18 července, 2024

Irsko zahájilo vydávání uprchlíků na ukrajinská válečná jatka

Na sociální síti Reddit byl zveřejněn dopis irského náměstka ministra spravedlnosti Johna O’Callaghana, v němž mělo být ukrajinskému uprchlíkovi před válkou Ihoru Dorošenkovi oznámeno, že jej Irsko vyhošťuje na Ukrajinu. Azylant má být vydán na Ukrajinu jako kriminálník podezřelý ze spáchání trestného činu vyhýbání se vojenské službě. Ukrajinský migrant přitom v Irsku získal azyl jako válečný uprchlík podle článku 9 odst. 2 písm. e) směrnice 2011/95/EU o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany, zkráceně nazývané „azylová kvalifikační směrnice“.

Podle zveřejněného dokumentu datovaného 7. 9. 2023 mělo irské ministerstvo spravedlnosti k rozhodnutí o vyhoštění ukrajinského azylanta použít Evropskou úmluvu o vydávání k trestnímu stíhání z roku 1957, která umožňuje předat k trestnímu stíhání osobu podezřelou ze spáchání činu, který je trestný v zemi žádající o vydání i v zemi vydávající, pokud lze za skutek uložit trest odnětí svobody nejméně na 1 rok. Na Ukrajině za vyhýbání se vojenské službě teoreticky hrozí trest až do tří let vězení. Prakticky jde o vydání azylanta k popravě. Místo vězení by jej čekalo odeslání na frontu v rámci některého z trestných praporů, které jsou používány do první line jako živá návnada, k rozkrytí palebných postavení nepřítele.

I Irsku je trestné vyhýbání se vojenské službě nebo náhradní vojenské službě v době mobilizace. Na první pohled by tedy mohla nastat situace, kterou předpokládá stará evropská extradiční dohoda. Podstatný rozdíl je však v tom, že Ukrajina prakticky neumožňuje výkon náhradní vojenské služby osobám, které měly být mobilizovány do války. Branci jsou na ulicích i na pracovištích naháněni jako lovná zvěř a s hlavní samopalu u hlavy jsou nuceni podepsat dohodu o nástupu vojenské služby.

Podle zveřejněné fotografie vydávacího dokumentu by měl vyhoštěný azylant mít právo se proti rozhodnutí o vydání odvolat k irskému Nejvyššímu soudu do 23. 10. 2023. Na Telegramu bylo zveřejněno několik článku, podle nichž nejde o jediný případ. Irská vláda měla minulý týden zahájit sérii vyhošťování ukrajinských mužů v mobilizačním věku.

Je velmi pravděpodobné, že řízením u irského Nejvyššího soudu právní spory kolem vydávání ukrajinských azylantů k nasazení v ukrajinské armádě neskončí. O spuštění podobné procedury údajně uvažuje i polská vláda. Lze tedy očekávat, že konečné rozhodnutí padne až u Evropského soudního dvora v Lucemburku.

Dublinský balíček, kterým byla provedena poslední reforma migračního a azylového práva EU, totiž výslovně zakazuje vydávání azylantů k trestnímu stíhání do země, z níž uprchli, pokud by jim tam hrozila smrt, nebo nelidské a ponižující zacházení. Kvůli tomuto ustanovení soudy v minulosti zakázali vyhoštění i těžkých zločinců, kteří se na území hostitelské země dopustili závažných násilných trestných činů.

Podle azylové kvalifikační směrnice EU je hrozba trestního postihu za vyhýbání se vojenské službě výslovně stanoveným důvodem k poskytnutí azylu. Stejně jako hrozba pronásledování z politických důvodů. Osobu, jíž byl z tohoto důvodu udělen v EU azyl nelze ze stejného důvodu vydat k trestnému stíhání do domovské země.

Podle Eurostatu byl členskými státy EU udělen azyl více než 650 tisícům ukrajinských mužů v mobilizačním věku 18 až 65 let. Rozhodnutí Soudního dvora EU ale bude mít dopad nejen na ně. Dalších asi 3,5 milionu jich v EU pobývá na základě pracovního povolení, nebo protože jsou držiteli dlouhodbých víz za účelem podnikání. Jejich situace může být ještě nebezpečnější, protože je zatím nechání azyl. I když o něj jako uprchlíci před válkou mohou stále ještě požádat podle Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951, která byly převzata kompletně do práva EU. Ženevská konvece přiznává právo na azyl i tzv. uprchlíků „sur place“, což jsou osoby, které v okamžiku odchodu z vlasti nebyly uprchlíky, ale staly se jimi později v důsledku okolností nastalých v době jeho nepřítomnosti. 

Jsem zvědav, jak se nejvyšší vykladači unijního práva s tímto případem popasují. Zda pošlou na smrt na frontě člověka, který se v hostitelské zemi nedopustil žádného trestného činu, když před tím opakovaně odmítli umožnit vyhoštění těžkých kriminálníků po odpykání trestů za násilné skutky, s odkazem na to, že právo EU neumožňuje jejich vydání do Afriky nebo muslimských zemí.

9 thoughts on “Irsko zahájilo vydávání uprchlíků na ukrajinská válečná jatka

 1. Chcete nám, autore, sdělit, že uprchlíka před ruskou operací proti fašismu čeká v národní hrdinné armádě demokratického státu, kde jsou demokrati Západních hodnot pečení vaření, smrt ponížení a nedůstojné jednání?
  Pročpak se na to při objímání s demokratem Zelenskym ani jedna hlava státu nezeptá?
  V Číně se přece všichni hlavouni ptají na ta lidská práva!
  Proč se neptat prezidenta, kterého miluje celý národ 30 milionů v emigraci?

 2. AD – „Jsem zvědav, jak se nejvyšší vykladači unijního práva s tímto případem popasují.“
  Nijak, najdou kličku jak to zdůvodnit a vojsko proti zlému Putinovi doplnit. Věc se má totiž tak, že KoZa pro svůj blahobyt nemá zdroje a ty jsou zcela nespravedlivě na území RF. Proto cokoliv, co bude směřovat k uloupení těchto zdrojů má absolutní přednost.
  Budeme sice svědky neuvěřitelných kotrmelců a dvojích metrů, ale na věci to nic nemění. Pokud se dostane do kolize jakékoliv právo, dohoda či ujednání se zájmem oslabit a oloupit RF, tak porušení smluv, práva a dohod je omluvitelné „vyšším zájmem“. Ostatně, vždyyxť už snad každému musí být jasné že ctihodný Západ smlouvy nedodržuje. Ti pakoši si neuvědomují, že v době internetu a bleskovému informování kohokoliv kamkoliv se taková taktika velmi rychle obrátí nevratně proti nim.
  Tohle jsou prostě poslední zoufalé pokusy.
  A mimochodem – ty mladé lidi by zachránila emigrace do RF. V podstatě mají na výběr – zemřít za zájmy USA nebo žít v ruském světě.

  1. Fake nebo ne, především se tam píše něco trochu jiného než v článku. Irsko nic nezahájilo, pouze sdělilo dotyčnému Ukrajinci, že obdrželo žádost o jeho vydání a postoupilo ji soudu, který je jedině oprávněn ve věci rozhodnout. No a že Ukrajinec se má k soudu dostavit a může si vzít právníka,
   Pokud si teda ještě pamatuju angličtinu.

 3. Nevím, jestli to tak je, pochází to nicméně z úst právníka. Totiž, že každý Ukrajinec, aby se takovému vydání vyhnul, musí se prohlásit ne za uprchlíka před válkou, ale uprchlíka politického. Stačí i dodatečně. Kvůli nejen OSN, ale tunám i evropských slavnostně podepsaných papírů, je politický uprchlík nedotknutelný.
  Třebaže už vymysleli, jak vyjeb.t se statutem uprchlíka válečného (tedy, exkluzivně pro případ uprchlíka ukrajinského), ten politický je tvrdší oříšek. Tam by už museli vyloženě popřít veřejně sami sebe.
  Mmch, je úplně jedno, že někdo prchá před tak neuvěřitelně pozitivním dobrákem, jako je Zelenský, protože každý má právo být podivín a prchat I před superdobrem. Stačí mít „odlišný politický názor“, v tomto konkrétním případě pro jistotu doplněno hlasitým odsouzením Putina. Politik, který by Ukrajině vydal politického uprchlíka, nenávidějícího Putina? Bez ohledu na to, že „přece proto“, že režim, před kterým uprchl, jej chce proti tomu Putinovi poslat do války? To by bylo stejné, jako by místopřísežně prohlásil, že se vzdává svéprávnosti.

 4. Vzhledem k tomu že branná povinost je i pro ženy, a kolik mužů u nás je, jsem zvědavá jak se s tím naši vlajkonoši popasují. Uffd

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *