26 května, 2024

Louka Starého berana II. – Demonstrace

Homer Simpson pro Litterate uvádí druhý z protiválečných článků, který je sice z dílny nás všech tří, ale hlavní slovo v té protiválečné rétorice má Starý beran (nevím, co si bez něj počneme, až si pro něj přijdou). Jde o remake článku, který stále visí na našem blogu.

Doba je divná, taková jakou známe v očekávání bouře. Prostě takové předbouřkové počasí – nervózní.  V takovémto počasí se daří demonstracím (někdy i houbám).

Samozřejmě je lépe, když není ani horko, ani mráz a už vůbec je zakázáno pršet.
A ještě něco musí tady být – organizační impuls, zpráva: tehdy a tam se sejdeme, oznámení kdo tam bude řečnit.

K mání musí být také důvod, proč lidi povzbudit k účasti. Může to být jenom to, co vzbudí zájem alespoň u části populace, česky: u lidí. Důvodů je dnes na výběr moc, stačí vybrat, ale ty, které vzbudí zájem i u zatvrzelého sportovního fanouška či pravidelného návštěvníka divadel a koncertů, jsou určitě: strach z chudoby (inflace) a strach z války. Zatím v tomto příznivějším pořadí – až se to obrátí, bude hůř.

Organizátorem může být politická strana, odbory či nějaká firma, pořádající demonstrace na zakázku. Není to levná záležitost (od stoličky v Hyde Parku až po demonstraci na Letné), v Praze zvlášť, kde už půjde o miliónové částky. Najde se jen málo filantropů (a H.S. o žádném neví), co to zatáhne bez podmínek či nároku na zisk. Většinou to bývá s podmínkami (o čem to bude je jedna z nich) či nárokem na zisk (viz případ té firmy). Nebo také s obojím.

Ten kdo do toho něco vloží, očekává návratnost: 
a) odbory v zajištění křesla prezidenta pro svého šéfa (moc se to nepovedlo)
b) politická strana v přírůstku dušiček voličů
c) kromě výše uvedené firmy pak stíny, stojící v pozadí (proto stíny), jenž by srocením lidu chtěli dosáhnout něčeho pro účastníky demonstrace zpravidla neznámého (oficiální důvod srocení vůbec nebo jen málo může souhlasit se skutečným).


Je rozhodnuto, demonstrace bude, místo a čas je známé, důvod byl vybrán a informační kanály zvoucí demonstranty také. Podle důvodu svolání se zajistí řečníci, nejlépe jdou na odbyt tzv. odborníci (a kdo je HS, aby o odbornostech pochyboval? – ještě by mohl být obviněn ze závisti). 
Lid je dostupnými informačními kanály masírován a volán k účasti (kdo se neúčastní, je lenoch, rozvraceč, intrikán a v nejhorším možném případě i volič – zatvrzelý – Pětikolky).

Poznámka H.S.: s takovými jedinci si to soudružsky – a tvrdě vyříkáme (resp. zatočíme s nimi, až budeme u moci). HS to z zná z padesátých, šedesátých, osmdesátých let a už se tomu nediví. Svět je pořád stejný, za komunistů nebo kapitalistů.

Jsou dva světy, které dělí od sebe zeď: parlamentní a neparlamentní opozice (úlohu vládních stran při demonstracích jen naťuknu). Ta parlamentní má své jisté a aktivuje se jen při volbách nebo při příležitostech získat nějaký potencionální hlásek (nebo využije přednastavené situace, př. SPD nedávno v Ostravě).

Té mimoparlamentní opozici se říká (nebo si říká) alternativa, a skládá se z věčných trpaslíků, bývalých vládních stran v krizi a tzv. rychlokvašek, mezi které patří Rajchl se svou stranou PRO.
 
Pak existuje ještě jedna alternativa, neorganizovaná, soustředěná na protivládních (nikoli protistátních) webech, počínaje Novou republikou, přes První zprávy a Pravý prostor až po miniaturní web Litterate (který nemá ani své místo na oficiální dezinformační scéně). Tam jde o jedince, kteří v diskuzích tříbí názory (někdy to tříbení je tak intenzivní, že je dobré, že tříbitelé jsou na míle od sebe daleko) na to co je správné a co ne. Jedině na této alternativě lze najít pojmenovanou příčinu současného marasmu, jimiž je válka, sankce, energetický kolaps a úloha USA na jejich vzniku. Nikdo další (téměř) z organizované alternativy se na to téma neodváží ani špitnout. I po třiceti letech je autocenzura pojem stále platný. Jsou to ale slaboučké hlasy, navíc s různým hádavým akcentem na detaily světonázoru účastníků.


A je to tady. Někdo svolává demonstraci s protivládním zaměřením.
 
Je-li to parlamentní opozice, pak cílí do vlastních řad, na možné další voliče a propagaci svých vizí. Alternativa (neorganizovaná, ale zejména organizovaná se účastní propagace té akce jen vlažně). Vládě to vůbec nevadí, pokud davy nejdou nad sto tisíc účastníků. Zmíní se pouze o tom, že je potřeba mít čas na práci a ne se flákat po demonstracích.

Svolá-li to firma (Demonstrace s.r.o.) nebo finanční sebevrah z řad organizované alternativy, neorganizovaná alternativa jde do toho. Ti co na webu Litterate poukazují na nějaké nedostatky (pořadatelů) a zpochybňují účast, jsou označeny za lenochy a rozvraceče (typickým diskutérem na Litterate byl nick Lentilka). Ti co nepodporují tu jedinou správnou stranu jsou označeni jako onuce, neschopné vlastního myšlení (typickým diskutérem v tomto ohledu je nick „Hnidopich“). Jsou diskutéři, kteří tvrdí, že je jedno, kdo demonstraci svolá, hlavně, že bude proti vládě (typickým příkladem je Apoštol Vidlák), jsou takoví, kteří si uvědomují, že půjde o „řízené vypouštění páry“, ale navrhují jak do toho hodit vidle (např. DD) a jsou i bílé vrány, kteří si uvědomují, že alternativě chybí cíl (např. Homer Simpson).

Tyto demonstrace, zejména pokud překročí svým rozsahem očekávané počty, pak i když jejich účelem (skrytým) bylo dát davu možnost vypustit páru, vládní místa je budou charakterizovat jako proruská, což už je synonymem pro protistátní. Takže pozor! A najednou se zavedení svolavatelé rozpadli a jdou od sebe. Byli příliš úspěšní a proto nebezpeční.
…………………..
Pár demonstrací už má Fiala za sebou. Ale nevzpomínám si, že by na nich nějak významně, pokud vůbec, zazněly otázky a pokusy o odpověď na následující témata (vymyslel je Starý beran, pokud bude třeba, on si to odskáče). Jsou zmíněna ve všech dílech trilogie.

Myslím, že tyto demonstrace nijak Fialu a jeho partu neohrozily. Zpočátku byli trochu nervózní, ale už se oklepali a hodnotí je spíše jako důkaz, že nastoupená cesta je správná (a ten klid na tu práci).

Naše sdělovací prostředky pokračují v bubnové palbě na naše vědomí a podvědomí až do našeho nevědomí: „USA – náš vzor“ a další hesla. Čtyřicet let do mně hustili tuto větu, jen ta zkratka na začátku byla jiná. Sněhová koule v pekle má příznivější vyhlídky. 
Takže ano, demonstrace budou pokračovat. Ptejme, proč budou svolány, hodnoťme výsledky a podle toho si vyberme strany či hnutí hodné následování.

Jaké odpovědi bychom měli hledat na demonstracích?

Především na Cíle:
I. Zastavte válku / Chceme mír (mírová jednání ve válce na Ukrajině)
II. Zrušte sankce vůči RF (omezte inflaci a zejména ceny výrobců energetických nosičů)
III. Stanovte nové cíle NATO jako obranné organizace (a nikoliv jako nástroje vojenské a politické expanze USA)

ale také hledejme spoluviníka za současnou situaci a dejme k posouzení svědomí národa tyto role našeho velkého amerického přítele:

– ve vzniku války na Ukrajině a v cíleném vytváření příležitostí pro zbrojní průmysl USA
– při zavádění sankcí s bumerangovým efektem s cíleném vytváření příležitostí pro prodej LNG amerických společností
– v cílené likvidaci evropské konkurence a Evropy jako takové

Pokud se vyskytne demonstrace, na které se někdo odváží říci tato tabuizovaná slova, Homer Simpson tam bude, i kdyby ho tam měli dovézt.

…………………….
A Evropa, reprezentovaná svými skvělými lídry – včetně našeho Petra Fialy – kráčí jako hypnotizovaná do své vlastní zkázy. Had prý dokáže člověka zhypnotizovat pohledem a uštknout.
37 thoughts on “Louka Starého berana II. – Demonstrace

 1. Článek výstižný, cíl chybný.

  Z mého pohledu, cíl má být konkrétní, reálný, přiměřeného rozměru. Mír, válka jsou důsledkem příčin. Světová či evropská válka má příčiny hybatele nějakého rozměru. V tomto případě přesahujícího pozici České republiky. Třebaže nynější válka ne o mnoho. Bylo co ovlivnit. Především ve prospěch občanů České republiky. Nynější ale i předešlé vlády toho nebyly schopny ale ani to neměly v reálném programu. Proto Česká republika a její občané jsou v pozici v jaké jsou. Obecně politické, hospodářské, bezpečnostní. Jako důsledku dlouhodobého vládnutí. Je chyba vše toto svalovat na nynější vládu, třebaže k dnešnímu stavu, za krátký čas významně přispěla.

  Řešením by byla výměna vlády. Jenže jaká a za jakou vládu. Dosavadní vlády byly sestaveny v systému „zastupitelské demokracie“ na základě pravidel schválených parlamentem sestavováním na základě svobodných voleb. Přesněji na základě výkonu svobodného aktivního volebního práva. Které je jen částí svobodných voleb. Protože volit lze jen toho kdo je jako zboží v regálu, jako zubní pastu, jogurt…za jejichž umístění se platí. Bez peněz do politiky nelez. Formální na první pohled rovnost zaručující pravidla ve skutečnosti jsou prostředím pro uplatnění koncentrované moci. Moc občanů je z přirozených příčin dekoncentrovaná. Přinejmenším proto, že nejsou spojeni jednotnou myslí, ani kulturou, ani programem. Platí vždy, jen v různé míře, ze většina je ovládána i moc soupeřícími menšinami tvořenými lidmi přirozeně více disponovanými než z ostatní většiny.

  Proto je otázka, jaký je základ, odlišný od dosavadního, jestliže výsledek nynějších voleb neukazuje významnou změnu v preferencích dekoncentrované většiny, pro případnou změnu vlády. Podle mě takový není.

  Kvalita nynější vlády tak kvalita předešlých vlád, tak i opozic, je odrazem sumy kvalit občanů.

  Nejsem politik, neaspiruji na politické mocenské postavení. Nemám pro to, tak jako většina ostatních vlohy ani dispozice. Jsem výsledkem generačního vyběru a výchovy k poddanství. Ke šlapání dolů, k hrbení se nahoru. S vědomím, že snaha se narovnat je hlasateli svobody, demokracie a …lidských práv, navzájem soupeřícími o moc a pozici na takto pojmenovaném žebříku, je oceňována tak jako v případech otevřené diktatury, ránou klackem přes záda s připomínkou, kde je mé reálné místo. Mám jen trochu rozumu, abych to věděl. Nevím, jestli je to dobré či zlé. Spokojenější bych byl kdybych nevěděl. Kdybych žil smířen s přiděleným údělem a tak jako kdysi byl poslušný příkazů vrchnosti a kázání z kazatelny, že odměnou mi bude věčná blaženost ve slíbeném ráji, tak nyní byl poslušný příkazů vrchnosti a kázání z televizní obrazovky o svobodě, demokracii, lidských právech, prosperitě…. Zavěšených přede mě jako hlávka zelí před osla aby ochotněji táhl panský vůz.

  Do prdele….

  1. Váš komentář je velmi, jak bych řekl, současný. Valná většina lidí, když začne uvažovat v té posloupnosti myšlenek, které jste uvedl, dojde k těm dvěma slovům. I autor toho komentovaného článku. V článku, tvářícímu se jako plamenná výzva se ta slova jaksi nehodí. Ale když vypnete PC a vzpomenete si ty nedosažitelné (zatím) cíle, zajdete na místo, kde jste sám a opakujete hlasitě ty dvě slova, než vás vztek přejde.

   1. Mám ony úvahy dlouhodobě, viz útulna u StK. Vykradl sám sebe. Vztek nemám, každé ráno ho odkládám spolu se včerejší krmí. Co všechno úžasného mě při tom napadá. Jenže často spláchnu, a.. .pamatuju si jen, že to byl úžasný nápad. Jen jsem nevěděl čím samu rozvíjející se úvahu ukončit anžto jsem se potřeboval věnovat naléhavějším záležitostem s více pro mě impaktním cílem než je světový mír, životní podmínky slepic, záchrana ledních medvědů před utopením, nebinární záchody a lidská práva cistransmultipolygender.
    Byť nejsou tak, řekněme, „vědomosebedůležité a mojí genialitu potvrzující“, jako například „náš vztah k Tchajwanu“.
    Nejvíce mohu ovlivnit místně a časově nejbližší. Světový mír je na vzdálenějším konci. Aby to dá nevypadalo jako u Marxů, kdež Karl dál přednost sepisování Komunistického manifestu, Kapitálu a projektu celosvětového Bláha před záležitostmi nejbližšími. Což bývá příznačným údělem revolucionářů a jiných aktivistů promítajících osobní nespokojenost do svých světových vizí. „Seděl jsem se sklenicí mléka stranou ostatních a přemítal o svém truchlivém osudu,“ vzpomíná autor bestselleru své doby. Jeho osud včetně dějinného významu budiž výstrahou. Když mi bylo šest, na otázku kým bych chtěl být, odpovídal jsem, že prezidentem. Nyní mi ta představa připadá znepokojivá. Že bych se probudil…a… Jenže kolik takových „šestiletých“ je… Pozoruji prodlužující se seznam…
    Měl bych uklidit v garáži, vytřít prach, udělat pořádek ve fotkách, uspořádat soubory po digitalizaci, opravit to či ono…Spousta všednodenních restů. Také se tolik nevykecávat, třeba tady. Jenže ..ano… Co je například vyčištení vysavače oproti „našemu vztahu k Tchajwanu“ že… Neřku-li proti světovému míru, a … Perpetuum mobile mě opustilo v osmi letech když jsem pochopil, že propojení elektromotoru s dynamem není v tom smyslu nejlepší nápad. Jenže hle, kolik je perpeťáckých webů? Nemluvě o perpeťácích politických.

 2. Včera jsem si po velmi dlouhé době pustila Partii na Primě a nedokázala jsem se dodívat…To je něco šíleného jak novodobí svazáci volají po válce.
  Na PL je o tomto pořadu více https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Hrozba-z-ceskeho-televizniho-studia-Pokud-Putin-pouzije-jaderne-zbrane-Rusko-bude-rozdrceno-717545
  Těmhle smradům dát do rukou lopaty a mazat pracovat, nemyslím tíém Konzu z SPD.
  A už i chápu, proč nechodí na ty demonstrace, oni by je sežrali za živa….

  1. Mně taky učili zpívat „kupředu levá, zpátky atd“ a „vyhrnem si rukávy“. Ale v letech, kdy bych měl být zpívající svazák mě to nenapadlo. Nedocenil jsem výhodnost tohoto postoje pro mou kariéru. Oni ano. Jsou chytřejší, než jsem býval.

  2. Televizi nemajíc a čerpajíc jen tak porůznu na netu jsem poněkud vyjevená. Proč? NO, vypadá to že jsou nejen hloupí ale úplně vygumovaní.
   Proč? No já to nějak extra/ten vývoj atomek nesledovala, byť jsem zaregistrovala v bájných 90tkách neutronovky a taky , že amíci se pokoušejí vyrobit nějaké miniatomky se zrychleným poločasem rozpadu. Dejme tomu, ale zase, když si představím rozlohu rusi širé, velikost těch nedostupných a neprostupných prostor, a porovnám to s tím, co jsme se na intru v předvojenské/půlka 50tek/ , o působení , byť teprve začínajících nových zbraní o důsledcích dopadu učili, vůbec mi to nesedí.
   Co asi tak ti naši války /spíš ruského nerostného/chtiví o tom působení vědí. To co píší psavci, žvatlají bojechtivé političky nebo vědí vůbec něco.
   Víte zrovna v té době běžel v kinech film o a z Hirošimy a Nagasaki, Samozřejmě jsme na něj šli a všichni, bylo to v něděli večer, když jsme rozchechtaní /bylo nám 15/mazali dolů do městečka od kina. Ač všeci „siláci“ zpátky jsme šli jak zpráskaní a dodnes když na to vzpomenu, vidím ty opálené nádražní hodiny co se zastavily a stíny lidí na zbytcích mostu. To žádná legrace nebyla.. Měl by se ten film někde vykutat a povinně by to měli naši válečníci shlédnout.

   1. Ten pořad jsem viděla na PC na yutubě.
    Televizní programy ani sledovat nemůžu, nemám zaplacený satelit. Ale už je tam internet v TV a tak sleduji něco jiného.

    Ten film je v trezoru jako mnoho dalších. Dnes se dokonce zamlčuje kdo ty bomby shodil na ta města. Že nějaká Hirošima a Nagasaki je, se ví, akorát to není asi slušné o nich mluvit a dokonce jsem slyšela, že to udělali Rusové.

   2. Snadná pomoc. Nedívat se na Partii. Nejlépe vyhodit onen krám z…. do pryč.
    Třebaže může být užitečné vědět co si myslí spoluobčané. Jenže je to jako čuchat smrad z cizího záchoda.
    Před takovým bezprostředním zážitkem srovnatelným se zážitkem z Vogonské poezie dávám přednost přefiltrovanému převyprávění. Ostatně, či nového oproti tomu co žvanili Ámónovi či Átónovi kněží?

   3. Pamatuji. Byla to sranda.
    „Ne utronové Bombě!“
    Propagandisté popisovali zrůdnost imperialistického vynálezu ničící vše živé, ale naše vyspělé socialistické fabriky a vše ostatní socialisticky vybudované zachová pro imperialisty.
    Jen nemnozí měli ponětí o druhotné emisi a účinku tankovým pancířem zpomalených neutronů.
    Chápu,že nechat po sobě stín na vypálené zdi není hitparáda,jenže tou není jakákoli jiná smrt způsobená jakoukoli jinou zbraní. Či jiným způsobem, příkladmo utracením po přerozdělení na vykládací rampě či po nejprv vhodném využití.

  3. Snadná pomoc. Nedívat se na Partii. Nejlépe vyhodit onen krám z…. do pryč.
   Třebaže může být užitečné vědět co si myslí spoluobčané. Jenže je to jako čuchat smrad z cizího záchoda.
   Před takovým bezprostředním zážitkem srovnatelným se zážitkem z Vogonské poezie dávám přednost přefiltrovanému převyprávění. Ostatně, či nového oproti tomu co žvanili Ámónovi či Átónovi kněží?

 3. Eduard Chmelár na FB: MIEROVÝ PLÁN PRE UKRAJINU
  Jedným z najčastejších obvinení odporcov diplomatického riešenia konfliktu na Ukrajine je, že my vlastne chceme, aby Kyjev kapituloval. Hoci všetci, ktorí preferujeme mierovú dohodu, sme ikskrát zdôrazňovali, že to tak nie je, budem sa tváriť, že v tom nevidím provokáciu, ale úprimnú otázku a pokúsim sa ju tým, ktorí o to majú naozaj záujem, zodpovedať. Najprv však považujem za dôležité vyjasniť si jednu vec:
  Nikto z tých, ktorí túžia po mieri, ktorí volajú po diplomacii, ktorí požadujú politické rokovania – naozaj nikto z nich nie je povinný predkladať riešenia. Oni iba nechcú vojnu. Nechcú, aby umierali ľudia a je im jedno, ako to politici dosiahnu. Bežní občania sa nechali zmiasť, že ustavične odpovedajú na provokácie militaristov, ako to chcú urobiť. Keď budete americký prezident alebo nemecký kancelár, potom budete musieť poznať riešenie. Dovtedy ho od vás nikto nemá právo žiadať, naopak: vašou oprávnenou požiadavkou je chcieť od politikov, aby sa vojna skončila. Zuzana Čaputová opakuje po Andrejovi Kiskovi jednu frázu: „Všetci chceme mier.“ A ja jej odpovedám to, čo jemu: Možno ho chcú všetci, ale nie všetci pracujú v jeho prospech. A vy pre neho nerobíte nič. Z vašich úst nevyšla jediná výzva na zastavenie krviprelievania, jediný mierový návrh, jediná diplomatická iniciatíva. Ste iba prietokovým ohrievačom tých najmilitantnejších požiadaviek svetových vojenských lídrov. Načo máme diplomaciu, keď iba koordinuje vývoz zbraní na Ukrajinu? My nemáme také možnosti, informácie a prostriedky ako najvyšší predstavitelia štátu, preto je bezočivé, keď politici od nás žiadajú, aby sme im predkladali riešenia. Oni sú za to štedro platení, takže keď nevedia zastaviť vojnu a ľudia budú naďalej umierať, nech idú od toho preč a na ich miesta nech prídu tí, ktorí to budú vedieť. ……. nájdete na FB Eduard Chmelár

 4. Homére Simpsone, tak takhle ne!

  To přece nejde, hned vyslepičit všechno, co je podstatné. Je třeba to rozpatlat po jednotlivých bodech, aby je mohli kritici postupně zjemnit, zrelativizovat, tak aby po složení všech do původního tvaru zbyl neslaný nemastný chuchvalec názorů, že „něco není v pořádku“.

  Takhle se dá jedině říct „ano“ nebo „ne“. A to přece není účelem žádného blogu. Co je účelem blogu? Nechat diskutéry, aby se vypsali ze svých názorů, které už nechtějí poslouchat ani jejich přátelé, protože je znají nebo dokonce jsou stejné jako ty jejich. Tím uleví svému egu a jede se dál.

  Na blogy dojde cenzura až v předposlední řadě. Zatím slouží jako ventil pro nás, frustráty a protože jednota se v našem Kotlinkovém národě moc nepěstuje, není tlak na věrchušku nijak silný, možná ani ne citelný.

  Takže pro příště: Více témat, pokud možno pestrých, ať každý může napsat jak by to dělal, kdyby mohl nebo si jen troufl. Tak vás budou mít rádi jak diskutéři, tak všichni bretschneiderové, ať už placení nebo dobrovolní. A Starý kocour nebude muset číst tolik písmenek a začne dělat něco užitečnějšího. Třeba zkatalogizuje svých 8 000 fotek, které stejně po jeho smrti někdo vymaže z úložiště, aby ho mohl prodat.
  Stejně jako několik skříní knih z nichž jen pár se dá prodat – hlavně proto, že mají krásné vazby.

  Naše generace, která ledacos zažila zblízka a na vlastní kůži v současnosti tiše odchází. Nová má jiné priority a až bude další, zase s jinými cíli, teprve si vzpomene, že tohle už někdo někdy říkal.

  Dobrý večer!

 5. Děkuji za komentáře k I. a II. Louky. Nemohu být dlouho u PC (operace šedého zákalu). Zakladatel obnovil můj blog na Lit. a já na něj postupně převedu články z mého osobního blogu. Některé považuji za zásadní (Trilogie), některé jsou pro zábavu. Bude jich a si 8. Omlouvám se za ten nával, ale pak to bude jen občasný článek. Dnes Vidlákovu připomínku „fáze popírání“ beru velice vážně.
  Ještě ke vzniku Starého berana: původ má v diskuzích na Lit, kde jsem viděl rozdělení na tzv. souhlasící ovečky a komenty zřejmě starších lidí (jako já, kterému 80tka říká „Homere, pojď ke mně“.), u nichž převládala ze zkušeností tzv. předběžná opatrnost. Starý beran = tvrdohlavý stařík = Homer Simpson a další z Lit. A neuhne a neuhne, a neuhne.
  Ty články tu nejsou pro osobní prezentaci (i když každý souznějící koment mně těší), ale pro čtení a přemýšlení. Od toho Lit také je, ne?

  1. Souhlas.
   My, staří kkti, kteří už nepůjdou házet dlažební kostky do oken Strakovky, vítáme takové čtení.
   Vlastně – mohli bychom házet, ale jen ty menší, ty chodníčkové, co mají hranu asi 6cm.
   A někteří z nás, určitě umějí i docela daleko dohodit vidlemi. Je to podobné, jako s oštěpem :D, musí být aspoň trochu vyvážené, ne moc lehké štýlko.
   Nedávno jsem to zkoušel, při prohazování kompostu na zahradě: Asi tak 10-11 metrů a ještě se slušným zápichem. To by na něčí prdel ještě mohlo stačit, ne? 😀
   Pište dál, Homere Simpsone.
   Pranic si nedělejte z případné odezvy nižší, než mají články například páně Vidláka.
   On je prostě ikona, má odmakáno (nemyslím to nijak pejorativně) a dlóóuhatánská diskuse se pod jeho článkem prostě objeví vždy, i kdyby nedejbože a náhodou, článek byl nějaká slátanina.
   Zatím se tak nestalo. Snad pánové A.A. a Vidlák nezpychnou natolik, že jim dílem, anebo zcela, přestane záležet na důkladné zpětné vazbě od čtenářů.
   Koneckonců, výstražných příkladů z minulosti i současnosti máme dost, stačí je jen vést v patrnosti. Patrný úpadek, díky nulové zpětné vazbě, je například u Vlka, ale tam asi všichni tušíme, čím to je způsobeno.
   Přimlouval bych se za to, aby pan Vidlák psal raději v odborné a zemědělské rovině, tedy v oboru, kterému rozumí nejlépe a nejvíc z nás všech. Tím rozhodně nechci říct, aby válečnou tématiku přenechal některému místnímu Mrcasíkovi, to by asi dopadlo bledě, protože tihle profi propagandisti, jsou bohužel všichni stejní.
   Pár měsíců nemá nad Strelkova, žere mu všechny jeho ukřivděné žvásty i s navijákem – a zničehonic je další měsíce Strelkov gaunerem, kterého by bylo lépe popravit..

   1. Netěší mně, že mám míň komentů, to bych lhal, že ne. Ale jsou k věci. A nemusí se mnou ani souhlasit, někdo řekne A, já řeknu B, buď vznikne AB, nebo se rozejdeme s rozdílnými názory, proč ne? Dostat tady někoho jako autora je problém, přitom u řady starých beranů lze poznat velké životní zkušenosti a znalosti. Říkám tomu Stín Vidláka. A přitom nejde o žádné poměřování, jen možní autoři mají strach že je nikdo nebude číst. Schází názorová pestrost. A nemusí to být jen politika (viz Mandalan či Jan z P., oba umí). Starý kocour má některé články na svém blogu naprosto skvělé. Články DD až na vyjímky jsou velmi dobré. Články Vevči byly provokativní – no a proč ne? atd. atd.

  2. práve som dočítal 3 Homer Simpson , výborné !!!!! Len už ma upozornilo na FB, že Vás nemôžem uverejniť. Ste zablokovaný? Vidím, že demokracia a sloboda naberá na obrátkách. 🙂

   1. Na svůj účet na FB se dostanu, ale používám ho jen, abych si přečetl příspěvky z rodiny a přátel (oni tam taky dávají kdeco). Nic tam, kromě pár pokusů, jsem osobního ani nedal. z mé strany je v podstatě prázdný. Takže není o co stát.

 6. Toto je srozumitelné vyjádření toho, co i mně na těch demonstracích vadilo/chybělo.
  Apel na pokoru trochu. Pokud si člověk uvědomí že se může mýlit, klade si ty otázky a ptá se na smysl cílů v okamžiku, kdy jsou aktuální.
  Místo toho moc vlajek a hrdosti na zemi, která si do čela dá fialovou hromadu opicích mozků.

  Na druhou stranu je otázka, jestli by tento skvělý text vznikl bez těch demonstrací.

 7. Homere Simpsone!

  Nevím o Vás nic, ale oceňuji a líbí se mi, že se chcete dobrat podstaty věci.
  Nebojíte se upozornit na to, o čem si myslíte, že je špatně a o čem si myslíte, že je dobře.

  Neustále, jako bloger, rostete! 👍

 8. Homere, slyšíte to významné ticho …? (To mozkový trast přemýšlí …)

  Vaše trojice (zatím s malým „t“ a bez přívlastku) mne oslovila a jsem tomu rád.

  Máte pravdu v tom, že opakování je matka moudrosti … Vydržte.

  (Málem bych Vás podezříval z toho, že mne znáte a víte, jak jsem alergický na řetězec „potencionál“ (kromě jiných) a testujete můj stav bdělosti :-). )

  1. „…strach z chudoby (inflace) a strach z války. Zatím v tomto příznivějším pořadí – až se to obrátí, bude hůř.“

   Nechci být protivný, neboť jste to nepochybně myslel dobře, ale myslím si, že příznivější by bylo, kdyby už dnes to lidé vnímali v opačném pořadí, neboť by to mohlo být známkou toho, že ona většina se probouzí …

 9. Mámo, tam je lidí!
  To se jen tak neuvidí!
  Poběžíme, co se děje!
  Z ampliónu někdo pěje.
  Nebude to Marta?
  Tam je celá charta!
  Natáčí to Panton?
  Přistavují anton.
  —-
  Ten reprák mi urve uši
  ti lidi musí být hluší,
  dyť se to tu celé třese,
  líp nám bude někde v lese.

 10. Co to je demonstrace? Demontáž monstrace? Co to je monstrace? Má to něco s monstrem? Neměla to být monstrance?
  Dokud pouliční nepokoj nevyústí ve změnu politického systému, nemá valnou cenu. Možná má cenu příprava, nácvik nepokoje malého rozsahu na nepokoj “tsunami”, který nakonec fyzicky smete velvyslanectví zemí, řídících vládu. Tam už se dají očekávat ztráty na životech. Bo když nejde o život, jde o houno.

 11. Kdo vyprovokoval/vytvořil současnou válečnou i ekonomickou situaci víme. Jsme o tom (mnozí) pevně přesvědčeni a nebojme se je pojmenovat – USA.
  Co je nám platné takové pochopení reality? Opravdu spočívá svoboda v poznané nutnosti? Naladěný poznámkami Starého kocoura pod jiným textem zde na litterate, skoro už mi to začíná být jedno. Jedna z mála výhod nastupující stařecké demence?

  1. Musím oponovat ať se Vám to líbí nebo ne. Jaká nastupující demence. Vždyť tady je tolik analytiků, tolik znalostí, je to taková WIKIPEDIE znalostí zkušeností a schopností, jinde nevídaná. Vždyť všichni všude jinde chytří mladí a krásní musí vzteky pukat a proto jsou tak agresivní.
   Je někdy až neskutečné, jak jsou /je většina témat rozpitvána do mrťě se všim možným řešením. . Ukazuje to jak jsem zvyklí myslet a s fakty pracovat.. a nespoléháme se na nápovedu z debilů a podobných technických vymožeností.

   1. Kdepak demence, to je jen únava.
    Tu poučku o svobodě znám z marxáku. Teď ještě přesvědčit tu nutnost, aby nebyla tak nutná. Jinak mě vždycky zajímalo, kdo mě nadefinuje tu nutnost a jaké k tomu má oprávnění, že to může udělat (a nejlepší oprávnění je bohužel „právo silnějšího“).

 12. Pane Homere Simpsone, naprosto Vám rozumím, a souhlasím, ale na Vaše jasné cíle :

  I. Zastavte válku / Chceme mír (mírová jednání ve válce na Ukrajině)
  II. Zrušte sankce vůči RF (omezte inflaci a zejména ceny výrobců energetických nosičů)
  III. Stanovte nové cíle NATO jako obranné organizace (a nikoliv jako nástroje vojenské a politické expanze USA)

  odpověděla jasné paní ministryně Černochová, že nebude podporovat agresora Putina.

  Chceme riskovat dobu informačního temna?

  Můžeme však požadovat dodržování Článku 35 LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
  (1) Každý má právo na příznivé životní prostředí.

  Kdy složkami je především ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.[1]

  Nemá pravdu pan Vidlák, když nejen on, má obavy z kolapsu státu?

  Německý strop na plyn by byl pro Česko pohroma, zavládla shoda. Profesor Fiala na obláčku a drsný pád
  14.10.2022 19:46 | Analýza

  Německá expertní komise přišla během pondělí s návrhem, který má tamějším firmám pomoci s řešením vysokých cen plynu.

  Německé průmyslové podniky by mohly už od ledna platit sedm centů (1,7 koruny) za kilowatthodinu až do výše 70 procent průměrné roční spotřeby.

  Taková podpora převyšuje českou a ohrožuje tím konkurenceschopnost tuzemských firem.

  PL.cz se proto v anketě ptaly, zda je německý návrh zastropování plynu i pro průmysl správný a co znamená pro nás.
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nemecky-strop-na-plyn-by-byl-pro-Cesko-pohroma-zavladla-shoda-Profesor-Fiala-na-oblacku-a-drsny-pad-717322

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Tohle-je-nejvic-prolhana-vlada-kterou-jsme-meli-mini-Vaclav-Cilek-717500

  Co dodat?

  1. Nahlédl jsem do Listiny a k mému údivu jsem nenašel zmínku o míru nebo válce. Trochu divné, ne?

   Buď jsem byl nepozorný, nebo tvůrce (v souladu se mnou, byť nejsem právník) předpokládá, že právo na příznivé životní prostředí dle předmětného článku bude chápáno v dostatečné šíři …

   To je důvodem mého nesouhlasu s konstatováním, že „… složkami je především ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie“, neboť je zavádějící …

   Proč? Tak jako většinová pojednávání zde připouští ten luxus, že opomíjí tak banální věc jako je MÍR a vesele tříští pozornost a energii tím, že ignoruje tu základní podmínku nutnou … (snad netřeba rozvádět)

   Takže do toho výčtu bych na první místo dal MÍR a PRAVDU … a v tomto duchu bych uvažoval o cílech, o demonstracích či kandidátech a příčinách toho, co prožíváme dnes …

   1. V LZPS je vždycky věta u každého práva, že ho lze omezit zákonem. To je dost gumové ustanovení. Odůvodnění zákona přezkoumá soud. Nakolik soudům věříte v případě ne kriminálním ale politickém? V kriminálním jde o zjišťování viny na základě důkazů. To je aspoň teoreticky jasnější. U rozhodování soudů k politické věci je to velmi subjektivní a různá práva jsou v rozporu mezi sebou jako u covidu. Práva na život, svobodu podnikání, svobodu pohybu ale i na zdraví. Na svobodu slova vs. Trestnost šíření poplašné zprávy. Co 10 lidí to je 11 názoru na tom které opatření bylo ještě přiměřeně a které už bylo příliš omezující. U rozhodování o volbách je to podobné. Jak moc velké musí být narušení voleb, aby je soud zrušil a nechal opakovat? Co je to přesně narušení nikoli nepodstatné? Soudci mají právnické vzdělání, proto některým věcem nemůžou rozumět. Jsou závislí na názoru znalců, ale tam už zase záleží na tom, které znalce si pozvou. Každý může dojít k jinému závěru. Strany sporu můžou vzájemně obvinit znalce druhé strany z podjatosti, korupce a všech neřesti. Vážený soude, vybereš si, který znalec je opravdu znalý a pravdivý?

   2. Jjo, dá se kolem všeho nabalastit spoustu řečí a tak nějak to zrelativizovat. Souhlas s tím že nejpodstatnější je ten bod MÍR. Ty ostatní dva už může kdekdo vidět politicky z různých směrů a leckoho tak i odmítnout, hlavně mimo naší bublinu. Ale bod MÍRU je pro mě univerzální a ve společnosti všech aspoň elementárně myslících lidí je to neoddiskutovatelná hodnota zakládající pro vše ostatní. Asi trochu jako ZDRAVÍ. Proto bych se klidně soustředil pro začátek na tenhle bod. A dál je to podle mne o energii. Zelení imbwcilové si klidně jdou sednout na dálnici nebo křižovatku. Když dám do závorky že aspoň část z nich je za to placená, tak Ti ostatní prostě své věci věří a jdou za tím. My v alternativě zatím hlavně(i já) s prominutím žvaníme klávesnicí, pár borců to zkouší přes demonstrace. Ale kolik z nás si jde i pro ten mír sednout v Praze na magistrálu a otravovat tam dokola a tak dlouho, že i na vládě pochopí že je tu občanský odpor za mír a oni nemají mandát jednat proti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *