29 listopadu, 2023

Rajchl …

Už to tady někdo v komentářích psal – že má „tam někde vzadu v hlavě“ zasunuty a uskladněny všechny vzpomínky a informace, se kterými se v životě setkal, na které v životě narazil a které si nastudoval nebo jen prostě přečetl. Leží tam zdánlivě neuspořádaně jako nějaké magnetky do doby, než přijde nějaký impuls. Ten impuls pak způsobí, že se tyto střípky jako nějaké opravdové magnetky začnou seřazovat sever-jih a spojovat až vykreslí nějakou větší mozaiku. Lidově se tomu říká: „došlo mi to“, „poskládalo se mi to“ atd.

Mám to podobně a tentokrát se ty mé střípky informací týkaly Lenina, Hitlera, r.1989, Šlachty a Rajchla. Hezký miš-maš, že jo? Než se dostanu k tomu, co mají společného, tak musí předcházet pár úvodních vět.

Člověk sbírá informace a zkušenosti celý život. Je proto logické, že čím je starší, tím těch „střípků“ k seřazení mívá více. Problém nastává, jak pak vše stručně, logicky a srozumitelně předložit k diskuzi k prověření, zda sdělené logické myšlení a závěry obstojí v testu. Většinou je nutný nějaký širší úvod a jen doufám, že ten můj čtenáře neodradí od dalšího čtení.

Jako metodickou pomůcku použiji, mnoha lidem známý, film „Šakal“, promítaný i pod názvem „Den Šakala“ , který byl natočen na motivy mého oblíbeného autora F. Forsytha. Film je o přípravě atentátu na prezidenta Francie Charlese de Gaulle, resp. objednání nájemného vraha vedením OAS, jeho pronásledováním, odhalením a nakonec i zastřelením těsně před provedením atentátu. Na scénáři obdivuji logiku – na začátku bylo totiž vágní podezření britské tajné služby na jistého Charlese Caltropha a někdo se mj. pozastavil nad faktem, že jméno CHArles CALtrop by mohlo být základem pro přezdívku CHA-CAL, tedy Šakal. Provedli tedy u něj rutinní domovní prohlídku a závěr byl, že nic podezřelého nenašli, vyslechnou ho nemohli, protože dle sousedů odjel do zahraničí. Nicméně vyšetřovateli neunikl rozpor – jak může být v zahraničí, když při prohlídce byl objeven pas. A rázem se z vágního podezřelého stal sprostý podezřelý a rozjelo se vyšetřování. Film končí tím, že Šakal je v Paříži zastřelen přímo komisařem Lebelem a policisté v Londýně provádějí důkladnou domovní prohlídku v bytě Charlese Caltropha a … a najednou se ve dveřích objevuje skutečný Charles Caltrop vracející se z dovolené. Podstatné pro následující úvahy – i na základě nesprávné počáteční hypotézy lze dojít ke správným výsledkům, čímž původní hypotézu klidně vyvrátíme.

Další úvod se týká něčeho, co jsem již několikrát uvedl – za opakování se omlouvám. Každý asi chápe, že když má být pohromadě vícero lidí, nastupuje nějaká forma řízení. Rodinu řídí jeden rodič nebo oba a rozhodují, jak nejlépe ovlivnit budoucnost svoji a svých dětí. Malá obec má obecní zastupitelstvo, které by mělo mít stejný cíl – ovlivnit, resp. řídit obec směrem k nejlepší společné budoucnosti. Město má za stejným účelem městkou radu, kraje mají krajské rady, stát má parlament, vícero států sdružených ve federaci mají pro řízení federální struktury, soustátí EU má pro řízení bruselské struktury … až sem asi opravdu každému jasné, srozumitelné a pochopitelné. A já bych měl otázku: Je nějaký důvod se domnívat, že to tímto končí? … že dál není nic? Je nějaký důvod se domnívat, že nemůže existovat nějaká entita, která má snahu řídit celou planetu Zemi? Logika a nepřímé důkazy ukazují, že tomu tak nejspíše bude, že existuje entita, která ovlivňuje chod světových událostí nebo alespoň má snahu chod věcí budoucích celoplanetárně ovlivnit. Pokud přijmeme tento hypotetický předpoklad, pak mnoho dnes nesmyslných jednání a počinů začne najednou dávat smysl. Ale zachovejme se jako ve filmu Šakal – vyjděme jen z hypotetické teze, je docela možné, že na konci, stejně jak ve filmu, zjistíme, že jsme se mýlili. I pokud by to byla chybná teze, pak to ale v žádném případě (stejně jako ve filmu) neznamená, že stejně chybná je celá další logika a závěry z logických kroků a zjištění. Ono totiž nezávisle na úvodní hypotetické tezi, že existuje entita se snahou řídit zemi, jsou pro řízení v podstatě dva způsoby – přímé řízení (např. rozkazy v armádě, úkolování podřízeného v práci atd.) a nepřímé řízení – typicky např. vyvolání módní vlny nebo slevové akce v obchodech. Dotyčným nic nenutíte, nic jim nepřikazujete, jen je nepřímo navádíte, aby něco udělali. Obojí má své výhody a nevýhody – přímé řízení je rychlejší a „akčnější“, nepřímé se pak vyznačuje dlouhou setrvačností jak při náběhu, ale hlavně v doběhu. Tohle je velmi podstatné a vysvětlím na ukázce. Pjakin, který entitu se snahou řídit Zemi označuje jako Globální Prediktor (GP) měl svého času dotaz od diváka, zda je možné GP porazit. Usmál se a s klidem odvětil, že v žádném případě. A ukážeme si to na příkladu z našeho života proč to řekl. Entita, která má zájem a snahu řídit celu planetu Zemi má z principu věci k dispozici jen prostředky a možnosti nepřímého řízení, které mívají dlouhý nástup ale i dlouhý doběh. Změna kurzu je problematická a projeví se až v delším čase. Je to stejné, jako když rozjíždíte plně naložený kamión nebo plně naložený nákladní vlak. Trvá to dlouho než je dostanete do cestovní rychlosti a v žádném případě pak nejste schopnu udělat prudkou zatáčku (radikální změnu kurzu) nebo ihned zastavit, otočit lokomotivu a vyrazit okamžitě novým směrem. Je tam prostě setrvačnost a ta setrvačnost u nepřímého řízení je zcela nezávislá na tom, zda hypotéza s entitou řídící planetu Zemi je správná či nikoliv. Jediné co můžete udělat je dopředu položit výhybku a pak do toho rozjetého kamiónu nebo vlaku z boku „drcnout“ a tím ho vychýlit směrem, kterým chcete aby se dál ubíral … a pak znovu a znovu .. až se pojede Vámi žádaným směrem. Tohle se podařilo Bolševikům v Rusku, ale o tom dále. Slíbil jsem praktickou ukázku ze života – přijměme tezi, že v zájmu světovládců není mít vzdělané obyvatelstvo, ale hlupáky, kteří se pak lépe ovládají. Protože mají (světovládci) znalosti jak na to, čas a neomezené peníze, tak vědí, že tohle je záležitost minimálně jedné generace (tedy 30 let) a musí začít destrukci školství. A řekněme, že za 15 let to někomu v tom školství dojde, udělá v ČR revoluci a vyžene všechny neziskovky a další užitečné idioty ze školství a tím začne náprava. Každému je jasné, že změna nenastane hned, ale až za další generaci, kdy budou ze škol do života a řídících funkcí nastupovat ti, kteří se začali vzdělávat po opětovném uvedení školství do normálního stavu. A protože mám něco společného se školstvím, tak Vám mohu důvěrně sdělit, že destrukce školství zatím probíhá nerušeně a naopak s nadšením plynule dál. A opět – je úplně jedno, zda výchozí teze je správná či nikoliv. Destrukce školství u nás probíhá a náprava bude zdlouhavá. Tečka. Tohle je objektivní fakt a je úplně jedno, jestli za tím byl úmysl nějakých světovládců nebo ne. Podstatné pro další je – a/ nepřímé řízení nelze zastavit okamžitě, lze ho jen ovlivňovat, no a b/ mechanismy a nástroje pro nepřímé řízení jsou v podstatě stále stejné, lišit se mohou jen v načasování a posloupnosti kroků.

Teď se můžeme dostat k meritu moji úvahy – co mají společného Lenin, Hitler, studentská revoluce 1989, Šlachta a Rajchl společného, přesněji, které průvodní události jsou stejné, což by signalizovalo stejné praktiky nepřímého řízení a tedy i stejný řídící štáb. Klasik volá: Tuček, Šlajs – stejné chyby, stejné známky.

Další mé úvahy nikomu nevnucuji, jen je předkládám k otestování v diskuzi.

Takže Lenin – už i v mainstreamu se můžete dočíst, jak se ten kulihrach dostal do Ruska. Ve stručnosti je to tak, že ho německá tajná služba vyfutrovala penězi, zapečetila do vlaku a vypustila směr Rusko. Klíčové je – německá tajná služba žádné své peníze neměla. Buďto někdo mocný udělal změnu v přiděleném vládním rozpočtu nebo (a to bude pravděpodobnější) někdo z okruhu vládců světa usoudil, že bez peněz do Ruska nelez a dal pokyn, aby finance Leninovi poskytli z některého z jejich bezedných zdrojů. Druhou podstatnou věcí je, že existoval rozpor mezi tím, čemu měli obyčejní lidé uvěřit a skutečnými cíli. Lenin měl provést revoluci aby došlo k rozdrobení Ruska na menší entity, aby se pak dalo území snadněji ovládnout. Přesně podle hesle „rozděl a panuj“. Lidem se pak věšeli bulíky na nos, že to je revoluce pro jejich dobro a zářnou budoucnost bez tehdejších ukrutných, nedemokratických a despotických vládců. Z dnešního pohledu je jasné, že Bolševici do toho hodili úspěšně vidle, využili energie, kterou Němci do toho vložili a v podstatě řízení převzali a začali si budovat vlastní zemi podle svého. Prostě do toho trošku „drcli z boku“ aby využili kinetické energie, ale přitom ji nasměrovali sobě žádaným směrem. Zuřivost vládců planety se plně prokázala během II. svět. války, kdy genocida všeho ruského byla nevídaná.

Pak tady máme Hitlera – ten malíř s výložkami desátníka byl úplně švorc. V podstatě řešil, kde a hlavně za co se nají. A najednou, světe div se, peněz jak šlupek, podpora a dveře otevřené všude možně. Ta správná otázka je stejná jako u Lenina – kdo poskytl peníze, kdo uvolnil a organizoval financování. I v jeho případě je stejná druhá podstatná část nepřímého řízení – tedy cíle, jak se prezentoval Němcům a o co šlo ve skutečnosti. Němcům se tlačilo do hlavy, že Hitler jim zajistí ráj na zemi, ve skutečnosti šlo o rozdrobení Ruska, vyrabování ruských zdrojů a získat pod svou nadvládu další podstatný kus planety Země. I tady se projevily zápory nepřímého řízení – Hitler dle všeho uvěřil ve vlastní schopnosti a trošku se jim utrhl z řetězu. Ukážu jen na dvě události, které nepřímo naznačují, že Hitler musel být korigován – u Dunkerque mohl Wehrmacht jednoduše celou ustupující západní armádu Angličanů a Francouzů zlikvidovat nebo minimálně zajmout a bylo po problémech. Místo toho Hitler osobně vydal příkaz, aby se postup zastavil a tím umožnil evakuaci do Anglie. Druhou událostí je, že obsadil a okupoval celou Evropu, ale nějak zabudol na Švýcarsko, přestože to je a byl takový malý zlatý důl uprostřed Evropy. Všechny dookola obsadil a okupoval, jen to Švýcarsko …. asi měli štěstí :-).

Další v řadě máme „Sametovou revoluci studentů“ v r. 1989. Tuhle dobu už nemám zprostředkovaně, protože jsem ji prožíval. A opět – dva společné znaky. Chce se zvolat: „Tuček, Šlajs – stejné nástroje, stejné postupy“ … což není až tak divné, protože v nepřímém řízení jsou k dispozici holt stále stejné možnosti a navíc anglosasové razí zásadu, že co fungovalo jednou, bude fungovat i podruhé … i potřetí … i počtvrté … Opět zde tedy máme otázku financování a rozpor mezi tím, jaké cíle revoluce se předkládaly lidu a jaké byly ve skutečnosti. Dnes asi nikdo nepochybuje, že celý disent byl řízen ze zahraničí a to prostřednictvím tajných služeb anglosasů, zejména CIA. O žádnou spontánní revoluci studentů nešlo. Největší díl financování nebyl ani tak u nás, jako spíše na Západě. U nás je to stálo obrazně pár kopírek, nějaký ten bakšiš disidentům a platy na mediální zpravodaje, zbytek práce vykonali nadšení občané, kterým nedošlo, že jsou v rolích užitečných idiotů. Větší finanční rozpočet musel někdo vyčlenit na kampaň na Západě. Museli z Havla udělat kulturního velikána a vydávat díla, která by asi moc lidí nekupovalo. Ostatně tuším Škvorecký se nechal slyšet, že když Havel posloužil (a dosloužil), tak se jeho hry přestaly ze dne na den hrát … jako když utne, což u hodnotných uměleckých děl nebývá asi často. Lidem se nabulíkovalo, že po odstranění nenáviděných komunistů nastane ráj na zemi, kdy k sociálním výhodám, které samozřejmě budou zachovány, přibudou vymoženosti kapitalistického světa. Ve skutečnosti šlo o rozbití východního bloku, získání nadvlády nad novým územím, získání nových trhů za současné likvidace konkurence a posun předmostí pro konečné uchvácení nesmírných ruských zdrojů. Heslo doby bylo „NATO ani píď na východ“ a … a dnes je u hranic RF. Asi jen nějaké malé nedopatření …

Výsledek snad není třeba komentovat – jsme řádně ždímaná kolonie, sociální jistoty mizí jak pára nad hrncem, za vodu, která nám tady naprší, platíme Francouzům, elektřinu, kterou tady levně vyrobíme, prodáváme za hubičku Němcům a zpět kupujeme za násobné ceny, uhlovodíky nebereme z Ruska přímo od zdroje (ačkoliv trubky k nám vedou), ale poslušně, po ideologickém vyčištění, za násobné ceny od Němců.

Dostáváme se k Šlachtovi a jeho Přísaze. Tohohle jsem se pokusil účastnit osobně nikoliv z důvodů nezměrných sympatií, ale protože jsem chtěl v reále poznat, jak se taková kampaň dělá a jak probíhá. Navíc, mám kamaráda od Policie a tam se neslo, že Šlachta je poctivý dříč, rovný chlap. Zaregistroval jsem se jako podporovatel a organizátory zjevně zaskočil tím, že jsem souhlasil a dostavil se na jeden předvolební mítink coby pomocník pořadatelů. Hampl je mi svědkem co jsem zjistil a jaký jsem udělal závěr – ve zkratce jedna velká bouda … o žádného pomocníka nestáli, jemně mi dali najevo, že překážím. Opět se chce zvolat: Tuček, Šlajs – stejné nástroje, stejné metody. Napřed k penězům – oficiální tvrzení je, že Šlachta přicupital do banky, řekl, že chce shodit vládu a úvěr pro financování byl na světě. Kdo někdy s bankou o úvěru jednal ví, že tohle je nebes se dotýkající blbost. Čím se vyznačovaly ty mítinky – vše perfektní, organizace klapala, vybavení nové, kvalitní a tedy nikoliv levné, zkrátka najatá sehraná parta. Peníze očividně nebyl problém, dostalo se i na nákup služebních aut. Opět zde byl očividný rozpor mezi tím, co se jakožto záměr předkládalo lidu a skutečným záměrem. Z hovoru totiž vyplynulo, že nikdo nic neví, vše ví jen „Robert“. Jaké máte cíle? … tohle Ti nejlépe zodpoví Robert, já mu jen věřím a pomáhám. Jak a čeho chcete dosáhnout? … tohle má Robert promyšleno a já mu věřím … atd. Bylo očividné, že o nějakém postupu v hierarchii Přísahy nemůže být ani řeč, protože celá hierarchie ve skutečnosti znamenala Šlachta + jeho pár neznámých kolegů. Co ale bylo zajímavé – jistě si pamatujete, že celkem svižně se Přísaha dostala do zveřejňovaných průzkumů veřejného mínění a na základě toho pak do TV. SPD v klatbě, ale Přísaha … světe div se … zkratkou a ihned v TV. Můj závěr je, že tak nějak nenápadně musel jít někdo z mainstreamu tomu Šlachtovu štěstíčku naproti. Zajímavé, když si uvědomíme, že taková SPD byla v hluboké klatbě … ale na druhou stranu někdo taky svého času popostrkoval to štěstíčko směrem i k Havlovi. A znova volám … Tuček, Šlajs – stejné metody – stejné výsledky.

Odbočím k Volnému a jeho bloku – dle mého tohle byl nechtěný a pouze trpěný prvek, prostě samo-domo akce pana Volného. Trpěný byl proto, že sloužil ke stejnému cíli jako Šlachtova přísaha – rozdrobit alternativu, což se povedlo dokonale. Podle mého byl cíl posunout Šlachtu přes 5%, aby se dostal do PS. To že Přísaha není v PS není tedy úplná prohra – je to jen o něco horší výsledek než mohl být. Hlavní cíl – rozmělnit protistranu se podařil.

Dostáváme se k Rajchlovi – můj názor je, že volba „Rajchl“ je upgrade něčí akce se Šlachtou a v pozadí stojí někdo, kdo si v žádném případě nepřeje být zveřejněn. Rajchl bude a je jiná liga, svým mediálním vystupováním je fakt někde jinde než Šlachta. Navíc i zde platí, že nemůže být úkolován manuálně a detailně, zkrátka musí se projevit a určitě nejen pro nás je otázkou, jak se vlastně projeví … a jak moc bude muset být korigován.

Proberme si nepřímé důkazy a pak si řekněme co by se s tím dalo asi tak udělat. Napřed nepřímé důkazy – demonstrace na Václaváku měla očividně perfektní zázemí. Profesionální pódium, profi ozvučení. Obě věci za 10.000,- Kč nepořídíte. Můj odhad je ve statisících, když by mi někdo ukázal součet účtů za milión, tak bych se nedivil. Naskýtá se otázka, kdo to financuje. Oficiální verze je, že člověk, který má tuším 27 exekucí šáhnul do kapsy manželky … ha, ha. Další v řadě na vyprávění je pohádka O Červené Karkulce. Takže, takhle ne, soudruzi, seno u mě žerou koně. Další věc – ČT09 akci v podstatě úspěšně bojkotovala, ale kupodivu tu a tam se v mainstreamu nějaká zmínka o Rajchlovic PRO objeví a kupodivu je toho dost v západních médiích. V těch médiích, které fandily Havlovi, sehrály zásadní úlohu v 89. a nenávidí SPD nebo třeba Putina. Zajímavé, nezdá se Vám?

Takže – Rajchl a jeho PRO je na scéně, tohle je objektivní skutečnost, se kterou je třeba pracovat. Rozjíždí se to pěkně a nepochybně to bude jako pořádně naložený a rozjetý vlak – setrvačnost bude velká, zastavit na fleku to asi nepůjde, radikální změna kurzu asi taky nebude okamžitě možná. Ovšem pozor – tohle platí jak pro nás, tak pro toho, kdo (a pokud) stojí v zákulisí.

Moje jedna z posledních připomínek se týká problematiky, kdy nemůžete prohrát. Víte kdy? … když financujete obě strany. Při vítězství kterékoliv strany Vám musí nějak oplatit „vděčnost“ a „štědrost“. Snad nemusím připomínat, že na tuhle geniální myšlenku už přišli někteří i u nás, když sponzorovali svého času jak ODS tak ČSSD.

Můj názor je, že bychom se měli účastnit, ale být obezřetní a být připraveni do toho z boku „trošku drcnout“ pokud by to nesměřovalo naším směrem. Přesně tohle totiž udělali Bolševici v Rusku – oni v podstatě převzali řízení a tak tu revoluci někomu ukradli.

Mějte na paměti – pokud to hází stín jak uši od zajíce, pokud to kličkuje jak zajíc, pokud to zanechává stopu jak zajíc, pokud to zanechává chlupy jak z kožíšku zajíce, tak … tak přestože jste to neviděli, klidně se můžete vsadit, že to je zajíc.

O tom, jak konkrétně dále, dám úvahu v příštím blogu.

354 thoughts on “Rajchl …

  1. A k D.D. teorii:
   Vůbec není špatná, ale beru ji jako pokus o SF novelu. A SF, zvláště postkatastrofickou mám rád, na rozdíl od planých filosofických úvah. Těším se na pokračování – jak pošťouchnout kormidlo nebo obalamutit Velkého Kormidelníka.
   Pozn. pro D.D.: Všiml jste si, že Václav Klaus má stejné iniciály (v češtině) jako obecný titul Maa?
   Neznamená to něco? [;>))

 1. Moc pěkný a zajímavý článek. Moje soukromá zpravodajská služba mi hlásí, že vysvětlení financování a zázemí „nových revolucionářů“ je třeba hledat na vyšší, evropské úrovni. ČR je jen střípek a lakmusový papírek. Po Evropě existuje v průmyslu a tradiční energetice spousta starých, konzervativních sil. Ty byly díky fanatické zelené ideologii v posledních letech výrazně potlačovány. Prachy se začaly díky přijímáním ideologických nesmyslů jako Green Deal, Fit for 55, dotacím a úpravou zákonů přesouvány na hromadu s názvem OZE. Že to je ekonomická cesta do pekel, musí být zřejmé každému technicky vzdělanému člověku s kalkulačkou v ruce a bylo by chybou si myslet, že celé Německo jsou jen zelení fanatici. Staré síly čekaly na správný moment a „Impérium vrací úder“. Možná právě včas, než se celý evropský průmysl položí.

  1. Re: g.KL

   Nikoli, pro Ojropský průmysl už je pozdě.
   Za všechny změny jen uvedu zámysl koncernu VW vybudovat dvě až tři obří baterkárny.

   Neboli ač se mi má více méně technická mysl vzpírá uvěřit, soudruzi už nasadili své plemeníky i do takových firem, jako je VW.
   Sbohem a šáteček…

   A to jsem nechtěl věřit Gerdovi, že zas budem chodit na šichtu desítky kilometrů pěšky, maximálně na kole. Pochopitelně bez elektrohejblat, bo nebudeme mít ani na elektriku,a bychom si posvítili při večeři na pseudožrádlo, které budem cpát do hlavy.

   1. Já si naopak myslím, že naštěstí ještě ne, ještě je čas. Ale možná se mýlím a na šichtu budeme pěšky chodit spolu.:-)

     1. Zase budou vedle hal šlágr Cindy,aby měli dělníci kde přespat a nevysilovali se cestami do a z práce pěškobusem,jako v textilkách na počátku 20. století.

   2. Třeba vás zaměstnavatel zaveze na podnikovou ubytovnu elektrobusem a odtud do práce a zpět. Prachy zaměstnavatele budete utrácet v jeho kantýně za jeho ceny. Vlastně pak už bude zbývat jen krok uvést vlastní zaměstnavatelskou pseudoměnu, ve které budete i spořit. Když se zaměstnavatel položí, přijdete o úspory. Takže se položí.
    A teď si jako zaměstnavatele představte vládu ČR, nebo pro eurohujery vládu EK.

      1. Ale no taaak 🙂
       Ten systém moderního otrokářství zavedl právě on.
       Jeho ubytovny, obchody, kantýny, kina, banka, povinné vázané vklady. Všechno, co si zaměstnanec vydělal, zůstalo do haléře v Botostroji.

       1. A nebyly to nahodou textilky v Britanii, ktere mely dokonce rezim 12:12 s tim, ze pod strechou se mista na spani sdilela stejne jako ta u stroju?

    1. Gerde, tento způsob smlouvy se zaměstnavatelem, ze které se prakticky nelze vyvázat, už popsal naprosto přesně Frederik Pohl v „Obchodníci s vesmírem“. 1958, tuším… je toho tam popsaného víc, na příklad ukrývání peněz, vytváření konspiračních sítí. Bohužel nemáme tu Venuši, kam bychom mohli odletět a začít znovu…

  2. Ad Laco: správně jste popsal o co jde. Je to boj v energetice. Jen nerozumím co podle Vás musí být zřejmé každému technicky vzdelanemu člověku s kalkulackou v ruce.
   To řikávaji lidé co nerozumí nejnovejsimu pokroku v technologiích
   V EU je to velmi vyhrocene, ve světě (USA, Čína) to berou pragmaticky, ne ideologicky. Jejich přístup vítězí.

 2. Moc pěkně a zajímavě napsáno! Klobouk dolů před každým, kdo takto dokáže uspořádat svoje myšlenky a sepsat z toho vyplývající smysluplné úvahy.

 3. Prožívám schizofrenní stav.
  Na jedné straně mám hrůzu z toho, co všechno může přijít, a na druhé straně si přeju, aby to přišlo. Protože bez fatálního zhoršení poměrů se tu smečku škůdců vypráskat nepodaří. Ach jo!

  1. To je mi vás líto.

   Jsou lidé, kteří situaci řeší jinak. Připustí, že nemohou situaci zabránit, a vyjdou případným důsledkům vstříc tím, že se naučí automatické reakce na hlavní důsledky…

   Pro představu – je to dost podobné, jako když se mniši učí bojové sestavy stále dokola, aby jim pronikly „až pod kůži“ a v případě potřeby byli s to zareagovat rychle a přesně. Automaticky.

   1. Samozřejmě, že jsem udělal přípravu: zásoba trvanlivých potravin, rezerva hotovosti, palivo na tři zimy, elektrocentrála, brokovnice na postelí. Ale to nic nemění na tom, co jsem napsal. Strach je možné překonat, ale nelze se ho zbavit. To lze jen tak, že se odstraní příčiny.

    1. ona ta všechna sranda končí, když pak potřebujete doktora, léky, zuby… Jako jednotlivec se dá přežít, ale pokud se rozpadne společnost, je to velká loterie, kdy ani zásoby a brokovnice nemusí stačit.

  2. Přesně takhle mluví několik mých přátel. Rezignovali na cokoliv, vidí že se to řítí někam, co nemohou ovlivnit a čekají, až se to celé pokaká a začne se nějak znova. Karel, jeden z těch známých, říká, že když se dostanou do vlády noví lidé s ochotou nejak korigovat ten pád, nic se nezmění, protože ti co způsobily to že jsme tam kde jsme, si nerozbijou hubu, nebo pres ní nedostanou a bez toho není možná náprava společnosti. Já mám ještě poslední zbytky pudu s tím něco dělat, ve smyslu podpořit lidí, skupiny, hnutí, stany, které se snaží to změnit. Ale obávám se, že už je pozdě. Čekají nás velké sociální nepokoje a násilí.

 4. A ještě jedna zpráva OT, zejména pro Občana.

  Ukři chtějí zpátky do Písků, odkud zásobovali osm let svým střelivem Doněck. Včera večer tam ještě nebyli.

  Celkově je možno z té zprávy usuzovat, že Ivani měli v prostoru nástupu VSU doslova zoufalé druhosledové početní stavy. V článku jsou vypsaná města, jejichž ruské posádky se rozhodly pro obranu.

  Celkem nechápu, co dělají na GŠ RA. Kuwa, to všichni dostali sračku a sanitářky je non-stop přebaluji z jedné pamprsky do druhé, nebo co?
  To opravdu není nikdo schopen zvednout telefon a zkoordinovat spořádaný ústup, anebo vyhlásit přechod do kruhové obrany a poslat rezervní jednotky do jednotlivých ohnisek bojů?

  1. Readovka mi nejde bo mi nejede internet na PC, včera jsem na hlavnych spravach.sk četla o generálovi v ruské armádě, který má bratra v ukrajinské armádě, tuším je také v takové hodnosti a oba řídí podobné akce.
   Buď je Rusové hodlají nalákat do pasti a udělat kotel, anebo jsou opět zradci v akci.
   Někdo tam psal, že ukrajinské bojovníky sleduje na nějakých videích z dronů a oni jedou bezhlavě v dělostřelecké palbě. Patrně jsou pod drogami.

 5. Pane Dvořáku děkuji za čtivý, zajímavý článek a budu čekat Vámi přislíbené pokračování ,,jak dál“.
  S diskuzí je to už horší je typicky česká.

  1. Pěkně napsáno!!!

   Jen jedna malá výtka k článku, cituji: Pjakin, který entitu se snahou řídit Zemi označuje jako Globální Prediktor (GP) měl svého času dotaz od diváka, zda je možné GP porazit. Usmál se a s klidem odvětil, že v žádném případě…

   To je nepřesné. Pjakin vždy říká, že státní „elita“ nemůže porazit globální prediktor. To je jasné, jednak její zdroje se zakládají jen na jednom konkrétním státě, kdežto GP využívá zdroje celosvětové, a navíc každá státní „elita“ v davo-elitarismu fakticky v menším sleduje stejné cíle jako GP. Takže to fakticky je tak, jako by drobný podnikatel chtěl porazit nadnárodní společnost – pěkně je to vidět ve filmu Velký bazar (komedie, Francie, 1973).

   Tj. skuteční lidé mohou GP porazit, démoni, roboti a zvířata nikoliv (viz struktury psychiky).

 6. ÁÁÁÁ….Když čtu ty nekonečné stupidity o tom, že svět tajně řídí Zednáři, Židoilumináti, nebo nově Reptiliáni, chce se mi holýma rukama urvat uši, přešít si je přes oči, pak je znovu i s bulvama urvat a nacpat si je do krku, abych nemohl řvát ta sprostá slova o nekonečné lidské blbosti, protože by mě Alef vytahal za uši.

   1. Souhlasím. Hněv je ve skutečnosti to, co se označuje jako netransformována ZRCADLOVÁ MOUDROST. Ta umožňuje mysli vidět věci TAK JAK JSOU DOOPRAVDY. Jdu si dát pár cvičení, abych emoci hněvu transformoval na moudrost zrcadla.

    1. A jedna velmi soukromá rada – uvědomte si, že to zrcadlo je samo o sobě slále úplně prázdné – i když se zrovna do něj díváte.

     1. Teď mícháte dvě věci dohromady, ale rozumím vám a souhlasím. Emoce (pět jedů) jsou v buddhismu chápány diametrálně jinak, než v Západní civilizaci. Nevědomost- vším prostupující moudrost. Připoutanost- rozlišující moudrost. Závist- moudrost zkušenosti. Pýcha- vyrovnávající moudrost a hněv- moudrost podobná zrcadlu. Je to schopnost mysli, vidět věci, jaké doopravdy jsou, bez hodnocení a intelektuálních konstruktů. Jakoby v čistém zrcadle. Vy máte na mysli, že věci jsou svou nejvnitřnější podstatou prázdné. Ano jsou, na to právě poukazuje vším prostupující moudrost. Je to dost složité téma na mnoho přednášek, tady není prostor.

  1. Na vyvrácení konspiračních imbecilit, se nedá použít pár vět v diskuzi, ba ani celý článek. Na to potřebujete široký prostor knihy a výborně to dělá Hampl. Mohu jen velmi zkráceně zopakovat, co už jsem tu psal tisíckrát- svět se nedá uřídit z jednoho centra iluminátů. Vše se pořád mění, vše plyne, panta rhei, do hry vstupuje nekonečná množina proměnných. Opravdu nejsme schopni zcela uřídit ani naší vlastní rodinu a to je ta nejmenší jednotka. Vše se děje právě TEĎ a je neustále ovlivňováno nekonečným množství spontánních interakcí. Tím vůbec neříkám, že neexistují tajné služby, zájmové skupiny, vlivové skupiny, jejich plány atd. Ale i ty se neustále mění, mnohdy společníci zjistí, že jsou vlastně protivníky atd. Němci vyškolili Uljanova a celé se jim to posralo….“někdo“ podpořil Ádu a celé se to posralo….CIA platila ty disidentské hovada a celé se jim to posralo (nevlastní nás USA, vlastní nás Skopčák)
   Já jsem čekal, kdo jako první přijde s tím, že Rajchl je vlastně zakuklený židoiluminát a už to máme rozklíčováno.

   1. Kde jste vyčetl, že svět je řízen z jednoho centra nebo, že ho řídí ilumináti nebo reptiliáni někde ze sklepa nebo jeskyně?
    Já Vám předvedu Vaší argumentaci – Vy prohlásíte, že Česko se snaží řídit parlament a další struktury …
    A já použiji Vaši argumentaci – už mám dost konspiračních teorií, že Česko je tajně řízeno z jednoho místa, nejspíš reptiliány kolem Kalouska …
    Jinými slovy – Já o voze, vy o koze a snažíte se argumentovat proti tvrzením, které nikdo netvrdí.
    Takže, mě by zajímala Vaše odpověď na otázku, zda tady může být (nebo nemůže být) nějaká struktura, které má ambice řídit celou planetu. Až po soustátí – jako je EU, mám za doloženo, že vždy existuje nějaká struktura (entita), které má snahu danou množinu lidí řídit. Velmi by mě zajímal logický argument, proč by to zrovna mělo končit právě na řízení maximálně soustátí EU a dál už nic není, dál už je jenom chaos a samé náhody. Opravdu by mě zajímal logický argument. Mně totiž logika vychází tak, že není důvod si myslet, že řídící struktury EU nebo USA jsou ty nejvyšší a zaručeně poslední.

    1. Už jsem na to odpověděl. Nepopírám, že existují vlivové skupiny, které by rády řídili celý vesmír. Popírám, že to jde. Nikoliv kontinuálně, napříč tisíciletími, jedinou vlivovou skupinou. NEMOŽNÉ.

     1. RE: Mandaladan
      Takže se vlastně shodneme!
      Určitá skupina lidí by ráda řídila celý vesmír. V mnohém se jim to daří, někdy to nevyjde.
      Třeba to rozpoutání VŘSR jim vyšlo na 1*.
      V politbyru, které tu VŘSR odstartovalo byl jeden, jediný etnický Rus. A jeden Gruzín, řečený Koba.
      Ve finále si právě ten Koba namazal na chleba ty zbývající. Trockij skončil s cepínem v zátylku.
      Problém bych viděla v tom, že sice neuspěli, ale i tak díky tomu experimentu zahynuly miliony lidí. Vč. jejich soukmenovců. Jejich mocní totiž svoje vlastní slabší kusy považují za kolaterální odpad. To mi přijde obzvlášť děsivé.

      1. Ano s tím souhlasím. Jenomže pan Dvořák celý svůj dnešní článek prezentuje, jako veliký objev, že možná nás někdo řídí, aniž by jsme to věděli. Že možná celou EU někdo za ní řídí. Tak to není žádný objev. Myslím, že ani ten největší prosťáček si nemyslí, že něco řídí Jourová. A pokud připustíme TOTO, musíme připustit , i to, že někdo řídí i Rajchla, že někdo řídí celý svět….Celý ten článek pokládám za vysoce manipulativní, spekulativní a i když to tam není explicitně řečeno, čouhají z toho Židoilumináti, jako sláma z bot. Já prostě takto svět nevidím a vždy to budu rozporovat.

       1. Pane M. vy jste tak neurvale chytrej a chytrostma preplnenej a touzite je hystericky vylevat a poucovat kazdyho a vsude kolem sebe , az z toho mate klapky na ocich a na mozku a ty vam nedovoluji necemu vubec rozumet , jako obvykle,videt , vo co de..

      2. Helanov: Jedni včetně mě tvrdí, že samozřejmě bohatí a vlivní lidé se sdružují do skupin, intrikují a snaží se někdy úspěšně a někdy neúspěšně posílit svou moc a dál zbohatnou. Někdy se dvě skupiny dočasně spojí, jindy stojí proti sobě. Druzí tvrdí, že existuje jedno ústředí, které má všecko dokonale připravené a je jen krůček před absolutní mocí nad celým světem. Není spor o to, že bohatí mají vliv, ale o míru té jednoty a organizovanosti i o míru dokonalosti jejich strategií. Případně diskuze o jejich cílech, jestli jde o moc, slávu, bohatství nebo ještě něco dalšího jako dovedení lidstva k vyšší duchovní úrovni nebo k uctívání déémonů nebo pozvání mimozemšťanů.

     2. Váš „výkřik“ mi připomněl podobné známé napříč historií, např. že stroj těžší než vzduch nemůže létat.

      Ok, jste přesvědčen že to nelze. To pouze vypovídá o tom, že vám není znám žádný způsob / technologie jak toho dosáhnout. Vzhledem k tomu, že takové znalosti se neválí na ulici ani nevyučují ve státních školách, nelze se divit že nejsou snadno k mání pro každého. To ovšem neznamená, že neexistují, a že toto skutečně nelze. Z logiky věci by se naopak dalo předpokládat, že takové znalosti budou vyhrazeny „pouze pro vybrané“ (pro zajištění kontinuity v návaznosti generací).

    1. Asi se ptáte na trošku odlišnou otázku: Kdo ho ovládá…

     Na vaši otázku odpovědět nelze, nemá to odraz ve skutečnosti. Na tu upravenou otázku lze odpovědět hned.

  2. A proč to nutně musí být Zednáři, Židoilumináti nebo jiné pohádkové postavičky? Nemohli by to být spíš lidé z masa a kostí vydávající měny a dle libosti určující pravidla jejich používání v oběhu? Zkusme je pojmenovat jako velkobankéřské rodiny. Je tak obtížné si představit, že to dává smysl? Vidlák mluví o tom, že to smysl prostě dává. Kdybyste se narodil jako miminko do velkobankéřské rodiny, také byste už s mateřským mlékem nasával dědictví předků. Umění jak zůstat velkobankéřem po generace a moc nad penězi nejen neztrácet, ale rozšiřovat. V dnešních poměrech už těmto velkorodinám ani nemusí jít o peníze jako takové (pouhý prostředek směny) ale o technologie moci jako takové. Doba pokročila. K tomu alternativně nakonec ani peníze vlastně nepotřebujete. Postačí status (jméno) na vrcholu potravní pyramidy a hierarchie setrvačností zařídí ostatní. A vaše jméno ti vespod pyramidy ani nemusí znát. K čemu taky…

    1. RE: Mandaladan
     To by snad nebylo úplně nejhorší, kdyby vlastnili jen banky. Ale oni vlastní hlavně média, něco si o tom zjistěte. Pochopili, že kdo chce ovládnou svět, musí ovládnou mysl lidi. A k tomu slouží propaganda.
     Všichni si uvědomují, jak prudce se rozvíjejí IT technologie. Ale stejně prudce se rozvíjí i umění PR.

  3. RE : Mandaladan
   Dlouho jsem si myslela totéž. Dneska už si nemyslím, že některé věci se dějí jen náhodou.
   Jenom čirou náhodou se ve Spojených státech objevují v prezidentské sesli neschopní geronti, jaké jsme dříve vídali v Kremlu?
   Pokud je nejmocnější muž světa, což americký prezident zatím asi je, po funkci přihlášen za nebezpečného psychopata a zrušej mu Twitter , tam tady něco fakt smrdí.
   Já považuji Bidena, stejně jako i Trumpa, za snadno ovladatelné lidi , které někdo řídí. A ten někdo si vybral právě je.
   Přijde mi zvláštní, že euroatlantická civilizace už nedovede vygenerovat opravdové vůdce. Mám pocit, že nám nějací velmi schopní imagemarkeři předkládají před volbami jen odpad. A tudíž volíme jen nejhezčí holky z ošklivince.
   Za jejich majstrštyk považuji instalaci nemocné puberťačky do role ikony grýndýlu. Té dívence uctivě naslouchali i učené hlavy v OSN a ve Vatikánu.
   Zbytek světa si musí klepat na hlavu.
   Řekněme že v tom dypstejtu, nebo jak tomu lidé říkají, sedí skupina zlých lidí a pár velmi schopných marjetérů? Považuji to za dost dobře možné.

   1. Já Trumpa nepokládám, za geronta, kterého někdo manipuluje a řídí .Myslím si dokonce přesný opak. On najedenou dostal podporu „pracujicích“ lidí USA, zcela se vymykal z těch deepstate neoconských a demokratických kruhů. Byl jako neřízená střela, neovladatelný, nepředvídatelný a proto musel být zničen.

    1. RE: Mandaladan
     Tak v tom se neshodneme. Pokud Trump jmenoval svého ortodoxního zeťáka poradcem přes Střední východ, tak to mi přijde né úplně normální. Na druhou stranu chápu, že šťastný děda udělá pro svoje obřezaná vnoučata všechno.
     Že by tento akt ale nějak přispěl k složitém řešení problému Palestina , tak to tedy určitě né.
     V rozporu s rezolucemi OSN daroval Izraelcům půlku Jeruzaléma a syrské Golany navrch, osidlování Západního břehu podporoval. K světovému míru to asi moc nepřispělo, že?
     Přispělo to jedině k další radikalizaci muslimů a dneska se v Gaze už objevují i opravdu nebezpeční chlapíci od IS.

   2. Doplněk:
    Proč si vybírají do rolí státníků tak neschopné lidi? Aby je mohli snadno ovládat.
    Dobŕe se ovládá člověk, který hodně touží být mocným a nejlepší je, když má v minulosti nějaký vroubek. Tedy se dá pěkně držet za koule. Tklivý příběh, který dotyčného zmarketuje veřejnosti je výhodou. ( U Havla z vězení na Hrad, u Bidena autohavarie části rodiny. U Gréty Aspergrův syndrom. )

   3. Tak Trump asi tak ovladatelný nebyl, když mu museli zrušit tweet, doslova ho vykopat z bílé chýše.
    Joe Biden je viditelně často mimo, vítá závěs, dekoruje nějakého veterána na zádech a čte i to, že má otočit list.

  4. Gerde,
   hezky pišete,ale škoda,že na konci nenapišete navrh řešeni toho marasu,nebo ho aspopoň ho nepevezmete od. souseda Šefvidlaka v jeho webu,kde už nad nim začala diskuse pry tzv demokrace čumilů!?

   Pry mu tam nikdo nerozumi,jsou tam v šoku a slepice jim tam utikaji snašet rychle vsjička ty budou hezky velkaa to konkretně!
   Ja bych to vzalha do zubů a hned tu bude ta muzika všech lvů a lvic a ne kakofonie,ktera prozatim k ničemu nevede!
   No ni?

   1. Napřed musíme projít tak brutálním marasmem, aby bylo i poslední staré struktuře jasné, že dosavadní ideologie selhala. Zatím jsme v situaci, kdy se každý problém řeší jen heslem Více Evropy! a sdílením aut a všeho možného. Skončí to tím, že ti, kdo statky ke sdílení získávali , odtáhnou do jiných končin nebo na práci hodí leyno a budou raději užívat života, než aby dřeli na ostatní ve jménu pošahaných idejí.

    1. Gerde, k tomu projitím marasmem: je na čase začít se modlit k mocné indické bohyni Kálí – Durze – bohyni „konstruktivního zmaru“. Aby bylo možno něco nového postavit, je nutno to staré zbourat. Staří Indové byli kujóni…

  5. O ničem takovém jsem v článku nečetla, ale už i Robejšek v jednom pořadu hovořil o tom, že ve válce tratí všichni i bohatí. I ti přicházejí o majetek, peníze. Proto po válce volají ti co vládnou a nechtějí být vidět.
   Pjakin také mluvil, že globální prediktor byl nejdříve pojmenován globálním parazitem.

 7. Spálíme se znovu ?
  Možná ano, ale jednou to snad vyjde.

  Okamura stále neřekl, zda je spolupráce s SPD možná, když se ukáže, že jiná cesta k vládnutí není. Věří snad, že získá většinu ? Anebo je mu stále milejší pohodlná opozice ?

 8. OT z Ukrajiny.

  Kadyrov vydal zajímavé prohlášení . V kombinaci se skutečností, že je Čečenec, to vypadá, že soudruzi v Moskvě budou mít vbrzku problém na Kavkaze, pokud mu dostatečně neobjasní, co má znamenat ta maškaráda pod Charkovem.
  Rozhádat si Čečence je dost špatný počin.

  https://readovka.news/news/111400

  1. Kavkaz je pro Kreml velký problém. Z hlediska obrany má Kavkaz pro RF zásadní význam.
   Putin zdárně ukončil válku v Čečně a instaloval tam syna mučedníka Kadyrova, z našeho pohledu exota , ale alfasamce , na kterého místní zřejmě slyšej. Kavkazské národy mají teď nebývalou míru svobody, nad kapkou té šaríji se zamhouří očko. Groznyj je znovu jako novyj, Rusové tam museli vrhnout těžké prachy.
   Ale i tak tam doutná nenávist k Rusům.
   Viděla jednou reportáž z Beslanu, několik let po tragédii. Mluvily tam takové vesnické tetky, jakoby vypadly z
   Troškových filmu. Všechny do jedné viní Putina, který odmítl vyjednávat s ( v podstatě hodnými) bojovníky za svobodu. To Putin jim zabil děti.
   Docela mě to vyděsilo. Ti lidé tam uvažují zřejmě úplně jinak , než my.

   1. Ne, že ho slyšej, Kadyrov pochází z vážené rodiny, která může doložit předky muslimských věřících do daleké minulosti. Oni muslimové na to slyší.

   2. Žádná nenávist k Rusům v Čečně nedoutná.
    VVP instaloval Kadyrova právě pro jeho schopnosti lidem vysvětlit, že s vedením „jejich člověkem“ tedy Kadyrovem a s penězi z Kremlu, se celá Čečna bude mít dobře, mnohem lépe, než kdy dříve – a nebude tedy proč s někým válčit – a to se Kadyrovovi do velké míry povedlo a proto zůstává na svém místě. Zahučelo tam opravdu moře prachů a Čečenci se skutečně mají nesrovnatelně lépe, než za kterýchkoliv „partyzánů“ či „bojovníků“.
    Jestli tam někde nějaká nenávist doutná, tak jsou to lokální a izolované záležitosti, toho typu např. osádkou ruského BMPčka vystřílená rodina nějakého agresivního militanta, ale nic víc.
    Čečna poslouchá na slovo – VVP by byl blázen, kdyby si jako součást armády vybral nějaké neřiditelné šílence. A já osobně VVP za blázna nepovažuju. Už dlouho.
    Myslel jsem si to na začátku, když si ho Jelcin vybral za svého nástupce.
    Myslel jsem si: „Hochu, tak ty to odsereš za všecky předchozí. Na tobě si budou Rusové vylévat zlost a frustrace z rozpadu SSSR“. Nic takového se nestalo a já si názor důkladně poopravil.

    1. Ten co čte: Čečensko je už několik let skoro stát, který si většinu všeho rozhoduje sám. Jen zahraniční politiku a obranu má na starosti federální centrum. Naopak ještě dostává z centra dotace a čečenští politici mají vliv i na politiku celé RF. Rebelové nabízejí svobodu ale jakou? Třetí válku? Zastavení dotací? S kým by potom obchodovali, Čečensko je obklopené Ruskem a hranice s Gruzií jsou ohromné hory bez silnic. Jediná naděje rebelů v exilu je rozpad RF na desítky malých států, kde by potom na Čečensko už pozornost nebyla upřena.

     George Friedmann z amerického deep state, když psal o budoucích událostech 21. století už v době po 11. září 2001, zmínil, že americký vliv na Ukrajině umožní hybridně vyvolávat neklid v Bělorusku, Kazachstánu i na Kavkaze, aby se tím vyvolal na RF tlak z různých stran. Protože na jadernou velmoc nepůjde útočit přímo konvenčně americkými silami. Proto nesouhlasím s úvahou na blogu pana Kechlibara, který jindy píše dost chytře, že Rusko bylo a je v bezpečí, protože NATO nemůže udělat přímou invazi konvenčně vyzbrojenými armádami. Tu hybridní strategii vynechává…Tou úvahou vyvrací něco co skoro nikdo netvrdí.

 9. V hloubi Říše
  kručí v břiše
  zima je na krku
  úspory v úprku.

  Všechno je cizí
  důvěra mizí
  nic není jisté.
  Jsme finalisté
  na konci kapíku.

  Jsme v roli strávníků
  co nemaj na jídlo,
  na teplo, na bydlo
  po letech práce.

  Má cenu ptát se
  kdo za to může?
  Zas do kaluže
  mám vylézt z bláta?
  Cesta je započata.

  1. V hloubi Říše
   umírej tiše,
   abys svým nářkem
   nerušil
   toho, kdo zaklínaje se zítřkem
   netušil,
   že budování Green Dealu zadrhlo,
   protože jej navrhlo
   a provedlo
   nemehlo.
   Úspory jsou v tahu?
   Mazej na poradu
   o sdílené ekonomice,
   než se oběsíme na klice
   elektroauta či jiné vozby,
   co nás má dovézt do svobody
   nového světového řádu.
   Tak mazej na poradu,
   než si Tě elf zapíše,
   že budování rušíš kručením v břiše.

 10. Žádná globální elita svět neřídí. Jistě nějaká existuje, ale je dle mého názoru definována spíše vlastními a stejnými zájmy. tedy parta zcela bezohledných lumpů, kteří si občas hrají na filantropy a podporují své myšlenky a názory a snaží se je uskutečnit v praxi. prostě si hrají a za hřiště mají svět.
  Jinak konají zcela v souladu se svými sobeckými zájmy s heslem, že lidí je na světě dost a žádná cizí oběť/ kolaterální ztráta není dost vysoká, a že účel světí prostředky.
  To, co se nám nyní jeví jako globální elita, je spíše nehomogenní skupinou lidí stejných charakterových vlastností, kteří prošli pečlivým výběrem, který dává současný systém společnosti – zákonů, politických institucí, způsobů odměn a trestů, výchovy dalších generací.
  Takový systém by porazila až revoluce trvající tři generace, a taková se u nás nevyskytne. takže nás porazí spíše konkurenční systém, který využije instituce v euroatlantickém prostoru pro vlastní cíle.
  Třeba migrace Latinoameričanů do USA, nebo migrace muslimů do EU, nebo Čína, která uškrtí svět na hedvábném pásu.

  Z toho plyne, že žádné přímé řízení skupiny v pozadí není. Spíše existuje řízení nepřímé přes neziskovky a příkladem budiž Gyorgy Sörös. Asi to vše neplatí sám, ale má několik spojenců. Nebo Klaus Schwab a jeho davoské konference.
  Nepřímým řízením několik osob vtluče prostřednictvím neziskovek typu Aspen Insittut do lidí s mocí a přímým řízením (vláda) nějaké ideje. Dostatečně dlouho jim vymývají mozky, obsadili rozhodující funkce a podporují se navzájem. Ale považovat je za globálního prediktora je nadsazené.

  Proto se Pjakin mýlí, že není možné porazit globálního prediktora. Je to možné tam, kde má tzv. globální prediktor počátek. Tedy u té myšlenkové skupiny lidí, která zřídila a podporuje uvedené neziskovky. Stačí, když se dost lidí dostane do rozhodujících funkcí, a znárodní jim majetek.

  Druhou možností, jak porazit tzv. globálního prediktora, je kolaps společnosti a revoluční změny. Každý globální prediktor postrádá zpětnou vazbu kritiky, protože vždy podlehne zcesnté myšlence, že by mu bez názorových odpůrců bylo lépe, protože on sám je nadán nadpřirozenou mocí od Boha získanou pomazáním, nebo Vůdcovo nadpřirozenou intuicí, nebo promyšlenou revoluční ideologií, nebo filantropismem pro planetu. Takže časem podlehne dojmu vlastní neomylnosti jak EK nyní, a začne potlačovat jakoukoliv opozici nepohodlných názorů (např. současný útok EK na právo veta národních států). Díky tomu zabloudí na cestě vývoje společnosti a dostanou se na cestu do pekel. Kam sebou vedou ostatní ke skoku z útesu.

  Celý proces výběru těch správných a konformních lidí pro cíle současných vládců neprobíhá na vědomé úrovni. Spíše se to dá hodnotit jako vstup nového člena do týmu, aby zapadl mezi současné členy. A ideje a vlastnosti, které nováčkovi zajistili přístup do toho klubu lidově řečenému koryta, jim současně brání ve změnách cílů a struktury klubu. Nejsou dostatečně pružní vůči společenským změnám.

  Když k tomu přidáme změny přírodní, zjistíme, že sice mají v podstatě neomezený přísun nových lidí už předvychovaných, protože se narodili ve správné třídě, stýkají se se stejnými lidmi a rodí děti geneticky predisponované k těm cílům „správným“ docizelovanými výchovou v rodině a na správných školách, ale už nemají schopnost přizpůsobit se přírodním jevům. Místo toho proti přírodním změnám bojují společenskými nátlaky (Fridays fo Future, Green Deal). Místo aby energii směřovali na přizpůsobení se přírodní změně, utrácí čas, prostředky, energii na boj proti přírodní změně.
  S dramatickými dopady na ostatní, jak vidíme nyní na cenách energií. Jejichž růst začal díky emisním povolenkám.
  A protože jsou příčinou a součástí problému, ať je již nazveme globálním prediktorem, elitou, horními desetitisíci, eurokomisaři, nikdy nebudou úspěšní a dříve či později přivedou celou společnost k zániku. Chybí jim zpětná vazba demokratických institucí a možnost korekce jejich šílených úvah. Bohužel nás všechny ostatní na cestě k zániku jimi budované společnosti předtím protáhnou peklem života v jejich mylných úvahách o světě.

  A novináři, kteří je halasně a okatě podporují, a dští oheň a síru na lidi odlišných názorů, jim do toho pekla metou cestičku.

  Vyhraje Rajchl a dostane se do parlamentu? Pak se tam dostane i SPD a neubere jí hlasy. Probíhá ekonomická krize, která ubírá vládním stranám možnosti kupovat hlasy. Takže lidé voličsky nevyhranění přechází spíše k opozici tím více, čím je současný vývoj ekonomiky horší a horší. Když ekonomika prospívá, vláda se hřeje na výsluní přízně voličů. V dané chvíli pětikoalice úspěšná být nemůže, a hloupostí svých ministrů a ministryň situaci jen zhoršuje. Takže jednoho dne padnou, a nezůstane jim už ani dostatečné jádro podporovatelů, protože brutální ceny plynu a elektřiny drtí i jejich sponzory. Už je dosavadní sponzoři podporovat nebudou. Nebude ani z čeho, nebude ani vůle takovou partu tragických omylů podporovat v dalších omylech.

  Jsme v prvních řadách dějství konce politických kariér Petra Fialy, Jozefa Síkely, Zbyňka Stanjury a Jany Černochové, Víta Rakušana, za nimiž se neprávem skrývají stejně nekompetentní Jan Lipavský, Helena Langšádlová, Zdeněk Nekula, Ivan Bartoš. To je 9 z 18 neschopných, a to vidíme jen špičku ledovce. Takže tahle vláda nemá ani možnost restrukturalizace obměnou ministrů. Jednou padne celá. Kdy to bude? To bude záležet na cenách a dostupnosti elektřiny a plynu.

  1. Nejlepsi je nejdriv tvrdit neco a pak svoje tvrzeni zase zaprit.
   Na zacatku se vsechno deje samo vod sebe..
   Sice to trva asi celej metr ,do delky a neco jeste do sirky, ale to nevadi ani nezajima…

   1. Ech,svět je Brownův chaotický pohyb částic, kterým se někdo snaží udávat směr. A protože se mu to nedaří, snaží se vyřadit částice nepohodlné, které ten směr kazí.
    Svět skutečně nikdo neřídí, ale to neznamená, že se o to mnozí nepokouší a nesnaží se svět řídit podle svých úvah!
    Kdyby totiž svět skutečně někdo řídil, nebylo by možné, to, co je nyní. Tolik k tomu zdánlivému myšlenkovému rozporu.

  2. Kdybych byl Zakladatelem, tak Vás přemlouvám, abyste tento komentář předělal jako Antitezi k DD. Takhle se ztratí v moři času do vydání příštího Vidlákova článku. Ale nejsem Zakladatelem…

  3. Gerde,
   hezky pišete,ale škoda,že na konci nenapišete navrh řešeni toho marasu,nebo ho aspopoň ho nepevezmete od. souseda Šefvidlaka v jeho webu,kde už nad nim začala diskuse pry tzv demokrace čumilů!?

   Pry mu tam nikdo nerozumi,jsou tam v šoku a slepice jim tam utikaji snašet rychle vsjička ty budou hezky velkaa to konkretně!
   Ja bych to vzalha do zubů a hned tu bude ta muzika všech lvů a lvic a ne kakofonie,ktera prozatim k ničemu nevede!
   No ni?

   1. Jenže žádné řešení není a být nemůže do doby, než i poslední bruselský byrokrat pochopí, že se jejich systém položil. To, že obraz budoucího úpadku vidí nějaký Gerd v kolonii, neznamená, že se těch změn dožijeme.
    Řešením by bylo drasticky omezit roli státu, ale k tomu nikdy nedošlo bez vnějšího tlaku. Stát totiž podporují tlupy lidé placených ze státního rozpočtu. Když už dostatečně ubylo lidí, co do rozpočtu přispívají, je nutné se zadlužit. A žádný dluh neroste do nekonečna.
    Jestli chce někdo dělat změny, musí počkat, až se dramaticky rozpadne stát. Nám se bude padat z menší výšky lépe, ale pro eurosoudruhy v Deutschlandu to bude pád poněkud dramatičtější.

 11. protože se v Čehách všecko rozkecá dovíme se který lump za tím stojí….a nebo že by za tím stáli obyčejní lidé?

 12. Pánové, dnes jen jeden komentář… Z manuálu, jak se obracet k masám…
  Máte stranu, napíšete program, jezdíte po celé republice, píšete do všech alternativních periodik, máte příznivce, ale nevíte ještě, kolik jim máte. Tož svoláte demonstraci. Ale není vůbec jisté, kolik lidí přijde, jak to bude vypadat, nevíte, jestli nepřijdou odpůrci, nebude bitka, nevíte, jestli to policie nerozežene, apod, apod. Jak to udělat, abyste neskončili hned na začátku na prvním neúspěchu?
  Oficiálním svolávatelem demonstrace bude někdo jiný a necháte tam mluvit i jiné lidi z jiných stran.
  Když se stane kterýkoliv z průserů, které jsem jmenoval výše, můžete vždycky říct, že jste byl jen pozván jako řečník.
  S přihlédnutím k Rajchlovým schopnostem bych se celkem vsadil, že demonstraci od demonstrace tam bude méně Svobodných a národních aliancí a bude tam přibývat lidí od PRO.

  Možná ne, možná tomu velí politicky nepolitický Vrábel a Havel, ale já si myslím svoje.

  1. už jsem psal v jiném příspěvku – mě zaujalo, že nehledají členy, ale příznivce. Ale potřeba změny a její udržitelnost musí vycházet z mas. A to znamená spousty základních organizací, ovládaných obcí, atd…

   A pro to podle mě nedělají nic.

   Osobně nemám koho volit, vždy volím nejmenší zlo, tak aby hlas nepropadl. Ale Rajchl moji důvěru nezískal, protože mi za tím chybí hlubší myšlenka. Přijde mi to jako nějaká reinkarnace VV.

   1. Hlubší myšlenka?
    Přečtěte si program .
    Vláda odborníků je Vám málo? Obnova hospodářství je vám málo? Zastavit devastaci je vám málo?
    Proč tady proboha každý kecá a nejdříve si alespoň něco nepřečte o čem je řeč?

    1. Vlada odborniku ale neni vsespasna, ba naopak!

     Vzpomente na covid a vladu „odborniku“, z nichz jednak epidemiologem nebyl nikdo (!) a vedlejsi dusledky vsech tech zachran tisicu mrtvych (socialni, ekonomicke, vzdelanostni) absolutne nikdo nezvazoval, ackoliv MeSES mela byt pry Mezioborova Skupina, ze..
     No nebyla. Meli jsme hentu krizi, vybrani provladni odbornici iniciativy Shnij povidali, ze jedine dva roky sikany jsou tou spravnou cestou…

     Jedna vec je, mit ty odborniky k dispozici. Lidi, kteri umi pocitat, kteri dobre znaji svoje obory, idealne odbornici apoliticti a idealne jeste pamatuji obdobi minule totality.
     Kdokoliv s vekem pod … 40? let by vubec nemel na pozici vladniho odbornika co delat kvuli nemoznosti mit tou dobou dostatek zivotnich zkusenosti, nebo zkusenosti z byznysu.

     Druha vec je, ze naprosto nezbytne nutne nad nimi musi byt skutecny politik, resp. zkuseny manazer s velkym rozhledem, „big picture guy“, ktery ma k ruce analytiky, kteri provadi ruzne dopadove studie, na jejichz zaklade dojde k vyslednemu politickemu rozhodnuti.

     Pokud zvazime, ze PRO muze poskladat odborniky… Jo, dokazu si predstavit Sevcika na financich, Noveskyho na prumyslu/energetice, koho tam mame dal? prof.Beran na zdravotnictvi treba?

     Nicmene zbyva otazka, kdo by mohl byt ten „big picture guy“? (prej je tedka v takove pozici Fialenko, ale to musi byt nejaka dezinformace)

   2. Vidím to podobně. A dovolím si pro tento případ jeden luxus – odhodil jsem všechny touhy superhluboko a obšírně filozofovat a vyhmátnout to v této chvíli to nejpodstatnější, na čem vše stojí a padá, neboť hrozí NEBEZPEČÍ Z PRODLENÍ!!!

    PRO prostě rozděluje, a ubírá cenné hlasy … Nepředpokládám (a možná ani jejich šéf), že bude mít nad 5 %. Pročpak asi se (za každou cenu) nedomluvili?

    1. K jakékoli dohodě jsou potřeba minimálně dva dohodě svolní.

     Maně se mi vybavuje myšlenka zástupce Jednotného Ruska z roku 2014:
     Máme směr, víme, co je potřeba udělat. Buď se nám to povede anebo ne. Počítáme s každou z těchto variant. To je v této chvíli vše, co můžeme dělat…

     1. Před půl devátou jste psala něco o katarzi lidí a mně se to převelice líbilo …

      … a tak lze aspoň konstatovat, že alespoň jeden z těch dvou jí neprošel …?

   3. Byly ty doby , situace ,velke zmeny ,taky z minuly valky a moznost velkyho bohatstvi si zisky brzy zopakovat a tenkrat jeste obdareny na spousty fanatiku a protifanatiku..
    Stacilo je jen v nekonecnych krizich , trochu postuchovat proti sobe…
    Dodat nejaky zaminy treba vod akademiku yntel..
    Akademik z toho samozrejme udela vedu..Aby moh furt psat a poucovat..
    Zase se na nas taha silhavej kralik z cylindru , vohledne zkazy a destrukce skolstvi.
    Odkud to na nas vyskocilo , jak to probiha se s veskerym pohodlim nevysvetli..
    Lenin byl castym navstevnikem amer. velvyslanectvi v Svajcu , sjezd bolseviku ,kdyz bylo treba se v klidu poradit, byl v Londyne , jindy v Parizi a v Berline , v Praze i i se Stalinem proslulym Tbilisi krvelacnym loupeznym teroristou .
    Taky nase vlada a urady byly spokojeny jako vsude jinde…
    A s mnoha mimo Stalina ,dalsimi teroristy..
    Na nase cesky a neteroristicky ani trochu delniky a pracujici , casto spokojena nebyla ani trochu a tak nase vlada pro zmenu na ne vypukly cetna a krvava nasili..
    Lepsi je zapomenout,se to taky nehodi..
    Na slavnym hrbitove u britu vevodi Marx velikosti Golema, aby si kazdej vsim ..
    Podil vrchnosti na svy velky zkaze je vzdy podminkou..
    Hitler byl neco jako Manchurian Candidate ve filmu..
    Rajtovani na rajchlu pokracuje.. Asi jako oportunista vyuzil prilezitosti , ktera se naskytla schopnostmi jinych..
    Oba organizatory bych okamzite prizval ke spolupraci a dal jim aspon vsemoznou podporu ..Snad nemusim vysvetlovat proc.
    Mnozi se schema,spekulace a konstrukce udalosti, co se hodi..
    „..na zaklade nespravne a pocatecni hypotezy , lze dojit ke spravnym vysledkum…“.
    /Nic nedojde ,nic nelze , je zase treba velkeho bezpodminecneho usili ,predevsim potrebnych schopnosti atd..ale vo to neni zajem/.
    Vo to co maji jiny a lepsi, zadnej ze vsech poucovatelu, nestoji ani uznat..
    Aby vynikly samozrejme jen ty jeho …
    Kazdej si dela zavery jaky chce, to je zadarmo kdyz, klabuznice vydrzi vsechno.
    Hypoteza zminena je nekdy neco jako , kdyz je stesti unaveny , tak sedne i na vola, nejblbejsi sedlak nejvetsi brambory, Hloupej Honza se z niceho nic nachomejtne k soutezi , vostatni sou blbci a debilove a princezna a pul kralovstvi je zase v kapse..
    Ale vazne..
    To znamena a predevsim , ze schopnym a tezce pracujicim obcas v dusledku jejich kvalifikovane snahy pomuze nejaka nahoda ,kterou si ale oni svym usilim predevsim, oni vytvori ,nebo chance of coincidence ,shoda okolnosti prihraje neco v pravou chvili../Nekdo udela chybu a pod./.
    Za odmenu.,Ne vzdycky..To je zase asi ta vec ty Vyssi moci, nebo tak.

  2. Asi si jeste dost lidi vzpomene treba na truckery v Kanade, ktere nechal tamni system „mekce vypnout“.

   Vrabel je tudiz idealni organizator, na kterem si system „nic nevezme“ a musel by prikrocit ke zcela zjevne neprimerenym krokum.

   Na druhou stranu mne taky zajima, na kolik vysel takovej pronajem podia, aparatury a vsech dalsich srand okolo… stejne jako mne to zajimalo u milionovyho chlivku.

   1. Letná pro MCh stála po technické stránce 4,8 miliónu korun.
    Pro osvěžení rozměru a rozsahu celé akce, doporučuju pustit si příslušné videozáznamy, jsou stále dostupné.
    Nejsou v tom započítány reklamní časy, platby promotérům akce, zábor veřejného prostranství, přípravy prostoru jeviště a vykrývacích stanovišť, Toitoiky, zábrany, úklid a podobné související záležitosti.
    Těch 4,8M je částka jen za ono technické zabezpečení, jmenovitě „ozvučení, video a pódium“. Celkem sedmi LED obrazovkami a naprosto profesionální, touringovou PA technikou.
    Tenkrát se na „transparentním účtu“ MCh objevila jen jedenkrát a jedna položka, přesně 2M Kč jako „záloha za technické zabezpečení“.
    Teď si počkáme, kdo zase bude kromě jména Rajchl tlačit to, že zbytek někdo udělal z „dobré vůle“.
    Dobré vůle bylo mezi lidmi vždycky dost, ale ještě nikdy se jí nikdo nenajedl.

    Dám si v průběhu příštího týdne tu práci. Půjdu pozpátku články tohoto webu, po jednotlivých článcích jednotlivých autorů a zjistím si pro zajímavost, kdy přesně se tady začalo jméno Rajchl objevovat, nebo kdo a proč ho tlačí.
    Prostě mě to velice zajímá. K něčemu takovému, tlačit jedno konkrétní jméno, je totiž zapotřebí fakt pořádné motivace. Stejně jako k tomu mému hledání.

  3. Ach jo Vidláku.
   Když Vyráběl s Havlem svolávali demonstraci tak vzápětí Rajchl oznámil i tu dnešní. Kdyby to bylo tak jak konspirujete, tak by tu demonstraci neohlašoval, protože si nemohl být jistý kolik lidí se na Václaváku sejde.
   Myslet si můžete co chcete, ale nejdříve si poskladejte mozaiku, možná pal změníte tok vašich myšlenek.

   1. Ta dnešní demonstrace měla mít původně trochu jiný účel – představit kandidáty do senátu. Ale když se Václavák povedl, tak hoši přidali, protože pod ohněm je nutné přikládat.

  4. Vidláku, a jakou roli v očekávaném vzkříšení mimoparlamentní opozice jste přisoudil sám sobě? Když si přečtu DD a Gerda, a koukám po webu, tak mám dost obavy o Vás i o nás. Když se dostane mezi velké kluky, kteří spolu mluví, možná budete mít roli Havla, který se použije a pak se na něj zapomene. Litterate by se mělo po očekávané pádu Fialy a spol. přeměnit v snad původně myšlený web: literární farmu. Mám ale dojem, že i po nástupu nových velkých kluků, kteří spolu mluví, zůstane Litterate, pokud to Zakladatel nezařízne, velmi brzy opět čile komunikující partou, která ví, co dělá blbě a která má na to recept(y)

   1. Ambice jsou pro mnoho lidí hybnou silou jejich života, mnohem větší míra vnitřního uspokojení přichází v okamžiku protnutí potřeb a možností. Vidlák je ideální pro roli Inteligentní oponentury.

   2. Pro pana Musila:
    Já jsem si přisoudil úlohu to celé dokumentovat. Mám jedinečnou příležitost sledovat vznik politické strany od úplného zrodu a k jejich lídrovi mám celkem volný přístup. Navíc se mi tu před očima realizuje to, po čem jsem volal – aby se lid semknul. Vidím příčiny, proč se to tentokrát podařilo, vidím překážky, které to má, mám už i představu o skutečném soupeři tohoto „lidového“ hnutí a samozřejmě vidím spoustu souvislostí směřujících do Brusele i Moskvy, které budou hrát roli.
    Já v principu Rajchlovi nefandím, jen od první chvíle vidím, že se v nové situaci zorientoval nejrychleji, má tah na bránu a hraje tvrdě. A protože přijel ke mě domů, tak o jeho záměrech i letoře vím něco víc, než třeba o Okamurovi.
    Jsem věren svým zásadám – neodpovídám na otázku, kdo je hodný a kdo je zlý, ale snažím se analyzovat, kdo vyhraje.
    Já jsem tu od toho, abych přinášel nové úhly pohledu a odhadoval, kam se vývoj posune. Nesloužím politikům, ale přeju si, aby budoucí premiér pravidelně četl Vidlákovy kydy. Budu stále říkat, co vidím. To dobré i to špatné.

    V úterý vyjde článek právě na toto téma.

  5. Jak mam spat ted , kdyz si V.,myslite svoje a neprozradite, jste osklive kacatko..
   Abyste vedel , hnevam se..
   Kali a vsecky kujony z Yndye na vas..

 13. Souhlas, pane Dvořáku. Hezky jste ty střípky poskládal.

  Nemusí jít o z jednoho bodu řízené ovlivňování chodu světa, může jít o synergický koordinovaný postup různých skupin.

  Pěkně jste poskládal střípky z dějin, použil jste naprosto zásadní metodu – SLEDUJ TOK PENĚZ.

  U Rajchla se shodují mé postřehy s Vašimi. Nějak mu to jde moc snadno. Zvláště ve srovnání s SPD. Ji dlouhou dobu před Václavákem se v mainstrému objevuje informace, že nějaký Rajchl má 3 a něco procenta přízně. To nemůže být náhoda. A okolo Václaváku se v Mainstrému (kromě mimoňů) chodilo také v podstatě v rukavičkách, O Rajchla se nikdo neotřel nebo jsme to nezaznamenal – diivné? Divné.

  Jesli že se SPD stavěla k Václaváku rezervovaně, měla zřejmě důvod a podle mně udělali správně. Schvaluji a podporuji.

  Vidlák by se jako insider a investikativec mohl vydat po stopě peněz, odkud že tečou.

  1. Pro příklad – zkuste nepodjatě dát si vedle sebe swloupečky Rajchl a Okamura (Tomia) do jedné tabulky s konkrétními reakcemi na vnější podnět.
   Ten rozdíl je obrovský – když si ho takto zobrazíte, pochopíte, jak si Tomio svými vlastními projevy dokáže vzbuzovat u lidí, se kterými nemá osobní kontakty, nedůvěru a jak naopak Jindra je schopen té nedůvěře v projevu předejít, ale místy mu unikají důležité detaily, které pak musí pracně tahat stále s sebou.
   Ti dva by měli spolupracovat nejen v politice – pokud to zvládnou, oboustranná spolupráce jim, i této republice, jenom prospěje.

   1. Možná máte pravdu s těmi projevy – Okkamurův verbální projev mi moc nesedí. Rajchlův neznám.

    ALE. Okamůra tu už vykonal obrovský kus práce – vybudoval parlamentní stranu, obklopil se lidmi, jejichž verbální projev je velmi dobrý, má hlavu a patu, má v EP Davida, který je tam na svém místě a díky jemuž jsou informace, jak že to tam chodí.

    Reakce mainstrému na SPD jasně ukazují, že SPD VADÍ.

    To, co tady pan Dvořák napsal, má hlavu a patu, buďme opatrní, nalítli jsme už párkrát, proč to opakoavt.

     1. Nelze nenalítnout, když máte na výběr jen zlo velké nebo z několika menších zel. Zlo volíte vždy. Máte jen šanci, že se situace bude zlepšovat, když jednou za 4 roky zvolíte nejmenší zlo pro Vás. A to se neděje. Přitom stačí se vykašlat na všechny sliby o lepších zítřcích a volit jen na základě aktuálních sobeckých zájmů s omezenou podporou svého názoru jen na 4 roky. pak reset a celý proces výběru nejmenšího zla absolvovat znovu.

      1. Pokud zlo sídlí ve vašich myšlenkách, ani nemůžete volit jinak.

       Aby bylo možné volit z jiných variant, musíte hlavně změnit své myšlenky.

       1. Myšlenky jsou nám nějak k ničemu, když je na výběr jen menší a větší zlo. A žádné dobro nikde k volbě není, nebo je dovedně ukryto a odstrčeno těmi většími a menšími zly.

    1. Je v tom skryta myšlenková past:

     Reakce mainstrému na SPD jasně ukazují, že SPD VADÍ.

     Vdí zcela určitě hlavně pro to, co dělá? Anebo vadí tím, jak to dělá? Případně i kdo to dělá?

     Pokud odpovíte sptávně, ta mozaika konečně začne vytvářet obrazové struktury. Do doby odpovědi jsou to jen prchavé střípky.

     Stále platí – stracičtí zástupci, aby byli k čemu, jsou tady od toho, aby si vzájemně rozuměli a vycházeli si vstříc pro své voliče. Jakmile jim v tom něco brání, skřípe to a je to potřeba přednostně najít a upravit.

     1. Lentilko, pro mně je mainstrém spolehlivým vodítkem, kdo je kdo. Kde já tápu, váhám, oni VĚDÍ.

      pokud Raichl hodlá soutěžit o hlasy s SPD, tak je to jednoznačně ŠPATNĚ.

   2. Lentilko kolik máte roků?
    Vy si nepamatujete Okamuru předtím než šel do politiky? Představte si, že byl jednu dobu novináři milován.

    1. Já si Okiho pamatuji z Lion´s klubu, založeného hnusákem MUDr. Jaroslavem Bartákem. Jasně že Barták….(sorryjako, já léta obhajovala jeho ženu, takže jakože advokátní mlčenlivost), ale ty jeho každoměsíční večírky byly naprosto skvělý a byl schopen tam dotáhnout naprosto kohokoliv… Včetně Okiho… kolik to může být… snad 17 let? A Oki byl svěží a měl svěží nápady a tah na branku a fakt si nemyslím, že to bylo tím, že jemu i mně bylo patnáct let méně… Jeho vykládání o tom, jak stavěl svůj byznis bylo plné naprosto neotřelých nápadů – jak to vyprávění, tak činy, fakt uměl cestovní ruch a, jak bylo správně připodotknuto, novináři jej milovali… Pak se s ním něco stalo. Nevím co, řekla bych, že na tom měl podíl vybublání traumat získaných v DD Mašťov, což je teda dodneška humáč na úpatí Doupovských hor… BTW – slyšeli jste někdo v poslední době o jeho povedeném bratříčkovi, co se po Okiho zádech tak pěkně s přispěním našich černoprdelních přátel vyšplhal do PSP? Já teda nikchaj nič…

 14. Vážený autore, asi to bude nyní trochu jinak. Byť se znají, Václavské náměstí a projekt Republika na prvním místě, občané v ulicích a PRO Jndřicha Rajchla zdánlivě související nemá nic společného. Projekt „Rajchl“ prostě nastala tak, že lidé manipulací a zločinů mají dost, našel se politický talent, zdá se bez zločinné minulosti, tak ho LIDÉ posouvají dál s nadějí, že mu cestu prošlápnou, ale on musí kopat za ně. On není produkt masmédií, ale tisíců dobrovolníků, kteří mají strach a naději. A tahle masa lidí zahraničním redaktorům neunikne, navíc, když všichni mají skvělou odbornost a skvělou vybavenost mnoha řečí od angličtiny, přes ruštinu, němčinu po francouštinu. Ne jako ubohá Černochová a další produkty mafií a nenávistí. Ta odbornost je trnem mafii a budoucností, pokud se sjednotíme.

  1. Chybí vám tam ten nejdůležitější prvek:
   Schopnost představitele obětovat své osobní ambice a převzít ambice spojené s celkem.

   Tohle normální jedinec může udělat pouze po projití vnitřní změny sebe sama. Někdo k tomu musí prožít koma, jiný třeba osobní krach. Vždy je to ale spojeno s jistou formou změny osobního žebříčku hodnot.

   Lidé, kteří takovou vnitřní katarzí úspěšně prošli, toto mezi sebou vycítí – jakoby se jim oteřely nové, pro lidi bez této zkušenosti i zcela nepochopitelné, komunikační kanály. Nemají problém si vycházet vstříc navzájem, nemají problém se spojovat pro sploečnou věc, nemají potřebu mít osobní průmět do věci samé – jde jim o věc samu, ne o ně.

   Normální lidé to poznávají z vnějšku – ti lidé věří své věci, rozšiřují do okolí konstruktivní optimismus a nedbají na problémy a strasti, naopak se spojují, aby si mohli navzájem s problémy a strastmi pomáhat.

   Záleží na každém z nás jednotlivě, k čemu a komu se přikloní.

   1. Pro mne se jich obetovalo nescetne , tolik vlad , parlamentu , treformatoru a poucovatelu aby nezustal blbej . A zamestnavatelu ..
    ..Ani vsecky znat nemuzu , rozdil je ,ze maji penize ,vily , vsecky vyhody ty rovnosti a majetky a ja zase jen dluhy..
    A ze se to porad opakuje..

    1. Jestli to náhodou není způsobeno neochotou změnit své ambice, preference a myšlení…

     Ta neochota být platným prvkem – aktivně nacházet svou vlastní formu a místo, kde ta forma byde smysluplně součástí celku – většinou vytlačuje s toho řečiště na mělčiny.

     Hned z kraje je vhodné přestat obviňovat okolí z vlastních chyb a nedostatečnosti – okolí nic z toho změnit nemůže, takže nemůže být ani příčinou.

 15. Jedna strana politického spektra v ČR se spojila a tím vyhrála volby. Druhá strana politického spektra se drolí vznikem dalších a dalších nových stran.
  Ti, co dokázali přimět ke spojení tak různorodé strany pětikolky a ti, kdo podněcují vznik dalších a dalších nových stran, jsou zřejmě titíž.

 16. Prilis moznosti tu neni:
  Kdyby nebylo Rajchla, budou lide volit pouze kolektivniho Fialu, take nekym placeneho.
  Ted k tomu pribyla i moznost volby nekym placeneho Rajchla. Je to horsi situace? Rekl bych, ze ne.

  1. To je hodně zjednodušující pohled – buď volit Fialu, nebo Rajchla. Přece existují i jiné možnosti, právě např. SPD, ne?

   1. Vaše úvaha plně odpovídá zde vyslovenému konspiračnímu zadání:

    Jedna strana se šesti procenty a desítky stran s maximálně dvou procentním zastoupením hlasů.

    Naprostý ideál. Přesně tak to Rychetský plánoval a zavedl.

 17. Některé myšlenky kloužou po povrchu, jiné pronikají gravitací. Které jsou lepší? Zpolarizuje je příroda? Člověk dokáže ovlivnit jenom něco. Ovlivnit = ovládnout, držet v moci. Má to vůbec cenu? Nebo hodnotu?

 18. Každý by nejraději hodil své stesky a trampoty na jiného. Žena na muže, muž na ženu (poloviční bolesti a dvojnásobné radosti), společnost na vůdce. To je jedno. V Římě prý byl i kůň v senátu. Vůdce může být osvícený i blbě, je třeba kolektivního vedení a nakonec i vyšetřovací komise a ústavní soud, jenom ne přímá demokracie, to by byl proboha průser!
  Co s těmito myšlenkovými pochody? Do lesa? Na rynek? Na internet?… jedině do práce a prodávat na světovém trhu vlastnoručně vyrobený chleba. A hubit parazity.

  1. Přímá demokracie být nemůže, protože by nikdo nepotřeboval zprostředkovatele – politiky. Podobný princip přeci řešili již husité u církve s jejich modlitbami věřících přímo k bohu bez zprostředkovatelů – kněží. Takže bez obav, přímá demokracie je ideál, který bude všemi způsoby torpédován politiky, kteří by její zavedení měli uzákonit. Nemožné, drobné ostrůvky pozitivní deviace dílem vyštvou, dílem rozhádají, dílem zkorumpují a přetáhnou na svou stranu.
   Řešením je jen razantní změna, která smete všechny staré struktury. Jenže to zase egenruje spoustu rychlokvašek a spoustu chyb,

   1. A tak to chodí pořád dokola po generace. Změnu dokázal urychlit až internet, který se tímto stává další velmocí. Někdo ho může vypnout.

    1. Třeba jej vypne cena elektřiny a plynu? Sedět zmrzlý u počítače asi nebude možné. Jenže s vypnutím internetu zmizí kromě současným vládám nepohodlným názorům i možnost uplatňovat soft power. Do kostelů moc lidí nepřijde (první verze soft power), tak do 5% populace nejvýše. ČRo se moc neposlouchá, komerční rádia jej převálcovala. Na ČT se snad dívají jen její vlastní zaměstnanci, politici a jejich rodiny. Noviny nečte v papírové podobě už skoro nikdo. Takže vypnout internet = vzdát se možnosti sdělovat své myšlenky národu. To ego narcistního politika nepřežije. Spíše zavedou cenzuru internetu, ale vypnout se jej neodhodlají. Ale možná nás všechny převálcuje tuhá zima?

    2. Internet. Někdo ho může vypnout.

     Vidlák nabizí variantu „stromového“ šíření informovanost skrze lidi samé i bez internetu. Stačí jen domyslet důsledky a „přikonektit se“.

   2. Přímá demokracie být nemůže, protože by nikdo nepotřeboval zprostředkovatele – politiky.

    Gerde, tohle určitě nemůžete mít ze své hlavy. To je totiž taková manipulativní zkratka, že ji musel vymyslet tým a vás to jen infikovalo.

    Co když to vyslovíme jinak – V přímé demokracii mají politici své nezastupitelné místo v rozkrývání souvislostí v dějích, ve formulování přesných definic a významů tak, že daná forma je jednoznačně srozumitelná a prakticky ověřitelná všem lidem. Teprve takto je možné dosáhnout naplnění významu slovního spojení „přímá demokracie“.

    Vše ostatní je dojmologie autoritativně protlačovaná silou osobnosti politika, který více upřednostňuje emocemi řízený dav před konsensuálním, plně pochopeným souhlasem celku jednotlivých lidí.

    1. Napřed je nezbytné vyměnit politiky za ty, kdo by chtěli přímou demokracii zavést. A nevolit ty, kdo se již neosvědčili. Skoro bychom měli větší šanci s losováním místo s volbou.
     Ostatně by to byl dobrý počin dát stranám ve volbách hlasy jen v poměru voličů. U hlasů propadlých by pak došlo jen k losování ze všech kandidátek. Prezident by je vytáhl z losovací bedny. Zatím propadlé hlasy nahrávají vítězům voleb.

 19. Dobrý popis, jasný úsudek. Uvažuji podobně, ne li stejně. Ale protože žiji v přírodě (čurám na zem), obracím se na ni jako na vzor všeho. Třeba tzv. samočistící schopnost vody. Nemá analogii ve společnosti? Dokázat podobnost je těžké, ani nevím, jestli se tím někdo zabýval.
  Velké procesy jde těžko uřídit. Společnost nejde vést podle síťového grafu. Kdysi lidi našli jako řiditele světa bohy a nakonec jednoho Boha, každá kultura svého. Mají křesťanský bůh, alách a jiní svého středulu? Asi ne. Jsou jenom v myslích lidí, kam jim to vtlouká církevní elita, konkláve, která volí ze svého středu maskota. Bude takový maskot i mimo církev? Vypadá to navenek, že ano. Ale nemusí to tak být…

 20. Nehodnotím, pouze konstatuji.

  Od jednoduchého ke složitému, jak nás učil J.A.K..

  Atapana, člověk kterého se vážím, uvedl:
  Zelený-Atapana: Green Deal je velký podvod na lidi.
  …Zeptejte se na Green Deal jakéhokoli odborníka a dozvíte se, že je to zase jenom hra určité skupiny nadnárodních koncernů a korporací, jak vyšťouchnout jeden druhého, ale přírodě to nepřinese vůbec nic. …
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Zeleny-Atapana-Green-Deal-je-velky-podvod-na-lidi-Jsme-klamani-politiky-svet-je-rizen-jinymi-678591

  Majitel krámu má tři možnosti.
  1. Zavřít krám
  2. Přestěhovat krám
  3. Uklidit okolí svého krámu

  Ad 1 Nejjednodušší varianta, minimální riziko.

  Ad 2 Snadné řešení, vyžaduje náklady na přestěhování, a riziko, že o krám může přijít, tak jako Východ na Západě, Západ na Východě.
  Ostatní jenom přijímají signály a vyhodnocují, jestli nehrozí něco obdobného v případě Sever a Jih, Jih a Sever, případně všechny kombinace.

  Ad 3 Složitější řešení, vyžaduje náklady na úklid, ale je šance na stabilní prostředí.
  Ve vyspělých zemích je vysoká životní úroveň, která klesá se vzdáleností od těchto zemí.
  Toto efektu můžeme využít, protože nejsme daleko od těchto zemí, které chtějí mít i ve svém okolí stabilní prostředí.

  Možná, že majitelé krámů došli k závěru, že třetí varianta je optimální.

  Ten, kdo má nejlepší anténu, má výhodu, má nejlepší signál.

  Kdo je připraven, není překvapen, tak jako v Listopadu 89.

  Na závěr odhaduji, že „Rajchlovu“ akci mohla financovat skupina vlastníků krámů, kteří nechtějí stěhovat, a chtějí třetí variantu.

  Je to pro nás špatně?

  Na závěr konstatuji, že tak jako klesá venkovní teplota, tak i klesá podpora stávky za klima.

  „Zemní plyn není in,“ desítky studentů v Praze demonstrovaly za klima
  9. září 2022 13:57
  Desítky studentů v Praze v pátek demonstrovaly za větší ochranu klimatu a životního prostředí. Studenti požadovali rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů energie a brzký odklon od fosilních paliv v Česku. Akci uspořádala česká pobočka studentského ekologického hnutí Fridays for Future, která jí také započala víkendové setkání tuzemské organizace.
  https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/protest-klima-studenti-praha-fridays-for-future.A220909_134145_domaci_pukk

  Velmi si vážím i pana Vlka, který je rychlejší, a má větší přehled.

  Plyn za tři sta eur? To nemá cenu podnikat, chemický průmysl v Evropě by to nepřežil

  Jak zkrotit vysoké ceny elektřiny? Příčiny a možná řešení současné krize

   1. Komentátoři: Vypadá to, že vláda je neschopná. Oznámit řešení krize v pondělí je pozdě.

    Národní řešení vysokých cen energií vláda představí příští týden.

    V pořadu Co na to premiér na CNN Prima NEWS to uvedl premiér Petr Fiala (ODS).

    O energetice bude kabinet jednat na mimořádném zasedání v pondělí.

    Tentýž den by měli mít jasno i občané.

    Komentátoři Radko Kubičko a Lenka Zlámalová se však ve vysílání CNN Prima NEWS shodli, že vláda v tomto ohledu zaspala, jelikož měla představit národní řešení energetické krize již dávno.

    „Lidé se uklidní, až když uvidí konkrétní návrh.

    Nevím, na co vláda čeká.

    Nechápu, proč tady zatím žádné národní řešení není.

    Nějaký úsporný tarif ta doba absolutně předběhla.

    Není pět minut po dvanácté, ale půl hodiny po dvanácté.

    V pondělí musí lidé slyšet jedinou věc, a to je cena, za kterou bude elektřina.

    Politici v tom dělají veliký chaos, jde o komunikační katastrofu,“ řekla Zlámalová.

    S tím souhlasil i Kubičko: „Z politického hlediska to skoro vypadá, že vláda je neschopná.

    Není schopná tuto tragickou situaci řešit.

    Lidé už ty zálohy na obrovsky zdražené energie dostali.

    Vláda to měla řešit už dávno, pondělí je pozdě.

    Trh selhal. Jestli chceme něco vytvářet, musíme zajistit, aby ten systém fungoval.“

    Celý rozhovor se Zlámalovou a Kubičkem najdete v úvodním videu.

    https://cnn.iprima.cz/komentatori-vypada-to-ze-vlada-je-neschopna-oznamit-reseni-krize-v-pondeli-je-pozde-185705

    1. To bude tim , ze na to nejsou lidi..A nebudou.
     Spoleh na vlady a na zadny nikdy nebyl.
     Cekat na neco vod nich, je uz davno zbytecny..
     Mozna ani vlady nejsou, jen predstiraji…

  1. Studenti jeste nenafasovali nova hesla a transparenty.
   Nove tam melo byt „Za 300 zemni plyn, neni in“.

   Taky jsem si rikal, ze Rajchla a tu demonstraci by klidne mohli zatahnout nejaci ti Agroferti, sklari a vubec vsemozna vyroba.
   A to ze to Rajchl drzi pod poklickou?
   Tak vlada jeste „vladne“, ma podporu z jedne ambasady, Rise, i Brusele…
   Pod sebou fiancak, policii…
   To si pak kazdy rozmysli se chlubit podporou demonstrace, ktera ma jako jeden z bodu svrzeni vlady.

 21. To David Dvořák: V zásadě s Vaší interpretací souhlasím, s jednou výhradou – definicí přímého a nepřímého řízení (asi by to lépe vyjadřovala stupnice úrovně přímosti).
  1. (zcela) Nepřímé řízení, to znamená spíš ovlivňování myšlení lidí, nejlépe dětí, tak, že v horizontu desítek let se konkrétní společnost začne chovat určitým způsobem. Jsem přesvědčen, že toto opravdu probíhá a i v minulosti probíhalo. Dokonce se pamatuji, že v době mého dospívání se tomu říkalo „ideologická diverze“ – obdivování západní hudby a filmů, kalhoty do zvonu… Přestože to bylo identifikováno a pojmenováno, mělo to úspěch. I straničtí funkcionáři v socialistickém bloku začali používat terminologii kapitalistů, objevily se teorie konvergence a podobně… Bez toho by to mělo v roce 1989 asi jiný průběh. A teď…už se to dostalo dál… Kolik z našich dětí a vnuků je schopno/ochotno pochopit naše argumenty?
  2. (částečně) Přímé řízení. USA, GB, (a samozřejmě i další státy, ale Západ vedou právě tyto země) mají řadu institucí, státních i ve formě „neziskových“ organizací, které se snaží ovlivňovat svět ve prospěch těchto zemí. Sponzoring těch potenciálně „správných“ lidí a organizací je zcela běžným nástrojem a na rozdíl od tajemného GP lze občas vidět i dokumenty tohoto přímého ovlivňování. (Další prostředky jsou třeba prestižní zaměstnání nebo studia dětí na prestižních školách, prestižní ceny (Oskar…) atd.) Některé z těchto podpor nevyjdou, ale to nevadí, většina funguje.
  Jaký je rozdíl mezi 1. a 2. ? V podstatě nevíme, kdo by se mohl skrývat za tím GP, ale dá se oprávněně předpokládat, že by to mohla být to skupina některých nejbohatších rodin planety (ne, nepatřil by mezi ně ani Gates, ani Bezos – to jsou malinké rybky), kteří by tuto činnost zase nevykonávali osobně (proč taky, že), ale prostřednictvím nějakých znalostních týmů, které by neměli problém zaplatit (a které by ani ve své většině nemusely tušit, co vlastně dělají; – dělají přece jenom psychologické a sociologické studie).
  A pozor. Zájmy konkrétních států se nemusejí vždy krýt se zájmy toho hypotetického GP. Například lze s úspěchem předpokládat, že jaderná válka není v zájmu GP, zatímco o řadě činitelů západních zemí lze v tomto směru pochybovat. Kromě toho, bohatství nezná hranice. Podle některých zdrojů není například Čína zdaleka takový komunistický monolit, jak by se mohlo zdát. Je zcela myslitelné, že tam jsou síly, které by si přály změnu; – no a ti skutečně mocní (GP?) by jim mohli ledacos nabídnout. I ten Pjakin mluví o přesunu center moci z USA do Číny.

  1. Mimo to ze meli kazdyho vyhnat do zciziny ,aby se nejakej cas nevracel , byl problem ,ze se do vseho a porad pletli ,porad byli chytry a vysledek nikde ,napriklad rusove mohli misto srpna 68 ,neco kazdymu uprimne a pokojne vysvetlit a byl by klid..
   A nedohadovat se blbe , mohli udelat mensi cviceni ,aby potom vojacci zustali a postavili si sami,co vod nas chteli a nejak to nedopadalo….
   Tak misto tzv. soft power , nenapadne a trpelive neco prosazovat , mlatili nas obusky ideologii a donucovani ,denne po hlavach..
   Vetsinou to asi mysleli dobre ,ale trvalo to dlouho a bylo to k nevydrzeni..
   A zapad delal uplnej opak ..

  2. Ukázkou možnosti, jak se dá změnit postoj lepší liberální společnosti k něčemu je jak za 20 let se podařilo prosadit, že dřív pokroková myšenka registrovaného partnerství je dnes už odmítaná jako netolerantní. Před 20 lety hájit zákon o partnerství bylo tolerantní a chválené médii a kulturní scénou. Dnes takový stejný člověk se stejným tolerantním názorem je mediálně zatracován, protože jeho názor je netolerantní a reakční, když nepodporuje manželství a adopce. Jenže přílišné tlačení z různých neziskovek na pilu už se obyčejným lidem přestává líbit a stává se kontraproduktivním.

 22. Na mě je to „Příliš mnoho not“. Při čtení se ztrácím a přestávám vnímat souvislosti. Genialita spočívá v jednoduchosti. Všechny fyzikální zákony a přírodní zákonitosti jsou jednoduché. Pohyby planet ve sluneční soustavě se samozřejmě dají popsat i na geocentrickém modelu, ale s heliocentrickým to jde snáz.
  Mně je v podstatě jedno, kdo stojí za Rajchlem v pozadí. Pro mě je podstatné, co Rajchl říká. A že to, co říká dnes, říkal i včera. A očekávám to i zítra. A že ho někdo skrytě podporuje? Jen houšť.

    1. No, já myslím , že podstatné je, aby bylo v souladu „co říká“ s tím „co dělá“.
     Jen připomenu, že v 89. se toho namluvilo dost, nadšení bylo veliké, činnost a energie dobrovolníků nezměrná.

 23. Nemohu zde dát za Rajchla ruku do ohně. Nemohu, ale ani dát ruku do ohně za vás pane Dvořáku, nejste náhodou součástí podivné hry?
  Rajchl demonstraci nepořádal, takže zde vám to nějak nevychází, tudíž tak trošku plácáte.. Nemám rád lidi co plácaj a to z jakéhokoliv důvodu. Není pro někoho ten Rajchl nebezpečný? Nemáte s tím něco společného?

  Vrábel je jeden z pořadatelů, druhým je pan Jiří Havel. Těm slušní lidé přispívají finančními dary. Patřím mezi ty slušné . Těch lidí je už 1200. To je hodně, někdo dá tisíc, někdo i více. Lidé chtějí změnu a podporují proto Českou republiku na prvním místě. Pan Vrábel i pan Rajchl hovořil o lidech jako jste vy, budou nás pomlouvat, budou škodit, neposlouchejte je. Říkal to i Edvard Beneš, Beneš měl pravdu. Vím mluvil o dekretech, ale to je jedno. Ve výsledku je to stejné.

  Na druhou demonstraci která je sezvána na 28.9. nebudou mít přístup politici. Budou tam představeni především odborníci kteří by měli vést tuto zemi po demisi této zaprodané vlády. Takže zase vám to pane Dvořáku nějak nevychází.

  K Rajchlovi. Nemusíme mu vše věřit, neznám jej, ale srovnávat jej s Šlachtou je ubohost. Šlachta se zjevil a zmizel, Rajchl je zde už dva roky. Dělá a pomáhá lidem a dává jim sílu v této těžké době. Postavil lidi na kandidátku do senátu, dělá neskutečné věci, nikdo něco podobného zatím neudělal, nikdo a proto má takovou podporu. Dnes na Staromáku mu tuto podporu znovu vyjádří, budu mezi podporovateli.

  My jsme a to je jediná správná myšlenka kterou jste sem napsal , ta síla, která by v případě změny vlády a opětovného zneužití moci například panem Rajchlem do něj měla drcnout. Zde tedy souhlas, jen mě mrzí, že jste s tím drncnutím , tedy spíše s tím podrazem začal nějak brzy.

  Neskutečně si vážím práce pana Rajchla, neskutečně si vážím práce pana Havla a pana Vrábela. Tito lidé jsou naší nadějí, jsou to hasiči, kteří nám pomáhají uhasit požár, nelustrujme je, nikdo to zatím za ně neudělá. Nebo že bych se mýlil a vy pane Dvořáku jste ten vyvolený, jen si toho nikdo nevšiml?

  1. Hnidopichu, víte, někdy méně bývá více.
   Vy tu agitujete za pana Rajchla někdy až nemírně, jako byste byl člen nějaké sekty.
   Dovolte nám mít na organizátory manifestace svůj názor. Lépe je odhalit zákulisí hned na začátku, než zase naletět jako v listopadu 89…

  2. ad Hnidopich
   „Nemohu, ale ani dát ruku do ohně za vás pane Dvořáku, nejste náhodou součástí podivné hry?“.

   Jo, to je to, co Vám nikdo nezaručí. V takovém případě a s tímto názorem bych se obával přejít ulici.
   Ovšem, schází-li argumenty a je-li dostatek víry, je to postačující pro ukončení diskuze.

 24. Dobré myšlienkové pochody. Ako Pjakinovmu fanúšikovi sa mi to páči. Mne ten algoritmus s GP a Štátnymi elitami pasuje zatiaľ najlepšie na dianie vo svete. Do čoho sa ešte nedokážem „vcítiť, vmyslieť“ sú plány, motivácia tých najvyššie. Predstava, že sú to cynické hovädá, ktoré si len tak hrajú s ľudstvom je mi zatiaľ cudzia, aj keď svine ako Černochová, Bratříček, vedenie Ukropov, USA, EU mi potvrdzujú existenciu „Zla“ každodenne. Na druhú stranu musia mať „šéfíkovia“ zvláštne schopnosti, že vedia pretlačiť tých správnych ľudí na tie správne projekty a pozície. Korekcie a ukončenie nepotrebných plánov a dejov. Ako to robia, keď o nich nikto nevie. Ako prinútia niekoho pre nich niečo urobiť. Musia mať vplyvné miesta v tajných službách a v prokuratúre. To by bolo na dlhú debatu.

  Je od Vás milé, že ste nerozkopal také MILCHPRĎácke bábovičky. Podobne aj oni požadovali po jednej demoške odstrelenie Babiša. Dnes tu už behajú chearleaderky (nebudem menovať, všetci o nich vieme :), ktoré sa vymenovali do postov generálov Alternatívnych ľudových milícií. Tož opatrne, aby si pre Vás neprišli.

  1. K Pjakinovu pojetí GP nelze přiřadit odůvodnění záměrného zničení komplexnosti infrastruktury, kterou – podle něj – GP budoval posledních několik staletí.
   Také není u něj jasná forma předávání cílů nepřímého řízení do nižších vrstev.

   1. S tou infraštruktúrou je to jasné, za stáročia sa vybudovala Štátna elita, ktorá je mocná. GP aj Centrá riadenia sa presťahujú do predom pripravených miest a staré miesto sa zničí. Pri každom zanikajúcom impériu už bolo pripravené nové. Tak isto pripravovali Čínu s Macaom, Hong Kongom, prevedením výroby atď. na prevzatie moci od GB a USA a zároveň odstrihávanie týchto od moci, od zdrojov, dôveryhodnosti, debilov vo vedúcich pozíciach a pod.
    Kedysi to mohli byť tajné spolky, dnes môžeme len tušiť ako nám sem vnútia LGBT+, žranie hmyzu, vegánstvo, likvidáciu histórie a BLM, rozbíjanie rodín a individualizmus, drogy, plandémiu, vojny…

    1. Centra jsou bez reálné zpětné vazby k ničemu. A v tom je zakopaná sekyrka sváru té Pjakinovy teorie. K vývoji nestačí know-how, musíte mít miliony, lépe miliardy uživatelů a zpětnou vazbu od nich.
     Bárta tuhle myšlenku nejen pochopil, ale i publikovat. Je škoda, že ji sám nerozvinul do epické šíře.

      1. Ne. Nejde o značky, jde o komplexitu společnosti ve formě podpory její existence. Není-li zpětná vazba mezi designérem a uživatelem, komplexita se snižuje.

        1. Úplně jste mi zastavil srdce…

         Jak přesně si myslíte, že může jinak vytvářet ty formy nepřímého řízení, než pomocí dekódování zpětné vazby, tak, aby měly alespon nenulovou šanci na to, aby fungovaly?

         1. „zpětná vazba“ v zmysle názory a spokojnosť ľudí.
          Ich nejaujíma, čo si myslíte o hore uvedených témach.
          Grean Deal má byť, tak bude. Vojna má byť, tak bude.
          „zpětná vazba“ v zmysle vidím vývoj a k naplneniu plánu musím niečo skorigovať, to hej

         2. oprava Green Deal
          Keď v rodine so ženou naplánujeme na sobotu návštevu svokry, lebo oslava narodenín, tak sa detí nepýtame, či pôjdu. Keď niečo ten plán extrémne vychýli tak sa prispôsobíme a zmeníme ho.
          Vy ste tu na plný úväzok?

        2. Prediktor = proměnná, na základě které lze předvídat (predikovat) hodnotu jiné proměnné
         V tom případě je ale podle mne zpětná vazba zásadní.

 25. No dobre, dobre, z puvodnich uslechtilych zameru zustava po revoluci vzdy tak 20 % max. – ale kdy to bylo jinak ? Vzdycky v dejinach se 80 % vysledku revolucnich prevratu rozmelnilo v prospech lidi v pozadi. Ale i tech 20 % stacilo, aby jsme dnes meli satelitni megakonstelace a ne retez volacu 🙂 Co kdyz to jinak nejde a snaha udelat zcela cistou „revoluci“ konci vzdy hruznou diktaturou, pozirajici i sve vlastni, viz jakobinske obdobi, viz Stalinovy cistky, viz nase politicke procesy, viz Vybor pro neamerickou cinnost… ? Takze Rachla posuzujme podle toho, zda prida tech kyzenych 20 % ale asi nechtejme po nem vice. Mozna je to nemozne.

    1. Zkuste se tedy poučit o tom, že Stalin potřeboval jednotnou frontu k tomu, aby se tomu spojenému západu byl s to vůbec postavit. A jeden polemizující kapitán v situaci, kdy na polemiku není ani prostor ani čas, je konečná. O generálech nemluvě.

     1. Lentilka: Tím obhajovali teror i jakobíni, že Francie stála sama proti celé Evropě a že proto museli potlačovat vnitřní nepřátele. Tohle se u revolucí pořád opakuje. Snad s výjimkou revoluce roku 1688 v Anglii a v USA po uzavření míru s Británií, ale to bylo dáno izolovaností Anglosasů od pevniny. Proto nebyli tolik ohroženi jinými státy a proto nemuseli potlačovat opozici tak tvrdě.

 26. Nevěřím v jedno světové řídící centrum. Jsou různé skupiny elitářů, které bojují proti sobě. Někdo snad věříte že vedení čínské strany se podřizuje finančníkům ze Západu? Některé plány se jim vyknou z rukou. Potom začne další kolo soupeření. Nikdo neovládne cel svět sám. A možnost porážky? Každý je smrtelný a zranitelný atentátem. Opět nevěřím v nezranitelné démony nebo ufony. Nepřímé řízení samozřejmě existuje. Ministr taky neřídí každou školu přímo osobně, ale jeho lidé rozešlou novou vyhlášku ředitelům, kteří ji předají učitelům…

   1. Pani Lentilko,
    Pan Dvořak něco tuši,ve skutečnosti existuje davno 6 priorit zobecněleho způsobu řizeni lidstva.
    Dost se divim,že to tady jakoby nebylo znamo!
    Prvni priorita je,pokud chceš zvitězit nad svym nepřitelem musiš indoktrinovat jeho děti!
    6 priorita řizeni je valka!
    No ni?

    1. Nemyslím, že by to někdo pojmenoval slovy „řízení lidstva“. To totiž navozuje dojem diktatury totožné té, kterou protlačuje Harari pomocí WEF.

     A také si dovolím lehce polemizovat o smyslu – nejde o to někoho řídit, ale spíše by to asi mělo vést do roviny vyvážené společné společenské bezpečnosti – mělo by to poskytovat nadhled nad konkrétní situací a doporučovat metodiku, jak tu situaci zvládat bez vytváření konfliktních třenic.

     A ano, možná by se tím lidé mohli zabývat, ale ne tak, že jim někdo vydefinuje, co to znamená a jak to mají chápat. Naopak, je potřeba si v tom najít své osobní zkušenosti, které pak člověk může lehce aplikovat ve vlastním denním životě. A to znamená docela aktivní přístup. Pro mnoho lidí je právě tohle jejich hranice.

     1. Pani Lentilko,
      Polemizovat zda je to řizeni na př statů a nazev měnit je zbytečné!Prostě se to vladnim funkcionařům nařidi a oni to poslušně realizuji!Ne nadarmo to dostal za ukol naš plukovni co chce byt generalem,vite o tom?
      Proto se nejprve snaži zdemolovat ve svůj prospěch jejich cilů děti!Zdá se mi,že těch 6 proprit neznate ,asi nevite ty ostatni,ony tvoři totiž kompllex nepřimého řizeni,že je to tak?Zkuste si je vyhledat a dat tady Šefovi k ruce a bude hotovo!
      No ni?

      1. Pokud musíte něco nařizovat, zákonitě můžete očekávat odpor. A rázem jste tam, kde vznikají ohniska příští války.

       Nestačí jen pročíst si pár textů a hned vytvářet závěry.
       Konkrétně, pro vás a váš příklad – DVTR vyžaduje znalosti KOB, KOB vyžaduje znalosti Sociologie, Sociologie vyžaduje znalosti historie, psychologie a filosofie. Celé toohle do kupyt vyžaduje schopnost systematického třídění, schopnost abstrakce, sloní paměť a syntetiku v myšlení šachového mistra.

       Přijde mi, že je to mnohem více, než jsou někteří lidé schopni.

       S empirickou znalostí obyčejného života a vyjítím vstříc jeho souvislostem to jde lépe a radostněji. Jen u toho není tolik ošemetné teorie a lidé se bojí sami sebe a svých pocitů už distatečně, takže místo aby se je naučili vyjadřovat a tak se učili nebát, utíkají k teoriím, které jim dávají šanci, že nemusí se svou kůží na trh.

   2. Jsem to napsal moc ve zkratce. Lidé můžou vědět, kdo je ministr, ale týmy píšící ty dokumenty už můžou být anonymní. Takto fungují směrnice EU, protokoly o klimatu nebo tlak WHO. Odpovědnost je nejasná. Vláda jednoho státu potom řekne, že musela poslechnout. Jestli se myslí to, kde není ustanovená hierarchie, stačí zmínit sponzorování neziskovek různými miliardáři a jinými státy, které prosazují nová témata ve společnosti a připravují půdy pro nové zákony. Tlačí na politiky ne seshora ale z boku. Vliv médií a Hollywoodu…

    Rizikem dlouhých diskuzí o prediktoru, který je údajně všemocný, je že lidi to povede k nihilismu, že nemá cenu nic dělat.

    1. Nepřímé řízení je řízení na úrovni podvědomí, tzn. řízený člověk si nemá jak uvědomit, že je řízen.

  1. Samozřejmě že neříděj Činu, ani mnohé jiné státy. Ale cílem je mít pod kontrolou celou planetu.
   Zatím mají pod kontrolou jen asi šestinu lidstva, která se nazývá pokrokový , liberální svět. Když říkají “ celý svět” , tak mají na mysli právě jen tu jednu šestinu.
   Některá slova ztratila svůj původní význam, agrese se vydává za preventivní zásah a preventivně dochází k rozvrácení i velkých států. Irák, Sýrie , Libye, Afghánistán , jiným se aspoň okopávají kotníky. Venezuela, Čína, Rusko, Írán, Kuba, zkrátka kde se ( zatím ) nebombarduje, tam se aspoň embarguje.
   A to bylo žvástů o tržním hospodářství a svobodném obchodu!
   Zdá se, že po vyhrané studené válce se Amíci od radosti zbláznili a řádí jako utržený vagón. Někdo si moc, moc přeje , aby Spojené státy zůstaly světovým drábem.
   A obyčejní Američané to, podle mě, asi nejsou. Ty zajímá spíš plný hrnec, stejně jako i nás.

 27. Davide,
  pokud máte ponětí o osobě Uljanova, musíte zákonitě vědět, že specielně u ní vám to vaše vysvětlení skřípe. Stejné zvuky najdete u více osob spojených s Ruskem. Namátkou třeba ta Kateřina II…

  Už se těším na pokračování.

  1. V zahraniči jsem viděla film,jak byl Lenin dopraven i se svymi asi 3O spolupracovniky ze Švycarska a jak a kym to bylo financováno!
   A bylo to přesně tak jak piše pan Dvořak a je dokonce znamá i nynějši ridici skupina majitelů velhych peněz,ktera za všim chce generace stát!
   Neni divu,že to se tzv taji,ale aby se sp!nila podminka tzv viny,kdy každy je jakoby vinen svou neschopnosti tj na přiklad se sam zadluži a pote přide exekutor,tak to dali banksteri do tisku,ale v bankster hantecuq,že padne kapitalismus a JAK to provedou,rozhodnuti již padlo a je nemožne ho zastavit pouze odkladat!
   Takže dojde k odstraněni kapitalismu podobně jako došlo k přechodu od feudalismu ke kapitalismu!
   System neměl nazev a je pravděpodobné,že je dnes bude znam pod nazvem ideologie ŠWABISMU tzv Velky reset!
   No ni?

   1. Ni.
    Neobsahuje to žádnou záchytnou myšlenku, proč Lenin s úkolem podřídit slabé Rusko a udělat z něj kolonii Západu, najednou – v podstatě – z niceho nic zcela otočil proti svým sponzorům, a začal stavět základy Svazu sovětských republik.
    Co ho k tomu dovedlo?

     1. Otočil to Lenin, Stalin jen dostal z počátku úkol, připravit Ruské hospodářství na velkou válku. To, že Stalin nejen plnil úkol, ale dokonce ho splnil tak, že se Západu protočily panenky a v podstatě minimálně 35 let nebyl s to udělat nic jiného, jen počkat, až vnějškově řízení lehce jednodušší vládnci Kremlu všechno Leninem a Stalinem vytvořené zbořili, je prostě už historický fakt. S tím se už moc kroutit nedá.

      1. Víte, já si myslím, že je třeba rozlišit s jakým záměrem Lenina do Ruska poslali a jaké záměry měl Lenin – zejména po tom, kdy dostal počáteční impuls a věci se daly do pohybu. Pokud zůstanu u přirovnáni s vlakem, pak je tedy třeba rozlišit s jakým záměrem někdo vlak rozpohyboval a dal jako strojvůdce Lenina … já si myslím, že záměr byl, aby ten vlak v Rusku napáchal co největší škody a pak se dalo snadněji „dorazit“. Druhá věc pak je, co chtěl udělat Lenin, zejména v situaci, kdy mu někdo ten vlak rozjel a předal mu řízení, protože ti, kteří tohle celé rozpohybovali do Ruska nemohli.
       Nicméně – ten můj článek je jenom o tom, že se mi rýsuje něco jako „společný rukopis“ … tedy rozpor mezi tím, co se bulíkuje lidem a skutečností, byť na začátku vše vypadá zalité sluníčkem a křišťálově čisté.

       1. Davide,
        použiji-li stejný příměr s vlakem, tak tou základní otázkou je, jak Lenin ten vlak dostal z předpřipravených kolejí tak dokonale, že i dál mohl pokračovat v jízdě…

    1. Lenin se otocil tak , ze vytvoril NEP. Tim teprve zacal , NEP se mel ziskanym bohatstvim vyvinout…Kam? Kam se bohaci obycejne vyvinou.
     Zaridil pro pozdejsi viteze obrovske SSSR. Aby sousto stalo za to.
     Dostal na to pytle zlata..
     Mysli si snad nekdo ,ze Trockej ,z pisalka a kavarenskyho povalece pres noc general ,vedl rudy zadarmo a ze rudy bojovali a umirali za jeho krasny voci?
     A bily zase proti.
     Oboji za poradnej rozvrat..
     Dale ty mocny podporovali Stalina i Hitlera celkem rovnomerne , aby se mohli co nejvice znicit navzjem.. Hitlera ovsem museli dopravit ,az na hranice SSSR.
     Aby ovladnuti potom celyho Ruska a jejich sluhu germanu taky ,bylo pohodlny a bez velkyho usili..
     Stalin to prehnal a z Rudy Armady sel strach a jak je videt trva dodnes..
     Mezitim dost vykradali SSSR ,aby mohli dodat prostredky ozebracenymu Hitlerovi..Kterej se ekonomicky porad potapel ,proti rozvratu rezimu nacisty to hlidali ze Svajcu..
     /Hitler byl zase udesnej umelec a porad by nejradsi neco gigantickyho budoval/..
     Na to si chtel co nejdriv a nejvic nakrast..
     I Svedsko pomahalo ovsem neutralne…
     Hitler jeste dostal celou Evropu…Aby to bylo jak se patri..

     1. Lehce, ale opravdu jen „lehce“ vám to koliduje s realitou téhle planety.

      Oliver Stone natočil jeden dokument přesně s tímto námětem. Jmenuje se Nevyřčené dějiny Amerického století, překladem z toho zbylo jen to Dějiny Amerického století. Má to i „předdíly“ a kupu dílů.

      Třeba byste si to mohl najít a podívat se na to. Berte to jen jako radu, nic nenaznačuji…

 28. Zajímavé povídání. Nejhorší na tom je, že ho nelze rozumně vyvrátit. Může být.
  Jenže paralelně s rozkladem by někde musela vznikat řídící struktura. Taková veleakce se musí řídit!
  A že by ani jeden z řídících orgánu něco nevyžvanil? Nemožné.

  A ještě cosi: Co je smyslem toho zákulisního snažení? Být bohatší než… kdokoliv? Mít větší moc než…?
  Co vlastně chce ten náš „pozemský pánbíček“? Nebo, jako v případě Šakala se jedná o fatální nepochopení?
  O stihoman, kdy věci do sebe zdánlivě zapadají?

  1. Může to mít i tu rovinu, že ten dozor (GP) má „vyšší“ úkol – závazek dovést lidstvo k samostanosti a odpovědnosti za celek – a až se to podaří, zmizí.
   Něco podobného rozebíralo více sci-fi autorů, Jeden ze známějších je P.K.Dick s knihou „Pamatujeme si za vás, v.o.s.“ (byla zfilmovaná pod názvem „Záblesk paměti“, už dvakrát).
   Smysl, v takovém případě, byl v tom, vytvářet nové civilizace na jiných světech.
   Otázka „K čemu to celé?“ byla nastíněna koloběhem planet.
   Proč ne, že ano…
   Jsou tady sice malé kolize se známými jevy, ale jako pracovní hypotéza docela ucházející – pokrývá hlavně ten ne smysl profitability GP. Prostě jen splní závazek a zmizí…

   1. Zkuste si přečíst Limes inferior od Janusze Zajdela a ono vás to nadšení pro vyšší úkol GP rychle přejde.

    1. To byl jen ukázkový příklad, že teorií se dá vytvořit hafo.
     Janusz Zajdel těch teorií vytvořil více, osobně bych spíše tíhnul k variantě popsané v Ráji – je blíže tomu, mnou výše napsanému, jen cíl je v knize protikladný.

     Osobně preferují úplně jiné směry dedukcí, které – podle mne – mnohem lépe odpovídají realitě.

  2. Co chce řidici skupina,když penize už ma a ovladá finančni system?
   NYNI CHTĚJI JEN JEDNO. MOC A TO NAD CELYM SVETEM!
   Tak to musite vědět,anebo taky ne!
   No ni?

  3. Nemusí se to paralelně řídit. Stačí nastavit výchozí podmínky, ovlivňující průběh atraktorů a když to začne jít někam, kam nebylo přáni, pokusit se to poopravit. (V případě bolševického Ruska byl pokusem o opravu Kolčak. Z tohoto hlediska by bylo asi velmi zajímavé se podívat na československé legie…)
   Z uvedeného článku je potřeba dle mého názoru si vzít jedno: že je nutno být stále připraven “drncnout do toho zboku…”

   1. Kláro, vaše akčnost je fascinující – určitě ano! Všemi deseti a klidně hned teď.

    Jen by mohlo být dobré před tím „drcnutím“ alespoň trošku mít představu, k čemu to skutečně povede, anebo ještě lépe – to drcnutí udělat tak, aby to vedlo zamýšleným směrem a nemělo možnost se v čase nějak „zvrtnout“.

    Koukněte někdy na světový šampionát billiáru – většinou jim ty kuličky lítají tam, kam si usmysleli předem. Mi – bez náležitého cviku – se daří jen pouhá kuličková stochastika…. 😉

    1. Pár knížek o tom napsal Nassim Taleb. Jinak atraktory (viz efekt tzv. motýlího křídla) se mění i v naprosto nepatrných odchylkách počátečních stavů takovým způsobem, že t nejde nastavit jen počátečním nastavením. „Drbat zboku“ musíte v podstatě furt. Na biliard byli nejlepší moji romští přátelé, nejlépe olašští Roma. Bylo to fascinující… fakt jim to šlo, kam chtěli (vysvětlili mi to antropologové – Romové mají oči posazené dál od sebe než Evropané. Proto taky Romové byli na vojně u dělostřelců – famózně zaměřovali…), prostě na to měli fyzické předpoklady, avšak biliard má vždy konečný počet řešení a kombinací. Sice je ten počet zatraceně velký, ale pořád se rozstřel hraje dvěma koulemi, ty logisch narazí do dalších dvou a rozjede se to až pak, přičemž počáteční energie klesá. V životě to tak není, neb kombinatorika je sviňa. To prostě neuhlídáte… musíte zadávat pouze „ideový směr“. Dovolte příklad z práva: Ústava má „prozařovat“ celý právní systém. Chápejte – regulovat, určovat, jak má být ten systém vystavěn a jak má ve svém důsledku fungovat – Ústava tento právní systém nemá REGULOVAT. Což si, bohužel, neustále myslí naší zákonodárci a výsledkem je fraktálovitá struktura (nejen našeho) právního řádu, přecházející plynule v chaos…
     Snad jsem se moc nezakecala…

    2. Ještě jednou: vždycky, naprosto vždycky to bude mít možnost se to v čase nějak zvrtnout. Nejde ty podmínky systémově nastavit bez možnosti zvrtnutí, ale je to prostě vždy možno alespoň trochu opravit „šťouchnutí bokem“. Strašně mi to připomíná moje klienty ( a čím jsou vzdělanější, tím hůř), kteří jsou úplně zahlceni těmi svými životními tragediemi, protože si při svém vzdělání umí představit všechny možné následky, ale vůbec si nejsou schopni představit, že nikdy, prostě NIKDY nenastanou všechny tyto následky najednou, protože vždy to, že dojde k výběru jedné alternativy vývoje, se automaticky vyloučí jiné „větve“ vývoje. A tak to máme i zde…

   2. Pani KLARO,
    Kdy se přidáte k AA teamu SV,který je v současne době jediný co nabizi z toho maglajzu vychodiska!
    Zaciná tvorba Planu potřeb obćanů voličů ve formě PNZ to jest Programu Narodnich Zajmů.
    Znate jednotlive postulaty toho navrhu a když ano proč je jeden po druhem neproberete a v diskusi nedáte svůj nazor?
    Tak co jak půjde život?

    1. nevím, kdo je SV, a i kdybych věděla, tak mi dovolte připomenout, že o židovskou cigošku, která furt do něčeho kecá a převrací alternativní pohledy a furt nad něčím hloubá, čímž pádem komukoliv hatí jasné zítřky, fakt nikdo nestojí. A já (už) asi taky ne, protože nemám sílu těm útokům na sebe vzdorovat. Kromě toho se momentálně osobně starám o dvě umírající a o dvě velice těžce nemocné invalidní osoby, takže toho mám tak říkajíc plný kecky. Tyhle debaty a popichování na Facebooku je tak max, na co se zmohu… a kromě toho, já mám opět na věci poněkud jiný názor. No ale to bych prostě musela sedět a číst a psát a číst a psát, aby to ze mě vypadlo… takže ende schluss a dokud mi všichni nepoumíraj tak mám trochu po hehe. ( A pak mě, doufám, adoptuje Vidlák a bude ze mě další Vidlákovic babička a budu chodit okopávat vinohrad…)

   3. Kolčak je dnes i díky novému ruskému filmu často idealizován, ale původně asi dobrý člověk se stal i vlivem okolností tyranem. Jeho represe byly příliš a ne pouze pro nějaké liberály, kteří situaci sledovali ze zahraničí z bezpečí, ale dokonce i pro generála Gajdu, který tam u Kolčaka byl a který měl sklon obdivovat autoritářskou vládu. Většina bělogvardějsých generálů byla zvyklá poslouchat nadřízené a bojovat na svém úseku fronty za cara, ale nebyli schopni i politické strategie v době rozpadu impéria. Stačí zmínit, jak odmítali pozvat pomoc z Finska a Polska výměnou za uznání jejich nezávislosti, aby tím uhájili aspoň kus Ruska. Von Mannerheim, jejich bývalý kolega generál, jim byl ochoten přijít pomoct a Petrohrad byl blízko u finské hranice…Místo toho chtěli si nechat celé impérium v hranicích roku 1914, ale nakonec přišli o všecko. Skončili v exilu často zchudlí a vlast už nikdy nevuviděli.

    1. Na Gajdu v poslední době často myslím… Na jedné straně Radola Gajda, na druhé Ludvík Svoboda, oba hrdinové od Zborova… hmmm…

 29. Tak se mi zdá, autore, že jste pěkně hnusnééj Dvořák. A kdoví jestli nejste taky starééj a k dovršení neštěstí navíc i blbééj.
  Máte jediné štěstí, že se tu furt – pochopitelně nedopatřením – mele o svobodě slova. Fuj!
  A začněte si dávat bacha, aby to z vás nezkusil někdo vymlátit…
  … třeba ňákej soudruh, se kterým jste chtěl původně kdysi pořadatelovat..

  To jsou nápady…

  1. Protoze se veci stale opakuji , opakuji , veci se opakuji ,opakuji ,ze se v podstate opakuji a obecne , neni treba cokoliv nastavovat /a kdo by to delal asi/, s prubehem atraktoru , ktery to asi sou a co.
   Veci probihaji dle nepsanych zakonu , jdou si tou samou a stejnou cestou dle vrozeny povahy lidi a jejich rozdilnosti , i kdyz vypadaji vsichni stejne nebo podobne..
   Taky zadny drcani neni a nebude , ani postulaty a jiny kapitulaty..
   Akorat akademici se snazeji opakovane vynalezat a sirit jinakosti a balamutit..
   Tedy nekteri maji zajmy a motivace daleko silnejsi a trvanlivejsi ,mit vic nez jiny ,v prubehu jejich snah vytvareji podminky a usili maji daleko silnejsi a jiny, nez nez sou zajmy oracu co chteji orat a delniku co chteji pracovat …atd.
   To probiha vod zacatku.
   Nekterym se zdari neco nahromadit a zlepsuji a upevnuji prirozene podminky , aby jim to bohatstvi zustalo a aby mohli nasbirat jeste vice ,samozrejme jinym ,s tim zase jsou nuceni si taky upevnit moc nad jinymi..
   Vytvareji skupiny se stejnymi zajmy a zamestnavaji snazive sluhy , ktere si pro ty ucely vybiraji..Dalsi cast tech co vypadaji jako my ,jsou rozeni sluhove a maji zajem slouzit a nic jinyho. A udelaji zase vsecko pro to. Porad neunavne soutezi o prizen.
   Touzi nejvic aby byli povsimnuti A spokoji se s drobky .
   A s tim , ze jsou trosinku povyseni nad obyc lidi , jejich panstvo jima pohrda.
   Pak jsou ty co se provini ,ze chteji zit normalne..To se neda odpustit a zotrocuji se v jednom kuse uz za to ,co by mohli tem mocnejm udelat..
   Clovek se sotva narodi a uz brzy se na nej vrhne dav vzdelavatelu a predevsim vychovatelu , kteri nejdrive zjistili a vsem vnutili ,ze je clovek beznadejne spatnej a musi od malicka dite nalezite zmenit k lepsimu , jeste nez staci neco spatnyho vubec udelat…
   Mocni se lidi obavaji ,sluhove se snazi je co nejvice proto kazdyho zdeformovat ..
   Podezirani je soucast a udel mocnych a bohatych . Neumi nic jinyho nez ze Podeziraji jine z toho co sami touzi delaji nejvic jinym..
   /Voni mi vsichni zavidi a chteji vse co mam a vse mi ukrast/.
   Tedy majetek a bohatstvi deformuji a denne.. To se stupnuje a tim dochazi k jejich degeneraci a ruznym deformacim ,chovaji se spatne bez priciny , priciny casto vytvareji pro sve zajmy ,vydrit vice bohatstvi a provokuji tak myslenky na nejake to zlepseni , vod jinejch a zase dalsich ….
   A jsou navic uz bezedne chamtivy vseho..
   Vostatni to zarazi a povsimnou si tech divnejch , z kterejch se stanou casto bestie…
   Problem neco zlepsit je zase problem opakovatelne neresitelnej .
   To zase dela svet casto udesne surovej a opakovane neprezitelnej..
   Toho se chopi zase nejaci , mysli to i casto poctive ,ale deformace utlaku od mocnych je v prubehu zase dohani k odporu k vsemoznymu odporu..
   Samozrejme nemaji cas na praci a tvori skupiny vetsinou vydrzovanych , temi kterym lecos naslibujou a vubec vsecko ..Existuji jako parasiti a pracuji fanaticky na zniceni pritomnosti , ktera je spatna .. Obetuji casto sve zivoty za teoreticke zlepseni…
   Ponevadz umi jen nicit a psat poucne spisky ,kdyz se jim zdari odstranit vrchnost ,ktera taky neleni v usili se znicit , vymrsti se prevratem ,ktery je vynese k moci na ne ,zmatky, chaos a rozvrat. To nejde po dobrym vyresit .
   To se neobejde bez neco let ,kdy skupiny ,armady , gangy pobihaji zmatene vsude ve vakuu moci a snazi se o cokoliv…
   Vsichni proti vsem..Nez se jedna z nich nejak uchopi moci..
   Neco vybudovat , neco vytvorit jim samozrejme nikdy neprislo na mysl.
   Ty ostatni miliony lidi na ne ziraji a cekaji na splneni vsech nekonecnych slibu.
   Prirozene zacnou neshody a obvineni kdo co dela spatne a vsichni zvani vsechno ,poucky psane idioty nefunguji ,neshody se vrsi ,az neni mozny nic jinyho ,nez ze se musi vynorit vudce ,co prinuti souhlas vsech ,kterej sjednoti a rozhoduje ,aby se s necim aspon nejak pohnulo…Zase je vsecko mozny i to nejhorsi..
   To nejde bez obeti ,ktery se obvini z toho, ze nic nefunguje..Nebo stoji v ceste atd.
   A pak vsecko zacne znova…
   Revolucionari v Rusku se bali strasne dvou veci.
   Protoze vo tom dobre vedeli z minuly revoluce…Krveproliti vzajemnyho a tzv. bonapartismu…Ale byli bezmocny ..
   Nepripustili si nic ,nikdy si nepripustili premyslet , byli plny teorii a poucek dokola vykrikovanych …
   Nebot se hodne opakuje dle nejakych zakonu ,co nejsou vybadany a neviditelnych rozdilu mezi lidmi ,/ktery nikoho nezajimaji kupodivu, hlavne akademiky , ktery to neumi vysvetlit a poucuji v tom co predevsim chteji ,bez ohledu/…..
   Oboji se jim a porad i nam vrchovate a nevyhnutelne a opakovane vyplnilo..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *