17 července, 2024

Třetí únorové úterý o vrstvách opozičního myšlení

Podat vysvětlení k události, která už proběhla, to zvládne každý lidový vypravěč. Analytik podá k proběhlé události takové vysvětlení, které zároveň ukazuje, jak budou věci pokračovat. Nebo svoou analýzu publikuje PŘED tím, než se událost stala.

Proto jako komentář k včerejší akci zemědělců připomínám text, který jsem napsal před několika měsíci.

O třech vrstvách opozičního myšlení

Jak je možné, že se drtivě převládající lidová nespokojenost nepromítá do volebních preferencí? Jak je možné, že miliony lidí zděšených a rozhněvaných jednáním vládní oligarchie, jsou připraveny znovu volit stejné strany?

Někdy se setkávám s pokusem o vysvětlení, založeném na tom, že ti lidé jsou prostě hloupí, mají vymyté mozky apod. Jenže mentálním selháním lze vysvětlit jednání jednotlivců. Pokud se zdánlivě iracionálně chovají statisíce nebo miliony lidí, znamená to, že je v chodu nějaký mechanismus, kterému nerozumíme.

Pokusím se v dnešní poznámce k takovému vysvětlení přispět. Bez nároku podat vysvětlení úplné. Prostě ukážu jeden z faktorů, který hraje významnou roli.

Opozice totiž sestává ze tří skupin, které jsou mentálně odlišné natolik, že je pro ně velmi těžké až nemožné spolupracovat jinak než na úrovni jednotlivých dočasných projektů. Viktor Orbán a Giorgia Meloni mohou společně hlasovat v nějakém evropském sporu, ale těžko si představit, že by spolupracovali ve stejné vládě nebo dokonce ve stejné straně.

První vrstvou opozice jsou ti, kdo odmítají některé konkrétní kroky prosazované vládnoucí oligarchií (volná migrace z muslimských zemí, povinná elektromobilita, transgender na základních školách apod.), zároveň jsou ale věrnými příznivci současného politicko-ekonomického uspořádání. Budu je nazývat LOAJÁLNÍ OPOZICÍ. Občas požadují i personální změny, ale jen toho typu, že by byl premiér Fiala nahrazen třeba ministrem Blažkem nebo hejtmanem Kubou. Celkově jsou podle nich věci nastaveny správně, jen je třeba odmítnout některé konkrétní politiky. Takové lidi najdeme v ODS, v KDU-ČSL nebo třeba v ANO. Mluví za ně média jako Echo24. Na evropské úrovni je takovou političkou italská premiérka Meloni.

Pak je tu OPOZICE PROTISYSTÉMOVÁ. To jsou lidé, kteří se domnívají, že zmíněné šílené politiky (volná migrace, green deal atd.) jsou nutným důsledkem současného politicko-ekonomického uspořádání a že je tudíž důležité cílit na celkovou transformaci společnosti a na zlomení současných struktur moci. S tím souvisí i požadavky na poměrně radikální ekonomické reformy s cílem zkrotit banky a nadnárodní korporace. Je pro ně nepřijatelné i současná liberální podoba školství, médií, justice apod.

Nejvýraznějším představitelem tohoto směru je Viktor Orbán. V roce 2016 jím byl Donald Trump (než se nechal ochočit a smířil se kritikou jednotlivých osobností a kauz). V českém prostředí je najdete v ANO (kde se zdá, že jich přibývá), v KSČM a částečně v SPD. Nemají žádné médium, nicméně jejich pohled se občas prosazuje v Časopise Argument, případně na X.TV.

Kontakty obou opozičních skupin jsou velmi obtížné. Loajální opozice pokládá protisystémovou za extrémisty a zrádce atlantických struktur. Protisystémová opozice zase pokládá tu loajální za povrchní až falešnou, se kterou nemá cenu ztrácet čas.

Vše je ještě komplikovanější tím, že uvnitř protisystémové opozice najdeme naprosto rozdílné představy, jak by měla vypadat ta žádoucí systémová změna. Na jedné straně orbánovský model národní smíšené ekonomiky, na druhé straně by tím řešením mělo být, že stát zcela vyklidí pozice a předá veškerou moc nadnárodním korporacím (jak slyšíme od Svobodných nebo z okruhu Institutu Václava Klause).

A pak je tu ještě třetí vlna opozice, v českém prostředí označována jako „alternativa“. Ta vychází z přesvědčení, že nestačí odmítnout jednotlivé ničivé projekty a že ani změna ekonomicko-politického modelu nestačí. Problémem je podle nich celá moderní civilizace, včetně vědy, racionality, matematiky a statistiky, víry v pokrok, ideálu rovnosti, zvyšování životní úrovně atd.

Nejvýraznější spor mezi alternativou a jinými vrstvami opozice se vedl o očkování. Nicméně nejde o pár injekcí. V pozadí je spor o význam celé moderní medicíny, potažmo celé moderní vědy. Je to něco jednoznačně pozitivního nebo jen prodejní nástroj farmaceutických korporací? V posledních měsících vyniká výrazněji spor o roli Izraele, respektive Židů. Pokud totiž věřím, že celá moderní civilizace je zvrácená a nebezpečná, pak představují Židé horší problém než džihád.

I když alternativa občas taky mluví o vědě (a najdeme mezi nimi i pár vědců), jejich porozumění tomu výrazu je naprosto odlišné od toho, jak se používal v posledních dvou staletích. Podle alternativy je věda jeden obrovský podvod, jehož jediným smyslem je ovládání lidí. Mělo by ji nahradit „probuzené vědomí“ nebo něco na ten způsob.

Z toho všeho vychází logický spor mezi antisystémovou opozicí a alternativou. Antisystémová opozice považuje alternativce za docela obyčejné blázny, alternativci pokládají antisystémovou opozici za zbytečnou, případně zrádnou.

V tuto chvíli je v západním světě jen málo významných politiků hlásících se k alternativě. Vycházející hvězdou by snad mohl být americký prezidentský kandidát Robert F. Kennedy.  V českém prostředí najdeme alternativce mezi příznivci SPD. Převažují mezi příznivci PRO a v přibližně desítce pidistran. Zato mají obrovské mediální zastoupení v celé plejádě alternativních projektů s celkem statisíci čtenářů a posluchačů.

A stejný problém. Těm v prvních dvou vlnách se ti lidé jeví jako nebezpeční blázni, kteří nevědí o čem mluví. V očích těch třetích jsou ty předchozí vlny v lepším případě zbytečné a povrchní, jenže možná taky zrádné.

Aby to nebylo příliš jednoduché, zdá se, že vznikla určitá symbióza mezi vládnoucí oligarchií a tou nejradikálnější částí alternativy. Alternativa je sice neustále urážena, ale velká média o ní mluví (zatímco o antisystémové opozici se mlčí). Vlastně je významnou součástí vládní propagandy. Tohle chcete, aby vám vládlo? Tak to raději Fiala, Černochová a Lipavský.

Souvisí to s mainstreamovou tendencí zobrazovat opozici jako mnohem radikálnější, než je ve skutečnosti. Andreje Babiše jako protisystémového a protisystémové osobnosti jako alternativní.

Co z toho vyplývá? Že rozdrobení opozice není otázkou ambicí pár osobností. Tak tomu může být při hádkách uvnitř jedné strany. Ale že se nedaří spojit miliony lidí odmítající politiku Fialovy vlády, to je dáno spíše tím, že mezi různými skupinami jsou principiální rozdíly. I v takových případech je možné stavět aliance, ale vyžaduje to obrovský státnický um. Ten zatím chybí.

Dnes doplním snad jen to, že stavět aliance je něco úplně jiného než se pokoušet toho druhého zmanipulovat, podstrčit mu vlastní vlajku a doufat, že si toho nevšimne.

64 thoughts on “Třetí únorové úterý o vrstvách opozičního myšlení

 1. „Problémem je podle nich celá moderní civilizace, včetně vědy, racionality, matematiky a statistiky, víry v pokrok, ideálu rovnosti, zvyšování životní úrovně atd.“

  Já věřím tomu, že pokrok vede k zániku. Je to ještě víra v pokrok?
  Není moderní civilizace, která nedovede své problémy ani pojmenovat, sama opravdu problémem?
  K čemu je rozvoj top vědy o Higgsově bosonu, když ho doprovází úpadek racionality v obecné populaci?
  ===

  Myslím ale, že článek nebyl napsaný proto, aby se příslušníci opozice rozdělili do těch tří správných skupin, ale abychom se zkusili zamyslet nad motivací a cíli aspoň těch jiných protivládních…. Ostatně nadpis mluví o třech ůrovních uvažování. Člověk by měl občas zkusit uvažovat jako někdo jiný.

 2. Jak to dělají vidláci.

  Když se žene bouřka, vidláci přestanou bušit do klábosnic, odloží noviny, učené knihy, a jdou zachraňovat majetky své, a sousedů.

  Žene se bouřka, co budete dělat zítra?
  Raději se neptám, co jste dělal v pondělí 29.2.2024?

 3. Vědecký a nezaujatý přístup pan Hampl nedodržuje, jak již bylo v jiných příspěvcích řečeno, v pohledu na alternativu, pod kterou se, pravda, vejde leccos, ale hlavně v pohledu na kovidí očkování. Dlouhodobě je mnoho dokladů o zparchantění vědy a vědců politickými tlaky, osobními ambicemi, hlasováním, granty atd. V určité míře to bylo asi vždy, ale byly samoočišťující mechanismy, jako např. svobodná diskuze, recenzní časopisy apod, což se stále více a více bortí. U oteplovací ideologie lze vysledovat toto borcení již v době před 20 lety prezentováním a politickým přijetím zfalšovaného hokejkového grafu, čehož důsledky se kumulují stále víc. A očkování proti kovidu je zdárným pokračováním těchto trendů, přičemž lží a manipulací lze opět dokladovat mnoho (novou rešerši dělat nebudu, i když to je moje bývalá profese). Proto mne velmi mrzí přístup páně Hampla k této otázce, protože to vypadá, že se s ní není schopen nebo ochoten argumentačně vypořádat. Nicméně číst jeho produky budu dál …

 4. Toto je příspěvek pro ty, kteří jsou v práci obklopeni liberály a tvrdými sluníčkáři jako já:

  Myslím, že cesta vede přes pomalé sdělování názorů a postojů neradikálním liberálům v bezprostředním okolí a v pracovním kolektivu. Jde o to, že se jedná o lidi, kteří jsou ve své sociální bublině a navzájem se utvrzují ve svých názorech, čímž se posilují. Knižně řečeno- „všechno je zalité Sluncem“. Potíž nastává v okamžiku, kdy se v jejich kolektivu objeví někdo, koho sice mají rádi, dobře se jim spolupracuje a chodí spolu po práci na tenis nebo na pivo, ale už nevykazuje stejný náhled na svět jako oni. Takto vzniklá disproporce může narušit jejich sociální bublinu a ve výsledku i „jedině a vždy správný“ náhled na svět, protože najednou vidí, že i člověk, který podle jejich měřítek neměl být dezolát, nevypadá jako dezolát a podle jejich propagandy ani nemůže být dezolát, najednou vykazuje „dezolátní“ názory.

  Jinými slovy, říkám, že je potřeba se začít pozvolna odkopávat a po kapkách titrovat své názory liberálům a intelektuálům ve svém okolí. Prvotní reakce bude, samozřejmě, hysterická, ale po čase se hrany otupí. Důležité je se nehádat a vydržet s nervy.

  Třeba u mě to bylo tak, že se mě nedávno moji hard-core sluníčkoví kolegové ve věku 35-45 let zeptali, jeslti jsem slyšel Putinův projev. Oni ho totiž poslouchali ve zkrácené verzi kdesi na Twitteru a pak už to prý nešlo vydržet. Řekl jsem, že ano, a že mi tam z historického hlediska nic nesmyslného nepřipadá- nic víc dalšího jsem neříkal. Následoval hysterický výslech na téma :“Proč si to myslíš ?!“ a „Nevymyl ti Putin během těch 2 hodiny mozek ?“ Nehádal jsem se a bylo vidět, že řada z nich je dost zaražená…najednou bylo narušené jejich vnímání jakoby se objevila chyba v Matrixu.
  Další věc byla, když se mě zeptali na protest zemědělců. Řekl jsem jenom, že jim rozumím, a že některé nařízení EU jsou fakticky nesmyslné. Opět stejný postup: Hysterie- zklidnění- zkoumavý pohled- narušení sluníčkového světa a kolektivu.
  Asi si říkáte, proč to nevybalit rovnou a proč to takhle titrovat ? Jednoduše proto,že kdyby to na ně člověk vybalil naráz a rovnou se odkopal, tak se v jejich světě ihned zaškatulkuje do komůrky : dezolát, putinovec atd. Tím by vlastně potvrdil jejich vnímaní světa a oni by přestali poslouchat
  Pomalým titrováním a narušováním jejich vnímání a informačních panelů je znejistíte, nutíte je přemýšlet a nutíte je k tomu nevidět svět černobíle- ptají se „Jak je možné, že můj inteligentní kolega, který žije stejně jako já a nevypadá jako dezolát má občas takové dezolátní názory ? Není jich náhodou víc ? “

  Toliko můj příspěvek pro všechny, kteří jsou „za nepřátelskou linií“ jako já.

  1. Jsem ve stejné situaci a vnímám to velmi podobně 🙂

   Taky jsem obklopen většinou, snad ne přímo fanatických sluníčkářů, ale spíš „normíky“: lidmi kteří v zásadě a bez pochybností přijímají vše co jim sděluje mainstream – COVID hrůza, očkování potřeba, Rusko je Zlo, Ukrajinci ubozí chudáci co statečně bojují proti Mordoru, potřebujeme trvalou udržitelnost …

   Já nemám problém hned z fleku přiznat že jsem euroskeptik a dezolát, ale (zejména pokud je to „první případ konfrontace“) odmítám svá postoje jakkoliv vysvětlovat nebo rozvíjet. Chybou je nechat se vtáhnout do polemiky hned na začátku, a obzvlášť pokud ste jediný proti hejnu „normíků“. Jednoduše řeknu že je to na dlouhé vysvětlování a nemám na to čas a chuť. Když se pak k tématu později vrátíme, řekněme v dialogu, dá se postupně pokračovat a „titrovat“.

   Co se mi osvědčilo je zeptat se těchto lidí otázku: „Kdo podle Vás s největší pravděpodobností zničil plynovod Nordstream?“

   Toto je pro mozek obvyklého liberála šach-mat: Nelze popřít, že se to stalo; nelze to zahovořit jako prkotinu která nestojí za řeč; nelze popřít že to Evropanům ublížilo; představa že to udělali „přátelé a spojenci z USA“ je pro normíky herézou; a jakékoliv jiné vysvětlení je natolik debilní, že mozek průměrného liberála jej nepřijme když se nad tím byť jen trochu zamyslí. A tento proces krásně naleptává onu bublinu.

  2. U nás se „jen“ asi tak polovina lidí projevuje aktivně sluníčkářsky . Ti, kdo nemají potřebu se pohoršovat nad Putinovými zločiny ze včerejších zpráv, ode mne dostali na Vánoce Hamplovy Poznámky o elitách, válce a míru. Ono je to i trefný popis korporátní reality.

   Taky se mi mezi 1500 kolegy podařilo najít jednoho dezoláta dík placce „Vidlákovy kydy“…

 5. „Mechanismus“, který pan Hampl zamlžuje.

  Rada pro zahraniční vztahy (CFR) byla založena v roce 1921 skupinou
  „amerických“ průmyslníků, bankéřů a právníků, hlavními pachatelé, fasisté:
  Carnegie Foundation a
  Rockefeller Foundation (jednotlivci, kteří zastávali vedoucí pozice v těchto nadacích), newyorští bankéři
  John P Morgan Jr. (a jeho muži), .
  Paul Warburg, Norman Davis a
  Otto Kahn,
  John D. Rockefeller, Elihu Root (první prezident Carnegie Endowment for International Peace, bývalý státní tajemník), John W. Davis (hlavní partner Morganovy právnické firmy Davis Polk, Wardwell, Gardiner & Reed; předseda Carnegie Endowment for International Peace; správce Rockefellerovy nadace v letech 1922 až 1939), Paul D. Cravath (vedoucí Rockefellerovy právnické firmy Cravath , Swain & Reed Moore“), Edwin Fgay (děkan Harvardské obchodní školy),
  John F. Dulles (budoucí předseda Rockefellerovy nadace a ministr zahraničí) a jeho starší bratr Allen W. Dulles (prezident Rady (1946-50) a budoucí šéf CIA) .

  Po mnoho desetiletí je
  CFR hlavním doupětem západního globalismu a amerického imperialismu. Velmi velká, vlivná a polouzavřená organizace,
  – 5,2 tisíce individuálních členů plus
  – 120 nadnárodních korporací. jedna z prvních a nejsilnějších propagandistických a analytických struktur nejen v USA, ale i ve světě, má mezinárodní síť (Rada rad a Evropská rada pro zahraniční vztahy).

  Aktivity z velké části leží ve stínu, utvářejí politiku Demokratické strany, mají menší vliv na Republikánskou stranu a produkují personál pro nejvyšší vrstvy moci. Americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová tehdy vyhrkla, že
  🕎 Rada říká ministerstvu zahraničí, „co by mělo dělat a jak by mělo myslet“.
  financující nadace, „továrny na myšlenky“, miliony nevládních organizací a jejich zástupci jsou globální sítí, a proto je
  Rada pro zahraniční vztahy sítí v rámci sítě, její členové a zástupci jsou všude.

  členové Rady pro zahraniční vztahy,
  🕎Bilderberg Club a Trilaterální komise se významně podílely na rozvoji a prosazování „vědeckých“ neoliberálních konstrukcí a tezí o odumírání role státu ve světě globalizace, uvržení státu do smetiště dějin,

  https://aftershock.news/?q=node/1347366

  https://boosty.to/vlamas/posts/f2a095fd-6d54-48c2-9642-f8047ac305b0

 6. Babiš se v případě Vrbětic a kamuflážní „cesty“ Hamáčka do Moskvy pro Sputnik zesral v přímém přenosu.
  Pak vyhlásil „sankce“ v idiotské představě podpory z EU. Tam si klepali na čelo.

 7. Problém můžu mít s „vědou“ nikoli s vědou. Pohlaví jsou dvě, nikoli desítky gender, jak debilizuje Koser Nostra. Covid je organizavaný zločin té samé mafie.

  OPOZICE PROTISYSTÉMOVÁ; spenisty vytuněný ANOfert

 8. Kampak asi patřím, když jsem pro SPD a vědu chápu přesně stejně, jak se brala za posledních 200 let. Je mi sympatický Izrael a djihád mám za to nejhorší zlo.

  Jo a nazývat se alternativa mi přijde trochu křivácký, jako by dnešní vláda měla jen jednu alternativu a ostatní byli ti falešní.

 9. Vzkaz Vidláctvu:

  Nepropadejte depresím, neplýtvejte silami. Buďte svorni. A především,
  milujte se a množte se. Jen vy máte zdroje pro třebaže skromné přežití. Nezbavujte se jich.

  To je jediný účinný způsob jak zvítězit nad hlasateli a šiřiteli malomyslnosti, beznaděje a zániku.

  Je jediná osvědčená cesta ze které se nenechte odlákat. Tou cestou je přežít je. Nechte je ať sami vyhynou v souladu se zhoubnou ideologií, kterou jsou nakaženi. Kterou šíří vládnoucí „elita“ „vyvolených“ ve snaze aby na ni zbylo víc zdrojů.

  Tím nejcennějším je vaše budoucnost, kterou máte ve svých dětech. A v dětech jejich dětí….

  Jen ti budou tvořit národ. Řekněme, že například Český.

  Významným zdrojem národního obrození byl venkov. Vaši předkové. Narodili jste se jen proto, že oni žili jak žili.

  Žijte tak aby to samé o vás v budoucnu mohli říci vaši následovníci.

  Milujte se a množte se. Pak budoucnost je vaše.

 10. Prosím, kdy se opět objeví Staro a Mladočeši? Jejich nehynoucí zásluhou bylo Rakousko-Uhersko (a Česko někde v pr…). A nenastal už konečně čas na skutečný novinářský dům něco jako Krameriova expedice?

   1. A proč by ne? Nalezneme třeba rukopis o tom jak Putin platí Nutellína aby to tu oslabil. Klidně i azbukou.

 11. Druhé úterý bylo takové vlažné, filozofické a myšlenkově řídké, tudíž nebylo o čem vést diskusi.

  Třetí úterý je naopak plné odvážných myšlenek, leč míjí se podstatou problému.
  Ač to je zde odmítáno, mnoho let dozadu o osudu budoucnosti vždy rozhodovala ekonomika. Nakonec máme příklad na Ukrajině. Vznešená slova západu a EU nezajistí Ukrajině vítězství, ale síla zbraní, což má opět původ v ekonomice. Silná ekonomika dodá více zbraní jež zabijí více protivníkových lidí a to až do stavu, kdy se jich k zabití nedostává, přesně tak jak to v současnosti můžeme pozorovat.

  Shrnutí: pokud nenajdeme „nějaký“ jiný ekonomický model, bude vždy dostatek prostoru pro filozofování, co je příčinou současného neradostného stavu.

 12. Takze pan Hampl se rozhodl postavit hastrose jmenem alternativa, a pak do neho tepat. Uz ty otepky slamy litaj!

  Dalsi duvod, proc bychom si meli promluvit o tom zakladnim, na cem alternativa stoji. JInak to pro nas budou definovat ti, co nam nepreji.

  1. Hampl ale neříká, že alternativě nepřeje.
   Nabízí nezaujatý (a myslím, že i celkem výstižný) pohled na různé opoziční vrstvy. Je to přehledné a srozumitelné.

   Proti Vidlákovu nadšenectví nabízí Hampl nadhled. To není na škodu.

   1. Já myslím, že ne. Pan Hampl se buď hodně mýlí, nebo záměrně kalí vodu. – Co z toho dvojího je blíž pravdě, nedokážu rozhodnout, ale to je asi jedno.

     1. Kalí vodu… Napsal jsem přece, že to nedokážu rozhodnout. Když nevím, tak nevím.

      Polemizovat s článkem nebudu, z mého pohledu to nemá smysl. Výchozí předpoklady mně připadají vadné a přitažené za vlasy.

       1. AN: to není nic proti vám. Naopak s vámi souhlasím.
        Jen si po přečtení toho článku připadám jak Josef V.
        Nebo třeba:
        „Fzdejte se a nyc se fám nestane!“

     2. Bez ironie otázka. Můžete, prosím, ukázat čím novým, co jsme předtím nevěděli či nečetli, nás inspiruje k přemýšlení ?

    1. Alefe děkuji, potěšil jste mne. Já čtu ten článek a nechápavě kroutím hlavou. Paleta od vyslovených lží ( Problémem je podle nich celá moderní civilizace, včetně vědy, racionality, matematiky a statistiky, víry v pokrok, ideálu rovnosti, zvyšování životní úrovně atd. ) po pro mne totálně matoucí věci. Jestli je chyba na vysílači nebo příjmači nevím, ale tohoto autora asi příště vynechám.

     1. To jsem nepochopil, zkuste znovu.

      Napsal jsem:
      „Já myslím, že ne. Pan Hampl se buď hodně mýlí, nebo záměrně kalí vodu. – Co z toho dvojího je blíž pravdě, nedokážu rozhodnout, ale to je asi jedno.“

      Vy odpovídáte:
      „Jde-li o přežití, tak Vidlák.“

      To mi nedává žádný smysl.

       1. To jste nepochopil Alefův příspěvek, byly tam jiné dvě možnosti. „Pan Hampl se buď hodně mýlí, nebo záměrně kalí vodu.“

    2. Je to spíš ta druhá možnost. Chce budit dojem nestranného pozorovatele, ale pasáž o alternativě prozrazuje jeho zaujatost. Hodnocení alternativy je mělké, s despektem, problematika vědy je vyložena povrchně. O pravdě se nehlasuje, ale konformní, prorežimní „vědci“ (a nejen oni) by hlasovali tuze rádi.

     O tom, jak financování vědy ovlivňuje postoje tzv. vědců, pan Hampl cudně pomlčel a přitom je to dost podstatná věc, ovlivňující, spolu s morálními kvalitami, do které skupiny se kdo zařadí. Zřejmě se pan Hampl za svého druhu vědce považuje, ale pokud jde o statistické rozdělení morálních kvalit vědců, nebude to moc odlišné od ostatní populace. I mezi vědci jsou stejným procentem zastoupeni darebáci, kariéristé a lháři.

     Pan Hampl, zdá se, je s celkovým směřováním civilizace, v zásadě spokojen (a tak na alternativu také z venčí pohlíží – ale ono je to zevnitř mnohem plastičtější, než se jemu zdá).

     Pan Hampl také čtenářem manipuluje neadekvátním srovnáváním pojmů z různých kategorií. Například „židé versus džihád“. Správně by bylo „židé – muslimové“ v jednom srovnání, „Židé – Arabové“ ve druhém a „džihád – sionismus“ ve třetím. Náboženství jako takové ani národnost však problémem nejsou a pokud jde o militantní islám (a jeho projev džihád) nebo sionismus (vlastně druh rasismu), jsou dost problematické oba. A nemělo by tomu tak být jen pro alternativu – pokud ano, dává to alternativě vlastně za pravdu.

     A to jen namátkou, asi toho bude víc…

   2. Pan Hampl je nekonečně povrchní takový poloalternativní Kovy…“ Spor mezi antisystemovou opozicí a alternativou“ jak se to parametrizuje? Natož pak kvantifikuje?

 13. Pan Hampl to tradicne slizne…(to je ma analyza predem 🙂
  Dole jsme se bavili o tom, proc by meli lide odeprit poslusnost vlade, kdyz padaji na hubu.
  V roce 1989 na hubu nepadali a presto revoltovali.
  Podle meho jsou dulezitejsi, nezli pad na hubu, nesplnena ocekavani.
  V okamziku, kdy vlada neplni NEPSANOU dohodu, lid ji vypovi a zacne revoltovat.
  Od vlady Petikolky lide cekaji, jednoduse receno, snizeni zivotni urovne a priblizeni se k Zapadu.
  A to jim Petikolka zatim dava- nutnou drahotu vyvazuje zapadnim green dealem, s cimz jsou lide spokojeni.
  Predstava, ze spolecnym/ sjednocujicim tematem odporu proti vlade bude prave green deal, je v zasade chybna, neni to tak. Ne, ze by ho lide vitali a milovali, ale zatim jim nevadi (a proti v nem skryte ekologii spravne nic nenamitaji).

  1. Podvod ze strany elit (nedodrzeni dohody) je lidem chapan jako duvod k odporu, zatimco v utazeni si opasku (cenzure atd.) jsou rezervy vysoke a ani vysoky propad k revolte nevede (pokud nebyl soucasti dohody, coz zde nebyl).

   1. Skoro vsichni, nebot vetsiny se nedotyka.
    Tenhle protest zemedelcu selhal proto, ze nemeli podporu verejnosti.
    Odpor ke green dealu je alternativou precenene tema, vetsinu obcanu to nezajima.
    V green dealu se totiz skryva mnohe, ale neni to videt. Zatim se zlehka ozvala tepelna cerpadla, se kterymi si zlate rucicky poradi a kdesi za obzorem hrmi elektroauta.
    Zhmotneni green dealu v drahote neni vnimano jako dopadek green dealu, ale nutna platba za nase smerovani na Zapad.
    A zbavili jsme se Babisova rozhazovani a zadluzovani budoucich generaci, nezapomente.
    Je to bohuzel tak, Petikolka zatim dava lidem to, co si spolu dohodli.
    Neberte to podle sebe, ale rohlednete se a zhodnotte. Avsak nezapomente, ze reptani je soucasti ceske pratelske konverzace, nikoliv vyjadrenim zasadni nespokojenosti.
    Zplesnivela nam rajcata, zemrela tchyne a k tomu zdrazilo mliko.

     1. A proto vetsina nepodporila demonstraci proti green dealu.
      Clovece…
      Anebo ji podporila tak, ze se o ni nezajimala, i to je mozne.
      Anebo demonstraci podporila vasnive a vsechno dobre dopadlo a od zitrka zlevni energie.
      Anebo jsme zapalili dalsi svicku a lidem se oteviraji oci.
      Tohoto jsem se bal od zacatku: kazda prohra je alternativou vychvalovana jako mala vyhra.
      Snad je pak jasne, proc se takovehle spolecenske proudy nemohou sjednotit.

   2. Myslím že fotovoltaika by se prodávala i bez greendealu. Podle mého to není špatná věc, reputaci ji poškodilo napojení na greendeal.

   3. Vidláci se sice pomalu, ale solarelektrifikují. Cena za nezávislost. Aby v případě nutnosti pokryli kritickou spotřebu.

  2. V roce 1989 se jednalo o “barevnou revoluci” naplánovanou a řízenou KGB za pomoci Moskvě loajálních častí aparátu a STB.

   Však to i nový režim velice dobře popsal ve “zprávě o událostech 17 listopadu” akorát aby se neznemožnil, tak nakonec napsal “STB se události vymkly”. Nevymkly, přechod na kapitalismus byl cílem a byl splněn.

   Většina obyvatelstva by by chtěla nějakou variantu smíšené ekonomiky a demokratického socialismu no ale ta o ničem nerozhodovala. Ještě pamatují jak jeden z hlavních argumentu byla Homolka čili lepší zdravotní péče pro privilegované. Jak blbí jsme byli…

   1. Barevna, nebarevna, to nereste.
    Lide vysli na namesti, nebot je komunisti zklamali a z duvodu chudoby to nebylo.
    Jdete po podstate veci: proc lide zacali revoltovat a ne, kdo je k tomu navedl. Podstatna je mira a puvod nasranosti, nikoliv jmeno svudce, ten se musi vzdy oprit o neco realneho.

 14. Proč lidé volí u voleb nelogicky je celkem zřejmé. U voličů dochází důsledkem stresu či odkládaného rozhodnutí k přetížení nervové soustavy, vypnutí racionální části mozku a nastupují emoce. Dá se říci, že pravý hák jim dala jejich amygdala. Do těch emocí se promítá osobnostní nastavení, co si o sobě volič myslí a jak se chce prezentovat vůči okolí. Pak se snadno stane, že pravicově orientovaná městská chudina zcela nelogicky volí proti svým zájmům.
  U volebních lístků je nejvhodnější kombinace výběru rozumu a náhody. Volič si v klid a pohodlí odmova vezme všechny volební lístky, co obdržel. Listuje jimi, torchu přijatelné odkládá na jednu hromádku, zcela nepřijatelné rovnou vyhazuje. Pak provede u trochu přijatelných druhou selekci, popř. ještě třetí, až mu zůstanou 3 až 5 lístků. U nich už potom ztrácí čas s rozumovým posuzováním a nastává prostor pro výběr podle toho, kdo se dostane přes 5 % hranici. Když mu ještě zde zůstane v ruce více volebních lístků, je čas zapojit náhodu. Z těch zbylých několika jednoho vybere.
  Může ještě udělat kontrolu, zda jej vylosování potěšilo či zarmoutilo. U zarmoucených lístek vyhodí a losuje znovu. Pokud jej vylosovaný lístek potěšil, má vybráno.
  Nejhorší a lítý vnitřní boj se u voliče odehrává, když má v ruce poslední lístky stran, které jsou mu sympatické všechny. Je zbytečné trávit čas porovnáváním, lepší je rovnou losovat. Volba bude stejně skoro vždy v souladu s přáním voliče.

  Rozdrobená a rozhádaná opozice je snem každé vládní strany, i kdyby různorodý slepenec spojovala jen láska k vládním korytům. Divide et impera pořád platí.

  1. Pokud je volič jasně názorově vyhraněný, určitě nevybírá mezi volebními lístky losováním. To je pevné jádro voličů všech politických stran.
   Pokud názorově vyhraněný není, podívá se na pár předvolebních diskusí a hlas dá tomu, kdo má nejhezčí kravatu. Po volbách se pak diví, co to zase máme za vládu …

  2. Městská chudina volí proti svým zájmům… osobnostní nastavení…tak. o to jde . posledních 30 nebo 5000 let. Povrchní odpověď jsou blbí ale nikdo není blbý takže špatně.

   1. No tak ti přicuclí k televizním obrazovkám rozhodně. Pak si pustí ČRO, kde Tachecí jim doladí co si mají myslet.

  3. Clanek tentokrat mene poucuje a vice vysvetluje a osvetluje mysleni a nazory na
   nynejsi stav u nas.
   Mysleni a poctivy lze respektovat prijmout a neco vodblabolit zpet.
   Autor ma ty svoje veci ,ale porad nediskutuje. Je voddelenej a tak zaostava.
   To porad visi kolem ,mezi autorem a ctenari ,ucitel nema cas pro same poucovani
   ve skole, odpovedet zackovi. Ktery touzi se dozvedet. Sou osnovy.Je odcizenej.

   Domnivam se ze nejde o tri vyhranene skupiny a zivot to ani nedovoluje.
   Ze se to jen hodi. Autor touzi si veci urovnat ,ma rad poradek a tridit do skatulek.
   Taktika udelat dojem na zaky.
   Opozice a veskera je maglaz. Tridit se neda ,nejsou zadne viditelny hranice…
   A to je v casech jako dnes normalni..Vode zdi ,ke zdi.
   S velkou davkou chaosu a denne novych situaci,.

   Madia /vystridali media /, mad je silenstvi/,klamou ,radi lzou ,kdyz nemusi do krizi , opozisti taktizujou ,aby zprznenejma volbama neskoncili a nekdy se spletou ,reknou co si mysli, na nas, ktery se musime kazdej potykat a registrovat s udalostmi.

   Autor vymrstuje opotrebovane vcerejsi klausy a babise ,kteri jiz skoncili a nemaji nic.
   Navrat us nejde a neni moznej. Neosvedcili se, hrube , vokecavali atd.
   Mimo to se sverepe nacpavaji aspon do opozice a jsou vcerejsek ,zklamali na cele care ,kdyz meli prilezitost.
   Nic nemaji , ani co rict narodu. Novy lide a s energii ,budou vtazeni do deje.
   A co s dalsimi prevlekaci kabatu a koalici ,kteri sem tam reknou neco jineho ,nez jim diktuje stranicko vladni generalni linie.
   Kritika a posouzeni opozice je casto opravneny ,opozoce se meni se jako 4 rocni obdobi ,reaguje a spatne se orientuji na zmeny a narod je vidi.
   Napr. davy „kolisavych yntelektualu“ , /zabarikadovanych u mensich ,pohodlnych ,urednickych koryt . Nevidime do nich. Nebo nechceme, uz skoncili.
   Vobcas kazou z na podia a sou bez kazdodenni aktivity v ulicich mest.

   Zajmy se sjednocuji a za kulisami domlouvaji ,ale je to videt.
   Veda , pedagogicko/akademickej a politickej system uz nevyhovuji a skoncily.
   /Vlada ,stavka ucitelu, chovani opozice/ ukazuji , ze osvezujici ,uzdravujici zmeny musi prijit a nakonec se dostavit.
   A sou na ceste.. /Napriklad nazyvat nas akademiky humanita v ucebnicich , vzhledem k nepravdive historii je rovnou patheticky. /Valky a nasili ,krveproliti bez konce/.
   Humanismu a toho skutecnyho je pravdu pomalu.
   Mezi obyc lidmi jenom.A mezi vyjimkami./Lovi tim masy na svou stranu,treba a
   tragedie vedeckyho marxismu a pouckama vo tom ,je hned za rohem/.

   Priklad je rus, kterej technologicky preskocil generaci. Valci uplne jinak.
   Vo kterou je napred.
   /Kazda valka je taky revoluce a urychluje vvyvoj/. Spolecenskej vyvoj naroda,
   je jako obvykle zpozdenej a jako vzdycky, ale, bude probihat ,po Putinovi.
   Zapad s agresi a nenavisti ,preslapuje a soutezi kreci aktivity ,ktera je vzdaluje a isoluje svetovemu vyvoji.
   A nechce se pridat./Kdo chvili stal …../.

   Navzdory neuveritelnym absurdnim vyjevum situacim. .Ale starobinec uz je davno hluchej.A netecnej.Zbreznevovanej.
   Zhusakovanej bez vedeni a vyvoje /terazky som presidentom/, kterej se snazil znicit i nas, nasi Ceskou kulturu a spolecnost. /Ignorant a imbecil/.
   Propad o bahna /a zapad videl tu hnilobu/ , jako vidime tu dnesni , Lejno.
   /Sou jako z Marsu/.
   Abych nerozpatlaval. Vyssi moc to vyresi.

   Muzeme si vzit priklad treba z jisteho nic moc delsi dobu a s osobnimi problemy Cromwella, nahlou prevratnou zmenu k nepoznani temer pres noc ,kterou uskutecnil ,nabyl nejake schopnosti co nemel driv, do vudce vetsiny, prosadil vsecko
   a este se stal schopnej general vojska a vyhraval osobnimi akcemi v bitvach. Vedl zepredu.
   Krale vodstranil /neco neuveritelnyho a nemoznyho tenkrat / a stal se vyvojem situace , Lord Protektor.
   Zadny klickujici aliance a koalice /uz bez duvery/,bez jistoty neobstoji a zmeny prijdou pres noc.
   Tenhle rok je asi kritickej , konflikty zprznenymi absurdnimi skutky vyvrcholi bitvou potrhlych starecku vo trun.Jejich konce.
   Komplikacema z toho , resonujicimi na svet a jeho deni.Konec ukristanu ,zrazenyho pritelem nejvernejsim.A kde je ten poradce Boris ted. Jak bylo mozny kdy ,brat takovyho vazne.

   Vedouci konglomeraty i ty monopolni jsou povahou nestale a podlehaji zkaze, /Enron/..
   I pres velkou peci vlad.
   Houtove po dvou mesich potapeji lodi.Maji podmorsky torpeda a spojenci ,nic.
   Valky ,prosly revolucnimi zmenami a bombardovani sto let opakovane je u konce., nic neresi , velke lodi nejdou dohromady s raketami , tez prispeji ke urychlenym
   v akceleraci zmen .
   Ktere sou doposud umele agresi a nenavisti zadrzovany a potlacovany ..
   A co neni ,bude ..I nejaka sjednocujici osoba i kdyz je kazdej linej a pasivni a nechce si sam vybrat vudci osobnosti a nechava to na jiny. Gasek to neni , ale kolega
   Jagr to je. Na prvni pohled ../Neni intelekt ani vedec,ani namocenej do cernyho
   blata /.Horsi bejt nemuze , je tady zaruka.
   A neni sam..A dalsi zatim ve stinu , ktery prijdou na scenu a vcas , aby se ujmuli svych roli.
   U nas dle zkusenosti to kvaseni probiha necekanym skutkem ,prevratny promeny ,
   Rijen 1918, Legie atd..

  4. Tak. Nevolí podle potřeby, ale statusotvorně. Aby sami sebe přesvědčili, že patří k těm „lepším“. Že nejsou jako ti nevzdělaní primitivové od vedle.

 15. Jo, takto by to mohlo být, notak se teď máme od čeho odpíchnout, porozumět problému a respektovat se vzájemně. Která z těch skupin v současných podmínkách přežije nejdýl, je asi zřejmé. Ostatní se asimilují. Nebývávalo dřív úterý jednou týdně?

 16. No to jste mně dostal tedy tahle věta“ V posledních měsících vyniká výrazněji spor o roli Izraele, respektive Židů.“
  Proč jste to spojil, myslíte tak jak je předkládáno že kdo nesouhlasí s akcemi Izraele má averzi vůči skupině osob , židům?
  Nebo je dle Vás akce v Gaze v pořádku protože jinak hrozí džihád?
  Od Vás bych tyto slova nečekal.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *