18 července, 2024

Přichází čas na osobní zodpovědnost

Než se pustím do hlavního tématu, tak se lehce zmíním o posledním článku od Vidláka – „Zůstat doma znamená souhlasit“.

Domnívám se, že správný název by měl být „Nic nedělat znamená souhlasit“. Opravdu ne každý, přestože by se rád zúčastnil, může dojet na půl dne do Prahy. Důvody mohou být různé – zdravotní, finanční, časové … proto to striktní dělení není dobrý počin. Tohle může znevažovat poctivou snahu našich některých aktivních lidí.

Na rádiu Universum měl nedávno Vidlák výborný rozhovor, zatím ho považuji asi za nejlepší – najdete ho zde. V rozhovoru jde k faktickému jádru věci – nemáme „odpracováno“, nemáme podpůrné struktury. Na tohle je třeba se zaměřit. Zatím se dobře daří na mediálním poli – tady se opravdu dosahem a kvalitou stáváme nebezpečným soupeřem mainstreamu. Ovšem prosazení se v mediální sféře je jenom jeden úsek, kde vlastenecky smýšlející spoluobčané musí „zabodovat“ pokud si chceme vzít svůj stát zpět. Další dobrý počin je JNA – Jungmannova národní akademie, kterou buduje P. Hampl. Svého času se řídící elity formovaly z Prognostického ústavu a já jsem přesvědčen, že až přijde čas, budou se nové řídící elity, min. z části, formovat z JNA. Možná je dobré se i zmínit, že v rámci JNA je v teoretické rovině zvažováno další praktické rozšíření.

K samotné demonstraci – uvedu důvody „pro“ a „proti“, přičemž pokud si budeme nalhávat a za diskuzi navzájem osočovat, tak jsme prohráli předem.

Důvod „pro“ – ty demonstrace formují informační prostor, to je bez diskuze. Lidově řečeno, jsou to takové imaginární cihličky, které budují zdravý „napnelismus“ ve společnosti, kdy tento „napnelismus“ bude zcela jistě beze zbytku využit až nastane vhodná doba … až nějaký spouštěč spustí lavinu celospolečenských událostí. Tady bych se ale znova odkázal na ten Vidlákův rozhovor pro RU – na naší straně nejsou ty potřebné podpůrné struktury, které musí být v té době připraveny a funkční. Zjednodušeně – dejme tomu, že demonstrace bude ohromná a přijde 5 miliónů lidí … Fiala se zalekne a odstoupí. Co pak? … změní se myšlení soudců? … změní se myšlení mainstreamu? … změní se myšlení státních zástupců? … máme připraveny kádry pro řízení „podle naších not“ … a vůbec – máme nějaké noty? … kromě toho, že „takhle ne!“ … máme někoho, kdo na US ambasádě řekne: my se Vás nebojíme … ??

Důvody „proti“ – ve spoluobčanech, kteří se moc nezajímají o mechanismy společenských procesů se zbytečně vyvolává planá naděje, že stačí demonstrace a věci se změní. Nestačí a nezmění. Dále, současným protinárodním strukturám poskytujeme přehled o naší organizovanosti a síle, což vylučuje moment překvapení až nastane správná doba.

Důvodů „pro“ i „proti“ by se dalo uvést více, ale tvrdím, že dobře napsaný článek nebo udělaný rozhovor může na naší straně posloužit lépe (a v táboře protinárodovců napáchat větší škody) než účast a vystoupení na demonstraci.

Opět příklad – poslouží více našim zájmům soused, který si půjde zahulákat do Prahy pod okna Strakovky nebo soused, který v diskuzi přesvědčí další dva spoluobčany a tak je přivede do „naší ohrady“ …?

Zkrátka – život lidskej je složitej a věci nejsou černo-bílé.

Úvod delší než jsem zamýšlel, ale považuji ho za nezbytný … a teď co chci napsat.

Vidlák správně burcuje, že ty propadlé hlasy ve volbách, které si pak přisvojuje protistrana jsou problémem. Velkým problémem. Pokud se alespoň nepokusíme s tím něco udělat, tak to bude špatně.

Otázka tedy zní, jak věci změnit. … a něco bych měl k diskuzi.

Podívejte, rozhodně to není tak, že cca 1 mio hlasů propadlo a nikdo za nic nemůže. Tak takhle to rozhodně není. Seznam kandidujících subjektů je znám, přičemž každý má své vedení – zpravidla předsedu a místopředsedu.

Takže sledujme, jak se poučili z krizového vývoje minulých voleb. Chce-li někdo přiložit ruku k dílu, tak může sestavit jednoduchou tabulku, kde budou zaregistrované subjekty do posledních parlamentních voleb a jejich výsledky v % a počtu získaných hlasů a tuto třeba i tady zveřejnit. Postupně můžeme např. barevně vyznačovat, kdo se s kým dohodl na společné kandidátce tak, aby jeho hlasy opět nepropadly. V diskuzi a článcích pak nekomentovat jejich (ne)činnost slovy: Strana X se zatím s nikým nespojila a proto hrozí, že jí odevzdané hlasy opět propadnou …

… ale výhradně adresně: Předseda/předsedkyně X.Y a místopředseda/místopředsedkyně X.Y si počínají tak, že hrozí opětovné propadnutí jimi získaných hlasů, což je v důsledku jednání proti našim národním zájmům.

Tím bude vytvořen adresný tlak, kdy vedení těchto malých stran bude VEŘEJNĚ tlačeno do situace věc se svými propadlými hlasy řešit. Pokud neudělají nic, tak bude známo, kdo konkrétně nepřekročil stín svého ega a voliče takové strany/hnutí je pak možné vyzvat, aby situaci řešili místo svého vedení, které je buď neschopné situaci vyřešit (pak nemají ve vedení co dělat) nebo své ego stavějí výše než národní zájem – což je snad ještě horší. Může taky ovšem být varianta, že ta neochota zabránit opětovnému propadnutí hlasů může být i záměrná a plánovaná.

Zkrátka adresně. Přiřadit konkrétní jména k průšvihu, který opět bude hrozit. Pokud totiž chtějí „slíznout smetanu“ v případě úspěchu, pak musí být připravení i na drsnou adresnou kritiku při neúspěchu.

Jako poslední možnost, pak vyzvat voliče stran, které opět budou samostatně kandidovat s jasným předpokladem propadnutí hlasů k následujícímu:

Své straně pošlete místo hlasu jednorázový sponzorský dar ve výši 100,- Kč a hlas odevzdejte někomu, kdo má šanci překročit práh 5%

Tenhle mechanismus by vyřešil několik věcí najednou. Odpadne argument, že neodevzdáním hlasu přijde strana o finance za získané hlasy – naopak, sice nezíská hlas, ale získá tuším více než kolik by za takový hlas „k propadnutí“ získala daná strana od státu. Pro skalního voliče takové strany je vyřešeno dilema podporovat milovanou stranu a přitom nenechat svůj hlas propadnout … např. pokud by byl takovým voličem přímo soused předsedy mini-strany, tak mu klidně může říct: Hele Franto, posílám ti na podporu Tvého snažení více než kolik by jsi dostal za můj hlas od státu, ale nechci aby můj hlas byl přepočítán protinárodním uskupením … takže to neber osobně. Navíc, v dnešní době 100,- Kč není rozhodující částka i pro ekonomicky slabší a takto získané prostředky by jednoznačně dané mini-straně ukázaly, jak je to s jejich skalními podporovateli, co se týče počtu …

93 thoughts on “Přichází čas na osobní zodpovědnost

 1. Jsem potěšen, že přišla 37 výzva k aktivnímu vzdoru.

  Jako úderné kladivo na tupce co to nechtějí pochopit tu bude „Jungmannova národní akademie“.

  Jak mám zvykem, tak i tentokrát jsem nahlédl na stránky akademie. A konečně mi to došlo.

  Naším cílem je

  zprostředkovat normálním pracujícím lidem znalosti z oborů jako psychologie, sociologie, ekonomie, antropologie, historie atd.
  a zároveň zvýšit jejich analytické schopnosti.

  Tak to máte pracující blbci možná, že i blboni. Budete se do vás cpát znalost psychologie, sociologie, ekonomie, antropologie, historie a zároveň zvyšovat u chátry analytické schopnosti. Konečně to začíná být srozumitelné. Jednota bude zaručena, jinak na vás budou vypuštěni přednášející lektoři:
  Prof. RNDr. Ivo T. Budil, Ph.D., DSc.
  Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D.
  PhDr. Petr Hampl. Ph.D.
  PhDr. Jiří Hejlek
  JUDr. Jaromír Hořák , Ph.D.
  Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
  Doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D.
  Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.
  Doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA
  a další významné osobnosti našeho polistopadového života.
  Bando všivá nechápavá, do poslucháren budete nahnání a bude do vás naléváno to jediné správné politické učení. Takový VUML kapitalismu.

  Jít na demonstraci s vědomím, že mi Jungmannova národní akademie dodá tem potřebnej drajv, tak to se již nemohu udržet.
  Moc se mi ulevilo, že to konečně vzali do rukou ti správní lídři a neoblomní bojovníci z barikád poslucháren. Čet jejich památce!!!

  1. Je třeba panu VÉštci poděkovat za uveřejnění seznamu tzv prý SOCIOLOGU ,překlad DRISTALISTÚ,kteří mohou burcovat dooooookola,ale nesmí nikdy navrhnout řeseni to jest Změnu
   ASOCIALNIHO režimu a prosazovat to jako program pro naše tzv +++zástupce+++.v rámci politických stran,jinak nemáme důvod je volit.
   ANI JEDEN HLAS petidemolični cčete ,jinak uvidíte brzy všechny svate v čele se SATANISTY
   K
   D
   U
   ,Kterou nám prý 6volily kostelní babičky a odměnou dostaly vyrabování jejich penzí,kdy brzy nebudou mít ani na svičky💥😭

    1. Pawe,co tak napsat něco k věci je tu program PNZ,
     doufám ,že nejste sám ten ožraly komunista,který padl na kanál vyslovuje domněnku paní ANNA z KSH.
     Co vy na to lidový komentátore a vtipalku křičící Pàwe?!

      1. Namísto ,aby se mluvilo a dristalo o občanské válce by se pánové a soudruzi měli informovat co se děje ve skutečnosti a jak věci stojí.
       Celá tzv intelektuální scéna ,NIKDO z ních si nechce všimnout ,že dávno v minulosti byl u sousedů instalován režim ,kde všichni domorodci tak zbohatli ,že si mohou dovolit dnes pobírat 12,95 dmeny na hodinu prace a topit se v blahobytu
       To přitahuje jako magnet mnohé pracanty i z naší republiky a ti si taky hned vydělají
       Co nám tu kredencuje tzv *intelektuální třída *je tedy BLUFF a ani jeden intelektuál nechce opravdovou změnu a ignorují existenci
       ASOCIALNIHO režimu a tak se DE FAKTO dělají hloupí,že jako nic prý nezmužou,kromě toho být *dřistalisty*.
       Ohlupena SV ,kde jsou sami členy jim to žere i s navijákem,tak to mi řekla ANNA z KSH,co myslíte má pravdu nebo ne?!

   1. Já bych řekla,že my z Avantgardy Aktivistu teamu SV jsme obyčejní lidé ,musíme živit sebe a své rodiny.

    Nemáme čas na jakési Jungmany a prázdné kecy.Kdo z vás zná na příklad 6 priorit jimiž zlí kapitalistiçti Satanisté,asi člena KDU, řidi davy bezmocnych kričici po náměstích „DEMISI“,což ve skutečnosti znamená ,že podporuji stávajíci Asociální režim pétidemolice a protagonisté rečnici, na pódiu prosazují tímto voláním pro sebe uvolnění míst u žlabu ,aby sami nastoupili ke korytu k a dalších 34 let se nic nezměnilo ,bude chybět celý režim a jeho zákony ,čímž rabování naší republiky má pokračovat bezohlednym zadlužování a neomarxismem pirátských zlocincu tahanicím za sebou fialovou okurku profesora,který prý vybral své tituly v tombole#### .
    Zná někdo z vás skwelych lidových komentatorů 6 priorit jimiž jsou občané ošklive řízení,a zeptame se pak našich „intelektuálú“proč se tady mezi námi doposud neobjevili ,abychom dali naší AKADEMII a vysvětlili jak jsou zda se i oni řízení a neví o tom.

    To se ptá ANNA z KSH tj SOCIALNiCH hodnot členka letního AA teamu SV.Pokud se nikdo neozve zkusím na malé zvíře dát ty priority do některého članku v komentu a uvidíme jak naše extra „UNIVERSITA “ spustí rachot.

   2. Já bych řekla,že my z Avantgardy Aktivistu teamu SV jsme obyčejní lidé ,musíme živit sebe a své rodiny.

    Nemáme čas na jakési Jungmany a kecy.Kdo z vás zná na příklad 6 priorit jimiž zlí kapitalistiçti Satanisté,asi členove KDU, řidi davy bezmocnych volicu kričicich po náměstích „DEMISI“,což ve skutečnosti znamená ,že podporuji stávajíci Asociální režim pétidemolice a protagonisté rečnici, na pódiu prosazují tímto voláním pro sebe uvolnění míst u žlabu ,aby sami nastoupili ke korytu k a dalších 34 let se nic nezměnilo ,bude totiž dále chybět celý režim a jeho zákony ,čímž rabování naší republiky má pokračovat bezohlednym zadlužováním a neomarxismem pirátských zlocincu tahanicím za sebou fialovou okurku profesora,který prý vyhral své tituly v tombole#### .
    Zná někdo z vás skwelych lidových komentatorů 6 priorit jimiž jsou občané ošklive řízení,a zeptame se pak našich „intelektuálú“proč se tady mezi námi doposud neobjevili ,abychom jim dali naší AKADEMII a vysvětlili jak jsou zda se i oni ti zlem řízení a neví o tom.

    To se ptá ANNA z KSH tj SOCIALNiCH hodnot členka letního AA teamu SV.Pokud se nikdo neozve zkusím jam malé zvíře dát tech 6 priorit do některého članku v komentu a uvidíme jak NASE extra „UNIVERSITA “ spustí rachot.

 2. Tak jsem to tady pročetl…co bych… Bylo By na článek, jenže mám co dělat, a jdem, přiznávám, líný.

  Ptáte se jak začít? Ptáte se po základních principech?
  Najděte si „Magna Carta..“
  To by jako základ programu mělo stačit.

 3. Osobní zodpovědnost je blábol harpagondechujcké federace aby ustájenej dobytek nekradl z hladu na panském. Hotové

  1. Dokud nebude strakovka hořet, před ní nebude stát dav opravdu nasraných lidí, do kterých se policie bude richtovat střílet nejprv slzákem, tak se nic nestane.
   Myslím, že to bude muset dojít o moc dál.
   Já z Rajchla a jeho podržtašek cítím čertovinu – a nakonec budu mít pravdu.
   Nejsem na světě první den, ostatně k poučení by mělo stačit i těch předchozích 34 roků, pokavad bylo soudnému člověku v roce 89 aspoň osmnáct.
   Černomyrdin to tenkrát řekl?

 4. Jenže … co když…ti osobně nejzodpovědnější, kteří už jsou ve „václavákovém“ věku, tedy starší a pokročilí, se řekněme za poslední čtvrtstoletí zařídili tak, že zabývat se tímhle nemusí. Předvídaví, přičinliví, kteří nehledí se znepokojením, že příď klesá, voda stoupá, a záchranných člunů je málo. Tak jako Noe když včas budoval Archu.

  1. Kdyz je dulezite neco zmenit , ale beze zmen..
   Demokratickej akademik ,politik , clen strany,urednik a clen opozice , se nikdy nevzda toho , ze muze psat a publikovat , sterilni knihy ,clanky , prednasky a poucky a proto zadnou zmenu nepripusti.
   Jenom k horsimu. To zase s uspokojenim kritizuje a dodava fakta ,
   ze musi vladnout. Ve vlade potom zase vsecko totlane zkur…i a to se opakuje.
   Clanek je zase obvyklej maglajz, co my musime, spek u lace ,co bude kdyz a co nebude kdyz. Co ty MY zase provadeji a co nesmi jinak…
   Abstrakce zase na place.
   Spoustece a napnelismy ..
   Bazina velmi zapachajici demokracie se siri a prohlubuje..Vsude..
   Aby vse pohltila.
   Moc rozumu a moc vzdelani skodi . Vede to k nesmyslnemu rozpatlavani.
   Rozpatlanosti .
   Vi a vidi se toho opravdu hodne moc a pro strom alternatu a problemu bez konce , zmizel rovnou celej les.
   Vidlak lepsi mluvi ,nez pise.
   Autor je pro urednicko/byrokraticke, volebni reseni.
   To se vezmou pastelky a vybarvi se policka s procentickama.
   A je zase vymalovano. Nevybarvi se ten spatnej. A dobre mu tak.
   Sestavte si tabulku a nekomentujte.
   Volby zarucuji jeste horsi strany , jeste horsi strany v koalici , vsecko jeste horsi.
   Strana X se zatim nespojila a predseda XY…Jak tohle asi skonci.
   Mezitim se lidska civilizace propada a s usilim rovnou do svyho konce.
   Volani nekterych po zmene vlady znamena nezmenu, jsou urady,
   parlament a senat a dalsi nescetny opory demokracie ,smlouvy dohody ,
   media , na nas a naprosta nemoznost a neschopnost neco zlepsit
   Progresivni Paralysa demokratu ,opakovana v demokracii .
   Clanek autora , jen potvrzuje . Zdaril se plan porucniku naockovat chaos,
   zmatek ,bezradnost a bezvychodnost v masach lidi..
   Aby desorientovani nehledali ani nemohli najit cestu ven..
   Zmeny beze zmen , clanek jen dokazuje , ze je potreba tsunami ,aby splachla ty hromady shnilyho bahna a novej system organizace lidsky spolecnosti..
   A to je neresitelnej problem a prave na tuhle neschopnost , svet konci…

    1. Vy jste to nepochopil?

     Je Vám tu předkládána po částech epická báseň s velmi složitým rytmickým členěním.

 5. Pane Dvořáku,co tak nechodit okolo horké kaše a napsat vaš názor na první bod PNZ tj Plánu Národní Záchrany jimz je inicializace

  Změny Asociálního režimu a další body ,kde se nalévá SV tj Společnosti volicu .čisté víno v době,kdy je jasné ,že žadna Alternativa neexistuje a zdejší kakofonií lidových komentatorů za ní prý nelze považovat neboť jsou bez cíle a nesmí diskutovat o vhodném programu.
  To se ptá ANNA z KSH tj SOCIALNiCH hodnot.Co vy tady na to pacani ?!

  1. Tady vám pšenka nepokvete.
   Musíte napsat alespoň deset srozumitelně napsaných potřeb pod sebou, keré můžou blboni odkřížkovat v Sazce.
   Pak budete ofšem na jiné úrovni „“bytí““ :-)) , ale zase, jak to zařídit, že???

   1. Co bylo vcera , musi mit bejt a chytry musi mit samozrejme i dneska.
    Zvyk je zelezna kosile a sveraci kazajka ,pro vrchnost uzitecna.
    Komunisti se tenkrat demonstraci opravdu hodne bali , nebot hrozilo,
    ze soudruhy jejich porucnici vymeni..Ze neco takovyho dopustili..
    Dneska ovsem kazdej politik akorat ziva..

    1. Například malej Benda, ten zívá opravdu, ale opravdu velice dlouho.
     Až skončí ta demonstrace, nalezou něgdy v půlce týdne, ty krysy zase do ouřadů a řeknou si, stalo se něco??

     1. Kdyz je to tak ,pane Sasin.
      Abych nebyl negativni prescas , veci sou jednoduchy , potrebujeme
      jenom naseho Putina. A je po starostech..
      To znamena zase neco delat bez pravidelnych reci z podia, clenstvi strany a taktizovani a vzajemne uskoky a lecky v kancelarich .
      A to je problem.
      A to znamena pro nas , nenechat si vnutit jejich hru.
      Treba uz to vopakuju podesaty , najit a nastrcit si na volby svyho kandidata a zadnyho jejich.
      Kdyz bude trochu normalni ten kandidat , tak sjednoti uz tim,
      ze je normalni celej narod..
      I kdyby jejich kandidat byl sv.Petr a nasliboval vsecko.
      Neverit.
      Uz to ani nejde..A voni se porad jenom chteji hadat,
      na vobou stranach. Este nemaji koryta a uz se vo ne perou..
      To znamena , ze moc nelezi na ulici , ale chodi porad dokola,
      po ulicich a zebra vem si mne.
      Voni ale musi pachat demonstrace , projevy, recnit furt ,
      hadat se s vostanima stranama , patlat si ty jejich koalice
      a nejvice ze vseho porad kritizujou vladu.
      Jenze kritika je destruktivni , konstruktivni kritika je tezsi.
      A povsimnout si ty moci nedaleko ,na to jim cas nezbyde.

     2. Sasine,
      zase – vysedí to a vymlčí.
      Spřízněná fronta pisálků s nima bude držet basu a nebude se nevhodně ptát.

      1. potřeba: Jednoduché zákony pro obyčejné lidi i vládu
      2. potřeba: Rovnost před takovými zákony, jeden metr všem
      3. potřeba: Nedělitelná svoboda projevu, slovem a písmem

      Další bude doplňovat Sasin

    2. Deus ex Machina.
     Scena je pripravena a novi herci prichazeji na scenu.
     Aby doresili krizi , kterou rozpoutali a ktera probiha dle planu..
     .
     Mala demonstrace nam nevadi a na velkou sme zvykli.
     /Jako ve Francii/.
     Naopak ty jsou v zajmu politiku ,sluhu ,kteri pomahaji
     rozvratiti stat narod a lidskou spolecnost. Nebot.
     Z hlediska bohacu a korporaci , jsou vlady taky zbytecny vydaje.
     Maji podobnej zamer , jako kdysi usili silenych fanatiku,
     revoluci rozvratit Rusko a ziskove valky se k tomu hodi asi nejlip.
     Uspisi ty zmeny.
     Jako katalysator v chemicky reakci.
     Dobrej priklad je taky Nemecko po prvni valce , naklepavali si ty germany,
     jako rizky na usmazeni..
     Inflacema , krizema , demonstracema, kazdodennim nasilim , politickejma stranama v koalicich, opozicema ,bidou a medialni hysterii ,
     nakukali jim lzi , ze sou ukrivdeny prohranou valkou ,
     kterou udajne vubec nezacali , ze pomsta musi bejt , rovnou ,
     az do chaosu a rozvratu. Silenstvi bezmoci a rozvratu..
     Potom , ten co nejvic kricel , ze je potreba poradek a vlada ,
     ktera vse napravi a zlepsi , dostal penize a pomoc ,
     a rovnou za par let silenstvi a s ochotnymi fanatiky ke vsemu ,
     smazil germany u Stalingradu. A pro zisky v dalsi svetovy valce..
     Takovej senator vusa dneska stoji 170 tisic a na zakoupeni je
     levnejsi nez treba auto.
     Pisou okolo 10 tisic. President demonstrujici bezmoc, dostane vic./Predstiraji kulisy demokracie dokud je to treba/.
     Na rozvrat i vnitrni , emigrace, nasili, zbidaceni se opakuji.
     Zajistuje se i volbami , ze neni nikdo, aby organizoval normalni vladu.
     Zdravotni pece, skoly a vzdelani , duchody ,volby atd.,zbytecny naklady.
     Zmensujou akorat zisky..
     Cili politik je dnes funebrak za rakvi zhynule fasisticke demokracie ,
     80 let plutokratu a jejich valek .
     Ty valky slouzili a slouzi pro obohaceni jako prostredku ,
     za ucelem prevzeti moci . A potlaceni nesouhlasu..
     Ktera /demo a zvatlani medii/ slouzi jako dulezita kulisa , vzdy po velkych valkach, musi byt zavedena, na ceste za dalsimi valkami
     a plany, uskutecnujicimi prevraty a na zase dalsi odchody krchov.
     Ten jsou.
     Vlady mega korporaci , jejich ozbrojeni zoldaci, drony ,pocitace .
     Zadny uredni byrokrati , soudy, policie armady a dalsi zbytecnosti..
     Budou svet ovladat pridely potravin, vody a energie.
     Sila s obilim nahodne vybuchuji kazdej den. Jako vsecko.
     S totalnim ovladanim otroku , pouzitim elektronickych a jinych vynalezu.
     Kazdej vynalez vzdy snadno obrati aby poslouzil ,proti nam ,lidem.
     Nikdo nechape, pilni zacci preochotne studuji detaily jednoho stromu ,
     odmitaji velmi poslusne , videt les../Srolovat/.

     1. Já je takhle nepřeceňuji, na takové spiknutí, třebaže se to tak jeví, nemají schopnosti. Ale, ano, tyto jevy také pozoruji. Přičítám je spontánímu procesu, vývoji. Beru v úvahu, ale nepřeceňuji, význam globálních a lokálních spiknutí, která ve skutečnosti, v různé míře mohou být „jednáním ve shodě“ na základě dočasných souhlasných ekonomických zájmů transformovaných do politiky a ideologie podle potřeby.

  2. Pane Sašine,máte tu vzkaz od Aničky.
   Prý bude brzy stavět Noemovu archu neboť naše vláda chystá potopu a ONA vzkazuje,že tehdy NOE do Archy necpal lidí ale zvirřata.
   Vzkazuje ,že nyní v jejím plavidle máte rezervované místo neboť takové zvíře jako vy tam patří k******
   No ni?!

    1. Šašine nemohu za to,že jste si nekoupil slepeckou kryku .

     Ve škole vás neučili jak sousedé ,kteří prohráli valku nyní prosperují neboť si dali hned do ZZ VSECHNY potřeby a teď z toho zbohatli ,netroškari jak vy ,tak sezbirejte rozum a chtějte i vy 12,95 příjmu na hodinu ,aby jste si ty svoje potřeby a ostatní koupili sami a ne tu kolektivně pořád bil kedlubnou do zdi a chtěl seznamy povalečneho typu *UNRRA *a tak pomáhal Asocialnimu rezimu k tomu ,aby vám dodal brzy jen mleté ponravy a kobylky ,což prý bude brzy zdarma z Nepodmineneho základního neomarxistickeho příjmu .
     Tak se nedělejte blbý,že nevíte co co de a dejte si kopanec člene SV !
     To vám a dalším vzkazuje
     Anička dušicka tak ji včas poslechněte, neboť brzy tady tu cukernicku našemu Šefovi panu D,DDDD zakáží a zavřou to tu a bude po vtakach.

  1. a tak to je snadný. prostě se to zavede, odhlasuje, odsouhlasí a podepíše a v příštích volbách máme vymalováno! gut!

   1. Jako obvykle to zařídí dva Japonci. Onoseto a Samoseto.

    Pro změnu volebního systému poměrného na většinový je nutná kvalifikovaná ústavní většina. Dosažitelná prakticky jen .. většinou. Hlava 22…..
    Protože parlamentní kapři si rybník nevypustí. Stačí přelézt stanovenou procentní hranici, být tu v opozici, tu v koalici, nenést odpovědnost, povírat prebendy, vužívat parlementní cestovní kanceláře k odborným studijním cestám jako napříkad řízení veřejné dopravy v Peru, zdravotní péče o transgender osoby v Indonésii, vyžívání AI při pěstování manioku v Brazílii… a podobně.

    1. Pane Šumi,nezkušené davy domorodcu se za 34 let nenaučily ,že je třeba změnit Ústavu a v ní obsaženy režim ,což si musí dát do programu jejich *zástupci*,jinak je volit nepotřebují.
     Jaká síla je SV tj Společnost volicu už předvedla při volbách a vidí se jak metodou CHUCPE zvolila ASOCIALNI režim darebáku pétidemolice a i nyní zuboženi voliči ignorují PNZ plán národní záchrany a brzy se budou finančne otopit a už dnes poušteji bublinky inflace a přípravy války podle 6 priorit ovládání davu zpitomelym GŘ televize ,funkce která se musi kvulu jejimu monopolu na informace zrušit ,pak přestane olupování voliču o koncesionářské poplatky!

      1. Ono,34 let to nikomu napadlo,že president ODS vytuneluje z Ústavy ,hned z prvního članku Sociální Stát a s ním celý balík nyní chybějících zákonu.

       Dodnes je hledá celé SV (8 275 732 podvedenych dušicek)a nechápe ,že vysvětlovat jak sousedé ,kteří prohráli válku si to dali do ZZ základního zákona , tam ústavu nemají ,hned po válce.
       Z toho zbohatli tak,že dnes platí prý 12,90 eura na hodinu a zubozeni cešti voliči pod propagandou GR,a ohlupení jim ukradenou nyní soukromou TV ,kterou musíme jako voliči Asociálního režimu tomu novému Pepovi G. i sami platit to stále odmítají pochopit protože jejich prý intelektuální třída je sbor prý samých oslu jak je to pomalu ,ale jistě videt🚴☀️🥒💇
       To odhalila Anička dušička první antineomaarxistka v republice a ne,že ne ANO nebo snad NE,že Šašine propagatore systému UNRRA ,ktery byl jen provizorně po válce,ale vy to chcete v rámci ideologie Šwabismu v ASOCIALNIM režimu natrvalo?!
       Uz máte farmu na mleté kobylky a ponravy ,že nedoslychate SV s jejím legendárním programem PNZ tj Plánem Národní Záchrany a potřeb?!
       Fuj ,fuj ,fuj to je prý ten hnujj?!

     1. Nee. Posereseto, plným jménem
      Francisco Posereseto y Canal de Ovena (1536-1602), nevlastní mladší bratr Leonarda Da Vinci, architekt mimo jiné zavlažovacích, odvodňovacích a podobných systémů a posléze stavitel lodí pro Filipa II. Habsburského, zvaného Prudič, není Japonec, nýbrž Španěl s italskými kořeny.

      Jeho již nedochované vrcholné dílo, protispádová soustava akvaduktů vybavená archimedovými šrouby, přivádějící vodu z Rio Júcar do nedalekého Albacete, poháněná zprvu lidskou silou, již tehdy nespolehlivou a posléze silou větru, rovněž nespolehlivou vykazovalo značnou poruchovost. Kromě toho. soustava trpěla četnými netěstnostmi a tím, že okolní obyvatelé nákladně čerpanou vodu sprostě kradli. Už tehdy. Tak se často do Albacete nedostala ani kapka. K velké škodě, protože druhá fáze projektu počítala s pohonem čerpacích zařízení odpadní vodou, s přirozeně vyšší hmotností než voda čistá.

      Navíc v roce 1594 celou soustavu poničilo zemětřesení. Z toho se Francisco Posereseto y Canal de Ovena nevzpamatoval a roku 1602 v bídě, jak pro velikány toho druhu je příznačné, nejen že zemřel, ale i upadl v zapomnění, jak je rovněž příznačné.

      1. Vy ste Schumacher studna vedomosti , /jak to rekl d’Artagnan Athosovi , nebo tak/…Zajimavy.
       Voni Sasin , mne privedou do hrobu tema zatracenejma
       taskaricema , se mlatim smichy, nic potom nejde brat
       vazne, ani chleba si nekoupim..
       Kam na ten jednoduchej humor furt chodeji..

 6. Víte co by ubylo zbytečného a jalového “ diskutování“, srocování se, řvaní do mikrofonu, miliard na volební kampaně…..
  Kdyby se konečně mohli volit lidé, ne strany.
  Demokracie je mj. vládou souhlasu. Ovšem členský souhlas s nějakým výplodem politbyra a poté jeho válcování parlamentem, stejnou metodou…..co to je za kvalitu souhlasu ? Kvalitní souhlas – k tomu se dospívá těžce, složitě, zabere to čas. Avšak má sílu, měl by být spravedlivý a tím pádem i krásný.

  Já kandidáty NF (de facto vládu KSČ) nevolil, patřil jsem k těm 0, 9 %.
  Nu a dnes patřím k cca 0,1 %. Volím konkretní osobu, její jméno, věk a povolání napíšu na zadní stranu volebního lístku.
  Že ten hlas propadne ?
  To není problém můj, to je problém nespravedlivého a ohyzdného systému.

  1. A dáme si malou zajímavost z chemie:

   Glycerol je spontánně oxidován manganistanem draselným. Dochází k samozapálení a hoření směsi podle rovnice:
   14 KMnO4(s) + 4 C3H5(OH)3(l) → 7 K2CO3(s) + 7 Mn2O3(s) + 5 CO2(g) + 16 H2O(g) dT

   Z těchto důvodů SE NEDOPORUČUJE uchovávat volně prodejný manganistan draselný v blízkosti volně prodejného glycerolu, neboť i malé množství v rozmezí několika gramů manganistanu draselného by teoreticky mohlo s několika mililitry glycerolu způsobit samovznícení v řádu několika minut, a zapálit blízké hořlavé předměty.

   Nějak jsem si na to vzpomněl… ani nevím proč.

    1. To teda nejde.
     Možná s tím 96% lékařským, ale se syntetickým technickým lihem z drogišky to nejde.
     Ten glycerol taky nemůže být ledasjaký, chemici doplní

     1. Sice nevím, jak to souvisí s článkem, k němuž je tato diskuse (a tudíž se omlouvám účastníkům diskuse, kteří případně budou znechucení offtopikem), nicméně na Tecočampovu výzvu k doplnění uvádím:

      1) Aby se to „povedlo“ s glycerolem, musí se použít koncentrovaný, tj. >98%. To co běžně koupíte v lékárně, je 85% roztok, se kterým se to patrně nezdaří.
      Mimochodem: pěkná ilustrace úrovně znalostí dnešních (soutěžících) dětí: https://edu.ceskatelevize.cz/video/3501-reakce-manganistanu-draselneho-s-glycerolem
      (nesprávně odpověděly oba soutěžící týmy)

      2) líh:
      Samovznícení ethanolu lze dosáhnout tak, že nejprve se k manganistanu draselnému („hypermanganu“) musí přidat koncentrovaná kyselina sírová (musí být koncentrovaná, jelikož jedním z kroků je dehydratace, a to „akumulátorovou“, tj. zhruba 38% kys. sírovou nejde; koncentrovanou tj. zhruba 95% kyselinu sírovou už dnes v běžném obchodě běžnému zákazníkovi neprodají, protože „prekursor výbušnin).
      Tím se připraví kysličník (oxid) manganistý, zjednodušeně:
      2 KMnO4 + 2 H2SO4 → Mn2O7 + H2O + 2 KHSO4
      (ve skutečnosti reakce probíhá složitěji, ve dvou krocích, čímž nebudeme zdržovat).
      Oxid manganistý je zajímavý tím, že to je snad jediný kovový kysličník (oxid), který je za běžné teploty kapalný. Je to ovšem nebezpečné svinstvo, velmi silné oxidační činidlo, nestabilní (může sám explodovat).
      Když se ke vzniklému oxidu manganistému přidá ethanol (čistý líh 96% nebo i ten technický z drogerie, což je ethanol >95% „zašpiněný“ denaturační směsí)
      tak to výbušně shoří, zase zjednodušeně:
      2 Mn2O7 + CH3CH2OH → 2 CO2 + 3H2O + 4 MnO2
      [produkt MnO2 je kysličník (oxid) manganičitý, známý jako burel]
      Zde názorně předvedeno: https://www.youtube.com/watch?v=huQ9kwzS8gk

      Nezkoušejte to, neb nezkušený experimentátor se nejdřív poleptá kyselinou a pak si vypálí oči nebo aspoň spálí ruce, případně na něm chytne oděv!

      Je možné, že když paní Sibyla napsala „Jde to i s lihem“, pamatovala si výše uvedený pokus.

  2. Hm, vážený hnojekidači, co vlastně víte a vědět můžete o osobách, ze kterých můžete vybírat a nakonec i vyberete? Těžko to může být Váš soused, se kterým léta žijete v praktické shodě. Ostatně, i on Vás, dokonce z důvodů, o kterých nic vědět nemusíte, třeba ani nesmíte, může nemile překvapit. Politická strana či nějaké takové uskupení přecejen ty svoje reprezentanty přidržuje v orientaci, pod kterou se prosadili, byli vybráni, nebo zvoleni. To je tak všechno o co se lze opřít. Jisté je jedno. Divadlo pro naivní z toho lze udělat skutečně snadno.

   1. Vážený JiHu, znám osobně několik lidí spoustu let, takových lidí, kterým mohu důvěřovat, kteří jsou kompetentní, čestní, pravdomluvní, za komoušů se chovali slušně, nevolili je, krom své profese např. přepisovali zakázané knihy….
    Nemile můžete překvapit i sám sebe. Kolik lidí už změnila nějaká funkce….k nepoznání.

    Na ja, třeba pana Bendu nebo pana B. Sobotku skutečně někdo udržoval v orientaci takové, aby byli zvoleni. Až na to, že např. ten druhý dokázal skoro zlikvidovat tu “ svou“ stranu, která ho orientovala.
    😀

    Navíc jde o návrat ke kořenům demokracie.
    Zvoleno by tak mělo být dejme tomu tisíc lidí, z nich vylosováno dejme tomu že sto.
    O kleisthenovských změnách co se týče reformy volebních okrsků , jsem už psal několikrát, takže to už víckrát nebudu opakovat.:-D

    1. Jako bych viděl novodobý kádrový posudek:
     „Prvomájových ani jiných manifestací a veřejných schůzí KSČ se neúčastnil, nebyl členem ROH ani jiných režimních organizací, udržoval vytahy s příbuznými ve svobodném světě, sovětskou vlajku nevyvěšoval, pravidelně poslouchal vysílání Hlasu Ameriky, BBC, Deutche Welle a Svobodné Evropy, a šířil jeho obsah. Aktivitou v takzvaných šedé a černé ekonomice narušoval hospodářskou základnu komunistického režimu, aktivně se účastnil založení místní organizace Občanského fóra, a kuponové provatizace…. má kladný vytah k liberálně demokratickému zřízení, odsuzuje ruskou agresi na Ukrajině, přispívá na šíření svobody, demokracie, lidských práv a pohlavní diverzity, podporuje program omezení uhlíkových emisí, má kladný vytah k USA a podporuje ideu federálního sjednocení EU….“

  3. Lidé…. Jenže, však to znáte. Je to dějinně přetrvávající problém. „Nejsou lidi.“ Na to například narazil Dalibor z Kozojed. Ve snaze si je opatřit…no jak dopadl. Anebo aby někdo pracovat na plantážích v Novém světě. A co z toho máme, že. BLM. Ani dovoz doktorů a inženýrů z vyspělejších částí světa, především z Afriky, nelze nelze označit za kdovíjaký úspěch.

  4. Jo , to je vono , daleko vetsi nadeje a moznosti zvolit cloveka v demo volbach,
   maji asi na Marsu.
   Stale se objevujou novy a novy /ne/ moznosti demokracie, co umi a jak to umi
   vsechno zarucene a s velkym fofrem ,zpyzdit..
   Donedavna se vo demokracii psali bichle , ze by zaplnili stodoly..
   Vo recech nemluve .

 7. Hodně povedený článek pane Dvořáku.
  Víte, není náhodou systém stran přežitý? Já vím, volíte podle programu, ale kolikrát se v nedávné době stalo, že strana, která před volbami slibovala hory doly, najednou couvla, protože koaliční partner?
  A tady jsme i u volebního systému- nestálo by zkusit vítěz bere vše? Tedy pokud jsme u těch stran.
  Jakým způsobem třeba zrušíme zbytečný senát? Teď už vím, proč tomu říkali pojistka demokracie- bylo to proto, že bývaly strany, které nekvokaly podle notiček, a dělaly zbytečné vlny- a pro takové případy tady byl senát, který tu útočil na ČSSD, tu byl proti prezidentovi atd. Dneska si tam všichni notujou, a dělají vlny spíš naoko.
  A samozřejmě je tady ta věc s přesvědčováním. Vraťme veřejnoprávním médiím úlohu nestranných informátorů, a nechme na lidech, ať si to přeberou.

  1. Jezuskote, jaký “ vítěz“ ? Když k volbám chodí podpoloviční suma voličů a volitelek. A jejími hlasy nějaká strana dostane třeba 28 %……. a tím pádem je „vítěz“.
   Doufám že myslíte tím “ bere vše“ pouze vládu. A ne i parlament. Protože to bychom postupně zavedli fuhrerovský systém.

   Veřejnoprávní media , tam by stačilo, kdyby informovala o faktech, povíceru zdržela se komentářů. A komentáře by zajistila tak, že by se jimi vyjádřili minimálně dva lidé, každý z jiného názorového táboru.
   Já bych navíc chtěl, aby vyučovala hudbu, včetně hraní na nějaký hudební nástroj. Ne každý používá You Tube, ne každý umí anglicky.
   Ostatně podívejme se na to sami :
   https://www.youtube.com/watch?v=xN0wAiyqo20
   Ehm…zazpívat to blíže originálu ( D.Coverdale) by šlo, včetně frázování.

   Jinak tohle, to je borec, už jako děcko byl skvělý :
   https://www.youtube.com/watch?v=hCsxrEYR7yI
   (Česká 😀 Rapsodie)

   1. No tak anglicky na použitelné úrovni se mohl za víc než třicet let naučit každý, na Youtube má přístup každý, kdo používá počítač, smartfoun. Kdo si můžedovolit hudební nástroj a čas se učit, má i na ostatní potřebné. Ostatně, učit se na hudební nástroj lze bez toho.
    Ostatně erár tu není aby opatřoval zábavu. Ani hloupým a líným.

    1. Já vím, např. italské spaghetti westerny jsou vlastně takovou jakousi Schumacherovou vysokou školou…a spousty, spousty dal. obdobných “ nezábavných“ pořadů.
     😀
     Je Vám to zapotřebí? Takhle se ztrapňovat ?

     Už i koncesionářské poplatky a výnosy z reklam jsou erarem, no teda…co se tady člověk všecko nedozví…..od chytrých a pracovitých.

     1. Je fakt, že dřív kursy angličtiny v TV byly, jeden moderoval Bobek, pak i kursy slušného chování, ten herec s tím klukem , co neuměl r a Japonka Šimako, co celý národ překládal šíleně malé kozy, ještě v 90. měl Špaček pořad o etiketě. A teď, kdyby neměli pořady z normalizace, nemají o prázdninách co vysílat.

      1. To není pravda. Naopak, komunisti znalost cizích jazyků potlačovali, s výjimkou preferované ruštiny a případně východoněmecké němčiny. Angličtina byla jen pro prověřené vyvolené. Soukromé vyučování bylo pronásledováno. Při domovních prohlídkách byly zabavovány staré učebnice angličtiny a západoněmčiny. Mluvení anglicky a západoněmecky na veřejnosti bylo trestáno jako výtržnictví a zločin proti režimu.

        1. Po celou dobu komunistického režimu až do Velké Sametové revoluce.
         I tolik vychvalovaný dabing byl součástí režimní politiky. Nejen v případě angličtiny a západoněmčiny. S pomocí režimních přisluhovačů, například Filipovským a Galatíkovou byla potlačována francouzština v té době užívaná jako diplomatický jazyk, jehož znalost byla vyhrazena absolventům nechvalně proslulé špionské přípravky, moskevského MGIMO.

          1. Ano. Lichtenštejnština nebyla tak frekventovaná. Rakouština byla tolerována jednak neutrální, druhak aby vybraní prověření soudruzi nebyli odkázáni jen na Tuzex, ale aby si o přestávkách při sledování přisluhovače imperialismu, emigranta Pavla Landovského, mohli si přilepšit nákupem nedostatkového kvalitnějšího zboží na Vídeňském Mexikoplatzu.

         1. Žvaníte jak mladá vrána.

          Buď je to pokus o vtip, který jsem při své pověstné absenci smyslu pro humor nepochopil, nebo jste si spletl diskusní fórum. Tady jste na web.litterate.cz, Fórum 24 je jinde.

       1. Vy normálně lžete. Na gymnáziu jsme měli na výběr z němčiny, angličtiny, francouzštiny a španělštiny. bylo to naprosto běžné na všech gymnáziích. A na základce z němčiny a angličtiny, pravda tam to bylo jako volitelný předmět nějak od 8. třídy. Na vysoké pak z těch samých jazyků jako na gymnáziu, kromě španělštiny.

        1. Nelžu. To Vy máte vzpomínky zkreslené sentimentem z života v totalitě, v proslulých komunistických králíkárnách, jak je výstižně označil druhý prezident osvoboditel Václav Havel. Frankovská španělština byla také zakázána.

         1. Nemám vzpomínky zkreslené žádným sentimentem, to je prostě fakt milý Schumachere. Myslím, že tady bude mnoho lidí, kteří studovali na gymnáziích a vysokých školách, takže vám to mohou potvrdit. Jo ještě jsem zapomněla na povinnou latinu na gymnáziu 😉 .

          1. Ovšem. Mně je pětašedesát, od 4. třídy ZDŠ až do promoce, která byla ještě za hluboké totality, jsem měl ve škole angličtinu. Druhá věc je, jak málo jsem se za tu dobu z angličtiny naučil; to bylo líným a nepořádným studentem. Ve studiu mně nikdo nebránil – naopak mne v tom škola povzbuzovala, bohužel občas i marně…

          2. Latina, staroimperuialistický jazyk. Převážně již neškodná. Potenciálně vzpurné inteligenci režimem ordinované sedativum. Ať si žvatlají latinsky, hlavně aby nemluvili americky.

         2. Bože teď jsem si dočetla váš vstup, to myslíte vážně -„Frankovská španělština byla také zakázána.“ ?Tak to jsem se asi učila 4 roky zakázanou frankovskou španělštinu. Vy musíte být fakt troll a debil jak píše Jožka.

          1. Psal sem Druhý prezident osvoboditel.
           Třetím prezidentem osvoboditelem, tentokráte od ruského imperialismu, je generál v.v. Petr Pavel.
           Jeho socha v nadživotní velikosti bude stát naproti bývalému velvyslanectví bývalé Ruské federace, nově USU, United states of Ukraine.

          1. Potvrzuji, že ten debil, přležitostný fašista, nacista, přisluhovač (k doplnění podle potřeby) jsem já.

          2. Pocitam ze rustina bude urcite brzy zakonem
           zakazana ,
           ze urady sou v tom zpozdeny za vyvojem ..
           Potom soudci zustanou bez prace.

        2. I na některých základkách, tkzv. škol s razširenym programom pa innostranych jazykach. Tam ruština od 4. tř. , další jazyk od tuším že 5. třídy a volitelně další od 7. třídy.
         Ovšem ruština na VŠ až do 2. (4. ??) semestru. Po poslední hodině jsme se šli opít, že už nikdy více. A to jsme měli na gymplu učitelku (nechápu proč se jim na střední škole říkalo “ profesoři“), která hovořila o Pasterňakovi, Okudžavovi, Vysockém, Bulgakovovi apod.
         Při angličtině ale též nuda, zpěvy akorát Clementine, Sweet Virginia…..žádný Beatles , natož Hendrix či Dylan – to přeci byla hudba imperialistického a prohnilého Západu.

         1. No a polsky se člověk jakž takž naučil proto, že oni většinou nedabovali, ale ….safra jak to nazvat, simultánně překládali ? A navíc tam běžely na TV občas dobré filmy, nebo seriály jako Zorro, v radiu 3 pak běžně pouštěli anglosaskou hudbu (anebo německý Kraftwerk apod.), jednou týdně pak celé nějaké nové anglosaské elpíčko…..
          Takže polsky rozumím, čtení jakž takž, mluvení dostatečně , psaní dostatečně minus…:-D

          No a když už jsme u toho, tak nezbývá než toto :
          https://www.youtube.com/watch?v=c1zs6swDb4M

        3. Mimo to byla statni Jazykova skola a kdo se naucil cizi jazyk , dostal nejmin , 70 penez pridano , v zamestnanich , kde se mnozili turisti .
         Strasny mraky turistu k nam prijizdeli a jeste dalsi sluzebne ,za kseftem ,atd..
         Zajem a podpora statu byla velka..
         Prodavali se cizojazycne knihy a ucebnice v kramech.
         Ja sam sem propadal z rustiny , coz bylo normalni ,
         ale i z anglictiny..
         V televizi vopakovali , 21 dilu franstiny …A dalsi..

     2. Pravda, příkladmo Tenkrát na Západě není příliš ukecaný, ale sporé dialogy stojí za to. Příkladmo scéna z nádraží.
      TV mi u patnáct let nechybí, divím se jak jsem plýtval svým časem. Včera jsem tři hodiny cvičil na hudební nástroj.

     1. Vůbec není třeba se učit. Učení se je komunistická totalitní vymyšlenost k ovládnutí mas. S tím přišel Lenin. Se učit, se učit se učit. To je špatně.
      Správně je Se neučit, se neučit, se neučit. V nevědomosti je síla. Jen tak se lze vypořádat s komunistickou russáckou totalitou a jejími přisluhovači, přáteli starých pořádků a temnými silami.

 8. Sotva jsem dopsal koment k Vidlákovu článku (https://web.litterate.cz/zustat-doma-znamena-souhlasit/comment-page-2/#comment-175611), objevil jsem Váš článek, který na ten koment více méně odpovídá. Ano, souhlasím, bavme se o postupech, které by personifikovaly činy vůdců propadlých hlasů. To by byla dobrá věc.
  Diskuze o heslech (viz Gerd či Vidlák) nechme zatím stranou (já třeba znám „Ten kdo stojí na chodníku, nebuduje republiku, huráááá!“). Možná by to chtělo dostatečně agilní tým lidí, který by obíhal planetárium midi a mini i micro stran a dával je dohromady. Ten mohl vámi navrženou publicitu přítulnosti stran ke spolupráci komentovat a dávat na oltář pravdy. Ale především by měl hledat průniky programů (či charakterů) a dohody o povolební spolupráci).
  Tohle by ale měl mít na paměti Rajchl (s největší současnou podporou): podpořte mně, já podpořím vás.

 9. Než hesla typu: „Kdo nejde s námi, jde proti nám!“ jako varianta Zůstat doma znamená souhlasit, by mělo daleko větší úspěch heslo: „Potřebujeme i Tvoji podporu, Tvůj hlas je natolik důležitý, že mu umožníme zaznít!“.
  A teď si srovnejme rozdíl obou hesel.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *