nedůstojné.

    Howgh.

  2. Takhle ta dichotomie vážně nestojí. Chápu, že mediálně mainstreamoví libtardi rádi tuto představu podprahově podsouvají lidem jako reálně existující a hlavně symetrickou, ale ty dva jevy neexistují za srovnatelných podmínek, existuje-li jeden z nich vůbec. Rusofóbie je zcela hmatatelnou záležitostí, u nás od nejvyšších pater politiky (trička F*ck Putin apod.). Nesouhlas s politikou tzv. sionismu, což je tady jeden z názorových proudů, _nemá_ s umělým konstruktem ideozločinu tzv. „antisemitismu“ nic společného. Ale samozřejmě pro fanatiky potírající jakýkoli opoziční názor je to tento typ ideolozločinu učiněným požehnáním, protože umlčet lze každého, kdo je z něj obviněn, a lze jej i natvrdo zavřít. A to jen proto, že legitimně zpochybňuje oficiální povídačky (narativy) vydávané za absolutní pravdy. Za nenávist vůči Rusům nebo Palestincům navíc nehrozí nikomu absolutně vůbec nic.

   1. Fanatici, kteří vydávají své narativy, pochycené z různých konspiračních teorií, za absolutní pravdu, lze nalézat právě mezi židofoby. Názorný příklad takového fanatika je zdejší Gój.

    1. To je ale váš výklad. Připomínáte ty slovenské progresivní novináře z videa Modrého jelena, na nějž tu někdo dával odkaz. Z reality si vybíráte jen to, co se vám hodí, ale nejdříve to ještě musíte totálně překroutit, aby ten střípek zapadl do vaší ideologií apriori zformované představy. Ideologie natolik zvnitřněné, že od ní nejste schopna udělat byť jen minimální odstup. Takže ještě jednou, nepleťte si verbalizovaný nesouhlas s politikou tzv. sionismu s uměle vytvořeným zločinem tzv. antisemitismu (kterého se mimochodem dopouštějí v současné době všichni, kteří volají po vyhlazení Palestinců).

     1. Jakou zvnitřněnou ideologii máte na mysli?
      Jsme to naopak já, kdo má odstup, jste to Vy, kdo ho nemá.
      Kdo jsou ti všichni, co podle Vás volají po vyhlazení všech Palestinců? Už toto Vaše tvrzení svědčí o tom, že jste to Vy, kdo nemá odstup.

       1. Tak to nevyčítejte mně, já mezi ně nepatřím a do těch diskusí nechodím, jelikož by mě rusobové vyštípali a cenzoři vymazali.

        1. Jaké vyčítání ? Nedělejte ze sebe pořád chudinku oběť, ptala jste se „Kdo jsou ti všichni, co podle Vás volají po vyhlazení všech Palestinců?“ tak vám odpověděl.

    2. Bible je tedy konspirační teorií?

     Financování světových válek košer bankstery byly však organizované zločiny s desítkami miliónů mrtvol! A to je podstatné! Zločinem košer bandy (WHO, WEF, OSF..) je koronafašismus!

    3. Když vy tomu Gójovi skáčete tak krásně na lep – chybí vám argumenty a proto diskutujete pomocí podsouvání falešných dilemat (a pomocí naučených frází a spojení, kterým vůbec nerozumíte).

     Ten scallop i grcálek jsou fakt lepší.

     1. Gója (nebo Góje?) já považuji za umanutého blázna, těžko mu tedy mohu skákat na lep. Kdo je scalop a grcálek, to fakt netuším.

         1. Skvěle. Chápete rozdíl mezi konstatováním faktu, i když pro obě strany nepříjemného, a urážením ? Vy neustále kličkujete, uvádíte zcela irelevantní věci, vyrobáváte si co se Vám hodí, ignorujete co ne, neodpovídáte na otázky, na dotaz po konkrétním případu odpovídáte „najděte si“, divíte se ?

          1. Nekličkuju, říkám stále to samé, odpověděla jsem vám, kde tu diskusi najdete a nemohu za to, že nejste ani schopen sjet o pár článků níž.
           Neděláte nic jiného, než pohrdáte a urážíte. Nepředkládáte žádná fakta, ba ani žádné názory k věci, jen ustavičně svoje zcela mylné úsudky o mně.

          2. Vy tvrdíte, že je tam antisemitismus, vy tvrdíte že jej vidíte. Já o něm nevím, podle mne tam není. Pokud jej neukážete tak nejen že budu dále oprávněně přesvědčen že tam není, ale ještě že nepíšete pravdu.

   2. Rusofobie je hmatatelná. Je to Rus, tak je špatnej a hotovo.

    Ale pokud nesouhlasíte s politikou sionismu, mluvíte za ten názorový proud? No, proč byste ostatně nemohl. V každém případě ale nemluvte za ty, co zase mají – je to Žid/žid, tak je špatnej a hotovo. A pokud bych soudil jen podle zdejší diskuse, nevypadá to, že by takových bylo naprosté minimum. Přečetl jsem si takového dost dávno před Gazou, po Gaze podstatně více. V tom má autorka pravdu.

    Druhou věcí je (nebudu ukazovat prstem ), když někdo nesouhlasí se sionismem slovy – jako, politika sionismu se mi nelíbí. Nesouhlasím s ní z xyz důvodů. Ostatně, celý to dělají židáci. Už dávno z nich jde jen samý svinstvo…(to je parafráze, zobecnění ducha těch komentářů). Jak se z takových slov pozná, že jde o tu opozici sionismu, nemající nic společného s primitivní prvoplánovou nenávistí čehokoli židovského?

    1. Podle mého pokud si půjčím Vaše výroky, tak „je to Žid/žid, tak je špatnej a hotovo“, „Ostatně, celý to dělají židáci. Už dávno z nich jde jen samý svinstvo…“ je antisemitismus, který by se dal postavit na úroveň rasismu. Kritika konání israelské vlády nebo nesouhlas se zabíjením civilistů je názor, na nějž má člověk právo a není to v žádném případě nic anti. Mimochodem chováni israelské vlády kritisuje i spousta Židů.

     1. Ta má věta je zobecněná coby příklad. A samozřejmě je to přímo přiznání se k tomu „univerzálnímu“ antisemitismu – viz členění níže pro tdx.

      Osobně se mi konání izraelské vlády hodně příčí. Ale z mých osobních důvodů, které jsem naznačil pod Milenou. Jistě i mnoho jiných má pro sebe vysvětleno, zdůvodněno a pojmenováno, proč se jim to taky nelíbí. Jedni kvůli krvi jako takové, jedni proto, že je palestinská. Další kvůli obecné nechuti k chování silnějšího vůči slabšímu. Ještě dalším kvůli politice Izraele. Atd atd. A některým stačí – jsou to Ž/židi.
      Měl jsem to dát pod tdx, ale myslím, že v češtině žid znamená judaista a Žid je dle státní příslušnosti…

    2. Tak už jen ta svévolná dvojakost pojmu žid/Žid je dost chucpe, když použiji adekvátní pojem. Antisemitismus lze definovat maximálně jako nenávist vůči etnickým Židům. Jakékoli negativní vyjádření se vůči židům lze hodnotit na stejné úrovni jako nesnášenlivost k vyznavačům určitého náboženství nebo fanouškům soupeřícího sportovního klubu. Bohužel je (nejen) naše právní pojetí dost nejednoznačné, aby šlo účelově šermovat oběma pojmy, jak se to zrovna komu hodí.

     A k tomu druhému, třeba Občan tu v posledních dnech formuloval dost důvodů, proč je politika tzv. sionismu nepřijatelná. Co chcete slyšet víc?

     1. Ne, že chci, ale i bych rád slyšel.
      Jste si skutečně jistý, že každý přesně ví, co to je sionismus/antisionismus a semitismus/antisemitismus? Nechci podceňovat, ale máte sám v tom spolehlivý přehled? Měl byste přece vědět, že antisemitismus má víc tvarů. Státní, etnický a náboženský. Což se velmi mnoha lidem slévá. Vám tedy vadí co? Nábožko? Etnicita? Stát a jeho politika? Pokud to třetí, dokážete to verbálně či písemně oddělit? U mnoha komentářů různých diskutujících si tu buď nejsem tím oddělením jistý, nebo jej tam nevidím. A obávám se, že ne proto, že jsem slepý, ale protože to tam není…

      1. Tak znovu, žádný náboženský antisemitismus z principu nemůže existovat. Leda bychom adekvátně tomu chránili vyznavače libovolného náboženství. Jinak to v právním systému zakládá velmi nebezpečný precedent, protože to dělá z určité skupiny jedinců privilegovanou vrstvu povýšenou nad zákon, a to pouze na základě deklarativního přihlášení se k danému náboženství. Přičemž zákon ani nedefinuje podmínky, za nichž se zcela jednoznačně členem takto vyvolených legálně stáváte. Můžeme se tedy bavit pouze o antisemitismu na etnickém principu, a pak je to ve skutečnosti redundantní pojem pro dnes nadužívaný pojem „rasismus“ se zcela rozmlženým významem, případně pojem xenofobie.

       Za mě je to redundantní pojem v právním řádu, protože jej dostatečně pokrývají jiné právní kategorie. Nevím o žádné jiné skupině obyvatel, která není v naší společnosti přímo ani nepřímo nikým ohrožována, přičemž je ale zároveň abnormálně chráněna zákonem. Na druhou stranu u nás existuje mnohem ohroženější skupiny, ale chráněny nejsou vůbec nijak. A jak ukazují příklady na západ od nás, v případě „obohacení“ naší společnosti silnou muslimskou komunitou, zůstane veškerá ta abnormální ochrana jen fiktivně na papíře, v reálu se budou tolerovat ledasjaké projevy nenávisti.

      2. Ať se to nezužuje, píšu pod sebe.
       tdx 19:08

       Náboženství bylo mnoho staletí de facto jediným důvodem nenávisti k židům. Nepoučuju, protože to bezesporu víte. Jak od křesťanů, tak od muslimů. Zvyk je železná košile, u muslimů přímo titanová. Nenávist k židovi za to, že je věřícím ve svého Jehovu, je velmi významný parametr antisemitismu.
       (Precedens vyvolenosti přirozeně nepatří do legislativy, už jen v náboženství se napáchal zrůdností tzv. po kokot.)

       Do rozboru problematiky izraelského státu se pouštět nechci. Nejsem na to vybaven. Nechce se mi ani do toho etnického. Píšu sem o židech s malým ž především. A o tom, jak historická, vírou natvarovaná paměť je velkým motorem, ženoucím u mnohých jakési spontánní antisemitské – „ani pořádně nevím proč, ale mám to tak. Nemám je rád“. Je dost takových, kdo mají jako první důvod peníze, kdy židé je mají, proto mají taky vliv na všechno. A to móc špatný vliv. Proto je nemám rád. Tu „zděděnou“ náboženskou přísadu si u toho neuvědomí.

       Pro ilustraci – většina lidí má jakýsi odstup k homosexualitě. U jejího vnímání. Někteří pro problematickou představu sexu, jiní pro to přehnaně „buzerantské chování“ některých málo z nich (nezaměňovat s pride). A samozřejmě teď kvůli té přehnané agendě. Ale i tak je tam to stejné, jako u židů – ani pořádně nevím proč.
       Jedna věc je, že jsou „jiní“. Lidé v příslušné společnosti mají k jinakosti odstup. Druhá je ale znovu ta historická paměť, tvarovaná náboženstvím. To je zdaleka nejvíc odpověď na to proč. Kdo „vynalezl“ sodomii – od slova Sodoma? Je to smrtelný hřích…, což se rovná – homosexualita je smrtelný hřích. A smrtelný, to je něco moc špatného, takže kdo je takový, je moc špatný. Mnoho desítek generací mělo takový pohled, výsledkem je – prostě je to špatně, všichni to říkají už takovou dobu.

       Tento stejný prvek je přítomný i při pohledu na toho žida. Nepíšu to, abych „pomlouval“ křesťany či po nich muslimy. Ale právě křesťanství to v naší kultuře bylo, kdo se na tom podepsalo. Rádo se koneckonců chlubí, co pozitivního přineslo do lidské civilizace. Co negativního, o tom ale „důstojně“ mlčí…

 14. Cíl a prostředek k dosažení cíle.
  Cíl není mnohdy vidět, protože je zastřen těmi prostředky.
  Jak to vidím já : vrazi z Volstrýtu (copyright Jasánek) se mnoho let snaží dostat Íránu na kobylku. Možná je jejich prostředkem vyvolání války mezi Palestinci a jevreji a následného obvinění Íránu, že bez jejich podpory Hamásu by se ona válka nemohla konat. Bude následovat mediální masáž o nutnosti vyvolat konflikt s Íránem a lidi tomu ještě budou tleskat.
  Tomu nasvědčuje i bombometení v Syrii a Libanonu na letiště.
  Dobýt Írán je tvrdý oříšek, protože Peršané jsou vzdělaní, mají hornaté území (sever) a jejich země je rozlehlá. A důvodem pro napadení Íránu je jejich troufalost, že takřka opustili prodej černého zlata za $ a prodávají ho za Juany, Rupie, Rubly, € a dokonce za zlato (pro Turky) a jejich smlouvy s Říší středu.
  Ať se okamžitě propadnu doprostřed Hormuzského průlivu, jestli v tom nebude zrnko pravdy.

  1. Bu,bu a bu , rovnou do infantilniho ,stras klubu bu bu..Buuuu..
   Materska skolka pro hystericke choromyslne deti je jinde.

 15. Petr Štěpánek, Trikolóra:

  …Zatímco Izraelci za 75 let vybudovali bohatý prosperující stát se skvělým školstvím, moderním hi-tech průmyslem plným inovací a originálním zemědělstvím, kdy namnoze doslova poušť přetvořili v zahradu, Palestinci už 75 let sní svůj sen o zničení Izraele a děti učí házet kamení. Zatímco Izrael vrahy Palestinců trestá, Palestinci vrahy Izraelců oslavují. Zatímco Izrael bojuje, aby chránil své obyvatelstvo, Hamás své civilní obyvatelstvo využívá jako živé – a posléze mrtvé – štíty pro své zbraně, aby pak mohl krutými obrázky z odplaty, jež v Orientu musí následovat, celý svět citově vydírat. Nic z toho ovšem nic nemění na tom, že v některých lidech, a není jich u nás ani ve zbytku světa málo, je antisemitismus zakletý jak v koze….
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Utoky-na-Kubisovou-Statni-vyznamenani-od-Pavla-Rozesrav-ci-zakrocil-Stepanek-745201

   1. Já myslím, že Izrael jako civilizovaný stát trestá každého vraha.

    Ovšem stejně jako Rusové, Američané ( a ostatně i Češi …) nepovažuje za vrahy své vojáky, které vyslal do boje a oni tam pak zabíjejí (a to i civilisty, i když na rozdíl od Hamásu ti civilisté pro ně nejsou primárním cílem).

    1. Navíc Israel nepovažuje za vrahy své ozbrojené obyvatele ilegálně postavených osad na cizím území, kteří se vypořádávají s domácím obyvatelstvem. A to je dlouholetá praxe kritisovaná OSN i jinými mezinárodními organisacemi.

     1. A konkrétní příklad takového vraha máte? I se všemi okolnostmi , které bezprostředně předcházely té vraždě?

      1. Další oblíbený trik libtardích novinářů na oblbování lidí. A vy snad máte zmapovaný nějaký případ přesně opačný?

       1. Přesně opačný? Jakože někdo není vrah? Takových příkladů je přece bezpočet. Drtivá většina lidí přece nejsou vrazi, nebo si myslíte, že všichni Židi jsou?
        Nebo chcete příklad, kdy Palestinec zavraždil Žida? Takových příkladů je taky hodně – viz sebevražední atentátníci v autobusech, v restauracích…. –
        Jen namátkou:
        https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/sebevrazedny-atentatnik-zabijel-v-izraeli.A010304_095541_zahranicni_nad
        https://cs.wikipedia.org/wiki/Pesachov%C3%BD_masakr

        https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-sebevrazedny-atentatnik-utocil-v-izraelske-beerseve-40105000
        Vy fakt ničemu z toho nevěříte?

         1. To spíš jednodušší lidé jako Vy si to neumí dohledat i jinde. Vaše nevěření je pak stejně bezduché, jako věření Pepka Vyskoče.

        1. Přesně opačný příklad… Vážně, rozumíte psanému textu? Tím je myšlen zmapovaný případ, kdy Palestinec zavraždil Žida. Ale ne že o tom psal český mainstream, ale dle vašeho požadavku případ zmapovaný až k prapůvodní příčině.

      2. Stačí zadat do vyhledávače – the murder of a Palestinian youth in the West Bank – a máte celou stránku

    2. Humanitu nadlidí lze pozorovat – na šikaně, teroru a vraždění původních obyvatel Palestiny.

     🧐Já(Nidal Saleh) jsem se narodil v roce 1936. Když jsem už uměl mluvit a chodit a tak dál, začínal jsem si všímat maringotek, ve kterých bydleli takoví cizí lidé. Bylo to asi jako když tady vidíte černocha, tak víte, že není odtud, že odněkud přišel. My jsme byli pod britským mandátem, můj otec byl ředitel školy a když jsme chodili z Nábulusu za babičkou do Ramlehu, tak jsem se jí ptal: „Co to je za maringotky? Co to je za lidi? Odkud jsou?“ A ona mi odpověděla, že to jsou židé. Že je teď v Evropě válka, že tam mají problémy a Britové je dočasně pustili sem. My jsme pohostinný národ a oni jsou v tísni, tak abychom je tu nechali pár roků, než se to v Evropě uklidní a oni se zase vrátí. Jenže během doby se začaly maringotky měnit ve vesnice, vesnice na větší vesnice, na městečka a ti chudáci, kteří přišli, už měli zbraně. Pamatuji, že chodili v khaki oblecích jako vojáci a Palestinci už začali cítit, že se děje něco nekalého. Pamatuji si na demonstrace v ulicích za to, že je Palestina naše a tak dál. No a Britové řekli, že celý problém předají OSN. My jsme tomu ani nevěřili. Představte si, vy někde žijete a přijde někdo cizí, bere vám bydlení a vlast a vyhazuje vás… My jsme si mysleli, že to je nějaká povídačka. Ale stalo se. Najednou jsme se dozvěděli, že nějací cizí lidé v OSN zasedli a rozdělili naši vlast na dvě části – jednu pro židy a jednu pro Palestince. To jsme samozřejmě nechtěli a odmítali, ale židé byli najednou ozbrojení. Židé začali dostávat zbraně z Evropy, hlavně z Československa. My jsme zbraně neměli. Odkud? Angličané, když u někoho objevili pušku nebo pistoli, tak ho pověsili nebo zavřeli. No zkrátka ty židovské bandy Haganah a Štern začaly vraždit i celé vesnice jako Dejr Jasín, lidé byli vyháněni z domů a v květnu 1948 vznikl stát Izrael. 800 000 Palestinců bylo vyhnáno z domova. Dodnes jsou jich skoro 3 miliony. Žijí v maringotkách, v chatrčích, v táborech v takových opravdu bídných podmínkách. V samotné Palestině, v Jordánsku, v Sýrii v Libanonu a dalších zemích žijí uprchlíci a návrat jim není povolen. Jak jsem napsal ve své knize „Svědectví o morálním úpadku“, kolem roku 1820 byly v Palestině jen dvě židovské rodiny. V Balfourově deklaraci z roku 1917 britská vláda vyhlásila, že podporuje úsilí židů o vytvoření národní domoviny v Palestině a udělala všechno pro realizaci tohoto záměru. Velká Británie si přisvojila právo rozdávat naše území.“

    3. Tak to se velmi mýlíte. Vrahy domorodců že Západního břehu netrestá nikdo. Jen letos zabili osadníci 200 Palestinců. Oficiální statistiky. V Gaze už je podle OSN 8000 mrtvých. Nechápu, opravdu nechápu, jak toto může někdo hájit.

     1. Tak napište konkrétní příklad. Já přece žádnou vraždu nehájím. Abych ji mohla hájit či nehájit, musím přece znát konkrétní okolnosti, jak k té vraždě došlo.

       1. Když nějaký atentátník zavraždí desítky lidí, je nanejvýš pravděpodobné, že jsou mezi nimi nejen Židé, ale i ne-Židé. A určitě, pokud přežije, bude potrestán. Proč máte potřebu to vůbec rozlišovat? Vrah je vrah, bez ohledu na národnost oběti.

        1. To je u vás vážně konkrétní příklad ? Pořád dokážete překvapit. Navíc dotaz byl na cílenou vraždu druhá strany.

          1. Nikoli, to o čem píše paní Kunšteková je zaznamenáno OSN a dalšími. Pokud vy něco tvrdíte, doložte to. Jako třeba neGójův antisemitismus ve zdejší diskusi. To je daleko jednodušší než se prohrabávat záznamy institucí a týká se to zdejších přispěvatelů, které ten výrok uráží.

  1. Zatímco Izraelci za 75 let vybudovali bohatý prosperující stát

   To se jim to buduje, když židovstvo celého světa jim posílá výsledky práce gojimů. Z protektorátu Německa, z košer USA…

   🕎originálním zemědělstvím, kdy namnoze doslova poušť přetvořili v zahradu,

   Palestinci pěstovali pomeranče a olivy dávno před okupací sionisty. S tou pouští to nebylo až tak dramatické.

   🕎Palestinci už 75 let sní svůj sen o zničení Izraele a děti učí házet kamení.

   Zatímco Izraelci po nich střílí.

   Trikolóra je tedy další židovský projekt? Jako by nestačila Pětidemolice a ANOfert!

   🧐Tyto částky [potřebné k vyčištění Gazy] jsou ve srovnání s izraelskou ekonomikou minimální,“ říká Weitman. „Investice miliard jednotlivých dolarů do vyřešení tohoto obtížného problému je inovativní, levné a udržitelné řešení.“

   Weitman uznává, že jeho plán se v podstatě rovná Izraeli „koupě pásma Gazy“, ale říká, že by to pro sionisty byla „velmi výhodná investice“, protože by „časem přidala hodně hodnoty“. Tvrdil, že „stav země“ v regionu poskytne „mnoha“ izraelským osadníkům vysokou životní úroveň, čímž umožní expanzi osad v Gush Dan poblíž egyptských hranic a dá „obrovský impuls pro kolonizaci v Negevu,
   Sionistický think-tank zveřejnil plán palestinské genocidy, Kit Klarenberg

  2. Aj túto úvahu stojí za prečítanie od Simplicusa: Největší nebezpečí situace spočívá ve skutečnosti, že Netanjahu a jeho nejhorlivější pravicoví lokajové v tom vidí potenciálně jedinou příležitost k uzákonění desetiletí trvajícího plánu na úplné vymazání „Palestiny“ jednou provždy. Pokud by se tento konflikt týkal pouze samotného Hamásu, nebylo by se čeho obávat. …….. https://simplicius76.substack.com/p/world-plummets-into-eschatological …… a je to aj u Bavora …

  3. Narozdíl od mnohých nejednou Mileno souhlasím s tím, co napíšete. Ale například teď nemám jak. Vždyť to máte – sice teď od Trikolóry, ale sama taky – v tom režimu, že jeden je tam hodný, minimálně spravedlivý. A druhý zlý a nespravedlivý. To přece nejde. Často sice tím oponujete těm, kdo ta znaménka mají opačně, ale nejde to ani tak.

   Lhostejno, jestli Mossad dopředu věděl/nevěděl. To je jen konsekvence. Hamás to prostě udělal tak, jak to udělal. A to „blízkovýchodním“ způsobem, kde oslavování bestiálních vražd je de facto kolorit. Tu „technologii“ jim nikdo neodpáře. A je stejně tak lhostejno, zda izraelští vojáci či občané taky okázale křepčí u mrtvol, nebo ne. Zabíjejí a zabíjejí, tím je to dáno.

   Snad mi uvěříte, že to skutečně není obhajoba „nebohých palestinských, nic společného nemajících civilistů“. On je nebohým málokdo z lidí na světě. Když, tak jen dočasně. A obzvlášť tam, protože nebohost je tam neodlišitelná od latentní nenávisti (jako prakticky v celém muslimském světě) vůči všemu židovskému. Neodlišitelná taky od toho, kdy se nebohý okatý palestinský hošík poprvé chopí granátu. Což není taky ani žádný předsudek (to připomínám pro „humanisty“), protože to nepřisuzuju všem. Jen velmi a velmi (a velmi) mnohým, ony ostatně všechny ty tisíce bestiálních teroristů taky kdysi byli okatí hošíci. A nebudu pátrat po prvenství slepice nebo vejce, tzn. kdo komu dřív způsobil, že nenávidí. Nebudu, protože okatých židovských hošíků, kteří si následně za nehty nabrali místo obvyklé špíny krev, je taky tři nízkozáda.

   Pokud budete „bojovat“ s těmi, kdo vidí židy jako zlo, pouhým přechylováním toho zla, kam se dostanete? Nikam, to mi věřte. Mohl bych to stejné, jen v obráceném pořadí, napsat právě židobijcům. Ale protože mi připadáte objektivnější, píšu to sem.

 16. Co semitismus?
  Co židismus lze vyčíst v literatuře, kterou mají nadlidé vymyté mozky, ve Starém zákoně, po židovsku v Tóře. Rabíni další pestrost pravdolásky rozpracovali v Talmudech.
  Ze čtení takové literatury může bolet hlava, ale gój se poučí, kde měly kořeny otroctví, feudalismus, lichvářství a padělatelství peněz, komunismus, fašismus, covidismus, grýndýlismus, ukro fašismus nebo nejnovější košer zločin, gazaismus;

  🕎V roce 2004 předložil sionistický demograf Arnon Sofer z univerzity v Haifě podrobné plány izolace Gazy přímo vládě Ariela Sharona. To zahrnovalo úplné stažení izraelských sil z regionu a zřízení přísného sledovacího a bezpečnostního systému, který měl zajistit, že nic a nikdo nevstoupí ani neodejde bez sionistického souhlasu. Předpovídá věčné krveprolití:

  „Když bude 2,5 milionu lidí žít v uzavřeném pásmu Gazy, bude to lidská katastrofa. Tito lidé se stanou ještě většími zvířaty, než jsou dnes… Tlak na hranici bude strašný. Bude to hrozná válka. Takže pokud chceme zůstat naživu, budeme muset zabíjet, zabíjet a zabíjet. Celý den, každý den… Jediná věc, která mě zajímá, je, jak zajistit, aby se chlapci a muži, kteří budou muset zabíjet, mohli vrátit domů ke svým rodinám a stát se normálními lidskými bytostmi.“
  https://zvedavec.news/komentare/2023/10/9848-sionisticky-think-tank-zverejnil-plan-palestinske-genocidy.htm

 17. Tato věta: „Přesto civilistům, kteří zemřeli v pásmu Gazy za posledních 50, 20 nebo dokonce „jen“ 14 let, se nedostalo prakticky žádné celosvětové pozornosti“ prostě není pravdivá. Není pravdivá ani v euro-americkém světě, a už vůbec není pravdivá ve světě islámském. Tam se naopak dostává utrpení Palestinců velmi nadstandardní pozornosti, zatímco jejich teroristické činy jsou bagatelizovány, upozaďovány nebo omlouvány minulými křivdami a leckde dokonce oslavovány.
  O tom, že ta věta není pravdivá, svědčí ostatně i ono hlasování OSN, kvůli kterému chce Černochová z OSN odejít.

  Když jsem tady poukázala za to, že viníkem tohoto nového kola bojů (započatého 7. října) je Hamás a že by pávě Hamás mohl to šílenství zastavit tím, že propustí všechny rukojmí a vydá k potrestání všechny , kdo se na tom bezprecedentním zločinu na nic netušících civilistech podíleli, dostalo se mi velmi nevybíravých útoků od mnoha zdejších židofobů.

  Šokovalo mne, kolik nenávisti k Židům tady v této diskusi je. Zdá se, že od dob hilsneriády se v negativním vztahu k Židům vůbec nic nezměnilo. Že v tom nejsme o nic lepší než Ukrajinci nebo hitlerovské Německo.

  1. Milena.
   Kdyby to byl jen Izrael-Palestinci.
   Vůbec nevíte nic z historie,jak se židé obohacovali,lhali,podváděli o jejich korupci škoda mluvit.
   V posledních třiceti letech,to jen vyhřezlo úplně na povrch a násobně se to zvýšilo.

    1. Ano ? Tak podložte své výroky, třeba „Šokovalo mne, kolik nenávisti k Židům tady v této diskusi je.“ s vynecháním Góje, protože mluvíte v množném čísle, tedy nemluvíte jen o něm.

      1. Vážená, pokud byste nebyla schopna se ani pokusit své výroky doložit jedním příkladem, tak by to cosi říkalo o vás i jejich váze.

  2. Milá Mileno,
   to že si již hodně dlouho myslím, že na BV tahá Izrael za delší konec provazu a s výjimkou dohod z Oslo neudělal nic proto, aby ty konce byly zhruba stejné – že to je nenávistný postoj k Židům a projem antisemitismu?

   1. Kejháte jako potrefená husa. Zrovna Vás si z té zdejší diskuse, o které jsem psala, vůbec nepamatuji, tento Váš postoj neznám a tudíž jsme ho ani nemohla nazvat nenávistným postojem či antisemitismem.

    1. Zkuste si laskavě přečíst co Rosolozub napsal a pochopit to. Vaše odpověď je buď omylem jinde nebo zcela mimo mísu.

  3. Protože s někým, kdo má černobílé vidění konfliktu a každý historický fakt, každou kritiku israelského vedení prohlašuje antisemitismem, se nedá diskutovat. Mimochodem podle vašich měřítek je minimálně polovina židovských obyvatel Israele antisemitská.

    1. Ano ? Tak podložte své výroky, třeba „Šokovalo mne, kolik nenávisti k Židům tady v této diskusi je.“ s vynecháním Góje, protože mluvíte v množném čísle, tedy nemluvíte jen o něm.

        1. Vy nic nedokládáte, nedala jste jediný odkaz na příspěvek, jediný takový názor. Já v té diskusi byl, krom Góje si nepamatuji nic.

  4. 🕎 viníkem tohoto nového kola bojů (započatého 7. října) je Hamás

   🧐Sionisté spáchali Hamás a umožnili vyzbrojení Hamásu v koncentráku Gaza. A umožnili výpad z koncentráku Gaza na zfetoné tanečníky. Cílem, jestli to chápu, nebylo zabíjet neozbrojené civilisty.

   Na pobřeží Gazy jsou zásoby plynu.
   Gaza v představách některých košer vědců umožňuje velký rozvoj. Salámovou metodou válčit o další území, až do zničení světa.

   K tvé židofílii, soudružko, musím poznamenat, že ukrajinská tragédie je způsobena válkou židů s židy. Na vrcholu moci banksterů Black Rocku proti mocipánům ovládajícím Rusko.

    1. Zvlášť pokud na mé straně argumentace je kritika košer zločinů; světových válek, válek v Sýrii, Iráku a stovek dalších projevů pravdolásky.

   1. A no tak …. Kdyby Palestinci v Gaze nekopali útočné ,tunely a nevyráběli rakety, mohli se doslova topit v penězích, které jim posílala Evropa i arabské státy. Vzhledem k tomu co vykopali a sestrojili, vůbec nejsou primitivní a líný národ. Kdyby svoji pracovitost věnovali mírovému budování, mohl být z toho jejich koncentráku pro dva a půl miliónu muslimů kvetoucí stát, přímo Benátky Východu. Nejsou, protože Hamás. Libanon se také nazýval Benátky Východu. Už nejsou, protože Hizballáh.

    Tak si to vy obhájci trpících Palestinců srovnejte v makovici.
    Od samotných Palestinců zmoudření očekávat nelze, protože mají v hlavách jen Korán a na zdravý rozum jim tam už nezbylo místečko.

  5. Jestliže jakoukoli kritiku státu Izrael považujete za antisemitismus, pak jste článek četla zbytečně. Nebo jste ho nečetla, protože tak zní vaše komentáře.

   1. Je to zajímavé, ona vlastně rozporováním věty „Přesto civilistům, kteří zemřeli v pásmu Gazy za posledních 50, 20 nebo dokonce „jen“ 14 let, se nedostalo prakticky žádné celosvětové pozornosti“ je sama důkazem pravdivosti této věty, protože jasně ukazuje, že k ní se tyto informace nedostaly. A věří, že by jí je jinak naše média poskytly, což je přesně popisováno ve Vašem článku.

 18. No právě, děti.
  A za ně se ti dobráci z Hamásu schovávají.
  Zdalipak si to Obhájí před tím jejich bohem?
  Obávám se, že levou zadní.

  1. To by musel ten jejich pedofilní bůh napřed existovat, potom by se vidělo. Ale ani oni ani ti z druhé strany to neokecají.

   1. Řekl bych, že si toho svého boha vytvářejí ku svému obrazu.
    No a před takto vytvořeným si obhájí ledacos.
    Jedni i druzí.

    1. No ale oni jednou stanou před tím opravdovým, ne před svými výmysly a představami. A tam neobhájí Hamás ani Netanjahu.

 19. Paní Kunšteková po dlouhé době sdílí kvalitní článek, který nezní jako replika imáma z mešity nebo jako blouznění veggie-raw-antifa-levico-pirátského havloteroristy v jeho nejnovějším podcastu na alternativním rádiu. Děkuji.

  Chtěl bych jen něco podotknout k tomuto:

  „A právě zde vstupuje do hry antisemitismus. Každý, kdo kritizuje změnu klimatu, je „popírač klimatu“, každý, kdo kritizuje podporu Ukrajiny, je „nepřítel demokracie“, každý, kdo kritizuje proticovidová opatření, je „popírač covidu“ a každý, kdo kritizuje smrtící reakce Izraele na útoky Hamásu, je „antisemita“.“

  Já dodávám, že autor zapomněl uvést to, že: “ Každý, kdo kritizuje radikální islám a zneužívání arabských civilistů jako štítů jejich vlastním hnutím, je ihned označen za“ židovskou děvku, sionistického poskoka, zednáře, reptiliána a neoconského pěšáka.“

  To tam chybí.
  A nyní již opouštím diskuzi, neboť se mi nejeví správné diskutovat s fanatickým Gójem o tom, jestli byla dřív slepice anebo vejce.

  1. Pojem antisemitismus je pojem velice univerzální jako účinný prostředek k ucpání huby pod hrozbou trestu komukoliv, nehodícímu se do krámu.
   Vypěstovat tento pojem a dostat ho na výsluní trvalo řadu let, dalo to fušku, ale nese to své ovoce.
   Oproti antisemitovi je například takový populista, či jiný antisystémový kazišuk učiněný beránek.

  2. Vy znáte u nás nějaké příznivce radikálního islámu ? Podle mého se ho většina lidí bojí a vítači jej popírají.

  3. Dřív než slepice byli asi Jasánci.

   Islamisty do Evropy pašují košer organizace. Ze Švédska tak nadlidé spáchali přímo obohacený stát.

 20. Bradaty vtip : Setkali se americky a sovetsky diplomat. American : Slysel jsem ze v SSSR se rozmaha antisemitismus. Kolega mu na to rozhorcene : Nesmysl, dyt jen v moskevske filharmonii mame 21 Zidu ! American se zamysli : I my mame v newyorske filharmonii Židy – ale kolik, to nevime… 😀

 21. Před více než dvaceti lety jsem napsal:

  Bylo, je a bude mnoho krásných velkých ideálů, krásných myšlenek s krásnými symboly. Křesťanství, islám, národ, svoboda, spravedlnost, demokracie, …
  NEBEZPEČÍ VELKÝCH MYŠLENEK JE V TOM, ŽE SE ZA NĚ SNADNO SCHOVAJÍ NÍZCÍ LIDÉ.
  Je možné, že nízký člověk vzal symbol nazývaný ISLÁM jako svůj štít a konal ZLO.
  Možná jiní lidé, kteří považují za svůj symbol ISLÁM jásali.
  Jiní se zhrozili a řekli, že toto není jejich ISLÁM.
  Je možné, že nízký člověk vezme symbol nazývaný SPRAVEDLNOST jako svůj štít a bude konat ZLO.
  Možná jiní lidé, kteří považují za svůj symbol SPRAVEDLNOST budou jásat.
  Jiní se zhrozí a řeknou, že toto není jejich SPRAVEDLNOST.
  Je velice jednoduché vybrat si na hromadě symbolů jeden třpytivý.
  Je pohodlné, najít si někoho, kdo mi bude tento symbol vykládat, kdo jeho obraz bude přede mnou nosit, kdo mne ve jménu tohoto symbolu povede životem, kdo mnou do smrti bude manipulovat.
  Možná, že se potom spletu a budu říkat ISLÁM a měl bych říkat ZLO.
  Možná, že se potom spletu a budu říkat SPRAVEDLNOST a měl bych říkat ZLO.
  Věřit vykladačům symbolů je tak pohodlné.
  Půjdeme, na hromadě symbolů si vybereme své symboly, na hromadě nožů si vybereme své nože a počkáme až nás pošlou, abychom se navzájem podřezali.
  Nikdy se nedovíme, kdo a proč nás vlastně poslal, nikdy se nedovíme, kdo a proč poslal naše vrahy.
  Budeme takhle pohodlní a takhle si zařídíme život ?

 22. problem je ze za pojem antisemitsky se schovavaji lide kteri se snazi sabotovat nase vlady stotu a ovladnout ekonomicky cely svet. Prikladem je trena nas oblibenec Soros ktery si dokonce vykoledoval ze skupina ortodoxnich zidu zalozila sdruzeni Zide proti Sorosovi ktere naprosto odmita aby se pokazde kdyz po nem nekdo jde za jeho ovlivnovani neziskovkami a dalsi zverstva proti demokracii zacal jecet ze dotycny je antisemita s tim, ze Soros neni praktikujici a je pouze rozeny.. Obsazeni bank J.P. Morgan, skutecni vlastnici BlackRock a Vanguard, to jsou rovnez ze stejne pleme ale moje znechuceni z nich opravdu neplyne z antisemitismu ale z toho co jako lide delaji s nasimi zivoty pomoci destrukce ekonomiky svymi penezi.

 23. Tohle „antisemita, antito, antitamto“ se mně netýká.

  Fanatičtí ručníkáři Aláh agbar jsou negativní otisk pejzatců s kloboučkem nebo jarmulkou.

  Z obou provedení krajního radikalizmu jde STRACH.

  1. 👍👍
   No právě a teď si vezměte, že vyjednávat s nimi nejde, a když se ocitnete mezi rozzuřenýminosy psy, tak jste jako první na ráně. Proto ty neustále diskuze o tom, koho si vyhrává za koho se postavit. Luxus neutrality si totiž mohou dovolit pouze „pračky na peníze všech“ jako např. : Švýcarsko.

 24. Dneska palec nahoru.
  Společnost je hluboce rozdělena. To co se nepovedlo v prvních třech příbězích se stupňuje ve čtvrtém.
  Západní politika je slabá, zkorumpovaná a děla vše pro naši likvidaci.
  Děkujme bohu za všechny antivaxery, proruské dezoláty a popírače klimatu, protože bez nich bychom tu už nebyly.
  Nicméně hra spěje ke konci. V naší malé kotlince to opět jako vždy prošvejkujeme, jsme chechtající líné bestie.
  Ale na východ, západ a jih od nás nastane peklo.
  Můj tip?
  Okolní státy kolem Izraele se zapojí do hry. KoZa podpoří Izrael a tím vyvolá ve svých zemích občanské nepokoje. Na Ukrajinu se zapomene a Rusko si vezme co bude chtít.
  A velké americké finále ve stylu Hirošimi a Nagasaki to ukončí.

  1. Něco mi říká, že pokud dojde na atom, nebude to USA/RF kdo to začne. Obě země mají letitou a dobře zážitou představu co přijde po zmáčknutí červeného tlačítka – vítězství si chcete přeci užít a užívat, a ne sotva přežít/přežívat v jaderném krytu.
   Ale kde je asi vtloukáno od mala do hlavičky, že padnout v boji je cesta do ráje? Izrael má odhadem 200 ks atomovek, a pokud se koalice arabských zemí semkne a vezme Izrael stečí, tak ten arzenálu použijí. Tam to nejsou atomovky na vojenské přehlídky a taknějak k odstrašení, ale k užití.
   Jediný kdo Izrael v jaderném zbrojení nějak dotahuje (včetně raketových nosičů) je Irán, a ten už delší dobou obohacuje uran na (nad?) 80 % 235-U a s IAEA zrovna moc nespolupracuje.
   Uranová atomovka sice není z těch nejsilnějších, ale nepotřebuje tolik dalšího know-how…

   1. Souhlas, Rusko si bude v této hře držet odstup a soustředí se na své cíle.
    Takže lze souhlasit, pokud se na Izrael vrhnou hordy, tak je předpoklad použití jádra.
    Takže vyhlídky nic moc.

   2. Arabská atomovka potřebuje hlavně hodně velbloudů, kteří ji přitáhnou hlíže ke hranicím Izraele. Kýženého stavu dobytka bude dosaženo již brzo, takže se dočkáme. Pokud se Izrael nepochlapí a nezačne útok jako první, tak mu ty atomovky už nepomůžou. Když jde o existenci, mohl by jít humanismus stranou a řešit se až po válce. Konec konců to zhruba platilo i za II. světové války. Připomínám, že Japonsko atomovou zbraň nemělo !

    1. Obávám se, že poněkud ten Irán podceňujete. To nejsou nevzdělaní vopičáci z pralesa, je jich asi 80 milionů, ani tu ekonomiku navzdory sankcím nemají úplně nevýkonnou a mimo jiné, kšeftují i se Severní Koreou…

 25. On ten slovní pojem “ antisemitismus“ není příliš šťastný, no ale je již zavedený, tak už se s tím nedá nic dělat, možná časem.
  Totiž : Existuje „semitismus“ ? Že by obdoba slov jako jsou : “ slavismus“, “ rusismus“ , “ germanismus“ „amerikanismus“ atd ? Což jsou ale pojmy spíše z oblasti lingvistiky, jazykoznalectví. Kdy pojmy jako “ antigermanismus“, “ antirusismus“. etc. by asi byly těžko doložitelné nějakými příklady.

  „Předpojatá, neopodstatněná nenávist vůči Semitům. “ Tak by to asi mělo být správně.
  Což ale obsahuje v sobě i nenávist vůči Arabům a dal. Takže opět problém ?

 26. Dokud hořely jen křesťanské kostely … a ať se služební čtenáři, grcálci i zsobotnici třeba poserou. Realitu neohnou.

  1. Tlustá Majda už se smaží v pekle. Na ty současné to čeká, před Bohem opravdu ty hromady mrtvých neokecají.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *