13 června, 2024

Co může dělat každý aneb: O reálné moci „Františků“

Není to tak dávno, kdy jsem publikoval článek „Kdo drží reálnou moc aneb: Až podepíše František“. V článku jsem chtěl poukázat na mechanismy, které jsou absolutně nezávislé od státní moci a vybral jsem si pro ilustraci scénku z filmu „Všichni dobří rodáci“, kde sedlák František, jehož roli výborně ztvárnil R. Brzobohatý, byl nespornou místní autoritou oproti legálnímu zastupitelstvu obce. A pokud nastal rozpor mezi legálním vedením vesnice a názorem sedláka Františka, ostatní sedláci prohlásili památnou větu: Podepíšu až podepíše František.

Jinými slovy – František držel reálnou moc. Zastupitelé vládní moci situaci vyřešili tak, že vynaložili max. úsilí na „zlomení“ Františka, aby v podstatě eliminovali jeho reálnou moc. Tvrdím, že pokud by takových „Františků“ bylo ve vesnici více, tak tu skutečnou, reálnou moc nezlomí.

Mimochodem – v anglosaském světě je neméně kvalitně umělecky zpracováno stejné téma. Ovšem, jak jinak, ti anglosašští kovbojové k řešení problému přistoupili podle jejich matrice, která byla a je základem všech westernovek … násilím a střelbou.

Mário Puzo napsal výbornou knihu – Kmotr, kdy došlo i na stejně výborné filmové zpracování. Domnívám se, že je velmi málo lidí, kteří Kmotra nečetli nebo alespoň neviděli film. A tam je přece situace, kdy na oslavě Kmotra jménem Don Corleone ten v soukromí přijímá své spoluobčany, aby vyslechl jejich prosby a žádosti. Jedním s žadatelů o přijetí je i člověk, který odmítal praktiky Kmotra a jeho „rodiny“ – tuším, že se jednalo o majitele pohřebního ústavu. Ten člověk to v rozhovoru s Donem Corleonem přiznal a volně přeloženo říkal: … věřil jsme v zákonnost, věřil jsem v dostupnosti spravedlnosti pro každého, kdo dodržuje zákony, ale byl jsem podveden, zneuctěn … a proto Vás, Done Corleone, žádám o pomoc … O co šlo – nějací mladíci z vyšší společnosti „zneuctili“ jeho dceru, což pro italskou náturu byl akt horší než vražda. Jako spořádaný občan spoléhal na soudy a spravedlnost – vždyť sám se snažil žít příkladným životem. K soudu s pachateli sice došlo, ale rozsudek byl výsměchem

… proto usoudil, že se obrátí na někoho, kdo drží reálnou moc, což mj. obnášelo ale přistoupit i na jeho hodnotové vidění světa.

Na výsledek si snad vzpomene každý – Kmotr to neřešil pomocí soudů, ale velmi účinně svými metodami…

Dále jsem ve svém článku psal, že mě na všech besedách a jiných akcích vlastenců chybí nezbytná část věnovaná praktickému návodu pro obyčejného skladníka ze šroubárny, jak může ke změně přispět osobně.

Domnívám se, že aby každý pochopil, jak sám může ovlivnit situaci, je nezbytné poukázat na mechanismy, kterými se lidé podvědomě řídí … aniž by si uvědomovali samotný princip. Většina k tomu intuitivně přistupuje stylem – tak to je, nebo tohle je lidová moudrost atd.

Takže:

1. Ač se to nezdá, každý svým vystupováním ovlivňuje své okolí, resp. informační pole, které má obrovský vliv na formování věcí budoucích. Pokud se bavíte v hospodě u piva, ovlivňujete svými názory, případně argumentováním fakty, hosty v doslechu, pokud k Vám přijde návštěva ovlivňujete svými názory pozvané, pokud napíšete článek(y), ovlivňujete svými názory každého, kdo si je přečetl … atd.

A v podstatě jde o to, zda se s Vašimi názory ztotožní nebo ne a podle toho se v souladu s nimi začnou chovat nebo ne.

2. Snadnější pozici má ten, kdo něco umí, kdo je v něčem odborník, tedy je v nějakém lidském oboru autoritou, resp. je „Františkem“. Tady to totiž funguje tak, že lidé mají podvědomě snahu přebírat postoje a názory lidí, kteří něco umí, něco dokázali. Zpravidla si řeknou něco na způsob: … ten člověk není úplně blbej, protože něco dokázal, jeho názory a myšlení nemohou být úplně out … Za příklad si vezměme Vidláka – léta dennodenně psal a vybudoval si nemalou čtenářskou obec. Díky tomu je dnes zván do různých médií, protože tamní činovníci si zajisté řekli – má dlouhodobě vysokou čtenost, tedy jeho názory očividně nebudou úplně „mimo mísu“. A všimněte si, že dnes je úplně jedno, zda původní autoritu si vybudoval na znalostech o zemědělství – aktuálně je zván, aby se vyjádřil i k problematice, která se zemědělstvím nemusí až tak souviset.

3. Ta intuitivní snaha přebírat postoje a názory od lidí byť s malou autoritou je založena na naprosto racionálním faktu – neprotivit se tomu kdo má reálnou moc. Pokud bude např. v širokém okolí jenom jeden zubař, tak je naprosto iracionální ho začít pomlouvat a začít roztrubovat, že je to hňup a špatný dentista. Naopak – lidská vlastnost je taková, že i pokud s jeho názory nesouhlasíte, tak je intuitivní snaha jeho postojům a myšlenkám přikládat vyšší váhu tím, že budeme zkoumat, proč si myslíme, že daný názor je mylný … a třeba nakonec pod tíhou faktů přijde odpůrce na to, že se mýlí on.

4. Faktem je, že naprostá většina lidí se o politiku nezajímá, zajímat nechce – chtějí mít klid a užívat si života. Tohle je na samostatnou kapitolu, protože právě tento jejich postoj je příčinou jejich potíží a zneužívání. Ale jak píšu, je to fakt, který nezměníme a je s ním třeba počítat. Ovšem bez podpory této mlčící většiny nelze získat reálnou moc takové síly, která by eliminovala např. dnes řádění 5demolice. Ty lidi je třeba většinově získat na naší stranu, získat jejich sympatie. A ty rozhodně nezískáme když:

 • tyto spoluobčany budeme nazývat ovcemi, tupci, nevzdělanci a jinak je častovat dehonestujícími nálepkami
 • ten, kdo má nějakou úroveň reálné moci jim bude vnucovat své názory.

Nedávno M. Koller se pustil do „pseudovlastenců“ jmenovitě Druláka, dále např. Kapala z Svobodného rádia onálepkoval „NATO-Kapal“ atd. Pojďme si rozebrat mechanismus, co M. Koller udělal a zda svou reálnou moc rozšířil nebo oslabil.

M. Koller je bezesporu vojenským odborníkem, má tedy nějakou reálnou moc, kterou je schopen působit na své okolí. Ovšem může ji jak rozšiřovat, ale také zmenšovat. Jak jsem psal, naším cílem by mělo být získat min. sympatie většiny tzv. mlčících občanů. Ty sympatie nezískáme např. tím, když nebudeme používat slušné vystupování – tedy žádné nálepkování, hrubá slova a vnucování svých názorů, protože přesně tohle dělá protistrana. Už jen mírně vzdělaný obyčejný občan, si musí říct: … proč se mám k nim přiklonit, když je to to samé – nálepkování a vnucování nějakého jedině správného názoru. Naopak, pokud chcete svou reálnou moc posilovat, pak je naprosto nezbytné svým vystupování tyto lidi neodrazovat a pouze předkládat fakta, aby se sami rozhodli. Můžete je navést prohlášením, že Vy se přikláníte k tomu a tomu, ale konečné rozhodnutí je samozřejmě na nich. Je totiž obrovský rozdíl, když p. Kapala onálepkujete titulem „NATO-Kapal“ nebo když řeknete, že podle vašeho soudu je p. Kapal příznivcem agresivního spolku NATO – agresivní, protože aniž by bylo napadeno, tak bez mandátu RB členové tohoto uskupení napadli např. Libyi a Srbsko … a doložíte jeho výroky, které dokladují jeho lásku k NATO. Jako naprosto nezbytné je ale nevnucovat soud druhým, ale suše oznámit, že pro Vás (autoritu) je p. Kapal prostě vyznavačem a schvalovatelem agresí NATO.

Mějte na paměti, že lidé mají snahu instinktivně přebírat postoje a názory autorit a bytostně nesnášejí, když je jim něco vnucováno – byť i jen názor.

Dále, pokud chci svým spoluobčanům sdělit, že p. X.Y. občas tak trošičku lže, tak větší sympatie než oznámením a onálepkováním, že je lhář (byť usvědčený) získáte tím, že poukážete na fakta, která jednoznačně dokazují avizované lhaní a přidáte, že pro Vás (jakožto pro autoritu) je p. X.Y. už jen lhářem.

Co se týče p. Druláka, tak M. Koller otevřel, dle mého celkem nešikovně, téma, které se bude muset prodiskutovat. Zkráceně jej lze nazvat – zda používat „recyklované politiky“. I zde platí v plné míře to, co jsem napsal výše – jakýmkoliv nálepkováním (v tomto případě „pseudovlastence“) sympatie nezískáváme, ale slušné spoluobčany z té mlčící většiny odrazujeme. Opět – nejvýhodnější je opět jen předložit fakta. A ta jsou – klidně vyjmenovat angažmá p. Druláka s dovětkem, že pro tyto posty bylo nemyslitelné nějaké vlastenecké myšlení, dále poukázat na to, že člověk se může vyvíjet a názory měnit, ale hlavně, že rozhodnutí je na každém z nás, jak se k problému postavíme. A jistě nebude na škodu říct, že můj názor je, že tzv. recyklovat politiky nepovažuji za výhodné, protože není jistota o čistotě úmyslů, resp. důvodech změny světonázoru.

Osobně si myslím, že M. Koller tímto vystoupením svou reálnou moc snížil.

Co může tedy dělat každý

A dostávám se tedy k nějaké rekapitulaci, ze které vyplývá, co může dělat každý. Pravda je, že hájit pravdu a předkládat fakta začíná být dnes pro mnoho lidí celkem nebezpečné. Ale je tady jedna skupina, které má jak životní zkušenosti, tak může srovnávat a hlavně – nemá co ztratit, protože z práce je již vyhodit nemohou – tou skupinou jsou senioři.

Takže milí spolu-senioři – vycházejme mezi lidi např. do hospody a na všelijaké společenské akce a neohroženě slušnou formou předkládejme fakta podporující naše vlastenecké vidění světa. Naše protistrana má sice tiskárnu na peníze a k dispozici neuvěřitelnou sílu mainstreamových médií, ale jinak to jsou zbabělci, kteří mají největší strach z pravdy a racionální diskuze, která je podepřena fakty.

Nemáme co ztratit, už můžeme jen získat.

Dále mějte na paměti, že prosazování pravdy má efekt sněhové koule – ten kdo akceptuje fakta se automaticky nabaluje do našeho tábora, protože platí stejný princip jako u médií. V okamžiku, kdy lidé přistoupí na skutečnost, že média s námi manipulují a velmi často i lžou, pak se masově začne vtírat otázka, zda s námi nemanipulovali a nelhali nám i v minulosti – a v tomto případě už nepomůže pro jejich záchranu ani tiskárna peněz ani ovládání mainstreamových médií. Analogicky platí, pokud někdo usoudí, že řečník nebo autor textu má pravdu v jednom, je náchylnější souhlasit, že má pravdu i v druhém.

Je to jak s tím koněm – koně k prameni dostanete i násilím, ale není lidská síla, která ho donutí se z pramene napít.

V informační době se v podstatě bojuje informacemi. Proti nám stojí mainstreamová media, která bojují nečestně a velmi často lžou. Jejich velikost můžeme eliminovat četností.

37 thoughts on “Co může dělat každý aneb: O reálné moci „Františků“

 1. Vyhlídky na změnu celkově vyprázdněného euroatlantického světa ve zdravý životaschopný prostor jsou v nejbližších dvou dekádách nerealistické a marné. Alespoň v naší části střední Evropy, která je devastována migračně-kolonizační transformací do beznárodnostního pekla. Asi takového, jako by se vaším domovem měla celoživotně stát velká tělocvična, ve které byste společnou domácnost sdíleli s dalšími desítkami vám etnicky a kulturně naprosto cizích osob.

  Nemá to jiné řešení, než že se v tomto prostoru (státu, tělocvičně) nejprve vylikviduje slabší etnikum/kultura (vyhnáním nebo vyvražděním). Teprve pak bude splněna podmínka pro budování etnicky a kulturně homogenní společnosti. Čeho se obávám, že naše slabost nás nevede k tomu, abychom byli těmi silnějšími. Historia magistra vitae est.

  1. A…“Frantisek drzel realnou moc“..Takova blbost , vodvozena z filmu.
   Drzel moc /Frantisek/ ze byl zavrenej , tu realnou moc. Byl realne mocnej.
   Tohle sou zabudovany kvedlacky v mozku , mnohych..
   Ve vedomi , protoze mozek nemaji. Dokazuji to ,porad. Nevi. Netusi.
   Legalove meli za sebou celej absolutni a statni a realnej mocenskej aparat.
   Frantisek nemel a nic nedrzel , jenom svoji existenci.
   Existenci v setrvacnosti , v opakovani a zvykly opakovat ,
   subjektivne odmitat neco jineho…
   Neco jinyho. Dale staleta zkusenost , ze kazda zmena je k horsimu..
   Otrocit v pohodli , to je utociste otroku ,v opakovani vseho…
   Jde o cinnost povolenou rezimem , ktery ponechava otrokovi ilusi ,
   ze vlastni a tak ovlada to , co vlastni.
   Tentokrat chteli mocny , zmenu , zavest ,JZD.
   Jindy Frantisek sel a musel do valky, kde do nej pichali bodaky, az zahynul.
   Nechtel spolecny vlastnictvi, jen si udrzet majetek , ktery zdedil, aby na nem
   otrocil, ale v dusledku , aby obrovske pozemky postupne patrily jednotlivci ,
   ktery si je zakoupil a aby ostatni dreli , aby ten mel zisky..
   Silnejsi ve vyvoji pozira slabsi.
   Spolecne usili a spolecne vlastnictvi nechtel.
   Vetsi vliv na statni moc , vyznam JZD a cele vesnice v rezimu , vetsi vyhody , nic.
   Potravinovou sobestacnost statu, pro narod ,nezajem.
   Kdyz ale , kdyz by JZD nemely uspech , statky a pole by se vratily
   zpet do vlastnictvi jednotlivcu..JIne reseni by nebylo mozne.
   Minimalni a mechanicke vynalozeni pracovniho usili a namahy ,
   ktere se opakuji ,k tomu co je treba
   a co diktuji podminky /4 rocni obdobi/, bez prinuceni myslet jinak…
   Jsou utocistem otroka..
   zmeny jsou neco noveho a vyzaduji nova rozhodnuti.
   To je pro otroka velmi bolestive , jako zmena v chovani .
   Zvykat si na nove podminky a nezname.
   Ostatni opakovali jako stado otroku ,my pudeme za Frantiskem.
   Byli omezeny stado , ale nechteli vymenu , bejt stado v JZD.
   Respektovat vuli vetsiny, realizovane volbami..Tomu se branili.
   Protoze samostatne myslet a rozhodovat , na to jen pomyslet ,
   nikdy nemeli schopnosti.
   Jestlize chteli nasledovat Frantiska , tak si uspesnyho Frantiska jednoduse mohli zvolit, jako predsedu druzstva. /My pudeme zase za F./.
   A jenom tak by Frantisek mel skutecnou a pomerne znacnou moc.
   Nesrovnatelne vetsi , diktoval by mocnym /jde o diktat shody zajmu s nimi/ ,
   co jeho druzstvo potrebuje a musi dostat.
   Uspesny predsedove se stali cleny UV KSC . Meli vsechno na co si ukazali.
   Abych to nejdriv nevidel a potom nevedel.

 2. Milan V. napsal
  „Doufám, že přeceňujete vliv školy. Doufám, že vliv rodičů a prarodičů může (by měl být) silnější“.

  Co k tomu dodat?
  OK!
  A máte představu o věku rodičů těch základní školou indoktrinovaných školáků a o jejich zřejmě převládajícím světonázoru? Že to jsou asi lidé většinou narození PO převratu 89?
  Prarodiče bych do toho netahal.
  Měl jsem v úmyslu to dát pod „kočku“ https://web.litterate.cz/co-muze-delat-kazdy-aneb-o-realne-moci-frantisku/#comment-187214 ale může to být tady – je to trochu matematiky z přímých voleb prezidentů ČR ve vztahu k obměně generací.

  Tedy, všimněte si volebních výsledků druhých kol prezidentské volby /je to nejtransparentnější demonstrace/ v letech 2013, 2018 a 2023 z hlediska orientace kandidátů a voličů na „libtardy“ a jejich protikandidáty v porovnání s generačním nárůstem juvenilů /jakkoliv je to nepochybně složitější, ale ten trend je jasný/ –

  2013
  Zeman 2,717 mio hlasů
  Schwarzenbert 2,241 mio
  tj. rozdíl ca 0,5 mio hlasů v neprospěch kandidáta libtardů

  2018
  Zeman 2,853 mio hlasů
  Drahoš 2,701 mio
  tj. rozdíl už jen 0,15 mio v neprospěch kandidáta libtardů

  2023
  Pavel 3,359 mio hlasů
  Babiš 2,4 mio
  tj. rozdíl 0,95 m mio VE PROSPĚCH kandidáta libtardů

  Jak píšu, je to složitější, ale není nic, čím by se to dalo okecat. Ten trend poukazující na fakt, že „to mají pevně v pařátech“ je zřetelný.
  L.

  1. Je to proto, že každý mladý člověk hledá uplatnění svého života a do budoucna. V planém filozofování ji nenajde a tím se neuživí.

   Rodiče a prarodiče sdělili mladým (a již dobrou řadu desetiletí sdělují): Naše doba před 1989 všechno dělala špatně, my jsme špatní, všechno je zle. My nejsme – vaši předci – váš vzor, protože co jsme zažili bylo špatné, nejhorší. Zde se nám mstí naustálé hanění doby před 1989 jako jedině špatně, a hledání pouze hnidů.

   Mladí tedy vidí, že od Čechů a starší generace se mají učit jen jako odstrašujím příkladě. Oni sami rodiče, prarodiče a další jim to říkají (viz předchozí odstavec).

   Mladí tedy hledají uplatnění jinde, kde se dozvídají, že to bylo lepší. A „správný“ směr jim ukazují pozitivně neomarxisté a mafiánská elita, a negativně jim tento směr potvrzuje starší generace.

   Kdybyste ostře nehledali na době před 1989 jen negativa, mohli jste mít na mladší generace svůj vliv.

   ***

   Jinak mě osobně odpuzuje od alternativy to, že do ní jsou baleny kukaččí mláďata coby nechtěný dat. Například reklamy na Linux, nebo na Aštara Šerana nebo na Pjakinovo KSB nebo na prodávání preparátů či sociologických knih. Správný vlastenec je tam směrován co musí vlastenci dělat – ačkoli vlastenec má tolik sloužit vlasti a vše co s tím souvisí. Není v tom Linux, Aštar Šeran, KSB, sociologické knížky a další. Když to vlastenec dělat nechce a není tvrdá palice, tak utíká z vlastenectví, pokud je ještě ve váhání.

   ***

   Ono je to stejně reálně o moci. O ničem jiném. Buď ji získáváte (pomalu či jinak) nebo ztrácíte. V tom druhém se stáváte otroky.

 3. Jak že zní část nápisu na bráně Pekla v „Božské komedii“ Dante Aligieriho v překladu Vladimíra Mikeše? – „Zanechte vší naděje, kdo vstupujete.“

  Ano – zanechte vší naděje, kdo píšete všechny tyhle úvahy a návody na to, jak změnit současný řád „věcí veřejných“, jak si myslíte, že přesvědčíte přesvědčené, aby se obrátili ve svých politických a společenských preferencích směrem k těm „našim“, tedy těm, které vidí a poukazují na nezadržitelný úpadek a pád řádu v neřád.
  Nebo si fakt myslíte, že tu je nějaká ne nepodstatná část veřejnosti, která nemá v těchto otázkách ukotvené názory, a která dychtí po „vnesení světla“, po „osvícení“ podobně jako kdysi, když jistý Uljanov zapisoval svou myšlenku, že „кадры реšают все“, a že my jsme ty „kádry“? No ano, tehdy v Rusku, kde podstatná část občanů byla negramotná, kde působení „informační fronty“ bylo téměř nulové, tehdy to mělo své opodstatnění.

  Ale dnes?

  Chodí snad na protivládní demonstrace /díky za ně/ příznivci současné koalice, příznivci globálního kapitalismu, NATO a EU, aby se „něco dověděli“ a nechali se „obrátit“ jako Langerův Ferdyš Pištora?

  Sancta simplicitas!

  Ten společenský a s ním i politický proces se odehrává někde úplně jinde. A nespílejte mi, když řeknu, že primárně v porodnicích a na hřbitovech.
  Uvědomujeme si, kolik v naší zemi za rok zemře /převážně starých a zkušených/ lidí, kteří měli ještě „normální“ vzdělání a měli historickou paměť, a kolik se nových lidských jedinců narodí a s nimi i dospějí do volebního věku? No, ať nekecám, nějakých 110 – 120 tisíc. Kolik je to za čtyři roky – jářku, skoro půl milionu zhaslých životů voličů z té první popsané kategorie, a přibližně totéž číslo nově nabytých voličských hlasů. Což je neuvěřitelný posun ve voličských preferencích, pokud ty nové voliče někdo „správným směrem“ vychoval.
  A to si pište, že ano. Jakým směrem jsou vychováni, o tom nemusíme mít pochyby, průzkumy, které politické strany a jejich představitele by tihle juvenilové volili a volí, a jak by vypadal parlament, kdyby záleželo jen na jejich hlasech, jsou dostatečně známy.

  Ne náhodou zřídila v Německu v roce 1922 NSDAP svou mládežnickou sekci, pozdější Hitlerjugend a posléze i Jungmädel /Svaz mladých dívek a Svaz německých dívek/.
  Ne náhodou začíná pojednání o 1. prioritě globalizace, jak o nich /šesti/ píše Pjakin – cituji – „„Chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti“ – východní moudrost. Pokoření vybraného národa se stane trvalým, efektivním a prakticky nevratným, podaří-li se nějakým způsobem masově změnit světonázor lidí. Potom budou lidé chránit zájmy okupantů, považujíc je za součást svého běžného života.“

  A k tomu další citáty, údajně z úst toho „nejpovolanějšího“, tj. Josepha Goebbelse – prý „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou.“ a také „Dejte mi média a já z každého národa udělám stádo prasat.“
  Jenže citát Goebbelse ohledně vzdělávání a škol se mi najít už nepodařilo. Bylo to něco o tom, že vědí, že převychovat dospělé a staré se jim už nepodaří, ale jejich budoucnost je právě mládež.

  Proto si myslím, ba jsem přesvědčen, že právě školy, na prvním místě základní, se staly tím subjektem, který má na formování názoru nastupujících generací největší vliv. Přesněji – ne „školy“, ale učitelé a obsah a podoba učiva. A také přístup do škol různých lidí, spolků, organizací…. Máme tam přístup i my, uplatňujeme /máme možnost uplatňovat/ své preference tam? Odpověď jistě znáte.

  Ba ne, přátelé.
  Tole je prohraný boj. A to i proto, že v našem současném politickém spektru není žádná síla, která by „nejela“ ve stejných nebo podobných kolejích, a to při vší ústě k Vidlákovi, Jindřichu Rajchlovi etc.
  Všichni, co stojíme proti těm, co na čele s Fialou decimují tuhle společnost a zem, ale nejen oni, ale i většina těch, co tu byli po převratu před Fialou i co přijdou po něm, víme dobře, že bez zásadní přeměny společenských a politických poměrů v zemi, v EU, ve světě naší minimálně středoevropské civilizace, se nic nezmění, úpadek a pád „Říše římské“ bude jen akcelerovat. A katalyzátorem bude i postupné přebírání světové hegemonie státy společenství BRICS.
  Lhaní si „do kapes“ ničemu nepomůže. Jaromír Škutina byl kdysi dokonce za „vzbuzování marných nadějí“ odsouzen do kriminálu. A hned dvakrát, jak jistě mnozí vědí.

  Pravda, taky se mohu mýlit, přesto už své přesvědčení nezměním.
  L.

   1. Nikdo si nic a nikoho nevychoval ,to ani nejde. Jenom Lubosove a
    naky MY ,zase ty My ,epidemie MY. A uz by tesali a tesali.
    Masochisti potrebujou pocit viny, sou na tom zavislaci ,
    aby mohli bejt za to trestany .
    To chteji. Takhle se lidi daji zdeformovat ,dlouhym tlakem ,
    do pathologickych neuroz.
    A nic jinyho.
    Kristus je tady dobrej priklad ,vykladal a touzil ,bejt vzorem pro ostatni ,
    aby dostal pred drzku a aby to nebylo malo, chce vic a poradne dost.
    Pak se dockal. Vo co si koledoval..Potom si zase stezoval, typicky chovani.
    Ale jen v povidackach. Tady slo o prevrat, ze situace vice bohu,
    do jednoho diktatora a tyrana na nebi.
    /Kterej muze vsechno , ale zaroven nemuze za nic/.
    Tak se cpou masochisti , za kazdou cenu , aspon do tech MY.
    System a kazdej je namirenej na vetsiny. Nic lepsiho nikdy nebylo a nebude.
    Nazorovaci a ovlivnovaci jsou blbost.
    Klise ,vopic …… porad musi opakovat po ucitelich …
    Kone nedonuti pit. Nebo srat. Kun pije vodu a rad. Protoze musi.
    Kun neni blbej a k vode bezi, se napit. To jenom ……..at si vyberou,
    jak se nazvat , by chteli a donucovali zvirata, ze maji pit vodu..
    Porad dokola. Vod osmi let sem kociroval kone.
    Pouzivaji tyhle tupy klise, porovnani zvirat s lidmi ..
    Lidi sou pro ne stejny jako zvirata v chovani..
    Porad dokola , akademicky fraze , opakovani..
    Co sou lidi je pro ne obtizny zjistit. Voni si mysli , ze jedna pani /na pavlaci povidala a ovlivnovala / a uz je zmena.
    Kdyz se kun nechce napit , tak se donuti..Napr. kdyz musi dostat leky , na uzdraveni v kapalnym stavu. Se do nej nalejou.
    Kun prej si dela co chce, kdyz se nechce napit , nikdo s nim nemuze nic delat.
    Probuh.
    Nazor asi 5ti letyho ditete.
    U takovych neprojde ani moje zminka , na devatou, Beethovena.
    Vlada je u nich spatna a kde je neco lepsiho , demonstranti a ministranti.
    Kde je premiant Vetvicka , ted zopakoval nejaky stary vety a informace od jinych, do clanku. Ten tady este chybi..Matka moudrosti, az do blba , vede.
    Zmineny pokorovani deti trva generace. Pokorovatele se nedockaji.
    Vychodni blbost. Zase mudrcove neuvedou, nic o tom, jak se pokorujou deti,
    za vsim opakovanim ,je bidna tupa prazdnota ,otroka..
    Otroctvi je pohodli.
    Goebbelsuv vyrok musi kazdej dat do kontextu tehdejsi situace.
    Bez financnich injekci v miliardach, by si takovej smejd, ani Dolf ,ani nepipli.
    Napr. Jeden bratr je usak a reditel svetovy banky na ty ulici ,
    druhej bratr je reditel v IG Farben , v nejvetsi tovarne na svete…
    Tohle je verejna informace o skutecnosti…Nebo jinej bratr je reditel ,
    obrovsky tajny organizace a druhej , je skutecnej vladce usa za loutkou presidentu ,ktery maji jen za ukol kalit vodu..

  1. ad Lex: Doufám, že přeceňujete vliv školy. Doufám, že vliv rodičů a prarodičů může (by měl být) silnější
   (jsou-li pro děti vzorem).
   Ale souhlasím, že jde o mladou generaci, staré už nepřesvědčíte, je to zbytečné. Je to vidět i na zdejších diskusích na Litterate.

  2. Lex
   K tomu obsahu školního učiva:
   Škola může pozbýt důvěry i u desetiletých dětí:
   Pamatuji si, jak nám vykládali, že na východě státu žijí Ukrajinci, ale já tam dva dny byl a mluvilo se tam maďarsky. Na západě, kde jsme bydleli, byli běžně přítomni Němci, ale škola o nich nemluvila. Všichni v domě měli německá příjmení, Němců byla polovina.

   1. Dík za reakci.
    Obávám se ale, že ta „škola“ je jenom část, byť významná, protože soustavná, reality působící na formování názorů mládeže. Kromě ní jsou tu sdělovací prostředky, reálný způsob života ovlivňovaný prostředím /nabídka zboží a služeb, informatika – mobily s bezpočty počítačových her, reklam a dalších faktorů působení na dětské mozky/ a rodinné /rodičovské – o jeho věkové hranici jsem už psal/ prostředí.
    Zkuste posoudit, jaké tohle bylo v době, kdy jste „zjistil“, jak to je na východě a na západě s těmi obyvateli.

 4. Na https://www.parlamentnilisty.cz/ vyšel článek s názvem „500 tisíc Kč za hektar dá Němec v ČR. Jídlo nepěstuje. Zdražuje a vše jde ven“.
  Nejen k tomuto tématu si pustíme jednu lidovou, zřejmě nadčasovou píseň, údajně neoficialní hymnu jednoho z německých * spolků :
  https://www.youtube.com/watch?v=55-5Voz0Cj0

  *Neměli bychom zavrhnout slova jako “ Německo“, “ Němec“, “ německý“ atd . ?
  Vždyť jde o pejorativum, vznikla tato slovní označení tak, že zdejší obyvatelstvo (obdobně jako kdysi řecké obyvatelstvo) nerozumělo řeči Germánů (obdobně řecké obyvatelstvo nerozumělo jiným jazykům), proto výraz “ němý“ a od něj odvozena výše zmíněná slova (Řekové jmenovali takové národy “ barbary“, obdobně “ brblat“).
  Korektnější a vstřícnější a uctivější by proto byla slova jako “ Germánie“, “ Germán“, “ germánský“ apod.

  1. Tencokid
   Němcům asi název v češtině, , ruštině, polštině a dalších slovanských jazycích nevadí. Kupodivu u přezdívky ,,skopčák“ , která má možná jistý pejorativní náboj, jde o lidi , kteří přicházejí z pohraničních kopců. Cením si názoru Ferdinanda Seibta, který napsal, že když se tisíc let nemění hranice mezi státy , znamená to asi, že se navzájem uznávají.

 5. Mně se článek líbil, podle mého názoru – od pana Dvořáka jeden z nejlepších. Pokud bych měl článek stručně a hutně shrnout – měkká síla.

  Je ovšem pravda, že například mne se na názor téměř nikdo neptá, přestože jsem v malé míře veřejně činný, a tak nemám příležitost ho někomu sdělit. Ono „téměř“ zastupuje jeden jediný člověk, shodou okolností vrstevník a kamarád, s nímž jsem se dlouho neviděl.

  V mém okolí je realita taková, že lidé se velmi často o svých názorech hovořit ostýchají a na názory jiných se pro jistotu neptají. A to ne snad proto, že by se báli Bretschneiderů (snad jsem to jméno napsal správně), ale spíš to vnímám jako vzájemnou ohleduplnost, něco ve stylu – spolupracujeme desítky let, jeden druhého si vážíme, nejednou jsme si vzájemně pomohli z bryndy; má smysl dopustit nějaké rozepře kvůli politice?

 6. Článek je dobrý, popisný, vyčerpávající.
  Ano, osobní agitace je nejsilnější ze všech druhů Ale musí být založena na dokazatelných faktech, ne na smyšlenkách – ať už převzatých nebo vlastních. (Viz nekonečná diskuze o Covidu 19. Lžou (vymýšlejí si) obě strany.
  K tématu ještě jeden článek:
  https://casopisargument.cz/?p=52361

   1. Dobře ale to pořád není odpověď na mojí otázku. Co byste navrhoval Vy když „kecama si nikoho nezavážeš.“? Ono kritizovat z gauče jde dobře, ale nějaké řešení navrhnout už ne co?

    1. A co Vy chcete udělat s OPEC a spol. ?
     A jak, prosím Vás ?!?

     Cena a dostupnost ropy budou brzy hlavním z faktorů proč nepůjdou ceny produktů (a následně i služeb) dolů.

     1. S OPEC se dá dělat asi tolik co s islámem. Nic.
      Ale s jinými záležitostmi by se něco dělat dalo. Přinejmenším být připraven, až se začne něco rozpadat. Protože nic netrvá věčně – ani láska k jedné slečně.
      Vzpomeňte, jak před rokem bylo Rusko osamělé v boji proti KoZa. Ale už není. Jihovýchodní Asie, Afrika, Jižní Amerika tam všude získává RF spojence, kteří mají plné zuby kolektivního Západu neboli bývalých kolonizátorů.

 7. Nemyslím si.
  Obecně tady máme dvě skupiny , dva názorové proudy, které jsou pevně zakopány na svých pozicích.
  Z pozice autority rodiče už nemůžu názorově ovlivnit myšlení svých dospělých dětí.. Platí to i obráceně.
  A tudíž, pokud chceme nějak vycházet, jsou tabu veškeré politicky motivované hovory. Respektive dost témat, na kterých se neshodneme a je třeba hledat témata názorově shodná. Nemyslím si, že bychom hledali společnost proto, abychom se mohli hádat. A tak si čas od času my zodpovědní vyrazíme za plentu, a tam to vhodíme pěkně po tajnu a postaru jak to má být.

 8. František je málo. I ve Wörgl na to byli tři, i když nejvíce práce odvedl pan Unterguggenberger, tak byli tam u toho zavádění lokální měny ještě pan lékárník a pan farář.
  Takže i Vy můžete mít tiskárnu na peníze. V Křižánkách ji mají, včetně ochranných prvků, tiskne jim to nějaká ostravská firma. Ale naposledy co jsem tam byl, před cca 4 roky, tak tu vlastní doplňkovou měnu měli spíše jako folklor, atrakci, suvenýr…
  Nicméně měli vyjádření CB, že mohou tu měnu používat, včetně plateb místních poplatků. Dle CB nejde o bankovky, což je důležité prohlášení, protože ve Wörgl CB prohlásila že o bankovky jde a bylo po ptákách.
  Prý má ta křižánecká měna ale končit, kvůli nesrovnalostem v účetnictví.

  https://www.obeckrizanky.cz/lokalni-mena
  https://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/v-krizankach-meli-vlastni-menu-ted-o-ni-prisli-o-obnove-rozhodnou-jeste-letos-20.html

 9. To už je bizar, lidé jako František (Corleone), samozřejmě jsou. Ale, díky rozbití bipolárního světa, stojí na opačné straně. Dnes je donem Bakala, Křetínský, Lukačevič atd.
  Alternativní donové nemají nic čím si lidi zavázat. Tudíž nejsou dony. To vaše srovnání těžce kulhá.
  Kecama si nikoho nezavážeš.

  1. Hm a čím? Co jiného než „kecy“ slyší a slyšeli voliči pětidemolice a zvolili jí. Copak byste si tak představoval Vy? Místo „keců“?

    1. Četla ale už opravdu dávno, nicméně jste neodpověděl na otázku, co byste si tak představoval Vy místo „keců“? Konkrétně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *