20 května, 2024

Právo na odpor – 1. povolání k zodpovědnosti

Ústavní pořádek České republiky zakotvuje, podle čl. 23 Listiny základních práv a svobod, právo občanů na odpor. Jsem přesvědčen, že tvůrci uvedeného článku jej včlenili jako pojistku proti demontáži anglosaského vidění světa a vůbec je ani na okamžik nenapadlo, že by mohl být použit proti nim. Ostatně, pokaždé, když dojde na diskuzi v teoretické rovině o právu na odpor, hned se vyrojí myslitelné i nemyslitelné podmínky a mantinely, které by bylo nutno dodržet … a tím v podstatě efektivně zamezit realizaci tohoto práva.

Pro zastánce „proč to nejde“ bych měl jeden neprůstřelný argument – není to tak dávno co ústavní soudce, tedy právník nejpovolanější a nejerudovanější, vydal v relativně krátkém časovém rozmezí dvě naprosto protichůdné právní expertízy, týkající se volební hranice pro koalice.

Jelikož nemůžeme zpochybňovat právní erudici a autoritu ústavního soudce, nezbývá nám než akceptovat stav, kdy je v demokracii možné zaujmout a ústavně obhájit právně naprosto opačné stanoviska a ani jedno z nich nebude proti principům demokracie. Jinými slovy – jakékoliv námitky, proč nelze občany právo na odpor využít lze podpořit „správným právním rozborem“ obhajujícím opačné stanovisko a tedy právo na odpor realizovat a vše bude demokraticky v pořádku – jak ukazuje nedávná minulost.

Osobně si ovšem myslím, že široká shoda by mohla být na takové interpretaci práva na odpor, která je založena na převzetí některých funkcí státu lidem. Ostatně, není náhodou v demokracii nejvyšším suverénem právě lid? … a pokud ano, pak musí platit, že většinové rozhodnutí lidu má větší sílu než právní stanoviska jedinců, proti jednání kterých je odpor namířen.

Jsme v situaci, kdy už i poslednímu Jouzovi je zjevné, že současná vláda P. Fialy nekoná ve prospěch občanů České republiky a neobhajuje jejich zájmy.

Domnívám se, že přichází čas na veřejnou diskuzi o zodpovědnosti, resp. vině a trestu.

Ostatně ani z teoretického hlediska nevidím problém – již 2x bylo vyvoláno hlasování o ztrátě důvěry vlády, ovšem podle očekávání si vládní většina své protinárodní pozice obhájila. Můžeme poukázat i na selhávání soudní moci, kdy je odsuzováním verbálních projevů pošlapáváno právo na svobodu projevu, což je nepochybně základní pilíř demokracie, neboť pouze svobodná diskuze umožňuje tříbení názorů a pomyslný postup vpřed, resp. zdravý vývoj společnosti. Můžeme pokračovat přes akty propuštění z práce za osobní názory nebo zastávání jiných narativů, než násilím protlačují současní uchvatitelé moci … atd., příkladů každým dnem jen přibývá.

Navrhuji, aby se diskuze vedla min. ve dvou rovinách – veřejného morálního odsouzení a v případech, kdy byly způsobeny škody většího rozsahu pak odsouzení faktické podle existujících zákonů. Škála pro trest pak může být od zveřejnění na „Národní tabuli hanby“, přes peněžitý trest, propadnutí majetku k náhradě způsobené škody, ztrátu svobody až po ztrátu občanství.

Namátkou se podívejme, jak lze současné jednání vládních představitelů hodnotit podle současného práva:

 • Volební podvod

Ukazuje se, že hlasy voličů byly vládnoucí koalicí získány podvodem, protože veřejně vyslovené předvolební přísliby se naprosto rozcházejí s aktuálním konáním uchvatitelů moci. Představte si, že na základě reklamy kupujete výrobek, který má být z ryzího zlata, je tak ostatně uvedeno i v kupní smlouvě a tomu samozřejmě odpovídá i cena. Po převzetí zjistíte, že se jedná o bezcennou pozlacenou levnou slitinu a … a prodávající Vám řekne, ta reklama a znění kupní smlouvy byly jen taková metafora …

 • Trestné činy proti míru

Ruská federace (RF) nenapadla členský stát NATO, nevyhlásila žádnému členskému státu NATO válku, přesto se očividně realizují přípravy na „zadržování“ RF, což je jen jiný název pro přípravu útočné války. Co se týče NATO, pak současná vláda zjevně porušuje jediný závazný článek smlouvy, který zakládá povinnost řešit konflikty mírovými prostředky. Je zcela nepochybné, že dodávání zbraní a jiná vojenská podpora Ukrajině není řešení konfliktu mírovými prostředky. Jsem přesvědčen, že k současnému stavu mohlo dojít jen díky nepotrestání těch, kteří se přičinili o naší účast v útočných válkách USA (bez mandátu RB OSN) a jejich spojenců – napadení Jugoslávie (Kosovo), Afghánistánu, Iráku atd. Pro mírovou budoucnost bude zřejmě nezbytné zahrnout i tyto nepotrestané aktivity do procesu vyvození zodpovědnosti.

 • Trestné činy proti republice

Těchto činů je více a lze je rozdělit na následující:

a) Organizované zneužití vojenské moci státu

Nejde o nic menšího než o přípravu a budování armády ČR pro zahraniční agrese, přestože zákony ČR hovoří o přípravě armády na obranu státu a státního území. Ministryně obrany tedy zjevně porušuje zákon, když buduje armádu s jiným zaměřením než je obrana státu a území ČR, navíc tímto i způsobuje finanční škody většího rozsahu. Souběžně lze hovořit o přípravě války nebo její podněcování.

b) Spolčení s cizí mocí

Tady je třeba upozornit, že platný zákon nerozlišuje mezi spolčením s nepřátelskou nebo spřátelenou cizí mocí. V obou případech se jedná v podstatě o princip, kdy zájmy třetích států a subjektů jsou upřednostňovány v neprospěch občanů ČR. Těch příkladů je každý den několik, různé intenzity a páchané škody … sem patří jednání typu: to nejde, USA ~ Brusel ~ Němci by se zlobili, kdybychom realizovali opatření ve prospěch českých občanů. Lze zajisté argumentovat, že nás k něčemu zavazují uzavřené smlouvy, ovšem pokud tyto smlouvy mají negativní dopad na občany ČR, pak z principu musí naplňovat spolčení s cizí mocí v neprospěch občanů ČR a tedy i vyvození zodpovědnosti za takto uzavřenou smlouvu.

c) Závazky uzavřené bez mandátu

Svého času místopředseda probruselské strany PRO se proslavil větou „Z východu k nám nepřišlo nikdy nic dobrého“. Fanatikům nemá smysl argumentovat, že ze Západu k nám přišly koncentrační tábory, plynové „sprchy“, pece na spalování zavražděných v průmyslovém měřítku, popravy gilotinou nebo kulkou a plán na částečné vyhlazení a germanizování vybraného zbytku a z Východu pak osvobození od naplánovaného údělu, protože tento typ, mediálně správně zpracovaných lidí, argumenty nepřijímá. Nicméně, optikou nadšených příznivců anglosasů lze poukázat na jedno „dobro ze Západu“, které se nám bude hodit. Nejde o disciplínu, ve které anglosasové vynikají nad jiné, tj. opouštění spojenců, ale o dodržování smluv. Jedno „dobro ze Západu“ totiž mj. znamená, že se nemusíme trápit s dodržováním uzavřených smluv. Jen namátkou z naší historie – pracně uzavřené předválečné spojenecké smlouvy byly anulovány „v zájmu vyššího dobra“ dohodou v Mnichově 1938, stejně tak nebyl dodržen slib nerozšiřování NATO na východ z doby jednání o sjednocení Německa atd.

Skutečností je, že současná vláda, resp. vládní představitelé dělají úkony a uzavírají smlouvy, ke kterým nemají mandát. Jako občané jsme v pozici, kdy na základě podvodných volebních slibů získali naši plnou moc k zastupování, ale tuto podvodně získanou plnou moc navíc zneužívají v neprojednaném rozsahu. Je to stejný podvod, jako když dáte sousedovi před svým nástupem např. do nemocnice plnou moc pro běžné zastupování pro jednání s úřady a onen filuta Vám díky udělené obecné plné moci a spřáteleného notáře prodá dům dřív než se vrátíte z nemocnice a peníze Vaším jménem věnuje na charitu.

Domnívám se, že přichází čas na celospolečenskou diskuzi, zda budeme mlčky tolerovat napáchané škody a smíříme se s uhrazením vzniklých ekonomických škod a pracnou, dlouhodobou nápravou jiných protinárodních dopadů nebo po obnovení vlády práva dojde k lidovému projednání a vyvození zodpovědnosti za napáchané škody a protinárodní činy.

Je totiž zcela očividné, že anglosasové v zástupné válce na Ukrajině proti RF prohráli, přičemž před námi je fáze „opouštění spojenců“, takže vhodný čas pro povolání k zodpovědnosti se blíží. Navíc připomínám, že většina činů proti míru a vlastizrady je v kategorii nepromlčitelných.

147 thoughts on “Právo na odpor – 1. povolání k zodpovědnosti

 1. Snad první text zde na Litterate jež je vhodný k zamyšlení. Mnohokrát jsem se zamýšlel nad hranicí, jež má zastupitelská demokracie. Zdali je to nějaký bianko šek, že si mohou zvolenci dělat co se jim zachce, nebo to má nějaká omezení.

  Snad za nejpodstatnější z textu považuji:
  přichází čas na celospolečenskou diskuzi, zda budeme mlčky tolerovat napáchané škody a smíříme se s uhrazením vzniklých ekonomických škod a pracnou, dlouhodobou nápravou jiných protinárodních dopadů nebo po obnovení vlády práva dojde k lidovému projednání a vyvození zodpovědnosti za napáchané škody a protinárodní činy

  Ona vládnoucí moc musí mít nějaké hranice jichž se bude bát a právě takový průběžný „lidový tribunál“ jež by mapoval prohřešky, by mohl omezit onu bezuzdnou moc vrchnosti. Nestane se ono projednání v krátkém horizontu, leč i za deset roků snad již budou k tomu vhodné podmínky. Jednoduše, vrchnost nesmí mít pocit, že čas vše napraví.

  A ještě příspěvek, jenž by si měl především přečíst Vidlák a hlavně, řídit se podle něj:
  https://web.litterate.cz/pravo-na-odpor-1-povolani-k-zodpovednosti/#comment-215976

 2. “ Jelikož nemůžeme zpochybňovat právní erudici a autoritu ústavního soudce “
  —–

  Ale můžeme.

  Proč píšete takové nesmysly?

 3. DD: Jak se rikalo za meho detstvi: Ty a kdo jeste?! Alternativa nema moc na to, aby nekoho trestala. A ti, co jsou woke, se takovych uvah hrozi. (Oni si mysli, ze trestani lidi za prestupky je zle, a vubec pasé.)

  Ale lide, kteri nemaji tu moc trestat druhe, maji moc vyvolat nasledky, ktere tem druhym vadi natolik, aby zmenili sve chovani. To je daleko praktictejsi.

  Jinak si ale myslim, ze volani po trestech je trochu vydesi. Tedy ty, co to obludarium podporuji svymi protipravnimi akcemi. Taky neni k zahozeni. 🙂

 4. Vystrčil s Pekariovou jeli /zase!/ do Kyjeva. Statečná bojovnice tam Markétka pobíhala na veřejnosti s helmou a neprůstřelnou vestou, i když všichni lidé kolem byli v civilu.
  Mimo jiné tam veřejně říkali, že budeme na UA zbraně (a peníze) dodávat dál.

  Jen by mne zajímalo, z čeho??
  Zbraně už nemáme, peníze také ne a ani ty zbraně nevyrobíme, protože průmysl zničily drahé energie a rozpočet je v těžkém mínusu.
  ——————————

  K tomu jen, že vláda je pouhý správce Národního bohatství, není jeho vlastník!
  Tudíž je její povinností národní bohatství zmnožovat, ne prodávat pod cenou anebo přímo darovat a tak národní bohatství ničit!
  Nedá se činnost dnešní hrůzovlády kvalifikovat jako zpronevěra a krádež?

  Další paradox je, že vláda dává přednost cizím občanům, před občany České republiky.
  A to ať už tím, že poslouchá rozkazy a přání ze západu finančních skupin anebo podporou migrantů, včetně těch z UA. Co v létě jezdili za zvýhodněné jízdné Českých drah na dovolenou na UA. Přitom jejími voliči jsou občané České republiky, nikoliv přišelci. Přičemž ta přednost cizím, je na úkor občanů domácích.
  A bohužel, tohle lze pozorovat i jinde v Evropě.

  Lze předpokládat, že Vystrčil s Pekariovou jeli, zrovna v této době, do Kyjeva pro dobrý pocit. Že je ještě někdo někde poslouchá vážně. Na rozdíl od ostatních zemí, včetně těch z Afriky.
  Ale znamená to také, že tato vláda je naprosto mimo. Někteří realitu potlačují a zároveň hrozí českým občanům procesy a druzí z vlády realitu zřejmě nikdy ani neměli…

  1. „… průmysl zničily drahé energie …“

   Rozumím, ale na podobné formulace su jaksi háklivé …
   (Dalo by se říct, že se jedná o maličkost, ale …)

   1. ???
    Když ste háklivé, ta okažte, jak byste to napsal vy a je to.

    Drahé energie. Ale ty jsou drahé, v porovnání s okolím, kvůli někomu konkrétnímu.

      1. Ok, taky rozumím

       jsou drahé kvůli konkrétním lidem, jak píšu nahoře. Myslel jsem, že je to samozřejmé.

       Když se m vám to nelíbí, klidně to definujte přesnějia doplňte to. O nic nejde.

      2. To mate Jura tezky a nemozny , voni stekaji furt na spatnej strom nasledku , vo tom opakuji do vomrzeni ,/drahy energie napr./,
       protoze se to naucili ve skole a uvest neco pricin ,
       vyzaduje mysleni a to si nechali vod pedagogu zakazat a maji to radi ,protoze je to pohodlny.
       Vysvetlit priciny je tak pro ne tezky…Povrchnosti vod jinech a stupidni klise.Hned osocuji , kdyz je nekdo , jinej , na to upozorni./deeexxx/.
       Je to marny..
       Pisou a mysli dokola.

       1. Melou to samý a ještě neumějí číst

        „Drahé energie. Ale ty jsou drahé, v porovnání s okolím, kvůli někomu konkrétnímu.“

 5. Dám to tady, protože pod Vidlákovu „Agónii“ to nepatří, a příhodnější platforma momentálně není k dispozici.

  Oč mi jde?

  Před pár dny mne tu „pedagogické husy“ málem uštípaly, když jsem poukazoval na rozpor jejich slov a činů, slov a mamonu.
  Šlo na prvním místě o jistou Kunštekovou a o tzv. „Pedagogickou komoru, z.s.“ – ó, jak hrdý název, jakoby šlo o o něco jako o zákonnou profesní organizaci, např. „Advokátní komora“.
  Šlo však o nic menšího, než o „prachy“.

  Dneska jsem se chvílemi díval na přenos z Malostranského náměstí /žel, na ČT, takže Vidláka jsem neviděl celého protože ho „ustřihli“ a dali rozhovor s vládním potentátem/.

  I když o nic nešlo, jen o řeči.

  Ale proč to píšu?
  Protože jsem si teď naklikl český mainstream https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ucitelska-platforma-akce-odboru-zneuzila-puvodni-zamer-ucitelske-stavky.A231127_183017_domaci_pitt
  a tam čtu vyjádření „hlásné trouby“ dalšího ze zapsaných pedagogických spolků, t.č. „Učitelské platformy“, a přetáčejí se mi panenky – cituji z článku –

  „Spolek Učitelská platforma se ostře vymezil proti pondělní akci odborů v Praze, která podle něj původní záměr učitelské stávky zneužila a spojila s lidmi, kteří jsou pro demokracii ohrožením a nikdy na demonstraci neměli vystoupit. Jde podle ní o zejména o proruské dezinformátory. To, že odbory neinformovaly o tom, kdo bude na demonstraci vystupovat, považuje předsedkyně Učitelské platformy a učitelka gymnázia v Litoměřicích Petra Mazancová za skandální.
  Podle ní by měl šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula odstoupit. Spolek se podle ní totiž distancuje od demonstrace a jejích pořadatelů. Reagoval tak mimo jiné na vystoupení blogera, který si říká Vidlák, občanským jménem Daniel Sterzik, na demonstraci.
  Protesty proti úspornému balíčku a vládě jsou podle Mazancové něco jiného než vystupování proti demokratickému zřízení. Na demonstraci spolku podle Mazancové vadí více věcí, mimo jiné to, že odbory nikoho neinformovaly, kdo bude na pódiu vystupovat. „Z různého pohledu je to na odstoupení pana předsedy Středuly,“ řekla Mazancová.
  Mazancová dále v pondělním pořadu Interview ČT 24 uvedla, že stávka byla úspěšná. „Z mého pohledu byla stávka úspěšná, protože jsem dostala nabídku na schůzku s panem ministrem. Měla by proběhnout v pátek. Snažím se to tedy vnímat pozitivně,“ řekla předsedkyně Učitelské platformy.
  Následně se ale v pořadu ohradila proti některým demonstrantům. „Na dnešní odborářské demonstraci vystoupil člověk s přezdívkou Vidlák, naštěstí i já jsem zapomněla jeho občanské jméno, protože si ani úplně nechci pamatovat lidi, kteří hájí Rusko a šíří dezinformace. Proruská dezinformační scéna tam každopádně opravdu být neměla. A já vůbec nechápu, jak to odbory mohly dopustit,“ řekla Mazancová s tím, že je to velká chyba. ….

  Ahááá.
  Všimněte si, prosím – „Spolek Učitelská platforma se ostře vymezil proti pondělní akci odborů v Praze, která podle něj původní záměr učitelské stávky zneužila a spojila s lidmi, kteří jsou pro demokracii ohrožením.
  Jakoby nějaká „Učitelská platforma“ byla hybatelem celostátního protestu proti vládě – vlastně ani ne proti vládě, ale proti mála prachů do škol, zatímco odbory jen tak přicmrndovaly.
  Svoloč jedna!

  Dále si to „žluťáctví“ přečtěte sami.

  Zmetci!.
  Nemáte pocit, že si paní Mazancová spletla pódium?
  Že nepochopila, že šlo o PROTIVLÁDNÍ demonstraci, nikoliv je její „koledování si o peníze“?
  Jak jsem napsal už tehdy – „jen o prachy“ – o „jejich“ prachy jim jde.
  O tom, co produkují, ani slovo.
  L.

  1. Na pódiu měl být právě jen Vidlák.

   Teď jsem viděl v tv živě Fialláha. Podle pravého koutku úst je evidentně po mrtvici.

   1. System demokracie si nikdy nenechaji rozvratit.
    Mluvi stohy slov , trousi vsude sliby ze slamy , hazi ji dolu ,na sve pohodli ,
    pod sebe z podia , ,kde se na , isoluji.

    Demokracie i na zacatku , uz je zaroven nejkratsi cesta na krchov naroda
    tedy konec a zkaza. /U nas 20let, krece skonu a zaniku /.
    Stado rozvracecu v tomhle systemu porad zvani , za penize vlady ,
    vlada plati sebe a svoji opozici..Stedre se odmenuji za zvasty z penez ,
    ktere jim nepatri a nikdy si nezaslouzi . Ukradnou,proto , si co chteji .
    Uz od zacatku je konec na obzoru a opozicni kritici pak dostanou vladu a
    moc do ruky a delaji co umi , jenom rozvraceji.
    Opozice tak v tom pomaha az do konce .

    Obe strany urychluji ,protoze budovat neumi ani nemaji mimo kecu ,slibu ze slamy ,schopnosti. Splnit sliby zadny z nich nemuze.
    Zacnou potlacovat , hitlerovat sve volice aby se udrzeli..NIc jinyho neumi.
    Proto musi mit stada poradcu a armady policie. Strach z vlastni ubohosti..

    Nenazranost je vede do naruci bohacu , kde sou nejradeji ,
    zotroceni pedagogy , do naruce pohodli , otroctvi jinym , protoze
    neznaji nez zotrocovat , co se naucili , nechali si vnutit od svych otrokaru /nyni casto genialnich poradcu/ , dlouholetym pilnym studiem a vychovou k discipline.
    Pouckami vycpane ukaznene hlavy ,slouzi dle prikazu ucitelu a potom jinych..
    Ucitele vzdy zvladnou deformaci mas ,kazdodenni poslusnou davkou utoku poucek a kazne. Az vetsinu zaku zdeformuji do Stockholm syndrom.

    Zrazujou az do konce i sami sebe , sebe , pro sve pany.
    ..Potom uz porusuji sve vlastni zakony atd..
    Nemuzou skoncit jinak nez nejakou formou tyranie, teroru , ktery vladne ve skolach.
    Si to zase kazdej prozije a zopakuje na vlastni kuzi. Jako nasi rodice.

     1. No tak zkuste definovat nějak to „vzdělání“?

      Jinak je to jalový pojem.

      Můžu nechat ( já nic) někoho vzdělat znalostmi na vykuchávání lidí, okrádání a jejich ujařmění a nechat (já nic) vymyslet ideoligii, gdy si teho nemají všimnout. A že gdyž si teho nevšimnou, že je to morální a právoplatné vykořisťování, óó ..

      1. Povidejte mi vo tom.
       Pokusim se to vysvetlit i kdyz asi zbytecne.
       Chcete hrat fotbal. Mate mic a potrebujete prostor, jo?
       Prostor je tady hriste.Jo?
       Kdyz ale v tom prostoru je spoustu stromu , ktery tam nekdo zasadil
       co a jak chcete hrat.
       Ty stromy si nahradte pouckama v hlave.
       Prostor v hlave /jako na hristi /, tak nemate.
       Prostor je jedna ze zakladnich a nejdulezitejsich veci vubec ,
       v zivote a ve svete.
       Misto hry a tvoreni situaci v hlave /misto fotbalu/ , kopete si v hlave myslenky a vselijak s nima v tom prostoru se pohybujete ,
       delate si co chcete , az date gol.
       Ty stromu se taky hodi , ale na strane ,po ruce a kdyz potrebujete,
       tak si je pucite, nebo najdete ve stroji, v knihovne , nebo se zeptate chytryho. Obrovska ztrata casu je este sedet v lavici.
       Brzda osobniho vyvoje.
       Ale nesmite je drzet v hlave a shromazdovat,rozmnozovat a rust. ..
       Hlava ,mysl ,neni skladiste ,na stale vetsi masy poucek. Ani ta detska.
       Svobodna mysl neni taky houska na krame , musite si ji vybojovat..
       Potom ,pozdeji uz postupne nema hranice..
       Je to kdo s koho, bud voni udelaji vas nebo vy je, vyhnete se jim.
       Utecte jim z lopaty, jako Jenicek a Marenka ,Jezibabe.
       Aby vas neuskvarili.
       Kolikrat ja sem chtel se dostat za hranice naseho sveta ,
       ale me vzdycky potrestali. Nechteji tam nikoho z nas.
       Kdyz ste v tom obrovitym , nekonecnym prostoru je tam velka zima ,
       ale jina , nez , ta lednova , velka samota navic spojena s tou zimou
       a mate pocit , skoro jistotu , ze vas furt nekdo vidi..
       Vnejsi svoboda je spojena s tou vnitrni.
       /Voni to vedi a proto vas nuti skladovat, az ste preplneny,
       do ztrnulosti ,kazdej den tady muzete cist ty tsunami poucek,
       na jedny hromade a este vobdivovany./.
       Vzajemna existence a zavislost obou svobod je dulezita .
       To nemusim psat proc. Vrchnost je primo zavisla na kazdym.
       Jinak , bez povsimu vetsiny ,neni.
       Kdyz je vetsina nezavisla a vodziva nezajmem vrchnost ,
       ta pak nema vyznam a zadnou roli , cokoliv predstirat..
       Jenomze moc kapitalizuje na vychove, na zavislosti porad ten sklad precpavat a venovat z toho duvodu vlade , vrchnosti, mediim zvedavou pozornost a tim je uznat .
       Jde o jednosmerny vysilani poucek z nich do vas a nikoliv,
       aby vy jste vysilali projekci myslenek a navrhu,vseho , co chcete do sveta a jakej ten svet chcete mit.
       Nechteji vas vyber ,toho co povazujete za dulezite pro svyj prostor a praci v nem..Chteji totalni okupaci s gestapem,ministru ,uredniku a ucitelu , na vsechno. A porad.

  2. Opět říkám, že mezi učiteli je největší procentuální zastoupení voličů pětikolky a PePy107. Navíc je to prostředí prolezlé sosrosovinou, kartousovinou, šteflovinou, člověkotísňovinou a dalšími úchylkami a nemocemi. Tohle se bude hodně špatně léčit. Právě tahle rádoby lepšolidní pakáž z řad učitelů potrefená pocitem, že se soudruhy z pětikoalice třímají ten prápor progresivistického pokroku a euiních hodnot, indoktrinuje ve velkém na školách – byť je zákonem deklarovaná apolitičnost – naše děti.

   1. A mimochodem, tzv. „Učitelská platforma“ je mezi normálními učiteli dost profláknutá. Nereprezentuje učitele jako takové, ale progresivistické sluníčkáře. Už jen ta devotnost vyjádření směrem k vládě ministerskému blbovi je signifikantní.

   2. Myslím, že ještě furt se jedná o přefeminizované odvětví a že ten fórek o diagnóze nebude úplnou blbostí … (Čest výjimkám.)

     1. Devce se stava ucitelkou dle vrozene hysterie, /vynikat, za kazdou cenu byt stredem pozornosti , kdyz je kolem vice lidi a upozornovat a tim ovladat
      tak sve okoli , vidime uz na malych holcickach , dale vladne nekonecna touha ukazat sve vedomosti, /i ty chabe a povrchni /, na sve okoli.

      Oboji si ukajeji na zackach ve skole. /Na tom zavisi jejich spokojenost/.
      Jsou tak stredem pozornosti, sed ani se nehni a divej se na mne.
      Nic jinyho nebo uvidis.
      Touha vynikat /nejen svymi znalostmi ale udesnym sebezkraslovanim za ktery nevahaji lehkomyslne utrati majland/ , svymi znalostmi ze dvou ucebnic , ktere dokola vyucuji.

      Ovladat sve okoli , to je velka touha, ktera jim vladne vzdy..
      Tim se daji snadno ovladat..
      /Jako kdysi slovaci na vojne ,citat a pisat neumim…/.
      Uz delsi dobu jsou odvazne , nejen ve svlikani /i tak dostanou a uspokoji si vytouzenou celozivotni pozornost /.
      Ale mohou riskovat, vsude a kdykoliv ,byt odvazne na ucet jinych ,
      vetsinou manzelu.
      Kdyz je vykopnou vrati se domu ,vedi ze zodpovednej se manzel ,
      se stara a pracuje.
      Nevisi jim tak mlynsky kamen /to nechteji i se pro malickost rozvedou ,aby se ukazaly pred kamaradkami , to sem mu to ukazala ,
      kopla sem do nej , na trech detech nezalezi ,sou dobry jako zbran ,
      na vydirani manzela, pocit zodpovedosti je nevyvinuty u nich..
      Zodpovednost i za rodinu , je pro ne obtiz ..A toho zneuzivaji..
      Manzel s trema krkama na starosti temer vzdy ustoupi ,doma cekaji a kdyz prijde domu , v ocich maji otazku ,to sme zvedavi jak nas uzivis ,
      kdyz ses nechal vykopnout z prace. Proto megatunovou zodpovednost .
      Tim problemem se manzelky nezatezuji. Sou odvazne a obdivuplne.

      Ve spolecnosti je casto pozname , kdy mluvi porad a nahlas a poucuji ,
      coz se nazyva ucitelsky syndrom a i doma taky takhle otravuji sve okoli.
      Udelaji proto vse a jsou dobrej material pro sve pany , snadno skrze jesitnost se daji ovladnout /rady ovladaji jine/a tez pro vrozenou casto neukojitelnou chamtivost, maji velke neskromne potreby a nemaji nikdy dost i v sebe ukajeni…

    1. A to, spolu s tdx, víte odkud?
     Protože koho kdo volí je to poslední, o čem se ve sborovnách mluví. A mimo sborovnu si to také většinou necháváme pro sebe.

     Už mě to zdejší plivání na učitele, asistenty pedagoga, vychovatelky v družinách a další pedagogický personál dost nadzvedává.
     Pojďte si to alespoň na jeden školní rok vyzkoušet, když jste tak chytří. Učitelé, AP, vychny atd. stále chybějí.

     1. Ve sborovne jsem nebyl mnoho let, ale dobre si pamatuju, jak tu rada ucitelu pred vobami psala, ze jse ve skole radsi zticha, protoze jsou obklopeni samimi fialovymi fanousky nebo aspon volici petikolky.
      Hlavne ne Babise.
      Opakovalo se to v diskuzi mnohokrat od ruznych prispevatelu.

     2. Z vlastní zkušenosti? Věřte mi, že to vím zevnitř. Do nikoho nekoupu, vidím to všude kolem. A občas politika přijde na přetřes.

      1. S tím vyzkoušením se jinak jen směji, protože vím, o čem mluvím. Nebudu to tu víc specifikovat, ale několik desetiletí zkušeností mě opravňuje tvrdit, co píšu.

     3. Vážený „občane“,
      není to poprvé, co se tu píše o pedagozích a jejich názorové ukotvení ve společnosti.
      Není to také poprvé, co k té diskusi „připlivnete“ svoje nic neříkající věty.
      Buďte, prosím, tak laskav, a vyjádřete se plnoobsažně – kde stojíte a jaký je váš názor na problematiku.
      Děkuji.
      L.

  3. TO Lex Spojit do jednoho názory„Pedagogické komory, z.s.“ a „Spolek Učitelská platforma“ je jako říct Vidlákovi , že něco jiného říká Cemper. Bravo. Asi jste tu diskuzi s “ pedagogické husy“ nepřekous co?

  4. „……vystupování proti socialistickému zřízení….“. Pardon, ona tam měla demokratickému:-). A to krásné slovo – zřízení.
   Čeština její kobyl.
   Se zapomněla a odkopala, soudružka učitelka.

  5. Lexi, vy jste, myslím, právník. Tedy dotaz na Vás jako na odborníka.

   Nevím to úplně přesně – ale neproběhl teď nedávno nějaký soud o to, že kdosi kohosi neprávem veřejně označil jako proruského kolaboranta? Já mám dojem, že ano, a dotyčný pomluvčí to prohrál.

   Je-li tomu tak, byl by to jakýsi precedens; a Vidlák by proti dotyčné osobě mohl podniknout právní kroky – není-liž pravda?

   1. PŘÍTELI,
    teď fakt, bez ohledu na „právník“ nebo „neprávník“, já jsem prostě odtržen od toho, kterak tu – zejména některé, jak už jsem dříve napsal – „postklimakteriální“ stařeny melou svoje plevy – i od toho, co „kdy kdo kde“.
    Já jsem prostě realista .
    Já jsem prostě tu demonstraci chápal jako protivládní.
    Může se kdejaká verbež distancovat od kolektivu, může lézt různým violetům do análu za to, že se před nimi „face to face“ zablyští, prostě verbež. „Žluťáci“.

    Budiž jim /dočasně/ přáno.
    Spláchne je vlna.
    L.

     1. Lexi, klimakterium je nějaké stigma? Důvod pro dehonestaci, či vyloučení z diskuse? Je to nějaká mentální vada, či co?

  6. Neni ta „ucitelska platforma“ jenom rychle spichnuty astroturf?

   Astroturfing je marketingová metoda, jež se dá označit za jeden z druhů tzv. guerillového marketingu. Spočívá v tom, že zadavatel reklamy (firma, ale třeba i stát) se snaží vyvolat falešný dojem pozitivní spontánní reakce spotřebitelů či fanoušků na dané zboží, službu či politický názor. Tím se vytváří umělý a klamný dojem, že veřejnost zastává určitý postoj, preferuje určitý produkt nebo má na nějaké téma jistý názor. Praktikuje se například zakládáním blogů, kde je produkt vychvalován. Může jít i o účast v on-line diskusích a anketách. Zdánlivě autentické výpovědi, které mají v očích veřejnosti zvýšit hodnotu produktu, jsou však vytvářeny PR profesionály a organizovaně – zaměstnanci firmy či přímo najatými lidmi. [Wikipedie}

 6. Všimněte si pane Dvořáku, že se nikdo nepřidal. Lidí, co jsou schopní jít s kůží na trh, je naprosté minimum. A nelze se jim divit. Kombinace strachu z pronásledování režimem, potíží se zaměstnavatelem, bankou, úřadem, ztrátou sociálních jistot a sociálních vazeb. Nakonec co, pořád to nějak jde, i když z měsíce na měsíc. A když se to zadrhne, ještě stále lze být bezdomovcem. Tak proč si prodělávat problémy a předělávat svět?

  A většina rebelů a revolucionářů sleduje především vidinu, jak se taky dostat k Lízu, když to jde jiným.

   1. Hmmm … víte, podstatné ale asi je, že nikdo nebyl proti. Být vládním analytikem, tak bych měl větší strach právě ze situace, kdy se lidé bojí přidat, ale současně se nechtějí distancovat. Tohle totiž svědčí, že pomyslný hrnec se tlakuje a ZATÍM se nikdo nechce veřejně angažovat, nicméně s jednotlivými odvážlivci souhlasí, či přímo sympatizují.
    Smyslem článku bylo poukázat, že ti hochštapleři porušují své vlastní zákony a předložit čtenářům námět k diskuzi. Můžeme to klidně nazvat, že se jedná o určitý servis budoucímu lídrovi, který zatím nevyčnívá z řady. Dříve nebo později se někdo jako lídr objeví a bude mít naservírovaný přehled na mnoho prodiskutovaných témat. Konkrétně v tomto případě nějaký budoucí lídr může klidně usoudit, že by mohl sklidit nějaké sympatie na tomto poli … právě proto, že nikdo nebyl proti, přestože by si podstatně vylepšil „kádrový profil, kdyby to řádně zkritizoval.

    1. Proc je porusuji ty vlastni zakony je treba vysvetlit.
     Rajtovani na nasledcich , je jen to. Bezmyslenkove vycty stiznosti .
     Abstrakce, jsou jen hry na schovavanou ,vlastnich neschopnosti , neco pochopit ,rozumet a myslet.., l
     Lopatu skutecnosti a realnou ,kterou kazdou vidi musi vselijak verbalne zmanipulovat a schovat tak , ze ji nenazvou a nemuzou nazvat, lopata !!
     Jde o zkriveni nahradu skutenosti a nastaveni jejich dozpatlane reality.
     Serviiirovani /pinglu/, liii druum.

     V demokracii vladne matka moudrosti , ale ani ne tak, jenom matka,
     /moudrost rychle zmizi/, jako to Vopakovani.
     To je hlavni zakon a prikaz..I revoluce, masakry musi byt ..
     Vladne /vopakovani/ ,totalne ovladanym , jako i vladnoucim.
     Pomoci zamaskovani..
     Az do konce.

     Podstata demokracie je nejen Zprostituovani vseho, /za prachy,
     slouzi ,ovladani sluhove az do roztrhani sveho tela , ale predevsim vedomi ,
     az do bezvedomi , za mizernych par korun a vyhod /,
     ale jeste ,jimi ovladne masy , do zbidaceni, nejen materialniho…
     Nejdrive je na rade dusevni,moralni ,lzi ovladana a zabezpecena cesta do zkazy. Dale.

     Pornografie /pornografizace/ predevsim politiky , politiku a administrativy.
     Se odehrava vsem pred ocima .
     Exhibice a nestoudne sireni toho nejodpornejsiho /a tech nejodpornejsich,
     vzdy v centru moci/, ktera prosakne vsude do verejneho zivota ..
     skrze media , podia , atd..
     Vsichni se predvadeji , prekrikuji, lzive pretvaruji ,to je povinnost, znamka ynteligence a schopnosti pro ne a takovy pak vynikaji , ale nikdo nic neumi
     a tak neudela.
     A daji si pozor, aby neco neudelali ,/konec kariery potom, kdyz vsecko
     poserou na co sahnou/, at ty jiny delaji..
     Schovavaji se jeden za druheho /kolektivni, ne zodpovednost/,
     jen ten kdo ma za sebou mocne sponzory , vykona rozkazy.
     Kdyz vyhozenej, vi ze , k vetsimu zarucenymu korytu.

  1. Se nám to pěkně vrátilo, po 30 letech. Pronásledování režimem.
   Tajní v každé demonstraci s mobilem a power bankama na káblíku. U akcí pro rodiny to je bába s vypůjčeným děckem, vždy trochu vzadu pro lepší přehled. Více znaků neprozradím, aby se nezlepšili.
   Provokatéři.
   Plakáty s výstrahou, že šíření poplašných zpráv je trestný čin. To už zní přímo goebbelsovsky, jako z cedulek na rádiích.
   Deep state se začíná bránit.

 7. špica

  p.s. Vyhlašuji tímto speciální hladovku na protest proti dalšímu setrvání této vlády, a budu jí držet ve stylu, jakým tato vláda naplňuje své odvolané závazky k chartovní tradici, což značí, že když se to bude hodit, nebudu jíst, a když bude potřeba, nakrátko ji přeruším, a pak ji zase budu odhodlaně a neochvějně držet dál.

  JAN SCHNEIDER
  https://pravyprostor.net/?p=169264

  1. A kdepak jsou ti vudci a kritici teroetici samouci , co po konci tehle vlady,
   povedou stat a jak a kam…
   Chartovni tradice je jen taktika ukecanych hodnot a slavnych posvatnych ideji ,
   ideologie , dodana k nam z jedne mega vladni korporace za morem ,
   zamerene na ovladani mas , celeho sveta , svetovym cetnikem…

 8. C) Závazky uzavřené bez mandátu
  Půl textu tohoto odstavce je věnováno slovům představitele probruselské (?) strany. O tom, že z východu nepřišlo nic dobrého.
  Nemám potřebu obhajovat ta slova ani tu stranu. Můj komentář vůbec není ani o Vackovi ani o PRO. Spíš, co sem teda ten východ přinesl. Třeba by se to mohlo zkusit říct. Pozn. – ne, co sem přinesl západ, nýbrž konkrétně východ.

  Nevím, zda lze nějak kvalifikovat celou předchozí dobu, tzn. do vypuknutí 2. světové války, ve smyslu – přišlo odtud něco dobrého/špatného pro nás. Spíš moc ne (nic proti třeba Dostojevskému, ale těžko říct, zda mu u toho šlo o naši zemi).
  Z východu k nám každopádně přišlo v polovině XX. stol. osvobození od Hitlera, to je nepopiratelné, je taky prakticky jisté, že díky tomu zůstala zachována existence tohoto národa. Nutno ovšem vzít v úvahu otázku, proč se to stalo. Hitler napadl SSSR, tento jej však porazil. V té souvislosti vytlačil při cestě do Berlína jeho moc ze všech zemí, ve finále došlo k jaltskému rozdělení sfér vlivu. Každý si proto může odpovědět na to, zda sem to osvobození přišlo coby cílený zájem konkrétně o dobro naší země, nebo šlo o válečnou geografickou a následně politickou konsekvenci. Odpovědět kromě jiného třeba kvůli sebestřednosti. Přes sto tisíc sovětských vojáků tu padlo. Čest jim. Stalo se tak nicméně pro touhu jejich či touhu jejich vedení pomocí naší zemi? Lze na to odpovědět, že – ano?
  Jakkoli v důsledku to znamenalo pro nás záchranu a jejich oběti bych si tímto nedovolil snižovat, vše výše uvedené je legitimní.

  Stejně tak nepopiratelných nicméně je následujících 40 let. Jejich hodnocení je pro mnohé velmi citlivé. Zaváděly se sem pořádky sovětského charakteru se vším, co lze označit za přínos, ale i za dusivou deku. U mnoha převažuje pohled, že toho přínosného bylo víc. Nechci to nikomu rozporovat, bylo by to taky především k ničemu. Pro mě je ale velmi důležitým parametrem kvalita mého života. A není nic ubohého taky na jeho materiální stránce. Zde nastává ten tzv. pravo levý rozpor, kdo má a taky jakým způsobem má právo se o tu kvalitu pro sebe postarat. Pro mě kolektivní dobro na velmi nízké úrovni není optimální. Pro jiného třeba ano, možná by si ale mohl vzpomenout, jak byl mladý a žil. Že tam ve skutečnosti nešlo jen o nějaké banány, bez kterých se každý stejně obejde. Nesměl říct, co chtěl, poslouchat hudbu, kterou chtěl, oblékat, jak chtěl, podívat se kam chtěl. V práci nesměl říct, že se něco dělá naprosto nesmyslně, nesměl si nadstandardně vydělat. Nesměl mít k dispozici služby, kvalitu života zásadně ovlivňující. Místo toho – sháněl.
  A aby to nebylo tak konzumní, ono šlo taky o pocit z toho života…

  Taková zajímavá věc, celý ten levicový koncept měl být původně vnesen do Ruska a následně SSSR a jeho satelitů mezinárodním židovstvem. Ze západu. Což tedy ovšem v důsledku znamenalo příjmovou rovnost, soběstačnost (za každou cenu), rovnost ve společnosti apod (i tu kolektivizaci, potažmo lépe znějící zespolečenštění…) a což je starou levicí předkládáno jako plus. A velmi obhajováno, s tím, že by to bylo jistě bejvalo mnohem lepší, kdyby to západ a – sic! – světové židovstvo tolik nekazilo. Přináší či přineslo tedy nakonec to plus ono židovstvo? Či snad dokonce Stalin a po něm Chruščov? Nebo kdo to vůbec byl, kdo klestil cestu tomu plus? Nebo minus to nakonec bylo, čert aby se v tom vyznal…

  Ještě jednou, původní otázkou není, co dobrého či špatného sem přinesl západ, nýbrž východ.
  Menším se při běhu má počítat pomaleji, to jsou jedny z posledních slov Járy, než zmizel v první světové válce. Je to ten rozdíl mezi východem a západem (čímž je de facto míněna levice a pravice), že jedni počítají pomaleji menším a druzí naopak větším? Do značné míry asi ano. Ovšem ani jedni nepočítají spravedlivě, třebaže u jedněch by se mohlo říct, že vždyť přece ano…

   1. Já bych ho tedy nazvala jinak, ale nechci být sprostá. Nakonec někdo to napsal níže, pročpak nenapíše co dobrého přišlo ze západu? Že by neměl co napsat a hlavně, nebýt Východu, tak by tady zřejmě národ jako takový (kromě kolaborantů) nebyl vůbec. A proti tomu jsou opravdu nějaké džíny a muzika úplně zanedbatelné.

  1. To sú absolútne nezmysly “nesmel poslouchat hudbu, ktorou chtel… oblekat jak chtel…”. Celá moja generácia (1963) vyrástla na západnej hudbe (nepamätám si, že by tu niekto zakazoval Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen alebo Abbu, Boney M atď.; dokonca niekoľko LP tu bolo aj vydaných). Všetci chodili v západných rifliach (70’, 80’); teda aspoň v Bratislave. O väčšine ďalších nezmyslov (“v práci nemohol” – zrejme nikto a nikdy – “povedať, že sa niečo robí NAPROSTO nezmyselne”) sa my nechce vypisovať. Zrejme som žil v ČSSR v inom vesmíre

   1. Tak teda NAPROSTO… Hm, musím uznat, že jsem tehdy nežil v Blave a nemohl tušit, že díky levicovému socialismu je centrem džínového oblékání a světové moderní muziky. A že tam skvěle fungovala výroba přesně toho, co Blavan chtěl…
    Nebyl jste ke všemu taky na skvělé rekreaci ROH v chatkách s moderně oddělenými umývárnami pro muže a ženy, ve kterých dokonce pouštěli i teplou vodu? A s kulturním programem? 🙃

    1. Proc asi byla v Listopadu plna namesti? Mozna byli lide presyceni dobre slapajicimi sluzbami a zapadnim zbozim a chteli mit vseho mene, to nelze vyloucit.

     1. Chtěli více konzumu, trochu více svobody, a přitom zachovat služby státu, které jim přišly samozřejmé. Dnes už vědí, tak, jak to je, to nechtěli. NSR byla výkladní skříni, abychom chtěli na Západ. Soft power. To nebyl normálníkapitalismus. .

      1. Majkl: NSR byl sociální stát s kapitalismem před poklesem porodnosti, přesunem průmyslu do Číny a před spory o klima a islamismus. Měli tam rozumné kancléře od Adenauera po Kohla Bývávalo než Západ začal upadat.

    2. Ja som netvrdil, že Bratislava bola “centrom džínoveho oblekání” ani že bola “centrom svetovej modernej muziky”. Takže len nekorektne motáte diskusiu technikou “slamený panák”. Ja som len reagoval na Vaše tvrdenie, že sme nemohli počúvať hudbu, ktorú sme chceli a obliekať sa, ako chceme (a čo nám samozrejme dovolí peňaženka). Čo je výslovná lož! To len na margo toho, že celým Vaším príspevkom sa niesla požiadavka hodnotiť veci objektívne (pre aj proti). A Vy sám, a nie len v rozoberanom texte, viac razy používate frázovité a hlavne neobjektívne klišé o stave spoločnosti pred 17.11.89. A týmto príspevkom som vôbec nechcel obhajovať celkovú situáciu pred Novembrom.
     K Stridorovi nižšie:
     Námestia boli plné, to je fakt. Ale nezachytil som, že kvôli práve týmto požiadavkám. A nemám pocit, že teraz, po 34 rokoch už je Bratislava centrom svetovej džínovej módy a svetovej muziky. A poznám veľa ľudí, ktorí vtedy cinkali kľúčmi a doteraz si za to sypú popol na hlavu.

    3. re: picco…

     Co by dnes polovina tohoto národa dala za rekreaci typu ROH, zejména pak této cenové relace, že?

     Já jsem stihl asi tak čtyři rekreace (většinově lyže) a nevzpomínám si, ře by se jim dalo něco vytknout.
     Leda tu dnes doslova směšnou cenu – pětina tehdejší výplaty…

     1. Jestli to musí být, tak ano, západ po 89. sem přinesl jiný pořádky. Tak tedy ale tuším počtvrté (ca třikrát jsem to napsal v původním komentáři), odpovídal jsem si na otázku, co sem kdy přinesl ten východ. Před 2. světovou a po 89. už jsem neměl nad čím uvažovat, zmínil jsem proto to mezitím.

      Vy jste si ty ROH zájezdy tam užíval. Ok. A co dalšího jste si užíval? Mládí…, to sem ale nepřines východ, to do věci nemíchat. Dál? Aha, byt. To je taky ok. Tak jo, měl jste byt a ROH dovče. Já, kdybych tam žil dýl, bych toho ale chtěl víc. Chtěl bych mít možnost si na to „víc“ taky vydělat. A až bych na to měl, nechtěl bych to shánět podle tamtamů, kde se s čím bude šmelit. Docela normálně bych si to koupil. Kdyby to šlo. Nejezdil bych to shánět. To slovo záměrně opakuju – shánět. Jeden z nejsignifikantnějších výrazů pro tu dobu. A nejponižujících.
      Ne teď. Tehdy tam, když tu měl vliv východ – levice, bych si na něco chtěl mít možnost normálně vydělat a chtěl mít možnost si to normálně pořídit. A u toho chtění by to zůstalo.

        1. Konzumní společnost, to je to nejhorší, co ze západu přišlo.

         Já si v podstatě nemám na co stěžovat. Já bych však stavkovala proti zbrojení. Že umírají zbytečně mladí zdraví kluci, to mě vadí, opravdu víc než nějaká drahota a úpadek.

         1. A stavku, na ktere vystoupil i Vidlak, tu podoporujete?
          A nezda se mi, ze by do Ceska prisel konzum ze Zapadu, v Cesku je totiz mnohem vetsi, nezli tam. Touha po konzumu tu byla vzdycky, proto prisel Listopad.
          Vzdyt podivejte- vsichni v Bratislave chodili v dzinach z Tuzexu.
          Proc, kdyz Jitex vyrabel tak hezke tesilky?

          1. Vite, s hadrama já mám problém celý život. Když jsem byla mladá, tak všude prodávali jen hadry na staré báby a dnes je to naopak.

           Ale jinak uznávám, že ten západ má lépe zvladnutou tu propagandu. Ty štvavé vysílačky neziskovky instituty, to vymývání mozků. Piccolomini a stridor jsou toho pěkným příkladem.

          2. Ještě bych dodala stav reality

           Na východ jsme se vys rali a ze západu přišlo ho v no

      1. To jste se trefil do cerneho. Ono totiz vetsine lidi shaneni nevadi, jsou na to natolik zvykli, ze to vzali za svuj zivotni styl.

    4. Miliardari z kultury a ideologie odvadeni pozornosti ,
     oslepeni modnim kycem , mas.
     Miliardari sportovci ,hodi micek do obroucky, na to same.
     Nejdrive Bernays a potom HItler. Potom Lenin, Trockij, Slansky..
     Velmi agresivne sirene. Snaha se zavdecit masovemu vkusu , hledanim a pomoci zpopularizovanych produktu ,jako beatles ,abba , jaka spokojenost a utlum , drogizace verejneho zivota , jinymi prostredky!!!!…
     Pico pise a nevi o cem. „levicovy koncept vnesen“..to sou ty blaboly , aby lopata nemohla bejt lopata, ale vymesovani abstraktnich sracek..

  2. „původní otázkou není, co dobrého či špatného sem přinesl západ, nýbrž východ“ – jak si postavis otazku tak si na ni odpovis.
   A kdybychom se zeptali – kdo nas chtel vyvrazdit, a kdyby slo vse dle jeho planu, tak by se to podarilo, a kdo nas zachranil? Myslim ze po odpovedina tuhle otazku muzou jit vase dziny a hudba do daleke prdele a tam se tri krat zahrabat.
   Vy jste uplne stejnej oportunista jako nase pResident, vy si ho fakt zaslouzite

   1. Zaměřte se prosím na ten odstavec c), konkrétně jeho první větu. Tu větu jsem nenapsal, nýbrž se zamýšlel, co skutečně sem přinesl. V diskusi by měla zůstat zachována nějaká konzistence. V jejím rámci ještě jednou (naposledy) připomínám i tu větu, že kromě kouska konzumu šlo o ten pocit ze života. Nikoliv ve srovnání s něčím, nýbrž tehdy a tam. Aspoň mě o něj šlo. Oportunisticky…

  3. TO piccolomini Původně jsem se jen pousmál nad tím , že nebudem hodnotit co nám přišlo ze západu dobrého. Váš rozbor osvobození je neuvěřitelnej, zkuste si na chvíli obout boty tehdejších lidí a pak sudte.
   To že nebylo vše v obchodech a muselo se shánět také vypovídá víc o vás než o tehdejší době. A perlička je , že se nemohlo posluchat co jste chtěl. Vás mimo hodinu hudební výchovy někdo nutil poslouchat co jste nechtěl? Máte představu co se hrálo v rozhlase , vy jste asi slyšel pořád pugačevu a alexandrovce co? Oblékání zde bylo ztíženo ale světe div se modní návrháři dlouho říkali , že naše holky chodí pěkně oblečené. Po válce lidi na základě prožitku protektorátu a zrady Západu fakt většinově fandili rusům což se otočilo v 68mém. Každej si může zvolit životní cestu – konzumu – zážitků- setkávání rozhodně dřív chyběl jen ten konzumní.
   Proč vlastně nechcete napsat co dobrýho přišlo podle vás ze západu ,severu, jihu ?

   1. A víte, že jsem rád, že to mý psaní přitáhlo pozornost?
    Bez náznaku tvrzení, že osvobození bylo „jenom“, ba dokonce naopak se zdůrazněním nebezpečí zániku země a cti padlým. Ale přesto neuvěřitelnej. Gratuluji.

    A holky byly hezký, kdo si sehnal muziku, klidně si ji za rohem nebo raději doma směl poslouchat. Obojí patrně díky levicovému východu. A v Blavě všichni měli džíny, k tomu to jistily levný dovolený ROH.
    Taky se mi líbí, když napíšu, že nejde zas tolik o konzum jako takový, ale o pocit ze života. Ne ve srovnání se dneškem, nýbrž tehdy a tam. Pro jistotu ještě jednou, ne ve srovnání se dneškem, protože tehdy bylo tehdy. Ale přesto životní cesta konzumu… Tak ale jo, já jej tam trochu skutečně chtěl, to bych kecal, že nechtěl. Jako, ten konzum. Stejně, jako tehdy prakticky všichni. Aspoň něco. Tak jsem holt sháněl a sháněl. Třeba telku v Olomouci. A známý jsem sehnal bony pro vedoucí skladu, za což mi odložila sedačku…

    1. Jo, 7 divů socialismu, nikde nic není a všichni všechno maj.( jen piccolominovi se zdálo, že za plotem byla tráva zelenější.

   2. Ještě jsem zapomněl na ten sever, jih a západ. Víte ale co? Mám to tam uvedeno. Totiž, byla pronesena věta o tom, že východ sem nepřinesl nic dobrého. A já uved, že tu větu neobhajuju, ale že teda zkusím napsat, co teda z toho východu přišlo. Fakt to tam takto mám psáno. No a tak jsem to taky udělal…

    1. Tak já třeba odebírala 53 let spolehlivě plyn z Ruska za cenu přiměřenou příjmům.
     Jinak Lomonosov Mendelejev Kurčatov Gagarin Lajka Strelka Bělka krasoblusraři hokejisti Isimbajevová Tolstoj Kaťuša Kandinski .. mohla bych psát do půlnoci.

     Už ze sebe nedělejte blba

     1. Jednou odpovím, v souhrnu všech těch vašich skvělých postřehů. Nikomu jsem tu nikdy neřekl, že je blb. Dokonce ani vám, což mne stálo přemáhání, nicméně tak neučiním ani teď. Naopak jsem rád, že mi pithart přestal tykat a oslovovat vole…

      Já si chtěl zkusit tu Milenu. Vybrat si nějaké téma, které je tu přímo žárlivě střeženo. A říkat pořád tu stejnou věc, zdůvodňovat a vysvětlovat, proč ji říkám. A sledovat reakce. Funguje to, ihned jsem blb, a to ne jen přímo psáno, ale hned několika opisnými způsoby. Provokativně bych sem mohl dát ten symbol vztyčeného palce. Ne prostředníku, nýbrž palce, to mne zdejší zkušenost naučila, že je nutno věci opakovat. Zbytečně. Třeba u shánění nikdo ani barvou nehnul 🙂 🙂

  4. Tak doufám, že vám ten blahobytně-materiální životní optimismus ještě pár let vydrží, pokud se bude ten západní blahobyt odvíjet dál tímhle tempem a směrem. Jinak prostě mlít tu cosi o hentom blahobytu bez současného vědomí, jak byl získán, je prostě chucpe. Vyvražďování původních obyvatel, otrokářství, agresivní dobyvačné války, kolonialismus a postkolonialismu, kořistění zdrojů po celém světě, kradení mozků dtto, šílená exploatace přírody, války, státní převraty, dosazování loutkových vláda, podpora, výcvik, školení a financování vojenských junt, mezinárodního terorismu a takových vůdců, jako byl například Pinochet nebo Pol Pot, mučení a umlčování nepohodlných a atentáty na ně plus x dalších věcí.

   Jinak fakt ten západ mocinky super, hlavně, tvl, ten konzum a ňáký hadříky, páč to je, tvl, to nejdůležitější v životě. Trocha se voháknout, zapařit, zahulit, zakopulovat si s kdekým a kdečím, zafetovat, pak hlavně, tvl, ty betelný hadry a zápaďácká mjúzik, páč, tvl, to je to nejlibovější. Jinak hlavně ty hadry a muzika.

 9. 🍥smíříme se s uhrazením vzniklých ekonomických škod a pracnou, dlouhodobou nápravou

  Škody spáchané podle zadání košer banksterů nelze v současném uspořádání moci napravit. Vláda věcí našich není v naší moci, ale v pařátech mezinárodních parazitů. Těm posluhovali všechny vlády od listokradového CIA, KGB, STB a GRU řízeného předání moci v roce 1989.
  Vláda Fialového hnusu slouží Aspen institutu, molochu BlackRock a podobným lstivým lupičům.

 10. Co Vy proroku a mistrný analytiku? Již dolar ztratil svou hodnotu, jak nás přes rok ujišťujete? Kde je ta atomová bomba odpálená proradnými anglosasy? Vaše články jsou musím říct nejlepší, vždy si člověk říká, že již je to pokročilé stádium duševní poruchy. Paráda dnes, výtečný, mistrný, přesný článek jste zplodil.

  1. A co pravda dle ČT: greendeal neohrozí ceny energií + neohrozí ekonomiku EU, elektroauta jsou super, ukrajina vyhraje, putin má deset rakovin do týdne kaput, muslimští migranti jsou mírní a ekonomicky přínosní, rusko ekonomicky padne do týdne, fiala nezvedne daně

   takhle by se dalo pokračovat 3 dny v kuse

   a co z toho platí? nic

 11. Množí se úvahy o celonárodní diskusi s cílem změnit současný ASOCIALNI kapitalistický režim bez přivlastkú neboli skrupulí,který vyraboval republiku na dno.

  Oproti sousedům máme při stejném výkonu jen třetinové mzdy a nyní si nikdo jakoby nevšiml ,že jsme v třetí kategorii státu a smerujeme do kategorie nejnižší první, kdy budeme bydlet na stromech ,jíst ponravy a padat tady do diskuse jen když se v noci budeme spokojeně obracet a to jen proto,abychom vychvalovali vládu ohlupovacu volicu ,která doposud nezrušila funkci GŘ televize a koncesionářské poplatky se staly nyní jen LUPEM ,namísto aby se ti mocipáni nám usurpovane moci o svj lup rozděli fifty fifty a dali ho k dispozici SSSV tj vznikajícím Sjednocenym Silám Společnosti Volicu,,ktera začíná prosazovat zmenu Asociálního režimu SOLIDARNI a sociální💥👣🇨🇿🔔🙋
  To by si měli oborové svazy a jejich předsedové uvědomit a začít jednat No ní?

  Kàže Anička husitka. . .

 12. Predne- revoluce neni hybatelem mocenskych zmen, nybrz jejich zavrsenim, za revoluce se meni zakony ve prospech viteze, nic vic.
  Mocenske zmeny probihaji pomalu do doby, kdy nova skupina ziska ekonomickou prevahu a tu pak zakonne stvrdi v revoluci, vyvolanou pomoci lidu.
  Samotna revoluce (rebelie) bez opory v „nove moci“ nevede k nicemu.
  Lid funkce statu nemuze nikdy prevzit, to dokaze jen vysoce organizovana skupina s jasnym cilem, strukturou a s tahem na branu.
  Dnes jsou u moci nadnarodni firmy (nekdo je nazyva globaliste) a zatim neni videt zadna skupina, ktera by byla ve stavu jim moc odebrat, zorganizovat a provedt revoluci a pravne se etablovat na jejich miste.
  To je, mimochodem, kouzlo EU, ktera se jako potencialni protivnik globalistu opravdu jevi.
  Ma moc jim dat pokuty, zazalovat je a omezit jejich vliv.
  Alespon teoreticky. Ze byla Evropa vekokapitalem unesena, je sice jasne, ale na sve nadeji nic neztratila. To je vejicka na Evropany a voda na mlyn globalistu.
  Pravo na odpor tu sice je, ale v dusledku znamena jen to, ze rebelanti nebudou za svuj vzdor pravne postizeni. Pokud ovsem neprestoupi hranice (nenapadnou podstatu moci), jinak s nimi zle zatoci.

   1. MarieP
    a to ještě nevíme,za kterou ze tří vzpomínajích stran tam vlastně byl
    (Mezinárodní svaz studentstva, komunisty, hadráky)

     1. Pane Švejku,
      Bohužel jste si nevšiml ,že diskuse navrhovaná SSSV tj Spojenými Silami Společnosti Volicu je nejen zde,ale i celostátně blokována všemi satanistickymim jednotkami režimu zabrrždena!
      Blížícímu se parnímu válci SSSV je dokonce i tady na tomto webu,který prý má být stejně zrušen bo je to cukernička národa, doporučováno jít za NOSem ,který má jen nedostatečný program pouze sektorové nápravy a to je málo.
      Je třeba chtít změnu Asociálního režimu na Sociální,který včetně příslušných zákonu,které tím pádem CHYBI a dalo by se uvažovat i o podobném SOLIDARNIM režimu,kdy by se panu Larrymu Finkovi,majiteli zeměkoule a všech peněz , zabavily speciální daní všechny peníze,které hrabe prosazováním zelené hrúzy a satanistických nepravosti typu nových odpustku ideologie NEOMARXISMU.
      Tady holenkove pomůže jen kontraideologie ANTINEOMARXISMU jinak budeme všichni v prdeli dalšího 300 letého TEMNA!
      No ní?

      Kàže možná náš nový mistr strejda HUS.

 13. „Ukazuje se, že hlasy voličů byly vládnoucí koalicí získány podvodem, protože veřejně vyslovené předvolební přísliby se naprosto rozcházejí s aktuálním konáním uchvatitelů moci.“

  Dvořáku, objevil jste kolo.
  U každé vlády se předvolební přísliby rozcházejí se skutečným konáním.

  1. Přísliby se rozcházejí, neboť voliči nejen volí jako voli, ale dodržování slibů nevyžadují!!! Až si nenechají na hřbetě štípat dřevo a holit makovice, tak se to změní. Nechce to moc, jen zvednout zadek a přestat pít pivo jedno za druhým.

   1. Je to tak.
    Je jedno, kdo sedí ve vládě, když se nebojí vlastního lidu více než zahraničních pasáků. Poslechnou pasáky.
    Je jedno, kdo sedí ve vládě, když se bojí více vlastního lidu než zahraničních pasáků.
    Poslechnou lid. To je princip demokracie. Z toho plyne, že u nás (jako i jinde) žádná vláda lidu není.
    Není to o hledání spasitele, protože ty si lid volí pravidelně 30 let a je pravidelně zklamáván. Je to o nekompromisním vymáhání volebních slibů.

    1. P.Majkle,
     Vzhledem k tomu ,že je i tady zakázán dialog se Společností volicu nyní SSSV nesmíte se dozvědět jakým mechanizmem se bude muset uskutečňovat náprava a to by jste se dozvěděl po óchopeni postulátu PNZ zájmu a potřeb SSSV.
     Vaši připominku totiž řeši postulát nr. 2 PNZ potřeb naší kazatelky Aničky. . .

  2. Odvolatelnost politiků je na podobné praktiky a podvody účinná mast.
   Kdopak že to má odvolatelnost a referendum ve volebním programu?

   1. V obou případech jde o změnu Ústavy.
    Je v tom volebním programu také napsáno, jak chce předkladatel získat ústavní většinu ve Sněmovně a následně to dostat přes Senát a presidenta?

    Protože bez toho to jsou jen nereálné přísliby.

 14. Dvořáku.
  Davide!

  Vy si prostě koledujete o „přesdržku“.

  Až budete chodit po Bródveji hladov sem a tam, stavte se na polévku. Extra pro vás ji přihřeji, i když mne to bude stát majlant, bo fyjálová elektrika.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *