26 května, 2024

S pistolí na Rusa!

Na webu aktualne.cz jsem zaregistroval následující článek/ pokus o analýzu:

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zajem-o-zbrane/r~d2b7cc10126511ed8980ac1f6b220ee8/

Pro zajímavost z něho vybírám:
„Čechů, kteří si pořídili zbrojní průkaz a zbraně, je s útokem Ruska na Ukrajinu výrazně více. Ukazují to data ministerstva vnitra. Podle odborníků rychlý nárůst držitelů zbrojních průkazů a zvýšený zájem o zbraně způsobil pocit nebezpečí a nejistoty, jejž válka vyvolala.“
Nebo:
„Důvody (ozbrojování – pozn. Godot) jsou pochopitelné, zejména ruský útok na Ukrajinu“

Dovolím si s uvedeným tvrzením„může za to válka“ polemizovat.

Součástí článku jsou i celkem zajímavé grafy z údajů Ministerstva vnitra. (I když někde čísla trochu falírují, například údaje za rok 2021 a za leden 2022 jsou identické /?/, že by v lednu býval byl nějaký „stop stav“ či co? ).

Z nich můžeme vypočítat, že počet legálních držitelů zbraní vzrostl za osm let z 292 976 osob v roce 2013 na 308 990 v roce 2021, tedy o 5,46 %. To mi vychází na nárůst 0,68% ročně (znalci statistických postupů nechť mě prosím nekamenují, vím, že to se tak nepočítá, to jen pro zjednodušení)

Ovšem počet legálně držených zbraní stoupl za stejné období ze 760 944 na 933 432, o 172 488 kusů, tedy o 22,66% (ročně to vychází na 2,83%)

Není složité z toho vyvodit, že spíše nikoliv noví, ale „staří“ držitelé zbrojních průkazů si doplňovali arzenály.

Další graf ukazuje vývoj uvedených veličin v letošním roce, pro zjednodušení se pokusím o přepočet na procenta:

V únoru 2022 vzrostl oproti lednu 2022 počet držitelů zbraní o 0,01 %, zbraní pak o 0,3% (zase nakupovali „staří střelci“)

V březnu oproti únoru o 0,03%, resp. 0,4% (opět stejný trend ve vztahu staří/noví).

Jistě, vyřízení zbrojního průkazu chvíli trvá, a tak reagoval-li občan na zahájení ukrajinské války, mohlo se to projevit až v srpnu.

Vztáhneme-li srpnové počty k těm předválečným, lednovým 2022, pak to vychází následovně:
Počet držitelů zbraní +3175 (+1,0%)
Počet zbraní + 30238 (3,24%)
Při zachování tohoto trendu bychom se dostali na konci roku 2022 asi tak na následující čísla, (procentuálně pak ve vztahu k roku 2021):
Počet držitelů zbraní +4763 (1,54 %)
Počet zbraní + 45 357 (4,9%)
Trend staří/noví trvá.

Nárůst obou veličin je evidentně rychlejší, než v předcházejícím „osmiletí“ 2013 – 2021. Co je toho ale příčinou?

Tezi o „válce“ nepřímo zpochybňuje psycholog Jan Kulhánek:
„Myslím, že už od covidu, kdy byl problém plánovat, se lidé cítili více ohrožení ve svých základních potřebách, na které jsou v životě zvyklí. Přestože covid nesouvisí s ohrožením, na které by byly zbraně k užitku, snížení pocitu bezpečí vede část lidí k tomu, že se snaží chránit. A zbraně jsou jednou z možností, jak ten pocit zpátky aspoň trochu získat,“ 

Vztáhneme-li totiž nárůst počtu legálních držitelů zbraní k počtu obyvatel ČR (10,52 miliónu), pak se totiž dostaneme ke zcela marginálním číslům. Jejich počet činí aktuálně 2,97% obyvatelstva. Mnou vypočítaný odhad jejich nárůstu (4763) představuje pak dalších 0,045%. Na nějaký masivní strach to nevypadá.

Lidé jsou možná nedalekou válkou znechucení, někteří třeba i vyděšení, ale nemyslím, že by tuto frustraci řešili ozbrojováním. Tomu, kdo má nějaký vztah ke zbraním, je zpravidla jasné, že pistole a pušky, ba ani samopaly, nehrají v současných válečných konfliktech žádnou roli, jak se ukazuje na Ukrajině i kolem Taiwanu. Tvrdím to, protože v komunitě „střelců“ se pohybuji přes půl století.

Podle mě je zřejmé, že je to jen jeden z dalších pokusů, jak do podvědomí veřejnosti tlačit tezi „za všechno může Putin“. V nedávném průzkumu STEM se mimo jiné píše:
Obyvatelé ČR se v souvislosti s válkou na Ukrajině nejvíce obávají zdražování, a to více nežli samotného vojenského ohrožení ČR. Vyšší ceny jsou nyní největším důvodem ke znepokojení u 33 procent obyvatel, dalších 27 procent je uvádí na druhém místě.“

 V této souvislosti si dovolím spekulovat. Domnívám se/jsem přesvědčen, že pokud vede něco občany k legálnímu držení zbraní, je to jistě pocit ohrožení, a to ze dvou směrů:
1. EU se bude nadále snažit salámovou metodou nás odzbrojit, resp. legálnímu ozbrojování zamezit (proto nárůst počtu zbraní „do zásoby“).
2. Čekají nás obtížné časy, nejspíš sociální neklid, možná občanské nepokoje. V takové situaci se může pistole v šuplíku hodit (proto noví „střelci“).

Válka na Ukrajině v tom může hrát leda zcela marginální roli v představách romantiků o partyzánské válce, nebo v mysli mlaďounkého děvčátka souvislostí neznalého.


P.S.: Poprosím znalce češtiny o názor/radu. Autorka citovaného článku se jmenuje Julia Makhinchuk, a vzhledem k tomu, že píše výhradně o Ukrajině (viz https://www.aktualne.cz/autori/julia-makhinchuk/l~c2a5a04a599211ec9322ac1f6b220ee8/) , je pravděpodobně ukrajinského původu. Můžete mi někdo vysvětlit, proč se nepíše normálně „Machinčuk“ nebo „Machinčuková“ ? Proč v ČR v jakési zangličtělé podobě?

55 thoughts on “S pistolí na Rusa!

 1. Zdá se, že většina se tu přiklání spíše k mému názoru, než ke zdůvodnění autorky šlánku na aktualne.cz. Což se zde ostatně dalo čekat.
  Skutečností je, že z její i mojí strany se jedná pouze o domněky, skutečnou motivaci/důvod nárůstu počtu zbrojních průkazů u nás, i zbraní, prostě neznáme, protože těch „střelců“ se nejspíš nikdo oficiálně neptá.
  Ostatně každý držitel zbrojního průkazu by byl naprostý pitomec, kdyby svoji motivaci zdůvodňoval jinak než citací zákona, případně i jen toho, co je na zbrojním průkazu k příslušné skupině zbrojních průkazů napsáno, tedy:
  A – ke sběratelským účelům
  B – ke sportovním účelům
  C – k loveckým účelům
  D – k výkonu zaměstnání nebo povolání
  E – k ochraně života, zdraví nebo majetku
  F – k provádění pyrotechnického průzkumu
  Zákon (zatím) ani nic jiného nežádá.

  Pokud jde o kategorii E, o níž se zde asi jedná nejvíc, bylo by jakékoliv bližší zdůvodnění rizikové. Třeba na souseda, který mi chodí krást švestky (na Moravě trnky) nebo toho druhého, co mi chodí za ženou – to by asi neprošlo. Ještě horší by to bylo s označením národa, rasy, etnické skupiny apod., to by bylo dokonce třeba i na kriminál, ne na zbrojní průkaz.
  V této souvislosti uvedu jako negativní příklad starý vtip, s nímž hluboce nesouhlasím, protože je hnusně rasistický. Ovšem aby to nebylo jako s tou Chartou 77, kterou museli kdysi všichni odsoudit, ale číst ji nesměli, tak ho tu napíšu, aby bylo zřejmé, s čím vlastně až ta úplně naprosto a hluboce nesouhlasím.
  Černoch kouká do výlohy obchodu se zbraněmi, vybírá a jde dovnitř.
  „Já bych chtěl toho boxera, co vystavujete…“
  Bílý prodavač:
  „Boxera? Nic takového vůbec neprodáváme…“
  Černoch jde ven, znovu vybírá, vrací se:
  „Tak ten velký nůž, co máte za výlohou“
  Prodavač:
  „Velké nože? Ty jsme nikdy neměli a ani neprodávali…“
  Znovu vybírání, znovu návrat do obchodu:
  „Tak tu pistoli ráže 45….“
  „Pistole vlůbec v sortimentu nemáme, nemohu sloužit….“
  „Máte něco proti černochům?“
  Prodavač se rozzáří:
  „Ale jistě, proti černochům máme – boxery, velké nože, pistole….“

  Je to hnusně rasistické, což platí i v případě, když si třeba v Zimbabwe nebo JAR černoch a běloch prohodí role, rozdílu v tom není a člověku, který se tím baví, zbraň do rukou nepatří.
  Chtěl jsem vám jen doložit, jak držitel zbrojního průkazu nebo žadatel o něj nikdy nesmí postupovat. Je třeba se striktně držet litery zákona.

  A jen na okraj. V Rožnově došlo ke skutečné tragedii, kdy občan zastřelil svou družku a dvě malé děti, nakonec i sám sebe. Tady legrace končí. Podle dosavadních zpráv to spáchal legálně drženou střelnou zbraní, ovšem ona družka pracovala na policii a samotný vrah u jakési jednotky strážníků – je tedy otázkou, zda se jednalo o zbraň drženou legálně soukromě, či o zbraň služební – nejspíš skupiny D?Abychom tu tragedii zase neházeli na hlavu „střelcům“ ze skupiny E. Že se nejednalo o souvislost s válkou na Ukrajině je celkem na bíledni.

 2. To tak bývá.
  Například Texas po 11. září 2001…
  „Právě to hlásili. Sme ve válce. Zbourali nám tři největší baráky uprostřed ňůjorku.“
  „Zase ty zasraný vopice jako v pérlhárbru, meksikános nebo rusáci?“
  „To se neví. Prej nějaký arabáši. Ale potvrzený to néjni.“
  „Jedu do města, vezmu ještě dvě krabice nábojů. Nikdo neví, co kdyby došli až sem…“

  Ozbrojování není proti „Rusákům“, ale většinou pro rvačku o zdroje, proti nenechavým či zoufalým nepřipraveným spoluobčanlům a nájezdníkům. Pro případ „rozpadu“, blackoutu, občanské války. A ty, kteří už nějaký kvér mají, to baví, a nákup dalšího místo například obnovy kuchyňské linky mají čím zdůvodnit před manželkou.

 3. Jediný důvod, kvůli kterému si lidé pořizují ve zvýšeném počtu zbraně není válka na Ukrajině, ale množství Ukrajinců u nás. Ostatní „zdůvodnění“ jsou jenom zástupná, protože při udání pravdivého důvodu by těžko ten zbrojní průzkaz dostali.

 4. Jádro pudla (článku) je v této větě : „počet přihlášek ke zkoušce byl v březnu a dubnu oproti normálnímu stavu více než dvojnásobný“. Což je obecně pravda. To ale neznamená , že se zvyšuje počet držitelů zbraní, protože jen (jak poznamenal kolega gogo) výrazně narůstá procento žadatelů, kteří nebyli u zkoušky úspěšní.

 5. Tyhle úvahy, zda zbraň ano, anebo ne, mě zcela míjejí.
  Já bych nechtěla ani flusbrok.
  Pokud by totiž v Kotlině došlo k něčemu co by se podobalo občanské válce, tak by to probíhalo úplně jinak než v televizi.
  Po zuby ozbrojeného taťku by hladce odzbrojil týpek pomocí vreckového nožíku.
  Stačilo by ho přidržet pod krčkem potomkovi, vracejícímu se ze školy.
  Taťka by ochotně ukázal zločincům kde má uskladněné zbraně a střelivo. A je dost pravděpodobné, že by jim poskytl i informaci, kde má zbraně uložené soused.
  Moderní válka v ulicích se vede pomocí braní rukojmí a vítězí ten, kdo má nejmíň zábran.

   1. Já také nikomu nic nevnucuji.
    Je mi jasné, že v některých případech může být nabitá zbraň užitečná. Ale pŕesto si myslím, že jenom v menšině případů.
    Případy, kdy se pubertální smrad zmocní samostřílu a vyvraždí půlku třídy jsou varující. ( To je zase ta odvrácená strana. Nikdy nezajistíte, aby se ke zbrani nedostal cvok, který třeba ještě před měsícem cvokem nebyl. )

 6. Nákup zbraní se od roku 2016 zvyšoval v důsledku aktivit EU, která vynucuje jejich omezování.
  Nákup nábojů měl příčiny dvě. Jednak hrozil nedostatek v době, kdy USA skupovaly veškerou produkci – tam se ozbrojovali proti BLM. A za druhé, opět v reakci na aktivitu EU v oblasti zákazu olova.
  Také prostá úvaha, že to bude jen dražší.
  Největší nárůst zájemců o ZP pak měla aktivita Německa, které v roce 2015 pozvalo ústy kancléřky do Evropy půl Afriky a kus Asie. Zdaleka ne všichni ale prošli sítem zkoušek.

  Válka na Ukrajině začala v roce 2014 a pokračovala do února letošního roku v podobě v podstatě státního ukrajinského terorismu vůči Doněcku, Gorlovce atd.
  Zda to mělo měřitelný vliv, je sporné. Lidi neuvádějí důvody a popravdě řečeno, mohlo by to být i riskantní. Pokud by někdo v roce 2015 rozhlašoval, že se chce ozbrojit ze strachu z příchodu Afričanů, asi by se o něj začali zajímat všelijaké neobolševické kreatury typu Vědců a vědkyň, pornoherce, urválka Stříže a aktivních policistů z oboru boje proti pravicovému extremismu. A pokud by to bylo písemně, tak zpětně by mohlo hrozit něco i za hate speech a mnohé další ideozločiny.
  Proto se domnívám, že kdyby by držitel ZP dotázán, zda drží zbraně také z důvodu zhoršení bezpečností situace, uvedl by patrně, že ano. A kdyby měl upřesnit, tak je asi jasné, co by uvedl vzhledem k tomu, jak se režim chová.

 7. Pro Godota k tomu mršení slovanských jmen přistěhovalců. Podle mých zkušeností jim to zapisuje úřad vyřizující osobní doklady / evidenci (ciz. policie?) po jejich přistěhování. Všechny děti u nás na škole pocházející z Běloruska, Ukrajiny a pod. mají jméno takto „poangličtěno“, přitom by to šlo zapsat úplně normálně. Je to debilita – kluk Tichonov měl třeba v občance Tykhonov (nebo tak nějak, už si to nepamatuji). Samozřejmě je oslovujeme správně. K čemu je to poangličtění dobré netuším, možná se počítá s tím, že půjdou dál na západ :).

 8. Klasická novinařina počátku 21. století. Madam by si měla do deníčku napsat 100x „korelace není kauzalita“.

 9. To je pravda, že se zdá, že role ručních zbraní klesá. aspoň u masové armády. U speciálních jednotek budou mít význam vždycky. Lepší mít dělostřelectvo a tisíce dronů než milion pěšáků s puškami. Pistole a puška jsou k něčemu v případě kratších nepokojů. v případě dlouhodobého rozpadu státu je lepší utéct ze země nebo aspoň z té nebezpečné zóny. Myslím tím neklidné oblasti v Sýrii, kde je chaos už víc než 10 let. Nedá se tam v klidu žít a pracovat.

 10. Čmoudi bez papírů, nekontrolovaně se poflakující po celé ČR a po desítkách vyskakující z kamiónů.
  Žádné ohrožení od Rusa.

  1. To musí mít člověk v sobě velkou nenávist někoho zastřelit tváří v tvář s pistolkou. Já nedokážu zabít ano kapra. Od hmyzu výš ani ťuk. I na zmoženou kunu,vzaje lopatu,nedokázala jsem udeřit. Ona mi tam ležela půl dne,tak jsem zavolala měšťáky a ti ji odvezli.

   1. To vůbec není o nějaké nenávisti. To je o prostém pudu sebezáchovy a také zdravém selském rozumu, které Vám bohužel chybí. Kuna je prostě škodná, v každém ohledu.
    Až Vám některá kolegyně té zmožené kuny, překouše káble v motoru auta a Vy neodjedete s nemocným vnoučetem na pohotovost, tak s tou lopatou určitě budete zacházet jinak. O kunách v kurnících se toho napsalo myslím dost. Dokonce o tom existuje několik staletí staré přirovnání. Slyšela jste o něm někdy?

    1. Já mám nějaký blok a zabít bych nedokázala a strach mě spíš paralyzuje než ponoukne k nějaké akci a jak v Zoufalých manželkách blbky bez výcviku většinou nikoho netrefí nebo neozbrojený lupič jim pistoli vyrval z ruky a ohrožoval je.

     1. Sibylo, tak se s někým domluvte a běžte na střelnici, pracovat na tom bloku. Bude to velmi užitečné.

     2. Vidíte Sibylo.
      To jsou ty propastné rozdíly na alternativě 😀
      Někdo kouká na Zoufalé blbky a někdo raději na Zoom.

   2. To je tak: na zabíjení jsme specialisti my, muži. Je to naše parketa. Ženy vyrábějí nové lidi. To my neumíme …

   3. Já doufám, že to řešit nebudu muset, ale kdyby mi někdo napadl dceru před mýma očima, tak bych asi neváhal. Měšťáky bych nevolal a lopatu, kémen, klacek nebo i palnou zbraň bych použil. Volal PČR následně, po zažehnání bezprostředního nebezpečí. Si myslím…
    Není v tom žádná apriorní nenávist z mé strany, prostě nutná obrana jak ji chápu já a doufám, že i zákon.

    1. Jak mi říkal jeden spřátelený policajt – v takovém případě jednejte tak, abyste zabil. Budete mít proti sobě o jednoho svědka míň. Ten policajt věděl, co říká…

 11. Děvenka tady patrně studuje „žurnalistiku“, protože na FSV UK je zapsána jako „Yuliia Makhinchuk“. Měla by být ročník 2000.
  Na netu po takovém jménu ani stopa.
  Pokud by mělo jít o anglický přepis, pak by se měla psát jako „Yuliya Makhinchuk“.
  V Godotem uvedeném případě jde o klasickou „čengliš“, protože v českém přepisu to je samozřejmě Julia Machinčuk(ova/ová). Čeština jako jeden z VELMI mála jazyků na světě umí písmenky a diakritikou vyjádřit skoro jakýkoli lidmi vydávaný zvuk vč. jazyků, dialektů, slangů, argotů a pod.
  K úrovni její „žurnalistiky“ se raději nebudu vyjadřovat.

  Její matička tady podniká v (zdaleka nejen) médiích od března 2022. Asi připrchlice:
  https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-osoba.vysledky?subjektId=1165942&typ=UPLNY
  Vřele doporučuji pečlivě prostudovat notářský zápis o založení společnosti. Plné moci jsou i v turečtině a zapsaný má holka asi půlmetrový seznam živností.

  1. To bude u Ukrosu asi nějaká móda. Jak se psal ten bronzový šermíř z olympiády Šoupenič i když se tu už narodil tak Choupenitz

    1. Je to tak. Důsledek amerikanizace Ruska, a tím spíš i Ukrajiny.
     Mě šokoval před lety jistý Ševcov psaný tuším jako Shevtsov. Rusko prostě do pasů píše jméno v latince a vybrali si pro to přepis do angličtiny.
     Mě by zajímalo, kdyby si vybrali přepis do češtiny, jestli by to v USA respektovali a psali Ševcov a Machinčuk.

     Jiná věc pak je, když nevzdělanci píšou Pyotr Ilyich Tchaikovsky a pokoušejí se to nějak skloňovat.

     1. “ … USA respektovali a psali Ševcov a Machinčuk. “

      Psali by Sevcov a Machincuk. No a pak by se to pokusili vyslovit po amerikánsky, třeba Sívkou a Mejčinkjúk.
      Něco jako když kolegu svého času oslovili bloudící holandští turisté se slovy „Mejkoča“, „Mejkoča“. Přátelé, byla to Macocha.

    2. že to tak mají v pasech je pravda. moje žena (odůchodnělá učitelka) mi říkala, že oni v tom přepisu z jejich pseudoazbuky do latinky mají takový chaos, že není nic neobvyklého, když každý člen rodiny má své jméno v pase zapsáno jinak. zvlášť v psaní „i“ a „y“ (např. u jména jurij) si to každý úředník vymýšlí dle svého aktuálního stavu (střízlivý-přiopilý-ožralý).

     1. Tak si to představte – jste třeba Евгений Ильич Яценюк.
      Tak česky byste asi napsal Jevgenij Iljič Jaceňuk. Brit by to napsal foneticky jako Yevgeniy Ilyich Yatsenyuk. Naši obrozenci by ho možná přejmenovali zfleku na Evžena.
      A můžeme se dohadovat, jak by to jmého přepsali postsovětští uživatelé latinky. Třeba Litevci přejali naši diakritiku, tak možná podobně, Estonci kdo ví a zbytek Evropy?

      A jelikož mají potřebu mít latinizovanou verzi jména pro cestování, musí to nějak napsat. A oni se až na výjimky potkali hlavně s bastardizovanou angličtinou, takže si mohou myslet, že A se vyslovuje EJ a C zase SÍ.
      Je spousta anglosasů, kteří se domnívají, že oni vyslovují latinská písmena správně. Že tedy Caesara zdravili Ejví Cízr a ani se neobtěžují nejen s tím, že měli u nás agengta Hejvla Vaklafa, ale když dělají film o Janu Husovi, tak je to samozřejmě Džon Has.

      Tak si domyslete, jak to může dopadnout na policejní stanici, kde vydávají pasy.

 12. Nevypadá to více světově, když si jméno napíše v anglické podobě? Co se týče ozbrojování, tak podle manžela se máme spíš bát těch ozbrojenců, kteří k nám po skončení konfliktu přijdou a budou ozbrojení vším možným.

  1. Taky jsem si vzpomněl na ty propuštěné basmany a rozdávání AK-ček i s municí a granáty, přímo na ulici.
   Tam bude nějaký kvér za každým druhým trámem na půdě. A až zase na UA někoho napadne, jít podnikat do ČR jako gorily, tak se máme nač těšit. Svého času tu byli ukravínci na mokrou práci pověstní, než je bezprecedentní brutalitou vytlačili kosovští albánci a jim podobná sběř.

  2. U nás na vesnici nedávno vybuchl bankomat. Je zničený ohořelý, ale dovnitř se nejspíš nedostali. Možná tu už nějací průzkumníci jsou, ale zatím mají jen malé bomby.

 13. Lidé se ozbrojují více než se zdá. V posledních cca 2 letech se zvedl dovoz a prodej zbraní kategorie D vyrobených do roku 1890. Spadají do toho brokovnice lancaster a hammerless v rážích 12 až 24 s centrálním zápalem nebo opakovací pušky jako třeba gewehr 88, steyr kropatschek což jsou všechno spolehlivé a jednoduché zbraně s poměrně moderní konstrukcí. Do všech je běžně a legálně sehnatelná i munice. Takže kdo se chce ozbrojit má i jinou legální cestu než zbrojní průkaz který, jak se ukazuje v německu, mu může vláda kdykoli zneplatnit.

  1. No, pak je otázka, když zneplatní co se stane se zbraněmi co už daný člověk má. Beru to tak, když už mi seberou zbroják, z „politických“ a ne z důvodu, že jsem se opil a střílel na náměstí, tak lze přepokládat, že to není jediné co proti danému člověku stát vede, ž euž se bavil s policií apod. a zbraně se ztratí…, protože onen člověk, už nemá co si zhoršit.

   Navíc, ono v Čr zase není tak těžké sehnat nelegálně zbraň, chápu, že člověk co chodí jenom do práce a z práce na úřadě má pocit, že to je něco složitého, že musí člověk někoho už znát apod., ale když se chce 🙁

 14. „Důvody (ozbrojování – pozn. Godot) jsou pochopitelné, zejména ruský útok na Ukrajinu“
  Důvodem ozbrojovaní může být také invaze Ukrajinských „uprchlíků“ do Čech.

  1. Včera proběhla zkouška sirén a jako první běželo hlášení v ukrajinštině. Až poté se ozvalo „nyní následuje hlášení v českém jazyce“.
   Nechci, aby mě robot smáznul, tak to nebudu komentovat.

 15. Pistol ráže dvacet
  proti sučku, migu
  slyšim ho burácet
  kua, zase figu!

  Urval jsem si ruku
  doprdele v rameni
  kde je matka pluku?
  hele kamení!

  Kamení a hlína
  2 metry na břichu
  chtěl jsem jet do Zlína,
  našli mě po čichu.

 16. Češi jak říká neschopný dějepisář a všehoschopný politikaříček patří na západ…takže v každém Čechovi dřímá Divoký Bill Hickok (pro nás zápaďany Wild Bill Hickok) který zastřelí Rusa a ani nemrkne! naše presstitutky a jasánek lipavský se postarají o to aby se to Rusku doneslo a Rus se našim statečným ozbrojencům vyhne…….
  s přihédnutím co za myslitele dostává zbroják divím se že ještě nemáme mrtvol jako afroyanci…

 17. „Domnívám se/jsem přesvědčen, že pokud vede něco občany k legálnímu držení zbraní, je to jistě pocit ohrožení, a to ze dvou směrů:
  1. EU se bude nadále snažit salámovou metodou nás odzbrojit, resp. legálnímu ozbrojování zamezit (proto nárůst počtu zbraní „do zásoby“).
  2. Čekají nás obtížné časy, nejspíš sociální neklid, možná občanské nepokoje. V takové situaci se může pistole v šuplíku hodit (proto noví „střelci“).“

  Touché! Přesně z těchto důvodů jdu příští týden na ZOZ (3. důvod je, že mě to baví ;))

  P.S. Předpokládám, že „Makhinchuk“ má napsáno v anglické transkripci v pasu (a následně v dalších dokladech), proto to i používá (z vlastní zkušenosti vím, že přesvědčit naše orgány, aby použili naši transkripci, je prakticky nemožné)

  1. Registrovaný kvér máte od fízlů pouze zapůjčen, jako střelec jste pouze s nechutí tolerován.
   Mohou Vám ho kdykoli a pod jakoukoli záminkou sebrat a třeba půl roku nevrátit, než proběhne změna příslušného zákona.
   Zaslechl jste někdy o účelových změnách zákona, jaká se například podařila zmr. Rychetskému ohledně voleb? Nebo v případě tzv. „pandemického“ zákona? Víte, za co všechno můžete být pokutován, tahán po správních řízeních, nebo jen zakleknut hubou do prachu chodníku?
   Máte tušení, kolik má takový Rychetský horlivých nástupců, co se jen třesou na to, že by mohli ovládat tzv. justici tohoto státu?
   Nejúčinnější a nejjistější kvér je ten, o kterém stát vůbec neví!

   1. Já si myslím, mám tu zkušenost, že policisté na oddělení zbraní nejsou naši nepřátelé. Někdy mají i smysl pro humor.
    Když jsem byl (ještě před kovidem) přihlásit svoji novou „pumpovací“ brokovnici (která už svou konstrukcí fakt není určena k loveckým ani sportovním účelům), policista ji vzal zkušeně do rukou, natáhl ji (on je to tvrdý zvuk, kov na kov – drc drc) a usmál se na mě:
    „A už třeba ani nemusíte střílet, bude stačit vytřít podlahu“.
    Druhá historka je jen z vyprávění, ale věřím jí. Už je to nějaká doba a můj blízký kamarád si byl přihlásit nový samopal EVO S1. Mezi řečí uvedl, že ho má na cestující v MHD….. bylo přijato jako dobrý vtip, protože tou dobou byl ředitelem Městského dopravního podniku v našem statutárním městysi……
    Tož tak

    1. možná nejsou nepřátelé. ale jestli se tu začne schylovat k průšvihu, tak jediná věc, co naše policie udělá, bude, že si obejdou registrace a vyberou si zbraně. abyste s tím něco neproved, třeba se nevzpíral obohacení. to bude to jediný, na co se zmůžou a na koho si troufnou. sázka?

    2. Oni ti policisté, co dělají zbraně, jsou téměř vždy fandové a vyznají se.
     Kolega zdědil unikátní pistoli po příbuzném, který prošel z Buzuluku do Prahy, a když byl na té pravidelné kontrole, příslušný policista jí byl fascinován a že pokud se jí známý chtěl zbavit, že se olamžitě hlásí. Údajně pak o zbraních prokecali snad půl dne.

   2. Kdyby byly všechny úřady jako policajti u nás na úseku zbraní a střeliva, tak by měli čeští úředníci o dost lepší pověst… při každý návštěvě mám pocit, že jejich životním cílem je řádné prozbrojení obyvatelstva. Implementace protizbraňové eusměrnice do zákona o zbraních a střelivu, která zlepšila přístup ke zbraním a střelivu do toho zapadá…

 18. Neřekla bych že jsem nějaký velký znalec češtiny, ale bude to poměrně jednoduché. Ukazuje to, jak dobře ji znají naši psavci a pod. šešlost , byť se za znalce vydávají. Stačilo mi chvíli poslouchat , když jsem ještě měla TV. Kdyby to nebyla tragedie, byla by to fraška. Možná znají tak aby si koupili hot-dog nebo pod. ale rozhodně to není o aspoň dobré znalosti. A stejně jsou na tom i ti, co jim řečnění připravují. Ne každý nadání na jazyky má a ještě to podstatné většina se ji učila a fofrem v dospělém věku což taky hraje roli. A mladí – kapitola sama pro sebe. Jinak by nevznikaly tak šílené paskvily.
  Byť tam semtam pobývali. Je mnoho druhů znalostí té které řeči . Stačí si chvíli poslechnout angličtinu tzv. rodilého a ty naše znalce. Možná mi to Petra potvrdí, jak byl těžký/lehký přechod z české češtiny do běžného anglo rozhovoru. Kdysi jsem si nahrála pořad kde Vašut vysvětloval jak se vydal učit herectví do emeriky a jak to bylo s učením angliny přímo na místě. Ono se to nedá zvládnout za pár dní pobytu, kterými se naši „znalci“ prezentují. . A myslím si, že je to taky poznat – co řekne jeden a co druhý, třeba takový Kmoníček, významově se jedná o úplně jiný překlad.
  Konec konců -prorovnejte výsledek prezentovaný s třeba gůglový/ač se mu smějeme/ překladem. Ale možná se mýlím ….zeptejte se vnuků jak to mají s angličtinou …. třeba … kdo ví

  V neposledním místě – jak jinak by vypadali |“světově“.

 19. Vandrovali hudci
  s pistolí na Rusa
  a už na Rozsutci
  pistolka zaflusá.

  Čo ty do mňa robíš
  veď ja som tvoj brat!
  Pozri jak si drobíš!
  Deš na Leningrad?

  Říkali mi v USA
  panovačným tónem:
  Utíkej na Rusa
  je za každým stromem!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *