28 května, 2024

Садись здесь и подпиши! … тебе не обязательно это читать

Před necelým rokem jsem napsal zde na Litterate úvahu, ve které jsem rozebíral otázku, zda to anglosasové „dotlačí“ do III. světové války. Bylo to v době, kdy tady diskutoval ještě K42 a ten zastával přesvědčení, že se fakticky o nic nepokusí, protože by dostali pořádný výprask. Přestože jsem s jeho argumenty a předpokládaným výsledkem souhlasil, argumentoval jsem, že jejich zástupci s reálným hodnocením situace nemusí být ve většině, která nakonec rozhodne. Říkal jsem, že se klidně může stát, že ve většině budou zastánci excelovských tabulek a působivých powerpointových prezentací, kde se realita vykresluje úplně jinak … tak nějak optimističtěji a veseleji. Tvrdil jsem a stále tvrdím, že anglosasové jsou v zoufalé situaci co se týče udržení své hegemonie a jak známo, zoufalí lidé dělají zoufalé věci.

Ve zkratce jsem tehdy napsal: Netuším, jak to „navlečou“, ale logika mi říká, že se pokusit musí.

O co se vlastně „hraje“

Dnes jsme o necelý rok dále a pro odhad toho, co asi bude následovat musíme pochopit o co se tady vlastně „hraje“. Princip se pokusím ukázat na něčem, co bude asi každý znát – na organizaci obyčejné party, protože princip je stejný, ačkoliv se jedná o trošku větší „party“ … přímo globálního rozměru.

Takže, jak taková parta, která má svého vůdce a snahu ovládat své „území“ vlastně funguje? Tvrdím, že to vůdcovství je v podstatě psychologická záležitost – vůdce je jenom jeden a proto může být kdykoliv přemožen, resp. přečíslen. Přesto tomu tak nebývá, mj. protože si kolem sebe soustředí své věrné, kteří na celé věci profitují … a tito proto vůdce podporují. Pro udržení své hegemonie musí vůdce čas od času ihned v zárodku potlačit jakékoliv pokusy o rebelii. Většinou to udělá tak, že si vybere nejslabšího „rebelujícího“ a tomu dá naprosto nepřiměřenou „nakládačku“ … s poznámkou, že tohle potká každého, kdo nebude poslouchat. Někdy bitku svede sám, někdy s podporou svých nejbližších věrných, kteří pak mohou profitovat z výhod hegemonie, ale vždy je to divadlo určené pro ostatní, nezúčastněné.

Ten vzkaz je následující – hegemon jsem JÁ a pokud MNE a moji partu nejvěrnějších budete poslouchat, tak se nic neděje (postarám se o Vaše bezpečí), ale kdo odmítne poslouchat mé dobré rady, ten dopadne jako tady ten chudák …

No a jak toto pak vypadá na globální úrovni? Máme zde vůdce, hegemona – USA a jeho partu věrných, jako je Velká Británie, Německo, Francie atd. Výhody, které pobírají z podpory hegemona jsou taky odstupňovány podle „blízkosti“ k vůdci … proto např. Američané a Angličané v podstatě jedno jsou. A jak dopadli rebelové? Neznámější rebelové Husajn i Kaddáfí přišli s myšlenkou opustit USD … oba jsou mrtví a jejich země byly ukázkově vybombardovány do středověku. Ta myšlenka přestat používat USD byla extra nebezpečná, protože moc hegemona stojí na možnosti neomezeného tisku zelených papírků a faktu, že jej „povinně-dobrovolně“ všichni používají. Druhým pilířem pak je ovládání masmédií – proto pokud nezakážou internet nebo svobodné publikování na něm, tak skončí jeden z hlavních pilířů jejich moci. Všechny ty války USA nebyly a nejsou nic jiného, než demonstrace síly … ukázka před celým světem, co se přihodí tomu, kdo nebude plnit přání hegemona. A dosud to celkem fungovalo.

Ještě jedna podstatná věc – protože se opravdu jedná o „partu“ globálního rozsahu, tak i způsob řízení je maličko jiný než u menší party. Jestliže u menší party lze uplatnit přímé řízení, pak v globálním měřítku jsou k dispozici pouze mechanismy nepřímého řízení. To má jednak dlouhou setrvačnost a druhák nelze být očividně agresivní, protože by se mohli vzbouřit lidé, kteří se o politiku nezajímají a které se podařilo přesvědčit, že hegemon vždy koná v jejich prospěch a hlavně koná „spravedlivě“.

Proto parta hegemona musí mít vždy záminku pro svou trestnou výpravu.

Celé dnešní divadlo je tedy o získání nezúčastněných na svou stranu, přičemž hegemon nemůže začít bitku jako první. Vždy musí jít o „spravedlivou“ reakci v zájmu zachování dosavadního „pořádku“. A teď si vzpomeňte co předcházelo všem agresím USA, naposledy před invazí RF na UA … provokace nejvyššího stupně doprovázené „úniky“ zpráv tajných služeb o datu zahájení agrese neposlušného člena, kterého bude třeba spravedlivě ztrestat. A protože anglosasové mají jednu sympatickou vlastnost – to co jednou fungovalo, opakují neustále, tak nyní se to samé děje i v případě Íránu. A nedejte se mýlit, že rakety na velvyslanectví vypálili Izraelci … jsou ze stejné party.

Ze všeho jako sláma z bot čouhá urputná snaha anglosasů rozpoutat opravdu velký konflikt, aby mohli „spravedlivě“ udeřit klidně i jadernými zbraněmi. Proto správná taktika musí být jít proti tomuto jejich záměru.

Něco mi ale říká, že Putin tohle správně zanalyzoval a hlavně se mu asi podařilo o správné taktice asi přesvědčit i ostatní rebely. Ale nikdy nic není jisté i rebelující strana má své „horké“ hlavy a jestřáby, kteří by bitku nejraději zahájili ihned, takže se konflikt (k velké radosti anglosasů) může spustit kdykoliv. Ovšem zdůrazňuji – správná taktika je nenechat se vyprovokovat … ostatně tady máte odpověď, proč se Putin jeví jako ten, kdo ustupuje a nechává neustále překračovat namalované „červené čáry“ a je v podstatě brán za toho, kdo brzdí „své jestřáby“.

Proč být zdrženlivý?

Ono totiž podstatné je, co se za této situace, během toho času, děje směrem k tomu publiku (resp. na jeho straně), kterému je představení určeno – tedy zbytku světa. A tomu zbytku světa je den za dnem jasnější, že RF bojovat nechce, že Putin je ten umírněnější a za čím dál jasnějšího agresora jsou anglosasové – tuhle “foukají“ do Ukrajinského ohníčku, tuhle rozdmýchávají plamínky na Blízkém východě a do toho vykřikují, že je třeba srovnat neposlouchající Čínu. Navíc, v souběhu s tím vším jde ekonomické (samo)pouštění žilou celého KoZa a završeno to je v proudu času zeslabujícím strachem z hegemona nezůčastněných, protože všichni přeci vidí, že není schopen zkrotit a potrestat někoho, kdo odmítá hegemonii současného vůdce.

Čím déle tento stav bude trvat, tím více NEVRATNÝCH škod bude napácháno na straně KoZa.

Anglosasové mají obrovský a neřešitelný problém, který nemohou za natištěné peníze vyřešit – chybí jim čas, který jde doslova proti nim. Čím dál více států přestane mít strach z hegemona (roste tedy povědomí o beztrestné neposlušnosti) a hegemon, díky ekonomickému (samo)pouštění žilou, bude mít čím dál méně sil k trestání zvětšujícího se počtu neposlušných. To je už nezastavitelný a pro anglosasy neřešitelný problém. Asi dříve nebo později dostane parta hegemona „za vyučenou“, ale nestane se to dříve než to bude „spravedlivě“ požadovat ten zbytek světa, který se vymaňuje ze jha anglosasů.

Neoconi a realisté

Žádná parta není v názorech jednolitá – na anglosaské straně i na straně odpůrců hegemona, proto nelze vyloučit zkratkovité jednání. Nicméně, dost nasvědčuje tomu, že neoconi na straně anglosasů začínají být v menšině a svou vůli asi prosadí realisté, kteří si uvědomují, že hospodářsky na delší konflikt nemají.

Každá parta musí kolem sebe šířit mýtus výjimečnosti – ať už co se týče, síly nebo vědomostí atd. A nutno uznat, že v tomhle jsou anglosasové nedostižní, ostatně jak sám uznal Putin v rozhovoru s T.C. Na druhou stranu jsou tak dobří, že část té jejich party této svoji propagandě prostě uvěřila a proto si myslí, že RF hravě porazí … když budou chtít. Naposledy Sikorski, když se nechal slyšet, že si drzý Putin musí uvědomit, že KoZa je 20x ekonomicky silnější … debil. Jemu nedochází, že bude něco špatně, když např. kapitálová hodnota Apple v jejich soustavě hodnocení je násobně vyšší, než hodnota (dle jejich měřítek) např. výrobce hypersonických střel RF. On snad ani nevnímá, že „tlusté“ trubky vedou z RF do Evropy a ne naopak, protože Evropa už žádné zdroje nemá. Prostě ukázka zástupce neoconů, kteří uvěřili vlastní propagandě. Dále, dnes je už i pastevcům koz jasné, že západní „wunderwaffe“ jsou o ničem. KoZa totiž nevyrábí zbraně pro vítězství, ale pro svůj zisk. Proto jsou komplikované a jedinečné … a tedy řádně drahé a těžko (čti draze) udržovatelné. Ovšem vítězí strana, která bude mít zbraně rychleji a jednodušeji vyrobitelné a opravitelné, nejlépe tak navržené, aby je co nejrychleji mohlo vyrábět co nejvíce subjektů – ale tohle jde přesně proti zájmům zbrojařů KoZa. … co patenty a příjmy z nich, když by to mohl vyrábět kdejakej hejhula? … ne, ne!!! … peníze na prvním místě. Stejně jako musí pravda ustoupit dobrému příběhu v jejich světě, tak budoucí vítězství na bojišti musí ustoupit okamžitým ziskům.

Co bude asi následovat?

Těžko říct, záleží v jaké fázi zareagují rebelové, tedy RF, Írán a Čína, zatím aktéři absolvují zahřívací kola a nutno říct, že skřípání ve spolupráci je slyšet čím dál míň. Zatím bych to tedy viděl na zdrženlivost k nějaké větší odvetě, protože čas, jak jsem popsal výše, hraje v prospěch rebelů. Nějaká „facka na sále“ asi padne, ale taková, aby hegemon nemohl začít vyřvávat o „oprávněné a spravedlivé“ jaderné reakci. Výborný byl tah s Hútii, kdy rebelové mohou říct „to my ne, to oni sami“ a přitom KoZa má uzavřen pro své obchodní lodě Suez … tedy další ekonomické pouštění žilou KoZa.

Možná rupnou nervy anglosasům, ale řekl bych, že půjdou cestou, jak sdělil jejich mluvčí Macron. Takže bych očekával, že jednotky NATO na UA nastoupí, ale budou vyvíjet max. snahu, aby RF zasáhla území člena NATO … a tím mohl začít ryk o nevyprovokovaném napadení státu NATO. K tomu „napadení“ člena NATO ze strany RF může dojít až bude zbytek světa souhlasit s postojem, že provokací už bylo dost a ta odveta je namístě. Neoconi na straně anglosasů se to budou snažit vyprovokovat co nejdříve (dokud zbytek světa ještě není zcela na straně RF), realisté, kteří si uvědomují skutečné rozložení sil, to nadšení budou spíše brzdit. Nečekal bych otevřenou rozmíšku mezi neocony a realisty na jejich straně, spíše postup „jo jdete na to milí neoconi správně, podporujeme vás ve všem, ale … tady jsme něco zapomněli vyjednat a odsouhlasit … tady něco naplánovat a objednat … tedy chvilku počkejte“. Prostě taktika sypání písku do soukolí, ale tak, aby, když by se opravdu zadařilo, mohli i realisté říct, že byli na jedné lodi s neocony. Takže můžeme čekat provokace s cílem vyprovokovat pořádnou akci, aby mohli „spravedlivě“ na „nevyprovokovanou agresi“ řádně a plnou silou, klidně i jaderně odpovědět – takhle by to ale musel akceptovat ten zbytek světa.

A jak to asi skončí?

Hodně bych vsadil na to, že žádné příměří nebo něco podobného se konat nebude. Putin asi všem polopatisticky vysvětlí, že čas lhaní a uzavírání prázdných smluv už mají za sebou a vzali si z té doby ponaučení. Rozpustili východní blok a Varšavskou smlouvu a … a byli podvedeni, nabídli spolupráci s KoZa a … a nenastala spolupráce, ale byli okamžitě drnacováni … chtěli svou bezpečnost vyřešit smírně Minskými dohodami a … a opět byli podvedeni … Věc se má očividně tedy tak, že cokoliv jiného než absolutní kapitulace anglosasů totiž v podstatě znamená jen oddechový čas na konsolidaci jejich sil k opětovnému zahájení tažení za světovládou.

Troufl bych si říct, že ani žádná nová studená válka nebo nová železná opona se konat nebude. Anglosasům jde dle mého o vše a vědí to, proto ta hysterie a zoufalé činy z jejich strany. Taktika, kdy vypouštějí informační balónky typu, že možná by i souhlasili s dělením UA nebo že přeci jenom by možná i souhlasili s nějakým mírovým jednáním je opět určeno pro diváky a má zachránit vývěsný štít o „zodpovědném“ přístupu hegemona k důležité otázce. Můj tip je, že jednání nakonec samozřejmě bude, ale bude se nápadně podobat ukázkové kapitulaci a pravděpodobně dříve nebo později tedy anglosasové uslyší větu:

Tady si sedni a podepiš! … číst to nemusíš.

.. a pak anglosasům bude přidělen prostor území kontinentu Severní Ameriky a Britům jejich ostrovy. Evropa bude v zóně „ruského světa“, který ale již má (naštěstí) praktickou zkušenost z faktu, že vděčnost a lásku na bodácích vysedět nelze.

102 thoughts on “Садись здесь и подпиши! … тебе не обязательно это читать

   1. Nemohu mlčet. Byl jsem vyzván, abych promluvil před Bohem a mrtvými předky, a to ve chvíli, kdy se nás cizinci s úsměškem ptají: Co vy jste vlastně zač? Nemohu mluvit za druhé, ale odpovím za sebe, byť se chvěji:

    Vyznávám, že jsem běloch, uznávám odlišnost lidských ras, a tudíž lidskou důstojnost všech, ale odmítám zčernat či zežloutnout a změnit proporci a barvu svých očí.

    Jsem muž, který může zplodit, ale nemůže porodit dítě, a proto trvám na spořádané, trvající rodině, neboť je to základ společnosti a záruka výchovy. Trvám na tom, že muž a žena jsou odlišní ve stavbě těla i biologické funkci, že žena je slabší a vzácnější než muž, který ji má chránit, milovat a vážit si jí.

    Jsem zatím zdravý a budu pomáhat nemocným, ale odmítnu fňukání slabochů, kteří se na nemoc jen vymlouvají.

    Jsem zároveň bohatý i chudý. Svůj chléb si dosud vydělávám a mám ho dost, abych se podělil, ale odmítám živit lenochy. Mám mnohem méně než skutečně majetní, nezávidím jim a radoval bych se, kdyby svůj majetek užívali rozumně.

    Jsem Evropan, protože jsem Čech. Narodil jsem se českým rodičům, vyrostl v české zemi a beru vážně bídu i slávu svého národa. Odmítám se rozplynout v bezduché uniformitě konzumní multikultury.

    Jsem křesťan, uctivý k lidem jiného náboženství či názoru, a vím s určitostí, že se jimi budou řídit v celém svém jednání. Ale hlásím se pevně ke svému křesťanskému Bohu a řádu, který stanovil, protože je moudrý, spravedlivý a k lidem soucitný.

    Jsem člověk, vděčný za své lidství a hrdý na svou tvář.

    Jsem člověk, jmenuji se Petr Piťha a nejsem nějaké 361106/038 rodné číslo ani 37-22/015 identifikační číslo oprávnění, ani PIN ani VIPN ani jakékoli jiné číslo. Jsem člověk, protože mám svědomí a nesu zodpovědnost. Jsem člověk a jako člověk chci také zemřít. Amen.

    Petr Piťha

  1. Zkraje clanku hned najdeme zase zminku na K42. Fascinuje dodnes mnohe ,
   taky ze zmineny prispevkar opakovane dodaval rozum a neustale prisuzoval rozumne jednani, silencum.
   Jini zase psali vo tom co silenci delaji. Tak vznik duel realistu , ktery tvrdili ze silenci ,nejsou schopni niceho normalniho a snilku , kteri hladove konsumovali opajeli se nazorem ,
   ze valka nebude pac si to silenci dobre rozmysli s pouzitim normalniho zdravy rozumu..
   Navzdory mnoha dukazu a jejich skutku.
   Kde rozum vemou na to rozmysleni , kdovi..

   1. Tvrzeni a zhola zbytecne , ze je zapad ve zoufale situaci je zaroven ponekud predcasne opozdene , a neni treba porad stale opakovat..A neni proc.
    Nekamenujte proroky i kdyz si vo to porad koledujou..Vysvetli aspon trosinku tu zoufalou situaci ,to nejde, moc vobtizny , nevysvetli…Ani svuj nazor nemaji..
    Takze co nasleduje /uz sme rovnejma nohama v dalsi vete budoucnosti/, musime nejdriv pochopit.
    Coz neumime a musime bejt zase zpouckovany. Takhle to je furt dokola.
    Vudcovstvi se dovidame je psychologicka zalezitost…..A nasleduje verbalni potopa..
    Udesny spekulace prospikovany Saddamem ,atd.
    Prohrany vaaalkyyy heegeemoonaa,sou prej deeemonstraci siiily.

    Snahy anglosasu rozpoutat velkej konflikt, nejsou ani nemuzou bejt ,
    naka slaaaama v botaaach .
    Ta uporna a vudci snaha nejen visi nad nami a celym svetem nad mnoha
    generacemi jako fakt a skutecnost ,uz nekonecne dlouho..
    Ale je realizovana zapadem , jde o kult smrti.
    Hromadne masove smrti obeti.Smrtihlavu..

    Tedy zustava faktem , ze prvni svetova valka jeste neskoncila.
    Kdyz se nebojovalo na fronte , bylo to z jednoduchyho duvodu ,
    ze byla nutna , nezbytna prestavka , na znovu vyzbrojeni a obnovy hospodarstvi nezbytne pro pokracovani !!! valky..
    Mir byl jen hracka v pitomych a prolhanych agumentech ulisnych politiku a jejich politik a podvodniku , kteri se zvou diplomaty/akademiky. Hnusnych ,odpornych zvastu v mezinarodnich organizacich jsou dodnes zlomyslne taskarice na zakryti skutecnosti a horecne cinnosti obchodniku se smrti.
    Mezitim mel svet hojnost mensich valek , zne a sklizen smrti , okupace ,fasisticke prevraty / v Italii ,
    ve Spanelsku,Slovensku,Rumunsku atd , okupace Ciny ../,na start a rozjezd …
    Aby si masy zase zvykali na vsudypritomnou masovou vladu smrti vsude kolem ,
    jako dnes..Od 1945 , nic novyho , jen dalsi pokracovani .
    V hazardni loterii vlad a tech za nimi , kdo z nas ,ktera populace , kterej narod si vladu a vyhru smrti, vylosuje zejtra..

 1. Záleží na úhlu pohledu

  RF nemusí zasáhnout území člena NATO.

  Postačí zasáhnout naše instruktory ve výcvikovém prostoru na území UA

  Votápek to vidí takhle:
  Vyslání vojáků na Ukrajinu nemůžeme vyloučit, říká exdiplomat Votápek. Eskaluje to válku, jednejme o míru, oponuje poslanec SPD Kobza

  … Vyslání vojáků ale není tak jednoduché – je k němu potřeba souhlas Ukrajiny i českého parlamentu. Pokud by ale měli jet, bylo by to pod patronátem NATO a navzdory ruské agresi.
  „Žádné ruské vojenské akce na ukrajinském území nejsou legitimní. Pokud umístíme naše vojáky na ukrajinské území, jejich přítomnost není žádným oprávněním pro to, aby na ně někdo jiný útočil. Pokud to udělá, pak se dopustí vojenské agrese proti členské zemi NATO a ponese důsledky,“ uzavírá Votápek….
  https://plus.rozhlas.cz/vyslani-vojaku-na-ukrajinu-nemuzeme-vyloucit-rika-exdiplomat-votapek-eskaluje-9208582
  Je to ojedinělý pohled?

  1. Prožidovský a proruský nacista si myslí, že je to hoodně ojedinělý pohled.
   Je to typicky po libtardsku postavené na hlavu a logicky převrácené.
   Zapomněli tam dodat, resp. záměrně zamlčeli takovou maličkost, jako že UA už dávno není neutrální, ale ještě není ani členem NATO. A nikdy nebude. Kromě toho jsou ve hře území, která patří Ruské federaci.
   Nacistu to už nepřekvapuje, je to typicky libtardská logika.

   1. Je to přesně ta situace, když v zákazu vjezdu někdo nabourá jiného. Neměl tam být nikdo.
    NATO chce jet do zákazu vjezdu – ale běda, jestli ho někdo nabourá!
    Nacista si myslí, že ten Votápek to nemá v palici úplně v pořádku, když z něj vypadne taková píčovina.

    1. Nehovoriac o tom, ze Nato by uz teda tu vojnu spustilo, ved svoje jednotky tam už má. Alebo ak to bude verejné konkretne známe, tak niekto stlačí tu jadrovú spúšť? Ale jednak by ho musel byť USA a jednak ved aj oni vedia, že v tomto netahaju za silnejšiu stranu, ktorá prevalcuje oponenta

  2. Instruktoru ze zemi NATO uz je na Ukrajine spousta. A taky uz jich tam spousta zařvala a vratili se v lepsim pripade lazaretnim leteckym specialem, v horsim pripade v pytli. Vzdycky, kdyz podle nasich medii „Rusko vybombardovalo skolu“, je to nejaky skolni internat nebo kolej, kde bylo ubytovanych nekolik desitek zapadnich vojclu, kteri uci ukrvojaky obsluhovat techniku, nebo ji rovnou obsluhuji sami, protoze to nechteji Ukrajince uplne naucit.

   1. Potiz je v tom , ze se nemuzou nikde schovat , rus ma zbrane , ktery vsechno zabijou nekolik urovni , pater do hloubky pod zemi, zrovna kdyz tam pripravuji plany na valku na Rusko..
    Nektery se pak nevrati vubec ,nezustane nic, co by se vratilo.
    Zajimavy a co se nam odehrava pred vocima, s presnym utoky ,/zalezi asi na informacich agentu / , roste nadseni
    generalu a politiku posilat jeste vice vojaku, /ale jenom vojaku a nizsich generalu, instruktoru ,atd/, do celkem nerovny valky ..

    Vzbudilo nelibost usaku , ze cinan ted studuje a poucuje se rovnou v Moskve
    vo Putin a spol , prozatim nepochopitelnyho zazraku , jak prezit nekonecny sankce a mohutny financni utoky, nejvice pokrocily hospodarsky a ekonomicky rozvinuty casti sveta , zapadu..
    Mozna by nemeli taky zapomenout studovat spolupraci zapadu na tom..

    Taky stoji za povsim paradox ,vybicovany meganenavisti na rusa a zaroven usili v celym zapade ,nenavist tvrde zakazovat i kdyz se nejedna o zadnou nenavist
    ale o pouhe kritiky jejich potrhle cinnosti /a vykriku treba vo soucastkach v prackach/,
    motivovane iracionalnimi preludy a fantasmagoriemi ,podpiranymi uz opravdu, neprijatelnymi lzemi..

  3. Pan Votápek replikuje a možná trochu rozvíjí myšlenky vrchního velitele našich vojsk. Viz Aktualne.cz, pořad Spotlight https://fb.watch/rjB96w1q9S/

   „Čeští vojáci na Ukrajině jako legitimní cíl Ruska? „Vážně nesouhlasím. Žádný voják tam není legitimním cílem Ruska. Rusko je agresorem, a tím pádem je tam nelegálně,“ opřel se prezident Petr Pavel do výroků, které pronesli jeho prezidentští předchůdci.“

 2. Pro Kocour. Vy jste nikdy neslyšel o Ruském židovském kongresu a Federaci ruských židovských obcí? Že jeden z těchto subjektů instaloval V. Putina prezidentem? Přiznám se, že jsi v tuto chvíli přesně nepamatuji který.

  1. Hegemon je uz davno naprogramovanej aby vopakoval , co Hasek to vystihnul strucne
   a se to vopakuje.
   „Zabili ste mi strejcka /strejcku je vic druhu, ted strasne trpim/ a musim vam dat proto
   pres drzku.
   Tech vam sou casto desitky milionu..
   Ja nevim, proc se nekdo unavuje tohle porad neunavne vopakovat a rozpatlavat..
   Kocour taky , by se mel starat vo ty vlky , aby z lesa pobihali , tak jak maji a dohlid na ne ,
   aby vykonavali ty jejich povinnosti a neplest se mezi dospely.

 3. Davide, jste optimista.
  Rád bych se zmýlil (stejně jako v případě slovenských voleb).
  Nikdy nedojde k tomu, že by Putin zvítězil v podobě bezpodmínečné kapitulace, protože to by celá KoZa nepřežila.
  Oni to ví a cítí. Jejich jednání směřuje k vyvolání zásadního konfliktu o kterém si zatím myslí, že jej vyhrají.
  Čím déle budou váhat, tím hůř pro ně.
  Mám z toho špatný pocit.

  1. Ti, kteří tahají za drátky nechtějí zásadní koflikt. Ten nevyhraje nikdo.
   Jim asi stačí totálně zničená Evropa a těžce poškozené Rusko.
   Pokud nezačnou létat mezikontimentální rakety, jsou v pohodě.

  2. Pokud si dobře pamatuji, tak Putin prohlásil, že cílem je denacifikace a demilitarizace. Ale neřekl koho. Jen KoZa předstírá, že mluvil o Ukrajině.
   Původní ruský požadavek je NATO ve stavu(myšleno členů a hranic) v jakém bylo při podpisu smluv o budoucím sjednocení Německa. Tak jim to bylo slíbeno. K tomu bylo na ruské straně několik debat, kde se dospělo k názoru, že je pro ně skousnutelné i to, že noví členové mohou zůstat, ale na jejich území nebudou přítomni vojáci jiných členských států NATO – tj. žádné základny, ani společná cvičení, ani instruktoři.

 4. Pak je ještě jeden scénář. Rusko (jejich sympatizant) vyvolá další konflikt v Africe. To způsobí další migrační vlnu do Evropy. Což má za následek další zatížení sociálních systémů v Evropě.
  A když to dám dohromady s deindustrializací Evropy, kdy průmysl odchází pryč, tím klesají daňové příjmy, HDP přinejlepším stagnuje a zvyšuje se zadlužení států Evropy mi z toho vychází, že jednoho nekrásného dne podpory pro „plaváčky“ dojdou peníze. A jelikož jsou plaváčci oddaní své rodině, kmenu a náboženství (Alláhovi) je víc než pravděpodobné že se vzbouří, vyjdou do ulic a pokusí se převzít moc (to již konec konců v některých městech již dělají, když jsou tam přestřelky mezi jejich gangy na denním pořádku). A když si k tomu přidám jistou formu pasivity minimálně části domácího obyvatelstva je poté vznik jisté formy chalifatů na území Západní Evropy víc než pravděpodobný.
  Pokud budeme mít my, Slováci, Poláci, Maďaři a možná ještě některé národy střední Evropy štěstí a rozum a budeme spolupracovat je možné že se nám osud Západní Evropy vyhne. I když mít z jedné strany medvěda a z druhé mohameda nebude taky žádné terno. Ale to už bude záviset na nás jak dopadneme.
  Slováci to podle výsledků voleb nejspíš pochopili.

   1. Práve naopak, vyhne. Pretoze v4 nemá ani na byty pre migrantov zadarmo, ani davky, z ktorých sa im dobre žije, ani vacsinove obyvateľstvo, ktorému moslimovia nevadia. Vy síce ste vraj na 7.mieste v zozname krajín, ktoré najviac akceptujú moslimskych migrantov, ale zasa je i vás silná aj prozidovska lobby, ktorá má moc v mediach. A SR je vraj na 1.mieste krajín, ktoré najviac sú proti muslimskym migrantov. Poliaci zasa majú jednak Vatikán a jednak Sobielskeho. A Maďari zasa Orbana.

  1. Prozření se ti nevyhne. Bude ti odebrán majetek který jsi si sám nevytvořil. Co uděláš?
   Půjdeš volit ?😀

  2. „Rusko (jejich sympatizant) vyvolá další konflikt v Africe.“ – mohu se zeptat na nějaké předchozí případy, kdy Rusko vyvolalo konflikt v Africe úp němž by se zvedla mirační vlna ?

  3. Medved si ale islamteroristy taky zve , v poctu vic nez 12 milionu , naky ted vyhani ,
   by se nereklo ,ale voni se zase vrati ,az to utichne ,za chvilku s dalsima..
   Vudcove tamni vladnouci cirkve nastrojeny jako vyzdobeny a vysperkovany kaspari ,
   coz potrebujou na predstirani ,ale hlavne aby predbehli v tom vereni ,
   vsechny ,kteri ty roucha nemaji a nemuzou si poridit .
   Parasiti dostanou penize na to okazaly divadylko vereni , ukradeny vod tech, co tomu nemuzu zabranit..Jinak dostanou zakonama a trestama pres drzky.

   Tyhle kupodivu nejsou ani trochu proti , kdyz by meli touzit po krestanech..Netouzi.
   Dalsi zmineny nahore spolu s omezenym gangem oligarchu, peclive predem v 1990 vybranych vyvolenych , rus oligarcha bejt nesmi ,ale islamisti, ukrove ,armenci ,azerbejdzanci a dalsi v Rusku smi , kdyz spachaji zlociny prchaji do
   zeme ktera je chrani , pred spravedlnosti…Jiny zeme jako britove uz je tak nechrani
   a rovnou je vo jejich bohatstvi a majetky vokradaji..

 5. Zaujímavý článok. Aj v tom, do akých detailov je možné rozviesť teórie vývoja ľudskej spoločnosti.

  Napriek tomu že vieme, aké sú „Božie mlyny nevyspytateľné“, ako teda sa vývoj ľudskej spoločnosti predpovedať nedá. Keby napríklad niekto ešte v roku 2019, teda len pred 6 rokmi hovoril, čo všetko nás čaká, nikto by mu neuveril, pretože nikto by si to všetko ako sa bude vyvíjať nedokázal predstaviť ani len v najfantastickejšom sne.

  Krajiny sa tiež nedajú rozdeliť na „zlé“ (napr. USA, Anglicko či Francúzsko) a dobré (napr, Rusko, Irán a Čína), ale je to skôr tak, že všade sú ľudia dobrí a zlí, alebo lepšie povedané sebeckí a nesebeckí. Je úplne jedno či hovoríme o Rusku alebo USA, Slovensku či Česku.

  Aj to máme spoločné, že tých skutočne nesebeckých je dnes všade veľmi málo. Čo však môžeme povedať s istotou, prevažná väčšina všetkých ľudí vo všetkých štátoch sveta si želá žiť v mieri. Už len preto že chcú mať istoty, aby mohli pokračovať svoje spôsoby života vo svojich vychodených chodníčkoch. Preto aj keď bojujú či podporujú, aby ich krajina začala vojnu, tak je to len preto, lebo si myslia, že je to nevyhnutné aby si svoj mier udržali. Bojachtivé vlády to vedia, preto je každá takáto vojna spojená so silnou propagandou spojenou so šírením strachu, aby si to ľudia začali myslieť – väčšinou to, ako chce nepriateľ na nich zaútočiť alebo už zaútočil.

  A to sa dá zmeniť a podporiť šírením myšlienok o tom, že vojenská invázia do cudzieho štátu je vždy škodlivá. Že nie je ničím iným než neoprávneným vraždením, ktoré sa nedá ničím ospravedlniť a predovšetkým útočiacej krajine môže priniesť len zlé ovocie, môže ju to dokonca úplne zničiť. Prvé čo stratí, je strata dôvery, akej sa dostalo Rusku, Izraelu a pred tým aj USA, Anglicku a ďalším.

  Rovnako sa to dá zmeniť šírením myšlienok o víťaznej sile dobra pre každého, kto sám nerobí zle, ako sme to kedysi poznali z rozprávok.

  Z vyššie uvedených dôvodov nemôže nikto tvrdiť, že USA či Anglicko chce teraz vojnu, že dokonca plánujú jadrový konflikt. Kto také tvrdí, nemôže si byť nikdy istý, že sa nestal len obeťou propagandy. A už vôbec nikto sa nemôže toho báť. Má si byť vedomý toho, že keby aj existovali také plány, Božie mlyny bi ich nedovolili zrealizovať, iba ak tam, kde by už pred tým obyvatelia samy nespôsobovali niečo podobné, teda by im tým len vrátili a zároveň ukázali, ako chutí to, čo robia iným, aby mohli spoznať toho zvrátenosť. Lebo plánovať môže ktokoľvek čokoľvek, avšak bez podpory obyvateľstva, kam patrí aj armáda, nezmôže nič.

  Vojnu môže chcieť len pár najnecitlivejších jednotlivcov, ktorí si myslia že ich neohrozí a že na nej zbohatnú. Snáď tam, kde sa vyrábajú zbrane, kde sa s nimi obchoduje, u členov organizovaných zločineckých skupín, ktorí chcú chaos a tým beztrestnosť a pod. A aj tí sú všade – najmä vo veľkých krajinách – a obzvlášť tam, kde je veľa zdrojov, na ktorých by mohli zbohatnúť: teda aj v samotnom Rusku.

  A je tiež vždy v moci obyvateľov, aby ich títo zvrátení jednotlivci nezatiahli do žiadnej vojny – pokiaľ je samozrejme aj ich zmýšľanie čisté, teda samy neprajú vojnu iným, napríklad pod vplyvom zmienenej propagandy, ktorá ich núti zmýšľať, že tá vojna je potrebná na to, aby nezačala na ich území – čo samotné je už sebecké zmýšľanie, pretože musia predsa vedieť, že tým ubližujú iným kvôli tomu, aby sami niečo získali, i keď to niečo je len fixná predstava.

  Teda ani nikto z nás sa už nemusí báť, že budeme zatiahnutí do vojny. Nikto nás nemôže nútiť vraždiť iných ak sami nechceme. A nás zase budú vraždiť len vtedy, ak aj my sami sa budeme snažiť niekoho zavraždiť. Pričom pozor! K tomu patrí aj morálna vražda, teda šírenie takých myšlienok o iných, ktoré podkopávajú ich dôveru. A k tomu patria všetky nevecné teórie o tom, ako kto chce vojnu, koná na príkaz iných a pod.

  Žiaľ, takýchto morálnych vrážd je dnes u nás veľmi veľa. Sú znásobené politickým bojom, ktorý je už dávno založený na hádzanie morálneho bahna na iných a nie na konštruktívnom prístupe riešení, čo ktorá strana chce ponúknuť v záujme dobra.

  Len zlodej kričí „chyťte zlodeja“. Už len tým, že aj to samotné je krádež. Pretože ten kto tak kričí tým v skutočnosti okráda toho, o kom to šíri: okráda ho o dôveru, ktorú si pred tým získal a ktorá mu preto právom patrí. Vieme predsa všetci dobre, že žiadny politik by také reči nešíril o niekom, kto nie je jeho oponentom, pred kým by sa necítil neohrozený – teda sú takéto útoky uskutočňované len proti ľuďom, čo majú zástupy ľudí ktoré by im dôverovali, avšak pod vplyvom tých rečí už dôverovať prestanú, a volia potom toho krikľúňa alebo nevolia nikoho.

  Nech radšej každý hľadá a šíri povedomie o tom, čo všetko je dobré, snáď aj čo všetko zlé, a to je vždy lepšie ako tvrdiť, kto je dobrý alebo kto všetko zlý. Nielen preto že platí prezumpcia neviny, ale aj preto, že človek nie je nikdy skutočne nezávislým a nezaujatým sudcom, ktorý by dokázal vidieť všetky príčiny ľudského konania a všetky súvislosti. Ale priznajme si to tiež, že najviac ohovárania o iných šíria tí, čo si to niekde prečítajú ale dotyčných osobne nepoznajú, teda už vôbec nemôžu byť ich sudcami.

 6. Hned za SSA (154 mlrd liber) je, co se týče exportu finančních služeb , VB (95 mlrd liber), následují ….ups ! …zdánlivý trpaslíček mezi slony Lucembursko (60 mlrd liber), Singapur a Německo (každá z těchto zemí cca polovinu toho co pidistát, kdysi pod vládou Junckera rozvinutý v šťavňaťoučký daňový ráj….satanví kdo všecko z eurošlechty pumpuje a čerpá přes konstituční monarchii Taxedenbourg *).

  Kratičká zprávička ohledně průmyslu na finanční průmysl úzce navázaného :

  https://www.sipri.org/publications/2024/sipri-fact-sheets/trends-international-arms-transfers-2023

  * Wiki : „….In March 2010, the Sunday Telegraph reported that most of Kim Jong-Il’s $4 billion in secret accounts was in Luxembourg banks. (peníze nesmrdí !!!!) Amazon.co.uk also benefits from Luxembourg tax loopholes by channeling substantial U.K. revenues, as reported by The Guardian in April 2012. Luxembourg ranked third on the Tax Justice Network’s 2011 Financial Secrecy Index of the world’s major tax havens, scoring only slightly behind the Cayman Islands. In 2013, Luxembourg was ranked the 2nd safest tax haven in the world, behind Switzerland.

  In early November 2014, just days after becoming head of the European Commission, Luxembourg’s former Prime Minister Jean-Claude Juncker was hit by media disclosures—derived from a document leak known as Luxembourg Leaks—that Luxembourg had turned into a major European center of corporate tax avoidance under his premiership (že by proto začal chlastat ?).

  1. Lucembursko je jedním z úkrytů globální elity. Příslušnost se dědí v rodové linii, samozřejmě. Funguje to tak tisíce let a neexistuje nejmenší důvod na tom cokoli měnit.

  2. V Lucembursku jsou židi jako doma. Myslím, že jim stejně Lucembursko přes akcie patří komplet. A Káju čtvrtníčka poslali do Čech osedlat slovanské plémě. A jejich v Prahe jako nasranejch.

   1. To vypada , ze vladci u nas v cele s presidentem si chteji ukrast rovnou cely Cesko .
    A ulozit ,aby neplatili dane, v Lichvostejnu. /Co nebylo pribity uz je tam/.
    Vypada to ,ze ve skutecnosti Ceskymu narodu v Cesku nepatri vubec nic.
    Este pravda porad sou vokolo nejaky iluse..
    Mozna ty dluhy , ktery patri sice vlade ,ale vlada je prihraje bez potizi na nas…..

 7. Postimperiální VB :
  Průměrně má každý dospělý Brit našetřeno asi 18 000 liber, tj. asi 540 000 korun českých.
  V případě lidí pod 25 let je to asi 80 000 Kč.
  Ve skupině lidí starých 25 -34 let je to 150 000 Kč.
  35 – 44 je to cca 200 000 Kč.
  45 – 54 pak cca 430 000 Kč.
  Nad 55 let je to něco málo přes 1 000 000 Kč.
  Třetina dospělých Britů nemá žádné úspory, respektive má naspořeno méně jak 1 000 liber, tj. asi 30 000 Kč.
  Kolem 65 % Britů by přežilo – bez toho, aby si vzali nějakou půjčku, tři měsíce.
  Čtvrtina britských domácností má naspořeno méně jak 1 500 liber, tj. asi 45 000 korun českých.
  Více (včetně statistiky ohledně těch bohatších) k nalezení zde :
  https://www.statista.com/statistics/1374867/amount-of-savings-and-investments-of-households-uk/

  1. Vysledek nepricetnyho vyloupeni sveta britama vod 17.stoleti je nevalnej.
   Potom to prevzal usak ,zase to byly stejny loupezny valky a masakry,atd ,
   ale zadny stesti a diru do sveta s mega koristi taky neudelali…
   Maji ted tanky ,jeden za 30 milionu ,letadla za 140 milionu jedno, .
   Lode ,jednu za 5 miliard . To sem zvedavej co s tim budou delat..
   Hout je ted v taktice levne vyhrat v konfliktech, daleko predbeh.
   Hout je ted vostuda a vysmech nejmodernejsi ,vojensky a namorni nejvyssi elite..
   /Slibujou mu tajne ,ze kdyz se trochu udobri , uz nebudou za vodmenu vo nem kricet,
   ze je terorista/.
   Nepricetne vykradanej a nicenej za tim ucelem rus, po staleti , je na tom ted lip..
   Naopak ukr , kterymu kdyz nezbylo nic jinyho, aspon kradli hlinu a ten je jim
   este za to vdecnej a obetavej..
   A zebra vo neco, co se uz dlouho neda povazovat za penize..

   A vo zbrane , ktery ukrovi nejsou taky nic platny.

 8. Výborný článek díky.
  Ano,čas hraje proti KoZa,určité čekali kolaps Ruska do pul roku.
  Jenže, měli to raději vzdát včas, nepodařilo se jim ovládnout Bělorusko, Kazachstán, Turecko si hraje svoji hru.Hlavně Čína a Indie,se nepřidala k sankcím proti Rusku.
  Teď jsou tak hrozivé finanční ztráty pro KoZa,že se z toho nevyhrabem,navíc další tlak na pomoc Ukrajině. Došlo to do situace,ze KoZa nemůže ustoupit,okamžitý krach
  USA a dalších států.

 9. Třetí světová válka má jediný ústřední axiom, kterému je podřízená veškerá strategie a taktika obou válčících stran. Jak rozvinout globální vojenský konflikt a nepoužít přitom zbraně hromadného ničení, které ohrožují globální elitu. Zatím se to daří, ale bude se to dařit jen tak dlouho, dokud budou síly vyrovnané. A to nejen síly na válečných frontách, ale také stabilita uvnitř stran války, politická a zejména ekonomická. V tomto ohledu je na tom Východ zřetelně lépe, než Západ.

  Až bude rovnováha ve válce vychýlená do neudržitelného stavu, budou k dispozici, na rozdíl od WW1 a WW2, stále dva scénáře. Scénář tradiční – kapitulace a nové poválečné uspořádání světa. Scénář jaderné výměny, ukončení současného světa a vynulování herního plánu do nového počátku.

  Dost možná, jak o tom přemýšlí alternativní archeologie, to nebude v historii našeho světa poprvé, kdy k podobnému zániku civilizací a formátování Země mohlo dojít.

   1. Myslím cokoli, co nezapadá do oficiální vědy a historie. Pramenů a polemických faktů nebo artefaktů je mnoho. Kdo chce, může to zkoumat. Ostatně, stačí si přečíst Starý zákon nebo podobné posvátné texty v jiných kulturách. Když si odmyslíte boha jako univerzální výmluvu na cokoli nevysvětlitelného, najednou se objeví alternativní historie lidstva jako na dlani.

  1. Samozřejmě. Vede se kolem toho tolik řeči, že to bezjaderné válčeníčko začalo lidem připadat „normální“. Ale střet NATO a Ruska nemá jak být normální. Nevím, jak dlouho by se válčilo „normálně“, nanejvýš ale první dny, spíš hodiny. A první „taktická“ by byla „taktický“ začátek konce.

   Nastrčit tam vojska členských zemí, označených jako ne NATO, s tím, že se Rusko“neodváží „. To je teorie, stalo se z toho ústřední politikum. Ale v praxi není realizovatelné. Vymýšlet takovéto obezličky se totiž nedá bez Ruska. A Rusko si k tomu své řeklo. Opakovaně. Včetně toho, že pokud by přece jen, pošle nějaký dárečky i tam, kde se to upeklo. Všichni to vědí. A všichni říkají, že přece ne NATO a neodváží. I přesto, že všichni taky vědí, že je úplně jedno, kdo si s tím začne, protože zodpovídat už by se nemělo komu. Možná nějakému Mad Maxovi, to se ale už moc nepočítá.
   Všichni znamená ty, co s tím mají něco společného, takže řeči „elit“ typu Černochová nebo ten její picmunda jsou něco jako Štěpáne, co to neseš ve džbáně.

   Jestli nějaká regulérní jednotka členské země vstoupí na Ukrajinu, sním svůj vlastní klobouk.

   1. Já mám naštěstí jen jarmulku….:-D
    No ale stále existuje jaderná parita. A za hranicemi s Mexikem jsou nastartovány desetimiliony……které by si braly samy, žádné fronty na potravinové lístky apod. Kampa na ně s nějakými inženýry z Afghanistánu nebo se strážmistry z Ukrajiny.

   2. Nejen NATO může vést zástupné války. Ačkoli WW3 začala na Ukrajině, nedomnívám se, že tam může dojít k jadernému konfliktu. Spíše se zdá, že Rusové dojdou k Dněpru a tam se zastaví. Ostřelování přes řeku už nebude mít žádný smysl pro obě strany.

    Mezitím ovšem vznikají další fronty na místech, kde nikdo komplikace v podobě atomových hřibů logicky nečeká, protože místní protivník je slabý a terén snadno dosažitelný s konvenční výzbrojí. Palestina a okolí Izraele. Rudé moře. Střední Afrika. A další ohniska, které se teprve připravují. Nekteré fronty vzniknou v zastoupení Západu, jiné s podporou Východu.

    Ani za Druhé světové války nedošlo k otevření všech front a zapojení všech států najednou. Všechno má svůj čas.

    Západ už levobřežní Ukrajinu obětoval. To je z vývoje na ukrajinské frontě v posledních týdnech zřejmé. Nyní můžeme očekávat odvetný útok někde jinde. Tam, kde to nikdo z nás nečeká. Světový konflikt doutná a to je spojeno s chaosem. Entropie se zvyšuje. Sázky jsou příliš vysoko. Jiné řešení než velká válka se zdá stále méně a méně možné.

    1. Re: Kolem…

     Špatná úvaha. Ráčej se mrknout do hospodářské mapy Ukradiny.

     1/ mořské pobřeží,
     2/ města na západním břehu. Minimálně Krivoj Rog a bývalý Dněpropetrovsk – dnes Dnipro, nebo jak tomu nadávají,
     3/ Přehrady na Dněpru jako zdrojnice vody a elektřiny.

     Jestli už by se mělo porcovat, tak se vším všudy.
     Anebo jinak – proč by Vladimírek ponechával jakýkoli hodnotnější zdroj financí nepřátelské straně, která se ho snaží nonstop osouložit?

     1. Podle prožidovského a proruského nacisty je nejdřív potřeba šikovně pozhasínat.
      Všecko dneska frčí na elektriku. Jaderky jsou v ruských rukou.
      Pak asi Charkov, šikovně se pošteluje Oděsa.
      Podle nacisty pak přijde poslední výzva z Kremlu, jestli se teda nechcete radši dohodnout.
      Pokud přijde záporná odpověď, bude se budoucí sanitární koridor štelovat dál, ale Iskandery, Kinžaly, Zirkony a dalšími lítacími šroubováky, dokaď tam nebude 200km přehledné roviny.
      Štelovat se bude tak dlouho, dokud nebude ten koridor fachčit podle ruských představ.

     2. Detaily jsem zanedbal. V principu myslím platí, že Rusové nebudou mít zájem okupovat západ Ukrajiny, kde jim obyvatelstvo není myšlenkově nakloněno.

     3. Pokud mohu z běhu času a sledovaných ruských zdrojů něco vyvozovat,
      1) tak názor, že jakýkoliv zbytkový ukrajinský stát bude zárodkem budoucích problémů, začíná nabírat na síle. Logickým vyústěním je potom jen rusko-polská/rumunská/maďarská hranice.
      2) někde se hromadí vycvičené jednotky „kontraktniků“ a KoZa se tváří, že je nevidí. Průměrný denní nábor se po atentátu v Crocus City Hall zvedl z 1200 dobrovolníků na 1600
      3) likvidace jednotlivých mafiánských skupin uvnitř ruského byrokratického systému nabírá na obrátkách

    2. Mezi Ukrajinou a ostatními asi v tuto chvíli je rozdíl. Ten, že tam je skutečná válka Ruska proti „zbytku světa“ (KoZa), reprezentovaného tou Ukrajinou. Pokud tam zb. sv. bude chtít nasadit jakoukoli systematizovanou (tzn. ne žoldáky a „instruktory“, které Rusko systematicky vybíjí a KoZa k tomu musí potupně mlčet) jednotku, Rusko oficiálně oznámilo, že zemi/skupinu zemí, která ji vyslala, tím bude považovat za účastníka konfliktu. Za vojenského nepřítele, kterému odpoví silou. Dále viz můj první komentář.

     Zástupné fronty nechci rozebírat, na to nejsem dostatečně gaučový stratég (bez invektivy vůči někomu). Jistě ale na nich lze taky dosáhnout fatálního průseru.

   3. Re: pikoš

    Tak dobrou chuť.
    Ty regulérní jednotky už tam dávnou jsou. Jediný problém je, že prozatím NIKDO z KOZ-y to neměl koule přiznat.

    1. Nacista je překvapen, že Rusové se sebeméně nepokusili, oslepit satelity NATO. Pokud ano, tak by nastalo podobné kvičení, jako když letí ten Kinžal.
     Nacista si to vysvětluje tím, že Rusové chtějí, aby KoZa sledoval, jak se jednotkám NATO vede a daří. Pokaždé, když Rusové trefí nějaký bunkr se specialístami, tak dělají opičky do objektivů satelitů NATO.

     1. Kdyz mi protihrac neflakne sedmu, znamena to dve veci. Bud ji nema, nebo tusi, ze jeste neprisel ten spravny cas…

     2. Tečo:
      Já myslím, že jsou velmi opatrní prozradit, co všechno s tím dokážou. Baltimorský most prý vyvolal spooustu otázek…..pak se možná u Sochy svobody tichoučce vynoří Belgorod, nechá se natočit na spoustu telefonů, aby vzápětí zmizel…..pak zas někdo poletí kaliningradskou oblastí, ale tentokrát málem spadne…..nezapomínejte, že Putin vyrostl v ulicích Pitěru, plných zákoutí a hajzlíci se mohli vynořit odkudkoli.
      Tu prasátko do okna, tam kamínek neznámo z jakého směru – anebo ta sedma.

     3. Cyber utoky s mnozi , na jedno ministerstvo ukru, ktery skladuje
      seznamy tech nejhorsich , vypinaji se a oslepuji ty navadeci systemy ,
      podle kterych , se strili ty rakety, hergot, jak se to menuje./GPS ?/.
      Zabyvaji se vyhradne konkretni praktickou cinnosti v tom smeru..
      Ubohy pseudospekulace , fantasmagorie vymyslu, vysvetleni
      a predpovedi , vo tom co rusove chteji a co ne ,sou to co sou..

    1. Rehka a president Vyboru na organizaci dodavek naboju do kanonu,
     sou dalsi z arsenalu tajnych zbrani Putina..
     Stoltenberg taky, navalte ukrovi stomiliard , hned ted…

     Putin byl jiste zak a byl kolem v dobe vlady , jistyho zahadnyho a
     velice podezrelyho vsem , Wolfa , z NDR..
     Vo kterym dodnes nikdo poradne nevi a Putin vi, jaky metody pouzival.
     Ovladal cely EU a Nato , Vatikan , jednotlivy vlady Evropy ,
     co chtel to vedel a ty informace pouzival…….

  2. Myslím si, že s těmi válkami je to trochu jinak. Jednak mi dává smysl, že i ty větší, „světové“ války mají své architekty a plánovače, kteří zatím z WW 1 i 2 vyšli posíleni po všech stránkách. Jisté elitářsky emancipované rodinné klany a jejich úřednictvo na každé z válek vždy jen vydělali: a/ finančně b/ hegemonisticky skrze přeformátování politického uspořádání a update technologií moci.

   Informačně otevřené vedení válek různých skupin „elit“ o to, kdo bude na kterém území typu „stát“ vládnout nad plebsem (s tradičním využitím plebsu coby kanonenfutru) nám v posledních dekádách díky technologiím umožňujícím globalizaci informací, politiky i obchodu ovšem stále otevřeněji krystalizuje spíše do plus minus dnes už ani ne moc skrývané války globálních elit proti lehce nasraným národním skupinám plebsu. Plebs si totiž již generačně ve velké části světa stihl zvyknout na iluzi „svobody“ a samozřejmou sytost chleba a začal si moc vyskakovat. Už tuto úroveň zatím ještě poměrně „soft“ války nízké intenzity proti civilistům celého světa bych se už teď nebál nazývat WW3. Ano svět se prudce technologicky vyvíjí, stejně jako povědomí dříve neužívaných typů skupinových identifikací.
   To, že se ony „elity“ ještě k tomu dodatečně trošku kočkují o opětovné další mírné přerozdělení globálních zdrojů mezi různými famigliemi beru spíš jen jako takovou jejich tradiční rodinnou kratochvíli. Hlavní boje probíhají o technologicky dostatečně efektivní trvalé zotročení plebsu. Tedy nás. Pan Yuval Noah Harari, podpřícmrdek přícmrdka Schwaba tato témata otevřeně již po mnoho let prezentuje na Davoských a dalších setkáních WEF (Světového ekonomického fóra – příslušná ofiko videa lze dohledat poměrně snadno. Dělá si z toho trošku mrazivou srandu už i J.P. Sears – https://otevrisvoumysl.cz/jp-sears-je-klaus-schwab-nejnebezpecnejsi-clovek-na-svete/) Jsme totiž jako entity už pár let snadno hacknutelní a u této třídy bytostí není důvod nadále uvažovat o kravinách typu „svoboda“. (Lehce jsem popaměti parafrázoval jeden ze zveřejněných rozhovorů pana Harariho.) Lze samostudijně zapátrat na téma „transhumanismus“, „internet těl“, „internet myslí“ atd. Většina lidí nemá ani ánung, že tyto podnikatelské sektory jsou patentově „vyclaimované“ dnes už asi tisícovkami biotechnologických patentů, z nichž většina je v nějaké fázi rozpracovanosti a překvapivě mnohé z nich jsou již plošně aplikovány na celé populace. A co není už vůbec ve veřejném povědomí – v těchto patentových kategoriích je každý geneticky „hacknutý“ organismus právně nárokovatelný vlastníkem patentu. Megakorporace typu Black Rock, Vanguard atd. dnes berou vše…
   A co se týče názorů, že V. V. Putin se vynořil „odnikud“ coby nikomu se nezodpovídající diktátor – je snad alespoň trochu známo, že před lety prošel jako mnozí další světoví i národní vůdci školou mladých kádrů WWF Klause Schwaba a ten se tím svého času sám chlubil. Nebo známo není? K vládnutí ve vyšších patrech pyramidy moci se nedostane nikdo mimo předem nominované kádry.

   1. Putin bol moc stary na skolu WEF. Vyzera to, ze ich silovci precurali v tom, ze sa choval na zaciatku neagresivne a vahavo. Ohladom hackovania ludi, je to zatial skor teoria. Aj mnoho transludi po case pachaju samovrazdy a su nepouzitelni pre buducnost. A celemu WEF sa kludne moze stat, ze ta jeho jedna miliarda si nebude v buducnosti rady s beznym problemom, ktory sa objavi…..kedze pseudo-nadludia budu sice vediet vsetko co AI, ale ta nebude mat kreativitu

   2. Prožidovský a proruský nacista si v duchu říká:
    Brácha, nevím co to žereš či piješ, ale nech toho. Nedělá ti to dobře.

 10. Není doceněna klíčová role Číny. Číňané jsou relativně homogenní národ s průměrným IQ větším než na Západě, dnes už s kvalitním školstvím a výrobní základnou. Císař Xi není omezen západním 4 letým funkčním obdobím, což mu dává významný manévrovací a plánovací prostor. Komunistická strana Číny má skutečnou moc nad oligarchy, oproti Západu, kde oligarchové mají skutečnou moc nad státy.
  Čas hraje pro Čínu, se vzrůstající sofistikovaností totiž exponenciálně vzrůstá potřeba inteligence. Slabým místem je ovšem nepříznivě se vyvíjející demografická situace.

  Z aktuálního operačního hlediska, Čína přetáhla na svou finanční stranu ropné státy (sblížit Saúdy s Íránem byl z tohoto hlediska mistrovský počin). Američané se mimořádně zadlužili (řečeno slovy feldkuráta Katze – to se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou) a ještě k tomu petrodolar použili jako zbraň. Tím však svůj osud zpečetili. The economy, stupid, moudře hlásal ve své předvolební kampani Clinton, zadarmo totiž ani žoldák nestřílí.

  1. Čína odvrátila demografickou katastrofu. Již počet obyvatel neroste do nezvladatelného množství. Na stabilizaci obyvatelstva má víc než jednu generaci. Pro zemi jejího rozsahu je miliarda obyvatel přirozená.

   1. Čína vymírá, i po zrušení politiky jednoho dítěte. Populace stárne a mladí nechtějí mít děti, příčiny jsou zřejmě hlubší, než vládní restrikce.

    1. Už brzy vymře nadobro, říká to i ČT24. Jestli se k tomu vyjádřila hradní gumáka, sklenice nutely, či nastalo zděšení u mirky, netuším.

    2. Obecně zdá se, že čím je materiálně populace bohatější, tím méně má chuť se svého standardu vzdávat. Mít děti je velký zásah do pohodlného života a nemalé finanční výdaje.
     Chudí mají děti, protože poslechnou hlasu přírody, který říká, že druh, který se dostatečně nemnoží vyhyne. Jejich děti, je-li jich dost, se o své rodiče , až přestanou být schopní se sami uživit, postarají. Týká se to jak rozvojových zemí, tak zemí vyspělých. Jak Anglosasů, tak východních národů nebo Slovanů. Je to nejspíš přírodní zákon.

     Najděte si článek „Myší ráj“ o experimentu s myšmi. Myslím, že se vylekáte, nakolik je člověk podobný hlodavcům.

     1. Kocour.
      No ten myší ráj – to byla řada experimentů a takhle skončil jen jeden z nich. Tady https://1url.cz/OuxLD máte, jak to bylo doopravdy. Mimochodem, je tam moc pěkná větička, týkající se témat – tahle. „Jenže to, že se přijetím vlastní asexuality vymaníte z nekonečného řetězce násilí, jež sužovalo předchozí generace, je vlastně docela chytrý mechanismus přežití.“

      1. Ty experimenty se podle zdrojů (nepolitických) opakovaly několikrát a skončily stejně nebo byly ukončeny experimentátory.

       Když se vymaní ze sexuality a přestanou se množit, vymřou. Jestli je tohle chytré řešení tak to nevím.

        1. Četl jsem to celé. Udržitelnost v tom původním zdroji zmíněna nebyla.
         Ale analogii s lidmi jsem našel jen jednu. Spolupracovat budou lidi jedině v případě, že jim půjde o život. To je známo z různých přírodních katastrof i z války. V zákopu v území nikoho přežil zraněný ruský voják i Ukrajinec, který ho ošetřoval a nosil mu vodu. Zato mu Rus zajistil slušné zacházení při jeho zajetí. Kooperace. Předtím se chtěli vzájemně zabít.
         ===
         Problém je v tom, že jakmile nutnost kooperace pomine, vztahy se vrací.

 11. D.D. se prohání v mé hlavě!
  Není tam ani jeden bod, který bych považoval za nepravdivý nebo falešný.
  Jenom bych chtěl upozornit na moji domněnku, že oficiální struktury (vlády a spol.) jsou jenom oficiální představitelé a vykonavatelé příkazů „deep state“. Zkráceně loutky.
  Viz už docela pracné vodění loutky pracovně zvané „Joe Biden“. Vodící drátky jsou vyrobené z dolarů. a hrozeb odstřižení od moci, kterou tak jako tak nemají, ale mají pocit, že ji mají.
  ===
  V. V. Putin je autokrat, car. Není ničí loutka a představuje jen sám sebe a Rusové to jednak ví a jsou na své cary zvyklí. Ti chytřejší z nich (je jich u nás hodně) říkají – „Kéž by nám Hospodin Putina ještě dlouho zachovati ráčil!“ Jen tak bude možno zachovat „Velké Rusko“ a jedině to může odolat pokusu o rozprodej nebo vojenské rozdrobení po částech.

  Nakonec: Vidíte přece špinavé prsty KoZa a USA v kavkazské části. Arménie, Ázerbájdžán a přilehlé oblasti.
  A nové pokusy se Srbskem a Kosovem, Hercegovinou.

  1. Kocour:
   Říkám to taky – kéž nám bůh Putina ráčí dlouho zachovat. A nejspíš si to myslí i jeho zavilí nepřátelé, i když by to nepřiznali ani sami sobě na hřbitově o půlnoci.Mám několik vtipných zážitků na téma „Zabít ho, hajzla Putina!“ Moje otázka na to zní – a jak by se vám líbilo Rusko v chaosu? Splašené a neřiditelné?
   A je klid………nejzavilejší zkoušejí koktat něco o „určitě by se objevil nějaký skutečný demokrat“, ale to už nezní nijak přesvědčivě.

   1. Sranda by bola ani nie predstava chaosu, ale naopak silnejsej militarizacie. Proste nejaky kvadrat Stalina. Za vacsiu urazku raketu na hlavne mesto nepriatela….a Nato nebude riskovat kvoli Prahe

    1. Janka:
     Možná, to netuším. Nicméně představa té obludně bezakrajnoj zemli v chaosu je zřejmě dostatečně účinná.

    2. Proč myslíte, že oficiální osoba číslo 2 po VVP, Medvedev, vede svůj TG ve velmi agresívním tónu?
     a) říká to, co by řekl VVP, kdyby mohl
     b) připomíná všem okolo, že po odstranění VVP, by se k veslu mohl dostat jestřáb
     c) baví ho to

   2. Nenavist na Putina je velmi intenzivni ,rizena, umela , az casto uboze absurdni
    az vzbuzuje podezreni, ze zatim sou naky obezlickyna , zase manipulace,
    za ucelem oklamani mas a realizace tajnych zajmu a zameru….

    1. Technika personalizace je stará a osvědčená. Umožňuje říkat že my vlastně nemáme nic proti národu X, proti němuž teď fakt neradi uplatňujeme tvrdou sílu. Ty sankce a bomby míří výlučně na zločinný režim ztělesněný zloduchem Y. Mrtví a ranění jsou „vedlejší škody“. Až se národ X osvobodí od toho zloducha, rádi jej přijmeme mezi nás slušné.

     Za Y postupně možno dosadit spoustu jmen Kim, Castro, Miloševič, Husajn, Kaddáfí, Asad, Lukašenko, no už dlouho také Putin. Občas se překvapivě zjistí, že i s panem Y je možno najít společný zájem, nebo se do něj zamilovat (např. Trump – Kim https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60327044), ale jen dokud se k něčemu hodí.

  2. Uz davno nestaci, aby z nas a z lidi delali otroky , kterym se porouci.
   Zacnou proto pod rouskou vznesenyho pojmu vzdelani od deti v utlem vaku..
   A zacnou tvrde a nemilosrdne zaroven s rodicem.
   Kazdej otrok musi dostat mentalni klec ideologie. /Ta se mu obcas vymeni/.
   Aby si zvykal a vedel vod narozeni, mel rad ,ochotne souhlasil , ze je otrok.
   Aby ani nepomyslel na nic jinyho. Pak ma rad a prijima vopakovany pohodly a poucky.
   To se zdarilo..Buh, marxismus,demokracie, politika a politik ,bezpeci ,atd. Vladnou.

   Jedina mozna ideologie pro nas a spasna , ideologie zachrannyho pasu ,
   je ideologie normalniho lidskyho zivota , normalniho vyvoje lidskosti a
   odhozeni vseho ,co se nehodi v prubehu.
   Papeze, Leniny, EU, OSN, propagandy vyuky zhoubnych vymyslu , cokoliv podobnyho nejen nejsou treba ,ale skodi do tragedie a zaniku..
   Omezit totlane a bez vyjimky zaroven nutny zlo , jako je moc . To je vsecko..

 12. „Celé dnešní divadlo je tedy o získání nezúčastněných na svou stranu, přičemž hegemon nemůže začít bitku jako první. “

  Cele dnesni divadlo je o tom, jak to udelat, aby KoZa mohla vcas ustoupit bez ztraty cti a tvare.

  1. Keby to naozaj chcela, uz by to urobila. Sanci na to mala dost. Stale veri. Minule bol nejaky clanok z ukrajinskych medii…musime bojovat a mozno v Rusku vypukne prevrat, mozno sa odpoji Cina od Ruska, mozno….mozno…mozno

  1. Presne tak. No podľa mna, ked uz raz niekto zacal pisat na nete, tak len tak odrazu neprestane. Preto ak niekto ma vedomost, že K42 niekde pise, hoci pod inym menom, nech tu hodi link. Pripadne samotny K42 ak toto čita, nech sem hodi link, kde sa daju najst jeho komentare, ked tu uz prispievat nechce.

   1. Kdoví. Mi to spíš připadá, že jeho chovná stanice se vzbouřila a on teď chudák musí pracovat v tom svém IT na nějaké jachtě v Karibiku. Taková malá dovča, než se to tu vystříbří. Však konzuláty taky evakuují, ne?

 13. Dobré zhodnocení aktuálního stavu.
  Ano, soudruzi se úpěnlivě snaží o vyvolání nepřiměřené reakce medvěda Ivana, kterého předtím vyhnali z jeho sibiřského brlohu.
  Proto můžeme sledovat blokování Suezu, bombardýrovku všelijakých velvyslanectví, čištění hudebních sálů a další „maňáskové akce“ – pozor – z obou stran!

  1. Myslím, že medvěd jim odpověděl tím, co KoZa nevzala do úvahy a bude v tom pokračovat. Nikoliv eskalací konfliktu vertikálně, ale postupně horizontálně v ekonomické rovině metodou, kterou Ukrajinci nazvali tisícem komářích bodnutí.
   Příkladem budiž nedávný velký útok na elektrárny, nikoliv rozvodny, ale buď na řídící sály nebo turbíny. Všechny komentáře KoZy jsou o tom, jak utrpěla Ukrajina, ale…
   Jednou ze zničených, údajně na dlouhou dobu vyřazených elektráren, je Burštynská, celkový výkon 2300 M, uhelná. Produkce téhle elektrárny primárně sloužila k vyrovnávání propadů ve výrobě „zelené“ elektřiny na území EU. Teď to žádný problém není, ale co se bude dít, až v létě bude pod mrakem, nebude foukat a v řekách nebude dost vody? Odkud EU bude brát energii? Lze se spolehnout na to, že průmysl už bude tak zruinovaný, že tím vyvolaný pokles odběru bude dostatečný?
   K tomu Francouzi přišli o levný zdroj uranu a také se neobjevila zpráva, že by pořešili ony drobné problémy, které loni vedli k odstávce řady bloků jejich JE.
   Dalším takovým bodnutím je zakládání burz pro různé komodity mimo KoZu, ať jde o zlato nebo pšenici. Zatím to pro KoZa není problém, jen zárodek budoucího problému.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *