20 května, 2024

Kdo s koho – boj zemědělců s eurokraty i zrádnými ministry

Současní poslanci Evropského parlamentu budou v tomto volebním období hlasovat naposledy v dubnu. Evropská komise se před skončením jejich a svého mandátu snaží prosadit nejen další prodloužení bezcelních dovozů toxických zemědělských produktů bez jakékoli kontroly z Ukrajiny. Stejný režim se snaží potichu rozšířit i na dovozy stejně „kvalitních potravin“ od nadnárodních korporací, které ovládly zemědělství v Moldávii. Zemědělci proti tomu bojují traktorovými blokádami na hranicích, na dálnicích i před budovami orgánů EU. Blíží se okamžik, který rozhodne evropskou selskou válku.

Dnes vidláci ve Štrasburku prolomili řady europoslanců globalistů

Zemědělci bojují o všechno. Pokud prohrají, budou připraveni o zdroj obživy, mnozí i o bydlení na svých statcích. Předáky selských rebelů by vlády rády poslali i do věznic, když už to nyní nejde na popraviště.

Eurokratům jde v první řadě o tzv. „paralelní motivace“, jak se v bruselském jazyku říká úplatkům. Nadnárodní korporace na kšeftech s levným nákupem zemědělských produktů a potravin v zemích, kde ve skutečnosti neplatí žádné zákony, kde je státní správa zcela zkorumpovaná, a jejich následným prodejem v zemích EU vydělávají pro většinu z nás nepředstavitelné miliardy eur. Jen na kšeftech s bezcelními dovozy ukrajinské pšenice a mouky s toxiny z plísní, kuřecího masa zamořeného salmonelou a hovězího a vepřového ze zvířat dopovaných anaboliky se podle zdrojů obeznámených s temnými zákoutími agrobyznysu protočily desítky miliard eur.

Zakázané jedy v množství větším, než připouští právní předpisy, prokázaly kontrolní orgány loni v potravinách z Ukrajiny v Maďarsku, Polsku, Slovensku, Bulharsku a Rumunsku. Letos i v ČR. Dovozy těchto „lahůdek“ vyvolaly na společném trhu EU obrovské problémy nejen ve východních zemích, ale i na Západě. Jako první vyrazili s traktory do ulic pořádat blokády Němci. Přidali se Francouzi, Holanďané, Belgičani, Poláci, Bulhaři, Italové. I v ČR zemědělci pojedou 19. 2. 2024 zablokovat Prahu a v ní úřady, jimž vládne Fialová smečka ekonomické zkázy, a obě parlamentní komory, v nichž má většinu parta pětikoaličních škůdců.

I spotřebitelům jde o hodně. Pokud prohrají sedláci, budou během jednotek let (obávám se že 2 až 3 roky), na pultech hytlermarketů už jen potraviny z GMO polních plodin a masné výrobky prosáklé antibiotiky, růstovým hormonem a steroidy. Kdo byl někdy v USA nebo zemích jižní Ameriky, ví že si nedělám legraci. Volný trh se zemědělskou produkcí tam ročně na choroby vzniklé z toxického jídla zabíjí miliony lidí. Další miliony lidí v zemích zaslíbených či obětovaných démonu Mamonu usmrcují hladem. V chudinských slumech bez pitné vody. Bez přístupu ke zdravotní péči. Nebo na přestřelky mezi drogovými dealery, z nichž mnozí se na tuto kariéru dali, protože jiná práce, kterou by se dalo uživit, pro ně nebyla. Školství je tam většinou za peníze, a tudíž není pro chudé. Většina zemí za Atlantikem jsou státy jakoby demokratické (pořádají volby), ale ve skutečnosti v nich malá skupina oligarchů vládne pomocí korupce jako ve feudálních dobách. I to je jedna z tváří kapitalismu bez přívlastků. Čest státům, které s touto neradostnou realitou „zadního dvorku Ameriky“ bojují a čelí tudíž pokusům o „změnu režimu“.

Minulý týden zemědělci s traktory bojovali i za spotřebitele před budovami úřadů EU a europarlamentu v Bruseli. Tento týden se bitva přesunula na 4 dny do Štrasburku. Dnes se celý „eurocirkus“ stěhuje zase zpět do Brusele, kde bude potyčka pokračovat.

Hned v pondělí po trojím průchodu uličkou hanby mezi traktory a nasranými sedláky si členové Zemědělského výboru EP náhle uvědomili, že na výboru v tomto volebním období ještě nenechali mluvit ani zástupce největší unijní organizace sdružující zemědělce a družstevníky COPA COGECA. Předseda výboru Norbert Lins na rychlo na čtvrtek svolal mimořádné zasedání AGRI výboru, jehož jediným bodem programu měla být diskuse s delegáty selských rebelů. Ve středu se ale ukázalo, že jednání výboru se zemědělci a jejich reprezentanty, se dnes nemůže uskutečnit, protože výbor bude v hodinu, na níž bylo jednání svoláno neusnášeníschopný.

Většina europoslanců Zemědělského výboru ze Štrasburku ujela už ve středu pozdě večer a v noci. Prostě utekli. Proč? Protože jim jde o mandáty na dalších 5 let po červnových volbách do EP. Dnes bylo na programu hlasování o mandátu Evropské komisi pro jednání na Ministerské konferenci Světové obchodní organizace (WTO) v Dauhá. Bez schválení mandátu nemůže Komise na konferenci jménem všech členských států EU sjednat žádnou dohodu, která by umožnila další liberalizaci světového zemědělského obchodu.

A mimo jiné i proti ní zemědělci v polovině Evropy demonstrují a pořádají traktorové blokády. Vadí jim bezcelní dovozy zemědělských komodit z Ukrajiny, stejně jako z jižní Ameriky, USA nebo afrických zemí. Vadí jim grýndýl, který zemědělskou výrobu v členských státech EU zbytečně prodražuje. A protestují proti kombinaci obojího, které zemědělství v Unii ekonomicky likviduje.

Komise předložila žádost, aby jí europoslanci odsouhlasili, že v Dauhá může jménem EU sjednat závazek opět snížit cla a množstevní omezení dovozů potravin a zemědělských produktů ze třetích zemí. Je to popsáno na mnoha stranách žvástů v bruselštině. V dokumentu se píše o tom, jak je globalizace pro všechny přínosná. A zejména pro spotřebitele. O bilionech eur zisků nadnárodních korporací ani slovo. O jedech v dovážených potravinách také nic.

V europarlamentu se sice podle jednacího řádu hlasuje veřejně. Záznam o tom, jak který poslanec hlasoval, se však pořizuje pouze v případech, pokud kdokoli z nich požádal o hlasování po jménech. A v tomto případě požádáno bylo a hned několikrát. Většina poslanců AGRI výboru, kteří před měsícem ve výboru poměrem 32:11 schválili, že souhlasí, aby EP ratifikoval obchodní dohodu EU – Keňa, která má umožnit zvýšení dovozů zemědělských komodit produkovaných nadnárodními korporacemi v Africké zemi, nyní dostala strach. Prostě nechtěli, až zase potkají u traktorových zátarasů sedláky, aby si na ně za policejní asistence ukazovali – to je ten zrádce, který hlasoval pro zvýšení dovozů. A pak jej v červnu poslali při volbách do „civilu“.

Mandát Komisi pro jednání na půdě WTO nakonec dnes chválen nebyl. Poslanci, kteří ještě dnes během dopoledne se postupně nenápadně trousili ze sálu pryč. Když mělo začít hlasování o návrhu Komise umožnit jí v Dauhá sjednat dohody o zvýšení dovozů potravin do EU, nastal hromadný úprk. V sále zůstali jen členové Výboru pro mezinárodní obchod, což jsou nejtvrdší prosazovatelé myšlenky, že globalizace a volný obchod jsou pro lidi přínosné a nezpůsobují žádné problémy. Jejich počet ke schválení mandátu Komisi nestačil. Před hlasováním předsedající oznámil, že mohou jet domů také, protože plenární zasedání končí z důvodu neschopnosti přijímat rozhodnutí kvůli nízkému počtu poslanců v sále. Sedláci dnes vyhráli první bitvu.

Jednání se vzbouřenými zemědělci kvůli tomu bylo přeloženo na úterý 13. 2. 2024 do Brusele. Bude na konci dvoudenního řádného zasedání výboru. Bylo potvrzeno, že mluvit za ně s poslanci veřejně budou moci delegáti COPA COGECA a po jednom zástupci z každé země, kde vidláci rebelují.

Jenže nebyl by to Brusel, kdyby si eurokraté, byť na 4 dny ve Štrasburku, zase nepřipravili nějaký podraz. Včera proběhla porada zástupců sekretariátu výboru se zaměstnanci poslaneckých frakcí, kteří jsou pověřeni připravovat detaily příštích jednání výborů. Aparáti z výboru sdělili zaměstnancům frakcí pod závazkem mlčenlivosti, že Komise zaslala výboru žádost o urychlené schválení tří nařízení. Podle prvního z nich by měl být o další rok prodloužen režim neomezeného bezcelního dovozu zemědělských komodit z Ukrajiny. Podle druhého by měly být i další rok zakázány kontroly kvality a bezpečnosti dovážené produkce z Ukrajiny dle evropského práva. A podle třetího by tento režim měl být rozšířen na Moldávii.

Pro lepší orientaci dodávám, že Maďaři, Slováci, Poláci, Bulhaři a Rumuni provádí kontroly nezávadnosti ukrajinské produkce podle národních předpisů.

V Moldávii po nástupu současné prezidenty Maie Sanduové do funkce předsedkyně vlády v roce 2019 probíhá stejná drancovačka zemědělství, jako na Ukrajině od roku 2014. Podle šikovného Moldavana Ivana, který nám loni na podzim stavěl kachlová kamna s tepelným výměníkem na vytápění celého domu, rozkrádání moldavského zemědělství provází stejná korupce jako na Ukrajině. Zemi ovládly stejné gangy nadnárodních firem jako v Ukrajině. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby kvalita byla stejná.

Aparáti AGRI výboru se sice pokusili zaměstnance frakcí zavázat mlčením po hrozbou postihu poslanců, kteří jsou za frakce ve výboru koordinátory (předáky – vyjednavači). Stejně se to ale vykecalo. Někdo někde prý nechal ležet papíry, které si někdo jiný přečetl. A už včera večer informace mířily k zástupcům COPA COGECA i k lobbyistům zemědělských organizací z členských států. Vyslankyně českého Zemědělského svazu tuto informaci měla jen něco málo přes hodinu po skončení onoho tajného jednání.

Na úterní jednání půjdou zástupci zemědělců do europarlamentu dobře připraveni. Vědí, co se na sedláky chystá a budou o tom veřejně mluvit. A nejen mluvit. Nejen před europarlamentem budou opět traktorové blokády. Francouzští sedláci včera večer vzkázali na tiskové konferenci všem členům Zemědělského výboru EP, že nejen oni budou díky svým pozorovatelům přímo v EP dobře sledovat, jak kdo bude hlasovat. A podle toho doporučí nejen svým členům, ale i veřejně spotřebitelům, koho v červnových volbách volit a koho v žádném případě.

Válečná teorie používá termín „těžiště bitvy“. Jde o okamžik, kdy některá ze stran udělá osudovou chybu, nebo naopak získá takovou výhodu, že jí to umožní bitvu vyhrát. Těžištěm bitvy mezi evropskými vidláky a eurokraty bude hlasování o prodloužení bezcelních a bezkontrolních dovozů jídla z Ukrajiny a rozšíření tohoto režimu na Moldávii. Pokud jej europoslanci i Rada ministrů odhlasují, bude to znamenat během krátké doby konec většiny zemědělských podniků v EU. Poslanci, kteří pro návrhy zvednou veřejně ruku, což při hlasování po jménech znamená otázku, zda na globalizaci vsadili svoji další politickou kariéru, která může v červnu skončit. Při minulých volbách do EP na mnohem za mnohem méně závažná hlasování proti zájmům zemědělců skončil politický život 1/3 členů Zemědělského výboru.

Klíčová bitva evropské selské války proběhne mezi únorem a dubnem. Pokud sedláci s traktorovými hradbami dokáží udržet pod tlakem europoslance, aby neodhlasovali prodloužení bezcelních a bezkontrolních dovozů potravin z Ukrajiny do konce dubna, platnost současného nařízení vyprší v srpnu. V červnu jsou nové volby do EP. Do srpna nový europarlament nestihne nařízení o prodloužení bezkontrolních a bezcelních dovozů z Ukrajiny projednat. Vzhledem k selským bouřím ve více než polovině Evropy je velká šance, že sestava europoslanců na dalších pět let bude obsahovat mnohem méně globalistů. A dokonce, že zastánci domácího zemědělství obsadí tolik mandátů, aby jim to umožnilo zatlačit Komisi do defenzivy.

O třech nařízeních o bezcelním a bezkontrolním dovozu potravin z Ukrajiny a z Moldávie však nebudou hlasovat jen europoslanci. Hlasovat se bude i v Radě ministrů. Fanaticky proukrajinské a proglobalistické a provolnětržní postoje současné Fialové vlády všichni znáte. Přijďte prosím 19. 2. 2024 mezi traktory našich zemědělců nejen před budovu Ministerstva zemědělství, ale i před Strakovku a před budovy parlamentních komor nahlas říci té Fialové sebrance, že další jedy v jídle z Ukrajiny ani z Moldávie ani z jiných koutů širého světa nechcete. Že chcete české, moravské a slezské jídlo, z potravin od českých, moravských a slezských zemědělců. Naši zemědělci bojují i za Vás a Vaše zdraví. Příjďte jim v tom pomoci.

65 thoughts on “Kdo s koho – boj zemědělců s eurokraty i zrádnými ministry

 1. Memento
  Sci – fi
  Na úpatí Řípu je cedule.
  Vstup zakázán, soukromý majetek.
  Díky laskavosti vlastníků, je to pouze sci-fi.

  Hora Říp byla od počátku 17. století, s několika přestávkami včetně nacistické a komunistické konfiskace, v majetku šlechtického rodu Lobkoviců, v současnosti (k roku 2021) je majitelka Margaret Brooks Lobkowicz.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADp

  Ovšem díky Pětikolce to nemusí být sci- fi ve vašem okolí, kdy vlastníci odprodají pozemky.

  https://archiv.hn.cz/c1-66942790-zemedelska-dvojka-v-cesku-je-na-prodej-krouzi-kolem-ni-i-cinane

  Firmy optimalizují výměru obhospodařované půdy, ti kteří mají smolíka, nemají na podstatné zvýšení daně z nemovitostí.

  Co asi udělají vlastníci pozemků, kteří budou mít smolíka?

  Odprodají pozemky Babišovi.

  Nejsou Fiala a Stanjura tajnými spolupracovníky *** a Babiše?

   1. Pan doktor má krátkou a selektivní paměť.
    Já si velmi dobře pamatuji, jak svolával psychiatry na Václava Klause proto, že tento nechtěl podepsat Lisabonskou smlouvu. Ti stejní, kteří mu tenkrát tleskali, dnes ho ostouzejí za jeho názor na „očkování“ proti covidu.
    Dobře mu tak.

     1. Jako na rozdíl od dnešní ČUR nebo jak jste myslel to „tehdy ještě“ ? Ptám se proto, že pána neznám a tak mi nedocvakává kterého presidenta.

      1. Psal o tom o příspěvek výše pan zakladatel.
       Takže jen pro upřesnění:
       Tehdy jsme (snad, byť s kosmetickou vadou) ještě byli ČR, dnes jsme ČUR.
       Ale i toho následného prezidenta někteří chtěli zbavit svéprávnosti.
       Tím následným myslím před-současného.
       Figurky se změnily, ale divadlo zůstalo stejné.

      2. Kterého prezidenta? Všechny poplyšákové, kromě svatého Václava Havla.
       Kromě Klause i Zemana.
       https://www.forum24.cz/ze-na-tom-neni-zemanova-psychika-dobre-se-shoduje-hned-nekolik-odborniku/
       Doktor Hnízdil je zakládající člen a čestný doživotní předseda „Komory dálkových dignostiků“ – pražskou kavárnou vysoce ceněných expertů, kteří diagnostikují závažná narušení psychiky u pečlivě vybraných jedinců, aniž by dotyčného „blázna“ kdy museli mít v ordinaci nebo s ním dokonce osobně mluvit. Vše zvládají jen na základě zpravodajských šotů a článků v „seriózním“ tisku.

       1. Tak to musí být členkou KDD i Džamíla Stepní-Zlatoústá. Nebo ji tam ještě nepřijali?

        Jinak – dr. Hnízdil v odkaze, který uvádíte, konstatuje, že „…se v populaci vyskytuje asi 6 procent genetických psychopatů, lidí bez svědomí.“
        Má hypotéza je, že do těch 6 % bude patřit i dr. Hnízdil.

    1. Na Klausovi se chtěl patrně zviditelnit,což se mu povedlo a teď mluvil o covidu a geopolitice vcelku rozumně.Buď zmoudřel nebo něco jiného.

     1. Což neznamená, že v pro svůj prospěch zase neotočí. Myslím že jasně vidíme, kam víra v to, že podobní prozřou, vede.

  1. Proč by měl někdo prodávat pozemky právě Babišovi? Není jediným vlastníkem půdy v ČR a není ani tím největším. Proč by Fiala a Stanjura spíše než s Babišem nespolupracovali s Bakalou, Coloredo-Mansfeldem, Tykačem, Vítkem? Proč by nespolupracovali s některou z vatikánských filiálek, když jim Nečas ukázal cestu?

 2. Pokud Ukrajina masově produkuje závadné, ba snad i toxické potraviny, tak jak je tomu s pomocí Ukrajině – pokud by tato pomoc šla do ukrajinského zemědělství ?
  To by pak tomu bylo tak, že taková pomoc Ukrajině by škodila i obyvatelstvu Ukrajiny ?
  Nu, možná se nejprve testuje, jak je na tom ten který tamnější producent se závadností či toxicitou své produkce, a až na základě výsledků testu se rozhodne – zda dát nebo nedát.
  Protože si jistě (coby křesťané a křesťanky) přejeme, aby i naši ukrajinští bratři a naše ukrajinské sestry konzumovali nezávadné, zdravé potraviny. A vůbec – všichni lidé na tomto světě by měli produkovat, distribuovat, prodávat a kupovat a konzumovat, pouze nezávadné, netoxické potraviny.

  1. Asi nejste schopen pochopit že ty škodliviny se tam dávají úmyslně pro zvýšení zisků, že ? Že jsou to buď pesticidy nebo podpora růstu.

  2. Anonym napsal:
   8 února, 2024 (19:01)

   Nechci nikoho podezírat, že chce produkovat toxické potraviny, ale mnozí si pamatujeme na DDT, které zachránilo spoustu životů, ale mělo i škodlivé účinky.
   O PCB jste slyšel?
   Dnes jsme to v EU dopracovali tak, že nemáme ochranné prostředky na některé choroby.
   Například bílá skvrnitost listů jahodníku.
   Nepřímá ochrana
   Optimální hustota porostu, vyrovnaná výživa a včasná obměna porostů. Účinným opatřením je posklizňové posečení listů silně napadených porostů a následná fungicidní ochrana. Dále je vhodné provést podzimní likvidaci napadených listů na kterých houba přezimuje.
   Chemická ochrana
   Ošetřují se hlavně množitelské porosty. Ochrana produkčních porostů se provádí pouze při silném ohrožení. Aplikace se provádí 1–3× v intervalu 10–14 dní v období po sklizni podle stupně ohrožení porostů.

   1. Zásádní rozdíl je, že u DDT tehdy nikdo nevěděl o jeho škodlivosti. Fakt že tehdy se používalo aby bylo dost potravin na odvrácení hladomorů je dobré také připomenout, ač zde asi není relevantní. Škodlivost dnes používaných látek je vědecky prokázána a veřejně známá. Doufám, že to někdo v budoucnu odskáče jako relativně nedávno zatloukání škodlivosti kouření kvůli zisku.

  3. Potraviny na U. ukrum nepatri , produkce jich taky ne , jen akademici pouckujou,
   furt pryc.
   Vopakovani je matka a ozvena hlasity a tupy blbosti ,blbu.
   Jak akademik vola na vola ,tak se z vola ozvenou ozyva.
   Doprovazeny ,opakovanim , coby krestansky , my si to prejeme.
   Tragedie a zamerna pedagogu je urcite , ze nektery nauci cist a psat.
   Uz davno jsou v rukou usackych konglomeratu , kteri je chteji za kazdou cenu vnutit a
   prodavat do EU.
   Ukrajinska populace uz je konsumuje ,neni nic jineho.
   A my si to prejeme a nemame s tim nic spolecneho ani jina prani dle blba, nemame.
   Kazdej blb diktuje co sme udelali a co ne, co udelame, jak sme spatny atd. Blb blije.
   Este poucuje co by smeli a co ne..Nikdo jinej to nemuze vedet.
   Jedinej poctivej neakademik a neyntelygent, bez IQ/,
   kterej nepodvadi a uvadi konkretni priklady. Prost vzdelani, nemuzu.

   Zavedli tohle zemedelstvi v Indii ,pred casem a nasledovala velka tragedie ,
   hladomor a zkaza. /Tohle taky nesmi pouckar vedet/.
   Kdyz napr. prodana zemedelcum seminka se rychle zasebevrazdila ,/vytvorena umelou intel./, kdyz nebylo mozne zasadit vcas a nebo proste seminka se znicila bez priciny,
   na kseft a na dalsi zamery/
   /treba kvuli pocasi, sou tak naprogramovany /a potom nebylo co zasit a sklidit.
   Pak se tohle preneslo do EU. Do Nemecka nejvic. Rusi se oznaceni co je GM a co neni.

   Pak diplomatickej druloakademik v kancelari, dva cukricky do kaficka ,slecno,
   dnes me ceka velka drina , to vite , budu zonglovat s velkejma tragediema ,
   /jako zongler v cirkuse s kuzelkama /,
   kdyz vlada na moje vykriceny prani neodstoupi .
   /Na zaklade precteni nejakych statistik , ze je nepopularni /.
   /Vo skutecnejch tragediich kolem nas nevi/.

   Zemedelci maji porad asi jednu vyhodu , nemusi dat nazrat tem ,ktery je chteji znicit.

   1. Tyy joo, sebevražedná semena se zasebevraždila byvše vytvořena umělou inleligencí.
    Vy o šlechtění rostlin skutečně víte úplně všechno.
    Nemáte strach přejít ulici?

   2. Ale je poměrně těžké navést sám sebe z akademického života do života kolem. Proč by se nemohl Drulák orientovat v obojím? Jako vy.

    1. Zakladateli, nedalo by se s tím něco udělat ? Toto už jsou na pana profesora Druláka snad horší výblitky než předvádějí různí trollové, toto je tvrdé a hlavně zcela neopodstatněné zesměšňování všeobecně váženého člověka. Já nevím co má paw za problém, z čeho pramení jeho ublíženost a mindráky, potřeba pozurážet okolí. Chápu že jej mohlo v životě potkat něco krutého, jím nezaviněného, ale tento hnůj co z něj padá je snad příliš na to, aby tu zůstal.

     1. Tipuju, že pana Drulàka by se to nedotklo. A ostatní čtenáři jsou otrlí soudě dle jejich projevu.
      Je, Alefe, přechodník sloveso nebo přechodník?…jsem z nové školy..
      A proč se říká sloveso?

      1. Asi nedotklo, jen by si udělal obrázek o autorovi. Ale dává to trochu obrázek i o webu a to je škoda. A otráví to náladu, zbytečně. Vídíte Vy jeden jediný přínos ?

       1. Přínos takto koncipované kritiky Druláka ne, přínos pawa rozhodně. Nadhled, přehled, rozbor, věcnost, slohově geniální zkratka, svojskost, okrajově nepravidelná autorská zaslepenost a když se podaří jakási konstelace, tak absolutně nezaměnitelný humor, na který ještě pár dní vždycky vzpomínám a můžu se utlouct. Ačkoliv, vždyť to vůbec nebývá směšné.. ‚mysleli jsme, že těm tankům vohnem lauf s rukou v kapse‘ .. No, musel byste to číst v kontextu…

        1. Víte, já ho kdysi četl, myslím že to bylo ještě na Kydech. Pamatuji i období, kdy se krátkou dobu podepisoval. V těch počátcích nebyl ufňukaný, neurážel, nevymezoval se proti akademikům ani vzdělání, dokonce bych řekl, že ten sloh byl přehlednější. Potom na nějakou dobu zmizel a co se vrátil je to větší a větší tragédie. Přehled ani nadhled u něj vážně nevidím a pokud se náhodou jednou za čas rozhodnu prokousat celým, vždy toho lituji a říkám si, že Sasin byl proti němu génius. Sasina jsem četl téměř pokaždé, většinou tam bylo sdělení.

         1. Notak, já jsem neměl příležitost jej číst takhle delší dobu jako vy, nemohl jsem si na něj popravit obrázek, takže rozdíl, který jste zaznamenal třeba chápu, nepochopitelné je, že ho čtete teď, děje se tak buď, že to má písnena nebo že jste optimista. Můžu rozumět i vaší snaze úpěnlivě trpět pro to, aby web byl krásný jako když vysocháte na své zahradě svou první sochu z posvátné hlíny a opravdu, ale vážně nechcete, aby pršelo. Jenomže, co se vkusu týká a obsahu informace, každý jsme na cestě v jiné vzdàlenost k ní nebo od ní..

        1. Znáte Plíhala? Určitě jo, je to geniální hudebník i básník:

         V parku stojí socha
         dívenky a hocha.
         S neskrývanou rozkoší
         každou noc tam – sousoší

         A se slovy to bude podobné – a se slovesy ještě podobnější.

          1. Myslím, že to není o paměti, že je to o neuvěřitelném ovládání jazyka. Já znám za mého života takové jen dva, Karla Plíhala a Karla Kryla. Zajímavé je, že první kdo mne napadne z minulosti je také Karel. Zvláštní.

       1. Víte, to je těžké rozhodování.
        Sám jste v diskusi jistě narazil na protichůdná hodnocení zdejších – řekněme – nestandardních projevů. To, co jeden čtenář má za vtipné a osvěžující, jiný má za blbé/trapné/urážlivé či jinak nevhodné. Nezavděčíte se všem.
        Svůj web si vedu tak, abych s ním byl spokojen především já sám. Ale tady…?

        1. Já vím, Váš web je natolik kultivovaný, že by tam paw neměl co psát. Nechci se nikoho z jeho příznivců dotknout, ale odkud jsem já nazýváme humor předváděný pawem „ze čtyřky bez větráku“.
         Mně to opravdu přijde, napadlo mne to a možná jsem to i někdy napsal nže jsem to četl od Vás, že to nemůže psát střízlivý. Ale chlast ani takovéto ublíženecké fňukání, většinou jako urážlivá reakce na něcí příspěvek, přeci nemohou být řešením jakýchkoli problémů.

  4. Ukrajina produkuje potraviny odpovídající tuzemským potravinám před cca čtvrtstoletím.
   K produkci používá pesticidy dnes v EU zakázané, ale ve zbytku světa užívané, případně pěstuje plodiny na pozemcích zamořených rezidui těchto chemikálií. Tyto chemikálie jsou levnější než ty v EU povolené, z toho vyplývá možnost nekalé konkurence.
   Ukrajina používá GMO, jejichž plody se v EU nesmí prodávat, případně se nesmí prodávat bez označení.
   Nebezpečnější je kontaminace zrní aflatoxiny a podobnými látkami, která je způsobena nedbalostí producentů při sklizni, zpracování a skladování.
   Podle mínění prostého vidláka, který musí dodržovat unijní předpisy, je připuštění nekvalitních až nebezpečných produktů z dovozu na trh pouhou libovůlí papalášů, něčím naprosto nepřijatelným.

 3. A je opravdu jediným důvodem k dovozu potravin ze třetích zemí do EU jen zisk? Co když je také cílem, aby spotřebitelé načerpali za život tolik jedu, až nebudou potřebovat žádnou důchodovou reformu, protože z vysokého věku odchodu do důchodu se bude chodit rovnou do krematoria? Jen hypotéza, může za tím být jen obrovská nenažranost europoslanců v Bruselu.
  Nakonec bychom měli ocenit současnou Ek za podporu evropské integrace, protože nikdo neudělal tolik proto, aby se sedláci všech zemí EU spojili ve svém odporu vůči EK a EU. Ještě podobný odpor proti Green Dealu s drahými energiemi, a jsme rázem sjednoceni proti EK všichni.

  1. Jestliže se do hodiny rozkecá, že EU chtěla rychle a tajně schválit dovozy z Ukrajiny a jižní Ameriky, aby vidláci s traktory utřeli, nepředpokládám, že by se výše uvedené cíle (lidi –> krematorium atp. ) také neprokecly. Potřebujete na realizaci hojně dalších lidí a utajit to je nepravděpodobné. Ale jasně, můžu se mýlit. Nicméně představa že důvodem je chamtivost mi připadá pravděpodobnější.

   1. Na Argentynu neni ted spoleh , nikdo nevi, co se tam odehraje za hodinu..
    Nebo to aspon vypada zdalky a dela dojem.

  2. Gerd napsal:
   8 února, 2024 (18:00)
   Pane Gerde, my co jsme prožili polovinu života před Listopadem, se nemusíme bát, protože toxické je množství jedu požité v určitém časovém období.
   Ti mladí si neuvědomují nebezpečí, nebo je jim to jedno, jestli budou intoxikování pomalu, nebo padnou hrdinnou smrtí.

    1. Ano, máme naději, že nám pravidelně procvičované mluvicí sirény jednou oznámí, na co právě umíráme.

    1. To sice mít mohou, ale také jsou tradičně používány k „odkládání“ nepříliš povedených výhonků šlechtických rodin, u nichž je vysoce žádoucí, aby na ně nebylo tolik vidět. Řeholnice to mají v popisu práce jako provozování dobročinnosti. 😉

  1. No tak… není divu, že. Na tom, že Čechům brusel páchne jak morová ďoura, má přece paní Jourová významný podíl, nebo ne? Právě ona sama k tomu smradu hodně přidala, proč se k tomu nehlásí?
   Jaké výhody některým našim občanům plynou z členství v EU se všeobecně ví, a dokonce je známo, kteří to jsou; jsou to ti „rovnější“.
   O budoucnosti paní Jourové po odchodu z EK mám taky svou představu, ale kdybych ji napsal, spáchal bych trestný čin.

   Jestli z toho bude paní Jourová zoufalá, dobře jí tak, ale je to málo.

 4. Také pochválím pana Kunšteka.
  Naprosto důležité zdělení a nejen pro zemědělce,ale hlavně konzumenti potravin z Ukrajiny i dalších zemí,kde ovládají zemědělství nadnárodní korporace.Už jsem to psal,že jde o důležité trhy a věčné zákazníky,které chtějí. ovládnout.Tak jako se USA korporace snaží ovládat trhy s ropou,plynem,tak to chtějí i s potravinami.Mám takové tušení,že naši zemědělci,budou ovládnutí nějakou burzou,něco jako elek.energii.

 5. Dokud nepodpoříte plynulý tok myšlenek eurokratů a ministrů patřičnou dávkou hnoje, močůvky a povzbuzení vidlemi (a to i v jejich opulentních vilkách), nic se nezmění.

  1. Josefe, hnůj opravdu nepomůže. Dokud nepoteče (jejich a bohužel i naše) červená, tihle vlastizrádní sráči nebudou reagovat vůbec. Pouze arogantně vyjádří ve svých médiích něco o russsských narativech a proputinovských červech nebo jiný sranec a hezky zalezou do ochranného tepločka US/Bruselského rektálního věnce. Nějaké traktůrky jsou jim pro smích. Prostě se jen odklidí trošku dále a pozdůrazňují ve For-rum24, jací jsou ti traktůrkáři ubožácká nařvaná spodina. Pokud to ty čurdovské vlastizrádce nezabolí opravdu, tak je do jen další páchnoucí“zabzdění do vídeňské opery“. Vyšumí, abreaguje největší nasrání a pak… nic. Bude to pouze genetovat další a rychlejší bezuzdné drancování. S hnojem a traktůrky vyhrajeme jen a pouze hovno.

 6. Moc pěkně vysvětleno, děkuji.

  Pokud i pod tento skvělý článej přijde omezený onanym opět zvracet své bláboly o zemědělcích stávkujících za vyšší dotace z našich daní, tak tím dokáže naprostou absenci jakékoli funkce mozku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *