22 června, 2024

Tribuna

Volná diskuse na jakékoli téma


4 725 thoughts on “Tribuna

 1. Vyznamna sankcni udalost, s dovolenim sem dam kompletni vyjadreni Pavla Rjabova:
  *
  Historie organizovaného obchodování s měnami v dolarech a eurech je v Rusku u konce.

  • Ministerstvo financí USA přidalo na seznam SDN systémově důležité ruské organizace (Moskva burza, NCC, NSD), což znemožňuje provádění devizových transakcí.
  • Od 13. června bylo zastaveno obchodování s měnovými páry zahrnujícími euro, dolar a hongkongský dolar, jakož i s veškerými instrumenty na akciích, peněžních trzích, podílových fondech a trhu drahých kovů s vypořádáním v dolarech a eurech .
  • Do 13. srpna musí být ukončeny všechny vztahy s Moskevskou burzou, NCC a NSD – 60 dní na uzavření pozic.
  • Postup pro vypořádání na trhu s deriváty pro devizové kontrakty bude prováděn za použití kurzu zveřejněného Bankou Ruska v den realizace nebo následující den, v závislosti na nástroji.
  • Bank of Russia určí směnný kurz mezi dolarem a eurem v souladu s pokyny Bank of Russia ze dne 3. října 2022 č. 6290-U, jehož základem bude především mimoburzovní obchodování a bankovním výkaznictvím.
  • Neexistují žádná omezení pro používání dolarů a eur mimo moskevskou burzu a také neexistují žádná rizika pro vklady.

  Nyní o důsledcích…
  Ruská banka a Moskevská burza se na sankce připravují od března 2022, protokoly reakce byly formalizovány 22. září, implementovány 22. října a adaptovány v průběhu roku 2023. Od roku 2024 probíhají revize , takže se nekoná žádné překvapení a vše by mělo proběhnout relativně hladce bezbolestně.
  Hlavní adaptace zahrnovala zřízení korespondenčních účtů u čínských bank, nasazení infrastruktury pro obchodování v jüanech a rozšíření mimoburzovního trhu.
  Podíl jüanu v květnu dosáhl dalšího historického maxima ve struktuře devizového trhu a na začátku roku 2022 dosáhl 53,6 % vs. 1 %. Přes 99 % obchodního obratu zabírají jüan, dolar a euro.

  Podíl mimoburzovního trhu na celkovém objemu devizových obchodů v květnu činil 58,1 % (v dubnu 56,4 %). Na mimoburzovním trhu vzrostl podíl jüanu na 39,2 %.
  Zjistěte si více o plíživém pronikání jüanu na domácí devizový trh Ruské federace.

  Nedojde k paralýze devizového trhu, protože obrat se přesune do stínového okruhu mimoburzovního trhu – sníží se transparentnost, rozšíří se spready, zvýší se provize a zhorší se likvidita. Není to nic dobrého a není tam ani jedno pozitivum, ale z hlediska přežití systému jsou zásadní rizika pokryta.
  Neexistuje žádná jistota nebo porozumění ohledně mechanismů pro stanovení směnného kurzu – čekáme na podrobnosti od Bank of Russia.
  Směnné kurzy dolaru a eura budou zjevně určeny prostřednictvím křížových kurzů na základě obchodování v jüanech.
  Ke kolapsu rublu by nemělo dojít, protože nerezidenti jsou blokováni a nemohou ovlivňovat devizový trh a rezidenti Ruské federace operují více než dva roky pod omezeními a přizpůsobili se alternativním schématům a od září 2022 se očekávají sankce proti Moskevské burze a NCC V krátkodobém horizontu může panika zvýšit poptávku po dolarech a eurech…V příštích 6 měsících poptávka po měny nepřátelských zemí v zahraničněobchodních aktivitách mohou dále klesat, ale ne na nulu, protože Principiálním postojem mnoha protistran je vypořádat se výhradně v „tvrdé měně“.

  Jaké důsledky může mít ukončení obchodování v dolarech a eurech v Rusku?
  Riziko kolapsu vývozu a dovozu se v příštích šesti měsících zvýší o 10–25 % kvůli neschopnosti platit za zahraniční obchodní transakce v dolarech a eurech , což by mohlo vést k nedostatku kritických dovozů a zpomalení investiční aktivity . Příjmy z exportu mohou klesnout. Scénář Íránu v prvních letech po tvrdých sankcích.

  Nedostatek dovozu může zhoršit inflační procesy v Ruské federaci kvůli přebytku peněžní zásoby rublu a absenci distribučních bodů peněžní zásoby.

  Teoreticky lze vypořádání na základě smluv o zahraničním obchodu provádět mimo moskevskou burzu prostřednictvím různých mechanismů mimoburzovního trhu, vše však závisí na specifikách smluv. Velké protistrany se takovým schématům vyhnou.

  Existuje riziko zhoršení devizových transakcí s Čínou kvůli obavám ze sekundárních sankcí . Existuje nenulová pravděpodobnost, že velké čínské banky se budou vyhýbat jakékoli interakci s moskevskou burzou, NCC a NSD, protože mají zkušenosti s omezenou účastí na integraci měny při absenci sankcí. Je pravděpodobné, že v jednotlivých malých čínských bankách budou pro finanční komunikaci s Ruskem přidělena zvláštní zastoupení.

  Spojené státy posilují extrateritoriální kontrolu nad dodržováním sankcí, která zahrnuje protistrany ze zemí SNS, SAE, Turecka a Hongkongu, které na rozdíl od Číny dodržují sankční režim pečlivěji.

  Hrozí nastolení diktatury ze strany Číny jako jediné protistrany, jejímž prostřednictvím bude mít Rusko kontakt s vnějším světem, což omezí ruskou suverenitu v rámci určování zahraničního obchodu a zahraniční ekonomické aktivity. Taková dispozice omezuje jak obchodní, tak investiční operace Ruska ve vnějším světě, kdy téměř jakákoliv vnější transakce může probíhat s přímým souhlasem čínských funkcionářů.

  Zvýší se devizové náklady a prodlouží se načasování transakcí – to se přímo projeví výraznými zpožděními v dodávkách a vypořádání (akumulace pohledávek za ruskými protistranami).

  Nedostatek dolarů a eur může ovlivnit schopnost plnit vnější závazky vůči věřitelům a investorům, které jsou o něco méně než plně denominované v měnách nepřátelských zemí (vnější dluh). Přestože se zahraniční dluh od začátku roku 2022 snížil o více než 40 % (353 -> 208 miliard), tento faktor nelze odepsat. Před sankcemi se dolary a eura přes den sháněly jen těžko a teď ještě hure.

  Již existují zkušenosti s blokováním sankcí vůči velké zemi (Írán) a nevidíme nic dobrého: barterové transakce a přímá směna zboží, stínová finanční schémata a zprostředkovatelé, což zvyšuje náklady, pašování, ale stále se zvyšuje využívání kryptoměny. Důsledky jsou každopádně zřejmé: zpomalení obchodního obratu, pašování, růst nákladů.

  Růst zahraničního obchodu v národní měně (rublech) je nevyhnutelný, ale má svá specifika – existuje poměrně dost lidí ochotných přijímat rubly v omezeném objemu – země SNS, Čína, částečně Indie, Írán, některé země v Africe a Latinské Americe (ty mají nevýznamný obchodní obrat).

  Hrozí vznik „dvouúrovňového“ devizového trhu – oficiálního kurzu a „černého“ kurzu.

  Existuje možnost vytvoření analogu SWIFT na základě zemí BRICS – uvidíme, co z toho vzejde.

  Klíče:
  • Neměli byste očekávat kolaps ruského měnového trhu (na tento scénář jsme připraveni od roku 2022, byly implementovány protokoly odezvy).
  • Neočekávejte kolaps rublu (nerezidenti byli odříznuti, obyvatelé se více než dva roky přizpůsobovali nové realitě).
  • Do šesti měsíců do adaptace alternativních platebních schémat či hledání nových protistran bychom měli očekávat problémy a omezení v zahraničně-obchodních aktivitách , a to jak exportů, tak importů v rozmezí 10-25 % objemu.

  Čekáme na podrobnosti od Moskevské burzy a Ruské banky. Zatím není nic kritického, ale bude to mít následky…
  https://t.me/spydell_finance/5522

 2. Zdravím všechny. Dnes na mě z pražského deníku Metro vypadl list se zajímavou bajkou. Nepodařilo se mi sem dát sken, takže jsem nelitoval práce a slovo od slova jsem to sem přepsal. Je to delší, ale myslím, že to stojí za to, včetně závěru. Třeba Vás to také zaujme. Pěkné počtení:

  Medvěd a Starosta
  Mírně krvavá bajka pro přemýšlivé děti.
  Děj i postavy jsou produktem autorovi fantazie a jakákoli případná podoba s realitou je pouze dílem náhody.

  Kdysi dávno bylo jedno pěkné nevelké Město. Lidé tam žili vcelku spokojeně se svými běžnými radostmi i problémy. Vedl je Starosta, který vlastně vůbec nebyl místní. Měl veliký bíle natřený dům na vysoké skále, která se tyčila na opačném břehu jezera na západ od Města. Byl to tedy vlastně cizinec, ale protože byl silnější a bohatší než kdokoli ve Městě, tak ho někteří za starostu chtěli a jiní se zase báli říct, že by ho nechtěli.
  Na východ od Města se táhl nekonečný hluboký les, kde měl pod jedním kopcem svoje doupě mohutný Medvěd. Medvěd byl opravdu veliký, ale celá léta to nebyl žádný problém. Lidé si žili po svém ve Městě a Medvěd žil po medvědím způsobu v lese.
  Přišel ale čas, kdy se Starostovi přestaly dařit jeho obchody a potřeboval sehnat další peníze. Věděl, že v kopci, kde má Medvěd svůj brloh, je bohatá zlatá žíla. Jak ale dostat Medvěda pryč? Občané Města by se do vyhánění Medvěda kvůli Starostovi moc nehrnuli, a tak Starosta chodil po Městě a všude vykládal, jak strašně nebezpečné je takové zvíře a že by se s tím mělo něco udělat. Dokonce poručil svému osobnímu sluhovi v krásné fialové livreji, aby to nechal po Městě vybubnovat a vyhlásit, takže to oznámení opravdu nikomu neuniklo.
  Jenže občanům Města se do nějakého lovu na Medvěda nechtělo. Starosta tedy vzal z městské pokladny hrst měďáků a šel za obecním Bláznem. Blázen žil za východními hradbami Města. Uprostřed krásné široké louky poblíž lesa měl ubohou chatrč, kterou si nedokázal sám opravit ani udržovat. Starosta mu dal měďáky a poručil, ať vezme klacek a jde Medvěda vyhnat.
  Blázen, jak už to u hloupých lidí bývá, neměl z Medvěda žádný strach. Vzal tedy klacek a vyrazil do lesa. Jakmile dorazil k doupěti, začal dělat kravál a rámusit vším možným, jen aby dostal Medvěda ven. Medvěd Blázna dobře znal a nechával ho sbírat v lese dřevo na topení. Nechápal proto, proč teď tolik vyvádí a šel se podívat, co se to děje. Jakmile Medvěd vystrčil hlavu z doupěte, Blázen ho šťouchnul klackem do oka a jak byl v ráži, tak ho ještě praštil přes čumák. To už bylo na Medvěda moc. Skočil po Bláznovi, vyrazil mu klacek a ukousl pravou ruku.
  Vyděšený Blázen s nářkem utíkal do Města a zapřísahal se, že už nikdy na Medvěda nepůjde. Jakmile Starosta uviděl, jak je Blázen zřízený, hned začal vykřikovat: “Vidíte, já vám to říkal! Ten Medvěd je strašlivě nebezpečný, musíme se ho zbavit!“ Lidé se o Blázna postarali v městské nemocnici. Dali mu morfium i transfúzi krve od dobrovolných dárců, ale jít sami na Medvěda, to se jim moc nechtělo. Někteří navíc poukazovali i na to, že si to Blázen způsobil sám. Starosta tedy vzal z pokladny hrst stříbrňáků, ze zbrojnice velké kopí a šel znovu za Bláznem. „Tady máš, teď už musíš Medvěda zabít, aby ses mu pomstil za to, co ti udělal!“ Blázen, protože byl opravdu hloupý a už mu otrnulo, zapomněl na svou přísahu, znovu Starostu poslechl a šel do lesa. Medvěd se vyhříval před doupětem. Blázen na nic nečekal a vší silou vrazil kopí Medvědovi do boku. Medvěd bolestí zařval, vyskočil a ukousl Bláznovi kus nohy.
  Krvácející Blázen se sotva dovlekl zpátky do Města. Obyvatelé mu na Starostův příkaz opět museli dát transfúzi i morfium a díky tomu ho zachránili. Teď už ovšem na volání Starosty po zabití nebezpečného a agresivního Medvěda přikyvovali mnozí. Kverulantů sice ubylo, nicméně pořád nebylo dost těch, kteří by chtěli riskovat život a jít na Medvěda osobně.
  Starosta tedy vzal z pokladny hrst zlaťáků a ze zbrojnice nové kopí i zápalné láhve, k tomu přidal dokonce své vlastní brnění a šel znovu za Bláznem. Blázen byl nejen hloupý, ale teď už navíc také závislý na morfiu, a tak souhlasil, že opět půjde na Medvěda. Dobelhal se do lesa. Medvěd už ale tentokrát stál před doupětem a nehodlal čekat, až ho Blázen zase bodne. Místo toho se na Blázna rovnou vrhnul. Brnění od Starosty však bylo opravdu kvalitní a Medvěd se skrz pláty nemohl jen tak dostat. Blázen využil té chvíle a hodil zápalnou láhev za Medvěda do jeho brlohu. Nastal výbuch, plameny vyšlehly a popálily Medvědovi zadek. To už se Medvěd přestal ovládat úplně. Byl popálený, zmlácený, měl ránu v boku i pošramocené oko a už toho měl opravdu dost. Vrhnul se na Blázna vší svou medvědí silou. Přestože mu ocel zraňovala tlapy i tlamu a krvácel z mnoha ran, nakonec brnění rozbil a Blázna roztrhal na kusy.
  Obyvatelé Města, kteří to zpoza stromů pozorovali, utíkali vyděšeně domů. Byli bezmocní. Před časem si totiž zakázali ve Městě výrobu zbraní i oceli a co měli v zásobě, to už předali Bláznovi. Zbyly jim jen holé ruce a docházely peníze. Každému bylo jasné, že jsou v maléru, protože Medvěd je venku z brlohu a má opravdu velký vztek.
  Někoho napadlo, že by mohli požádat o pomoc Draka. Drak byl velmi mocný a daleko silnější než Medvěd, ale do sporů ostatních se nerad míchal. Vyslali k němu tedy poselstvo se žádostí, aby pomohl Městu v boji proti tomu hroznému a nebezpečnému Medvědovi. Drak ale nebyl jen mocný, byl také starý, zkušený a neobyčejně mazaný. Vůbec nedal na jejich řeči. Velmi dobře totiž věděl, že pokud by se obyvatelům Města podařilo zabít a rozporcovat Medvěda, stal by se sám jejich další obětí. Jako každý drak, dokázal i on nahromadit během věků veliké bohatství, které by se Městu i Starostovi náramně hodilo. Drak tedy poslal vyslance zdvořile k čertu a poradil jim, ať přestanou Medvěda otravovat. A aby je naštval ještě víc, nechal zároveň doručit Medvědovi veliký sud medu.
  Ve Městě nastal zmatek. Lidé pobíhali, jeden přes druhého křičeli, stěžovali si, obviňovali se a hrozili si navzájem. Zaklínali se jmény různých bohů, překáželi si, zakopávali a padali jeden přes druhého. Nikdo nic nedělal, každý jen naříkal nebo nadával a všichni zmatkovali. Stačila jedna nehoda, a aniž by Medvěd skutečně vylezl z lesa, vypukl naprostý chaos. Šílící a panikařící lidé své vlastní Město nakonec podpálili. V hrůze a snaze zachránit si životy se pak zabíjeli mezi sebou a nenašel se nikdo, kdo by to běsnění dokázal zastavit a požáry uhasit.
  Jen Starosta zachoval rozvahu. Bez mrknutí oka nechal Město napospas jeho obyvatelům i Medvědovi. Pohodlně se usadil na balkoně svého honosného domu a pozoroval požáry na východním břehu jezera. On sám se nebál. „Nemůže se nic stát. Jsem nejsilnější i nejbohatší a můj dům stojí v naprostém bezpečí. To by musela Medvědovi narůst křídla, aby se dostal až sem.“ Tak Starosta uklidňoval lokaje, který už byl strachy fialovější než jeho livrej.
  A měl pravdu Starosta. Poraněný a vysílený Medvěd by se opravdu jen stěží dokázal dostat přes jezero a už vůbec neměl šanci zdolat vysokou skálu, na jejímž vrcholku stál Starostův bílý dům. Medvěd přece nedokáže létat, tak jak by ho mohl ohrozit?
  Starosta proto zůstával klidný. Byl na sebe tak moc pyšný, že úplně zapomněl na starého Draka. Jenže Drak nezapomněl na Starostu. A draci milé děti, draci létat dovedou!
  Dobrou noc!

  1. re Tomáš 666:
   Moc pěkná bajka ďáble. Mohu se prosím zeptat, zda ten vložený list byl oficiálné v každém výtisku? Nebo ho jen do některých novin potutelně vsunul nějaký bratr dezolát?

    1. Mám tušení, že o autorská práva se asi nikdo hlásit nebude 😉 Na druhou stranu to tím pádem lze volně šířit jako lidovou slovesnou tvořivost 😆 a oStříž ať si trhne nohou!

   1. To netuším. Prostě jsem si vzal jako obvykle jeden výtisk a šel. Takže jestli to byla náhoda nebo někdo zařídil celou „vadnou“ šarži, to se třeba časem ukáže.

 3. Vítězné ANO je v Bruselu ve výhodné pozici. Babišovi lidé si už řekli o vlivné posty
  https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropsky-parlament/ano-eurovolby-dostalova-renew/r~10042a6628ce11efbeca0cc47ab5f122/
  ————-
  Ona se ta koalice Spolu na rozdíl od ANO v EP úplně rozpustí a vypustí.
  Zatímco ANO se svými 7 europoslanci tvoří silný celek, který si může ve své frakci už diktovat, tak z koalice Spolu půjdou 3 poslanci do jedné frakce, další 3 poslanci buď půjdou do druhé frakce nebo se ještě dál rozdělí na 2 + 1.

 4. Kde udělali soudruzi z NDR chybu???

  https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-rozdelene-nemecko-volicska-mapa-je-vymluvna-40475824#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest258_redesign_vyhledavani_varA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

  Já mám odpověď. V býv. státech soc. bloku lidi zažili, jak vypadá řízené vymývání hlav a státem řízená propaganda tlačící nesmysly. A pamatují si to. A hledají proti tomu zastání. V Německu nacházejí u AFD

  1. Re: Admirál

   Já bych viděl chybku ještě v dalším cípu německé zástěry.

   Wesis x Ossis

   To platí pořád. Nezměnilo se vůbec nic. Prostě ekonomicky se východ se západem ještě pořád nesrovnal.
   Jak a kdy a zda-li vůbec někdy, anebo to bude pořád území v postavení kolonie EU, kde se náhodou mluví německy, to nemohu posoudit. Na to jsem nyní pobýval v Říši příliš krátce.

 5. Tohle je tak neuvěřitelné, až se o to musím podělit – ale třeba to tu nějaké sem přidělené služební voko zmelduje výš a Foltýn nám vysvětlí, že je to úplně jinak.

  V Oděse si prý místní verbíři za účelem splnění plánu dodávek masa do masomlýnku zavolali záchranku – a dorazivší záchranáře lapli, aby je dodali hrdinnému generalissimu Elenskému… Zdravotníkům přispěchali na pomoc další a vše skončilo hromadnou bitkou (a doufám, že únikem nebohých záchranářů).

  Je to celé na videu, jestli někdo zná Oděsu, může se pokusit o geolokaci budovy. Fakt neuvěřitelné, ale já už tomu prostě věřím. A taky věřím, že tohle už nemůže dlouho trvat.

  https://x.com/MyLordBebo/status/1800519188878090656

  Jakási verze místní soldatesky je tady:

  https://www.facebook.com/OOTCKSP/posts/pfbid0hnDAyzLNYAaAjvUtsuJf5aM2s6SoMdazbpvjKiDaAnYRaeL37CzJLv5puxPowrdl

  – ale mám-li věřit vysvětlení, že dorazivší posádka v záchranářských uniformách ve vybavené sanitce nedokázala pečlivým oficírům předložit důkazy, že jsou skutečně pracovníky záchranné služby a proto je museli zmlátit… tak to budu radši věřit vlastním očím.

  1. Re: czd

   Naprosto zásadní problém – tzv. verbíři už nechodí v polních uniforem a se samopaly. Proto to přátelské pošťuchování. Ono úplně stačí, když vás takovým kvérem vezme přes palici z moci úřední, střílet netřeba.

   Teď budou mít soudruzi plnění kvót poněkud obtížnější.
   C´est la vie…

 6. Otázka pro pamětníky Pouštní bouře, která je výjimkou v tom, že Západ vyhrál rychle a nebyla to žádná v moderní době jinak obvyklá nekonečná válka proti partyzánům. Proč byla strategie iráckého velení tak nesmyslná? Byla jiná doba, mobily a drony byly někde ve svém počátku téměř nerozšířené s mizivými možnostmi co dnes, ale válka na Ukrajině ukazuje, že armáda může vydržet bránit i obyčejné sklepy ve vesnici týdny až měsíce. Iráčani okupovali Kuvajt, zakopali se v poušti a čekali. Nechali iniciativu Spojencům, kteří měli spoustu času přivézt vojáky, techniku a zásoby do Saúdské Arábie snad půl roku. Irácká armáda čekala na místě v poušti a nechala se částečně obklíčit a částečně bombardovat při ústupu na jih Iráku….Byla to taková střední cesta mezi diplomacií, kdy by Saddám spor o Kuvajt přenechal rozhodčímu výroku arabských vládců v čele s králem Fahdem, který byl autoritou jako Ochránce svatých mist, a jestřabí strategií, kdy by zaútočil už na shromažďující se Spojence na jejich základnách. Potom by nechal třeba divizi v Kuvajt City a většinu armády rozptýlil v jižním Iráku ve městě a bažinách, aby tam čelili spojeneckému protiútoku. Spojenci by asi stejně vyhráli, ale bylo by to mnohem delší a obtížnější. Myslel Saddám, že může vítězství vyčekat v poušti, kde byly jeho armády jasně viditelné ze vzduchu? A i ty nejhlubší kryty šlo buď obejít pouští o kus dál pořád mimo města nebo bombardovat pokusy o jejich zásobování…Spojenci považovali Irák po 8 let částečně zákopové války proti Íránu za silnější než byl, byly oba y z chemických zbraní, ale rychlé vítězství potom dalo Západu pocit naprosté převahy. Považoval se Saddám za druhého Napoleona a své generály neposlouchal?

  1. Saddam byl macho a, dle meho, sel na vec nafoukane, velkolepe a nemohl pripustit takticke vedeni bitvy, protoze by to vypadalo jako slabost. Pamatujete, jak na tribune strilel do vzduchu z kalacha?
   Tam na jihu je to jina mentalita, mozna neni problem taktiku vymyslet, ale uvedeni do praxe uz bude horsi. Jednak z ideovych duvodu (viz vyse), ale i z neschopnosti dodrzet detail, plan, soucinnost.
   To je treba poznat na tamejsi doprave, kde neco jako jizdni rad je v lepsim pripade orientacni zalezitost.
   Navic tamejsi placate bojiste by proti us zbranim vyzadovalo nasobne vyssi nasazeni PVO, coz Iracane nemeli a mozna na to vubec nemeli z hlediska samotne techniky, ale i vycviku a celkove schopnosti koordinace.
   Takhle bych to videl velmi zhruba, bez vedomi Saddamova konkretniho bojoveho planu.

   1. Mozna generaly neposlouchal, anebo si je poslouchat nemohl dovolit.
    Dle meho by prohrali tak, jako tak, mozna by to jen trvalo dele.
    Silna iracka armada byla v postate nevyhodou, stacilo ji rozbit a bylo hotovo. Jesli meli Iracane moralne na dlouhodobou guerillovou valku, jako Afghanci, to bych pochyboval, odhlednuto od terenu.
    Tehdejsi bojiste je trochu podobne dnesni Gaze, tam Izraelci postupuji a zastavit je dokazi jen tri veci: ekonomika (vycerpaji zdroju), svetove verejne mineni (tlak USA), anebo vnitrni politicky rozklad.
    Podle meho by USA v Iraku nemely problem ani s jednou okolnosti a v te poustni placce by valka skoncila drive, nezli by USA narazily na nejaky kriticky moment (zdrojovy, anebo politicky).

    1. Stridor: Souhlasím, že tam byla špatná organizace. Saddám měl problém taky s tím, že jeho moc stála jen na strachu a na kupování si podpory lidí zisky z prodeje ropy. Válka proti Íránu mu vyprázdnila pokladnici. Kuvajt měl bohaté zdroje ropy. USA měly tehdy schopnou armádu po reformách důsledkem poučení a Vietnamu po dekádě úsilí o uzbrojení SSSR. Konec studené války, shoda v Radě bezpečnosti OSN, že tohle Iráku nesmí projít. Schopnost USA vytvořit početnou koalici. Rychlé efektivní tažení a vítězství nad tyranem. Byl to jeden z vrcholů moci Ameriky. Jen si mnozí politici a novináři nechtějí připustit, že svět se změnil. Čína zesílila. Shoda v OSN už taková nebude se stanoviskem Západu. Vývoj se zdá se překlápí opačným směrem od zvýhodnění velkých států se silným průmyslem schopným vyrobit tanky a letadla k větší roli menších i nestátních skupin. Nedávno na blogu ThefalloftheWest byl článek o tom, jak v Myanmaru povstalecké skupiny poslední rok zatlačují početnou armádu tamní vlády. A to povstalci nemají žádnou velkou podporu ze zahraničí, ale naučili se vyrábět levné zbraně sami taky kupují drony z Číny a vylepšují si je. Do toho se bude víc šířit i 3D tisk různých součástek. Potom příklad Hizballáhu, který se vyvinul tak, aby bylo co nejobtížnější ho porazit i pro početnou a silné vyzbrojenou armádu jako má Izrael. Může to za pár let vést k situaci ve světě, že korporace i některé vlády zaplatí radši takovým skupinám mýto za průjezd a proplutí než aby proti nim vytáhly do boje, který by byl mnohem dražší. Jako Jemen a Rudé moře, kdy takové vylodění armád států NATO by bylo velmi politický nepopulární s rizikem tam uvíznout na 20 let jak v Afghánistánu s tím, že Houthiove by použili drony a rakety co Taliban neměl.

     1. Americka intervence byla vicemene logicka a slo o pokracovani iracko-iranske valky, ktera sice skoncila devastaci Iraku, ovsem mimo armadu, ta byla do roka a do dne silnejsi, nezli pred valkou. Americany rozhodily dve veci: jednak posilujici Husajn se stal nevyzpytatelnym, schopnym opet rozvratit trh s ropou a stal se despotickym tyranem. To druhe by Americanum samo o sobe zas tak nevadilo, ovsem kazdy despota muze dostat infarkt a pak by se Irak a s nim i trhy opet ocitly v plamenech, a to pres noc. Takze ziskaly cas „povolenim“ Saddamovy invaze do Kuvajtu a pak Irak prevalcovaly.

      Druhym momentem je sovetska podpora Iraku temer do uplneho konce. Diky globalizaci a moznostem logistiky byl tehdejsi konflikt vysoce komplexni, ne nepodobny dnesni Ukrajine. Mnoho zucastnenych, mnoho zajmu, vyrazne moznosti zahranicni podpory.
      Naslednik tehdejsiho nepritele Iranu, SSSR, se stava jeho dnesnim strategickym partnerem. Jak pevne muze byt takove spojenectvi? Na jak pevnych zakladech stoji BRICS, je schopny zakladniho kroku ke svemu globalnimu etablovani, vytvoreni spolecne meny? Same otazky.

      Co se soucasneho vojenstvi tyce, pak i zde dochazi k tektonickemu otresu: drony totiz znemoznily manevr nejen na bojovem poli, ale i ve vzdalenem tylu. Co s tim?

       1. Stridor: V minulosti carské Rusko a SSSR sice bojovaly proti Persii a podporovaly Irák za Saddáma proti Íránu, ale v současnosti jejich režimům víc nabízí vzájemná spolupráce. Nemyslím, že by mezi sebou Írán a Rusko měly nějaký nepřekonatelný spor. Těžko naruší obchod a budování nových dopravních cest oživením malicherné hádky o využívání Kaspického moře. Jestli v BRICS se objeví velké rozpory, bude to případně krize Čína vs. Indie, rozpad ekonomiky v JAR a možná pohraniční spory nových členů jako je Etiopie s Eritreou. Přijetí Turecka jestli by snížilo nebo zvýšilo napětí…tyhle osy vlivu Turecko, Ázerbájdžán vs. Rusko a Írán se protínají v Arménii, která tam leží uprostřed. Potenciál pro konflikty tam je, jak nedávný pokus o převrat v Kazachstánu nebo pohraniční boje mezi Kyrgyzstánemem a Tádžikistánem podél členité hranice, enkláv a exkláv. Svět se tím řítí do „zajímavých časů“.

        1. Ano, pozorujme deni…
         Indie ted klepla Cinu pres prsty svoji ohlasenou ucasti na mirove konferenci, tim dala najevo, ze s cinskym mirovym planem ne zcela souhlasi.
         Rusko zrejme vyjme Taliban ze sznamu teroristickych organizaci, na coz muze velmi tvrde reagovat Tadzikistan.
         Armenie ohlasila vystoupeni z CSTO, a sice hned po uzavreni strategicke smlouvy s USA. Ocekaval bych v brzke dobe americkou zakladnu na armenskem uzemi.
         Ovsem hlavni zpravou dne je sankcni zakaz obchodovani na ruske burze (viz vyse). Dopady Rjabov popsal pro laika docela prehledne, ovsem dost rezonuje na netu tohle: „Zjistěte si více o plíživém pronikání jüanu na domácí devizový trh Ruské federace.“
         Jüan totiz neni konvertibilni a jeho transakce spadaji pod povoleni cinske narodni banky= Cina muze postupne zacit ovladat penezni toky v Rusku a tim padem zasadne ovlivnovat hospodarstvi.
         „Podíl jüanu v květnu dosáhl dalšího historického maxima ve struktuře devizového trhu a na začátku roku 2022 dosáhl 53,6 %.“
         To jsme na polovine, coz neni malo.
         Budou s sebou muset hodit a rychle se dohodnout na obdobe SWIFTu uvnitr BRICS. A hlavne ho pak zavest.
         Tim se vracim na zacatek prispevku: Indie s nekovertibilni rupii vs. Cina s nekonvertibilnim jüanem.

         1. Jasný.
          A sto námořních mil od Floridy, na Kubě, se mírnyx týrnyx producíruje ruská jaderná ponorka.
          A chudší Američani, co jsou tam na dovolené, se s ní fotí…:D
          Dobrý nápad hoši, jen to neposerte. 😀

          1. Jaderna= na jaderny pohon, s kalibry bez jadernych hlavic. S predem oznamenou trasou, monitorovana.

 7. Panika v Německu: Snížení volebního věku se obrací proti Bruselu. Většina mladých od 16 do 30 volí do EP AfD!

  https://protiproud.info/politika/7973-panika-v-nemecku-snizeni-volebniho-veku-se-obraci-proti-bruselu-vetsina-mladych-od-16-do-30-voli-do-ep-afd-nemecti-ucitele-biji-na-poplach-zruste-to-kdy-obrati-stan-a-pepa-107-ze-by-se-uprostred-noci-zablesklo-na-casy.htm

  🙂 🙂 🙂

  Není u nás načase vypustit z korespondenční volby oprávnění voli pro vnuky emigrantů???

 8. Asi OT i tady, ale nedá mi to, protože s paní bloggerkou souhlasím do puntíku:

  https://blog.idnes.cz/danielakovarova/nadlidi-na-koleckach.Bg24060233

  Jednoho, co se na mě takto vyřítil, jsem z té e-koloběžky doslova skopnul.
  V KM na náměstí, sobota a krásně, všude na chodnících plno lidí – a cyklopruh prázdný.
  Momentální můj vztek to byl, co si to sopel na chodníku dovoluje, bohužel zabral naplno.
  Byl to impuls a ne moc uvážený. Kdyby si fest nerozbil hubu a brýle o parkovací automat, kolena a lokty si odřel o chodník už sám, tak možná by rozbil on mě – měl nejmíň o 20kg víc (ale asi ne svalů, ale sádla – byla to elektrická) a byl asi tak o 40 let mladší. Buřt asi tak 90kg/170cm, hipsterský vzhled a ohoz, ale evidentně měl víc starostí sám se sebou, než se mnou. Možná to ani nezaregistroval, že jsem mu kopl do zadního kola.
  Potěšilo mě, když okolojdoucí paní, asi o něco mladší než já, řekla: „Konečně to aspoň někdo udělal, šak jsou jak šílení a sou všude“.
  Nač se teda dělaly všecky ty, jinak pro řidiče otravné pruhy pro cyklobuzny a jim podobné – když na pruhy serou a otravují s těmi bazmeky lidi na chodnících?
  Problém taky je, že to většinou jezdí hodně tiše (pokud ta debilita za řídítky zrovna necinká, nebo nepíská) a za zády to vůbec neslyšíte, někdy jen zapraskání kamínků, když chodník není úplně čistý.
  Jenže až uslyšíte ty kamínky, tak už je asi metr za Vámi. Mívají vytřeštěné oči a jedou jako blázni, rozhodně by nestihli zabrzdit. Kdyby chodec instinktivně neuskočil, srazí ho.
  Občas se to stane, když chodec uskočí na opačnou stranu, než debil čeká – rovnou jemu před bazmek.
  Hlavně se nikde okolo a nikdy nevyskytují ti hňupi v černém – městapo.
  O kus chodníku dál, jsem ty debily našel na zahrádce hospody, kam pravidelně chodí na bezplatné pressíčko a zákuseček.
  Jsou na hovno, tvrdím to už dlouho. Navíc nebezpeční, nepředvídatelní. Jsou to vlastně ozbrojené pokutovací automaty, devítkou s dalšími dvěma zásobníky (nač??), pendrekem, teleskopem, kasrem, někdy i taserem a železy. Kdyby nebyli v těch čerňákách, vypadají jako bachaři.
  Akorát, že bachaři za chřipečky nepokutovali za náhubky jednotlivé lidi na procházkách v parcích, maminky s kočárky, nebo běžce u okrajů lesů.
  Bez náhrady ty zmrdy zrušit – rekvalifikace na lopatu, krumpáč, používání Solviny a běžné češtiny.
  Většina z nich vůbec nic neumí, nebo po učňáku normální, užitečnou práci nikdy nedělali.
  Ti čtyři kreténi, které potkávám tady v městečku z „odloučené služebny“, mají do 32-35 let věku a mají všichni jen učňáky – není pravda, že musí mít maturitu, to už neplatí. Neumí proto ani základy některého ze světových jazyků, aby dokázali cizinci, zbloudilému v rozkopaném okolí KM a Kojetína, aspoň vysvětlit cestu. Mají ale v telefonech asi tak dvacet nejběžnějších vět a frází v ENG, aby tomu cizinci dokázali uložit pokutu za nesprávné parkování.
  Ano, trefili jste se – nesnáším ty debily. Nesnáším je pro to, jací jsou to tuponi, jak jsou zbyteční, otravní a kolik stojí obecní pokladny.
  Dovedou zkazit náladu na zbytek dne turistům, nadšeným z celkem nezkurveného historického centra, ze Zámku, z Květné zahrady, z míst natáčení Formanova Amadea, seriálu Marie Terezie, či z opečovávaného Výstaviště.
  Černí dementi nebyli potřeba ani za toho předchozího bolševika, ani až asi do r. 1995, než nějakého jiného dementa z tehdy bačující ODS napadlo, zřídit tyhle „městské policie“.

  1. No to se mas cim chlubit. Zacalo to kocickama, ted vrazdis kolobezkare, kdo je dalsi na rade? Maminky s kocarkem? Deti na piskovisti? Vyhledej psychiatrickou pomoc nez bude nacisto nacisto pozde :-DDD

  1. Josef původní napsal:8 června, 2024 (23:33)

   ČT24 — Nejdůvěryhodnější zpravodajský web v ČR | Česká …
   Mají StarDance
   ČT24
   https://ct24.ceskatelevize.cz
   To jsou nejdůležitější informace vesmíru?

   Kdo bude rychlejší?
   Blesk?
   Nebo rádio Jerevan?

     1. Josef původní napsal:8 června, 2024 (23:57)

      VELKÁ OMLUVA

      Výsledky voleb budou a v neděli večer.

      Moje chyba.

 9. Prekurzory života

  Ukousl jsem si vážně velkej krajíc. Já to měl nejprve tak dlouhý, až jsem se toho sám leknul. Tak jsem to proškrtal, vyndal trojné vazby, tu „velmi zajímavě znějící“ stáčivost, všechny „cytosiny“, taky druhy atmosfér, lasery a hromadu dalšího. Ne proto, že eventuální čtenář je na to v porovnání se mnou moc blbej, je to prostě nezáživné. A já nejsem nic, čemu by se mohlo říct vědec, o spoustě těch věciček tam toho taky nevím víc, než třeba do které skupiny chemikálií patří, proč je některá vazba tzv. nenasycená, proč a na které chemické skupiny je tam co navázáno a podobně.
  Tak se uvidí, jestli z toho vzniklo něco čitelného a hlavně majícího nějakou obsahovou hodnotu.
  Klinické testování včera mmch dopadlo na výbornou.

  Nejprve co to jsou ty prekurzory – látky do reakce vstupující, prvky nebo chemické sloučeniny, které spolu reagují a díky tomu vznikají jiné sloučeniny. Když je nějaká ta reakce zapsána, tak je to ta její levá část. Ta před šipkou. Sloučeniny za šipkou ovšem zase jsou // můžou být prekurzory pro vznik dalších složitějších sloučenin, ty pak zase dál. Stanou se levými částmi zápisu reakce. V našem případě z těch prekurzorů vznikne „biohmota“, která následně obživne.
  To je ale málo, velmi důležité jsou tzv. podmínky, při kterých ta reakce nějak proběhne, nebo vůbec může proběhnout. To znamená teplota, tlak, koncentrace, formy přítomných energií, přítomnost katalyzátoru atd atd.

  Z té prvotní polévky velkého třesku vznikly subatomární částice, tedy elektrony , protony a neutrony. V prvních mikrosekundách vodíkové jádro, prý asi tři minuty po něm jádro hélia. Ale až za dalšího asi půl milionu let se poměry uklidnily natolik, že tito dva prvorození začali mít stabilní elektronový obal a staly se z nich opravdové atomy. Pak se čekalo nějaké desítky a stovky milionů let, kdy z toho vznikly první hvězdy, ve kterých pak termojadernými fúzemi vznikly atomy ostatních prvků.

  Proč už od třesku – to vodíkové jádro tam už u něj brzy bylo. A až vyrostlo v celej atom, ten se postaral o vznik dalších prvků. A až mezi těmi později vzniklými prvky byl ten uhlík, kyslík a dusík, kdy právě ty byly spolu s prvorozeným vodíkem základními kameny pozdějšího vzniku prvních molekul organických sloučenin. Co se dělo celých následných ca osm miliard let jinde, to osobně moc nevím, možná ke konci někde to samé, co následně u nás na vzniklé planetě, tzn. taky se tam už chvíli (vesmírnou chvíli, kde milion let je jak pár vteřin) mohly objevovat ty první prekurzory a z nich živá hmota, pak mimozemšťan s tykadly atd. To ale právě podle toho, co tam u nich bylo za ty podmínky.
  Na druhou stranu ale víme, že na některých měsících planet naší sluneční soustavy je aktuálně situace, která je celkem podobná té, která byla tady chvíli (vesmírnou) před tím začátkem výroby prekurzorů života.

  Udává se, že naše planeta vznikla před ca čtyřmi a půl miliardami let a ty první prekurzory o sedm set let později. Měli jsme tu už atmosféru, složenou z molekul CO2, dusíku a vodní páry, takže důležitý prvky tam byly. Jen potřebovaly motivaci – energetický kopanec, musely tu vzniknout právě ty podmínky, aby vůbec mohly ty první prekurzory vzniknout. Aby ale už vzniklo něco onačejšího, jako třeba aminokyseliny a cukry, k tomu je nutný už větší kopanec.

  Bezva je na to právě to plazma. To je stav hmoty, která se vysokým přídavkem energie „rozvolní“ jakoby až na ty původní subatomární částice (elektron, proton, neutron – vidíte, ani jedna slepice a drůbežárna!), kdy se to pak mnohem snáze „naskupinkuje“ za vzniku těch už onačejších sloučenin. A o vznik potřebných plazmatických obláčků se postaralo to bombardování. Zde ne sirnými koulemi a za trest, nýbrž jinými vesmírnými objekty (menšími, větší by to tu rozbily) a za odměnu. Impaktem těch těles a atmosféry vznikalo to plazma. Taky když byly elektrické výboje – blesky, zase to dělalo plazma. Bombardování i „bouřky“ stačily, když byly „vesmírný občas“, třeba jeden dopad bomby za tisíc let.

  Opravdu vynechám chemické reakce a chemické názvosloví, protože je to k unudění a ke všemu je to nesrozumitelný cizí jazyk. Důležité jsou ty aminokyseliny a cukry. Ty když pak vznikly, začaly se spojovat do krátkých oligomerních řetězců. (Oligomer je velmi krátký polymer)
  Takže tu byly první náznaky té polymerace, vedoucí k tvorbě polypeptidů a polysacharidů. Peptidické vazby, to jsou právě ty -amino. A polysacharidy jsou zase poly-cukry. Ale to pořád ještě není jen tak, protože tu máme (licence Vidlák) hentu termodynamiku, takže složité sloučeniny se nám bez palivového pohonu štěpí zpátky na ty své konkrétní prekurzory, tzn. na ty jednodušší sloučeniny, ze kterých vznikly. Když není ten takzvaně rovnovážný stav – do kterého nám otevřený systém z entropických důvodů směřuje – tak okolí si z míst, kde je víc energie, ji k dosažení toho stavu odtud vezme. Čímž to tam demontuje a veškerá předchozí dřina je na vohno.

  Proto bylo nutno to nějak pošěfovat. Bylo nutno „vyrobit“ už takový polymer, ze kterého může vzniknout buňka. A tím je právě nějaký (nějaká) ten „náš“ RNA (chemický popis toho je opět nesrozumitelná džungle, opět to necháme proto ležet). Tam už dávno nejsou jen ti C, O, N a H, ale hromada dalších prvků z tabulky, je už to tam postaveno opravdu betelně.

  A to je asi hrana, odkud se tomu říká život. Buňka je instituce prvního života, protože už si umí vyrobit palivo sama. Má už svůj metabolismus, takže přijímá z okolí potravu, zpracuje ji pro sebe a nepotřebný věci vykadí. A když je v dobrý náladě, umí se dělit, neboli vyrábět bratříčky, což je už taky ta první známka života.

  Tak nám to s příchodem buňky všude obživlo, řeklo by se, že to máme z krku. Nemáme. Neví se, jak se stane z toho RNA buňka s metabolismem a schopností reprodukce. To je přesně místo, kde začínají prázdné stránky vědecko populárního časopisu. RNA už má nějaké náznaky genetické informace, ale musí tam být taky DNA, která to má na plný úvazek. A jak se stane, že vznikne taková buňka, maková buňka, jak vznikne třeba nervová – neuron, jak se ty buňky nashlukují, aby udělaly kost, játra, kůži, jak z toho vznikne M (čímž přirozeně nemyslím, že M je z kostí, jater a kůže), to se kurnik šopa neví.

  O tom všem už by nám povyprávěl buď Hawkingův ajťák, nebo St. En. Jestli bych jim ala já mohl radit, tak ať drží jazyk za zuby. My se nedohodneme u tý blbosti/chytrosti a dobrosti/nedobrosti lidí, ale já bych opravdu dal jednu ruku do vohně a druhou do toho hovně, že ti lidi by z toho pak udělali náramnou spoustu dobrých věcí, ale taky náramnou špatných. A ty špatný věci by nám to tu celý – zabily… Ono, úplně to stejné se dá čekat od AI, protože Terminátor není ani trochu blbej, je to naopak lepší prorok, než nějakej Jeremy či Sambarumbabáš.

  1. Jsem tam do toho „postbuněčného“ cvrkotu nedal tu úplně děsivou životní ránu, totiž – myšlení. Jak k tomu došlo, to ať mi vážně někdo vysvětlí…

   1. Dle mého se vyvinulo z pudů.
    I mikroorganismy reagují na chemismus prostředí, na teplo, světlo…možná i na slapovou sílu.
    Ovšem jednodušším vysvětlením (věří v něj miliardy lidí) je, že to udělal Stvořitel apod. (kdy ale neexistují dva či více pravdivých stvořitelských mýtů, to je nelogické)

  2. Povídáte jakobyste profesorovi z oka vypadl. Plazma bombardováním, musíte napsat, že na Zeměkouli, protože když to tam takhle oddělíte do dvou bloků, vypadá to od sebe vzdálené. Potud to chápu.
   Termodynamika nevím, k čemu je v tom dobrá, ačkoliv to tam krátce píšete.
   Minerály stojí též za rozbor ve vztahu k RNA.
   Aminokyseliny levo, pravo, nějaké D-cukry.
   Vodíkové vazby. DNA. Voda.
   Myšlení- zvuk.
   Dík.

   1. Když tam mám ty sirné koule, tak je přece automatika, že zeměkoule. Přece St. En.to nebude házet někam na Měsíc. A jak to bylo se Sodomou, ta přece zná i kojenec.

    Termodynamika tam je v tom ne dobrá, ale špatná, protože jde o otevřený systém. A ten se kvůli ní snaží dostat do tzv. rovnovážného stavu. Je to vlastně radikální komunista, protože chce, aby všichni měli všeho stejně. Takže těm složitým sloučeninám vezme tu jim prve dodanou energii, tím oslabí jejich atomové přátelství. To znamená, že ty atomy ze složité molekuly se spojí s těmi, co se přátelily předtím, takže se to rozpadne na ty původní prekurzory. Copak tak má vypadat budování spokojeného života?

    To L a D znamená směr optické stáčivosti. Doleva a doprava. Některé sloučeniny, taky aminokyseliny a cukry, tohle dělají. Jsou totiž strukturou dvojaký, jedna molekula vypadá normálně, druhá jako odraz v zrcadle. Jsou to optické izomery, kdy každý stáčí tzv. rovinu polarizovaného světla na jinou stranu. Místo aby to světlo letělo při průchodu tou molekulou rovně, tak začne zahejbat do takovýho obloučku. Jeden by neřekl, ale má to velký význam. Jestli jste levák, tak taky děláte věci jinak než pravák. Tak se tam musí vždycky změřit, kam to zahejbá, polarimetrie se tomu říká.
    Ale proč v tý RNA to aminokyseliny vždycky tlačí doleva a cukry doprava, to se neví. Správně by to tam mělo být u obou půl na půl a tzv. to tam nebýt opticky aktivní. No ale není a neví se proč.

    Ty minerály buď hrají, nebo nehrají velkou roli. Na to, že hrají, není myslím ale ani teorie, jen hypotéza (dnes si zatím všímám rychle, podsouvač mi tam dal hypotéku). Že například krápníky rostou. Díky své příslušné krystalické struktuře, což je jakoby taky „projev života“.
    Ale spíš tam má jít o jejich filtraci UV, který RNA pro svoji sebetvorbu nemá ráda. Když je teda někde spojená s krystaly toho minerálu, tak to je jak krém na opalování. O tom se ví, takže to není ani hypotéza ani teorie, ale ta přítomnost minerálů je pro-biotická spíš jen ve smyslu katalýzy. Tzn. nevstupuje do děje jinak, než tou clonou proti záření.

    Nukleové báze RNA i DNA jsou spojeny taky vodíkovými můstky, což má mít vliv na stabilitu toho spojení. Ale tady jsem taky po nemoci, možná kdyby se chtělo Harfytonovi, trochu světla by do toho přines.

    A já když myslím, tak přece je kolem vašeho baráku vždycky hřmění. Jak se to ale stane, tak to vím z tady toho všeho úplně nejmíň 🙂 Toho kobliha pardon, ale dal jsem jej tam. Ne posmívacího, ale opravdu tomu spojení myšlení – zvuk nerozumím.

    1. Ad vodíkové můstky a „minerály“ v nukleových kyselinách:

     Od školy pradávno a neustálá snaha být „up-to-date“ se už dlouho nekoná (molekulární biologii nemám jako hlavní obor). Čili nesypu z rukávu, nejsem v tom kovanej a už se nejspíš ani nevykovám: jsem už starobně líný, ale hlavně na to prostě není čas.

     Tak pro osvěžení chronicky známé (Watson and Crick) obrázky vodíkových můstků (figures 6 a 7) zde https://courses.lumenlearning.com/suny-microbiology/chapter/structure-and-function-of-dna/

     Kladně nabité kovové ionty vstupují do elektrostatických vazeb (interakcí) s negativně nabitými fosfátovými zbytky „páteře“ (sugar-phosphate backbone – ty „venkovky“ na obr. 7) DNA nebo RNA, ale i s vazebnými místy (dusík nebo kyslík) nukleových basí „uvnitř“ dvojšroubovice. Slouží to ke stabilizaci určitého trojrozměrného uspořádání a tím někdy mimo jiné taky, jak zmiňujete, k usnadnění nebo umožnění katalýzy.
     Hodně fousaté, čtvrt století staré pojednání zde https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=311707207329304dbdc7c568c6fbf5a56b78e42c
     a z nepřeberných novějších prací, speciálně pro Vás s Vašimi oblíbenými energiemi, třeba toto https://pubs.acs.org/doi/epdf/10.1021/acs.langmuir.0c00851

     Tož tolik z rychlíku.

     1. Afinita k apdejtování a jiný obor, v tom jsme stejní.

      Jak začínám s tím velkým krajícem a proškrtáním, tak krajíc rozhodně, protože prekurzory života jsou „gigantické“ téma. Ale to proškrtávání je ošemetná věc. Taky je krajíc.
      Vy to máte tak, že se nerozpakujete s tou cizojazyčností chemie/fyzikální chemie/biochemie pro patrně valnou většinu ev. čtenářů tady těchto našich věcí. Ono taky, jaké rozpaky, vždyť ono to bez toho popisovat nejde. A já si zadal, že budu co možno necizojazyčný, proto jsem proškrtával. Což ovšem brzy narazilo na dopňující otázky M. Ta míra „proškrtanosti“ je asi nestanovitelná, dříve či později do toho vstoupí nějaká ribóza nebo odkaz na ni, tady ji máš, to je ten cukr, co se tomu celýmu podle něj tak říká. A nedejpámbu, aby si někdo našel, že je to D forma pentózy 👽

  3. K replikaci DNA (tvorbě kopií DNA) jsou potřeba určité enzymy.
   Enzymy jsou bílkoviny (proteiny). Proteiny vznikají činností ribonukleových kyselin (messengerová mRNA → transferová tRNA → ribosomální rRNA).

   Protein může vzniknout jen přepisem kódu DNA via RNA – aby ale vůbec byla („množila se“) DNA, potřebuje k tomu protein.

   Tedy „co bylo dřív: vejce, nebo slepice?“.
   Přiznávám se, že už to tak asi 35 let nesleduju – uniklo mi, že toto už někdo nějak rozřešil?
   Jsem ateista, ale pokud je něco jako bůh, tak je to Stvořitel tady toho ….

   1. Snad to dáte, že jsem Vám dal takový znění nicku.

    Především, já si tak dlouho taky říkal, ale ono to na první poslech asi skutečně znamená opak teisty ve smyslu bezdůkazové víry v ne-existenci. A jaksi Vás podezírám, že na bezdůkazovky moc nejste. Ale to jen technická.

    Když se bralo přepisování genetických kódů, byl jsem po nemoci. Ještě celej slabej. Tak o tom vím jen co je na internetu, kdybych jej četl. A ještě to, že zrovna covid, potvora mazaná, si udělal to proteinové kopí, aby lépe propích buněčný receptor a vlez do ní. Což je ovšem pouhá koincidence, kdy virus je nulabuněčný zombík co to tam vleze tím svým RNA kazit.

    Nevím, jestli už rozťali uzel slepice a vejce, ale spíš tam bude něco s tím stvořováním. Jestli Hawking nekecal, tak ten programátor – architekt s tím při výrobě vesmíru taky musel počítat. O to víc pak ani nemusíte být tím ateistou. Ten ajťák vůbec nemusí být jak Bartoška, třeba je to takový ten rozcuchaný podivín, jak si ty die hard ajťáky nebo astrofyziky představujeme. Já už to psal, že když jsme hráli s matfyzem, tak nejmíň půlka z nich přišla před zápasem v plandavejch manšestrákách…

    1. Aby mohla být zahájena replikace DNA, musí se nejprve „rozbalit“/rozpojit ta její dvojšroubovice. K čemuž je nutný enzym takto zvaný helikasa. Ten ovšem nemohl vzniknout bez předchozího „rozbalení“ DNA. A DNA se nemůže rozbalit, když není helikasa. To jen pro ilustraci, v čem (například) tkví otázka, co bylo dřív (vejce/slepice).

     Přinutil jsem se k rešerši – a nezjistil jsem, že by problém byl objasněn. Odpověď jsem nenalezl ani v recentním přehledném článku na téma samovolného vzniku života
     Evolution at the Origins of Life?
     https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10890241/pdf/life-14-00175.pdf

     Plyne mi z toho zatímně, že život „musel být stvořen“.
     Asi by tedy bylo namístě se z ateisty nějak redefinovat. Hergot!

     1. Zatím to bylo „nerozhodně“. Jedni se odvolávali na to, že se neví a hotovo. A druzí se odvolávali na autoritu. Že jako se sice neví, ale rozhodli se, že se tomu bude věřit. Věřit, že to celý ta autorita.

      Že ale někdo je pro a někdo proti, to nedává odpověď. A právě vědecké poznání to čím dál víc tlačí úplně jinam. Že určitě ne verze – Bartoška, ale stejně tak ani ne verze – nějak, nevíme zatím jak, se to udělalo samo. Víc a víc to ale, alespoň coby výstup z aktuální úrovně toho poznání, ukazuje třetí cestu – jinej Bartoška.

      Což ovšem „nabízí“ následné obrovské množství spekulací, například takovou, že věřící si řeknou, že jakýpak řeči, je to přesně jejich Bartoška (verze Bartoška 1, 2, 3…x, to podle denominací). Jedni nevěřící k nim možná dezertují. Další zase dál neuvěří, tzn. pořád si budou říkat, že se to s tím třeskem a životem jednoduše jen neví, nebo zatím neví. A ještě další, kteří přijmou, že nějaká ta naprogramovanost tam je. Ale protože žádného z „původních“ Bartošků nezvládnou, tak se vyrovnají s tím, že je ten jiný. Jen se mu nebudou stavět kostely, místo toho se budou pořád dál šťourat v tom jeho projektu. A bude se, bez jakékoli duchovně emoční investice, tomu místo „jak se to udělalo…“ říkat „jak on to udělal…“. To je ale parametricky jen hrubé rozdělení, už proto, že šťourat se bude, jako i předtím, i mnoho původních věřících.
      Z těch verzí je podle mě zdaleka nejnebezpečnější ta první, protože má kapacitu radikalizovat víru. A to nenese nikdy nic dobrého.

      A ten odkaz je opravdu zajímavý. Na košt jsem přečetl po pátou str., rozhodně si to musím dočíst a pečlivě pročíst celé.

 10. „antiHavlista napsal: 8 června, 2024 (9:31)
  Pro čechy je zatěžko se 10 minut projít a pak tam hodit papír. Radši budou dostávat papír, že jim chcípl syn za vůdce. Přeci jen je v tom logika lennosti – dostat do rukou papír je pohodlnější než ho sám někam odnést. Češi jsou kvalitní otrocký materiál. Toho už si zápaďáci všimli dávno a nese jim to!“

  Ne, vážený, tak to vidí jen ten, kdo si /pravděpodobně/ nedokáže z dostupných faktů vytvořit správný závěr. Češi nejsou líní vzít papír a hodit ho do urny. Ten důvod toho či onoho je, že Češi nejsou primárně blbí /klidně si dosaďte Zemanovu kategorizaci lidské hlouposti – viz Zeman Miloš, Jak jsem se mýlil v politice, Ottovo nakladatelství s.r.o., druhé vydání Praha 2005, str. 210 – 217/. Jde totiž o to, jakou důležitost těm konkrétním volbám přikládá. Svou účastí nebo neúčastí vyjadřuje svůj postoj k té instituci, do které má někoho posílat nebo naopak jiné neposlat. Zkuste si proto srovnat volební účasti Čechů do jednotlivých „těles“, kam mají právo volit. A ti, kdo nemají pod lebním krytem ucpáno, vědí.

  Raději to tu dám, tedy výsledky o volební účasti do zatím posledních voleb v ČR:
  Poslanecká sněmovna 2021 65,83 %
  Senát 2022 1. kolo 43,66 % 2, kolo 19,44 %
  Prezident 2023 1. kolo 68,24 % 2. kolo 70,25 %
  Evropský parlament 2019 28,72 % 2019 18,2 %!!!

  Údaje o výsledcích voleb do zastupitelstev obcí /včetně volební účasti/ momentálně nemám k dispozici, web MV je obsazen současnými volbami a „wikina“ volební účast neuvádí. Nevadí. Víme své.

  „Kapišto“ Mensch?

  Češi z vysoka prdí na svou účast na volbách do institucí, které jim v lepším případě nic pozitivního nepřinášejí, v horším případě jim škodí. A to je právě ten případ Evropského parlamentu, který je objektem přímého vztahu Čechů k Evropské unii proto, že jde o jediný z tamních orgánů /komu se při tom slově vybaví také jeden ze známých významů slova „orgán“, nebude daleko od reality/, u něhož se mohou jakoby podílet na jeho obsazení.

  A ještě tohle považuji – jako můj poslední vstup k těmto volbám do EP – sdělit. Budiž, každý jsme nějaký, někdo má rád vdolky a jiný zase holky, někdo /nemíním nikoho jmenovat/ je nadšeným podporovatelem a burcovatelem k účasti v těch quasivolbách, jakkoliv to burcování vede k tomu, že si účastníci „shromáždění vlastníků“ vzájemně negují své vyvolené, takže by se tam průměrně stejně neměl dostat nikdo – výjimku snad tvoří Kateřina Konečná, ale i z té tečou flusance.

  Jenže, přátelé, kteří burcujete v naději, že se díky takovému nebo onakému složení EP může něco změnit k lepšímu ve vztahu k občanům /zatím/ členských států. Takto to ale nefunguje. EP je z hlediska jeho složení, fungování a výstupům OBRAZEM svých /zatím/ členských států, přesněji jejich politického směřování, jejich politického vedení a úrovně podpory občanů vlastního establishmentu /jak si ho zvolili v „domácích volbách“ či jak z nich vzešla výkonná moc/.
  Představa, že za situace, kdy /zatím/ členské státy jsou opanovány ideologií a představiteli progresivistického liberalismu /kteří i tak jsou pouhými marionetami na drátkách oligarchicko-mafiánských kapitalistických struktur/, to bude EU a její EP, kdo přinese změnu k přirozenému stavu věcí v těch státech, je nejen nesprávná, ale vysloveně pomýlená. Jinými slovy, nejdříve si musíme udělat pořádek ve svém vlastním chlívě, ve svých vlastních chlívech /zatím/ členských států, a teprve to může přinést reformu EP a Evropské unie jako takové.

  Pokud jde o mne samotného, já bych Unii neboural, jen bych ji vrátil do stavu, v němž jsme do ní vstupovali a kdy jsem i já v referendu hlasoval „Ano“, tj. do stavu před reformou „evropskou ústavou“ – jakkoliv byla po nesouhlasu některých zemí trošku učesaná do podoby Lisabonské smlouvy /a konec konců, kde ty loňské sněhy jsou v porovnání s tím, k jakým deformacím unijních předpisů od té doby došlo a kam směřují – primárně k likvidaci i tak už okleštěného práva veta a v konečné podobě i jakéhos takéhos zbytku suverenity členských států a jejich rozpliznutí do podoby pouhých regionů unitárního bruselského státu/ – tj. do podoby podle Maastrichtské smlouvy a jejímu stavu v roce 2003.

  Přeji radost z výsledku volby.
  L.

   1. Věk není omluvou.
    Věk je výsadou.
    Vy se klidně zařaďte dál pod tu modrou vlajku s hvězdami /bez pruhů/ i třeba pod tu pruhovanou ve všech barvách.
    Podejte si ruce s ostatními stejně „hvězdnatými“ a „barevně pruhovanými“ a za zpěvu Ódy pro radost ulehněte s nimi ve společné posteli a milujte se navzájem jako dosud.
    L.

   2. Když jsem ty vaše blafy zavřel, napadlo mne, zda se snažíte urazit mne jako autora toho komentu, nebo české občany, jejichž vztah k jednotlivým druhům voleb jsem v něm popsal a doložil.
    Tak jsem se vrátil a utvrdil se, že urážíte mne, který ty výsledky interpretuje.
    Troubo!
    L.

  1. Lex napsal:
   8 června, 2024 (15:46)

   Pane Lexi, anti Havlista asi nepochopil princip demokracie, viz.
   „antiHavlista napsal: 8 června, 2024 (9:31)
   Pro čechy je zatěžko se 10 minut projít a pak tam hodit papír. Radši budou dostávat papír, že jim chcípl syn za vůdce.
   Přeci jen je v tom logika lenosti – dostat do rukou papír je pohodlnější než ho sám někam odnést. Češi jsou kvalitní otrocký materiál. Toho už si zápaďáci všimli dávno a nese jim to!“

   Princip demokracie je v tom, že každý má právo volby.
   Já jsem pacifista, nechci bojovat za cizí zájmy na cizím území.
   Nemůžu však bránit těm, kteří chtějí bojovat.
   Kdo chce kam, pomozme mu tam.

   Plnoletý syn mohl volit pacifisty, případně projevit svou pacifistickou vůli.
   Právo odmítnout výkon branné povinnosti mimo území České republiky
   https://www.facebook.com/rajchl.jindrich/

   Kdo se nechá oblbnout propagandou, je to jeho problém.
   Na rozdíl od minulosti, máme dostatek dostupných informací, nemusíme v noci poslouchat cizí rozhlasové stanice.
   Pohodlnost a línost není omluvou.

   Já bych také Unii neboural.
   Jestli si námi volení zástupci dělají, co chtějí, je to i naše vina.
   Kdo z nás navštívil, zavolal, poslal mail svému poslanci?

   Bez kontroly, když kocour není doma, myši mají pré.

   Pletu se?

   „Hrdinů jsou plné hřbitovy.“ — Neznámý autor
   Zdroj: https://citaty.net/citaty/7765-hrdinu-jsou-plne-hrbitovy/

 11. Pro Targuse:
  „«Я был очень удивлен, когда начали спрашивать: «А что такое денацификация?» Это запрещение на законодательном уровне пропаганды нацизма», — сказал президент.“

  „Byl jsem velmi překvapen, když se mě začali ptát: ‚Co je to denacifikace?‘ Je to zákaz propagace nacismu na legislativní úrovni,“ řekl prezident.“
  *
  Vy s tim problem nemate, me ale zajima, jak to vidi vrchni velitel, ten totiz rozhoduje.

  1. „Evropská komise oznámila, že Ukrajina splnila všechny podmínky pro vstup do Evropské unie. Vyslanci zemí Evropské unie se shodli na doporučeních Evropské komise o zahájení jednání s Ukrajinou a Moldavskem o vstupu do EU, uvedla zástupkyně Evropské komise Ana Pizonero: „Nyní je rozhodnutí v rukou členskych zemi.“
   Evropská komise oznámila, že Ukrajina splňuje všechna nezbytná kritéria pro vstup, včetně protikorupčních reforem, omezení politického lobbingu, pravidel pro přiznání majetku pro úředníky a ochrany menšinových jazyků.“
   *
   A hned bych je vzal i do Schengenu, to by bylo prima. Ukrajinci by pak mohli ucit evropske narody demokracii a zatocili by tu i s korupci.

  2. Re: Stridor

   Blbě překládáte.
   Na zákonodárné, nikoli na legislativní.

   K vašemu problému asi tolik. Ryba smrdí od hlavy a plevel se musí „vyplevelit“ i s kořeny, jinak naroste znovu.
   Čemu na tom nerozumíte?

   K denacifikaci probíhající na úrovni Donbassu.
   Opět přísloví našich dědů – stromek se má ohýbat zamlada.
   Přeloženo do současné češtiny – ze starého kusu nacistické poučky nevymlátíte. Je to marný, je to marný, je to marný.
   Takže zlikvidovat nakažené kusy a zamezit indoktrinaci dětí a mládeže, která probíhá na úrovni podšprajcované paragrafy. A že jich není málo.

   Kdybyste byl totiž aspoň polochytrej, věděl byste, že člověk si sestavuje základní hodnotová měřítka pro svůj život maximálně do PATNÁCTI let.
   Do dvaceti let věku je pak schopen ještě budovat jakousi nadstavbu, ale v podstatě už se základy jeho „naprogramovanosti“ nic nenaděláte.
   Po dvaceti letech jeho života už do něj nenamlátíte vůbec nic.

   Mám vyzkoušeno na svých potomcích.

    1. Re: šelest

     Tvůrce je latinsky factor.
     O nuancích významu slova legislativa můžeme žvanit hodně dlouho.

     Jinak pokud by vás to zajímalo, ke každému zákonu je ještě prováděcí vyhláška, která jej může dokonale otočit proti původnímu zámyslu.

     Na výrocích Putina nevidím nic, co by bylo potřebné neustále dokola přemílat a obracet. Pokud existuje stát, v němž se pojmenovávají místopisné názvy po autorech etnických čistek (Bandera, Šuchevič), nevidím nutnost jakkoli zdůvodňovat počínání těch, kteří takový stát chtějí minimálně ochromit, ne-li úplně zničit.

 12. Jsem buldozer, začnu zostra. Na přesvědčování zombíků ale nemám čas, říká Foltýn
  https://zpravy.aktualne.cz/domaci/foltyn-rozhovor/r~3bf3834c233811ef801c0cc47ab5f122/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2-KA9XxJGgBP6v-PBrxrp7l0Mu6qnsas8PQmc5hUl_HpqY2QW0avYtJ-U_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw
  ————
  reakce Štěpána Kotrby na jeho fejzbůku:

  Štěpán Kotrba
  10 hod ·
  Hej, ty vládní strategickej čůráku…
  Tak za prvý: stát je daňovej domicil a servisní organizace občana. Pouze. Platí si ji proto. Má zákony, které se vyplatí respektovat, jako že se jezdí vpravo. Ale nemá společné hodnoty ani základní zájmy. Na oboje ti seru.Tvůj zájem je si udržet koryto státem placený. Tvůj zájem není můj zájem.
  Za druhý: suverenita Česka jako území státu Česká republika je součást jeho státnosti, Ústavy, Listiny. To není společná hodnota.
  Za třetí: aktuálně je v čele státu jste vy. Dnes. Zítra už to nemusí být pravda. Těším se, až takoví čůráci jako ty v čele státu nebudou. Ani jako úředníci. Na Slovensku to šlo ztuha, ale šlo to. Tady to půjde taky.
  Za čtvrté: se strategií bezohlednosti narazíš do zdi plnou parou.
  Za páté: chceš li komunikovat, nauč se nejdříve reálie: Rusko prakticky ve všech parametrech zaostává? V kvalitě výzbroje, v množství výzbroje i v počtu vojáků? To jako fakt? Jako představitel státu nejseš soukromník v hospodě… Neměl bys beztrestně lhát, nechceš li, aby se ti smáli jak Fialovi, Langšádlový nebo Černochový.
  Proti silnýmu nepříteli v bojový operaci nevydržíme ani týden. Nemáme pořádný PVO, nemáme dost raket do stíhaček, nemáme dost obrněnců a neumíme se ani bránit dronům. Každá elektrárna, rozvodna, sklad paliva, či benzina je cíl. Snadnej cíl. Protože stojí a je bez ochrany. Nikde nejsou ani kulomety, natož rakety PVO. Mimo to všechny plynovody a ropovody, chemický fabriky a vodní nádrže. Zasáhne li nepřítel Orlík, spláchne to vládu a zastavíš se až v Hamburku.
  Máme žoldácké průzkumáky pro práci v pusté stepi a pár týlových jednotek. Obyvatelstvo neumí střílet , nechce střílet a ani neví, kde se schovat.
  Vzpamatuj se, ty magore, a uber plyn.

 13. Co si naši mladí zvolí, to budou mít

  Univerzální branná povinnost a potravinové normy. Německé úřady odhalily plán pro případ války
  Dnes v 18:54

  Německá vláda představila plán pro případ války, který počítá s návratem všeobecné branné povinnosti a přídělovým rozdělováním potravin.

  Informoval o tom německý bulvární deník Bild.
  Plán obsahuje následující opatření:
  • návrat povinné vojenské služby pro mladé lidi;
  • od dospělých může být požadováno, aby pracovali v určitých zaměstnáních: v ošetřovatelství, na poště, v pekárnách atd.;
  • nemožnost rozpuštění Bundestagu;
  • přesun jednotek NATO a Bundeswehru na východní křídlo;
  • možná naléhavá evakuace z některých oblastí;
  • možné nucení soukromých podniků vyrábět zboží pouze pro potřeby obrany;
  • nemocnice se musí připravit na „náhlý příliv velkého počtu pacientů po delší dobu“.
  Plán navíc předpokládá zavedení systému přídělové distribuce potravin v Německu (podobný systém existoval v Německu během druhé světové války).

  Plán uvádí, že v případě války čelí Německo zásobovací krizi například zeleniny a ovoce. Proto může ministerstvo potravin na příděl distribuce potravin. Vláda bude skladovat pšenici, žito a oves na tajných místech. Existuje také nouzová rezerva (rýže, luštěniny), která obyvatelům, zejména v městských centrech, poskytuje jedno teplé jídlo denně.

  https://strana.today/news/466140-plan-podhotovki-hermanii-k-vozmozhnoj-vojne.html

  1. Josef původní napsal:6 června, 2024 (22:11)

   Co naší signalisté
   Tisknou se potravinové lístky?

   …Plán navíc předpokládá zavedení systému přídělové distribuce potravin v Německu (podobný systém existoval v Německu během druhé světové války).

   Plán uvádí, že v případě války čelí Německo zásobovací krizi například zeleniny a ovoce. Proto může ministerstvo potravin na příděl distribuce potravin.

   Vláda bude skladovat pšenici, žito a oves na tajných místech.

   Existuje také nouzová rezerva (rýže, luštěniny), která obyvatelům, zejména v městských centrech, poskytuje jedno teplé jídlo denně….
   https://strana.today/news/466140-plan-podhotovki-hermanii-k-vozmozhnoj-vojne.html
   Příspěvek je třeba chápat jako metaforické vyjádření.

   1. Z Němců bychom si měli vzít poučení – asi mají stále v paměti Tuřínovou zimu 1916/1917. To jen u nás si myslíme, že za přídělové lístky mohli ti zlí komunisté (že je u nás zrušili po WWII už v roce 1953, zatímco vítězní britové až o rok později se raději nezmiňuje už vůbec).

    Ale beze srandy – německý federální úřad pro nouzové situace (či co) má poměrně dobře zpracované rady použitelné nejen v nastávající WWIII ale už teď třeba za povodní či při jiných výpadcích civilizačního pozlátka:

    https://www.bbk.bund.de/EN/Prepare-for-disasters/Personal-Preparedness/personal-preparedness_node.html

    a pokud se rozhodnete se nachystat na nejhorší (nebo jen horší) časy, tak můžete začít seznamem z jejich brožurky, kde si odškrtáváte, zda máte všechno, co by se mohlo hodit (a je tam i rozpis zásob potravin – např. 4kg zeleniny a 2.6kg ovoce na osobu a 10 dnů)

    https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/Mediathek/Publikationen/ratgeber-englisch-disasters-alarm.pdf?__blob=publicationFile&v=8

    Doporučuji. (A nebo si sežeňte knížku „Ruka noci podaná“ od Václava Cílka)

    1. Re: Jp, pajo…

     Konečně jste pochopili aspoň vy dva. Česká vláda nám totéž oznámí až po vítězných Ojrovolbách.
     A můj koment – ti kreténi dělají všechno pro to, aby Ivan zase šlapal na brzdu v tanku až v Tempelhofu. Jediný rozdíl je, že Tempelhof už není okrajová čtvrť Berlína, jako kdysi.

  2. To mi prijde uplne normalni a podobny CO plan by mel mit kazdy stat.
   Neco jineho je, ze s tim vylezli prave ted.
   Vytvorit mobilizacni zazemi neni zadna legrace a na vlastni mobilizaci je potreba i hodne poddustojniku.
   Nic z toho neni a pri plnem nasazeni bych videl mobilizaci moznou tak za 5 a vice let.
   Mluvim o ~100.000 brancich a vyzbroji a vystroji pro ne.

   1. Re: stridor

    Fricek to stihne za pět týdnů.
    Je pouze potřeba sejít do sklepa pod státním archivem a sfouknout prach ze směrnic psaných kurentem.
    Btw. ne že bych se těšil, ale mladí a nadějní soudruzi do do třiceti let budou vali bulvy.

 14. Staženo přes Aktuální konflikty

  Nejdůležitější momenty ze včerejších Putinových prohlášení

  🔹 Ruská krev prolitá v Donbasu „není voda“
  🔹RF má zájem na neutrálním statusu Ukrajiny. Něco na důsledném základě.
  🔹Rusku je jedno, kdo vyhraje americké prezidentské volby – Trump nebo Biden. Samozřejmě že je mu to jedno. Hluboký stát stále vládne.
  🔹Výskyt německých tanků na ukrajinské půdě vyvolal v Ruské federaci morální a etický šok. To je opravdu důležitý aspekt. Psali jsme o tom. Ani USA, ani Velká Británie, ani RF neplánovaly být v dnešním bodě.
  🔹 47:20 V ukrajinském zajetí je 1348 Rusů a v ruském zajetí 6465 ukrajinských vojáků. Je jasné, proč je Moskva proti výměně všech za všechny.
  🔹48:33 Putin počítá, že AFU jich ztrácí 50 000 měsíčně, a těch nevrácených a sanovaných je 1:1. Na celkovém součtu se to zdá být pravda. U nevratných je to nižší.
  🔹47:59 Putin říká, že nenávratné ztráty Ruské federace a Ukrajiny jsou 1 ku 5. (//Možná myslí jen zajatce) Podle Putinovy logiky vychází, že RF ztrácí asi 5 000 zabitých měsíčně. Toto číslo bude pro mnohé v RF šokem.
  🔹 Západní poradci a instruktoři jsou na Ukrajině a trpí ztrátami. Tady není o čem polemizovat.
  🔹Putin si myslí, že USA se Zelenského zbaví na jaře 2025, ale až poté, co ho přimějí snížit věk pro mobilizaci na 18 let. Těžko říct, co je zde více předvídavé nebo narativní. Na jedné straně se Ze skutečně staví do cesty zájmům USA se svým plánem věčné války. Po amerických volbách se mírová cesta může vrátit na pořad dne, Ze pod ní není potřeba. Na druhé straně je Trumpova touha po jednání s RF značně přehnaná.
  🔹RF uvažuje o tom, že začne dodávat zbraně do regionů světa, kde budou zasaženy citlivé cíle těch zemí, které to Rusku udělají. Takové regiony však není snadné najít. Na mysl přirozeně přichází Sýrie. Ale přímé údery na americké základny by mohly vést k obnovení amerických útoků na Asadovy síly. Chtěl by to?
  🔹 Údery na Rusko za účasti západních zemí znamenají jejich přímou válku proti Rusku, Moskva bude reagovat. Důležité prohlášení, ale pochybujeme, že bude na Západě vyslyšeno.
  🔹 Odpověď Izraele na útok Hamásu není jako válka, ale totální vyhlazení obyvatelstva v Gaze. To je velmi tvrdé prohlášení. Kreml se mu dříve ve vztahu k Izraeli vyhýbal.
  🔹Vyhlásil pokus o útok na stanici na zpracování plynu, která převádí plyn do Turecka. Pokusů bude víc. Tato zásobovací trasa je státům až po krk.
  🔹Připomněl si nelegitimitu Ze. Nazval převzetí moci nedostatkem volby. Kremlu zjevně někdo radí. Putin se lépe orientuje v ukrajinské ústavě.
  🔹RF v případě ohrožení považuje za možné použít všechny prostředky, které má k dispozici. Přístup, že jaderné zbraně nebudou nikdy použity, už není tak alternativní…..

  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  https://t.me/ZeRada1/19967

  1. Já jsem to tu pověsil zejména proto, že Vladimírek meknul cosi málo o ztrátách.
   Ivan – 5K měsíčně
   Vasil – 50K měsíčně

   Průser je v tom, že Vladimírek moc často nelže…

   1. To by delalo cca 100k za ty dva roky, to by celkem odpovidalo tomu, co koumali „nezavisli“. Otazkou je, jak to zarezonuje v Rusku.

    Co to znamena pro Vasyla s jeho oficialnimi 31k ponecham stranou.

  2. Obe donbasske republiky zacinaly jako lidove, socialisticke s planem mohutneho znarodnovani.
   Coz se Putinovi nelibilo a jejich zadost o vstup do stavu federace odmitl, krymsky scenar se nekonal.
   Namisto toho jim vnutil Minske dohody a byv oklaman, nechal je dalsich 8 let ostrelovat (cirka 15 tisic mrtvych). Pred nastupem mobilizovanych brancu uz moc chlapu na Donbassu nezbylo.
   Kdyz zacala SVO, sli donbasske milice do prvni linie, aby neumirali vojaci s ruskym pasem. Tak se Putinovi podarilo se zbavit tech nejvetsich rebelu, nemluve o atentatech na Zacharcenka, Pavlova a dalsich, o tech musela FSB vedet, ale nechala je probehnout.
   Jako gubernatora pak Moskva dosadila podvodnika Pusilina, zucastneneho na MMM, kdy byli Rusove okradeni o desitky miliard rublu.
   Charkovskym obyvatelum je nabizen primo rusky pas, ovsem donbassane maji svuj prechodny a ac prislusnici federace, stale jsou druhoradymi obcany.
   Tolik k tomu, ze donbasska krev neni voda, timhle Putin donbassanum hodne zdvihl tlak.

   1. Re: stridor

    Máte podivuhodně prizmatický pohled na svět.
    Sekáte se akorát v jednom – v roce 14 nebyla RF schopna zahájit takovou operaci, v jakou se změnila SVO. Nebyla secvičenost, nebylo hotovo přezbrojení, haprovala logistika.
    Zkuste si přečíst něco málo o válce v Jižní Osetii (2008), což byl podle vyjádření několika ruských generálů doslova megaprůser, i když Ivan jakože vyhrál. Obstály pouze jednotky Specnaz, Omon a oddíly sestavené z čečenských veteránů, kteří bojovali na ruské straně.

    1. Dál samozřejmě nebyly promyšleny a materiálně nachystány kroky, které provedla RF v oblasti ekonomiky od zahájení SVO v r. 2022.
     Jen tyto ekonomické tahy stály dozajista hromadu peněz a musely být předem nachystány po stránce legislativní, aby dopady sankcí bolely mnohem více Ojropu, než Ivana.
     Pokud nevíte, která bije, poinformujte se, kolik trubek a kterými směry Ivan natahal směrem ze Sibérie.

   2. Stridor: Ztráty byly cca 15 000 lidí a jsou v tom bojovníci a civilisté obou stran. Z toho naprostá většina před uzavřením 2. dohody v Minsku. Od podzimu 2015 do začátku roku 2022 se bojovalo relativně méně.

    1. Re: Manuel

     Uvádíte oficiální čísla, která prezentovaly oficiální ukrajinské státní orgány. Realita je poněkud jiná.
     Jen při ukráckém úprku z Ilovajska Ivan rozstřílel dvě brigády složené z tzv. „dobrovolcev“, neboli výlupků vší špatnosti. Ty pochopitelně nikde nefigurují, protože to byly paravojenské milice. Počet kusů rozemletých v asi třech léčkách (nejenom) se odhadoval na 5K.

     1. Targus: Jsou statistiky a statistiky a ne všichni se do nich vejdou. Potom jsou rozdíly ohromné podle různých zdrojů. Používání žoldáků a vězňů umožní armádě vykázat o něco nižší ztráty. Pokud by se počítali do ztrát ranění, mohlo by to být i zmíněných 15 000 civilistů na Donbasu do ledna 2022.

  3. Targus: Počty zajatců jsou poměrně malé, když na frontě jsou stovky tisíc mužů víc než dva roky. Targus: Výměn zatím nebylo tolik, aby se týkaly desítek tisíc zajatců. Důsledek rozšíření dronů, že málo vojáků se vzdá? S drony nad sebou je to víc riskantní pro vzdávající se i pro ty, kteří je odvádějí do zajetí a těžko s tím mohl někdo počítat v době vytváření konvencí o vedení války ve 20. století. Důsledek nemožnosti rychlého vytváření kotlů v době, kdy je téměř nemožné utajit větší soustředění jednotek.

   1. Re: Manuel

    Žijete v dobách minulých. Kotle už nefrčí, protože jejich efektivita je nízká. Lepší je polokotel, blížící se operačnímu obklíčení.
    Praxe – Vasil zběsile naváží úzkým hrdlem matroš a kusy(kusy jsou živí lidé) a Ivan tamtéž pořádá dělostřelecké soutěže, čímž řeší dva problémy naráz – demilitarizaci i denacifikaci.
    Ad malý počet zajatců – Ivan se asi moc nevzdává a odhaduju, že min. 3/4 Vasilů domů nechce ani náhodou, ani omylem, protože jinak znovu masomlýnek plus pakárna na výsleších v SBU. Neuvažujte o tom, že by ze zajatých vojclů nechtěli soudruzi něco vymlátit. To ani náhodou.

    1. Targus: To už se ukázalo mnohokrát, že uzavřít kotel by bylo příliš náročné na zemi pěšáky a palebná kontrola je snazší. Drony zničili manévr. Zatím. Možným vysvětleným těch počtů může být i to, že někteří zajatí se už nepočítají do statistik „v současnosti v zajetí“. Ti kteří odmítli výměnu a zůstali v RF po propuštění. Ti kteří čekají na soud. Ti kteří vstoupili jako dobrovolníci ze zajateckých táborů do praporů jako ten Bohdana Chmelnického. Je otázka, jestli se počítají ti, kteří byli zajati donbaskou milicí a zůstali v zajetí na Donbasu nebo jestli se počítají jako zajatci ale zvlášť. Svět bude napjatě čekat, jak to bude s drony, jestli se najde prostředek proti nebo jestli budou bojišti kralovat až jich bude několikanásobně víc. Až bude víc dronů než pěšáků.

 15. Putin na topřišel. Tahle odpověď ale vlastně není asymetrická, ale symetrická.

  https://www.lidovky.cz/svet/rusko-vladimir-putin-usa-volby-vztahy-se-nezmeni-at-vyhraje-kdokoliv.A240605_210624_ln_zahranici_lvot

  „Moskva by mohla poskytnout zbraně dlouhého dosahu třetím zemím, které by jimi poté mohly zaútočit na cíle na Západě. V rozhovoru se zahraničními novináři to ve středu řekl ruský diktátor Vladimir Putin.

  Hmm. Být Amíky, rak se z Rudého moře rychle vypakuji.

  Pokud to není pravda, že USS Eisenhower už ochutnala novou ruskou meducínu, tak se to rychle pravdou stane.
  O Iráku nemluvě.

  1. To je to, o cem jsme se vcera bavili pod uvodnikem: napisi 9 clanku o Putinove rakovine a jak mu ji Sojgu leci ve vane ve sklepe tradicnimu tuvskymi metodami a kdy zacne zajem ctenaru z duvodu kognitivni disonance uvadat, vyvazi to 1 clankem o tom, ze Ukrajina na tom neni nejlepe a Putinovi rostou kridla. Zatim jsme v pomeru 3:1, takze jeste tak 5-6 clanku o Putinove mrtvici a hre na schovavanou ve sklepenich Kremlu a pak prijde „Armada kritizuje Zelenskeho“, nebo neco podobneho. A tak stale dokola, cele roky, ocividne to zabira.

   1. Ovsem neni koure bez ohne a je jasne, ze Putin je ve dvojich klestich:
    Potreboval by mobilizovat zalohy ve statisicich (coz je otazka tak na pul roku), coz se nelibi jak liberalum, tak ale ani prostym obcanum (viz hnuti Poslete je domu, anebo tak nejak), kteri veri ve vzdalene SVO a nikoliv blizkou valku ( jak je naucila propaganda).
    Na druhou stranu na nej tlaci jestrabi a obecne i patrioticky naladeni vojaci, aby sel do akce.
    Takze tlak na Putina tu je a dokud nepride nejaka opravdu krizova situace, jez mu da opravneni a opodstatneni neco seriozniho udelat. bude pod tlakem ze vsech stran.
    Clanky o Putinove panice tedy urcite opodstatneni maji, otazka je mira, s jakou jsou psany.
    Blbe na tom je, ze militarizuji urcitou cast ctenaru az do fanaticke presvedcenosti, ze ktere nejde vycouvat. Tak se vyrabi nikoliv mala skupina valecnych fundamentalistu, ktera bude zlobit jeste cele generace, vetsinou jde totiz o mladsi rocniky.
    A to si navic pletou Rusy s komunisty.

    1. Ten ohýnek bych příliš nepřeceňoval. Aby ten kouř nebyl jen z kvalitního kubánského doutníku v ruce nějakého dobře naladěného soudruha…

     Putin je, troufám si říct, po vyhraných volbách (88% hlasů při 77% účasti, kdo z vás to má…) docela v pohodě.

     Rusové, myslím, tak nějak chápou, že celá Ukrajina je jen jedním aspektem jejich nové „Svaté Války“ za suverénní a prosperující Rusko. A věří Putinovi, že ví, co dělá.

     Počkal bych si, co přinese teď to Petrohradské fórum, co se pohne v BRICS, jak se vyvine situace na blízkém východě, jestli amíci nerozjedou ještě nějakou šílenost (ať už na té Ukrajině nebo kolem Činy či kdekoliv jinde) před podzimními volbami a zatím bych, spolu s Rusy, v klidu věřil Putinovi, že jakožto celoživotní judista a šachista má dobře přečtené protivníky a rozmyšlené tahy na dost dlouho dopředu, ať už bude reakce protistrany jakákoliv.

     Marně hledám v paměti nějakou chvíli v historii, kdy by Putin vypadal, že jedná v panice… nečekám, že s tím na stará kolena začne zrovna teď.

     Což, přiznávám, by mělo naopak vzbuzovat paniku na celém KoZa a v naší zfanatizované kotlince obzvlášť 🙁

  2. Admirál napsal:
   5 června, 2024 (13:18)

   Pane Admirále, máte naprostou pravdu.
   1. Existuje gentlemanská dohoda, že na papaláše se neútočí, je to vzájemně výhodné, jejich chování je předvídatelné.
   To nejde říct o jejich nástupcích.

   2. Napsala Moskva, že ví kde má Kyiv bunkry?
   Víme, kde má Putin bunkry, tvrdí Kyjev. Šéfa Kremlu přirovnal k upírovi
   Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/putin-vladimir-rusko-prezident-bunkr-ukrajina-valka.A240524_135822_zahranicni_dtt

   Myslíte, že to Putin neví?
   Volodymyr Zelenskyj , nebo někdo v jeho pozadí, hraje riskantní hru.
   Kdo bude viníkem?

   1. re: Jp

    Vrchní Zelí musí zůstat naživu, aby byl k dispozici adekvátní obětní kozel, až nastane čas.
    A taky aby nevystřídal Ježíška na ukráckém kříži. To by bylo nemilé.
    Druhá věc – Vrchní Zelí už není hlava, jeho čas vypršel a on neudělal nic pro to, abychom se mohli alespoň tvářit, že je pořád hlavou Vasilostánu. Už není…

 16. Že by? JESTLIŽE TO NENÍ FAKE, TAK JE TO BOMBA.

  https://kispep.wordpress.com/2024/06/04/potvrzeno-uss-eisenhower-v-plamenech-druhy-utok-znicil-letovou-palubu-mnoho-mrtvych-a-zranenych-potvrzene-video-fotografie/

  „Potvrzeno: USS Eisenhower v plamenech, druhý útok zničil letovou palubu – mnoho mrtvých a zraněných“

  Psal jsem před pár dny, že by přiměřená asymetrická odpověď na angažmá Amíku na Ukrajině vyzbrojit Hutie modernějšími raketami. Jestli celá ta „věc“ není fake, tak se stalo.

  1. Re: Admirál

   Dyť to furt píšu, že jste starééj a škaredééj.
   A je to FUJ!!! … tohle to,… tentononc…

  2. Tak to nevypada, Austin naopak podepsal prodlouzeni mise.
   Ale kdo vi. Zatim je ticho, Intel Inside vypada spise jako bulvar. Ovsem doba je napjata, uvidime.

   1. Mno, ten odkazovaný článek je asi opravdu přes míru… Ale pravdou zůstává, že od doby ohlášeného zásahu začal Eisenhower zdrhat od Jemenu podél pobřeží Saudské Arábie k Suezu tak rychle, že teď už je mimo dosah své vlastní skupiny a tedy mimo operační nasazení.

    Prý to je součást plánované rotace, nicméně žádná další loď, která by ho měla na místě probíhající operace vystřídat, zatím nedorazila a vlastně se ani nikdo nijak neblíží.

    Velitel lodi („NAFO“ figurka @ChowdahHill proslavená příspěvky o svém psu a sušenkách pro posádku) zatím nic nijak nekomentoval a snaží se nenápadně zveřejňovat záběry „nepoškozené“ lodě – jenže lidé si všímají, že jde buď o několik měsíců stará videa nebo šikovně sestříhané záběry vynechávající z obrazu většinu paluby.

    Určitě nedošlo k vážnému poškození (na to by asi bylo potřeba více zásahů), ale i kdyby nedošlo k žádnému, tak to bylo jen o fous a amící si při nejmenším ukákli a raději se klidí do bezpečí. (Ona ta loď prý ani bez přispění Húthiů už sama o sobě nebyla v nejlepším stavu, americké námořnictvo má – stejně jako celé spojené státy – dlouhodobě problémy s údržbou, zjevně mohlo stačit velmi málo, aby byla nutná oprava někde v bezpečném přístavu).

    Co je ale asi zásadnější, že americká vojenská přítomnost v oblasti je prokazatelně k ničemu – objem námoří přepravy přes Rudé moře se nijak nezvýšil, sankce vyhlášené Jemenem fungují lépe, než ty vyhlašované evropskou uhnijí 😉

    1. Zpravy o napadeni lodi existuji, vsechny se dovolavaji prohlaseni pana Saree, mluvciho Houtiu, ze dne 31.5.. Videa jsou videa, dneska jeden nevi a Saree mluvi jen o napadeni a nikoliv o skodach, tedy alespon tak je to podavano (co jsem cetl).
     Tam kdyby prosla jedna jedina raketa, tak je to prusvih a nebylo by divu, ze by Americane mlceli.
     Houtiove na nejake masivni zahlceni PVO nemaji, ostreluji v jednotkach raket a pokud by jedna prosla na takovyhle cil, vznika problem. (Na ten rusky zlikvidovany S-400 mirilo udajne az 100 raket.)
     Ovsem je tu i druha strana mince. Pokud se nekdo raduje, ze Eisenhower byl natolik poskozen, ze se musel stahnout, ci dokonce zajet do doku, pak by ho melo trknout, ze zverejneni zpravy o poskozeni dokazaly Spojene staty zabranit vsem svetovym mediim, vyjma jednoho. Coz hovori o mire fakticke moci USA.
     Pisi to tak vseobecne, treba nejaka asijska (cinska) media o tom informovala, ovsem do svetoveho mainstreamu (a to i alternativniho, da-li se to tak rici) to neprosaklo.

   2. Re: stridor

    Jestli to ovšem není tak, že soudruzi si na tak dalekou plavbu do mateřského přístavu netroufnou…
    … že jako kapitán propadl u zkoušek z předmětu „dálková plavba“ nebo tak něco…, anebo to berou zkratkou krátkou…

    1. Zalezi na mire poskozeni. Pokud to jsou jen plechy, pak by to mohli opravit v Italii (pocitam, ze tam maji od WWll zakladnu s vybavenim, ale nezjistoval jsem to). Pokud odeslo neco specialniho, co jsou schopni opravit jen v Americe, pak to bude na delsi lokte.
     V kazdem pripade jsou Hutiove velkym prekvapenim, ktere lze vyresit bud plosnou likvidaci Jemenu, anebo jeho donatoru.

     1. Re: stridor

      No jo, když oni tam maj ty svý nory…
      A do nich se blbě trefuje…
      A soudruzi právě teď nemaj čas…

 17. Andel apokalypsy Iscenko:
  https://cz24.news/rostislav-iscenko-brzy-vse-skonci-a-ja-vam-reknu-cim/
  „Oni nám říkají naprosto otevřeně, že buď kapitulujeme a podřídíme se jim, nebo budeme zničeni. Tytéž dvě varianty ale platí i pro ně… Příměří nepřichází v úvahu, protože vše už zašlo příliš daleko. Pokud totiž někdo z nich přijde se skutečným návrhem příměří (snad jen odpočinkové), tak ho pověsí jeho vlastní lidé, kteří budou klást otázky, proč to všechno bylo, kde jsou ti lidé a kde jsou ty stovky miliard utopené ve válce.“

   1. Pro orientaci od Simplicia, ten ma prehled:
    „Faktem je: komentáře jsou v tuto chvíli v této otázce rozděleny. Polovina lidí a „analytiků“ je v apopletickém a apokalyptickém vzteku a prohlašuje, že Rusko ztratí veškerou svou sílu a pozici ve světě, pokud nebude reagovat nějakým přehnaným způsobem, druhá polovina je odmítavá. Jsem většinou v odmítavém táboře, protože si myslím, že ukrajinské útoky jsou přehnané.“

 18. Jandejsek u Vlka na Kose:

  https://vlkovobloguje.wordpress.com/2024/06/03/zapad-nas-podvedl/#more-1009282

  „Prakticky od roku 1990 Západ s Východem jedná jako nikoli s novými příteli a spojenci, jak nám tvrdí naši politici, ale jako se zeměmi, které prohrály studenou válku. Diktují nám pro českou ekonomiku nevýhodné podmínky a většina českých vlád tyto požadavky plnila, jako by naše země byla okupována vojsky západních zemí a jejich vojáci mohli kdykoli začít se zabíjením našich lidí jako za Protektorátu v letech 1939 – 1945.
  Jestli má naše zemědělství přežít, je nejvyšší čas říci diktátu Bruselu a celého Západu Stačilo! Když oni nedodržují své závazky ze smluv, proč my bychom nemohli odstoupit od placení třeba emisních povolenek? Anebo všech grýndýlových nesmyslů. Okamžité odstoupení ČR od Green dealu byl jeden z pěti požadavků zemědělců, kteří demonstrovali 19. 2. 2024 s traktory v Praze. A stejné požadavky mají i zemědělci v dalších zemí EU.
  Green deal stejnou cestou otevřeno sabotují i Poláci, kteří jednostranně odstoupili od nařízení, které firmám ukládá povinnost kupovat si emisní povolenky.
  ČR nesmí být vazalem, jsme suverénní stát, tak podle toho musíme hájit i práva v Bruselu.“

  Ten pán má srovnáno. Jeden z důvodů, proč zvážit možnost hodit to tento víkend Stačilo!

  1. Hledáte příčinu, proč je v Polsku levněji? Jednu z příčin odhaluje toto sdělení:

   „Green deal stejnou cestou otevřeno sabotují i Poláci, kteří jednostranně odstoupili od nařízení, které firmám ukládá povinnost kupovat si emisní povolenky.“

   To se u nás moc neví a bylo by vhodné to šířit.

   1. Jste jedině škaredej Admirál, kterej mi krade radost házet na litterate tyto články!!!

    TVL, já se celý týden těším, jak sem něco pověsím a připlave si admirál Flint a vyvěsí sem fšecko-uplně-ganc, co se mi líbí.

 19. Už je to tady, už je to tady
  https://www.youtube.com/watch?v=4JHVHUdTTjc

  Pan Vidlák předpověděl, že nejdříve se problém v mase projeví u kuřecího, pak ….

  Drůbeží došlo. V Česku chybí kuřecí maso, nejde ani dovézt, říká zpracovatel
  31. 5. 2024 7:00
  Z drůbežího masa může být nedostatkové zboží. „Ani Poláci nemají, sami teď maso nakupují. Ani Ukrajinci nevykrývají poptávku a navíc šli s cenou nahoru,“ říká v pořadu IT potravinářský expert Karel Pilčík…..

  …. Kuřecí? Chybí i v Polsku či na Ukrajině
  Důvodem je podle něj velký pokles soběstačnosti Česka v loňském roce (pokles o 12 procent) a fakt, že maso chybí i v zahraničí. „Ani Poláci nemají, sami teď maso nakupují. Dokonce ani Ukrajinci nevykrývají poptávku a navíc šli s cenou nahoru,“ tvrdí Pilčík.
  Právě dovoz masa z Ukrajiny byl přitom v uplynulých měsících spojen s problémy, v některých vzorcích byly nalezeny stopy salmonely. Naposledy SZPI upozornila na hluboce zmrazená kuřecí stehna z řetězce Makro Cash & Carry 6. května.
  V České republice stojí podle Pilčíka za poklesem chovů vedle vysokých nákladů a nižších výkupních cen i přísné požadavky. Drůbežáři totiž musí investovat do přestavby svých podniků kvůli plánovanému zákazu klecových chovů, který v Česku začne platit od roku 2027. Už předtím museli investovat do takzvaných obohacených klecí.
  Pilčík navíc varuje, že pokles hrozí také u vepřového masa. „Španělé teď omezují závody, protože nemají dostatek vody. To je přitom největší producent vepřového masa v Unii,“ dodává Pilčík……

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/porady-inside-talks-drubezi-doslo-v-cesku-chybi-kureci-maso-nejde-ani-dovezt-rika-zpracovatel-252910

  A pak hovězí?
  Co si zvolíme, to budeme mít.

 20. Jó, pane poslanče Národní rady SR Rudolfe Huliaku, uběhne ještě hodně vody, než mlčící většiny na obou stranách moravské hranice zjistí, čím vším ten marasmus započal.

  Moc dobře si ještě pamatuji na ty vaše hloupé “špecifiká“ a ještě blbější naší “pomlčku“! Také si pamatuji na to vzájemné tleskání a jásot na obou stranách hranice = prý civilizovaný rozchod… a … a pak na ten za tím vším hned následující těžko potlačovaný výsměch těch, co doslova za hubičku si rozebrali naše republiky za vydatné pomoci našich kolaborantů a … a co nás minimálně od té doby považují za druhořadý brak.

  Idiotům takového ražení, holenkové, nebylo a není pomoci! Teď se nikdo z nás nemůže divit, že máme, co jsme chtěli, či k čemu jsme svou netečností přispěli!

  Na obou stranách ale platí, pane poslanče, to o té kapustičce a hodně slimáčcích. To je totiž v kostce ten téměř nepřekonatelný důvod, proč to bratrství už nikdy nebude bratrstvím i kdybyste z toho chtěl bič uplést, či ho natíral narůžovo!

  Ale až jednou chytří lidi na obou stranách moravské hranice napadne to, že je lépe se vysrat na: “co jsme si, to jsme si“, pomlčky a špecifiká, že “kapustička“ není všechno a … a taky na to věky ověřené, že “v množství je síla“, snad se začne něco pozitivního dít. Ale do té doby se s tímhle Vaším:

  “Dobrých 90 % lidí na Slovensku považuje Čechy za své bratry, za naši neoddělitelnou součást. Spousta lidí lituje, že se Československo rozdělilo, protože 15milionový stát by měl větší šanci než 5 a 10 milionový stát. To je zkrátka zase jenom rozeštvávání lidí politiky. My jsme si naprosto vědomi toho, že jsme vždy byli, jsme a chceme být bratrskými národy….“!</i
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Slovensky-poslanec-Huliak-Ustoupit-opozici-To-by-potom-byl-samy-atentat-756070

  nedá, bohužel, nic dělat.

  V tomhle já osobně spatřuju takový potenciál, že současná snaha všech zdejších staniček/NEstraniček, co jich tady na obou stranách hranice jen máme, je ve srovnání s tímhle pouhý pšouch!

  K tomu, co říká pan Huliak v tom odkazu, jen dodávám, že mu neupírám, že oni pro to na Slovensku mohou dělat “všechno“, ale ve skutečnosti se s tím českým a slovenským (spolu)potenciálem na obou stranách hranice nedělá vůbec nic a to je dle mého strašlivá chyba a škoda!

  Těžko chtít montovat a volat po funkčním V4 + (jako o jisté protiváze toho evropského blbství) a přitom neumět dát dohromady to, co jsme vlastní vinou rozebrali a …a co fungovalo!

  Zkušenosti a poznatky jsou každému na obou stranách hranice snad (doufám) už dávno jasné, tak na co čekat?

  1. Nesouhlasím.
   Možná, že je to proto, že autorovu textu nerozumím, co chtěl sdělit, a z jakých premis vycházel.

   Sorry, jako.
   L.

   1. … možná to bude tím, že mi vypadla ostrá závorka pro ukončení kurzívy = citace Huliaka – viz:
    …že jsme vždy byli, jsme a chceme být bratrskými národy….“!</i>

    1. Možná to bude tím, že já vlastně s Huliakem v tom, co píšete, souhlasím. Samozřejmě pro dobu od rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku našeho jednotného státu /i s Podkarpatskou Rusí/, protože do té doby byl vývoj našich národů hodně odlišný. A ta odlišnost dlouhodobého vývoje se podepsala na nespokojenosti Slováků s Masarykovým „čechoslovakismem“ i Novotného nelibosti vůči Slovákům a naopak Slováků s jeho teorií jediného národa zahrnující i poněkud paternalistický přístup k nim /byť na druhé straně se česká část státu významnou měrou podílela na hospodářské rozvoji do té doby zaostalého Slovenska/.
     Proto považuji vznik federace v roce 1968 za významný pokrok /i když nemohl nepřinést i složitosti – vztahové i organizační/. A také úplnou emancipaci slovenského národa vytvořením samostatného demokratického státu – jistě víte, že Slovenská národná rada přijala Ústavu SR ještě za trvání federace s účinností od 1.10.1992, kde čl. 1 zní – „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“ https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460/znenie-0

     Považuji dohodu Václava Klause a Vladimíra Mečiara o rozdělení společného státu a jeho ústavní i běžné zákonné ukotvení za vynikající státnické kroky, kterými se předešlo komplikacím, namnoze krvavým, kterými byl provázen podobný vývoj v některých jiných evropských zemích, a vlastně i v SSSR či Společenství nezávislých států /a ke kterému průběžně stále dochází tu a tam po světě, třeba ne tak dávno ve Španělsku, i když tam netekla krev, jen se ukládaly drakonické tresty kriminálem – které teď snad konečně „předčasně“ končí/.
     To rozdělení a vznik dvou suverénních států posléze umožnil, aby se vyvíjely samy podle sebe k obrazu svému.
     Zkuste zapřemýšlet, který z těchto dvou národů to využil ke svému užitku a ke zvýšení své prestiže, a který se – jak to říct? – rozplizává, rozpouští, ztrácí svou identitu i exkluzivitu?
     U mne jednoznačně vítězí Slováci.
     Posledním důsledkem je i vývoj a výsledek loňských parlamentních voleb na Slovensku a letošních prezidentských. Kdy budeme my schopni se vypořádat s progresivistickými deformacemi společenského vědomí i reality jako oni? Obávám se, že při pohledu na naši politickou scénu a výhled jejího vývoje to v horizontu našeho přirozeného dožití /nepřijde-li náhle ve světle jaderného výbuchu/ nebude, dojde-li k němu někdy vůbec.

     Ano, někde v srdci je taková malá komůrka, kde – napíšu to po slovensky, protože to mi zní líp – „sa mi cnie po spoločnom štáte, v ktorom na Bumbálke nebola žiadna hranica“. A pustím si na „túbě“ třeba Kollárovce, Žbirku, Elán nebo cokoliv jiného „odtamtud“.
     Ale rozum má přednost.

     Naše názory se v tomhle zřejmě liší. Asi to bude tím, že já celý svůj život žiju na hranici s „nimi“, s těmi „bratry Slováky“, že bezprostřední soužití s nimi mě provází po celou tu dobu.
     Vy to máte určitě blíže na jinou stranu, k jiným „bratřím“.

     L.

     1. dohoda Václava Klause a Vladimíra Mečiara o rozdělení společného státu a jeho ústavní i běžné zákonné ukotvení nebyla ani tak vynikající státnický krok, dohody jsou od toho, že se neplní, hladkému rozdělení napomohla geografie. Nemáme se Slováky území, kde bychom byli promichaní, nemáme slovenské nebo naopak české enklávy uvnitř území druhého etnika, byli jsme nábožensky homogenní, což nebylo běžné ve státech, kde se po rozdělení mleli.

     2. … psal jsem o velikém nevyužitém a lehkovážně zahozeném potenciálu obou národů a o síle celku z pohledu Huliakových:„“Dobrých 90 % lidí na Slovensku považuje Čechy za své bratry, za naši neoddělitelnou součást.“.

      Vaše “komůrka v srdci, dohoda politiků a nějaká emancipace Slováků“, bez výsledného součtu neuskutečněného referenda, jsou z tohoto pohledu zcela irelevantní… prostě šlo pouze o pletichaření a kecy politiků od „A“ až do „Z“.

      Měl jsem možnost mluvit s docela velkým počtem slovenských dělníků na stavbách během těch třiceti let a nabyl jsem přesvědčení, že o žádnou emancipaci nešlo a nejde. Prý by se klidně bez ní obešli, jenže pudl věci spočívá v tom, že tehdy ani nyní se jich nikdo neptal/neptá!

      Jsem přesvědčený, že ta “pomlčka a špecifiká“ byly v devadesátkách mistrně rozehrané hry o naše bytí, které zákonitě vedlo k tomu, co nyní můžeme vidět na vlastní oči na obou stranách hranice.

      Nemám pocit, že Slovensko je v současnosti na tom lépe, ve skutečnosti tam čnějí až po bradu ve stejných sračkách jako my. Současný dojem, že něco mohou ovlivnit je proti tomu, co už bylo nevratně vykonáno během těch dlouhých více jak třiceti let, jen iluzí (pravda) s reálnějšími obrysy. Moc bych jim přál z těch sraček vybřednout. Také je pravdou, že si teď mohou dovolit více tlačit na pilu, ale kdo ví, jak při jejich povaze to tam nakonec dopadne vzhledem k té tam vzájemné nenávisti, kterou dotáhli až k nepovedené vraždě politika?

      1. Nerozporuju Váš pohled na tyhle věci.
       Jen je máme /ty pohledy/ rozdílné.
       Vy jste mluvil s dělníky na stavbách, my s těmi Slováky žijeme každodenně. Stovky a tisíce z nich k nám dennodenně přijíždějí /většinou projíždějí/ za prací. Samozřejmě, už ne ještě hluboko nad ránem autobusy do ostravských hutí a dolů, jako „kdysi“, už jsou to auta s registračními značkami Čadce, Žiliny i dalších okresů, částečně zaměstnanci různých podniků u nás, částečně živnostníci.

       Pokud jde o tu „nenávist“, máte pocit, že u nás je tomu jinak? Že pokud by v příštích volbách Sestavoval vládu a postavil se liberálně progresivistickému zlu /které je u nás zažrané ještě asi hlouběji než na Slovensku/ Babiš podobně razantně jako vláda Roberta Fica, že by mu nehrozil podobný nebo ještě horší osud? Pravda, Slováci jsou mnohem impulzivnější než my, ale sehrála v případě pokusu vraždy Fica roli skutečně slovenská impulzivnost, nebo to bylo „něco jiného“? – /já preferuji tu druhou možnost/.

       Četl jste dnešní koment Pluta https://web.litterate.cz/nejsem-nestranny/#comment-293722
       jakou podobu ten hnus u nás dokáže na sebe vzít? Myslíte, že pokud by „jim“ někdo jejich progresivisticko liberální hnus chtěl vzít jako ztělesnění současné slovenské státní moci Fico, že by se nenašel nikdo, kdo by byl ochoten proti „cíli“ zvednout zbraň?

       No nic, smíříme se s těmi rozdílnými názory, vždyť jde ve skutečnosti o hovno, nemáme na to nejmenší vliv.
       L.

       1. „Pokud jde o tu „nenávist“, máte pocit, že u nás je tomu jinak?“ .

        Z čeho mého soudíte, příteli, že „mám pocit“, když jsem bez obalu napsal:
        „…až po bradu ve stejných sračkách jako my“!

        Nejen dělníci na stavbách, ale i slovenští zdravotníci, s kterými jsem přišel pracovně do styku v nemocnicích. Téměř všichni rozdělení kritizovali a ti, kteří souhlasili s rozdělením, stejně svůj souhlas doprovodili až téměř s povzdechem, že mělo být vypsáno referendum, aby ten rozchod byl neoddiskutovatelně na t u t y.

        Pokud by tomu tak bylo, i já bych se jako demokrat se skřípějícími zuby shýbl … stejně jak jsem to udělal po našich parlamentkách, které vynesly do čela tu současnou zkázu. Takhle si klidně mohu dovolit tvrdit TO o tom komplotu s tou „pomlčkou a so špecifikami“ politických špiček a jejich našeptávačů!

        1. Opět nenamítám, respektuju.
         K tomu referendu, co nebylo – já si naopak myslím, jsem přesvědčen, že je dobře, že nebylo.
         Příznivci i odpůrci rozdělení tak mají důvod za tím vidět jen ty dva – Klause a Mečiara. Jedni je za to blahořečí, druzí jim za to nemohou přijít na jméno.
         Ale obojí padá jen na jejich hlavy.
         Dovedete si představit, že tihle by si jako Pilát Pontský „umyli ruce“ a nechali tu odpovědnost rozhodnutí na lidech obou národů? To bychom to šílenství, kdy jeden nenávidí druhého, kdy spolu nemluví jednotliví členové rodin, anebo když už spolu musí žít, tak se absolutně vyhýbají mluvit o těch politických otázkách, měli o víc jak třicet roků dříve. A možná i s tím krveprolitím, jak jsem ho vzpomínal, jak k němu v podobných situacích docházelo jinde v Evropě a dochází po celém světě.
         Způsob našeho rozdělení federace na dva unitární státy je ve světě dáván za příklad.
         Nemůžete to nevědět.
         Takže jen zopakuji – „hovno už na tom záleží“.
         Ale tu „komůrku“ si i tak ponechám.
         L.

 21. Tohle stoji za povsimnuti. Nenapadne nastinena budoucnost: klid a poradek!
  Po tom sahne vetsina stredni tridy, staci jen prijmout zvyky, ne nepodobne tem krestanskym.
  Zavladne cistota, rad a bezpeci, kdo by o to nestal.
  A netreba byt militantni, ani fanaticky, o to nestoji ani vetsina muslimu. I vlazna vira se pocita, je-li podlozena odpovidajicim jednanim na verejnosti.
  „Problémovou čtvrť ovládl islám. Vrací se tam klid a ze Švédů je malá menšina“
  Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/svedsko-rosengard-islam-cizinci.A240601_142506_zahranicni_dyn
  A docela bych se i vsadil, ze bydlet v takove bezpecne ulici bude casem terno a ceny nemovitosti tam pujdou ostre nahoru. Ale nevezmou tam kazdeho, pochopitelne, v zajmu udrzeni poradku. Preferovany budou rodiny s malymi detmi.

   1. No a ja si prave myslim, ze tak za dve generace projevi domorodci z ostatnich neklidnych a nebezpecnych enklav zajem v takovych ctvrtich bydlet. Ziskaji pro sve rodiny klid, bezpeci a predevsim nizke dane. Vymenou za pristoupeni na mirny islam, coz pro duchovne zdecimovane domorodce nebude nejen problem, ale dokonce radostna vyzva.
    Zamerne nepisu o konverzi, nebot krestantvi (zvlaste to reformovane) je uz dute a domorodci jsou vse mozne, jenom ne krestane. Tedy prijeti, nikoliv konverze.
    Generace islamskych fundamentalistu vymre a mladi muslimove budou chtit taky kalit, jako bezverci.
    Byvala ghetta se stanou bajecnym mistem k ziti, kontrolovanymi umirnenou muslimskou tradici.
    A takto nevinne a ochotne bude Evropa prevzata.

    1. Je to jak v románu Válka s mloky.

     Vy jste nás chtěli.Vy jste nás rozšířili po celém světě.Nyní nás máte.Chceme s vámi vyjít po dobrém.Budete nám dodávat ocel na naše vrtačky a krumpáče. Budete nám dodávat třaskaviny. Budete nám dodávat torpéda.Budete pro nás pracovat. Bez vás bychom nemohli odklidit staré pevniny. Budete s námi pracovat na odbourání vašeho světa. Nás je mnoho, potřebujeme prostor.

     Čapek dokonce předpověděl o 11.září. akorát se trochu sekl. První výbuch podle něj byl 11.listopadu.

 22. Dobré zprávy. Na Seznamu plačou, že v Rakousku apokalypsa.

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/volby-eurovolby-rakousti-populiste-ukazali-svou-vizi-apokalypsy-a-miri-k-historicke-vyhre-252828#dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=abtest244_hpdop_comments_varBB&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

  U sousedů zvítězí ve volbách agresivní populisti FPÖ. V překladu do normální řeči protimigrační strana, která odmítá green dealové hamotiny, LGBT a nehodlá podporovat pokračování války na Ukraině.

  Orbánovo Maďarsko, Ficovo Slovensko, nyní Rakousko, to se nám to rozpadlé R-U hezky mátoří.

  Kdypak se přidáme?

  1. Kdyz uz jsme u aktualit, pak pomerne nejasna situace panuje okolo uziti zapadnich presnych strel na ruskem uzemi a okolo zasahu ruskych strategickych radaru.
   Biden udajne povolil ostrelovat presnymi navadenymi strelami jen blizke pohranici (Belgorod ano, Kursk ne).
   Belgorod si tak zrejme vymeni misto s Doneckem, coz neni presvedcivy vysledek kampane (Putin: Cilem SVO je ochrana obyvatel Donbassu).
   K radarum se vyjadruje Simplicius:
   https://simplicius76.substack.com/p/sitrep-52424-situation-turns-critical
   Podle nej:
   „Ale proč by se tím mělo Rusko najednou znepokojovat? Ukrajina se již nějakou dobu pokouší zasáhnout ruské cíle bez valného úspěchu. Protože nyní Ukrajina zažívá vážný úspěch. Již dříve jsem informoval o problémech ruského S-400 proti střele ATACMS: problémy se pro Rusko mnohem zhoršily. S-400 jsou nyní pravidelně likvidovány stěží zastavitelnými ATACMS.“
   Utoky na radary mely zrejme jen otestovat schopnost PVO. Coz se stalo, tudiz lze predpokladat, ze utoky na strategicke cile prestanou (to uz je moje poznamka).

   1. Neco z ruskych vlasteckych webu:
    „Nikdo si neklade za cíl zničit Rusko – to je příliš nereálný úkol, který vyžaduje kolosální výdaje zdrojů s velmi nejistým výsledkem.
    Úkol je to docela pragmatický: před námi je přeformátování světového řádu, protože ten současný nelze opravit. Velký počet zájemců o účast na rozvoji parametrů a podmínek nového světového řádu mimořádně ztěžuje úkol budoucí konference definovat tento řád. Proto je nutné vymazat řadu potenciálních účastníků těchto jednání z rady, setrvat v úzkém složení, rozvíjet a přijímat nová pravidla a vytvářet struktury budoucího světového řádu na další století a půl.
    Pak je uvalte na všechny ostatní a nabídněte, že vstoupíte do nového řádu souhlasem s jeho pravidly.
    Cílem konfliktu na Ukrajině pro Západ je vytvořit z Ruska obraz člověka zasaženého morem, který musí být držen v úplné karanténě. Blokáda, sankce, stigmatizace ruských občanů po celém světě prostě pro samotný fakt jejich občanství je již realitou. Pokud budou naši lidé znovu oklamáni a vyprovokováni k použití jaderných zbraní, bude to prostě svátek a dar pro Západ, protože to dá nový impuls a impuls k uzavření Ruska a v budoucnu ke zvýšení problém převodu jaderných zbraní pod mezinárodní kontrolu.
    Uzavření Ruska zaručuje jeho nepřítomnost na poválečné konferenci k vytvoření podmínek pro nový světový řád, a když bude vytvořen, bude Rusko „odpečetěno“ a bude mu nabídnuto, aby se připojilo k již existujícímu řádu – ovšem ve vedlejší roli. Jak Německo, Japonsko, Itálie vstoupily do současného světového řádu… Z účastníků Postupimské konference byl vyloučen i formální vítěz 2. světové války Francie, stojí za to připomenout. Mimochodem, proto Macron nyní docela vesele vede svou partu – bojuje o místo u tohoto stolu.
    Nikoho ale nenapadne zničit Rusko – vyřešit problém nastolení nového světového řádu, to není nutné, je to obtížné, drahé a nedává to smysl.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *