30 května, 2024

Svatoplukovy pruty v praxi

Původně jsem chtěl napsat osobní úvahu ohledně možných souvislostí různých dějů, kdy ona souvislost nemusí být tak zřejmá. Důvodem pro tyto úvahy je prostý fakt, že má-li být obrana efektivní, pak je třeba vědět proti čemu nebo proti komu vlastně stojíme a pokoušet se odhadovat vývoj věcí budoucích. V tuto chvíli psaní na výše uvedené téma ještě odložím, protože si myslím, že existuje důležitější (základní) věc.

Podívejte, z jistého pohledu je tady (a byla i na Kydech) v podstatě situace stejná jako na kterémkoliv jiném nebrobruselském webu. Diskutují se témata, která „předhazuje“ mainstream, analyzují se různé úvahy, rozebírají se různé myšlenky – ale vždy je to téma, které nastolil mainstream. I ta Ukrajina … třeba masakr v Buče … mainstream: byla to genocida … alternativa: diskuze zda ano nebo ne, proč ano, proč ne … Jsme tak v postavení psa, který se honí za vlastním ocasem. Můžeme ocenit, že tady na Litterate (ostatně i na Kydech byla) je velmi dobrá diskuze – což zdaleka není na jiných webech samozřejmostí … ale nijak nám to nepomůže, samotná diskuze nijak naši situaci moc nezmění. Všechny ty veřejné diskuze a projevy pouze vrchnost přibržďují … ale pro změnu potřebujeme převzít iniciativu.

A já bych měl otázku – nechybí Vám něco? … opravdu všichni čekáte, že někdo za Vás něco udělá, zařídí, vyřídí? … nevadí Vám, že to zatím vždy dopadlo tak, že s obyčejnými lidmi v konečném důsledku řádně vyje*ali? … že je řádně obrali? … a obírají..

Já nevím jak Vám, ale to, co mně na „vlastenecké frontě“ chybí, je tah na branku, navrhovat a diskutovat řešení. Analýz, rozborů a diskuzí jsou tuny …

Vezmu příklady: je zde každoroční aktivita „Vlasteneckého setkání v Příčovech“, existuje iniciativa „Kudy z krize“ (tam je snad jen opět iniciativa P. Hampla & spol „Pět bodů pro vyřešení energetické krize), máme spoustu malých stran a aktivit, ale vše je to stejné – nemá to tah na branku, ani se nediskutuje žádný nápad … a to vlasteneckou scénu sleduji celkem pozorně neb mám pro to čas. Zaznamenal jsem jediný pokus – od P. Hampla před Covidem, kdy jednu svou diskuzní přednášku (tuším v Olomouci) věnoval nástinu řešení jak z bryndy ven. A taky snad iniciativa „Energie není luxusní zboží“. Jinak nic. Rozbory, diskuze, nechuť se spojovat, každý si chce ohřát svoji polívčičku, každý chce vybudovat svůj hrad na svém pískovišti. Výsledkem pak je probruselká pětikolka u vesla, která fakticky zastupuje menšinu a doslova drtí neorganizovanou většinu. Jediným pozitivem snad je, že se trošku profilují jedinci – např. takový europoslanec I. David má dnes asi celkem slušný přehled o tom, co se děje v zemědělství … příkladů by se našlo jistě více, ale o to teď nejde.

Já bych si dovolil shrnout naši výchozí pozici:

 • Aktivních lidí na alternativě moc není, myslím tím autorů blogů, které mají hlavu a patu, vč. diskutujících s kultivovanou diskuzí.
 • Dalším segmentem jsou malé strany a různé vlastenecké iniciativy, resp. aktivní osobnosti v nich, ovšem s nechutí se spojovat.
 • Tyhle dvě množiny aktivních dohromady opravdu moc lidí nedá, věřte mi.Bavíme se o aktivních na naší straně, nikoliv o našich voličích – je třeba si uvědomit tento rozdíl, viz dále.
 • Pro následující řádky pak nepočítám s aktivními politiky z alternativy – např. poslance Kobzu nebo právě I. Davida atd., přesněji zatím nepočítám.
 • Z posledních voleb máme reálnou (a bohužel) tristní zkušenost se spojováním malých stran … prostě každý chce udělat díru do světa sám, raději bude králem pidistrany bez šance na zvolení než se spojit a spokojit se s místem druhého.
 • Taky si osobně si myslím, že nelze vyhrát, pokud budeme hrát podle jejich pravidel. Ono totiž, pokud lepšolidem hrozí, že neuspějí, tak svižně mění pravidla – viz. např. změna volebních pravidel pro koalice, omezení Ústavou zaručené svobody projevu atd.
 • A nakonec – nelze vůbec uvažovat o nějaké revoluci à la listopad 1989, protože nemůže být žádná vnější podpora, naopak lze očekávat tuhý odpor vč. zahraniční výpomoci při udržení lepšolidí, resp. těchto loutek u koryt.

Přesto si myslím, že existuje řešení jak začít přebírat reálnou moc. Než se začnete smát, požádal bych Vás, aby jste dočetli až do konce …

Podle mého názoru se jedno z řešení jmenuje „Stínový národní parlament“. Ne, nezbláznil jsem se a uvedu důvody proč si myslím, že by to mohlo vyjít. Tato aktivita by elegantně řešila mnoho současných problémů na naší, vlastenecké straně.

 1. Jak jsem již psal, aktivních lidí na vlastenecké scéně opravdu moc nebude. Pokud uvažujeme, že současný Parlament má 200 lidí, tak si myslím, že naplnit stínový do počtu 100 z aktivních lidí bude tak na hraně. Doplnit na 200 ostatně jde vždycky, možná nejpozději před volbami … a právě třeba i současnými politiky, ale o tom později
 2. Ti aktivní na alternativě by mohli akceptovat nějakou porci práce pro vlast. Aby to nebyla utopie, tak by mohla (spíše musela) být stanovena předpokládaná délka např. jedno odpoledne nebo 1 večer týdně – což by mohlo být pro většinu akceptovatelné. Ostatně psaní svých blogů a dalším výstupům věnují jistě více. Nemusí se přeci dělat závody v produktivitě. Stačí pomalý, ale stálý, posun malými kroky vpřed. Navíc, prodiskutované výstupy by byly jen základní návrhy řešení pro nejožehavější věci.
 3. Stínový parlament v počtu 100 osob může např. představovat 5 základních výborů po 20 lidech. Tento počet už je dobře zvládnutelný při video-konferencích. Tady vím o čem mluvím, protože jsem zajišťoval on-line výuku pro školu. Samozřejmostí by ale muselo být, že by to běželo na našich serverech (ostatně už jsou k dispozici), aby nemohlo docházet jednak k blokacím, druhák k servírování informací soupeři – ale to už jsou technikálie.
 4. Stínový parlament taky elegantně řeší nechuť malých stran a uskupení spojovat se … přeci jenom je rozdíl, když za reálně samostatně nevolitelnou „Švýcarskou demokracií“ přijdete s návrhem „pojďte se spojit s „Aliancí národních sil“ než když obě uskupení vyzvete „vyšlete své(ho) zástupce do stínového parlamentu“. Vysláním svého zástupce nic netratí, mohou jen získat.
 5. Stínový parlament by musel opravdu pracovat v nějakém minimalistickém režimu (už jsem psal odhad 1 odpoledne nebo 1 večer týdně), musel by mít nějaké základní výbory – např. zemědělský, národohospodářský, výbor pro spravedlnost, organizační … atd. Představa je taková, že výbory by projednávali svou agendu a příp. své návrhy, přičemž zasedání celého stínového parlamentu by obnášelo on-line konferenci předsedy každého výboru + 1 náhodného člena z každého výboru … opět tak jsme na počtu, který je komfortně zvládnutelný při video-diskuzi.
 6. Ustanovení stínového parlamentu by řešilo další současný problém – různost lidí a vzdálenosti. Nikdy nebude situace, že všichni budou mít jeden unifikovaný názor a jedno unifikované myšlení. V tomhle by to odráželo realitu, jediné kritérium by byl zájem na zachování Česka a na jeho samostatné prosperitě. Zkrátka, lidi jsou jací jsou, jiní k dispozici nejsou a je třeba pracovat s těmi, kteří reálně jsou a jsou ochotni něco pro společnou věc udělat. On-line řešení odbourává problém vzdáleností, je odzkoušené a v podstatě bez navýšení již existujících nákladů ihned realizovatelné.
 7. Další důležité – v podstatě by došlo k tomu, že by lepšolidé mohli být částečně odříznuti od informací, protože projednávání stínového parlamentu by mělo vždy přirozenou snahu být uzavřené – tohle je opět technikálie, více-méně snadno řešitelná. Na jejich straně by mohla zavládnout nervozita, že se něco děje, něco chystá … a nervózní nebo lidé bez informací dělají chyby.
 8. Tohle řešení je také odolnější proti snahám umlčovat weby – pokud budou členové stínového parlamentu aktivní vlastenečtí psavci + aktivní vlastenečtí diskutéři a zástupci malých stran pak výstupy by sami publikovali na svých platformách, bonus navíc – nemusí se nic dalšího budovat, využije se infrastruktura, které již je zavedena. Samozřejmě jde umlčet všechny najednou, ale bylo to by už bylo hodně přes čáru a navíc jen na krátkou dobu – viz. obnovy blokovaných webů.
 9. A snad nejpodstatnější – řízení je proces informační. Pokud budeme schopni nastolovat celospolečenská témata, tak v konečném důsledku to znamená, že se jedná o pomalé přebírání řízení, kdy jediná obrana je, že buď lepšolidé přeberou řízení stínového parlamentu (což půjde těžko, protože členové stínového parlamentu budou dáni, jistě – mohou někoho uplatit, ostatně tak jako vždycky) nebo začnou sami realizovat výstupy stínového parlamentu. Jinou možnost mít nebudou. Další možností pak je projet volby, pokud se lidí tvořící pasivní většinu ztotožní s prací a výstupy stínového parlamentu. Každopádně před volbami je možné celé tohle zaregistrovat např. jako hnutí a předložit voličům hotovou věc, s hotovými lidmi a hotovými a hlavně konkrétními návrhy řešení, které jsou konsensem lidí s různými názory a postoji. Proto by musel stínový parlament opravdu v minimalistickém režimu skutečně pracovat – ale tohle bych jako problém neviděl, byla by to taková přípravka. Zájem by mohli mít hlavně starší a senioři – ti mají čas, zkušenosti a motivaci předat zemi potomkům. Další variantou pak např. je, že by stínový parlament vydal doporučení koho ve volbách volit.
 10. A poslední co mě napadlo – P. Hampl odhaduje, že alternativa je tak 5, max tuším říkal 15% voličů. Asi bych s tím i souhlasil. Jenže stínový parlament není o voličích, ale o aktivních vlastenecky smýšlejících spoluobčanech, je to o předkládání alternativních návrhů a řešení nezajímající se většině.Je to nástroj, jak na svou stranu může aktivní menšina naklonit pasivní většinu, takže tohle řešení elegantně řeší i relativně malý počet aktivních vlastenců. V obecné rovině se tvrdí, že 80% lidí politika nezajímá a přiklánějí se na nějakou stranu. Z toho ovšem vyplývá, že může být třeba poměr 10% aktivních probruselských lepšolidí a 10% aktivních vlastenecky myslících spoluobčanů. Ti probruselští géniové mají sice na své straně peníze, média a moc, ale povětšinou nikoliv řešení, která jsou založena na normálním úsudku, na normálním „selském rozumu“ … ba právě většinou naopak. Z tohoto důvodů nepředkládají široce akceptovatelná řešení, jen většinou manipulují, aby dosáhli svých cílů proti většině … a proto jsou porazitelní. Konkrétně a polopatisticky – např. iniciativa „Energie není luxusní zboží“ by neztrácela čas žmouláním čepice před současnou vládou, ale zpracovala by výstup v rámci stínového parlamentu s tím, ať si volič vybere … když bychom byli u vesla, tak to uděláme takhle a takhle … současní vládci to dělají takhle a takhle …

Bod 9. je taková třešnička na dortu – pokud by se to alespoň trošičku rozjelo, pak by alternativa konečně byla schopna nastolovat témata k celospolečenské diskuzi, což opravdu znamená řídit.

Na závěr si neodpustím jednu poznámku – možná někdo bude namítat, že by se tak mohli do stínového parlamentu dostat rovněž „nedostatečně otitulovaní“ (čti vzdělaní) spoluobčané. Na to mám jednoduchou odpověď – současný Parlament je „vzdělanci“ přeplněn … a výsledek? … no, výsledky horší už snad být nemohou, trend je jednoznačný – naše země je směrována do kopru. Osobně si třeba myslím, že v zemědělství by takový Vidlák mnohé současné poslance strčil do kapsy … to jen tak na okraj.

Příští volby jsou 2025, což je relativně dost času. Netvrdím, že tohle řešení je jediné správné, ale je to řešení, které je realizovatelné a umožňuje rovnoprávně a kolektivně zapojit aktivní spoluobčany na protibruselské straně. Navíc – výstupy by neodrážely názory a řešení nějaké uzavřené bubliny, ale konsenzus lidí, kteří svou skladbou, myšlením a názory reprezentují reálnou skladbu vlastenecky přemýšlejících spoluobčanů v zemi.

Pokud se nemýlím, tak Číňané mají následující moudrost: I ta nejdelší cesta začíná malým vykročením vpřed. Za sebe dodám – pokud internet nezakáží, tak prohrají.

299 thoughts on “Svatoplukovy pruty v praxi

 1. Krok správným směrem udělali pánové Rajchl, Nielsen a Beran založením strany PRO (právo, respekt, odbornost).
  https://raptor-tv.cz/pro-pravo-respekt-odbornost-aneb-nova-vlastenecke-strana-prichazi-na-scenu/
  https://www.epochtimes.cz/2022/03/15/beran-nielsen-a-rajchl-vyzvali-k-obnoveni-vlady-prava-a-ukonceni-odebirani-osobnich-prav-a-svobod/

  Než je začneme kritizovat a hledat nedostatky, posuďme, co pro aspoň jakousi šanci pro přežití ČR udělali oni a co my. Já například mimo nejužší rodinný okruh nic.

  1. Nekritizuji, nehledám nedostatky, ale B5 neohrozí pár křesel v obcích.
   Přeji jim mnoho zdaru, za pár let uvidíme.

  2. Tak já jsem podepsala jejich Chartu 22 a přeji jim mnoho úspěchů.

   Ale po své zkušenosti s tím, jak jsem podepisovala Několik vět a 2000 slov a bůhvícoještě jsem už při tom podpisu nebyla zdaleka tak přesvědčená.

   1. Ago, taky jsem spolu s manželkou podepsali Chartu 22 a ty samé pocity jsme měli jako máte vy. Prostě Charta 77 je u nás zprofanovaná . Nicméně to byl pokus pánů Rajchla , Nielsena a Berana o oslovení tak trochu jiného spektra možných voličů vzápětí ohlášené strany PRO. To zda byl pokus úspěšný se uvidí později. Strana PRO ještě není ani zaregistrovaná, ale pan JUDr. Jindřich Rajchl prakticky denními komentáři na facebooku k dění v naší zemičce dělá spoustu dobré práce já jen doufám, že se straně bude dařit.

    1. Problém je, že pánové Rajchl i Nielsen vlastní investiční společnosti a jsou tak plně zapojeni do globálních i euro struktur. Jejich osobní zájmy proto vylučují šanci, že by byli ochotni udělat něco dobrého pro řaďáky.

 2. Tak jsem vás našla. To potěší.
  K té změně systému, použiju paměť ze škol a z toho co jsem četla.
  Za 1.) vždy byla nějaká vnější změna, vyvoláná tehdyjšími elitami (aspoň si nevzpomínám, že by to řešili sedláci, třeba u Chlumce). Před 114 lety rozpad Rakouska – Uherska, Rakousko vyhlásilo nezávislost dříve než České země.

  2.) rok 1945 rozpad 3.říše a osvobození Českých zemí a Slovenska Rudou armádou, na to navazoval rok 1948, bez toho by nebyl reálný socialismus v pozdějších letech, paměť mám od 70.let, dřív jen sporadické vzpomínky…2.Světová válka byla pokračováním 1.Světové války, rakouský malíř pohlednic se nedostal na takový post omylem.
  Kupodivu si nepamatuji vůbec srpen 1968, jen nástup do 1.třídy ZŠ o 14 dní později. Zvláštní okupace, o které tak zasvěceně hovoří hlavně ti mladší lidé, kteří si nepamatují ani Husáka.
  Ale rodiče si, což je pro mně záhada, pamatovali 2.světovou válku. Pamatovali hlavně dobu nedostatků a braní potravin jak partyzány, tak německými vojáky. A tchán s tchýni taktéž, Sudety byly za kopcem.

  3.) rok 1989 tak zvaná sametová revoluce, no byl to puč StB a dosazení Václava Havla. A předcházela tomu Perstrojka a Glasňost soudruha Gorbačova, SSSR se rozpadl následně.

  4.) Změna by mohla přijít v nejbližší době, v případě, že se Rusko rozhodne postupovat podle scénaře, které předložilo na podzim Washingtnu a to, že se rozdělení Evropy posune do roku 1997, myslím, že tehdy byly ty smlouvy podepsány.
  Ale četla jsem na nějakém webu, taky už zakázaném, překlad rozhovoru asi s bývalým poslancem ruského parlamentu, že když se nám nelíbil tento rok, klidně můžou jít do roku 1945. Zpovídala ho nějaká Procházková z pošahaného Deníku N.

  Teď okolnosti nahrávají změně režimu na Ukrajině. Nevěřím, že se Rusové poslušně stáhnou.
  Ruská menšina si vytrpěla své a Rusko ji neopustí. Podle projevů Putina, nemohli dříve zasáhnout, protože by to ruská ekonomika nevydržela. A potřebovali přezbrojit, jak popisoval Targus, rakety stojí miliony rublů a Rusové nejsou takoví blbci aby to lítalo kde tu.
  Hned po Majdanu, když začala ta operace proti neposlušným republikám na jihovýchodě, začali Ukrajinci používat Grady, manžel tehdy pracoval s kolegy, kteří sloužili u raketového vojska a hovořili, že obsluha těch raket není tak jednoduchá, jak si pisálci na netu představovali. Byli na střelnici i v SSSR v Kazachstánu.
  Letadlo MH17 bylo sestřelono nečím jiným, prý Bukem, ale podle nedávné teorie, chtěli sestřelit letadlo s Putinem, jenže to změnilo kurz a odnesl to Boeing 777 společnosti Malaysia Airlines 17.
  Ale už nevím kde jsem to četla, takže odkaz nedám. Měla se tam pohybovat ukrajinská stíhačka.

  1. Máte slušný přehled, klobouk dolů. Ten rozhovor s Procházkovou z Deníku N jsem si vyslechl, docela dobrý :-).
   Jak RF vstoupilo na Ukrajinu, tak jsem dal předpověď – USA budou vytlačeny do Severní Ameriky, Asie připadne jako doména Číně + Indii, RF připadne jako zóna Evropa. Dolar bud vytlačen jako lokální měna pro zónu USA v Severní Americe, Rubl bude „rezervní měnou“ pro Evropu a Juan „rezervní měnou“ pro Asii.
   Horizont – tohle je fakt spekulativní odhad, ale řekl bych, že ne méně než 10 let.

   1. Nesmysl. Rusko bude rádo, když uhájí nějaké zisky na východní UA. S neomezenou podporou státu NATO a režimem, který tam je, který má ozbrojenou ideoveu nesmiřitelnou složku, může UA válčit desítky let.

    1. A myslíte, že Čína bude nečinně přihlížet?

     Ruska a NATO se ekonomicky oslabí, a Čína bude mít volné ruce.

     Verze Davida Dvořáka je pro nás optimistická.

     Může být hůř.
     Evropa v energetické bídě, bez surovin.

     1. Já si třeba myslím, že Čína si opravdu pálit ruce nebude. Proč ? Ty hromady dolarů, co má, je potřeba postupně udat…

    2. To, že by NATO chtělo spolu s UA válčit desítky let , tak o tom nepochybuji. Jenže existuje takové ale. To ale je ekonomika a ta se sesype během několika měsíců. Dnes ještě lidi jen spekulují a někteří ani tomu nevěří, ale vyčkejme komu , že bude prodlužování války ku prospěchu.

    3. Můžeme se vsadit, do kdy Ukrajina vydrží 🙂 Video rozhovoru s Martinem Kollerem
     https://www.youtube.com/watch?v=zUkLeJm1SoI

     O tom americkém generálu jste slyšel? Pentagon drží hubu, nevyjadřuje se…https://www.veteranstoday.com/2022/04/06/blockbuster-us-3-star-general-captured-leading-azov-nazis-in-mariupol-unconfirmed/
     Překladač: Varování: Byl vydán dopis o národní bezpečnosti v rámci NATO/Internetu, který blokuje veškeré zprávy o údajném zajetí amerického generála v Mariupolu.

     Naše zdroje na zemi hlásí, že poslední dva vrtulníky, které se snažily evakuovat zahraniční VIP z Mariupolu, byly dnes ráno sestřeleny. Byli vysláni na sebevražednou misi, aby vyzvedli generálporučíka Coultiera, který se, jak nám bylo řečeno, ukrýval v obrovském průmyslovém komplexu s několika zaměstnanci speciálních sil a asi 30 vojáky ukrajinské armády, nikoli vojáky Azova. Tento hodiny starý příběh od Tass je níže.

     Pustila jsem si zprávy na ČT, ti kter*ni tam opravdu mají krátké zprávy v ukrajinštině :-(( s českými titulky.
     Mě spíše znepokojuje ukrajinizace Česka.

    4. Pane Dexxi neblázněte.

     Jaká neomezená podpora států NATO?

     P-O-T-R-A-V-I-N-Y S-U-R-O-V-I-N-Y

     Jak douho jste byl v životě nejdéle bez jídla? Den? 3 dny? Týden?

     Okamžitě přestaňte jíst a pak dejte vědět, co to s váma dělalo.

     Taky si doma vypněte plyn a elektřinu.

     Podobně na tom budou továrny, které cokoliv potřebují z Ruska a Ukrajiny.

     Myslím, že země EU budou mít za chvíli dost problémů doma. Putin si totiž udělal zásoby dopředu a EU ne. Šílenec Fiala ještě pořád nechává vyprodávat naše obilí.

     Rusům stačí to natahovat a natahovat.

     1. Kéž byste měl pravdu.
      Ono, nezapomínejte, že USA si ropu mohou vzít násilím – ropné tankery z perského zálivu do Číny, obsadit africké země, apod. A že, když je válka, tak se všichni uskromní. Fialova vláda se vzdá spousty peněz, ve prospěch USA. A ostatní vazalové, taky.

      USA hlady nezemřou. Taky mohou zvýšit produkci potravin. Ale v Evropě bude ouvej.

      Co se týče dodávek zbraní a žoldnéřů na UA, opravdu to komplikuje Rusku situaci. A udržuje militarizovanoi složku obyvatel, fašistické formace, u moci.

      Pokud válka neskončí totálním vítězstv jedné strany, přijde jakési status quo. Protože UA nácci nemohou, z ideových důvodů, přestat bojovat, dokud nebude totální vítězství a západní, hlavně USA, podporu bude mít, kdyby na chleba nebylo , výsledkem bude pohraniční válka nízké intenzity, vzájemné ostřelování jako na Donbase…

      Ale opakuji, kéž byste měl pravdu.
      Mělo se jednat, ne válčit

   2. To máte tak pane Dvořáku, tatík byl imigrant z Řecka a vždy jsme doma řešili, proč známe jen jednu babičku a jednoho dědu na Slovensku. Děd navíc byl válečný invalida, u kterého se později projevilo vážné onemocnění. Aspoň tak nám to říkaly mamka s babičkou, děda byl jako voják v Boce Kotorské a dost tam vytrpěl. Bohužel byl i v té vzpouře, o které se dnes vůbec nemluví, bo přece ti Rakušáci byli tááák hodní až to někteří nepřežili. No někteří, pomník mají i v naší obci velký.

    A v tom Řecku to také nebylo jednoduché, po vyhnání Turka se Řecko rozrostlo o oblasti, kde se mluvilo jazykem velmi podobným bulharštině, makedonsky. I vyšší školy byly v Bulharsku, kde studují mladí i dnes a zůstávají v Bulharsku, v Sofii mají vyšší platy.
    A otec patřil k Makedoncům.

  2. to evix

   1+ hezkej syllabus

   jen dodám a ptám se… prej je garantem Českých/Československých hranic, po roce 1945, pouze Ruská federace, jako nástupce SSSR… jestli je to pravda… fakt to žádnýho osla z českých politiků a novinářů nezajímá?… nebo ty mluvící hlavy z telehoven, expertní poblitology?

   1. Nejsem takhle informovaná, spíše si myslím, že by nás ty mluvící hlavy připojily k Německu.

    Rakousko – Uhersko se dnes vyzdvihuje jako nějaká vynikající monarchie, kde asi omylem došlo ke zřízení prvního koncentračního tábora Thalerhof https://cs.wikipedia.org/wiki/Interna%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1bor_Thalerhof
    A ještě k většímu omylu došlo na srbském území, kde vyvražďovaly vojska Rakušanů a Maďarů celé vesnice neozbrojených civilistů. A nikde ani slovo (genocida), přitom měli Srbové největší ztráty civilního obyvatelstva v 1.Světové válce.

    1. Martin Keller kdysi někde popisoval předrevoluční produktivitu od Ruska po USA.

     R-U bylo alespoň lepší než carské Rusko, ale na Británii a USA neměli.

  3. Ta nějaká Procházková je, spolu se Štětináčem/ Plavcem snad největší rusobijkyně v české kotlině.
   To je ta, jak v hotelu Olšanka dala facku kolegovi z Aeronetu. Ta se s tím nepárá.
   Teď je v Deníku N, ale má i zajímavý vedlák. Šéfuje neziskovce Berkat, která páchá dobro v Afghánistánu, před tím v Čečně, zkrátka v cizokrajných krajinách.
   Na svých stránkách se chlubila, že spolupráce je vzorná, jedním armádním letadlem v jednom rohu školní batůžky a boty pro sirotky a ve druhém bedny granátů na jejich fotry, asi aby to bylo vyvážené.
   Blicí smajlík.

 3. „Základna NATO by mohla být v Přerově nebo Mošnově, řekl Jurečka“
  ***
  (…) Případná základna Severoatlantické aliance (NATO) by mohla být podle šéfa ministerstva práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) v Přerově či Mošnově. Řekl to v Partii na CNN Prima News.
  „Když se podíváme na mapu, kde máme české základny, tak střední či východní část České republiky by si takové základny zasloužila. Například Přerov, Mošnov,“ nastínil Jurečka.

  Jednat o tom bude podle něj nejdříve vláda. „A musíme to udělat na základě široké diskuse v Parlamentu,“ doplnil.

  Důvodem pro případný vznik základny je větší bezpečnost České republiky v případě, že by ambice ruského prezidenta Vladimira Putina nekončily na Ukrajině.
  „Když slyšíme Putna a jeho politickou reprezentaci, tak otevřeně mluví o tom, že by rádi měli ve svém područí například Pobaltí, Česko či Slovensko,“ vysvětlil Jurečka.

  „Měli bychom o tom začít jednat,“ souhlasil s ministrem hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO).
  Prioritou je podle něj posílit bezpečnost naší země. „Je to věc nová, takže hovořím za sebe, za člověka, který se domnívá, že jinou možnost nebudeme mít,“ řekl Vondrák.

  „Agresi, kterou předvádí Putin, nezastavíme jinak než silou. Jediná možnost je vyzbrojit Ukrajinu tak, aby dokázala čelit útokům,“ doplnil hejtman. (…)

  https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zakladna-nato-by-mohla-byt-podle-ministra-jurecky-v-prerove-nebo-mosnove-40393429

  1. Dle mého bude v Mošnově. Jezdím kolem a tak vidím – staví se, buduje se, vše se chystá … už delší dobu. Jurečka jenom připravuje informační pole, aby to občané zbaštili.

   1. S tím Mošnovem to není tak jednoznačné. Z jedné strany rostou průmyslové haly jako houby po dešti, je zde velký pohyb civilního obyvatelstva. To není zrovna žádoucí zázemí pro vojenskou základnu. Z druhé strany CHKO.
    Naopak do karet letišti hraje kvalitní a dlouhá přistávací plocha.

  2. Jeden oficiální názor je, že ukrajincidávají putinově armádě kapky a už brzo jí vypráskají. Druhý oficiální názor je, že ho zastaví až v Přerově.

   Chápu, že názory se různí, ale nechápu, jak může někdo hlásat oba dva současně.

  3. A Černochová to jede po Velikonocích dojednávat do Spojených států se svým “ protějškem”.
   Cyril Svoboda se na ČRo svěřil, že to chce rychle, protože tak příznivá konstelace už hned tak být nemusí.
   Jako že mají senát, parlament, Ústavní soud a vlastně i prezidenta, popleteného nemohoucích starce.
   On je Cyrilek takovej upřímnej. Příště lidovec, nó…
   Naříkal, že na Slovensku je to jinačí, že tam mají škodlivou opozici.
   😀

 4. Telegram z Ukrajiny:
  „Francouzské volby budou pro Ukrajinu symbolickou událostí; uvidíme, jak rychle se mění nálada v západní společnosti, která byla ještě před měsícem monolitní a podporovala nás proti Rusku.
  Francouzské volební prostředí se vyznačuje silnou „suverenitou“ a programy, které jsou kritické vůči hegemonii USA a rozšiřování NATO na východ. Pokud se započítají hodnocení podpory kandidátů, mají ti, kteří zaujímají „neutrální postoj“, dohromady více než 60 % hlasů. Ne nadarmo je Bílý dům tak znepokojen výsledky francouzských voleb.
  -Macron ostře odsoudil ruskou speciální operaci a vyslovil se pro maximální sankční tlak na Rusko.
  „Budeme proti ní nadále uplatňovat sankce pokaždé, když podnikne nové kroky,“ řekl Macron.

  -Podobný radikální globalistický program prosazuje i kandidát ekologické strany Yannick Jadot. Pravidelně vydává výzvy k „podpoře Ukrajiny v jejích požadavcích na obranné zbraně“. Vyzval také k „rozsáhlým“ sankcím proti Rusku.

  -Ruskojazyčná republikánská kandidátka Valérie Pecressová rovněž následovala Macrona. Podle ní by měly být přijaty „skutečně odrazující a cílené sankce proti Putinovu okolí“.

  -Marine Le Penová, kandidátka strany Národní shromáždění, se postavila proti vyslání francouzských vojáků na Ukrajinu a uvedla, že konflikt by se měl řešit diplomatickou cestou prostřednictvím OSN. Uvedla také, že hospodářské sankce proti Rusku budou mít negativní dopad na kupní sílu Francouzů. V polovině února prohlásila, že právě „touha začlenit Ukrajinu do NATO vyvolává na straně Ruska určitou formu úzkosti“. Jediným řešením pro deeskalaci bylo podle ní poskytnout záruky, že Ukrajina nevstoupí do NATO.

  -Zemmur, vůdce hnutí Reconquista až do vypuknutí války, kritizoval postoj Ruska k NATO. Ruskou „operaci“ však označil za „neospravedlnitelnou“. Zároveň nadále vyzývá k uzavření smlouvy, která by zajistila, že Ukrajina „nikdy“ nevstoupí do Severoatlantické aliance.

  -Jean-Luc Melanchon, vůdce hnutí Nepodrobená Francie, soustavně kritizuje rozšiřování NATO na východ a vyzývá k vystoupení Francie z aliance. Poznamenal, že sankce proti Rusku „nebudou mít žádný smysl“.

  -Natalie Arthaudová prohlásila, že je „absolutně proti ekonomickým sankcím“ proti Rusku, protože by na ně doplatili Francouzi.

  -Putou prohlásil, že „politika velkých západních mocností ukazuje, jak neúčinné a nebezpečné je rozšiřování NATO a sankce proti Rusku“.

  -Jean Lasalle, vůdce strany „Vzdorujme!“, odsoudil „poručnictví USA a NATO nad evropským kontinentem“.

  -Nicolas Dupont-Henrien prohlásil, že Francie by měla být „non-aligned“ (nezařazená – ani k Rusku, ani k NATO), která by se podle něj měla stát „prostředníkem mezi Ruskem a NATO“. Řekl také, že Ukrajina by se měla stát „neutrálním státem s autonomií pro Donbas“.“

 5. Tak jo. Černochová pojede do USA vyjednávat o umístění americké základny na našem území. Možná dokonce dvou, protože Novinky už rovnou nabízejí Mošnov a Přerov. Vláda národní zrady rozhoduje opět bez jakéhokoli mandátu a se zlomkovou podporou voličů.

  1. Už jsem reagoval výše – sázím na Mošnov, protože kolem jezdím a vidím.
   Ale měl bych dotaz – není tady někdo z okolí Přerova? … zda by neřekl, zda se rozšiřuje nebo nějak jinak dopředu připravuje základna v Přerově ..

 6. Že by reinkarnace socialismu?
  Politické strany sjednocují lidi se stejnou myšlenkou-ideou. I když SE má za jistotu, že souboj kapitálu (pravice) s prací (levice) je minulostí, fyzikálně je stále přítomen. Pouze a jenom zástupci práce se vydali ideologicky do světa kapitálu (všichni mají stejnou příležitost)., tudíž sjednocující idea levice oslabila. Důkazem toho je, že již neexistuje například skladník, ale je povýšen na operátora skladu, nu a ten je jen malilinkatý kousíček od toho aby se z něj stal významný bizmismen. Sice stále fedruje na palety to, co dělal dělník ve skladu, ale to povýšení na operátora je ona záludnost kapitálu.
  Mám takové zlé tušení, že s novými technologiemi se posun od práce zvětší.

  Stínový parlament je krásná pohádka a krásně se poslouchá, leč je nerealizovatelná, a dokonce sdělím z jakého důvodu. Jsou jimi jak jinak obyčejné peníze a čas.
  Lze očekávat od člověka jenž hákuje osmičku denně a dostane za to tak tak aby přežil, že půjde veledůležitě rokovat o naprostých zbytečnostech. Nebo si myslíte, že ten hákující bude mít myšlenky jež pohnou ekonomikou světa? Myslíte si, že svůj čas a peníze pověnuje cestování a utrácení za zářné myšlenky.
  Pokud by se zcela náhodně onen stínový parlament realizoval, tak jedině lidmi, jež na to mají čas a peníze, což jsou ve stojedna procentech případů lidé placení státním sektorem, a budeme přesně tam, kde jsme nechtěli být.
  Nebude dál toto téma pitvat. Kdo si myslí, že tudy cesta vede, nechť se po ni vydá. Realita vša dává spíš odpověď na skoku ze skály.

  Když jsem ony iniciativy („Kudy z krize“ (tam je snad jen opět iniciativa P. Hampla & spol „Pět bodů pro vyřešení energetické krize) četl, nabyl jsem dojmu, že komunismus zasáhl velkou část osvícených. Matematicko-logicky je doložitelném, že minimálně čtyři z oněch pěti zKUDY jsou nerealizovatelné a popírají realitu a zcela určitě nevedou k zamyšlenému. A to tam byli ti nejlepší z nejlepších jak se sami označují. Dovoluji si zopakovat, nikoli názorem, ale matematicko-logicky doložitelně.

  1. Řekl bych to jinak. Dokud se v Germánii něco pořádně nepodělá, můžeme tu kutit co chceme. Stínové parlamenty, zakládání dalších a dalších politických stran a tak dále. Dokud nebude v EuroHitlerově nějaká ta glasnosť, perestrojka, nemáme šanci. NYC nám dodá statisíce hlasů pro NSDAP09, a když ne New York, tak korespondenční hlasování. Ještě každým dnem očekávám soudní rozhodnutí o zákazu SPD. Ukrajinci to dokázali. Všechny opoziční strany jsou „dočasně“ zakázány. To je ta správná demokracie. Samozřejmě, že stran může existovat kvantum, mohou se zakládat i nové, jen ale když budou dostatečně probanderovské. Tak i u nás za chvíli to bude stejné. Vzor „pentagram.“ Samostatně by se mimo ODS strany snad ani nedostaly do parlamentu, ale jakmile uznávají „evropské EUhovnoty“, vždy se to nějak zařídí, aby se dostaly, kam potřebují.

 7. Já mám už delší dobu nápad, co s tím, ale nevím, jestli je nejlepší nápad dávat jej takhle do placu, protože může být ukraden i zdehonestován těmi, proti nimž je namířen. Svým způsobem může totiž cesta ke změně být poměrně jednoduchá a přímočará, vše v rovině ústavy a platných zákonů.

  Podle mě by se stačilo shodnout na nějakém stručném a krátkém, třeba desetibodovém programu. Měl jsem jej kdysi i sepsaný, z hlavy teď třeba 1) zrušení soukromých exekutorů, 2) zákaz politických neziskovek, 3) zrušení článku 10 ústavy (nadřazenost mezinárodních smluv právnímu řádu ČR). Zcela určitě by byl nutný i bod týkající se fungování ČT. A teď to podstatné – bylo by nutné vytvořit občanské hnutí, které by šlo do voleb. S jediným cílem – nechat se zvolit tak, aby získalo ústavní většinu, poté prohlasovalo všechny body programu, pokud možno na úrovni ústavních zákonů, vzápětí vyhlásilo již v nových podmínkách nové volby a rozpustilo se. Prostě žádné podlehnutí lákadlu moci à la Havel (budu prezidentem jen do prvních demokratických voleb, pak se již budu věnovat čistě umění). Mohla by pak začít nová politická soutěž od základu, tentokrát skutečně demokratická. Bez vlivu neziskovek placených kdovíkým, finančního vydírání a likvidace občanů a bez mediálního výplachu mozků mluvícími hlavami řízenými kdovíkým.

  Bohužel by to chtělo minimálně sto dvacet neúplatných, plus ještě si nejdřív pojistit senát, kteří by ustáli neuvěřitelnou hnojometnou kampaň, kterou by vzápětí spustila ČT a bakalomédia, pokud by se podobný nápad měl zrealizovat. Museli by počítat i se sledováním BISkou a dost možná i horšími věcmi. Kampaň by šlo udělat možná za relativně nízké náklady, pokud by oněch deset bodů bylo natolik dobře vybraných, že by oslovovaly lidi samy.

   1. A příklad ze života.
    Znám osobně jednoho, kdo dělal poslance v parlamentu. Jelikož mnoho jiných a naivních ho tam dotlačilo, aby tam nahoře něco změnil. On dělal předtím nějakého soustružníka v kolbence.
    Když se dostal díky tomu nahoru, nic tam nezměnil, ale zjistil, že se ocitl u korýtka, tam se mu zalíbilo, takže, zatímco ti, kteří ho nahoru dostali, jsou ve stejné prdeli, jako byli předtím, on má dnes několik firem.
    Takže, pokud byste zvažoval udělat novou věc, a dosadit nahoru lidi, kteří to tam změní a my pak půjdeme ke světlým zítřkům, okamžitě se hlásím na kandidátku. A bude mi celkem jedno, jak se ta strana bude jmenovat a jakou barvu bude mít moje stranická legitka.

    1. Re: berrnard

     Já znám taky jednoho takového s tím rozdílem, že ten se s nějakými pseudo firmami neobtěžoval.

     Když jsem se ho ptal, co vlastně dělá, když už není tím poslancem či senátorem, či co vlastně byl, pravil, že je poradcem.
     Komu a v jakém oboru může radit, to netuším, páč má obě ruce levé a v palici vymecíno, ale totálně. Měl problém zmaturovat a to byl tenkrát chytrý, mladý a krásný. Dnes to je troska, pochopitelně dobře placená…
     … a tak tu žijem…

 8. Systém nabalující se sněhové koule.

  Ve zkratce, krátce.

  „Stínový národní parlament“, je dobrý nápad, ale je to jak v tom kresleném vtipu, kde se u loďky sešlo pět námořníků s kormidelním kolem, ale žádný neměl veslo.

  Každý chtěl řídit, ale žádný pádlovat.

  V historii, chytří vojevůdci šli za panovníkem, který měl reálnou moc a vojsko, nabídnout své služby.

  Pravděpodobně šli za tím panovníkem, ke kterému měli názorově blízko.

  Dnes nemá cenu počítat kolik procent bude mít veslařský tým, když hlavní náborové období teprve přijde:

  Hrozí, že třetina lidí nebude mít na jídlo, tvrdí šéfka potravinářské komory.

  Zdražování je smrtící pro seniory i rodiny s dětmi. Dotkne se ale každého, varuje Nerudová.

  Češi netuší, co je čeká. Vláda teď nemůže pomoci, krize teprve přijde, varuje ekonom.

  Katastrofální situaci s hnojivy přiživuje jejich dovoz z Ruska. Odskáčeme to v cenách potravin.

  Možná, že 80% lidí politika nezajímá, ale 100% lidí chce mít splněny základní životní potřeby.
  V případě ohrožení, nebudou moc přemýšlet, a půjdou za prvním, který nabídne nějaké řešení.

  V historii je dostatek případů.

  Dnes nejsou panovníci, ale lidé s celostátním vlivem a lidmi v regionech.

  Dnes něco nového rozjíždět, je další tříštění sil.

  Jak dopadly volby v roce 2018.

  Počet zvolených zastupitelů za celou ČR
  Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení celkem
  obhajuje 32 225 mandátů, strana získala 17 019 826 hlasů (obsadili 34 963 mandátů)
  34 963
  Nezávislý kandidát
  obhajuje 6 513 mandátů, strana získala 663 319 hlasů (obsadili 6 232 mandátů)
  6 232
  Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
  obhajuje 3 859 mandátů, strana získala 3 102 639 hlasů (obsadili 3 231 mandátů)
  3 231
  Občanská demokratická strana
  obhajuje 2 305 mandátů, strana získala 12 465 930 hlasů (obsadili 2 281 mandátů)
  2 281
  Sdružení STAN, NK
  obhajuje 1 688 mandátů, strana získala 2 505 819 hlasů (obsadili 2 224 mandátů)
  2 224
  Česká strana sociálně demokratická
  obhajuje 3 773 mandátů, strana získala 5 816 510 hlasů (obsadili 1 882 mandátů)
  1 882
  Součet ostatních stran (308)
  strany získaly 69 956 371 hlasů.
  11077

  Kdo z nich má celostátní vliv?

  Kdo mimo tyto subjekty může mít celostátní vliv:
  ANO
  SPD
  Odbory

  Je možné, že jsem na někoho zapomněl, ale největší šanci má hnutí ANO.

  Když i pan Vlk se omlouvá Babišovi , tak to je co říct, viz dnešní perfektní příspěvek. Ať žije KSČ! At žije soudruh Husák! Ať žije KSČ! Ať žije soudruh Husák! – omlouvám se – Ať žije ODS! Ať žije pan Fiala!

  P.P.S: omlouvám se všem, kteří na Kose byli posledních 8 let označováni za koblihy, babišáky a příslušníky Církve koblihy nejsvětější. Nezměnil jsem svůj postoj k Andreji Babišovi. Jednak proto, že opravdu někdo s jeho ekonomickou silou do vrcholné politiky nepatří, má li existovat ve své elementární formě a také proto, že kdyby vládl dnes, jeho „ukrajinská“ politika by se nijak nelišila od té fialoviny.

  Nicméně přeci jen vám patří omluva – volili jste, ve srovnání s tou sebraností, co tu máme teď – správně!

  Všechno by sice bylo skoro stejně, ale Babiš alespoň sem tam nechal z panského stolu spadnout pár drobečků pro 10 000 000 kmánů tam dole.

  Tváří v tvář Fialově drahotě mi to došlo.

  Jedna věc jsou ideály / v české politice naprosto zbytečný luxus/ druhá ekonomická/energetická chudoba. Babiš by dělal co by mohl, aby ty chudoby co nejvíce omezil. Protože zabránit jim nelze. A týká se především JEHO voličů!
  Tihle fialoví, vlastně modří, jak už víme ohledně cen energií a PHM, kromě řečí, neudělají reálně nic. Nehnou prstem. Ukazuje se stále více, že mnohé ty drobečky z panského stolu dělily mnohé od propadnutí na dno. S tím je nyní fialové utrum!

  Komentář: To už je co říct, díky pane Vlku.

  1. „Tihle fialoví, vlastně modří, jak už víme ohledně cen energií a PHM, kromě řečí, neudělají reálně nic.“
   No dobře, a máte nějakou radu jak – udělat reálně něco?

   1. Kolik zemí EU udělala nějaké reálné opatření?

    Minimálně se podívejte na Německo, když Polsko a Maďarsko je fuj.

    Co Francie?
    Co Španělsko?

    Ještě nic?

    1. Josefe budete se divit, ale stále nic.
     Jsou jako vždy dvě možné krajní polohy:
     – věřím, že v politice vznikají hodnoty,
     – nevěřím, že v politice vznikají hodnoty.

     Dle vašeho textu čtu, že jste zastáncem první možnosti, tudíž věříte „Minimálně se podívejte na Německo, když Polsko a Maďarsko je fuj“ a je tedy možné politickým rozhodnutím zvýšit bohatství.
     Potom je mi záhadou, proč takových politických rozhodnutí neděláme více, čímž bychom bohatství zvětšovali bez potu a krve.

     Jsem zastáncem druhé možnosti a dovolím si vám matematicko-logicky dovodit proč vaše verze nemůže za žádných okolností fungovat
     Pokud například soustružník z kousku kulatiny vysoustruží šroubek, tak tomu kousku kulatiny přidal další vlastnost jíž je možné ocenit a realizovat jako hodnotu na trhu. Zjednodušeně, zvýšil bohatství. Politik může udělat jediné, stanovit, že z každého šroubku odvedete jistou část tohoto bohatství do jeho působnosti. Zjednodušeně, ukradl vám jistou část vašeho bohatství s nímž naloží dle vlastního uvážení, například, že podpoří nějakou neziskovku jež podporuje jeho politiku dalších, ještě větších krádeží.
     Politika neumí bohatství tvořit, ale jen bohatství jiných přerozdělit. Toto je univerzální nikdy ničím nevybočující princip politiky.

     Ještě drobnost. Politickým rozhodnutím jsme se zasadili, že uvalíme na Rusko sankce, jež mají důsledky ve zvyšování cen. No a druhá fáze je, že dřívější způsobené problémy politiků chceme řešit jinými opatřeními týchž politiků, jež nám slibují, že problémy vyřeší.
     Tomu chcete aby věřil? Tomu ani Bůh nemůže uvěřit.

     1. Podsouváte mi něco nepravdivého.

      V politice nevznikají hodnoty, ale politika je katalyzátor, který může usnadnit vznik bohatství tím, že vytvoří vhodné podmínky.

      Příklad:
      Politici v Německu umožnili uzavřít dlouhodobý kontrakt na ruský plyn.
      Brzdí snahu EU ukončit dodávky ruského uhlí.

      Nepomůže to vytvořit bohatství?
      Politika umí přerozdělit bohatství.

      U nás:

      Názorně to uvádí Vlk v Kose

      Ať žije KSČ! At žije soudruh Husák! Ať žije KSČ! Ať žije soudruh Husák! – omlouvám se – Ať žije ODS! Ať žije pan Fiala!

      Tam uvidíte, s jakými důsledky přerozdělovala ODS.

      Takovou inflaci asi neumí nikdo jiný.

      – Dokázali jsme, že dokážeme! u inflace platí dokonale!

      1. Josefe, „V politice nevznikají hodnoty, ale politika je katalyzátor“. Dovolím si vám jen bez jakéhokoli doložení sdělit, politika NENÍ katalyzátor.

       Myšlenka „Politici v Německu umožnili“ je silně bolestivá. Zvrácenost takových tvrzení je nadmíru skličující.

   2. to věštec, josef, tdx

    Jak píšu v jiných komentech… každá reálná moc měla v historii nějakou základní jednotící ideologii, na základě které se sjednocovali aktivně jednající vlivní, pro získání dalšího vlivu, některé své cíle tajily, jiné je hrdě deklarovaly… středověk náboženskou, kmenovou, národní, pak přišly občanské (francouzská revoluce), pak ekonomicky utilitární – kapitalismus (ten už to začal maskovat), socialismus, komunismus, masarykův národně osvícensko antirakouský antiklerikální antifeudální „prakticismus“ ať to znamenalo cokoliv, italský fašismus, německý národní socialismus, demokratismus, liberalismus

    dnešní západní moc má taky veřejně deklarované ideologie… progresivní liberalismus, „demokratismus“, ekologismus, genderismus, „světový restartismus“… lijí do toho miliardy dolarů, mají své zaplacené filosofy-ideology … prosazují se mocí… prakticky realizují své dílčí cíle

    takže jak nelze stavět dům od střechy a končit základy… je asi normální a funkční postup nejdřív najít jednotící zveřejněnou filosofii, hlavního „ideologa“ nebo skupinu postulující novou ideologii… pak získávat lidi, peníze, vliv… začít prakticky realizovat dílčí politické cíle směrem k prosazení ideologie a moci… tomu se prostě nedá vyhnout…. varianta je pouze se na to vykašlat a počkat na to jak dopadne evoluce lidského druhu samospádem

    1. Pro ty reálné moci minulosti byla většina ideologií jen zástěrkou na oblbnutí davu. Reálná moc MÁ svou jednotící ideologii, podle které už jede pár stovek let (když se podíváte s odstupem na historii, ten trend je jasně zřetelný), ale lidem předhazuje vždy nějakou novou vějičku. Bystřejší pozorovatel může sledovat, jak příslušníci mocného klanu mění splavně své ideologie z generace na generaci, ale stále jsou to jedni a titíž. Ano, oni dokazují, že malá, dobře zorganizovaná skupina s jednotící ideologií dokáže téměř vše – a dokáže i to, že nakonec proti ní není obrany.

     1. Upřesňuji – příslušníci klanu mění ty ideologie, které předhazují nám – svou ideologii si nechávají.

     2. Ideologie útočného národa pastevců. Úspěch tohoto národa spočíval na rychlém a uspořádaném populačním růstu podporovaném opakovanými epizodami teritoriálních výbojů. Příklady Levitika jsou šité na míru této specializované existenci. Napsal sociobiolog Wilson

     3. Jedna lidová moudrost říká, že žádný strom neroste do nebe. Pokud se v budoucnu podaří světový finanční systém ovládnout Číňanům, bude mít tahle skupinka zatím „vyvolených“ poněkud problém s možnostmi infiltrace, protože nechat si zešikmit oči fakt nebude stačit. Oni sice podléhají iluzi, že i Číňanům budou vládnout, ale já bych spíš věřil tomu, že Číňané budou chtít po všech těch staletích dost vyrovnat staré účty. Jdou na to pomalu, ale dost systematicky a neúnavně.

    2. To jsem psal, mimochodem, už na začátku této diskuse. Ale buďme realisté. Žádná jednotící idea pro naši společnost není v dohledu. Ale narovnání podmínek v politice tak, aby bylo možné takovou ideu nechat vzejít, to dosažitelné je. Proto jsem navrhoval, co jsem psal teď ke konci této diskuse – nějaký krátký jednoduchý soubor bodů, na kterých by se šlo jednoduše v celé alternativě shodnout, ty jednorázově prosadit ve stávajícím systému a pak už vše nechat na spontánním vývoji. Jinak o existenci té sjednocující ideje můžeme snít celá desetiletí, aniž by se ji podařilo reálně vytvořit.

     1. Já se furt opakuju – tak naposledy.
      Nevidíte, že sametové rukavičky „demokracie“ už byly definitivně svlečeny, a že nastoupila její tvrdá ocelová pěst? Dnes už zezdola neprosadíte NIC, co by moc mohlo ohrozit, za chvíli budete rád, když nezmrznete, dostanete jídlo na příděl, a nepůjdete z jednoho druhu kovidu do druhého. Fiala už ve sněmovně nerespektuje základní demokratická pravidla – a to je jen začátek. Na Ukrajině se brutálně vraždí – a není důvod věřit, že ti, kdo vraždí tam, budou váhat vraždit i jinde.

      1. Poslyšte, myslím, že jste tehdy byl ještě u Vidláka první, kdo v diskusi upozornil na to, že sem přijdou členové Azovu, Pravého sektoru a dalších a budou použiti jako ozbrojená pěst libodemo, proti níž si nikdo nedovolí ani pípnout. A vzhledem k tomu, že jsem to předtím nikde nečetl, jen jsem si dal dohromady dvě a dvě, možná jsem byl vůbec první, kdo něco takového napsal. Nicméně ono to vzápětí začalo docházet řadě jiných, takže se o tom začalo mluvit všude na alternativě. Nedělám si patent na rozum. A co tím chci říct? Že mně „promlouvat do duše“ fakt nemusíte. Že se česká společnost fašizuje, bylo mně osobně jasné už v devadesátkách. Nicméně bylo mi to k …, protože mluvit o tom nešlo vůbec s nikým, jen prý konspirace, velké oči atd. A teď, když se to začalo projevovat naplno, je už fakt celkem pozdě něco řešit.

       1. Asi si mě s někým pletete – u Vidláka jsem byla velmi sporadicky, o Azovu jsem se tam nikdy nebavila. Myslím jsem na Vás spíš narazila kdysi na Aktuálně. A nechci Vám vůbec promlouvat do duše, jen – s velkým pocitem bezmoci – poukazuji na to, že čas na změnu „zdola“ jsme dávno zaspali, pokud jsme ho vůbec kdy měli.

        1. Ale to já přece nerozporuji. Tohle bylo rozhodnuto nejpozději po šedesátém osmém, kdy se část místních i emigrovavších intelektuálů (elit?) zaprodala cizí moci. Ale spíš už ve čtyřicátém osmém, respektive už během války.

         A s nikým si vás nepletu, vás jako diskutérku znám. Ta poznámka nebyla myšlena konkrétně na vás, spíš šlo o povzdechnutí, že přesvědčujete přesvědčeného.

     2. to tdx
      “ Jinak o existenci té sjednocující ideje můžeme snít celá desetiletí, aniž by se ji podařilo reálně vytvořit.“

      1) Váš soubor bodů je velmi dobrý… jen je předčasný

      2) Ideje nejsou ideologie… a reálně se ve chvíli vzniku netvoří… někdo je vymyslí, učeše, sepíše, zrediguje a zveřejní… spousta makulatury k přepracování existujících ideologií už je dostupná, nemusíte všechno vymýšlet… nemusíme vymýšlet kolo a oheň… takže žádná desetiletí…

      3) Je to otázka zdrojů a rozhodnutí a sebekritické úvahy… kdo z adekvátních lidí (Hampl, Hájek, Keller, David….) vytvoří funkční pracovní tým (u intelektuálů velmi složité) a zkompiluje novou ideologii… koho následníci přijmou tedy za hlavního ideologa a koho přijmou za vedoucí politickou osobnost – to nemusí být jeden a ten samý člověk nebo tým…

      4) Ideologické zdroje vládnocí moci na západě nejsou v personální unii autorů ideologie a aktuálních mocenských pozic…. západní moc používá filosofické, vědecké a ideologické práce i nežijících autorů, nebo autorů z ústraní univesitních ústavů, veřejně neznámých spindoktorů v pozicích poradců a politických analytiků

       1. to josef

        rozumím… to je na generální stávku/revoluci… koho ale chcete volit, když nemají sjednocující pozitivní alternativní ideologii?… současná politická třída za 30 let jako celek selhala… podvádí a lžou… Okamura je vůdčí typ jako jediný nezkompromitovaný… ale jak se za ním může shromáždit většina občanů jako stoupenci, když neví přesně co chce?… k tomu slouží jasná pochopitelná ideologie pro každého nablblého stoupence… to není seznam aktualit z několika dílčích složitých politických úkolů/cílů

        nechci konfrontaci… jen si to ujasňujeme 🙂

   3. Porad to nechapete

    Toto neni nase vlada, to je americka protektoratni pseudovlada, ktera ma dodrzovat americke pokyny a vubec se nema zajimat o obcany v ceske republice

    Tak po nich nechtejte at resi energetickou krizi

  2. Já jsem na Babiše nikdy nenadávala. Je divný, to je jasné, ale velice chytrý a schopný člověk, typ hráč.
   Zkrátka má nějaký ksicht , proti těm zaprděným kejvalům.
   Vadily mi dvě věci. Ta sebranka, kterou poslal do EP , a potom rozfrcáváni erární kasy.
   Ale objektivně vzato, poslal do Brusele přesně to, po čem tam prahnou. Možná si uvědomuje, že stejnak nemáme šanci cokoli změnit na chodu toho chcípajícího molochu.
   A rizfrcává se všude, je to trend v celé tzv. západní civilizaci. Nejzadluženější je technologicky vyspělé Japonsko.
   Soudruzi se poučili, že hladový lid je nebezpečný. Že jakmile uvidí prázdný hrnec, tak vyjde do ulic.
   Jen jako perličku : RF má jenom malinký dloužek a Ukrajina ještě o fous menší.
   Téze, že dluhy se nesplácej se mi moc nezdá. Ale nejsem ekonom.
   Vlastně NIKDO nevíme, co si Babiš doopravdy myslí. Může překvapit. V dobrém, i ve zlém. Je to hráč s pokerovým gzichtem.

   1. Hele, Argentina to dala aj s hladujucimi detmi … aspon podla toho jedneho blogu, co som citala … jak tam bol navod, aby ked otvorite ovocny kompot, ste vypili aj tu stavu, co v nej ovocie plava … co na druhu stranu ukazuje, preco hladovali, ked su tak panski, ze stavu z kompotu vylievaju, no ..

 9. Stínový parlament – s touto myšlenkou si pohrávám už půl roku, ale nevidím světlo na konci tunelu. Nejsou společné ideje, které by národ dokázali sjednotit a mobilizovat. 1918 se vyplnila vize společného svobodného státu, kde si to budeme dělat po svojem. Dnes lidé na stát nadávají a pohrdají češstvím. Tohle zvrátit je práce na léta. Chybí mravnost, ohleduplnost… lid raději naskáče do války jako lumíci, než aby začali pomalou a namáhavou práci na sobě a okolí. Náboženství? Těžko. Rodina, majetek? Jako jeden z bodů, ale máme tu armádu singel mileniánů, kteří kvůli vidině hetero svazku na 50 let, slzu neuroní.
  A zase, když je odpor centralizovaný, je zranitelný. Vůdcové a zástupci jsou korumpovatelní. Možná se podívat ke konkurenci, jakým způsobem ovládla státy – neziskovky apod. Rozsáhlá až nepřehledná síť s ideovými průniky, kde jednotliví členové věří ve svou morální výši a nadřazenost, bojujíc za lepší nadosobní zítřky.
  Je to systém, který v boji neprohrává, protože se vyhnul bitevnímu poli a rozkládá svého nepřítele jak oparazit. Snad zde by se dala najít paralela. Jakym způsobem přežívá tento škůdce, čím se živí, jak se rozmnožuje. Základem je vytvořit pro něj nehostinné prostředí, ale to je opět ta dlouhá pomalá práce. To dříve příjde válka a zamíchá vlastními kartami.
  Tomio je mluvka, lidi už unavuje. Není schopen spojenectví se silnější stranou. Navíc si jednu vlastní stranu nechal ukrást. Klaus ml. – co na něj vytáhli, že se tak rychle vypařil? A těch pár výraznějších titulovaných, co zbývají to nezachrání.
  Další zdlouhavou ale odzkoušenou variantou je, vychovat si vlastního Havla. Jako to udělal minulý (předminulý) režim. Nesměl by zevšednět, musel by něco umět (nároky se zvyšují, chlastat první ligu nestačí), musel by být trochu mučedník (někdo, s kým zametly geniální nápady současné vlády…). Takových disidentů může být víc a lidé se s nimi musí dokázat ztotožnit. Ale stačí to ještě dnes? Možná to je přežitý model.
  A tak dále a tak dále…

  1. Ještě jedna poznámka, kterou jsem opomněl zmínit. Současné demolibo bloky jsou silné právě díky tomu, že eliminovaly nejslabší články své armády. Tj. silní vůdcové typu Orbán. Podívejte se na současné vlády, hlavně na tu naši. Divadlo nahraditelných loutek. Ti co udávají rytmus jsou neviditelní. Dokonce ani samotné loutky mnohdy netuší, že jsou ovlávány (u Pekařky a mopsíka to nepřekvapí, ale že to lidé nejsou schopni prokouknout u Fialky…). Vytváření umělých osobností a příběhů pro masy. Už jsem naznačoval výše. Ale jít touto falešno ucetou? Nebo se jen inspirovat?

 10. (…) „Na rekonstrukci bytů pro uprchlíky by se stát mohl podílet 85 procenty,“ říká ministr proti místnímu rozvoji. Zbytek vypláznou obce nebo kraje. Mám pocit, že sním. Na bydlení pro Čechy léta zvysoka sere pes a Ukrajincům se budou stavět 100% dotovaný byty? (…)

  (…) Všichni sem!
  České vízum dostalo k poslednímu březnu čtvrt milionu Ukrajinců a nyní se začínáme blížit k 300 tisícům. Všichni dostávají sociální i jinou podporu v rozsahu, na kterou si mimochodem musíme půjčit, o kterém se Čechům může jenom zdát. To vše se děje stylem, který naznačuje, že nejde o přechodnou pomoc v nouzi, počítající s návratem naprosté většiny našich hostí na Ukrajinu, ale o trvalé zahnízdění. Ten styl navíc budí dojem, jako by všichni čeští politici i novináři zešíleli. Já nemám nic proti pomoci válečným uprchlíkům, nicméně všechno by mělo mít nějaké hranice. A nejsem si jist, že přeměna Česka na významnou ukrajinskou gubernii, která právě teď za nadšeného potlesku vlády a dalších mimoňů probíhá, je nějakou světlou výjimkou ze zatím nepřetržité řady výhradně idiotských rozhodnutí naší současné best of vlády. (…)
  http://nonserviam.cz/medialni-hovinka-lxiii/

 11. Tak si to zatím shrňme.

  Diskuse pod článkem pana Dvořáka je zajímavá, a svým způsobem něco jako průřezová: asi 100 diskusních příspěvků přináší přibližně stejný počet dobrých rad / důvodů, proč to nejde / návodů, jak to udělat jinak a lépe.

  To je, domnívám se, jádro pudla: nepřítomnost jednotící myšlenky. Praxe nás přitom velice citelně učí, že jednotící myšlenka je velmi mocná – pytel blech, zvaný Pětikopulace, takovou myšlenku měl: Antibabiš. Volby tím sice nevyhráli, ale k uchopení moci to stačilo. Vládne nám uskupení, které má voličskou podporu jen o málo větší než čtvrtinovou.

  Pětikopulační sjednocující myšlenka je negativní: nedokázali se domluvit na tom, co chtějí, ale shodli se na tom, co nechtějí (Babiš), a fungovalo to.

  A tak se ptám: je reálné očekávat, že (jako společnost nebo její dostatečně významná část) nalezneme nějakou pozitivní sjednocující myšlenku? Drtivá většina zde přítomných jsou lidé, kteří představují jakýsi názorový proud (jinak bychom se tu nesešli), ale po jednotící myšlence ani stopy, ani náznak nevidím.

  Asi je tedy naším osudem smutně pozorovat, jak snadno sjednocující myšlenky nacházejí darebáci.

  1. No pokud se nesejdeme na tom co chceme (každý chce trochu něco jiného), určitě se domluvíme na tom co nechceme. Nechceme to co tu teď je a co bude následovat. To si myslím, že tu nikdo nechce. To by mohla být jednotící myšlenka.

   1. To je jistě pravda. Jenže v takovém případě jednota končí dosažením cíle (odstraněním gangu pěti). A co pak? Není to začarovaný kruh? To mi v hlavě leží… Řešení nemám, jinak bych je předložil 🙂

     1. Pane Dvořáku, společný cíl jsem Vám načrtl o pár příspěvků níže.
      Pokud se „národní fórum“ neshodne na základních atributech budoucnosti národa a společného státu, pak nemá smysl hledat jiné cíle.

      1. Nemylte se, čtu všechny příspěvky, dneškem to rozhodně neskončí….
       Z celé diskuze – jak sláma z bot – čouhají zcela jasné úkoly, resp. cíle. Budu optimista – věřím, že se nám podaří přispět k rozhoupání celospolečenské diskuze.

     2. Ahoj Davide, dík že jste toto téma začal.
      Měl jsem také v plánu podobnou aktivitu. Stručně jí popíši a třebas najdem vhodný doplněk k vašemu projektu.

      Já to nazval Exilová vláda.
      Webová stránka kde by se zveřejňovala aktuální činost současné vlády a hledalo by se náhradní/ správné řešení.

      Příklad: ministerstvo vnitra a její covid činost – roušky, lockdowny, atd
      V diskuzi by se nabízela jiná/ lepší řešení.
      Proběhlo by hlasování.
      Člověk který by v daném oboru uměl často nabízet správná/ funkční řešení = ministr zdravotnictví.

      Bylo by jedno kdo to je a jaké má vzdělání, lidé by viděli/ uvědomovali si, že takto by to mělo fungovat a chtěli by to uvést do praxe.

      A tak dále ve všech oblastech politického života.

      Chtělo by to samozřejmě dobrého organizátora a někoho kdo tomu projektu umí zajistit bezpečný/ anonymní provoz.

      Síla Pravdy zafunguje vždy. Ne samozřejmě vždy hned.

      To je ve zkratce asi celé, není to dotažené, chce to více hlav a více Srdcí.

  2. Naprostý souhlas. Definovat sjednocující myšlenku by měl být základ, na kterém dál stavět. Na druhé straně je třeba přiznat (a dále s tím pracovat), že alternativa není jeden myšlenkový proud, ale celé spektrum od levice až po pravici. Skoro by se dalo říct, že alternativa je vlastně normální politický svět. Od vyloženě socialistických řešení, až po tržní ekonomiku, kdežto oficiální politika jsou všichni do jednoho globalističtí fašisti. Bez ohledu na to jestli co sobě tvrdí ,že jsou- levice, pravice, liberálové, konzervativci. Vždycky jim nakonec z toho vyleze ještě více globalizmu, dotací, centralizace, Evropy, progresivismu….

   1. Ano, a já jen doplním a zdůrazním: sjednocující myšlenka, má-li být nosná, musí být pozitivní. Negativní myšlenka taky dokáže sjednotit, dokonce rychleji, ale (1) jen na krátkou dobu a (2) rychle se s ní dostaneme k tomu, o čem pojednává Teorie rozbitých oken ==> stále chaos.

    Abych nepůsobil tak nadšeným a pozitivním dojmem, řeknu taky, že pokud jde o demokracii, jsem velký skeptik.

    1. to zakladatel

     souhlas… je potřeba formulovat požadavky „pozitivně“… tj to co chceme, ne to co nechceme

  3. Já bych si dovolil načrtnout, neb nad tím dumám celou noc (změny tlaku, každý dvě hodiny vzhůru):
   1) NÁROD (společný jazyk, kultura, budoucnost)
   2) Má-li mít budoucnost, potřebuje BEZPEČÍ (nejen fyzické, ale i sociální, zdravotní, kulturní, zabezpečení území)
   3) Má-li mít budoucnost a bezpečí, potřebuje mít SOLIDNÍ VZTAHY* (vnitřní i vnější)
   4) Aby mohl mít budoucnost, bezpečí a solidní vztahy, MUSÍ zajistit kvalitní VEŘEJNÉ SLUZBY – školství, zdravotnictví a socslužby (senioři, děti, handicapovaní, ale i např. volný čas), a NESMÍ dopustit vznik nebo trvání společenských antagonismů
   5) Aby mohl mít budoucnost, bezpečí, solidní vztahy a společenský klid, potřebuje VLASTNÍ ZDROJE potravin, energie, vody, alespoň některých surovin a VLASTNÍ ZPRACOVATELSKÉ KAPACITY

   Pokud toto bude mít národ (zejména tak mrňavý jako my) zajištěno, může začít opatrně pokukovat po okolí z hlediska obchodu s přebytky a eventuálními unikáty, nějaké té výměny mozků, kultury, členství v nějakých spolcích a pod.
   Dřív ne.
   Bo všechno ostatní je v podstatě zbytná nadstavba.

   Pokud to někomu připadá příliš socialistické, tak nechť si laskavě uvědomí, co nám přineslo (nebo spíš způsobilo) 30 let liberalismu. Ani jeden z pěti klíčových bodů budoucnosti státu a národa nejenže nemáme zabezpečen, ale naopak jsou permanentně destruovány.

   1. * SOLIDNÍ VZTAHY
    Nemusím být s každým sousedem nebo spolkem kamarád, ale můžeme se zdravit, v případě katastrofy si navzájem pomoci a nemusíme si navzájem chodit čůrat na rohožku.

   2. V zásadě souhlas.
    1)Potravinová soběstačnost
    2)Energetická soběstačnost
    3) Národní bezpečnost- skutečná armáda, chránící hranice. Ne posraní žoldáci hrající si na vojáčky v afrických prdelích. Ne krmení amerického zbrojního průmyslu.

     1. Tohle vám politická mafie nedovolí. Jak je chcete odstřihnout, aby si toho nevšimli a nezačali kousat? Navíc mají zkušenosti a schopnosti, jak rozložit každou vzdmouvající se skupinu viz. třeba před lety Holešovská výzva pana Prince. Kdo umí dělat revoluce, umí je i hasit podle potřeby.

     2. I to původní bylo silně motivováno snahou českých podnikatelů vymezit se proti rakouské konkurenci. Máme tu dnes takovou sílu? Obávám se, že globální firmy e proti tomuto bezpečně pojistily.

   3. Aby mohl nastat bod 5), musejí fungovat body 1 – 4.

    Aby tento stav ani náhodou nenastal, o to se stará „naše“ vláda/její loutkovodiči:

    ad 1 (NÁROD) – naprosto nesoudné neustálé nasouvání ukrajinského obyvatelstva do ČR
    ad 2 (BEZPEČÍ) – ani náhodou netušíme, kdo všechno v těch davech přichází, jsou-li tam kriminálníci, případně ozbrojení jedinci/ozbrojené skupiny atd… a vládu to nezajímá (pravil např. Šmucler, že minimálně o 100.000 ukrchlíků* nemáme vůbec žádné informace)…
    ad 3 (SOLIDNÍ VZTAHY) – po takovémto výrazném naředění místního obyvatelstva a stejně výrazném všestranném protežování příchozích, kterého jsme svědky, žádné solidní vztahy – celkově – asi nenastanou
    ad 4 (VEŘEJNÉ SLUŽBY) – kvůli nedostatku financí kleknou, nebo budou „jenom pro někoho“, takže naopak společenské antagonismy budou sílit…

    *ukrchlík – praktická zkratka pro „ukrajinský uprchlík“

  4. Podle mého názoru není možné, zejména za dané situace, aby společnost našla jednotící myšlenku. Jednak na to nejsme jako druh geneticky vybaveni – dohodnout se dokáže tlupa tak maximálně 100 – 200 členů, a to ještě na principu hierarchickém – ne demokratickém. A i kdyby toto neplatilo – každý jednotlivec této společnosti je dnes kontrolován, fízlován a štván proti druhým s přesně tím cílem, aby se skupiny nedohodly. Vládnoucí moc má mnoho prostředků a způsobů (některé z nich nejspíš ani ještě nezveřejnila), jak nás udržet rozdělené, protože je to v jejím životním záju, a ona si je tho velmi dobře vědoma.

   Jak si Alefe konkrétně, v praxi, krok za krokem představujete proces, kdy by se miliony lidí sjednotily v nějakou akční sílu? V prostředí, kde všechny k tomu protřebné prostředky drží a kontroluje moc? V každém momentu této snahy by byly připraveny síly, které by tomu zabránily.

   Nikdy v historii se „lid“ nesjednotil proti moci. Tzv. revoluce byly vždycky „barevné“ – organizované nějakou mocí proti jiné moci.

   1. Já si to nepředstavuji, to si nerozumíme.

    Já takovou nebo jinou smysluplnou možnost hledám, a začal jsem tím, že jsem popsal a de facto dokázal, že
    (a) stávající společenské uspořádání – zastupitelská demokracie – nefunguje (nefunguje tak, jak je proklamováno) a fungovat nemůže
    (b) představa udržitelného růstu je nesmyslná a každá společnost, založená na trvalé expanzi (růstu), dříve či později nutně zkolabuje
    (c) chaos, který vidíme a zažíváme, je důsledkem vnitřního vyčerpání systému (společnosti) a prvotní příčinou toho vyčerpání je vysvětlen v předchozích dvou bodech

    Je obecně známo, že dokud neodstraníme příčinu, následkům čelíme donekonečna. Řešením následků se příčina odstranit nedá.

    To jsou východiska, pravdivý a nepřikrášlený popis reálného stavu, a přestože (na rozdíl od pana Dvořáka) nejsem stoupenec zavedených demokraických postupů, rád předložím své výsledky oponentuře Stínového parlamentu, pokud vznikne. Na tom nemohu prodělat: buď své poznatky obhájím jako platné a pravdivé, nebo budou vyvráceny, a pak se poučím.

    1. Nezlobte se, ale hledat něco, co je apriori nemožné, je nesmysl.

     Není vůbec problém dokázat, co nefunguje, ale je problém to změnit. Vy vůbec reálně nepočítáte s odporem druhé strany (který byl a je dokazován neustále a velmi tvrdě). Pro moc toto uspořádání naopak funguje, a to velmi dobře – a to i s rizikem sebezničení – jsou to prostě šílenci a uvažují jinak než vy – a moc si postupně vybudovala zcela neotřesitelné pozice, jak to udržet. Jediné, co by to mohlo změnit, je vis major.

      1. Nevím teď přesně, které myslíte. Váš příspěvek jsem četla, s popisem situace souhlasím, jen nevím, jakou že to tedy hledáte jinou smysluplnou možnost.

       Za sebe považuji za jedinou smysluplnou možnost pracovat na svojí vlastní změně – jen tudy se dá něco ovlivnit.

       1. Rubrika Svět podle Alefa.
        K demokracii – Lochneska, demokracie a fialky
        K tomu ostatnímu – následující čtyři texty

        Jde mi o to zjistit, jestli vůbec EXISTUJE (existuje – v mat. smyslu) uspořádání společnosti, které by popsanými nešvary netrpělo. Pokud existuje, má smysl hledat k němu cestu. Pokud neexistuje, je to maření sil.

        1. Tak pod tu Lochnesku jsem připsala delší koment, takže mám důkaz, že jsem četla 🙂

         Můj názor/má zkušenost: Společnost, která by netrpěla nešvary, existuje jen jako idea, která není z tohoto světa. Za současného stavu duchovního vývoje lidstva je neuskutečnitelná. Ale jsme na světě proto, abychom ten duchovní vývoj posunuli – což se děje pouze tím, že posuneme svůj vlastní duchovní vývoj. A to lze jen prakticky – tedy ne vzděláním, diskuzemi a teoretickými úvahami, ale tím, že se budeme v kritických situacích vědomě rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a za své rozhodování přebereme zodpovědnost.

          1. Nechte si své přemýšlení, já si nechám své konání. Pánbu si to pak nějak dá dohromady.

   2. Potrebujeme to, co mali kedysi davno (a stale v tom pokracuju) v Cine … ked sa zacali naspamat ucit poucky slusneho spravania sa … alebo tak nejako, videla som o tom film, ale ako ignorant si prd pamatam … nieco v tom zmysle, ze im do oblbnutia vyhravali ze ‚mama mojho manzela je pre mna dolezita osoba a spravam sa k nej s uctou‘ … a po nejakej dobe prestali zenske frflat na tchyne …

    Uz som tu parkrat pisala – zijeme v spolocnosti, ktora tvrdo presadzuje individualitu … ale kazde individuum hladi len na prospech svojho vlastneho individua … preto sa nemozeme zjednotit … lebo jednota je protikladom individualizmu.

    To, co potrebujeme, je POCIT ZODPOVEDNOSTI ZA SVOJE OKOLIE … nevidiet v dochodcoch vyzirky, ale ludi, za ktorych zodpovedame, pretoze vybudovali to, co mame … nevidiet v mamickach na materskej vyzirky, pretoze oni chystaju buducnost … netlacit deti do inkluzie pre dobry pocit inkludujuceho, ale rozpravat sa o moznostiach/schopnostiach tych deti a o tom, ako ich naucit prezit vo svete bez opory … naucit sa, ze nie som zodpovedny len sam za seba, ale ze len v jednote je sila … v onych svatoplukovych prutoch … odvratit sa od mladeho krasneho a moderneho ‚nikto ta nebude vodit za rucicku, snaz sa sam‘ … ale po vyse 30 rokov presviedcania ze kazdy je zodpovedny sam za seba a na ostatnych sere pes to asi len tak lahko nepojde.

  5. Zakladateli, mám temné tušení, že je úplně fuk, co si myslíme a co děláme.
   Realita je, že se rozhoduje v Bruseli a ze jsme vstoupili do EU dobrovolně.
   Ten MOLOCH asi moc dlouho nevydrží, ale my to moc neovlivníme. Rozhodnou jiní, Němci, Frantíci, odtamtud musí přijít první impuls.
   Všichni, kteří dnes řvou po czexitu, by řvali ještě víc, kdyby nám Bruselští za trest začli okopávat kotníky.
   Jak dlouho by jim to nadšení ze svobody vydrželo? 🤔
   V tomhle ohledu jsem skeptik.
   Dokud bude co žrát, tak se nic nepohne ani o milimetr.
   Jiná věc je, že potom už může být pozdě.

  6. Pretoze darebaci sa drzia ‚nechceme‘ ‚rozbijeme‘ ‚zastavime‘ ‚odstranime‘ … a na to sa da nachytat strasne moc oveciek, kto kedy v krize neplakal – ja uz viac nechcem …

   Lenze nikto uz davno neponuka nic miesto toho, co chce odstranit … ziadne ‚vybudujeme‘ … vsetci sa zjednoducu len na ‚zborime‘ … ale to ‚rozborime sveta stary zaklad‘ zneje spolocnostou nadsenejsie nez kedysi spievali pionieri internacionalu … akurat sa zabudlo na ‚ta praca, matka pokroku‘ .. na to sa vsetci mozu vykaslat, budovat je prekonane, dovezeme ….

 12. Na tohle je jediná odpověď, jediná rada. Potřebujete mladý.

  Co budou mít pocit ze smysluplné práce. Že je berete jako sobě rovné. Myslitele, recesisty, šoumeny, baliče, baviče, mluvky, rebely, i kdyz třeba jen na oko. Nepřehlédnutelné. A aktivisty. Co vymýšlejí programy, happeningy, ovládají neuronové informační sítě. Všechny typy se hodí. Jakou cenu měla Feriho řepa? Co Bartošdredy? Pár kluků ze začátku.
  Ať je tam parta. Přitáhnou holky. Ty se rády zapojují a pomáhají klukům. Ti kluci, když je budete brát mezi sebe, budou mit odér úspěchu, že je berou dospěláci. Takže holky. Ty přitáhnou další kluky a už to jede. A hlavně zábavné typy, co nenudí.

  Všude jsou UA vlajky, i na sochách, že je to jako za okupanta. Co takhle hapenning nebo recesi, s vyvěšováním českých vlajek, a nahrazovat jimi vlajky ukrajinské? Zesměšňování Fialy, Myrky, Tchajvance a tak? Na sítích něco jako satirický, slovenský kulturblog?
  To vše se zábavnou formou? Jsou typy, které by si to užily.

  Uvolnit kandidátky čerstvé krvi. Bašta je dobrý politik, ale dědek a mladé nezaujme, jen odradí. Proč musel v důchodu kandidovat, mohl být placený poradce! Ve státní správě, ve sněmovně, poradce, stážisty, brigádníky, zaučujte mladý, dávejte jim příležitost, i placená místa…
  Volby ODS oddřeli mladí tržní komsomolci !

  Jediná rada.
  Zapojte mladý, mladý, MLADÝ!

  1. Mladý tohle nebude bavit. Mladý bude bavit něco „nového“ něco „blýskavého“. Mladí netouží po starých dobrých časech… to si myslím, že nebude fungovat. A pro mladý je olezlej Fiala hrdina, čekám kdy se objeví placky s ním a čírem ve žluté a modré.

   1. Může je to bavit, POKUD jim to bude podáno jako akční onlajnovka, appka a ověšeno komerčními cingrlátky. A to se dá celkem snadno zařídit i pořídit.

    1. Konkurence hned vyrobí x „protionlajnovek“. Probůh, jako byste neviděl, jakými mistry ve výrobě a šíření fejků a propagandy jsou. A tu Vaši onlajnovku prohlásí za rozvracečský materiál, a zakážou její šíření pod trestem tři roky natvrdo.

     1. Problém je, že konkurence už protionlajnovky dávno má. Opozice nemá nic.

      Za rozvracečské se dá označit všechno, i svaz zahrádkářů.
      V tom to není.

      Nemá smysl diskutovat, proč to nejde.
      Ale hledat všechna řešení, aby to šlo.

      Jádro pudla je v tom, že staří pardáli mají uzavřenou strukturu a budou okupovat sněmovní a další fleky, až do smrti. Jakou kdysi komančští papaláši. Pak je každá rada drahá.

      Pokud chcete pokračování rodu, musíte mít mladý. Tak bylo, je a bude.

   2. Mladí mají parádně vymyté hlavičky.
    V tomhle ohledu novodobí souzi nic nezanedbali.
    Kde je bolševik se Stavbami mládeže? Sice tam byla také prča a šukačka, ale Erasmus je přecijen lepší.
    Vidím to doma.
    Mladá je typické slunče, na škole mají fluidního nebinára, který si lakuje nehty a někdy přijde oblečený jako holka.
    A děvčata mu poskytují ochranku, choděj mu v patách a hlídají, aby na něj nikdo neměl blbé kecy.
    A mladší brácha vyznává hokejovou kulturu, takové to “ Sparta, buzerantů parta” atd…
    No a samozřejmě do sestry rejpe. A ona ho mlátí a nadává mu do hnědých nácků.
    A když se jí matka zeptala , jestli jí přijde normální, když vyznavač Pravdy a Lásky a Tolerance mlátí bráchu, který se jenom kření a vykrývá rány, protože je už ve svých 12ti gentleman, tak čučí jako péro z gauče.
    Prý, no, ta tolerance se musí nejdřív vybojovat.
    😜

  2. Tohle jsem tu (na Kydech) už navrhoval dávno. Trochu v jiné formě, ale v zásadě se stejným účelem. Použijme jejich vlastní zbraně, proti ním samotným. Založme neziskovku, která se tím bude bavit. Proti každé jejich žalobě na nacionalismus, xenofobii, šovinismus, feminismus…vyrukovat s protižalobou. Na každý jejich happening za práva úchyláků, vyrukovat s protihappeningem…..jenže přiznejme si, že na to nemáme sílu, prostředky, ani kapacity.

   1. Oni mají média. Když deset vypatlanců udělá někde nějaký bordel (naposledy extinction rebellion) média z toho udělají událost desetiletí. „Našich“ deseti kluků by si nikdo ani nevšiml.
    Oni mají miliardy na kampaně, provoz, právniky…my máme prd.
    Oni mají celou generací vymaštěnců, my by jsme museli každého jednoho mladého přesvědčit, že manifestace za úchyláky a sodovkový plyn je ve skutečnosti mainstream , kdežto manifestace za normální svět je dnes už vlastně underground.

     1. Úplně nejlepší by bylo, kdyby se někdo z nás stal miliardářem a kúpil si (nám) nějaké médiá, aby o nás písaly pravdu. – Já se o to už nějakou dobu pokouším, ale ještě nejsem u cíle.

      1. to dexx, občan, zakladatel

       1+

       To s tím miliardářem je velká pravda asi… lidi půjdou za tím, kdo sám předvedl „civilizační výkon“ – prostě umí vydělat peníze a nabízí to i ostatním – viz tehdy Babiš… a vemte si toho podnikatele Janečka… ten v podstatě realizuje to co psal dexx

       Ovšem pořád si stojím za tím, že před vámi uvedenými aktivitami by měla předcházet společná ideologie, na které všechno bude postavené

       Kdosi řekl že státy se udržují myšlenkami, na kterých byly založené… Z vaší diskuse se mě zdá, jako by se postupně vylupovaly myšlenky Masaryka a Štefánika, když formulovali a realizovali zakládající ideje Československa… vualá :-))

       1. No to je přeci jasné, že se ani nic jiného vyloupnout nemohlo. Masaryk se nad tím zamýšlel roky a tohle bylo jediné, co se mu ukázalo jako dlouhodobě životaschopné.

     2. To je sice podstatné, ale je to výkřik do tmy. Život není pohádka, a ti, kdo nemají pravdu, ale mají moc, téměř vždy v dlouhodobém výhledu vítězí – tedy až do doby, kdy se sami zničí a nás vezmou s sebou.

 13. “Diskutují se témata, která „předhazuje“ mainstream, analyzují se různé úvahy, rozebírají se různé myšlenky – ale vždy je to téma, které nastolil mainstream… Jsme tak v postavení psa, který se honí za vlastním ocasem.”

  Skvele! To mne uz hrozne dlouho trapi. Kde si lid sam nedava temata, ktera ho zajimaji ci trapi, tak nema sanci na neco demokratickeho. Na neco, co hovi nam, tomu “lidu.”
  Co kdybychom zacali u toho? Misto toho, abychom snili, jak jim sebrat moc, tak se muzem pokusit o neco, co je blizsi. Jak jim vzit slovo, a dat ho nam.

  A krok druhy? Naucit se rozeznavat, komu se da verit, a komu ne. V Americe ted jede soud se skupinou lidi, kteri pry chteli unest jednu guvernerku. Ale ve skupine 18 lidi bylo 12 provokateru z FBI. To si nikdo z nich neuvedomil, ze tu neco nehraje? To je jedna z cest, jak znicit lidi, kteri maji tu energii a odvahu neco podniknout “proti proudu.” Je rada dalsich. Urcite nas i tady ruzni scallopove sleduji.

  1. Pár poznámek:
   Jsem z oboru IT a mohu Vám s úsměvem sdělit, že většina nemá ani páru jak moc jsou sledováni, resp. vytěžování. A úsměvné na tom je, že lidé všechny své údaje servírují s úsměvem, nadšeně a hlavně dobrovolně.
   Co se týče provokatérů a možných potíží – nikdy ne nedá vyhrát bez obětí. Nejočividnější zkušenost je z 2. svět. války. Např. taková Francie to v jednom okamžiku vzdala a Němci vyhráli, naopak Rusové to nevzdali ani při neuvěřitelných ztrátách a …. a vyhráli. Můžeme diskutovat, zda lepší taktikou šlo ztráty o něco zmenšit, ale dnes tvrdím, že bez masivních ztrát by prostě nevyhráli. Rusové jsou si toho vědomi a i proto dnes stojí za Putinem, který má neuvěřitelnou podporu od obyč. lidí.

 14. Ts ts Dvořáku Dvořáku, jenm jste se tu objevil už bun tujete dubl parlament a tváříte se … mno , kdo pak Vás Bretšnajdřeposlal ,,,,,,

 15. Další eskalace?
  Čína vyslala do Evropy šest strategických armádních dopravních letadel

  Letoví pozorovatelé uvádějí, že do Srbska přiletělo několik čínských vojenských transportních letadel. Před přistáním prý provedli manévry typické pro výsadek parašutistů. Je pravda, že toto tvrzení není potvrzeno, kromě samotných letových pohybů. Přesto je tato zpráva velmi znepokojivá, protože další eskalace ukrajinské krize může vést ke třetí světové válce.
  Tato zpráva je velmi znepokojivá a lze jen doufat, že se jedná o chybnou interpretaci pohybů letadel. Do vyšetřování se může v zásadě zapojit každý, kdo umí používat internetové vyhledávače a stránky s letovými radary. Je to proto, že každé letadlo – alespoň mimo bojové mise – má aktivní odpovídač, který sděluje jeho polohu, rychlost, směr a cíl.
  https://report24.news/weitere-eskalation-china-schickte-sechs-strategische-armee-transportflugzeuge-nach-europa/?feed_id=14613

  1. Dle AK tam Číňané přivezli rozebrané systémy PVO, které budou na místě kompletovat a školit obsluhu.

    1. to sibyla, ema

     dámy nenechte cloumat emoce vaším majestátem… Serbia si prostě modernizuje PVOS (protivzdušná obrana státu)… aby neprovokovali Brusele tak si to nakoupili od PRC… beztak je možný, že jde o číňanama překoupený ruský S-300 nebo S-400… pod pláštíkem ukrwar se starají sami o sebe…. jako hungaria… asi dobrej oddíl

 16. Ad „Stínový parlament“ – v podstatě skvělá myšlenka, ale obávám se, že ve chvíli, kdy bude hrozit, že by byl i efektivní, půjde o „podněcování genocidia“ (ale jistě by se dalo najít i něco o bezpečnosti) a navíc v přitěžující „organizované skupině“.

  Každý, kdo by do podobného neformálního orgánu vstoupil, musí počítat s postihy a pronásledováním a s dopady na své nejbližší okolí. Vzato do extrému, Frankfurtský sněm byl také rozehnán nakonec na bodácích.

  Ergo, blíží se nám tedy doba „krycích jmen“ a práce v maximálně tříčlených buňkách?

  1. Vidíte to v extrému, ale ano – potíže by se asi daly očekávat. Nicméně, kdo se bojí nesmí do lesa …
   A taky – svobodu si zpět nevybojujeme ustupováním, demonstrováním, diskutováním nebo sepisováním petic.
   Srovnejte Francii a Žluté vesty a u nás paralelní lékařskou komoru. Ve Francii ani 1 milión žlutých vest v ulicích nic nezměnilo (nebo velmi málo), ale u nás pár lékařů zasáhlo celkem citelně do vývoje …

   1. Omyl.
    Ve Francii zabránily Žluté vesty brutálnímu zvýšení daní z PHM a užívání komunikací, které hrozilo uvrhnout do bídy miliony lidí.
    A proč to dokázaly?
    Protože si je oblékli příslušníci jinak značně antagonistických skupin a vystoupili SPOLEČNĚ proti zájmům korporátu, jež prosazuje president Macron.

    S lékařskou komorou naprosto nesrovnatelné.
    Ta je „jen“ lobbyistickým spolkem elitářské skupiny.

    1. Mýlíte se.
     Největší demonstrace ŽV ve Francii byly kvůli změně zákona na „Rodič 1 a Rodič 2“ – zákon schválen, ŽV nedosáhly změnu.
     Začátek ŽV byl v podstatě kvůli zvýšení daně na pohonné hmoty, kdy vedlejším dopadem bylo zvýšení nákladů na vytápění pro dost lidí, protože malé obce a města se vytápěly díky malým decentralizovaným výtopnám právě pomocí PHM. Nejprve dosáhly (ŽV) odložení o půl roku 🙂 … a co myslíte, jak to tam mají dnes???
     To podstatné je, že strůjci všeho zůstali na místech, žádná změna se nekonala, max. udělali půl kroku zpět, aby po čase opět udělali celý krok vpřed.
     Vy máte asi na mysli situaci kolem snížení rychlost mimo obec z 90 na 80 km/h. Pravda je taková, že změna nastala v r. 2018, ŽV se bouřily, dokonce se ničily kamery, ale nepomohlo. Bylo zavedeno. Šroub trošku povolili v r. 2020, kdy změnili zpět rychlostní limit z 90 na 80 km/h – ale ne všude….

     https://autobible.euro.cz/ve-francii-rusi-limit-80-km-h-na-okresnich-silnicich-vysledkem-jsou-ruzne-silnice-s-ruznymi-limity/

     Já nepovažuji za úspěch, když místo 10 ran karabáčem přes záda dostanu v Pondělí jen 8 s tím, že ve čtvrtek dostanu 4.

    2. Česká lékařská komora je primárně bičem na lékaře. Členství je povinné, příspěvky taky a obyčejnému lékaři je povětšinou k Leynu, pokud ne k něčemu horšímu.

    3. Zato v Kanadě vedly protesty k brutálnímu shození masky demokracie a k zavádění flagrantní totality. A v té Francii každý malý zdánlivý ústupek bude vyvážen pozdějším přitvrzením. Četla jsem nějaké analýzy předvolební situace ve Francii – lidé jsou lhostejn, unavení, bez zájmu.

     Moc velmi dobře ví, že na rozdíl od elit musí normální lidé pracovat a živit rodiny, a není možné, aby byli neustále v ulicích.

 17. Precital som si to, priznam, tak narychlo. Myslienka tienoveho parlamentu nie je zla – ALE. Ak to ma byt naozaj tienovy parlament, tak by v nom mali byt zastupene nielen tie nazorove skupiny, ktore sa „nam“ pacia, ale aj tie, ktore sa „nam“ nepacia. Lebo v parlamente riadnom, presne take nazorove skupiny (pod stranickymi trickami) sú. No a tiez treba pamatat na to, ze svoje tienove vladne kabinety maju tak nevladne, ale parlamentne! strany, tak aj nevladne a neparlamentne strany.
  Nuz, taky tienovy parlament, aby bol parlamentom musi byt priestorom roznych nazorov. Inak nejde o parlament, ale o nasu staru znamu – nech zije KSC:-).

  1. Máte a nemáte pravdu. Podívejme se na to reálně – stínový parlament by v podstatě byla předkládaná vize voličům, jak by rozhodoval skutečný parlament, ve kterém by vlastenecky orientovaní občané měli většinu.
   Příměr s KSČ pokulhává, protože i stínový by z principu věci, resp. rozložení názorů představovat konsensus vlastenecky myslících občanů – tedy nikoli jednoho ideologického proudu, ale jednoho zájmu … zachovat a rozvíjet ČR. Blíže by snad bylo přirovnání s Národní frontou, ale bez vedoucí úlohy KSČ

   1. Áno, to porovnanie s NF (bez vedúcej úlohy KSČ) je výstižnejšie. Svojim prirovnaním som len chcel poukázať na nebezpečenstvo, ako by tá „jednota“ vlastenecky mysliacich občanov mohla tiež skončiť, ak by neboli nejaké samoregulačné brzdy. Pod vlastenectvom si totiž každý predstavuje to svoje vlastenectvo…

   2. Dvořák – stínový parlament

    Jeho „rozhodnutí“ nestačí lidem předkládat alternativa, navíc dnes blokována, jako první krok jsou zapotřebí vlastní média!

 18. Nový blogger byl přivítán živou diskusí. Tak to má být – ať se daří!

  Stínový parlament bude muset udělat jednu zásadní věc: formulovat myšlenku, která bude páteří veškeré jeho činnosti. Ideálem, který bude s to dát něčemu vznik, a současně manuálem, jímž se bude to vzniklé udržovat. Jinak to nebude stínový parlament, ale další žvanírna a/nebo pytel blech.

 19. Zatiaľ nedodám nič zmysluplného, len:
  Keď na nás pošlú ďaľšiu mutáciu tak už sa
  tých 20 ľudí nezíde u jedného stolu a je po „jednote“.
  Počas covidu som odvrhol aj Hampla,
  aj Konvičku. Červenku ešte čítam kvôli Ukrajine
  a Kotrbu tiež už menej nadšene ako predtým.
  Ten mi prišiel už predtým ako (ne)skrytý diktátor.

  1. Na to není jiná odpověď než, že lidi jsou jací jsou, jiní k dispozici nejsou. Každý může být v něčem dobrý a proč nevyužít to dobré v něm.
   Já Hamplovi říkal, že je schopen zamontovat COVID i do návodu na bábovku :-)… prostě je takový. Na druhou stranu jako sociolog je dobrej.
   Tak je to s každým. Čekat na ideál znamená strávit život v čekárně.

  2. Nááhodou, Konvička je frajer.
   U mne zabodoval, jak šel během covidu proti antivaxerům.
   Slávu mu to asi nepřineslo, ale přesto do toho šel. Prostě člověk s názorem.
   Sama jsem neutrální, protože jasno nemají ani vědci.

   1. Kteří vědci?
    To jako ty zvané do ČT? To jako ty propagované naší vládou? To jako ty co mají zastoupení ve všech možných společností zabývající se obchodem s vakcínami , testy a rouškami? To jako ty co nikdy nic nepublikovali a o imunologii vědí kulové?
    No nevím, profesor Beran , doktorka Peková , prfesor Turánek a mnozí další, kteří jsou skutečnými odborníky mají jasno. Proč nevěříte jim? Jo máte pravdu, nevystupují v ČT a meinstream je nazývá antivaxery.

    1. No a tímto minidialogem Hela vs. Hnidopich skončil stínový parlament…

     To byl jen přátelský sarkasmus…

     Téma je tak složité, že svůj názor na článek nemůžu napsat… výsledkem by byl další článek… jako vehikl na kterém jede diskuse je nápad stínového parlamentu a dalších bodů určitě v pořádku… ale něco mi říká, že to není ono… musíme na to jinak…

    2. Neříkám že jim nevěřím. Jen říkám, že na věc jsou ROZDÍLNÉ názory.
     Je mi jasné, kdo drží farmaceutický průmysl a kdo chytil příležitost za pačesy a parádně si nahrabe.
     Ale zaráží mě jedna věc.
     V Číně a obecně v Asii Bratrstvo kočičí pracky ( zatím) nemá pracky.
     A přesto má Asie před covidem veliký respekt.
     Až tak velký, že právě teď proti razantním opatřením protestuje pomalu 30ti milionový Singapur.
     Jak je to možné????
     Ten virus se prostě opravdu chová nějak jinak a patrně toho momentálně ještě nikdo moc neví.

   2. Nechápem, čo je na tom hrdinského podporovať to,
    čo hlása štát, vláda, parlament, pripustení odborníci,
    všetky médiá, firmy, biznis, prominenti atď.
    A ešte by strieľal niektorých, ktorí spochybňujú povinné očkovanie.
    Tak je to hovädo a nácíček.
    A Vy nie ste neutrálna, to je jasné z Vášho textu.
    David Dvořák
    Hampl sa mi nezdá byť dobrým sociológom, tiež sa vyšvihol
    na „národňáckej“ vlne v čase migračnej vlny.
    Nečítal som ho, ale môj dojem je také „české“ napodobenie
    a zhrnutie západných prameňov tej doby.
    Vo videách na mňa pôsobí ako vesnický intoš.
    S povinným očkovaním pre mňa skončilo veľa ľudí.
    A ešte s tým nie je koniec, niečím nás dorazia.
    Na Vašu ideu by som tiež musel odpovedať článkom.
    Keď si zoberiem Nemecko a AfD, Der Dritte Weg, Querdenken, Die Basis.
    Od pravicových bojových jednotiek až po extrémnu ľavicu.
    Nasadené kukačky to vždy vpravý čas rozložia. Sledujú tajní.
    Zákroky polície. „Likvidácia“ ako pri covide, alebo teraz s Ukrajinou.
    Pjakinovci u nás začali pracovať na koncepcii pre školy a spoločnosť,
    ale netuším ako ďaleko sa dostali. To by bolo tiež na článok.
    Spojenie hláv a diskusia by bola potrebná, ale (:)) aj tu vyjde zajtra,
    pozajtra nový článok, iné téma, iná diskusia, čas letí, mnohí sledujeme
    rôzne hovoriace hlavy, ktoré majú podobné názory ako my,
    niektorí desiatky hodín týždne a potom nie je čas na „odboj“.

    1. Jsem neutrální!!!
     Jenom nechápu, proč ryze medicínský problém rve játra tolika nepoučeným lajkům.
     I ten největší blbec a grázl může mít v něčem pravdu. A vyplatí se mu naslouchat. Toť vše.

     1. Nie ste neutrálna!!!
      Nepoučeným laikom to práve žili netrhá.
      Pre tých je to „ryze medicínský problém“.
      Naslúchajte si, komu chcete. Môžete kľudne aj hajlovať.
      Poučeným laikom a mnohým profesionálom tam vadí veľa vecí.
      Je tam veľa nezrovnalostí a veľa nezodpovedaných otázok.
      Tupcom samozrejme nevadí na 75 rokov utajené info
      o vakcínach a očkovaní. Iným to vadí.

  1. Tak tady konkrétně bych si dovedl představit výstup stínového parlamentu. Něco jako:
   Máme zaevidované důkazy o nezákonném postupu při zavádění cenzury. Všechny dotčené upozorňujeme na Ústavní pořádek, kde činy vedoucí k rozvratu demokracie jsou těžkým zločinem a budou projednány v době, kdy nebude politickou mocí bráněno v průchodu spravedlnosti … nebo tak nějak 🙂

   1. No a do té doby na ně BISka ve spolupráci s MI6 vyrobí takové kompro, že všichni skončí minimálně na Guantánamo.

   2. No, jak začnete takhle, tak je jasný, že nevíte jak na to.

    Nevymejšlejte parlament, když nejste schopen vést ani dva lidi ze svého okolí.

    1. Ale parlament je o diskuzi nebo ne? Vy by jste třeba měl názor jiný a vyargumentoval ho, tak proč ne. Už se to tady rozebíralo – je to o vyváženosti, v tomto případě mezi podvolení se gauneřině a taktice jak se co nejúčinněji bránit.
     Přece by Vám nemohlo vadit např. prohlášení, že v případě omezování Ústavou zaručené svobody slovy a šíření názorů apeluje SP na dodržování zákonů.

     1. Ano, diskutuje se tam.

      Jenže důležitá věc je, že se tam dostanete volbou. Že někoho přesvědčíte, aby vás volil.

      Nemá jak to prosadit, tak je to stejné, jako když si to myslím já doma sám.

      1. No, pokud si myslíte, že je lepší čekat a nic nedělat … proč ne, ostatně i to je názor.
       Blbý na tom ale je, že tato metoda se aplikuje dobrých 30 let a výsledky jsou tristní.
       Klidně se můžeme tvářit, že příští volby něco změní aniž bychom pro to něco udělali … třeba se to tak nějak udělá samo.

       1. Ale máme přece tu demokracii a vyznáváme ty pravé euroatlantské hodnoty,takže už je dobojováno.Teď už stačí jen posilovat východní křídlo a duha pravdy a lásky z hvězd a pruhů se bude skvít na obloze nad naší hlavou na věčné časy a nikdy jinak. Co víc byste chtěl?

       2. Mudrováním po hospodách se měnil svět někde od šedesátek a k ničemu to nebylo.

        Vydělejte prachy, kupte si vlastní televizní stanici a dejte se do měnění světa.

        Žil jste za socialismu, tak jste se musel učit, že strana potřebovala Jiskru.

        To jen pro porovnání, kde jste vy a kde byl Lenin (a i ten by bez hromady peněz nic nedokázal)

     2. to DD

      jen útržkovitě: … parlament asi není základ pro prvotní diskusi… asi by měl být tvořen odbornými pracovními týmy… a ty asi mají realizovat konkrétní politické cíle… něco chybí předtím… než se zformulují konkrétní poklitické cíle a činnosti, tak by asi měla existovat prvotní vize – ideologie… lidi kteří ji budou sdílet mohou vytvořit skupiny, realizovat politické úkoly vyplývající z této ideologie a budovat/rozšiřovat vliv této ideologie… tomu podle mě není vhodné říkat termínem „stínový parlament“

      nepíšu kritiku… jen vklad do základní diskuse

     3. Možná vadí ten pracovní název „stínový parlament“.
      Co zkusit třeba „národní fórum“ (ve smyslu antického fora)?

      1. V každém případě by politici měli mít nějakou zpětnou vazbu,třeba od náhodně vylosivaných občanů jednou za čtvrt roku slyšet výtky. Takhle oni se obklooí jen lobysty a mazači medu a jsou mimo. Třeba teď ten premiér,myslí,že národu budou stačit euroatlantské hodnoty. Nic jiného třeba já od něj neslyšela.

 20. V zásadě máte pravdu, pane Dvořáku, a mně by se něco takového líbilo a byl bych ochoten se do toho i nějak zapojit. Jenže…
  Kde například vezmete 100 přiměřeně inteligentních a schopných jedinců NEbažících po moci a ochotných nastavit krk NEZIŠTNĚ?

  1. Ale vždyť ti lidé už jsou – možná jich nebude 100, ale dost jich bude. Nebo s myslíte že takový Vidlák psal pro zisk? … nebo že tady Alef to dělá pro zisk? … nebo že Hampl má svůj web pro zisk? … atd.
   Republika má 10 mil lidí, neříkejte že nelze najít 100 s podobnými názory jako mám já, Vy, Alef? Vidlák …

   1. Vidlák a alef jsou fajn.
    Ale nejsou to žádní influenceři.
    Potenciálních mlaďochů je dost. Jen je oslovit…

    1. to deff

     podle mě jsou influenceři… to co chybí jsou akční vůdci, aspoň jeden, s velkým dosahem a charismatem… takže David není ideální, perfektně analyzuje, syntetizuje, hyperaktivně pracuje, perfektně píše, ale v ad hoc diskusi není dost pohotovej a akční… Babiš je politicky nekompetentní, loutka poradců a už se zdiskreditoval jako korouhvička ulhaná… takže zbývá nevyzpytatelnej Okamura… nebo někoho novýho naklonovat

  2. Víte co je blbé?
   Že i slušný a schopný člověk jakmile dostane funkci, tak zblbne.
   Pěkně to bylo vidět třeba na panu Gazdíkovi.
   Jako starosta v Suché Lozi byl určitě dobrý, jinak by si ho tam asi nezvolili.
   Ale jakmile se dostal k lizu v Praze, už skákal po Staromáku v tibetské vlajce a prohlásil se Tibeťanem.
   V Suché Lozi by si to nedovolil, protože by ho místní vynesli v zubech.
   A co s tím chcete dělat? 🤔

    1. O charakteru?
     Možná.
     Ale člověka formuje prostředí.
     Příště se dostane mezi tu smečku a myslí si, že by s ňákou slušností neobstál. A možná je to i pravda.
     V tomhle ohledu jsem skeptická. Musejí tam být divné poměry, tuhý boj o zrno, to si asi ani neumíme představit. Slušnej je za blbého.

  3. Menší město, listopad 1989. Lidi, kteří táhli OF, protože chtěli změnu, šli do osobního rizika. V okamžiku, kdy se uvolnili podmínky pro vlastní podnikání, vrhli se na budování něčeho vlastního a opustili OF neb změny bylo dosaženo. Tihle lidé nechtěli do politiky.
   Lidi jsou, jsou ochotní se i spojit, jen chybí ta jiskra, která zvedne mlčící nespokojenou většinu k nějaké aktivitě. Je třeba být připraven na okamžik, kdy přijde jiskra. Rok 1990 byl pro mne obrovským zklamáním, protože se ukázalo, že chartisté neměli připraveno vůbec nic pro případ změny. Byli proti režimu, ale neměli ani představu, co vlastně chtějí vybudovat a jak na to.
   Představme si, že se podaří pětikolku odstavit. Budeme potom hledat, co a jak řešit? Pro začátek by stačily i skupiny odborníků k řešení témat, kterým rozumí – energie, zdravotnictví, školství, malé podnikání, zemědělství.

 21. Pane Dvořáku, nechci vás naštvat, ale dám také jeden čínský citát.
  “ Jestliže budeš sedět na místě a udržíš sebekázeň, jestliže jsi oddán své práci, ať je jakákoli, jestliže si ve styku s lidmi počínáš s veškerou ušlechtilostí, pak se můžeš vypravit i k barbarům a budeš tam potřebný. “
  ( Konfucius )
  A také :
  “ Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk v druhém. “

  1. Normální diskuzí mě nenaštvete. Začal jsem u sebe a snažím se svoji prací něco změnit. Popisuji situaci, jak ji vidím a dávám návrh. Možná hloupý, ale návrh, protože vidím, že pouhou diskuzí se mnoho nezmění.
   Víte, počínat si s veškerou ušlechtilostí Vás neochrání před chamtivou sebrankou. Tím neuchráníte ani sebe ani svou rodinu ani své sousedy.

 22. Tak nevím…
  Také jsem kdysi volila SPD a fandila Příčovům a podobným věcem.
  Postupně jsem ale došla k názoru, ze jde jenom o plkání zapálených, ale nepříliš vzdělaných lidí.
  Pan Hampl často hrubě zjednodušuje, v některých věcech nemluví pravdu.
  A postupně jsem přestala obdivovat i pana Davida, který je sice daleko chytřejší než srdcař Tomio, ale o to nebezpečnější.
  Konkrétně, během konfliktu v Náhorním Karabachu pan David fandil Arménům.
  Ale je to přesně naopak, Azerové jsou poklidný národ, nábožensky snad jeden z nejvlažnějších.
  Arméni jsou bojovné plemeno, což je pěkně vidět ve Starém Jeruzalému.
  Není to pěkný pohled, když se tam arménští mniši vzájemně kopají do koulí, perou se o klíče k Božímu hrobu.
  Jsou tak nesnášenliví, že se nesnesou ani s ostatními křesťany a žijí ve zvláštní Arménské čtvrti.
  Jejich pýcha pramení z toho, že byli první, kteří přijali Kristovo náboženství jako ofiko státní systém.
  Já jsem starý pohan a tak mě tihle bigoti spíš děsí. A je úplně fuk, který z těch tří proudů abrahámistických náboženství to je.
  Krev na rukou mají všechny tři proudy a opravdu HODNĚ krve.
  Ve jménu ňákého toho pámbíčka se vždycky děly nejhorší zvěrstva.
  ( Zlatá Čína se svým pohanem Konfuciem. Který byl jenom obyčejný státní úředník a žil cca 500 let před narozením jurodivého Krista. )

  1. Podívejte, čekání na ideál znamená strávit život v čekárně. Lidi jsou jací jsou, jiní k dispozici nejsou. Každý máme své chyby, každý máme své názory. Tak to je a tak to i bude. Čekat, že se tohle změní je nesmysl.
   Jen bych připomenul, že Putin kolem sebe taky nemá jen skalní fandy, ba naopak mnohdy ostré npřátele, ale pracuje pro Rusy a ti vidí rozdíl mezi Jelcinovským Ruskem a Putinovským.
   Výhoda tohoto řešení by byla, že výstupy by byl konsenzus dosti velké skupiny aktivních lidí s různými názory, vlastnostmi a chybami. A o tom demokracie tuším je.

   1. Ale já na nic nečekám!
    Ideální systém neexistuje. Všude je něco.
    Hlavní je, aby nebyla válka, případně anarchie.
    Před vším ostatním se dají sklopit uši a nějak to přežít.
    My dva nic neovlivníme, na to můžete vzít jed.
    Ti kteří seděj na hromadě dlouhých prachů to mají ( zatím) ošéfované.
    Realita je, že si žijeme velice dobře, třeba ve srovnání s našimi rodiči a prarodiči.
    Bohužel na dluh, ale to je trend v celé euroatlantické civilizaci.

    1. Před vším ostatním se dají sklopit uši a nějak to přežít. => o to právě jde. To je ta salámová metoda, kdy drobnými krůčky jsme se dostali tam, kde jsme. Říkali nám – nezajímejte se,budeme pracovat za Vás, budete mít na výběr z různých příjemných zbytečností, budete mít plné obchody … a najednou zjišťujeme, že svoboda je už srovnatelná jako za bolševika, v korporátu hlasitě poukázat na stinné stránky migrace = vyhazov, v obchodech zatím zboží ještě je, ale za zvyšující se ceny s poznámkou, že asi nebudou nebo budou na příděl atd. Tohle je výsledek postoje „před vším se dají sklopit uši“. Prostě gauneři ty slušné vždycky zneužijí a oberou.
     Ano, máte pravdu – v podstatě jsme v schizofrenní situaci … máme se lépe než naši rodičové a prarodičové, ale tak nějak tušíme, že pořádný průser je za dveřmi. Takže jsme u otázky, kdy stavět přehradu – kdy podle zpráv se na nás valí povodeň nebo až uvidíme první vlny … nebo snad až po povodni…
     My dva mnoho nezměníme, ale v nadpisu jsou Svatoplukovy pruty.

     1. Zkuste se podívat na věc takhle:
      Češi jsou zbabělí, Poláci stateční.
      A právě proto byla Varšava zplanýrovaná a Praha zůstala stověžatá a vcelku.
      Jsme prostě národ Švejků, proč si to nepřiznat.
      Není to důvod k nějaké pýše, ale…
      Není lepší živý pes, než mrtvý lev?

      1. To není o zbabělosti.
       Ze západu germáni, bylo jich vždy víc.
       Poláků na severu bylo taky víc.
       Na východě rusů taky víc.
       Z jihu, když sem mířili machometáni, tak jsme měli kliku, že šlo o kejhák i jiným, tak je zastavili, než mohli proběhnout kolem Kolína.
       Víte, proč jsme národem Švejků a ne národem Napoleonů?
       Protože je nás málo a pokud bychom vytasili šavle a vyrazili do útoku, tak dnes by zde v této kotlince už žádní Češi nezbyli.

       1. A rád bych k tomu ještě přidal jednu věc.
        Zde i na Kydech mě uživatel Občan několikrát označil za vychcánka, který věci ojebe, překroutí, který se snaží prokličkovat, když je to pro něj výhodné.
        V první řadě bych chtěl sdělit, že k tomuto uživateli necítím žádnou zášť. Respektuji ho, akorát mě občas sere.
        Ale to, že on zde dnes sedí u kompu a píše své názory, je proto, protože jeho předkové nešli proti přesile, zjistili, že by to nebyl dobrý nápad, tak se buďto spojili s někým mocnějším, neho z toho nějak šikovně vykličkovali.
        Pokud by čestně šli po hlavě proti přesile, dnes by zde nic nepsal, jelikož by nebyl.

       2. Přesně tak.
        Zkusili jsme to jednou, Husiti děsili svými spanilými rejsami celou Evropu.
        Dostali jsme přes hubu a od té doby jsme v klidu.

        1. Husity porazili umírnění Husité.
         A i ti dokázali ještě velké divy pod vedením husitského krále slavného Jiříka z Poděbrad. Jeho výboje do severních Němec byly dost dobře zaznamenány a že se tam nechoval zrovna jako v rukavičkách je také pravda.
         No a teď společně s Pekarovou , Fialou a tou bábou z ODS co má na starosti obranu to nandáme i Rusům.

      2. Zajímavý názor, je otázka co je dlouhodobě lepší – zda žít jak vlk nebo zemřít jak ovce.
       Tohle je otázka pro celospolečenskou diskuzi. Vyváženou diskuzi. Od současných elit nereálné očekávat.
       Je na to i druhý pohled – obecně se dá říct, že když vím, že pes hnedle kousne, tak jsem opatrnější než u psa, který si nechá všechno líbit.

       1. Ono se to pohne samospádem až bude výběr jen mezi hrůzným koncem a hrůzou bez konce. Není to tak daleko.

       2. Dobrá otázka.
        „žít jak vlk nebo zemřít jak ovce.“
        To jsou dva dost extrémní případy.
        Můžete se rozhodnout, že nikdy neustoupíte, abyste ochránil svojí rodinu. Takže i na soupeře, o kterém víte že je silnější, vy skočíte, jelikož nedokážete ustoupit. Pak prohrajete a svou rodinu jste tím tomu soupeři předal na stříbrném talíři.
        V druhém případě se můžete rozhodnout, že do žádného střetu nepůjdete. Budete furt ustupovat, čímž váš soupeř nebude mít důvod na vás útočit. On na vás sice útočit nebude, ale pozná, že jste slabý a pak se k vám a vaší rodině bude chovat jak ke kusu smradlavého hardu.
        Takže nejlepší by bylo to vybalancovat někde mezi. Tam je to individuální. Někdo to pojme víc k tomu vlku, jiný blíž k té ovci.
        Každopádně, zvolit jednu z těch hraničních možností bych nedoporučoval.

         1. Tam bych dnes viděl problém v tom, že východ EU má jisté zkušenosti jiné, než ten západ.
          Takže se podporoval. Když Brusel prcal Maďara, Polák ho podpořil.
          Když Brusel prcal Poláka, Maďar ho podpořil.
          Dnes Maďar má nasmlouvané dodávky té ropy a plynu od rusáka, takže drží hubu ohledně té války.
          Poláka, pokud byste nedrželi na vodítku, tak on, díky svým historickým zkušenostem, by nejradši vlítnul na rusa.
          Ale až ta válka utichne, tito dva už nebudou mít tak pevný vztah, jako předtím. A toho se trochu bojím, jelikož pak i my z toho Bruselu dostaneme po koulích víc.

          1. …a proto je tak „vítané“, bude-li válka dobojována do posledního Ukrajince, ne?

          2. Řekl bych, že Brusel v současné podobě už odpočítává svůj konec.
           Ale “ … východ EU má jisté zkušenosti jiné, než ten západ.“ – já říkám, že Východ má neocenitelnou zkušenost a výhodu (oproti Západu). My totiž víme, jak REÁLNĚ funguje jak kapitalismus, tak socialismus 🙂

        1. Berrnarde,
         nedávno jste (správně) psal, že kdo vám rozkopne dveře, tak vy na něj s kulovnicí.
         Není lepší něco dělat a nečekat až někdo ty dveře rozkopne?
         Eliminovat zavčasu?
         Ano, jako stát jsme malí a slabí. Proto jsme se celou historii s někým (a někdy proti někomu) spojovali.
         Jsme poslední ,,západní slované“, ti ostatní už byli zpacifikováni a pozřeni.
         Mnohokrát jsme se ohli jako strom ve větru a pak se narovnali.
         Ale když šlo o podstatu, pak jsme bojovali.

         1. Shodli jsme se na tom, že jsme malý národ, který potřebuje spojence.
          S většinou zdejších diskutérů se ale neshodneme na tom, kdo by to měl být.
          Já vím, že ani rus, ani amík nejsou ideální. Oba mají vady na kráse.
          Ale, pokud bych se musel rozhodnout, koho bych ve válce měl mít v zákopu vedle sebe, vyberu si toho amíka.

          1. to bernard

           jestli můžu přátelsky požádat… nepoužívej ty věci jako „malý národ“, „malá země“… to jsou poraženecký řeči končící jako sebenaplňující se proroctví

           a není to pravda… jsme velmi úspěšný národ, střední velikosti… před 80 lety nás bylo tak 7 milionů… teď je nás tak 10 milionů doma a 2 miliony v zahraničí… co mají říkat švýcaři, švédi, slovinci, rakušani, maďaři, slováci, srbi, dánové, finové, islanďani, izraelci, libanonci ????

        2. to bernard

         moje celoživotní zkušenost 55 let… čím víc ustupuješ, tím víc po tobě jdou… když se jim postavíš a vyfakuješ je… tak couvnou… někdo to má v sobě, někdo se to musí naučit (nebo nemusí, ale může to aspoň zkusit)

         1. Modrý Klokane, co je nám to platné, když ležíme na rozhraní dvou systémů. Nebála bych se napsat dvou kultur.
          Vždycky nás budou považovat za SVŮJ zadní dvorek, ať už ti, anebo ti druzí.
          Tak to prostě je, říká se tomu geopolitika a je to náš úděl.
          Na neutralitu můžeme zapomenout. Nejsme Švýcaři , kde mají všichni ulité prachy.
          Myslím si, že našim údělem je švejkování. Nic, na co by mohl být jeden pyšný, ale dá se s tím žít.

          1. to hela

           píšeš ok, ale ve tvým zájmu tě musím tvrdě leč s láskou požádat… nebuď tak pesimistická/negativní 🙂

           všiml jsem si tě i na jiných webech, já píšu jen úplně nově sem, jinak jen na dfens-cz.com, tam je to buď náhodně odborný, nebo aktuální shitstorm, bez omezení, takže i zábava kdo koho vtipněji urazí… to tady neprojde, už jsem dostal za uši, máme být na sebe milí a vytvořit bezpečné přátelské prostředí a já souhlasím… k tomu je nutné nepropadat defétismu… flameware jsme vedli na PL, ale s tím je konec, nehodlám se registrovat telefonem

           takže stručný re: na tebe:… 1) ať si o nás myslí co chtějí, buďme sví

           2) švejka zkarikoval do ne úplně sporávné polohy Hrušínský… i tak je to základní literatura pro dobré vzdělání… nejen v česku… a Švejk byl ve skutečnosti statečný a inteligentní člověk… protipólem dost stoický… zbabělýho hlupáka z něho dělají neprávem a účelově jen protičeský „vohnouti a zmrdi“ (terminus technikus Dfense)

           tož nic ve zlým kolegyně 🙂

          2. to hela

           jo a zapoměl jsem ti říct proč ti vlastně odpovídám… diskutuje pár desítek lidí a čtou to stovky i tisíce lidí… a všechno co napíšeš má na ně jistej ne nepodstatnej vliv, ne že ne… takže i ty jseš influencer, jak tomu říkají mlaďoši na instagramu… proto jsem ti drze navrhoval, aby sis to uvědomila a ten vliv využila tím, že budeš zodpovědně pozitivnější… 🙂

        1. Uff
         Sedět na sudu střelného prachu by se mi asi nelíbilo.
         Jim také ne.
         Znáte snad nějakého Žida, který by se dobrovolně přestěhoval do svého “ bezpečného pelíšku” ?
         Já ne.
         I ta Riva Krieglová opustila prima kibuc a raději se vrhla do náruče Hitlerovi.
         Sice to všechno platili Rothschildové, ale nepřestěhoval se tam ani jeden.
         Stěhují se tam jenom zoufalci, které láká půda na okupovaném Západním břehu. A ještě víc jich prchá do Ameriky anebo i jinam a rodiny zakládají až v bezpečném prostředí.

        2. Jelikož na ten židovský stát se vrhla velká přesila, on neměl kam ustoupit, měl dvě možnosti. Buďto si nechat podříznout hrdlo, nebo vyhrát.
         Dám příklad. Potkan je velmi chytré zvířátko. Pokud ho načapete ve sklepě, on ví, že jste silnější. Pokusí se tomu boji vyhnout. Jenomže, když ho zaženete do kouta a nedáte mu šanci k ústupu, on vyrazí a pak vás může dost fest pokousat.

         1. Tohle tady nevyřešíme .
          Arabové si myslí, že myšlenka obnovit stát, který zanikl před 2000 lety byla poněkud šílená.
          Kolonizovat srdce Orientu v době, kdy kolonialismus prakticky končil.
          Ahmed nechápe, proč musí uvolnit půdu migrantovi odněkud z Ruska anebo z Východní Evropy. Vždyť jeho předkové na té půdě hospodaŕili už několik století.

      3. Poláci nebyli stateční.
       Celé varšavské povstání bylo huráakcí, motivovanou jen a pouze zběsilou nenávistí k Rusům.

       1. Na Polácích mne fascinuje to, že ač je historicky porcovali Němci a Rusové, tak si vybrali jednoho, kterého nenávidí a druhému vše odpustili.
        A když se na to podívám z dálky, tak si troufám tvrdit, že kdyby nebylo Rudé armády, tak by dnes nebylo Poláků.
        A tím se dostávám k další, ještě bláznivější myšlence, hrdý člověk neumí být moc vděčný, a možná tady je důvod bezbřehé polské nenávisti ke všemu ruskému.

        1. Tak když bláznivou, tak pořádně 🙂

         To není hrdost, ale zpupnost.
         U sebe vnímá zpupný člověk projev vděku jako slabost a NEzištnou pomoc raději odmítne, než by za ni poděkoval. Mnohem přijatelnější je pro něho pomoc koupená.
         U protějšku vnímá poskytnutí pomoci jako projev slabosti a těmi, kdo mu pomohli, opovrhuje mnohem víc než těmi, kdo mu ublížili. Zejména pak opovrhuje těmi, kdož pomáhají NEzištně; sosne je, jak to jen jde, a pak je ještě pomluví.

          1. A na úrodné Ukrajině by se jim třeba líbilo víc,než ve vetrném Sasku nebo ponurém Meklenbursku

      4. Rozdíl byl v tom, že nám naši spojenci řekli: „Nepostavíme se za vás, a i kdyby snad nějakou náhodou nakonec ano, stejně přijdete o to, o co se bojovat bude.“
       Polákům řekli: „Jsme s vámi!“ Dokonce i tu „válku“ Německu vyhlásili.

       Tím nechci říct, že by se Poláci nebránili, kdyby byli v naší situaci o rok dříve. Snažím se poukázat na rozdíl situací, v níž reprezentace volila řešení. Mimochodem, národ se bránit CHTĚL („Dejte nám zbraně, dali jsme si na ně!“), ale nakonec uposlechl svou politickou reprezentaci.

       Jednoduše – celé se mi to jeví jako unáhlené generalizování.

     2. Já si nemyslím, že bychom se měli lépe než naši rodiče.
      Žili, pravda, skromněji, ale měli víc času a prostoru na koníčky, na kulturu, na studium při práci, na přátelství atd., protože měli k dispozici zcela nebo skoro zadarmo mraky služeb, o nichž se dnešním mladým ani nesní.
      Měli životní jistoty. VĚDĚLI, že své životy prožijí v klidu. A to je mnohem víc než konzum pořizovaný beztak na dluh.

      1. Občane, tento váš post mi přišel, jako povzdechnutí starého mazáka, který kroutí hlavou nad tím, jak to ti dnešní mladí dělají blbě.
       Já s vámi plně souhlasím. Na druhou stranu mám obavu, že být mě dnes náct, tak vaše povzdechnutí hodím za hlavu, jelikož jste starý ještěr, který nemá vůbec ponětí o dnešní moderně. A vlastně bych si to ani nikdy nepřečetl, jelikož bych musel minimálně půl dne čučet do mobilu.
       A víte, Občane, co je na tom největší prča? Že ti dnešní mladí, až jednou budou houpat vnoučata na kolenou, budou říkat to samé. Jo, za nás to bylo jiné, ti dnešní mladí – sodoma gomora.
       Ale takhle to funguje už tisíce let.

    2. Obávám se, že tentokrát se to už nedá nijak přežít. V plánu je depopulace, ať už válkou, nebo viry, nebo injekcemi, nebo jinak. A tento plán je plněn velmi pečlivě a cílevědomě.

   2. Ahoj, dík že jste toto téma začal.
    Měl jsem také v plánu podobnou aktivitu. Stručně jí popíši a třebas najdem vhodný doplněk k vašemu projektu.

    Já to nazval Exilová vláda.
    Webová stránka kde by se zveřejňovala aktuální činost současné vlády a hledalo by se náhradní/ správné řešení.

    Příklad: ministerstvo vnitra a její covid činost – roušky, lockdowny, atd
    V diskuzi by se nabízela jiná/ lepší řešení.
    Proběhlo by hlasování.
    Člověk který by v daném oboru uměl často nabízet správná/ funkční řešení = ministr zdravotnictví.

    Bylo by jedno kdo to je a jaké má vzdělání, lidé by viděli/ uvědomovali si, že takto by to mělo fungovat a chtěli by to uvést do praxe.

    A tak dále ve všech oblastech politického života.

    Chtělo by to samozřejmě dobrého organizátora a někoho kdo tomu projektu umí zajistit bezpečný/ anonymní provoz.

    Síla Pravdy zafunguje vždy. Ne samozřejmě vždy hned.

    To je ve zkratce asi celé, není to dotažené, chce to více hlav a více Srdcí.

    1. Tohle je něco, co dělali/dělají Piráti. A stačilo trochu odsypat ze sorosovského měšce spekulativních dolárků a hned se našlo mezi členy dost oddaných stoupenců progresivistické libodemo. Počítejte s jedním, dokud nevymyslíte mechanismus, jak zabránit průniku sorosovských či aspenovských kádrů, budou už mezi zakládajícími členy, a to se zcela jasným zadáním.

    2. to teo

     a to je dost dobrej nápad… dokonce má podle mě smysl ho realizovat i dříve, než se odpor proti establišmentu sjednotí na nové základní vizi/ideologii… a než si najde vůdčí ideology a výkonné praktické vůdčí osobnosti

  2. Stranu, kterou bych volil srdcem, v Tuzemi nemáme. Volím SPD, protože (a) Tomio je v naší politice jediný konzistentní, (b) je nejblíž tomu, co bych si tak asi představoval, (c) když SPD získá, eurořiťolezům prdne žilka, což vidím jako veliký možný zisk.

   Pokud jde o vyznání, nejsem ani věřící, ani ateista. Sám tomu říkám „neznaboh“, výrazu lepšího nemaje. Ale uznávám, že tuzemská kultura má na pohanství naroubovaný křesťanský základ, a tak by to asi mělo i zůstat.
   Pokud jde o filosofické zakotvení, pak taoista. – Zakladatel taoismu, Lao-C‘, proslul mj. i tím, že byv znechucen mocenskými tahanicemi u císařského dvora, nasedl na buvola a zmizel kdesi v dáli. Dneska by měl problém, na kterého buvola nasednout. Máme jich tady víc než v Číně.

   1. Jste agnostik.
    Boží existenci, ale ani neexistenci, nikdo nedokázal.
    Ateista je stejný hňup jako věřící. Aspoň já to tak cítím.
    Některým lidem víra v Boha pomáhá, tak proč ne.

    1. To byl inspirativní impuls.
     Nalistoval jsem ve Wikipedii heslo „agnosticismus“. – Od nynějška můžu upřesnit: ani věřící, ani ateista, ani agnostik. – Řekl bych, že ani věřící, ani ateista (obecně) hňupové být nemusí. Někteří věřící jistě hňupové jsou: třeba Halík. Mezi ateisty bych také jistě hňupa našel, kdybych hledal.

     Moji prarodiče z větve žijící na Slovensku byli hluboce věřící a hňupové to dozajista nebyli.
     Moji rodiče byli/jsou ateisté a rovněž to hňupové nebyli – pozoroval jsem je celý život, cca 60 let; za tu dobu bych si toho všimnul.

     1. Já pro to používám výraz, že jsem „věřící ateista“. Tohle je složitější a na samostatné téma, ale čirou náhodou jsem v Izraeli byl a Křížovou cestu jsem si i prošel vč. všech výkladů.
      A myslím, že mi něco došlo – dnes můj názor je, věřící jsou zneužíváni, možná ani to není zcela přesné. Jde o to, co vlastně Kristus hlásal a proč byl odstraněn – když to shrnu, tak hlásal věřte v sebe, ve své schopnosti, ve své znalosti … ale tohle hlásat je nebezpečné i dnes:-).
      Jak říkám, bylo by to na dýl, ale dovedu si představit, jakou hrůzu vyvolával u tehdejších elit. Poslední co vládce che, je totiž mít logicky uvažující a ve své schopnosti věřící poddané …

      1. Tohle byste měl mít všechno vyřešený, než začnete vymýšlet stínové parlamenty.

       Poslanci v EU jsou na tom se znalostma podobně jako vy a řeší věci podobně.

       Nic neznají do hloubky, najdou si skupinku sobě podobných a s těma pak organizujou záchranu planety před CO2, zahnutí okurek a dovoz negrů.

       Běžte napřed něco DĚLAT.

       Jedno, jestli si něco doopravdy nastudujete, povedete korporát, budete starostovat městu, budete Otec Tereza atd.

       Ze všeho nejvíc teď připomínáte Soukupa, který rok vedl debaty se Zemanem, každý den se natřásal před lidma, co nemají nic lepší ho na práci, než dělat publikum v TV, až si začal myslet, že by měl na to dělat presidenta a nenapadlo ho nic lepšího, než to veřejně říct v televizi.

       Trochu realismu.

     2. Já nazývám hňupy ty, kteří cpou bližním svoji víru.
      Tolerantní věřící, anebo ateista mi nevadí.
      Pod pojmem agnostik si představuji člověka, který ví, že neví.

      1. Ale ateisté také vědí, že nevědí.

       Jen to vědí víc do hloubky. Poslechněte si někdy, co přesně říká Dawkins.

     3. Mozna skutecny smysl a vyznam terminu Agnosticismu, je nemoznost dokazat , jestli Buh existuje ..
      A zaroven ,nebo, jestli neexistuje.
      Verici potom se snazi dokazat, ze Buh existuje tim,ze veri ,se modli a chodi do kostela aby dokazal tak ,ze nedokaze nic..A neveri ,ze Buh neexistuje.
      Atheist zase nedela nic z toho nahore ,neveri ,ze Buh existuje a rovnez bez jedineho dukazu.
      Miliony prchaji do EU, protoze miluji a veri , jak my zijeme a co jsme si vytvorili a poridili pres miliony silenych problemu ,tragedii a nestesti..
      Vatikan ,hlavni stan viry katolicke ,nikdy nestal stranou. Profitoval.
      Od jidla /precpavaji se /,pres auta , odevy telefony, civilizaci na nejvyssi urovn.,zdravotnictvi ,atd.
      Verici v tu bajecnou civilizaci , neveri ani trochu ale ,ze my si zaslouzime existovat. Chteji to, za kazdou cenu, bez nas.
      Neveri ti verici ,ze to s nami skonci.
      Tesi se a veri na civilizaci, pouze bez nas..
      Kazdodenni vysledky a vyroky soudnich jednani ukazuji ,ze kazdy z tech vericich a nevericich zaroven je hlavne dusevne pomateny.
      Kazdy z vyse uvedenych se vyhyba /mimo zlocinu a zameru k nasili, to sveruji tem vericim nejradeji/,predevsim necemu praktickemu, treba kazdodenni praci a usili pro lepsi svet, pro sebe a ty kolem.
      Na to neveri zadnej z nich..
      Jeden by usoudil, ze ty /ideologicke /,viry nejsou k nicemu.
      Ze jenom nekomu !!! jsou k necemu , coz vede spolehlive k nestesti..
      Vyvoj komunismu v narodech ,pak zaznamenal velkou neduveru k ideologicke vire, vedeckeho marx-leninismu.
      Ale vsichni Zaroven kriceli, jak veri, aby ty neviry v sobe zamaskovaly…
      Slovo Zaroven je magicky vyraz dneska..Nechce odejit..

      1. Nevěří, že bůh existuje bez jediného důkazu…
       —-
       Chlapče, chlapče, případně slečno, kdybyste tak třeba četl/a nějaké debaty, co vedou měl/a ponětí, o čem vůbec mluvíte.

       S věřícíma se to totiž má tak, že mají nějaké jednoduchoučké předtavy a s trochou znalostí snadno víte, že zrovna ta jejich představa boha je mimo. Máte na to důkazy. – Problém je, že pak pride další Neználek s další představou pánbíčka a můžete vyvracet nanovo. Což ještě není problém, ale probém to začíná být po 1000 či 10000, protože na vyvracení všeho prostě není čas.

       Vymyslet si nějakýho pánbíčka je strašně jednoduché, protože fantasie vám meze neklade. Vyvracet to vše ale vyžaduje hodně vzdělání protože vše ještě není prozkoumáno. Protože je to pořád dokola, tak je jasný, že věřící jsou všichni na jedno bordo, fungujou všichni stejně a ten další bude zas jen hlásat variantu předchozího.

       Jenže vědecký přístup je vědecký přístup, vše se musí prozkoumat a potvrdit či vyvrátit, takže dokud to není vyvráceno tak je to otevřené. Proto ateisté musí tvrdit, že je tu jakási malá šance, že bůh přeci jenom je. Jen je to ve skutečnosti pravděpodobnost s velkým počtem nul mezi desetinou čárkou a jedničkou.

       Formálně to není nula, ale prakticky to nula je.

       Tohle není zas takovej problém najít na internetu.

       1. to val

        velmi hezké shrnutí, souhlas

        „nelze vyvrátit/dokázat něco co neexistuje“… to je můj základní přístup k tématu, takže to neřeším

        můj hyperextrahovaný názor: život je přírodně daná vlastnost hmoty a energie (jasně že ne zcela zatím poznané do detailu, kvantová fyzika atd.), schopnost samoorganizace na vyšší celky od atomů a molekul, v počátcích na fyzikálních a statistických principech rozvržení vesmírné hmoty při vzniku hvězdných a planetárních systémů, pokračující v samoorganizaci na chemických základech

        bytosti typu lidí jsou už vysoce organizovaná hmota a energie, nás už mohla vytvořit, nebo odstartovat naši evoluci dříve vzniklá mimozemská civilizace vědomě/záměrně, nebo jsme mohli vzniknout z jejich pozůstatků nebo náhodné činnosti… nebo samozřejmě jsme vznikli bez zásahu zvenčí domácí samovolnou přírodní evolucí zemskou

        každá taková planetární civilizace ve vesmíru pokud sama nezničí svůj vývoj, nebo není zničena např. kolapsem své hvězdy… podle mě může dosáhnout takových technických schopností, že od určitého vývojového okamžiku má smysl použít termín „bohové“, nebo „bůh“, pokud zbylo z dané civilizace málo jedinců, v extrému jeden, který má k dispozici všechny dosažené technické schopnosti, včetně reálné praktické nesmrtelnosti svého vědomí, podpporované habitačním ekosystémem podůrných AI technologií

        umíme si jistě představit, že před 10 tisíci lety by každý považoval za boha každého joudu z dnešní doby z ulice, s vysílačkou, mobilem, vrtulníkem, samopalem… snickers tyčinkou a plechovkou s kondenzovaným mlíkem

        směšný na tom je, že každý takový snwšní člověk a z něho za pár set let „bůh“… je vlastně přírodní (člověkem nesestrojený a nenaprogramovaný) biorobot, který vůbec nerozumí principům fungování svého mozku, myslí si, že přemýšlí a že „vlastní“ svou „svobodnou“ vůli, „svobodné“ rozhodování… přitom ta vůle a rozhodování je výsledek docela primitivních statistických „bootovacích“ „pingů“ reagujících na stavy veličin z okolí filtrovaných přes „hradla“ individuálně náhodně vzniklých parametrů „rozbočovacích“ modulů v neuronech, axonech atd… hlavní princip vnitřního řízení jsou emoce, bolest, slast a o tomhle už nevíme skoro nic jak to funguje… no nic, to je na dýl

    2. Vzhledem k tomu, že pořádně ni nevíme, co je to „realita“, co je to „existence“ a už vůbec ne, co je to „Boží existence“, je těžké to dokázat tak, abyste Vy a Vám podobní tento důkaz vůbec zaregistrovali a uznali. Není to urážka ani výčitka, prostě fakt.

     1. Jak nase civilizace, veda ,technickej vyvoj ,nabozenstvi, informace medialnich verbalismu nas osvetlily , vyvoj dospel ,aby presel ten neviditelny bod mezi vyvojem nekam a cestou rovnou do zkazy ,dokaze to bez povsimnuti.
      A jak se vznasi svobodna mysl lehce ,zbavena zateze reality .
      A jak snadno nas vyse uvedene predbiha a zavadi do paralysy chaosu..
      Duel, kdy iracionalni zalezitosti v nas zvitezily a nas ovladly , periodicky ,spiralou vyvoje odedavna../Kazdej chvilku taha pilku/. Se rika.
      Zonglovanim s pojmy ,terminy , nekdy racionalnimi.
      Predtim ,treba legendy o /demokratickym taky/,Babylonu..
      Provinilec s rozumem ,zase beha ulickou, kde na obou stranach stoji mlatici s klacky..
      V praxi se iracionalni fanatik jedine prave viry/kazda je prava/, hledal a vyskytl ze znamych pricin na Str. Vychode, az se nasel uplne vsude ,za kazdym rohem ,v kazde byrokracii, vlade, vede, v pocasi, atd.
      Zkratka tam, kde nekdo ,expert ,chce.. Zminene..
      Emoce, bolest a slast vo kterych nevime ted, kdyz vo tech neco vedel, jistej Pavlov..
      Mozna uz taky zakazanej a zatracenej
      ./Nevi se prej taky jeste, jak fungujou a je to na dyl/..
      Holt ta pamet , nebo ta inflace vzdelani ,jedno pres druhe a druhe pres…
      Principy zaklady kazde viry uz je taky vyresenej..
      Napsal jsem,ze jsou nekomu k necemu. /Prospech, majetky,zlato ,moc narcisu /ktery vzdy vyplavou napovrch jako spina v drezu po umyti nadobi/a ta absolutni se okamzite zacne sebevrazdit a ihned/.
      To taky nemuze kazdej, musi bejt narcis, nebo neco takovyho. A s poradnou energii a jednoduchou motivaci../Napr. chci vsecko a nemam nikdy dost/.
      Protoze zacne pouzivat v zvysene mire ideologicky motivovany nasili /psychicky a fyzicky/ na vsechny strany a ignoruje neviditelnou zkusenost bumerangu.
      Nebo je to proste zase dalsi nepsanej zakon sveta.
      A vyvracet je, ty viry se nemusi, kazdej ziva , jen kdyz se metamorfozujou do zkazonosne ideologie.., k tomu se vysoka veda ani nemusi snizovat. Jednoduse odporuji zdravemu rozumu kazdyho..
      Skoro vzdycky se zjisti vo co de, az kdyz je moc pozde..
      Ideologie vi co je a musi od zacatku jako novorozenec strasne hystericky jecet ,na vsechny strany , aby zaplnila vnitrni prazdnotu davu a stad , pohodlnych otroku..
      Otrok a vetsinovej nade vse miluje pohodli. Bydli a dalsi otrok mu slouzi, vychrape se a potom jde do prace ,kde se mu rekne co ma delat , nebo to vi ,potom dostane nazrat ,zira na televizi miluje jistotu , ze je clenem neprogresivnejsi tridy na svete atd. Za nic na svete by nemenil a miluje sve pohodlne a zajistene otroctvi a siri a vnucuje sve nazory vsude kazdemu..
      A potom je zacala pozirat.
      A dokonce jiz neni udajne se dovidame mozne vyvratit/dokazat , co neexistuje..? Zajisty.
      Why bother. Proc se obtezovat? Kdyz ale civilizace ideologickych odpadku ovladla verejny i dusevni prostor. Skonci se prispevek tim ,ze se nic nevi mozna az potom..
      Chlapec a nebo slecna nejsou zahrnuti v te nevericnosti. Jen jsem se pokusil napsat /co jineho mi zbejva/,obecnou definici atheisty ,vseobecne uznavanou. Na ktere pak je mozne stavet /i jinym/,kdyz poskytne /ta definice/ nejakou solidni zakladnu.
      Vznik a trvani nejake viry uz byl pozoruhodne studovan na pripadu
      CARGU CULTU.
      Nejlepsi je opravdu se dobre vypovidat,ulevit si a dobre se spi ..
      A na stinovej parlament je nejlepsi lek , svetlo.

 23. Připadá mi, že aktivní jsou nejvíce mladodůchodci – lidé, kteří prožili mládí ještě v socialismu, jsou zvyklí na centralizované vedení a řád alespoň 10letou praxí v socialistickém podniku, a někdo je něco naučil (převzali zkušenosti předchozích generací). Aktivní by měli být 30-40níci, ti mají malé děti a jde jim o kejhák. Bo když nejde o kejhák, jde o … Mám pocit, že střední generace je ztracená a mladá generace neví, která bije, bo se právě dívá do mobilu.

  1. Mladá generace čumí do mobilu a když není WiFi připojení, tak mají zhroucený svět. Kdybych měl kouzelný proutek, tak bych sestavil stínový parlament právě převážně z lidí mající reálnou zkušenost ze socialismu a ty nejmladší pak angažoval v aktivní politice.
   Sám mám 60 let, na aktivní politiku je pozdě, ale napovídat někomu mladšímu … proč ne.

   1. Sny komunismu se tak snoubi a navazuji na nynejsi telefony.
    Oboji se nazyva zprostredkovana realita. Podminenych reflexu ?
    Komunismus se dlouho pitvoril jako vyhradne materialni skutecnost.
    Ukazal se ale , jako dalsi vyplod chorych mozku a potom jsme museli vzit, co zrovna bylo kolem..To muzeme nazvat jako diktatura a tyranie reality.
    Ze to neni to nejlepsi, vi kazdej ,ale kde je neco aspon trochu normalniho ,co se nam jeste nikdy nezjevilo..

   2. Na aktivní politiku v 60 pozdě není. Na politiku mají být zkušenosti a ty mladí nemohou mít.

    Reálná zkušenost ze socialismu znamená současně absenci zkušeností z tržní ekonomiky. Proto devadesátky dopadly jak dopadly – nikdo neměl ponětí o co jde a jednooký Klaus se šedým zákalem byl králem mezi totálně slepými.

    Politik si má vyslechnout názory jedněch i druhých, má si vyslechnout názory specialistů, to ano, ale nemůže si VŮBEC DOVOLIT mít někoho, kdo by mu NAPOVÍDAL.

    Tím by se okamžitě odepsal jako někdo, kdo nemá schopnost si udělat svůj vlastní názor a zařadil by se tak někam vedle Čaputové, která z vlastní hlavy dokáže tak akorát vyběr kostýmku a účesu.

    Představujete si to jak Hurvínek válku.

    Doufám, že mi nebudete dokazovat, že máte přeci jen pravdu, protože tak se v politice hlasy a stoupenci nezískávají. Získavají se tak, že lidem říkáte to, co si už stejně myslí. Jestli jste to nevěděl, tak nejste ani na začátku a pitakávají vám jen vám podobní. Kolik jich je na procenta a co ten zbytek.

    1. Vale, Vy mě fascinujete (v dobrém) tím, jak urputně dokazujete, že to nejde. Výsledkem je, že Vaše komenty budu číst extra pozorně, protože jste něco jako průchod těžkým až extrémním testem – což věci pomáhá.
     Na aktivní politiku v 60 není pozdě, pokud s ní nezačínáte. Opravuje tedy – na vstup do aktivní politiky v 60 ve většině případů je holt pozdě.
     Vaši poznámku o socialismu beru jako souhlas, že dnes TI, kteří mají reálné zkušenosti z obou režimů mají výhodu.
     Co se týče napovídání – nechtěl jsem použít výraz „poradce“ neb si myslím, že toto označení je u normálních lidí zprofanované, v podstatě to je nadávka. Ano, politik musí být lídr s vlastní vizí, které lidi zaujme, ale troufám si říct, že bez spolupracujícího kolektivu kolem něj to nedopadne dobře.

     1. Ono to jde, ale ne takhle.

      Jo, znáte český socialimus, znáte český postsocialismus, ale měl byste ještě mít zkušenost z víceméně normální společnosti. Nic takového jako vědět k čemu vlastně jdete.

     2. to val a DD

      oba 1+… chlapi vidím, že vaše diskuse se pozitivně tříbí

      jako mám ještě jeden návrh… rozčlenit diskuse na stálé/nekonečné small talk, kde si budeme jen tak pindat, protože lidi s kterýma chceme být v kontaktu a rozumíme si jsou fyzicky daleko… a v domácí knajpě nikdo nechápe o čem go

      a pak separátně další „odborný“ stálý diskuse, kde bude věcí cti diskutovat profesionálně… jako v práci… jak chcete jinak dělat politiku než s nasazením, soustředěním, „profesionálně“

      vždyť takovej luxus jako dnes nikdy nebyl… byly schůze, aktivy, hezky osobně, stihnout nákup, poštu… míň práce než sedět na netu doma nebo v šalině na mobilu už se nedá chtít

   1. Že jo.

    Kde se asi tak berou nízké platy, proč se o tom nemluví, co s platama udělají připrchlíci z Ukrajiny a připrchlíci všeobecně a kdo na připrchlících vidělá a kdo bude tratit.

    Čistě teoreticky, protože hloupost našich a západních politiků ve vztahu k Rusku, vyrobí problémy daleko horší než nízké platy.

 24. Základna NATO v České republice

  Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) chce na své blízké návštěvě ve Spojených státech otevřít otázku americké vojenské základny na území České republiky. Řekla to na kongresu ODS v rozhovoru pro Deník N s tím, že by to vzhledem k současné situaci nemuselo být tak složité jednání. Pro výstavbu takové základny se na kongresu vyslovil i její někdejší předchůdce v úřadu a současný europoslanec ODS Alexandr Vondra, možnost nevyloučil ani premiér Petr Fiala.
  Černochová uvedla, že o případné základně se chce bavit v dohledné době.

  „…v celé Severoatlantické alianci probíhá hluboká, upřímná a vážná debata o tom, jak posílit obranyschopnost Severoatlantické aliance a jak hlavně posílit její východní křídlo tak, aby země, které ten východ aliance tvoří, a k nim patří Česká republika, aby byly bezpečné,“ prohlásil Fiala.

  https://www.aktualnikonflikty.cz/viewtopic.php?f=8&p=256917&sid=8cc4978324749add35bc3ee15194e761#p256917

  https://echo24.cz/a/SUTCn/cernochova-chce-v-usa-jednat-o-americke-zakladne-v-cesku

   1. Omyl, akceptují. Ale neměl byste je směřovat ke svým oponentům v diskusi, k těm byste měl promlouvat vlídně.
    Nebo se snad domníváte, že s námi přijde diskutovat Černochová? Fiala?

 25. Za me:
  – chybi nam vizionar s vizi, bez vize, bez budoucnosti je stinovy parlament „psani do supliku“
  (Okamura je pouha „zaba na prameni“, ktery procesy spis brzdi nez rozviji)
  – chybi tady revolucni nalady
  (to se diky ekonomicke situaci muze rychle zmenit, ale dokud maji lide co ztratit, tak se angazovat nebudou)

  1. Hmm, podívejte … máte pravdu, ale já si myslím, že doba zraje a štěstí přeje připraveným. Je lepší začít s nedokonalou verzí než čekat na vypilovanou finální verzí, která bývá většinou na Svatého Dyndy… Kromě toho to může vykrystalizovat do úplně něčeho jiného a s vynikajícím lídrem.
   Pokud by se teď pomaloučku začalo, tak snad do půl roku by mohlo být něco hmatatelného – a to už by nálada ve společnosti mohla být velmi jiná než dnes.
   Ale opravdu nejdůležitější je chybějící vize – tohle by mě být první úkol ke zpracování – osobně bych to viděl něco jako model AK Slušovice nebo Jugoslávie.
   Ten problém totiž je – nezadusit iniciativu malých a nepřipustit převzetí státu silnými. Možnosti jak tohle ohlídat jsou, ale musí se chtít a musí být podpora zdola – tedy dole musí vědět za čím vlastně všichni chceme jít.
   Můj názor – někde se začít musí a dodávám, že kdo chce hledá způsob, kdo ne, hledá výmluvy :-), což neplatí na Vás, protože oponentura není výmluva.

   1. Muj nazor:
    ziskat na svou stranu media a skolstvi, to je podle me zaklad, na kterem se bude dat v budoucnu stavet.
    Ale to je zalezitost pro minimalne jednu generaci …. 🙁

     1. Hmm, shlédněte Ľuptáka – v jednom videu má celkem slušný návod, jak např. využít stávajících bankovních zákonů ve prospěch lidí.
      Nic není nemožné – ty hlavní média a banky Vás nenavštěvují každý den s revolverem a neříkají, že musíte to a musíte ono, jinak Vás zastřelíme … Tak to není. Na FB, YT a další všichni vlezli dobrovolně :-).
      Jaký profit budou mít zahraniční banky ze situace, kdy obec zřídí městskou banku a výnos tím pádem nebude odplouvat do zahraničí, ale zůstane v dané obci..? Ty největší banky tady mohou mít ty nejvymazlenější bankovní domy a internetové bankovnictví … a bude jim to k ničemu, když tam lidi nepůjdou.
      Mám koně a tak vím, že jsem schopen je násilím přivést k napáječce, ale už nejsem schopen je ani silou donutit napít se. Tohle musí být naše cesta.

      1. Svatá prostoto. Vy si vážně myslíte že ty zahraniční banky připustí, aby si obce zřizovaly jejich konkurenci?? Proč myslíte, že se vede tahle válka?? Banky jsou ochotny korumpovat, vydírat i vraždit, pokud by je něco ohrožovalo.
       Já v zásadě obdivuju, o co se snažíte, ale nezlobte se – jste stále tak naivní, jako jste zřejměbyl v mládí …

       1. Nejsem naivní, s bankovnictvím jsem měl dokonce něco úzce společného. A nedělám si iluze, že by nebyla snaha zasáhnout, pokud by to přerostlo nějakou mez – z jejich pohledu.
        Ale ujišťuji Vás, že tyto síly nejsou všemocné, jsou mocné, ale nikoliv všemocné. Důkazem je existence Putina a třeba Orbána. Tam termín pro zásah prostě prokaučovali.
        Z principu jejich řízení (možností) nejsou schopni sledovat každého, kdo začíná tvořit sněhovou kuličku … a pokud se na malou sněhovou kuličku začnou nabalovat další, tak vzniká efekt sněhové koule, který nejde zastavit. Mohou to zastavit, ale v případě Putina nebo Orbána to jednak prošvihli a jednak nedokázali.
        Takže nevidím důvod, proč by se něco znova nemohlo povést, když reálné příklady tady jsou..

        1. V posledních pár stoletích je tolik případů zásahu těchto ocných sil, které zničily každý sebemenší pokus o změnu, že Vašemu ujišťování bohužel nemohu věřit. Putin a Orbán podle mne jen těží z rozporů mezi těmito silami tím, že se přidali na jednu jejich stranu (i Putin a Orbán podporují značnou část principů globalizace), což rozhodněnení cesta k vyřešení kořene problémů.

         A obecně se mi zdá, že Vaše snaha o diskuzi je něco jako snaha Kusejra ze známé Vyskočilovy povídky. Diskutuje se a diskutuje se až do vyčerpání energie.

         1. Přesně.

          Tak diskutovali a diskutovali v Dumě po Únorové revoluci, až jim tam jednou zhasl opilý námořník, protože měl tolik praktických životních zkušeností, že poznal, že jalové žvanění nikam nevede a jestli ty žvanily ani nenapadlo si tam dát v dané situaci fungující ochranku, tak jejich čas vypršel.

          Tak skončila činnost Dumy.

       1. Ano, existovaly. Důvodem pro jejich likvidaci bylo to, že reálně „vyfoukli“ drobnou klientelu velkým bankám, které v té době byly výhradně zaměřeny na velké podniky a velké úvěry, které se ovšem jaksi z politických důvodů nesplácely.
        Možná dokonce bude k dohledání zápis z jednání jedné komise, která měla připravit připomínky k paragrafovanému návrhu zákona regulujícím jejich činnost. A pokud zápis existuje, tak by tam měla být věta: … ale my nic připraveno nemáme, protože se přece rozhodlo, že kampeličky tady nebudou…“ S otevřenou pusou na to hleděli i pánové z ČNB. Totální okamžité a exemplární likvidaci pak zabránilo, že se v kampeličkách angažovali i někteří ústavní soudci – na straně klientů.
        Pro likvidaci pak byl využit fakt, že většina „majitelů“ kampeliček se chovala jako každé jiné vedení banky – „hlavně pod sebe“.
        Ty, které to měly v pořádku pak byly zlikvidovány jinak a později.
        Nicméně – blbě by se i dnes likvidovala kampelička, která by byla obecní …

    1. Školství – to je 30 let. Ne nadarmo jsou na scéně Piráti se svými názory. Tohle je přímý důsledek cílených změn ve školství po r. 1989. Dnes dodávám, že úmyslný důsledek.
     Jen taková perlička – ve školství jedna reforma střídá druhou jedna změna vytlačuje druhou. A vite co je zajímavé? Nikdo nic nevyhodnocuje, proto školství upadá. V žádném případě o není tak, že se něco zavede, vyhodnotí se výsledky a přínos a podle toho se buď vezme zpátečka nebo provede korekce … nic takového!!
     Média – pomohla by nějaká souhra, např. by aktivní psavci se příležitostně vyjádřili k určitému tématu ~ problému … prostě by publikovali svůj názor na dané téma. Důsledkem by bylo, na alternativě by byla „vlna“ názorů k jednomu tématu. Nápad se stínovým parlamentem tohle elegantně řeší – psavci by publikovali společný výstupů.
     I ten největší mediální vliv začínal tím, že dané médium mělo na začátku 1 čtenáře.

     1. Školství:
      Protože když zavedete změnu ve školství, trvá cca 18 let, než vám její produkt proleze od 1. třídy k VŠ titulu. A to se bavíme o ročníku, kdy se všichni zainteresovaní onu reformu teprve snaží naučit dělat správně. Takže pokud byste měl dát systému na usazení alespoň 5 let, máte tady 23 let na poctivé vyhodnocení funkčnosti některé z reforem školství.

      (Proč asi Sobotka tvrdil, že inkluze zajistí do 2050 či kolik to říkal 90 mld korun přínos? Protože věděl, že to nikdy nikdo už řešit nebude)

      Vzato do důsledku, teprve nyní bychom se měli blížit k poctivému vyhodnocení dopadu RVP/ŠVP (však 2023 dojde k revizi RVP) – ale v procesu už je inkluze a… Gazdík přichází s vlastními myšlenkami.

      Druhý bod problému: Aby fungovalo školství, musí k něčemu směřovat. Vždy se přizpůsobuje požadovanému cíli, jako většina lidských činností. Protože ale všechny reformy začínají základním školstvím, dostává se každá z reforem do rozporu mezi tím, co bychom mohli nazvat cílem reformy, strategií (snem reformátorů) a tím, co bychom mohli nazvat přípravou na další stupeň vzdělávání (kam ona reforma ještě neráčila dorazit). Reforma by přitom měla postupovat odshora – aby škola nižšího stupně měla vždy jasno, co bude požadovat škola stupně vyššího. Ale to nejde, bo, mimo jiné, nezávislost VŠ.

      Třetí bod problému: Školství je takový „bezpečný způsob“ jak se může zviditelnit každý jouda, aniž by v reálně měřitelném čase musel skládat účty. Stačí dost nahlas křičet „Marie Terezie!“, „K čemu mi bude…. (dosaďte si)“, „Je třeba učit vyhledávat a ne memorovat!“ či „Děti je třeba brát jako klienty a partnery“ … atd. Obávám se, že budeme ještě všichni zírat, jak lze naše školství rozesrat! Dosud je to jen takový lehký nácvik.

      1. a zapomněl bych:

       Absolutním nepochopením podstaty ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ je argument „nepřipraví na život/praxi“ a proto by se mělo…

       Přípravu na praxi má v našem systému na starosti školství střední a učňovské. Základní má (více či méně úspěšně) nastavit nějaký univerzální fundament.
       Jistě, někdo v dalším životě nebude potřebovat znát hlavní města států, jiný bičíkovce, někdo zase noty. To je také v pořádku. Určitě ale dostane minimálně šanci se s daným jevem setkat, i kdyby se mu měl třeba nadále věnovat jen jako svému hobby. Ne nutně profesionálně. A něco prostě nepoužije vůbec, ale práce vynaložená na snahu zvládnout, ta se také neztratí. (Budoucí lékař by měl děkovat za memorování dat i za slepé mapy).

       1. Tak ono je třeba začít od píky, jako už začali progresivisté – ovládli školství a začali si „šlechtit“ voliče od „kolébky“. Pak tady vznikají a jsou volena takové strany jako Piráti. Mládež si neumí nic odvodit a hlavně neumí kriticky myslet ani číst mezi řádky. Ale to už jsme promeškali, tady už úřaduje někdo jiný a vesele inkluduje hlupáky mezi ostatní tak aby vznikl „hlupák obecný“ o nic se nezajímající.

        1. „Mládež si neumí nic odvodit a hlavně neumí kriticky myslet ani číst mezi řádky“

         A v tom je právě celý vtip! Ke kritickému myšlení je třeba fundament znalostí (o čtení mezi řádky v době, kdy mají děti problém vůbec číst, natož chápat čtené, raději nemluvě). A proti tomu budování onoho fundamentu právě brojí všichni moderní reformisté – ve jménu „boje za rozvoj kritického myšlení“.

         Znalost je totiž zprostředkovaná zkušenost. Může být mylná, nepřesná… Ale je. Někdy je efektivnější, někdy naopak. Ale je.

         Představte si vždy stále a znova objevovat oheň… Kdy bychom se dostali k superkavitaci?

         1. Abych doplnil – neoponuji vám. Jen se snažím naznačit záludnost dnešního doublethinku a newspeaku. Protože podstatné není co lidé říkají, ale co si pod řečeným vlastně představují.

          Někdy mám totiž podezření, že cílem woke libo demo progresivistů NENÍ naplnit děti svými myšlenkami, ale udělat z nich prázdné nádoby, které bude možné plnit kdykoliv vším, co bude aktuálně třeba (nebudou narážet na „zastaralé“ znalosti). Abychom jim v tom vlastně nepomáhali…
          Kritické myšlení dle Pánka a Kovyho dnes znamená: připojím se na internet (k povolenému kohoutku) a tma mi (povolení lidé) řeknmou, co je pravda.

          1. Tak ode mne s tou superkavitací se jednalo spíše o neomalený vtip… ale máte pravdu, chápu to stejně. Bohužel jsem v nedaleké minulosti zažil i to, když dítě přišlo ze školy s tím, že „zkušenosti jsou k ničemu, protože jsou zastaralé“… doporučil jsem dítěti ať si jde sáhnout na kamna a „aktualizuje“ si potřebnou zkušenost.

          2. to user a anonym

           :-)))

           myslím že to nejsou jen vaše dojmy… vono to tak asi fakt bude

  2. Myslím, že vize jsou jen část problému, a to ten menší. Je třeba především velká vzdělanost, ale ne typu hnus jeden fialovej či pseudoekonom Klaus, a pracovitost (a opět ne typu pilný blbec). První otázku, kterou by si musel dotyčný položit, jako si ji položil třeba Masaryk a lidé kolem, by bylo, na čem chce založit tu jednotící ideu, když národ byl odvržen jakožto nepotřebné smetí a liberalismus se ukázal jako zcela destruktivní základ čehokoliv.

   Chybí prostě ten pevný bod. To, co je jako pevný bod nabízeno – evropské hodnoty, liberalismus, globalizace, multikulturalismus atd. – jsou jen mocenské nástroje globální oligarchie a korporátního fašismu. A to, co bylo odvrženo – náboženství (proto mimochodem udělal Putin onen silný příklon k pravoslaví), vlastenectví, rovnostářství apod. – bylo natolik zhanobeno a zdiskreditováno, že se to nikdo ani nepokusí vytáhnout, aby se na něj okamžitě nevrhnul fanatický dav v čele s novináři a neroztrhal jej na kusy.

   Naše vlastenectví končí u „Kdo neskáče není Čech! Hop! Hop! Hop!“, v boha tu prakticky nikdo nevěří (asi tak deset procent lidí, přičemž nejvíc je katolíků a stačí se podívat směr Polsko…), no a nic jiného jako sjednocující myšlenku fakt nevidím.

   1. Tak se pokusme ten pevný bod definovat a předložit lidu …
    Pjakin a ta parta kolem něho má celkem dost příznivců, resp. souhlasících spoluobčanů – a na začátku jich bylo tuším kolem 10 odhodlaných se pokusit zjistit, jak to vlastně funguje a proč jsou věci tak, jak jsou

    1. „jak to vlastně funguje a proč jsou věci tak, jak jsou“ – klíčová otázka. Ale už tady budeme obtížně nacházet shodu (individuální i společenskou). Četl jste prof. Bártu a jeho hledání příčin kolapsu civilizací? Myslíte (nevím, opravdu se ptám), že prof. Bárta přitaká tomu, co si o tom myslí Alef Nula, když Bárta o tom napsal tisíce stran a Alef Nula jen pět článků? Přitom – Alef Nula je přesvědčen, že trefil desítku, zatímco prof. Bárta taky něco trefil, ale není to terč.

     Dokud nenalezneme shodu na příčinách, nelze smysluplně hledat řešení. Zatím ale – bohužel – zaznamenávám docela rozmanitou snahu o řešení, ale o hledání příčin jsem dosud neslyšel. Jako kdybychom vyrazili ze Štrbského Plesa na Hrebienok a nedbali o to, zda mapa, kterou máme, je skutečně mapou Vysokých Tater.

     Abychom si správně rozuměli: nechci Vás od Vašeho úmyslu zrazovat, jen se snažím obhlédnout ten úkol v jeho velikosti.

     1. Tak příčiny asi všichni tak nějak intuitivně známe, „civilizace“ začíná vyhnívat zevnitř. De facto se již skoro nic nevyrábí, když tak jenom montuje. Přidaná hodnota je v EU už prakticky mizivá. Teď se přešlo do multikulturních hodnot a začíná se už produkovat pouze pop kulturní hnůj. Čekám kdy se v Senátu objeví kůň (oslů už je tam dost).

    2. Pevnyho bodu se dozadoval uz Archimedes../Ten,co z vany nevylez/.
     /To nemam ze skoly, ale z hospody/.
     Kdyz se dostanete do duvernosti s psychologem, psychiatrem nebo psychopatem , ochotne vam prozradi ,ze clovek se muze zmenit nanejvys do 5%,coz je nic.
     Podezreni ,ze by habsburkove prikrocili k nasemu vzdelani pro nase krasne modre oci, muzeme taky vynechat..Ale co se zmenilo vzdelanim a vychovou zaroven?.
     Znicit nasim detem to co maji a co je pro ne nejdulezitejsi .
     Bezva detstvi udela bezva cloveka..Proto utoky psychicke a fyzicke na jejich detstvi pretrvavaji..Ministerstva ,urady ,vlady vydavaji na to obrovske sumy penez a kazdej rezim..Dnes se jeste mimo vychovu zastrasenych neurotiku , vyucuji zmeny telesne..
     Zapadni ,hlavne americke university jsou prikladem donucovani…
     /V dobe Husa napr. ,byla akademicka puda svobodna ,posvatna ,neporusitelna, ani biric a jina moc ,nesmeli tam vstoupit a zadrzet zlocince/..
     Aby masy poslusne rozumely a hlavne prijimaly ideologie „ucitelu“ ,potom Hitler jako Lenin se ucili to nejdulezitejsi ,ovladat masy ..Jak.
     Vest pracujici tridu, uciteli ,kteri se stitili vubec pomyslet zaroven,na vterinu opravdove prace.
     Mezi nami ,von uz nikdo jinej, ani nezbyl . Kam sahnout.
     Slechtici zklamali na cele care , katolici/protestanti samej vrazednej smejd, burzoasie ,kapitalisti a imperialisti, nic lepsiho jen horsi zdokonalene zotrocovani mas..
     Zavedene napr. osvobozenim otroku demokraty po obcanske valce 1860 v Usa.
     Takovej otrok mel pana zajistenyho,otrocil a kdyz nemoh bylo o nej postarano aby dozil. Najednou miliony meli hlad a bidu, nemeli strechu nad hlavou a museli se prat o nejakou praci /s emigrantama napr./,a pracovat za zebrackou mzdu. Kdyz nebyl potreba ,byl starej ,nebo se znelibil ,vykopli otroka na ulici..
     Ale mel zaroven ty lidsky prava a byl osvobozenej..
     Zlepseni udelu nas vsech ,bylo zaplaceno stovkami milionu obeti, silenym utrpenim ,ve valkach,revolucich a protestech , kdy „ucitele“ museli poskytnout /vzhledem k genocidam mas/ ,nejake ulevy…Technicke vzdelani ,vedecke a vynalezy slouzi jako vedlejsi produkt zbrojeni vetsinou a nebo zaroven jako potreba modernich zbrani..
     Tady zacinaji ty zaroven …
     Dneska ucitele mas doporucuji ideologii,ze lidi nejsou potreba. Samozrejme ,tema, co maj vzdelani, az nad hlavu..A my taky…

   2. Existuje názor, že pravoslaví a armáda jsou jediné dvě instituce, které propojují současné Rusko s jeho historií, že jsou nositeli morální paměti národa.
    Myslím, že stojí o tom popřemýšlet.
    Rusové stále věří, že tam v budoucnosti je čekají lepší zítřky, a proto jsou ochotni leccos vydržet.
    Když Matka Vlast zavolá, tak se Rusové spojí a jdou do války na smrt.

 26. Česká republika patří k těm zemím,které prosazují nejpřísnější sankce,zubí se teď z TV Fiala. Chceme být nejsilnější opora severoatlantské aliance a podporujeme,aby východní křídlo bylo maximálně posíleno, hřímá dál.

  1. To je ale přeci pro nás typické!!!
   I za bolšána jsme byli kremlovatější, než v Kremlu.
   A dneska jsme bruselovatější, než v Bruseli.
   Je to naše špecifikum.
   😉

   1. Parochialismus se to nazyva..Nebo treba tunelove videni..
    Nabizi se navic ,ze jine narody se chovaji daleko vice uslechtile nez my, hlavne ty ktere nas do nestesti dostanou, casto a rychle..

 27. Co je a bude kvůli Rusku dražší bude zítra řešit Moravec ve svém nedělním pořadu,zubí se v TV z obrazovky. To je neskutečné.lidi jsou blbí,ale že až tak?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *