17 července, 2024

Konec Manipulátorů v Čechách, „The true story“

Nadpis berte prosím s nadsázkou, prostě mi to nedalo, ale kdyby se o tom jednou točil film, tak ať se ví, jak to všechno začalo.

Tenhle konkrétní příběh začal ve chvíli, kdy se Matouš Bulíř v rámci svého projektu 40 http://matousbulir.cz/projekt-40/ rozhodl podat žalobu na Jana Cempera, pro jeho pomluvy a lži šířené prostřednictvím jeho webu, patřícímu spolku Manipulátoři.cz. Příběh Jana Cempera, Petra Nutila a Ondřeje Féra se ale začal psát už roku 2016. Tedy tehdy ještě bez Cempera. Ten byl přibrán do spolku až později, kdy se snažil jako anarchista, pomocná síla v Bauhausu a následně stewart ve vlakových soupravách vybruslit z exekucí. To se mu pak poměrně rychle podařilo, vše splatil a požádal soud, aby exekuci takzvaně zahladil. Ihned potom v sobě znenadání objevil investigativní a spisovatelský talent a shodou těchto šťastných náhod mohl tedy v roli šéfredaktora webu nahradit kovaného profi novináře Nutila.

Aby z toho taky něco káplo, a kápnou mohlo, byl léta páně 2019 založen spolek Manipulátoři, jehož se Jan Cemper stal předsedou, a posléze též samojediným členem. Jelikož ovšem spolek musí zakládat 3 lidé, ti další dva byli ti výše zmínění, kteří se poté zřejmě oficiálně a úředně odešli. Rozuměj, asi si nechtěli moc viditelně špinit ruce. V seznamu dokumentů na justice.cz totiž právě tato listina chybí, což je podle samotného Jana způsobeno tím, že z nepochopitelných důvodů nebyla právě ona elektronicky zpracována. Odmítáme v tom hledat jakékoliv konspirace, konstatujeme pouze, že na spolek je založen transparentní účet, a jdeme se posunout v čase dál.

Postupem času sám vrchní bojovník proti dezinformacím čelí několika obviněním ze lží, je proti němu němu vedeno několik žalob a musí se několikrát omlouvat. Troufám si říct, že na počet článků je v počtu nařízených omluv rekordmanem, ale můžeme se plést. I když obvykle se takhle nepleteme. A tak se stalo, že mezi těmito manipulativními články se opřel i do již zmíněného Matouše Bulíře. Ze „svého gauče“ lživě informoval o jeho působení na Ukrajině a ten se rozhodl, že tohle byla ta poslední kapka, a pomocí advokáta Radek Suchý byla dne 26.6.2023 na Jana Cempera podána oficiální žaloba. Žádali omluvu a poměrně vysoké odškodnění, které mělo být případně použito na pomoc podobně poškozeným lidem. A čekalo se na soud. Tedy jak kdo. Jan Cemper, bedlivě sledujíc naši „dezinfoscénu“ zajisté včetně Matouše Bulíře nečekal na nic. Ani na soud, a dne 14.7.2023 poslal „své“ Manipulátory jako spolek do likvidace.

Důležité je i to, že 28.07.2023 došlo k aktualizaci informací o majiteli domény a ta se přestěhovala z likvidovaných Manipulátorů na Faktické info. Asi kvůli zvučnému jménu a popularitě u mainstreamu. Ono totiž nezapomínejte, že se sice Honza kasá tím, jak žádné peníze od státu nemá, ale už jen tímto mu veřejnoprávní instituce jako ČT brutálně zvyšují čtenost, a tím kliky na příspěvky, a tím co? Jasně. Peníze, které mu sviští na účet od Googlu. Troufám si tvrdit, že nebýt toho, pes ani jiné jiné zvíře by tomto webu neštěklo. Rozhodně by logicky neštěkalo tak hojně. A ten dar od ministerstva pro místní rozvoj, to byla tenkrát metafora. Nebo vítr…

Ještě předtím si ovšem vzpomněl, že v září 2021 založil se svým starým kamarádem a původním majitelem domény Manipulátorů Petrem Nutilem náhradní spolek Faktické info, se samozřejmě jiným transparentním účtem, a vlivem snad opět šťastné náhody, či mocné prozřetelnosti, všechny příchozí platby (například za reklamy) začal posílat tam. Odchozí platby na výplaty zaměstnanců – celkem jeden kus Jana Cempera, ve výši 19 tisíc, později asi za pilnost 21 tisíc odcházely standardně, až bylo odejito téměř vše. Perličkou na pomyslném dortu je to, že Ondřej Fér byl nahrazen dříve neuvěřitelně proruskou fanatičkou Blankou Morávkovou, která zcela v souladu s dnešními komunistickými prozřeními, prozřela prý dříve.

Nicméně, tak snadné to mít nebude. Děkuji moc za jeho práci Radek Suchý a cituji, protože líp to říct nejde: „Klient žádal omluvu a nemalou finanční satisfakci. Hrdinný práskač Cemper raději poslal v červenci spolek do likvidace (aniž by vyčkal např. prvního jednání ve věci). Není to tak jednoduché, Cempere. Budeme se s Matoušem Bulířem zajímat o tvé hospodaření, o tvé donátory ze strany státních institucí, budeme se zajímat o to, proč nikomu ze strany státu a ČT nevadí, že jsi v likvidaci a stále tě považují za relevantní zdroj svých informací, a hlavně: Obrátíme se na orgány činné v trestním řízení,“.

A aby to nebylo takové to o vás bez vás, požádala jsem o vysvětlení samotného Jana Cempera. Pan Cemper mi na to odpovědět, že: „Spolek Manipulátoři založili 2 ze 3 lidí, kteří na webu prý již nepůsobí. Změna je tedy jasná. Zatímco za webem a spolkem Faktické info stojí lidé, kteří reálně pro Manipulátoři.cz pracují.“ To je poněkud úsměvné, pokud vezmeme v potaz, že složení spolku Faktické info je až na bývalou ruskou propagandistku Morávkovou, naprosto stejné. 🙂 Cemper a ideový guru a zakladatel Manipulátorů Nutil. To reálně znamená, že to žádná změna není, že prostě to je s nejvyšší pravděpodobností, hraničící s jistotou účelovka jak vyšitá.

Takže vážení, tak se věci mají. Snad je to zase trochu jiný pohled na věc a objasní vám to další souvislosti v této kauze. A nebojte se, oslovujeme další lidi, kteří mají s Manipulátory podobnou zkušennost a rozhodně to takzvaně nevyšumí. Za případnou podporu, byť jen pár slovy, nebo šířením těchto informací moc děkujeme.

15 thoughts on “Konec Manipulátorů v Čechách, „The true story“

 1. Možný důvod Cemperova přerodu ve „fact-checkera“ a vzniku serveru Manipulatori.cz:

  Čeští elfové, lovci „dezinformátorů“ a jiná komanda myšlenkové policie: Státem najatí špiclové, monitorující svobodnou diskusi s cílem vytipovat závadové osoby za účelem jejich likvidace?
  https://koronaprevrat.webnode.cz/l/cesti-elfove-lovci-dezinformatoru-a-jina-komanda-myslenkove-policie/

  Tajné služby, jejichž zadáním je hlavně zajistit „klid na práci“ pro vládu a stabilitu ve státě, pochopitelně potřebují dohlížet na panující nálady ve společnosti. Jako spolupracovníky si v takových případech vybírají mezi osobami, které mají předem prověřeny a o nichž znají spoustu detailů. Naprosto ideálními objekty pro spolupráci jsou lidé s životními škraloupy, poklesky nebo proviněními, nesoucí si ze své minulosti, exekucemi, osobními, případně existenčními potížemi, různými slabostmi nebo vážnými rodinnými konflikty. V bezvýchodné situaci je zoufalému jedinci nabídnuta „pomoc“ např. v podobě finanční nebo jiné podpory, výpomoc při řešení osobních trablů, nebo zahlazení prohřešku z minulosti, a to výměnou za nabídku spolupráce ze strany tajných služeb (což nemusí být navenek deklarováno).
  (…)
  Jestliže výroční zpráva MvČR zmiňuje Cempera jako pravidelného účastníka a organizátora demonstrací, které vedly i k násilí (nešlo tedy o náhodného protestujícího nebo člověka, který šel párkrát náhodou kolem), jistě se k němu policie během výslechů nechovala v rukavičkách. A takový přílišný zájem příslušníků Ministerstva vnitra je jistě nepříjemná záležitost, o niž nikdo nestojí. Nevíme, jaký nátlak musel Cemper strpět od policistů nebo vyšetřovacích orgánů, jak dlouho býval vláčen po výsleších, nebo na jaké jeho slabosti se zaměřili, aby byl tzv. „zlomen“.

  Je však velice pravděpodobné, že právě za těchto okolností došlo k obratu v jeho postojích. Zrovna v této době se nikoliv z vlastní vůle rozhodl, že jeho život půjde trochu jiným směrem. Například ve svém životopise na osobních stránkách píše o jakýchsi „vážných životních okolnostech“, kvůli nimž nedokončil studium na vysoké škole. Můžeme se domnívat, že šlo o reálné hrozby trestním stíháním, vězením nebo jiným způsobem nátlaku ze strany bezpečnostních složek státu, které se zabývaly rizikem extremismu ve společnosti. Stále sílící pohrůžky ze strany státu mohly být pro vystrašeného Cempera poslední kapkou k tomu, aby s tajnou službou přistoupil na výměnný obchod, neboli „nabídku, která se neodmítá“. Podmínkou bylo, že nyní už bude „sekat dobrotu“, neboli „odčiní“ své extremistické hříchy z minulosti, které budou potichu zahlazeny, a nikdo mu je už nikdy nebude předhazovat. Takový scénář se přímo nabízí a vysvětluje Cemperovo těžko uvěřitelné ideové životní salto.

  Zároveň přitom kdosi poznal jeho publicistický a myšlenkový potenciál a nabídl mu, že by mohl působit jako soukromý analytik fake news a dezinformací a monitoroval dění na tzv. alternativní scéně, kterou dobře znal. Možné je také, že s tímto nápadem přišel iniciativně Cemper sám.

  1. Ano Ondřeji, díky za odkaz.

   Také jsem nad touto možností přemýšlela, pak totiž do sebe zapadá i ten zvláštní přístup
   včetně rejstříkového soudu k spolkům tohoto typu, arogantní reakce samotného Cempera….

   Kontrarozvědka potřebuje spoustu Bretschneiderů a ti se škraloupem slouží jistě ochotněji,
   zejména pokud dostanou nabídku, která se neodmítá…

   Stejně jako ty weby,
   kdyby skutečně ohrožovaly národní bezpečnost,
   musela by ruku v ruce s blokováním logicky přijít nějaká žaloba na jejich provozovatele,
   případně autory nějak protizákonných článků….

   Protože svoboda slova a myšlení a šíření myšlenek je nedělitelná a má limity
   jedině stanovené zákonem.

   Že není žádné ústavní právo na přístup k myšlenkám a názorům z konkrétního webu
   už není ani vtipné.., moc soudní se sama opět mění v parodii na právo.

   Pokud žádný zákon provozovateli webů porušen NEBYL,
   nelze znepřístupnění webů NIJAK obhájit
   a je hodně smutné sledovat,
   kolik lidí s plnou hubou svobody tomu dokonce ještě tleská.

   Takto se to pro mne jeví,
   že to byla jen výstraha všem, s výjimkou bývalého zpravodajce Wagnera,
   který byl nejspíš hlavním cílem celé té „operace“, tomu web totiž obnoven již vůbec nebyl.

   A velmi se divím, že mediální „alternativa“ nebojuje zbraněmi „lovců dezinformací „,
   tedy opakovaným a plošných zveřejňováním původních názorů (pokud jsou skutečné) pana Cempera (já jsme o něm třeba nic nevěděla).

   To by asi „praví demokrati“, sypající mu dary koukali…….a i pro čučkaře by pak byl „toxický“.

   Mně nevadí, že má Cemper údajně nějaký názor a hledá chyby na druhých, píše o nich….
   Vadí mi, že se zbaběle vyhýbá odpovědnosti za to, co o druhých napsal a jeví se pak,
   že lže o motivaci „likvidace“ dokonce jednočlenného spolku.

 2. Web „manipulatori.cz“ jen přepřáhl držitele a i web s tím názvem zůstává,
  jen se chce J.C. (a původní spolek asi rovněž) nejspíš zbavit odpovědnosti za minulost…..

  Bohužel „trojjediný“ člen (údajně) spolku – J.C.,
  který poslal původní spolek až po třech letech od odchodu dalších zákonem vyžadovaných dvou dalších členů „do likvidace“, nyní účelově (jeví se to tak) zejména odklonil příjmy,
  zatím z reklam Googlu a zjevně to může zavánět až jednáním s dalšími za součinnosti….

  Další spolek, kde je členem také J.C. , nemůže obhájit nevědomost…

  V 2020:
  https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/07/petr-nutil-a-ondrej-fer-odchazeji-z-portalu-manipulatori-cz/
  **************
  Ještě 28/8 na účet likvidovaného projektu (spolku) posílali navíc dárci i opakovaně peníze,
  ještě 22/8 dokonce i Nadace Via
  a ani té nadaci to J.C. od 14.7. neřekl, že podporují „mrtvý“ spolek už „v likvidaci“, zvláštní… ?

  Dárci, takové chování je u vás „dobrý“?!

  Kdyby to nesmrdělo, bylo by to minimálně pro dárce poněkud nešťastné.
  Takový účel „výplata“ pana Cempera není ani predikován zákonem
  jako daňově akceptovatelný odpočitatelný účel daru …na „ukončeném“ projektu.

  Kdyby to „přepřahání“ projektů a zjednodušení administrativy normálně člověk skutečně plánoval,
  proč by pak neupravil včas a dopředu u „přepřáhnutého“ stanovy, jako u „přepřahaného“ (v likvidaci),
  aby tam byla uvedena doplňková činnost ( minimálně příjmy z reklam Google).

  Proč by si na přepřahaný spolek předem také nezajistil
  potřebné živnostenské „reklamní“ oprávnění ještě dříve,
  než „odkloní“ ty příjmy od Googlu?

  Proč se nechoval J.C. v původním spolku jako řádný hospodář
  a neponechal mu také všechny příjmy,
  alespoň do přepisu webu s reklamami na „staro-nový“ spolek,
  když mzdu a výdaje k tomu se vztahující klidně v likvidovaném spolku zdá se ponechal….

  Proč uvedl J.C. soudu písemně 14.7.2023, že likvidovaný spolek k tomu dni nemá žádný majetek,
  ačkoliv i jen na transparentním účtu byl k tomu dni stav +17 tisíc
  a jen v 2023 odklonil z tohoto účtu ještě na jakýsi „spořící účet“ navíc namátkou dalších
  100 a 40 tisíc Kč? Dělo se to i dříve…..?

  Peníze jsou také majetek, pane Cempere a kam se ten „spořící účet“ poděl,
  na koho je a kde jsou ty naspořené peníze s údajně výhodným úročením?
  ***************
  Pokud mají žalující pocit,
  že J.C. jako statutární orgán se snaží úmyslně znemožnit dosažení práv,
  i Ústavou chráněných,
  možná by měli rozšířit žaloby ihned také navíc na samotnou fyzickou osobu (J.C -či jinou),
  která je třeba u kauzy žaloby magistra Suchého
  zřejmě uvedena přímo jako sám autor „dehonestujících“ článků…..
  A autor -fyzická osoba- je nejspíš stále odpovědná, i kdyby zlikvidovala deset spolků.

  Chování rejstříkového soudu je bohužel také zvláštní,
  Jak může bez dalšího jen zapsat „v likvidaci“ proto,
  že někdo soudu JEN něco sám napíše
  a netrvat nejdříve ještě minimálně na splnění doložení zákonem vyžadovaných
  „Přehledů o majetku a závazcích“
  za všechny předcházející roky (pokud spolek nemusel vést podvojné účetnictví)
  včetně doložení (ověření) jen tvrzení o majetku
  (peněz na účtech alespoň) k datu takového rozhodnutí o likvidaci ….?

  A je možné ponechat likvidátorem osobu,
  které možná „dezinformovala“ dokonce soud?!

  Nevím, zda je v moci žalujících dosáhnout u soudu nějaké předběžné opatření
  a zejména zjištění skutečného stavu majetku (i PENĚZ) likvidovaného spolku reálně minimálně
  ke dni 14.7.2023 na jakémkoliv účtu (či vrácení a zablokování bezdůvodného obohacení z účtů jiných) .

  Případně jak dosáhnout prověření nepromlčených převodů kamkoliv, včetně právních důvodů.

  Nakonec ani spolky nemívají často jen jediný transparentní účet,
  natož pokud by bylo spořeno z peněz spolku na účtu jiné osoby ,
  byly by na to nejspíš i nějaké nepříjemné paragrafy…

  Transparentní účet „likvidovaného“ spolku je tento:
  2601569525 / 2010 a lze tam dohledat vše jen rok zpětně…
  a tedy nejen zůstatek 14.7.2023,
  ale i pohyby od počátku spolku (či nepromlčené) by možná byly hodny pozornosti.

  Transparentní účet prokazující odklonění příjmů z reklam Google již 7/2023 na jiný spolek je tento:
  2702039056 / 2010 a moc pohybů rok zpětně tam tedy není……
  Ale to odklonění příjmů z reklam najednou 7/2023 a dále to dokazuje nade vší pochybnost….

  P:S: Myslím, že ani spolky by neměly usnadňovat odklánění příjmů „likvidací“ z podivných motivací.
  Zejména pokud již je spolek sám případně jako strana žalovaná v probíhajícím soudním řízení.
  (Údajně viz třeba kauza Mgr. David Šubík vs. Manipulátoři.cz z.s. – už 4. stání 29.9.2023)

  Tak uvidíme, jak to dopadne….iluze si nedělám,
  jo kdyby to byl spolek nějakého „dezoláta“,
  to by možná bylo jiné……

 3. Názorovou pestrost vítám, takže i Manipulátoři měli na mediální scéně své místo. I další, kteří se snaží odhalovat hoaxy apod. Konají kulturně významnou práci.
  Jen k té nezávislosti…..úplná nezávislost v dnešním světě, provázaném různými zájmy a třeba reklamou (příjmy z ní) , je nemožná. Vždy, když se někdo kasá, že je nezávislý, zeptám se : na čem či na kom jste nezávislý ? I pan Vidlák je závislý – na svých emocích, na svém světonázoru, na svých předpojatostech (kdo je objektivní?!?), na svém sociálním postavení, na své rodině, na tom, jak je jazykově vzdělán, na počasí….
  „Pravda“…….Použiji Husův výrok(týkal se ale Boží pravdy, opřené o evangelia a částečně o patristiku, patrologii, i tu kacerovanou…Lombardovy sentence, 2. Lyonský koncil, 4. Lateránský koncil, Joachim z Fiore ?, Wycliff…..valdenské Mistr Jan Hus odsuzoval coby kacíře) : „Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu….“
  Hledat pravdu je obtížné. Bránit pak takřka nemožné, protože mnoho z toho, co jsme vyhledali jako „pravdu“, může se ukázat být lží. Každopádně má jít o proces, v duchu peras apeiron, to je (mj.) evropanství.
  Cílem je Boží království na zemi. To znamená krom pravdy také i Zlaté pravidlo…….

  1. Ja si myslim, ze nemeli, pretoze ohovarali, dehonestovali, a podla tej podanej zaloby klamali. Ja viem, ze mame demokraciu, a viem, ze je to podla vzoru americanov, ale ja som iba blondyna z vesnice, a nasi na take jednanie vzdy reagaovali ‚take sa nerobi‘ … aj ked to neodporuje demokratickym zasadam … proste take sa nerobi, a bude dobre, ked s tym prestanu …

   1. Cemper je prostě tupá piča, co se naučil umění lehkoživky a čmárá prorežimní bláboly. Horší je, že média ten jeho webík prezentujou lidem jako nějakou autoritu, která má právo na to, rozhodovat o tom, co je pravda a co „dezinformace“. Totéž platí pro Vrábela a jeho Sémantické bludy.

 4. Tušil jsem to, takže překvapení minimální. Stačila mi fotka toho pána abych ho vytěsnil ze své pozornosti.
  Ale tím končím, hrabat se v hnoji opravdu není moje oblíbená zábava.

 5. Máme takové pěkné rčení, o vroucí vodě a vepřích. A jistě jen náhodou je lze aplikovat na Honzíkovu vepřovou hlavu. 😀

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *