18 července, 2024

Poslední březnové úterý

Americký psycholog James March dospěl k tomu, že existují dva druhy rozhodování. Někdy zvažujeme pro a proti, výnosy a náklady (třeba i velmi zrychleně nebo podvědomě). Jindy je ale rozhodování založeno na identitě. To vychází ze tří otázek:

 • Jaká je situace?
 • Kdo jsem já?
 • Co takový člověk dělá typicky v takové situaci?

Vysvětluje to, proč někteří lidé tak často jednají proti svým zájmům. Proč třeba podporují politické programy, které jsou pro ně zoufale nevýhodné.

Je tu něco, na co lidé jako já zoufale doplácejí. Jenže já si chci připadat jako příslušník globální elity. Nemám jejich peníze a jejich moc, ale mohu aspoň napodobit jejich manýry a převzít jejich názory. No a příslušníci globální elity volí Piráty nebo TOP09. Není co řešit.

Jenže ona to nejspíš nebude jen otázka voleb, ale i řady dalších rozhodnutí, které přijímáme, včetně nákupů, bydlení, atd.

Nicméně vede k to úvaze, že jedním z klíčů k politické změně je před-politická práce – vytvoření něčeho tak důstojného a prestižního, aby to lidé mohli podporovat a přesto si připadat vznešeně. Klub úctyhodných univerzitních učitelů podporujících SPD nebo KSČM. Vzory úspěšných lidí, kteří perfektně zvládají svůj život, jejich znalosti budí úctu a podporují nacionalistické programy. Nebo lidé, ze kterých vyzařuje životní spokojenost. Nebo něco podobného pro ANO. To není otázka volebních kampaní, to je otázka dlouhodobé práce. Nepoužijete k tomu lidi, co se chtějí dostat rychle nahoru, ale spíš lidi, pro které je prestiž podstatnější než peníze.

A chce to taky filtr. Držíme úroveň, takže určití lidé prostě nemohou veřejně vystupovat jako představitelé určitých směrů. Aspoň dokud nedořeší určité osobní problémy, nedoplní znalosti atd.

O plánování budoucnosti

Doktor Hejlek v rozhovoru (kde, dle mého soudu, řekl spoustu velmi moudrých věcí):

“Čas včetně času historického je nekompromisní. V dějinách je zřetelně vidět, že každý pokus o návrat k základům za účelem nápravy nebo naopak upevnění stávajícího stavu nekončí podle představ lidských projektantů. Podívejme se na reformaci v 16. století. Původně šlo o úsilí reformátorů navrátit křesťanskou církev do původního stavu církve prvotní. Místo toho vznikla zcela nová větev křesťanství a křesťanské kultury. Národní obrození také neznamenalo návrat k předbělohorskému stavu jak to tehdy mnozí chápali.

Nelze očekávat, že se lidé vzdají pokusů o návraty, ale nakonec z nich stejně vzejde něco nového, co nejenže nezamýšleli, ale často si to nemohli ani představit. Budoucnost nejde naplánovat, lze ji jen tušit, jak napsal Schelling.”

Hampl k tomu dodává, že naše situace je zvláštní tím, že ti, kdo jsou nepřesně nazýváni progresivisty nebo neomarxisty (a kdo v České republice tvoří vládnoucí vrstvu), se už ani nepokouší budoucnost plánovat. Prosazují změny společenských institucí, ale neptají se, k čemu to povede v horizontu deseti let. Horují pro eskalaci válečných akcí, ale neptají se, jaká situace bude na bojišti za pár měsíců. Zvou k nám miliony migrantů, ale neptají se, co to bude znamenat za generaci. Nemají dobré ani špatné plány. Nemají ani žádné představy. Zfanatizovaný dav nedokáže myslet na budoucnost. Vidí jen přítomný okamžik.

O nestálosti lidské povahy

Lidská povaha se během života vyvíjí a mění. Ustálí se až po padesátce. Že je někdo ve čtyřiceti povahově výrazně jiný než byl ve dvaceti, to není divné, je to normální.

Takový je závěr skupiny psychologů z Penn University, ovšem podporovaný zjištěními mnoha dalších psychologů z jiných pracovišť. Rodící se nový konsensus.

To zjištění má taky nějaké politické důsledky. Například to rozbíjí iluzi, že co se do lidí nacpe v dospívání, takové názory budou zastávat celý život. Ve skutečnosti bude většina z nich ty názory zastávat v 25, nikdo ale neví, jak to bude ve čtyřiceti. Budou se měnit povahové rysy a budou se měnit i názory.

Za druhé. Pokud jde o politický vliv a o to, s jakou věkovou skupinou nejvíc pracovat, jsou to čtyřicátníci. Ti jsou ve věku, kdy se povahy ustalují a spousta z nich už má i nějaké životní zkušenosti. A budou ve veřejném životě aktivní dalších třicet let, možná déle.

Proč píšu knihy

„Na všech Hamplových knížkách o sebedestrukci Západu (o níž se já snažím podávat zprávy už tři desetiletí) jsem si i přes některé rozdíly pohledu vždy ze všeho nejvíc cenil jeho úpěnlivé snahy o objevení a pochopení kořenů a příčin civilizační krize, kterou konečně začíná vnímat i početná část české společnosti,“ píše Benjamin Kuras v recenzi knihy Střízlivění.

Vážím si toho a myslím, že Ben přesně zachytil to podstatné. Nesnažím se být „hlasem lidu“ a nesnažím se ani vyjádřit pocity, které lidé cítí. Jsou tu jiní, kteří to dělají tak dobře, že k tomu nemám co doplnit. Třeba Ladik Větvička nebo Vidlák. Já se snažím věci analyzovat, protože pokud se to jednou bude někdo snažit napravit, bude potřebovat detailnější pochopení (podobně bez znalosti přesné funkce jednotlivých součástek budete jen velmi obtížně opravovat motor – tuhle metaforu vyslovil před 80 lety Joseph Schumpeter). Proto jsou mé knihy celkem věcné. Ben Kurase píše, že tlumím emoce. Ano, opravdu se o to snažím. Když mám chuť někoho urazit, jdu na twitter, prostoru v knihách je na to škoda.

O zlovolných statisticích

Je velmi těžké dokázat, že je něco pravda, pokud nemáte kupu důvěryhodných svědků. Je ale poměrně snadné poznat, že si data někdo vymyslel či upravil. Pozná se to tak, že se statistik podívá, jak jsou ohlašované údaje rozděleny, spočítá z toho nějaké ukazatele a zkontroluje, jestli ty ukazatele nejsou úplně nesmyslné. Proto dokážou výzkumné agentury poznat, kdy tazatel neobejde respondenty a odpovědi si vymyslí.

Tak se nějací statistici podívali na počty mrtvých v Gaze udávaných Hamásem. Počty údajných mrtvých, počty zraněných, jak to souvisí s intenzitou bojů, a také třeba počty údajně mrtvých dětí a počty údajně mrtvých matek. A hle, ono to nesedí! Což asi není překvapující. Jen člověk hrozně hloupý nebo naprosto zfanatizovaný mohl brát údaje Hamásu vážně. A ani zveřejnění té zprávy nic nezmění. Kdo si chce užívat fantazií o zlovolném židovském spiknutí, toho to nepřesvědčí.

Není to jen otázka trestné výpravy v Gaze, ale taky třeba absurdních počtů zabitých Rusů udávaných ukrajinskou propagandou. Nebo počty odevzdaných hlasů pro Bidena ve státě Massachusetts. Skoro to vypadá, že bude zapotřebí zakázat statistiku jakožto dezinformační disciplínu.

Novinky z Jungmannovy národní akademie: Minulou sobotu jsme měli první seminář v Knihovně Kláry Samkové (moc děkujeme za vlídnou pohostinnost), dnes jsme začali natáčet e-learning (chceme ho spustit na konci léta) a z nejbližších seminářů upozorňuji na Moderní válečné strategie s Andorem Šándorem a Jaroslavem Štefcem a na Teorii mezinárodních vztahů s Petrem Drulákem.

23 thoughts on “Poslední březnové úterý

 1. Ad rozhodování založené na identitě.
  Myslím, že je docela smutné, když se někdo rozhoduje podle příslušnosti ke skupině a myslím, že to není správný způsob jak změnit stav společnosti. Podle mého názoru je mnohem vhodnější, když prostě jdou lidé příkladem, ale důraz je postaven na hodnotách, které ti lidé zastávají a ke kterým vedou, než na „influencerství“. Myslím si, že skvělým způsobem je osvěta, vychovávání, či jen prosté setkávání lidí, na kterém pak přirozeně půjdou věci samospádem.

  Třeba pořádání letních táborů pro děti, kde se naučí jak obtížné je pěstovat plodiny a starat se o domácí zvířectvo. Takový „tábor na farmě“ nebo agroturistika. Tam se mohou dozvědět, že zemědělství nespočívá v přerozdělování dotací a že mít potraviny něco stojí a že dovoz potravin není vhodné řešení, když si nedokážete vypěstovat potraviny sami. Dítě, které v tomto vyroste, pak nebude tak lehké zmanipulovat podobně, jako „lidi z měst“, kteří dávno ztratili kontakt s přírodou a venkovem a pouze arbitrárně rozhodují od zeleného stolu.

  Dalším příkladem může být pořádání společných aktivit pro mládež, jako třeba turistické výlety, sjíždění řek a podobně, kde se racionálně a konzervativně smýšlející lidé mohou zkontaktovat a získat tím nějakou psychologickou podporu, že ve svém názoru nejsou sami, přestože všude v médiích hlavního proudu to vypadá, že patří jen do malé skupinky radikálních extrémistů. Mohou tak získat inspiraci a pocit sounáležitosti, který je pro některé více nebo méně důležitý, ale v každém případě je osvěžující a inspirativní psychologickou vzpruhou.

  A pak samozřejmě lze pořádat přednášky, diskuse, besedy a tak dále, kde se lidé mohou zapojit do sdílení myšlenek a předvádění svých představ jak by se věci mohly podle nich řešit. Nejen že se tímto pomůže rozvíjení myšlenek, ale lidé se tak mohou i tak nějak mimochodem naučit diskutovat. Praktikovat řečnictví a kultivovanou komunikaci jak něco prezentovat druhým. Diskuse je jeden z nejlepších nástrojů jak rozvíjet nějakou myšlenku, protože někdo může přispět něčím, co nás samotné by pravděpodobně nanapadlo anebo i napadlo, ale neuměli bychom to tak dobře a srozumitelně zformulovat.

  Všechny tyto aktivity by se snažily předávat hodnoty a principy, se kterými se další mohou ztotožnit, namísto „manipulativního influencerství“, kdy nějaká vážená skupina vážených osob sděluje společnosti, že oni podporují stranu X. Jestliže protistrana používá špinavé taktiky, neznamená to, že my bychom měli také.

  Ad analýza versus vyjadřování pocitů
  Jsem rozhodně pro objektivní a nezaujatou analýzu oproti subjektivně podanému komentáři. Uvedl jste jako dobrý příklad Vidláka a Ladiskava Větvičku. Z mého pohledu ani jeden z nich není dobrým vzorem a v něčem občas vyloženě škodí.

  Vidlák je občas příliš zaujatý a je moc vidět, jak ve svém komentáři někomu straní a někoho dehonestuje. Viz různé hanlivé nálepkování typu „sebestředula“ a podobně. To je vyloženě posmívání se na úrovni dětí z mateřské školky, kde se někomu smějí kvůli jménu. Mezi příznivci to nejspíše sklidí většinové schvalování, mezi odpůrci to sklidí odpor, který by to sklidilo ať by řekl cokoliv, ale u nezaujatých lidí se sklonem k objektivnímu posuzování to spíše způsobí antipatie vůči autorovi samotnému. Copak by nemohl předat své sdělení bez té zaujatosti?

  Pan Větvička mi zase připadá, jako kdyby si dal za cíl zlikvidovat spisovnou češtinu podobně, jako třeba Ivan Bartoš. Ani jeden z nich se neumí vyjadřovat spisovně česky a možná mají k češtině odpor. Mezi svými ať si klidně mluví jak chtějí a jak jsou zvyklí, ale pokud se obracejí na veřejnost, měli by se snažit o srozumitelnost svého vyjádření. Připadá mi, jako kdyby se pan Větvička úmyslně snažil, aby nebyl srozumitelný. Nevidím principiální rozdíl mezi jeho vyjadřováním a vyjadřováním lidí z Čech, kteří „používaj českej jazejk“. Připadá mi to velice odporné nejen svou formou, ale i svým implicitním poselstvím. Odlišná specifická forma jazyka se principiálně vždy používala pro exkluzivní odlišení se od druhých. Rozlišování ve stylu, „ty nejsi jeden z nás“. Přitom by nám „vlastencům, obrozencům, konzervativcům, racionálně založeným lidem“ mělo jít o společnou věc bez toho, abychom druhé s podobnými myšlenkami exkludovali, mátli či jim byli méně srozumitelní jen proto, že úmyslně nechceme používat jeden z nejdůležitějších znaků kultury a státnosti – náš spisovný jazyk, který ani nebyl v minulosti vždy samozřejmostí a někteří z našich předků o něj museli usilovat. Dnes dokonce vidím paralelu s národním obrozením, protože pozoruji jak moc čeština upadá a jak moc mnozí lidé ani neumí mluvit a psát česky. Neviditelnější dopady má přejímání anglicismů, kdy mladší generace velkou část svého vyjádření pronese anglicky a možná si to ani neuvědomí, protože jim to připadá přirozené. A nejde pouze o češtinu, jakožto znak kultury, ale i o způsob myšlení. V jazyce se projevují i další věci a přejímáním způsobů vyjadřování američanů s tím jde ruku v ruce i přejímání jejich způsobů uvažování. Je to složitější téma, kterým bych příliš odbočil, pokud bych jej chtěl blíže vysvětlit, nicméně chci říci, že pokud někdo úmyslně nepoužívá spisovný jazyk když se obrací na veřejnost, má to podle meho názoru mnohem větší dopad, než by se mohlo na první pohled zdát. Proto si myslím, že pan Vidlák i pan Větvička jsou učebnicově špatné příklady jak by se myšlenky druhým neměly předávat.

  1. Požádejte Vidláka, ať vám zřídí bloggerský účet a můžete ihned začít. Pokud by byl Vidlák příliš zaneprázdněn, mohu to na jeho pokyn udělat i já; neváhejte a ukažte světu, co ve vás dřímá.

   1. Děkuji za nabídku. Už jsem v minulosti zveřejnil několik článků na Pravém Prostoru, ale nemám tolik času, abych psal pravidelněji. Mám i jiné projekty, kterým se věnuji a nechci se politikou až tolik zabývat. Někomu to možná může připadat dost smutné, když se v prostřed současného úpadku zabývám něčím jiným, ale v politice je tolik špinavosti, že se pro svou duševní pohodu oddávám převážně jiným věcem. Jsem rád, že Vidlák píše své příspěvky a že se snaží s aktuální situací něco dělat a v tom má mou podporu. Co se mi ale nelíbí, je forma, jakou to občas dělá. Ale určitě to nemyslím zle a uvedl jsem zcela konkrétně, co se mi na jeho psaní nelíbí.

    Pokud bych se někdy rozhodnul být ve sdělování svého pohledu veřejnosti aktivnější, zvažuji spíše audiovizuální formu streamování, kde by podle mého názoru bylo mé působení prospěšnější. Na blozích jako je tento, se převážně vyskytují příznivci, kteří aktivně hledají tento druh informací (a také odpůrci, kteří přišli „škodit“). Ale streamování má podle mě větší potenciál zasáhnout „běžné lidi“, kteří by sem jen tak nepřišli a kterým by představení jiného názoru mohlo přinést perspektivu, o které ani neuvažovali, protože se obklopují pouze hlavním proudem.

    Nicméně, pokud bych se rozhodl nabídky přeci jen využít, ozvu se.

    1. Tak nevím, jak uspějete.
     Já sice vím, že proudování existuje, zmínku o něm občas zachytím, ale ani nevím, co to vlastně je a nač by mi to bylo – dodnes jsem to nepotřeboval a pochybuji, že do budoucna potřebovat budu.

     1. Myslím si, že nic takového opravdu nepotřebujete a ani nebudete potřebovat. Že se bez toho určitě dobře obejdete. Moje myšlenka je ale představit konzervativní přístup a racionální uvažování lidem, kteří by sem nepřišli podobně, jako byste Vy nejspíše nepřišel podívat se na stream. Jde mi o představení myšlenek a přístupů lidem, kteří jsou z jiné cílové skupiny než lidé, kteří chodí sem.

      Hodně lidí s konzervativnějším přístupem si láme hlavu nad tím, proč tak moc lidí v republice stále volí sebedestruktivně, přestože se ti konzervativci tolik snaží. Myslím si, že jedna z důležitých příčin tohoto jevu je vytěsnění z médií hlavního proudu a tudíž je podle mého subjektivního názoru potřeba snažit se alespoň nějak představit myšlenky a jít příkladem mezi obyčejnými lidmi, kteří sem normálně nezavítají. Nedělám si iluzi, že budu velmi populární a široce navštěvovaný, ale myslím, že streamování na nějaké široce populární platformě má potenciál jak něco ve společnosti opravdu změnit, než když bych své myšlenky prezentoval hlavně před příznivci na alternativním webu.

      Tak či onak, progresivisté takto streamují opravdu s nasazením a když hledám nějaký rozumnější kanál nemohu ho najít. Z mého subjektivního pohledu je to pole, které je v podstatě bez odporu předáváno progresivistům.

 2. – Chladně analyzovat je v pořádku. Emoce je třeba z analýzy vyloučit. Zcela souhlasím.
  – Válčící strany lžou. Samozřejmě. Všechny. Je to přece součást války.

  – Hamás lže. Určitě. Navíc je skoro jisté, že ani při nejlepší vůli nemůže mít skutečná a úplná data. Takže údaje o počtu mrtvých jsou určitě chybné.
  – Stejně jisté je, že lže Izrael.
  Pokud se nicméně pokusíme aspoň o minimální míru objektivity, chápeme, že oběti jsou Palestinců jsou nemalé. Pokud to popíráte, musím o objektivitě Vaší analýzy velmi silně pochybovat.

  To, že může člověk napsat, že jakákoliv spiknutí jsou nesmysl, svědčí o omezenosti. Pokud jste se to ve škole neučili, tak lidé se prostě „spikávají“. Je to zcela běžné, standardní chování, které probíhá na všech úrovních. Počínaje dvěma děvčaty, které se spikávají proti třetí kamarádce, aby ji překvapily dárkem k narozeninám (abych použil pozitivní příklad).
  Překvapuje mě, že jste sám nebyl něčeho podobného účasten. Samotář?
  Samozřejmě, předpokládat, že židovské spiknutí je starší, než 3000 let, a že za tím stojí určité (! – to je zvlášť komické) galaktické rasy, je velmi pravděpodobně holý nesmysl.
  Ovšem nebrat v úvahu, že se lidé ve významných rozhodovacích pozicích (které vůbec nemusejí být oficiální) potajmu domlouvají s jinými podobně významnými, svědčí o nemalé „slepotě“. Jaké pak mohou být výsledky analýzy?

  Určit, které informace o spiknutích jsou pravděpodobnější, než jiné, je obtížné, většinou nemožné. Jednoduše (v běžné populaci) není k dispozici dostatek objektivních informací, a ty, které se objeví, jsou s největší pravděpodobností „cinknuté“. Už to, že jsou dostupné, často znamená, že se to pravděpodobně někomu hodilo.
  Takže soudit o pravděpodobnosti těch či oněch dějů v historii je obtížné a zatížené značnou chybou.
  Ale jak píšete, chladná a co nejobjektivnější analýza je to jediné, co lze použít.

  Snad se nestalo tak moc, že jsem zde napsal svůj názor. Chápu, že všechno víte mnohem lépe a že Vás názory čtenářů nezajímají. Jeden si říká, do jakých intelektuálních výšin dospějete třeba za nějakých dvacet let.

  Prostě důchodci mají spoustu času. Třeba si to přijde zajímavé nějakému jinému důchodci se spoustou času.

  1. Řekla bych, že nejen, že se „nestalo moc“, ale naopak je Váš příspěvek velmi zajímavý a podle mého i pravdivý 😊.

  2. Halelůja.

   Jsem rád, že to někto o těch spiknutích vidí stejně.

   Co mají tak tajné služby v popisu práce než vymýšlet a odhalovat spiknutí.

  3. Jen drobný přípodotek – Hamas uvádí POUZE počty CIVLNÍCH obětí, které se podařilo najít a identifikovat. Jejich jmenné seznamy najdete na Al-Jazeera.
   Je bez jakékoli pochyby, že pod troskami jsou pravděpodobně tisíce dalších. Jiné se sice podařilo najít, ale nemá je kdo identifikovat, protože nacisté vyvražďují systematicky celé rodiny.

   Nacisté před třemi dny zahájili bombardování Rafahu a útočí VÝHRADNĚ na civilní cíle – obytné domy a zdravotnická zařízení. Jen během dneška povraždili 76 lidí.

 3. kapitalismus je v permanentni krizi z nadvyroby – Karel Marx

  proste, staci si precist Kapital a kde jsou problemy systemu zalozenem na vykoristovani Blackrockem atd. jsou jasne.

  Jde o nelidsky system kde lidi jsou jen cisla, jejich ptreby jsou pouze populistickym cilem pri volbach, nikdo neresi ani zasadni potrebu a to bydleni, jidlo roste v supermarketech atd.

  1. Ano soudruhu, všichni jsme pochopili, že ty jsi se měl za komunistů dobře a dodnes ti to chybí.

   Kdybyste nehrabali jen pod sebe a starali se trochu o lidi, tak jste tu ten socialismus mohli mít dodnes.

   Takhle jsou rádi, že se vás zbavili.

   1. nehrabali pod sebe, za sociku mel uvedomelej kadr tak maximalne zigulika a chatu na slapech, s tim hrabanim pod sebe dneska se to neda ani srovnat. vsechno co tu komari nahrabali pod sebe pro nas odhrabali kapitalisti jen a jen pro sebe.

    a ano meli jsme se dobre, velky novy byt, chalupa, auto, tv i video bylo, rizky sice jen v nedeli a ty banany taky nebyly porad, jednou dokonce nebyl hajzlpapir. Dneska sice neni penicilin, ale nasrano je tu dost a papiru take.

    PS: Blackrock koupil megaobri balik akcii CEZu, asi snaha aby neslo vyvlastnit minoritni akcionare, protoze jako vyvlastnit Blackrock to chce pevne nervy.

   2. Ale to je hloupost, oni „pod sebe“ opravdu hrabali zanedbatelně, když to srovnáme s dneškem. Jejich základní chyba byla, že myšlením ustrnuli někde v 50. letech a nevyvíjeli se nějak podobně jako činští komunisti. Měli si podržet silové složky a kontrolu nad strategickými podniky, školstvím a státními médii, zbytek mohli více či méně uvolnit a hlavně otevřít hranice. Třeba soukromé podnikání do 500 zaměstnanců bez omezení, nad to se zlatou akcií státu. Čili vzkaz majitelům, že dokud nebudou dělat problémy a srát se do politiky a budou platit daně, můžou si prosperovat, jak chtějí. Když ale tu „společenskou smlouvu“ poruší, můžou o podnik a vše kolem rychle přijít. Dočasně nebo trvale.

    Pak by tady skutečně mohli být dodnes a byl by to docela zajímavý experiment. Ale muselo by se to udělat v celém východním bloku, jednu malou zemi by samozřejmě „zastánci volného trhu a světa podle pravidel“ umořili sankcemi a (obchodními) válkami…

 4. Přiznám se, že se mi mladá děvčata líbila v patnácti, třiceti i padesáti. Po padesátce vskutku již jen líbila. Škoda, že jsem konsensus amerických vědců nečetl dříve. Mohl jsem na své povaze- genetice zapracovat již jako jinoch a mohl tak navštěvovat dívčí ložnice i v kmetském věku. Škoda. Budu si to pamatovat pro příští život a již se těším, jak zatočím s tou prokletou DNA.

  Na to, abych považoval grýn dýl za skutečnost odporující fyzikálním zákonům nepotřebuji statistiku ani svědky. Umělá inteligence z druhé strany odporuje logice, ale beru to tak, že jde o marketing, nikoli doložitelnou statistiku a svědky.
  Když mi protivník tvrdí, že má statistiku, že mám větší ztráty než on, bez svědků dovozuji, že jde o válečnou propagandu, nikoli o statistiku.
  To, že to nechápe pan Hampl a „Proto jsou mé knihy celkem věcné“ je zarážející, varovné a neštěstí pro budoucí čtenáře jeho knížek.

 5. Oni nejednají proti svým zájmům. To se vám jen zdá.

  Pro ně je výhodnější zůstat ve své sociální skupině, než být sám.

  Začínající herečka si podělá kariéru, když bude podporovat Babiše. Neziskovkář skončil, pokud bude podporovat extrémistu Okamuru. Vysvětlování, že to není extrémista nikdo poslouchat nebude.

  Kam budou patřit. K lidem, na který ještě donedávna koukali svrchu a kteří je nemají rádi a kteří už mají svojí hierarchii a místa jsou jen dole? Nedává smysl.

  Oni kašlou na globální elity, který nikdy nepotkaj. Je zajímá teď a tady na jejich vlastní úrovni.

  Úctyhodní učitelé okamžitě ztratí respekt, pokud budou podporovat SPD. Natož KSČM, která je od revoluce odepsaná ideologie.

  Oni nepotřebujou nějaký vzory univerzitních intelektuálů.

  Oni potřebujou vzor ve svý sociální skupině. Herečka úspěsného herce či režiséra, neziskovkář šéfa neziskovky, sedmnáctiletá pipka devatenáctiletou influencerku, manažeři manažerskou hvězdu a tak dále.

  Úspěšní lidé se dají snadno pomluvit a hned jsou kontroverzní. Viděli jsme s Babišem, Trumpem, Muskem atd.

  Nezlobte se, ale jste studovanej sociolog a tohle by snad mělo bejt součástí vašeho vzdělání.

  Chcete učit věci, které nechápete.

  Akademická obec nemá žádnou speciální pověst. Drahoš byl směšnej, Putna byl směšnej. Nerudová je směšná. Studenti VŠ jsou někdy inteligentní, mají dost času pozorovat profesory zblízka a udělat si na ně svoje názory. Profesoři jsou přinejlepším specialisti svého oboru, ale vydělávají málo, mají své lidské chyby a jsou to prodejné děvky různých ministerstev, grantových komisí, sponzorů a samozřejmě fondů včetně těch sorosových.

  Celá sračka naší doby přeci začala na unierzitě ve Franfurtu.

  Akademici mají ŠPATNOU pověst. https://cz24.news/je-tucet-nahodne-vybranych-lidi-na-ulici-lepsi-nez-spolek-akademiku/

  Měl byste se konečně rozhodnout, jestli chcete pěstovat postavení své vlastní intelektuálské skupiny a nabízet ji nezájemcům jako vzor, nebo řešit současné společenské problémy.

  Na to se ovšem budete muset hlouběji ponořit do studia vlastního oboru a asi ztratit své dlouholeté známé a přátele, protože jim se ta změna nebude líbit. Je vám už 55. Trochu pozdě na to začínat znovu. Zdratíte čas hledáním a budete tápat. Budete se muset zbavovat svých sladkých iluzí. Třeba o tom, že akademici můžou být vzorem pro masy.

  V podstatě se dostat do situace lidí, o kterých je tenhle článek.

  Podle mě je to nemáte. Je to moc velká změna. Spoustu věcí neznáte a není to náhoda, protože jste se s nimi už určitě setkal, jen jste je nechtěl vidět.

  Jen ztrácíte čas.

  Dělejte něco jiného, co vás baví.

  1. Vitej Hample to sem rad ,ze se nenechas vodradit..Ses kus chlapa..
   Jenom neco poznamek na okraj nasi situace..
   Predevsim svet je postavenej na zakladu universalniho zla..A jeho vlady..
   Je neuveritelne genialni , zorganizuje,koordinuje, manipuluje co chce ,
   v nekonecny tvurci energii , pohani udalosti do situaci …
   Vlastni absolutni nevycerpatelnou tvurci energii …
   Vede nas svymi akcemi kam chce.. Vsichni v dusledku jen komentuji vocode..
   Ale nikdo nenahlidne do samyho zakladu …
   Byly uz pred nami taky vyspely civilizace..Zlo si ale dela s s kazdym, co chce..

   Tak zase uvedu neco.. Veril sem ze komunista zrusi penize ,ale potom uz sem neveril..
   Takze vezmeme si zaruceny zlo ve forme penez..To zna kazdej..
   Takze uz kvuli penezum Kristusa popravili..Husa taky a kde koho..
   Krestanum handlovani s penezma zakazali a dali to zidum ,pac nekdo musi vladnout svetu..Aby sami taky bohatli /pomoci bachorek zvanych ted ideologie/
   a meli moc, z vule toho zla ..A na vsecko i na valky a este horsi revoluce…
   Pak zase prisli s dalsim novym napadem , ze zlo sou zase hromadeni penez a majetku.
   Na komunistickych vedeckych sympoziich tam vedci sedeli , krakorali a poslouchali,
   treba celej tejden vo tom..Spisky masivni v rozmetech mega Everestu se zapisovaly.
   A kdo mel vic penez , nez voni toho zavreli..
   U nas zase po 48 vyznamny bohace vyprovodili do zahranici s majetkem ,penezi
   a zlatem, aby mohli docasne zacit jinde a tam vice mohli bohatnout..
   A poucky vo vsem ,nazpamet ,z ucebnic dle instrukci zla.
   Nikdo se nikdy nepouci a nemuze.To nejde.

   Situace je porad stejna ,ze kdo se nauci nejvic kecat, muze se dostat ke korytu ovladnout jiny ,posluhou ziskat neco penez a trochu moci. Sou zavody a souteze kdo umi a keca nejvic.Zlo takovy porad privadi na svet..Ve skole je este poucujou,
   aby meli ty poucky porad po ruce..Dalsi nam skodi este potom, co uz nejsou..
   Zlo to ma i tohle bajecne zarizeny..
   Penize udrzuji moc a moc zase zajistuje vejplaty v milionech..

   A zlo ma zase svobodu a dela si co chce..Tak kvuli penezum a s penezma vymrstili na v Rusko bolsevika..Potom pro zabavu a na kseft , zase na bolsevika vyskocili Hitlera..
   Hned po prvni valce to organizovali postune vod Versajlu.
   Predtim zase vsecko zlepsujiciho a napravu cirkve porizujicicho protestanta a
   zase nikdo poradne nevi kolik lidi v katastrofe nadlidskych dimensi ,zahynulo…
   Mysli to vzdycky s nama dobre bolsevik, Mao ,Pol Pot , protestant , socialni nacista ,
   antikomunista Stalin, taky za nic nestal..
   Zkratka jako zakladni pravidlo slibujou zloduchove najmuty zlem to nejlepsi ,
   aby bylo to este a co njedriv bylo daleko horsi ,neco si nikdo ani nedovede predstavit…
   Co se deje dneska taky zadnej idiot nesvede..
   At to zkusi.

   Zabava zla je predevsim vyhaneni certa dablem /dle nasich babicek , s tema taky rezimy
   uz brzy skonci/…Kazdej to resi..Malokdo to prezije..
   Zlo ma zabavu a skrze snazeni nekterych ,dneska furt pribejvaji a belhaji se vsude ,
   / hlavne kolem tech cervenejch knofliku /, my se na svete vyskytujeme naky roky ,
   ale to zalezi na pomerech ,dneska uz ani deti nenechaji narodit.
   A ty co se prece a navzdorynarodi ,potom nikdo nevi co sou , kadej tejden neco jinyho.
   A zase zadny civilizace netrvaji a nikde neni psano ze musi..
   A zlo si na zabavu a komedianty vzdycky najde ..

 6. To budou zřejmě příbuzní * těch statistiků, kteří se též podívali na hlasy v ruských volbách a precizně spočetli, že jich ve skutečnosti nebyla ani polovina.
  Žádné válečné zločiny nejsou a ta částka počty mrtvých dětí absolutně nesedí.

  *) Saturnin, pán na vrátnici, dál už hledej šmudlo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *