30 května, 2024

Zpětná vazba dnešní doby

Dívám se na ty boje, na tu nenávist biblických rozměrů, co mezi lidmi panuje a snažím se to pochopit. A nedaří se… Věc se mi jeví tak, že neplatí rozdělení na „komouše“ a imperialisty. Podle mě je to jedna a tatáž pakáž. Marx byl Němec, vyživovaný Němcem Engelsem v Anglii. Lenin se „to“ naučil v Curychu, Mao v Paříži atd. Kdy už konečně i naši osvícenci pochopí, že komunismus je ze západu!!! (Z toho západu, na který patříme??) Bruselistán je taky ze západu. Green deal bez ohledu na svou nesmyslnost |(plastová brčka kontra plastová Afrika) rovněž. Rozdělní lidí nyní není geografické a společenské. Oni – ti, co jsou úplně-jedno-kde indoktrinovaní komunizmem v jakékoliv formě a my ostatní zase-úplně-jedno-kde. Oni (totiž ti úplně-jedno-kde komunisto-imperialisté pochopili, že hrát si na geografickou železnou oponu je jaksi nevýhodné, protože méně funkční. Tak ji na oko zrušili a postavili ji mezi lidi přímo. Tedy, nepostavili oponu, postavili zeď s ostnatými dráty. V rodinách, mezi přáteli, sousedy, ve vesnicích, ve městech, na pracovištích, mezi národy, v obchodních vztazích. Mezi lidmi je prostě nová opona, železobetonová. Pán Bůh chraň každého, kdo by se odvážil ji narušit. Vedle toho bylo prostříhávání se přes hranice úplná sranda. Takže očkovaní proti antivaxerům, levičáci proti pravičákům, flastenci proti eurohujerům (vlastenci a kosmopolité byli rukou společnou a nerozdílnou členy obou dříve jmenovaných skupin již ubiti, případně v rámci pudu sebezáchovy zalezli do děr a nevylézají – což je můj osobní případ), heterosexuálové proti homosexuálům, russáci proti ukrošům… co tam máte dál?

Co je pro dnešní dobu a dnešní naši situaci ještě typické? Pravdu nelze ověřit. V dobách, kdy reportér musel vyrazit z Fleet street se zápisníkem v šosu kabátu a trmácet se měsíce na druhý konec světa, aby podal své redakci zprávu o nějakých událostech, jsme se k pravdě dostali rychleji a bezpečněji než nyní. Vše je či může být iluze a na realitě nezáleží. Záleží na iluzi reality. Nezáleží na činech. Záleží na slovech. Není možno již ani spolehnout na to „sám jsem tam byl na vlastní oči jsem to viděl“ – o dvě ulice dál totiž může situace vypadat zcela jinak a nemáte šanci se to dozvědět. Fact checking je už vždy jen ideologická cenzura. Ostatně, vždyť i u nás se teď nic neděje! Tramvaje jezdí, elektřina svítí, lidi chodí po ulicích. Faktem však je, že zpětná vazba systému přestala existovat. V důsledku toho pak ovšem není možno dělat vůbec žádná rozhodnutí a už vůbec ne správná.

Z vědy se stala falzifikátorka – na její závěry se nelze spolehnout. Z politiků se stali manipulátoři veřejným míněním a z novinářů (tedy spíše pracovníků médií) přisluhovači manipulátorů. Aféra Sokal, kdy v roce 1996 si profesor fyziky na New York University ztropil posměch svým parodickým pseudofilozofickým článkem z redakce a čtenářů časopisu Social Text se zaměřením na kulturální studia, se stala standardem. Buď si někdo dělá srandu anebo napřímo falšuje, přičemž důsledky každého takového falsa dominovým efektem zaplavují celou Zeměkouli. Zfalšovány byly tvrzené důsledky očkování na autismus. Milionkrát vyvrácené, potvrzené propojením výzkum provádějícího lékaře s jeho ekonomickými zájmy. Důsledek? Ztráta důvěry v očkování, která nyní otřásá celou planetou. Ze stejného kadlubu je nedávná zpráva, že základní výzkum Alzheimerovy choroby, která vycházela z toho, že jejím projevem je vznik plaků – usazenin jistých látek v mozku, byl zfalšován. Byl opravdu? Takže snad stovky miliard (jakékoliv měny) se vyhodily do vzduchu? Nebo je zpráva o zfalšování výzkumu… falešná?

Výsledkem tohoto šíleného stavu, který se projevuje v naprosto všech oblastech života lidí je, že nelze nic plánovat (a tudíž zlepšovat), což řekněme to bez ohledu na zprofanované pětiletky, je základ, na kterém byla vybudována západní civilizace se svými nepochybnými úspěchy. A v důsledku těchto úspěchů došlo ke grandióznímu snížení celosvětové chudoby, úžasnému zvýšení zdraví a průměrnému věku dožití lidí a k uvolnění intelektuálního potenciálu, který mohl pozitivní vazbou zlepšovat opět situaci lidí i životního prostředí na panetě Zemi.

Zpětná vazba stabilizuje systém, protože výstupy z systému jsou vstupy do dalšího kola rozhodování o realitě. My však na vstupy dáváme ideologicky deformované výstupy, tedy výstupy nepravdivé. V důsledku toho se systém rozkmitává. Je stále méně stabilní.
Řada vědců, politiků, aktivistů dumá, co jako nyní se má dělat, jakou novou vizi představit světu, případně jaké konkrétní kroky učinit ke zlepšení situace.

Dokud se znovu nenastartuje zpětná vazba, je úplně jedno kdo s jakým nápadem přijde. Po dvou třech „kolech“ vstupů a výstupů bude jakýkoliv nápad tak znehodnocen, že jeho obsah bude vlastně úplně lhostejný. A pokud se zpětná vazba nenastartuje? Důsledek je jednoduchý: padáky nepomůžou, s těmi to totiž taky začalo, že… bude to volný pád.

Jen nato zírám s otevřenou pusou.
Budu ráda za každý nápad… zpětnovazebně.

136 thoughts on “Zpětná vazba dnešní doby

 1. A Vy to jako právník nevíte?
  Jediná zpětná je právo, respektivě jeho návrat na Zem.
  Ve dvacátém století jsme měli dvě světové války a jeden by řekl, že se lidstvo poučilo a bude vše hasit hned v zárodku a ono ne.
  Založili OSN a vydrželo to tak do války v Koreji.

  Člověk je agresivní stádní opice a války jsou pro nás default.
  Mír, obrození, harmonie a takové ty sračky jsou abnormality a aberace…

 2. Paní Samková,
  máte dobrý postřeh. Tradiční horizontální ideové a třídní prostředí, se stírá s vertikálním.

  Díky hustotě osídlení a rychlosti šíření informací, se nepravdivé, manipulace, neomezeně šíří ve vlnách, jako v kapalině, třeba, jako když hodíme do vody kámen.

  Ve společnosti je hodně agrese. Agrese je přirozená, ale není přesměrovávána směrem, který vyhovuje různým skupinám?

  Chybí zpětná vazba, což souvisí s předchozí větou. Jaká, konkrétně, může v našich podmínkách být a jakými informačními kanály, se šířit? Proč chybí, „v čí prospěch“? Jakým způsobem, je možná náprava?

  Tohle vše se pak projevuje, kromejoneho, samozřejmě, v našich životech, samozřejmě i ve volbách.

  A souvisí to s tím, na jakém principu, se dnes rozvrstvuje společnost. Zase musíme jít na podstatu, proč?
  /
  Nelze vysvětlit jednotlivé skutečnosti izolovaně. Bez vzájemného zasazení do kontextu a vzájemných zpětných vazeb. Ponořme se tedy do pro problému a problémů! Třeba přes jednotlivé případy.
  Dostaňmež se až na dřeň! Není to jednoduché, jsou zapotřebí poznatky z mnoha oborů. Přírodních i společenských.
  To nám umožní definovat, jak systém, zahrnující naší společnost, kam patříme my, lidé vše kolem nás, příroda, ekonomika, historie, apod., funguje. Musíme si uvědomit obecné principy.
  Jakmile se tak stane, můžeme postupovat nazpět výš, k jednotlivostem.
  Pak si můžeme definovat, JAK to momentálně je a budeme vědět, PROČ to tak je. A jestliže budeme vědět PROČ, pak můžeme vidět řešení. Protože, proč něco nějak je, má vždy svoje příčiny.
  Takže, jestliže chceme něco v systému změnit, nestačí změnit koncový výsledek. Třeba někoho odvolat. Vzorec bude neustále generovat stejné lidi. Kosmetická změna v koncovém výstupu systému, pouze odčerpá lidskou energii, tolik potřebnou na prosazování skutečně důležitých věcí a je tak pouze dočasné vítězství Pyrrhovo.
  Musíme jít do přirozené souvztažnosti příčiny – následky.

  Takže, dezinformace, volby, rozvrstvení společnosti, propaganda a další věci. Lze a tím něco dělat. Ostatně velmi zhruba, o dílčích věcech, jsem to tady už psal…

  Pokud jste názoru, že dnesni česká fyjalová vláda nemá zpětnou vazbu, není tomu tak. Ona zpětnou vazbu má! A podle té zpětné vazby, funguje dobře.
  Problém, docela zásadní, je v tom, že ta zpětná vazba není od občanů České republiky…

  Chcete zpětnou vazbu, vy?
  Na sklo nelze. Jednoduchá zpětná vazba, bohužel, neexistuje. Hodiny a hodiny času psaním, nedám.
  No, vlastně, nějakou vám dát mohu i tady a teď.
  1. To, že si tyto otázky, na rozdíl od 99% populace, vůbec (!) kladete, svědčí o vaší vysoké inteligenci. O kteréž jsem ovšem nikdy nepochyboval.
  2. Ale ani vysoká inteligence není zárukou, že člověk pocítí potřebu hlouběji porozumět okolnímu světu. To je věc vnitřního vývoje. Je moc dobře, že si tyto otázky kladete! Připuštění si nebo uvědomění, problému(ů), je nutný první krok, na cestě k pochopení a následném řešení…
  _______________

  Kdybych byl Alefem, citoval bych slova čínského, taoistického filosofa, kdysi státního hodnostáře, co po 40 letech služby u dvora, odešel meditovat do hor. Za ním přišel, jistý vysoký státní hodnostář, o požádat radu. Sedli si v zahradním altánku a vyměnili si zdvořilosti, za vonících šálků astrového čaje.
  „Mladý muži (tomu muži bylo přes 50), točitá pěšina, vine se do dáli přes 100 mil a přesto je k cíli jen krůček. Můžeme spolu tu pěšinu projít, zabere nám to hodně času, ale proč? Projdeme ji, ale je možné, dokonce pravděpodobné, že správné řešení nebudete ani potom vidět. Protože je to moje uvědomění a ne vaše.
  Musíte tou pěšinou projít sám; možná, že ani ne celou. Jediné, co vám teď mohu říct, je, že, pokud se odprostíte od vašich zvyklostí, společenských konvencí, předsudků, všeho, co jste dosud zažil, čemu jste věřil, řešení se nalézá na dosah vaší ruky. Dívejte se kolem sebe jasnýma očima, uchopte problém za správný konec a naleznete řešení.“ Pak odešel zpět do své zahrady v lesnaté krajině, na úpatí vysoké hory.
  Nu a vysoký státní hodnostář si myslel něco ve smyslu „byl to blbec“. Svému pobočníkovi řekl: “ To, že mám uchopit problém za správný konec, vím taky. Pro tohle jsem se nemusel vláčet až do těchto hor.“
  Ale nedalo mu to a pořád mu to někde uvnitř, šrotovalo. Pátral, díval se kolem sebe a připouštěl, dříve nemyslitelné. Tak se stalo, že odhalil intriky vysokého hodnostáře a jeho lidí, které stály za problémy v Říši. Normálně by se ani neodvážil uvažovat. Kdyby mu to ten filosof přímo řekl, nepřijal by to.
  Příští rok jel se svým pobočníkem zpět do hor, poděkovat poustevníkovi za radu.
  Když přijeli na místo, obývali ho již cizí lidé. Poustevník přes zimu zemřel.
  Tu se hodnostář obrátil na svého pobočníka, co mu dělal na cestách tělesnou stráž: „Čeng Pchingu, vzpomeneš si, co jsi cítil, jako žák, ke svému učiteli zápasu?“
  Pobočník se dlouze zamyslel neboť nebyl zvyklý mluvit o svých pocitech. Pak odpověděl: “ Bezmezně jsem ho obdivoval. Věděl všechno o bojování a já nic. Vážil jsem si ho a měl ho rád. Byl poctivý, čestný a choval se ke mně, jako k synovi. Ale když jsme cvičili a já ho, přes tvrdý tréning a bezmeznou snahu, nemohl zasáhnout a on mi s lehkostí vyrazil meč nebo mne rukou povalil nebo podrazil nohy, jakoby nic, kdykoli se mu zachtělo, tak v tu chvíli jsem ho nenáviděl, protože mne tak vysoce převyšoval.“
  „Děkuji ti, že jsi tak přesně řekl sám, co by ode mne znělo nevhodně “ …

  Ale já nejsem Alef.
  Vidlák kdysi řekl, že nás (víc, řekněme, předběžných opatrníků) seznámí a můžeme si popovídat. Docela mne zajímá, kam až jste v poznání dospěla. Po dnešku to beru vážně, takže třeba jednou dáme řeč. Mohlo by to být zajímavý…😎

  PS:
  O tom rozkmitání systému, možná cirujete mne? 😉 Psal jsem tady o tom, možná ještě na Kydech.
  Něco v kontextu, že ke zničení systému či spise nějaké soustavy, nedojde. Pokud ano, tak velice vzácně. Třeba zánikem státu, civilizace, ekosystému, našeho vesmíru. Ale to je součástí větší soustavy a tam je vznik a zánik, zákonitý. Takže jak se to vezme. Vždy se následně nějaká homeostáza vytvoří.
  Jde o to, že pokud se systém vychýlí z rovnováhy, (myšleno přírodní nebo společenský systém) ať už změnou přírodních podmínek nebo změnou společenskou, což se může kombinovat, tak návrat na předchozí stav, je velmi náročný, možný jen za značného přísunu energie.
  ( Což v praxi znamená, že kdyby v USA včas obnovili regulaci trhu, kterou totálně liberalizovali Neocons, mohli zabránit ekonomické krizi z roku 2008 která začala krachem Enronu. Krize v důsledku stála USA a celý svět (!) násobně prostředků, než by si vyžádala regulace trhu.)

  Dnes to dostává novou dimenzi. Pokud Fyjala & Company systém v ČR rozvrátí a ten klesne na nižší energetickou úroveň /analogie s drahami elektronů v atomu na různých energetických orbitech/ tak na obnovu původního stavu, je potřeba energie zvenčí. Vzhledem k tomu, že lidskou energii a úsilí, mít můžeme, ale energie fosilní budou obtížně dostupné, vzhledem k tomu, že USA zřejmě v Evropě na „svém území“ spustí železnou oponu (pokud nezlikvidují Rusko,) takže, vzhledem k lidskému životu, to bude pro nás a naše děti, konečná.

  Líbí se mi termín „komunisto – imperialisté“. Vždy, když čtu nějakou podobnou analogii, vyvstanou mi na mysli slova, něco jako L’Anse aux Meadows, apod. 😄
  Víte, proč jste ho použila?
  A nejste sama! Něco takového, používají hodně lidé, co nezažili socík a prošli dnešním školstvím. Jak je vidět, nejen oni Je to kouzelné spojení a o něčem svědčí.
  Zkuste, uvědoměním si tohoto, v poznávání sebe sama a okolního světa, začít. 😉

   1. To podobenství je podobné. Totožné nikoliv.
    Autor vycházel z tamních reálií a skutečné lidi a události, si přizpůsoboval svému příběhu.

    V Číně, když dvorské intriky byly příliš ohrožující nebo když to smrdělo všeobecně, patřilo k bontónu, odejít do kláštera nebo někam na venkov, žít prostě a meditovat. Nikdo se na nic neptal. K těmto zkušeným lidem, znalých poměrů, se často chodili radit noví lidé, co neměli s vládou zkušenosti. Tento příběh se opakoval stokrát znovu a znovu.

    Nejen v Číně Koreji, Japonsku. V Evropě královny nebo princezny, rozvedené nebo ovdovělé nebo bezdětné, aby neohrožovaly nové vládce, se uchylovaly do klášterů. Muži taky. Aspoň v první části středověku. Ty někdy nechali pro jistotu i oslepit, třeba Rostislava. Svatopluk dožil prý v poustevně na Zoboru.

    Z doby současné, neviditelná ministryně Hubáčková. Té vysvětlili situaci v rodných Ratíškovicích. Tam sa s ludmi nepářú, každý sa zná a ludé jí zřejmě vysvětlili, co si o vládě myslí. Tak rezignovala kvůli operaci. Takže podle doby…

 3. Bože – pokud je vůbec relevantní použití toho slova, oslovení té mocné entity… Kde začít, co a koho neopomenout… Jen takto pokračujte dále, milá rádobyalternativo, a mimo děkovných zdravic od Pětihnusu dojde k totální salonizaci „usilovné snahy“ o změnu – jen se NEUŠPINIT přímou konfrontací, nebo nedej bože snad oceněním, reálným, střízlivým pohledem alespoň na fragmenty vlastní minulosti…Vím, je to marný, je to marný, je to marný…
  Tedy alespoň heslovitě k článku a autorce.
  Vážená, nevím, co napadá Vás, ale když z Vaší klávesnice vypadne, že VY se divíte obecné mezilidské nesnášenlivosti, tak se nestačím divit. Zloděj křičí : Chyťte zloděje…
  Vy, profesionální polarizátorka omezené české společnosti ( v tomto duchu jste se sama na adresu většinové společnosti vyjadřovala, obzvláště v momentě „mediální hysterie“ okolo rasísmu), jenž odstartovala svoji kariéru natřením tanku na růžovo v 27-mi letech ( to už není mladická nerozvážnost, to je projev životního názoru, který legalizuje III. Říši, opovrhuje oběťmi, souhlasí s likvidací Slovanského živlu, a vysmivá se jak padlým, tak všem, kteří na rozdíl od rozmazlené, frackovité, drzé, arogantní, bezohledné, a poněkud omezené rádoby odbojářce, odkojené bezpečí, dostatkem, vším zadáka, trpící tak usilovně, že to šlo přežít pouze na „výběrové“ VŠ – když tak autorka kope do minulosti, do systému jako takového, do prý nutných politických angažmá rodičů v momentě studií na vybraných VŠ – práva, medicína, zahraniční obchod, psychologie, zubní lékařství, atd., když kritizuje způsob, jakým se žadatelé stali studenty, mohla by nám říci, co bylo tím katalyzátorem jejího úspěchu u přijímacího řízení na ty „komunistický práva“? A proč vlastně při vší té „okupační hrůze“ zvolila právě práva, když ta tu přece neexistovala, a justice nesoudila, ale asi rovnou křižovala chudáky obviněné? Nebo už tehdy existoval systém později proslulý jako Plzeňská turbopráva – kdo by se divil, že, všechno přece stálo víte za co… I Mareček Bendů, toliko syn prominentniho disidenta, ctitele Pinocheta, se v plyšových dnech nachází ve stávkovém výboru na celkem druhé VŠ, kterou ten trpící jedinec navštěvoval… Nakonec společnost u toho tanku byla opravdu skvělá, echt demokratická – pozdravujte Davídka Černého.
  Tedy k věci – Vy, která sama roky byla mediálně na hraně, nerozpakovala se vláčet oponenta vcelku nehezkým pavlačovým způsobem médii za pomoci známých z neziskovek, Vy, která jste na adresu většinové společnosti neváhala směřovat nejednu jedovatou poznámku a odsudek, si stěžujete na rozdělení společnosti, kterému jste sama ve svých dozajista opět „mladicky nerozvážných“ letech sama vydatně pomáhala tím, že jste si vytvářela nepřátele jak na běžícím páse, a pozurážela mraky lidí???
  To je vtip?
  No a exkurzi do historie, Vaše verze dějin překonává i ten tank… To je tak, když drzá osoba vyrostlá v dostatku, zabezpečená, sociálně i školstvím pěstovaná fabulátorka dostane možnost kázat bludy – a plebs tleská…
  Osoby jako Vy si zaslouží plnou verzi prostředí a podmínek shodných s prostředím a podmínkami našich předků před mnoha lety – tedy prostředí, které bylo důvodem a odpovědí na otazku:*PROČ. Ale to postplyšová rádobyinteligence nerada slyší, na to prostě nemá buňky.
  Žádné jalové žvanění a urážení na potkání, žádné palmare, žádné prachy za články, žádné salonní dýchánky a rauty na něčí útraty, žádné parazitování na sporných tématech a národnostních nepřizpůsobivých menšinách na konto stedreho eráru, ale jedna místnost, 4-5 děti, hajzl na pavlači, v práci minimálně 10 hodin, děti 8, hlad, bída, s naprosto minimální lékařskou péčí, děti téměř bez školní docházky ( bydlení, jídlo a boty jsou drahé), mizerný plat, možnost vyhazozovu na minutu z práce i bytu, možnost střelby do demonstrací, chcípání na běžné epidemie a chcípání na frontě pro slávu a zisk pomazaných demokratů, etc., prostě si užívat těch pravých demokratických hodnot.
  Při všem tom demodobrodinní by si mohla demokratický zapálená autorka střihnout láskyplné objetí s nějakým eurounijním, ukro nebo českým náckem – on totiž mezi nimi všemi není znatelný a zaznamenatelný rozdíl…
  Tu dějepisnou vložku mohla autorka zveřejnit na webu Pětihnusu, ODS, Pekarové, Němcové, Novotného, TOP 09, STAN, či jiné větve českého nacismu, tam by tematicky zapadla.
  Nakonec by projevila stejnou skutečnou jasnozřivost a ukotvení, jako jí doporučovaná kolegyně, jenž o prsa korejské atletky zvítězila v senátních volbách především a jen díky masivní podpoře tady a tzv. Alternativy vůbec, a dotyčná doslova pár dní před volbami v klidu v médiích pronese, že jí nebude dělat problém vstoupit do senatorskeho klubu ODS, páč prý je zvyklá pracovat s profesionály – což je bomba, a v reálném životě na…. Klasický hodnotově morální podraz a laťka ČESKÉHO DEMOKRATA ( ostatně ona ta paní v nedávné minulosti boxovala v dojemné shodě s ODS, což alternativa dodnes nerada kouše – stejně, jako kdysi AB sponzoroval volby ODS a měl klid).
  S Vámi je to nejspíše úplně stejné – chce to opravdu drzé čelo kritizovat jako spolupachatel rozdělení společnosti, a ještě to okořenit pravičácky hloupým a stupidním žvaněním o historii…
  Vy, a ALTERNATIVA? TOJE JAKO VTIP? I když, i naprostý debakl v druhém kole senátních voleb tu někteří berou jako ok výsledek, za který je potřeba se poplácat po ramenech…
  Pak se není čemu divit… Ani volbě Vás co by „intelektuálně-morálního fundamentu“ zdejší alternativně naladěné skupiny…

    1. Pardon, Občane, že ruším Vaší vážnou debatu. Jen, jestli byste mi nenapsal tu odpověď, jak jsem se ptal. Zajímá mne váš bnazor a pořád se míjíme!

      1. NAŠEL! 😀

       Občan napsal:3 října, 2022 (18:07)
       Dexxi, na Vaši včerejší otázku neznám odpověď.
       Jediné, co mě napadá je, že předkové těch dnešních náckofilů byli drtivou většinou Němci. Sice odlišného náboženského vyznání, ale jazykově a kulturně Němci. Ti, co přežili WWII, asi nikdy nezpracovali, jak se mohlo stát, že byli odmítnuti s takovou razancí.
       Ale…
       Četl jsem mnoho různých deníků a svědectví a hrůzné válečné zážitky NEvedly ke konverzím. Přeživší uváděli, že pozbyli víry jako takové, a to vč. několika rabínů.
       Ke konverzím docházelo hlavně v období mezi válkami a konvertováno bylo zejména k evangelickým církvím. Ke katolicismu vyjímečně kvůli zcela odlišné věrouce (protestantismus – velmi zjednodušeně – víc preferuje Starý zákon, zatímco katolicismus stojí a padá s Novým zákonem). Děti narozené konvertitům již byly vychovány jako křesťané a o předešlé náboženské příslušnosti rodičů nebo prarodičů nic nevěděly – třeba bývalá Marie Jana Korbelová, známá později jako Madeleine Albright.

       Nic z toho ovšem nevysvětluje příchylnost Hermana/Herrmanna a Fialy k sudeťákům, potažmo nacistům. Prostě nevím.

       1. Zajímavé.
        Obě jejich rodiny, konvertovaly po II. válce.

        O tom, že to vlastně byli vnitřně Němci, jsem taky, nesměle, uvažoval. Protože jestli jim od Němců hrozila smrt …
        Aby toho nebylo málo, jeden bývalý ministr české vlády (co na ministerstvu dělal za vylomeniny, by bylo na 2 dny čtení bulváru, ale protože byl mainstreamový, noviny to nerozmazávaly) , můj známý, prošel tím samým. Byl z Vyškovska, německé enklávy! On má české jméno i příjmení ale umí z rodiny dobře německy. Jeho máma , která se narodila dlouho po válce, umí německy líp, než česky. Jako přes kopírák s Hermanem a Fyjalou. I on obrážel sudeťácké srazy, dokonce jako ministr. A byl za to kritizován. I vlkem. Který se zeptal, kdo to je, že takhle poškozuje republiku?
        Takže, něco na tom, že se cítí dodnes Němci, by mohlo být. Ale, případne mne to šílené!
        Takže díky. Vidím to podobně. Snad to není všeobecný postoj …

        Mimochodem, dotyčný vystudoval Karlovu univerzitu, novinařinu, za Komančů. Novinařinu. (!) Několikrát jsme se o tom bavili. Naznačil, že měl nějakou pomoc, se t dostat, ale neřekl, přesně jakou.
        Od mala působil, což je docela legrační, v KDU ČSL…😐

        1. Jstei mne napadlo, že příchylnost k Sudeťákům, nějak souvisí s KDU ČSL. A že lidé výše, se při tom uplatňují, protože umí z rodiny dobře německy.

         Ona podpora katolíků jmenovitě, za Komančů, šla hlavně z Německa. Viděl jsem obrázkové bible a jiné pomůcky, tištěné v Bavorsku. Sem se to posílalo normálně poštou. Ve větších množstvích pokoutně.

         Třeba Sudeťáci od KDU teď chtějí dluh zpátky???

         1. To by dávalo smysl – ultrakatolíci. Ti bavorští jsou pověstní jak svým fanatismem, tak příchylností k nacismu.
          Našel jsem projev toho zmetka z r. 2001, přednesený na sudeťáckém sjezdu: https://www.kohoutikriz.org/autor.html?id=herma

          Herman podle halachy není žid. Leda by jeho matka Nora (rozená Metzl) konvertovala k judaismu ještě před jeho narozením. Její matka Marie Vlašimská-Metzl totiž byla katolička a otec žid, ovšem halacha používá pro příslušnost k judaismu matrilinearitu.

    2. Obcan: Ja bych rekla, ze clovek, ktery odlozi dobrou vuli a mluvi ze vzteku, muze mit data sporadane, ale presto z toho cisi… neco, na co bych taky neodpovedela. Ono by to stejne bylo marne.

 4. Ta nenávist v srdcích lidí je stále ještě důsledek bolševické třídní nenávisti ke kapitalistům. Výchova dvou generací se projevila v přechodu nenávisti do dalších generací narozených už po 1989. Socialismus i boj proti kapitalismu zmizely, ale ta nenávist zůstala.Bude se držet ještě několik generací.
  Kulturní memy mají dlouhou životnost. Ostatně i obyvatelé postkomunistických zemí jsou stále ještě bráni v zemích původní E-15 za kulturně horší než přistěhovalci z jiných kontinentů. Vezměme trochu vzdálenější případ z Velké Británie, kde je Polák brán za daleko většího nepřítele než Afričan či Asiat z bývalých britských kolonií. Proč? Ti příchozí jsou součástí britského impéria – Commonwealthu a nepřišli pracovat, ale spíše žít z dávek. prostě nejsou ohrožením pro britského pracujícího nebo jsou ohrožením přijatelným. Polák je ovšem ohrožením existenčním.
  Všichni ti, kdo nenávidí protivníky, se podobají fotbalovým fanouškům. Všichni ostatní jsou pro fotbalové fanoušky nepřátelé, které jsme si odlidštili a je zapotřebí je vyhladit, zadupat do země, protože to nejsou lidé, ale untermensch, Rusáci, podporovatelé Zemana, odpůrci globálního oteplování, antivaxeři. Ta nenávist je vpravdě třídně bolševická!
  Křišťálová noc má již své podhoubí. Teď už hledá jen svého Vůdce, který ukáže na skupinu lidí, kteří mohou za bídný osud mas. Protože masy lidí jsou přeci nejskvělejší, žijí v nejlepším možném systému a jsou vždy v souladu s velkými plány. Typické je to v USA, kdy místním obyvatelům nikdo nevysvětlí, že i jinde žijí lidé, co mají své plány a tužby, a nejsou o nic lepší nebo horší než obyvatelé USA. Jsou jen jiní, a netolerance jinakosti je příznakem kulturní nedostatečnosti. To je i případ všech našich slavných bijců za lidské hodnoty, kteří zkrátka netolerují, že někdo jiný nesdílí jejich pohled na svět.
  Žijeme v takové době a ještě dlouho žít budeme, protože za vším je strach o existenci pravěké tlupy a za vším boj o zdroje pro množení vlastního potomstva.

  1. Gerde neblbni, žádná blševická třídní nenávist nikam nepřešla, jenom přišli debilnější generace než ty předchozí …
   Ono se to ale napraví …, až si natlučou ústa, tak se zase vrátí ta bolševická třídní nenávist k těm kapitalistům, kteří je k tomu pádu přivedli …

   1. Ale kdeže, třídní nenávist je pořád už od pravěku. Jen se to dříve jmenovalo nenávist k cizí tlupě. Takže bude pořád i v budoucích věcích.

  2. Hmmm, další „historik“ na medaili… Jeden by řekl, že jde o vtip, ale pokud souhlasí Nick, tak je to o to smutnější, kam až „vývoj vědy historické“ dospěl…
   Jestli je tohle ofiko historická doktrína alternativy, tak snad raději tu otevřeně oponentních od Pětihnusu – na rozdíl od tzv. Alternativy si na nic nehrají, a jeden ví, co může čekat. Zatímco o české tzv. Alternativě začíná čím dál tím více platit to, co tvrdil svého času věštecky jistý ruský generál o Anglosasech a jejich přátelství…

  3. Gerde,
   „ještě“ třídní nenávist??

   Víte, lidé jsou pořád stejní. Ta vaše “ třídní nenávist“ existuje od vzniku tříd a bude trvat, dokud třídy budou existovat.

   Dnes je třídní nenávist hlavně seshora!
   Myslíte, že opovržení a nenávist kavárny ostatními lidmi, patří do jiného soudku?

   Nu, optimističtěji. Dle Švejka byli lidé v roce 1914 o polovinu chytřejší než v roce 1620. Válka tedy měla trvat pouhých 15 let. A, vidíte, trvala pouze 4 roky!!
   Dnes jsme zase o něco chytřejší 😉

   .

   1. Třídní nenávist samozřejmě existuje. Teď už závidí i kyslík, kteří nepřátelé dýchají. Maskováno pod vypouštění CO2. Jde ale zase o maskovanou válku o zdroje. nyní, aby bylo dost kyslíku pro vlastní a málo CO2.

 5. A prý se nafalšují volby https://report24.news/bundestagswahl-massive-unregelmaessigkeiten-unruhen-unter-waehlern-in-berlin/
  I přes mnohé stížnosti se však jen velmi zřídka podaří případné volební podvody prokázat. V případě německých voleb, které vloni probíhaly těsně před těmi našimi, se taktéž vynořilo mnoho nesrovnalostí a podezření na falšování. Ovšem tentokrát to již neodpadlo tak jako obvykle a nyní hrozí, že se budou přinejmenším v Berlíně v některých volebních místnostech volby opakovat.

  Berlínské volby v roce 2021 považuje berlínský ústavní soud podle prvotního hodnocení za neplatné – zatím je však koalice „semaforu“ chce nechat opakovat jen ve 300 volebních místnostech, a to výslovně jen pro druhé hlasování. Zjevně se tedy předpokládá, že skutečné nové volby by změnily složení Parlamentu a dělá se vše proto, aby se tomu zabránilo. Federální ústavní soudce Peter Müller srovnal v podcastu FAZ podmínky v Berlíně s diktátorskou rozvojovou zemí.

  1. Inspirující… Myslí si snad někdo, že v kolonii, tedy v Bohemii, je to jinak? Nedělám si iluze o Dojč ústavním soudu, ale nejspíše tam alespoň ždibec, malilinkatý ždibec něčeho z právního podvědomí někomu zůstal… Nejásejme předčasně – tady úřaduje klika Herr Rychetského, tady je Ústavní soud součástí politické soutěže…

 6. Klaro, spolecnostni zpetnou vazbu mame, ale pozitivni. Cili bude hur.
  Se mi zda, ze koren zla vezi v lidskem charakteru. Ti osobnostne naruseni, a ti zbabeli, se premnozili. Vsak to Koukolik pise.

  Neni mozne mit fungujici vedu uprostred podvodniku.

  Cesi hodili krestanstvi pres palubu, pak propadli komunismu. Dodnes lidi proti nabozenstvi broji, a nevidi, ze uz je to davno pase. Jakoby nevideli zlo v sekularnim havu..

  1. Jo nejlepší je se odvolávat na Boha a bibli a chovat se hůř než dobytek.
   Ve jménu víry se vyvražďovaly celé národy.
   Mimochodem, islám by se tak nerozjel, kdyby západ neútočil na Byzancii. A útočil jen proto, že byla bohatá a měla jinou verzi křesťanství. Prostě se jim to vrátilo jako bumerang.

   Komunismus vymysleli zase na západě, v Německu.
   Surovin a nerostného bohatství má Německo pomálu, kolonie už jsou obsazené, tak to zkoušíme ideologií.
   Teď zase ten zelený mor Gryn dýl. No a kde ho vymysleli?

   Češi problém nemají, jsou jen ve středu Evropy a za námi je ten zatracený Rus, který odmítá se nechat pozabíjet, zotročit na kutání nerostného bohatství. Už mu milostivě povolují 50 milionů lidí, dříve chtěli jen do 20 milionů, co by dělali s tím zbytkem?
   A může to člověk psát a furt to někdo nechápe. Nejde o Čechy, nejde o prezidenta, jde jen o dobití východu.
   O nic jiného.

   1. Jaký komunismus, a jaký systém zde vlastně 40 let vládl????
    Pokud kdokoliv není schopen vzít na vědomí, respektovat fakt, že zde byl co by vládní pol. systém Socialismus – Komunismus z toho udělali před lety modří svazáci ve snaze o diskreditaci, a mentálně nadaný český plebs, včetně tzv. Alternativy, si prostě s fakty hlavu neláme, hodinky jako holínky, pozvracíme hromadně vlastní minulost, tím se očistíme a staneme těmi prozřelými – a páč jsme tímto skoro svatí demokrati, hurá tvrdit a salonně bojovat za tu změnu…

    1. Minorita: Neni to hadani o prkotinach? Radej byste mel „totalitni sekularni diktaturu posvecenou traktaty komunistickeho propagatora Marxe“? Ono se to spatne vyslovuje… 😉

   2. Evix: Je lepsi se dovolavat Lenina, Maocetunga, Hitlera a Pol Pota a chovat se nejen jako dobytek, ale jako genocidni maniaci?
    Kam se hrabe nabozenstvi. Sekularni fanatici zabili jen ve dvacatem stoleti takovych silenych milionu, ze se to tezko da srovnat. Predstavte si, kdyby meli pré uz 2000 let.

    Je prece davno vidno, ze zbaveni se nabozenstvi vede k zase jinemu fanatismu, k jinemu totalitarstvi…

    1. Milá Vevčo,
     jasně že každý totalismus je špatný.
     Jestli vás dobře chápu, tak dáváte přednost náboženské totalitě před tou sekulární.
     Nejste sama.
     Právě probíhá docela sofistikovaně řízená vlna panislámismu.
     Myslím si, že je dobré bojovat proti každé totalitě. Ten spektákl, který se odehrál okolo instalace Mariánského sloupu mi vyrazil dech. I inteligentní občani bojovali jako lvi za postavení/ nepostavení kusu kamene. A to jsme celkem ateistický národ. Uff

 7. Šprušle v žebříčku hodnot poskládá znovu pád režimu na držku. Až mladí pochopí, že bez práce nejsou koláče a elektrika v zásuvce není samozřejmost.

  1. Bingo, Ládíku, chudoba, bída, nedostatek, hlad, zima, nezaměstnanost, chcípání i vlastních dětí, tvrdá represe, exekuce majetku, chcípání v cizím zájmu, nucené lokajství ukronáckům, kozomrdům, negrům, cigošům, turkům, germánům, rakušákům, atd. za hubičku, cenzura, omezení čummobilství, ksichtoknihy a internetu, omezení mobility, rozvrat majetkových vztahů – jedině taková vlastní zkušenost juniory vrátí na zem, ale jednak bude pozdě, a většina to stejně nemá čím probrat…

  1. Na web tass.ru se (minimálně u mého poskytovatele) nelze připojit napřímo, pouze přes VPN s serverem mimo ČR.

   A to jsme se před pár lety pohoršovali nad čískou „velkou internetovou zdí“…

 8. Paní Kláro, děkuju Vám za solidní, upřímný příspěvek do poněkud zkalených vod. Sdílím s Vámi jisté obavy i (skrytý) optimismus. Když už jste zmínila pojem „zpětná vazba“, napadly mne jisté asociace s pojmem PID parametry. Myslím, že jejich volba není nevýznamná 🙂 … A víte, co mne dost michne? Že se zde dokáže promlet spousta věcí – od postupu „našich“ chlapců z Ukrajiny, přes hrozící chudobu až po stupně Celsiusovy, ale až na nepatrné výjimky v dostatečné míře nezaznívá TOUHA PO MÍRU! (Včetně demonstrací.) To zas deprimuje mne. Taková banalita a zdejší mozkový trust to jaksi moc nezajímá … Něco je asi špatně …

  1. Vysvětlovalo se to tu párkrát. Lidi půjdou s námi do ulic kvůli problémům, kt. se jich dotýkají. Na mír je, filuty, nenachytáme. Ačkoliv švábi jsme asi stejně tak jako tak… (mír zní děsně socialisticky). Takže to jen k těm demonstracím. Koneckonců mohli bychom zajít na vládu, říct jim, žy my chceme mír, a ať nám svou moc odevzdají, neboť logické je, že by měl vládnout ten, kdo chce mír, což je neprůstřelný argument.
   No a za články a komentující nemohu hovořit- zřejmě jsme ve střehu a za mír se jistě modlíme (potichu), ale jak iej zařídit… Tak mohli bychom zde kout teoretické pikle, jak na to, neříkám…

   1. Jasně, ale uprostřed vší nejistoty si myslím, že na samostatnou, dobře připravenou demonstraci by to bylo. Tedy než se zablýskne, zahřmí a přijde i to teplo …

   2. Anonyme, tak to byste je rozesmál.
    Vysvětlili by vám, že i oni chtějí mír a právě v zájmu míru musí vybojovat tu válku.
    Dali by odkaz na Čapkovu Matku.
    Jejich agrese totiž není agrese, ale preventivní zákrok v zájmu světového míru.
    Rizvracení Iráku, Sýrie , Libye, Afghánistánu a mnoha dalších zemí byly prostě jen mírové operace.

  2. jste si vědom, že jste mne právě znásilnil? Humanitně vzdělaná osoba, která skončila u trojčlenky, vejrá do wiki, co to jsou PID regulátory a čte samý sprostý slova: integrační složka derivátoru… derivační složka derivátoru… jestli budete zlobit i nadále, vrátím vám to Maldebrotovou množinou a Markovovým řetězcem… nemyslete si, že se bude vařit mozek jenom mně! I když vy jste na tom evidentně podstatně lépe než právník, který se marně snaží již desetiletí kolem sebe všechny přesvědčit (když jsem oba z teho Štatlu), že právní řád je Gödelův neúplný systém, takže páchat legislativu tak, jak se páchá, je IMHO prostě blbost… máme to těžký…

   1. Paní Kláro, PID regulace, to už je síla, souhlasím. A teoretický aparát k tomu používaný, to už je opravdu vyšší dívčí.
    Myslím si ale, že je dobré si ujasit co je to pozitivní a negativní zpětná vazba.
    Chápu, jak jste to myslela, ale já hlasuji pro negativní zpětnou vazbu, právě proto, že pozitivní zpětná vazba způsobuje extrémní rozkmitání systému.
    Příklad pozitivní zpětné vazby? Přestože máme tolik větrníků, slunečníků a nočníků, máme málo energie. Co uděláme? Přidáme ještě více slunečníků, větrníků a nočníků. A budeme v tom pokračovat tak dlouho, dokud se systém nezhroutí.

    1. Asi/určitě bych potřebovala tu PID vazbu a regulaci vysvětlit. A to bez matematického aparátu, jehož manipulaci prostě nedisponuje. Jinými slovy, nejsem schopná to spočítat a odvodit od toho obecná pravidla. Potřebuju lidský vysvětlit, jak to funguje. Pozitivní zpětné vazběS jejím rozkmitávájící m efektem systému rozumím.

     1. Paní Kláro, pro laika, jako já, je to poměrně jednoduché. Předem se omlouvám specialistům v oblasti regulace, klidně mě můžou opravit a vysvětlit to správně. Pravdou je, že ve své práci (technolog, například regulace tloušťky válcovaného pásu) jsem klidně používal úpravu (programových) PID regulátorů pomocí jejich PI parametrů, aniž bych ovládal příslušný matematický aparát. Prostě jsem zkusmo hledal optimální výsledek, – upravil jsem parametry PID regulátoru a po nějaké době jsem vyhodnotil zlepšení/zhoršení výsledku.
      Negativní zpětná vazba, která se v regulaci běžně používá, funguje asi takto:
      Máte nejakou regulovanou veličinu (třeba všestranně použitelnou energii). Tato veličina má příliš nízkou hodnotu. Uděláte regulační zásah, abyste její hodnotu zvýšila. Třeba postavíte tisíc větrníků. Potřebné energie přibude o 10 procent, ale je to pořád málo. Takže postavíte dallších 1000 větrníků, ale použitelné energie přibude tentokrát jenom 5 procent, a současně se objeví řada problémů, které předtím neexistovaly. Takže zkusíte dále postavit jenom 500 větrníků. Výsledek bude, že použitelné energie přibude jenom 1 procento, ale problémy se znásobí. Je vidět, že čím víc se pokoušíte problém řešit právě tímto způsobem, tím je situace horší. Pokud je jediná možnost regulace pomocí větrníků, regulátor prostě přestane požadovat další větrníky, protože tudy cesta zjevně nevede.
      Regulátor prostě prokázal v dané oblasti svoji nefunkčnost, je zřejmé, že fungoval jenom do určité hodnoty (počtu větrníků, slunečníků, nočníků…) Jediné řešení je použít k regulaci nějakou jinou veličinu (metodu, regulátor), například postavit další uhelné/plynové/vodní/jaderné-štěpné elektrárny, nebo mnohem lépe zvládnout termojadernou reakci a postavit termojaderné elektrárny , nebo využít solární elektrárny na orbitě, nebo něco podobného.
      Negativní zpětná vazba má tendenci stabilizovat regulovanou veličinu na žádané hodnotě.
      Pozitivní zpětná vazba funguje jinak: Typická je její funkce ve vývoji cen cenných papírů, například akcií. Například cena nějaké akcie roste. Lidi je proto kupují. takže cena proto roste ještě víc, – když ji tolik lidí chce, tak musí mít ještě větší cenu, že. Takže se kupuje ještě víc a její cena roste ještě víc. Pokud má její cena vyjadřovat hodnotu nějakou nějakého podniku, tak v určitém okamžiku dojde k tomu, že ji převýší. Ale protože cena akcie roste, tak se kupuje ještě víc, a cena roste dál. A dál. Až ji překročí do té míry, že to někomu dojde (anebo to někdo věděl od začátku a proto celou akci rozjel! Zcela běžné!!). Začne ji prodávat, cena přestane růst a začne klesat, protože se někteří leknou. Najednou chtějí prodat všichni. A cena podniku klesne mnohem níž, než je reálná hodnota daného podniku (to je okamžik, kdy se kozupí za babku kontrolní balík akcií a voila, máme nového vlastníka. Vítejte v kapitalismu.).
      Pozitivní zpětná vazba má tendenci systém rozkmitat.

  3. Juro – ještě jednu: říkáte, že není touha po míru. Já bych naopak řekla, že touha po míru je neustálá a neustále přítomná Je to totiž podmínka nutná, nikoliv však postačující… Souhlasím s vámi, že se musí verbalizovat… ale je to tam naprosto jednoznačně…

   1. Klárko, máte pravdu. Hm, tak nějak mimo program mě přepadla myšlenka, že jako právník jste jedním (jednou – k sakru) z těch, kteří bojují i v rámci prevence. Děkuju.

     1. Všechno v zájmu humanity.
      Tomáš Pojar, poradce premiéra, kdysi ředitel humanitární organizace Člověk v tísni, sdělil v únoru 2003 Lidovým novinám : “ Pacifismus se šíří jako mor. “
      Tenkrát plédoval za přepadení Iráku. Jak to dopadlo, víme.
      Asi to bylo kapku kách i na řadové člověky v tísni a tak byl odměněn teplou seslí na ambasádě v Izraeli. A do čela Člověka v tísni nasazen méně prostořeký Pánek.

        1. Když se zbrojní,tak se ten materiál musí někde použít. Třeba válka v Laosu. Když to dotáhli do Vietnamu a pak odešli, museli to vybouchat někde vedle.nevybuchlá munice z Vietnamské války tam zabíjí vidlaky na polích dodnes. Stejné to bude na Ukrajině.

   2. Touha po miru a zcela konkrentni , je vytecna prilezitost k valkam..
    Neni mozne takovou prilezitost nevyuzit..
    Musi se porad bezpodminecne a jednoznacne verbalizovat …

  4. Touha po míru? Mír vojenskoprůmyslový komplex neuživí, toho přeci nikdá nebude!!! Ti potřebují suroviny, energii, moc, peníze, vyrábět a hlavně prodávat!

   1. Nedovedet si predstavit , co s tim ,s takovym problemy, treba touhy vsech po miru ,tolerance, rovnopravnosti , hospodarstvim , touhou zit normalne ,co vsechno s nimi demokracie udela..

 9. Dnešní dobu chápu jako vřed ,který 30let zrál. Společnost v roce 1989 dostala vše bez války ,díky moudrosti Sovětského svazu ,ale vsadila na špatného koně ,který dnes chcípá.Doufám ,že zdechlina nezpůsobí něco jako mor.

 10. Co dělat?
  1/ Sjednotit se. Je nesmysl mít x opozičních portálů, přičemž na každý z nich chodí jen malá část čtenářů. Lepší by bylo udělat jeden společný portál, na kterém by se soustředily názorově podobné skupiny. A tím pádem x krát víc čtenářů.
  2/ Pokora. Téma sjednocení pod jednu střechu jsem kdysi navrhoval pro !argument (Švihlíková) a Protiproud (Hájek). Obě strany naříkaly nad nedostatkem financí pro správu stránek, tak jsem jim navrhl společné zastřešení s polovičními náklady. Reakce byla u obou stejná – s tím druhým nikdy! A problémy obou zůstaly, jak byly.
  3/ Kvantifikace – bodové hodnocení článků a komentářů. Tak, jak to měly původní Vidlákovy kydy. Jen tak se může vytřídit zrno od plev. To hodnocení je pak ta vytoužená Vámi zmiňovaná zpětná vazba, která bude mít vliv jak na autory článků, tak na politiky, kteří budou chtít být zvoleni.
  4/ Musí se splnit všechny tři fáze 1/, 2/ i 3/. Žádný politik nepůjde každý den na x portálů a nebude si zpracovávat souhrnná hodnocení z každého jednoho a následně všech dohromady.

  1. registrace nejde, dám to sem:
   jsou tady jen tři skupiny, ti co si nakradli, ti co na ně dřou, a poslední co o všechno přišli
   nic je nespojuje, naopak, ta první ten zbytek štve navzájem proti sobě, prostě rozděl a panuj
   jednička ovladá zdroje a media, s tím nic nenaděláme, můžem jen čekat co příjde zvenku…

    1. No ale na kydech se rozdávají slepice za populární názor… Třeba- a) v zimě zmrznem- pět slepic. A jinak- b) pojďme usmířit havla s vrábelem- mínus jedna slepice takový hnus, spláchni se do kanálu. Nebo- c) Vrábel je vůl- jů patnáct slepic.
     Promiňte to zjednodušení

    2. bohužel pod povrchem je to ještě horší, a všichni se tváří jakoby nic, už taky vyrostla generace lidí pro které je stát nepřítel…

     1. ještě k volbám, lidi jsou líní zvednout prdel, protože pohoda, nebo, „kdyby volby mohly něco změnit už dávno by je zakázali“, prostě ztratili víru…

   1. Posluhove jsou zde vseobecny a celkem nedelitelny problem a zakladni, vsichni totiz slouzi majetkum , penezum , zlatu a chamtivosti..
    Ty chudy ovsem z prinuceni , nic jinyho jim ani nezbyva..

 11. Také si myslím, že snad někdo uměle nastoluje marginální témata, na kterých se společnost spolehlivě sekne.
  Je jich mnoho. Od LGBT propagandy , přes akci mítky, momentálně potraty v Polsku a ve Spojených státech, všechno oseudoproblémy, dávno vyřešené. Aspoň v našich zeměpisných šířkách.
  Přijde mi, že i tu celkem rozumnou myšlenku o šetření Planety někdo zdiskreditoval. Nasazením vzteklé školačky Gréty, celým tím cirkusem pochodujících školáků každý pátek.
  Jakoby se někdo radoval, když se to okolo nich všechno pere.
  Protože když se dva perou, třetí se směje. Odvést pozornost lidí od vážných problémů. A mít tak “ klid na práci “.
  Chci věřit, že se mýlím.

   1. Moje duse se zabyva problemy rustu a muj rozum zase rustem problemu..
    Nevi se ani , chybi vysvetleni ,za jakym ucelem se dneska to vsechno deje..
    Asi protoze ,zadnej ucel jako obvykle ,neni ..
    Rozum, at si zatim dela pitomosti jaky chce ,stejne je davno v koncich a duse se zcela rozumne chysta ,k odchodu do nebe..

 12. Pěkná úvaha. Před deseti či více roky jsem systém kdesi přirovnával k autu řítícímu se s kopce, které místo hřebenového řízení má na hřídeli volantu namotánu vytahanou gumu z trenýrek: Trochu to snad i funguje, ale nejistě a se značným mrtvým chodem. Takže potud jistě s úvahou souhlas.

  Jenže by šla (a zasluhovala) ještě podstatně rozšířit. (Nebudu to dělat, přinejmenším dnes ne.) Nejde totiž jen o zpětnou vazbu, ale také o cíl(e), kam tato má systém dokormidlovat, anebo o ideální trajektorii, k němuž má tu jeho přiblížit.

  Cíl(e) i trajektorie kdysi bývaly oproti dnešku relativně zřejmé, alespoň nějak intuitivně. Zatímco dnes?

  1. Dneska jsou nad slunce jasné.
   Spojené státy světovým drábem , ředitelem Zeměkoule na věcné časy a nikdy jinak.
   Víc bych za tím nehledala.

 13. Paní Kláro,
  film „Vrtěti psem“ (Wag the Dog) je z r. 1997. „Kanadská slanina“ (Canadian Bacon, Alan Alda) dokonce z r. 1994. Metody manipulace, kterou v USA přímo financuje Pentagon a podílejí se na tom odborníci na psychologii, nádherně odhaluje dokument „Hollywoodism“ (1998).
  Takže ta masivní manipulace trvá již 30 let a postupně se zhoršuje. Copak jste byla celou tu dobu v hibernaci, že Vás to AŽ TEĎ překvapuje a znepokojuje?

  1. Milý Občane, nebyla jsem v hibernaci a manipulace a jejich techniky, včetně té největší, holywoodských filmů, (no vidíte – těsně před Ukrajinou nám vyšem Maverick – Top Gun 2… té romantiky!!!) jsem si ráčila povšimnout již převelice dávno. Nicméně manipulace není meritem mého povzdechu. Tím je skutečnost, že tyto manipulace dorostly do takové míry, že prostě NELZE zjistit realitu, protože ta je překrývána tak, že v dvojitých či trojitých negacích – někdy úplných, někdy částečných, ji prostě není možno zaznamenat. A není to otázkou vzdělanosti/nevzdělanosti, opatrnosti/důvěřivosti. prostě zkolaboval informačí a zejména zpětnovazebný systém. Tedy, řečeno marxistickou hantýrkou, došlo „k přeměně kvantity v kvalitu“. A to je dle mého názoru nóvum, ke kterému jsme sice směřovali, ale teprve nyní vyplula tato „černá labuť“ N. Taleba v plné kráse, či možná spíše v plné své hrůznosti…

   1. To ovšem dost závisí i na tom, co jedinec CHCE vnímat jako realitu – čemu dává přednost, co upozadí a co si úplně odmítá připustit. Čímž se dostáváme ke světonázoru, k víře a tak podobně.
    Když to vztáhnu k momentálně hrozící jaderné válce, tak někdo věří tomu, že konflikt zavinilo Rusko, někdo že „demokratický západ“, další že Německo, jiný zase že EU; a jeden každý své víře přizpůsobuje realitu. A tak je to vlastně se všemi společenskými konflikty.

   2. Ach, to právnické vyjadřování, odkaz na autoritu …
    Jako by nestačilo utrousit, že lžou všichni. Někteří i tím, že říkají pravdu tak aby byla považována za lež.
    Pokud odkaz, pak Stanislav Lem: Futurologický kongres.

 14. Já si užil zpětnou vazbu včera večer, neb jsme měli pomaturitní setkání po 49 letech.
  Statistika:
  Původní stav 36 kluků a dvě děvčata
  Aktuální stav 28 kluků a dvě děvčata (8 mrtvých, tu už jsou docela slušné ztráty v bitvě se životem)
  Účast 22 osob (21 kluků a jedno děvče).

  Zavedl jsem řeč na současný stav společnosti a konstatoval jsem, že žiji v názorové bublině, neb odhadem cca 70% na straně EU + USA + Ukrajina (někteří trochu s výhradami). Všichni už pamětníci, věk v intervalu 68 – 71 let.
  Mezi účastníky žádný zkrachovalec (ani o nepřítomných není nic takového známo), ale ani žádný miliardář. Někdo úspěšnější, jiní méně, ale všichni působili celkem spokojeným dojmem.

  Setkání se konalo v tradiční pivnici U Salzmannů, hospoda narvaná k prasknutí, talíře na všech stolech plné, pivo teklo proudem. Samozřejmě většinou mladí lidé, což je v mém pojetí do cca 45 let. Při cestě domů jsem konstatoval, že v okolních hospodách v centru našeho statutárního městyse to vypadalo podobně, v mojí oblíbené vinotéce Zastávka jakbysmet (stavěl jsem se ještě na závěrečné dvě sklenky champagne).

  Moji spolužáci pili pivo (slušné – tradiční ležák nebo nefiltrovaný prazdroj), kořalku nikdo. Řidiči birel (či jak se to jmenuje). Jen Vašek, s nímž jsem čtyři roky seděl (v lavici) si dal jakési italské červené (prý slušné) a já bílé Gavi (del comune di Gavi), což mě v pivnici příjemně překvapilo a dokonce i servírka o něm měla docela slušné znalosti (světe – div se). Na hospodu i rozumná cena 385,- Kč.

  Tož tak moje zpětná vazba. Zda Vám, paní Kláro, k něčemu bude, to netuším.

   1. Ano. Misto celeho clanku stacilo rict, ze Samkove proste chutna.
    Vlastne jsem chtel jenom pripomenout ze Samkovou nemam rad, jinak nemam, co bych sdelil, to je cele.

    1. to je vaše svaté právo mě nemít rád. Nikdo vám jej nebere, ani já 🙂 Ale je to strašný plejtvání energií, místo toho by se dalo udělat něco pozitiního. Vidlák by řekl – třeba vykydat hnůj nebo okopat vinohrad nebo tak něco (já bych řekla že vyplejt mrkev, ale není na to sezóna…)

     1. Madame klíčové slůvko vašeho traktátu je zpětná vazba. Prosím sdělte co si pod tím představujete potažmo kdo komu ji má poskytovat.

     2. Paní Samková, nepropadejte, prosím, omylu. Tu nepřeškrtnutou větu, která evokuje požití séra pravdy, jsem tam BANditovi vepsal já. – Pokouším se mu tak vyslat signál, jestli víte (a jestli to ví on – zejména), co tím myslím.

      Já nemám v úmyslu dělat ve sporech mezi návštěvníky webu nějakého arbitra. Návštěvníci webu jsou mými hosty a nechci, aby někdo – třeba jiný host – mé hosty urážel. Jistě je možné, že některým návštěvníkům se někteří jiní návštěvníci nelíbí; pak jsou na stole dvě varianty: buď jejich přítomnost dotyčný strpí, a ne-li, může odejít.

      Neříkám to poprvé: kdo mi tady bude dělat bordel, vyfičí, než bys řekl „Krym“. Mám spoustu možností, to nahoře je malá ukázka.

      1. „Nemohu vas nevarovat , sam pred sebou, nebot vskutku nevim, kdo jsem“..V.Nezval.
       Podmineny reflex a reakce okamzita na jedno jmeno a serum nejvyssich pravd, arbitraz a udajne urazeni..
       K cemu je opakovane a jiz notoricke a malicherne vyhrozovani.
       Zakazu ti ,uvidis ,prijit na muj pisecek. Muj jenom. Abys vedel.
       Probuh. Get over that !!
       Focus, je soustredeni pozornosti na zalezitosti hlavni..Absolutni dulezitosti..Neni v nasich lidskych moznostech..
       Ani tak nemuzeme a nejsme pochopit vse, co vsecko je dnes v sazce..
       Videt cely obraz situace a neustale se zrychlujicicho deni a zmen..
       V prispevku nekdy predtim jista KS prohlasila ,ze se demonstraci neucastni protoze ji to nebavi ,nebo, ze na to neni /neco v tom smyslu/.
       Aniz bych se nejak snazil , moje mysl si udelala po precteni automaticky tzv. „mentalni poznamku“…
       Jestlize nekdo nechape ,ze nekdy zajem naroda ,opakuji zajem naroda a jeho boj za preziti jsou veci absolutni dulezitosti, jestlize tohle nekdo nechape ,ze musi kazdy obcan sve nalady ,nechuti ,nebo cokoliv prave tomu podridit !!! Jde o hodne.
       Jde o konkretni chvile , ktere jsou absolutne rozhodujici .
       K certu se vsemi pravdami a jinymi mlhavymi zbytecnostmi..
       Vsech moznych zparalysovanych a pomatenych zavislaku na jejich pomyslnych nesmyslnych pravdach a jejich neustaleho rozpatlavani bez konce…
       Mnozi lide a cele pocetne rodiny ,stari lide ,vedomi te rozhodujici chvile ,privedli i sve deti.
       Bez diskusi. / 20 let studii a jake udelaji rozdily /.
       Autorka aspon byla o svych antidemonstracnich zasadach uprimna.
       Velky pocet tech 70 – 100 tisic si nezbytnou ucast plne uvedomuji.
       Navic je tez takyobcan , ktery se snazi a neskromne ,poucovat nabadat jine a psat clanky o situaci v narode ,o stavu nasi republiky a sveta a tedy ,ktery ma zrejme vysoke sebehodnoceni ,ze je k necemu takovemu vyvolen..
       Na zaklade myslenky ,kterou rozviji v clanku, ze nechape..?
       Ale neni vhodna rozpatlavat chapani a nebo nechapani..
       Je bezpodminecne treba, se vzdy v takovych chvilich zucastnit.
       Chvile ty ktere rozhoduji, zase pominou..
       Ucast je soucet.
       Pak zde mame dalsi soucet tech , kteri davaji vzdy prednost tomu sem tam neco, neco spisovat daleko od mista deni v kancelarich s proslapanymi koberci..
       „Nemohu vas nevarovat „….
       Dle jejich skutku , poznate prostou skutecnost…..

 15. Moc může dělat psí kusy dokud se lidé mají dobře, dokud jejich životní úroveň neklesá.
  Což nás bezesporu v nejbližší době čeká. Poslechněte si posledního Klause u Xavera. Jak Klause nemusím, tak s její závěry musím souhlasit.
  Čeká nás doba, kdy sebelepší zpětná vazba věrchušku nezachrání.
  Držme si klobouky, pojedeme hodně s kopce.

 16. Ti pitomí Ukrajinci chtějí mermomocí odstranit Putina. Viz dnešní blahopřání k svátku v podobě útoku na kerčský most.
  Ale jen díky Putinovi ještě nevznikla opravdová válka. Ruská duma je daleko radikálnější, než Putin a jistě by si do čela země zvolila jínačího kabrňáka, kdyby Putin nějakým způsobem odevzdal moc.

  1. Nektery ty rusky vojacci uz musi bejt z tech odmen za vyrazeni tech masin hodne bohaty i kdyby ty votom zpravy, byly jen napul pravdivy..
   Zda se z dalky, ze vedeni zrejme zaneprazdneny mnoha problemy se zacalo isolovat v Kremlu a vzdalovat obcanum…A neco povzbuzeni obcanu pro vec by neskodilo..
   Mozna by melo smysl napr. mobilizovat postupne ,se zjistovanim co je treba..
   Malo vojacku tamhle , zmobilizuje se jich pet tisic a v klidu..Atd.
   Rika se ,ze jich po skonceni smlouvy odeslo nedavno okolo 50 tisic najednou..
   Boucha to v Rusku cim dal tim vic..A to cely a plny nakl. auto prijelo na most z Krymu.
   Na strane druhy ,neni mozny pochopit za co, tak tvrde ,neustupne, vytrvale a nekdy uspesne a pres mrtvoly svoje vlastni ,bojuje ukr. obcan..
   Za vladu? O te jsou informace az k neuvereni..A ktera jako mnoho vlad dalsich, neni vladou pro Ukrajinu..
   Za svoji zem , ktera uz z velky casti Ukrajine nepatri.
   Trochu ted maji rusove a to vadi, ale vetsinu uzemi vlastni a ovladaji pouze obrovske zapadni koncerny.
   Ideologie a propaganda ,trochu jsem nahledl na cassad/ a rychle pryc/, je otresne nepredstavitelna..
   Asi takhle ,z jinyho sveta..Jde o znasobeni a hromadeni nenavisti do znasobeneho silenstvi, nebo neco takoveho..Jde o neco mimo nas svet..

 17. A přitom se stačilo umejt. Ani kdyby se polykaly pozlacené tablety, povahu lidskou by to nevylepšilo. Škoda, že nám jsou výsledky výzkumů nařízeny. Musíme pro ně do školy, do obchodu, do nemocnice, do úřadu. Ale zase jednotný pořádek muší bejt.

 18. Zdravím, Kláro, pěkně napsaná úvaha…
  K podobným závěrům jsem dospěl na přelomu let 2014/ 2015.
  Jen jsem pořád doufal, že třeba nemám pravdu.

  Od té doby jsem o kousek popojel a stal jsem se větším – a osamělejším – pesimistou.

   1. Já jsem došel k témuž závěru jako A.H. zhruba ve stejnou dobu, při událostech na Majdanu, udáostech v Domě odborů v Oděse a začátku bojů na Donbase.
    Od té doby jen přituhlo, nezměnilo se nic. NNNU! Nikdo Nic Neví Určitě!

  1. „Od té doby jsem o kousek popojel a stal jsem se větším – a osamělejším – pesimistou.“

   Ano. To je, myslím, přirozený vývoj. Se mnou je to podobně …

  2. Paní Samková,
   máte dobrý postřeh. Tradiční horizontální ideové a třídní prostředí, se stírá s vertikálním.

   Díky hustotě osídlení a rychlosti šíření informací, se nepravdivé, manipulace, neomezeně šíří ve vlnách, jako v kapalině, třeba, jako když hodíme do vody kámen.

   Ve společnosti je hodně agrese. Agrese je přirozená, ale není přesměrovávána směrem, který vyhovuje různým skupinám?

   Chybí zpětná vazba, což souvisí s předchozí větou. Jaká, konkrétně, může v našich podmínkách být a jakými informačními kanály, se šířit? Proč chybí, „v čí prospěch“? Jakým způsobem, je možná náprava?

   Tohle vše se pak projevuje, kromejoneho, samozřejmě, v našich životech, samozřejmě i ve volbách.

   A souvisí to s tím, na jakém principu, se dnes rozvrstvuje společnost. Zase musíme jít na podstatu, proč?
   /
   Nelze vysvětlit jednotlivé skutečnosti izolovaně. Bez vzájemného zasazení do kontextu a vzájemných zpětných vazeb. Ponořme se tedy do pro problému a problémů! Třeba přes jednotlivé případy.
   Dostaňmež se až na dřeň! Není to jednoduché, jsou zapotřebí poznatky z mnoha oborů. Přírodních i společenských.
   To nám umožní definovat, jak systém, zahrnující naší společnost, kam patříme my, lidé vše kolem nás, příroda, ekonomika, historie, apod., funguje. Musíme si uvědomit obecné principy.
   Jakmile se tak stane, můžeme postupovat nazpět výš, k jednotlivostem.
   Pak si můžeme definovat, JAK to momentálně je a budeme vědět, PROČ to tak je. A jestliže budeme vědět PROČ, pak můžeme vidět řešení. Protože, proč něco nějak je, má vždy svoje příčiny.
   Takže, jestliže chceme něco v systému změnit, nestačí změnit koncový výsledek. Třeba někoho odvolat. Vzorec bude neustále generovat stejné lidi. Kosmetická změna v koncovém výstupu systému, pouze odčerpá lidskou energii, tolik potřebnou na prosazování skutečně důležitých věcí a je tak pouze dočasné vítězství Pyrrhovo.
   Musíme jít do přirozené souvztažnosti příčiny – následky.

   Takže, dezinformace, volby, rozvrstvení společnosti, propaganda a další věci. Lze a tím něco dělat. Ostatně velmi zhruba, o dílčích věcech, jsem to tady už psal…

   Pokud jste názoru, že dnesni česká fyjalová vláda nemá zpětnou vazbu, není tomu tak. Ona zpětnou vazbu má! A podle té zpětné vazby, funguje dobře.
   Problém, docela zásadní, je v tom, že ta zpětná vazba není od občanů České republiky…

   Chcete zpětnou vazbu, vy?
   Na sklo nelze. Jednoduchá zpětná vazba, bohužel, neexistuje. Hodiny a hodiny času psaním, nedám.
   No, vlastně, nějakou vám dát mohu i tady a teď.
   1. To, že si tyto otázky, na rozdíl od 99% populace, vůbec (!) kladete, svědčí o vaší vysoké inteligenci. O kteréž jsem ovšem nikdy nepochyboval.
   2. Ale ani vysoká inteligence není zárukou, že člověk pocítí potřebu hlouběji porozumět okolnímu světu. To je věc vnitřního vývoje. Je moc dobře, že si tyto otázky kladete! Připuštění si nebo uvědomění, problému(ů), je nutný první krok, na cestě k pochopení a následném řešení…
   _______________

   Kdybych byl Alefem, citoval bych slova čínského, taoistického filosofa, kdysi státního hodnostáře, co po 40 letech služby u dvora, odešel meditovat do hor. Za ním přišel, jistý vysoký státní hodnostář, o požádat radu. Sedli si v zahradním altánku a vyměnili si zdvořilosti, za vonících šálků astrového čaje.
   „Mladý muži (tomu muži bylo přes 50), točitá pěšina, vine se do dáli přes 100 mil a přesto je k cíli jen krůček. Můžeme spolu tu pěšinu projít, zabere nám to hodně času, ale proč? Projdeme ji, ale je možné, dokonce pravděpodobné, že správné řešení nebudete ani potom vidět. Protože je to moje uvědomění a ne vaše.
   Musíte tou pěšinou projít sám; možná, že ani ne celou. Jediné, co vám teď mohu říct, je, že, pokud se odprostíte od vašich zvyklostí, společenských konvencí, předsudků, všeho, co jste dosud zažil, čemu jste věřil, řešení se nalézá na dosah vaší ruky. Dívejte se kolem sebe jasnýma očima, uchopte problém za správný konec a naleznete řešení.“ Pak odešel zpět do své zahrady v lesnaté krajině, na úpatí vysoké hory.
   Nu a vysoký státní hodnostář si myslel něco ve smyslu „byl to blbec“. Svému pobočníkovi řekl: “ To, že mám uchopit problém za správný konec, vím taky. Pro tohle jsem se nemusel vláčet až do těchto hor.“
   Ale nedalo mu to a pořád mu to někde uvnitř, šrotovalo. Pátral, díval se kolem sebe a připouštěl, dříve nemyslitelné. Tak se stalo, že odhalil intriky vysokého hodnostáře a jeho lidí, které stály za problémy v Říši. Normálně by se ani neodvážil uvažovat. Kdyby mu to ten filosof přímo řekl, nepřijal by to.
   Příští rok jel se svým pobočníkem zpět do hor, poděkovat poustevníkovi za radu.
   Když přijeli na místo, obývali ho již cizí lidé. Poustevník přes zimu zemřel.
   Tu se hodnostář obrátil na svého pobočníka, co mu dělal na cestách tělesnou stráž: „Čeng Pchingu, vzpomeneš si, co jsi cítil, jako žák, ke svému učiteli zápasu?“
   Pobočník se dlouze zamyslel neboť nebyl zvyklý mluvit o svých pocitech. Pak odpověděl: “ Bezmezně jsem ho obdivoval. Věděl všechno o bojování a já nic. Vážil jsem si ho a měl ho rád. Byl poctivý, čestný a choval se ke mně, jako k synovi. Ale když jsme cvičili a já ho, přes tvrdý tréning a bezmeznou snahu, nemohl zasáhnout a on mi s lehkostí vyrazil meč nebo mne rukou povalil nebo podrazil nohy, jakoby nic, kdykoli se mu zachtělo, tak v tu chvíli jsem ho nenáviděl, protože mne tak vysoce převyšoval.“
   „Děkuji ti, že jsi tak přesně řekl sám, co by ode mne znělo nevhodně “ …

   Ale já nejsem Alef.
   Vidlák kdysi řekl, že nás (víc, řekněme, předběžných opatrníků) seznámí a můžeme si popovídat. Docela mne zajímá, kam až jste v poznání dospěla. Po dnešku to beru vážně, takže třeba jednou dáme řeč. Mohlo by to být zajímavý…😎

   PS:
   O tom rozkmitání systému, možná cirujete mne? 😉 Psal jsem tady o tom, možná ještě na Kydech.
   Něco v kontextu, že ke zničení systému či spise nějaké soustavy, nedojde. Pokud ano, tak velice vzácně. Třeba zánikem státu, civilizace, ekosystému, našeho vesmíru. Ale to je součástí větší soustavy a tam je vznik a zánik, zákonitý. Takže jak se to vezme. Vždy se následně nějaká homeostáza vytvoří.
   Jde o to, že pokud se systém vychýlí z rovnováhy, (myšleno přírodní nebo společenský systém) ať už změnou přírodních podmínek nebo změnou společenskou, což se může kombinovat, tak návrat na předchozí stav, je velmi náročný, možný jen za značného přísunu energie.
   ( Což v praxi znamená, že kdyby v USA včas obnovili regulaci trhu, kterou totálně liberalizovali Neocons, mohli zabránit ekonomické krizi z roku 2008 která začala krachem Enronu. Krize v důsledku stála USA a celý svět (!) násobně prostředků, než by si vyžádala regulace trhu.)

   Dnes to dostává novou dimenzi. Pokud Fyjala & Company systém v ČR rozvrátí a ten klesne na nižší energetickou úroveň /analogie s drahami elektronů v atomu na různých energetických orbitech/ tak na obnovu původního stavu, je potřeba energie zvenčí. Vzhledem k tomu, že lidskou energii a úsilí, mít můžeme, ale energie fosilní budou obtížně dostupné, vzhledem k tomu, že USA zřejmě v Evropě na „svém území“ spustí železnou oponu (pokud nezlikvidují Rusko,) takže, vzhledem k lidskému životu, to bude pro nás a naše děti, konečná.

   Líbí se mi termín „komunisto – imperialisté“. Vždy, když čtu nějakou podobnou analogii, vyvstanou mi na mysli slova, něco jako L’Anse aux Meadows, apod. 😄
   Víte, proč jste ho použila?
   A nejste sama! Něco takového, používají hodně lidé, co nezažili socík a prošli dnešním školstvím. Jak je vidět, nejen oni Je to kouzelné spojení a o něčem svědčí.
   Zkuste, uvědoměním si tohoto, v poznávání sebe sama a okolního světa, začít. 😉

   Asfaltový holub

   K jakým závěrům, Konkrétně, jste přišel?

   1. Pardon, tento delší příspěvek jsem dal nahoru.
    Tady odpovídal holouběti a zůstalo to tam. Nesmazalo se ro. Píšu z founu, tak se to stane.

    Takže, to Kláře, jako by tady nebylo! :), Jen Holubovi Ju?

 19. Zpětnou vazbu nečekejte, to by dnešní šílená doba musela být normální. Každý den přináší nový impuls pro narušení rovnováhy, takže systém se stává neřiditelným. To Ván potvrdí každý, kdo se zabývá automatizací procesů. Dnešní den přinesl ten poslední impuls – Krymský most. Dnešní den ponese název: Začátek II. Velké vlastenecké války (pokud na jejím konci zůstanou nějací historikové). Stabilizace systému působením zpětné vazby bude dlouhá, zejména pokud my sami pro to moc neuděláme. Ještě pořád jsou pro nás přednější problémy komunální politiky, zatímco naše vládnoucí elita pomáhá tlačit systém přes hranu, za níž nebude návratu.

 20. Co za zbytecny dusevni vyron, ktery akorat upozornil ze autorka porad zije ? Staci si vzit starorimske lkani o tom jak je mladez zkazena, bohy nectiti, apod. a vymenit slova. Autorka vyrobila akorad dalsi varku digitalniho smogu. Pamatujme na aforismus S.J. Leca : Hrozi nam zaplava slov! Najde se novy Noe, ktery zachrani po paru z kazdeho literarniho druhu ?

  1. Zbytečný duševní výron to je, tedy ten Váš. Už jste se někdy zamyslel o smyslu vašeho, nicneříkajícího podjebování? Jste schopen kromě podjebování i něčeho smysluplného?

   1. Všechno zlé je k něčemu dobré.
    Málokomu se podaří napsat tak příkladně sebevysvětlující komentář, jako našemu věrnému čtenáři BANditovi. Takové dokonalosti dosahují málokteří.

    1. Děkuji za podporu, Otče Zakladateli… už se občas začínám mírně otužovat. A dlužno říci, že takového „milého lidského přístupu“ jakého se mi dostávalo od nicku „Čistič skvrn“ kdykoliv jsem se objevila na Parlamentních listech náš BANdita ještě vůbec nedosáhl. Takže řečeno s klasikem: „zdroje jsou“.

     1. Kláro, co mě na vás trochu překvapuje je poznání, jak snadno a jak prostými způsoby jste se tu občas nechávla vytočit…když přihlédnu k Vašemu IQ, životním zkušenostem a k tomu, že jste brilantní právnička.
      BANdita je MIMO JINÉ čistoskvoucí provokatér a nic ho nepotěší víc, než když někoho naštve.

      Na druhou stranu – když dáte najevo, že se mu podařilo vás nas..tvat, může vás hřát vědomí, že jste mu projasnila den … čímž jste udělala dobrý skutek a potěšila bližního svého.

      1. Sice ho potěšila , ale moc mu nepomohla.
       Takoví lidé jsou imrvére nasr@ní a když se jim podaří vytočit bližního, tak se jim uleví.
       Bohužel, jenom na malou chvíli. Je to jako droga.
       A tak se pořad chtivě rozhlížejí, koho by ještě mohli vyškolit, namazat si ho na chleba, pořádně nasr@t. ( Aby v tom nebyli sami. )

      2. Milý Asfaltový holube, to víte, jsem jen křehká blondýna s něžnou duší, kurvadrát, a každý bodnutí mě bolí. Ale na druhou stranu, to s tím projasněním dne máte naprostou pravdu, co by jeden pro bližního svého neudělal… a mohu si vybarvit okénko dobrého skutku modře… i Mirek Dušín by záviděl!

       1. Ja si snad najdu matku toho macetami posekaneho kluka, kterou jste zalovala, ze jaky ona ma nazor na vasi dobrotu a krehkost 🙂 Predsedu senatu ktery vas z kauzy vyloucil, radeji ani hledat nebudu 🙂

        1. Jděte už s tou storkou do pryč.
         Advokát MUSÍ jednat v zájmu klienta. Pokud to nechápete, je to váš problém.
         I ten nejhorší grázl má právo na advokáta. A advokát není soudce.

      3. Vsechno zle /kdyz se zamyslime /, je k necemu ale prevazne k tomu jeste horsimu, dobre..
       Kdyz vsechno zle je k necemu dobre ,vetsinou /to dobro/,malokdo prezije..

     2. Klára Samková

      Nick Čistič skvrn na PL, byl dříve, když jsem tam ještě diskutoval, Sniper & Cleaner, JohnDoe, motorkář, bc.Kak, černápole, malešice, parabellum, žena z lidu, Jarka, (vydával se i za ženu, odpovídal si souhlasně v diskuzi, během několika vteřin, kdy se ani původní příspěvek nedá přečíst, takže měl 2 comply a byl přihlášený současně 2x) a že tam jeho nicků bylo! Několikrát se přiznal a když se mu lidi smáli, že je nápadný, když si odpovídají stejné nicky, tak pak v ten den pod jedním Nickem byl pod jedním článkem a pod dalším používal Nick jiný.
      Typově se jedná o ten samý typ reakcí se stejnou skladbou vět, výraziva, typických, charakteristických nadávek. Často jsou reakce agresivní. Díky tomu je snadno identifikovatelný, je to jako jeho podpis.

      Tento troll dříve působil v Lidových novinách kde obdobně napadal diskutující. Poté, co zavedli registraci (i jinde), možná i díky jeho atakům diskutujících, se přesunul na PL. Specializuje se na články s jistými osobami nebo o nich, tehdy na PL Paroubek, Zeman, Dvořáková, Bobošíková, Petr Žantovský, Okamura atd.
      Tribuna napadl a obvinil z prznění dětí nebo něčeho takového. Tak byl policejně identifikován.
      Jmenuje se Daniel V…….ý a je, v té době byl, z Litoměřic. Důlní inženýr nebo něco takového. Všude se chlubí, jaké dělal projekty a jak je ve vatě. Vzhledem k tomu, že zvládne denně nadávat na hodně periodikách, řekl bych, že není zaměstnán a nemá partnerský vztah. Připadne mi, že svou agresí na sebe upozorňuje a v podstatě hledá mezilidský kontakt. Dle Koukolíka deprivant. Nebo placený troll. Naposledy jsem ho četl na jednom periodiku o ekologii. Včetně jeho typických výstupů.

      Kdysi řádil na diskuzi i u Vlka. A na BL. Tak to tam buď zavřeli nebo tvrdě registrují.
      Pak napsal Vlkovi článek o energiích a Vlk ho otiskl. Mělo to hlavu a patu, takže těžbě zřejmě rozumí.

      Na PL zavedli kvůli němu taky registraci a průběžně mazali sprosté Nicky. Ale bez osobních údajů a s možností se registrovat opakovaně, což pak Daniel V. také hojně činí nebo tehdy činil.

      Takže, buďte v klidu. Kvůli tomu pošukovi, bych se nezalamoval. 😎

      Ostatně, Litterate podle mne už objevil. Vsadím se, že se pokouší vlámat i sem.

      1. Zvláštní. V dřevních dobách, kdy Ricin ještě býval Respektem, byl v řadách bloggerů nějaký D….l Veselý. To by ale byla náhodička! Nebo shoda jmen, která neznamená vůbec nic… všechno je možné.

    1. Nikoho by nebolelo mít na svém webu alespoň baner, link či odkazy na aktuální příspěvky toho druhého. Mariiánovy (kechlibar.net) můžu napsat, potkal jsem se s ním kdysi (mj. hraje na kytaru). Pana Vávru (SOSP) neznám. Prostě reklama za reklamu, smýšlíme podobně až stejně a nejsme si konkurencí…

      1. No, když na to bude nějaká evropská dotace, strukturální fondy, Norské fondy atd., pak minimálně po dobu udržitelnosti (5 let?) tam takové Silicon Walley bude. Gejza bude ředitel, sice tak trochu na způsob bílého koně, a bude to takové celé Potěmkinovské Silicon Walley, ale BUDE ! 🙂
       Jejda, těch miliard co se jen v ČR probetonovalo v různých výzkumných centrech a teď se tak nějak hledá co s tím důstojně udělat…

    1. Snad je to cynické, ale z dosavadního průběhu dějin mám dojem, že míra ochoty lidí táhnout za jeden provaz obecně závisí na tom, kdo visí na druhém konci provazu. To se pak hned lépe táhne. Ale toho hádání a štěkání, než se lidi dohodnou, kdo to má být!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *