13 června, 2024

Nepřátel se nelekejme, na množství nehleďme.

Snad jako pozitivní motivaci pro časy budoucí přináším malou úvahu, proč jsme jako ČR zatím na špatné straně dějin, resp. proč naše lepšolidi čeká porážka. Další řádky nejsou o ideologii, ale v podstatě o matematice a fyzice.

Vyjděme z následujících předpokladů:

Pokud máte nějakou množinu lidí a nechcete chaos, pak je i malému dítěti jasné, že musí nastat nějaká organizace vzájemné činnosti, vzájemného působení. Současně si ale musíme uvědomit i další věci – planeta země je kulatá a konečná. Pokud (v teoretické rovině) vykutáte ze země všechno uhlí, pak prostě došlo a další k dispozici není. A poslední předpoklad – každá množina lidí je schopna vytvořit statky v omezeném rozsahu – např. nejsme schopni vykutat všechno uvedené uhlí na celé Zemi během 14 dnů. Někdo nebude chtít kutat, někdo bude kutat pomalu další extra výkonně, ale nakonec bude jen nějaký průměr, tedy vytvoří nějaké průměrné statky za nějaký časový úsek. A protože výsledkem lidské činnosti není jen kutání uhlí ze země, ale různorodá činnost, pak v obecném pojmenování můžeme hovořit, že každé společenství lidí dovede vytvořit nějakou množinu statků, přičemž zdroje pro její vytvoření nejsou nekonečné, protože Země je kulatá a není nafukovací.

Např. Česká republika má cca 10 mil. obyvatel, kteří dokážou vytvořit omezený počet reálných statků (výrobků, služeb) a (což je irelevantní) nekonečný počet blbostí :-). Je velmi pravděpodobné, že nikdy nenastane situace, kdy bychom nevytvořili nic reálného a na druhé straně nikdy nenastane ideál, že by všichni pracovali na 100% a tím jsme vytvořili skutečně dosažitelné maximum a nikoliv jen průměr. Realita se bude pohybovat mezi těmito dvěma póly, přičemž při dobrém řízení se vytvářené statky budou přibližovat k maximu dosažitelného, při špatném vedení a organizaci k opačnému pólu.

S možnostmi přerozdělování vytvořených statků v nějaké množině (společnosti) lidí je to obdobně – jeden pól je, že vytvořené statky rovnoměrně rozdělíte stejným dílem pro všechny, protipólem by byl extrém, kdy si všechny statky přivlastní jedna osoba a zbytek nedostane nic.

V reálném životě se ovšem pohybujeme opět někde mezi těmito hranicemi, přičemž ve společnosti vznikají tlaky a pnutí. Pokud bude docházet k naprosto rovnoměrnému rozdělování, pak bude vznikat pnutí a tlak ze skutečnosti, že statky obdrží i ti, kteří se nenamáhali vůbec nebo málo a současně budou nespokojeni ti, kteří si dělají zálusk na větší díl pomyslného koláče. Pnutí a tlaky sice budou, ale ze statistického hlediska bych si dovolil tvrdit, že největší počet lidí bude více-méně spokojených a k udržení rovnováhy bude třeba potlačit menšinu nespokojených.

Druhý extrém, kdy jeden si přivlastní vše nemůže v podstatě nastat, protože tato osoba by měla mít minimálně nějakou ochranu, které musí „přepustit“ nějaké „své“ statky, aby si sama udržela přisvojené statky před tou většinou, která nedostala nic. Tady si opět dovolím tvrdit, že čím více statků si bude přivlastňovat čím menší skupina, tím větší pnutí a tlaky nastanou. Jinými slovy – ti, kteří si přisvojí většinu statků vytvořených danou množinou lidí, musí používat tím silnější prostředky k udržení přisvojených statků, čím menší skupina to ve skutečnosti je a čím více si přivlastňují, resp. odepírají vzrůstající většině.

Doba minulá měla tendenci směřovat k rovnoměrnějšímu rozdělování vytvořených statků, nynější doba cílí k protipólu, kdy statky se hromadí u čím dál menšího počtu jedinců. Z logiky věci a zákonitosti pak vyplývá, že tato menšina musí používat čím dál kvalitnější prostředky, jak udržet nespokojenost té většiny, na kterou tím pádem zůstává míň a míň statků. Ty prostředky mohou být opět různé – od manipulací, lhaní až po fyzické násilí. Oddálit nespokojenost většiny ve své množině lidí (společnosti ~ státu) pak můžete rabováním zdrojů mimo svou množinu (společnost ~ stát). Upozorňuji – jen oddálit, protože tím se neřeší problém, resp. příčina. Tady taky můžete hledat prameny myšlenky snížit populaci na planetě zemi – snižovat počty mají ti chudí, ne ti bohatí.

Ovšem co platí pro množinu lidí v ČR, platí i pro celou planetu. Pokud jeden stát chce žít „nad své poměry“, tj. spotřebovává více statků než mu vzhledem k počtu lidí na planetě Zemi přináleží, musí existovat druhá množina lidí, kteří budou mít o to méně. Alternativa k uvedenému je, že obchodující státy budou svoji životní úroveň zvyšovat více-méně souběžně a stejně. Tolik k teorii.

Životní úroveň Američanů byla (a stále je) všeobecně pokládaná za vysokou – symbolem pro mnohé byly obrovská auta s velkými motory a … a velkou spotřebou. Planeta Země má přes 7,5 miliardy lidí, USA něco přes 330 miliónů obyvatel. Bude jistě shoda v tom, že Američané pro svůj komfort spotřebovávají více zdrojů než by jim dle počtu obyvatel planety Země přináleželo, přičemž odhady mohou být různé. Např. v r. 2018 byla na ČT24 zpráva, že pokud by všichni chtěli mít životní úroveň Američanů, potřebovali bychom 5 planet typu Země … a pokud je mi známo, tak přikutálet další Země k té naší zatím neumíme. Jsme tedy objektivně ve stavu, kdy na jedné straně jsou lidé motivováni ke své činnosti, aby dosáhli životní blahobyt Američanů a současně je to už jen prostou matematikou vyloučeno.

Předchozí impéria jako nástroj pro udržení svého blahobytu používaly kolonie, ze kterých doslova vysávaly statky a zdroje. Rabování kolonií umožňovalo vyšší životní úroveň kolonizátorům. Doba typických kolonií je pryč, dnes je stejného výsledku dosahováno jinými prostředky. Celkem vtipně na to šly USA – jejich hlavním nástrojem je dolar, pomocí kterého rabují opravdu globálně a udržují si tak svůj nadstandard.

Z mnoha důvodů je tento stav opravdu dlouhodobě neudržitelný. Tím, jak je svět informačně propojen, jsou extrémně rychlé informační procesy. Jestliže dříve se zpráva z jedné dědiny dostala do vzdáleného města v řádů dnů, pak dnes zpráva např. z Austrálie dorazí kdekoliv do Evropy v řádů sekund. Čím dál větší množství obyvatel planety Země se v podstatě on-line přesvědčuje o výši životní úrovně v USA (a jinde, např. Evropě) a mnoho z nich po ní touží a je ochotno i zvýšeného úsilí, aby na takový blahobyt dosáhlo. Výše jsem se pokusil vysvětlit, že to je reálně nemožné, protože zdroje jsou omezené a aby se dostalo rovnoměrně na všechny tak to by znamenalo, že ti, kteří si přivlastňují více než by jim při rovnoměrném rozdělování náleželo, by se museli části vzdát … což dobrovolně asi neudělají. Naopak, při nedostupnosti rabovat další zdroje lze očekávat zesílení pnutí a zvýšené tlaky zejména v té naší Západní společnosti, kde je blahobyt vyšší.

Už byly pokusy, jak eliminovat dolar jako kolonizační nástroj USA – Saddám i Kaddáfí měli úmysl vyřadit z obchodování za svou ropu USD. Jak dopadli víme – vůdcové mrtví, jejich země v rozvratu, což současně posloužilo jako výstraha pro ostatní nespokojence. Bylo jenom otázkou času, kdy přijde někdo, kdo se Američanům postaví a hodí vidle do šablony, založené na tom, kdy jedni něco ze země vykutají, druzí to v potu tváře přemění na reálné výrobky a … a v USA mezitím potisknou papír a dojde ke směně, přičemž kdo na tento „svět podle pravidel“ nepřistoupil zjistil, že má deficit demokracie a US Army s NATO se jaly tento lokální deficit demokracie napravit.

Ten někdo, na koho vyznavači této „hry“ narazili, je RF a Putin. Pro USA /NATO je problémem, že RF je jaderná velmoc a v některých zbraňových systémech přehráli US Army. Povšimněte si několika věcí – USA musí pro udržení své hegemonie financovat a udržovat několik stovek vojenských základen po světě, přičemž RF stačí vlastnit jaderné zbraně a jejich špičkové nosiče, aby eliminovali hrozbu následovat trajektorii Iráku a Libye, což je mnohem levnější a tedy dlouhodoběji udržitelné. Dále si povšimněte, že Putin očividně ví, jak tuto „hru“ s názvem „Svět podle pravidel“ hrát – jen připomenu, že dlouho před převratem v r. 2014 na Ukrajině se odehrála jiná důležitá událost – a to zdánlivě nesouvisející válka v Sýrii. Ve skutečnosti to bylo o prosazení výstavby plynovodu z Kataru přes Sýrii … ano, z toho Kataru, který nás měl nyní zachránit dodávkami LNG (protože trubek přes Sýrii nět). A teď si představte, že by plynovod byl postaven … Naštěstí nebyl a jsem přesvědčen, že to je zásluha Putina. Výše uvedené ale současně svědčí o dalším – jednak, že někdo na ctihodném Západě s dnešní situací jaksi počítal a druhák, že Putin dobře ví, o co kráčí a proto do toho hodil vidle. Řeči o tom, že „Asad musí jít“, resp. zdůvodnění války deficitem demokracie byly řeči pro neorientující se plebs. Můžeme se bavit, zda volby Sýrii dosahovaly evropské úrovně nebo ne, ale byly tam volby. Prosazovat totéž u Saúdů nebo Kataru by znamenalo pravděpodobně minimálně veřejné bičování … tam ovšem deficit demokracie nebyl a stále není.

Celé to „soft power“ umění Západu (mediální manipulace, neziskovky atd.), zadržování, ekonomické izolování, opotřebovávání a sankce, které mají cílový subjekt ekonomicky poškodit a zeslabit není nic jiného, než aktivní pomalá váze směřující k opanování dalšího území a následné vyrabování zdrojů, tedy cesta k zajištění výhry nad dalšími, kteří hru neprokoukli. Mnoho akcí anglosasů má významné protiefekty, ale z logických důvodů dávají přednost okamžitým účinkům, resp. z jejich pohledu zamýšleným okamžitým dopadům. Že to nedopadá podle jejich plánu je druhá věc. Např. krádež USD rezerv RF a dalšího majetku – plán byl okamžitý kolaps ekonomiky, což se nepovedlo, naopak nastupuje dlouhodobý efekt, kterému už nezabrání. Pokud totiž všichni vidí, že v případě neposlušnosti dovedou USA okrást jadernou velmoc, pak klidně okradou i dalšího, což snižuje motivaci ukládat své bohatsví do USD a tam, kam dosáhne chamtivá pracka anglosasů. Mám oprávněné důvody se domnívat, že Putin „pravidla této hry“ nejenže pochopil, ale našel i účinnou obranu. Proto ta nesmiřitelná zuřivost a fakt, že opanování území RF dostalo přednost před podrobení Číny. Putin udělal malou dírku do pomyslné přehrady a pokud ji anglosasové neucpou, tak to dopadne zákonitě protržením přehrady.

Co z toho vyplývá pro nás.

Západ vybudoval svůj blahobyt díky rabování druhých, resp. cizích zdrojů, což mu umožňovalo žití „nad poměry“. V r. 1989 jsme ctihodný Západ zachránili, resp. prodloužili mu život tím, že se najednou uvolnily obrovské východní trhy a zdroje. U nás už seškrabují zbytky ze dna a aktuálně v cestě uchvácení dalších zdrojů pro zajištění blahobytu anglosasů stojí RF. Povšimněte si, že Západ nechce od RF zdroje kupovat … protože tohle mu nic neřeší. Nákupem za normální tržní ceny nevzniká ten zvýšený koloniální profit, který zdrojově podpírá západní životní úroveň, ale umožňuje jen v podstatě souběžný vzestup obou obchodujících stran – jedna strana dodá suroviny, druhá něco obdobně hodnotného. Rozdíl je v tom, že při rabování jedna strana dodá reálné suroviny, druhá bezcenné papírky. (viz. také např. Čína a opiová válka). Pokud RF své zdroje neubrání (a nic tomu nenasvědčuje), pak se situace v čase jenom posune – např. o 50 nebo 100 let. Nicméně dojde opět do stejného bodu – konec zdrojů k vyrabování a následně řešení vzrůstající nespokojenosti těch, na které se nedostává.

To co je matematicky neodvratné, je snížení životní úrovně zejména v USA a pak celého Západu. Dolary a Eura tisknout umíme, mouku, plyn a ropu potisknutím papíru nevytvoříte. Pokud RF své zdroje ubrání, tak ke snížení dojde nyní, pokud neubrání, tak o pár desítek let později. Taky bude snaha to snižování životní úrovně nějak balancovat, aby nedošlo k naprostému chaosu – např. občanská válka v USA nebo v Evropě a současně, aby majitelé těch největších statků přišli o co nejméně. Jestli se podaří udržet v tom procesu nějakou rovnováhu těžko předvídat, protože bude postižena opravdu velká masa lidí. která se špatně řídí. Tady např. můžete hledat důvody podpory islamizace Evropy ze strany elit – postupují podle principu „rozděl a panuj“ … možná přesněji, rozeštváním rozděl a opanuj. Celkem srozumitelně to vysvětluje Pjakin zde. Lze tedy očekávat, že snaha elit udržet své výhody bude enormní – nějaké vypínání webů je a bude prkotina. Současně, pokud RF své zdroje ubrání, bude oporou a štítem pro jiné státy, které rabování ze strany USA mají už také plné zuby – což tyto procesy jenom urychlí. Ten střet Západu s RF je tedy pro obě strany střetem na život a na smrt, přičemž čas je nepřítelem USA. Ukrajina je jenom jeden nepodstatný viditelný bod. Dedolarizace běží a zrychluje, neschopnost USA tomu zabránit dodává odvahu dalším, což opět procesy dedolarizace jenom urychluje. V tom střetu jsou USA a jejich podřízené kolonie, alias „celý vyspělý svět“ v pozici lišky, která chce ulovit zajíce na vydatný oběd, ale RF je v pozici toho zajíce, kterému jde o život.

Jsme na straně (resp. lepšolidé), která nemůže vyhrát a očekávat lze jedině snižování blahobytu a tím i nepokoje. Vidlák má pravdu, že tady bude moc ležet na ulici, ale teď to není a ještě chvíli nebude. V podstatě máme čas se připravit.

A poslední – všimněte si co aktuálně Američané provádějí s USD. Potápí ostatní měny (i spojenců), což má za následek stěhování výroby do USA a pro ostatní další důvod odklonu od USD, tedy zrychlování dedolarizace. Přesun výroby do USA je ovšem zachrání jen částečně. Pravděpodobně v nějaké formě obnoví svůj průmysl, ale bude dost konkurence neschopný. Tím, že veškerou výrobu v minulosti vyvezli do levnější destinací si v podstatě zničili tamní skutečné pracovní dovednosti a návyky. Místo soustružníků, svářečů a dalších potřebných profesí si rozšířili umění genderu a schopnosti správně navrhnou univerzální záchodky pro všechna pohlaví. Navíc, pracovní síla v USA nikdy nebyla levná a kvalitní, takže si nedělám iluze o nějaké extra schopnosti konkurovat světu, kde již vládnou pracovití Asiaté. Zkrátka – na úkor svých „spojenců“, resp. vazalů zachrání sami sebe tím, že budou schopni vyrábět pro své potřeby, ale se schopnosti konkurovat na světovém trhu to bude horší, protože efekt letadlové lodi na obzoru, která dávala výhodu vyjednat lepší podmínky se vytrácí.

Čím později se Evropa od USA odpoutá, tím více bude ve prospěch USA vysáta. Tohle je opět matematická jistota.

73 thoughts on “Nepřátel se nelekejme, na množství nehleďme.

 1. Děkuji za brilantní článek. Obrovský rozdíl mezi skutečností a mediálně politickým loutkovým divadlem pro ohlupovanou veřejnost.

 2. „Mám oprávněné důvody se domnívat, že Putin „pravidla této hry“ nejenže pochopil, ale našel i účinnou obranu. Proto ta nesmiřitelná zuřivost a fakt, že opanování území RF dostalo přednost před podrobení Číny.“

  Pravidla této hry objevil i autor článku, autor tohoto příspěvku a z článku samotného (zmínění opiových válek a jejich článek o dolaru) vyplývá, že vlastně i ta Čína. Nevytvářejme složité teorie, Čína je pro USA větší oříšek než Rusko, tak šli holt snazší cestou. Čína pochopila pravidla hry a také našla účinnou obranu, jen na to jde jinak než Rusko, protože okolnosti má jiné.

  Co se týče jaderných zbraní, tak je autor přeceňuje. Stačí konvenční armáda s určitou silou co přesahuje hranici, kterou jsou USA schopni akceptovat. Všimněte si, jaké země byly NATO napadeni – jen samé slabé jako Írák a Libye, ale ne ty silnější jako Írán nebo Severní Korea (ještě když neměla atomovky), protože jejich prohra by USA stála příliš mnoho prostředků a USA přeci jen zesláblo. Jinak dobrý článek a souhlasím.

 3. Pokud jeden stát chce žít „nad své poměry“, tj. spotřebovává více statků než mu vzhledem k počtu lidí na planetě Zemi přináleží, musí existovat druhá množina lidí, kteří budou mít o to méně.
  —–
  dovolim si iny pohlad
  to ze europa a amerika prisli s technologickou revoluciou je sikovnost jej obyvatelov a nie je to tym ze by nieco ukradli inde
  samozrejme ano obcas sa z kolonii koristilo ale rozhodne to nebolo take ako staroveky Rim ktory vlastne zil na ukor kolonii
  chcem tym povedat ze Vasa teza plati len ciastocne a neda sa brat absolutne

  1. I Řím budoval silnice, vodovody, Umožnil i ovládaným víc obchodovat. Vymýtil piráty,

   Čistě kořistnické impérium byla Asýrie nebo to Tamerlánovo, které jen kořistily a nic neposkytovaly.

 4. Dalsi skvela analyza, pane Dvorak. Mam jen par vyhrad. Nejsou to Americani, ale globalni Imperium. Ktere uz davno neni jen anglosaske. Myslim, ze zidovske elity anglosasy prepiskli uz koncem dvacateho stoleti. No a ted se v tom uz vezou elity od vsech koncu.

  Proc si to myslim? Protoze Imperium nici i Ameriku. Amerika je jeho predni a nejbohatsi klientsky stat.

  A za druhe… bohatstvi Zapadu taky pochazi z nasi kultury svobody, moznosti experimentovat, drobne podnikat, moznosti se ucit z priznanych chyb. Tato kultura je ted poslapana a umyslne nicena. Ja s vami souhlasim, ale myslim, ze neni v nasem civilizacnim zajmu nas osocovat vic, nez pravda a ferovost dovoluje.

   1. Mrskame se jako vy v Cesku. Cervene staty jedou trochu jinak, ale to je, v globalnim meritku, nicka. A lidi se chystaji na zle casy. Rekla bych, ze podstatny rozdil je jenom v tom, ze Americani si nedelaji iluze o roli vlady, trvaji na ustave, a jsou pripraveni na odpor. Jo, a rozumi svobode o chlup vic, nez Cesi.

    1. A taky si myslim, z tam mate vetsi svobodu tisku.
     Nemyslim tim protipoly CNN vs Fox.
     Ale je tam cela rada alternativnich zdroju, ktere by v Cechach uz davno byly zablokovany, nebo aspon na dezinformacnich seznamech a denne dehonestovany.

    2. Vevčo, ty dvě velké demonstrace ukázaly, že i Češi ví co je svoboda. A co to udělalo s vedením země. Napadali je, že jsou to proruští trollové a někteří dokonce požadovali střílet nebo shazovat s útesu.
     Jo i takoví poslanci a členové stran existují.

 5. Teď poslouchám ze záznamu Rozhovory s… s pplk Ivanem Kratochvílem.
  Říká, že senátní volby kde vyhrál Vystrčil, že voliči mají rozdvojenou mysl, jeden lístek v levé ruce hodili SPD v komunálních volbách a druhou rukou hodili Vystrčilovi lístek do senátu.
  On přímo neví kolik hlasů celkem dostal, ale tohle ho pleštilo do očí.
  A myslí si, že tyto volby byly cinknuté. Tak proto ty drahé auta s pražskou poznávací značkou stály před naším kulturákem.
  https://youtu.be/rK3xXn0Wc4k

   1. No snad si to poslechnete a cinkalo se s volbami i v minulosti. Najednou tekla voda suterénem, nebo vypadl server. Zachránili tím Topáky.
    Tohle opravdu proběhlo

   2. V jihlavském volebním obvodu stačí získat většinu v samotné Jihlavě. Obvod má 100 000 oprávněných voličů, samotná Jihlava má nějakých 38 500 oprávněných voličů. Jihlava je krajské město, jsou tam úřady, vysoká škola, prostě bydliště těch, co proti vládě nepůjdou. Ostatní větší města (Dačice, Třešť, Telč, Polná, Slavonice a Batelov) nedají dohromady ani to co Jihlava. Navíc v Dačicích 55%, Polné 60%, Třešti 61% a Telči 69%, tam všude Pepek Vystrč vyhrál s uvedenými procenty. Prohrál jen v Dačicích a v Batelově to bylo vyrovnané. Ale to jsou malá města, kolem 2000 oprávněných voličů. Tady je jasně vidět, jak byl podporován ostatními stranami 5kolky, především lidovci.

  1. Napsala jsem to jako tatar.
   Pplk v záloze Ivan Kratochvíl bohužel vyhodnotil situaci jako jaderný konflikt, prostě řekl, že demokratický západ hodlá použít jaderné zbraně.

  2. Sorky ale prvni prispevek takze odpovim tahle.Ser na ne.Porad volam rodine at si nakoupi.Nic vic nez ty vypatlany kokote jsem neobdrzel
   Pokud chteji
   Letos jsem namoril a prodal skoro 400 tun.iInformer.Akasha a Chevignon jde o trosku hur.To jen tak .Aby jsme vedeli ze jsme ma na stejne vlne

 6. odjinud
  Andrej Babiš a jeho marketing nedokázal skrýt pro druhé kolo Senátu fakt, že do médií vykládá, jak jsou strany vládní koalice nebezpečím pro lidi, ale právě ODS, TOP 09, KDU-ČSL i tolik kritizovaný STAN jsou strany, se kterými nejčastěji hnutí ANO uzavírá koalice ve městech i obcích!
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/At-lide-ucty-za-plyn-posilaji-do-Moskvy-Odpoved-hodna-statnika-Konecna-ve-varu-716247

  1. Tony, ve městech a vesnicích se vládnout musí, není jiná cesta. Většinou je dobře, když je radnice napojená na kraj, aby se daly sehnat peníze, s tím NIC nenaděláte a ani zastupitelstva s tím nic nenadělají.

 7. Měl bych jen drobnou faktickou poznámku – relativní posílení dolaru vůči ostatním měnám nikdy nemůže být příčinou přesunu výroby do USA. Ten efekt je přesně opačný, silná domácí měna prodraží domácí výrobu. Příčina současného přesunu je prostá – dostatek levné energie za oceánem.

   1. Ted nemam cas to hledat, ale tusim, ze Bien nedavno schvalil nejake pobidky, nebo ulevy.
    Prece jenom volby.
    Mozna nekdo z USA, kdo to tu cte by mohl neco napsat.
    Ja uz musim letet.

 8. Jen tak, že se to dějou vjeci. Jdouce pro chleba, objevila jsem na dveřích ceduli, že od 17.10 do 26.10. bude přerušena dodávka tepla a teplé vody z důvodů rekonstrukce plynovodu. :- )) takže treniróvka na zimu bude, aspoň se vychytají mouchy v plánech. A ještě jsem stačila popíchnout sousedku, které jsem na brblání, že je to jak za komunistů dokázala odpovědět, že oni to dělali v létě. Asi se mnou nebude nějaký čas mluvit. Hmm co nadělám…

  🙂 )

    1. já sama, ale ona před domem větrala ty jejich dva vzteklé minipsy no a tak holt jak už to bývá….
     A stejně je legrace, jak takoví prťavci řádí a troufají si na ty větší psy. KOuzelné je, když se potkají s nádherným vlčákem z o dvě patra výš, můžou se zjančit a on si jich ani nevšímá. A jinak je kamarád.

     1. ale vím, chybička se vloudila, to éčko tam nemělo být.
      njn pravidla jsem se učila před hóódně roky Tak pardon
      Ď

  1. Jiný by byl už za mřížemi, rozhodně Rath neudělal takový zločin, aby byl tak dlouho v kriminále. Tohle individum je buď zralé na psychiatrii, nebo do tepláků.

 9. Kde se jen bere to přesvědčení, že tento už dnes pouhý koloniální dvorek, je pupek světa? Chápu, míra a intenzita mentálního a morálního mrzáctví je skutečně nevídaná, ale i když koncentrací kolaborantů, deprivantů a vlastizradců patříme na špičku pelotonu, neustále jsme jen „hovno“ na podrážce germánských patronů v okolí – a dnes už i hovno oproti Polsku, Maďarsku, ba i Ukronáckovu…
  Kde se ve státě, kde jemu, potažmo jeho obyvatelům NIC NEPATŘÍ – zdroji, vodou počínaje a bankami, průmyslem konče, bere ta arogance ještě predikovat vývoj všem okolo, včetně mocností…
  Země, která za 30 let nebyla schopná dát do latě ani taxikáře… Země, se kterou si dnes okolí vytirá zadek, země plná zlodějů, zrádců, lokajů a bezpáteřních podlých DEMOKRATŮ.
  Budíček, Pětihnus obhájil Senát, bez problémů. Voliči jim prostě hodili – asi jim to vyhovuje. Pokud by to tak nebylo, dopadly by volby jinak, ne.
  Prostě český volič je takový, jaký je, co si furt sakra alternativa namlouvá?
  Problém s vnímáním reality? A že je podlý, líný, prolhaný, zrádný, vychcaný – stará vesta. Slibte a dejte mu více než Fialenko, a bude lizat zadek zase Alternativě. Tak jednoduché to je, přesně tak se volič chová, přesně tak je vychován, a přesně tak bude nehledě na kydy agentur jednat.
  Geopolitická školení bych vynechal – obzvláště když mám problém vstřebat a objektivně charakterizovat důvody poslední volební fatální porážky, kterou si ta smečka zvaná LID sama nadělila, a a kterou jalově alternativa okecává. To vše na na naprosto bezvýznamné chudé kupce hnoje uprostřed Evropy.
  Tedy přestat radit okolí a všem napříč, když mám sám okna směrem na echt hnůj, když ten pach plebs tak miluje.
  Navíc, demokraté – tak jako vždy, si padnou do náruče s jakýmkoliv náckem – vlastně mezi nimi není rozdílu, a nerozeznáte je od sebe. Nestačí 2 WW, další desítky konfliktů po celém světě, reinkarnace a zjevná podpora nacizmu – KDEPAK, být DEMOKRAT je diagnóza, krvavá pro okolí, krvavá v časové ose pro mnoho tupých idealistů a naivních států…
  Takto vypadá demokratůra v praxi :
  http://www.infokuryr.cz/n/2022/10/03/nenavist-a-urazky-k-pani-jane-zwyrtek-hamplove-od-tech-slusnych-neberou-koncu/

 10. Dovoluji si připodotknouti i jakousi samovolné komplikování mnočetného systému. Obyvatelstva, třeba příkladně.
  Pro blaho člověků (v tomto myšlenkovém pokusu) jim dodáme dalšího, například dřevorubce. Ten ovšem nutně potřebuje kováře, který se neobejde bez uhlíře. Tolik lidí ovšem potřebuje i koželuha a ševce. No a co děti? přibude i učitel a zedník a obchodník. Co by ten obchodník obcházel, kdyby nebyl cestář. Ovšem tohle už nestíhá ani ten dřevorubec a kovář, takže se namnoží… A postupně všichni. Prosím uvažuju jen o lidech opravdové práce, vynechávám kecology druhu. Jestli by se ovšem nějakým divem techniky dali nahradit třeba dřevorubci, tak by se zmenšila potřeba kovářů a uhlířů, odpadli by někteří mlíkaři a pošťáci a jiní, kteří sloužili k potřebě těch ostatních. Nepočítají ti skuteční vládcové světa, že některé člověky nahradí něčím jiným, co nepotřebuje další lidi k servisu a pomoci? A znova to nemyslím na ty (třeba připrchlíky), kteří veřejně prohlašují, že se jejich práce omezuje jedině na „věnování se jejich dětem“…
  Chci jednoduše říci, že odstraněním jedlíků, kteří nic neprodukují (hraví a líní připrchlíci například), nahrazením produkce některých užitečných člověků něčím jiným, souvztažně klesne potřeba (a tedy i spotřeba) dalších člověků. A to bez toho, že by se významně snížil celkový vývar.
  Pak je produkce rozdělována na výrazně nižší počet dílků. Není-li toto cílem toho neznámého, ale skutečného vůdce světa?
  A poslední poznámka. Všimněte si, že v každé, ale opravdu každé třeba té nejchudobnější zemi je skupina opravdu hodně bohatých osob? A teprve co zbude z průběžně vytvářené produkce, si rozdělí mezi sebe chudina.Čím víc chudiny, tím větší bída.

  1. Vyprávěl můj příbuzný, který žil nějaký čas v Angole. Tamní vláda řeší problém, co nabídnout vesničanům. Vesnický černoch v podstatě nic nepotřebuje. Dům si postaví z místního materiálu a stačí malé „kimbu“, protože nemrzne, nesněží, šaty nepotřebuje, takže ani almary. do třech roků staví další, protože my to sežerou hmyzouni. Co potřebuje k jídlu, si vypěstuje na svém políčku-tři úrody do roka. Políčko a jeho produkce je právě jenom tak veliká, kolik stačí uhlídat. Nasadí-li víc,než co uhlídá, ostatní černoši nasadí o to míň. Oni se se svým náhle podivně pracovitějším sousedem o jeho úrodu rozdělí 🙂
   Ale i kdyby vesničan zašel do města něco prodat, nemá co by koupil, a nemá ani vážný důvod něco, cokoliv, kupovat.
   Taková obec (myslím říkal „fazenda“) v podstatě světu, (kromě svých prdů)ničeho závažného a dobrého neposkytuje. Ovšem tohle je teorie ochuzená o život. Ve skutečnosti jsou ty osady obklopeny smetišti, protože se něco k černochům ku zničení přece jenom dostane. ( pomoc z Evropy)

  2. K poslednimu odstavci:
   Afriku moc neznam, ale jinak jsem byl na ruznych svetadilech, a cim vetsi byli nekde chudaci (nebo vice), o to vetsi bohac sidlil nekde kolem.
   Je to takova prima umera.

 11. Proč všichni chtějí dolar a ne např. rupii? Protože,
  a) je považován za nejbezpečnější (ale zmrazení aktiv RF to nabourává)
  b) světový obchod je uskutečňován v dolarech (snahy se mu vyhnout budou sílit; zatím nevýznamně)
  c) má nyní o něco vyšší úrokové sazby (to je to jediné co FED udělal, ale hned to bylo vidět na kurzech)
  To, že dolar sílí, odpovídá pohybu ve spojených nádobách (voda jsou světová aktiva; výška hladiny se přelévá mezi, zejména světovými měnami). Dolaru FED zvýšil přitažlivost, EURO nejen tím pokleslo.
  Silnější dolar přiláká kupce na nové dluhopisy, jenž kryjou nové papírky.
  Když zničíme Evropu, aktiva (ta voda) potečou hlavně k dolaru (podniky do USA a jinde, vklady do dolarových účtů).
  Je to pěkně vymyšlené, za předpokladu, že USA ustojí vnitřní stabilitu (imigrace, gender a diskriminace bělochů jim dá pěkně zabrat) a bilanci zdrojů surovin a energie (co s novými podniky, když nebude z čeho dělat).
  RF a USA si to rozdávají, Čína a zbytek světa přihlíží a čekají jak to dopadne, a Evropa, Evropa má celou řadu jeskynních obydlí svých původních obyvatel ještě neobsazených.

 12. Asi patřím mezi ty neznalé ale po přečtení článku mi nějak uniká pointa. Takže buď nějaká verze soft kapitalismu s lidskou tváří nebo socialismu s lidskou tváří – oba kraje -kapitalismus a komunismus nejsou dlouhodobě udržitelné? Aby nebyl tlak tak se držet v proudu uprostřed. A jak se kotlinka zbaví kolonialních okovů?

  1. V podstatě máte pravdu – myslím si, že příští cesta je někde uprostřed. Malé nazašlapat, ale velkým nedovolit privatizaci státu.
   A koloniálních okovů se kotlinka zbaví tak, že USA budou zatlačeny do Severní Ameriky a dolar nebude hlavní světovou rezervní měnou.
   Otázka, zda pak budeme více v područí Německa nebo RF vyřeší asi energie, resp. odkud je budeme brát. Pokud ze slunce a větru, tak větší vliv bude mít Německo, pokud z ropy a plynu, pak asi RF. Pokud se nic moc nezmění, tak tato zima bude ještě brnkačka proti té příští.
   Ať tak nebo tak, čeká nás v životní úrovni šešup dolů. Ani v teoretické rovině mě nenapadá, co by nám mohlo životní úroveň zvýšit … teoretickou pravděpodobnost získat k rabování ruské zdroje utnul Putin známým výrokem: K čemu by nám byl svět, když by na něm nebylo Rusko…

   1. Pokud jde o energii, je vhodné dotěžit uhlí, jinak hrozí změna zákonů, která upřednostní těžební práva tomu, kdo má nejpřesnější informace o zásobách a to může být firma zahraniční.

 13. Překvapivě komplexní, poněkud dlouhý a neřimněřeně optimistický článek o souvislostech a východiscích současné americko- ruské války na ukrajinském území.
  Pro lidi, kteří se jinak nezajímali o mezinárodní politiku dobré…a objektivní.Pro většinu z nás pouhé opáčko – ale opakování je taťka moudrosti.

  Doporučoval bych vytisknout a požádat každého fialistu, aby zatrhl všechny argumenty, se kterými v článku nesouhlasí.
  Pak teprve začít popřípadě diskutovat.
  —-
  Pochopitelně s argumentem „toužím po jaderné válce a zahynu šťastna, pokud přitom také zahynou všichni Rusové“ se moc diskutovat nedá.

  1. (Slovo „neřimněřené“ ve slovníku nehledejte, sám ho vidím poprvé v životě až teď – a doufám, že naposledy. Ale vypadá malebně)

 14. Ty vole, pššš, co když si to někdo přečte. Ty by potom.. potom by.. to přece vyjde najevo. A co milosrdná lež?

 15. Jsem vice unaven ctenim, nez autor psanim !! Slo to zkratit o tretinu, aniz by utrpela zakladni teze, ze nastava dedolarizace a pokud ji Rusko ustoji, tak se rovnvaha posune. USA porad budou silna regionalni mocnost, ale budou muset prestat s roli svetoveho cetnika a zivotni uroven pujde dolu.

  1. Ono to je těžké – pro toho, kdo se orientuje článek obsahuje opravdu hodně „balastu“. Ovšem, pro toho, kdo začíná do problému pronikat tam může naopak být málo vysvětlení probíhajících zákonitostí.
   Podle mého by byla chyba zaměřit se na přesvědčování skupiny znalých … ti už v ohradě našeho vnímání svět jsou.

 16. Velmi pregnantní.
  Ale uvažujme dále – pokud by svět (celý) pokračoval v takovém čerpání zdrojů neztenčenou intenzitou , skončí vlastně blahobyt všude.
  Takže:
  Buď najdeme nevyčerpatelné (a spolehlivé) zdroje energie
  Nebo snížíme nároky obyvatelstva. Buď zchudnutím nebo redukcí počtu – jak Čína.
  Nejlépe obojí. Plýtvá se, strašně.

  1. Podstata je v rovnoměrnosti – pnutí, tlaky a násilí jsou nepřímo úměrné rovnoměrnosti. Čím více rovnoměrnosti, tím méně násilí. Tato verze kapitalismu je ovšem založena, resp vede k obrovské nerovnoměrnosti.

   1. Na spravedlivé rozdělení prostředků nevěřím. Lidská (a opiči, jsme jenom vylysalé opice) přirozenost je hromadění. Strávil jsem spoustu dní u výběhů lidoopů a zjistil tak silné paralely, že bych mohl napsat knížku.
    Husitský Tábor, potažmo komunismus se krajně neosvědčil. Nefunguje bez totality. Tvrdý kapitalismus / imerialismus taky a totéž.
    Takže co? Restart? Dopadne to stejně, jenom o pár set (tisíc) let později.

     1. Moc na to nevěřím. Zamyslel jsem se nad existenci termitů a mravenců. Je to naprosto rigidní systém. Ale existuji tady mnohonásobně déle než jakékoliv jiné systémy. Ti mi trochu bere náladu.. Ostatně čím tvrdší systém, tím déle vydrží. Všechny řečičky o demokracii jsou mylné. Odporují elementárním lidským instinktům.

      1. Kocour: Neni to tak, neni…
       „Kazdy clovek chce vladnout. Ale kdyz nemuze, radsi by byl rovny s rovnym.“
       — antropologicky poznatek, jehoz originatora si uz nepamatuju

       My (H. sapiens, stary neco pres 200 000 let) jsme se vyvinuli v male kmenove organizaci, kde byli alfa samci uspesne omezeni betakama obou pohlavi. Nase dysfunkce je jen asi 5 tisic let stara, kde tento kmenovy system presel v civilizacni despotismus silnejsich. A porad se v tom jeste mrskame. Ale ze by to byl dlouhodbe zivotny system, tak to na to nevypada.

       Vim o dvou kulturach, ktere zabranily svemu zniceni tim, ze vyrovnaly nerovnosti ve spolecenstvi. Zatimco se Velikonocni ostrov propadl do valky vsech proti vsem uprostred hladomoru zpusobenym deforestaci, ztraty urodne pudy, a neschopnosti postavit byt i jeden clun na rybolov, na ostrove … srovnali spolecnost do dvou vrstev: obycejni lide a nacelnici a jejich pribuzni a spojenci. I nacelnik pracoval na zahrade, jako ostatni. Ostrov se zpamatoval z katastrofy, ktera je uz uz malem porazila. A kultura Pueblo povstala z ruiny proto-civilizace Chaco Canyon, ktera se rozpadla katastrofalne, do hromadneho uteku, a masakru a kanibalismu tech, co zustali pobliz. Pueblaci se z toho poucili, a radikalne omezili moc knezi a nacelniku. Velice uspesni, a mozna by tu rozkvetali dodnes, kdyby ne konkvistadoru.

     2. To si myslím také. Proč by stát nemohl provozovat obslužné státní firmy? Např.Chirana dodávala nástroje a zařízení do nemocnic atd. Tak se dá pokračovat v každém odvětví.Komunisté byli šikovní.

      1. Komunisti podedili sikovne lidi z feudalismu a rannejsiho kapitalismu. Snazili se je znicit, ale vetsina zila dal. Chcete katastrofu jeste horsi? Udelejte z tech „genderovych doktoru“ novy komunismus.

       Komunismus nefunguje proto, protoze zamezuje volne zpetne vazbe. Coz zamezuje i mafiozni kapitalismus.

  2. Znáte výsledky experimentu zvaného „Myší ráj?“
   Když jsou zajištěny veškeré životní potřeby populace, dochází k její retardaci.
   Myslím, že první známky tohoto procesu už můžeme pozorovat kolem sebe. Green Deal, LGBT+, nemnožení se. Nedovzdělanost, místo smysluplné práce jenom hry.

   Najděte si ten experiment na netu. Je dost hrozné, když si uvědomíte, že nejsme nic víc než jeden z živočišných druhů. A na rozdíl od lumíků neumíme ovládat svoji populaci intuitivně.

    1. Ovšem, člověk není živočich jako ostatní,nýbrž byl stvořen Bohem k obrazu Jeho. Proto nepodléhá týmž zákonitostem jako ostatní tvorstvo, nýbrž zákonům Božím. Boha žárlivě milujícího…
     Někteří tomu i věří. I mnozí ti, kteří namísto toho aby posuzovali zda obyčejné lidmi vydané zákony jsou v souladu s Ústavou jako nejvyšším lidmi vydaným zákonem, zabývají se chytáním duchů nad pomyslnými vodami božskosti.

     1. Já si nejsem úplně jistý, že byl člověk promyšleně stvořen Bohem (ledaže by byl Bůh pod vlivem zkvašenýcha destilovaných jablek ze stromu Poznání, což by mnohé vysvětlovalo)
      Každopádně bych takto stvořený výrobek, bohajeho, reklamoval!

      No a být Bohem a slyšet, že byl člověk stvořen k mému obrazu, považoval bych to za smrtelnou urážku a nejvyšší stupeň rouhání.

     2. Jsem nedávno viděl obrázek – člověk stojí před Bohem, ten má bílé roucho a z něj trčící opičí hlavu a říká .. jo, stvořil jsem tě k obrazu svému, ale ty ses pak, hajzle, vyvinul.

  3. Příčina je v těch jejichž produkční schopnosti jsou nižší než reprodukční, toužících po blahobytu těch druhých.
   Ovšem ti druzí k tomu přispěli tím, že ve snaze dosáhnout zisku, dílčím importem své kultury narušili u oněch rovnováhu mezi natalitou a mortalitou. Aniž vzali v úvahu, že jejich kultura není plně přenositelná na tamní etnický substrát. Jak se přesvědčujeme i ve zdejším kulturním prostoru v případě některých některých neendemických etnik s vyšší reprodukční než produkční schopností, odmítajících udržovat či dokonce rozvíjet kulturu, která je zdrojem blahobytu za kterým sem přišli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *