27 května, 2024

Za mír!

Tuto výzvu jsem podepsala a snad jsem měla i jistý vliv na některé její formulace. Děkuji Matějovi Stropnickému za tuto iniciativu.

Některé aspekty vidím ještě malinko jinak (zejména otázku míry viny Ruska na vzniku konfliktu), ale toto je dobrý kompromis s dalšími protagonisty, z nichž mnozí stojí “na druhé straně barikády”.

Původní text Matěje Stropnického:

Dali jsme s přáteli dohromady mírovou iniciativu Mír a spravedlnost. Pod text výzvy, který kopíruji níže, se zatím podepsalo téměř padesát osobností a budu rád, když se na našich stránkách přidáte i vy! https://www.miraspravedlnost.cz/výzva MÍR A SPRAVEDLNOST

I. Po deseti měsících války na Ukrajině je zřejmé, že zbraněmi tento konflikt tak jako mnohé jiné vyřešit nejde. O životy přicházejí další a další lidé, vojáci i civilisté, zejména ukrajinští. Několik milionů lidí před válkou uprchlo za hranice Ukrajiny. Rodiny jsou rozdělené, životy přetržené, země je pustošena. Města se mění v trosky, elektrárny, mosty, silnice, školy i nemocnice jsou ničeny bombardováním. Nebýt západní pomoci, ukrajinský stát by dávno zbankrotoval.

II. Ukrajina krvácí. Ačkoli o příčinách války lze vést nekonečné spory, je jasné, že podle mezinárodního práva je za její bezprostřední rozpoutání odpovědné Rusko. Poté, co byly jeho domnělé i skutečné bezpečnostní obavy ignorovány, přešlo Rusko z konfliktního, neúspěšného dialogu diplomatů k fyzickým bojům na území napadeného státu.

III. Ukrajina je ale zároveň bojištěm střetu, který ji od začátku přesahuje: na její straně je do něj zapojen i Západ, a to především mohutnou vojensko-finanční podporou a uvalenými sankcemi.

IV. Sankce, které Západ a zejména evropské země na Rusko uvalily, nesplňují očekávání, s nimiž byly přijaty. Ruský postup nezastavily, nezmírnily, a dokonce nijak závratně ani nepoškodily ruskou ekonomiku. Ubližují naopak evropským domácnostem a firmám, včetně českých. Evropu a zvlášť Česko drtí inflace, na níž má válka významný podíl. Život nás všech se zdražil, a ačkoliv to není příjemné nikomu, těch u moci, kteří nejvíc volají po válce, se zdražování života dotýká nejméně.

V. Probíhají cvičení, roztáčejí se kola zbrojení a jakmile se roztočí, bude stokrát těžší válku zastavit. Šetříme, abychom mohli válčit. Odkládáme investice, abychom mohli válčit. Zadlužujeme se, abychom mohli válčit. Válka si postupně podmaňuje všechna rozhodnutí západních vlád i té naší.

VI. A právě otevřený válečný střet Západu s Ruskem na území Ukrajiny je tím největším nebezpečím, které dalece přesahuje všechny již existující ekonomické dopady války. Použití jaderných zbraní si jistě nepřeje žádná strana konfliktu. Je však po letech jako hrozba znovu reálné. Je neuvěřitelné slyšet hlasy, které říkají, že se ani jadernou hrozbou nemáme nechat odstrašit.

VII. Odmítáme se této logice podřídit. Další pokračování, natož eskalace války není v zájmu nikoho krom zbrojařského průmyslu, i když se nás mnozí snaží přesvědčit o opaku. Většina válek v historii neskončila úplnou porážkou jedné strany a její kapitulací, jak si ji válečná strana představuje. Většina válek neskončila jako 2. světová válka. Obvykle války končí dříve, a to mírem. Výkřiky typu „ať Rusko odtáhne a bude mír“ nic neřeší, nic takového se samo od sebe nestane.

VIII. Nevidíme do hlav ruské vládě, abychom znali její plán, nevidíme ale ani žádný plán našich vlastních, západních vlád včetně té české, žádný plán, který by kamkoli směřoval. Plán zvaný sankce selhal. Chápeme, že je těžké to uznat, ale předstírání, že sankce fungují, nezvyšuje důvěryhodnost našich vlád ani v nejmenším. Plán podpory boje do posledního muže je fanatický a nepřijatelný. A jiný plán není.

IX. Proto je třeba přimět naši vládu k tomu, aby začala pracovat nikoli pro válku, ale pro spravedlivý mír. Ten se má postupně stát společným požadavkem všech evropských vlád vůči vládám Spojených států a Ruské federace. Především jejich vůle a rozhodnutí Ukrajiny jsou klíčem k budoucímu jednání o míru. Nic takového se ale nestane bez tlaku veřejnosti, nás, lidí.

X. Jde nám o spravedlivý mír. Mír, k němuž se rády nerady připojí všechny strany konfliktu, mír, který bude garantován všemi relevantními stranami, mír, jehož přesnou podobu neznáme, nemůžeme ji znát a ani ji nemáme chtít znát. Bude předmětem dlouhých a bolestivých vyjednávání. Mír mají samozřejmě dojednávat politici se svými diplomaty a experty. Oni vládnou, oni ať jednají. My ale požadujeme, aby jednali v zájmu spravedlivého míru. A aby začali jednat okamžitě a v první řadě se zasadili o co nejrychlejší příměří. Proto se ustavujeme jako mírová iniciativa „MÍR A SPRAVEDLNOST“ a vyzýváme českou vládu, aby:

1/ ukončila slovní podporu válce a šíření nenávisti vůči kterémukoli státu či jeho představiteli, a potlačování názorů, které válku kritizují,

2/ podnikla veškeré kroky vedoucí k dosažení urychleného příměří, jehož součástí bude i přerušení dodávek zbraní, a poté k jednání o spravedlivém míru, a to se svými evropskými partnery s cílem získat pro mír i vládu USA,

3/ požadovala po ostatních evropských vládách v Radě EU poctivé a nestranné vyhodnocení dopadu sankcí uvalených na ruskou ekonomiku a zároveň naopak dopadu těchto sankcí na obyvatelstvo a ekonomiky evropských zemí,

4/ zdržela se jakékoli podpory uvalování dalších sankcí do doby vyhodnocení efektů sankcí již existujících ve smyslu bodu 3, a pokud se prokáže, že jsou pro Rusko neúčinné, kdežto pro evropské země a jejich obyvatelstvo poškozující, požadovala jejich zrušení,

5/ soustředila se na zmírňování dopadů války, inflace, drahoty a sankcí a zajistila skutečnou, účinnou a rychlou pomoc českým obyvatelům a podnikům.


Pokud PŘEVÁŽNĚ (to znamená z více než 51 %) souhlasíte, dovoluji si zdvořile navrhnout, abyste šířili, případně podepisovali. https://www.miraspravedlnost.cz/

83 thoughts on “Za mír!

 1. @Klára Samková

  A kdo ví: možná změním názor a výzvu podepíšu, ačkoli jsem byl původně rozhodnut nepodepsat. O impuls, vedoucí k možnému přehodnocení mého postoje k tomuto dokumentu, se zasloužil pan Tomáš Pojar: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-v-kremlu-maji-radost-mini-pojar-o-ceske-iniciative-mir-a-spravedlnost-222927?

  Snad by mu měli autoři výzvy poděkovat za dobrou reklamu a motivaci dalších signatářů.

 2. Paní Kláro, už jsem to podepsala.
  Máte pravdu, jde o přijatelný kompromis. Bez kompromisu to nepůjde.
  ***
  Matěj Stropnický mile překvapil, měla jsem ho za potrhlého aktivistu. Ale dospěl v inteligentního politika.

  1. Drahá Helanov,

   soudíte, že ona výzva bude mít nějaké reálné výsledky? Krom podpisů a spravedlivého rozhořčení, jak ovlivní jednání vládních představitelů?
   Jistě snad napíšete, že je lepší psát výzvy, než nedělat nic. Z druhé strany dělat něco a nemít reálnou odezvu, je ztráta času.
   Pan stropnický by udělal lépe, kdyby si vyhrnul rukávy a pracoval usilovněji na svém majetku.

   Ne, jsou to jen plané žvásty, „inteligentního politik“ by jistě šel naprosto jinou cestou. Text ukazuje, že je i nadále za „potrhlého aktivistu“.

   Jistě si vzpomenete na Vidlákův dopis. Stejný motiv, z hovna uplést bič a zapráskat, stejný výsledek. Jen smrad.
   Probůh proč se pořád vrháme po hlavě do naprosto hloupého politického aktivizmu a neděláme to, co vede k cíli. Politika se nedělá na ulici. Nic tam neleží!!!

   1. Já bych zas tak kategorický nebyl. V čase mezi volbami kromě demonstrací a nátlakových akci jiné nástroje k dispozici nemáme. V tuhle chvíli je však zapotřebí soustředit se na podporu politika míru. Vše ostatní je nyní jen tříštěním sil a odvádění pozornosti.

    Jinak Matěj Stropnický je velice inteligentní člověk. Rozhodně bych jej nezatracoval.

    1. Mezi volbami, mají význam jakékoli nátlakové akce jen potud, pokud mají možnost ovlivnit jednání vlády a parlamentu. Se sto tisíci demonstrantů nic neovlivníte. Pokud je nadpoloviční většině společnosti s vládou a parlamentem spokojena, pak jsou demonstrace jen neutralizací nahromaděné nespokojenosti. Demonstranti se dosyta vykřičí, utvrdí se jak jsou pevní a zásadoví a jdou zase čerpat sil nespokojenosti ke svým fejsbůkům.

     V tuhle chvíli je však zapotřebí soustředit se na podporu politika míru
     Dobře, a jak si to představujete mezi volbami. Nemusíte šetřit s detaily.
     Ani tudy cesta nevede. Jsem zvědav kdy bude pochopeno, že tyto pokus omyly, vedoucí vždy jen k omylům, nikam nepovedou.

     Zatím nám Vidlák tyto omyly předkládá již asi třetí rok. Jsem zvědav i na jeho prozření. V každém případě má na svůj vývoj právo.

     1. Ještě doplním, že na politiky platí jen hrozby. Pokud hrozby z demonstrací neproměnite v činy, tak z vás mají jen srandu.
      Čili pokud se petiční výzvy neprojeví ve výsledcích voleb, tak jste se jimi nemuseli zabývat.

      Jinými slovy je sice hezké, pokud tady Vidlák a spol po léta kanalizují frustraci lidí, ale když se to neodrazí ve volbách, tak je to jen plýtvání časem.

 3. Paní Kláro,
  velice děkuji za info o iniciativě. V normálním mezidobí bych to považoval za více než záslužný počin, ale v čase voleb se občanský postoj vyjadřuje hlasováním ve volbách.

  Považuji načasování této iniciativy za velmi nešťastné neboť u mnohých lidí zafunguje jako drenáž a místo aby své přesvědčení vyjádřili ve volbách to odbydou podpisem petice s pocitem, že pro mír udělali maximum co mohli. Což je velký omyl. Proto z této petice žádnou velkou radost nemám, ba naopak. Jiná situace by byla, kdybyste s ní vyrazili do světa po volbách, ale těsně před volbami si o iniciátorech této výzvy myslím své.

 4. Z mého pohledu jde o ryze lokální problém. Různé národy se vzájemně nesnesou , z historických důvodů.
  Skoro vždycky jde i o územní spor, takových sporů je mnoho a většinou se brzy vyřeší.
  Pokud se do toho nezačne vměšovat nějaká mocnost zvenčí. Potom vyteče daleko víc krve a výsledek je, že ten koho podporuje silnější mocnost vyhraje.
  Dočasně!!!
  Poražený to bere jako nespravedlnost a nemyslí na nic jiného, než jak výsledek zvrátit.
  Spor doutná dál a propukne znovu, s ještě většími grády.
  Ten, kdo rozpoutal Majdan v tak složité zemi, s tak pohnutou historií, by měl viset.

 5. A proto, viz níže, milá Kláro, fialovou hrůzovládu, k ničemu, co se týče ukončení konfliktu na UA, po dobrém, nepřimějete.

  Hrůzovláda musí být odejita. Ať v mimořádných volbách nebo jinak.

 6. Jen něco k tématu:
  KDO JE ODPOVĚDNÝ, KDO ZAČAL, VÁLKU NA UA?

  https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/kdo-aktivne-pripravoval-valku-na-ukrajine-jaka-byla-role-cr/

  Zde najdeme velmi zajímavé údaje!

  Tato úmluva se týká odborné zdravotnické a rehabilitační péče o ukrajinský vojenský personál. Na české náklady!
  Smlouva byla podepsána v době míru, 3 týdny před ruskou reakcí.
  Důležité je, že česká strana musela být oslovena ukrajinskou stranou a že takovýto dokument nelze sestavit a schválit a podepsat ze dne na den. Musely předcházet rozsáhlé konzultace mezi sekcemi ministerstev a pak i mezi ministerstvy samotnými a následně s ukrajinskou stranou. Autor odhaduje, že na podepsání této smlouvy, byl potřeba rok. Ale o kdyby třeba „jen“ 6 měsíců…

  Situace na východní Ukrajině, vypadala, zhruba, takto: občané východu odmítli pučistickou, nelegální a nelegitimní chuntu, zvláště, když postavila rusky mluvící obyvatelstvo do druhé kategorie občanů. Začaly působit fašistické bojůvky a vraždit odpůrce, s tichým souhlasem pučistů v Kyjevě. Orgány samosprávy Luhanska a Donbasu, uspořádaly referendum. To chunta v Kyjevě neuznala a východ napadla. Ten, i díky žalostnému stavu UA armády, se ubránil. Od té doby nastalo vyzbrojování UA z USA a západu celkově. Nasledovala rozsáhlá banderizace a militarizace země. Na východě si UA armáda zrodila skutečné pevnosti a neustále ostřelovala civilisty. U té doby pochází slavný projev Petra Porošenka, dříve Waltzmanna. Právě tento pán uzavřel dohodu Minsk I. Vzal si půjčku 5 miliard $ a z toho 3 miliardy dál na zbraně. Pak dohodu Minsk I. porušil a napadl východ. Byl poražen v kotli u Debalceva a žádal o příměří, stejně jako v prvním případě, aby povstalci nepostupovali. Tak byl uzavřen Minsk II. V obou případech se západními garanty Německem, Francií a Polskem. Ukrajina obě dohody nikdy nedodržovala, východ země ostřelovala a bylo velmi zajímavé, že, ačkoliv její ekonomika klesala, neustále zbrojila na dluh a garanti dohod na neustálé provokace a porušování příměří, ze strany UA, nereagovali.
  Samozřejmě, v zemi byla zlikvidována opoziční média a strany. I za pomoci fašistických bojůvek. Proti jinak smýšlejícím, byl veden teror. Pro děti i dospělé, byly zřízeny ideové, výcvikové tábory. Ještě je dobré dodat, že dříve byla na stole možnost UA jako spolkového státu. Vláda to však shodila ze stolu a zapaděnci nebo spíše nácci, se rozhodli, většinově ruskojazyčnu zemi, ukrajinizovat silou.
  Za vlády Zelenského, který byl zvolen, mimo jiné i proto, že slíbil, že se s východem domluví mírovou cestou, všechny procesy, včetně militarizace, gradovaly. Na východ byla převelena, více jak stotisícová (140 000 přibližně) armáda a ostřelování civilistů se zintenzivnilo. Ruská strana Zelenského obvinila, že chce provést invazi na východ UA a povraždit nebo vyhnat její obyvatele, o čemž vládní kruhy i fašistické bojůvky, otevřeně mluvily roky. Zelenský v této době osobně prohlásil, že se s Minskými dohodami řídit nebude (!), že chce do NATO a mimo jiné, že chce jaderné zbraně. Rusko stáhlo k hranicím (z ruského, širokého hlediska, z evropského mělo armádu většinou stovky km v zázemí) svou armádu a začalo jednat s UA a ostřelování přestalo nebo se zmírnilo. Pak jeho armáda odtáhla a Ukři začali ostřelovat východ znovu a zatím nejintenzivněji od roku 14. A tak se Rusové vrátili a „napadli“ UA.

  Zde jsou proti sobě 2 verze. UA, která tvrdí, že byli napadení bezdůvodně a ruská verze. Ta tvrdí, že nově militarizovaná UA, za součinnosti s vládou USA a vědomím zemí EU, se chystala, navzdory Minským dohodám, násilím povraždit nebo vyhnat, obyvatele východní UA. A jejich zásah tomu předešel.

  Jaký k tomu má vztah uvedený článek???

  Autor vyvozuje, že Ukři požádali o léčení zraněných vojáků v době hlubokého míru. Teď ještě předtím, než situaci na Donbase, přesunem statisícové armády a zintenzivněním ostřelování civilních oblastí, sami eskalovali!

  Tedy museli tušit, že se něco velkého, stane. V době, kdy Rusko stále trvalo na Minských dohodách a jeho armáda (nepočítaje běžnou službu v pohraničí) na hranicích s UA, nebyla!

  Plyne z toho pouze jedno. Ruská verze o tom, že Kyjev hodlá porušit Minské dohody nejen ostřelováním přes hranici, ale přímou invazí a proto Rusko zareagovalo na obranu tamních obyvatel s předstihem o pár dní, byla pravdivá!

  PS:
  Dnes víme, že garance Minských dohod od Německa a Francie, byly falešné. Měly pouze poskytnout UA na rozsáhlou militarizaci země a následný konflikt s Ruskem, placené z USA i západní Evropy, čas. Nebyly od začátku míněny vážně.

  Velmi to připomíná situaci v Jugoslávii. Srbové v Srbské krajině v Chorvatsku, kterou utvořili kvůli obraně před etnickými čistkami od nových Ustašovců, uzavřeli s protistranou příměří a stáhli těžké zbraně. Garantem dohody tehdy byly USA! Chorvati bylo v mezičase cvičení a vyzbrojeni USA, použili těžké zbraně jednostranně porušili dohodu o příměří a Krajinu etnicky vyčistili, kdo neutekl, toho zavraždili nebo přímo umučili (je zajímavá shoda, že fašistům nestačí jen zabíjet, musí i mučit a islamisté, což je ekvivalentní fašismu, taky). Garant dohody USA nic. Jakoby dohoda neexistovala.
  Obdobně to bylo, jak dnes víme, i s Minskými dohodami. Jen Západ nestihl realizovat druhé dějství.

  Obdobně, kdy jsme v předstihu před agresí, podpořili vládní juntu, jsme se zachovali i dříve. Např. ministr zahraničí Trautenberg, poslal do Gruzie naše nákladně modernizované tanky (v té době asi 17 miliard Kč), raketomety Grad a vagóny střeliva, včetně do pěchotních zbraní, diktátoru Saakashvilimu, za cenu 1 Kč !!!! (Fakt!) Jako důvod uvedl, že tu výzbroj „nepotřebujeme“. V obou případech, to nebyl obchod, nýbrž podpora agrese, za „naše“. Gruzínský diktátor tyto zbraně následně použil na invazi do Osetie. Bez úspěchu…

  1. Přesně tak. Čili pokud byla ochotna paní, s údajně právnickým vzděláním, podepsat text, obsahující obrat „je jasné, že podle mezinárodního práva je za její bezprostřední rozpoutání odpovědné Rusko“, tak se u mě opět shodila.

   To, že Matěj „protestuje“, ale tak, aby „nikoho neurazil“, je možná politicky ocenitelné, ale současně falešné.

   Nebude to nakonec tím, že celá politika je jedna velká faleš ? Je snad „uměním možného“ kompromis mezi pravdou a lží ? Pokud ano, tak děkuji, nechci.

   1. Ale vždyť jasně napsala, že jde o přijatelný kompromis!!!
    A je to přijatelný kompromis. Pro hodně lidí je jasným viníkem Rusko, s tím nic nenaděláme. Musíme to brát jako danost. A nesmíme ty lidi považovat za nepřátele. Vymezovat se proti nim . Z toho nekouká nic užitečného.

 7. Mě pod tou výzvou upoutal ten seznam titulů před jmény.
  A napadlo mě rčení: „Bůh je velký, ale kráva zajíce nedohoní“.
  Hodně titulů by měla být zajícova smrt? Tak to bych chtěl vidět. 🙂

 8. Situácia je zložitejšia ako sa na prvý pohľad zdá. Západ aj preto tak reaguje, že nepodnikol nič voči Hitlerovi keď „mierovou cestou“ anektoval Rakúsko a následne pod okupáciou uskutočnil referendum, v ktorom 99,7% obyvateľov „súhlasilo“ s pripojením, následne nezakročil proti nárokom voči Čekoslovensku (čo tiež mala byť „mierová dohoda“ na zabránenie hroziacej vojny) a ešte to aj podporil pod vplyvom propagandy o tom, aké zverstvá sa tam konajú proti nemeckým menšinám.-A nezakročil tiež potom keď sa ďalej rozširoval do Československa a Poľska. Aj vtedy sa argumentovalo proti „eskalácii“ – až napokon zistil, že to spôsobilo pravý opak, pretože tým agresora nechal len silnieť a upevňovalo to aj miestne obyvateľstvo v „správnosti“ Hitlerovho boja proti „skazeným demokratickým štátom“. Človeka až mrazí ako sa všetko presne opakuje. Proti západným krajinám, ktoré to na sebe zažili, sa nemá preto namietať, že sa teraz snažia vystupovať jednotne proti dnešnému agresorovi, o ktorom predsa vidia že sa pohybuje presne v Hitlerových stopách.
  Je ťažké si predstaviť, ako môže niekto „hájiť svoju bezpečnosť“ tým, že na niekoho vojensky zaútočí, pretože tým svojich obyvateľov ohrozí viac ako čokoľvek iné. Veď vždy sa človeku – a aj národu vracia to, čo spôsobuje iným. Rusko však na Ukrajinu začalo útočiť ešte skôr – už aj tým, keď ju začalo masívne očierňovať ako „fašistický štát“. Rovnako ako aj krajiny NATO či EÚ, teda aj nás. Každé ohováranie je už útokom, čo spôsobuje škody. Ruská propaganda potom svoju vládu aj národ otrávila, vytrhla z reality, až začali robiť a podporovať tie nepochopiteľné kroky, čo teraz hrozí že ich zavedie k zničeniu, ak sa ešte nespamätajú, čo však je ťažké lebo to predpokladá priznať si, čo spôsobili, stiahnuť sa úplne z Ukrajiny , ospravedlniť sa a začať naprávať škody čo Ukrajincom spôsobili. A to je pre tak veľký a hrdý národ veľmi ťažké, lebo by to predpokladalo veľkú mieru pokory…
  Pochopiteľne ani Ukrajine nie je úplne bez „viny“ za to, čo sa tam teraz deje. Vojna by nezačala, keby riešili svoju nespokojnosť s krokmi vlády nenásilnou formou. Stačilo, keby počkali do volieb a nesnažili by sa ju zvrhnúť. Ruská propaganda by sa nemala na čom zachytiť, alebo by to mala oveľa ťažšie. A nevznikli by ani nepokoje medzi ukrajinským obyvateľstvom navzájom, ktoré to umožnili.
  Vojna na Ukrajine nie je preto vojnou medzi „Západom“ a Ruskom, ale vojnou neporozumenia medzi inak zmýšľajúcimi skupinami. Je dôsledkom rastúcej polarizácie a neschopnosti nájsť cestu porozumenia, kde potom stačí len malá iskra, aby všetko vzbĺklo do fyzických násilností. Potom sa už nájde niekto silný a zlý zvonku, kto to bude chcieť využiť a začne vojensky pomáhať jednej strane, iný zase druhej a pod. To isté sa stalo v Sýrii, Lýbii – tam to tiež začalo protivládnymi demonštráciami miestnych obyvateľov.
  Veľmi ma preto zarazilo, že aj tu na týchto stránkach je veľa názorov radikálne vystupujúcich proti svojej vlastnej vláde. A u nás na Slovensku je to podobné. Čo sa vôbec nevieme poučiť?
  Preto aj my, keď chceme mier, musíme najprv nájsť mier v sebe a s tým pristupovať k názorovo odlišným ľuďom. A nie hneď vystupovať proti vláde, ale hľadať mosty najprv vo svojom okolí. Vecne, s láskou a bez nepriateľstva s tým, že v prvom rade skúmame či to nie sme my čo sa mýlime. A určite nájdeme princípy, čo nás spoja – napríklad len to, že je potrebný mier, že sa nemajú ciele riešiť cez vraždy a pod. A na tom potom môžeme stavať. A to sa potom odrazí aj v našich vládach, pretože oni sú len odrazom spoločnosti, obzvlášť u nás, čo si ich samy volíme 🙂

  1. Re: MV

   Vojna by nezačala, keby riešili svoju nespokojnosť s krokmi vlády nenásilnou formou. Stačilo, keby počkali do volieb a nesnažili by sa ju zvrhnúť.

   Vy jste normální komik, jako Zelí. Nechcete natočit nějakou komedii?

   Lidi na Donbassu a v Oděsse měli počkat do dalších voleb, když si Kyjev s výsledky aktuálně proběhlých voleb vytřel zádel a poslanci tam hlasovali pod dozorem lumpů ozbrojených samopaly.

   Akorát jste zapomněl(a) vymyslet, kdo by na východě hlasoval, kdyby tam uspořádali stejné grilovačky, jako v Oděsse!!!

   1. Přesně tak.
    A dorazil to jazykový zákon. Povolené jsou všechny jazyky včetně tatarštiny, polštiny, maďarštiny, povolených je asi 8 jazyků, ruština se přísně zakazuje. Ve veřejném prostoru nesmí znít ruský jazyk.
    Když ruskojazyčná babka prodá na trhu sousedce pirožek po rusky, tak šup jí mastnou pokutu, kolaborantce hnusný.
    🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮

   2. Tým počkaním do volieb som mal na mysli Majdan. V čomkoľvek vtedy obyvatelia nesúhlasili s krokmi Janukoviča, nemali to riešiť snahou o zvrhnutie, lebo to potom spôsobilo ako zmienená iskra. Vznikol chaos, čo potom využil niekto so zlými úmyslami a začal strieľať do davu aj policajtov, aby situáciu ešte vyhrotil a mohol to zvaliť na stranu, čo mu to vyhovovalo.
    A podobné snahy o zvrhnutie vlád vyústili aj do občianskych vojen v Sýrii a pod, kde tiež na začiatku stáli protesty.
    Píšem to nie preto, aby sme teraz našli vinníka kto kde spôsobil vojnu, lebo to sa už vrátiť nedá, ale preto, aby sme sa aj my vyvarovali do budúcnosti podobných chýb. Vinníkov je vždy mnoho, lebo nie vlády ale pred tým radoví ľudia tie násilnosti páchajú. Píšem to v snahe poukázať, že násilné snahy o zvrhnutie vlády situáciu nezlepšia ale prinesú ešte niečo horšie. Lebo aj v našich krajinách je dnes mnoho nespokojencov, čo by vyšli do ulíc a najradšej svoje vlády zvrhli. K zvrhnutiu dôjde, ale čo potom? Aj my sme mali skúsenosť s „gorilou“, kde dav v dobrej vôli zvrhol vládu kvôli korupčným škandálom – a tá, čo z toho vzišla, bola potom ešte skorumpovanejšia.
    A najmä to píšem preto, lebo zo všetkých tých emotívne ladených príspevkov a vystupovania ľudí proti svojim vládam, nech už sú akékoľvek, či iným nepriateľom v napätej situácii a chybami, ktoré robia všetci, sa nám veľmi ľahko môže stať, že násilie čo je dnes zatiaľ v myšlienkach prerastie do fyzických stretov a situácia sa vymkne z rúk tak ako sa to stalo všade tam, kde dnes zúri vojna.
    A keďže je tu téma „za mier“, my ako obyvatelia môžeme najlepšie k mieru prispieť tým, že ho vytvoríme najprv v tejto nehmotnej rovine 🙂 Potom, v kritických chvíľach, sa to nebude môcť preniesť ani do roviny fyzickej 🙂 Keď teraz vieme, čomu všetkému by sa dnes mohli vyhnúť organizátori a účastníci Majdanu, ak by sa riadili heslom „trpezlivosť ruže prináša“, tak toto poznanie môže byť na nezaplatenie aj pre organizátorov a účastníkov dnešných demonštrácií u nás 🙂

 9. Co je to spravedlivý mír?
  Kdo to rozhodne?
  Bude spravedlivý mír pro UA totéž, co spravedlivý mír pro RF?
  Nebo bude mít každý svůj pohled, co je pro tu danou stranu „spravedlivé“?
  A co na to prezident USA?

   1. Séédí mucha na ščéně
    séédí mucha na ščéně
    séédí a spí.
    Séédí a hajinká
    potvůrka malinká.

    ( Lidové říkadlo nevím odkud. )
    😀🪰

 10. Daleko snazší je být expertem na světové záležitosti než na své vlastní.
  Že řešení míru na Ukrajině je příjemným únikem od vědomí, že je nutno platit účty, a že hodnota úspor klesá.

 11. Což tato vláda nebyla sestavena na základě výsledků svobodných voleb podle pravidel schválených zástupci občanů zvolených ve svobodných volbách na základě pravidel schválených zástupci občanů zvolených ve svobodných volbách….? „Demokraticky“ ?

  Což na základě tohoto nejsme jako suverén, protože my občané, podle lejstra schváleného oním procesem, jsme nositeli veškeré moci, fakticky ve válce s Ruskem? Se všemi důsledky pro suveréna z toho plynoucími?

  Nejsme poddaní krále jako jeho inventář, o který se vede válka, a který podle ujednání mezi panovníky by měl být chráněn, protože jinak by nebylo o co vést válku. Jsme suverén. Alespoň tak je nám to říkáno, a my s tím souhlasíme. Neseme veškerou odpovědnost za činy naší vlády vzešlé ze svobodných voleb.

  1. „Neseme veškerou odpovědnost za činy naší vlády vzešlé ze svobodných voleb.“
   To není tak jednoznačné. Volbami nikdo neschválil shlukování slepic do pětislepence.
   Umožnil to zákon, který to umožnil (a voličů se nikdo na nic neptal).

 12. 13:31

  Řešením konfliktu na Ukrajině, kterou loni v únoru vojensky napadlo Rusko, je podle premiérů Česka a Slovenska Petra Fialy a Eduarda Hegera vítězství Kyjeva. Shodli se na tom v nedělní televizní diskusi veřejnoprávního Rozhlasu a televize Slovenska.

  13:29

  Kvůli ruské válce vzniklo na území Ukrajiny největší minové pole na světě, řekl ukrajinský premiér Denys Šmyhal v rozhovoru, který zveřejnila jihokorejská agentura Jonhap. Zaminováno je podle něj 250 tisíc kilometrů čtverečních ukrajinského území, tedy zhruba 40 procent rozlohy země.

  1. Řešením konfliktu v Srbsku, které…vojensky napadly Spojené státy, je podle premiérů Česka a Slovenska …. a…. vítězství Bělehradu. Shodli se na tom v nedělní diskusi veřejnoprávního Rozhlasu a televize Slovenska.

  2. „Zaminováno je podle něj 250 tisíc kilometrů čtverečních ukrajinského území, tedy zhruba 40 procent rozlohy země.“

   Vzhledem k tomu, ze Rusove toho moc radsi neokupuji a podle slov Kyjeva a jistych Ruskych „vlastencu“ byli uz z vetsiny uzemi vytlaceni to znamena, ze ty miny museli naklast Ukrajinci.
   Byi vlastne nekdy Rusove na 40% Ukrajiny?
   Premysli nekdy media, nez ty blaboly z Kyjeva pubikuji?

   1. Ale jo, přemýšlí, proto je tam taky ta formulka „kvůli ruské válce“. Nicméně je zajímavé, jak se taky dá nazvat osmileté ostřelování civilistů na Donbase a jejich chystaný, řekněme pro představivost služebních čtenářů, humanitární odsun.

 13. Já tu výzvu podepíšu, i když hlavní viník a ten, kdo rozhodne o míru, je USák.
  A hlavní podmínka míru je, že USák nebude šířit NATO a sebe na východ.

  1. Re: Laco

   Škoda inkoustu na váš podpis.
   Čímž vůbec nechci naznačit, že s vámi nesouhlasím. Souhlas ano, podpis je mrháním času a peněz.

  1. USák jasně řekl, že základny Ruska v Nikaragui, nebo Kubě by netoleroval, tak jaképak copak?

 14. Zni to pekne, ale podle me zapadu chybi naprosto sebereflexe, takze tohle vykrik sice spravnym smerem, ale do tmy.

  Rika se, ze vzdycky pomuze, kdyz ze na vec pocivam i z druhe strany.
  Takze mala zkouska:
  Jak se asi Ruskove citi po nedavnem priznani Merkelove a Hollanda?
  Jak moc se jim asi chce vyjednavat s tim zapadem, ktery demokracii uz davno neuznava, nahradil ji jakousi „liberalni demokracii“, a to jenom proto, aby nemusel uznavat volby a demokracie v jinych statech.
  Jak moc se chce Rusum vyjednavat po tom, co zapad mnoho let na Ukrajine podporoval banderismus a do dneska to ve svych svodobnych mediich zatajuje, ci bagatelizuje…

  Mohl bych pokracovat, ale snad staci. Stropnickeho mam rad, ale az po te, co odesel z politiky a zmoudrel.
  Kdyby se mu to prihodilo drive, tak mohl byt dneska vudce alternativy. Ale mozna ze by mu to jeho pragmaticky tatik zatrhnul.

  1. Re: Třešňák

   Vy si opravdu myslíte, že Ivan neprokoukl Vasila i Makrelinu suitu hned po výprasku v Ilovajsku, jen co sesbírali zasmrádlé maso z příkopů?

 15. 30 let to bylo takove šolichání a dráždění medvěda v brlohu, západ si zvykl, že rozmrzelé machání prackou není nutno brát vážně. nyní je medvěd ven z brlohu, ale ještě není rozzuřený, jen hodně rozmrzelý. zárověň ví, že hraje o všechno. když ustoupí, další postupný krok bude jeho rozparcelování a zničení. západ ve své povýšené nadudosti není ochoten ani jen jednat o ruských obavách. takže to dospěje až ke konečnému rozřešení. vítěz bude jen jeden, nebo nikdo. pokud vyhraje západ, rusko zanikne. pokud vyhraje rusko, západ upadne ekonomicky do urovne tretiho sveta, nebo před tím stihne postupně probouzený lid vyměnit své vedení (já vím, vlhký sen)

 16. Ještě k tomu sjednání míru s RF.

  Je to vcelku jednoduché a za středověku využívané.

  Děti, případně sourozenci aktuálního panovníka, byli odvezeni na nějaký obtížně dobyvatelný hrad a tam žili, dokud byly VŠECHNY body tehdejších smluv plněny.

  Kdyby měl Zelí, Makarón či Bidet své příbuzné v Moskvě, nebyl by problém. Kdyby problém nastal, vrátily by se jim z příbuzných pouze jejich hlavy, naložené v soli, anebo v medu.

  1. Myšlenka možná historicky osvědčená, ale momentálně neuplatnitelná. Která z těch kreatur má nějaké děti? Napadá mě jen Biden a jsem si jistý, že zrovna ten by svého syna do Moskvy poslal velmi rád i na vlastní náklady. Tedy pokud by si zrovna vybavil, že je to jeho syn.

   1. Re: ZaS

    Ale to je jednoduché. Nepošleš mi svá děcka, máš smolíka, dohoda nebude.
    Nemáš děcka? Tvůj boj. Vypadni a místo tebe nastoupí na šéfovský post někdo s harantama.

 17. Jak píše maxim, je pozdě. Na spoustu věcí je pozdě.

  Ke každé dohodě je potřeba souhlas obou stran, a já si nedokážu představit, jak přimět Rusko, aby s jakýmkoli návrhem, který ze Západu zazní, po nedávném provalu ze strany Angely Merkelové souhlasilo. Její prohlášení je, soudím, významným milníkem dějin.

  Já nevím, jestli to kolektivnímu Západu v plném dosahu dochází, ale od této chvíle se zřejmě mnoho a nevratně změnilo. Pokud bude Rusko ochotno uzavřít mír se „svými západními partnery“, jak s oblibou posměšně říkává Lavrov, pak jedině za podmínek, které stanoví samo.

  Ještě nás čekají zajímavé časy.

  1. Milý Zakladateli, bohužel s Tebou musím souhlasit. Již dlouhodobě tvrdím, že do Ruska nepojedeme prosit, ale budeme se tam plazit jak tibetští poutníci do Lhasy… A musíme „vyslat signál“… že úplně všichni takoví hajzlové jaké Merkel tady přece jen nejsme. Myslím, že jde především o to…

   1. Re: KS

    Merkelice je pouhý polohajzl, tedy správněji polohajzlyně, (anebo polohajzlice?),páč se v závěru – pardon – PO ZÁVĚRU přiznala.

    Nicméně je zcela jasné, že to byl pouze plk (chcete-li štěk) určen novinám, Vladimírek není idiot, aby zakrátko – v průběhu týdnů – nepoznal, že dohody Minsk I a II. se neplní a plnit nebudou.
    Třeba už jen proto, že po masomlýnku u Ilovajsku vůbec došlo k Minsku II v důsledku masomlýnku v Debalcevu.

    1. K tomu závěru.
     Mám velmi rád zvuk natažení závěru a poté jeho spuštění. Zbraň je připravena k použití, vnímám v tom cosi těsně „předdefinitivního“.
     Může to nějak souviset s vaším ZÁVĚREM ?

     1. Re: Godot

      Jestli máte na mysli, že Makrela vše vyžvanila, po PŘEDdefinitivním cvaknutí, to si netroufám posoudit.
      Daleko spíše bych věřil, že PŘEDdefinitivní cvaknutí u své palice soudružka zaslechla ještě než jela poprvé do Minsku.
      Ještě jinak – prostě do Minsku už přijela posraná a v náhradní plínce měla schované notičky.

      1. Kdyby chtěli, aby ukrové plninili dohody, tak by jim neposílali reverzně plyn. Bylo to strašně jednoduché – neplníš, tak mrzni.
       Všem to bylo jasné, hrálo se jen o to, kdo se první dostatečně odkope.

    2. Já bych na endží tak přísná nebyla. Proč? No uvědomme si že je dederonka, prý študovala i v Moskvě a každá mince má dvě strany. Jistě dali modrožlutejm čas aby si natahali zbraně odevšad, čímž oslabili vlastně všechny „dárce“. Ale – na té druhé straně než začali sankce, tak měli rusové možnost v podstatě nevídanou, nejen natahat si všechny možné nové a potřebné technologie a vynálezy, na které díky působením dvojky Gorbojelcin, neměli na vývoj čas a peníze – vlastně odevšad a taky je jistě vylepšili, na což západ ukolébaný německým majstrštykem vůbec nepostřehla to navzdory tomu, že jim nad hlavou celou dobu lítala jejich vesmírná stanice. To je věc, kterou nedokáži pochopit. . Many jsou holt many a nepochybuji, že všichni dodávali a dodávali. Patrně s tím, že podle toho jak o jejich zaostalosti, „informovaná“ press všude informovala. No a přidáte-li k tomu kvalitu ejůnijského velení, jak se nám čím dál víc ukazuje… hmm

     : – ) )

     A to dnešní její prohlášení, asi obrana bych řekla, je docela možné že tu drzuhou stranu semtam někdo prokoukl. ek

    1. Můj koment vlastně sedí i na něj, nezapomínejme že se frantíci poměrně slušně drží zuruck, aspoň pokud stačím sledovat v jejich tisku. Jen nějaké sem tam a dary „nadnárodních“ těch oných. Nejvíc řičíme my… bohužel, i když vážně nevím proč.

   2. Že nejsme snad všichni hajzlové víte vy, víme my, ale vědí to také v Rusku? A jestliže ano, bude jim to při úklidu vadit? Nějak si nedovedu představit rozzuřeného medvěda zklidněného tímto prohlášením.

  2. Iniciativu jako takovou nepodepíšu. To proto, že jejím jádrem je výzva k stávající vládě. Stávající vláda je hluchá jak pařez a pokud si výzvy pana Stropnického všimne, tedy jen proto, aby si jí vytřela prdel.

   To poslední slovo předchozího odstavce je zároveň přesným označením místa, kam je třeba současnou vládu bez meškání odeslat. Iniciativa, která toto bude mít za cíl, má můj podpis zajištěn.

    1. Krásného Antonína pamatuji jen jako dítě, ostatní už dospěle.

     A máte pravdu, ani ten generál, co už jsme ho také měli za prezidenta, nebyl tak militantní jako naši současní válečníci v civilu, z nichž (odhaduji) většina na sobě vojenský mundůr nikdy neměla (leda tak na maškarním plese).

     Možná proto, že ten generál zažil válku osobně, a dokonce dvakrát.

     1. Ano a tu druhou už nemusel. Mohl zůstat doma a hřát se u kamen. Ne, on šel na Němce fujavicí do Sokolova a potom zpátky do Charkova. Válka ještě nebyla rozhodnutá, Poláci se nechali Rusem vyzbrojit, krmit a potom zdrhli na Západ. Svoboda nebyl žádný karnevalový voják. Proto jej lepšolidi tak nenávidí.

  3. Re: Halef

   Souhlasiti s vámi lze, ovšem až na použití slova “ zajímavý“.
   Tento termín bych spíše nahradil něčím, co by naplňovalo význam sousloví „antická tragédie“.

  4. Trochu mi unikajú súvislosti. Je škoda že sa tu príliš veľa toho múti okolo vojny na Ukrajine, pretože u toho nič dobré nemôže vzniknúť. Len ďalšia nevraživosť medzi ľuďmi aj za hranicami tých dvoch krajín, ktoré sa tam medzi sebou zabíjajú a len tí sa musia dohodnúť o mieri, nikto iný. O to viac, že vojnu vedú aj v informačnom priestore, kde kraľuje politika špinavého ohovárania a intríg, takže nikto z nás nemôže vedieť, že informácie ktoré sa k nám dostali sú pravdivé alebo nie. Potom je to už naozaj viac o osobnej preferencii, kto je komu bližší a podľa toho sa rozhodne, ktoré z tých dvoch hlavných protichodných zdrojov sa rozhodne prijať za pravdivý. Alebo skôr aké zmýšľanie je mu blízke. Buď je to Rusko – notoricky známe tým, že všemožne vysiela do sveta správy o „skazenom Západe“ na čele s USA – alebo mienke ktorá zase Rusko kritizuje za vojny, ktoré zase ono vedie. Aj jedno aj druhé je však už útokom, čo iného poškodzuje.
   V tejto dnes už tak príznačnej názorovej polarizácii sú potom obe strany čo tomu podľahli rovnaké, pretože každý si vytvoril nejakého nepriateľa a snaží sa proti tomu bojovať. Bez toho by nebolo žiadnej vojny, žiadneho konfliktu.
   Kde sa potom podela nestrannosť a ľudskosť, kde jednoduché princípy, ktoré by predsa mali byť dodržiavané a aj ľahko pochopiteľné bez závislosti na nejakom zdroji? Keď jedna veľmoc napadne tretí štát, je to „v poriadku“, ale keď iná, zrazu to v poriadku nie je? Nikdy to predsa v poriadku nemôže byť.
   10 rokov som sa snažil pochopiť príčinu vojnových konfliktov s cieľom navrhnúť nové piliere medzinárodnej bezpečnosti po tom, keď tie staré zlyhali po vojne v Juhoslávii. Aby som zistil, že VŽDY bola za konflikt zodpovedná tá veľmoc, ktorá napadla iný štát. A tiež VŽDY sa to snažila všemožne zdôvodňovať, akože to robí pre mier, pre svoju či medzinárodnú bezpečnosť. A VŽDY sa tým bezpečnosť naopak zhoršila a agresorovi to nejakým spôsobom ublížilo tak, že sa jej vrátilo to čo spôsobila iným, alebo sa stále vracia. Je smutné čo západné veľmoci spôsobili iným národom a o to smutnejšie je teraz to, čo Rusko zase spôsobuje Ukrajincom. Nielenže opakuje chyby tých, ktorým to vyčíta, ale to robí ešte aj vo veľkom a mimoriadne kruto bez akéhokoľvek rešpektu k majetku a životom ľudí, civilistov alebo vlastných vojakov. Každý kto si dá tú námahu dôsledne sa tým zaoberať, to musí vidieť – nie na základe slov ale činov – pretože svet je dnes presiaknutý kamerami a tiež je v každej krajine, kde zomierajú ľudia, sa nájde stovky jednotlivcov, ktorí zasvätili svoje životy tomu, že sa svetu snažia ukazovať nespravodlivosť čo vidia a tým proti tomu bojovať, lebo tiež vidia, ako sa tie svoje zločiny násilníci snažia sa ešte aj otočiť, hodiť na slabšieho čo trpí, aby ich mohli aj naďalej beztrestne realizovať na splnenie svojich žiadostí.
   A aj práve preto, že my zdiaľky nikdy nebudeme môcť „z druhej ruky“ posúdiť vierohodnosť toho čo sa k nám dostáva v tom všetkom chaose by malo platiť zákaz, aby ktokoľvek napadol vojensky iného. Celý svet by sa mal kolektívne snažiť, aby k tomu nedošlo a keď k tomu dôjde – a o to viac keď silnejší napadne slabšieho – je úplne opodstatnené slabšiemu pomáhať A nie ešte sa pripájať k ohováraniu toho slabšieho, pretože si môžeme byť istí, že sa tým prikláňame na stranu zla a podporujeme ho, lebo dobro nikdy neohovára. Ale slabšiemu v núdzi sa snaží pomáhať vždy. A napokon: slabší útočiť na silnejšieho nebude a silnejší zase nepotrebuje „preventívne“ útočiť, aby sa „chránil“, lebo brániť sa je vždy mnohonásobne ľahšie.

   1. On je tam trochu rozdíl. Rusko to dělá na svých vlastních hranicích. Ti druzí někde na druhém konci planety. Ano je to obojí špatné, ale není to stejné.

  5. U Mutti bych si nebyl vubec jist, jak to myslela, protoze svym prohlasenim dala Rusku do rukou pomerne silnou kartu, poskozujici NATO a dalsi zucastnene na Majdanu.

 18. „Nebýt západní pomoci, ukrajinský stát by dávno zbankrotoval.“
  Nebýt západní pomoci, válka na Ukrajině by už byla minulostí.

  1. Na druhou stranu, válka je pro Rusko hospodářsko technologický stimul.
   I pro Ukrajince. Snaha přežít je zvedla z prdelí, musí hasit, obnovovat infrastrukturu, přemýšlet, improvizovat, tvrdě pracovat. Spolupracovat. Snažit se navzájem jednat poctivě, aby přežili. Odolávat. To všechno je mobilizuje a stmeluje. Poznávají, že se to vyplatí, že jejich snaha má význam, že je úspěšná.

   1. Re: Schumi

    Vasil a tvrdě pracovat na cizím ve své mateřské zemi?
    Proberte se…
    Ti, kteří jsou opravdu ochotni tvrdě pracovat, jsoiu dávno za horami…

 19. Já bych tuto výzvu nepodepsal,když to nemá dobrý základ,nemůže to dlouho vydržet.
  Jen tolik,tato válka na Ukrajině,je jen důsledkem,celého dlouholetého snažení západu okupovat Rusko.

  1. Re: zmedelec

   Spíše bych užil slovního obratu

   ROZBÍT RUSKÝ STÁT.

   Rozbít jej na malá, ze západu dobře ovladatelná územíčka.

   1. Snažím si představit. Dejme tomu. Možná, že pro Rusy by to bylo výhodné. Mohutné investice, nutnost opírat se o místní. Silná ruská kultura, v ní utápějící se Západ….
    Jenže co NATO? Na hranici s Čínou? S postsovětskými islámskými republikami?
    Předpokládejme, že Putin umře, na nějakou nemoc, každý je smrtelný. Jeho nástupce s podporou parlementu a „siloviků“ prohlásí bezpodmínečnou kapitulaci zahrnující jaderné odzbrojení.
    Západní politici se sejdou a….“Máme průser.“
    Tohle se nestane, jenže byl by to ruský šach-mat na jeden tah.

    1. Re: Schumi

     Nechat si rozbít federaci by pro Ivana bylo stejně výhodné, jako byl pro Jugoše výhodný rozpad Jugošky, jako byl výhodný rozpad ČSFR pro nás.
     Neboli otevřela se poslední brána k definitivnímu rozkradení úplně všeho.
     Naštěstí Ivan není padlý na hlavu.

 20. Všeobecný mír a spravedlnost podle Západu s Ruskem je blbost, už se neprosadí, už je pozdě …
  Teď po té Západní debilní falešné spravedlnosti a míru přijde ta skutečná Ruská spravedlnost, jako je to už po staletí v Evropě běžné …
  Máme se na co těšit, když jsme svojí debilitou ten bipolární mír před 30 lety rezesrali …

   1. Re: Godot

    Ano, je to blázinec – vy se přežerete nějakou svíčkovou z polární antilopy a pak si v opilecké pýše necháte namontovat na čumák kaleidoskop, abyste měl barevné sny.
    A to je pak výsledek – přežraný Godot s krasohledem na umaštěném raťafáku a hladový, vyhublý a podvyživený Targus.
    .. to mám za to…
    (sice nevím za co, ale to je jedno…)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *