13 června, 2024

Rozloha a obranyschopnost ČR

Soubor geopolitických úvah, které vyplynuly z diskuze s mými přáteli nad knihou Tima Marshalla „V zajetí geografie“.


Současný stav české společnosti byl nejvyšší měrou ukován v letech 1989 a 1993, kdy Česká republika oficiálně vznikla. Dne 1.1.1993 vznikají rozpadem federace ČR a SR coby dvě parlamentní demokracie s tržní ekonomikou.

Už Číňan, Rus nebo Američan tohle nechápe – jak je možné, že rozdělení Československa se uskutečnilo mírovou cestou?

Národnostní slepence typu ČSR (1918 – 1938) či Jugoslávie (1945 – 1992) nemají dlouhého trvání, pokud nejsou drženy nějakou centralizovanou jednotící silnou ideologií – tu neměla ČSR ani ČSFR. Idea ČSR se coby nefunkční národnostní splácanec s velmi slabou jednotící ideologií historicky ukázala být útvarem, který během 20 let selhal. Všimněme si, že oproti tomu dnešní stát drží o třetinu déle, již 30 let, dokonce desetkrát déle než obnovená republika v letech 1945 – 1948.

Kdyby se bylo podařilo dokončit opevnění, posílit státní ideologii, získat si německy mluvící obyvatele Pohraničí, možná mohla ČSR obstát, to jsou ale historická kdyby… Druhým Švýcarskem jsme se nestali.

Proč se Československo – které obhájilo svou existenci po dobu 50 let – dobrovolně rozdělilo, čímž z už tak malého a slabého státu vznikli dva bezvýznamní trpaslíci? ČR coby nástupnický stát ČSSR přišla o třetinu obyvatelstva a téměř polovinu své plochy.

Američan, Rus nebo Číňan tomu nerozumějí, protože myslí geopoliticky, realisticky a mají imperiální mentalitu. Rusko, Čína i USA jsou navzdory oficialitám skutečná impéria.

USA jsou de facto impérium (In God we trust. U.S. for ever!), právě tak je Putin de facto pravoslavný car, čínský prezident je de facto čínský císař volený shromážděním konfuciánských učenců, tedy komunistickou stranou, která ale ve skutečnosti už padesát let není komunistická (název přetrval), ale jakýmsi elitářským kolegiem ekonomů a manažerů, kteří při vstupu do strany skládají IQ test a přijímací zkoušku z matematiky (Nechť milý čtenář nahlédne, jak vypadá čínská maturita z matematiky kao kchao / gao kao).

Mentalita průměrného Čecha či Slováka je zaokrouhlena českou kotlinou a slovenskými přírodninami (Tatry – Dunaj) v malém domácím rybníčku. Ano, můžeme říci, že jsme asi „ti hodní“.

Vsuvka: Já osobně naprosto nejsem vyznavačem čechoslovakismu, ale ještě méně jsem vyznavačem rozbíjení fungujících státních celků. Sjednocování je v evropském prostoru nákladné a obtížné, trhání a bourání je snadné a vždy najde své příznivce. Nejsem zastáncem rozbourání Rakouska, ale když už Československo jednou vzniklo a fungovalo tak, že nebylo cesty zpět, nejsem příznivcem jeho bourání. Rozdělovat lidstvo na stále menší částečky lze prakticky donekonečna, až na úroveň nedělitelných atomů – lidských individualit. Zpoza Velké louže je sjednocený a suverénní kontinentální blok v Evropě zlým snem, zatímco balkanizace Evropy ideál: velké množství drobných státečků, které lze v duchu hesla „rozděl a panuj“ proti sobě poštvávat tak jako kdysi indiánské kmeny v Americe nebo v současnosti jednotlivá etnika na Blízkém východě.

Česká republika má dnes plochu necelých 80 000 qkm, Slovensko 50 000 qkm. Uvědomme si svůj skutečný význam ve světě a své reálné možnosti; uvědomme si, jak je ČR malá, je 10 x menší než Turecko, několik set krát menší než Brazílie, Rusko, Čína či Austrálie. Rozloha znamená nerostné suroviny, prostor pro zemědělství, prostor pro obyvatelstvo, strategickou hloubku; svým oblíbencům na Arabském poloostrově nadělil Alláh ropu, Rusku nadělila geografie rozlehlost a plyn, Británii uhlovodíky a přístup k oceánu, Francii příznivé klima, říční síť a přirozené hranice. Česká republika nemá kromě větších zásob kaolinu (výroba plastů), hnědého uhlí (energetika) a drobných zásob grafitu a lithia (autobaterie) nic podobného. Domácí uran byl vytěžen a převálcován levnou produkcí Kazachstánu a Namibie, poslední černouhelné doly zkrachovaly před dvěma lety, zlato bylo vytěženo velkou měrou snad již v laténu a stříbro došlo v raném novověku.

Některé země jsou velmoci svou samotnou rozlohou, nelze je porazit konvenčními prostředky – USA, Rusko, Írán… Nelze je vybombardovat, nelze se k nim prakticky ani přiblížit, neboť díky námořní teritoriální bariéře (USA) či své strategické hloubce (Rusko) narostou zásobovací trasy neúnosných rozměrů ještě předtím, než vůbec dojde k prvnímu střetu, na tom nakonec zkrachovaly všechny pokusy dobýt Rusko konvenční silou – Napoleon, Rakušané i Hitler.

Přiznejme si, že ČR není naprosto obranyschopná, nemá strategický terén (horstva) jako Rakousko a Švýcarsko. Má sice hraniční pohoří, ta ale nejsou nepřekonatelná; není náhoda, že sovětské jednotky se r. 1945 zastavily na Dunaji, šplhat do Alp se jim nechtělo. Albánci se Turkům ubránili na rozdíl od Maďarů a Srbů obývajících Panonskou nížinu. Švýcaři se Habsburkům také ubránili, Afghánci Sovětům i Američanům – díky horám. (Hory neutralizují početní výhodu pěchoty, tankových divizí i letectva; bombardovat horská sedla v Pamiru asi lze, ale v zásadě tam není co ani koho. My žádné skutečné hory nemáme. Vzpomeňme r. 1968. Být Švýcarsko, odpálili bychom mosty v soutěskách a divize Varšavské smlouvy by sem prostě nedojely. Do Prahy dorazily tankové divize „spřátelených vojsk“ druhý den ráno hory-nehory.)

Obranyschopnost ČR nyní zajišťují politické zájmy USA (NATO), naše armáda je srandovní, není naprosto bojeschopná. Vím, že máme elitní paragány a protichemický prapor, ale už ve srovnání se sousedním Polskem nelze z pohledu USA či Ruska brát českou armádu početně i technologicky vůbec vážně. Přitom by to tak vůbec být nemuselo. Vezměme si, že například Izrael má čtvrtinovou rozlohu oproti ČR (z toho polovinu tvoří poušť), počet obyvatel výrazně nižší než my, přitom díky své pověstné tajné službě, militarizaci obyvatelstva, špičkové technologii, kontaktům po celém světě a mimořádně výkonné diplomacii dokázal uhájit svou existenci po celou studenou válku od svého vzniku (prakticky již od konce 19. století) dodnes.

Všechny malé národy vědí, že jedinou realistickou možností, jak vojensky obhájit svou existenci, je plošná vlastenecká výchova a militarizace obyvatelstva (po vzoru Švýcarska, některých autonomních ruských republik, Albánie či Izraele). Pokud je perspektiva útočníka taková, že při invazi narazí na fanatický ozbrojený odpor veškerého obyvatelstva, dojde k závěru, že malá zemička mu prostě nestojí za to. Z toho důvodu Turci kdysi rezignovali na dobývání Černé hory, kde se každá zapadlá horská víska změnila v bojiště, přičemž výsledek – obsazení vysoko položených chudých pastvin, kde není všehovšudy nic – rozhodně nestál za vynaložené úsilí. Na Balkáně si podobně jako Turci vylámali zuby i Rakušané okolo r. 1870, přičemž v komunistické Jugoslávii dokonce ani neproběhla kolektivizace. Každý černohorský pasáček koz raději střílel, než aby odevzdal jézéďákům své majetky, takže družstva nakonec na zabírání majetků úplně rezignovala. Obranyschopnost získáme pouze tehdy, pokud bude mít potenciální útočník věrohodné vyhlídky na to, že v případě invaze do České republiky se tu každé Hoštice změní v malý Stalingrad. Toho lze ovšem stěží dosáhnout vytvářením nějakých bojůvek a domobran, musí jít o centrálně řízený proces (jako ve zmíněném Švýcarsku či Izraeli).

Doplněk ze srpna 2022: Za následující doplňující postřeh vděčím kamarádovi, který je vojákem z povolání. ČR sice na jedné straně chrání územní zájmy Američanů, resp. NATO, na druhou stranu právě Američané dělají vše proto, aby ČR v praxi obranyschopná nebyla vůbec. Američané sice halasně deklarují, že MacKinderův klín mezi Německem a Ruskem nebudou bránit a udržovat donekonečna, na druhou stranu dělají v praxi pravý opak. Malé státy NATO typu České republiky či Slovenska cvičí několik elitních specializací, které dodávají do misí NATO, ale celkový koncept obrany nemají. ČR a Slovensko dodávají protichemický personál, pyrotechniky a psovody, což je sice krásné, ale obranyschopnost to v žádném případě nezajišťuje. Máme v rámci NATO úplně stejné postavení jako kdysi auxiliární jednotky v Římské říši. Jsme pro Američany cosi jako baleárští prakovníci či syrští lukostřelci. (Čečenci, Osetinci či Burjati v rámci Ruské federace jsou na tom asi dost podobně.) Přitom současná válka na Ukrajině ukázala, že letectvu a tankovým divizím odzvonilo, a účinnou obranu by tedy v jistém rozporu s předchozími řádky možná bylo možné zajistit! V první řadě by bylo nutné vybudovat masivní opevnění podél hranic a strategických koridorů, v druhé řadě nakoupit inteligentní protiletecké a protiraketové zbraně, v třetí řadě salvové raketomety a drony. Není k tomu ovšem sebemenší vůle, ba naopak by se podobné jednání setkalo s nevolí armádního velení, ministerstva obrany i amerických protektorů. Mrzuté a ponižující na tom celém je, že zatímco Američané takto využívají (či zneužívají) malé národy zcela vědomě a plánovitě, z české strany to není vůbec reflektováno, naopak, naši armádní představitelé jsou na naše chlapce úžasně hrdí, jak dobře pánovi posloužili. S našimi chemiky se prostě počítá! Teď fotka, úsměv, díky Bille!


109 thoughts on “Rozloha a obranyschopnost ČR

 1. Já vám nevím.
  Ano, dříve byly hory opravdu důležité z důvodu obrany, ale dnes?
  Švýcarsko má sice Alpy a prý slušnou armádu, ale nechce se mi věřit, že by byli pro Hitlera velký problém. Byli důležití jako banka a pračka špinavých krvavých peněz.
  Kdysi Občan psal o zabavení majetku židovských rodin, které skončily v koncentráku, či byli jinak zlikvidované a majetek přešel do rukou jiných vybraných rodin.
  Švýcarsko jde v dnešní době porazit, zbraně na to jsou.
  A Izrael?
  Bylo několik válek, které by ho dřív zničily, ale jednou Egypt neposlechl a začal ofenzivní útok i přes varování sovětských poradců. Podruhé to byl zase někdo jiný, už si nevzpomínám.
  Tento kvazistát žije hlavně s peněžních prostředků viníků holokaustu a pak velkými dotacemi amerického Kongresu. Kde by bez USA byli?
  A kde budou když se Amerika zbortí do svých problémů?

  A Česko? Bylo české království, bylo.
  Nějak jsme se udrželi. I přes žvásty, že si neumíme vládnout. Kdo to umí? Židé, Němci?

  Co se týče družstevnictví v Jugoslávii. Družstevní podniky byly v urodných oblastech Vojvodiny. Už si nepamatujete bombardování Jugoslávie, že se najednou zjistilo, že Američané valí bomby i na vesnice našich krajanů?
  Nač dělat družstva v horách?
  Je to náročné, nejde propojovat velké celky, koncem 70. a začátkem 80. let se řešilo jak využít podhorské oblasti.
  Komunisté vymysleli pastevní odchov mladého dobytka a ovcí.
  Švýcaři zase horskou turistiku, oddych pro královskou rodinu v Anglii a pro bohatou smetánku.
  Však dodnes je na celou oblast Alp „embargo“ na ochranu medvěda hnědého. Na Slovensku v malých Tatrách medvěd nevadí, ani v Rumunsku, ale zkuste nechat tohohle predátora přemnožit se v Alpách, bude v tichosti vystřílen. Asi stejně byla zlikvidována medvědice, která se víc jako rok pohybovala na Hukvaldech. Klidně se procházela na hranici naší obce, závodila s cyklisty, automobily.

  My potřebujeme velkého ochránce, nejlepší byl zatím SSSR. Byli jsme pojem a naší armády se na západě báli.
  Mimochodem, Jugoslávie si nejdříve prošla krizí v 80.letech, kdy musela začít splácet půjčky. Polákům byly půjčky v 90.letech částečně prominuty, proč, no to dnes vydíme.
  Dělají z nich jeden národ z Ukrajinci. Kdo to nechápe, by měl začít číst historii.

   1. a takhle to okomentoval Scot Ritter
    https://www.youtube.com/watch?v=qYI3_dxq2nA
    Jinak třeba Michail Onufrienko tvrdil, že jeho žena, inženýr, tam léta pracovala a jednotlivé reaktory jsou chráněné kupolí, která by měla vydržet pád Boeingu. Stejné tvrzení zaznělo na vícero Telegramových stránkách. Pokud zasáhnou nádrže, kde je uloženo použité palivo, tak by mělo dojít ke zvýšení radiačního pozadí v blízkém okolí.
    Útoky na Záporožskou jadernou elektrárnu mají dva důvody – vystrašit světovou veřejnost (Buča už nestačí) a zamezit příjezdu kontrolní komise IAEA, protože oficiálně chybí pár desítek kilo vyhořelého paliva. Komisi IAEA včera Ukrajina zamítla průjezd Ukrajinou a vstup na území elektrárny bez udání důvodu. IAEA musí žádat Ukrajinu, která je oficiálně majitelem a provozovatelem JE. Rusko nabídlo zajištění průjezdu i vstupu.

 2. Francouzský generál generálního štábu nové vzniklé Republiky Československé, nad jejími zakreslenými hranicemi pravil, že především budeme potřebovat kvalitní diplomacii.
  Nynější situace je taková, že místo armády máme pomocný expediční sbor, a místo diplomacie národní katastrofu.

   1. Jo byl to Pellé, Maurice César Joseph Pellé. Ve vile kde v Praze bydlel je dnes např. také i, krom jiného, Galerie Pellé.

 3. Macek docela bez obalu:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Miroslav-Macek-Ztratili-jsme-veskere-rozumove-a-logicke-schopnosti-711381

  S rozumovými schopnostmi – „jak kdo“. Jinak je to neskutečná hanba novinářů, takhle krmit národ.

  FBI – naprostý souhlas, hrozba pro bezpečnost celého světa, prstíky zdivočelých „tajných institucí“ sahají až k nám (Koudelka).

  V podstatě – ukazují prstíky na Putina a na Sitting Pinga, ale demoška chcípla před časem, nejpozději s nevýhrou Trumpa ve volbách i u nás, jen ta zdechlina začala být intenzivně cítit až dnes.

 4. Knihu „V zajetí geografie“ znám. Představuje dobrý a zjednodušený úvod do geopolitiky tak, aby to chápal průměrně chytrý čtenář. Ta kniha se vám nemusí líbit, ale nastartuje vás. Je to takové pískoviště, pokud si chcete nastudovat danou problematiku hlouběji. Vše v knize je, samozřejmě, viděno anglosaskýma očima. Jsou tu ale další knihy, které jsou už složitější, jako např. Pomsta geografie- což je v podstatě soubor esejí, které jsou psané šroubovaným jazykem, jaký můžete zastihnout např. v NY Times nebo Guardianu; nebo taky Geopolitika Ruska a Geopolitika Číny od Oskara Krejčího. Zcela okrajově zmíním čtivého Starikova (Geopolitika: Ako sa to robí nebo Vojna cudzíma rukama), který popisuje věci čistě z ruského pohledu a svým způsobem vyvažuje „jenom a pouze správné“ anglosaské chápání geopolitiky a dává věci do zajímavých souvislostí. Všechny zmíněné knihy vřele doporučuji a říkám, že pokud je přečtete, tak váš pohled na globus už nikdy nebude stejný.

  Pokud jde o článek, tak si myslím ,že dobře vystihuje ligu, jakou jako země hrajeme. Kdyby ČR byla fotbalista , tak by dříve, jako ČSR / ČSSR hrála extraligu. Nyní se ale nachází nejvýš v kraji, ale spíš to vypadá na okresní přebor. Stačí se jenom podívat na posledních 30 let a uvidíme dlouhodobý trend úpadku- a to i do budoucna. Když se podíváme, kolik vlád zde vydrželo po celé 4 roky ve svém mandátu od roku 89, tak bych řekl, že je to tak 50:50 a to není dobré skóre a značí to , že náš model vládnutí prostě nefunguje.

  1. Kde se vlastně dnes jako stát nacházíme ? Připomíná mi to trochu situaci před udělením Zlaté buly sicilské. Je tady politicky nestabilní zem, kde vláda (v té době panovník) nemá legitimní kontinuitu a je vydán na pospas sousedům nebo okolním „warlordům.“ Domácí elity jsou nejednotné a jeden kope za jednoho a druhý zase za toho druhého- viz případ se zahraniční politikou, kterou v jednu chvíli dělali protichůdně : Zeman, Vystrčil, Hřib a modrý bombarďák a řeporyjec Novotný. Jaká je v takové situaci perspektiva na samostatnost ? Jak je možné, že takoví lidé vůbec působí v politice ? Má vůbec ČR šanci se z toho vyhrabat ?

   Jistěže má. Je ale potřeba mimořádné píle a vzdělávání obyvatelstva. Jako generace 90. let si dobře pamatuji bagatelizaci vzdělávání, které do té bylo pokládáno za standart a také si vzpomínám na to, když jsme se na základní škole ptali : K čemu nám vlastně bude dějepis a to, že víme, co bylo ? K čemu nám bude to , že umíme spočítat kvadratickou rovnici ? K čemu je recitovat básně a psát slohovky ? Smáli jsme se tomu. Jenomže, když to teď s odstupem hodnotím, tak je vidět, že to bylo potřeba. Dějepis a literatura tvoří osu národní identity a je to pískoviště pro budoucí esa v geopolitice, která budou kormidlovat zem rozumně a správným směrem. (Povšimněte si prosím akcentu na anglickou literaturu a dějiny na některých anglosaských univerzitách). Matematika nás zase nutí řešit problém, učí nás systému a učí nás vytrvat. A jestliže my jsme toto popřeli a zanedbali, tak se není čemu divit, že jsme teď v takové situaci, v jaké jsme. První obrozenci napravili chybu našich „kormidelníků“ z 17.století tím, že usilovně pracovali 100 let na kultivaci jazyka a národa….byla to vskutku mravenčí práce a někteří dokonce ani nevěřili , že češtinu postaví na nohy……a my jsme se teď uvrhli do podobné situace , akorát že ve strategii, průmyslu, přírodních vědách atd. Z montovny se nedá utéct, z montovny se dostanete jenom tak, že budete studovanější a chytřejší než její šéf a když budete hodně dobří, tak si ji od něj možná jednoho dne koupíte.

   Někdo by se mohl zeptat, kdy že udělali ti kormidelníci chybu ? No tak byla toho celá řada. Počínaje Jiříkem z Poděbrad, který de facto přivedl zemi do nadnárodního impéria Jagellonců , jejichž panovník sídlil raději v Budíně v Maďarsku (resp. Uhrách) a do Čech přijížděl jen sporadicky. To mělo za následek , že šlechta bez svého ústředního „warlorda“, a sice krále , který by jevil zájem , zvlčela a dělala si co chtěla. Ignorance elit prohloubila v národu malost a i když je toto období spjato s ekonomickým rozmachem, tak politicky a geopoliticky jsme se stali v podstatě kleštěnci – zemí, která poskytuje peníze a zdroje, nikoliv však pro sebe a tento stav až na vyjímky trvá dodnes.

   1. “ Je ale potřeba mimořádné píle a vzdělávání obyvatelstva. “

    Nesouhlas.

    Stejně jako před Zlatou bulou sicilskou je třeba, oslabení hegemona a aby se dostal k moci nějaký ten Přemysl Otakar I.

    Pak je možné začít s pílí a vzděláváním. Obráceně to nepůjde.

    1. Ne. Příkladem je národní obrození. To co potřebujeme, je nové národní obrození. Tak jako tehdy založené na vzdělání. S rozdílem, že tehdy šlo o základy, o vzdělání od nevzdělaní, nyní jde o vzdělání od pseudovzdělání. A s rozdílem, že oproti dřívějšku, zdroje vzdělání jsou dostupné jako nikdy dříve, a že omezení je výlučně v lidech, v jejich touze, snaze, přičinlivosti. V tom smyslu není zapotřebí čekat na vládce sjednotitele spasitele, nýbrž snažit být dæm sobě vládcem. To je nejtěžší.

   2. Především nejsme stát. Nikdy jsme nebyli. Byli a jsme příslušenstvím, řekněme formace, označované jako stát. Formálně máme pozici občana. Občana suveréna, základ státu a jeho moci, a politiky jako služebníky, radši nikdo nezmiňuje. Fakticky jsme poddanými a politici našimi pány. Jistěže se zaštiťují vůli lidu. Ovšem jestliže zhodnotíte výsledky voleb, je to vůle většinová? A podle výsledků jaká? Není to tak,že volby jsou formálním procesem legitimizující nastrčené politiky jako vlastníky státu, či spíše jako zástupce skutečných skrytých „offshore“ vládců? Není to tak, že republika Československá nevznikla zdola, nýbrž jako odštěpek monarchie, včetně poválečných čtyřiceti let atheistické demokracie s východně despotickými rysy? Což trvá dodnes? Jsme to my kdo hrozí politikům, anebo jsou to politici, kdo hrozí nám? Oni služebníci, nám pánům v našem domě? Kdo komu hrozí, kdo komu za to vyhrožuje soudy, vězením či jinými způsoby profesní i lidské likvidace? Kdo vládne médiím? Kdo vládne samozvaným cenzorům a „neziskovým organizacím“ osobujícím si pravomoci orgánů veřejné moci? Kdo na koho pouští hrůzu? Kdo ve skutečnosti je pánem a kdo kmánem? Komu patří „Česká republika?“

   3. Upgradujte si mozek!
    Každé cvičení v myšlení zvyšuje zdatnost mozku. Čím mladšího tím více. Na hardwarové úrovni. Nové neurony, nová propojení. Zjednodušeně, myšlení není „duch vznášející se nad vodami“, nýbrž jako software je nedílnou vlastností hardware. Změna software je provázaná se změnou hardware. Tak, v mezích genetických vloh lze zvyšovat výkonnost mozku. Upgradovat prostřednictvím software – myšlení.
    Dva hypoteticky totožné mozky, jeden netrénovaný, druhý trénovaný, se od sebe liší fyzicky. Strukturou. Mozková cvičení v paměti, v logice, novými informacemi, ve zpracovávání informací, novými praktickými dovednostmi, třebaže ne posléze využitými, zvyšují obecnou výkonnost.
    To co nejde u počítače, softwarově upgradovat hardware, jde u člověka. Není to úžasné? Je to úžasné!

  2. V zajetí geografie je kniha, která nabízí opravdu neotřelý pohled na běh světa.
   Osobně se mi nejvíc líbilo vysvětlení, proč je Afrika tak chudá.
   Důležitý je obchod a pro ten měla výborné předpoklady Evropa. Splavné řeky a hodně, přírodní přístavy, mírné podnebí.
   V Africe řeky buď nesplavné, nebo jen částečně a někdy. Přírodní přístavy chybí, na pláži velká loď nepřistane.
   Podnebí mizerné, horko, tropické nemoci, v období dešťů se nedostane farmář s kuřetem na trh do sousední ulice.
   Evropané si vybudovali jen kousek komunikace, od zdroje surovin k nejbližšímu přístavu.
   V tomhle ohledu je přínosem Čína, která tam buduje důležité přístavy, železnice a kvalitní vozovky.
   Knížka od stejného autora Věk zdí je snad ještě lepší.
   Tam je v kapitole Spojené království vysvětlené, proč je dnešní svět tak rozdélený a v čem je příčina.

   1. Důležitý je obchod a pohyb zboží i kapitálu. To je jasné. Proto první civilizace byly vždy u řekl a na břehu moří třeba Středomoří a využívala se energie větru v plachetnicích. I USA je obydlené na pobřežních oceánů a ve vnitrozemí jen burani na farmách,co hledají ženu. Rusko sice moře má,ale studené a zmrzlé,co se dá málo využít a jinak všude daleko,takže ta výměna zboží kapitálu informací lidí drhne

    1. Na tohle právě upozorňuje Marshall ve Věku zdí.
     Bohatí z velkých měst na pobřeží už mluvěj jiným jazykem, než vidláci z vnitrozemí.
     Vidláků je pochopitelně víc, ale média ovládají vzdělanci a tak je to složité.
     V podstatě jde o souboj vidláci, vázaní na rodnou půdu a kosmopoliti. Kterým je fuk, kde budou provozovat svůj byznys.

 5. Základem moci jsou mezilidské zdroje a schopnost je využívat. Čím jsou menší,větší význam má schopnost.
  Klíčovým jsou lidské zdroje. Inteligence a vzdělání v kulturním komplexu pro jejich uplatnění. Relativní nedostatek zdrojů, které si lze opatřit směnou za statky založené na inteligenci a vzdělání, může být i bezpečnostní výhodou. Nepřitahuje to pozornost potenciálních uchvatitelů cílících na „přírodní“ zdroje.
  Ovšem, tato strategie přežití a rozvoje musí být součástí všednodenního života národní kultury. Vytvářející se po generace, ale zničit ji lze rychle. Tí rychleji čím je mladší a mělčí. Jaká je česká národní kultura, podle toho jak se nyní projevuje, jakým je stromem podle ovoce, které rodí?

  Pokud jde o vojsko, ptám se, co by mělo bránit, a před kým? Kdo touží nás násilím oloupit či dokonce vyhubit? Jestliže má-li takovou potřebu, může tak učinit nenásilně a i se spoluprací naší, zdejších vlivných a zdejší „politické reprezentace“ sloužící cizím zájmům a prosazující program „buďte hloupí, nevzdělaní, nevyrábějte, nemnožte se“.

 6. Zjednodušeně, prosperita Republiky československé, fakticky konstituční monarchie založené na nesmyslné idei jednotného národa Československého, v čele s prezidentem – nástupcem R-U
  císaře na tomto odštěpenecké území, budiž proklet Wilson, Tomášem Masarykem, byla založena R-U kultuře včetně fungující infrastruktury a státní správy a na převážně hospodářském a lidském židovsko-německém kapitálu. Jen můžeme domýšlet z vnějšku nerušený padesátiletý vývoj, při znalosti tehdejší vnitřní politické rivality. Zbytek onoho pozitivního kulturního R-U základu, který přežil i „komunismus“ byl vypláchnut a prožrán v posledních třiceti letech. Civilizaci nelze stavět jen na mravech jen „zákonných“.
  Porovnáme-li posledních třicet let s celým předešlým obdobím, řekněme posledních dvou set let zakládání průmyslových produkčních center, je obdobím stagnace a úpadku. S perspektivou dalšího úpadku. Dílem dokonce uměle způsobovaného a řízeného. S úpadkem produkčních center upadá vše co bylo spojeno s jejich růstem. Celá civilizace.

  1. Pozitívny kultúrny R-U základ? To ako naozaj? Minimálne to U z toho treba vynechať. Nebolo nič nechutnejšie ako „kultúny základ U“ najmä pokiaľ ide o XIX. a a začiatok XX. storočia.

   1. Debata se vede o Česku, ne o Horních Uhrách. Vaše potíže s Uhry si musíte řešit sami, tak jako my naše s Německem. Ostatně Orbána jim zatím lze jen závidět. Ostatně i je dsmé. Jejich kulturní celistvost a odolnost. Dá rozum, že jako Uher se snaží ve prospěch Uhrů. Na tom není nic divného. Naopak. To jenom vlády dvou vazalských slovanských států, jejichž podaní jsou jim u zadelí, předvádějí se ve světové politice a ve válce jiných svou slovanských států, ve prospěch cizích zájmů.

  2. preco by mal byt Wilson prekliaty? V com by bolo lepsie, keby R-U pokracovalo? preco by sa nieco realne malo menit, ked by neboli tvrde podnety k tomu? Keby R-U ostalo po starom, tak by sa vacsina nemenila, ale aj tak by doslo pravdepodobne k anslusu Hitlerom (aj k Hitlerovi samotnemu), mozno by teda ZSSR obsadilo celu oblast vratane Rakuska a ziadna neutralna poda by nenastala. V Cechach by nadalej vladla prevazne nemcina, aj s majetkovym dosahom, tak ako bolo, kedze ziadna pozemkova reforma by nenastala. Naozaj nechapem tieto sny nad R-U ako keby tych predchadzajucich 100 rokov bol rozkvet vdaka Rakusku. Keby to pisal niekto z Madarska, este by sa dalo to chapat, ale takto? To naozaj nevidno rozkvet kultury, vzdelania, urovne ludi aj ekonomiky od 1918-1989? Aj keby nastala federacia, urcite by sa hlavne peniaze nenalievali do Ciech ci Slovenska. Naopak. Po 1.sv.vojne bola v R-U obrovska hyperinflacia, ktorej sa uchranili len v CSR. Teraz vsetci maju pocit, ze keby nedoslo k rozpadu R-U, tak by tu bola rakuska zivotna uroven a ceska/slovenska kultura, ale to je iluzia. Ak by napr. ta 2.sv.vojna nenastala, tak by predsa nedoslo k zmene zivotnej urovne beznych ludi, tak ako sa nic take nemenilo v 30.rokoch 20.stor. Takze by proste sa zilo velmi tazko vacsine ludi, kedze socialisticky blok by nebol taky silny, aby kapitalisti museli pustit vacsi gros a uplatili tak doma volicov. Alebo by bolo aj Rakusko obsadene Rusmi a snivali by sme o tom, byt sucastou Nemecka/Francuzska aj s nimi. Padol socialisticky blok a zacali sa rozpustat socialne vymozenosti a este sa to koreni recami o slobode a podnikavosti.
   Teraz je obdobie, ked sa zda vsetkym, ze narodne staty nie su potrebne, preto aj ludia na to kaslu a maju pocit, ze odidu inde a mozu volne pokracovat bez vazby na domov. Ale aj covid ukazal, ze staci, aby sa veci skomplikovali a kazdy utekal domov ako sa dalo. A staci uzatvaranie hranic a zrazu clovek zisti, ze vlast je vlast. A treba si ju cenit, aj ked momentalne nejde mozno cestou, ktorou by sme chceli. Globalizacia mozno pobezi este 30 rokov a stale viac bude podla mna dochadzat k lokalnemu uzatvaraniu, nikde nie je napisane, ze to bude na veky. A potom co? Ludia sa velmi lahko chcu zrieknut toho, co chrani ich, ale bez svojho statu nemaju ani teoreticku sancu na zmenu. Ak sa nam nepaci EU, preco si myslime, ze R-U by bolo lepsie? Aky rozdiel? Ze by sme mali podstatne viac migrantov z Afganistanu a Afriky? (treba vidiet ako sa meni aj Rakusko, tiez to nie je nic dobre, este sa zije z turistickeho ruchu, tak sa nekrici ohladom energii tak ako v Nemecku). To, ze v Rakusku miesaju karty Amici rovnako ako u nas dokazuje aj situacia nie tak davno ohladom organizovania odstranenia Stracha zo sceny……proste bolo treba mat vo vlade spravne typy a vo vsetklych krajinach strednej Europy sa to zrealizovalo „cisto nahodou“. CR-Fiala, SR-Matovic, Rakusko-Nehammer, Nemecko-zeleni, Holansko-zeleni….v podstate len v Madarsku nie. A aj tam je otazka ci cisto nahodou skor ci neskor Orban nedostane rakovinu (ako Chavez) a bude problem vyrieseny, jeho naslednikov si proste kupia alebo budu vydierat.

   1. Velkou častou chybou je předpokládat, že při změně jednoho vybraného parametru se ostatní nezmění.
    Například, že při zachování R-U by ostatní vývoj byl nezměněný.

 7. @PeS, @Milo a další

  Přátelé, formát diskuse, který vy tady razíte, zde není podporován.

  S municí z kategorie „blábol“, „geniální výpotky“ a podobným materiálem běžte, prosím, na iDěs, na Ricin (dříve Respekt) a podobné weby. – Vy se ošklíbáte nad textem pana Procházky, ale zatím jste ani náznakem nepředvedli aspoň nástin toho, co on.

  Nic vám – kromě respektu k názorům oponenta – nebrání sepsat věcné výhrady, které k jeho textu máte. Máte možnost napsat i polemický text a zveřejnit ho v rubrice Hlas lidu. Vaše dva vstupy do diskuse mají přínos ne nulový, nýbrž záporný: právě takto se zakládá na diskusní flame.

  Můj oblíbený citát Vladimíra Vladimíroviče Putina na závěr: doufám, že budu vyslyšen.

 8. Mno, už to tu naznačili jiní – úžasný blábol. Tak trochu mi to připomíná, jak kadet Biegler aspiroval na literární dráhu.

 9. Ejhle, další člobrda trpící utkvělou představou, že se musí podělit o své geniální výpotky. Autor si myslí, že po přečtení pár populárních knih je z něj odborník na geopolitiku a vojenství, naneštěstí je to dnes populární posedlost.

   1. Asi jsem byl dost příkrý ve výrazech, za což se omlouvám. Nicméně si ale myslím, že jádro mé „kritiky“ je pravdivé. Na rozdíl od autora, vím, že nejsem schopný o tomto velmi složitém tématu napsat nějaké cenné a hlavně fundované závěry, ne jen snůšku subjektivních dojmů. Nemám na to potřebné znalosti a vzdělání – ve vojenské oblasti, v historickém bádání a ani v národohospodářství. Nechci amatérsky oponovat amatérské názory. A sexuologii kříženou se zdravovědou do toho nepleťte.

 10. Když jsme u těch knih tak přikládám jednu kapitolku : ZKÁZA SLOVANŮ – ze světové války. Deník poválečný. Docela zajímavé čtení – právě jsem začal číst tak pro zajímavost vkládám

  10. Angličané a bolševici.
  Berlínský »Tag« přinesl 20. února 1920 tuto úvahu:
  Ve válce světové bylo znáti směr anglické politiky velmi
  zřetelně. Anglie šla jako vždycky jen za svým záimem.
  Totéž poznáváme v tom, jak si vede Anglie proti
  bolševikům. V Rusku to vře. Vlny vnitřních bojů se tu
  zvedají a nikdo vlastně neví, co se tu odehrává. Zdá se,
  že vůdcové bolševiků umdlévají ve vraždění měšťanské.
  inteligentní třídy a zdá se, jakoby chtěli vládnouti s jakousi
  umírněností. Sovětové Rusko uzavřelo mír s Estonci
  a s Finskem. Zdá …

  Standiku,
  váš předlouhý diskusní příspěvek jsem uříznul. Příště, prosím, v případě dlouhých zdrojů postupujte takto:
  – napište jako citaci to, co z onoho zdroje považujete za podstatnou, klíčovou myšlenku
  – a přidejte odkaz na zdroj (ne více než 3 odkazy v příspěvku, jinak automaticky spadnete do spamu)

  Děkuji za pochopení,

  Zakladatel

 11. Vytrhnu jen „strategická hloubka“.
  Což je přesně to, co Československo nemělo. Byla to nebránitelná NUDLE, jíž na třetině území zcela chyběly pozemní komunikace (Podkarpatská Rus).
  Po WWII se to nijak nezměnilo – i nadále to byla a je nebránitelná nudle, po r. 1992 pak dva nebránitelné flíčky.

  1. Re: Občan

   Český flíček je bránitelný po určitý čas docela dobře, ovšem pouze s armádou, která je na tento úkol vycvičena a vyzbrojena.
   Určitě ne se čtyřmi pluky expedičních mamlasů, kteří si musejí kupovat vlastní boty, protože ty erární vydrží asi tak týden, z nichž skoro každý má čtyři plné zásobníky do osobní zbraně a pak už nic.
   K tomu počtu bojových kusů – beru to tak, že brigáda odpovídá početně zhruba dvěma plukům.

   1. Targu(si),
    není. Už dávno ne.

    Nemá polní nemocnice, nemá logistické zázemí, nemá ženisty (v jednom městečku nedaleko Prahy hnije ženistické vybavení za hodně dlouhé stamiliony vč. pontonových tahačů), nemá opevnění ani možnost opevnění se, nemá vojenské újezdy na poschovávání palebné síly.
    I kdyby měla ČR nějaké zbraně použitelné pro SEBEOBRANU, tak je nemá kam umístit (leda do měst, jako Ukři), nemá je jak přemisťovat a vlastně nemá ani dostatek PHM.
    A letectvo? Na tom pidivajzlu, co si říká ČR? Než by se rozkoukalo, už by neexistovalo.

    Možná by fakt byly nejfektivnější ty ponorky v Orlíku, Lipně, Slapech a Nových Mlýnech. Nejvíc by pak mohly překvapit nepřitele ponorky v Dlouhých Stráních:-D

     1. Ty ponorky by se jmenovaly „Platýz“ a posádka by se pohybovala po čtyřech. Preferováni námořníci malého vzrůstu.

      Ale to zavrtání do bahna taky není marné – vyhloubily by si cestičky a těmi by brázdily vo…bahna novomlýnských nádtží.

     2. Srandičky, srandičky. Ale viděli jste některé z těch ruských kocábek v Černém moři, ze kterých se odpalují Kalibry? Dost mi připomínají menší rybářské šalupy, Abramovičova jachta vedle nich vypadá jak mastif vedle pinče. Roste ve mně pocit, že Rusové zkoušejí, kdy odpal Kalibru potopí odpalující bárku.

     1. Si to představte – letíte si takhle poklidně bombardérem na Brno, kocháte se krajinou a nad Dlouhejma Stráněma najednou „Žbluňk!“. A z rybníka NA KOPCI se vynoří ponorka a vosolí Vás raketou.
      Já bysem se teda lek, kdybysem to stihnul 😀

      1. Nápad to není špatný. Akorát elektrárna by právě nesměla pokrývat špičkovou spotřebu….

       Jenže vážně… to snad nikoho nenapadlo vyzkoušet v praxi, například mobilní ponorné prostředky PVO, a podobně. Ukryté v každé větší louži s potřebnou hloubkou. Nevím jaká vrstva vody stačí na ochranu proti nynějším protiradarovým a podobným střelám a munici, i proti termobarické. Čím větší rychlost projektilu, střepin, tím voda klade větší odpor. Vodní pancíř…. Zkoušel to někdo?

 12. Můžeme kolem toho všeho dělat jakékoliv ozdobné tanečky, ale každému je situace jasná.
  Takové úvahy jsem četl už před rozdělením. Desítky „vysvětlení. Faktem je, že „Češi už nenají pocit, že doplácejí na zaostalé Slováky a Slováci jsou rádi, že je nikdo nemistruje z Prahy.“
  I to konstatování, že Rusové* (Američané, Číňané) nechápou, jak se může stát rozdělit bez potoků krve.
  No – nechápou. Jejich věc.

 13. Líbí se mi, jak autor popsal čínský systém. Jde patrně o něco jako osvícená despocie.
  Myslím si, že euroatlantický typ liberální demokracie je možná vhodný pro Evropu a Spojené státy, ale pro mnohé cizokrajné země určitě né. Pro Blízký východ, pro většinu Afriky a Asie je liberální demoška naopak smrtící.
  Vysvětluji si to tak, že ovládat přestárlé obyvatelstvo se dá všelijak, napapaný občan chce klid a nohy v teple a je spokojenej.
  Naopak mladí a neklidní v Orientu spíš potřebují dlouhý bič a krátký dvůr, zřejmě jsou si toho sami dobře vědomi. Odtud asi jejich příchylnost k islámu, který svazuje společnost striktním pravidly , které se neostychá vymáhat i (z našeho pohledu ) drsným způsobem.
  Liberální demoška se stala posvátnou krávou a mám pocit, že už mnohdy nevyhovuje ani nám samým. Což nám ovšem nijak nebrání šířit osvětu po celé Zeměkouli ohněm i mečem.
  ***
  Jak řešili staří Římané svoje mladé a neklidné juniory?
  Posílali je do kolonií, případně kolonizovat nová území a tím měli klid. ( Né navždy, pochopitelně. )

 14. Podívám se na to z jiného úhlu.
  Chybí povinná „vojna“. Ať byla jaká byla, se všemi zápory, byl to jakýsi ekvivalent iniciačního obřadu – přechod z chlapce v muže. Všichni ti chovanci „mama hotelů“ se dostali ze své komfortní zóny a zjistili, že se buď postaví na vlastní nohy nebo budou celoživotními nulami.
  Budovat armádu na základě těch, kteří uzavřou kontrakt nelze – ti ambiciózní, schopní nevidí svou budoucnost v armádě, základna je příliš úzká.
  Jakýsi tým ekonomických odborníků udělal analýzu izraelských start-upů a hledal, co je důvodem jejich velké úspěšnosti(při srovnání se světem) a porovnával i neúspěšné izraelské s úspěšnými izraelskými. Vyšlo jim, že základem těch úspěšných bylo, že jejich zakladatelé spolu prošli vojenskou službu a nasazení v bojích.

  1. Cit.: „…Vyšlo jim, že základem těch úspěšných bylo, že jejich zakladatelé spolu prošli vojenskou službu a nasazení v bojích….“

   V jakých bojích, prosím?
   Kdy naposled nějaký sionista BOJOVAL?

    1. Za BOJ považuji, že proti sobě stojí týpci s flobertkami nebo party týpků s děly.
     NIKOLI hromadné JEDNOSTRANNÉ vraždění a ničení bombardováním a upalováním lidí fosforem, zatímco protistrana má k dispozici „lešenářské trubky“.

     Takže dotaz trvá.

     1. Jenom malý dotaz, tvoje vaše definice boje/války je v jaké normě ČSN nebo EN, aby ji museli uznávat ostatní a tak by brali vážně „takže dotaz trvá“?

  2. Re: Králík62

   Myslím, že jste bábovičku „nevojáctví“ rozkopal docela vzorně.
   Prostě klasický „literátní hlodavec“ na své pozorovatelně.

   Pravda mohli bychom dlouze polemizovat o „kvalitách“ vojenské služby za socíku, ale v základu máte pravdu, zejména pak s opravdovým nasazením vojska v krizovém čase – myslím si, že to nemusí být zrovna bojová operace. Takové pořádné povodně, prožité třeba v ženijním útvaru, by také mnohé napověděly. Nevýhodou povodní je, že trvají většinově příliš krátce, aby pomohly roztřídit masu povolanou do akce na „vhodné a nevhodné kusy“.

  3. Králík 1962, s tou vojnou máme velkou shodu. Jen dodám, že chlapci získali řidičaky na cokoliv. Nebyla nouze o šoféry, neb spolu s praxí chodili co půl roku noví a mladí. Dopravní podniky byly bez potíží, na kamiony se čekaly pořadí. Dnes tam berou tatary, ukry, psonky. A kamarádi mi povídají, jak to pak vypadá.

 15. Tak toto je „vařila kočička a pejsek dort“ 🙁

  Jenom autore, ČSR bylo rozbito vnější silou a to silou „Mnichov“, kdy byl stát postaven bojovat proti celé evropě, tedy ne selhání ideálů, ale síle se kterou měl so dělat o pár let později SSSR+USA+Anglie…

  A pak družstva v Jugoslávii byla, pokud a nebyla prosazována všude ne protože „pasáček koz se samopalem“, ale protože ideologický jiný pohled Tito vs Stalin.

  A takto se dá pokračovat, jak autor uvařil dortík.

 16. Podle mne hladké rozdělení ČSR byl nejlepší Klausův ( a Meciarův ) kousek. Kdyby se dalo na Pitharty, tak bychom se fackovali o pomlčku ještě dneska.
  Myslím si, ze umělý konstrukt ČSR měl jediný význam. Vydrbat v Česku s Němci a na Slovensku s Maďary.
  Obě menšiny byly nechtěné, občanů s německými a maďarskými kořeny bylo fakt hodně, a tak se vymyslela líbezná českoslovenština.
  Národnostní politika TGM byla zoufalá, jakoby se Hrad a vláda snažili co nejvíc naštvat sudetské obyvatelstvo. Henlein prostě nemohl nepřijít.
  Slováci navíc žádný společný stát nechtěli, chtěli něco jako konfederaci. Pittsburghská dohoda nebyla naplněna. Proto se při nejbližší příležitosti trhli, na rozdíl od Čechů a Moravanů nikdy neměli státnost, po které samozřejmě prahli, jako každý národ.
  Dobře to dopadlo, Češi už nenají pocit, že doplácejí na zaostalé Slováky a Slováci jsou rádi, že je nikdo nemistruje z Prahy. Dneska se máme rádi a musím se pŕiznat, že Slovákům trochu závidím jejich kuráž. A v hokeji fandím oběma reprezentacím. ( Pokud tedy nehrajeme spolu, dá rozum. 😉)

  1. Tak umělý konstrukt co měl vydrbat z Maďary a Němci, byl vznik národa Československého, který pak určil, že Němci jsou menšina 😉
   To přiznávali i představitelé jako Masaryk, tedy není pravdou, že umělým konstruktem bylo ČSR, které plnilo tento úkol 😉
   Pittburskou dohodu nedodrželi v Praze s dobrého důvodu, ALE jako vždy místo vysvětlení a následné nápravy v Praze začali „myslet“ a pokazili to. 🙁
   Slováci se trhli, protože říše a její politika a to v situaci, kdy bylo už rozhodnuto o okupaci a Slovensko to vědělo a zachraňovalo co se dalo, vedlo i válku s Maďarskem a Němci dělali pak „arbitra“, kdy Slovensku sebrali na východě slušnou část území 😉

   1. Vím, že některé lidi teď naštvu. Ale myslím si, že ČSR neměla kopírovat historickou hranici Českého království.
    V době rozpadu R-U bylo už všechno jinak, Sudety byly souvisle osídleny německy hovořícím obyvatelstvem.
    Němci tam přišli na pozvání néjakého českého panovníka , který potřeboval vymýtit a osídlit pohraniční hvozdy. ( Přemysla Otakara? )
    Tam se Čechům nechtělo, dávali přednost úrodné půdě ve vnitrozemí.
    Pilní a pracovití Němci neměli problém osídlit méně úrodnou půdu a postupně vybudovat textilní, sklářský i jiný průmysl. Vůbec se nedivím, že těžce nesli, když jim tam nová vláda do firmy povinně nasadila Čecha z vnitrozemí. Nemohli ho uživit , mnoho německých firem z tohohle důvodu muselo skončit. Z mého pohledu zvěrstvo.

    1. Re: Helanov

     Zajímavý výklad historie.
     Takže podle vás nebylo zvěrstvo, že většina průmyslu i zemědělství nebyla v rukou národa českého.
     A taky nebylo zvěrstvo, že Češi museli složit zkoušku z němčiny, když se chtěli hlásit do státní služby.
     A už vůbec nebylo zvěrstvo, když se daně z Českého království odváděly do Vídně.
     Alles war in Ordnung…
     O vaší bujné představě, že za 1, republiky byli nasazeni Čechové jako správci do německých firem, je fakt zbytečné zapřádat dialog.

     Nechcete si udělat výlet do nějaké mnichovské pivnice? Soudruh Posselt vá zajisté rád uvidí…

     1. R-U byl mnohonárodnostní stát. Němčina byla státním jazykem, čeština by asi neprošla. Nikdo neměl problém naučit se německy, dneska se zase musí naučit anglicky, také si si nevystačí jen s mateřštinou.
      Asi si neumíte představit, jak se cítil třeba pošťák v Jablonci nad Nisou, když se ráno probudil a zjistil, že je občanem druhé kategorie. A co teprve až se dozvěděl, že přijde o práci. Protože vláda snaživě do státní služby prosazovala Čechy.
      Nenapsala jsem nic o nucené správě. Prostě jen německá firma od určitého počtu zaměstnanců MUSELA přijmout jako pracovníka i Čecha. Hodně firem se kvůli tomu položilo.
      A to ani nemluvím o budování škol pro deset českých détiček. A narvané německé základky nedostaly ani příděl uhlí. Tam si žáčkové museli nosit pár polen z domova.
      Na německém poli si Češi vybudovali bunkry. A škody némeckému hospodáři často ani nikdo nenahradil.

       1. Já bych nebyl v odsudku až zas tak příkrý.

        Souhlasím s názorem, že všechny problémy ČSR byly přítomny už v okamžiku zrodu a provázely ji a nástupníky po celou dobu existence.

        Po celou dobu existence byla ČSR a nástupníci závislá na vnějším protektorátu, Francouzském, Německém, sovětském a nyní Německo – USA.

        Oč výhodnější je to než by byla případná koexistence v RU? Zvlášť, když se nyní docela dobře ukazuje, že státní útvary vzniklé rozpadem RU čelí z pohledu geopolitiky stejným hrozbám a mají dost podobné pohledy na řešení.

        To ukazuje, že RU v našem prostoru nevzniklo náhodou a jeho neexistence schází a že EU to nemůže nahradit.

         1. Náhodou né. Ale přehnané národovectví také nic moc.
          Já si národního obrození samozřejmě vážím, jsem ráda, že můžeme mluvit česky.
          Na druhou stranu, kdybychom mluvili německy a postupně zapomněli na svoje české kořeny, tak CO???
          Předem se omlouvám za asi nevhodné zamyšlení.
          Já jen, že mezi zdravým patriotem a potrhlým náckem existuje jen fluidní hranice.

      1. RČS měla zákon o ochraně menšin. V jednom detailu dotoval základní školy, pokud byly menšinové. Výsledek je ovšem někdy karikaturou záměru. Do českých menšinových škol chodili německy mluvící žáčkové, protože o užití dotace rozhodovala obec podle místních potřeb a v hornické vesnici (Kamenný Újezd u Nýřan) to byl prostě hlad (mléko, rohlík). Žádný panslavismus, národnostní útlak vnímal tak akorát Henlein, za zmínku snad stojí, že v tomhle národnostním brajglu vzdělaný otec v roce 1970 konverzoval francouzsky (kromě češtiny a němčiny, pochopitelně).

        1. Stačí fakt, že za 600 let se tu Němci, u nás, v Čechách!, nikdy neasimilovali a nenaučili se česky.
         Ale Lužické Srby shltli… to by tak bylo, v Německu nemluvit německy…

       1. Zapo, občan dal i zákon, kde je napsáno, že paní lhala. Takže podle tebe je hnusné odporovat paní Helanové pravdou?

      2. Tak začnu od konce, v poli se budoval bunkr a platilo se následně protože zákon o infrastruktuře.

       Dám Vám to na příkladu (v Německu to platí tento styl nadále) silnice. Nejprve se naplánovala, pak postavila a následně se vyvlastňovalo za cenu, jako by neexistovala nikdy silnice.
       Když to pak dobře řeknete, jak jste udělala vy, že se řekne jenom začátek až po kolaudaci a člověk je zvyklí na dnešní dobu, že stát prvně musí vlastnit, pak to vyvolá pocity hodně velké, ale je to buď tím, že o první republice nic nevíte nebo úmyslně zamlčujete.

       Tedy je otázka, víte zákony ČSR jak se např. stavělo nebo víte pouze „naučně populární“, kde podobné detaily nejsou? Mě by zajímalo, jestli jste to věděla a úmyslně řekla polopravdu nebo nevěděla, ale to dává otázku co vůbec víte o První republice…

 17. Autor nemá ponětí o smyslu družstev, které u nás zrárně existovaly už za 1. republiky, a nejen v zemědělství

 18. S polohou nic neuděláme a s povahou taky ne. Stačí se s tím smířit a přichýlit se k vítězi, dubisku.

  1. Jasně že s polohou nic neuděláme. Ležíme na rozhraní dvou kultur a vždycky nás budou mocnosti považovat za svůj vlastní dvorek.
   Ale mohli bychom aspoň zachovat určitou důstojnost a nelézt jim do zadku s rozběhem.
   Jsme malá zemička a nikdy jsme nikoho neokupovali, neválčili v cizokrajných zemích. ( S výjimkou husitů, to jsme děsili celou tehdejší Evropu, odplata byla krutá. )
   To si nedovolili ani Sověti, tahat nás třeba do svého potrhlého dobrodružství v Afghánistánu.
   Dneska strkáme rypáky všude, armáda ČR řádila v Afghánistánu , v Iráku, teďka budujeme mír v Mali.
   A hlídáme na Sinaji, aby se tam Izraelci se sprátelenymi Egypťany samou láskou nesežrali.
   Až nám tady něco bouchne v metru, tak aspoň budeme vědět za co. ☹️

 19. O iracionalitě rozbití Československa svědčí více než třicetiletá existence vozovny bratislavského metra, která dodnes nemá dopravní význam. Pro výstavbu metra se počítalo s možnostmi zdejšího průmyslu, které se tak nějak rozplynuly.

 20. Zda se ze nam vedle Visingra a Sandora vyrasil dalsi strategicky expert – akorat s opacnym nazorovym znamenkem 🙂 ale priblizne stejnych pop-kvalit. Jen se jeste neprojevil dost, abychom vedeli o co mu jde. Jmenovanym panum o jejich zivnost, ktere obetovali jakoukoliv odbornost a serioznost, to je jasny. O co jde tomuhle expertovi, teprve uvidime. Doufam ze ne o kreslo ministra propagandy v novem rezimu, to uz mam slibeno ja. Asi doufa ze bude ministrem valky. A kdo bude ministryni spravedlnosti ? Nereknu a nereknu 😀 😀

 21. Autore, autore, vy to zase patláte.

  1/ Slovensko bylo postaveno před jasnou volbu – buď amputace od Česka, anebo tvrdá okupace Hungárošem za Ádovy podpory.

  2/ Plasty z kaolínu? Laik žasne, odborník se diví

  3/ V ČR došlo uhlí? Kdo vám takovou ptákovinu nakecal? Nevytěžili jsme ani polovinu toho, co máme k dispozici od Ježíška. Ano, máme ještě min. 140 miliónů tun. Já dodávám chvála Pánu, budou se hodit.

  Dál už jsem nečetl. Takové čtení mi na noc nedělá dobře.

  1. Ten kaolín je využitelný jako plnivo do termoplastů, resp. papíru , podobně jako třeba baryt (taky se tu trochu najde).
   Ukončení těžby uhlí před dotěžením ložisek je druh sabotáže (v Číně by měli v podobných případech jasno).

   1. Re: idiotronic

    Pokud je využitelný jako plnivo (vaše formulace), je to druh náhražky.
    Pokud tomu tak není (určitě nejsem chemik), přeformulujte znění vašeho tvrzení.

     1. Ten písek a kaolín v betonu je podstatnou součástí, která rozhoduje o pevnosti,
      ze samotného cementu zdivo nevytvoříte. Možno vyzkoušet.
      V termoplastických hmotách bývá častým plnivem např. skleněné vlákno, které podstatně zvyšuje pevnost výlisku a zmenšuje teplotní roztažnost, takže spoje mezi kovy a plasty teplem nepraskají. V termosetech (bakelity, epoxidy) je častým plnivem mletý tavený křemen , který umožňuje zalisovat do hmoty kovové zálisky, aniž by spoj popraskal (zmenšuje tepelnou roztažnost a smrštění při tuhnutí). Plniv je až do 70 %

      1. To bude asi překlep, ale kaolín by v betonové snměsi být neměl. Jeho jemné částice obalí cementová zrna a zabrání hydrataci – růstu krystalů křemičitanů, vznikne „strhaný“ beton o nízké pevnosti, nepoužitelný.

       Beton je směsí tří složek: pojiva (cement), plniva (kamenivo předepsaných frakcí) a vody.
       Písek (=kamenivo jemné frakce) sám do betonu zpravidla nestačí, frakce by měly být nejméně dvě (jemná, hrubá), u lepších betonů tři (jemná, střední, hrubá) i více.

       1. Lépe řečeno: ten kaolin se do betonu přidávat nemusí. Je v písku.Dokonce je ho větší část odstraněna plavením.

        1. Ještě lépe řečeno: kaolín je zvláštní případ jílu. Ne každý jíl je kaolín, to je (myslím) dáno obsahem kaolinitu. Různé jíly obsahují jako příměs i kaolinit. A ano, říční – plavený, „ostrý“ písek obsahuje jílů relativně málo, což je právě důvod, proč se používá jako plnivo do betonu. Přítomnost jílu (a tedy i kaolínu) v betonu je rozhodně nežádoucí, záměrně se do betonu nepřidává. Další nežádoucí vlastností jílů (z hlediska betonu) je, že jsou hygroskopické a proto objemově nestálé. Jíl (a tedy ani kaolín) v betonu nemá co dělat.

     2. Ad uran:
      V zemi je ho u nás ještě furt víc, než se zatím vytěžilo. Především strážský blok, Brzkov a v devadesátkách sabotážně odepsaný zásoby v Dolní Rožínce.

      Ad zlato:
      250 tun ověřených zásob připravených k těžbě v Mokrsku, Kašperských horách a na Petráčkově hoře. V Kašperkách jde ruku v ruce se zlatem wolfram v několikanásobné tonáži To není úplně málo. Dalších cca 300 tun je u nás možných až pravděpodobných.

      Ad lithium:
      Cínovec je čtvrtý největší ověřený ložisko lithia ve skalních horninách na světě (Jadar v Srbsku není o moc větší). Na Cínovci jsou další vítané příměsi takto cín, wolfram, tantal, cer, jako odpad by vznikalo neuvěřitelný množství potaše. Cínovec je rozfáraný po předchozí těžbě Sn-W rud. Krom toho je tam hodně rubidia.

      Ad mangan:
      na tuhle surovinu autor úplně zapomněl:
      https://ekonomickydenik.cz/chvaleticky-mangan-nad-zlato-kanadsky-investor-vycislil-mozny-zisk-na-140-miliard-korun/

      Se surovinama na tom nejsme zas až tak špatně…

      1. kaolin: Jeho strategický význam vězí především v chemickém průmyslu: termoplasty (matrice), gumy, pryže (změkčovadlo), barvy, laky, farmaceutika, kosmetika, papír. Proto jej, pokud vím, řadí EU i Česká geologická služba do seznamu strategických surovin, ne kvůli hrnečkům, hajzlíkům a obkladačkám.

       Uranu máme tedy naštěstí asi dost, ale pokud vím, netěží se, dováží se z Afriky a Střední Asie. Zatím se to asi vyplatí.

       Targusi, autor nenapsal, že ČR došlo uhlí, ale že naše černouhelné doly zkrachovaly. Problém je ten, že když se ukončí těžba před vytěžením ložisek, velmi těžko se obnovuje. Z černouhelných slojí neustále prosakuje zemní plyn, který se odsává, dále se musí odčerpávat podzemní voda atd.

       Ad zlato: Ale určitě víte lépe než já, jak to s tou těžbou je, ložisko Kašperské hory leží z velké části v první zóně NP na úbočí Křemelné, Mokrsko a Jílové, to je zase ikonický kraj trampů, kde se vyhlášení nějakého stupně ochrany připravuje. To zlato tam nikdy není samo, vždycky tam má nějaké kamarády, kašperskohorský zlatonosný scheelit se kamarádí s teratogenním arsenem. Rýžování nepřichází v úvahu, a teď ty metody: amalgamace rtutí, louhování v kyanidu, nedovedu si představit ta odkaliště v Rejštejně, tím méně v Jílovém na Sázavě… Zásoby máme, ale těžit to je i v budoucnu, obávám se, nerealistické.

       Lithium: Mělo by se asi co nejdříve vytěžit (respektive zreckylovat výsypky po těžbě cínu), než se objeví nějaká nová technologie. Jeho cena stoupla za poslední roky dvacetinásobně (ve Vesmíru o tom nedávno vyšel pěkný článek), pokud vím, je aktuálně na vrcholu.

    1. To neni ani snuska pitomosti. Autor podleha necemu co si nekde precte a nebo nekde dostane od nekoho nakukano..Otrocky opisuje..Priklad.
     Uz jak zacal trzni ekonomikou. Uz okolo 9.stoleti ,kroniky se zminuji ,jsme tu ekonomiku chucpovych trhovcu a s otroky meli pod Vysehradem..
     Neco novyho.
     V Usa ovsem je to jiny, uz se vi ,Edison nic nevynalez ani zarovku ,sam to prohlasil, vynalez zarovky koupil z Kanady, Bell nevynalez , telefon ,Einstein vsecko okopiroval ,atd.
     Udes ,ze rus tomu nerozumi a cemu vsemu nerozumi a nemuze..Kdyz.
     Gorbacev nedavno rozdaval na vsecky strany ,rusky uzemi, majetek, zlato, suroviny, tovarny, banky a vsecko ,kazdymu kdo natah ruku , prednost meli chucpove, a neni mozny vsecko vyjmenovat a tak rus, maticko skakava a Prochazka ,nerozumi..
     Turci nedobyvali horske osady, ani se tam neobtezovali a nesli ,jednoduse, protoze tam bylo, Hovno, hovno na dobyti.
     Mozna by tam ukoristili obrovskou korist ,jednu nebo dve polomrtvy slepice..
     Prochazko , dobyvat neco , kde je hovno, je uplne na hovno..
     Problem jak neco takovyho nazvat slusne..Kdyz je to navic marny..
     Nezatezuju se, ale napadny je mi neco ,kdyz neco takovyho ,zahlidnu..
     Pak se nekdy zamyslim , uvaha..
     Na you tube sem zahlid nejaky obrazky a pod tim text , jak chytili nejaky nacisticky zlocince a celkem hned je taky popravili…
     Tady je vsecko jasny. Svet se mota ve spirale dokola a je vzdy od zacatku nastavenej, totalne a vzdycky ,na strane a ve prospech nasili ,smrti a zla.
     Protoze …
     Od 45 a skonceni ty nejhorsi valky, zlo s energii vycerpanou , dokonce dvema silenejma valkama kratce za sebou , revolucema snad jeste horsima obcanskyma valkama atd. neuveritelnym besnenim nacistu, bolseviku atd. ,ustoupilo, aby v zakulisi, zase nabralo dech.
     Pod rouskou vecnyho miru , odzbrojeni se opet pomalu rozjizdel a stale rychleji dalsi pancerovy vlak dalsi ,jeste horsi valky..
     Nekteri pachali a pachaji nevyslovitelny, nevysvetlitelny a bestialni nelidsky zlociny a dlouho.
     Mnoho nekonecnych let maji na svedomi /ktere ovsem nemaji/, mnoho milionu zavrazdenych ,vyhlazovanych, mucenych bestiema a utrpeni z tech tragedii je nezmerne a pokracuje tragediema bez konce na tech pozustalych , rodin a deti , vsech kteri je zazili a prezili na cely zivot.
     A cele generace trpi nasledky , je tezke asi nemozne ,pro ne ,zustat aspon trochu normalni….
     Nektery z tech zlocincu jsou chyceny a potom za vterinu , konec, jsou popraveny.
     A to ma bejt spravedlnost.
     Dnes svet „vyspel“ ,ze takovy se nesmi ani popravit..Ale chranit a pecovat o ne.
     Aby dobro a lidskost zvitezily. Ve jmenu humanismu akademiku.
     Dale , je obecne znamo, ze svet prezil svuj konec jiz nekolikrat a nejakou nahodou ,treba za poslednich asi 70 let..
     Nekolik konfliktu se odehralo , ktere mely na beton zarucene vyvolat a vyprovokovat zarucene konec sveta atomovymi zbranemi .
     Dalsi byly naplanovany.
     Ke svetovy valce nejak nedoslo. Jsme tady furt a navzdory.
     Pribyly zbrane nejmodernejsi , dale chemicke , biologicke,digitalni a ja nevim co vsecko..
     Visi tady pritom jeden hlavni problem .
     Jak se vyhnout zaveru , ze jsou tady nejake jine Vyssi a svetu vladnouci moci , ktere zatim …
     Kdyz nekteri ty konflikty opakovane porizuji a musi porizovat a maji veskere moznosti a prostredky k tomu, za ucelem zacit posledni svetovou a konecnou valku..
     Nechteji jeste za poslednich asi 70 let ,konec sveta dopustit..
     Kdyz tech opakovanych nahod je vic , jsou ty nahody aspon podezrely..???

   2. Tak idiotronic v úvodu napsal: „Ten kaolín je využitelný jako plnivo do termoplastů, resp. papíru , podobně jako třeba baryt (taky se tu trochu najde).“ A pak se rozvinula košatá diskuze o vhodnosti jeho přidávání do betonu. Jak u blbejch na dvorku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *