21 dubna, 2024

Kdo drží reálnou moc aneb Až podepíše František

Dobrá zpráva je, že žijeme v zajímavé době, která bude mít své důležité místo ve světových dějinách. Jen hořce dodávám … a dobře nám tak. Ale zpět k tématu.

Máme za sebou početně úspěšné demonstrace, pořádají se diskuze a přednášky, přičemž všechny tyto aktivity mají jedno společné – pomalu začíná přibývat lidí, kteří si začínají uvědomovat, že něco je s vedením našeho státu špatně. Ti lidé se aktivují, protože očekávají změnu – na demonstracích jim Rajchl-Havel-Vrábel slibují, že při dostatečně velké účasti, resp. projevu nespokojenosti nastane změna aniž by je to stálo nějakou námahu (mimo účasti na „zahulákání si pod okny vlády nebo delšímu pikniku před vládními dveřmi). Další si představují, že stačí podepsat petici a ti dva Japonci (Onoseto a Samoseto) zbytek už zařídí za ně. No a protože se vyhlížená změna nedostavuje, zkouší tedy osobní účast na různých přednáškách – poslouchají osobně Druláka, Skálu, Hampla a jiné, kteří jim v podstatě kazí očekávání tvrzením, že změna nastává jinak než demonstracemi. Já se ale taky domnívám, že nemalá část účastníků na tyto akce jde s očekáváním, že se dozví co mohou vlastně sami udělat, čím mohou samostatně přispět.

To, co mně na všech těch přednáškách a diskuzích ovšem bytostně chybí je návod pro obyčejného skladníka ze šroubárny, jak může ke změně přispět osobně.

Pojďme tedy vidlácky probrat, jak vlastně moc funguje a jak lze každodenní činností přispívat k pomalé změně. Dosavadní závěry jsou totiž následující: přibývá lidí, kteří si uvědomují, že čas zraje pro změnu, na naší straně se neustále zlepšuje zpravodajství a jeho dosah, ovšem jak někdo správně v diskuzi na Litterate napsal – zatím nemáme odpracováno.

Politika jako hromada štěrku.

Je zajisté mnoho přirovnání, jak vlastně politika funguje, resp. jak je utvářena společnost. Za jedno z nejvýstižnější pokládám přirovnání k hromadě štěrku. To přirovnání říká, že politiku si klidně můžeme přirovnat k hromadě malých kamínků, kdy každý má možnost pomocí malých kousků kamene formovat budoucí tvar, resp. místo celé hromady. Pokud se někomu zdá, že hromada je umístěna moc na sever, tak může vzít malý kamínek ze severní strany a přenést ho na jižní stranu, případně jen přidat další kamínek na jižní stranu. Obdobně ve směru východ-západ. Podstatné je, že pokud takových lidí bude více, tak dříve nebo později „přestaví“ hromadu na nové místo. Další společnou věcí je, že ani tato jednoduchá činnost není jednoduchá – budete-li totiž ubírat kamínky na severní straně dole, tak dříve nebo později se po odebrání jediného malého kamínku dá celá severní stěna do pohybu – a zatím nikdo neumí dopředu říct, který ten kamínek bude ten kritický ke spuštění sesuvu a do jaké nové pozice se všechny nové kamínky nakonec ustaví. Umíme jen odhadnou, jakým směrem se sesuv bude nejspíše konat. Všimněte si, že poctivým přemísťováním nebo dodáváním malých kamínků může tvar a umístění hromady ovlivnit i Franta údržbář nebo Vlasta prodavačka – v podstatě jde jenom o to, aby věděli kam nasměrovat svoji energii. Blbý je zatím na věci to, že mainstream spustí nějakou dezinformační akci a Vlasta s Frantou v dobré víře dávají své kamínky na špatnou stranu.

Kdo má reálnou moc.

Další věc, kterou je nutno si uvědomit – kdo vlastně drží reálnou moc. Jistě si někteří vzpomenou na film Všichni dobří rodáci. Brzobohatý tam hraje sedláka, který má autoritu a když nastane konfrontace s úřední mocí při nucení ke vstupu do družstva, tak od většiny ostatních sedláků zazní věta: Podepíšu až podepíše František. Výsledkem bylo, že ti s úřední mocí museli zlomit „moc“ sedláka bez úředně oštemplované moci, ale sedláka s reálnou mocí. Ovšem naše zkušenost taky říká, že lásku a mír nelze vysedět na bodácích. V životě je to tedy tak, že do jisté hranice mají „navrch“ osoby s mocí úřední, ale pokud dochází ke zlomovým situacím, kdy slepá poslušnost může přinést větší újmu než neuposlechnutí „úřední moci“ začínají mít „navrch“ osoby s autoritou, tedy reálnou mocí, přičemž „držet situaci silou“ dlouho nelze. Definice by tedy klidně mohla být, že reálnou moc má ten na koho se obracíte, když jste „v úzkých“ a s výhledem do budoucna se dá říct, že je to sázka, kterých kritických situací bude více … zda bude pro pohodlné přežití důležitá správná orientace v LBGTQ+ a pak budou mít „navrch“ všichni odborníci na tuto problematiku nebo pro přežití bude zapotřebí jistá míra samozásobitelství a pak budou mít „navrch“ lidi typu Vidláka. A tohle se týká nejen zemědělství, ale všech oborů.

Jinými slovy – naší snahou by mělo být mít na své straně co nejvíce „Františků“, tím budeme posilovat moc, kterou využijeme až nastane doba.

Co může udělat skladník ze šroubárny.

Naším největším nepřítelem je myšlení, že jedinec nic nezmůže a rezignace se slovy „nic nezmůžu, to nemá cenu“. Opačným případem jsou „hurá akce“ typu zatím předčasných demonstrací. Hampl měl svého času výborný článek o „zesilovačích“ a „zeslabovačích“. Jen krátce – generální ředitel vydá příkaz k realizaci nějakého svého bohulibého nápadu a spustí se přibližně následující proces: náměstek se s návrhem ztotožní, klidně ho trošku i „vylepší“ a bleskurychle předá k vyřízení vedoucímu odboru, aby cíle bylo dosaženo před termínem. Vedoucí odboru usoudí, že to je úplná pitomost, ale musí příkaz nějak splnit. Takže, samozřejmostí asi bude, že jej splní v poslední možný den a to ještě způsobem, kdy jemu podřízený (další v řadě) pochopí, že za nesplnění žádný exemplární trest od nadřízeného nehrozí, naopak spíše uznání za odvahu se postavit blbosti, protože čím jste níže, tím jste hůře nahraditelní. Jinými slovy – na každý proces mají výrazný vliv horliví zesilovači i zeslabovači a to až takový, že většinou bývá výsledek úplně jiný než jaký původně u autora procesu očekávali.

Snahou každého z našeho tábora by tedy mělo být zeslabovat procesy vedoucí proti našim zájmům a zesilovat procesy, které jsou v souladu s našimi zájmy.

Naprosté mistrovství pak je, když autor procesu dokáže odhadnout vlivy „zesilovačů“ a „zeslabovačů“ a prvotní impuls tomu přizpůsobí. Bohužel, mistrovství v tomto oboru dosahují již léta anglosasové, jak se zatím každodenně přesvědčujeme.

A jak v tom může pomoci skladník ze šroubárny? No jednoduše – pokud přijde k výdejnímu okénku „našinec“ tak bude obsloužen cobydup, ovšem pokud přijde k témuž výdejnímu okénku „nenašinec“, pak je jistě zapotřebí napřed zkontrolovat, zda má vše v pořádku, všechny podpisy a lejstra, zda náhodou není čas zákonné přestávky na svačinu nebo oběd … zkrátka zeslabovat. Ono se 100x nestane nic, ale pak může přijít okamžik, kdy „nenašinec“ bude spěchat, protože má termín, někdo v řadě podpisů na žádance bude mít dovolenou a tedy podpis bude chybět. „Nenašinec“ bude muset absolvovat „kolečko“ navíc pro získání náhradního podpisu a díky tomu např. nestihne termín odevzdání a třeba bude pro neschopnost vyhozen nebo jinak pokárán, protože neumí svižně vyřídit takovou banalitu, jako vyzvednutí něčeho ve skladu.

A to co platí pro skladníka ze šroubárny platí i pro další – pro úředníka, policistu, starostu atd. Jinými slovy – za svobodu a naše práva se nedemonstruje, nesepisují petice, ale ve válečném stavu bojuje a v mírovém každý den pracuje.

Co může udělat naprosto každý.

Protože dnes žijeme v době IT,kdy každý používá chytrý telefon a počítač, tak tohle je přesně oblast, kde každý může každý den celkem pohodlně přenášet ty malé kamínky na naši strunu hromady. Protože tohle je ale delší téma, věnuji tomu příští úvahu.

Zatím jen ve zkratce – podle doposud neopravených dějin u Stalingradu zvítězila tehdejší RA – Rudá armáda. Boje to byly urputné a situace obránců zoufalá. A teď si představte, že by z velení Werhmachtu přišla do štábu RA následující nabídka:

Vážení, my víme, že jste v zoufalé situaci a v souladu s naší politikou čestného vedení války Vám nabízíme ZADARMO k využití naše tiskárny, které jsme za tímto účelem za nemálo peněz zakoupili. Budeme Vám bezplatně tisknout veškeré mapy, plány a armádní rozkazy, stačí, když nám to kurýr doručí …

A mám jednoduchou otázku: Pokud by RA k takové hypotetické nabídce hypoteticky přistoupila – zvítězila by?

149 thoughts on “Kdo drží reálnou moc aneb Až podepíše František

 1. Kterým směrem se bude ubírat politika, se rozhoduje v ul. Tržiště. Dokonce už noty rozdává sám velvyslanec, protože ho konečně po dlouhé době strýček Sam dodal. Asi mu přišlo blbé, že v místní kolonii předává příkazy vrátný.
  Takže je úplně jedno, jak dopadnou volby. I kdyby Babinský volby vyhrál, nikdy mu v Bruseli a v Bílé chatrči nepovolí koalu s SPD a podobnými stranami, které by se dostaly do sněmovny. Povolena by byla ODS, takže úloha nemá řešení. Tedy má jen v případě totálního rozvratu v USA a rozpadu IV. říše v Bruseli. No, toho už se nedočkám. To samozřejmě nemění nic na tom, že Mr. Bean se svou pětižumpou ve Strakovce je větším neštěstím, než by bylo nezbytně nutné.

 2. Pro Věštce
  To už jsme tady probírali mockrát a já za to nemůžu, że jste chyběl. Prostě budou alespoň zdržovat, alespoň tak, jako orbán, i kdyż maďarsko požadavky eu taky plnit musí, jinak.. A v maďarsku mají taky alternativu, kt. nesmí ceknout v TV, ale aspoň budem s Rajchlem vyčnívat v Evropě, neboť on nemá svědomí, aby souhlasil hned tak se vším a zároveň má statečnost, aby s něčím nesouhlasil.
  Co udělá s druhou částí obyvatelstva a s jinomluvícími, to nevím a neví to celkem asi nikdo.
  Ale na škále politických a diplomatických a ekonomických možností od nula do sto, kde teď se nacházíme třeba na třicítce, a řítíme se níž a níž v pojetí lidskosti a života kulturně civilizovaného, bychom mohli jaksi si toto posunout na alespoň příčku pětapadesát. Představme si pod tím každý výhody, jaké umíme. Pro někoho, že volně dýši v důsledku levnějšího všeho, suverenity, neotročenity, spolupráce, diplomacie, normálnosti, racionality…

 3. Představme si, že zítra se moci v zemi ujme Babiš, Okamura a Rajchl.
  Tudíž se vtírá otázka: Co budou dělat jinak, než dělá současná koalice?

 4. Svoboda volby:
  V Anglii zákázal LIDL vstup do obchodu a tedy i nákup bez mobilního telefonu s aplikací LIDL.
  Všichni ti ,kteří platí bezhotovostně tím podporují zrušení hotovosti a digitální měnu .
  Otázka zní kolik lidí si to uvědomuje,či o tom ví?
  Dobrovolný dezinformační zákon přichází od 1.1.2024.

 5. … Jednou to tak bude zařízeno,
  že se zdarma nikdo nenají.
  Parazitům bude odzvoněno,
  už dnes je nikde rádi nemají. …

  Pavel Dobeš nadčasový

 6. František ať osloví Hvězdoslava, o němž se domnívá, že sdílejí obdobné hodnoty. Hvězdoslav Květoslava atd…

  1. No, právě, jak on se to dozví, kdo je ten našinec, když našinci raději nemukají. Viděl jsem film Únos z nějakého roku padesátdva a tam byla scéna, jak dva, co se neznali, jeli v autě, stopař, a nevěděli.. A tak stopař na zamlžené přední sklo namaloval otazník a řidič jej proťal kladivem a byli doma. A nebo v té povídce od Haška, jak nějací dva chtějí asi trochu jídla od potkavšího ruského na povozu mužika a on jim jako nechce pomoct, protože neví, co jsou zač a beztak nějací češi a tak aspoň, ať jim poradí cestu a on ukáže jednu, co vede k bílým a druhou k červeným a oni poděkují a jdou. Mužik je ještě chvíli sleduje, kam zabočí.. No a pak na ně zavolá, dá jim najíst a pomůže jim

 7. Skvele, Davide. Moc dekuju a tleskam.

  Kdo ma prirozenou moc? Ten, ktery dokaze mobilizovat lidi k akci.
  V kmenovych situacich to byli tzv. Velci muzove, kteri meli respekt, prestiz a duveru ostatnich, a jak takovy Velky muz vyhlasil, ze se bude organizovat velka hostina, ke ktere se pozve i sousedni kmen (abychom jim ukazali, jaci jsme pašáci), tak se temer vsici pripojili a makali o sto sest.

  V Peru tak staveli pyramidy v Caral (Norte Chico). Velka parta se sesla, kdyz nemuseli pracovat na polich a v sadech, meli pro ne jednoduche chatky, a pustili se do prace. Lamali sutry na drobne kousky, ty pak nalozili do bavlnenych sitovek, a nosili na zaklad te pyramidy. Kladli ty sitovky jednu na druhou. Po case to cele ohodili bilou omitkou. Kdyz meli kuz pyramidy hotove, tak usporadali veliky mejdan tam nahore, tam kde skoncili; oslavovali, co dokazali. No a pristi rok, az bylo po znich, tak staveli dal. A to vse bylo tenkrat jeste bez bice a bez musu. Lidi sli z inspirace — a aby ukazali okolnimu svetu svou moc.

 8. Dobrý článek. Každý ať pomáhá v rámci svých možností. Důležité je, aby něco dělal.
  Já sama posílám příspěvky na weby, které považuji za kvalitní. V mém případě je to Litterate a Argument.
  ***
  Jinak, podivný mi přijde ten bod se skladníkem ve šroubárně.
  Jednak skladník nemá kádrovat frontu u okýnka, a hlavně někoho naštvat by mohlo být kontraproduktivní.
  Spíš mluvit s lidmi, i s těmi, o kterých si myslím, že jsou to škodliví pitomci. Nic jim necpat, ale klidně vysvětlit jednu určitou konkrétní věc.
  Třeba že jsme před Vítězným listopadem seděli doma na zadku, pokud jsme někomu škodili, tak sami sobě a hlavně v padesátých letech.
  Dneska škodíme kudy chodíme, v Afghánistánu , v Iráku, v Mali, teď se suneme do Nigeru, zkrátka všude, kam nás pošle světový dráb – strýček Sam.
  Sami jsme o bratrskou pomoc nežádali, svoje věci jsme si chtěli vyřídit sami, zásah zvenčí jsme moc těžce nesli.
  A v těch zemích, kde jim bratrsky pomáháme vybudovat tu správnou demokracii, to vnímají ještě daleko hůř.
  Je to pro ně velké ponížení, když tam k nim vlítnout křižáci. ( Jsme pro ně křižáci. Sami se nazýváme židokřesťany. )
  Takže až nám tady nějaký nas@aný muslim vystřílí diskotéku, tak aspoň budeme vědět za co.
  Už máme na rukou opravdu hodně krve.

  1. S tím skladníkem to přeci nebylo myšleno jako ukázka kádrování, ale jen jako příměr za použití známé fráze. Princip je v zesilování nebo zeslabování – a zesílit nebo zeslabit proces může i ten pomyslný skladník. Každý podle své profese. Velmi mnoho by zmohli např. učitelé, tam je lví podíl na skutečnosti, že vzdělanost upadá.

    1. No právě, protože byla v té skupině, která zeslabovala procesy, přičemž ta skupina je marginální mezi učiteli, tak proto tak dopadla. Pokud by takhle učila většina učitelů, tak by tak nedopadla.

     1. Žijeme v éře a zemi, kde jsou všechny profesní, generační i sociální skupiny masivně infiltrovány „zeslabovači“.

      Pokud by se ta učitelka ohlížela, jestli je zrovna součástí příznivě nakloněné skupiny, tak by se chovala jak nemastný, neslaný, tupý a nemravný zbabělec. Oportunista.

      Dělala to, co bylo správné, navzdory okolnostem, a právě proti ji režim ( a jeho obdivovači ) nenávidí.

      Takže Vaše teorie postupu je nejen mimo realitu, ale dokonce i mimo etiku.

  1. Tohle se může změnit ze dne na den. Nálada lidí je vrtkavá.
   Pro Husáka, kterému ještě na 1. máje mávali lidé na tribunu, musel být na plnou Letnou hořký pohled.
   Komančové si také mysleli že to mají na háku. Tak dlouho otáleli s opravdovým reformami, až bylo pozdě.

   1. Komouši snad už od panování Teng Siao Pchinga, minimálně od Gorbačova, plánovali, jak svou moc politickou transformovat, zesílit mocí ekonomickou. Prognosťák bylo dílo komoušů a Stb, potřebovali informace z terénu nepříliš zkreslené aoutocenzurou, „otroctvím“ a “ dodáme vám to, co chcete slyšet“.Chodorkovskij byl premiantem Komsomolu, výhody jak u nás ve Slušovicích.

  2. Kantar dělá výzkumy pro ČT. Tím je řečeno vše. Zalezte zpátky do ulity.

   Jinak napsat takový blábol k článku s titulkem „ANO by s přehledem porazilo koalici SPOLU. K hnutí utíkají hlavně voliči ODS“, to chce fakt notnou míru ztráty kontaktu s realitou. Důležité totiž v mezidobí mezi volbami nejsou aktuální čísla podpory jednotlivým stranám, ale trendy v pohybu voličů.

   1. Pokud má vláda v polovině volebního období (obvykle minimální podpora; nepopulární stihla prosadit a úplatky ještě neslibuje, neboť se volby neblíží) stále silnější podporu než opozice, je to zásadní číslo.

    A titulek není podstatný, podstatná jsou čísla.

   1. ANO by sestavovalo vládu s SPD jen tehdy, pokud by ji nemohlo sestavit s ODS. ANO má v zásadě rozum a Okamůře se do vlády nechce; dramaticky by klesla na negaci založená popularita.
    Tohohle bych se nebál. 🙂

    1. V celku máte pravdu, ale důležité je, že ANO nebude tak lehce přitlačitelné od liberálních demokratů.

     SPD má svoji stálou podporu. Těžko ji zviklají i pluky politruků.

 9. Prosím, prosím, jděte na Východ pomoci (tenisky, khaki tepláky a kvéry si u nás se slevou koupíte), my Zápaďáci vám to tady zatím pohlídáme, děti ohlídáme…

  1. Vy „Zápaďáci“ jste zatím zařídili např., že ČR jako čistý exportér el. energie ji stále vyrábí do cca 50 hal/kWh, ale český občan z jehož daní se celá infrastruktura vybudovala je nakupuje od „Zápaďáků“ za konečných slušných necelých 10,- Kč/kWh.
   Já teda nevím, ale takovým hospodářům přenechat „pohlídání“ může být celkem problém …

   1. Nechci se plést do Zápaďáků a Výchoďáků, ale já nakupuju elektřinu za 3,9Kč / kWh + DPH. Jako český občan. 🙂

  2. To jim budeš číst pohádku o teplejch tučňácích převlečenej za draka?
   O ten tvůj „západ“ nějak nemám zájem.
   Zlatý rusáci…

  3. No … zvláštní, že on sám nijak na Ukrajinu nepospíchá, i když ho zrovna teď tolik, ach, tolik potřebuje! Radši zůstane doma, někdo přece musí hlídat ty děti, žejo?

 10. Tato doba má řadu svých specifik, jedním z výrazných je zoufale, až kriticky rychle plynoucí čas.

  Co je naše politická elita? Fiala, Rakušan, Pekarová, Lipavský… Co jméno, to ztělesnění nejhorších nočních můr, za nimi celé hejno dalších s jejich aparáty. Jeden každý den nás přibližují k bodu, odkud už není návratu, a pokud je, tak za cenu obrovského vypětí a velmi dlouhého času navracení. Jak jsme daleko od finančního kolapsu? Od systémového kolapsu? Jak to, že se nás přímo urputně snaží zatáhnout do války? Snaží definitivně eurofederalizovat v tom nejhorším smyslu slova? Snaží se tu rozmístit cizí armádu? Snaží se zničit školství brutálněji, než všichni předchozí? Snaží se zničit normální společenské vzorce, včetně donucení mužů menstruovat? Snaží doslova a do písmene nás ožebračit?
  Jak to, že to činí naprosto nepokrytě a mílovými kroky?

  Kolik máme času, abychom to mohli politologicky definovat, nacházet pozvolné kroky, které je ještě nutno podrobit rozumovému zkoumání? Připomínat si nepřipravenost? Někomu můžou ta slova vyznít ironicky, ani jedno však není takto míněno. Kolik máme času? Někomu zase můžou znít uspěchaně, ale znovu kolik je toho času? Jak moc se můžeme spolehnout, že to jednak trochu samo vyhnije, že se postupně vytvoří příznivější podmínky, že někdy později pořád bude na čem stavět?

  Je politické řízení státu, tím se zabývají politici, často skrze své „náměstky“. To je dnes katastrofa v přímém přenosu. „Před očima“ už není mluvnický, ale faktický výraz.
  A pak jsou kariérní vládní, ministerští, oboroví, komunální atd. úředníci. Ti jsou kapitola sama pro sebe. Sice plní nařízení politiků, ale žijí vlastním životem, čehož sice ne úplně pozitivním, nicméně příkladem je odpor, na který u nich narazil Fiala při „dávání do formy“. Tito však udržují stát v chodu do značné míry nezávisle na vrchnosti. Budou jej udržovat i za „jiné“ vrchnosti,. Dostanou-li lepší nařízení, pořád budou žít tím svým životem, ale znovu je budou plnit. Budou-li plnit lepší nařízení, jsou to plusové body.

  Nebude to tu sice „lepší“ ve významu více dobré, protože důsledky řádění fialorakušanopekarolipavských se budou napravovat obtížně. Ale bude to míň špatně, především se zastaví to řádění. To je snad v naší situaci málo?

  A i kdyby měl „skladníkům“ připadnout nějaký úkol, tak zdaleka ne všem. Šroubárně stačí snad 10% aktivních skladníků k tomu, aby se za naprosto pasivního přihlížení zbytku, tedy, pokud se vůbec budou dívat, dala do pohybu.
  (Mimochodem, do pohybu jinam, lhostejno, zda k lepšímu či horšímu, pasivní přihlížení s velkou množinou ani nepřihlížejících je odvěká konstanta.)

  A ten úkol, by nebyl, respektive právě teď a právě tady zdaleka není tak těžký. Jen vydržet potřebnou dobu nepřehlédnutelně a nevymlčitelně dávat najevo, že jsou proti tomuto systému. Ke změně je nutná příprava, to ano. Ale když není čas, tak především impuls. I s rizikem, že to nepůjde jako po drátkách.

  Fiala „pohrdá“. Je to známkou sebevědomí a síly? Nebo jsou to mimikry? No, spíš to druhé. Už to přepískli, jejich jedinou možností je udržet šroubárnu v úplné hybernaci tak, jako vždycky je. Co jsou ty troje volby? Jsou to troje důkazy jejich oblíbenosti? Ne, jsou to troje důkazy hybernace. Tam jim to vyšlo.
  To ale není potvrzení, že s tím nejde hnout. Jde. Jen se místo velmi dlouhých úvah musí jednat. Šroubárně (společnosti) je úplně jedno, jestli je připravená , ona ani nemá čidla k tomu, aby něco takového vnímala. Rozpohybovat dění musí ta její část, která kapacitu rozpohybování má. A musí jít bez ohledu na míru připravenosti. Vzhledem k tomu tolikrát připomínanému času do toho musí jít i s rizikem, že to nakonec nevyjde.

  Tato vláda musí odejít. Jinak spadneme tak hluboko, že vyhrabat se možná už nepůjde. Není to tu u nás už jen v poloze, že při uspěchání se pak jen plácne do vody. Je to v natolik nebezpečné poloze, že brzy nebude čím ani kam plácnout.
  A „tamti“ nemají větší sílu. Jen to tak vypadá, protože vlastní televizní obrazovky z tý opačný strany. Vždyť ovládají, ať společensky či mediálně právě tu netečně mlčenlivou šroubárnu. Ta politická nástavba se jim dá vzít. Jen u toho dělají povyk. Jejich příznivci taky dělají povyk, aby jej bylo víc. Zvířata taky dělají rámus, cení zuby a dělají se vetší.
  Ta jejich „síla“ spočívá pouze v tom, že smějí fackovat spoutaného. I se spoutanýma nohama a rukama stačí povolit řemen kolem krku a dostanou takový čelíčko, že se pokakají. Neumějí totiž ani srát…

  Musíme se připravit…, ještě pořád se musíme připravovat…, pořád…, ještě chvíli… Herdek! Už nemusíme! Šroubárna už jen nespí, je v celkové anestezii! Se to celý rozbilo…!

  1. Ale jo, připravte se, ale kdo na jejich místo? Kdyby se nějakým zázrakem podařilo „šroubárnu“ pohnout k pádu vlády (těžko), byly by nové volby (ještě víc těžko), rozložení politických sil zůstane zhruba stejné. 5K by získala pár procent navíc pro „státotvornost“, a pokud by to nestačilo k pokračování, vládla by vláda ANO + někdo, nejspíše ODS, s programem obdobným, protože TINA.

   Chtělo by to víc spřádat pozitivní program a méně nadávat na to, co jsme si ostatně zvolili sami.

   1. Bojím se, že si lidi už nevzpomenou, co chtěli, o to asi jde… O ten čas.
    Aby františek mohl jednat, musel by žít v čase a ne v prostoru, ale v události. Každý takový člověk by nám pak mohl vládnout. Ale jenom nám

  2. Piccolo, opět, krásný příspěvek, a já asi někomu zvednu žaludek.
   Máte pravdu,Ale je tím řešením cokoliv dělat jít rozbít hubu zastupitelovi za STAN, nebo propíchat gumy autu, co vozí do práce Rakušana?
   Máte pravdu, je třeba jednat, a teďto přijde, po 2sv. to taky hořelo, nakonec přišel 1948, a podívejte, za 10 let začala výstavba fabrik, elektrifikace stavby dálnic, elektráren, nevěřím, že to měli soudruzi naplánováno dopředu.
   Mohlo by to jít.Máme mezi sebou dost schopných hasičů, kteří to vezmou alespoň do doby, než požár lokalizujeme.Pak by klidně mohli nastoupit kvalifikovanější kádry.

   1. … přišel 1948, a podívejte, za 10 let začala výstavba fabrik, elektrifikace stavby dálnic, elektráren, nevěřím, že to měli soudruzi naplánováno dopředu.
    Měli. Možná neměli naplánovaný přesný rozsah, ale ten postup vpřed umožnilo odstřižení od MMF a globalistických bankéřů. U nás byla za tímto účelem měnová reforma a následné napojení na bankovní struktury SSSR. Právě díky tomu, že z republiky neodcházela „nadhodnota“ směrem k západním bankéřům byly zdroje na všechny ty stavby. Naopak dnes na nic nejsou peníze, protože jsou naprosto neuvěřitelné odtahy financí směrem na Západ…
    A mimochodem – naše měnová reforma je prezentována jako exemplární ožebračení lidu, ale takový „Černý pátek“ (a nesrovnatelné následky) na NY burze je prezentováno jen jako roztomilý výkyv kapitalismu …

    1. Zatímco v SRN, rozbombardovaném a poraženém, k podobnému rozmachu nedošlo (západní bankéři!) a naopak v letech devadesátých sem jezdili Němci obdivovat naše auta, elektroniku, pořádek a zboží. 🙂
     Moje paměť si to pamatuje nějak opačně.

     5K mám taky plné zuby, ale lhát se musí umět.

     1. K rozmachu v SRN došlo, protože jim bylo hodně odpuštěno – myšleno finanční reparace. Srovnejte to s našim splacení „poslední tkaničky do bot“ VB, přestože naši piloti pokládali životy i při jejich obraně.
      Prostě nelze vytrhávat události z kontextu. A klidně přidejte svoje vysvětlení proč nejsme schopni nic vybudovat. A jen připomenu, že bolševik financoval např. vševojskovou armádu, početné letectvo, darovali jsme nemálo tzv. rozvojovým krajinám a přitom v r. 1989 byly zadluženost minimální a pokrývaly je pohledávky.

      1. Byla to doba hojnosti. Dárkové balíčky jsme do USA proletářům posílali, i nějakou tu korunu přiložili, aby si v tamním Tuzexu mohli přilepšit naším zbožím.

      2. k rozmachu došlo, protože měli všude ulité mraky nakradených peněz. Byl v devadesátkách natrubce takový šot, jak po válce jezdili po skalních úkrytech džípy a ukazovali co je kde uoženo. A to nepočítám to co bylo ve švajcu.

      3. David Dvořák: V roce 1948 bylo HDP na osobu v Československu vyšší než v Rakousku. A jak to bylo v roce 1989? Východní blok ekonomický stagnoval. Těžko to jde okecat. Je možné připomenout sankce, ale ty ke studené patřily a těžko mohl jeden blok chtít, aby ho ten druhý podporoval. Už jen to, že SSSR se svou úrodnou půdou v některých oblastech musel dovážet v 70. letech obilí z USA, bylo ponižující. Tenkrát západní Evropa rostla prudce, to byla zlatá léta konjunktury. Od 80. let se s
       přesouvá výroba do Číny a vládne zhoubný neoliberalismus. Evropa má z určitého hlediska technologický vrchol už za sebou. Proto se nejmenší čipy vyrábějí na Taiwanu a Concord už nelétá. Pokrok v počítačích a internetu to nevyváží. Minulý režim se vším svým dogmatismem a vazalstvím na SSSR přesto dvě věci dokázal. Podporoval porodnost a stavěl ve velkém byty. Dnešní reálný liberální demokratura režim se vysmívá tomu minulému, ale vládne s permanentní bytovou krizí. Zvládne se jen zadlužoval, žebrat o dotace v Bruselu a zvyšovat věk odchodu do důchodu. Nemá žádnou dlouhodobou vizi s výjimkou sloganu, že musí být víc EU všude. Chyby Bruselu budou napraveny ještě větším přenecháváním pravomocí EU.

       1. Za bolševika bylo extrémně drahé zbytné zboží a relativně levné nezbytné. Dalším faktorem bylo, že každý rok bylo o něco lépe. Další bylo to, že dost pracovníků se v pracovním procesu zrovna „nepřetrhlo“ a tak měli čas a sílu na své mimopracovní aktivity. Další bylo, že pomyslná Vlasta prodavačka s Pepou soustružníkem jako manželé si byli schopni svépomocí postavit RD a přitom se finančně nezruinovat nebo existenčně zadlužit. Dalo by se pokračovat … negativem bylo, že nebyly banány a LCD obrazovky … Dnes to je přesně naopak.
        K HDP – tohle je mistrný tah globálních aktérů. Pokud totiž budu chtít okrádat ostatní na principu „vyspělosti“ ekonomiky, pak metodika HDP je bezkonkurenční.
        Takže příklad – v jednom státě s cca 10 mio obyvateli za rok vyrobí 1000 rýčů, lopat a krompáčů, kterými ručně budou obdělávat pole, aby měli co jíst. => HDP nula, nula nic.
        To v ČR každý víkend vykopeme současně v Aši a Jablunkově obrovskou díru, zeminu naložíme na Tatrovky a pošleme křížem přes republiku, aby protější díry zasypali. My sice vytvoříme úžasné HDP, ale ten pomyslný sousední stát na tom bude s těmi lopatami a krompáči jaksi lépe …

        1. David Dvořák: Přeceňování HDP především u zbrojení jsem taky kritizoval, ale je snad jasné, kdo byl bohatší roku 1989, jestli Československo nebo i kdyby se počítalo jen Česko nebo Rakousko. Kdo záviděl komu životní úroveň a kdo měl na území sousedního státu větší kupní sílu.

         Problém Česka byl, že se mohlo přidalo k Západu příliš pozdě, když už naskočil na vlnu deindustrializace a kulturního neomarximu.

       2. Jen bych poznamenal, že značná část západní konjunktury byla pořízena na dluh. Itálie je tím známa notoricky, ale třeba zadlužení západního Německa vyrostlo (v přepočtu na dnešní měnu) z 9,6 miliard EUR v roce 1950 na 538 miliard EUR v roce 1990 (tedy ještě před sjednocením).
        To je růst o více než 10% ročně.

         1. Šmarjá, vždyť tam jasně píšu „v přepočtu na dnešní měnu“. Beru to z německých tabulek, kde to mají přepočteno, aby bylo možné porovnání. Je to obtížné k pochopení?

        1. Přesně. Do 70 let to bylo ekonomicky plus mínus stejne. V 70 letech Nixon zrušil navazani dolaru na zlato a cely západ jel na dluh. Na konci 80 let už neměl západ kam prodávat a východní blok díky ekonomice, která byla svázaná ideologii nežít na dluh, začala zaostávat. Západ zachránilo otevření trhu v post socialistických zemích. Postupně tady všechno zlikvidovali a nebo skoupili. A dneska budeme sklízet ten život na dluh, protože už není kdo by nám ho platil. Je to krásně vidět na státním dluhu co zatnula 5K.

      4. Nemyslím si, že by byl socialismus lékem na současné neduhy. Naopak, socialismus (tentokrát ze Západu) nás do současného průseru dostal.
       Green Deal, odstavování elektráren, dotace, daňové regulace, manipulace s úrokovou mírou – to vše je jen reinkarnace možná ne 50. let, ale 70. let u nás. Tenkrát jsme ovšem měli kliku, že se našlo pár lidí se zdravým rozumem (např. Štrougal), kteří zabránili nejhorším excesům a nepřipustili zadlužování.
       Teď ve vládě bohužel nikoho se zdravým rozumem nemáme, oproti dnešním kašparům se i Biľak s Jakešem jeví jako uvážliví a kompetentní státníci.

       1. Souhlasím s Vámi, nicméně tady ani nezačíná probíhat celospolečenská diskuze jak vlastně dál.
        Socialismus i kapitalismus měly svoje kladné i záporné stránky … jen je třeba začít diskutovat co převzít, co doplnit, co zavrhnout .

        1. V Západním Berlině (asi i v BRD) byl stát během 80. let minulého století mnohem sociálnější jako u nás. Kvalitní rekvalifikační programy, sociální pomoc v nezaměstnanosti, příspěvky na bydlení…..
         Už nevím kdy se to zvrtlo, ale tuším že za Kohla (miliardy do rozpadlého SSSR se ale posílaly, Joseph Stiglitz v jedné své knize uštěpačně psal, že ty peníze mohli přímo posílat na Kypr či do Švýcarska, prostě místní věrchuška co nebylo podminované 😀 , tak rozkradla). Tehdy tam „radil“ (řádil) hlavně Jeffrey Sachs.
         Barvitě toto údobí divokého kapitalismu v zemích bývalého SSSR, hlavně v Rusku, líčí A. Solženicyn : Rusko v troskách.
         Moc tehdy čekala na ulici na lidi jako byl Putin (antijelcin, antičubajs). V Rusku je autokracie, ne oligarchie, Putin postavil postkomoušské i novodobé oligarchy do latě (nevinné oběti putinovského režimu prominou), někteří emigrovali.

         1. Tencokida hnuj: Disident a filozof Alexander Zinovjev řekl po rozpadu SSSR, že Západ říkal, že chce zničit komunismus, ale že zasáhl Rusko. Byl pesimista ohledně budoucnosti.

          To moc nezapadá do jednoduchého myšlení dnešních opožděných antikomunistů.

      5. Je to házení perel, ale přesto odpovím. Trochu drsněji než mívám ve zvyku.

       Celý problém našeho nebudování po převratu je v tom, že jsme od socialismu přešli do jakési hybridní verze socialistického kapitalismu.
       30 let poté už opravdu komunisty vinit nelze (ano, zplanýrovali to tu dokonale), to už je chybou porevoluční nedotažené privatizace – místo krachu a vytvoření silných vlastníků na způsob Bati nebo Forda se uplácelo a prodávalo bývalým socialistickým ředitelům, velká část státního majetku zůstala kvasistátní nebo regulovaná (od bank přes železnice, pošty, Budvar a dlouho udržované nájemné kvůli dojmu sociálního smíru nebo Klausově matce).
       No a konečně lidé jako vy, kteří socialismus omlouvají nebo dokonce podporují, měli být tehdy potrestáni. Teď už je to asi jedno.

       Bohužel, měli jsme smůlu na politiky; už od špinavého Havlova handlu s komunisty, jimž tím slíbil beztrestnost.

       1. I když vynechám naprostý blábol na konci druhého odstavce, stejně je to absolutní nesmysl. Nechápete že popisované nebyla chyba ale účel a úkol, pro který byli Havel a další na svá místa dosazeni ?

   2. Rozbít hubu některýmu, ó jé, to já bych tuze rád. Ale samozřejmě máte pravdu, že to tak nejde.

    Vás patrně nemusím přesvědčovat, co máte dělat. Ve skutečnosti nemusíte skoro nic. Jen mluvit, říkat otevřeně, co vidíte. S lidmi kolem, když to téma bude. Vždyť vůbec nebudete lhát. A viditelně i slyšitelné se přidat.

    Popisuju ty následky po téhle vládě jako neopravitelné, tak to jistě není. Ale že budou o to horší, o to dražší, o to obtížněji navrátitelné (že by třeba text smlouvy pro dočasný pobyt nafurt, zavedení digitálního eura, zavedení volebního práva od 16 do 60 let atd. atd. a ještě párkrát atd.). Že to bude časově mnohem delší, copak o tom má smysl polemizovat? Asi ne. Ty následky budou taxativně sice nestanovitelné, ale s jistotou šílené. A že mohou být nevratné, to se nedá ani tkvěla málo vyloucit.

    Co z toho plyne? Vždycky jsem psal narovinu, tak teď znovu. Může to někoho urazit, může být dotčený, co já vím. Jsou tu dvě možnosti.
    Jít do toho. Při vědomí, že do toho jde do jisté míry prsama, že šroubárna to celý jako vždy proklimbá. Při vědomí, že se to nemusí podařit, ale taky při vědomí, že příště může být mnohem hůř, než jen pozdě. Jít při vědomí, že přece jen je trochu snílek.
    Nebo do toho nejít. Při vědomí, že ostatní hlasitě odrazuje, čímž snižuje kapacitu úspěchu. Při vědomí, že tím de facto tuto vládu podporuje, protože rovnice jiná řešení nepřipouští. Nebo při nevědomí, že je prďola…

 11. Měli bychom si pospíšit ,chceme -li změny,mnoho času nám nezbývá,čeká na nás povinné očkování dalšími dávkami přes EU-WHO alias Gatese.
  Může se stát,že se bude těžko usilovat,protestovat,bojovat o lepší zítřky lidem vyhladovělým, oslabeným a nemocným nejen pandemií,která prý může přijít 2024-2025 jak říká prognóza těch ,kteří o tom něco ví.
  Než se probudíme ,bude po všem.

  1. no já nevím, když jsem se tak dneska koukala na Zemana – přídělové lístky a dala si to dohromady se včerejší prohlídkou v Lídlu a Bille, – poloprázdno, maxi ceny a k tomu přidala fakt jak fialka pobízela lidi na státní „pomoc“ a aby se nestyděli , neochotu dát strop ani pro základní potraviny a cokoliv dělat s maxi cenami, , žádné mléko pro děti ve škole, maxi ceny obědů tamtéž. Nějak se mi to smotalo dohromady a říkám si, kdy tak asi lístky zavedou.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADd%C4%9Blov%C3%BD_syst%C3%A9m
   ve válce jsme a co myslíte vymyslí věrchuška vymyšlené, nebo nechá dál volný pád.

   1. Přívrženci libtardismu budou opět spokojeni, neb šmelina a pašeráctví začnou opět vzkvétat. Král Šumavy je přece jejich hodnototvorný hrdina.

    1. No v Bille byly takové nějaké máčené v kdoví čím, jako by bělené. . takže kaše byla z prášku, protože byly tak nějak divné. Ale banánú měli dost. le nikdo je nebral.

 12. Nu nevím, asi bych byl radši občanem nesvéprávné emerické kolonie, než aby mi vládl Dvořák, Vidlák a Rajchl. 🙂

  Jeden by nastrkoval zfamfrnělé občánky, aby za něj nastavovali kůži liknavou prací skladníka, druhý monetizuje merch a třetí se snaží s mnoho let zapomenutou dikcí táborových řečníků (Ein Reich-l) odloupnout z Babí a Okamuří smečky voličů nějaký ten díl, který ho vynese do parlamentu.

  PROgram je z části podmíněně sympatický, o tom žádná, stabilitu měny, redukci sociálna a byrokratična, povolení drobného podnikání bez byrokratické zátěže a zbytečných hovadin zákoníku práce (znemožňující liknavého skladníka ihned vykynožit) bych podepsal všema deseti. V podstatě jde o nejlepší program na trhu, včetně doleva zparchantělé ODS.

  Jenže, PROponenti programu decentně zakrývají, kde na to vzít. Pokud bych měl vzít plány doslova, vznikla by z ČR enkláva uprostřed EU, která by v ní buď nebyla (starší PROgram) nebo formálně byla a zjevně by do ní sypala písek (nový PROgram). Reakce silnějších států EU na sypání písku do soukolí (už jen to vystoupení z energetické burzy, porušování akcionářských práv – jeden Lauder nestačil? postačuje, nemluvě o hysterickém vzedmutí našeho okolí, kdyby ve vládě stanul PROrusák) by byly dramatické a pro veškeré politické plány si pánové (a dámy) račte uvědomit, že 10M Čechů je obklíčeno 440M obyvatel Evropské Unie.

  A staneme-li se ekonomicky, politicky a kulturně nekompatibilní, skončíme teprve jako nesvéprávná kolonie.

  P.S.: Nemám nic společného s 5K, volím Monarchisty což je podobně naivní PROstrace, ale alespoň kulturně kompatibilní se zbytkem sousedů.

  1. Máte naprostou pravdu – správná strategie je vyčkat na pohodlném gauči a v žádném případě ani na chvíli neuvažovat, že bychom si mohli vládnout sami … raději ať o naše blaho pečuje nějaký páníček. Ještě by to mohlo dojít do takových zhůvěřilostí, že jako exportér el. energie, kterou stále vyrábíme za haléře by si kWh mohl český občan koupit za cca 2-3 Kč. To by přece byla naprostá katastrofa. A tak mě napadá zda při té vší inflaci nemá ten páníček z nás málo … není těch necelých 10,- Kč/kWh málo? … aby náhodou nestrádal.
   Ale to samozřejmě s tím nesouvisí – říkal to pravdomluvný premiér v pravdomluvných médiích … tak to musí být pravda. A protože ZADARMO pečují o naše blaho, tak je nutno všeho řádně využívat – když jsou tak blbí a utrácejí nehorázné peníze za IT infrastrukturu … takže hezky mail na gmal nebo seznamu, vše na FB, vše ukládat do MS cloudu atd. Když jsou pitomí a nabízejí to ZADARA … že?
   Jenom abychom ty výdobytky ZADARA a stvořené jen a jen pro naše blaho přežili …

     1. Dočasně fixovaná cena je v podstatě dočasně rozdvojená cena – jednu část zaplatí občan přímo a druhou část zaplatí taky občan, ale tentokrát prostřednictvím státu ze svých daní.
      Fakta nepřestávají existovat, když je jinak pojmenujeme …

      1. To neni zadna cena ,pane a bejt nemuze , to je vylozeny a ilegalni vyderacstvi a vlady , zadnyho statu…
       Mel byste se naucit nazyvat veci spravnymi jmeny a ne se tomu vyhybat ..
       Cena znamena neco cennyho ,co ma hodnotu ,
       donuceni platit lupicum , to bejt nemuze, ani docasne.

   1. Lepsi na gauci , nez demonstrovat za ty , kterym , pravnikum , clenum Ceskyho senatu nevadi , ani neumi zaridit , aby ilegalni cizi ,neceskej ani trochu ,
    prapor, nevisel na Narodniho muzea a jeste se chteji vrhat na cely hospodarstvi statu.
    Pravnici .Senatori Odbornici.
    Na misto toho se vrhaji na podium…Vladnout.
    Pod cizim praporem???
    Vopravdu.
    Jedina spravna taktika je lezet na gauci./Nas cas prijde/.
    Pane Dvorak , muzete mi rict jak to udelate , abychom si vladli sami …
    Kdo presne sou to ty,,,, sami??? Jmenujte je. Budu ja taky vladnout ,??
    Kdyz si mam vladnout . Jakou funkci dostanu?
    Jak budou vladnout ty dalsi sami? Kdo to je.
    Vzdycky to byli ty sami ..
    Aby mi aspon nevladli ty , kery neumi vladnout ani sami sobe , ani v jejich profesi , na kterou studovali zadarmo ,vlastne za moje mnoho let …
    Mohli by aspon sundat ten prapor z Muzea? Nebo nemuzou?
    Kde sou ty vasi sami , proc se tady nezastavi na slovicko?
    Vopakovani klise , demagogickych frazi ,stejnych a vomilanych ,
    za vsech rezimu a s nejhorsimi vysledky.
    Narod je musel vodkopnout..Ty sami.
    Zajdete se podivat na ten sklad sroubu. Muzete vocud zacit bourat vladu s vasim Zeslabovacem . Uz se tesim.
    Vedte nas , nestydte se , my se k vam pridame , k vasim skutkum,
    to slibujeme..Vodsroubujte ,treba ,ten prapor.
    Od slov k cinum.

  2. No, a protože jsme ekonomicky, politicky a kulturně kompatibilní svéprávná kolonie, s jásotem se zapojíme do koalice ochotných, abychom to těm na východě konečně nandali.

   1. Málo. Třebaže očůral Bormanna i Kaltenbrunnera. A navíc, skutečný hrdina po návratu skončil příznačně špatně. Tak jako by skončil Sorge, kdyby ho nedostali Japonci. Některým vlastem se slouží těžko…. Třebaže i Angláni zničili Touringa. A magor Mc Carthyv USA… Ovšem v tom všem sovětský režim byl „prima klasa“. Zásadní rozdíl mezi Gestapem na jedné straně a NKVD a Státní bezpečností je v tom, že ony se snažili vymlátit doznání, kdežto Gestapo pravdu. Třebaže Kaltenbrunner byl výjimečná svině i na nacistické poměry.

    1. Schumacher: Bormann podle jedné teorie byl řízen rozvědkou SSSR. Těžko říct. Je ale podivné, že byl za občanské války v Rusku propuštěn že zajetí z Ostaškova. Dali mu rudí nějaký úkol? Možná se jim ale potom z kontroly vymkl. Nevím. Pravdou je že vojenské plány z Berlína do Moskvy unikaly i jinými kanály. Rudá kapela působila ve Švýcarsku.

     1. Skupina Lucy , dostavala primo zpravy od nekoho, s krycim jmenem Werther o Hitlerovych rozkazech /musel to bejt nekdo kolem nej/.

      Ze Svajcu, zpravy poslali ihned Stalinovi..
      Drive, nez je dostali generalove wehr. na fronte a presny.
      Byla v tom zapletena nejaka zenska/Ruth/,zila u britu ale nikdy nic nerozradila.
      Vyslo taky najevo , ze Borman rozkazoval Hitlerovi. A ne naopak.
      Kapela byla v cely E. ale jejiho sefa chytli u zubare , ale prezil.
      Pak ho skrip Stalin ,ale zase prezil..
      Dalsi informace taky chodily z min. letectvi. Z Berlina.

 13. František….
  Já myslel že jako ten papež. 😀

  Organizace je to silná, má pevnou strukturu, hiearchii……plno lidí, skorem ve všech státech světa, takže je (mezi) nadnárodní…..poslanci, či senátorky, ministři i soudkyně se k nim lísají, ba i dochtoři či profesoři….spekulanti na burze se k nim modlí :-D…….majetky mají také velké, někde mohou žít z úroků*…..

  No a co ?
  No prostě nic, nějaká ta návštěva a pokývání hlavou a že jako Františkové hlavně ať chodí do kostela a platí Petrův halíř…

  No jo, ale např. :
  https://www.reuters.com/world/uk/vatican-sells-london-building-heart-corruption-trial-bain-capital-2022-07-01/
  Jinde budovu palácového typu pořídili právě že za Petrův haůíř, takto peníze určené na charitu.

  *Jediné násilí, které kdy judaejský prorok Jehošua užil, bylo to, když z Chrámu vyhnal penězoměnce.

 14. Hm…
  To ten skladník udělá asi tak pětkrát, pak mu po stížnosti bude nějakou dobu při vydávání postávat za zadkem vedoucí a pokud to následně zkusí ještě jednou, stane se pomocným nebo vyhozeným skladníkem. Kdyby to zkusil někdo výše postavený, jsou k dispozici „ztracené“ spisy, neodešedší pošta a podobné ňamky.

  Pan Dvořák se plete v tom, že „ti dole“ jsou pro zaměstnavatele nepostradatelní. Opak je pravdou – jsou nahraditelní snadno a je jen nepatrná pravděpodobnost, že by měli prostředky na účinnou obranu. A kdyby se náhodou přece jen i za toho skladníka postavila odborová organizace a zabránila vyhazovu, není žádný problém ho došikanovat až k sebevraždě nebo na něho „ušít“ nějaký trestný čin spojený s výkonem povolání.

  Navíc to je pěkná kulišárna, tohle poňoukání řaďáků – „Udělejte revoluci zdola, nasaďte šrajtofle i krky a pak si nás pěkně zvolte a my vám budeme vládnout tak, abyste z té revoluce vůbec nic neměli.“.
  Ano, za WWII spousta lidí nacistům drobně škodila a dost dlouho jim to procházelo SKORO beztrestně. Cca do heydrichiády. Jakmile ale začaly deportace a popravy zcela nevinných lidí a leckdy s celou rodinou, byl se záškodnictvím konec. Dnes sice člověku (zatím) nehrozí poprava nebo koncentrák, ale ekonomická a sociální likvidace může být za určitých okolností horší než smrt (proto bylo na severu Evropy až donedávna nejhorším trestem vypovězení provinilce z rodiny a z vesnice).
  Takže proč by měla sociální a ekonomická drobotina riskovat to málo co má ve prospěch těch, co se chtějí dostat k moci? Protože i pomocný dělník je s to pochopit, že jemu podíl na moci umožněn nebude.

  1. Jistěže. Jako by nebyly případy, že někdo se začal „nevhodně“ projevovat, a náhle v jeho dosud kvalitní práci byly objevovány „zásadní nedostatky“. Proto, mimo jiné, systém je nastaven aby každý měl hřích, který prochází, ale v případě potřeby je použit proti němu. A nebo hřích je vymyšlený.
   V pořádku, jen si otevře hubu, je zaplaven opakovanými kontrolami z finančáku, hygieny, úřadu práce, celníků. Hledajícími závady, požadujícími intenzívní součinnost. Znovu a znovu. Něco nutno najít. Zakleknout. Zničit.

  2. Občan napsal:
   11 června, 2023 (15:16)
   Možná máte pravdu, skladník to udělá pět krát, a bude pomocný, nebo žádný skladník, ale má větší šanci získat práci, než učitel(ka), kterého nahrají kroupy.
   Kroupy jsou ječná lehce obroušená zrna.

  3. Presne .Pane Obcan.
   Rozdavaji pokyny ,prikazy , vyhrozuji vsim moznym , vesti hrozby budoucnosti , horsi nez vlady..
   Von ani nevi , co je inventrura ve skladu a v uctech , videl sklad mozna z ponorky..
   Ani to neni jisty…Jakej flastr dostane skladnik , za jeden chybejici sroubecek ..Potom . Pravnici ,ty revolucni nejvic, se na skladnikovi taky paradne „zahoji“.
   Do konce zivota z dluhu nevyleze..Kdyz prezije.
   .Zesilovaci a Zeslabovaci na vladu svrhavaciho skladnika budou vod rana v lochu , mavat sadisticky pendrekama…
   Rady komiku se rozrustaji…Zesiluji..Podobne.
   Za valky , komunisti cpali letaky lidem do kapes , zenam do kabelek , jako vstupenky do koncentraku. Potom horsi. S celou rodinou.
   V boji za svrzeni okupantu.
   Gestapaci pak sli na jisto.

 15. Co může dělat důchodce, jezdící po výletech? Nebude se stravovat v restauracích, ale poveze si v tuperware své výpěstky.

  1. Nejen důchodce. Je výhodné vozit si s sebou doma připravenou krmi. Jako kdysi. Obložený chleba, housky. V porovnání s hotovým koupeným „za hubičku“. Nejen do přírody. Příkladmo na výletě do Krumlova s sebou i kafe v termosce. Napřed si stěžovali na příliš turistů, pak žebrali o pomoc, protože málo turistů, nyní si stěžují, že příliš turistů.

   1. Jo, s tím souhlasím. My si bereme svačinu i do letadla. Sice to teď nějaký krasoduch pranýřoval, že to je buranské, na to ale dlabem. Budu si v letadle dávat něco pětkrát předraženého, jen abych někomu, koho neznám, ukázala, že nejsem buran? A vůbec, co je na tom buranského?

   2. Do Krumlova občas jezdím a stravuju se u Švejka. Vážně je přehnaná cena za hlavní jídlo 230 Kč, za malé jídlo 150 Kč a za za kafe 52 Kč? Menší porci poledního menu mívají levnější, tohle je stálý lístek.

    Při znalosti ceny suroviny a práce bych si naopak nedovedl představit ceny nižší, má-li mít kuchař a servírka slušnou mzdu.

    1. Ano, je to cena velmi, velmi přehnaná i v případě, že by majitel toho restaurantu, hodlal všechno vybavení amortizovat během jednoho roku.
     Za kafe 52,-Kč? Nezbláznil jste se?

     1. Sorry, ale nevíte o světě a podnikání lautr nic. 🙂

      V případě pochybností doporučuju si zkusit hostinec otevřít a za rok si vydělat.

    2. Známý chodí do Adagio v Ostravě Přívoze, hlavní jídlo vč. polévky (servírované v kotlíku, sám si člověk nabere) do 120 CZK.
     Prý se dá.

 16. „Ovšem naše zkušenost taky říká, že lásku a mír nelze vysedět na bodácích.“

  George Orwell nás ale učí, že mučení a zlomení fyzické i psychické vede k nehynoucí lásce k tyranovi a porobiteli. Chyby pak už jedinec nikdy nehledá na straně moci, ale zásadně jen u sebe nebo u druhých, kteří nedostatečně plamenně milují Velkého bratra.

  1. Orwell byl odvážný (zúčastnil se španělské občanské války), ale byl to Angličan. To, co říká, platí pro Angličany. Rus, ale i Čech/Slovák, má jinou náturu. Dost Rusů, Čechů/Slováků nejde zlomit. Jen si vzpomeňte na Husáka. Samozřejmě je lze zabít, ale to kreaturám nevoní: oni chtějí získat otroky!

  2. Tdx: Nejde vládnout stále a jen silou
   Je to o propagandě a lidské psychologii. Ono stačí, když někdo volil vládní stranu, teď je její politikou šokován, ale nechce přiznat svému okolí a často ani sobě, že se mohl mýlit a příště by mohl volit jinak. Z minulosti je to známé, jak věřící pronásledování církví se nechtěli vzdát lásky k církvi nebo komunisté v různých zemích ponížení stranou stále ke straně lnuli. Bylo i úsloví, že intelektuál musí být ze strany třikrát vyhnán, aby počtvrté se opět připlazil a sebekriticky znovu požádal o přijetí. Pro ty lidi je jejich víra součástí jich samých a může to být i víra v neoliberalismus, dokonalý neregulovaný trh nebo v moudrý neomylný Brusel. Potom chyby svých idolů zlehčují, aby se nemuseli postavit před zrcadlo. Říkají že s neomezenou imigraci jdou jen drobná pochybení politiků, ale systém je dobrý. Současná krize v ČR totiž žádá po těch liberálech
   nebo konzervativcich staré české podoby přehodnocení hodnot a to by jimi otřáslo. Nestačilo by jen přejít od jedné strany k druhé ve volbách, ale šokuje je to, že by měli zpochybnit svou víru v další prohloubení pravomocí EU nebo svou idealizaci politiky USA. Často jako mladí studenti v roce 1989 začali obsazovat instituce a dělat kariéru. Jsou proto spjati s režimem i existenčně skrz hypotéky. To se týká různých novinářů a šéfredaktorů. Proto zlehčují situaci, že oni byt, výhodně privatizovali a nechtějí uznat, že čelíme brzkému propadu pozornosti i kvůli drahému bydlení.

 17. Je to o tom se nachystat na volby. Pokud nebude korespondenční volby, falšovat to nebudou s výjimkou mediální manipulace, která bude. Jde jí ale překonat jako to dokázal Zeman proti skoro všem médiím. Hodně vás pořád přeceňuje vliv ekonomiky a krize. Protože spousta voličů vládní koalice přes všechny své finanční problémy nepřejde volit jinam. Je to pro ně záležitost hodnot. Nechtějí si přiznat chybu v minulých volbách. Navíc pravděpodobně řeknou, že sice vláda dělá chyby, ale že nevěří, že by nějací dezoláti si poradili s inflací a energetikou lépe a tragikomedie skupin podporovatelů u soudu co tam nedávno předvedli, jim jejich názor jen utvrdí. Kromě voleb je možnost už jen generální stávka jen se jí zatím nikdo s vlivem neodhodlal vyhlásit.

 18. Popsanou pasivní rezistenci zažívám dnes a denně, bohužel na vlastní kůži.

  Mám pocit, že jsem se potkal s dvounožcem, jehož hlavou běží myšlenka tohoto znění.

  Ty vole:
  1/ bílej,
  2/ chlap,
  3/ starej,
  4/ hnusnej,
  5/ určo bude blbej, páč má upracované ruce
  6/ a navíc mluví česky.

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NA TAKOVÉ KURVĚ SE DNES HEZKY POVOZÍM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  A to už je konec, milé děti…

   1. Re: Miluna

    … třeba…, například.
    Že vy budete taky hnusnej a bílej a blbej chlap!
    Pšisnejtése toprofólně, nic sefám nestane!

 19. RAmcha na blboňe sere. Lidi se naučili psát aby si psali co je potřeba, co nechtějí zapomenout, co je potřeba nakoupit, to dají dětem aby nenosily nic jinýho, ale pak zkrat, czzzzz a před zlodějama se klaní a rada dne, mají si hrát s kamínky. Kamínek ke kamínku a máme velkou hromadu kamínků. Muheeeee

 20. Nejsem si úplně jist, že to byla reálná MOC, kterou disponoval František z Rodáků.
  Spíš bych to nazval respektem. O to větším, že František vlastně byl, oproti ostatním sedlákům, výrazně mladší. Pokorný a bohabojný, pracovitý člověk.
  „Teda, vy ste to tu zrajtovali“, vida výsledky „družstevního“ hospodaření…

  1. Klasik praví, že „reálná moc = v praxi realizovaná schopnost řídit (procesy)“. S přihlédnutím k této definici měl František reálnou moc, anžto měl přímý vliv na průběh procesu kolektivizace v lokalitě, a tedy schopnost ho řídit (v mezích svých možností a schopností).

   1. Nesouhlasím.
    Reálnou moc by měl František v případě, že by po nedělní mši, před kostelem řekl ostatním sedlákům „nikdo to nepodepisujte, je to svinstvo“ – a všichni sedláci by Františka do jednoho poslechli.
    To se ale nestalo. František neměl reálnou moc ani v případě, když ho zoufalí „jezedáci“ milostivě povolali k nápravě katastrofy, kterou způsobili.
    Buď jsem to dílo špatně pochopil, nebo bylo prohlášení „až podepíše František“, případně „až co řekne František“ jen typickým místním alibismem.
    Kromě toho – takových zkurvenců, jakého hrál Ilja Prachař, bylo v každé dědině několik a občas i mnohem horších, já si je pamatuju. Na tomhle vykonal spravedlnost osud, na těch reálných, co si pamatuju já, vůbec nikdo a dožili v klidu, beztrestně a umírali až stářím.
    Proto píšu, že nepotrestané zlo se vymstí. Vytryskne jinde, jinak a s ještě větší silou, protože už bude vědět, že je beztrestné.

    1. Fór je přece v tom, že František nemusel nic říkat – všichni věděli, že pokud to nechce podepsat, tak to nebude nic dobrého a odkaz jeho autoritu pak použili jako svou výmluvu.
     Jinak jsme ale u definice moci – já se domnívám, že správná definice je schopnost řídit/ovlivnit proces(y). Kdy to „zabalil“ Gorbačov … a šel dělat reklamu na pizzu? Když zjistil, že jím vydávané dekretu už nikdo z podřízených ani nečte … tedy ztratil schopnost ovlivňovat/řídit procesy.
     A proč je takový důraz na mainstream a ideologické neziskovky? … protože řízení je proces informační.

     1. Rodáky jsem neviděl, ale viděl jsem Cestu hlubokým lesem nebo úvozem, už nevím přesně a tam se odvíjelo asi to, co popisujete a nejen, že informace jsou procesem řízení, informace jako autorita, ale pak i odbornost, vědění takové, kt. je klíčové pro společnost, může působit autoritativně v momentě, kdy vznikne poptávka..

  2. Ale houbelec, opět neznalost filmařů. Jasně že sedlák rozměrů jak bylo uváděno, musel mít znalosti s dobytkem, osevní plány,střídání a kde co ,aby uspěl. Proti němu takový záhumenkář, nebo obyčejný čeledím nevěděl nic, uměl sice prové=st zadanou práci,/?/ ale ostatní šlo úplně mimo něj.
   Navíc musel umět se dřevem a ledasjakýma opravama.
   Stačí se jen kouknout třeba tady, jistě ledacos/co jsme tak porůznu posbírali, víme, ale aby to fungovalo loudíme po Vidlákovi Jak, co kdy/ stačí se kouknou a zamyslet nad dotazy. KOneckonců Vidlák by to mohl osvětlit – jak začínal, jak a od koho se učil aby věděl co má, co může a ČEMU SE VYHNOUT.

  1. Nasinec se hodne pta a potom navrhuje svrzeni ty spatny vlady ..
   Potom nekdo de k soudu..Bejvalo jich hodne , znal jsem nektery.
   Kdyz sem se nekdy zeptal , mavli rukou a rikali, ten je rovnou vod KGB.
   Nejdrive studovali VGIK , to je filmova skola v Moskve..
   Stihli natocit taky filmy z Podskali..
   Byl potreba prehled , zovialni a velmi pratelsky se druzbovali , jestli ty kolem filmu a televize, co meli vliv na masy , nemaji nejaky podezrely myslenky.

 21. Kdo drží moc.
  V prvé řadě vytištěné dolary a když nepomůžou,pomůžou bomby.
  Dokud se něco nezmění v USA,tak tady také ne,proto je zbytečné,slibovat pečené holuby.
  Už to psali jiní,kolik od nás odchází zisku zahraničních,bank,firem,pokud tohle nezastavíme,státní bude pořád v mínuse.

  1. Máte samozřejmě pravdu – tisk USD zastavit neumíme a pro změnu je třeba změny v USA. Jenže – pokud na světě bude ubývat příznivců a nadšených podporovatelů politiky USA, tak se změně přibližujeme. Pokud bude přibývat nebo stav bude konstantní, pak stávající situaci prodlužujeme. Opakuji znova – pod pohrůžkami nebo násilím jste schopen své příznivce držet v poslušném houfu jen omezenou dobu.
   Pokud bude např. Scholz na každém mítinku vypískán, pak na ně přestane chodit a jeho mediální vliv bude klesat. Nějakou dobu to budou nahrazovat např. povinným školením, ale tím jenom bude narůstat počet jeho odpůrců. Ten princip přece sami známe – komunisti nás nutili tak, že nakonec už jim nikdo nevěřil ani pravdu – vystihuje to heslo: Lhali nám o socialismu, ale říkali krutou pravdu o kapitalismu … kdo si dnes vzpomene na slova tuším Štěpána, který říkal, že budeme otroci ve vlastní zemi.
   Další věc je, že bychom měli být připraveni až nastane doba změny – to dnes nejsme. Pokud by to dnes pětidemolice vzdala, pak se nic moc nezmění, protože nemáme alternativu ve smyslu připravených struktur a hlavně nevíme co chceme … jen víme, že náš socialismus byl špatně a tento kapitalismus je špatně taky. Dá se říct, že dnes máme to nejhorší ze socialismu a kapitalismu zároveň.
   Ale co chceme??

   1. Pane Dvořák.
    Výborná odpověď,ale i doplnění článku.
    O to jde,aby se probudila Evropa a celá,jeden státeček,může aspoň udělat díru do té lodi.

 22. Pasivní resistence je mocná zbraň.
  Jenom musí být „krúpnaja“. Jednoho nebo deset/sto „nepříjemných“ nakonec udolají.

  A ještě jedna věc – přes tohle schéma je překrytá síť osobních vztahů. „Znám se s jeho synem, tak mu přece nebudu dělat potíže…

  Ale jinak D.D.: Ano, reálná výzva – i pro naprosto zbabělé. Předpisy a zákony budou na naší straně,

    1. Byl to Ukrajinec:

     ‼️ Policisté v Brně vyšetřují vraždu. Cizinec z východní Evropy, podle našich informací z Ukrajiny, měl včera u brněnské přehrady pobodat několik lidí. 23letý mladík jeho útok nepřežil..😔 A důvod? Pachateli se údajně nelíbila hudba, kterou skupinka v tramvaji poslouchala…

     Info zde:
     https://www.extra.cz/zpravy-cizinec-v-brne-pobodal-dve-obeti-jedna-nasledne-zranenim-podlehla-utocnika-mela-vyprovokovat-hudba-e7b6f

  1. I pro Anonymy.

   Jindřich Rajchl

   Přesto, že má moje žena narozeniny, tak vám i dnes nabídnu živé vysílání.

   A tentokrát bude opravdu výživné.

   Povinná solidarita, brněnská tragédie, koalice ochotných, konec zastropování energií a bude i návod pro občany, kteří si zažádali o důchod, stát jim jej nedokázal v zákonné lhůtě 90 dnů přiznat a oni nadále bez příjmu musí platit sociální a zdravotní pojištění.

   Tentokrát si opravdu nenechte živák uniknout.

   Bude zcela nekompromisní.

   Takže jako vždy v 6 na značkách!

   1. Re: Jp

    Se sockem a zdravkem to je jednoduché. Lhůta na výpočet jeprý daná zákonem. Postačí tedy nalézti příslušný paragraf a rozjet správní řízení.
    V SŘ bude konstatováno porušení zákona a můžeme to napálit soudně i s požadavkem na výplatu úroků.

    1. A samozřejmě i pokut a penále z dlužného socka a zdravka.

     Nic dalšího by ke zhroucení systému nebylo potřeba.
     Pro výpošet penále, které dává finanšák to bylo půl procenta denně z dlužné částky, to máme za rok 182,5 %. Docela hezký příplateček k důchodu.
     Nechápu, proč nikdo nemá koule to udělat.

     1. Bude médií aktivována jiná skupina – ti co vydělávají. Budou se bouřit a přitom si neuvědomují, že se velmi rychle mohou stát obětí stejné lumpárny.

      Když si přišli pro židy, mlčel jsem. Nebyl jsem žid.
      Když si přišli pro komunisty mlčel jsem. Nebyl jsem komunista.


      A když si přišli pro mě nebyl nikdo, kdo by se ozval.

      1. Ale, co když si přijdou pro udavače? Mám se ozvat?

       Když se ozvu, tak třebas některý udavač bude ušetřen. Když se neozvu, zůstanu v celém městysi sám. To jsou vyhlídky, co?

        1. No, jist si samozřejmě nejsem. Neboť je to tajné. Do nedávna jsem ještě občas vídal jednou bývalou sousedku (tak 90) s pejskem. Ruku bych za ní sice nedal, ale prst jo. Jinak: ono jinde nebude lepší.

      2. Jenže to znamená zastat se šílený Peterkový, ze který mám kopřivku.
       Znamená to zastat se magora Volnýho.
       Znamená to zastat se Skály a Kapala – u obou se najde skupina, která to nerozdejchá.

       To je ten problém s panwerichismem, krásná všeobecná rada k ničemu…

       1. Ano, znamená.
        Mají právo mluvit, ale ne konat. Kolik toho mohou udělat beztrestně určuje trestní zákoník.
        Proč by měla mít právo žvanit i švihlá Peterková a Volný? Protože když jim to zakážete, děláte selekci, určujete, kdo má pravdu. Ustanovil vás k tomu někdo? Giordano Bruno a Tycho de Brahe byli ve své době taky považováni za šílence. Giordana dokonce potupně upálili, protože jeho učení (názory) se hrubě nelíbily církvi – a našel se udavač.
        Ne, nebylo to v Čechách…

        1. Téda Kocoure, vy se nezdáte! Vy se vůbec za poslední měsíc nebo dva nezdáte. Já věděl, že ve vás něco je. Že to tam je ještě pořád

        2. Ale to si nerozumíme.
         Já Peterkový nezakazuju nic, ani Volnýmu – nemám k tomu pravomoc a nehodlám ztrácet čas s evidentními magory, dokonce ani jejich cenzurou, a ani mě k tomu nikdo neustanovil a ani to netvrdím (kde jste na takový nápad přišel?)
         Jen se nepostavím na jejich obranu – jsou natolik šílení, že s nimi nechci být spojován vůbec nijak.

         Srovnávat ty dva s Giordano Brunem a Tycho de Brahem je ztráta smyslu pro realitu.
         Daleko lepší by bylo pokusit se stanovit, kdo v reálu stojí za naše zastání a kdo ne.
         Nácek Kapal?
         Mně za to nestojí.
         Komunista Skála?
         Ten mi za to stojí, ale nebude nás moc.
         Peterková?
         Ne.
         Volný?
         Ne.

         Stylizace do panawericha je kýč a tzv. „věčné pravdy“ bejvají v praktickým životě nepoužitelný.

         Test realitou:
         Spojíte svoje občanský jméno nějak s Peterkovou? Třeba podpisem petice, účastí na demonstraci na její podporu před televizními kamerami?
         Nebo se spokojíte s citáty velikánů pod anonymním nickem?
         Doporučuju Jana Husa, ve spojení s Peterkovou to bude zvonit…

         1. Tycho pro zmenu popravil sam sebe..
          Jednou takhle na nejaky hostine se tam zase zchlastal , cisar tam byl taky , /nelez ,Vasku /,
          vozral se , nesel na hajzl , az mu prask mocovej mechyr..A jakej to byl yntelygent a svetoznamej ,
          ale chlastal, asi jako Dan…

          1. Prý rtuť, ale asi za deset let na to, to zase vědci zvrátili na zánět měchýře. Člověk ten vědecký pokrok nezastaví

     2. Rajch urcite pude na ten urad. Vi vo zakonech nejvic.
      S navodem , ale pro uredniky !
      Dyz budou porusovat zakon, uda je k polici. Bezva.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *