20 července, 2024

Diagnóza chcípající kobyly

V této úvaze se pokusím srozumitelně vysvětlit, kde je problém a proč je kolaps anglosaské říše neodvratný. Proč Putin vyhlašuje, že změny jsou nezastavitelné a z objektivních příčin.

Problém totiž je, že chyba, která to celé způsobuje, je chybou systémovou, kterou vládnoucí elity nemohou z principu věci odstranit, protože právě tento mechanismus jim zajišťuje vládnutí a bohatnutí na úkor slabších.

Vo-co-gou

Podíváte-li se na věc s odstupem, zjistíte, že pramen všech potíží má svoji DNA ve faktu, že vládnoucí elity nekonají ve prospěch většiny. Naopak, konají proti většině což v důsledku generuje bohatství čím dál menší množině „vyvolených“ na úkor čím dál větší skupiny slabších. Aby to ovšem fungovalo, musí elity mít schopnost prezentovat svoje kroky a opatření jako dobro pro většinu, o kterou se tímto láskyplně starají.

Srozumitelně řečeno – musí přesvědčit většinu, že konají v její prospěch za situace, kdy jejich reálné kroky jsou naprosto opačné, tj. proti většině. A přestat nemohou, protože tohle je základ jejich bohatnutí a hegemonie.

Ale vezměme to od začátku.

Nějakou dobu před pádem SSSR se utvořila skupinka zvědavých lidí, kterým nedalo spát, proč se věci vyvíjejí tak, jak se vyvíjejí. Jádro bylo kolem vyšších armádních důstojníků, kdy viditelným představitelem byl gen. Petrov a v dnešní době nejviditelnějším popularizátorem je V. Pjakin. Nebudu tady rozebírat jejich koncepci, jen poukážu na jednu věc, kterou definovali a která je neoddiskutovatelná.

Než se k ní dostanu, tak jen pro osvěžení uvedu dvě záludné otázky (z mnoha), které si položili.

  1. Jak je možné, že naše země (z pohledu tazatele – SSSR), která je velmi bohatá na reálné suroviny, má největší plochy k využití pro cokoliv je oficiálně chudší než např. Švýcarsko, kde není nic. Nemají tam žádná ropná pole, žádné doly, žádný větší průmysl, který by produkovat reálné výrobky pro reálný život člověka. Mají tam jen tuny potištěného papíru se symboly měn, zlato a jedničky a nuly v počítačích … toto je ale člověku k přežití na pustém ostrově k ničemu, tedy skutečná reálná hodnota (ve smyslu potřeby pro život) je velmi malá.
  2. Pokud se tvrdí, že silná armáda je zárukou, že Váš stát nenapadnou, tak jak potom vysvětlit situaci právě zase Švýcarska. Za WWII Hitler obsadil všechny, mnohem chudší, státy okolo, ale kupodivu na Švýcarsko, které by Wehrmacht přejel za jeden den tam a zpět, si netroufl. Hitler raboval kde se dalo, ale naprosto nelogicky vynechal stát napěchovaný zlatem a penězi až po střechu. A přitom Švýcarsko v podstatě žádnou armádu nemá … Musí tedy být něco jiného, něco mocnějšího než nejsilnější armáda …

Zákon času.

Z té jejich koncepce uvedu jednu část, která je asi neoddiskutovatelná. Při svém bádání si uvědomili, že existuje něco, co nazvali ZÁKON ČASU. Není to žádná raketová věda, ale prostá skutečnost, kdy čas jedné generace už od dob Faraónů až po dnešek je +/- stále stejný, tj. cca 20-30 let. Naproti tomu společenský a hospodářský vývoj v čase zrychluje. Velmi dobře to vystihuje následující obrázek:

Horní sinusoida zobrazuje interval života generací, dolní pak interval společenského a technického vývoje. Je asi bez debaty, že člověk se narodí a zemře, přičemž délka života je kolísavá – nicméně není to od 0 do X let, ale kolísá cca od 40 let (za Faraónů) do, řekněme dnes, 70 let. Generaci ale definujeme jako dobu průměrného věku, kdy většina žen porodí – a tady je ten rozptyl už menší (~ 20 – 25let) a hlavně je více-méně stejný po celou dobu, kdy evidujeme život člověka. Samozřejmě, není to absolutní (pro puntičkáře), ale v hrubých rysech by s tím měli souhlasit všichni.

Naproti tomu dolní sinusoida vyznačuje vývoj společnosti – a tady je situace mnohem zajímavější. Uvedu zjednodušený případ – např. za časů Starého Egypta bylo několik desítek generací, kdy při narození člověka se používal k orání dřevěný pluh tažený párem volů … a tak to bylo i když dotyčný zemřel. Změny byly velmi pomalé – řekněme, že za pár generací se došlo k „update“ a dřevěný pluh byl pobit (kvůli trvanlivosti) železem, za pár dalších generací to byl železný pluh tažený párem koni. Takže ve velmi dlouhém časovém období nepatrný vývoj … vždyť jak se oralo u nás ještě ve středověku? A teď si vemte třeba moji generaci – já jako malý kluk jsem sousedovi pomáhal na poli právě, když ještě používal koně. Jistě, byli i bohatší sousedé, kteří už měli nějaký ten svůj samo-domo traktůrek nebo přímo traktor, ale pořád bylo pár takových co orali pluhem za párem koní a sklízeli obilí kosou poháněnou tažnými koňmi (družstvo ve vesnici vzniklo až tuším v r. 1977). No a dnes mám souseda, který při sázení zapne v traktoru kompjútr a GPS, aby při sklízení se traktor sám navedl přesně do stopy, kde se sázelo – pokud při sázení objel na poli překážku (třeba sloup el. vedení), tak pří vyorávání traktor točí volantem přesně tak, aby se držela stopa sázení. Prostě pokrok za 1 generaci neuvěřitelný. Dalo by se pokračovat – třeba rovněž neuvěřitelné zrychlování vývoje v automobilové branži atd.

Jenže ten pokrok a zrychlení se neomezuje jenom na technickou stránku života, ale na vědění jako celek – lidé si rychleji osvojují nové vědomosti … a tady je ten zakopaný pes :-).

Tohle je prostě kámen úrazu (pro vládce) s neuvěřitelným dopadem. Je dokonce názor, dle mého ne zcela mimo mísu, který říká, že všechny ty předpovědi „o konci světa“ jsou jen špatně předávané poselství – na začátku asi bylo, že konec takto vymyšlené formy a způsobu nadvlády nad lidstvem skončí v době, kdy perioda společenského vývoje bude kratší než perioda generací. Má to svou logiku, však můžete posoudit sami. Ta teze říká, že původní sdělení bylo o konci této formy nadvlády nad lidstvem nastane právě v době, kdy perioda technologického pokroku bude kratší než perioda života generací, ale v čase se to při předávání zkreslilo do tvaru „konec lidstva“ … z původního „konec vlády nad lidstvem“.

A my dnes žijeme právě v takové době a všichni to mohou pozorovat doslova on-line.

Za vše může hlavně internet – pokud ho nevypnou, tak prohrají

Ne nadarmo je v Bibli psáno, že slovo je mocná zbraň. Druhou tam zjevenou pravdou je jednoduchý princip – po ovoci poznáte je. S tímto si vystačíme …

Uvědomte si, jak to bylo před on-line výměnou zpráv díky internetu. V době, kdy nebyly žádné noviny se zprávy šířily např. tak, že pocestný dojel do vzdálené osady a tam buď řekl nebo taky neřekl, co se děje v místě odkud přichází. Prostě výměna informací a nějaká kontrola v podstatě NULA! S vynálezem knihtisku a pak hlavně novin, jako informačního zdroje, se situace radikálně mění. Najednou platí, že co se objeví v novinách to se stalo … a stalo se přesně tak, jak noviny napsaly a o čem noviny nepsaly, to se prostě nestalo. Opět jste ale neměli možnost zjistit, jak se věci doopravdy mají. Starší nechť vzpomenou na dobu bolševika – média ovládali dokonale, cizí vysílání rušili, v podnicích, kde byla kopírka, se muselo zapisovat kdo a co kopíruje … a kontrolovalo se to nebo tam byla přímo obsluha, která dohlížela na ideologickou nezávadnost kopírovaných materiálů. Jenže zákon času – přišlo satelitní vysílání a rušičky byly najednou k ničemu, protože jediná teoretická obrana mohla být natáhnout nad Československem ocelovou síť. Nerealizovatelné … Prostě bolševik to sice měl pevně v rukou, ale stejně dojel na Zákon času, který způsobil, že byl čím dál většímu počtu lidí zřejmý rozpor mezi rétorikou a realitou.

Tady udělám malou odbočku – zamyslete se nad církví. Tohle byl perfektně seřízený a výkonný stroj na vládnutí. Fungoval neskutečně dlouho, ale opět dojel na Zákon času. Napřed byl vládce prohlášen za Boha, pak za Bohem vyvoleného … změnilo se to, protože informovanost lidí se zvýšila a většina si uvědomila, že se jedná o člověka z masa a kostí jako kdokoliv druhý. Dále kněží – napřed nedotknutelní, pak se zavedly odpustky, protože začalo být jasné, že to jsou občas hříšníci jak vyšití … tak to trošku poštelovali, aby lidi znovu oblbli, aby znovu uvěřili nějakému novému nesmyslu, nové tezi. Princip byl geniálně jednoduchý – nezpochybnitelné pravdy doplnili o úpravy ve svůj prospěch – viz. právě Desatero a třeba ty odpustky. Církev má taky díky dlouhému vládnutí dlouhou setrvačnost, ale působení Zákona času je neoddiskutovatelné i tady.

Vemte si Starý Egypt – změna mainstreamového náhledu trvala stovky let … a dnes?? Dnes máme bonmot, že rozdíl mezi dezinformací a mainstreamem je max. 2 týdny. Vzpomeňte na nástup Trumpa – do té doby všichni věřili, že v USA mají demokracii a ve vládnutí se střídají 2 party. Jenže s nástupem Trumpa vyšlo najevo, že ty 2 party jsou jedna parta, která pro oblbnutí voličů používá dva dresy. Trump nepatřil ani do jedné party a tak byli všichni SPOLEČNĚ proti němu … jsme pro svobodu projevu, ale Assange málem zhnil ve vězení, … jsme pro řádné soudy, ale Guantanámo a Abú Ghraíb nezavřeme … mluvíme o obraně, ale realizujeme válečné štvaní … těch příkladů je něurékom a odhalují se a hlavně dostávají do povědomí lidí ve zrychleném tempu, právě díky Zákonu času.

Jsme na konci epochy

Z jistého pohledu jsme na konci jedné éry, která trvala více jak tisíc let. A může za to Zákon času. Anglosasové se mohou postavit na hlavu, mohou zaúkolovat armádu Fialů a Dozimetrů, ale s objektivním faktem, že existuje Zákon času a jeho důsledky nic nezmohou. Teoreticky mohou svůj konec oddálit tím, že zakážou internet, který tvoří páteř on-line výměny informací. Ale i kdyby ho dnes zakázali, tak jsme už tak daleko, že by se našla jiná rychlá výměna zpráv, navíc ho nejsou schopni vypnout celosvětově. Jejich způsob nadvlády prostě končí.

Proč končí

Anglosasové končí jen a právě proto, že jejich způsob vládnutí je založen na požírání slabších, na parazitování čím dál menší skupiny těch nejotrlejších na čím dál větší skupině chudnoucích a tato většina si to začíná uvědomovat, on-line si předávají zprávy a zkušenosti a má pro všechno k dispozici reálné důkazy. Tohle je ale přece princip kapitalismu – slabší končí, vítězí silnější … a tak pořád dokola, až je vítězem jedna obrovská nadnárodní firma s globálním dosahem a globální mocí. V kapitalismu má hlavní místo, resp. přednost zvyšování zisku a nikoliv rozvoj člověka.

Jenže působí Zákon času, resp. pokrok zejména ve výměně informací. Před takovými 100 lety Nigerijci neměli šanci zjistit, jak moc je Francouzi odrbávají (např. ten uran za padesátinu ceny). Jenže dnes to je pro VŠECHNY Nigerijce otázkou okamžiku – zapnete internet, šéf uranového dolu se koukne za kolik jím vytěžený uran nabízí Frantíci na burze a porovná to s cenou, kterou jim zaplatili …. a malér, resp. nespokojenost je na světě. Napřed to potlačili silou, ale nakonec ani vojenská síla nestačila – prostě prohráli, museli ukončit to okrádání a už se k němu NIKDY nemohou vrátit. A tak je to se vším, další je např. pro Francouze situace v Nové Kaledonii. Fiala může od rána do večera hlásat, jak dobře vládne, jak se máme nejlépe v historii, jak vše dělá pro naše blaho, ale každému stačí se jen trošku zajímat a rázem zjistí, že Fiala lže … ví, že nekoná v prospěch českého lidu. Každý má důkazy k dispozice pěkně doslova on-line. A perioda se zkracuje, resp. poznání pravého stavu věcí zrychluje. Je tady stále ještě (zmenšující se) skupina lidí, kteří mu žerou, že se máme nyní hůře pro budoucí lepší časy, ale těch věřících zrychleně ubývá. A za vše může on-line výměna informací, jejich dostupnost a možnost kontroly.

Je to jak s tím kouzelníkem – ten se napřed musí naučit perfektně nějaký trik, aby mu to lidé „žrali“ … a aby to měl perfektně, tak mu to učení holt trvá. Jakmile lidé přijdou na to, jak to dělá, tak mu přestanou věřit a kouzelník se musí naučit nový, lepší trik. jenže z principu na náročnější trik má na to pokaždé méně a méně času, tedy provedení kouzel provází zvyšující se počet chyb a obecenstvo stále rychleji odhaluje, v čem trik spočívá.

S vládnutím anglosasů je to podobně – musí nás vodit za nos jak vše dělají pro naše dobro, ale jejich tvrzení jsou čím dál rychleji odhalována jako lživá. Např. jsme se velmi rychle dostali do situace, kdy si většina začíná uvědomovat, že nadvláda USD je v podstatě Ponziho schéma, alias letadlo. … nebo Ukrajina – nepodařilo se jim svět přesvědčit, že válka začala 24.2.2022 … prostě konec, dojíždíme ze setrvačnosti, tento model ovládání lidstva je u konce. Informace jsou k dispozici pro každého, kdo má zájem a může to porovnat s tvrzením a konáním elit. Nezmění na tom nic ani válka – ta může jen ukončit existenci lidstva, ale nemůže prodloužit nadvládu anglosasů založenou na parazitování na slabších.

Otázka je, co bude následovat, co bude dál. My ten kapitalismus, resp. parazitování na slabších nemáme tak zažraný pod kůží, my si asi velmi rychle dovedeme osvojit něco nového, co bude nejspíše založeno na spolupráci, ale co ti chudáci na Západě, kde několik generací nepoznalo nic jiného než kapitalismus…?

221 thoughts on “Diagnóza chcípající kobyly

  1. skoda, ze autor neodpoveda na zaujimave otazky v uvode, ktore sam polozil:
    1. prečo si Hitler netrufol na Svajciarko?
    2. co je silnejsie ako najsilnejsia armada sveta?
    l

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *