18 července, 2024

Svoboda x Černochová aneb Kdo tady vlastně velí, paní Millerová?

V uplynulých dnech veřejností zahýbala causa olympionika Davida Svobody, který se, jak bylo následně alternativní scénou zhodnoceno, nedostatečně správně vymezil proti oficiálnímu nepříteli, čímž neznalá veřejnost mohla údajně nabýt dojmu, že by snad dotyčný mohl Straně Zla fandit. Opakovaně bylo mediálně probráno, že jmenovaný toho vlastně tak moc neřekl, že vlastně naopak řekl jen to, co je oficiálním stanoviskem Olympijského výboru, totiž, že politika se nemá do sportu tahat a že tedy na olympiádu mají jet i ruští a běloruští sportovci. Stejně tak se probralo, co David Svoboda řekl následně, totiž, že pohádka O pyšné princezně jest vskutku pohádkou národní a „Odvolávám, co jsem odvolala a slibuji, co jsem slíbil“ by mohlo stát na prezidentské standardě s daleko větším oprávněním než heslo nynější, zlými osobami navíc často przněné z původního znění „Pravda vítězí“ na „Pravda vítězi.“ Ale Češi jsou národ potměšilý, navíc proslulý svým bestiálním humorem, takže z uvedeného vývoje prohlášení našeho olympionika nemohl být překvapen vlastně nikdo.

Mohutnou reakci si rovněž vysloužila naše ministryně války, která dotyčného tzv. „zpucovala“ a nařídila mu výchovný pobyt ve výcvikovém táboře Ukrajinské armády na území ČR v Libavé.

Co mne však překvapilo na celé této mediální akci byla prakticky úplná absence hodnocení jednání obou protagonistů, totiž jak ministryně Jany Černochové, tak Davida Svobody, po stránce právní. Dovolte mi proto právě k tomuto aspektu pronést několik málo připodotknutí.

Jak již opakovaně řečeno, David Svoboda je členem Dukly. Co to vlastně je, ta Dukla? Je to armádní vojenské centrum, rezortní sportovní centrum Ministerstva obrany, (viz http://ascdukla.com/o-nas/) jehož úkolem je „příprava vybraných sportovců ke státní a resortní sportovní reprezentaci.“

Myslím, že z webových stránek Dukly stojí za to citovat i nadále:

„Od roku 1993, kdy vznikla samostatná Armáda České republiky, se (DUKLA) změnila z vojenského sportovního útvaru v profesionální evropský resortní klub, jehož nejlepší sportovci-medailisté jsou vojáky z povolání. Vrcholový sport v Dukle je zaměřen na zabezpečení státní a resortní sportovní reprezentace České republiky. Jeho hlavním úkolem je vytvářet podmínky pro sportovní přípravu na vrcholné světové soutěže – olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy a další významné soutěže.“

Takže není pochyb o tom, že David Svoboda je voják z povolání, což celé aféře dodává poněkud jiné rozměry – alespoň podle mne, netechnicky vzdělané obstarožní blondýny, které svěřovat do rukou zbraň by bylo neradno, neboť ke každé střelbě by musela též obdržet rozkaz „budeš střílet pouze a jen stejným směrem jako já, tedy rozuměj jako velitel.“ K branné moci jsem prostě nečuchla od dob branné výchovy, přičemž moje v tomto předmětu dosahované výsledky zásadně ohrožovaly celkový průměr mého vysvědčení. (Ano, i na hod granátem můžete brát doučování…)

Nicméně, ať to beru z kterékoliv strany, pakliže je někdo voják, pak podléhá velení, a to i v případě, že by vlastními silami doběhl či doplaval na Mars. Z hlediska skutečnosti, že dotyčný je jednak voják, jednak sportovec, podléhá velení dvojímu. Tedy etickému kodexu sportovce – což David Svoboda zreflektoval svým výrokem, který je v souladu se stanoviskem Mezinárodního olympijského výboru; a dále velení svého zaměstnavatele, vůči kterému je – a to pozor – nikoliv v zaměstnaneckém, ale ve služebním poměru. Nechci tady dále právní aspekty podrobně rozvádět, protože věc je ještě komplikovanější tím, že vojáci nejsou ve služebním poměru ve smyslu zákona o státní službě, ale dle zákona č. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání. Připodotýkám, že v tomto (do doby „causa Svoboda“ mnou naprosto nereflektovaném) zákonu je velmi pěkná část třetí, která se zove „Občanská práva a vojenské kázeňské právo“ a dále se v něm nachází hlava II zákona, nazvaná „Základní povinnosti vojáků a základní povinnosti nadřízených“, přičemž mne zejména zaujalo ustanovení § 48 „Základní povinnosti vojáků“, kde v odst. 1 písm., f) je uvedeno, že voják je povinen „dodržovat pravidla služební zdvořilosti a chovat se i mimo službu tak, aby neohrozil vážnost a důvěryhodnost ozbrojených sil, dodržovat při výkonu služby právní předpisy, mezinárodní právo válečné a humanitární, mezinárodní smlouvy a rozkazy nadřízených“. Já v tom tedy v jistém ohledu tu povinnost držet ústa spatřuji, i když samozřejmě je to diskutabilní. Ostatně kdo víc si užil obvinění „ohrožení vážnosti a důvěryhodnosti“, tentokrát ze strany České advokátní komory a kdo více proti tomuto omezení protestoval než já, že…

Abych shrnula svoje stanovisko k výroku Davida Svobody: kdyby byl členem SK Horní Kotěhůlky a v době mezi olympiády chodil kydat do stájí, mohl by si říkat úplně a naprosto co chce; takto jsem velmi opatrná. A rovněž jsem velmi opatrná s výkřiky do tmy, že bylo porušeno jeho právo na svobodu slova a podobně.

Zcela jiná je ovšem situace na straně naší paní ministryně. Zavítala jsem na wikipedii a ta mi promptně předestřela oblasti působnosti Ministerstva obrany. Ocituji to z ní:

Ministerstvo obrany České republiky je ústředním orgánem státní správy na úseku obrany České republiky a působí v těchto oblastech:

– řídí Armádu České republiky

– se podílí na zpracování návrhu vojenské obranné politiky státu

– připravuje koncepci operační přípravy státního území

– navrhuje potřebná opatření k zajištění obrany státu vládě České republiky, Radě obrany České republiky a prezidentu České republiky

– koordinuje činnost ústředních orgánů, správních orgánů a orgánů samosprávy a právnických osob důležitých pro obranu státu při přípravě k obraně

– řídí Vojenské zpravodajství

– zabezpečuje nedotknutelnost vzdušného prostoru České republiky

– organizuje a provádí opatření k mobilizaci Armády České republiky, k vedení evidence občanů podléhajících branné povinnosti a k vedení evidence věcných prostředků, které budou za branné pohotovosti poskytnuty pro potřeby Armády České republiky

– povolává občany České republiky k plnění branné povinnosti

– organizuje součinnost s armádami jiných států v rámci evropských bezpečnostních struktur

Z těchto kompetencí Ministerstva obrany též vyplývá pravomoc ministryně obrany. Abychom pochopili celou šíři problému, je ještě nutno se vypořádat s kompetencemi Generálního štábu AČR, kdy se opět s důvěrou obracím na Wiki:

„Generální štáb Armády České republiky je součást Ministerstva obrany České republiky a zabezpečuje velení armádě. V jeho čele je náčelník Generálního štábu Armády České republiky, kterého na návrh vlády a po projednání v příslušném výboru Poslanecké sněmovny jmenuje prezident republiky. Prezident republiky ho na návrh vlády také odvolává. Náčelník Generálního štábu AČR je podřízen ministrovi obrany.“

Co z toho vyplývá? podle mého názoru jediné. Paní ministryně zásadním způsobem zasáhla do pravomoci náčelníka GŠ AČR, protože mu seřvala a dočasně převelela (do té Libavé, aby bylo jasno) vojcla, tedy naprosto zásadním způsobem překročila své pravomoci. Tady se prokázalo, že celá snaha uplynulých 33 let o oddělení státní správy a velení armády byla úplně a naprosto marná a že pokud by někdo přišel s tím geniálním nápadem opětovně sloučit ministerské křeslo s náčelnictvím Generálního štábu, tak se vlastně vůbec nic nestane. Anebo že se tak již stalo, a to tichou cestou tak, jak se to stalo už v celé řadě záležitostí, realizovaných naší drahou současnou vládou. Kdo by se džubal s nějakou změnou zákonů, když to může jít „via facti“, tedy po česku „suchou cestou“.

Nejhorší zprávou z celé této anabáze pro mne je, že se generál Řehka proti tomuto nehoráznému zásahu ministryně obrany do jeho pravomocí naprosto neozval. Takže alespoň za mne je zřejmé, že velení naší armády je někde úplně jinde. Za dotvrzení tohoto faktu patří alespoň ode mne Davidu Svobodovi dík. Učinil „průzkum bojem“ a já doufám, že tu Libavou přežije…

83 thoughts on “Svoboda x Černochová aneb Kdo tady vlastně velí, paní Millerová?

 1. 1:09
  👊Ruský prezident Vladimir Putin při předávání pověřovacích listin vyškolil americkou velvyslankyni v Rusku Lynn Tracyovou.

  🤡Ta to asi neunesla a postěžovala si na ruského prezidenta.

  „Víte, navštívila jsem různé země, komunikovala s různými vůdci států, ale jen vedle Putina jsem se cítila nepříjemně. Připadalo mi, jako bych tady nevelela já, ale on. Nikdy předtím jsem to nezažila. Velmi nepříjemné.“

  Sledujte @neCT24

 2. Vidím některé věci jinak.
  Stanovisko Ministerstva: … Ministerstvo obrany a armáda podporuje Ukrajinu a nesouhlasí s tím, aby ruští a běloruští sportovci startovali na olympiádě, když jejich ukrajinští kolegové umírají na frontě ve válce rozpoutané Ruskem a podporované Běloruskem. Tento jednotný postoj očekávám od všech vojáků…
  https://mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ministryne-obrany-jana-cernochova-se-sesla-s-petibojarem-davidem-svobodou–242996/
  Z toho plyne jediné ponaučení – vojáci musí být vyloučeni ze všech orgánů, kde nezastupují jen AČR, ale např. i jiné sportovce, poněvadž nemohou tyto sportovce zastupovat, neboť musí zastávat „jednotný postoj“, který jim přikáže jejich ministryně.
  Svoboda to pochopil a proto rezignoval na členství v komisi sportovců ČOV. To mi nepřipadá jako submisivní postoj, nýbrž jako ťafka paní ministryni, která to ale nepochopila (zatím). Jsem zvědav, kdy jí to dojde a kdy to dojde i ostatním.

 3. Jj, citanie ZAKL nepatri medzi oblubene beletrie nikoho.

  Sice nam tym gumy mavali pred ocami, obcas z neho niekto nieco zacitoval, ale nam to bolo sumafuk. dost sa to podobalo kaznam v kostole, kde sa sem tam pouzije nejaka ta citacia z Biblie. Ale celu Bibliu ma precitanu malokto.

  A tak sa stalo, ze poddostojnik v stave opileckej nepricetnosti nahanal po celom kasine a prilahlom okoli velitela utvaru – isteho plukasa – nasla tato udalost skvelych povzbudzovcov a kritickych divakov k stylu behu, ci k hodu cimkolvek, co poddostojnikovi prislo pod ruku.
  Ked opilcovi dosla para, hodil po plukasovi este svoje topanky. Jednou sa trafila a zozal potlesk na otvorenej scene.

  Divadlo skoncilo, roty sa rozbehli si hladat inu zabavu, ked po case nutnom na vydychanie, nechal plukas zvolat nastup na buzerplac. Kupodivu az tam sme si vsimli, ze je nasrany jak bedna hoven.
  No a zacal nam citovat pasaze zo ZAKL 1. Jeden by nepovedal, co vsetko vojak musi, ked mu velitel povie ze to musi urobit, pac je to ROZKAZ.

  A nejak sme nereflektovali na jeho rozkaz ho branit pred poddostojnikom a teda ze je jeho legalne pravo nas dat zastrelit. Toto jedine som si z prednasky ozaj zapamatal.

 4. Zkusme situaci s olympiádou obrátit do absurdity. MOV je ochoten připustit účast ruských a běloruských sportovců za podmínek, že se distancují od mezinárodní politiky svých států. Sport by měl být férový a měřit všem stejně (ha ha..) Ať tedy MOV požaduje po VŠECH účastnících, ať se vyjádří k politice svých vlád, posoudí je (prověří) a na základě toho rozhodne, kdo se může her zúčastnit. A běda těm, jejichž vláda má své vojáky v nějakém konfliktu ve světě!
  To jsem zvědav, jak by se tvářily sportovní hvězdy ze západu na takovou demokracii, už jen proto, že někdo bude zkoumat jejich osobní postoje a názory.

  1. Sportovní hvězdy ze západu kupodivu mají rozum. Když měl přijet Klub z NHL, kde hrají 3 Rusové, do Prahy, pár pitomců v ČR požadovalo, aby zde ti Rusové nesměli hrát. Zbylí hráči klubu řekli jasně: „Buď všichni, nebo nikdo“

   1. NHL hrajou vopravdovy chlapi a zadny jiny…
    Je to posledni sport jak ma bejt ,kde jde o cestny souboj tymu a jednotlivcu a poctive mereni sil bez svindlu a podvodu..Zkratka bez politiky.
    Zadny podlezave klekani a plazeni ,olizovni bot , zadny duhovy dresy , vubec nic s nima nesvedou.
    Ziram kazdej den , protoze se to taky hemzi Cechama a ty sou jak se patri ..
    Zadnej podelanej svoboda be se mezi nima nemoh uchytit..S tou A frickou..

 5. On existoval nějaký rozkaz, že vojáci mají bránit v účasti Ruských sportovců na olimpyjádě? Jestli ne, mohl Svoboda naprosto jasně hájit rozhodnutí MOV.

  1. Stale se opakuje hrube zneuzivani ideologistu vseho co je popularni a hlavne organizaci lidske cinnosti a aktivit ,jako zbrane k propagande ,k manipulaci a k uskutecnovani jejich zameru a planu..

 6. Svoboda.

  Holt měl štěstí na koně.
  Teďka potkal pakoně.
  V šermu dobrý, v běhu taky
  tleskaly mu modré straky
  uměl taky střílet,
  hlásil zlatý přílet…
  Dneska je to dávná doba
  realitou je chudoba
  vlády hlavně duchem.
  Skončí s prázdným břuchem.

 7. Těšil jsem se, že Svoboda řekne na bešprechungu Černochové, že je …. a ….. A pošle jí do ……

  Věděl jsem, že to očekávání je bláhové ale ta představa mě celý den hřála.

  Jo, jo. Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil.

  1. Ja spis ne.
   Na fotce vypada jako super chlapak, ale i on musi normalne platit slozenky.
   Takze nez vyhazov z armady a zavrene dvere ke vsem statem podporovanym sportovnim korytkum, tak radsi odvolal.
   Ne kazdy je Giordano Bruno.

   Nekdo tu psal o tom, ze mu stejne sportovni kariera konci, kvuli veku, ale tim je to naopak horsi.
   Kdyby byl mlady a hvezda, tak by mohl jit soutezit za jinou zem (Rusko), kdyby mu to za to stalo.
   Takhle je jeho budoucnost v zazemi, jako trener nebo neco ve sportovni administrative (bafunar).
   Pochybuju, ze chce delat karieru v armade, jako lampasak.
   Jeste se nabizi kariera v mediich, napr sportovni komentator, ale to by pravdolaska teprve otevrela hnojomety.

   Pricteme si k tomu masivni zostuzeni z CT, rozhlasu a prakticky vsem medii a je to jasne.
   I komunisticka kotelna proti tomu vypada utulne.

   Takze za zle mu to nemam.
   Je to pro me dukaz, ze obdobne, jako tady na Litterate premysli vice lidi, ale nahlas se musi mluvit jinak.
   Pro Svobodu je to novinka, pro me a starsi rocniky tady zas tak moc ne 🙂

   1. Jestlipak si obrázky mrtvých sportovců prohlíží taky Zelenskij. Nějaký sportovec, když je bude prohlížet a ukazovat na twiteru vůbec nic nezmění. Sportovci budou umírat dál. A to na OBOU stranách. A možná brzy i na dalších. Krvelačné vlády pošlou do války kohokoli. To nějaký svaloveček vůbec neovlivní. To jeho chování jen pomůže přesvědčovat veřejnost, že do války se musí. Doufám, že on, coby zelený mozek, půjde první.

   2. Jo, jo, jak ti komunisti, co tam zavítali aby mohli dělat tu práci. Přiznejme si, že jsme národem poserů a prospěchářů. Pro dobré bydlo odhodíme charakter, sehneme hřbet a tiše brbláme jak bychom jim to vytmavili,kdyby…….
    S tímto matrošem tady chce někdo dělat národní obrození. I ten odpor by byl jen v mezích nepoškození vlatních bydel.

 8. A nejlepší na tom je, že – asi – nejsme v žádné válce!
  Ale válečná suka vyje na plné hrdlo!

 9. „Důstojník ČSLA Jaroslav Holík, lední hokejista Dukly Jihlava, si v roce 1969 při zápase národního týmu s Rusama na MS ve Stockholmu provokativně přelepil na dresu hvězdu na státním znaku.
  Dál přesto pokračoval v nároďáku, a to i na olympiádě v Sapporu 1972.

  https://pbs.twimg.com/media/Fsu6i28WAAAy5te?format=jpg&name=large

  V tom samým roce (1972), za nejtěžší normalizace, získal Holík s národním týmem zlato na MS v Praze. Osobně mu za vzornou reprezentaci totalitního státu pogratuloval předseda vlády Štrougal a v ČSLA byl Jaroslav i povýšenej.

  https://pbs.twimg.com/media/FsvFWfBXsAE5CE7?format=jpg&name=small

  Reprezentační kariéru disident Holík zakončil sám a dobrovolně roku 1973, symbolicky na mistrovství světa v Moskvě.
  Za armádní Duklu hrál ligu až do roku 1979.
  V letech 1982—1987 působil v Dukle Jihlava jako asistent trenéra, v letech 1987—1995 jako hlavní trenér.

  V armádě přitom bez problémů zůstal i po skončení hokejový a kariéry a odešel z ní zpola dobrovolně až poté, co mu na Západ emigrovala dcera tenistka v roce 1986. I ta do tý doby bez problémů naší socialistickou republiku reprezentovala“

  Oprásknuto z Twittrovýho účtu @desox13

  Vzbuzuje to několik otázek:
  Jak to, že slovenskej komunistickej lampasák Martin Dzůr se choval k podřízenejm se kterými nesouhlasil slušněji, než liberálně demokratická chlamydie Černochová?
  Jak to, vždyť tenkrát jsme opravdu byli rusama napadení, na rozdíl ode dneška?
  Proč Holík nemusel na převýchovu? Byl ten komunistickej režim lidštější než ten dnešní?

  1. Byli jsme napadeni, intervenováni armádami všech okolních států, ne pouze SSSR.
   A ony otázky, plus spousty jiných – mimochodem přímo na komoru, se vnucují v mnoha oblastech života společnosti. Jenže buď jsou popírány, nebo zcela marginalizovány až ignorování dokonce na úrovni dobrovolné, osobní, autocenzury…

 10. Taková arogance moci.

  Klimakterická emocionálně nevyrovnaná ministryne války k degradaci nadělí prepodivne tresty v podobě nuceného společného “výletu” a povinné sledování podobenek padlých.
  Čekám, ze příštím trestem pro brblaly by mohl byt pochod nahých po městě a kamenovani davy…
  Přitom zbesilé komentáře Černošky po dopadu raket do Polska zůstaly bez patřičné odezvy.

  A taky další vládní představitel má maslo na hlavě nad bradavicí – kritický nedostatek léků a ministr se jen ukryl ve stínu a zarytě mlčí
  https://cnn.iprima.cz/problem-s-antibiotiky-pokracuje-rodice-kateriny-museli-pro-penicilin-80-kilometru-daleko-209359

  Nebudu se divit, kdyz se jistý ministr postěhuje do domku z bývalého poštovního úřadu. Proč ne?

  A paní langšadlová ještě žije?

 11. Jak se chová,
  černochová!
  Jako kápo v koncentráku
  chodí s bičem po baráku
  nemá rozum, nemá rádce
  rozhoduje o oprátce.
  Je klasická psychopatka
  její zálibou jsou jatka
  čím víc krve, tím je lépe.
  Mnohý na čelo si klepe
  proč má tančík ve vuitonce.
  Nechci vidět její konce.

  1. Války a vzájemné spory se po dobu Olympiády zastavily i v kolébce , ve starém Řecku.
   Sport nemá s politikou vůbec nic společného. Je to oslava lidské síly a obratnosti.

 12. To je ta, co vytěžovala bývalého policejního prezidenta Červička?Pokud byl ve funkci? A pak měl padáka?

 13. Ještě jednou k soušce Afrikové.

  Nána porušila tzv. subordinaci, neboli služební postup. Kdysi to bylo sepsáno v Zákl. ř. 1-4., neboli v Základním vojenském řádu.
  Kdyby měl ústnatý soudruh koule, s přehledem by ji poslal do prdele, bo služební řád.
  Ostatně kdyby měl koule, serval by si před ní frčky a odešel by do civilu. Je mu prý pětatřicet, tak jako tak coby sportovec končí, bo čas nezastavíš.
  A afriková nanda by měla z ostudy kabát.

  Jenže náš sportovník se prostě posral…

  1. To je, že jsou zákony a pak prováděcí vyhlášky a služební řády metodické postupy a doporučení a pak už se v tom nikdo nevyzná

  2. Základní řád https://docplayer.cz/89535-Zakladni-rad-ozbrojenych-sil-ceske-republiky.html

   v článku 45 praví
   ministr obrany ČR je nadřízen všem vojákům AČR
   a v článku 65

   Rozkazy vydávají nadřízení podřízeným přímo nebo služebním postupem, ústně nebo písemně.

   Z toho plyne, že nadřízený ministr může dát rozkaz přímo, to znamená, že služební postup není nezbytně nutný
   O tom svědčí i poslední věta čl. 65:
   Voják je povinen hlásit plnění rozkazu svému nejbližšímu nadřízenému a splnění rozkazu hlásí tomu nadřízenému, který rozkaz vydal.

   1. Děkuji, toto jsem hledala a nenašla. Takže je zřejmé, že celé to oddělení ministra coby občanského člena vlády od faktického velení byla celých těch 33 let fraška. Očekávám od Černochové vojenský puč.

  3. Re. Targus
   Právě proto, že je mu 35, skončil jako sportovec a nic jiného neumí, tak secvakl podpatky a odvolal.

   1. Za 20 let bude brečet, jak dělal odboj, musel ale podepsat Antichartu, ale myslel, že je to prezenční listina

 14. Dřív se neposluchové strašili čertama, bubákama, polednicí…
  Dneska se straší ukrajincema.
  „Když nebudeš poslouchat, pojedeš na Libavou a vezme si tě ukrajinec, syčáku!“

 15. No jo, hod granátem mi také kazil známku z tělocviku.
  Co se týče jenerála Řehky, psali na PL v diskuzi, že už byl odejit do civilu, generálskou frčku neměl vůbec a pak najednou ho vyhrabali, bo to byl kámoš dnešního prezidenta PePy.
  Moc se neorintuji co vlastně přesně Svoboda řekl, bo nesleduji stranický tisk, televizi pouštím jen vnoučatům, mám tam i internet a YooTube a holky mají rády Mášu. To je ten ruský animovaný seriál…Něco jsem hledala na netu a vzpomněla jsem si, že mám v záložkách web s dětskými věcmi, který měl hodně věcí s Mášou a medvědem. Tak jsem ho vyhledala a zjistila, že Mášu vymazali s katalogu. Od nich už nic nekoupím.

  O blonďaté Afroministrini mám špatné mínění. Vidlák by na ni mohl také vymyslet něco podobného jako na Džamilu, stepní orákulum nemá chybu.

  1. To má Máša za to, že se kamarádila s medvědem. Kdyby se kamarádila s kačerem Donldem, tak by jí nesmazali.
   😀

     1. Myšák Mirek byl býlý šovinista, rasista už od okamžikem zrození a supremacista a kamarádil se jen s bílou myší a nikdy s tmavou krysou a už vůbec nikdy se nekamarádil s černým kocourem.

 16. „Náčelník Generálního štábu AČR je podřízen ministrovi obrany.
  Co z toho vyplývá? podle mého názoru jediné. Paní ministryně zásadním způsobem zasáhla do pravomoci náčelníka GŠ AČR, protože mu seřvala a dočasně převelela (do té Libavé, aby bylo jasno) vojcla, tedy naprosto zásadním způsobem překročila své pravomoci.“

  Nerozumím.
  Jak překročila své pravomoci (poslední citovaná věta), když jí je NGŠ přímo podřízen (první citovaná věta)?

  1. „Generální štáb Armády České republiky je součást Ministerstva obrany České republiky a zabezpečuje velení armádě.“…..
   a
   ….“seřvala a převelela“…..

   Myšleno zřejmě tak, že obešla náčelníka GŘ, který velí a je jmenován prezidentem nikoliv dosazen ministrem obrany. Ona je sice nadřízená, ale armádě velí on.

  2. Re: ZH

   Nedělitelnost pravomoci, služební postup, blablabla…

   přeloženo do češtiny – ZÁKON PADAJÍCÍHO HOVNA.

   Vy jste nebyl na vojně?

   Souška Afriková si měl předvolat soudruha náčelníka genštábu a zjebat ho, cože si to dovolil jeho podřízený.
   Eventuálně měla zjebat genrála, aby jí ústnatého soudruha předvedl na raport a měla je zjebat hezky jednoho po druhém, nejdříve menší šarži, pak ústnatce odeslat a zjebat souha generála.

   Nicméně ústnatý soudruh má dozajista ještě jiného přímého nadřízeného. NGŠ to určo nebude.

 17. Já se picnu:

  Ondřej Kania:
  „Echo jsem NIKDY nečetl, vždy mi přišlo totálně ujeté a prehistorické. V naší společnosti je tenhle ultrakonzervatismus stejně okrajový jako komunisti rušící auta nebo soukromé školy. A paní ministryně Jana Černochová je boží. Jako vždy,“ napsal na twitteru.
  (https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Parta-vylitejch-Ja-jsem-zcela-strizliva-Cernochova-pul-hodiny-po-pulnoci-tezce-vypenila-734114)

  Jak mu může Echo připadat ujeté a prehistorické, když je nikdy nečetl?

  1. Na druhou stranu, Černochova posílá remcaly jenom do Libavé.
   Její velký vzor A. Čepička je posílal do táborů PTO, nebo rovnou na uran.
   Takže jisté zlepšení je přeci jen vidět.
   🤔

   1. Čepička netvrdil, že je svoboda názorů a už vůbec, že je po válce v ČSR demokracie.
    Tihle se čím dál více chovají jako ti v 50.letech.

    1. O to jsou záludnější. Čepička se nemusel brát servítky a předstírat že je pro svobodu projevu.
     Tihle musej a proto jsou ještě zákeřnější.

  2. Toto zaujalo mne…
   „Vždy s noblesou, grácií a nadhledem. Věcná, beze stop po hysterii pavlačových bojovnic. Jsem hrd na svoji paní ministryni,“ zastal se vedl Kanii i diskutér Walter Kraft.

   Tedy já nevím, ale po tom výlevu s prasátečky a cvrnkáním…. nemyslel to spíš dotyčný diskutér ironicky a novinář nepochopil?
   V případě, že to Kraft myslel naprosto vážně, pak se domnívám, že má opravdu vytříbený vkus.

   1. Novinář nepochopil/“nepochopil“.
    Ten „novinář“ je aktivistické „mp“, a leckdy ho poznám už podle nadpisu/prvních pár vět.

    Byla to od W. Krafta těžká ironie.

 18. V pořádku. Zklystýrování se vejde pod “řídí armádu České republiky“ což je obecné ustanovení pod které lze podřadit lecos.

 19. Také velký dík Davidu Svobodovi.
  Emil Zátopek byl sportovní velikán a i on pokorně, když na něj souzi zaklekli, sklopil uši.
  Nakonec si všichni pamatují Zátopka jako běžeckou ikonu a na jeho trapnou otočku o stoosmdesát stupňů se zapomnělo.
  Tak hlavu vzhůru, někdy musí člověk překousnout ropuchu, v zájmu dobré věci. A David bude mít aspoň pořádnou motivaci aby na těch OH opravdu uspěl co nejlíp.
  Rusové to přežijí, přežili toho už opravdu hodně. Třeba neúčast na OH v Los Angeles, kde jsme byli za idioty i my. Z rozhodnutí moudrých hlav, které tenkrát nesídlily ve Washingtonu, ale v Kremlu.
  🤡

  1. Ta neúčast v Los Angeles nespadla z nebe a vy manipulujete, když říkáte jen půlku neb moudré hlavy i tenkrát sídlily ve Washingtonu.

   1. Byla to blbá reakce na bojkot OH v Moskvě ze strany USA. Spojené státy bojkotovaly Moskvu kvúli přepadení Afghánistánu.
    V Kremlu si řekli, když vy takhle , tak my zase takhle. A přinutili k bojkotu i celý tábor socialismu a míru, vyjma Rumunú. Ti se nedali.
    ***
    Jiná věc je, že o pár let později přepadli Afghánistán zase chlapíci z NATO.
    Tentokrát ofšem v zájmu světového míru aby přinesli svobodu afghánskému lidu. ( To samé tvrdil i bolševik. )
    ***
    Velká politika je velký sajrajt a je hnusné, když na to mají doplácet sportovci. Kteří dřou a potom se dozvědí, že si o medaile nezabojují.
    Dneska má už pomalu půlka školáků nadváhu a sportovní vzory jsou tím pádem moc užitečné.

     1. Jaké prozření?
      Vůbec nechápu, v čem jsem měla prozřít. Stabilně hlásání, že stejní grázlové seděli a sedí ve Washingtonu a že grázlové seděli i v Kremlu.
      Jenom rozlišuji Sověty od Rusů. Což činí některým občanům veliký problém.
      Dneska Rusko vnímám jako normální zemi, která se stará výhradně o svoje věci , o svoji bezpečnost.

    1. Na rozdíl od kowbojů v Iráku, a vubec všude jinde, SSSR provedl intervenci na základě oficiálního požadavku tehdejší Afghánské vlády, jenž byla levicová, a tudíž terčem pro všechna možná svinstva ze strany „kovaných demokratů“ .
     Tedy jaké pak přepadení … Nebo něco bylo jinak, povídejte…
     Po Vietnamu potřebovali kluci za louží vyvolat něco, co tehdejší SSSR zaměstná a vyčerpá – obdobu jejich debaklu. Rozehráli s pomocí jistých islámských okolních států vysokou hru, kterou především dobře „mediálně“ prodali a odpresentovali. Lhali klasicky tehdy stejně jako dnes.
     Srovnávat tehdejší vstup vojsk SSSR s tím, co tam opakovaně předvedli kovbojové, je malinko chucpe.
     Je to stejné, jako když se srovnává období protektorátu s obdobím mezi lety 48-89, ač jde o vysoce módní záležitost, kterou se první už po plyši začala ohánět prý „občanská“ pravice – dnes usilovná nositelka fašismu a nacismu v těchto končinách…

  2. Na OH v Los Angeles se děly některé věci, které se dají nazvat vydírání a vyhrožování.
   Přímo řekli, že nejsou schopni zajistit bezpečí sportovců ze SSSR. A kdo financuje nejvíc teroristů?

 20. Z více zdrojů, paní ministryní těžce pohrdají její zaměstnanci od civilních zaměstnanců po vojáky vyšších šarží. Objektivně, jak je blbá, tak je hulvát a odkud bere noty lze asi úspěšně odtušit.
  Něco z PL:
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Parta-vylitejch-Ja-jsem-zcela-strizliva-Cernochova-pul-hodiny-po-pulnoci-tezce-vypenila-734114

  Knížák sice není můj šálek čaje, ale a opět kd jinde naživu na PL:
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Profesor-Knizak-napsal-ostry-dopis-Fialovi-Zabijite-pravdu-a-svobodu-Vyzva-k-odvolani-Cernochove-734124

  1. Oprava,
   “ ale a opět kd jinde naživu na” správně:
   “ale a opět kde jinde než na PL”.

  2. A to už je co říct. Když už i skalní demokraté se odvracejí od ODSky.
   Když se nepovede chlap, tak je to malér. Ale když se nepovede babochlapka, tak je to hotová tragédie.
   Tahle se asi shlédla v Alexeji Čepičkovi. Kléma by z ní měl velkou radost.

    1. Nepamatuju se jak to bylo v tom Recku,
     ale Olympijske hry vyzaduji velkou slozitou organizaci , z toho prameni obrovsky potreby dobry vule mnoha porucniku , potreba vzdycky uhandlovat neco za neco /sluzba a protisluzba/, znamosti na spravnych mistech podminkou , neobejdou se bez velkych penez a zlata a zadna organizace dneska nemuze dlouho odolavat vabeni demokratu a jeste kapitalistu a jejich nekonecnych prostredku k premlouvani , mnozstvi zakulisnich a jinych vlivu , politicke moci , dlouhych prstu koncernu a bank ,v kazdy kapse , kapsa bud prazdna a za moment plna a nebo naopak, za moment uplne prazdna atd..
     Jenom podani ponizene a uctive zadosti napr. o konani mistrovstvi sveta ve fotbalu /tedy daleko mensi akce/ ,prislo kdysi na 4o tisic dolaru z kapes danovych poplatniku , kterych se nikdo neptal. Jesli radi fotbal..
     Znamosti ve vlade takhle postaci..
     Premlouvani clenu vyboru a jejich rodin , taky nebylo zadarmo a bez velkych starosti o jejich prizen a dalsi vydaje.
     Mistrovstvi sveta dostal nekdo jiny.
     Posledni stalo oficialne 200 miliard.
     Kolik chudejch statu by si pralo takovej stedrej narodni duchod na rok.
     Olympic hry sou mega a clenove vyboru sou vybirany, aby meli slaby natury..
     Sadomasochisticky. Neuprosna prisnost smerem dolu a a ponizena poslusnost k tem nahore. Taky politickymu dopadu a tlaku nikdy neuniknou ani nemuzou.
     Vypraveni pohadek ze politiky netreba v organizaci skoly a prvni tridy obecny prameni z nejaky neuvazeny touhy a marnych prani ,
     ocem si sni treba duklisti..
     Jeden z nejhorsich trestu , je prikaz , ses vojak , ted pudes na rusa.
     Obet zpravidla slibi , ze udela vsecko..Aby trestu unikla. A libuje si na Libave.
     Cela zalezitost neni ani trochu humorna a nebo aspon zabavna, nechutna.
     V kruty a bezohledny soutezi se zalibit , zavdecit , za lepsi koryto /nebo vo koryto aspon neprijit / , se na nejaky blby zakony, nejaky z milionu, nelze vubec ohlizet..
     Ministryni predbehne nekdo jinej, taky nedbalej blbejch a zbytecnejch zakonu a co potom..Cas kvapi,rozhodnuti musi bejt a ted hned.
     Emil je mimo soutez a srovnani..
     Mimo zavody kdy jako kruta selma soutezil a nemilosrdne predbeh vsecky na stadionu a strasil vsecky soupere v bezesnych nocich davno pred zavodem , byl vzdy povahy mirne snadno ovlivnitelne..A nebylo mozny mu takovou povahu vycitat..
     Jeden cas delal popelare a po praci si vodbeh do Troje , kde si stavel vilku..
     Potom zase domu vecer ..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *