29 listopadu, 2023

Rajchl …

Už to tady někdo v komentářích psal – že má „tam někde vzadu v hlavě“ zasunuty a uskladněny všechny vzpomínky a informace, se kterými se v životě setkal, na které v životě narazil a které si nastudoval nebo jen prostě přečetl. Leží tam zdánlivě neuspořádaně jako nějaké magnetky do doby, než přijde nějaký impuls. Ten impuls pak způsobí, že se tyto střípky jako nějaké opravdové magnetky začnou seřazovat sever-jih a spojovat až vykreslí nějakou větší mozaiku. Lidově se tomu říká: „došlo mi to“, „poskládalo se mi to“ atd.

Mám to podobně a tentokrát se ty mé střípky informací týkaly Lenina, Hitlera, r.1989, Šlachty a Rajchla. Hezký miš-maš, že jo? Než se dostanu k tomu, co mají společného, tak musí předcházet pár úvodních vět.

Člověk sbírá informace a zkušenosti celý život. Je proto logické, že čím je starší, tím těch „střípků“ k seřazení mívá více. Problém nastává, jak pak vše stručně, logicky a srozumitelně předložit k diskuzi k prověření, zda sdělené logické myšlení a závěry obstojí v testu. Většinou je nutný nějaký širší úvod a jen doufám, že ten můj čtenáře neodradí od dalšího čtení.

Jako metodickou pomůcku použiji, mnoha lidem známý, film „Šakal“, promítaný i pod názvem „Den Šakala“ , který byl natočen na motivy mého oblíbeného autora F. Forsytha. Film je o přípravě atentátu na prezidenta Francie Charlese de Gaulle, resp. objednání nájemného vraha vedením OAS, jeho pronásledováním, odhalením a nakonec i zastřelením těsně před provedením atentátu. Na scénáři obdivuji logiku – na začátku bylo totiž vágní podezření britské tajné služby na jistého Charlese Caltropha a někdo se mj. pozastavil nad faktem, že jméno CHArles CALtrop by mohlo být základem pro přezdívku CHA-CAL, tedy Šakal. Provedli tedy u něj rutinní domovní prohlídku a závěr byl, že nic podezřelého nenašli, vyslechnou ho nemohli, protože dle sousedů odjel do zahraničí. Nicméně vyšetřovateli neunikl rozpor – jak může být v zahraničí, když při prohlídce byl objeven pas. A rázem se z vágního podezřelého stal sprostý podezřelý a rozjelo se vyšetřování. Film končí tím, že Šakal je v Paříži zastřelen přímo komisařem Lebelem a policisté v Londýně provádějí důkladnou domovní prohlídku v bytě Charlese Caltropha a … a najednou se ve dveřích objevuje skutečný Charles Caltrop vracející se z dovolené. Podstatné pro následující úvahy – i na základě nesprávné počáteční hypotézy lze dojít ke správným výsledkům, čímž původní hypotézu klidně vyvrátíme.

Další úvod se týká něčeho, co jsem již několikrát uvedl – za opakování se omlouvám. Každý asi chápe, že když má být pohromadě vícero lidí, nastupuje nějaká forma řízení. Rodinu řídí jeden rodič nebo oba a rozhodují, jak nejlépe ovlivnit budoucnost svoji a svých dětí. Malá obec má obecní zastupitelstvo, které by mělo mít stejný cíl – ovlivnit, resp. řídit obec směrem k nejlepší společné budoucnosti. Město má za stejným účelem městkou radu, kraje mají krajské rady, stát má parlament, vícero států sdružených ve federaci mají pro řízení federální struktury, soustátí EU má pro řízení bruselské struktury … až sem asi opravdu každému jasné, srozumitelné a pochopitelné. A já bych měl otázku: Je nějaký důvod se domnívat, že to tímto končí? … že dál není nic? Je nějaký důvod se domnívat, že nemůže existovat nějaká entita, která má snahu řídit celou planetu Zemi? Logika a nepřímé důkazy ukazují, že tomu tak nejspíše bude, že existuje entita, která ovlivňuje chod světových událostí nebo alespoň má snahu chod věcí budoucích celoplanetárně ovlivnit. Pokud přijmeme tento hypotetický předpoklad, pak mnoho dnes nesmyslných jednání a počinů začne najednou dávat smysl. Ale zachovejme se jako ve filmu Šakal – vyjděme jen z hypotetické teze, je docela možné, že na konci, stejně jak ve filmu, zjistíme, že jsme se mýlili. I pokud by to byla chybná teze, pak to ale v žádném případě (stejně jako ve filmu) neznamená, že stejně chybná je celá další logika a závěry z logických kroků a zjištění. Ono totiž nezávisle na úvodní hypotetické tezi, že existuje entita se snahou řídit zemi, jsou pro řízení v podstatě dva způsoby – přímé řízení (např. rozkazy v armádě, úkolování podřízeného v práci atd.) a nepřímé řízení – typicky např. vyvolání módní vlny nebo slevové akce v obchodech. Dotyčným nic nenutíte, nic jim nepřikazujete, jen je nepřímo navádíte, aby něco udělali. Obojí má své výhody a nevýhody – přímé řízení je rychlejší a „akčnější“, nepřímé se pak vyznačuje dlouhou setrvačností jak při náběhu, ale hlavně v doběhu. Tohle je velmi podstatné a vysvětlím na ukázce. Pjakin, který entitu se snahou řídit Zemi označuje jako Globální Prediktor (GP) měl svého času dotaz od diváka, zda je možné GP porazit. Usmál se a s klidem odvětil, že v žádném případě. A ukážeme si to na příkladu z našeho života proč to řekl. Entita, která má zájem a snahu řídit celu planetu Zemi má z principu věci k dispozici jen prostředky a možnosti nepřímého řízení, které mívají dlouhý nástup ale i dlouhý doběh. Změna kurzu je problematická a projeví se až v delším čase. Je to stejné, jako když rozjíždíte plně naložený kamión nebo plně naložený nákladní vlak. Trvá to dlouho než je dostanete do cestovní rychlosti a v žádném případě pak nejste schopnu udělat prudkou zatáčku (radikální změnu kurzu) nebo ihned zastavit, otočit lokomotivu a vyrazit okamžitě novým směrem. Je tam prostě setrvačnost a ta setrvačnost u nepřímého řízení je zcela nezávislá na tom, zda hypotéza s entitou řídící planetu Zemi je správná či nikoliv. Jediné co můžete udělat je dopředu položit výhybku a pak do toho rozjetého kamiónu nebo vlaku z boku „drcnout“ a tím ho vychýlit směrem, kterým chcete aby se dál ubíral … a pak znovu a znovu .. až se pojede Vámi žádaným směrem. Tohle se podařilo Bolševikům v Rusku, ale o tom dále. Slíbil jsem praktickou ukázku ze života – přijměme tezi, že v zájmu světovládců není mít vzdělané obyvatelstvo, ale hlupáky, kteří se pak lépe ovládají. Protože mají (světovládci) znalosti jak na to, čas a neomezené peníze, tak vědí, že tohle je záležitost minimálně jedné generace (tedy 30 let) a musí začít destrukci školství. A řekněme, že za 15 let to někomu v tom školství dojde, udělá v ČR revoluci a vyžene všechny neziskovky a další užitečné idioty ze školství a tím začne náprava. Každému je jasné, že změna nenastane hned, ale až za další generaci, kdy budou ze škol do života a řídících funkcí nastupovat ti, kteří se začali vzdělávat po opětovném uvedení školství do normálního stavu. A protože mám něco společného se školstvím, tak Vám mohu důvěrně sdělit, že destrukce školství zatím probíhá nerušeně a naopak s nadšením plynule dál. A opět – je úplně jedno, zda výchozí teze je správná či nikoliv. Destrukce školství u nás probíhá a náprava bude zdlouhavá. Tečka. Tohle je objektivní fakt a je úplně jedno, jestli za tím byl úmysl nějakých světovládců nebo ne. Podstatné pro další je – a/ nepřímé řízení nelze zastavit okamžitě, lze ho jen ovlivňovat, no a b/ mechanismy a nástroje pro nepřímé řízení jsou v podstatě stále stejné, lišit se mohou jen v načasování a posloupnosti kroků.

Teď se můžeme dostat k meritu moji úvahy – co mají společného Lenin, Hitler, studentská revoluce 1989, Šlachta a Rajchl společného, přesněji, které průvodní události jsou stejné, což by signalizovalo stejné praktiky nepřímého řízení a tedy i stejný řídící štáb. Klasik volá: Tuček, Šlajs – stejné chyby, stejné známky.

Další mé úvahy nikomu nevnucuji, jen je předkládám k otestování v diskuzi.

Takže Lenin – už i v mainstreamu se můžete dočíst, jak se ten kulihrach dostal do Ruska. Ve stručnosti je to tak, že ho německá tajná služba vyfutrovala penězi, zapečetila do vlaku a vypustila směr Rusko. Klíčové je – německá tajná služba žádné své peníze neměla. Buďto někdo mocný udělal změnu v přiděleném vládním rozpočtu nebo (a to bude pravděpodobnější) někdo z okruhu vládců světa usoudil, že bez peněz do Ruska nelez a dal pokyn, aby finance Leninovi poskytli z některého z jejich bezedných zdrojů. Druhou podstatnou věcí je, že existoval rozpor mezi tím, čemu měli obyčejní lidé uvěřit a skutečnými cíli. Lenin měl provést revoluci aby došlo k rozdrobení Ruska na menší entity, aby se pak dalo území snadněji ovládnout. Přesně podle hesle „rozděl a panuj“. Lidem se pak věšeli bulíky na nos, že to je revoluce pro jejich dobro a zářnou budoucnost bez tehdejších ukrutných, nedemokratických a despotických vládců. Z dnešního pohledu je jasné, že Bolševici do toho hodili úspěšně vidle, využili energie, kterou Němci do toho vložili a v podstatě řízení převzali a začali si budovat vlastní zemi podle svého. Prostě do toho trošku „drcli z boku“ aby využili kinetické energie, ale přitom ji nasměrovali sobě žádaným směrem. Zuřivost vládců planety se plně prokázala během II. svět. války, kdy genocida všeho ruského byla nevídaná.

Pak tady máme Hitlera – ten malíř s výložkami desátníka byl úplně švorc. V podstatě řešil, kde a hlavně za co se nají. A najednou, světe div se, peněz jak šlupek, podpora a dveře otevřené všude možně. Ta správná otázka je stejná jako u Lenina – kdo poskytl peníze, kdo uvolnil a organizoval financování. I v jeho případě je stejná druhá podstatná část nepřímého řízení – tedy cíle, jak se prezentoval Němcům a o co šlo ve skutečnosti. Němcům se tlačilo do hlavy, že Hitler jim zajistí ráj na zemi, ve skutečnosti šlo o rozdrobení Ruska, vyrabování ruských zdrojů a získat pod svou nadvládu další podstatný kus planety Země. I tady se projevily zápory nepřímého řízení – Hitler dle všeho uvěřil ve vlastní schopnosti a trošku se jim utrhl z řetězu. Ukážu jen na dvě události, které nepřímo naznačují, že Hitler musel být korigován – u Dunkerque mohl Wehrmacht jednoduše celou ustupující západní armádu Angličanů a Francouzů zlikvidovat nebo minimálně zajmout a bylo po problémech. Místo toho Hitler osobně vydal příkaz, aby se postup zastavil a tím umožnil evakuaci do Anglie. Druhou událostí je, že obsadil a okupoval celou Evropu, ale nějak zabudol na Švýcarsko, přestože to je a byl takový malý zlatý důl uprostřed Evropy. Všechny dookola obsadil a okupoval, jen to Švýcarsko …. asi měli štěstí :-).

Další v řadě máme „Sametovou revoluci studentů“ v r. 1989. Tuhle dobu už nemám zprostředkovaně, protože jsem ji prožíval. A opět – dva společné znaky. Chce se zvolat: „Tuček, Šlajs – stejné nástroje, stejné postupy“ … což není až tak divné, protože v nepřímém řízení jsou k dispozici holt stále stejné možnosti a navíc anglosasové razí zásadu, že co fungovalo jednou, bude fungovat i podruhé … i potřetí … i počtvrté … Opět zde tedy máme otázku financování a rozpor mezi tím, jaké cíle revoluce se předkládaly lidu a jaké byly ve skutečnosti. Dnes asi nikdo nepochybuje, že celý disent byl řízen ze zahraničí a to prostřednictvím tajných služeb anglosasů, zejména CIA. O žádnou spontánní revoluci studentů nešlo. Největší díl financování nebyl ani tak u nás, jako spíše na Západě. U nás je to stálo obrazně pár kopírek, nějaký ten bakšiš disidentům a platy na mediální zpravodaje, zbytek práce vykonali nadšení občané, kterým nedošlo, že jsou v rolích užitečných idiotů. Větší finanční rozpočet musel někdo vyčlenit na kampaň na Západě. Museli z Havla udělat kulturního velikána a vydávat díla, která by asi moc lidí nekupovalo. Ostatně tuším Škvorecký se nechal slyšet, že když Havel posloužil (a dosloužil), tak se jeho hry přestaly ze dne na den hrát … jako když utne, což u hodnotných uměleckých děl nebývá asi často. Lidem se nabulíkovalo, že po odstranění nenáviděných komunistů nastane ráj na zemi, kdy k sociálním výhodám, které samozřejmě budou zachovány, přibudou vymoženosti kapitalistického světa. Ve skutečnosti šlo o rozbití východního bloku, získání nadvlády nad novým územím, získání nových trhů za současné likvidace konkurence a posun předmostí pro konečné uchvácení nesmírných ruských zdrojů. Heslo doby bylo „NATO ani píď na východ“ a … a dnes je u hranic RF. Asi jen nějaké malé nedopatření …

Výsledek snad není třeba komentovat – jsme řádně ždímaná kolonie, sociální jistoty mizí jak pára nad hrncem, za vodu, která nám tady naprší, platíme Francouzům, elektřinu, kterou tady levně vyrobíme, prodáváme za hubičku Němcům a zpět kupujeme za násobné ceny, uhlovodíky nebereme z Ruska přímo od zdroje (ačkoliv trubky k nám vedou), ale poslušně, po ideologickém vyčištění, za násobné ceny od Němců.

Dostáváme se k Šlachtovi a jeho Přísaze. Tohohle jsem se pokusil účastnit osobně nikoliv z důvodů nezměrných sympatií, ale protože jsem chtěl v reále poznat, jak se taková kampaň dělá a jak probíhá. Navíc, mám kamaráda od Policie a tam se neslo, že Šlachta je poctivý dříč, rovný chlap. Zaregistroval jsem se jako podporovatel a organizátory zjevně zaskočil tím, že jsem souhlasil a dostavil se na jeden předvolební mítink coby pomocník pořadatelů. Hampl je mi svědkem co jsem zjistil a jaký jsem udělal závěr – ve zkratce jedna velká bouda … o žádného pomocníka nestáli, jemně mi dali najevo, že překážím. Opět se chce zvolat: Tuček, Šlajs – stejné nástroje, stejné metody. Napřed k penězům – oficiální tvrzení je, že Šlachta přicupital do banky, řekl, že chce shodit vládu a úvěr pro financování byl na světě. Kdo někdy s bankou o úvěru jednal ví, že tohle je nebes se dotýkající blbost. Čím se vyznačovaly ty mítinky – vše perfektní, organizace klapala, vybavení nové, kvalitní a tedy nikoliv levné, zkrátka najatá sehraná parta. Peníze očividně nebyl problém, dostalo se i na nákup služebních aut. Opět zde byl očividný rozpor mezi tím, co se jakožto záměr předkládalo lidu a skutečným záměrem. Z hovoru totiž vyplynulo, že nikdo nic neví, vše ví jen „Robert“. Jaké máte cíle? … tohle Ti nejlépe zodpoví Robert, já mu jen věřím a pomáhám. Jak a čeho chcete dosáhnout? … tohle má Robert promyšleno a já mu věřím … atd. Bylo očividné, že o nějakém postupu v hierarchii Přísahy nemůže být ani řeč, protože celá hierarchie ve skutečnosti znamenala Šlachta + jeho pár neznámých kolegů. Co ale bylo zajímavé – jistě si pamatujete, že celkem svižně se Přísaha dostala do zveřejňovaných průzkumů veřejného mínění a na základě toho pak do TV. SPD v klatbě, ale Přísaha … světe div se … zkratkou a ihned v TV. Můj závěr je, že tak nějak nenápadně musel jít někdo z mainstreamu tomu Šlachtovu štěstíčku naproti. Zajímavé, když si uvědomíme, že taková SPD byla v hluboké klatbě … ale na druhou stranu někdo taky svého času popostrkoval to štěstíčko směrem i k Havlovi. A znova volám … Tuček, Šlajs – stejné metody – stejné výsledky.

Odbočím k Volnému a jeho bloku – dle mého tohle byl nechtěný a pouze trpěný prvek, prostě samo-domo akce pana Volného. Trpěný byl proto, že sloužil ke stejnému cíli jako Šlachtova přísaha – rozdrobit alternativu, což se povedlo dokonale. Podle mého byl cíl posunout Šlachtu přes 5%, aby se dostal do PS. To že Přísaha není v PS není tedy úplná prohra – je to jen o něco horší výsledek než mohl být. Hlavní cíl – rozmělnit protistranu se podařil.

Dostáváme se k Rajchlovi – můj názor je, že volba „Rajchl“ je upgrade něčí akce se Šlachtou a v pozadí stojí někdo, kdo si v žádném případě nepřeje být zveřejněn. Rajchl bude a je jiná liga, svým mediálním vystupováním je fakt někde jinde než Šlachta. Navíc i zde platí, že nemůže být úkolován manuálně a detailně, zkrátka musí se projevit a určitě nejen pro nás je otázkou, jak se vlastně projeví … a jak moc bude muset být korigován.

Proberme si nepřímé důkazy a pak si řekněme co by se s tím dalo asi tak udělat. Napřed nepřímé důkazy – demonstrace na Václaváku měla očividně perfektní zázemí. Profesionální pódium, profi ozvučení. Obě věci za 10.000,- Kč nepořídíte. Můj odhad je ve statisících, když by mi někdo ukázal součet účtů za milión, tak bych se nedivil. Naskýtá se otázka, kdo to financuje. Oficiální verze je, že člověk, který má tuším 27 exekucí šáhnul do kapsy manželky … ha, ha. Další v řadě na vyprávění je pohádka O Červené Karkulce. Takže, takhle ne, soudruzi, seno u mě žerou koně. Další věc – ČT09 akci v podstatě úspěšně bojkotovala, ale kupodivu tu a tam se v mainstreamu nějaká zmínka o Rajchlovic PRO objeví a kupodivu je toho dost v západních médiích. V těch médiích, které fandily Havlovi, sehrály zásadní úlohu v 89. a nenávidí SPD nebo třeba Putina. Zajímavé, nezdá se Vám?

Takže – Rajchl a jeho PRO je na scéně, tohle je objektivní skutečnost, se kterou je třeba pracovat. Rozjíždí se to pěkně a nepochybně to bude jako pořádně naložený a rozjetý vlak – setrvačnost bude velká, zastavit na fleku to asi nepůjde, radikální změna kurzu asi taky nebude okamžitě možná. Ovšem pozor – tohle platí jak pro nás, tak pro toho, kdo (a pokud) stojí v zákulisí.

Moje jedna z posledních připomínek se týká problematiky, kdy nemůžete prohrát. Víte kdy? … když financujete obě strany. Při vítězství kterékoliv strany Vám musí nějak oplatit „vděčnost“ a „štědrost“. Snad nemusím připomínat, že na tuhle geniální myšlenku už přišli někteří i u nás, když sponzorovali svého času jak ODS tak ČSSD.

Můj názor je, že bychom se měli účastnit, ale být obezřetní a být připraveni do toho z boku „trošku drcnout“ pokud by to nesměřovalo naším směrem. Přesně tohle totiž udělali Bolševici v Rusku – oni v podstatě převzali řízení a tak tu revoluci někomu ukradli.

Mějte na paměti – pokud to hází stín jak uši od zajíce, pokud to kličkuje jak zajíc, pokud to zanechává stopu jak zajíc, pokud to zanechává chlupy jak z kožíšku zajíce, tak … tak přestože jste to neviděli, klidně se můžete vsadit, že to je zajíc.

O tom, jak konkrétně dále, dám úvahu v příštím blogu.

354 thoughts on “Rajchl …

 1. Aktuální konflikty :
  Blog BigSerge na tému ukrajinskej ofenzívy:
  – Izjum ma viaceré zásobovacie trasy kt. bude ťažko vyradiť.
  – ukrajinsky postup je pomalý
  – rusi prisunuli čerstvé oddýchnuté a dobre vycvičené rezervy
  – prikláňa sa k teórii, že rusi lákajú ukrajincov do svojej operačnej hĺbky
  – očakáva sa prísun ukrajinských síl a ich veľké straty vzhľadom na komplikovanú logistiky
  – rusko sa bude snažiť naďalej viesť „light“ verziu operácie zameranú na čo najmenšie nasadenie síl, presné údery atď.
  – riziko Buče II.v Balakleji a dalších dobytých mestách

 2. Docela mě tady trochu hněte ta „rozdílnost“ názorů až za hrob, když je pouze potřeba „porazit“ současné „škůdce“ a „neschopy“ u vlády , protože už začínají být krajně nebezpeční všem lidem u nás, jakékoliv politické orientace a názoru a tady jde o zásadní „hmotné“ statky , které prohrajeme všichni.

  1. V současnosti to znamená „porazit“ tak třetinu obyvatel ČR. Počítejte mne mezi neschopy také… Když bude Vidlák pořádat ty zabíjačky, tak ať má z čeho…

  2. A není třeba Rajchl anonymně a štědře podporovaný tou částí podnikatelů, o které s tu nedávno psalo, že kdyby se ozvala a vystoupila proti současnému stavu veřejně, těžce v této pohnuté době pohoří? A otevřeně o tom hovořit nyní nejde? Teorií a hypotéz je moc, pravd je také přehršel… Lepší dělat a zvolit něco než nedělat nic!

 3. Zdejší debaty už jsou na mne příliš akademické a složité , historické exkurzy IMHO nemají velký význam.
  Za sebe velmi jednoduše: hlas dam tomu, kdo se nejvehementneji distancuje od válečného tažení.
  Argument tříštění hlasů je v těchto volbách, myslím si, zbytečný- jako “jasny signál” je třeba striktne nevolit nikoho z petikolky. Ani do zastupitelstev ani do senátu.
  A v senátu je víceméně jedno, kolik lidi bude za SPD anebo za PRO, hlavně ze ubydou hlasy petidemolici.
  Ikdyz Rajchl není moje krevní skupina, PRO nyní vykazuje obecně větší tah na branku než SPD, která mi přijde jaksi letargická.

    1. Pane DAVIDE,dovolim si vas poprosit,aby jste nedělsl chybu dnes VŠECH politickych formaci,

     které dodnes striktně ignoruji vůli lidu SV koncentrovanou v navrhu PNZ tj Programu Narodnich zajmů,nebot vůle lidu je vůle boži!

     Je mi zahadou,proč chcete,aby cirkus Humberto zpitoměle demolični čety, ODS, stale ve stejne forme pokračoval dalsich 33 let a doporučuji,aby jste zkusil nejlepe se všemi zdejšimi lidovymi komentatory, prodiskutovat PNZ postulaty,ktere jsou vedle u Šefa pečene vařene!?
     No ni?

     1. Máte nějakou reálnou představu skutečného procentuelního zastoupení té „vůle lidu SV“? Zkuste si to napsat a sečít…

    2. U dvoukolove volby do senátu chci věřit, ze v současné době není příliš pravdepodobne, ze by kandidáti petikoalice získali už v prvním kole nadpoloviční většinu. (S výjimkou Prahy a Brna, to jsou kapitoly samy pro sebe…)
     U voleb do zastupitelstev je systém složitější. Návod je ale jasný: buď SPD nebo PRO a krizkovat. Nic jiného nebrat. V menších městech bude výběr kandidátů však velmi úzký. Pak holt volba z nouze toho, kdo se uvolil to dělat a event jaké jsou s nim historické zkušenosti.
     V těchto volbach nepředstavuje velké riziko ani ANO, protože neskýtají možnost návratu k vládě.
     Pro Babiše bylo vždy typické, ze něco řekl v ČR a něco jiného podepsal v Bruseli.

   1. Na jaře?
    Máte ponětí, jak budou lidi po tomto podzimu a zimě nasraní?
    Nejspíš se to Vás osobně moc netýká, ale mne a mé rodiny ano.

    1. Pokud se pojede stále po EK kolejích temným lesem kolem příkrých skal, tak na jaře už budou lidé v „politickém klidu“ anebo dostatečně mrtví, přeživší budou mít totiž úplně jiné starosti, než být jenom, jak píšete, „nasraní“.

     Stále je ale ještě čas tomuto předejít. I vy můžete.

 4. Proč je máme volit?

  Proč máme volit kandidáty PRO?

  Není to kritika pana Rajchla, který nemůže být všude, ale Pan Rajchl má kontakty po celé republice.

  Strana PRO vyšle kandidáty do Senátu sedm kandidátů.

  Jméno a příjmení: Volební obvod číslo: Podpora:
  Petr Vacek
  25 – Praha 6
  Ivan Noveský
  28 – Mělník
  Jaroslav Telecký
  31 – Ústí nad Labem sen. Jaroslav Doubrava
  Tomáš Nielsen
  52 – Jihlava
  Petra Rédová
  55 – Brno – město sen. Jan Žaloudík
  Petr Vrána
  61 – Olomouc
  Hana Zelená
  70 – Ostrava – město

  O těch lidech nic moc nevíme.

  Přitom webové stránky nabízí pouze Kroměříž.
  Právo Respekt Odbornost – Chomutov
  Právo Respekt Odbornost – Kroměříž
  Web krajské organizace: https://www.stranapro-kromeriz.cz/
  Facebook PRO Kroměříž: https://www.facebook.com/pravorespektodbornostkromeriz

  Tito lidé nic neorganizují ve svém volebním obvodu.

  Proč je máme volit?

  Proč musíme jezdit protestovat do Prahy?

  Takže hic sunt leones?

  Zde jsou lvi (latinsky). Označení neznámého neprobádaného území, na němž vládne pravděpodobně barbárie

  • území bez zákonů a pravidel. Používáno ve starých mapách, jako označení neprobádaného území.

   1. A pro nas všechny voliče z SV se nema angaožvatt nikdo z formaci politiků,ktere si zase pečou babovičky ze svych pry programů,kde chybi program potřeb všech voličů znamy pod zkratkou
    PNZ jehoz nyni už svaté postulaty se pry ani nesmi prodiskutovat a za to prázdno v jrjich programech je mame my občane donekonečna opravdu jen dobře platit a oni si ty platy i odsouhlasi bez nas?
    Serem taka robota!
    No ni?

  1. Za mě je vidět, že je rozdíl mezi prezentací jedné strany a mezi demonstrací za semknutí. Na Staromáku bylo lidí dost, ale zdaleka se to neblížilo Václaváku. Což zcela jednoduše znamená, že lid bude rozhodovat o budoucnosti. Lid si vybere a Rajchl to ještě zdaleka nemá jisté. PRO ve volbách určitě uspěje a uspěje dobře, protože Rajchl kampaň dělá dobře. Ale je vidět, že lid si ještě Rajchla nevybral. Lid je tváří v tvář průseru ochoten ke kompromisům, je ochoten dávat někomu důvěru, ale ještě si nevybral jednoho kandidáta. Rajchl bude muset ještě hodně pracovat, pokud chce fakt vyhrát. Bude muset přesvědčit ještě hodně lidí.

   1. Jak si tedy vysvětlujete mlčení že strany masmédií?
    Událost je přece dost závažná a povinností těchto organizací je informovat. Zvláště pak veřejnoprávních.

    1. Oni teď už mlčet musejí. Ještě doufají, že o čem neřeknou, to není. Ale není to pravda. Už jsme schopni oslovit veřejnost i bez pravdomluvných médií. A to jejich mlčení bude mít ještě jeden dopad – zjistí se, že opravdu nejsou potřební.

  2. Například v Parlamentních listech. Nicmoc. Tvrdé jádro s vlajkoslávou, zbytek řidina. Obsah projevů moji druhou signální soustavu neoslovil.

 5. Dobrá úvaha, při podobných úvahách, pochybnostech, jež jsou podstatou kritického myšlení, jsem si v minulosti pro stručnost pomáhal otázkou: „Kdo zajistil, platil Bronsteinovi (Trockému) pobyt v USA (1917)?“ Náhlá křeč ve tváři mých spolu- diskutérů pak i prozradila, kdo je kdo. 🙂

  1. Zdravím,

   Copak hrazený pobyt v USA. Mnohem více je zajímavější, kdo Bronsteinovi dal do zavazadla 1 milión tehdejších $ ve zlatu. Současně zařídil, že Bronstein mohl cestovat přes hraniční kontroly v době, kdy celosvětově platil v ekonomice „zlatý standart“. To je ta zásadnější otázka.

   1. Navíc Trockij cestoval z USA do Anglie bez pasu,ten mu byl vystaven až v Anglii ale nejsem si jist zda mu pas nevystavilo Něměcko.

 6. Rajchl je pro mě jedním ze zlých lidí, který by mohl být jedním ze zlých lidí, kteří jsou více než-li jiní zlí lidé na mé straně. Při výběru upřednostním toho z nich, kdo má největší šanci na úspěch oproti tomu kdo je víc na mé straně. V nejužším výběru mám ANO a SPD. Babiše a Okamuru. Protože zlý člověk třebaže je více na mé straně straně, který se nedostane do potřebné pozice, je mi platný jako kamna bez uhlí.
  Jistěže v úvahu beru i časové hledisko, a podle okolností jsem ochotný prozatím slabšímu zlému člověku stojícímu ještě více na mé straně (podle mé připouštím vadné úvahy, na základě nedostatku informací, či na základě dezinformací) dát víc času.

  1. No, v principu – a být konkrétní se ani nepokusím – máš možnosti dvě:

   1) Z onoho spektra zlých lidí volit toho, kdo se na Tvé straně zdá být nejvíce a zároveň má nejlepší šanci na zvolení. (Protože však optimalizaci lze provádět vždy jen dle jediné účelové funkce, musíš u každého kandidáta užít hodnotu, která je spojením obou právě zmíněných parametrů, např. jejich součinem, pokud se Ti povede nějak je kvantifikovat oba.) Samozřejmě je to celé (i matematicky) nestabilní, protože i kdyby všichni voliči uvažovali jako Ty, aniž byste však komunikovali navzájem, pravděpodobnost zvolení bude záviset právě na tom, co nevíš. Dalším problémem je, že i kdyby existovala (z Tvého pohledu) ideální strana S, nejenže nikdy nezvítězí tak, aby v celém systému mohla nahradit dosavadní klíčové lidi svými, ale ve skutečnosti se přinejlepším dostane s odřenýma ušima do parlamentu a pak horko těžko do nějaké strašlivě stláskané koaliční vlády. Očekávat něco jiného by de facto bylo očekávat revoluci.

   2) Protestní hlas. Všimni si prosím, že jestliže monarchie a zastupitelská demokracie mají něco společného, je to právě (ne zrovna na povrchu, leč stabilně pod ním spočívající) princip, že vláda může být svržena v prach i tehdy, když ji svrhávající nemá schopnost a třeba ani ambici sám nahradit (cítě toliko amorfní hněv), a z toho důvodu si musí ve vlastním zájmu dávat pozor, aby svržena nebyla; že svržení vlády by objektivně poškodilo všechny, nemusí být argument, který by vládu ochránil. Toto fungovalo po mnoho staletí (jistě dlouho přes tisíc let) až překvapivě dobře. Teprve moderní doba přišla s triky, jak se odtud vymanit; třeba tak, že všechny (relevantní) politické strany budou fakticky stejné a že skutečné vládnoucí síly budou skryty v pozadí, schopny dle své potřeby kdykoliv vygenerovat jednu či několik stran nových, nebo, ještě lépe, budou kdesi daleko, kam zdejší politické mechanismy nedosahují ani náhodou.

   A teď, pěkně prosím, zde je (možná nejen ryze teoretická) otázka, zda své občanské zájmy můžeš naplnit lépe, zůstaneš-li vždy principiálně u první možnosti, anebo vezmeš-li v úvahu obě.

  2. Souhlas.
   Rajchla neznám, nic o něm nevím. Možná je to poctivec.
   Ale i tak mám pocit, že jeho role je v ubrání hlasů už dobře zavedené SPD. Něco jako ve Francii ubral Lepence hlasy potrhlý Eric Zemmour. Celých 11%.
   I když možná nebyl zase tak potrhlý, spíš nasazený.

  3. Pane Schumachere.
   Schumacher napsal:
   11 září, 2022 (17:41)

   Nechci Vás ovlivňovat při výběru, ale může nastat situace B5, nebo Rajchel?

   Může být někdo horší z B5, než Rajchel?

 7. Zajímavé úvahy.
  Co se asi dozvíme na závěr? Asi to, co už víme.
  Že peníze vládnou světem, jde jen o to, jak se jich využije a pro jaký účel
  Zda pro civilizací, anebo pro její zničení.

   1. Kontruji – peníze neznamenají všechno.
    Poslední příklad? … ostudná porážka a úprk Západu v čele s USA z Afghanistánu. USA a celý Západ měli hospodářskou a finanční převahu – vždyť co chcete více, než možnost si tisknout peníze, které musí celý svět přijímat.
    A přesto je porazili pastevci v sandálech. Možná se s Hamplem neshodujeme v tom, kdo řídí ten moloch proti kterému stojíme, ale shodujeme se v tom, že musí existovat cesta, jak vyhrát.
    Za sebe říkám – věřím, že existuje a že najdeme (Češi) způsob, jak to provést.

    1. To, co se děje teď, je šílené!
     Česko vzal čert, když bude země neobyvatelná.
     Bydlím blízko Mošnova. Na pořadu dne je vybudování základny.

     1. Rozhodnutí o vybudování základny USA v Mošnově padlo (dle mého) už dávno, svědčí o tom mj. absolutní připravenost. Teď se jen vyčkává na vhodný okamžik to oznámit a zdůvodnit veřejnosti.
      Blbý je, že se blížíme válce NATO vs RF a v tom případě bude Mošnov legitimním cílem.

    2. v afghanu uz nemeli co vysavat, potrebovali „mirovy“ kontingent na lepsi „zakazky“ = ukrajina, iran, syrie, vojenska zakladna v kolonii čechie atd….

    3. To je ale něco jiného. Afghánci jsou tuhý národ a dočista jinak nastavení, než , řekněme, Evropané.
     Dnešní Evropan je vyměklý a zhýčkaný tvor, který se dá ovládat i pomocí hypoték.
     Netřeba remcaly upalovat na hranici anebo posílat na uran.
     Možná jednou bude naše století nazváno časem dluhů = sluhů.
     Historicky vždycky zvítězili ti, kteří neměli co ztratit, nad těmi přežranými, kteří měli co ztratit.
     Technologická převaha není rozhodující.

     1. Aghánci rozhodně nejsou jednotný národ. Jsou volné kmenové uskupení a ani proti Rusům, ani proti USA nebojovali jednotně. Navíc je nebetyčný rozdíl mezi obyvateli měst a obyvateli venkova.

    4. Za vším jsou peníze. Proč dál utrácet za mizerné zboží? Ušetřit za Afghánistán, vrazit do Ukrajiny.
     Ten nosatej Zemanovi kecal, že Rusko na Ukrajinu proto, že Západ v Afghanustanu ukázal slabost. Stažení odtamtud bylo plánované pro nynější byznys.

 8. Vyslovit zde názor na člověka = polibek smrti.
  Vidlák – Rajchl – pozitivně – dav se vzpříčil, jen Vidlákova autorita snížila hloubku zašlapání Rajchla hned v prvním kole
  Vidlák – paní Klára S. – pozitivně, dav přes Vidlákovu autoritu ji ušlapal, protože je známá
  DD – Rajchl – pochybování – dav se vrhl na DD (doufám, že v 2. dílu článku dojde k prozření = Rajchl je pozitivní, protože by to byl zajímavý test zdejších diskutérů, možná ušlapou sami sebe)
  Můžete zatím pro ty drzé věty o davu začít šlapat po mně.

   1. Dav potřebuje mrkvičku, pak šlape jako hodinky.

    Nemáte mrkvičku – dav vás ušlape, Měl jste mrkvičku – ušlapali vás ihned, jakmile vám mrkvička došla. Máte mrkvičku? Možná přijde Králík, případně někdo jiný s převlekem i bez a sežere vám ji. Dav vás stejně ušlape. Š+G k tomu zvolili trefné přirovnání slovy neznámého filosofa- to je koloběh života… I toho filosofa ušlapali.

   2. Pro samé nemístné příspěvky jsem se nevyjádřil k článku. Líbí se mně. Je to pěkný rozbor o tom, co můžou peníze v zákulisí udělat s hercem. Ostatně to vidíme na Zelenském, on v tu svoji roli snad i uvěřil. Děkuji Davidovi D. za tento článek.

   3. reply to: Jan Musil napsal:11 září, 2022 (16:15)

    Zkuste vymazat cookies, historii prohlížení webových stránek a historii vyplněných formulářů.

  1. Normálka. Nesouhlasné názory jsou inspirativní pro přemýšlení.
   Klára je nestádní. Vysoce inteligentní solitér s nadstandardním rozhledem i mimo svoj obor.

   1. děkuji, avšak žije se s tím čím dál hůře… JUDr. Tomáš Sokol o mně svého času napsal, že aby se mnou mohla Česká advokátní komora diskutovat, tak by si její představitelé museli nechat dát udělat lobotomii, aby se dostali na mou úroveň. Ani chudák netušil, kolikrát jsem po té lobotomii sama prahla: modrá pilulka, Morfee, modrá… Mimochodem, zatím nepravomocným rozsudkem se mi JUDr. Tomáš Sokol má za své výroky na mou adresu omluvit… to jsou ty moje „drobné“ boje… Jestli to odvolačka potvrdí, to bude ale mrzení… a jestli ne, tak je tam dovolací důvod… zase mrzení, pane jo!

    1. s chválou na p. Kláru se přidávám! od dob covidu mám také úbytek „přátel“ a další problémy – nejen v práci, když se držím konzistentních názorů už dekády….

    2. Paní Kláro, s tímhle se žije opravdu těžko.
     Pokud se někdo umí na věc podívat z obou stran, tak se nikdy nemůže přidat na jednu anebo na druhou stranu.
     Sama nám stejný problém. Jeden můj hodný dědeček byl věřící komunista a vděčím mu za mnoho.
     Druhý dědeček byl běloruský emigrant a aktivní bojovník proti bolševismu.
     Vím jenom jedno. Že kdyby se setkali, tak by si asi hlučně vyměnili názory, ale určitě by si oči nevydloubali. Oba to totiž byli slušní , přemýšliví a hodní lidé.
     Začínám chápat ono “ Blahoslaveni chudí duchem, neboť jejich je království nebeské. “
     ( Případně teplá sesle někde v politice. )
     😀

     1. Pro upřesnění- správný historický překlad by správněji měl být – chudí ducha /Ducha- tedy následující Ježíše bez touhy po majetku.

     2. Zklamu vás: to Vámi uváděné přísloví je nesprávný překlad z Aramejštiny. Správě to má být „Blahoslavení chudí SKRZE ducha“, tedy blahoslavení jsou ti, kteří kvůli duchovnímu hledání a usilování se zřekli světských statků, neb usoudili, že jim jsou k ničemu. Ale vaše verze se traduje dobře 2000 let díky ní se mrzáci a slabí neházeli ze skály, což je samozřejmě víc než dobře. Prostě Osud do toho výroku „drbnul bokem“.

    3. Paní Kláro, Tomáš Sokol je kapitola sama o sobě. Ten člověk musel být za minulého režimu velmi loajální, studoval až po vyučení.
     Životopis:
     Vyučil se elektromechanikem. První praktickou zkušenost s orgány činnými v trestním řízení si však odnesl již z doby svého učení. Když mu bylo sedmnáct, odsoudili ho za útok na veřejného činitele – 1. května roku 1969 totiž při nepovolené demonstraci na Václavském náměstí křičel na příslušníky Veřejné bezpečnosti „gestapo“.
     https://www.euro.cz/byznys/tomas-sokol-dabluv-advokat-896322

 9. Díky za luxusní článek vyššího levelu. Ano, Hitlera a „jeho“ Německo – tehdy v bídě a neskutečné inflaci, někdo sponzoroval – dle západních historiků němečtí průmyslníci – haha, průmyslníci financují národního socialistu? Kdo a proč ho tedy sponzoroval? ruský historik Starikov (jeho knihy v pdf na uloz.to trebas) se domnívá, že to byly Rotschildovo banky a proč? k útoku a rozkradení, ovládnutí sovětského svazu

  1. Termín národní socialismus byl a je podvod na lidech. Režim nebyl ani národní a o socialismu taky nemůže být řeč. Neproběhlo znárodnění, pozemková reforma, sebrání majetku církvi, šlechtě apod. Kapitalismus kypěl. Taky proto kapitalisti Hitlera sponzorovali ať už v Evropě či za oceánem.

  2. Ondyno dva vojenští rabíni chválili Hitlera. Že to byl osvícený vůdce a mohl vybudovat moderní, krásnou Evropu. Jenom měl tu chybu, že nepochopil úlohu Židů. Místo aby se o ně opřel, začal je hubit. …
   Nějaký vojín ten proslov natočil na video a zveřejnil.
   Rabíni byli suspendováni. Tipla bych si, že dneska šířej osvětu v nějaké zastrčené ortodoxní komunitě. A jsou obezřetnější ve slovním projevu. 😀

 10. pane Dvořák nesouhlasíme sjednim/dvěma ozvuceni a tribuna. soude podle u nás dráty apod jsou natazeny/nastaveny na furt a tribunumaji mesta/taky.konec koncu jako v kde který dědině. otázkou zustava jestli se plati extra.nebo je součástí povoleni k akci jinak bohužel a vámi musím výjimečný souhlasit

  1. Emo, tento blábol o rozhlasu tady píšete už podruhé.
   Žádný dráty tam nikde natrvalo natažený nejsou. Ani na Václaváku, ani na žádném jiném velkém náměstí.

   Ty dráty, co jsou natažený u Vás v dědině emo, plus ty směšné reproduktorky, ty jsou od obecního rozhlasu!!!

   Pletete si prachobyčejný místní rozhlas s lokálním, výkonným a profesionálním ozvučením náměstí.
   To jsou naprosto odlišné disciplíny, s naprosto odlišnou technikou i určením.

 11. Žádný mesiáš vás nepřivede do nebe, ani kdyby neplnil něčí zadání. Jste to jen vy sami, vaše činy, nikoliv činy vůdce, k němuž se přikláníte. Mesiáš/vůdce sjednocuje vystrašené jednotlivce v dav. Víra v mesiáše/vůdce pramení ze strachu z budoucnosti. Strach vás nemůže osvobodit, strach vás svazuje. Zadavatel mesiáše/vůdce vás strachem ovládá. Jste strachem „naklepané maso“ podřídit se přímému i nepřímému řízení. Forenzní audit strachu společnosti z virové „pandemie“ přinesl centru řízení cenné poznatky o nečekané snadnosti podvolení se davu „ochranným“ nařízením. Přišel čas na první kolo praktické aplikace. Aplikaci nazvu Energie pro pracovní tábor 21. století.

  Energie jsou zdrojem prosperity společnosti, pohánějí neživé stroje, které slouží člověku. Individuální životní energie je zdrojem štěstí a spokojenosti, individuální prosperity. Zákon o zachování energie říká, že energii nelze vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie. Pokud si přejete pracovní tábor 21. století, věnujte strachu z budoucnosti tolik své životní energie, kolik unesete. Je těžké této snadné volbě nepodlehnout. Je tu však ještě možnost svou energii věnovat radosti ze života. Aby vaše energie byla pohonem na cestě, na které se všechno dobře vyvíjí a kdy je člověk plný nadšení a vzrušení ze života i momentálně prožívané situace.

  Lidé, kteří užívají života a bezdůvodně se radují, nepotřebují mesiáše, nejsou ovladatelní a nemají důvod obírat o energii jiné lidi.

 12. V celém dlouhém článku pana Davida Dvořáka, se různě skloňované příjmení Rajchl vyskytuje pouze 7x – včetně názvu článku.
  V celé dlouhé diskusi, se toto příjmení vyskytuje přesně 40x, z toho ale přesně 9x v pouhém jednom příspěvku pana Hnidopicha. Zajímavé.

  Ano, ano. Jak už nedávno naznačil vážený pan Targus, tak jsem hajzl, rejpal, do všeho šťourám, snažím se zjistit motivaci a pohnutky některých lidí, taky rozkopávám neuměle uplácané bábovičky dětsky naivním diskutérům. A pravděpodobně budu nějaký bývalý PS-VB, sprostý udavač, či dokonce estébák 😀
  Narozdíl od slohových prací některých kolegů diskutérů, mne zajímají zdánlivě „nepodstatné detaily“, ty drobné kousky do mozaiky, o kterých se nedávno zmiňoval kolega Starý Kocour a ze kterých je pak možno složit nejen poměrně přesný obraz, ale druhým kanálem, při hledání těch střípků, také zjistit tok peněz.
  Protože peníze jsou v tomto případě hybatelem všeho.
  Propagace, toho nenápadného „tlačení jména“ přesně ve stylu tlačení Havla už od listopadu 89, uspořádání jakékoliv větší akce s rozsahem vyšších tisíců lidí, třeba i s účastí nějakého, podobně naladěného umělce – to všechno stojí mraky peněz. Ty peníze někdo předběžně investuje, přičemž si musí být jist o jejich návratnosti – dobročinnost z roku 89 je už dávno pryč, lidi se poučili.
  Jako člověk z branže, který má stále ještě kontakty (mezi velmi zkušenými, o málo mladšími lidmi) v příslušných firmách, udržujíce si přehled o aktuálních stavech odpovídající techniky, jejích cenách, nebo cenách jejího pronájmu – mám obrovské pochybnosti o tom, že to někdo dělá nezištně a pro dobrou věc.
  Když jsem v pátek naposled mluvil s majitelem velké rentálky PA a jevištní techniky – pražské firmy, která se velkým, rozhodujícím dílem účastnila jak realizace Letné pro MCh, tak i Václaváku, tak jsem se dozvěděl i věci, které jsem snad ani vědět neměl a nechtěl.
  Moje trvalá skepse vychází právě z těchto dílčích zjištění, z reportů od perfektně informovaných lidí, kterým mohu stoprocentně věřit. Kdysi jsem s nimi spolupracoval v technické oblasti, když jsme všichni začínali. Nemohu zde z pochopitelných důvodů uvést jejich jména, ale jsou to až na jednu výjimku (slovenský vlastník) pražské firmy.
  Malé technické okénko :
  Nemáte-li zajištěny opravdu velké finance, jste víceméně odkázáni na dobrovolníky s hračkovým čínským vybavením. Tím, kterým oslovíte maximálně tak stovku lidí a ještě špatně.
  Dopadne to pak podobně, jako v té Ostravě. Neznám KTV a jejich finanční situaci, ale řekl bych, že použité vybavení nepatřilo televizi KTV (měli by tam své logo), nýbrž nějakému známému dobrovolníkovi, s nenáročným čínským „B“ vybavením, koupeným u Thomanna.
  V Ostravě použité aktivky Mackie Thump 15A, tomuto přesně odpovídají. Jsou to 15kg bedýnky na takové to domácí zahradní žvýkání, nebo na opravdu malou svatbu, či malý klubík do 80-100 lidí. Cena okolo 10.000/ks, osazení velmi průměrnými, nijak citlivými čínskými 15″+1,4″.
  Citlivost měničů dohání celkový údajný výkon zesilovačů 650W, procesor zde použit není. Max. akustického tlaku při plném výkonu, udávaného 127dB/1m stejně ani nelze využít, neřídí-li výkon do jednotlivých pásem procesor.
  Parametry beden Mackie, použitých na akci v Ostravě, jsou zde:
  https://www.muziker.cz/mackie-thump15a?gclid=EAIaIQobChMI5JK5jNuM-gIVpTY4Ch12ogJIEAAYASAAEgLY6fD_BwE
  Kdo umí počítat s dB a rozumí šíření zvuku v plenéru, snadno zjistí, jak daleko takovéhle hračky asi „dostřelí“ aspoň tak, aby bylo jaksi rozumět. A to do celé věci, díky nešťastnému rozmístění, ještě vstupuje zpětná vazba, která bez použití feedback limiteru neumožní využít opravdu plného výkonu.
  Chci tím naznačit, že takováto použitá amatérština-koníčkařina, jakoukoli významnější akci silně limituje.
  Všechno lepší už stojí opravdu velké peníze – a potom už to řídí sponzor a nikoli Vy.

  1. Nechcete své grafy a tabulky posílat na vlkovo? Pan Šéf vlkova grafy a tabulky miluje…

   Já jen, aby ta práce nebyla až tak úplně… 😉

  2. Re: Ten co čte a blablabla…

   No já furt říkal, že jste hnusnej a tak dále.
   A ještě tam máte blbě přechodník, resp. jeho tvar.
   Na přechodníky su tady nejvječí ku*va já, a to ůůůplně ganc. S tím nic nenaděláte.
   Vy se můžete přihlásit do stejného klubu, jako pan Králík a spol. Ten už přede mnou emigroval ze své králíkárny někam do pryč a po cestě si zapomněl v seně noťas, chudák…

  3. Nevím kolik lidí počitali a s jakou plochou ale tyto china bedny mají akustický tlak 127db (zkuste si zjistit kolik má startující letadlo) což bohatě dostačuje na mluvený projev (největší využití v pásmu 400hz až cca 2k). Zpětnou vazbu lze omezit postavením repro beden (zamezení odrazu zpět, odstup micro repro, dobrej microfon, equalizer, a 1000 jiných vychytávek- tak bedny nehante není důvod – problém asi obsluha , zvukař.

 13. Použiju úplně stejné logické postupy a argumentaci, jako pan Dvořák v článku a diskuzi.
  Tušíme, že za voleným, viditelným aparátem jsou nevolené, neviditelné struktury, které řídí ty volené. Ok. Úplně klidně to mohou být struktury, které tu jsou s námi už tisíce let a koncentrují se na ovládnutí celého světa. Zkuste mi to vyvrátit. Vidíme, že současná krize má potenciál vyhnat lidi masově do ulic a sjednotit k nějakému odporu. Tomu je třeba zabránit a tu jednotu rozbít. Hodíme lidem někoho, kdo je svede ze stopy, Rajchla….
  ….a nebo Rajchl opravdu dělá, to co říká a pak je na něj třeba naházet špínu, prohlásit ho za falešného proroka, rozbít tu jednotu. A pak se, kde se vzal tu se vzal objeví na alternativní scéně člověk, který píše o tom, že je třeba zvažovat všechny alternativy. Je to přece vědecké, logické a rozumné.
  No to asi je. Pak je, ale potřeba stejnou logikou poměřovat i pana Dvořáka, zda on není ten, kdo zasévá tato semínka pochybností. Plány v plánech jiných plánů….
  Použil jsem stejnou argumentační logiku, jako pan Dvořák. Nikam to nevede. Tyhle konspirace jsou k hovnu. Znova zopakuji, co jsem už psal- nyní máme šanci. Ne nevíme, jak to dopadne a ne není ta šance nijak velká. Ale proboha neposerme si to ještě, než jsme vůbec začali. Druhá šance nebude.

  1. Vyvrátit? Hrrravě…

   GP a zaseknutí se na Zemi. Kdyby jim skutečně šlo o ovládnutí světa, z jedné strany podporovat technologie založené na vysoce komplexni elektronice a z druhé strany ty technologie ničit nedostatkem, třeba je elektrické energie a možnými výpadky, často vedoucími ke zničení těch technologických špiček by skutečně byla známka punku.

   Ovládnutí lidstva má podobné nedostatky – třeba zrovna GMO dost narušuje tu víru v budoucnost.

   S mnohem vyšší pravděpodobností úspěchu bychom mohli dosíci aplikací teorie starých Řeků – přesněji – GP (Bohové) si nás stvořili, abychom jim zaháněli nudu a bavili je. Ne všichni jsou ale schopni koukat po dlouhou dobu na jedno a to samé.

   Teorie „setby“ nových civilizací zcela vylučuje myšlenky na ovládnutí té „své setby“, a jeví se lehce protismyslná vůči aktuálním dějům na planetě. (Kdybychom už měli mezihvězdné plavidla, bylo by to trošku jiné, takhle to spíše vypadá na vymření).

   Vesmírní lidé a jim podobní postrádají smysl totálně, protože vychovávat civiizaci a pak ji muset evakuovat z jimi zcela zničené planety je úspěch hodný velikánů jako je v ČR téměř každá druhá vláda.

   Celkově teorie o smysluplnosti ovládání (řízení) lidské civilizace nelidskou entitou, s tím, že vlastně po dobu známé historie lidstvo nebylo s to najít v tom řízení žádný významný smysl pro tuto entitu, dost proti této teorii hovoří.

   Janovo Zjevení nabízí lidstvo jako spotřební materiál pro válku dobra a zla, možná i Dobra a Zla. Není ale jasné, proč by ono Zlo trvalo na střílení se do vlastní nohy (depopulace) proč Dobro bylo schopno pro zachování světa stvořit pouze wokeness, Leynovou a Gretu, Harariho a jim podobné.

   Ze všeho mi tedy vychází. že smysl existence lidí na zemi musí vycházet z nich samých, a ne z nějaké nelidské entity.

 14. 187 komentářů, z toho celých 39 od jediného nicku, kterým není autor článku. Zvláštní.

 15. A především, naučme se ptát. Odvaze se ptát. To je základní.

  Naučme se, znovu, tomu co z nás škola a bohužel i naši nejbližší, a jiní „dospělí“ aby si tím ulehčili, vyhnali. S dětskou zvídavou naivitou vyslovovat jednoduché otázky, a požadovat na ně srozumitelné poctivé odpovědi. I „nevím“ je poctivá odpověď. Třebaže pro tázaného mnohdy nepříjemná.
  Kolikrát jsme už i jako „dospělí“ slyšeli a dosud slýcháváme „hlavně se už na nic neptejte, ať můžeme jít domů“.

  Naučme ptát se a trvat na odpovědích. Kohokoli a od kohokoli. Především, odnaučme se strachu ptát se.
  Jen hlupák se neptá.

  1. Pan Vidlák se pana Rajchla nepochybně ptal i na tyhle věci „kdo a proč“. Pokud ho tedy měl, jak tvrdí, na návštěvě doma. Jednoduchá otázka je například: „Kdo to celé platí?“
   Pravdivé odpovědi tu ale chybí, což dává prostor nejrůznějším spekulacím o židozednářích se Sorosi a Rotschildy..

   1. Když se zamyslíte, nebylo nikdy psáno „podle sponzorů poznáte je“…

    Pokud se začtete do Vidlákova traktátu, zjistíte, že i Vidlák zvolil lehce obezřetný přístup: „Podle plodů poznáte je…“ a v tomto duchu se na něj snaží dívat jako na Tabula Rasa – ale ne obvyklým pohledem „sem tam“ někdy, když si vzpomenu – ale naopak velmi soustředěně a pozorně.

    V mnoha věcech týkajících se hnutí mysli jedinců je ukryto mnoho „chemie“, hlavně v těch, kteří si prošli jistou formou vnitřní katarze – u těch většinou „má dáti, dal“ neplatí, a hodnotit je podle tohoto jediného kritéria znamená zahodit všechna ostatní. Tihle lidé fungují jinak. Svým způsobem setkání s nimi je velké štěstí – a nejenov při tom setkání.

    Možná si mne zařadíte do tabulky „placená propagace“. Mi je to dost jedno, ta chyba volby bude jen a jen vaše. Zkuste to, prosím, vidět i z této strany a podobnou chybu bez explicitního důkazu neudělat. Je to ale jen rada…

 16. Co k tomu Marek Vácha:

  „Máš tu jen omezené roky života, tak usiluj ze všech sil, aby tento den byl Den, abys jej využil do poslední vteřiny. Bůh miluje tento svět, tak bys měl i ty a měl by ses snažit, aby za tebou něco zůstalo, aby tvoje hřivna vynesla tisíc dalších. Že se cestou obvykle trochu nebo více ušpiníš, je smutné, tak toho lituj, pros Boha o odpuštění a vyznej se z toho, ale nezastavuj se, běž dál vpřed. Nový zákon pak není knihou povoleného a zakázaného, nýbrž průvodcem na Cestě.“
  https://www.pastorace.cz/clanky/o-co-v-krestanstvi-ne-jde

  1. Jestliže pominu náboženské pindy, které chápu jako prostředek injektáže, obsažená idea je rozumná.
   Protože lépe žít nelze.

   1. Zkusím vám přetlumočit, jak Ládíkuv vzkaz čtu já:

    Život člověka je příliš krátký na to, aby dokázal sám od sebe zázraky. Může ale tu chvíli času věnovat svému okolí, aby pro ně jeho činnost tím malým zázrakem být mohla – a tím jejich život prozářit. V prozářeném životě se žije o mnoho lépe a radostněji. Všem.

 17. Potřebujeme program nejen všeobecně lidský a hospodářský, ale především program národní. Národ sjednocující. Jako protiváhu programů národ drobících. Program srozumitelný každému.
  Všimněme si, že v případě jiných je výběrově označováno za vlastenectví, například Ukrajiny, ale i Polska, v případě našem, ruském, srbském… je označováno za nacionalismus. Natož abychom šli po vzoru Israele. K tomu nám chybí vlastní víra a tisíce let vývoje. Nebo po vzoru Číny, k tomu nám chybí navíc i velikost.
  Jenže i přes to což je nelegální definovat, hlásat a prosazovat svůj národní zájem zahrnující jazykem i širší kulturou spojující jeden celek, Čechy, Moravu a Slezsko? A teprve pak hledat spojující v sousedních zemích a v celé Evropě i ve světě?

  To je přirozený směr kterým se vydat. Z domova do ciziny. Ne naopak.

  Pměřujme vše ne zájmem „všeholidstva“ jehož jsme přirozenou, jinak to nejde, součástí. Nýbrž zájmem svým. Začněme u sebe, rodiny, nejbližších příbuzných, vzdálených příbuzných, nejbližších sousedů, vzálenějších sousedů, u všech se kterými jsme spojeni stejnou či podobnou kulturou, a tak dále. Ne obráceně.

  1. Potřebujeme hlavně program proveditelný našimi prostředky, v našem prostředí a v našem čase.

   Vše ostatní v programech už tu bylo a většinou to po volbách už nikdo raději ani nikdo z těch hlasatelů neukazoval.

 18. Jestli to náhodou není způsobeno neochotou změnit své ambice, preference a myšlení…
  Hned z kraje je vhodné přestat obviňovat okolí z vlastních chyb a nedostatečnosti – okolí nic z toho změnit nemůže, takže nemůže být ani příčinou.
  ——–
  Lentilko, vy se mi snad zdáte.
  Z inflace máme obviňovat sebe?
  To snad není chyba společnosti, ve které žijeme?

  Optimista prohlašuje, že žijeme v nejlepším možném světě, a pesimista se obává, že je to pravda.“

  1. Ta společnost, ve které žijeme je složena z koho? Z někoho jiného než z nás? Co víš o inflaci? Co, kdo způsobuje inflaci? Co jsi učinil, co činíš proti inflaci? Proti tomu kdo vytváří inflaci?
   Vládě, centrální bance, licencovaným penězokazcům? Fungujícím na základě výsledků voleb.

   1. A jak ji ovlivňuji já?
    Kdo řídí společnost? My? Kdo řídí korporace?
    Nějak neslyším, že by ta naše korporace řešila energie a přitom je používá. Zatím zavírají podniky jen české firmy, proč?

    1. Tím, že jim to dovolujeme,
     Tím, že se raději přeme mezi sebou o malichernosti typu – jak po mně můžete chtít veřit člověku, který říká něco jiného, než chci slyšet já, a navíc má i špinavou tkaničku v pravé botě – a nejsme se schopni spojit do nějakého alespoň chvíli jednotného celku, který by tak mohl být ve stejné váhové kategorii jako ti protektoři…

     1. Promiňte, že vstupuju do hodně erudované diskuze- ale začnu u Shumachera.
      Pokud někdo upřednostní svou rodinu a sebe před ostatními způsobem, že zisk mám na to, abych vyplatil zaměstnancům prémii na dovolené, jenže si to nechám a poletí jen moje rodina, je to špatně.
      Inflace je zrůdnost. Kdybychom žili v pravěku a chtěl bych za bronzovou sekerku najednou ne 2 bobří kožešiny ale 5 ok, ale miska soli musí být tak levná aby si ji dovolil každý- ale zároveň, aby se to prodejci vyplatilo.
      Takže jestli luxusní vůz podraží na dvojnásobek, ok, ale energie a potřeby každodenní spotřeby musí zůstat na této úrovni.
      Propouštění neovlivníte. Teďkom se u nás jen snižují stavy. jakkoliv kroutíme hlavou a vznášíme protiargumenty. Nepomůže. Kmán zůstane kmánem.
      A pokud budou mít lidi práci, že tam dojdou do 20ti minut pěšky nebo na kole, je to sakryš argument a nevyplatí se odcházet jinam, kde se bude muset učit novým věcem apod.
      Není to tak jednoznačné a snadné.
      Přesto se s obavami dívám na diskuze kde se už pochybuje.
      Myslíte si, že ti, kterým davy na náměstích a u voleb zajistí posty budou horší, než to co je tam teď?
      Víte a že tam nějací lidi jsou? Já dělám předsedu v odborové organizaci. Myslíte si, že jsem prostě nejlepší volba? To absolutně ne. Vím bezpečně o pěti lidech, kteří by to dělali lépe než já. Jenže oni nechtějí. Mají své zájmy, nechtějí si pálit ruce za jiné a ještě být terčem posměchu a narážek. A tak tam sedí někdo, kdo si uvědomuje, že kdyby ty odbory skončily, tak je vzhledem k osobě jednatele jasné, že by bylo jo hůře.
      V té politice, to může být podobné.

      1. Pokud upřednostní rodinu před….
       Jistěže. Proto podniká. Aby uživil sebe a svoji rodinu lépe, podle své subjektivní představy, než jiným způsobem. Jinak by to nedávalo smysl. A pro svoji radost, pro uspokojení svého ega. Tak jako všichni ostatní. Bez výjimky. Protože čistý, pravý altruismus, z principu, neexistuje.
       Naprosto stejně uvažuje i jeho zaměstnanec, jestli je výhodnější pracovat pro něj, pro jiného, anebo se živit jinak.
       Aby firma prosperovala, aby obstáli v konkurenci, musí mít i přiměřeně kvalitní zaměstance. Aby je měla, musí je přiměřeně kvalitně platit.

       Pro někoho to může být novinka, jenže vztah zaměstnavatele a zaměstnance je vztahem obchodním. Zboží za zboží. Peníze jsou zboží se zajímavou vlastností, že jsou zbožím universálním. Že jako prodavač hrnců když potřebujete kabát nepotřebujete hledat krejčího který potřebuje hrnce. Dokonce už i Karel Marx pochopil, třebaže ekonomicky nevysvětlil, jak je to s nadhodnotou, že pracovní síla je zboží. A jestliže chcete kvalitní zboží, musíte kvalitně zaplatit. A jestliže chcete kvalitně zaplatit, musíte dodat kvalitní zboží. Pak se dostávám k tomu, co je určovatelem ceny. Nejsou to průměrné náklady, to tvrdí jen banda socialistů, nýbrž nejmenší náklady.
       Každá z obou stran jedná s úmyslem prodat nejvíce svého zboží za co nejvyšší (jednotkovou) cenu a přitom nakoupit co nejvíce cizího zboží za co nejnižší cenu. To platí všeobecně. I zaměstnanec jedná ve snaze za co nejniší cenu nakoupit co nejvíce, třeba rohlíků, elekřiny, či jiných potřebných statků. To co vytýkáte zaměstnavateli, představme si například pekaře, platí o jeho zákazníkovi. Ten se snaží nakoupit co nejvíce nejlevnějších rohlíků potřebné kvality, aby ušetřil na lepší dovolenou pro sebe a svoji rodinu. Jak k tomu přijde chudák pekař a jeho rodina. Třebaže obecně se toto jeví jako složitější, v komplexu všech ideálně tržních vztahů, ale i derivovaných netržních (politiky) ale i násilí, platí bezezbytku.

      2. Co je to luxusní vůz? Co jsou předměty každodenní potřeby? Za jakou prodejní cenu? Kdo a jak to určí? Parlament, referendum na základě čího návrhu? Jak často? Jak bude kodifikováno? Jak vynucováno? Státním cenovým úřadem? V jakém sortimentu? Státní plánovací komisí?
       „Bony, bony, nechcete bony?“ A když se vrátíte z výletu do ciziny, kam budete výjimečně vypuštěni za příkladné chování, celník Vám sebere digitálky, na které jste uškudlili z chabého devizového přídělu, abyste s nimi tady nešmelili či nedělali raklamu kapitalismu a nerozvraceli zdejší blahobyt.

      3. Pane Folďasi máte mé velké uznání.
       Jsem ve stejné situaci jako vy (předseda ZO) a vidím to naprosto stejně jako vy. Bylo by pár lepších na předsedu, ale dělat to z různých důvodů nebudou. Vzal jsem to jen proto, že bez odborů by nehrozilo ani základní dodržování Zákoníku práce naším vedením. Jak už jsme si v době bezvládí po odchodu bývalého předsedy vyzkoušeli.

     2. Co komu dovoluji Lentilko? Nikdy jsem nevolila Václava Klause, pouze jednou Topolánka a byla to velká chyba, víckrát jsem ji neudělala.
      Volila jsem Okamuru už při jeho první straně, já si ho totiž pamatuji ještě jako mluvčího, kdy byl novináři oblíbený.
      Četla jsem jeho blogy na iDnes.

 19. Super clanek, na jeho zaklade se mi vybavuje jeden kresleny „vtip“
  Na louce stado ovci, pastevec a ovcacky pes.
  Jedna ovce ve stredu stada rika ostatnim ovcim: „Holky, ja vam rikam … ti dva spolupracuji …“

   1. Mohlo by tomít nějakou vnitřní, třebaže ne okamžitou publicitu a s ní spojené důsledky? Což příbuzné nemají jen padlí a civilní oběti ale i vyfiltrovaní?

 20. Chápu, že Vrábel má establishmentu plné zuby.
  Bývalý nájemce restaurace na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Bojovník proti místní mafii. Bránil se snaze o předčasné vypovězení nájemní smlouvy a účelovým šikanozním kontrolám ze strany magistrátu. Tajemník magistrátu, bývalý taneční mistr Řeřábek Vrábelovi úmyslně poškodil auto. To už nešlo ututlat, byl zbaven funkce, soudil se s magistrátem, později do funkce byl vrácen.

  Jenže nepovažuji za přínosné ředit opozici o další stranu či hnutí navíc bez většinu neoslovujícího spojujícího positivního programu národní jednoty.

  Proto budu volit SPD proti komukoli z vládní pětikoalice, jstliže bude mít šanci na úspěch. Jestliže větší šanci nebude mít ANO. Pro radikální program vystoupení z NATO a z EU nejsou objektivní podmínky.
  Ovšem za znepokojivá považuji jednání nynější vlády o uzavření nadstandardní „obranné“ rozuměj vazalské obchodní smlouvy s USA. V čí prospěch a proti komu? Pominu-li obchodní stránku.

 21. Článkem jsem předložil své logické závěry k diskuzi a měl bych pár připomínek.
  1. Rád bych utnul diskuze na téma reptiliáníi, ilumináti nebo řízení světa z jednoho centra, resp. temného sklepa nebo jeskyně. Nic takového nepíšu a ani nenaznačuji. Podle mého – ten, kdo použije takovou argumentaci, ten to dělá z čiré argumentační nouze.
  2. Přímé a nepřímé řízení – nikde není napsáno, že je buď jedno nebo druhé. Naopak, já si myslím, že není situace, kdyby se tyto dvě metody neprolínaly. Svět není černobílý – je složitý pro často protichůdné zájmy a konání lidí.
  3. Globální Prediktor (GP) – nerad toto označení používám, přestože je asi z jazykového hlediska celkem přesné. Nicméně, dle mého doslova nabádá k asociaci, že se jedná o něco tajemného (reptiliáni, ilumináti) ve spolupráci s nadpřirozenými schopnostmi. Při čtení příspěvků mě napadl ještě jeden argument – asi je bez diskuze, že soustátí EU je nějak řízena a USA jsou nějak řízeny, stejně jako další menší samostatné státy. Ale měl bych dotaz: Je tady někdo, kdo si myslí, že činnost a jednání VŠECH států vyspělého Západu NENÍ koordinována, že tento celek není řízen? Já si myslím, že je očividné, že je tady parta, která má snahu tuto množinu Západních států řídit. Jinými slovy, je tady očividně další vrstva nad EU-USA-státy Západu. A klidně to může být i tak, že právě tato parta má snahu a zájem dostat do svého okruhu vlivu i zbylé teritoria planety Země. A nebo může byt někdo i nad nimi, proč ne? Každopádně to asi nebude jedno centrum, jeden člověk … nejspíše to bude ne moc početná skupina, která má stejné zájmy, myšlení a hlavně zkušenosti, čímž dochází k synergickému efektu.
  4. Rajchl – nejvýstižněji mou snahu něco sdělit vyjádřila Klára: „Z uvedeného článku je potřeba dle mého názoru si vzít jedno: že je nutno být stále připraven “drncnout do toho zboku…”“. Pokud zůstanu u přirovnání (kvůli setrvačnosti a tím nemožnosti okamžité změny) u naloženého vlaku, tak vítám, že se vlak rozjíždí, nepochybuji o tom, že nabírá rychlost díky dobrovolné a upřímné snaze mnoha poctivých lidí. Až sem v pořádku. Nijak nezpochybňuji činnost Rajchla, jen jsem si dovolil poukázat, že i v naší nedávné historii se už něco podobného událo. Listopad 89 – taky se zapojilo množství poctivých lidí a to dobrovolně, původní teze a myšlenky byly OK. Přesto to dopadlo jinak a ze soběstačného státu jsme ukázková kolonie. Jako nejsilnější nepřímý důkaz (z diskuze), že něco nemusí být až tak úplně v pořádku je myšlenka, že „SPD silně vadí, Rajchl s PRO nějak nevadí“ … myšleno mainstreamu. Tohle by měla být pro každého rozsvícená červená kontrolka… a začít se připravovat na „drcnutí z boku“. Pokud to „drcnutí“ nebude třeba, pak jen lépe, ale zkušenost říká, že je lepší být připraven na horší variantu.

  1. Pane Dvořáku souhlasím s tím, že listopad 1989 by měl stále být na očích – jako varování před opakováním doslova kritických chyb. A že jich bylo, zpětně viděno!
   V tom roce, dobrovolně a s upřímnou snahou, makala velká spousta lidí včetně mne samotného. Museli všechno potřebné zařídit a potom buď oběhat, objet, obtelefonovat – a za svoje.
   Tehdejší a dnešní možnosti jsou nesrovnatelné – a do toho všeho ještě stále kopala, sice už dodělávající, ale přesto stále nebezpečná StB. Vybrané „nebezpečné“ lidi unášela, na několik dní internovala a vyslýchala – část pravdy najdete v minisérii Rédl. Čuměl jsem na Rédla jako puk, že scénáristovi vůbec dovolili, zakomponovat do té minisérie tolik pravdy a nikoli jen filmové náznaky a fikci. Sám jsem byl ještě koncem listopadu 89 kontaktován a velice šikovně „zpovídán“ někým hodně podobným, koho v Rédlovi hrála Petra Hřebíčková, jen to byl chlap, údajný kapitán a patrně také analytik.
   Zde platí, že zkušenosti jsou prostě nepřenosné. Nevím, jestli i Vaše, ale moje generace má při ohlédnutí za Listopadem 1989 příšernou pachuť na patře, pachuť zneužití – nebo minimálně použití jako užitečných idiotů.
   Obávám se proto, že ročníky asi od 1960 a starší, už se k ničemu dalšímu podobnému, nepropůjčí.

    1. Michalkov (režisér a herec) nemluví o politice, ale o výměně ob generaci.
     Co je cílem života – kromě života samého.
     Asi jsem fakt stará fosilie. První polovina minulého století…

    2. Kocoure!

     Já pohádky miluji, je v nich ukryto tolik empirické moudrosti, že zanevřít na ně a neobnovovat tu moudrost, lze považovat za hřích i s patřičným následným oceněním.

   1. Přesně, také si tu dobu těsně před 17.listopadem a po něm pamatuji.
    A hlavně si pamatuji na návštěvě rodiny v Jugoslávii v 90.roce. Média tam tak šroubovala nenávist mezi národy, až skončily válkou.

   2. Já bych to opravil … dobrovolně nepropůjčí.
    Problém u toho nepřímého řízení je ta setrvačnost. Klidně může nastat situace, kdy dotyční si uvědomí, že to opět jde „šejdrem“ a dobrovolně v tom pokračovat nebudou, ale na druhou stranu události nepůjdou zastavit.
    Ne nadarmo se říká: „Život lidskej je složitej“ … dopředu odhadnout důsledky všech kroků je hodně těžké. Ovšem pokud jsou nějaké náznaky, pak je opravdu třeba zvýšit ostrahu a pozornost. Za mě jsou ty náznaky vyjádřeny někým zde: „SPD vadí, vadí dost, ale Rajchl a PRO nějak vadí méně …“

    1. Davide,
     nesmíte zůstat u prvního vhodného „vysvětlení“ – do doby, než bude u všech ostatních prokázáno, že nesedí, je musíte na tom vozíčku poznávání stále tahat s sebou. Může se totiž stát, že preferováním jednoho postrácíte ty ostatní a při zjištění, že ten první výběr nebyl zároveň i ten pravý začínáte téměř úplně od nuly.

  2. David Dvořák: děkuji za pochvalu. Vím, že jsem otravná, neustále něco narušuju, zpochybňuju, jsem obsesivní, abych neupadla do kognitivní disonance, v podstatě se snažím si vybudovat svůj vlastní holisticky vnímaný vesmír, ovšem se schopností okamžitě redukcionisticky vyhmátnou podstatu a podle ní změnit třeba i vše… Což, jak známo, je dohromady z podstaty nemožné. Vím to, ale teprve díky vám jsem pochopila, co vlastně celý život dělám a o co se snažím: S předstihem usiluji o vybudování alespoň drobných výhybek a občas se pokusím do něčeho „drncnout z boku“. Díky, že jste pojmenoval mou úlohu v dějinách. Je to úlevný – velmi. Budu v tom pokračovat, ale když už to mám pojmenované, půjde mi to, myslím, o něco lépe…

  3. Článek velmi dobrý, komentář taktéž. 👍 Vidím to podobně. Ale musíme i připustit, že v některých věcech (nebo i v mnoha) se mýlíme. To je také naše největší nevýhoda, protože tím, že se jen dohadujeme na základě „analýz“ probíhajících dějů v čase (mnohdy i dávno minulém), jsme vždy mnoho kroků pozadu za tou „partou“ (pokud existuje). Takže nám mnoho obranných nástrojů nezbývá. Drcnutí je dobré, ale je spíše nepravděpodobné, že by se mohlo v současné názorově roztříštěné společnosti podařit. Ale naděje umírá poslední. Když se ale podíváme do minulosti, musíme si přiznat, že zcela zřetelně a dlouhodobě prohráváme.

 22. O Šlachtovi se psalo, že dochází na ambasádu jedné velké mocnosti za oceánem, která udržuje demokracii a lidská práva pomocí letadlových lodí.
  Trockij byl také financován ze zahraničí stejnou mocností, která dnes dodává HIMARSY Ukrajině.

 23. Fascinující článek… klobouček pane Dvořák… myslím si naprosto totéž… ovšem takto excelentně, srozumitelně a zároveň stručně to sepsat… chtěl bych to taky umět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *