16 dubna, 2024

USA jsou „kořen zla“

Prezident Putin na zasedání ruské bezpečnostní rady obvinil Spojené státy z odpovědnosti za konflikty na Ukrajině, v Izraeli a antisemitské nepokoje v Machačkale. Zveřejňuji tímto projev prezidenta Putina z 30. října 2023 z německého překladu překladu Thomase Röpera na anti-spiegel.ru. Stejně jako NachDenkSeiten, které projev převzaly také, mohu dodat, že, „pokud mi někdo dá k dispozici podobně kompetentní projev prezidenta USA, pak jej z důvodu vyváženosti okamžitě přeložím a zveřejním“.

Projev prezidenta Putina v celém znění:

„Drazí kolegové!

Chtěl jsem s vámi dnes probrat širokou škálu témat.

Ministr obrany se vrátil ze zahraniční pracovní cesty a bude hovořit o jejích výsledcích a referovat o průběhu vojenské operace (na Ukrajině, pozn.překl.)

Samozřejmě se budeme bavit i o situaci na Blízkém východě a zajištění práva a pořádku v samotném Rusku. Budeme hovořit o ochraně práv našich občanů a veřejné bezpečnosti, vnitřním míru a harmonii mezi národy naší země, a to i tváří v tvář vnějším hrozbám.

Jak víte, na nedávném setkání s předními představiteli náboženských spolků jsem mluvil o pokusech využít dramatickou situaci na Blízkém východě a další regionální konflikty proti naší zemi – proti Rusku –  aby bylo možno destabilizovat a rozdělit naši multi-etnickou a multi-náboženskou společnost. K tomu, jak vidíme, používají různé prostředky: lži, provokace a sofistikované techniky psychologické a informační agrese.

Opakuji: Ti, kdo stojí za konfliktem na Blízkém východě a dalšími regionálními krizemi, využijí jeho ničivých důsledků k zasetí nenávisti a poštvání lidí na celém světě proti sobě. To je skutečný, samoúčelný cíl těchto geopolitických loutkářů.

Pamatujeme si, jak začalo současné kolo blízkovýchodní krize: teroristickým útokem proti civilistům Izraele a dalších zemí na území státu Izrael. Také vidíme, že namísto potrestání zločinců a teroristů byl bohužel použit k vykonání pomsty princip kolektivní odpovědnosti. Hrozné události, které se v současnosti odehrávají v pásmu Gazy, kde jsou bez rozdílu vystaveny hrozbě zavraždění statisíce nevinných lidí, kteří nemají kam jít a kde se schovat před bombardováním, nelze nijak ospravedlnit. Když vidíte zkrvavené děti, když vidíte mrtvé děti, když vidíte trpící ženy a staré lidi, když vidíte umírat lékaře, pak samozřejmě zatnete pěsti a máte slzy v očích. Jinak se o tom mluvit nedá.

Ale neměli bychom, nemáme právo a nemůžeme si to dovolit, nechat se vést emocemi. Musíme mít jasno v tom, kdo skutečně stojí za tragédií národů Blízkého východu a dalších oblastí světa, kdo organizuje smrtící chaos, kdo z něj těží. To je podle mého názoru dnes již každému zřejmé a jasné, protože zadavatelé jednají otevřeně a nestydatě.

Z globální nestability nejvíce těží současné vládnoucí elity Spojených států a jejich satelitů. Mají z toho své krvavé zisky. Jejich strategie je také zřejmá. USA jako globální supervelmoc – každý vidí, každý rozumí, i na základě trendů v globální ekonomice – slábne, ztrácí svou pozici. Americký svět s jedním hegemonem je ničen, pomalu, ale jistě mizí v minulosti.

USA to ale nechtějí akceptovat, naopak si chtějí zachovat a prodloužit svou dominanci, svou globální diktaturu a v podmínkách všeobecného chaosu je to pohodlnější, protože pomocí tohoto chaosu očekávají, že své konkurenty, jak říkají, své geopolitické protivníky, mezi které patří i naše země, zadrží a destabilizují. Ve skutečnosti jsou to ale nová centra světového rozvoje, suverénní, nezávislé země, které se nechtějí ponižovat a hrát roli lokajů.

Rusko se dnes nejen aktivně podílí na utváření nového, spravedlivějšího, multipolárního světa s rovnými právy a příležitostmi pro všechny země a civilizace. Jsme nejen jedním z vůdců tohoto objektivního historického procesu, ale říkám víc a každý to ví, Rusko bojuje na bitevním poli za naši budoucnost, za principy spravedlivého světového řádu, za svobodu zemí a národů. Bojujeme důsledně a naši vojáci a důstojníci, naši hrdinové, bojují a ztrácejí své kamarády.

Opakuji: za tragédií Palestinců, masakrem na celém Blízkém východě, konfliktem na Ukrajině a mnoha dalšími konflikty ve světě – v Afghánistánu, Iráku, Sýrii a tak dále stojí vládnoucí elity Spojených států a jejich satelitů. To už je každému jasné. Jsou to oni, kdo všude budují své vojenské základny, kdo příležitostně a nevyprovokovaně používají vojenskou sílu, kdo posílají zbraně do konfliktních oblastí. Jsou to také ti, kdo směřují finanční prostředky mimo jiné na Ukrajinu a Blízký východ a rozdmýchávají nenávist na Ukrajině a na Blízkém východě.

Pokud jde o Rusko, aniž by dosáhli výsledků na bojišti, chtějí nás rozdělit zevnitř, aby nás oslabili a vytvořili nejistotu. Nelíbí se jim, že se Rusko podílí na řešení globálních a regionálních problémů, včetně řešení blízkovýchodního konfliktu. Vůbec se jim nelíbí, když někdo nejedná nebo nemluví na jejich příkaz. Věří pouze ve svou vlastní exkluzivitu, že je jim dovoleno cokoliv.

Nepotřebují trvalý mír ve Svaté zemi, potřebují neustálý chaos na Blízkém východě, takže všemi možnými způsoby diskreditují ty země, které trvají na okamžitém příměří v Gaze, na ukončení krveprolití, které jsou připraveny skutečně přispět k řešení krize namísto parazitování na ní. Dokonce i OSN, je vystavena útokům, skutečné šikaně a pokusům o její diskreditaci za , jasně vyjádřený postoj světového společenství.

Rád bych zdůraznil, že na rozdíl od Západu jsme nikdy nepohlíželi na situaci na Blízkém východě z pohledu sobeckosti, intrik a dvojího metru. O naší pozici jsme mluvili a budeme mluvit otevřeně a nebudeme ji každý rok měnit. Klíč k vyřešení konfliktu spočívá ve vytvoření suverénního, nezávislého palestinského státu, plnohodnotného palestinského státu. Otevřeně, čestně a opakovaně jsme to řekli palestinskému i izraelskému vedení.

Opakuji: čím silnější bude Rusko, tím jednotnější naše společnost, tím účinněji budeme schopni bránit jak své vlastní národní zájmy, tak zájmy národů, které se staly obětí neokoloniální politiky Západu.

Ještě jednou zdůrazňuji: je třeba vědět a pochopit, kde je kořen zla, kde je tento pavouk, který se snaží chytit celou planetu, celý svět do své sítě a dosáhnout naší strategické porážky na bitevním poli pomocí lidí, kteří jím byli na dnešní Ukrajině desítky let klamáni. Bojem právě s tímto nepřítelem v rámci vojenské operace, chci ještě jednou zdůraznit, posilujeme postavení všech, kteří bojují za svou nezávislost a suverenitu.

Události včerejší noci v Machačkale podnítili agenti západních tajných služeb, mimo jiné prostřednictvím sociálních sítí, v neposlední řadě z území Ukrajiny. V této souvislosti bych se chtěl zeptat: Lze pomoci Palestině pokusem o útok na Taty a jejich rodiny? Mimochodem, Tatové jsou  titulární národ (dávající zemi jméno) Dagestánu. Jediný způsob, jak pomoci Palestině, je bojovat s těmi, kteří stojí za touto tragédií. My, Rusko, s nimi bojujeme ve vojenské operaci, bojujeme s nimi za sebe a za ty, kteří usilují o skutečnou, skutečnou svobodu.

Mimochodem, vždy mě udivuje kyjevský režim a jeho transatlantičtí páni. Víme, že Bandera a další Hitlerovi poskoci už byli postaveni na čestný piedestal, víme a vidíme, jak ukrajinské vedení tleská nacistům z druhé světové války, kteří mají na svědomí oběti holocaustu, kteří se osobně podíleli na těchto zločinech a dnes se pod vedením svých západních patronů pokoušejí podněcovat pogromy v Rusku. Mimochodem, nejsem si jistý, že to všichni ve vedení USA vědí. Nebylo by od věci, aby ti, kterým tolik záleží na občanech Izraele, zkoumali, co dělají jejich zpravodajské služby na Ukrajině, když se snaží podněcovat pogromy v Rusku. Jsou to prostě šmejdi. Neexistuje žádný jiný způsob, jak to vyjádřit.

Ale ti, kteří skutečně stojí za pravdou a spravedlností, kteří bojují proti zlu a útlaku, proti rasismu a neonacismu, které prosazuje Západ, nyní bojují v první linii u Doněcka, Avdějevky a Dněpru. Opakuji: toto jsou naši vojáci a důstojníci. Volbou skutečného muže, skutečného válečníka, je chopit se zbraně a stát se svými bratry. Být tam, kde se bude rozhodovat o osudu Ruska, vlastně celého světa, včetně budoucnosti palestinského lidu.

Rád bych upozornil guvernéry všech oblastí, šéfy orgánů činných v trestním řízení a zpravodajských služeb na nutnost rozhodných, včasných a jasných opatření k ochraně ústavního pořádku Ruska, práv a svobod našich občanů, as stejně jako mezietnická a mezináboženská jednota.

Nyní pojďme diskutovat o aktuálních problémech.“

Video ze zasedání v originálním znění – http://kremlin.ru/events/president/news/72618

126 thoughts on “USA jsou „kořen zla“

  1. Když se kdokoliv ozdobí nápisem PRESS, má nějaké povolení dělat co ho napadne a nedodržovat zákony a práva státu, ve kterém se nachází?
   když takovému PRESS řeknu, nefoťte mě, netočte mě, nesouhlasím s vaším natáčením, může si furt dělat, co chce on?
   Je mně jedno, na čí straně politiky stojí. Jestli na té mé nebo na té protivné.
   Prostě si to já občan se svými zákonnými právy nepřeju!
   Že nás sledují a točí tisíce kamer se souhlasem státu? Inu práva jsou jen pro někoho.
   Ale to nedává právo samozvaným nebo pověřeným PRESShyenám.
   Kolem toho incidentu bylo policajtů jako prasat v kukuřici. A … nic!
   PRESS je průkaz imunity = kááálííím na vaše zákony?

 1. To je pořád o tom samém, Hamas podnikl poměrně masový teroristický útok na Izraelce. Izrael to nemohl nechat jen tak. Problémem je, že Hamas nebojuje ve vojenských formacích, jsou rozptýleni možná až po celém území Gazy. Vyskytují se jeho militanti v civilních budovách, ve kterých žijí rodiny s dětmi.
  Je mi líto jak povražděných izraelských mužů, žen a dětí , tak i palestinských. Je mi líto jejich utrpení, jejich životů.
  Asi by mělo dojít k okupaci Gazy , s nějakým mezinárodním mandátem , s nějakou mezinárodní účastí, místo neustálého bombardování, při kterém umírají i ženy, starší lidé a zejména děti. Fakt nevím. Ale straním všem těm, z obou stran, kteří usilují o oboustraně přijatelný mír.

  Přiblížím to.
  Vídeň (vybráno náhodou, nic zlého nechci obyvatelům Vídně, ať jsou jakéhokoliv etnika, podsouvat !!!) má jen o něco málo větší rozlohu jako Gaza. Je hustě osídlen, ale méně než Gaza. Představme si, že je Vídeň mimo rakouskou jurisdikci, je svým způsobem samostatná (ale závislá na pomoci zvenčí, kdy Česká republika ovládá dodávky pitné vody či elektřiny).
  Představte si , že nějaká militantní skupina z Vídně (která nebojuje klasickým způsobem, v nějaké vojenské formaci, ale jsou rozptýleni po celé Vídni), napadne městečka na Jihu Moravy, povraždí tam několik set obyvatel , včetně dětí, unese několik set obyvatel. Poté se opět rozptýlí po celém území Vídně.
  Co by měla udělat, jak by měla reagovat naše armáda ? Předpokládejme, že je pouze pod jurisdikcí České republiky).
  Víte to, máte nějakou představu ?
  Zkuste zareagovat jako patrioti, ale především jako lidské bytosti. A nepleťte do toho předchozí historický vývoj (to by byla nekonečná debata, o starověku, středověku i o tzv. moderní době…o náboženstvích…o stupni rozvoje…..o vztazích s jinými státy……..) , vemte v potaz pouze mnou popsaný fiktivní stav.

  1. Jako lidské bytosti bychom měli používat mozek, než nám myšlení zakáží, vzít v úvahu, že egyptská rozvědka varovala sionistickou entitu 30. září 2023. Nenechávat se nadlidmi obelhávat. Kromě toho Gaza byla koncentrákem, zcela hlídaným okupanty. Jak se tam dostaly zbraně od Banderovců z Ukrajiny?

  2. Rozumím sice pochopitelně, jak to myslíte, nicméně lidské bytosti, posuzující to, co udělaly jiné lidské bytosti.
   Ta lidská bytost (my) by se mohla zachovat lidsky a snažila by se v té Vídni najít právo. S garantovaným výsledkem – nenajde. Ani bezpečnost pro sebe.
   Ta stejná by se mohla zachovat opět lidsky a Vídeň řešit izraelsky. S garantovaným výsledkem – krev. Na právo by rezignovala, zaměřila se na to, jak dosáhnout co nejlepší výsledek pro sebe.

   Právě kvůli neřešitelnosti Vídně by tedy buď někdo nedělal nic, někdo dělal zbytečnost a někdo prolil krev. Opustí-li se lidskost v tom nedostižném provedení, jde pouze o to, jak se (naše) autentická lidská bytost smíří s tou krví. Může hledat cesty, jak docílit výsledku s co nejméně krví. Vědoma si toho, že čím méně jí bude, tím se snižuje úspěšnost výsledku. To celé proto, že žijeme ve světě lidí.

   Zní to „nelidsky“ nicméně autenticky že světa lidí.

 2. Nadlidé najdou slabé místo, dosadí své lidi, dovezou problém, lehce zainvestují, vyrobí problém, podporují problém a vydělávají. Až se potenciál konfliktu vyčerpá, dovezou „řešení“, ustaví podmínky pro sebe.
  Opět vydělávají na novém systému. Vyrobím problém, rozšířím problém, vyřeším problém.
  Zkasíruji postižené, spočítají výnosy, ukončí projekt. A připravuji nový projekt. A znovu a znovu. A furt to funguje…. . Chce to mít své lidi na výkonných pozicích, zajistit jim beztrestnost, mít svá media. A můžete cokoliv.

  🕎v roce 1948 potřebovala Amerika/USA hlasy a kupovala je od malých států tak, že chodili za delegáty těchto států s taškou plnou dolarů… Už tehdy kupovali hlasy a to platí i dneska. Když Izrael v roce 1968 okupoval zbytek Palestiny, Rada bezpečnosti OSN vydala rezoluci, protože existuje zákaz obsadit cizí území cizími vojsky a oni nemohli Izraeli říct, že je v právu. Když tato rezoluce vyšla, tak izraelský zástupce v OSN před televizními kamerami a před celým světem řekl: „Tady máte tu vaší rezoluci!“ a pak ji roztrhal a hodil do koše. Oni ignorovali 126 rezolucí Rady bezpečnosti…

  1. Já mám jasno. Za souseda klidně deset pejzatejch než jednoho salámistu. Ale západní Evropa to vidí bohužel přesně naopak.

  2. Řekl bych, že zrovna tady je dost těch, kteří nefandí ani jedné ze stran. Nicméně vraždění civilistů snad nikdo normální schvalovat nemůže. A ještě se to jako teď na Novinkách pokoušet omlouvat prozápadně gumovým mezinárodním právem. A to tak, že tam citují povšechné formulace z Charty OSN či Haagské nebo Ženevské úmluvy a k nim přidávají svůj ideologicky jedině „správný“, ale v reálu totálně sci-fi výklad. Protože u Ruska šlo samozřejmě o nevyprovokovanou agresi, kdežto u Izraele vždy a zásadně právo na sebeobranu.

   1. Ano, říká se tomu dvojí metr.
    Právě prožíváme etapu dvojmetrovou, respektive žijeme v místě, které patří ke skupině onen dvojí metr hlásající. Jinde na geoidu, v jiných zemích nás za to kritizují.
    Až tato etapa pomine, nastane čas, kdy i u nás odněkud vylezou ti co prozřeli, anebo náhle prozřou dnešní hlasatelé dvojího metru a budou nás poučovat o tom, jak se má všem měřit stejně.
    Nic nového pod sluncem.
    Tedy, pokud někdo někde nezmáčkne knoflík a nebude pak už nikdo, kdo by něco někomu měřil.
    Fakt je ten, že ani konflikt na Ukrajině, v Izraeli, či Gaze, chcete-li, není náš konflikt. Neměli bychom se do toho vůbec plést, neměli bychom žádnou stranu v tom podporovat, měli bychom se jen snažit přesvědčit chrabré bojovníky ať přestanou blbnout. Protože zabíjení lidí přece není smysl života.

 3. Západ v 21. století aneb Země, kde zítra znamená octnout se zpět v předminulém století

  „Londýnská knihovna uzavřena kvůli výskytu štěnic

  Instituce údajně minulý týden odstranila všechny polštáře ze svých židlí, ale nadále umožňovala vstup návštěvníkům. Knihovna v západním Londýně byla uzavřena kvůli výskytu štěnic. Zařízení zůstane veřejnosti nepřístupné, dokud se hmyz nezlikviduje. Vedení společnosti to ve čtvrtek oznámilo na X (dříve Twitter).

  V pondělí zaměstnanci knihovny Ealing Central Library nařídili všem přítomným, aby aby okamžitě opustili budovu, uvedl ve své zprávě pro veřejnost. Independent, jenž cituje jednu osobu, která byla mezi evakuovanými. Jiný návštěvník listu sdělil, že knihovna byla otevřena jako obvykle minulý týden, ale že všechny polštáře byly odneseny. A poznamenal, že „je zklamáním, pokud to personál věděl, ale návštěvníci ne“.

  Druhý den vedení oznámilo, že knihovna je „uzavřena z důvodu nezbytné údržby“ až do čtvrtka. V tento den však vydalo další prohlášení, že není připravena k opětovnému otevření, a dodalo, že týmy na hubení škůdců „stále usilovně pracují“.“

  https://www.rt.com/news/586437-london-library-closed-over-bedbug/

 4. Zeman:
  …Propalestinské nálady, které jsou i u nás, budou pokračovat, a budou dokonce i podníceny konfliktem v Gaze. Ufňukanost některých západních politiků je taková, že nebudou litovat izraelské oběti, ale budou litovat palestinské oběti, přičemž palestinské oběti jsou živé štíty, které padly, protože je jako živé štíty používal Hamás,“ doplnil Miloš Zeman….
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zeman-tusi-proc-Pavel-na-28-rijna-skoro-nic-nerekl-745387

   1. Zeman zdaleka není etalonem moudrosti, ale v tomto pravdu má.
    Nakonec i Vy sama litujete palestinské oběti a jakoby pro Vás neexistovaly ty izraelské oběti, kterými toto kolo války 7. října začalo. Nemáte potřebu, aby byl Hamás potrestán. Nebo snad ano?

    1. Odvádíš pozornost od organizovaného zločinu. Obvyklá lest lepšolidí.

     „Protože půjde o trvalé a konečné řešení tzv. Palestinské otázky. O žádnou dočasnost se jednat nebude. Všimněte si, že Ayalon mluví o mezinárodním společenství, které by mělo provozovat a financovat tato stanová města v sinajské poušti,“
     aeronet.news

     Ve hře je ještě druhá fronta proti Rusku a BRICS. Další rozvrácení Blízkého východu. Štvaní proti Íránu už spustili!

     Pepe Escobar
     Válka Izrael vs. arabské děti, která se zdvojnásobuje jako válka Hegemon vs. Osa odporu, což je zároveň dílčí část války NATO vs. Rusko a NATO vs. Čína

    2. To jste řekla krásně, soudružko. Skoro jako nějaký hebronacista. A kdy budou potrestáni ti, co zavřeli dva a půl milionu lidí do jednoho koncentráku? Nikdy? Tak to je v pořádku.

    3. Kdo byl potrestán za upálení 1740 vězňů z Gazy v r. 2017?
     Tak to berte jako pomstu za ty upálené.

     Nynější nacistické vraždění ostatně nemá s „bojem s Hamasem“, ani se „sebeobranou“ nic společného. Je to prachsprosté nacistické vraždění vězňů.

      1. V r. 2014 bylo upalování nevhodných kusů povoleno úplně ganc. Poptejte se v Oděsse, jestliže o tom nic nevíte.
       A jestli nevíte, jste hloupej Občan – a tak všelijak podobně. Však to už znáte.

    4. Oni si to slavné OSN prostě pořídili a také si ho řídí, protože si ho i živí.
     Na stejném principu je slavná Evropská unie, kterou tak nějako koupili a teď jim plní jejich úkoly.
     Kdo jsou ONI?
     Nemají jména, nemají tváře, nemají duše.
     Na tohle mají ty celebrity a loutky vůdců a vůdkyň.
     Tu a tam se jim někdo vymkne z vodítka. Jako ten Lenin, Hitler, Kaddáfí, Kimové, Sadám, Orbán, Putin, ba i baba Merkel. Ale tu si rychle srovnali do latě a EU jde od té doby do grýndele.

   2. Etalon moudrosti asi ne. Ovšem IQ bude mít větší než je součet IQ celé vlády a klidně bych přihodil i agenta z hradu.

     1. Re: Občan

      Třeba uzavřel sponzorskou smlouvu, co vy víte. Za průběžné chválení jedině správných kusů – každý rok nové galusky na Miloškovo kriplkáru!
      No neber to!!!

  1. Od toho lepšočlověka jsem si vybral;

   „že izraelským tajným službám uniklo, že se na něj chystá Hamás zaútočit. „Je to selhání izraelské tajné služby, každý někdy udělá chybu. Já bych z toho ani tak nevinil izraelskou armádu jako ty tajné služby. Měly by padat hlavy, totální reorganizace,“ uvedl prezident, nechtěl se pouštět do konspirací, že by izraelské tajné služby posvětily útok Hamásu. „Myslím, že to tak není, kdyby se tato konspirační teorie prokázala, tajné služby by vědomě obětovaly 1 400 Izraelců včetně žen a dětí, kteří zahynuli při prvotním útoku Hamásu. To by bylo horší než padání hlav, to by znamenalo vyhlazení Mosadu z povrchu zemského,“ podotkl debilizační taktikou.

   Egyptská rozvědka tu sebranku varovala 30.září 2023‼️

 5. „Mrtvý“ Putin musí našlapovat mezi vejci a tak si přihřál polívečku na Palestinském „utrpení“ a přitom nakopl KoZu.
  Ono spousta Ruských republik je převážně muslimská a Putin nepotřebuje mít problém ještě na jihu země.
  Nic víc v tom nehledejte.

 6. 18.1.2044, Moskva, státní pohřeb VVP.

  Stranou se spolu baví dva velcí kamarádi, Ebráhím a Jahjá.
  Ebráhím: „Tak co kámo, jak se vede důchodče“?
  Jahjá: „Ále, už to není co to bejvalo.. hlavně za časů báťušky cara, ty kolena mě bolí nevídaně.. ani to Mrtvý moře nepomohlo.“
  Ebráhím: „No to mi povídej.. to jsme si užili legrandy, vždycky když zavolal.“
  Jahjá: „No jéje, zlatý časy.“
  Ebráhím: “ Pamatuješ tenkrát před dvaceti lety ?“
  Jahjá se tváří nechápavě a je na něm vidět, že se marně snaží vzpomenout si co se tenkrát dělo…
  Ebráhím: „No to byla tenkrát ta největší taškařice. No vždyť víš, přece.. Izrael, nebo jak se to jmenovalo.“
  Jahjá: „A jóó .. no to bylo super.. ještě že jsi mi tenkrát zavolal, abych je trochu poškádlil..“
  Ebráhím: „Sakra kámo, ty už fakt senilníš.. to přece byl nápad Volodi.. zavolal mi nějakej večer, zrovna ti mě Fátima drhla pískem před spaním a říká mi.. Ebro nemoh bys to v Palestině trochu rozhejbat? .. Ty Amíci si tady u nás nějak nechtěj dát pohov, takže by mi to trochu píchlo.“ “ No a pak sem ti volal, abys to rozjel.. se z tebe picnu.. už si to nevybavuješ? “
  Jahjá: „No jasně už mi to cvaká.. on měl tehdy nějaký potíže s nějakým tím svým sousedem, co byl na něj drzej, viď?“
  Ebráhím: „Máš pravdu.. už si ani nevybavuju ty jména.. nějaká Krajina to bejvala nebo co.. Teď je to myslím Polsko, kdo ví.. už to nějak nesleduju co jsem taky v důchodu.. to víš.. ten harém dává zabrat čím dál víc.. Ale bejvávaly to časy.. občas se tomu zasměju… hele už ho nesou.. ale furt mu to sekne, co?“
  Jahjá: „Jojo.. pořád štramák.. voni to ty rusové pořád umí.“

  1. V tom příběhu máte jednu nepřesnost. „Máš pravdu.. už si ani nevybavuju ty jména.. nějaká Krajina to bejvala nebo co.. Teď je to myslím Polsko, kdo ví.“ „Polsko? Co je „polsko“?“

 7. Také poděkuji paní Kunštekové.
  Tak zásadní projev Putina,nám pravdomluvná média nezveřejní.
  Ten kořen zla,má nadzemní část dost rozvětvenou ze židů.

 8. Putin není žádný Mirek Dušín, ale politik stojící v čele země, kde žijí desítky miliónů muslimů. Nechce-li vyvolat muslimské nepokoje ve vlastní zemi, musí mluvit tak, jak mluví. Tedy zastat se Palestinců. Navíc je za daných okolností spíš na jedné lodi s Iránem než s USA, když USA proti němu vedou otevřenou válku prostřednictvím Ukrajinců.

  Kdyby byl Mirek Dušín, musel by Putin zdůraznit, že i když jsou obecně kořenem zla USA svým neustálým rozesíračstvím zemí nejen Blízkého východu, v tomto konkrétním případě je tím původcem zla jednoznačně Hamás (a je jedno, jestli ho k jeho teroristickému zločinu někdo navedl nebo jestli jednal z čistě vlastní iniciativy).
  Obzvlášť pokrytecká je od Putina věta: „Také vidíme, že namísto potrestání zločinců a teroristů byl bohužel použit k vykonání pomsty princip kolektivní odpovědnosti.“.
  Jak by si tedy Putin konkrétně představoval to „potrestání zločinců a teroristů“, aniž by přitom došlo k utrpení civilistů? Copak on sám na Ukrajině zvládá to potrestání tamních nácků jinak, než to dělají Izraelci v Gaze? Čím se ničení Bachmutu či Mariupolu liší od ničení Gazy? Copak jsou obyvatelé Mariupolu kolektivně zodpovědní za zločiny Azova (notabene páchanými na nich samotných)? A přesto mnozí z nich to „potrestání zločinců a teroristů“ odskákali vlastním utrpením a vlastními životy. Stejně jako lidé v Gaze.

  1. To si děláte legraci, vy snad někde na Ukrajině vidíte masová bombardování všeho včetně nemocnic, kostelů, škol a podobně ? Myslíte že Rusové by nedokázali vymlátit Kyjev jako Israelci Gazu ?

   1. A Vy to snad vidíte v Gaze?
    Jak nepodezírám Rusy, že schválně míří na takové objekty, tak z toho nepodezírám ani Izraelce. Vždy je to otázka toho, kam Ukrajinci (nebo Hamás) umístí své vojenské objekty. Pokud na střechu nemocnice (tak jako Ukrajinci v Mariupolu) , tak je logické, že dostane zásah i ta nemocnice. Podobně je tomu i v Gaze. Kdybyste nebyl zaslepený židofob, tak byste to to musel uznat.
    Jak byste tedy potrestal Vy ty zločince a teroristy z Hamásu, aniž byste zkřivili vlásek na hlavě civilistům, kteří odtamtud přes varování neodešli (nebo jim dokonce Hamás bránil v odchodu)?

    1. Potrestání organizátorů vraždění a ničení, těch na vrcholu pyramidy především, to by byl mistrovský kousek!

     Ručníkáři mají v koncentráku umístěné vojenské objekty? Jako třeba opevněné řopíky, děla, raketomety, tanky? Ty je nutno zničit kobercovým bombardováním obytných budov? A následným srovnáním se zemí buldozery? Spálená země. Nový prostor na východě, pardon v Gaze se zásobami gazu na pobřeží.

     Jak někdo může být tak přemoudrý? Košer nadlidé. Z několik let plánovaného a nyní ve velkém páchaného lupičství, vyhánění, ničení a vraždění se snaží vylhat! A ještě hrát mučednickou notu.

    2. „kteří odtamtud přes varování neodešli“ ? Vy jste naprosto mimo a nevíte o situaci vůbec nic. Teď zrovna hlásila naše oficiální masmédia o pouštění držitelů zahraničních pasů z Gazy, pouští nejprve Američany, na ty s naším pasem se dostane až za dlouho. Jak asi mají odejít lidé, kteří žádný KoZa pas nemají ?
     Hlavně že vám jde urážení do židofobů. To že jsem křesťan ze mne ješte nedělá židofoba, leda u zaslepených osob jako jste vy.

      1. Už ztrácíte i zbytky soudnosti, napsat takový nesmysl. Ale dokazuje to, že i vy uznáváte, že obyvatele Gazy israelci ven nepustí. Proč ti cizinci čekají a nejdou na jih ? Poraďte jim to, oni na to nepřišli.

       1. Je to pogrom, to ale Milena neví, co to je. A zrovna od Židů, co tomu byli vystaveni v minulosti častokrát. A tvrdili, že za nic. Moc tomu už dnes nevěřím.

        1. Pogrom to byl přece 7. října od Hamásu. Teď to není pogrom, ale snaha zlikvidovat teroristickou organizaci. Přitom bohužel nelze nikdy zcela zabránit tomu, aby zemřeli i nevinní, kteří se v místech bojů vyskytují. Klíče od okamžitého zastavení bojů drží v rukou Hamás. Jak opakuji již podesáté: propustit rukojmí a vydat dobrovolně vrahy (tedy sebe) do rukou spravedlnosti.

         1. Hamas vystřelil rakety a Izrael odpověděl pogromem civilistů.

          Viz definice pogromu

          V přeneseném významu může pojem označovat obecně krvavé masové pronásledování, vraždění skupiny obyvatel jiného náboženského přesvědčení nebo příslušníků jiné etnické skupiny

          1. Hamás nevystřelil jen rakety, on podnikl výpad a udělal pogrom na civilisty v kibucech. Udělal pogrom na účastníky hudebního festivalu. Zavraždil, umučil a zranil tisíce a unesl stovky lidí. Včetně malých dětí. Zcela vědomě, zcela cíleně vraždil. To všechno vážně nevíte nebo to chcete odignorovat?

          2. Odvádíte pozornost, kličkujete. To nikdo nerozporuje. Tady se teď řeší, že odplata Israele splňuje definici pogromu.

          3. Re: Miluna

           Při řízené demolici Rockefellerových věžáků 11.září také zemřeli lidé. Taková už je podvraťácká morálka. Ničivost.
           Lepšolidské lži. Lest a klam.

           Devatenáct let starý plán;
           uzavření otázky Gazy zajistí stabilní a zvýšené dodávky izraelského plynu do Egypta a jeho zkapalnění“ z obrovských zásob ukradených Palestině Izraelem poblíž pobřeží Gazy.
           V roce 2004 předložil sionistický demograf Arnon Sofer z univerzity v Haifě podrobné plány izolace Gazy přímo vládě Ariela Sharona. To zahrnovalo úplné stažení izraelských sil z regionu a zřízení přísného sledovacího a bezpečnostního systému, který měl zajistit, že nic a nikdo nevstoupí ani neodejde bez sionistického souhlasu. Předpovídá věčné krveprolití:

           „Když bude 2,5 milionu lidí žít v uzavřeném pásmu Gazy, bude to lidská katastrofa. Tito lidé se stanou ještě většími zvířaty, než jsou dnes… Tlak na hranici bude strašný. Bude to hrozná válka. Takže pokud chceme zůstat naživu, budeme muset zabíjet, zabíjet a zabíjet. Celý den, každý den…

       2. Musíte si nejdřív rozmyslet, kterým koncem klacku chcete Izrael mlátit: jestli oni ty Palestince vyhánějí, nebo je naopak nechtějí pustit. Oni by se jich zbavili jistě rádi, jenže si je nikdo nechce na své území vzít. To byste měl zdůvodnit Vy, který jim fandíte, proč ty Palestince vlastně nikdo nechce přijmout, ani jejich muslimští bratři ve víře. Přijal byste třeba Vy nějakou palestinskou rodinu do svého domu/bytu?

        Cizinci , pokud vím, tak čekají na jihu u hraničního přechodu s Egyptem, a určitě ne proto, že by je nechtěli pustit ven Izraelci, ale proto, že je jen pomalým tempem vpouští na své území Egypt. Což se Egyptu vůbec nedivím, protože se mezi ně určitě pokusí vmísit i nějací hamásovci s falešnými doklady.

        1. jestli oni ty Palestince vyhánějí, nebo je naopak nechtějí pustit.

         Obojí. Tak je to tak složité. A že je nikdo nechce? Měli by snad najmout Srstku?

        2. Vy jste fakt nejméně mimoň roku.
         1. Israel vyhání Palestince z jejich území, staví tam nelegální osady. Ale v Gaze je drží.
         2. Jiní muslimové nechtějí Palestince přijmout také proto, aby nelegalisovali israelské vyhánění.
         3. Nepřijal bych palestinskou ani židovskou rodinu do domu, nevím proč bych to dělal.
         4. Jasně, dnes u biomtrických pasů a při internetovém spojení do databáse pasů je důvodem určitě obava z falešných pasů. jste hlava otevřená.

         Všechny tyto věci jsou běžně uváděny, kdo nemá hlavu v písku je zná.

         1. 1. V Gaze je drží, protože si nechce vpouštět na své území teroristy. Ale určitě by neměl námitky, kdyby vypadli do Egypta, do Kataru, do Jordánska nebo kamkoliv jinam a Izrael by je pak už nemusel živit, aby nevymřeli hladem, když už se pod vedením Hamásu nejsou schopni uživit sami.
          2. Nechtějí si hlavně nasadit veš do kožichu
          3. Tak vidíte.
          4. Netuším, jestli mají všichni ti lidé biometrické pasy, jestli mají vůbec nějaké pasy jiných zemí nebo jen tvrdí, že jsou jejich občané nebo nakolik má zrovna Egypt zmáknutou kontrolu těch pasů. Vy to tak jistě víte? V každém případě rychlost jejich průchodu skrze hraniční přechod z Gazy do Egypta je záležitostí Egypta a nevím, proč z toho viníte Izrael. V jeho zájmu rozhodně není, aby občané třetích zemí v Gaze uvízli a mohli tam přijít k úhoně.

          1. Re: Miluna
           Hamas byl vytvořen izraelskými a americkými zpravodajskými službami jako protiváha Jásira Arafata

           Ron Paul

          2. Zase jen překrucujete a máváte emocemi.
           1. Israel jistě neživí žádné Palestince, Palestincům by stačilo, kdyby Israelci vypadli z jejich území, skončily by tím problémy.
           2. Nechtějí legalisovat israelské rozpínání, nikdy by se nedostali zpět. A musíte si vybrat, nemůžete jednou tvrdit, že jsou Palestinci horší než zbytek Arabů a za chvíli nadávat všem Arabům, jak se vám to zrovna hodí.
           3. Nic nevidím, řekl jsem jasně že Židy ani Araby. Možná abyste to pochopila tak ani vás ne.
           4. Motáte to zase nějakými fantasmagoriemi. Lidé s našimi pasy, o nichž puštění až za dlouho rozhlas mluvil, mají jistě biometrické pasy a Egypťané je umějí zpracovávat. Pokud by o tom rozhodovali Egypťané, jak tady neznale tvrdíte, jistě by nepouštěli první Američany, to dělá jejich spojenec Israel.

        3. re: Miluna
         Palestinci jsou v Palestině doma
         Sionistická entita okupuje cizí území a terorizuje místní obyvatelstvo už sto let.

    3. Re: Milena

     A vy jste fakt tak blbá, anebo navedená?
     Anebo dokonce placená? Měl bych zájem o brigádu!

     Na netu si klíďo dohledáte, kolik pomlátili Ivani civilů za ty necelé dva roky trvání SVO. Izák je dohonil a předhonil za tři týdny.

     Dobrou noc, spěte dál.

  2. Re: Milena
   Pořád ten Hamás. Vícekrát se i tady vzpomnělo, že Hamás byl založen a pravděpodobně je i teď velmi mi silně ovlivňován Izraelskými tajnými službami. A Izrael je zcela jasné želizko v ohni USSA.

   Ne, já nejsem příznivcem Islámu. Ovšem nejsem ani příznivcem křesťanství nebo židovského náboženství.
   Proč?
   Protože všechna náboženství, která znám, požadují hlavně věřit. Věřit za každou cenu, znamená vypnout myšlení. A myšlení je důležité.

   Zkuste trochu myslet, i když je to obtížné. Co vlastně chcete?
   – Vyvraždit pásmo Gazy? Je to reálné. Co vím, tak Izrael atomovky má. Ale asi se bojí kontaminace nebo/a špatné reklamy. Palestinců jim líto není.
   – Vytlačit Palestince do Egypta? Egypt je neuživí. Je to navíc jeden z posledních států, kde Islám není přímo u vesla. tak do toho, Muslimské bratrstvo rádo převezme vládu. To si pak teprve vychutnáme.
   – Vytlačit Palestince do EU? Velice reálné. Předpokládám, že nemalá část Palestinců v tom případě skončí v ČR.

   Je mi z toho zle.
   Kecy typu:
   – vyvolený národ
   – islám je zlo, křesťanství je dobro
   – arabáci jsou líná zvířata
   mě dohánějí k alkoholu.

   Jenom do toho! Houšť a větší kapky! Už stačí jenom malinko, a budeme se vypařovat. Tedy ti, kteří budou mít štěstí. Horší to budou mít ti ozáření, případně ti, kteří budou pomalu hasnout v důsledku jaderné zimy.

   1. Co chci já?
    Aby se celý svět sjednotil v tlaku na Hamás a vyžadoval tyto dva body:
    1. propustit bezpodmínečně všechna rukojmí
    2. Vydat všechny, kdo mají podíl na teroristickém činu 7. října, do rukou spravedlnosti

    1. A israelští osadníci zůstanou na okupovaných územích, dále budou zabíjet jejich právoplatné majitele, že ?
     Když se domlouvá mír a ne kapitulace, tak se musejí snažit o smír obě strany.

     1. Pokud někdo někoho bezdůvodně zabil, musí být potrestán.
      Dejte konkrétní případ takového zabíjení z poslední doby.

      1. Včera vám tu paní Kunšteková dívala odkazy, o něž jste žádala a vy jste je ukázkově vymlčela. Jako vše co se vám nehodí do krámu. Nejsem blbec, abych vám skákal na špek. Najděte si to sama, je to dostatečně zdokumentováno mezinárodními organisacemi. Pokud to rozporujete, sama tím prokazujete věrohodnost jak svou, tak svých názoru. Asi jako když paní ema napsala že neví, kdo je Hersh.

       1. Já jsme nic ukázkově nevymlčela, protože jsme žádné včerejší konkrétní odkazy od paní Kunštekové nikde nenašla. Pokud tedy nelžete (což si myslím, že lžete), dejte je sem teď Vy. Nebo aspoň napište, pod kterým článkem je dala pro mne paní Kunšteková.

         1. Tam ale není žádný konkrétní odkaz na konkrétní vraždu, o které bychom mohli vést debatu. A je mi jasné, proč chybí cokoliv konkrétního: jsou to totiž případy, kdy palestinská „neviňátka“ zaútočila na izraelské vojáky kameny, molotovy apod. A ti se pochopitelně bránili. Takže bych tomu neříkala vražda, ale zabití v sebeobraně. Nakolik byla ta sebeobrana přiměřená, to záleží na konkrétních okolnostech. Proto nemá smysl se bavit takto obecně o „vraždách“, ale konkrétně nad konkrétním případem.

          1. Takže ostrá střelba po zuby ozbrojeného vojáka na dítě s kameny je sebeobrana ? A rozhodnutí, že moho střílet ostrými zezadu i když to dítě utíká je u vás v pořádku ?

           Jinak já měl na mysli spíše vraždy normálních obyvatel ozbrojenými osadníky. Nevím zda mezi těmi odkazy také byly.

          2. Re: Tymákovan napsal:2 listopadu, 2023 (16:45)

           Hoďte na to bobek, Tymákovane.
           Ten/ta/to Milena je nejspíš zakomplexovaná pavlačová štěkna, která sem chodí – k pečlivě vybraným tématům – vysírat.

           Furt bude mlít to samý, i kdybyste se snažil sebevíc.
           A útočit a urážet. A pak fňukat, že naopak ostatní urážejí ji – chudinku nevinnou diskutérku.
           Vždyť si přečtěte pár jejích reakcí… Určitým způsobem mi připomíná Sauerkirchena/Parabellum blahé paměti.

         2. Jinak já jsem zase přesvědčena o Vás, že jste nejen neuvěřitelně hloupý, ale navíc i neuvěřitelně útočný přištěkávač a okopávač, který na opravdu věcnou a seriózní diskusi nemá.
          Já sem primárně píšu svoje názory na daný problém, Vy sem primárně chodíte okopávat mne nebo přištěkávat jiným.

      2. Gabor Maté: Vyjádření k aktuální situaci v Izraeli/Palestině (28.10.2023)
       .
       Izraelská novinářka Amira Hassová, která už 30 let přináší reportáže ze Západního břehu Jordánu.
       Vojenské vpády, smrt, krutost, zabité děti, těla nahromaděná na silnici, obléhání, strach, úzkost ze zajetí svých blízkých a palčivé ponížení.”

       ..musíme být schopni pochopit zkušenost druhého, a zkušenost druhého za posledních 30 let, a to je prostě historický fakt, bylo masové zabíjení. Byly zabity desetitisíce Palestinců.

       Byly zabity tisíce dětí. Vrací se to do roku 1947-48. Lidé byli vyhnáni ze své země. Byli okupováni.

       Tisíce Palestinců jsou drženi jako rukojmí v izraelských věznicích a mučeni, profesionálně mučeni. A loni jsem na okupovaných územích pracoval se ženami, které byly mučeny v izraelských věznicích.

       A Gaza byla izraelským sociologem Baruch Kimmerlingem nazvána největší koncentrační tábor na světě.

       Kniha Zrození Izraele, mýty a realita od Simha Flapana,
       izraelský historik Ilan Pappé. Vydal knihu s názvem Dějiny moderní Palestiny.
       můžetee přečíst Rashida Khalidia a jeho knihu „100letá válka o Palestinu – dějiny osadnického kolonialismu”.
       Můžete si přečíst Etnická čistka Palestiny od Ilana Pappého, knihu Normana Finkelsteina s názvem „Gaza, vyšetřování jejího mučednictví,” která vyšla v roce 2018. Můžete se podívat na rozhovory Normana Finkelsteina s Chrisem Hedgesem z posledních pár týdnů.

       Můžete na YouTube sledovat rozhovor Normana Finkelsteina s Michaelou Petersonovou. Opět učený, velmi uvážlivý popis historie Gazy

       Ministr obranyYoav Gallant označil obyvatele Gazy za „lidská zvířata“ a slíbil, že 🕎„všechno zlikviduje“.
       prezident Isaac Herzog obvinil celý lid Gazy ze zodpovědnosti za útok Hamásu, .označil je všechny za teroristy. Dodal:🕎„Zlomíme jim páteř.“

       Izrael zahájil systematické ničení obytných komplexů v Gaze s cílem vyhnat Palestince nejprve na jih Gazy a potom do Egypta

       Mezi Palestinci a Araby se o židovských politicích říká, že mají neuvěřitelný talent rozpoutávat války, za které ale potom nutí platit jiné země, a to jak okolní arabské státy, tak i USA, Velkou Británii, Evropskou unii a další. A přesně v rozhovoru moderátora Al Jazeery s Dannym Ayalonem toto zaznělo takovým způsobem, že moderátora málem kleplo, jakou drzost Ayalon předvedl.

       Moderátorovi totiž začal vysvětlovat, že Izraeli prý jde o ochranu životů Palestinců, a proto je třeba je vyhnat z domovů v Gaze a vystěhovat do ciziny, do pouště

       Izraeli unikl tajný dokument na konečné řešení Palestinské otázky

       Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov jako obvykle přibil hřebíček na hlavičku, když prohlásil, že pokud bude Gaza zničena, výsledná katastrofa bude trvat „desetiletí, ne-li staletí“.

   2. A to se ještě u nás najdou potomci, kteří ty konflikty berou jako fotbalový zápas.Zabalí se do vlajky a jdou řvát na náměstí, protože to v televizi ta vemena hecujou.O všem vědí hovno,ale zafandi si.

  3. Kdyby Putin chtěl, vypadal by Kyjev jako Gaza. Ale on nechce. A Mariupol – asi o tom jak tam probíhaly boje, máte zprávy jen z mainstreamu, což vysvětluje mnohé. Nejjednodušší by opět bylo – vybombardovat město se vším všudy. Oni ale dobývali město dům od domu za cenu značných ztrát vlastních vojáků. Zkuste si odpovědět proč.

   1. Já nemám zprávy jen z mainstreamu. Nikdy jsme neměla, mainstream lhal za komunistů a lže i teď.
    Nikdy nebyla doba, kdy by se mu dalo plně důvěřovat, proto jsem vždy vyhledávala i alternativní zdroje.

    Například o tom zásahu nemocnice (porodnice) v Mariupolu jsem posléze viděla na „dezinformačním“ webu video s výpovědí ženy, která tam byla rodit (mihla se předtím i v reportáži ČT, kde ji ukazovali jako jednu z obětí). A ta v tom „dezinformačním“ videu vypovídala, jak je z té porodnice předtím Azov vypakoval do vedlejší budovy, protože na střeše té porodnice, kde původně ležela, byly soláry ( jako jediný zdroj proudu v tu dobu) a tak si tam zřídili azováci svůj štáb. A to byl právě ten legitimní vojenský cíl, který dostal zásah. V té vedlejší budově, kde ona v tu chvíli ležela, se přitom vysypalo jen sklo, takže byla jen lehce pořezaná. Nakonec normálně porodila a v době natáčení toho videa už byla v pořádku doma i s miminem.
    Naše mainstreamová rusofobní média o tom lhala, jak zlí Rusové masakrují nevinné civilisty.
    Stejně tak lžou média i Vaše propalestinské zdroje o Izraelcích.
    Já nejsem ani rusofob ani židofob a proto věřím, že jak Rusové, tak Izraelci prostě jsou nuceni dobývat město dům od domu i za cenu ztrát vlastních vojáků. Vy to těm jedněm uznáte, těm druhým ne. Zkuste se zamyslet proč.
    Pokud Vám situace v Gaze připadá vůči civilistům horší, pak je to tím, že Hamás má na své vlastní civilisty ještě menší ohledy, než Ukrajinci na své ruskojazyčné občany. A bezostyšně je používá jako lidské štíty, bezostyšně umísťuje své vojenské prostředky do škol, nemocnic a mešit. Aby se pak židofobové mohli rozčilovat, když se takové budovy stanou legitimním vojenským cílem. Kdo tedy nemá žádné ohledy na civilisty, je Hamás, který civilisty používá jen jako spotřební materiál, aby mohl o jejich utrpení točit svá propagandistická protiizraelská videa.
    Přitom to jejich utrpení sám může ukončit okamžitě – propuštěním rukojmích a vydáním se do rukou spravedlnosti.

    1. Lepší, než hledat zdroje, je hledat spravedlnost. Potom je všechno jasné a žádné zdroje už nebudete potřebovat.

     1. No já, kdybych to měla soudit, vidím pro pachatele toho masakru 7. října jedinou spravedlnost – trest smrti.
      Ale klidně ať je za to soudí třeba v nějaké neutrální třetí zemi. Hlavně, pokud chtějí uchránit své civilisty dalšího utrpení, měli by se hamásovci té spravedlnosti sami dobrovolně vydat.
      To by mohla zprostředkovat třeba OSN, která je ale zcela impotentní a není v této věci ani neutrální (dlouhodobě nadržuje Palestincům).

      1. re Miluna
       Představa bytosti chápající, moudré a morální jako Miluna v roli soudkyně mě trochu děsí.

       Ale znovu pro momentálně postiženou:
       Hamás byl založen CIA a moSSad-em
       V Hamásu byli od počátku košer agenti, to už je takový zvyk věčných kazisvětů. viz.Lstí a klamem, Ostrowski

    2. To nemá cenu. Vidíte jen to, co vidět chcete.Rusko na Ukrajině ganocidu nepáchá, jak konstatovala i OSN, Izrael v Gaze ano, jak dokazuje i vyjádření odstoupivšího Vysokého komisaře pro lidská práva. Jen zbabělost Evropy brání tomu, aby byly věci pojmenované správným jménem.

        1. Určitě, škoda že tu tolik lidí snáčí argumenty a diskuse je pod článkem s argumenty. Ale pro vás nejsou jiné argumenty než co o Gaze píší v mainstreamu a je zcela jedno, jak vysvětlujete že mu nevěříte. Píšete tady přesně to co mainstream.

         1. Vy neumíte nic jiného, než se zbaběle schovávat za „tolik lidí“. Sám za sebe žádný názor nenapíšete. I s nadávkami se schováváte za jiné, jako ten Hamás za civilisty.
          V mainstreamu přece odjakživa nadržovali Gaze a dělají to (i když v menší míře) i dnes. Vám to zůstalo dodnes, stejně jako mnoho jiného z komunistických dob.

          1. Jo už i v našem mainstreamu nadržují Gaze ? Tak to už vážně jste objektivní jen vy a Netanjahu. Ale tomu jde o moc a vyhnutí se vězení.

          2. Měla byste to napsat Fialovi, že mainstream nadržuje Gaze, aby si je srovnal. Nebo snad i Fiala už nadržuje Gaze ?

          3. Omlouvám se pučtoku, že jsem ho srovnal s Vámi.
           Vedle Vás je totiž i pučtok etalonem akademismu.

      1. Diskutuji nekteri s milenoblbem , za chvili sou milenoblbove vsichni.
       Kdo by se divil, ze nam pridelili uplne blbou vladu a prexindla a na co.
       A chteji diskuse /tady taky maji/ ,s blbovladou , aby uplne vsichni byli blbov ladi.
       Se pridam. Sireni NATO na rusa az do valky je, za vykradenim ruskyho bohatstvi, furt nepricetne a vsechno vykradaji z rusa , kde se da.
       Niceni a valka na Palestinu , je za ucelem vykradeni velkych lozisek plynu./Varovani neslyseli , protoze je vubec nikdo nechce slyset,
       jenom, zase ukrast, co se da /.
       Bombardovani ,valka masakru zase na Syrii je , aby tam mohli krast ,
       co nejvic ropy. Na Irak….
       U nas uz zbyly jen pozemky , tak Lichvostain a Sudezlostain na nas jenom paberkujou..
       Usastain ,prodava smejdy na valku za penize , bezcennych papirku.
       Po vyloupeni vseho , vobohaceny zlodeji budou zase vydirani do dluhu jinejma..

    3. 🕎Já nemám zprávy jen z mainstreamu. Nikdy jsme neměla
     🕎Naše mainstreamová rusofobní média o tom lhala, jak zlí Rusové masakrují nevinné civilisty..Stejně tak lžou média i Vaše propalestinské zdroje o Izraelcích,“
     lhala SSoudružka Miluna

     👹Izraelský plán na vyhnání Palestinců z Gazy je oficiálně potvrzen! V rozhovoru pro televizi Al Jazeera to přiznal diplomat Danny Ayalon, bývalý náměstek izraelského ministra zahraničí a ex-velvyslanec Izraele v USA! A český ex-prezident Miloš Zeman se odkopal výrokem, že nebere ohledy na bombardované a umírající Palestince, protože většina jich podporuje Hamás!

  4. SSoudružka Miluna: Čím se ničení Bachmutu či Mariupolu liší od ničení Gazy?

   🧐Třeba tím, že v Mariupolu měli otroci košer banksterů děla, tanky, raketomety v množství větším než malém. Nebylo kobercové bombardování. Nebyl plot kolem Mariupolu. Uprchlíci mohli utéct kamkoli, pokud si je košer Azov fašisti nepodrželi.
   Po dobytí Mariupolu ruská strana postavila místo nejvíce poškozených domů nové bytovky. Původní obyvatelé, civilisté, dostali nové byty.

   1. Já si pořád říkám, že až tak moc to snad nejde, že jen provokuje, já nevím. Ale je to šílené, ignoruje veškerá fakta a pořád dokola opakuje stejné nesmysly. Asi máte pravdu. Potom ale vůbec nemá cenu na ni reagovat, nikam se to nemůže posunout.

    1. Nahodou, ja mam pocit, ze jsem „omladl“ o 20+ let. Zase jsem na Neviditelnem Pesovi a Milena radi. Jeste by mohl dorazit Tesak 🙂

 9. To jsme to dopracovali …. sportovci si podaji ruku …. to se povazuje za dulezitou zpravu dne …. 🙁

  Telegram
  Nejdůležitější zprávy dnešního rána:
  🔹 Ruský šachista Artěmjev a Ukrajinec Kuzubov si před a po skončení partie mezinárodního turnaje podali ruce

 10. Rétorika VP se během dvou let zásadně změnila. Už nehledá společné zájmy se západními partňory. Začal nazývat věci pravými jmény bez ohledu na následky. Následky nevyhnutelně nastanou, uvidíme to brzy.

  Projev VP lze shrnout jediným slovem: BOJ!

  1. Skoro. Zatím zmiňuje jen jelita USA. To je trochu zavádějící. Ale posun snad nastal. I když CBDC asi zůstává, možná je ve hře i pandemická teror smlouva WHO.

      1. Včera tomu glazurka trošku popraskala, ale dneska je zase takové roztomilé. Ale předvídatelné je pořád stejně 😀

  1. Ano, a navíc prý je mrtvý. Takže nejen košer hledaný, těžce nemocný, třesoucí se a tak, ale docela kaput! S kým teď SSoudruzi banksteři budou válčit? když hlavního nepřítele vyhlásili za mrtvého?

   Lepśí lidé a jejich velkomyšlenky;
   „Izraelský plán na vyhnání Palestinců z Gazy je oficiálně potvrzen! V rozhovoru pro televizi Al Jazeera to přiznal diplomat Danny Ayalon, bývalý náměstek izraelského ministra zahraničí a ex-velvyslanec Izraele v USA! A český ex-prezident Miloš Zeman se odkopal výrokem, že nebere ohledy na bombardované a umírající Palestince, protože většina jich podporuje Hamás!“
   aeronet.news

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *