20 července, 2024

Diagnóza chcípající kobyly

V této úvaze se pokusím srozumitelně vysvětlit, kde je problém a proč je kolaps anglosaské říše neodvratný. Proč Putin vyhlašuje, že změny jsou nezastavitelné a z objektivních příčin.

Problém totiž je, že chyba, která to celé způsobuje, je chybou systémovou, kterou vládnoucí elity nemohou z principu věci odstranit, protože právě tento mechanismus jim zajišťuje vládnutí a bohatnutí na úkor slabších.

Vo-co-gou

Podíváte-li se na věc s odstupem, zjistíte, že pramen všech potíží má svoji DNA ve faktu, že vládnoucí elity nekonají ve prospěch většiny. Naopak, konají proti většině což v důsledku generuje bohatství čím dál menší množině „vyvolených“ na úkor čím dál větší skupiny slabších. Aby to ovšem fungovalo, musí elity mít schopnost prezentovat svoje kroky a opatření jako dobro pro většinu, o kterou se tímto láskyplně starají.

Srozumitelně řečeno – musí přesvědčit většinu, že konají v její prospěch za situace, kdy jejich reálné kroky jsou naprosto opačné, tj. proti většině. A přestat nemohou, protože tohle je základ jejich bohatnutí a hegemonie.

Ale vezměme to od začátku.

Nějakou dobu před pádem SSSR se utvořila skupinka zvědavých lidí, kterým nedalo spát, proč se věci vyvíjejí tak, jak se vyvíjejí. Jádro bylo kolem vyšších armádních důstojníků, kdy viditelným představitelem byl gen. Petrov a v dnešní době nejviditelnějším popularizátorem je V. Pjakin. Nebudu tady rozebírat jejich koncepci, jen poukážu na jednu věc, kterou definovali a která je neoddiskutovatelná.

Než se k ní dostanu, tak jen pro osvěžení uvedu dvě záludné otázky (z mnoha), které si položili.

 1. Jak je možné, že naše země (z pohledu tazatele – SSSR), která je velmi bohatá na reálné suroviny, má největší plochy k využití pro cokoliv je oficiálně chudší než např. Švýcarsko, kde není nic. Nemají tam žádná ropná pole, žádné doly, žádný větší průmysl, který by produkovat reálné výrobky pro reálný život člověka. Mají tam jen tuny potištěného papíru se symboly měn, zlato a jedničky a nuly v počítačích … toto je ale člověku k přežití na pustém ostrově k ničemu, tedy skutečná reálná hodnota (ve smyslu potřeby pro život) je velmi malá.
 2. Pokud se tvrdí, že silná armáda je zárukou, že Váš stát nenapadnou, tak jak potom vysvětlit situaci právě zase Švýcarska. Za WWII Hitler obsadil všechny, mnohem chudší, státy okolo, ale kupodivu na Švýcarsko, které by Wehrmacht přejel za jeden den tam a zpět, si netroufl. Hitler raboval kde se dalo, ale naprosto nelogicky vynechal stát napěchovaný zlatem a penězi až po střechu. A přitom Švýcarsko v podstatě žádnou armádu nemá … Musí tedy být něco jiného, něco mocnějšího než nejsilnější armáda …

Zákon času.

Z té jejich koncepce uvedu jednu část, která je asi neoddiskutovatelná. Při svém bádání si uvědomili, že existuje něco, co nazvali ZÁKON ČASU. Není to žádná raketová věda, ale prostá skutečnost, kdy čas jedné generace už od dob Faraónů až po dnešek je +/- stále stejný, tj. cca 20-30 let. Naproti tomu společenský a hospodářský vývoj v čase zrychluje. Velmi dobře to vystihuje následující obrázek:

Horní sinusoida zobrazuje interval života generací, dolní pak interval společenského a technického vývoje. Je asi bez debaty, že člověk se narodí a zemře, přičemž délka života je kolísavá – nicméně není to od 0 do X let, ale kolísá cca od 40 let (za Faraónů) do, řekněme dnes, 70 let. Generaci ale definujeme jako dobu průměrného věku, kdy většina žen porodí – a tady je ten rozptyl už menší (~ 20 – 25let) a hlavně je více-méně stejný po celou dobu, kdy evidujeme život člověka. Samozřejmě, není to absolutní (pro puntičkáře), ale v hrubých rysech by s tím měli souhlasit všichni.

Naproti tomu dolní sinusoida vyznačuje vývoj společnosti – a tady je situace mnohem zajímavější. Uvedu zjednodušený případ – např. za časů Starého Egypta bylo několik desítek generací, kdy při narození člověka se používal k orání dřevěný pluh tažený párem volů … a tak to bylo i když dotyčný zemřel. Změny byly velmi pomalé – řekněme, že za pár generací se došlo k „update“ a dřevěný pluh byl pobit (kvůli trvanlivosti) železem, za pár dalších generací to byl železný pluh tažený párem koni. Takže ve velmi dlouhém časovém období nepatrný vývoj … vždyť jak se oralo u nás ještě ve středověku? A teď si vemte třeba moji generaci – já jako malý kluk jsem sousedovi pomáhal na poli právě, když ještě používal koně. Jistě, byli i bohatší sousedé, kteří už měli nějaký ten svůj samo-domo traktůrek nebo přímo traktor, ale pořád bylo pár takových co orali pluhem za párem koní a sklízeli obilí kosou poháněnou tažnými koňmi (družstvo ve vesnici vzniklo až tuším v r. 1977). No a dnes mám souseda, který při sázení zapne v traktoru kompjútr a GPS, aby při sklízení se traktor sám navedl přesně do stopy, kde se sázelo – pokud při sázení objel na poli překážku (třeba sloup el. vedení), tak pří vyorávání traktor točí volantem přesně tak, aby se držela stopa sázení. Prostě pokrok za 1 generaci neuvěřitelný. Dalo by se pokračovat – třeba rovněž neuvěřitelné zrychlování vývoje v automobilové branži atd.

Jenže ten pokrok a zrychlení se neomezuje jenom na technickou stránku života, ale na vědění jako celek – lidé si rychleji osvojují nové vědomosti … a tady je ten zakopaný pes :-).

Tohle je prostě kámen úrazu (pro vládce) s neuvěřitelným dopadem. Je dokonce názor, dle mého ne zcela mimo mísu, který říká, že všechny ty předpovědi „o konci světa“ jsou jen špatně předávané poselství – na začátku asi bylo, že konec takto vymyšlené formy a způsobu nadvlády nad lidstvem skončí v době, kdy perioda společenského vývoje bude kratší než perioda generací. Má to svou logiku, však můžete posoudit sami. Ta teze říká, že původní sdělení bylo o konci této formy nadvlády nad lidstvem nastane právě v době, kdy perioda technologického pokroku bude kratší než perioda života generací, ale v čase se to při předávání zkreslilo do tvaru „konec lidstva“ … z původního „konec vlády nad lidstvem“.

A my dnes žijeme právě v takové době a všichni to mohou pozorovat doslova on-line.

Za vše může hlavně internet – pokud ho nevypnou, tak prohrají

Ne nadarmo je v Bibli psáno, že slovo je mocná zbraň. Druhou tam zjevenou pravdou je jednoduchý princip – po ovoci poznáte je. S tímto si vystačíme …

Uvědomte si, jak to bylo před on-line výměnou zpráv díky internetu. V době, kdy nebyly žádné noviny se zprávy šířily např. tak, že pocestný dojel do vzdálené osady a tam buď řekl nebo taky neřekl, co se děje v místě odkud přichází. Prostě výměna informací a nějaká kontrola v podstatě NULA! S vynálezem knihtisku a pak hlavně novin, jako informačního zdroje, se situace radikálně mění. Najednou platí, že co se objeví v novinách to se stalo … a stalo se přesně tak, jak noviny napsaly a o čem noviny nepsaly, to se prostě nestalo. Opět jste ale neměli možnost zjistit, jak se věci doopravdy mají. Starší nechť vzpomenou na dobu bolševika – média ovládali dokonale, cizí vysílání rušili, v podnicích, kde byla kopírka, se muselo zapisovat kdo a co kopíruje … a kontrolovalo se to nebo tam byla přímo obsluha, která dohlížela na ideologickou nezávadnost kopírovaných materiálů. Jenže zákon času – přišlo satelitní vysílání a rušičky byly najednou k ničemu, protože jediná teoretická obrana mohla být natáhnout nad Československem ocelovou síť. Nerealizovatelné … Prostě bolševik to sice měl pevně v rukou, ale stejně dojel na Zákon času, který způsobil, že byl čím dál většímu počtu lidí zřejmý rozpor mezi rétorikou a realitou.

Tady udělám malou odbočku – zamyslete se nad církví. Tohle byl perfektně seřízený a výkonný stroj na vládnutí. Fungoval neskutečně dlouho, ale opět dojel na Zákon času. Napřed byl vládce prohlášen za Boha, pak za Bohem vyvoleného … změnilo se to, protože informovanost lidí se zvýšila a většina si uvědomila, že se jedná o člověka z masa a kostí jako kdokoliv druhý. Dále kněží – napřed nedotknutelní, pak se zavedly odpustky, protože začalo být jasné, že to jsou občas hříšníci jak vyšití … tak to trošku poštelovali, aby lidi znovu oblbli, aby znovu uvěřili nějakému novému nesmyslu, nové tezi. Princip byl geniálně jednoduchý – nezpochybnitelné pravdy doplnili o úpravy ve svůj prospěch – viz. právě Desatero a třeba ty odpustky. Církev má taky díky dlouhému vládnutí dlouhou setrvačnost, ale působení Zákona času je neoddiskutovatelné i tady.

Vemte si Starý Egypt – změna mainstreamového náhledu trvala stovky let … a dnes?? Dnes máme bonmot, že rozdíl mezi dezinformací a mainstreamem je max. 2 týdny. Vzpomeňte na nástup Trumpa – do té doby všichni věřili, že v USA mají demokracii a ve vládnutí se střídají 2 party. Jenže s nástupem Trumpa vyšlo najevo, že ty 2 party jsou jedna parta, která pro oblbnutí voličů používá dva dresy. Trump nepatřil ani do jedné party a tak byli všichni SPOLEČNĚ proti němu … jsme pro svobodu projevu, ale Assange málem zhnil ve vězení, … jsme pro řádné soudy, ale Guantanámo a Abú Ghraíb nezavřeme … mluvíme o obraně, ale realizujeme válečné štvaní … těch příkladů je něurékom a odhalují se a hlavně dostávají do povědomí lidí ve zrychleném tempu, právě díky Zákonu času.

Jsme na konci epochy

Z jistého pohledu jsme na konci jedné éry, která trvala více jak tisíc let. A může za to Zákon času. Anglosasové se mohou postavit na hlavu, mohou zaúkolovat armádu Fialů a Dozimetrů, ale s objektivním faktem, že existuje Zákon času a jeho důsledky nic nezmohou. Teoreticky mohou svůj konec oddálit tím, že zakážou internet, který tvoří páteř on-line výměny informací. Ale i kdyby ho dnes zakázali, tak jsme už tak daleko, že by se našla jiná rychlá výměna zpráv, navíc ho nejsou schopni vypnout celosvětově. Jejich způsob nadvlády prostě končí.

Proč končí

Anglosasové končí jen a právě proto, že jejich způsob vládnutí je založen na požírání slabších, na parazitování čím dál menší skupiny těch nejotrlejších na čím dál větší skupině chudnoucích a tato většina si to začíná uvědomovat, on-line si předávají zprávy a zkušenosti a má pro všechno k dispozici reálné důkazy. Tohle je ale přece princip kapitalismu – slabší končí, vítězí silnější … a tak pořád dokola, až je vítězem jedna obrovská nadnárodní firma s globálním dosahem a globální mocí. V kapitalismu má hlavní místo, resp. přednost zvyšování zisku a nikoliv rozvoj člověka.

Jenže působí Zákon času, resp. pokrok zejména ve výměně informací. Před takovými 100 lety Nigerijci neměli šanci zjistit, jak moc je Francouzi odrbávají (např. ten uran za padesátinu ceny). Jenže dnes to je pro VŠECHNY Nigerijce otázkou okamžiku – zapnete internet, šéf uranového dolu se koukne za kolik jím vytěžený uran nabízí Frantíci na burze a porovná to s cenou, kterou jim zaplatili …. a malér, resp. nespokojenost je na světě. Napřed to potlačili silou, ale nakonec ani vojenská síla nestačila – prostě prohráli, museli ukončit to okrádání a už se k němu NIKDY nemohou vrátit. A tak je to se vším, další je např. pro Francouze situace v Nové Kaledonii. Fiala může od rána do večera hlásat, jak dobře vládne, jak se máme nejlépe v historii, jak vše dělá pro naše blaho, ale každému stačí se jen trošku zajímat a rázem zjistí, že Fiala lže … ví, že nekoná v prospěch českého lidu. Každý má důkazy k dispozice pěkně doslova on-line. A perioda se zkracuje, resp. poznání pravého stavu věcí zrychluje. Je tady stále ještě (zmenšující se) skupina lidí, kteří mu žerou, že se máme nyní hůře pro budoucí lepší časy, ale těch věřících zrychleně ubývá. A za vše může on-line výměna informací, jejich dostupnost a možnost kontroly.

Je to jak s tím kouzelníkem – ten se napřed musí naučit perfektně nějaký trik, aby mu to lidé „žrali“ … a aby to měl perfektně, tak mu to učení holt trvá. Jakmile lidé přijdou na to, jak to dělá, tak mu přestanou věřit a kouzelník se musí naučit nový, lepší trik. jenže z principu na náročnější trik má na to pokaždé méně a méně času, tedy provedení kouzel provází zvyšující se počet chyb a obecenstvo stále rychleji odhaluje, v čem trik spočívá.

S vládnutím anglosasů je to podobně – musí nás vodit za nos jak vše dělají pro naše dobro, ale jejich tvrzení jsou čím dál rychleji odhalována jako lživá. Např. jsme se velmi rychle dostali do situace, kdy si většina začíná uvědomovat, že nadvláda USD je v podstatě Ponziho schéma, alias letadlo. … nebo Ukrajina – nepodařilo se jim svět přesvědčit, že válka začala 24.2.2022 … prostě konec, dojíždíme ze setrvačnosti, tento model ovládání lidstva je u konce. Informace jsou k dispozici pro každého, kdo má zájem a může to porovnat s tvrzením a konáním elit. Nezmění na tom nic ani válka – ta může jen ukončit existenci lidstva, ale nemůže prodloužit nadvládu anglosasů založenou na parazitování na slabších.

Otázka je, co bude následovat, co bude dál. My ten kapitalismus, resp. parazitování na slabších nemáme tak zažraný pod kůží, my si asi velmi rychle dovedeme osvojit něco nového, co bude nejspíše založeno na spolupráci, ale co ti chudáci na Západě, kde několik generací nepoznalo nic jiného než kapitalismus…?

221 thoughts on “Diagnóza chcípající kobyly

 1. „Zákon času“ podle DVTR/KSB ( i to používané schema rovnoměrné výměny generací s porovnáním se zrychlující se „změnou“ technologií) je zavádějící hloupost, a z této primitivnosti nelze vyvozovat nějaké smysluplné hodnocení „historického vývoje“ …
  „Rychlost“ plynutí času je měřena jako jeho kvantita a ta „rychlost“ je fyzikálně konstantní ale lidsky pocitově se ta „rychlost“ plynutí mění, mnohem důježitější je ale „kvalita času“, která by v použitém schematu měla být vyjádřena v závislosti na – y souřadnici tvarem, výškou, atd …, „časové vlny“ …
  Podle Kuhna a jeho dílka Struktura vědeckých revolucí vědecké poznání roste, stagnuje, degeneruje a znovu roste s „převraty ve vědě“ které jsou nazývány změnami poradigmatu …., to jenom na okraj …
  V současnosti věda (která vírou v ní se stala v podstatě nástupcem náboženství) degeneruje …
  Tolik oslavovaná Uměla inteligence, která nás má podle některých zachránit. je ve skutečnosti Umělou debilitou .., nejde o nic jiného než generování „mouder“ z „databází“ veřejně dostupných nesmyslů vytvořených degenerovananými a stále více debilními pavědami …
  A tak dále, a tak dále ….
  K pochopení historického vývoje a i aktuální fáze současného stavu v „nerovnoměrném periodickém vývoji po spirále“ je potřeba znát zákonitosti vývoje “ kvality času“ …

  1. Noooo …, ještě bych mohl přidat nějaké moudro, třeba to někoho zaujme …
   Kvalita času je třeba jaro, léto, podzim, zima ….
   Obrazně politicky v současnosti jih zažívá jaro, sever podzim ..
   Nebo je kvalita času den a noc, poledne a půlnoc, svítání a sumrak, atd ..
   Obrazně politicky východ (formující se velká euroasie) zažívá začínajíc ídenní pohodu, západ (maličkatý euroasijský poloostrůvek a atlantické državy parazitů) už končící pohodu dne a začínající příchod temnoty …
   Ale není to tak jednoduché, ta kvalita času má vícero složek a jejich kombinací, uvedené je jenom solární kvalitou, potom máme tu lunární kvalitu, nov, úplněk, atd …
   A ta kvalita času se různí podle polohy že …
   Připomíná to tu pověru Astrologie že …, ale co je známo lidem z Astrologie je děsně pomotané, úmyslně nepřístupné pitomcům …
   Nevstopili jsme z věku Ryb do věku Vodnře, ale čeká nás přechod z věku Býka do věku Blíženců …, a td ..
   Planetu Pluto lidé vyloučili ze společnosti planet a přitom má největší vliv na ně …, vládne 12 domu nikoli 8 domu, Slunce vládne 10. domu, nikoli 5. domu , atd .., to je ale již jenom pro elevy astrologie. kteří chápou o co jde …

    1. Technicky …. by se mohlo jednat a jedná se o pohyb pohyblivého (o 30 st za platonský rok -cca 2,5 tis.let) počátečního jarního bodu ekliptiky (ekliptiky s 30 st. znameními tropického zodiaku používaného klasickou astrologií) ze 30 st. znamení ryb do 30 st. znamení vodnáře pevného stálého hvězdného zodiaku ( pevného vůči hvězdám -stálicím, hvězdného zodiaku používaného v astronomii, fixovaného vždy k nějakému pevnému roku, nejvíce hvězdných map je k r.1950), otázka je jak fixovaný hvězdný zodiak byl použit ke stanovení „věku vodnáře“ … , byl fixován velkou hvězdou Regulus v nějakém období…, atd atd, to už jsou detaily …
     Ale kvalitativně …. je to přechod dopředu !!! z býka do blíženců (bez ohledu na nějaký zpětný !!! pohyb jarního bodu ekliptiky vůči hvězdám) …
     Takže zase obráceně v chápaní technického a kvalitativního i ve směru času …
     Pomatení následuje pomatení …, takže esoterickou -okultní Astrologii nikdo nezasvěcený nikdy nepochopí …

     1. Kvalitativně je to přechod dopředu a technicky po spirále, nebo jak jako? Jestli se vám chce…
      A je to jen ve hvězdách nebo i v lidech, tzn. technicky nebo kvalitativně.. ale to asi není esoterická otázka.. nejsem zasvěcený. Dík. A odkud by se kvalitativně vypočítalo, že právě minul býk. Vždyť všechno, co víme, nesouhlasí s žádným býkovským projevem současnosti.

      1. Je to jednoduché, do současnosti přibližného konce „věku býka“ je to přibližně 5000 let, od přibližně 3000 let před Kristem, a to období odpovídá vývoji od počátku v charakteristice beran -býk, zákonitě přijdou blíženci …
       To přisouzení charakteristik zmíněného období je na „vědění a zkušenosti“ astrologů …, lidé daleko od opic se zatím mnoho nevzdálili …

 2. Kriticky mysleni je nesmysl.
  Jde o nicim nenahraditelnou konstruktivni kritiku !!!!
  /V dnesnim negativnim postoji vsech bezmocnych ,ale ktery vi vsecko ,
  z kancelari/.
  Tedy po zjisteni, ze je neco nedobry , nefungujici , musi kazdej kritik prijit s positivnim postojem ,s energii a schopnostma, s motivaci a hlavne v praxi poridit , nahradit , problemy vyresit a zorganizovat s ostatnima a vyrobit lepsi , dokonalejsi.
  Potom muze postavit fofrem stat a narod na nohy.

  To samozrejme nemuze , neumi , nesvede kazdej , potom sou armady a tsunami vecnych , lacinych a prazdnych kecu vod tech, ktery nikdy ve skutecnosti v praxi nic neudelali. Nevi nikdy nic.
  Zvani a pisou mnoziny objektivnich abstraktnosti vo vsem.
  V tom zarucene utopi vsecko. Nekdo chce neco udelat a stada parasitickych neukojitelnych zvanilu , ktery jenom predstiraji kritiky vseho,
  tak vsecko zparalysuji.

  Moudrosti tazeny z prdele , poucky , klise , abstraktni eleboraty vod zotrocenych poradcu z kancelari , pedagogu , profesouru este nikdy nic neporidili…Tak mame.
  21 vladnich uradu s povinnosti poradit vlade.

 3. Článek jsem přečetl, dokonce 2x, nicméně mi poněkud uniká souvislost mezi rozvojem technologií a úpadkem Západu – nějak nepobírám souvislost uvedených sinusoid a úpadku právě a jenom anglosasů. Např. Francie je v daleko větších sračkách, o PIGS nemluvě. Rozvoj technologií Západu v 18.-19. století pomohl k vzestupu a nyní má být příčinou jeho úpadku? V tom to asi nebude. Rovněž majetkové diference jsou dnes mnohem menší, než třeba ve středověku.
  Nicméně s jednou tezí lze beze zbytku souhlasit – bankovnictví částečných rezerv, sama existence centrálních bank a tisk nekrytých peněz jsou skutečně Ponziho schématem a podle mého soudu také hlavní, pokud ne jedinou příčinou úpadku Západu. Vše ostatní jsou následky – nekryté peníze umožňují financovat byrokracii, neziskovky, nesmyslné nákupy zbraní, nesmyslné sociální dávky, dotace a subvence, Green Deal atd. atd., vyvolávají mnohdy nesmyslné investice a naopak odrazují od spoření .
  Předobrazem nám může být pád Západořímské říše, kde byl vývoj přesně tentýž. Naproti tomu východní část se udržela dalších 1000 let, především díky tvrdé fiskální disciplíně. Která jí umožnila rozvinout solidní ekonomiku.

  1. Zase jde o zakony a nepsany naseho sveta , ktery plati porad.
   Nema tak smysl psat ,ze nekdo neco a jinej zase neco jinyho..
   Napr. kdyz se diktatura nestupnuje , tak de do kytek ,nejmin 3m, a diktatori ,kralove ,papezove atd.,presidenti abych nezapomnel ,udelaji nejvetsi kus prace.
   A vedou lidi, stale vic nespokojeny, terorizovany ,nejvic valkama a revolucema ,media poridi nejvic , aby s nima skoncili. Aby taky mohli vopakovat dokola to klise a resit zalezitosti kobyly. A nemuseli myslet..
   /Mame napr. ty imperia a ty trvaji plus minus , 300 let/.
   Na to je dost spoleh..Jak dlouho to potrva zalezi predevsim na nich , nekdy skonci brzy..

   Takze nejdrive se buduje aby bylo hospodarstvi ,rezim , vlada a lidem , to je jednoduchy , staci jim dobry slovo a vejplatu ,naky lzikecy pod nos a voni budujou ve dne v noci.
   U nas napr. vod 1918 ,vsecky sme uzivili , my 50% a voni vladu a taky 50%
   a postarali sme vo ne a meli se dobre./Ale parasiti ,kdyz si je vychovas ,nemaji nikdy dost/.
   Vybudovali sme este znacny bohatstvi ..Lepsi nez svajs.

   Moc si upevnujou ,bohaci bohatnou, vlady udelaji vsecko aby se system udrzel ,
   monopoly na vsechno a co vsechno je potreba a potom se zacne kolonizovat svet..
   Treba nezvolenej gates a soros porouceji a rozkazuji co bude a nebude.
   Potom to v centru moci zacne hnit , kdyz si poridili neomezenou moc a vsem utajovanou..
   Korupce moci ,rozlepta a ovladne vse do paralysy , valky, krize atd..Zacatek konce..

   Svajs je chranenj ze vsech stran, je vyjimka. Vod svajsu hitla dostaval z celyho sveta penize….Udelali tam pro nej tu hlavni a dalsi banky. Sou dodnes,.
   Hitla by si ukrad daleko min ,nez dostaval. A nebyly to jen penize..

   SSSR meli bohatstvi ,ale to nejvetsi naleziste 90% svetovy zasoby plynu nestacili vybudovat .. To co bylo potreba na tezeni za polarnim kruhem , je to nesnadny , ale ted to maji…Ma to blby meno je to za polarnim kruhem ,je tam az -50…Snih hodne a furt.
   Cas sam vo sobe nic nezrychluje ani nezlepsuje. Musi bejt cas, prostor a podminky..
   Tezky tezit plyn kdyz je -50..A este udesne vic ,co je treba.
   Ale vyvoj modernizace technologie to potom za cas umozni. Treba Putinovi..
   Cas necas. Vyvoj trva a se odehrava nekdy pomalu, kdyz kolem pobihaji
   stada mastodontu, nekdy rychle. Cas v kolonii se meri jak chce a urci kolonizator..
   Vymejslet si formy zase nestaci musi je nekdo schopnej vytvorit jako vladu skutecnosti…
   Tak treba Casey z Cia prohlasil , az nam budou verit vsecky nase lzi a prijmou je jako pravdu , pak sme zitezili.
   To se zdarilo cirkvi a kdyz Nezabijes, tak valcili ,masakrovali a kolonizovali svet.
   Dneska sme na hrane. Muze se zdarit , ze totalni moc a technologie ovladnou vse.
   Zatim se jim to dari a prestali dokonce neco predstirat..
   Vetsina sou uz nadseny otroci..Ani nevime jaky maji plany a co nekdo poklada za jejich hluboky problemy , muzou bejt soucast jejich planu..Asi tak.

  2. Autor zase vod zakladu a v delce , vtipkuje se ctenarem.
   Nejdriv musi podrobne a konkretne ,konkretne a konkretne vysvetlit ,
   co je ta jeho kobyla a zase , co neni . Jakou hraje/nehraje roli , ta kobyla a
   kdo presne je ta kobyla a kdyz kope, tak proc. A za jakym ucelem a na koho..
   A ze neni vsecko a nic a co se komu namane.

   Asi, ze neni nakej konkretni a nezvolenej kouzelnik s trikama a v triku,
   kterymu cpou miliardy , protoze predstira to , co neni….
   Kouzelnici autora sou naky , kdo vi ,
   radsi nemenovat , moc prace vedet , ktery to sou a co je ctenarovi do toho..
   Von uz je na tohle zvyklej ,cvicenej a sezere vdecne vsecko co kdo na nej vodhodi….

 4. „…pramen všech potíží má svoji DNA ve faktu, že vládnoucí elity nekonají ve prospěch většiny“
  Tam neni zadna potiz, rezim se udrzi do doby, dokud dokaze poskytnout zdroje vladnouci elite a bezpecnostnim slozkam.
  A kolikrat plati, ze cim je stat chudsi a cim vice konaji elity v neprospech vetsiny, tim je stabilnejsi.
  Odcizeni elit neni, dle meho, pricinou nestability a odchodu rezimu ze sceny. Konec rezimu je obvykle zapricinen cizim tlakem zpoza hranic.
  Kdyby nebylo anglicke subverze proti francouzskym elitam a jejiho rizeni revolucnich udalosti, zadna Velka francouzska revoluce by se nekonala. Pro Rusko 1917 plati to same.
  Dejiny jsou samozrejme nevyzpytatelne, ale odlisny scenar padu autoritativniho rezimu je vyjimkou.

  1. Komunisti kriceli vsude a porad , ze to jsou potize rustu a my sme kriceli zpatky ,
   ze to je porad rust potizi a nic jinyho..
   A silenej husak potizi navrch, az do havla…

 5. Že by s Pjakinem tvořili partu vojáci mě nenapadlo.Jeho myšlenka o
  šesti prioritách pro existenci státu (nebo ji alespoň uvádí ve Svět křivých
  zrcadel),je mi blízká a jenom srovnala do skupin to,co mě napadalo při
  různých příležitostech.Dokonce mě u EXCELU napadlo,kdyby se některé
  funkce státu převedly do histogramu – sloupcového diagramu – a popsaly
  se návaznosti mezi nimi,byla by každá změna jedné vidět na těch ostatních.
  Asi by těch oddílů bylo více než šest kvůli citlivosti .
  Článek se Vám opravdu povedl,jenom bych doplnil,že Západ hyne
  na to,že jeho nosná idea je LEŽ.Media lžou,politici lžou,statistici asi taky
  lžou,peníze se vyrábějí v tiskárně a máme za ně dávat skutečné hodnoty,
  které vytváříme obětováním času = života,čili celý proces je taky LEŽ,
  nebo spíš podvod.To se muselo jednou urvat.Při maturitě – ze strojů – jsem
  měl téma tehdy nové NC stroje ….a jejich integrace do vyšších celků.
  Vysoká produkčnost – tehdy jsem nadhodil myšlenku,že když bude dosaženo
  obrovských objemů výroby s několika lidmi,tak co budou dělat ty tisíce
  ostatních….komise se na sebe podívala v rozpacích,dali mi raději dvojku
  a odehnali mě.O tom to ale je – komouši – socialismus – plánoval všechno,
  od počtu správně vzdělaných lidí až po přiměřenou spotřebu.Se vším se
  šetřilo.Dodnes ,když zachraňuji věci,které mladí vyhazují a vypadám za blbce,
  myslím na to,že kdyby se přiměřeně chovali všichni,svět by se do takového
  stavu nedostal tak snadno.Ale Západ pohrdá hodnotami – stačí se podívat
  na šroťák,na auta……a proto nemůže dál žít,rozložil se sám na svoje vlastnosti.
  Nakonec se ukazuje,že Marx a Engels měli s rozvojem a úpadkem kapitalismu
  dost pravdu.Na tehdejší dobu dobrá myšlenková extrapolace.Dokonce
  i dnešní nepodmíněný přiḯjem jak ho zkoušejí ve Finsku jakoby vypadl z jejich
  knih.Západ by mohl fungovat,kdyby omezil osobní vlastnictví třeba na 50 miliónů
  dolarů a zbytek by převzaly státy.Ti,kteří mají šílené majetky,z nich blbnou.
  A následky nese celé lidstvo.

  1. Pane Jarda Pacific
   Výborný příspěvek, jen bych doplnil,pokud by bylo dosaženo obrovských objemu výroby jen s několika lidmi,kdo by tu výrobu kupoval,kdyby mělo hodnotnou mzdu jen několik lidi.

   1. Ano,tak pokračovala i moje soukromá úvaha.A došel jsem k tomu,
    že škodí mezinárodní obchod – jedni nemusí pracovat a přesto se
    najedí,druzí vyrobí kvanta,která nespotřebují a tím že je vyvezou,
    zničí aktivitu jiných národů.Afrika by se chovala jinak,kdyby nedostávala
    jídlo zvenku.Takže vyrábět jen tolik,kolik spotřebuji,maximálně na
    výměnu se sousedem – kvůli ekonomickým sériím.U aut je to asi
    500 tisíc – podle životnosti lisovacích nástrojů na plechy.A dále –
    kratší pracovní doba,více času na výchovu dětí a vlastní studium.
    Pak se ovšem dostáváme k tomu,že určitá sorta lidí v takové
    společnosti nenajde své místo.Ovšem řešit to plošným vražděním,
    jak má v plánu dodělávající kobyla,je sprosté a neúčelné.

  2. S tou Vaší maturitou se mi vybavila vzpomínka na jednu diskusi při cvičení z marxistické filosofie na VŠ. Tam nám lektor vykládal, jak se v naší socialistické stále zvyšuje přístup ke vzdělání a tím i vzdělanost a jak v blízké budoucnosti prudce naroste počet vysokoškolsky vzdělaných lidí ve společnosti, atd.
   Dovolil jsem si namítnout, že rozložení inteligenčních schopností v populaci je nějaké a s tím se nedá moc udělat, pokud by se neměla snížit náročnost studia a tím i úroveň znalostí absolventů škol.
   Odpovědí mi také bylo rozpačité mlčení, nebo snad nějaké fráze, to už dnes přesně nevím.

  3. Jejich velkej problem je ta cast porucniku , ktery si mysli , ze musi vsude a porad,
   uz pres dva tisice let lhat, tajit ,predstirat /co nejsou/, automaticky ukrast vsecko
   a podvadet a zbytecne i kdyz nemusi..Inflace lzi..
   Tu siri , v tsunami medii , na celej svet kazdej den..
   Elity a bohaci maji vsecko co chteli. A ted.
   Zapad prevzal s osobama ,ktery urvaly veskerou moc a vyvojem vod kapitalismu do naky
   ideologie, nejen nechce , ale nemuze s ni prestat. V zajmu prosazeni ty ideologie ,propagandou ,zase musi lhat…S Bidenem napr.,nic neskonci.
   A dostava se tak do stale hlubsich problemu …
   A zase jako predtim ty minuly si ,kope hrob..Dal.
   Napr. vyrobci by chteli vyrabet vsecko zadarmo. Automatizace je vsecko.
   A prodavat draho. Ale lidi nemaji dost a tak si nemuzou kupovat ,tak jako driv, od 45..
   Tak je.. Nadvyroba a zaroven zdrazovani , jako v 29..

 6. Wow! Musím pochválit autora a všechny diskutéry a poděkovat všem! Zatím asi nejlepší článek zde a nejplodnější diskuze! Moc děkuji všem, kdo se účastní! 👍

  1. Skvělý článek. Jen snad (lépe) nekorektně definovat ony „anglosasy“, pro něž chamtivost a parasitismus, a také manuální lenost, jsou tak typické.

   1. Proč nekorektně?Jde o celou Euro – atlantickou civilizaci.A šíření
    její rakoviny do zbytku světa.Motorem růstu i úpadku jsou jedinci
    s poškozeným mozkem – psychopati.To už bylo zjištěno a prokazatelně
    diagnostikováno.

  2. Pokud Vás to opravdu zajímá, tak zde je veb plný materiálů ke studiu.
   Mimochodem daným tématem se zabýval už od roku 2011, byl první v ČR.
   http://leva-net.webnode.cz/

   Ze současných mohu doporučit zde
   https://kob-forum.eu/

   a spíše diskuzní
   https://ksb-csr.net/

   a uzavřený
   https://archiv.ksbforum.info/

   Přeji úspěšné studium..

   PS. Jen nechápu, proč používáte takový hnusný anglikanismu „wow“.. To je jako české „Auu“ nebo co ??

  3. Ta drina se zbytecnou diagnozou chcipajici kobyly ..Kazdej vidi a vi ,na prvni pohled , ze chcipa. Nektery se nadrou ..

   Co maji spolecnyho, politikove, akademicky,urednici, novinari, profesori , spisatele, policie
   davy vladnich a vselijakych poradcu, presidenti , IQisti vseho druhu ,atd.
   Vsichni chteji poucovat poucky ,radit poucky a vsem..
   Protoze nejdulezitejsi je aby nemohli nic , lautr nic udelat a udrzeli se zuby nehty
   u koryt. Si daji velkej pozor, aby neco nahodou neudelali…Se poctivy prace rovnou stiti..

   1. Ovsem neco udelat , napr. kobylu vylecit a zachranit , na to neni , zadnej a nikdo.
    A dlouho nebude..Estli kdy bude..To je moc prace /ty se kazdej takovej stiti/,
    a musej bejt schopnosti a neco umet atd..Zadny takovy..

 7. Aniž bych vytrhával z kontextu, podtrhuji pěknou větičku v článku jež zmiňuje našeho nejhoršího premiéra na světě: „Je tady stále ještě (zmenšující se) skupina lidí, kteří mu žerou, že se máme nyní hůře pro budoucí lepší časy“.
  (jak typické pro žrece z ODS)
  Tato sladká větička je již tradiční a onu slavnou tradici založil velký ODStunel děd, zhasínač a divoký privatizátor Klaus. Přidal k tomu konstatování, že si musíme utáhnout opasky aby se někdy někdo měl lépe.
  Inu, pokrok dle těchto výtečníků spočívá právě v chudnutí, snižování vzdělanosti a životní úrovně těch, kteří byli vždycky tak nějak dole a makají na ty tam nahoře.
  Sám dědtunel snad ani opasek nepoužívá, maximálně tak šle, aby mu kalhoty nesjížděly pod pupek.

  Co se týká zákona času, je to tak, jak říkal Petrov a dnes Pjakin. A nejen zákon času..

 8. K dnešnímu tématu, kdy se v debatě řeší i doby minulé, porodnost a dožití:

  Seděl jsem tak jednou na Českomoravské vysočině na faře s bývalým spolužákem, který v tom městečku byl farář a zároveň děkan.
  Zkoumal staré matriky a zjistil při porovnání datumu sňatku a datumu narození prvního dítěte, že takřka ve 100% případu tam nebylo 9 měsíců, tedy početí proběhlo tak měsíc před svatbou.
  Vysvětlení faráře: Starší kolegové kněží mne poučili, že tenkrát nevěstu hledal otec ženicha a to tak, aby přinesla věno do gruntu a dědice.
  Vyhlédnutá nevěsta musela dokázat, že přinese gruntu dědice a tak ženich byl připuštěn a pakliže nevěsta otěhotněla, teprve se vydali na faru požádat o sňatek.
  Bylo to praktické, vyloučila se neplodnost nevěsty.
  Co na to církev, která oficiálně zakazovala mimomanželský styk?
  Tolerovala to, na druhé straně sedláci zase tolerovali kněžím jejich „kuchařky“….
  Když tohle vyprávím v katolických kruzích, vzbudí to vždy velké pohoršení….

  1. Částečně to mohlo mít vliv, ale hlavně byla obava z parchantů a opovržení a ke slušnosti patřilo se vzít, když už „kámoška“ otěhotněla.
   Současnost, kdy žena/pár může ve větší míře volit kromě slušného řešení i zabití plodu nebo porod parchanta, mi přijde jako značné zhoršení situace.

 9. Pane Dvořáku,
  to je dnes zajímavý a čtivý text. Poučný.
  Jedno tvrzení mi v něm ale chybí (přehlédl jsem?).
  Vývoj zrychluje, ale podstata člověka se moc nemění.
  Co s tím?
  Obávám se, že zrychlený vývoj (nezpochybňuji) přináší chaos, způsobený nikoliv nedostatkem, ale nadmírou informací, mnohdy marginálních až zbytečných (kdo vyhrál utkání v anglické fotbalové lize….).
  Obávám se, že mozková kapacita člověka (při všem obdivu k tomu zařízení, zhotovenému přírodou) je omezená a tudíž v případě zahlcení se vrací k archetypálním algoritmům uvažování a rozhodování….. jako za těch faraónů.
  Nechci poučovat, sám v tom mám zmatek, proto tuto glosu nechápejte, prosím, jako kritiku, ale spíše jako otázku.

  1. Taky jsem příjemně překvapen,že moje úvahy nejsou jen moje.
   Mozek člověka se skládá z mnoha oblastí (snad až 42) a každá řídí něco.
   Je taky oblast,která řídí vazby mezi lidmi – něco jako mobilní operátor.
   A ta se neustále zvětšuje – nebo i zmenšuje.Možná ve středověku
   kapacita 30,dneska kapacita 150 – 200 (kusů=lidí).Kapitalismus ale
   tuto oblast devastuje bojem všech proti všem,takže muselo dojít k tomu,
   že přestal být soulad mezi možnostmi a provozovanou kapacitou.
   (vycházím z knihy MUDr Koukolíka – jako neodbroník)
   A lidi najednou vnímají,že něco je špatně.A k tomu internet/informační zdroje.
   Úroveň člověka bude mít dva rozměry – míru rozvinutí center a jejich
   harmonická rovnováha.A to bychom měli ošetřovat všestranným rozvojem
   člověka.A myšlenkově to oddělit od technického rozvoje barierou pomáhá/škodí.
   Technický rozvoj resp.poznání poletí dopředu raketově.Takže musíme
   soustředit svoji péči na rozvoj člověka a pak mu usnadnit přístup k
   aktuální úrovní vědění.Ale nesmíme potlačit kontinuitu – nelze naskočit
   do rozjetého rychlíku bez toho,aniž bychom věděli odkud jede,co má za
   sebou,a bez odhadu,kam směřuje.Vedlo by to k depresím a ztrátě kontaktu
   s realitou.Je to mravenčí práce a úkol pro vzdělávací proces.
   Poznámka k církvi : měla monopol na informační toky a už se objevují
   důkazy,že si pohrála s letopočtem – natáhla ho o 1000 let.(Tamanskij – Dějiny
   Říma trochu jinak – nakl.Zakázané vzdělání).Jinak – disproporce mezi
   myšlením lidí a myšlenkou socialismu vedla k problémům,které pamatujeme.
   Nelze naroubovat společnost sociálně o patro vyšší a generace minulé.
   To se nepodařilo,hlavně kvůli demagogii komunistů.I moje babička
   říkala,že za socialismu se žije lépe,jen kdyby ti komouši…….Téze o vývoji
   společnosti po spirále se trošku potvrzuje.A je to důvod k centrálnímu řízení
   společnosti,protože tak by bylo možné vyvažovat rozdíly mezi skoky ve
   vědění a úrovní rozvoje člověka vzdělávacím procesem.

  2. To uz se davno vi ,ze cloveka nezmenis..Akorat se lidi zdeformujou, votrocujou ,
   jak je potreba.
   Na to sou stale dokonalejsi metody..Je jich stale vic…
   Potom otroci ochotne veri a vi , ze otroctvi uz bylo davno zruseny..

 10. Velice zajímavá debata, ale některé argumenty jsou až „příliš tradiční“. Především spekulace s průměrným věkem dožití v minulosti. Při dnešních úvahách je průměrný věk zavádějící, významně ho ovlivňuje vysoká dětská a mladistvá úmrtnost. Významnější je, jakého věku se dožili otcové a dědové.
  Udělal jsem si tabulku dožití mých přímých mužských předků až do 7 pokolení (já jsem 0). Jedná se o 29 osob. Bral jsem v úvahu jen ty u kterých jsem našel matrikový záznam narození a úmrtí. Výsledek nutí k zamyšlení, to ale nechám na vás.
  7. generace, od 1707 68 let
  6. generace, od 1732 69 let a také 2 (79 let) a 3 (78 let) nejstarší
  5. generace, od 1776 59 let při odečtení úmrtí v 32 letech by průměr byl 63 let
  4. generace, od 1802 65 let
  3. generace, od 1839 60 let
  1. a 2. generace, od 1877 60 let
  Průměr je 62 let (je to průměr všech úmrtí)

  Největší skutečný generační rozdíl je 50 let. Jistě to nemusí být průměrný případ, ale měl by nutit k zamyšlení nad „obecně známými fakty“. Ještě bych měl dodat, že nejmladší zemřelý se dožil jen 32 let a nejstarší 80 let.

  1. Generace neni „od narozeni po umrti“ ale „od narozeni po narozeni“ – proto vzdycky existovalo (ted uz ne) vicegeneracni bydleni

  2. Zajímavá studie,toto bychom měli vědět o svých předcích všichni.
   Obdivuji.Kdysi jsem měl myšlenku,že vytvořím rodinnou kroniku,
   ale nějak bylo vždycky něco důležitějšího a prošvihnul jsem pamětníky
   předchozích generací,takže nic.
   Možná to doplňte informacemi o způsobu života,pokud se dochovaly
   záznamy.Je podivné,že se dožití zjevně zkracovalo,i když náročnost
   opatřování potravy a bydlení klesala.

   1. Dobrý nápad, přišel jsem na něj před více než 30 lety. Proto „dělám“ rodopis. Proto pro hlavní předky Praobrazy, tedy životopis zasazený do dobových reálií. Přišel s tím Kristoslav Řičař v Občanské genealogii. Teprve praobraz vysvětluje dávné děje a přináší pochopení života předků. To vše je uloženo v 17 pořadačích A4.
    Co se týká možného zkracování života je nutné vycházet z toho, že se jedná o malý vzorek. A to jsem ještě spojil 1. a 2. generaci. Ve skutečnosti průměr 2. generace byl 52 let (operace se povedla a pacient zemřel) a 1. generace 80 let. Nultá má také 80 za sebou.
    2. a 3. generace měla problémy se stravou, tehdy platilo: tlustý = zdravý.
    Mnoho věcí je jinak než si z dnešního pohledu myslíme a vnímáme.
    Asi jako jsem právě pochopil, že tento systém nebere větší mezery a musí se tečkovat. C´est la vie.

   2. Ja verim tem vyzkumum , ze geniove a vudci osobnosti uz se dnes nerodi a nemuzou ,protoze , driv byly temer vsechny snatky porizeny rodicema , se starsim materialne zajistenym , mentalne vyzralym ,zenichem a manzelem vo 7 let v prumeru..
    To dneska neni ,zadnej genius taky ne a takhle to vysvetlujou..

 11. Asi žiju v docela jiném světě. Vývoj technologií se téměž zastavil a poslední inovace, internet a AI, je jen zlepšením „úředničiny“ a kompilace, odstraněním opakujících se činností, popřípadě vylepšením zábavy (můžu chatovat s kýmkoli na světě), ale o opravdovou technologickou změnu se nejedná. V podstatě žijeme stejně jako na konci 19. století, jen většina populace na úrovni tehdejší elity (teplá voda, dovolené, zdravotní péče, automobil) byť na menší ploše.

  Porodnost nicméně klesá všude kromě Afriky (kde je vrchol krátce před námi) a dá se čekat, že generace Alfa už nebude trpět bytovou nouzí; bytů bude všude dost. Jen málo maníků na jejich opravu, takže lidi zase začnou pořádně makat svépomocí a starci se nebudou bahnit v důchodech, protože je nebude mít kdo opečovat.

  Takže návrat k obvyklému. Ještě něco udělat, aby se vrátila tehdejší morálka. Ale nevím co.

  1. Mimo provoz velkých databází, na většinu „zdeúřední“ výroby lejster by stačil Word 6 na W 3.11. na 486.
   Výsledkem computerizace je zvýšená spotřeba papíru „o ničem“.

   1. Tak.
    Computerizací například lékáren přibylo papírování a zdržování u pokladny.
    Načítáním všeho a všech v té lékárně, přibylo šmírování ze strany státu. Tvoje data, lékárna z řetězce potom někomu střelí, aby tě na prohlížeči otravovala reklama na kloubní přípravky.
    Dřív magistra naškrtla na krabičku 3x denně po jídle a bylo.

    1. Mažte (zakažte) cookies, blokujte reklamy, a máte po problému.

     Ghostery, AdBlock, Minimal Consent, I don’t care about cookies, …

    2. Vidis Teco jakej jses vul konzervovany ? Nebo intousky receno 🙂 jak omezeny pojmovy obzor mas ? Internet mel nesmirny multiplikacny a akceleracni efekt. Predtim kdo se zabyval velmi specialnim problemem, nemel sanci se seznamit s kolegy – nebo i radou zajemcu ze souvisejicich, sousednich oboru. Printova periodika byla omezena jazykove, geograficky, rozsahem, nemoznosti sdileni a vyhledavani. Po vzniku netu kdyz bylo na svete treba jen 10 znalcu retoromanske poezie prvni poloviny 12. stoleti 🙂 tak se mohli rychle dat dokupy a vytvorit do jiste miry kolektivni multiplikovanou znalost. Nemluve o rychlosti takove komunikace, uz jen mailem slo ziskat odpovedi treba za minuty, nikoliv i tydny jako predtim. Kde sa jako jinak vzal ten nesmirny pokrok v technologiich, treba ze ze mechanicke nosice informaci (desky, pasky, filmy, zahy i hdd, atd.) az na vyjimky zmizely za necelou generaci ?

     1. S výměnou informací se dá souhlasit, ale přijde mi, že v bažině internetu je ukryto méně informací, než bylo na mechanických nosičích.
      Akorát se to z balastu těží poněkud pracněji, než když jsem si dříve objednal zahraniční knihu MVS-kou.

      Ne, nejsem staromilec. A právě v té těžbě bude snad AI co platná. 🙂

      1. V rodopisu dal internet možnost všem. Dříve bylo nutné si zajistit nocleh a v SOA pracně hledat napřed v indexech a pak v zápisech. Neskutečná práce. Dnes jsou naskenované dokonce i dobové noviny, pobytové lístky, majetky, vojenské záznamy atd.
       Otevřel se nový a netušený svět.

       1. Ano, v bádání historickém jistě digitalizace zjednodušuje výzkum, ale to je jaksi z hlediska rozvoje technologie k … ničemu. 🙂

       2. Ano strejdo – ale to digitalizovani je jen polovicni krok. Uplny prevrat v historiografii bude az AI zacne nachazet souvislosti v pramenech, jake by clovek nasel jen nahodou. Je snad v lidskych (i kolektivnich) silach si pamatovat miliony udaju a najit pak v od stebei tematicky vzdalenych pramenech jednu jedinou zminku, ktera je uvede do drive netuseneho kontextu ?

     2. Mechanické, magnetické a magnetooptické nosiče zmizely díky kompresním formátům a hlavně :
      Pohodlnost konzumentů, co se nechtěli srát s CD, MD apod., nastartovala úsilí jiných lidí, kteří se rozhodli na téhle pohodlnosti konzumentů, vydělat.
      A jako vždycky je to něco za něco :
      Tak máme sice dynamicky i frekvenčně zmršené, kompresí vykradené, mizerné mp trosky – ale! máme ty trosky za pár milisekund v zařízení. A často i zadarmo, někde šlohnuté.
      Bez nutnosti fyzického nosiče, nebo maximálně s miniaturní fleškou, co pověsíte na klíče.
      Mizerné trosky už nepotřebují velké bedny a silné kvalitní zesilovače. Přehrajem si je v telefonu, nebo přes BT „reproduktor“ v baťohu..
      Něco za něco. Kvalita ustoupila pohodlnosti. Netřeba souhlasit.

      Když vidím kompresí dojebané skeny starých moudrých knih, je mi to líto i u technických dokumentů. Proč by nemohl být například „Korán“ hifistů, Smetanova Praktická elektroakustika, zachována v původní podobě?
      Oni argumentují tím, že důležitý je prý ten obsah, ne jeho původní forma a že nevadí ani změněné písmo.
      Na tohle mám jiný názor, který se neslučuje s výše uvedeným.
      Zvlášť u fotek a obrázků ve starých knihách, též zmršených kompresí dat, někdy až do karikatury původní grafiky.
      Se skenery zase pracují jen lidé, do skenovacích automatů vkládají knihy lidé, skenovací program obsluhují lidé. Furt je to o lidech a jejich vůli, udělat něco dobře.
      Vím, že veřejnost už málokdy ucítí typickou vůni staré knížky, starého papíru, klihu z poctivé vazby, nebo vůni starých časopisů. Sám si toho dopřávám, místa mám dost a podmínky dobré. Ale uznávám, že každý to nemá.
      Moderní, nové knihy odporně smrdí po petroleji, obsah často stojí za prd, protože kvalitu a ryze odborné informace, je prý potřeba dobře zaplatit. No dobrá…
      Ale aspoň ty skeny starých tisků mohli zachovat v původní podobě. Dnes už místo v úložišti knihovny nestojí takový ranec, jako dřív.

      1. S tou hudbou to je fakt – mp3 a všechny komprese obecně „ořezávají“ tak, aby vyšel požadovaný datový tok, resp. velikost souboru …. což má vliv na přenos po internetu. Má-li někdo kvalitní aparaturu, pak rozdíl pozná okamžitě při zesílení. Zkušenost říká, že použitelný je datový tok 320 kb/s nebo nejlépe samozřejmě bezztrátový flac 🙂

      2. Dnes dokážeme spolehlivě číst středověké knihy a starověké papyry. Jsem docela zvědav, kdo za 50 let dokáže přečíst data ze současných USB flešek (CD, DVD, ….). Už teď je problém přečíst data z disket nebo magnetických pásků.

   2. Otázka je, jestli přibyla legislativa kvůli snadnějším lejstrům a jejich generování, nebo naopak (z pohledu uživatele je to lhostejné), ale zpracovávat administrativu větší živnosti v licencovaném oboru bez účetního programu a excelu s VBA bych tedy nechtěl. 🙂

  2. Pokud se týče africké porodnosti , k obratu se , možná ,schyluje. Podle Jaroslava Petra
   (přednáška na youtube ) je 40 % populace Afriky neplodných z důvodu prodělaných a neléčených chorob sexuálně přenosných.

   1. Taky očkování proti tetanu (firmy z USA) zavinily neplodnost cca 8 miliónů žen
    a to bylo prokázáno.A právě big farma se dopouští v Africe těch nejhorších
    zvěrstev,alespoň podle kusých hrůzostrašných a rychle smazaných informací.
    Proto tak Afrika žene kolonizátory klackem.

  3. “ Vývoj technologií se téměž zastavil …“. Těžko s Vámi polemizovat, když „téměř“ je otázka míry. Ale úroveň poznání a jeho aplikace v přírodních, technických, zemědělských aj. vědách v souladu se Zákonem času akceleruje. Nové materiály, nové technologie, nové molekuly, … A když něco akceleruje, zastavuje se to velmi těžko. Je potřeba jen synoptický nadhled.
   Se zbytkem vcelku souhlas.

   1. Ani nadhled (třeba synoptický) mi nedovoluje nevidět, že rozvoj poznání naopak zpomaluje. Poslední kvalitativní změnou je ten internet; a to už je dost starý vynález. Vše ostatní jsou jen drobná vylepšení a rozšíření na větší procento populace.

    Proti 19. století je to zpomalení rozvoje, tedy decelerace (bez ohledu na zákon času, ať už je to cokoliv). Nechci tvrdit, že vše už bylo vynalezeno, ale projevuje se to i na scifi; takový Jules Verne předpovídal mnohem více vymožeností než dnešní autoři. A dost se mu toho splnilo.

    1. Připusťte si myšlenku,že se objem poznání velmi zrychluje,
     ale my bezvýznamní o něm prostě nevíme,a taky nemáme
     mozkovou kapacitu na přijmutí všech novinek.Takoví jedinci,
     jako byli Erasmus Roterdamský nebo náš J.A.Komenský,
     kteří byli označováni termínem „polyhistor“což mělo znamenat,
     že ovládali všechno aktuální vědění,jsou dnes naprosto
     neprovozovatelní.Na zvládnutí jednoho segmentu oboru je
     třeba několik nadprůměrných mozků.Spolu s databázemi atd…

 12. Co bude následovat, co bude dál? Nekončí epocha Anglosasů, končí epocha společenských uspořádání posledních 200 let, která potřebovala masy poddaných. Hlavním nástrojem depopulace je technologický pokrok. Hloupé a blahobytem zlenivělé masy vymřou samy. Bude stačit 100-150 let a tento svět bude od většiny lidstva očištěn. Fáze zkázy Calhounova experimentu již započala. Můžete si ťukat na čelo, ale to je tak všechno, co proti tomu můžete dělat.

  V našem státě, založeném dávnými podporovateli Ukrajiny, britským agentem Thomasem Georgem Mardsenem a haličskými souvěrci, dojde k integraci s ukrajinským živlem a k prohloubení praktik, které můžeme pozorovat právě na Ukrajině. Aktuálně se v ČR chystá daňová revoluce, proti které byla ta hadráková úplný hadr. Po důchodcích jsou na řadě předdůchodci, kteří se naivně domnívají, že jako nejmajetnější skupině obyvatel se jich okradení SPOLU lupiči týkat nebude. Bude, a nestačí jim fantazie na to, jak.

  Nejschopnější dvojice ministrů, Síkela a Stanjura, se totiž nefláká a maká. Síkela loni prosadil do čela Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje, generálního ředitele Heimstaden Czech, švédského pronajímatele bývalých více jak 42 tisíc Bakalových bytů. Ostatně v představenstvu Svazu jsou další esa, jako např. aspenista Radek Špicar. Jejich komplic Stanjura v čele Ministerstva financí zařídil zpracování nového návrhu zákona o účetnictví a s tím spojených změn dalších zákonů, včetně zákona o daních z příjmů, viz https://odok.cz/portal/veklep/material/KORND5SBAVSH/

  Kdo zná tristní situaci na finančních úřadech, možná si klade otázku, jak to mladé úřednické sněhové vločky v toxickém a fluktuačním prostředí zvládnou. Snadno, nikdo se nic nebude muset učit. Vykonavateli nových daňových předpisů totiž nebudou ani staří praktici, ani mladí negramoti, ale uvedeným duem ministrů S&S protlačovaná umělá inteligence. Protože drtivá většina lidí, včetně tzv. alternativců a dezolátů, se o nic nezajímá a současné vládě se posmívá, že je to banda neschopných debilů, čeká je velké probuzení. Až se probudí, přivítá je jitro oligarchů.

  1. Kdepak Calhoun.
   Coudenhove-Kalergi. Jednak to propracoval do děsivých detailů a jednak to vypracoval o lidech pro lidi.
   Calhoun jen použil poznatky o chování nuceně koncentrovaných lidí z WWII a experimentoval jen na myších tam, kde už dávno bylo odexperimentováno na lidech.

   1. Občan
    V ulici (a sousedních )splňují Kalergiho kriteria: hnědá barva kůže , IQ odpovídá teplotě ve Fahrenheitově stupnici, ale nepracují, někteří pracují jako tipaři, jiní jako výkonní ,,umělci“ se zapojením školních dětí do vykradení bytu za přítomnosti
    majitele(použijete proti takovým agresorům adekvátní prostředky ,např.použijete proti dítěti nůž?), jen Kalergiho představy to někudy míjí. Kradou léky na předpis
    (cena na volném trhu 10 korun za tabletu), Policie se na to po hodině telefonem zeptá, zda je v domě někdo oprávněn takové léky držet, ale když zjistí,k že jste to vy, léky jim ponechá. O fotografii ,,umělce“ z ulice nemá policie zájem, protože ,,stojí na veřejném místě “ (stojí před vchodem, uvnitř kradou pouze děti).

  2. Kopelmane, davas tady vizi dystopicke spolecnosti jako z Orwella. Tak muze fungovat jen kdyz zustane opravdu mala cast dnesni populace – ve ktere se vsichni budou mit dobre. Pokud zustane fyzicky zachovana zhruba dnesni populace, tak to neklapne . Proc : Odpovim ti slovy Winstona Smitha z 1984, kdyz ho mucili : „Selze vam to. nevim na cem a kdy, ale selze.“

   1. „Budoucnost je v prolétech. Po dnešním dobrodružství v prolétské čtvrti, nevím zatím přesně proč, ale jsem si tím jist. Ti prostí lidé si pamatují svobodnou společnost.“
    © G. Orwell – 1984

  3. Děsivá, nicméně ne nemožná varianta. Vzhledem k tomu, co a jak představuje současná demolice , i z velké části pravděpodobné… U této smečky jeden musí počítat se vším, a otázka „funkčnosti“ může mít vícero odpovědí – záleží jen na úhlu pohledu, skutečném cíli, a časovém horizontu.

  4. Když se podíváme na euro-atlantickou civilizaci,tak dominantním jevem
   její existence je LEŽ !!!A lež má krátké nohy,takže dál už nedojde.
   Proto Západ chcípá,a nemá šanci.Už mu nelze věřit,ať říká nebo
   dělá cokoliv.

   1. ad David Dvořák (15:07)
    „Ve zkratce se dá říct, že je podezření, že v tom Švajcu bylo ústřední velení celé operace …“
    No asi né přímo velení, ale rozhodně tam dlela nezanedbatelná část kasiček velících plánovačů operace.
    A ke kasičkám šéfů se nečuchá. To je fuj, Azore! Teda vlastně Adolfe…

    1. Nebál bych se říci převážná, většinová až drtivá většina oněch štědrých kasiček. Sbíhaly se tam investiční nitky ( pokud to tak lze vyjádřit ) odevšaď… Dnes se v mnoha oblastech pouze vrací Evropa zpět ke své původní podobě, pokud se díky demografickým změnám v mnoha státech dá ještě o Evropě vůbec hovořit…

     1. Dokonce po válce vypuknul skandál,když se švýcarské banky
      ujaly dědictví po obětech holokaustu a vyrojila se myšlenka,
      že majitelé účtů s rodinami neumřeli náhodou….

  1. Že by se na něj mohli zlobit Schiffové, Warburgové, Leemanové, Mojžíšové, Morganové, Rothschildové, Rockefellerové a spol.?

  2. Přece nepřepadne vlastní banku. Hitler (jeho hospodářští odborníci) nebyl hlupák. Věděl, že zlato, peníze jsou jen prostředkem. Pro svou expanzi potřeboval přímo ovládnot zdroje. Ne jen kupovat produkci od jiných a být na nich obchodně závislý jako například Japonsko na dodávkách ropy z USA.
   Pro svou expanzi potřeboval zdroje, ty získával expanzí…. Viz „Ferda Mravenec v cizích službách.“ Střevlík.

   K článku.
   „Anglosasové“… USA nejsou schopni vojenskou silou ovládat světové zdroje, ani si vynutit jejich zpřístupnění. Na jejich obsazení nemají moc, nemají kým je obsadit. Doba, kdy mocnost byla schopna obsadit kontinent je pryč. Jsou schopni je jen poškozovat a ničit. Viz Nord Stream II. Vést lokální války s omezemými pozemními operacemi, především prostřednictvím jiných. Viz Ukrajina. Na válku jako v Korei a ve Vietnamu nemají. Ostatně jak tam skončili? Ani na války rozsahu „Pouštní bouře.“
   Nynější Velká Britanie už nemá kapacitu na válku jako byla Falklandská. Ta byla poslední úspěšnou válkou „britského impéria“.

  3. protože rotschildova parta financovala hitlera, aby zničil CCCP, a kromě londýna bylo i švýcarsko jednou z bašt těchto objednavatelů/zadavatelů

 13. Konecne jeden chytrej tady spomenul alespon par slovy roli umele inteligence. Ale prave ta bude klicova pri promene spolecnosti. Zatim to vidi jen malo lidi. Prikladu na takovou „nejasnozrivost“ je v dejinach dost. Treba kdyz objevitele elektromagneticke indukce Faradaye navstivil v jeho laboratori v 1837 tehdejsi britsky premier, ptal se ho k cemu to bude uzitecne. Dostal odpoved : „To nevim sire, ale jsem si jist ze vase vlada to jednou zdani.“ 🙂 A kde bychom dneska byli bez elektromotoru, transformatoru, atd. ? Jeden z nasich nejlepsich odborniku na AI, dr. Romportl, se vyjadruje spise opatrne – a i on rekl nedavno, ze prvni prototypy tzv. obecne umele inteligence, cili schopne resit libovolnou ulohu vlastnim uvazovanim, se daji cekat kolem roku 2030. Fanfaron Elon Musk dokonce mluvi o konci pristiho roku 🙂 A tim se zmeni kompletne vyrobne – ekonomicke vztahy, a tim nutne i politicke. Dojde k nepredvidatelnym objevum i ve spolecenskych vedach. Treba uz jenom digitalizaci zameckych a klasternich knihoven, matrik, apod. a jejich zpracovanim pomoci AI – budeme oci otevirat co jsme dosud nevedeli. Co kdyz je treba slovensky narodni buditel Ludovit Stur nemanzelsky syn kanclere Metternicha ? 😀 Ono se treba rikalo ze i slovensky politik Jan Carnogursky je nemanzelskym synem Gustava Husaka, kvuli napadne podobe, az se musel proti tomu verejne ohrazovat 🙂 Ta teorie zrychlujicich se vln poznani je spravna – ale ted se zahy „zhusti“ diky AI ty „vlny „do jednoho bodu – singularity. A co je za ni, to si nikdo netroufa odhadnout, protoze se to rovna navsteve ufounu na Zemi…

  1. Hulváthe, jenže příroda má takové zvláštní brzdy, o kterých toho moc nevíme.
   Třeba: Jak dlouho jsme už jen krůček od fúzního reaktoru?Za rok, za dva roky slyším už snad třicet let.

   1. Kocoure, vědomí brzd mi nedělá dobře. Přirozené omezení druhu Homo. Vím víc než mi je prospěšné. Daň za zvědavost. Řekněme, že ještě před více než sto lety, mimořádně nadaní byli schopni obsáhnout veškeré vzdělání. V dobře vybavené dílně vyrobit cokoli na tamní úrovni špičkové technologie. Žárovku, eletronku. V čase jedné, dvou generací, v bylo mo případě dostatku potřebných zdrojů bylo možno obnovit základy celé technologické civolizace na té úrovni.
    Nyní? Nehledě na to, že kdysi dostupné zdroje surovin zde již nejsou. Mikroobvod s miliaradami hradel? Ani navrhnout. Čím dál tím méně lidí víc ví. Pyramida vědění je velmi strmá. Nastavený čas lze získat kyborgizací. Čí? Další pyramida. V různé míře kyborgizovaných, zasíťovaných a degenerujících. Na spodku, či mimo, „přírodní divoši“. O fůzní elektrárnu nejde, v případě poptávky by byla v provozu. Tak jako expanze do kosmu.

    1. A když ty kyborgy a všecky paměti vypneš, co zbyde? Knížky už lidi vyházeli a k naskenovanému se nedostaneš.
     Leda tak základ vratného obousměrného čítače s nulováním, co bych ještě namaloval z hlavy.
     Ale potřebuju k němu 74193, 7400 či 555 a jednu 7474, což už taková sranda není, protože ty jsou taky všecky vyházený. Možná už jsou vyházený i 400x.
     Děcka si hrajou s arduinama namísto toho, aby se základními obvody vymýšleli „své vlastní“ a tak sama došla k poznání, kudy jo a kudy už neee. Stejně tak v nf – dnes je to D-blackbox se 6 vývody, se kterým neuděláš nic, než zesílíš. Nebo zešílíš, nudou..

     Nebo namísto toho obousměrného čítače, použít dvojitý sčot. Výsledek bude stejný. 😀

  2. Ta umělá inteligence má problém v tom, že není umělá. Ona v podstatě vybírá z před-naprogramovaných možností. její výhoda je v tom, že můžete zadat nesmírné množství podmínek a navazujících rozhodnutí – ale i tohle není nekonečné. Netuším jaký je aktuální stav, ale propočítat všechny varianty v šachu tuším zatím není v možnostech ani toho nejvýkonnějšího počítače … ale možná, že už to je jinak.
   No a otázka pro zvědavé – kdo programuje ty možnosti a podmínky rozhodování? … ano správně, člověk. A tedy druhý abstraktní dotaz – kdyby AI programovali Dozimetři a DvouSvetry … zařadili by do možnosti k rozhodování i řešení jim nevyhovující? …. něco mi říká, že správná odpověď by byla ve stylu, že tohle programovat by byla podpora proruských narativů…. 🙂

   1. To, že má svého stvořitele, člověka, neznamená, že by nemohla být schopna sebereprodukce a sebeprogranování. Zatím na základě vůle a nezbytného intelektu a asistence člověka. Zatím je v prenatálním stadiu. Závislá na člověku. Zatím.

    1. Pořád to ale bude kombinace toho, co zadal člověk … přestože se např. použije výsledek dvou možností, které zadal člověk.
     Člověk nemůže zadat nemyslitelné – ve smyslu, že to neví, že zadá něco co neví, nezná. Vždy bude zadávat něco co zná, slyšel o tom, viděl to, četl o tom … nebo kombinace a následný výsledek tohoto.

     1. Ono je to, v nějaké míře i ve výrobě. O základní ideu. Příkladmo mobility, komunikace. Inovace. V některé kultuře vymýšlení nového je považováno za projev neúcty k bohům, předkům, nadřízeným, vládnoucím, božským principům.
      Vymýšlení nového vyžaduje rebelského ducha. Avšak současně kázeň nutnou k uskutečnění. Extrémy jsou kontraproduktivní. Nejde jen o to, příkladmo vyrobit mobilní telefon, jde o představu mobilního telefonu. Že na dálku by každý mohl mluvit s každým. Nejen mluvit, ale i domluvit se. Internet. V kultuře příkladmo orientální despocie velmi těžko stravitelné. Příkladmo v Severní Korei. Ale i jinde. Nemusíme daleko, že…
      Jenže otevřené dveře jde obtížně zavřít.

      1. Alternativa k mobilu – rozvinout mozek tak,aby se s druhým
       mozkem spojil přímo a vyměnili si informace.Nebo se vám nikdy
       nestalo,že víte,že vám někdo zavolá právě teď,a on skutečně
       během okamžiku zazvoní mobil s jeho číslem?Společná
       myšlenka – stává se manželům asi často……nebo se pletu?
       Elektronika je na bázi křemíku.Uhlík má ale asi 3x energeticky
       pevnější vazbu mezi atomy…….takže proto není život křemíkový
       ale je uhlíkový.Benzenové jádro vede k šestkové soustavě……
       nebo k devítkové s dvojnými vazbami??O umělé inteligenci se
       dost píše,ale jsou to v podstatě adaptivní systémy se zpětnými
       vazbami s vyhodnocením podle zadaných kriterií.Dokud umělá
       inteligence nevytvoří něco co není a k čemu nelze dospět
       extrapolací,je to jen sluha s vyšším pracovním úsilím.

       1. Už jsem o tom mnohokrát psal.
        Podmínka, aby skutečná AI měla něco jako invenci, schopnost vymýšlet zatím neznámé, cestami dosud neprozkoumatelnými je jednoduchá.
        AI si jednou (doufám, že ne tak brzy) uvědomí sama sebe. A to bude asi konec lidstva. Protože se člověk stane nepotřebným. Zkoumal jsem to už několikrát na svém blogu.

        Do vyhledávače nahoře vepište AI. Vypadnou články o tomhle tématu

        1. Milý Starý kocoure,taky nejsem nejmladší.A budu klást
         protivné otázky.Co znamená …uvědomí sama sebe…?
         Chtělo by to definici.Podobně jako…cestování časem….
         Nikdo není schopen vyslovit definici času,a když se mu to
         podaří,zjistí,že cestování časem je Hollywood….podobně
         jako přistání na Měsíci.Napadlo mě,že při každé diskusi je dobré
         všechno zapisovat,aby tok myšlenek směřoval spíš k cíli
         než k objemu.Tedy při ústní diskusi,tady je to samozřejmé.
         Ale zase nelze diskutovat v potřebném rozsahu.Taky do dobrých
         úvah občas vstoupí někdo,kdo nepřispívá….Tato diskuse mě
         překvapila svojí formou….takto si ji nějak představuji,i když se mnou
         někdo nesouhlasí.

    2. Schumacher je tady nejchytrejsi – a to nemam rad lidi temer stejne chytre jako ja ! 😀 Zapskly geront Teco by mel mlcet a byt tak povazovan alespon opticky za filosofa 😀 K sachu : Sach je matematicky vzato, deterministicky system s konecne velkym stavovym prostorem. Jeho algorytmizace je jiz plne vyresena a pocitace, i klasicke, bez AI, clovek vzdy porazi. K „brzdam“ : Zadne nejsou, jen nevidime zakonite nove kvality systemu v univerzu vedeni – uvidime je az kdyz se objevi. Treba existuji priklady numerickych rozvoju, ktere dlouho v nejake sve vlastnosti konverguji, zdal by se naprosto logicke ze to tak musi byt bez ohledu na velikost souboru – ale kdyz dosahnou urcite mezni velikosti – nahle „preskoci“. Zcela neintuitivne a prekvapive. Netusime zda AI nedoshane podobneho mezniku pri urcite urovni slozitosti. Obecne se treba tvrdi ze jedine clovek je schopen abstrektniho, planoviteho jednani. Ale v prirode pozorujeme prekvapive priklady vysoke abstrakce i treba u hmyzu, kde by se to necekalo, kde mozek je v porovneni s lidskym a vlastne i de superpocitacem, velmi jednoduchy. Treba mravenci jako kolektivni entita ve smyslu e pluribus unum, nebo i jednotlive entity. Cetl jsem treba velice zajimavou prihodu pozorovani jak velka osa jeden den jen obletla obrovskeho pavouka a nezautocila. Pozorovatel to pochopil az pristi den, kdyz pozoroval jejich smrtelny souboj, kde ho osa ochomila. Den predtim byl moc daleko od jejiho hnizda a nebyl by ji k nicemu – pockala si az prileze do prihodne polohy… Takze AI – priroda – ma v zaloze necekana prikvapeni a nejlepsi z nas je uz vidi v mlze na obzoru…

     1. Tak. Tam kde vidíme jako jednotlivé entity jejich členy, příkladmo mravence, nevidíme, že entitou je jejich organizované společenství.
      Tak i člověka a jeho společenství. Obrazně, jako bychom neviděli člověka, ale jen některou jeho buňku, či soubor buněk tvořící orgán.
      Třebaže člověk je jediným známým tvorem, který si nejvíce uvědomuje sám sebe, vědomě mění svět kolem sebe a navíc se o tom vykecává.

      …Mívám záchvaty „geniality“ abych vzápětí upadl do hluboké deprese co že jsem to za blba. Naposled přičinlivě tak fest dotáhl unašeč rozbrusky, že nemohl povolit. Já vůl… Tak se mi to střídá. A navíc, …..“teď, právě teď tu byl, právě odešel…“ Včera, dnes, zítra….

      1. Mystik,dle vlastniho priznani..Ty ale nepracujou..
       Duch nemuze ,se zjevi a potom ,zase se nezjevi…
       Alee vazne..
       Zacit se zhodnocenim neceho , zacne se vod vseobecnosti do mensich skutecnosti a faktu.
       Potom spek a kulace , co z toho muze a nemuze bejt.Az nakonec.

       Takze mame zatim fakt , vsecko novy ukradnou a pouzijou proti nam..
       Co potom uz pro ne neslouzi, zahodi.
       Zadarmo energii tu driv potlacili ,pac zisky..
       Ted je pouzita i ta nepretelska ruska , ze spini vzduch.
       Atomova se v Raichu totalne vodstrani..Milujou nejvic to totalni .
       Co udelaji s UI. Chteji ovladnout totalne svet ,jako vobvykle.
       Ted jak to provadeji. Bohaci daji miliardy a vedci zaridi dalsi.
       Jako obvykle organizace a vedeni UI pro bohace dostanou jejich manageri , ktery organizujou vedce,vyzkumy ,material a co je treba…

       Ted vedec a nebo manazer , /psychopat ,ty se vloudeji vsude a snadno/, muzou neco dokonce udelat proti bohacovi , kterej
       nerozumi a tak nevi .. muze bejt ukrivdenej a se pomsti.
       UI ovlada napr. vyzivu a ted nebude. Ani pro bohace..
       UI je nastavena, nechce a brani se oprave. S pomoci svych schopnosti , kdo potom vyhraje.
       Nebo se jen poroucha ,uz zabila v Japonsku hodne pracujicich
       v jedny hale..Muze jinde a jindy ? Kdykoliv bez povsimu skodit?
       Asi tak..Neni mozny nic brzy vedet , jenom, ze je na nas..
       Cim vic a vsechno bude ovladat, tim vetsi moznosti a vetsi a nepredvidany katastrofy..

     2. Příroda nemá s AI nic společného.
      Nečekaná překvapení mohou přijít od přírody, ale ne od AI, stvořené a řízené člověkem.

      Když to neumíš srozumitelně podat česky, tak piš slovensky.
      My ti ve spisovné slovenštině budeme rozumět líp, sople 😀

      1. My Čechoslováci si rozumíme bez obtíží. Měl jsi dost času zvládnout Babišovštinu tak jako my Husákovštinu. Ostatně, lačný po obsahu nenbazíruje tak po formě.

      2. „Vo co gou !!! „, mas v clanku. Jinej neumetel, ti nevadi???

       UI se ma zavadet, ale jenom instalovat ,ale je vod toho , aby vsechny funkce ridila ,organizovala a provadela sama s robotama…Teco, keco..
       Mas doma automatickou pracku? Priklad UI.
       Tak ta UI pracka , bude potom , ze jen zahodis spinavy pradlo,vona to sebere vodveze nekam ,tak to vypere ususi vrati na misto.
       A este ti prikaze aby si spinavy pradlo ze sebe sundal ,nebo te svlikne, atd.
       Pac ty sam nemuzes vedet, presne , kdy je spinavy..Nebo tak..

     3. Pro jistotu mám rád, když mám po ruce vypínač. Případně možnost tu“ inteligenci“ vytáhnout ze zásuvky. Občas i to jsem potřeboval, když nepomohl „tvrdý reset“. Jednou i ze základní desky vyndat baterku.
      A nejen nyní, ale i v budoucnu, takhle „inteligence“ se, obrazně, bez člověka se šroubovánkem neobejde. A člověk by měl dbát na to, aby se něho neobešla.
      AI ještě dlouho nedostihne člověka v předstvivosti.
      V tom jsem optimista.

       1. Co to je ta nepredstizitelna predstavivost ?
        Kdyz funkce systemu se vsema moznostma je predem vodhadnutelna. Vyzkum moznosti vod tech beznych do mene se vyskytujicich ..
        Roboti UI zabijeli v Japonsku. I tomu se da brzy predem zabranit…
        Muzou ty naprogramovany funkce zacit propojovat ,
        tak dlouho, az vytvori neco novyho ..
        Mechanickyma a trilionovejma komunikacema a synapsema /krizovatkama / jako je to v mozku….Nebo tak.
        Se to neda vedet..

  3. K umělé inteligenci.
   Do 80. let minulého století se k umělé inteligenci přistupovalo jako k dítěti – naučímeji rozpoznávat jednotlivé věci, tak jako se to učí malé dítě – to je pejsek, to je stůl, to je máma – a pak budeme postupovat stejně jako s malým dítětem. Aby si uvědomila, že ke stolu patří židle, že u stolu jíme a pracujeme. Výsledky mizerné. Pak se na základě růstu rychlosti zpracování dat a růstu dostupné paměti pro uložení dat zvolil přístup založený na analýze syntaxe jazyka a máme tu dnes papoušky, kterým se říká vznešeně Chatboty. Na základě slov, které použijete v otázce, dostanete odpověď. Tu, která má nejvyšší % výskytu v nastudovaných materiálech.
   První otázka – které materiály byly umělé inteligenci dodány k nastudování? jak byla ověřována jejich pravdivost? Je přece rozdíl, když pro teorii relativity umělé inteligenci předložíte k nastudování dílo Einsteina nebo článek z popularizačního časopisu pro školáky. Můžete dát oba, ale nějak musíte klasifikovat kvalitu dané informace.
   Druhá otázka – jaké algoritmy byly použity pro zpracování daných materiálů? Bylo použito nějaké veto – např. vyskytne-li se v textu slovo negr , materiál zahoď.
   Třetí otázka – jaké algoritmy jsou používány pro vyhledávání odpovědí? Pokud formulujete otázku spisovným jazykem a potom tutéž hovorovým, nemusíte dostat zpět stejnou informaci.
   Současná umělá inteligence je prostě jen zprůměrovaný výstup toho, co do ní bylo vloženo. Takže to, co dostanete se dá označit slovem plagiát.

   1. U nějakých prvních verzí, o kterých se psalo před pár lety, zřejmě ideologické, sexistické a rasově nevhodné materiály nezahodili.
    A co čert nechtěl – museli to vyškubnout ze zásuvky, páč to projevovalo rasistické sklony a flirtovalo to s tazatelkou! Četl jsem o tom článek na Techmagazínu.
    Furt je to jen o tom, co do toho vloží člověk. Ať už to budou texty, dílčí informace, nebo celé špičkové grafické a jiné programy.
    A stejně mají krásná Emily Pellegrini i Milla Sofia nedostatky, které by díky „dokonalým“ programům mít rozhodně neměly..
    Tahle je opravdu překrásná, ale nesmí vadit šest prstů :
    https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/milla-sofia-virtualni-imfluencerka-finsko-instagram-tiktok-twitter.A230726_101545_eko-zahranicni_jadv

   2. „Současná umělá inteligence je prostě jen zprůměrovaný výstup toho, co do ní bylo vloženo. Takže to, co dostanete se dá označit slovem plagiát.“ Velmi trefné.
    Zadal jsem několika AI otázku: lze připravit ve vodném roztoku bezvodý fluorid železitý? Odpověď nelze, protože bla bla. To stejné bude tvrdit nemalé množství profesorů anorg. chemie. Realita je, že lze. Podstata řešení je stejná, jako když připravujete sodu bicarbonu foukáním CO2 do roztoku solanky.

   3. Souhlasím,jak už jsem napsal jinde,jsou to dynamické systémy se zpětnou
    vazbou s vyhodnocením …..tedy s diagnostikou nového stavu.Ale nic
    nového,všechno vznikne extrapolací a vyhodnocením dat.Možná by to
    chtělo opravdu dobrou definici inteligence – umělé i přirozené.

    1. Zatim sme rasisti pro inteligenty , nevzali sme do statu jeste zadnyho islamskyho uprchlika , kterej nema pred cim prchat …Starosti vo UI ,budou predcasny..

  4. ad Hulvath (14:14)
   Projevujete se sice jako nadšený vizionář a odborník, ale Vaše nadšení mi přijde maličko naivistické.
   Proč? Protože:
   1/ AI vždy bude limitována představivostí programátora algoritmů, takže bude dost jednostranně sterilní.
   2/ Bude vždy limitována přednastavenými politicko-cenzorními bariérami, takže z ní MUSEJÍ padat pouze jednostranně sterilní hovna. (Součást vstupních limit – bez toho šéfové divadla svět NIKDY nepovolí masové nasazení. NELZE dopustit.)
   3/ Nikdy se z podstaty ani nepřiblíží hustotě A ZÁROVEŇ komplexitě informačních toků byť jediné „blbé“ živé buňky, natož vyššího organismu, takže to vždy bude vždy jen trošku obsáhlejší okresní knihovna jednostranně sterilních hoven.
   4/ Tramtadadá – co vše výše uvedené vůbec, ale vůbec neznamená:
   a/ že se AI občas/často/dříve či později, nakonec ale vždy (nehodící se škrtněte) nezblázní a nezačne děsivě škodit zcela mimo kontrolu svých stvořitelů a uživatelů. Naopak si na to můžete s jistotou vsadit. (Čím složitější bazmek, tím v čase poruchovější, protože entropie…)
   b/ že AI nebude zcela ZÁMĚRNĚ zneužita zadavateli jejího vývoje proti vám. Apriorní součást technického zadání. Na to sázkové kanceláře ani nebudou vypisovat kurzy. Na zítřejší rozednění taky nevypisují…

   1. Bratre, budiz vam ke cti ze se alespon pokousite o vecnou polemiku misto neartikulovanych vykriku jako vetsina lidi, podvedome se bojicich AI 🙂 Ale jste zcela vedle. Viz dalsi moje prispevky, prectete si je. AI ceka na BRZKE zasadni HW kroky jako univerzalni kvantovy pocitac – realny do 2030, nebo fotonicke pocitace s temer stejnymi moznostmi, na kterych velice kuti treba cinane. Nebo uplne postaci kdyz genialni Slovak dr. Danilak pristi rok opravdu dotahne do vyroby svuj procesor Tachyum. A videl jste uz fotky substratu velkeho jako LP deska, kde jsou na jednom „cipu“ udelane AI procesory ? Ceka nas neintuitivni, exponencialni vyvoj. Vy se na to divate jako mnozi vasi predchudci v dejinach – kteri byli treba dobry ve svem oboru, ale chybel jim vetsi pojmovy obzor. Kniha The Coming Wave (Přicházející vlna) důrazně a srozumitelně popisuje to, co se stane. Umělá inteligence, tvrdí Suleyman, dramaticky sníží cenu dosažení jakéhokoli cíle. Její ohromující schopnosti ušetřit práci a řešit problémy budou dostupné levně a každému, kdo je bude chtít využít. Nazývá to „prudce klesající cenou výkonu“. Jestliže knihtisk umožnil obyčejným lidem vlastnit knihy a křemíkový čip dal počítač do každé domácnosti, umělá inteligence zdemokratizuje prosté dělání věcí. https://www.blisty.cz/art/HYPERLINK „https://www.blisty.cz/art/114991-doufam-ze-se-mylim-spoluzakladatel-spolecnosti-deepmind-pise-o-tom-jak-umela-inteligence-hrozi-zmenit-zivot-jak-ho-zname.html“114991HYPERLINK „https://www.blisty.cz/art/114991-doufam-ze-se-mylim-spoluzakladatel-spolecnosti-deepmind-pise-o-tom-jak-umela-inteligence-hrozi-zmenit-zivot-jak-ho-zname.html“-doufam-ze-se-mylim-spoluzakladatel-spolecnosti-deepmind-pise-o-tom-jak-umela-inteligence-hrozi-zmenit-zivot-jak-ho-zname.html

     1. ad Hulvath (19:23)
      děkuji za odkaz, bratře Hulváte. Čte se to tak ne? 😉
      Nepočítám se za zcela nedohlédnuvšího horizontů IT + AI vývoje. To, co máte na mysli (kvalitativní skoky nadlimitních kvant, samoučení, více-řádové navýšení výpočetních kapacit s nástupem kvantových / fotonických compů) kapíruju už delší dobu.
      Schází mi ale v té skládačce pár puzzlí.
      A/ Odpovídající kvalitativní skok periferií, které budou dělat CO? 3D tiskárny budou tisknout 3D tiskárny, abych si vytiskl rohlík? Nebo rovnou domácí továrnu na raketové motory? To souvisí s tím, co jsem mj. měl na mysli pod bodem 3/ ve svém příspěvku výše.
      B/ Ano, znásobíme stávající výpočetní / výrobní kapacity, ale nedokážeme zefektivnit SEBE. Jestliže znásobíme („zdemokratizujeme“) dostupnost možností HI-tech vrtatání do všeho kolem sebe, obávám se, že to biosféra už nedá.
      C/ Pirátským fušováním do CRISPRu a biotechnologií vůbec se to taky moc nevylepší, leda o frankensteinovská monstra. Ničit (s dobrými úmysly, samozřejmě) je asi o 10 řádů jednodušší než laskavě a s citem k celku tvořit.
      Na minulém příspěvku bych zrevidoval možná tak bod 1/, ale i tam si nejsem jist.

      PŘÍKLAD: Shodou okolností jsem zcela okrajově podporoval (neúspěšný) projekt automatizovaného rozpoznávání prázdných obalů v logistickém velkoskladu. Zadáním bylo, aby automatizovaná kamerová hlava s vysokým rozlišením a s AI, namontovaná na střeše VZV dokázala rozpoznat druh prázdného obalu (z několika set druhů v asi 15ti zcela odlišných kategoriích). Obaly ve stozích na place. Plus spočítat počet kusů od každého druhu obalu. Po lidsku se tomu říká „udělat inventuru“. Po asi třech letech vývoje odpískáno s velkou nulou. Chyběla totiž KOMPLEXITA PERIFERIÍ, kterou průměrný exemplář Homo Sapiens i v HW polovičního invalidy a SW s IQ 85, s průměrnými pracovními zkušenostmi disponuje zcela běžně. AI to sama o sobě nezachránila a nezachránil by to ani super-hyper-fotonicko-kvantově-ubicelulární počítač šesté generace. Spousty těch obalů se podobaly jiným spoustám obalů, jen to chtělo spousty dalších (i multisenzorických a manipulaci vyžadujících) informací, kterým se říká třeba „mazácké zkušenosti“. (Respektive, ono by to nakonec všechno samozřejmě šlo zalgoritmizovat, ale ten systém by stál asi pět miliard, VZV by musel vozit doplňkový generátor ele a s každým nový druhem obalu by musel napřed komplexně pracovat implementační tým. Nové obaly byly cca 2 – 4 týdně.

      A člověk by řekl „blbá inventura“, co je na tom za vědu, že?

      1. Opet bratre zapominate myslet systemove. Ted se hlouba treba o prodlouzeni zivotnosti jinak funkcnich satelitu, zejmena geostacionarnich tak, ze prileti k nim modul s novym pohonem a orientacnim systemem. Jenze ty druzice nebyli konstruovany na servisovatelnost – takze se musi vymyslet vselike dumyslne improvizace, jakoze se ten novy modul prichyti uvnitr puvodni trysky, apod. Ale nove generace uz bude mit uchyty, pristupna plnici hrdla nadrzi, modularni koncepci ktera dovoli vytahnout a vymenit vadny modul jednim pohybem, apod. Vami popsany problem je nesmyslne – az idiotske – resit pomici nake ultra AI se 16K kamerami a rentgenem 🙂 Staci obaly vhodne standardizovat – jako byli nuceni vyrobci treba u caroveho kodu, bez ktereho je dnes cokoliv uz neprodejne. Ted je prechodne obdobi. Ale az pomine, nejde o to ze by se nahradilo 100 % objemu lidske prace. Uplne staci kdyz se bez nahrady ztrati treba 60 %. Uz to bohate postaci na rozval stavajici spolecenske smlouvy. ktera tisice let stoji na premise ze i poloblb diky svym kognitivnim schopnostem a dvema hnatum je nekde platny a muze svoji praci prodat – jedno zda pri drzeni podkovy nebo pneumatiky. Az TED mu tuto jedinou vyhodu AI a robotika vezme. V zadne predchozi prumyslove revoluci se to nestalo. Ale ted ano. Ne zcela – ale jak rikam, bohate staci ze z desitek procent. Protoze i ti lidi chtej zrat 🙂 A nejen „zrat“ ale i mit nakou seberealizaci. Co je zas dalsi problem, protoze uz ted mame az dost vselikych debilnich aktivistu z povolani, ekologickych lidskopravnich a jinych, kteri uz ted delaji neuveritelny bordel. S jejich masovym rozsirenim by prisla naprosta anarchie. Kdepak starty raket ! Dyt od hluku ohluchne 20 km od rampy skovranek rovnokridly, nebo uvadne mahonie cesminolista 🙂 Bude muset prijit i jiny model (omezeni) obcanskych a politickych prav – nacrtl to treba Heinlein v Hvezdne pechote, zaco byl krasoduchy onalepkovan za „fasistu“. Cekaji nas dystopicke casy, pac toto vse po dobrem a hladce nepujde a prijde to mnohem rychleji nez si kdo nysli. Postaci kdyby to zavedl jediny tovarnik a zbavil se tak (vetsiny) obtizneho hmyzu zvaneho zamestnaci 🙂 a mohl tak snizit ceny. Ostatni budou proste okamzite PRINUCENI to udelat taky.

       1. Hulvath (21:56)
        Tím Heinleinem jste si mě vyloženě získal. Domeček jako klícka a Dveře do léta jsou mé nejoblíbenější kousky…
        Ale dystopik jste dost drsný 😉
        Dobrá, uvidíme, řekl slepý. Každý přemýšlíme v jiné mapě reality a projekce možné budoucnosti se pak logicky dost liší.
        K těm obalům ještě: neprošel ani prostý návrh dodatečných QR kódů či nástřikových mikro-RFID čipů alespoň na nejproblematičtěji rozpoznatelných tříd obalů.
        Pro zákazníka job stopper kvůli dodatečným vícenákladům…
        Natož nějaká rozsáhlejší „standardizace“ či modularita obalů. Ski-fi 😉
        Problémem byly trošku neočekávaně i nespecifická poškození nebo občas jen odření povrchů obalů. AI to vyhodnocovala dost nevypočitatelně.

        Nicméně díky za podnětnou diskuzi a dobrou noc 😉

   2. UI , ktera ani nesvede naprogramovat sebe a vsecko co je potreba ,limitovana ,
    asi bude hodne podobna tydle a jinym vladam..Vcetne presidenta a Bagra.

   1. Základem vojenské kázně je kázeň ústrojní. Vyleštěné boty. Leštidlo na vojenskou obuv. Pro řadové vojsko černé, pro důstojnictvo hnědé…. Jakou barvu má leštidlo na ručně šitou obuv z přírodní kůže, kterou nosí ti, jimž armáda skutečně slouží? Jaký stupeň velení, taková barva leštidla. Jenom leštidla?

   2. „A maskování, vojáku! Nezapomeňta na dokonalé maskování!“ Starý kocoure, to už dlouho neplatí (OMG jak už jsme staří), dnes by si partyzáni na valašských kopcích asi moc dlouho neškrtali, pro sledování Viet-congu by se nemusela dělat defoliace Agent-orange. Dnes se místo maskování nosí (na zádech) pěchotní prostředky REB. Tak mne napadá, že některé moderní prostředky k války jsou vlastně envi-friendly.

     1. Urcite bilej fosfor ,lepsi agenta O.
      Dale mame vyhodnou ,nanejvejs eco ,envi prateeelskou , frieendlyyy, neutronovou bombu ,tu hodis nekam a za tejden tam neni ani clovicka
      a jiny nez ty skodlivy uropani , tam muzou zacit zit a bydlet..
      Bomba ma vohledy.
      Zadnej majetek ,budovy atd., milionarovi neznici..

    1. Re: JD

     Samozřejmě že bez defoliantů by se soudruzi NEOBEŠLI.
     Pokud se mrknete na svodky z UA, neustále se tvrdě bojuje „v lesních pásech“ všeho druhu.
     Víte, co se tímto slovním spojením označuje?
     Jsou to pásy stromů a křovin podél komunikací v obilných lánech, případně chrastí okolo vodních kanálů, či vodotečí.

 14. „Ty to tak dlouho budeš vylepšovat, až to úplně zkurvíš“

  pravíval strejda strojař nad mým kutěním v dílně.
  Často míval pravdu.

  Vědět co, proč, a kdy přestat.

  To platí všeobecně.

  1. Jenže – přestat se nedá, jedeme z kopce, náklad je těžký a brzdy moc slabé.
   Takže čekáme, kdy se „vůz v koleje zvrátí“ a zhasneme pod ním jako ta Magdonova vdova.

   Vezmi si Schumi, třeba ten internet. Nevypnuli ho ani na Ukrajině nebo v Rusku. Jednak je to kvůli decentralizaci systému téměř nemožné, jednak by si zastavili „provoz státu“ – obchody, banky, úřady.
   Takže musí strpět nejen ideologický boj, ale i špionáž v reáltime a dokonce i přímou diverzi. Navádění raket na pohyblivé cíle – obyvatelstvo nakloněno nepřátelskému režimu předává zprávy „svým“ kde jsou transporty, sklady atd.

   Abych nezapmněl: ten článek od D.D. j podle mě skvělý. Jde po jádru problému. A naštěstí (D.D. není žádné ořezávátko) se nepokouší vyjevit řešení. Za což si zaslouží pochvalu.

   Takže pane D.D.: „Klobouček smekám a boty si s ním ometám!“

   1. Starej Kocoure – dík za poklonu :-). Nedávno jsem měl rozhovor s jedním s naším myšlení z Brna – v podstatě můj ročník a absolvent vojenské VŠ ve Výškově. Když to vyšlo najevo, tak mě napadla otázka …. říkám mu, hele, je zajímavé, že analýzu a pokus o nápravu i v tom tehdejším SSSR začali vojáci, resp. vyšší důstojníci. A teď si vem u nás – Štefec, Gargamel, Obrtel a další – vše absolventi vojenských VŠ. Zamyslel se a povídá, že už si toho taky všiml a počátky vidí v tom, že na té vojenské VŠ měli snahu naučit opravdu kriticky myslet a analyzovat … samozřejmě, byli tam i „uvědomělí hujeři“, ale ta výuka cílili mimo ně.

    1. Tak. Bez kritického myšlení nelze úspěšně plánovat a velet.
     Proto, nejen, že má nástroje pro prvotní uchopení moci, převraty provádí armáda.

     1. „Bez kritického myšlení nelze úspěšně plánovat a velet.“ Nejen velet, ale obecně řídit procesy. A racionálně je analyzovat. Gargamel musel mít na té VPA KG i matematiku a logiku. Fiala a spol. asi neé, nebo se tomu „úspěšně“ vyhnuli. A Dvousvetrová, černá Valkýra aj. patří do skupiny s chromozomem XX, které mají v genomu gen antilogičnosti.

       1. Uvedený výrok neříká, že jsou všechny ženy „hloupé“. Ale ty dvě uvedené jsou opravdu hodně hloupé. Jejich protikladem je třeba K. Konečná.

      1. Nevím, ale věřím, že se mu zdravotně dobře daří. Jedna varianta vysvětlení je ta, že těm, co ho do debat zvali (např. Havel), už se omrzel.

  2. Langsam, aber gut 😀
   Opakovaným otvíráním přístroje, nebo nějaké krabičky, trpí závity v plastech.
   Jsou navrženy na jedno finální smontování a MOŽNÁ, u těch dražších, na jednu opravu/výměnu uhlíků.
   Popáté otevřená a složená, lidlovská akuvrtačka Parkside, už to teda moc nedávala.

   Svařovací invertor odtamtéž vyhořel tak, že i při obětování ekonomičnosti, by to technicky ani nešlo.
   Asi 1,5cm vypálená díra v plošňáku, od dvou divně intenzivně hořících, nulových 40A šotek, okolo zuhelnatěno, pod uhlem dalších asi 15 smd součástek.
   Materiál desky fenolpapír, ne sklolaminát.
   Invertor rok starý. Asi deset „malých“ svařování vinklů, jeklů a drobností.
   Namátková kontrola tří elytků, jak je na tom zbytek součástek:
   2ks 220uF/35V Lowesr – C polovina, esr vyšší jednotky R. Jeden z pěti paralelních, vstupních snapin 470uF/400V – C o málo větší polovina, esr nad 10R! a svodový I přes 10mA. To není kondík, to je šrot.
   Dělalo to na mě dojem, že to je soubor součástek, složený za tím účelem, aby se pohromadě prodaly.
   Ta roční funkce, to byl evidentní bonus navíc.

   1. Mě spolehlivě vytočí dnešní nůžky. Rodiče měli takové celokovové, dlouhé asi 20-25cm …. nafurt. Navíc se daly rozšroubovat a přebrousit. Já si kdysi sehnal takové robustnější krejčovské – opět celokovové a rozebiratelné.
    No a dnes? … to ostří je tenký plíšek a navazuje měkký plast. Tak měkký, že při stříhání něčeho tvrdšího než papír se ohýbá a věc prostě nejde ustřihnout. Navíc snýtované. Pokaždé si říkám – kolik materiálu je zbytečně vyhozeno, když výsledkem je nepoužitý šmejd. Když veznu tyto troje nůžky, tak je tam železa jak na jedny celokovové, které jsou nafurt … ale néééé, co by kapitalisti vyráběli a hlavně prodávali, když by ty pitomé nůžky byly nafurt.
    To samé plastové obaly – za bolševika byly síťovky a vratné lahve … z dnešního pohledu nesmírně ekologické. Dnes mají ekologie plná ústa, ale k jádru problému nejdou, protože by utrpěly zisky …
    Je to takových tisíc a jedna malých drobností, které ukazují, jak moc je to dnešní myšlení elit manipulativní a zvrácené.

    1. Připojuji se. Ovšem na druhou stranu, Parkside pro kutilské používání je za tu cenu, jak na co, dobrý. Vrtací kladivo už na sebe „vydělalo“. Pro občasné vyvrtání díry nemíním utrácet za Hilti.
     Aku mikrobruska dobrá. I rozličné nástroje, šroubováčky. Naposledy rozbrušovačka. Jen jsem nemohl povolit příliš dotažený kotouč. Přiložený klíč je bláto. Pomohly sikovky. A dotahování tak akorát.
     Jakže, jak co a jak na co.

     1. Možná je problém v tom, že u mne se scházejí výhradně jen porouchané věci jiných! 😀
      No – a když to při opravě/pokusu o opravu pak vidím zevnitř, tak bych si to nekoupil.
      Měl bych strach, že se mi posere přesně to, co jiným 😀

      Nemám Hilti, ani Makitu. Mám modrý Bosch. Ale i nesmrtelnou Narexku EV513D.
      Možná, že je modrý Bosch na práci 6x do měsíce, či na domácí kutění/údržbu, snobárna.
      Já se tím ale vyplatil z nutnosti, někam pak běhat s reklamací, kór až si na ten vercajk zvyknu a nebudu se s ním chtít rozloučit. Nebo z nutnosti shánět už nesehnatelné díly na lacinou spotřebku.
      Doma stacionárně, je na svaření prastaré trafo JS-90 s dodělaným usměrňovačem a tlumivkou. Na práci venku pak 120A invertor Migatronic, váží 1,9kg. Na hefty nějakých konzolek, racků, jejich pantů, či upálení kusu deklu kabelového kanálu, když kluci při zakázce potřebujou, to stačí.
      Umí se nechat přepnout na pevných 13,9V a nastartovat i naftové auto v zimě.
      Nepřehřívá se, nevypíná a nekazí. Nevyráží při zapnutí i jistič C16, jako to často dělají jiní invertóři, za šestinu až osminu ceny toho Migu.
      Tak já to mám. Kupuju vercajk na skoro půlku života.
      Vercajk, co padne do ruky a drží, jako kleště, šroubováky a klíče Bernstein. Úžasné.

      1. „Možná je problém v tom, že u mne se scházejí výhradně jen porouchané věci jiných!“
       Dobráku od kosti, tragická postavo, pomni, že každý dobrý skutek bývá po zásluze potrestán.
       „Měl bych strach, že se mi posere přesně to, co jiným“
       Chybami se člověk učí a opakování je matka moudrosti.
       „Možná, že je modrý Bosch na práci 6x do měsíce, či na domácí kutění/údržbu, snobárna.“
       To si pište, že jo, pokud to 6x do měsíce není v sumě cca 50 h, zelený Bosch 18 V pro tyto účely bohatě stačí a leckdy i ten 12 V.
       Držím Vám palce a fandím.

      2. Taky mám EV513D.Za minulého režimu když něco fungovalo,tak to bylo
       opravdu odolné.Třeba gramofon ze 60 tých let měl světové parametry,
       jaké mají gramce dodnes,čili tehdy byl na špici.Taky se vyvážel myslím že
       i do USA.Mám taky staré svářo – sice bez usměrňovače,ale do 150A a na
       jedno i trojfáz.Pořád odvádí dobrou práci,jenom nesmím koupit levné elektrody.
       Kdysi jsem ho koupil za 4.5tisíce,což bylo opravdu hodně,ale mám ho celý
       život a vždycky poslouží.A Parkside – vrtačka na baterku mě opravdu těší
       a rád s ní pracuju.Mám toho nakoupeného více,nelituji peněz za nářadí.
       A zas tak brutálně ho nepoužívám,takže drží.Tož tak.

     2. Re: Šumi

      Stran flexy vám poradím 2 vychytávky Ládi Hrušky.

      1/ existuje matice, kterou se dotahuje kotouč, jejíž součástí je pérko, které vám umožní uvolnit takovou matici vaší rukou. Když tenhle bazmek začínal, stálo to okolo litru, ale úspora času při přehazování kotoučů je markantní. Dnešní cena bude mnohem přijatelnější.

      2/ staří mazáci, kteří chtějí startovat mlaďochy, si matku přitáhnou pouze dvěma prsty. Pokud nejedete s flexou na smrt, dotažení rukou opravdu stačí.
      Pak při výměně kotouče mázové jednou rukou zmáčknou aretaci kotouče a otevřenou dlaní druhé ruky udeří do kotouče ve směru tečny k vnějšímu obrysu kotouče.
      Slabší kusy musejí klepnout občas dvakrát, my jedině praví mazáci to zmáknem jednou ranou a pochopitelně bez pracovních rukavic.

      Když mě viděl bezpečák, šel doslova do vývrtky…
      (-:

   2. Už jen otevření bývá na ztrátu důvěry. Jestliže na první pohled vidět co by se mohlo potento.
    Někdy je dobré při té příležitosti preventivně vyfutrovat.
    Jenže u některých konstrukcí z plastu, nevhodné vyfutrování zvýší místní tuhost, jenže sníží celkovou možnost nedestruktivního namáhání v ohybu, a tak to rupne jinde. To nutno vzít v úvahu. Konstruktér nemusel být blbec. Jistěže lze navrhnout lépe. Jenže ne za cenu požadovanou obchodním vedením.
    Například při vyztužování uložení pantů v notebooku. 7 Tenká skořepina vyztužená nálitky a trámci není jen pro úsporu materiálu a hmotnosti. Je třeba zkoumat kde, co a jak moc.

   3. U závitů v plastech je dobré při montáži závit šroubu lehce namáznout grafitem a při zašroubování chytit závit. Tak, že nejprv pootočit jako vyšroubovávat a jen zlehka tlačit aby si sednul do závitu. Pozná se tak, že při zašroubování zpočátku jde lehce. K tomu pomůže, zprvu nevyšroubovat naplno, ale znovu jednou, dvakrát zašroubovat ne na doraz a teprve pak vyšroubovat. Prořízne se tím závit a usnadní opakovanou nedestruktivní demontáž. Dotahovat zlehka, ne na krev. Místo grafitu lze použít suché mýdlo, jenže to může ztížit budoucí opravu prasklého nálitku (dojde-li k tomu) zalévací hmotou, například kyanoakrylátovým lepidlem, které budiž pochváleno. Zvlášť v kombinaci s uhlíkovými vlákny a tkaninou umí divy.

    1. Taktak, při skládání točit šroubem do plastu v protisměru, až „klepne“ do dlaně – to klepnutí je začátek původního „závitu“. Platí to i pro samořezky do lehkého kovu.
     Tam tím spíš, protože když se drážka v lehkém kovu moc „rozglajdá“ netrefením původního závitu, pak už to při dotažení nedrží. Jediné řešení pak je, namísto původního 3,5 dát šroub 4,2. Jenže ten mívá jinou-větší hlavu, jiné stoupání závitu a už se to zase komplikuje..
     Nejhorší v plastech je, když se dutý sloupek pro samořez utrhne, nebo upadnou drobné „packy“ pro bezzávitové zaklapnutí. Zpravidla se to děje u plastů, degradovaných teplem – u zdrojových krabiček. Nebo degradace, často doslova rozpad plastu UV zářením, když na výrobek pere sluníčko.
     Ostatně – když už jsou nějaké ty šrouby k rozebrání, tak je to holahej a pohoda.
     Vf sváry, či lepení naprosto děsivě pevnými lepidly, pevnějšími než lepený plast, to je horší.
     Celkově ta pomocná chemie v elektronice tak pokročila, že jeden nestačí čumět.

     1. Todle udelaji kdyz maj diskutovat vo kobyle , resi na co je sroubovak a na co neni..Co nevysroubovat…Driv s nima vybudovali celkou petiletku i s prehradama, za 4 roky… a dneska??

 15. Technický vývoj probíhá rychleji než evoluční změny v genomu a psychologii člověka. Zatímco technicky jsme se za 50 tisíc let posunuli neskutečně kupředu, biologicky pranepatrně. Nějaká změna, a nikoliv k lepšímu, se nyní v biologické oblasti děje jen díky změnám v mozku uživatelů sociálních sítí a pak díky mRNA vakcínám. Ale výsledky se nedozvíme, protože neuplyne dostatečně dlouhá doba výměny generací, a to i kvůli posunu v reprodukčním věku, tedy kdy ženy mají první dítě.
  To je oblast, ve které toho ještě mnoho nevíme.
  Co se týká konce dominance anglosaského náhledu na svět, spíše konce USD, dochází k němu kvůli konci možností růstu. Když je problém ve finančním systému, pustíme do něj více peněz. Když je problém v EU, neřešíme jej analýzou příčin a strukturální změnou, ale Více Evropy! A jednou narazíme na hranice možného. I politici to vědí, ale nejsou ve funkcích dostatečně dlouho, aby je takové problémy dostihly. S pár výjimkami, kdy třeba Angela Merkelová už těžce ustála čtvrté kancléřské období, a v tom 4. už na ni dopadaly důsledky rozhodnutí z předchozích 3.
  Můžeme se jen bavit, co bude tou poslední ranou, která odešle stávající styl vládnutí do historie nastolí styl nový.
  I když v biologii dochází ke značným pokrokům, tam to nebude. Ani v evolučním vývoji, kdy by se díky nějaké konkurenční výhodě rozšířil gen a specifický znak zvýhodňující své nositele oproti ostatní populaci v soupeření o zdroje. Technický vývoj je natolik dynamický, že jej nestíhají už ani jeho autoři. Společenské vědy jen analyzují právě proběhlé jevy, tam nějaká predikce budoucnosti je spíše ojedinělým prvkem. Možná umělá inteligence, ale daleko spíše se svět zhroutí finančně. A protože je svět globálně provázány ve financích, bude i pád financí globální. Spíše se to ale bude dít postupným tempem spíše pomalým.
  Donald Trump již dává najevo, že se Evropa bude muset starat o sebe. Analogie je v Římu, kdy už nezvládl financovat další expanze ani obranu hranice proti barbarům – peníze došly a obyvatelstvo se posunulo za Lafferův bod Lafferovy křivky výběru daní.
  Jen odcházející hegemon je nahrazován hegemonem novým, a to se neobejde bez válek. Novému hegemonovi stačí trpělivě čekat pár desítek let na konec starého hegemona. A ten si říká: „Zatím dobrý.“, jak člověk padající z mrakodrapu.
  Objevilo se několik nových jevů probíhajících souběžně s dosavadními trendy vývoje, ale jako nejpravděpodobnější se jeví konec USD, protože expanze USA narazila na své limity. Buď se hra dostane do další úrovně nasazením ničivějších zbraní, nebo USA omezí své aktivity. Biden i ostatní jemu podobní jen dávají šanci na eskalaci jadernými zbraněmi. Trump zase klidně ponechá EU v plen Rusku.
  Čeká nás období vyhroceného soupeření na hraně třetí světové války. A každá maličkost může znamenat rozhodující krok k jejímu spuštění. A taky k němu dojít nemusí, a USA se prostě jen finančně zhroutí.
  V každém případě zažijeme zajímavý vývoj plný změn a konce dosavadních narativů a paradigmat. Změny ale probíhají natolik rychle, že ani zkušení převlékači kabátů je nestíhají sledovat.

  1. Souhlasím. Doplnění: USA se další úrovní nasazení ničivějších zbraní nedostanou k více globálním zdrojům. Naopak, tím víc spotřebovávají vlastní zdroje a kapacity. Tamní strategie, na rozdíl od někdejší britské, je zaměřena na zničení protivníka, ne na jeho ovládnutí. Stále platný Clausewitz a jeho pěšákova noha.
   Vedlejší technologický efekt nevyrovnává ztráty. Upadají lidské zdroje. Debilizace domácího obyvatelstva pokračuje. Projevuje se, že ustalo doplňování kvalitních migrantů z Evropy, na kterých je založený „americký zázrak“. Afroameričané a Latinos nepodávají potřebný výkon. Obdobně v Evropě a imigrace z Afriky a blízké Asie. Dlouhodobě, Francii, Německo a obdobně „etnizující“ se země lze považovat za ztracené.

   1. Schumacher
    Cina už čeká na emigraci kvalitních odborníků. kteří budou utíkat z kozáků.Jinak,USA bez Evropy,bez kolonii zkolabuji hodně rychle.

    1. To si nemyslím, s těmi kozáky.
     Vývoj Texasu, Intelu, AMD, Analog Devices či ONSemi stále běží „doma“, lidi na to evidentně mají, nicméně výroba běží úplně jinde.
     U Boeingu a Lockheedu, to je jiná trapárna. Tam to jde do sraček a autoprůmysl jakbysmet.
     Nevaroval je nálet Japonců v 70. letech, nevaroval je Airbus a na odvracení laciných náletů číny, je už poněkud pozdě. Ostatně, sami jim je umožnili.
     America First je prázdné heslo.

    2. Vemes rusovi valku a nacpes mu mir , ale nikdy nevemes valku z rusa!!!!
     Bojujou i dneska, tak jako driv, /mozna vic/ , rus ve valce , jistej konec kazdyho nepritele..Nic jinyho zatim neni mozny, ani pomyslet..
     Ten hlavni a nejhorsi uz bojoval jako malej v Leningradu se starsima.

   2. Ještě doplním k USA dva další trendy vývoje:

    1. Jak pokračuje úpadek kultury a bezpečnosti v USA, přestanou být cílovou destinací mozků, kdy se vývoj přesouvá jinam. Zatím to ještě není vidět, ale během jedné generace vyvstanou konkurenční vývojová centra s lepšími výsledky než vývojová centra v USA. Jakmile k tomu dojde, přestanou přicházet vědci. A za další generaci pak dojde k úpadku.

    2. Jaderné hlavice mají poločas rozpadu 15 let, po kterých je zapotřebí je poslat na přepracování na zvýšení obsahu U235, který se přirozeně rozpadá na U238. Totéž plutonium. A to stojí peníze a kapacity a přísun paliva z jaderných elektráren. Budou-li chybět peníze, dojde k omezení počtu hlavic. I tak jich zůstane dostatek.

    Ze všeho vychází, že hodně záleží na síle globální rezervní měny USD, a o tu se nyní v nadnárodním měřítku hraje. ČR je jako obvykle na straně, která nese ztráty z války a pak ještě ponese náklady na reparace. Jak v I. i II. světové válce.
    Co se týká debilizace populací, máme příklad ze zdivočení koní v Americe do mustangů. Stali se menšími, protože potřebují méně zdrojů a jsou nenápadnější, a chytřejšími. Přirozený vývoj si s tím poradí, lepší výživa potom bude schopna zlepšit výkonnost mozku. Stále ještě používáme menší část mozku a je zde značná rezerva.

  2. S posledním odstavcem se plně ztotožňuji, lépe bych ho nenapsal. Jen bych dodal, a vývoj lidské civilizace v minulosti to potvrzuje, že jak nastává zánik starých časů, tak současně se rodí nová epocha. A ještě, co už jsem tady několikrát psal. Vše se děje tak, jak má, co je proti Bohu, přírodě, přirozenosti, tj. perverzní a dekadentní, to nemá dlouhého trvání. A zákon času ty změny urychluje. Nějaký prosťáček mne naposledy napadl, že to píšu furt dokola a pojem zákon času nevysvětlím. Odkázat ho na googlení jsem považoval za ztrátu času. I proto panu autorovi Dvořákovi dík. K názvu stati bych jen doplnil, že chcípající kobyla prý kope, všemi směry.

   1. Váš hlas je nepohodlným hlasem volajícího na poušti, ale nepříjemnou pravdu tím kritici neumlčí. A i ta poušť se postupně zalidňuje více hlasy volajících stejnou myšlenku. Platí jedno pravidlo, že při cca. 10 000 opakováních kombinací nějakého jevu se mezi nimi objeví i ta správná varianta.

    1. Bylo by na case vo pravdu , vedet neco vic , co je a neni zakon …
     Cas neni a nemuze bejt nakej zakon. Blizsim poznanim objevu existence casu , muzeme z toho jen odvodit nejaky konstantni poznatky na zakony..
     Nic cas neurychluje a nemuze. Neni treba lokomotiva ..
     Svetlo , hmota taky nejsou a nemuzou bejt zakony..Maji vlastnosti.
     Clovek a zadnej taky nemuze bejt zakon.
     Na existenci cloveka , jeho funkce a moznosti vyvoje cokoliv ,ale zakonu sou miliardy.Nebo tak.

 16. Zajímavé. Neplatí jen pro Anglosasy, ale obecně. Mé úvahy jdou stejným směrem. Co se týče Peskova s Pjatkinem. Co se týče ostatního v článku, moc se stala závislou na Internetu, který může omezovat, ne však „zrušit“. „Moc“ není vnitřně homogenní ani jediná. Skládá se z mnoha mocí s protichůdnými dílčími konkurujícími si zájmy. Závěrečnou úvahu o kapitalismu považuji za chybnou. Ví autor co „kapitalismus“? Proč nefungoval socialismus? Z vnitřních anebo z vnějších příčin? Byly vnější příčiny, snaha o jeho potlačování embargy a propagandou, významnějšími než vnitřní? Jak se v průběhu jeho vývoje měnila strmost jeho pyramidy a jeho vnitřní struktura z příčiny přirozenýc, ideologií nepotlačitelných lidských vlastností? Vznik socialistické „šlechty“ s jimými reálnými „právy“, výsadami oproti podřízenému zbytku? Jak tomu autor chce zabránit? Jak zabránit vzniku režimu typu Severní Koreje? A, ubývá zde generace, která zažila něco jiného než „kapitalismus“. Mnoho otázek. Stačí přemýšlet. Každý návod na jednoduché vylepšení lidského světa je chybný. Překážkou je sám člověk. Mimo jiné a především mnohdy po takovém vnuceném a v dalších zhoubných důsledcích „vylepšení“ netoužící. Lidská společnost je složitý ekosystém reagující na změnu nějakého paramatru změnou ostatníchmnoha parametrů, v různé míře a čase.

   1. Gerde, s kolika otroky jste v životě mluvil, že a) opakujete tuhle blbost* a b) víte, že otrok chce přesně toto?

    * Blbost je to proto, že počty uprchlých otroků mnohonásobně převyšovaly počty otroků, kteří měli nějaké podřízené (vlastnit nemohli nic; nepatřily jim ani šaty, co měli na sobě).

    1. Pokud měli představu, že je kam utéct, a pokud jim bylo umožněno mít nadřízené postavení. To byla elita, převážně ze vzdělaných zajatců, ne z otroků rodem.

    2. Tak neplatí to absolutně, najdou se výjimky, ale obvykle ambice otroka sahají k vlastnictví vlastního otroka. Z vlastní zkušenosti čerpat nemohu, ale mohu čerpat z uvažování jiných: Richard Francis Burton, Epiktétos, Seneca, Gabriel Laub, Stanislaw Jerzy Lec. První 3 otroky poznali, každý v jiné době. Tím se nechci ohánět slavnými jmény, ale některé zkušenosti lze převzít, aniž by bylo nutné prožít situaci osobně.

    3. Snad se tím chce říci,že ….otroctví… je stav duše,ne sociální závislost.
     Stejně jako bída není stav majetku…..

     1. Zotroceni vedomostma , vychovama na vzdelanim ,pouckama , ucebnicema, lekcema ,skolama ucitelama , yntelygentama ,je nova a zatim nepovsimnuta metoda a forma zotroceni. Vyhoda. Sami si toho nevsimnou..
      /Kdyz treba vo tom neco napisu/.

      Driv votrok a poradne drahej , vetsinou sbiral chomacky bavlny a po vosvobozeni musel pracovat v dolech, v hutich , statisice rocne mrtvych vice invalidnich z toho..Skoro zadarmo..
      Ted mu fyzickou praci ukradli ,dali mu telefon ,pocitac s klavesnici a vsecko to nahore ,atd..Aby furt vopakoval to samy navzajem a zase to nahore..
      Jenze bez kazdodenni vselijaky prace vseho druhu usili, neni vyoj ,pokrok ,
      /s vyjimkou za praci , kolacka vo Nuland , ale to neni vono/…
      Chovaji se potom jako neandrtalove , provokujou valky vede je nakej chcipak , nebo jinde jinej , vo nakou mrsinu atd. Ubejvaji ..
      A dalsi vo tom nekonecne diskutujou a resi to furt.
      Nemaji pak zotrocenci zakonite cas a pomysleni , aspon neco uzitecnyho pro sebe udelat .
      Nez na ne dojde.
      Asi tak a nebo jinak….

   2. Příliš zobecňujete, někteří chtěli i normálně žít, tzv. na svém. Jiní asi opravdu chtěli mít svého otroka. Proč? Protože chtěli mít moc někoho ovládat. Na tom funguje hierarchie moci přes všechny stupně elit a jejich pomocníků. A MOC chutná. Zejm. některým. A je to o sociopatii. Příkladem můžou být některé rodiny, otec, matka i odrostlejší dítě (zejm. v poslední době). Moc a poživačnost. Elity by si měly vážně rozmyslet, zda přežít jadernou válku v protiatomovém krytu. Nebudu rozvádět řetězovou reakci, kdy si „šéf ochranky“ řekne, proč by mi měl „velet“ nějaký přiblblý zdegenerovaný Rockefeller, který venku spoluvládl světu, když tady můžu vládnout já?

 17. Něco v tom bude, sice už Pjakina neposlouchám, protože když nemá co říct, což poslední dobou tak je a jeho zbytečné žvanění a dost útočný styl je mi nepříjemný.
  Švýcarsko mi taky vrtá hlavou od dob pana Ransdorfa (snad to mám dobře), jeho zatčení, smrt a zjištění soudu, že se vlastně nic nestalo.
  A hlavně najednou zemřeli i ti mladší společníci, kteří měli mít po příbuzných velké majetky právě v té švýcarské bance.

  Asi internet nevypnou, ale zavádějí cenzuru.

  1. Já bych ho vypnul.
   Už pro tu prdel, jak by všichni ti instagramoví a jiní šmatlací závisláci na něm, zmateně pobíhali, rvali si vlasy z toho, že odteď jsou NIC. Že bez účtu na síti, e-peněženek a karet, si smradi nekoupí ani svačinu do školy. Hipsterům nebudou doma fungovat žádné, online řízené systémy, jako je třeba zalévání bylinek, nebo vypouštění parodie na psa do výběhu 😀
   Byl by to pěkný bordel – kde ten vypínač najdu? 😀

  1. Estli vite aspon trochu vo vlade , budou brzy vypadky elektriny , problemy s distribuci potravy ,leky uz nejsou , to je zacatek, vodovody bez vody, muzete s tim pocitat ..atd.
   Jiny vam to poucovanim vysvetli..

 18. Pane Dvořáku, pokud Petrova s Pjakinem ty otázky byť jen napadly, neměli už by se vyjadřovat k vůbec ničemu. Protože odpověď na ně je tak jednoduchá, že je ostudou se na něco takového ptát.

  Generační čas opravdu není stále stejný.
  Ve starověku a středověku se „generace“ (myšlen úsek 20-30 let) prakticky nepřekrývaly, protože lidé umírali příliš brzy na to, aby pamětníci událostí přešli do další generace v kondici, kdy mohli předat informace a eventuálně něco ovlivnit.
  Až když průměrný věk dožití přesáhl 50 let, začala předchozí generace ovlivňovat názory generace nastupující. A to se stalo až v první čtvrtině 20. století!

  Dtto věk prvorodiček.
  Ten se v posledních 10 letech dostal na samu hranici (re)produkční schopnosti, protože přesáhl věk 30 let.
  Což je věk, kdy je žena ještě schopna ve většině případů porodit zcela zdravé dítě. Nad 30 let věku dochází v ženském těle, které dosud neporodilo, k předčasným změnám vedoucím ke klimakteriu.
  V 19. století byla u žen třicítka věkem, který byl považován za postprodukční; to pokračovalo až do 1. pol. 20. století. Ve staletích předtím byla u žen už pětadvacítka považována za problematickou a čím dál do minulosti, tím byl produkční věk nižší a pohyboval se mezi 15 – 25 lety.

  Cit.: „Jenže ten pokrok a zrychlení se neomezuje jenom na technickou stránku života, ale na vědění jako celek – lidé si rychleji osvojují nové vědomosti … a tady je ten zakopaný pes :-).“
  Mám na to úplně opačný názor. Technický rozvoj (pokrokem bych to spíše nenazval, protože to slovo evokuje pozitivní důsledky rozvoje, o nichž mám ale vážné pochybnosti) předstihl rozvoj myšlení, vzdělávání, vědění a societas tak, že ho přestáváme chápat a ztrácíme nebo už jsme ztratili schopnost jej využívat ku prospěchu lidstva.

  No, já si myslím, že pokud ho vypnou, prohrají o to rychleji 🙂
  Protože po počátečním chaosu lidé rychle naskočí na výměnu statků za statky, stejně tak rychle naskočí místní samosprávy (byť asi minimálně v počátku velmi drsné), společná obrana, sdílení život zachraňujících dovedností a statků, sdílení lokálních mechanických dopravních prostředků, výroba základních nástrojů a primitivních strojů, a postupně i vzdělávání, kultura, širší obchod…
  Ty prvotní – správní, obranné a život zachraňující činnosti – naskočí v řádu dnů až max. nízkých desítek dnů. Následovat je bude zajištění potravy, nástrojů a jejich přeprava – v řádu max. 3 měsíců.
  Atd.
  Lokální komunity velice rychle zjistí, že se bez centra i bez místních oligarchů velmi dobře obejdou a že je jim tak lépe.
  To vše ovšem pouze za předpokladu, že internet zůstane vypnutý dostatečně dlouho. Pokud bude obnoven dříve než za tři měsíce, podaří se pravděpodobně současným mocenských skupinám jejich moc obnovit 🙁

  1. Oprava: …současným mocenským…

   P.S.:
   Jak jste, proboha, přišel na to, že Trump není součástí „ani jedné z part“?
   Trumpa řídí ten samý AIPAC jako Bidena, Bushe, Cartera, Forda a všechny ostatní nejen presidenty od r. 1954. Trump na to má dokonce osobního dohližitele Kushnera.
   Žádné „dvě party“ neexistují. Obě hlavní politické strany a všichni jejich politici, soudci a úředníci jsou řízeni AIPAC. Stačí se podívat na jeho stránky – v USA pro něj dělá 3 100 000 kolaborantů; 1% veškeré US populace.

   Anglosasové nejsou těmi, kdo vládnou. Pouze je jim povoleno vyžírat a krást, dodávat zbraně a vraždit ve službě skutečným vládcům.

   1. Vy mi podsouváte něco, co jsem nevyjádřil. Do zvolení Trumpa tady bylo obecné povědomí, že Republikáni a Demokraté jsou dvě party a tudíž střídání u moci je projevem nejdokonalejší demokracie. Vstup Trumpa doložil, že je nejednalo nikdy o dvě party, ale jednu, kde manšaft byl rozdělen visačkami „R“ a „D“.
    Možná by bylo dobré si připomenout, jak se Trump dostal k nominaci a co se dělo po zvolení – prostě byl za vetřelce.

    1. Vy tady bajite Dvorak vo Trumpovi, ze je nakej Prometheus a prines nam neco,
     co my tupy hovada sme nemohli predtim vedet..A ted na to mame zirat,
     jako kravy na novy vrata.
     „Ja se este vratim a se mnou pride zakon“!!!!
     „Povidej ,povidej, jestli se ti taky styska „..P.Novak.
     Mne jo, vobyc lidi driv meli vobyc rozum..Komanc se dal k tomu zhusta vokecat a este byl rad..Byl nekdy pochvalenej../Husak ne , ten byl uchylnej fanatik/.

     Vas zakon casu ,mate spatlanej se spolecenskym vyvojem .I ten vyvoj se neda urychlit a nebo zpomalit. Ten je bezcasove nahodilej ..
     Naky si jenom ten cas vybrali na nas , aby nam vladl..
     Votroku mazej , at nejsi pozde v praci. Potom zase jinde..

     Ted zhorseni vseho je po volbach v demokracii, konstanta.
     Je na to vseobecnej spoleh.
     Muzete mit na to stran treba 150. Trump netreba.
     Ted. Kdyz se volby nezdarej , kandidat naky strany se po zvoleni zacne vykrucovat a kricet jinak, nez ma..Jest vetrelcem ,nic novyho zase.
     Tak se volby provedou jinak. NIxon ,Kennedy a dalsi..Nahly resignace vod koryt ,nahly dosazeni demopolitika naky strany a von se ukaze jako krvelacna bestie ….
     Vsichni sou spokojeny s vymenou a udelaji komisi a ta vsecko vysetri a zadny problemy.. Novej president,premier je spravnej.
     Strana nestrana, spokojenost zavladne.Na vobou a nebo dokonce na vice stranach . A jak dlouho se to uz vodehrava…S visackama…

   2. Voni vobcan , tohle uz bez varovani nepiste..Ste mi picnul a zabod rampouch minus – este minus -150 pod nulou , rovnou tam kde sem mel kdysi srdce.
    Ale strasi to ve mne furt. Se ted nebojim , ale mam strach..

    Kdyz v 39 hitla zacal posilat lidi ,ktery nemel rad, /svoji manzelku a dalsi
    neposilal nikam napr./, do Mauretanie na lodi , ty samy lidi , haganah si rikali ,
    jako byli na ty lodi , tu lod s nevinejma rodinama a s detma potopili..
    A co asi udelaji s jinejma. Kdyz muzou..

  2. Ale vždyť Vy tímto svým komentářem v podstatě potvrzujete co píšu. Celkem rychle bychom se asi shodli na min a max hranici délky 1 generace – sám píšete, že po 30. roku věku ženy už to není optimální a stejně bychom se asi shodli, že v 10. letech asi taky ne. Takže perioda pro 1 generaci je v podstatě ohraničena a to kolísání v rozpětí je z historického hlediska zanedbatelné, tedy lze hovořit o +/- stejné délce.
   No a teď si vezměte kterýkoliv obor a najděte ten, který zpomaluje a není to z důvodu, že je nahrazen jiným oborem.
   Pokud vypnou internet, změní se priority hry – na prvním místo se dostane problém, jak se znovu zorganizovat a tím pouze získají čas navíc. Ale jakmile se lidé zorganizují opět začnou odhalovat, jakým způsobem jsou vlastně řízeni a do tohoto stavu se rozhodně dostanou dříve jak za stovky let – což byl případ současného způsobu vládnutí.
   V článku tvrdím, že věci a události zrychlují a nabízím tezi, proč tomu tak je.

   1. Vypnutím internetu, ale zachováním dostupnosti elektřiny i základních paliv, nebo energetických nosičů, by bylo nutno se vrátit k technologiím 40 let starým.
    Což není žádná tragédie – ostatně někde dodnes fungují. Pokud by zůstala zachována i většina mobilní sítě (fungovala a je schopna fungovat i bez internetu!), tím lépe.
    Nebylo by nutné znovu zřizovat kvanta telefonních linek.
    Řízení i komunikace by probíhaly pomaleji, se zpožděním, ale bez zkreslení, nebo znehodnocování digitálními fígly a podvody. Leccos by opět probíhalo na papíře. S archivovanými kopiemi, takže sviňárny a podvody by se dělaly zase hůře, než dnes několika kliky.
    To zkreslení v komunikaci a řízení, já osobně pokládám za podstatné a nejvíc škodlivé.

    1. Ještě drobně k církvi :
     Věřící lidi, které znám já, znají pokoru i odpuštění a chovají se podle toho.
     V jejich jednání se to projevuje úplně všude.
     Sledujte např. pana režiséra Stracha.

     Komunikační skok cca 40 let zpět, by nebyl žádná tragédie.
     Až na ČT, tu by bylo nutno komplet rozpustit a zorganizovat znovu.
     Když léta lžeš a každý den ti šéfové říkají, že tak je to správně a dostáváš za to lhaní pochvaly, tak nezačneš další den mluvit pravdu. Od šéfů začít.
     Pes, co léta nenávidí sousedovy kočky, je bude nenávidět až do smrti.
     A tyhle současné čokly z ČT, byť jsou to lidé, by taky umravnit nešlo.

  3. Občane, už zase ty kecy o rození dětí?
   Moje babička rodila poprvé v 26 letech, matka mé tchyně v 27 letech, její teta dokonce v 37 letech, poslední dítě v 46 letech.
   Nemáš prachy, nemáš rodinu a platilo to i za 1.republiky.
   A běžně se stávalo, že se děti rodily po třicítce až do menopauzy.

   Vám se ten komunistický přežitek prostě vrazil pod kůží. Mladá matka má víc zdravotních problémů než ta starší a kecy soudruhů, však máme teď zdravotní systém, ten to vyřeší, je zbytečné ohrožení života mladé ženy.
   Ženy se dožívají vyššího věku, tudíž jejich tělo stárne pomaleji než to mužské.

   1. Se třeba vztekněte a pokakejte, ale to jsou statistické údaje. a nikoli kecy.

    Moje babička také rodila poprvé v šestadvaceti a v její sociální bublině to bylo nezvyklé.

    S komunisty jděte v tomto ohledu do brusele.
    Statistiky jsou neúprosné – čím starší prvorodička, tím víc komplikací jak u ní, tak u porodu. Tím víc genetických, vývojových a metabolických problémů u plodu; obvykle neléčitelných a často končících předčasnou smrtí dítěte. Zejména co se genetických syndromů týče, z nichž některé jsou 100% smrtelné v řádu hodin až týdnů po narození a většina v řádu jednotek let.

    Pokud jde o reprodukci, stárne ženské tělo mnohem rychleji než mužské.

    Ráčíte být staromatkou, že jste chytla amok?

    1. Ano. Jedinou možností jak skloubit mateřství v časném věku s nabýváním vzdělání a pracovním uplatněním ženy, je mezigenerační podpora ve vícegenerační rodině, v okolní komunitě a ve státní podpoře školek. Jenže co s tím, jestliže to přestává být součástí obecné kultury?

     1. Mezigenerační podpora v rodině je možná jen pokud babičky a dědečkové budou moci jít do penze dřív, než vnoučata dokončí ZŠ nebo dokonce odmaturují.
      Kdyby byli politici chytří, ušetřili by tak spoustu peněz za podporu školek a dalších odkládacích zařízení.

  4. Ve svém příspěvku máte několik významných chyb. Předně nechápete smysl demografického ukazatele naděje dožití při narození. Ten totiž zahrnuje i dětská úmrtí, kterých bylo v dřívějších dobách velice mnoho. Správnější ukazatel je např. naděje dožití ve věku 50 let. Ve skutečnosti ani ve starověku, ani ve středověku doba dožití lidí, kteří přežili do dospělosti, nebyla kratší než cca 55–60 let. Vzhledem k tomu, že měli děti již v relativně mladém věku, bohatě stačili předat všechny své zkušenosti mladým. Na to ostatně stačí několik málo starých lidí ve vesnici, netřeba všech. Ženy běžně rodily do 45-50 let, pokud nezemřely při nějakém porodu, což bylo dost časté.
   Mimochodem, lidé v Česku v 18. století měli větší naději na dožití, než ve století 19., protože tehdy se už projevovalo zahuštění populace a větší vliv infekčních chorob, zejména tuberkulózy.

 19. Pane Dvořáku, Vy jste zjevně optimista. Já ne, i když bych to rád viděl jako Vy. Omlouvám se za dlouhý příspěvek, ale jedná se o problematiku, která se mě silně dotýká. Ale postupně, po jednotlivých bodech.
  1. Růst frekvence vzniku nových technologií. Domnívám se, že podle Vašeho obrázku to běželo relativně donedávna, zhruba do 70tých let minulého století. Domnívám se (určitě víte, že se to nedomnívám jenom já), že tehdy začalo systematické brzdění vědecko-technického rozvoje ze strany elit. Pokud Vám připadá, že se technologie vyvíjejí rychleji, než před šedesáti lety, mýlíte se. Příkladů je nespočet. Důvod? Vládnoucí elity si ten problém uvědomují. Pokud dostatečně přibrzdí rozvoj, mohou zůstat na vrcholu pyramidy déle. Nejspíš ne o moc déle, protože existence lidstva je na rychlém rozvoji životně závislá. Pokud totiž nebudou existovat nové zdroje energie, nové technologie, které umožní získávat zdroje tam, kde je aktuálně nevidíme, pokud nebude existovat racionální řešení recyklace odpadů, lidstvo prostě vyhyne ve válkách o zdroje, v epidemiích, zalkne se svými odpady. Elity si uvědomují i tuto stránku problému. Odtud pocházejí plány depopulace. Pokud by se počet lidí snížil například na diskutovanou půl miliardu, konec by se oddálil pravděpodobně o pár set let.
  2. Informace. Pokud by informace skutečně šířily tak, jak píšete, měl byste pravdu. Já vidím něco jiného. Debilizace. Likvidace přírodovědných oborů. Rušení fyziky, matematiky, biologie ve školách. Tzv. inkluze. Systém vzdělávání, kdy si student na vysoké škole může vybrat (v značném objemu) předměty, které bude studovat a skládat z nich zkoušky. Prudký nárůst absolventů humanitních oborů na úkor přírodovědných oborů. Atd. Určitě znáte hypotézy, podle kterých byl program Apollo podvod. Já nevím, jestli ti astronauti na Měsíci byli, nebo ne. Ovšem nevím, co je strašnější – A) kolosální podvod před celým lidstvem, nebo B)možnost, že tam astronauti byli, při úrovni techniky padesát let staré a teď to celá planeta není schopná (zatím) zopakovat?
  Mimochodem, zakazování internetu není jediné řešení. Už dávno byly vynalezeny mnohem účinnnější metody. Například zahlcení informační sféry lživými, falešnými a nevědeckými informacemi. Matení pojmů. A tak dál a tak podobně.
  3. Církve. Ne, jejich celková moc ve skutečnosti není ohrožena. Ano, některé konkrétní církve mohou trpět snižováním počtu věřících. Ale to není tak důležité. Důležité je, že podstatná (a stále rostoucí) část populace věří v nadpřirozeno a preferuje světový názor, založený na nadpřirozenu namísto racionálního, vědeckého světového názoru (Ateismus prý je víra jako každá jiná!!! Kdopak asi šíří tuto „pravdu“?) Pro vládnoucí elitu není tak důležité, jestli jsou věřící katolíci nebo protestanti, jestli věří v kouzla nebo na splynutí s prázdnotou pomocí meditací. Mohou klidně uctívat Satana (pokud vím, tak satanistické kulty jsou populární). Více různých věr je dokonce žádoucí – věřící je možno poštvávat proti jiným věřícím. Pro udržení vlády elit je podstatné to, jestli jsou lidé prostě věřící (nezáleží na to, v co věří), nebo jestli preferují racionalistický přístup k řešení problémů.
  Postupy pro manipulaci s věřícími jsou za několik tisíc let propracované, a jsem si prakticky jistý, že moderní metody vyvinuté psychology a sociology tyto postupy ještě podstatně vylepšily.
  Myslíte, že tomu tak není? Stačí si přečíst například diskuse na tomto sajtu ke žhavým tématům, jako je třeba aktuální konflikt v Palestině. Kolik procent diskutujících zachovává racionální pohled, založený na vědeckých poznatcích, a kolik se vyjadřuje na základě (často rasistických nebo náboženských) pocitů? Počet racionálně diskutujících odhaduju na jednotky procent. Argumenty jsou podobné argumentům, které by použili proti sobě protestanti a katolíci v době náboženských válek v Evropě. Přičemž všichni diskutující si až do konce zachovávají své původní postoje, takže výsledek diskuze je nulový.

  Souhlasím s Vámi, že informace, věda, technika a nové technologie jsou jedinou nadějí většinové populace. Ovšem zatím vidím jen velmi málo důvodů k optimismu.

  1. Abych pravdu řekl, tak nevidím, kde máme zásadní rozpor … že to elity ví a snaží se to brzdit? … s tím souhlasím a netvrdím, že to tak není.
   Podstatné ale je, zda to jsou schopny zastavit, nikoliv jenom přibrzdit – a tady tvrdím, že to zastavit schopny nejsou. Zredukovat lidstvo na půl miliardy a prodloužit stav o 100 let? … ale to přece není zastavení. Že nejsou „v obraze“ všichni? … ani nebudou, ale množina těch, kteří si mechanismus začínají uvědomovat se zvětšuje a zrychluje. Že elity mají snahu odstranit jeden pramen problémů, tedy ničit vzdělání? … opět, jen prodlouží stav, nezastaví to.
   Já netvrdím, že konec nastane 31.12.2024, ale tvrdím, že proces probíhá z objektivních a nezastavitelných příčin. A pokud elity si jako své vykonavatele budou vybírat Fialy, Dozimetry, Dvou-Svetry a Langšádlové, tak jim to brzdění moc nepůjde … :-).
   A pokud známe mechanismus, pak můžeme předvídat nejen kroky protivníka, ale hlavně tomu uzpůsobovat svoji činnost.

   1. Re: David Dvořák

    Problém vidím v tom, že řada důležitých procesů má značnou setrvačnost. Lidstvo už teď podle mě žije na dluh. Příklad? Někdo se tady zmínil, že termojaderná energetika je už několik desítek let pořád těsně před vyřešením. Proč tomu tak je? Protože lidstvo se s nadšením věnuje úplně jiným věcem (převážně blbostem, pokud ne přímo zvrhlostem, jako jsou války).
    Já si nemyslím, že regresi je možné zvrátit kdykoliv. Možná by to šlo teď, možná ještě za deset, za dvacet let. Nebo taky ne. Já prostě nevím. Předpokládám, že existuje bod, od kterého to už nepůjde. V každém případě je třeba začít – ovšem zatím to probíhá naopak.
    Je potřeba, aby se děti chtěly učit. Aby se neučily nesmysly. Můžu studovat Korán (nebo …, …, nebo anglickou literaturu) třeba sto let, můžu přitom mít IQ=180, a přesto z toho pro lidstvo nevyplyne žádný skutečný pokrok. Chápete? Ponaučení, že by se mělo dodržovat deset přikázání nebo něco podobného? To každý normální člověk chápe i tak. Že to vyřeší modlení? To jako vážně?
    Než se z nadějného malého dítěte stane užitečný odborník, trvá to aspoň 30, ale často více let. Kdy s tím začneme? Zatím dětem se pořád cpou do hlavy čím dál větší nesmysly a hodiny matematiky se omezují.
    Abychom se někdy mohli vrátit na cestu skutečného pokroku, potřebují děti vzdělání a motivaci; dědci už toho moc nevyřeší. Děti potřebují pořádnou školu, schopné, nadané, vzdělané (!?) učitele. Potřebují mít nějaké vyšší cíle, než to, že si jednou postaví dům a koupí si auto (nejlepší ve městě!!).
    Nábožensky založení lidé si často myslí, že materialisty nezajímá nic, než majetek. Víte, já jsem od dětství materialista (náboženské texty mi připadají primitivní a nelogické, ve skutečnosti nesnesou konfrontaci s realitou), ale můj sen byl úplně jiný: žít ve společnosti, která bude objevovat vesmír, kde vzdělání bude samozřejmostí, kde sobci budou výjimkou. Kde pracovat budou lidé ne proto, aby se uživili (to jsem tehdy naivně pokládal za samozřejmé), ale proto, že je práce bude uspokojovat a že na ni budou hrdí. Bída a války mi připadaly jako věci dávné minulosti
    Proto jsem si našel práci v oboru a ve funkci, která tomu odpovídala. Vícekrát mi nabízeli funkce vyšší, za víc peněz. Po rozmyšlení jsem to nikdy nevzal – jednoduše proto, že na takovou práci je potřeba jiný typ osobnosti, než je můj. Měl bych víc peněz, měl bych větší moc, ale uspokojení z práce by bylo pryč (nehledě na to, že bych tu práci dělal špatně, protože takový typ práce mi není vlastní).

    Zeptejte se teď ve výrobních firmách, kolik mají učňů, kolik dětí by tam chtělo pracovat. Absolutní minimum. Děti jsou vychovávány v tom, že práce je to poslední, čeho se v životě chytit. Hlavní je zbohatnout. Ve školách je to podobné. Proč studovat, když peníze vám to nevydělá. Proč jít pracovat do výzkumáku za pár šupů, když si můžu jinde vydělat násobně tolik.

    Teprve pokud by se podařilo porazit tyhle bariéry, mohli bychom se vrátit na cestu, na které se technologické cykly zkracují. Zatím vidím jako problematické vůbec zastavit existující regres.

    Tím vůbec nechci říci, že jsou podobné snahy zbytečné. Naopak. Pokud to půjde, rád pomůžu.

    1. Jaký je rozdíl mezi chtěním zbohatnout dříve a chtěním dnes? Nemyslím si, že v minulosti rodiče posílali své děti do učení za účelem zbohatnutí státu, kdežto dnes kvůli svému vlastnímu soukromému sobeckému zbohatnutí je posílají do školy.
     Současné školní osnovy typují charakter učiva jako dovednost orientovat se v současném informačním světě. Žáci mají získat kompetenci k řízení sebe sama, vztahů a k řešení problémů. Jestli porozumí hloubce informace, jestli si ji úplně nekriticky zvnitřní, propojí a rozprostřou, vyhodnocují testy, které vytváří různí pedagogové, vlastnící k tomu glejt. Nevím, jak k tomu došlo, ale asi podobně, jako když se jakákoliv skupinka odborníků na čemkoliv dohodne, a že se dokáže dohodnout, je asi nadmíru logický proces.
     Ale o tom jsem nechtěl.. Chtěl jsem o tom materialismu, jak si nábožensky založený člověk myslí… Jak píšete.. obě skupinky si něco o sobě navzájem myslí, ale pak uchopujete věřícnost jako snażší manipulativnost, ale kde tedy bydlí ti racionální vědecky podložení občané, když světu od nepatřičného hospodaření neodpomohli ani pokrokoví pracující?
     Ale líbí se mi úvaha pana Dvořàka, jako by na ní něco bylo.. Jakože pokrok je, když se přináší, vnáší něco nového, tzn. byť jen to, že lidé např. objevují jiné kultury.. V dnešním propojeném světě už i to stagnuje, notak, jak tomu lidstvo může čelit, nevím

     1. Dříve posílali lidí děti do učení proto, že to bylo tradiční, že to znamenalo brzký výdělek a pozor! Důležité! Protože to nebyla ostuda! Teď jsou (rukama) pracující lidé předmětem pohrdání. Kdo by chtěl být takový blbec, že si vydělává rukama! Dovednosti rukama pracujících jsou přitom pro vývoj technologií důležití. Teoretici nestačí.

      A na otázku „kde jsou ti racionálně myslící materialisticky založení lidé“ odpovídám „nejsou, skoro vymřeli“. To je ten problém. Elitám se podařilo zvrátit trend. Jako kluk jsem měl několik přátel, kteří to viděli jako já – věda, pokrok, vesmír, … Nevím, jak moc takových lidí bylo v měřítku planety, ale teď je jich určitě míň. Proč? Dlouhodobé ideologické působení – okolí, televize, filmy, počítačové hry… Já chápu, že řada lidí je věřících, protože je znechucená právě tou absurdní západní pseudokulturou. Řada věřících přitom hledá ve víře to dobro, které jim v realitě chybí. Ovšem to je cesta, která nikam nevede. Všemohoucí, dobrotivý bůh buďto existuje nebo ne. Nezávisle na to, jak jsme konkrétně my morální nebo ne. Zato lidé, kteří řeší problémy na základě představ o nadpřirozenu, se dají snadněji ovládat. Záleží na tom, kdo je na špici organizace, která víru zprostředkuje. Proč? Protože náboženské texty se dají vykládat nekonečně mnoha způsoby. A taky se tak v průběhu historie vykládají. Bible existuje (pokud vím, nejsem odborník) beze změny někdy od ranného středověku. Podle současných věřících hlásá lásku a humanismus. Ovšem Karel Veliký neměl problém utvořit dvě řady – jednu k pokřtění, druhou k popravčímu špalku. Na křížové výpravy, přestože byly před tisícem let, vzpomínají ještě teď muslimové s hrůzou. Miliony domorodců byly ve jménu křesťanství zotročeny a povražděny. Že to je historie? Že se to nemůže opakovat? Opravdu? Palestina se samozřejmě nepočítá, protože Hamás lže, že ano. Já vím, že to dělají Izraelci, ale křesťané v USA a v Evropě je ve značném procentu podporují. Protože Židé (Árijci, Chanové, …) jsou Bohem (…bohy, …duchy předků…) vyvolený národ.

      Nám cizí, nepřátelský islám, je taky náboženství. Lidé se stávají muslimy z úplně stejných důvodů, jako u nás křesťany. Za prvé to je v daném prostředí tradiční. Za druhé hledají pravdu a spravedlnost v tomto krutém, nepřátelském světě. Hledají zastání proti bílým, kteří je vraždí a utlačují. Nedávno jsem četl, jak se v Dagestánu začínají nosit superpytlovité neprůhledné ženské úbory. Přitom, přestože je tam islám zcela tradiční, takových extrémů tam v minulosti nikdy nebylo. Proč k tomu dochází teď? Protože je za tím politika. A pokud se lidi podaří přesvědčit, že to není politika, ale záležitost pravé víry, kdo by šel do sporu?

      1. Jistě vím, jak to s těmi učni myslíte, ale určitě se neshodnem na chápání jejich postavení, statusu, společností. Soustružníkovi se v ordinaci nikdy nikdo neklaněl až k zemi. Stejně tak soustružník ani pokrývač nevymyslel televizi, počítačové hry, filmy.. Dokonce ani poptávkou, si myslím, nepohnal hlavy otevřené k činu. Ale shodnem se na tom, že ruční dovednosti jsou pro vývoj, výrobu, přepravu a prodej technologií, výrobků důležité. Kdo by to jinak dělal. Přiznejme si, že lidé v dnešní době mají navíc. Stará řemesla nejsou zapotřebí, rukodělný přepych vystřídala krása jednoduchosti a uvolněnosti, člověk se vysoukal z pout obstarávání a klade důraz na komunikaci. Ne nadarmo vědci přišli již na cokoliv.
       Ovšem z druhé strany sleduju ale, jak se z lidí obloukem stávají samoukové. Jak neváhají, možná ne sériově, ale jen tak, osvojit si různá umění, která nyní nazýváme spíše řemesly. Možná lidi spějí k přílišnému osamostatnění se a samovedení. Ještě snad i potřebují razítka na všechno, ale jakoby je neobtěžovala, jakoby víra a institucionalismus šel nějak mimo ně. A přesto vyhledávají vysvětlení svého duševního náležení. Myslím, že ty neodcizené ruční práce v nich vzbuzují nadsmyslové stavy a nepůsobí na ně manipulativně, ačkoliv jejich kroky míří byť i do kostela…
       Ve vašem textu je toho napsáno hodně dohromady.. Nevím, jestli náboženství kdy manipulovalo více k odvaze, k nenávisti, k ješitnosti, k ospravedlnění… Myslím, že od nepaměti se sami sebe lidi chápali jako posvěcené bohem, ale asi nejvíc, co kritizujete, je, že všechno, na co člověk sáhne, by měl dělat v souladu se svým nejlepším svědomím a nezaměňovat smysly daných věcí a řádu.
       Možná by se v kostelích mohlo povídat ne něco modernějšího, což z duše nesnáším, a nevím ani, co to je, ale je těžké zůstat tam nevychovávat.
       Celý extrémismus je jeden velký výkřik, jedno velké dávání najevo, jedno velké tetování jako náboženství nebo jako politika.. a mnoho dalšího..

       1. V soustružníkově ordinaci se lidé neklaní. Ani truhláři v truhlářské ordinaci se neklaní. Jó, byly časy, kdy se klanělo. Nerado se to tu čte, ale za bájných dob spravedlivého totáče jsem se klaněl tu instalatérovi, tu elektrikáři, tu dalším. Když jsem potřeboval něco opravit v bytě, jen tak zdarma mi věnovaném pracujícím lidem. Lid v OPBH totiž měl dlouhodobou rekreaci. Ne v útulných chatkách ROH sice, ale rovnou na pracovišti, což vedlo k rekreačním aktivitám. Kupříkladu ke svačení. Ruční práce tudíž ve mně vzbuzovaly stavy, vedoucí k instalatérovi.
        Jen taková vsuvka, nevím, zda zrovna vy namítnete, že jsem divnej. Možná jiní. Totiž, divnej proto, že v té bájné době bylo přece takřka zákonem umět si se upravenou vlásenkou z velmi kvalitního kovu spravit vše. Kdyby se tehdy směly vlastnit kosmické koráby, tak spravit vše, kosmickým korábem počínaje. Sice nevím, zda ta zákonitost plynula z prostě obecně manuálně zručnějšího socialistického člověka, nebo z nouze ukecat OPBH, aby přece jen někoho poslal. Ale klaněl jsem se. Divnej. A měl jsem bony, takže klaněl úspěšně.

        Řekl bych, že řemeslem se už ale doopovrhalo. Právě pro to předchozí opovrhování, vedoucí ke stejné nedostupnosti řemeslníka, jako byla za OPBH. Homo nicméně, a to pro své sapientia, věc řeší svou bezradností a nadáváním na poměry. Vlastně viz to samoučení v dobách dávných krásných bájných i (asi s menším úspěchem) dnešních nekrásných nebájných. Pozn., takto ty doby klasifikuju podle zde povinných kritérií.

        A konečně jsme u toho nábožka. Jak ono to má s řemesly, to nedokážu posoudit, cosi mi ale našeptává, že než nějakej zájem o soustružnictví je spíš do oduševněla. Pěkně do tý nenávisti a ješitnosti, který St. En. je pravější. Což ovšem je samozřejmě jen mé nepochopení duševního rozměru, to už jsme si dávno řekli. Tuhle jsem zase čet toho lotrase Machiavelliho, to byste neřek, on taky říká, že lidi jsou špatní a že až okolnosti je semtam donutí být dobří.

        1. Nu, jak kdo. Já se soustružníkovi klaním až k zemi, ba i čelem o tu zem pobiju. Bez soustružníka bych nemohl dělat to, co dělám. Bez práce soustružníka by moje „vynálezy“ nebyly realizovatelné.
         Naopak – a tím práci lékaře nijak nezlehčuju – v ordinaci se neklaním, poněvadž nemám důvod tam chodit.

         1. Což by se dalo říct taky – klaním se těm, které aktuálně osobně potřebuju. A neztratilo by to význam sdělení. Proti čemuž ale nemám námitek.

  2. Debilizace….. Ano. Protože nejsou informace jako informace. Viz diplojovaný kosmický pirát Tlamsa a termodynamický démon.

  3. Václav Pospíšil: Pán ráčil trefit hřebíček na hlavičku! Občas o tom přemýšlím a mastné si lásku hlavu jak mohli soudruzi v USA před 50. lety doletět na Měsíc a zpět a dneska dají horkotěžko oběžnou dráhu. Přitom mají nové technologie, AI, super materiály a možném lepší alobal. 😂 Vždycky si vzpomenu na lunární modul udělaný z alobalu… čím dál víc tomu nevěřím.

     1. Sice to pobaví čtenáře ale naštve pisatele. Všechno, co mě opravuje (AI?) vypínám předem.
      Lépe pochopitelný překlep než nepochopitelný překlad oprav.
      Dtto při focení. Protože si můj mobil nepamatuje, že jsem „povraždil“ všechny trpaslíky na opravu obrázků a po znvuzaputí jsou opět na svých místech, nefotím mobilem, ačkoliv jsem ho hlavně kvůli tomu kupoval.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *