18 dubna, 2024

Praktické návody k použití

Jelikož se proslýchá, že budou zase nějaké hen ty demošky a na základě tajných signálů od Vidlákovy Kydy to vypadá, že traktory nepojedou jenom vorat pola, dovolím si pár užitečných informací.

Především začnu těmi, které NEPOSKYTNU, neboť kdo moc ví, nemůže tvrdit, že nevěděl. Týká se to: ústavního práva shromažďovacího, zákona o pozemních komunikacích a zákona o zbraních a střelivu.

DÁLE OVŠEM: Při vší úctě k těm joudelínům, co dostali těch pět let natvrdo za blbé kecy na FB i jinde, obávám se, že spousta tzv. „slušných lidí“, včetně demonstrujících a protestujících to vyhodnotí tak, že to byli joudelíni a jich se podobná možnost zatčení a odsouzení netýká. Dle mého názoru ale další zatčení budou, a to právě z řad tzv. „slušných lidí“, neboť právě ty je potřeba zastrašit, aby se jakýchkoliv projevů odporu vzdali. Podle mého názoru bude při následujících demonstracích a obdobných akcích zatčeno 15 – 20 lidí „pro výstrahu.“ Zde připomínám evidentní paralelu s rokem 1989 (která probíhá nejen na této úrovni), že řada osob buď zadržených či ve výkonu trestu přišla z Ruzyně prakticky rovnou do vlády či parlamentu. To jsem zvědavá, na koho to padne tentokrát 🙂 Nicméně tam ještě nejsme, takže pár praktických rad:

VYBAVENÍ: Pakliže jedete na akci, kterou jest možno nazvat „akcí odporu“, kde se může stát ledasco, buďte vybaveni, to: řádným oblečením, kartáčkem na zuby s malou pastou na zuby a minimálně dvěma balíčky papírových kapesníků, neb na celách předběžného zadržení to s hazlpapírem vypadá bledě. Doporučuji též malé mejdlíčko, ale zapomeňte na to dát si jej do igelitového sáčku. Ten vám bude odejmut, neb byste se pokusit si jej dát na hlavu a v CPZ se sebevražedně udusit, což by PČR neprospělo. Stejně tak budete muset odevzdat tkaničky od bot, abyste se na nich neoběsili, pročež doporučuji vybavit se botama na „sucháče“ apod., bude vám v nich tepleji. Co se oblečení týká, doporučuji vícevrstvé, neboť CPZ mohou být jak zmrzlé, tak přetopené. Pakliže budete lapnuti, je pravděpodobné, že budete rozezleni. Nebuďte a vezměte si s sebou čtivo na uklidnění. Pamatujte, že Bibli vám fakt vzít nesmějí. Získáte drahocenných 48 hodin trvání předběžného zadržení, kdy byste jinak pobíhali kolem hospodářství a ke čtení těch úžasných příběhů se zase nedostali! To je výzva – využijte ji! Brýle braňte, je to zdravotní pomůcka, kterou nemají právo odebrat.

PREVENCE: mějte domluveno, že se budete nějaké osobě blízké hlásit v příslušných časových intervalech. Pokud se neohlásíte, začne dotyčná osoba pátrat. Měli byste mít předem nakontaktovaného advokáta (nejlépe s předem vyplněnou plnou mocí se zněním „k zastupování ve všech věcech v trestním a přestupkovém řízení“, a to bez data – to je možno vždy doplnit s tím, že plná moc platí do odvolání. Jméno a tel. číslo advokáta mějte též NAPSANÉ a u sebe na zvláštním papíru, neb mobil vám seberou. Obzvláštní řízci mohou mít plnou moc na advokáta s jeho podpisem již s sebou a pakliže budou sebráni, tak ji suše založí policejnímu orgánu do spisu.(K tomu viz dále).

CHOVÁNÍ PO ZATČENÍ: Nenadávejte, nemá to smysl. Chovejte se korektně, i policista je váš bližní, i on má hypotéku a jeho děti kroužky, které je nutno platit. Je v ještě obtížnější pozici než vy, neb kdyby si náhodou myslel to stejné co vy, nemůže to dát ani pohnutím vousu najevo. Jistěže se najdou i hovada, kterým mocenská pozice vyhovuje, ale ty nadávkami jen rozběsníte a není účelem vašeho zadržení, abyste CPZ, případně vazbu opustili s vykloubenou sanicí apod. Nedávejte tedy záminku k hrubému jednání policistů.

U VÝSLECHU: začíná klasickým dotazem „víte, proč tu jste.“ Správná odpověď je: „nevím“. Nechejte si vše podrobně vysvětlit, nejlépe opakovaně. S důvodem svého zadržení samozřejmě nesouhlasíte. Dále se vypovídá „k osobě“. To jest vskutku fraška, neb vyšetřující policista má přístup do všech státních databází a ví toho o vás víc než si vy sám pamatujete. Strategie „nepovím“ je tedy blbost. Potvrďte tedy svou elementární totožnost (jméno, příjmení, datum narození, případně manželský stav a bydliště.) Obvykle chtějí taky telefon(ten mají ovšem zabavený před sebou na stole) a e-mail. Poskytnutím těchto byť i nelogických údajů by měla vaše součinnost skončit, nechť si vše další laskavě zjistí pan policista sám, neb nic dalšího s důvodem, o kterém tvrdí, že jste kvůli němu vyslýchán, neexistuje. Dále je dáno poučení, kterého jsou asi tři stránky. Neváhejte využít pracovní doby policisty a vše si řádně pročtěte, klidně i dvakrát (v nejbližší době se na pole už stejně nedostanete, tak to vezměte jako doplňkové právnické vzdělávání, o kterém nikdy nevíte, kdy se bude hodit.) Rozhodně není kam spěchat. Doporučuji též si nechat vše podrobně vysvětlit, konec konec jste pod státní mocí a máte na to právo. Následuje otázka, zda budete vypovídat či využijete svého práva nevypovídat. Správná odpověď je: „využívám svého práva nevypovídat, vypovídat nebudu, sděluji, že mne právně zastupuje advokát XY, žádám, abych se s ním mohl spojit.“ S velkou pravděpodobností vám ohledně spojení s advokátem nevyhoví. Trvejte na tom, aby v protokolu bylo přesně zapsáno, že žádáte kontakt se svým advokátem. Dále PŘEDEM SDĚLTE, že budete žádat stejnopis protokolu s podpisem vyslýchajícího, jinak vypovídat nebudete už vůbec a podepisovat nebudete taky nic. Také ic nepodepisujte do chvíle, dokd vám nebudou předloženy k podpisu dva stejnopisy podepsané policistou(rresp. policisty, měli by totiž být u vašeho výslechu srávně dva) tak, abyste po podpisu si mohl jeden okamžitě sbalit.K obvyklé námitce PČR, že na „úřední záznam“ – protože ten to je z formálního hlediska – nemáte nárok policii poučte, že vaše výpověď je „projevem osobní povahy““, tedy zcela závisející od vaší osoby a není možné, aby vám upírali něco, co je bytostně vaše. Je na to i judikatura Ústavního soudu, ovšem o existenci této instituce má PČR pouze zcela letmé povědomí. Pokud nebudou souhlasit, pak není ani tato minimální spolupráce na místě. Uvědomte si znovu, že na pole se hned tak nedostanete, takže to vezměte jako zenn-buddhistické cvičení, zarecitujte si „Ó mani padme húm“, nechť jsou všechny bytosti šťastny, a sdělte policistovi, že je to jen a jen na něm, zda půjde domů po skončení služby či bude přesluhovat či vás předá nastupujícímu kolegovi. Právě v tuto chvíli vy máte času dost, ostatně, ozimy vzešly, pšenky všude neúrekom a holt každá sranda něco stojí. K celé akci je nutno přistupovat s vnitřním pocitem zážitkové dovolené spojené s únikovou hrou.

UMÍSTĚNÍ DO CELY PŘEDBĚŽNÉHO ZADRŽENÍ: Policista vás může „umístit“ v cele předběžného zadržení, a to bez vědomí soudu na 48 hodin. Pakliže k tomu dojde, necukejte s sebou, neb pouta jsou samozatahovací. Pamatujte na to, že s pravděpodobností blížící se jistotě je CPZ odposlouchávána, a je možné, že tomu tak bude i za přítomnosti vašeho advokáta. Pokud se domníváte, že to je protiústavní, máte samozřejmě pravdu, leč stěžovat si posléze můžete jít do Bruselu na lampárnu. Výše nastíněným pravděpodobnostem uzpůsobte svoji mluvu a komunikaci s případnými dalšími obyvateli CPZ, a to i těmi, které znáte méně než dlouholetě, protože Zifčáků je jak najeteleno. Po 48 hodinách byste měli být předvedeni před soudce, který by měl rozhodnout o vaší vazbě. Opět trvejte na advokátovi. Pakliže se vám podaří se s ním již dříve spojit anebo on sám vás vypátrá, bylo by dobré, aby i řízení o vazbě probíhalo za účasti veřejnosti, která vás přijede podpořit. Bude to z organizačního hlediska časově náročné, ale právě proto potřebujete toho advokáta předem a osobu blízkou, která bude registrovat, že jste se propadl do černé díry a následně začne vše organizovat.

Základní zásadou je NEPODCEŇOVAT PROTIVNÍKA!!! Jak trestněprávní a přestupkové, tak případné občanskoprávní věci řešit s maximální důsledností. Již od starého Říma platí zásada, že „Právo přeje bdělým“ a zde je nutno mít stále na paměti, že nebojujete s jedním ubohým policistou, (ovšem pozor, POLICISTA NIKDY!!!! NENÍ KAMARÁD!!!) ale s veřejnou mocí, a to NWO reprezentovaným poskoky z Bruselu, tajnými i veřejnými službami USA a velkokapitálem, který má těch prachů tolik, že my neumíme ani tolik nul za tím prvním číslem napsat. A zastání a podporu nemáme nikde jinde než v sobě samých.

Takže Pán Bůh pomáhej a kdyby kohokoliv napadlo cokoliv užitečného dalšího, prosím o dodání do chatu, budu tento návod průběžně editovat. Též prosím o jeho sdílení.

109 thoughts on “Praktické návody k použití

 1. Nejdůležitější bod je fakt, že v 89 se nezměnilo nic a tehdejší SNBáci trénovali dnešní gardu. A tak, jako tu máme Baxu a Stříže, máme tu i rudou „policii“. Jediné, co zatím nedotáhli jsou ti umučení při výslechu a taky zatím nevím o znásilnění na služebně, což bývalo před 89 normou.
  V březnu 2020 se ovšem všichni do posledního sborově rozhodli, že namísto prevence a zásahům proti kriminalitě se přidají ke zločinu století. Každý bystřejší středoškolák si to uměl spočítat, takže krom těch, co mají maturu z konzervatoře po zvláštní škole všichni do posledního věděli, že překročili Rubikon. Ani jeden z nich není policista, ani jeden z nich nemá pravomoci, jen násilí a to se bude stupňovat. Já jen doufám, že to přeženou rychle a že to lidi rozhýbe.

 2. Touž tady bylo. A druhak, demoška je … jestliže většina spoluobčanů volí jak volí. Ne, volby nejsou tak cinknuté, že výsledek je jaký je. Volbou je i neúčast. Výběr byl a je. Bylo možno vybrat méně špatné než co je. Snad. Jenže většina i svojí neúčastí zvolila jinak. I pro nás, jejichž proopoziční hlasy nestačily. Tak se, někteří, snažíme omezit důsledky pro sebe samé. Jestliže nemám dost hlasů. Proto neuspěli například Katalánští separatisté. Neměli za sebou většinu.
  Jak to je, ukáží volby. Nejbližší do EP.
  Je to prosté. Čísla. Jako na burze. Nabídka, poptávka, jak se sejdou. Nejinak na trhu politickém.

  1. Většina volila proti stranám pětikolky. Ken kvůli “zvláštnostem” našeho volebního systému mají tyto strany většinu poslanců.

  2. A není to kontraproduktivní?
   Teď ve volbách do EU Parlamentu navolit Konečnou, Macha a další vůdčí osoby opozice a odeslat je do Brusele. A očekávat, že se do těch důležitých našich Parlamentních voleb objeví nové vůdčí osoby?

 3. Mne zaujala ta rada paní Kláry, že na CPZ nemohou odebrat zadrženému Bibli. To existuje seznam takových knih a předmětů ? A je někde k vidění ?
  Dále by mne zajímalo, kdy a jak se domáhat po zadržení lékařské pomoci, například, když při zadržování došlo k použití tzv.donucovscich prostředků. Ať už oprávněně, nebo ne.
  A co když zadržený občan má nějakou přísnou dietu, nebo potřebu užívat léky, které ale u sebe nemá, třeba proto, že je bere jen jednou denně, večer.

  1. Na léky, resp. na možnost jejich zabavení, jsem se ptala pod první verzí tohoto článku. Odpovědi se mi nedostalo. A k vaší otázce – já bych si ty prášky pro sichr s sebou vzala.

 4. Paní Samková vytknula před závorku zákon o zbraních a střelivu.
  K tomu si dovolím podotknout, že jakoukoliv střelnou zbraň, i legálně drženou, si vezme na veřejné shromáždění jen naprostý magor, který opravdu patří do vězení, nebo ještě spíše do blázince.

 5. ŠPIONÁŽ ANEB KDYŽ MÁŠ FÍZLY ZA ZADKEM
  Když si tě fízlové pozvou na podání vysvětlení a výslech

  Měj v každé chvíli na mysli, že fízlové nejsou a nikdy nebudou tvoji přátelé. Je nebezpečné podléhat sympatiím nebo se je snažit přechytračit. Jsou roky trénováni, aby z lidí dostali to, co potřebují slyšet. Poznají, když člověk lže. Umí člověka nalomit a ví, kde zatlačit. Učili se, jak v lidech zasít semínka viny a pochybností. Učili se, jak druhého vystrašit a přimět ho mluvit. Proto jim nevěř, ať ti říkají a ukazují cokoli. Zůstaň silný a drž jazyk za zuby!
  https://cernorudaprirucka.noblogs.org/post/2015/10/30/kdyz-si-te-fizlove-pozvou-na-podani-vysvetleni-a-vyslech/

  1. Stačí:
   „Využívám práva nevypovídat, protože bych mohl (a) přivodit nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.“

  2. Prožidovský a proruský nacista doporučuje Homerovi, aby si namísto vypisování hovadin, radši nastudoval D-Fensovy příručky, jak komunikovat s fízlem.
   D-Fense, ať už je to v reálu kdokoliv, by nacista chtěl mít po svém boku, až půjde do tuhého.
   Malý problémek může být v tom, zdali by D-Fens chtěl mít po svém boku prožidovského a proruského nacistu.
   Ten míní, že až půjde do tuhého, nepůjde si moc vybírat. Všechny další postupy musí být doslova v krvi, do které se Vám to dostane nejpozději při druhé, nedobrovolné návštěvě fízlárny.

 6. Abych to shrnul. Hajzlpapír, nevypovídat, advokáta.
  Od profíka ze soudních síní a předsíní bych čekal fundovanější rady. Stručně o nejpřípadnějších trestných činech pro které hrozí stíhání, typicky výtržnictví, jak se vyhnout jejich nechtěnému spáchání, jak snížit riziko vazby, hrozící jen v případě závažnějších trestných činů. Stručně o důvodech vazby. Že ta prakticky nehrozí v „bagatelkách“, s nízkou trestní sazbou, že musí být splněny přísné zákonné podmínky. Že odmítnutí vypovídat není důvodem vazby. Pravdu, že naprostá většina policistů, státních zástupců a soudců není aktivistická, a že z takových případů, které musí zúřadovat, nejsou nadšeni. Jak jednat s policisty na místě akce, že v naprosté většině jsou nenadšení že tam musejí být. Že při výslechu na policii e kontraproduktivní dělat obstrukce, že nejlepší postup kromě nevypovídat, protokol pořádně přečíst. Něco o policejní taktice výslechu, nenechat se rozmluvit, o ničem. V mobilu mít jen krizové kontakty, žádné záznamy komunikace. O technických prostředcích, viz např „spyobchod“ a podobně.
  Že je-li případ „ložený“, že nepomůže ani Dr. Samková a dokonce ani Dr. Sokol, a že v takovém případě pravomocného odsouzení nebo obdobného rozhodnutí o vině, náklady na obhajobu, na všechny zbytečné úkony jsou prakticky dalším trestem, protože to hlavní, jak omezit riziko velkého maléru, mělo být na začátku. Najděte si „advokátní tarif“. To a mnohé další systematicky, přehledně, srozumitelně shrnout do „právní rukověti dezoláta“.

  1. Opět vycházíte z mylného předpokladu, že stát
   dodržuje právo a zákony. Nedodržuje a nic dalšího vědět netřeba.

   1. Ó nikolivěk. Stát není monolit. Je to na škále.
    A….právo a zákony? Proč právo a zákony? Co myslíte právem a co zákony?
    Jestliže by měla platit teze, že stát en bloc nedodržuje „právo a zákony“, pak na co jsou advokáti?
    Výroková logika….

    Obchodní schůzka…. Kohn: „Poslechnou, Roubíček, oni si přivedli advokáta… Chtěj obchodovat anebo se soudit?“

     1. Odpověď na řečnickou otázku….
      Ale…na základě praktických zkušeností, ano. Dva odsouzení, stejný výsledek. Rozdíl, že ten s advokátem k trestu navíc platil palmáre.

    1. no tak když sedíte ve výslechový místnosti (což je situace, kterou se snaží popsat tenhle návod), tak je hrozně užitečný říkat si věci jako „tenhle je na mě hodnej, ten určitě bude někde na škále“.

     1. Prožidovský a proruský nacista, po všech zkušenostech s estébáky, esenbáky, „policisty“ i čuráčky od městské stráže tvrdí, že žádný fízl není hodný, třebaže se tak tváří. Dokonce není hodný ani ten, co uvaří kafe a nabídne cigáro v situaci, kdy vám hodinu předtím, jiný fízl vaše cigára i zapalovač sebral.
      Všechno jsou to zmrdi a hajzlové, menší či větší, primárně chránící a pomáhající aktuálnímu systému, nikoli vás/vám.
      Nacista má dobrou pomůcku pro jakoukoli interakci s fízlem. Stálé povědomí o tom, kdo aktuálně fízla platí a kdo mu velí.
      Je to aktuální režim, který k tomu plně využívá vaše daně.
      Pokud tedy dostanete od fízla po tlamě, budete od něj v lednu postříkán ledovou vodou, nebo vám bude skrytě vyhrožovat rukou na pouzdru palné zbraně, tak mějte na paměti, že jste si to sami zvolili a zaplatili.
      Nacista míní, že jaký je ve skutečnosti systém, takový je i fízl.
      Sviňský režim nebude platit hodné fízly – a naopak.

      1. Ale toto je opravdu pěkné:
       https://www.novinky.cz/clanek/krimi-divku-napadenou-opilym-policistou-museli-operovat-40464609
       Nacista míní, že při trošce štěstí můžete stát i proti něčemu takovému – a klidně to může být i střízlivé.
       Zkušenost nacistovi říká, že naprosto každý fízl je svým způsobem psychopat, protože jinak by tuhle „práci“ prostě nemohl dělat.
       Normální lidi, bez nějaké psychické závady, tohle prostě dělat nemohou. Jakmile si fízl jedenkrát bouchne, nebo ochutná moc nad obyčejným člověkem, je po něm, jako po lidské bytosti.

    2. Nedodržuje, stačí si přečíst a promyslet právo na spravedlivý proces a rovnost před zákonem. Jen objem legislativy je sám o sobě v souladu s Ústavou nevymahatelný. Ale žádný soudce to nemůže uznat, protože by tím připravil o místo a práci většinu advokátů a polovnu kolegů.
     Právo má být jasné a přehledné, srozumitelné v okamžiku konání toho či onoho činu. Pokud toto nenaplňuje, není soudně vymahatelné v rámci spravedlivého procesu a tudíž je nesmysl jej vymáhat na nižších úrovních.

 7. Netuším, kolik potenciálních budoucích zatčených zná advokáta, který je schopen a ochoten zastupovat osobu zatčenou na demonstraci. Nejspíš to je drahé a každý důchodce na to nemá finance.

  Nemá smysl to srovnávat s demonstracemi v letech 1948-1989. Tehdy byli odpůrci režimu finančně podporováni z organizací KoZa, které investovaly do podvratné činnosti nemalé částky. Konečně, proč by tak nečinily – rozhodně se jim to bohatě vrátilo.

  Teď jsme spíše v situaci demonstrujících za první republiky. Myslím si, že právní pomoc tehdy zajišťovaly přímo organizace, které demonstrace organizovaly. To mělo dvě výhody:

  1. Příslušný právník byl k dispozici, dohodnutý předem
  2. Finance byly taky zajištěny předem, mohly se brát z pokladny politických stran, odborů a podobně.

  Myslím, že je třeba postupovat stejným způsobem a připravit se na to už při organizování demonstrace.
  Domnívám se, že finanční pomoc poskytne řada lidí, samozřejmě dle svých možností.
  Já tak rozhodně učiním.

  1. Ano. Postup státní moci takový případ byl předvídán, právní pomoc byla součátí demonstrace. Advokát, který dostal avízo, kdo kde byl zatčen, věděl kam na direkci se má za klientem dostavit. Mobily nebyly. Někdy byl i přítomen a sledoval inkognito aniž zavdal důvod k vlastnímu zadržení.
   Doporučuji studovat z dobových pramenů o rozličných hnutích. Poučit se lze od každého.

 8. Jsou nějaké informace o tom člověku, kterého zmlátila skupina policajtů a odvezla sanitka, údajně do nemocnice na Karláku ?

  1. O zbitém demonstrantu zatím neslyšet, tedy aspoň něco o těch, kteří bili:

   (…)
   Bože! kýž jsem policajtem,
   to je vyražení,
   koho chce, toho si chytne
   a dá do vězení.

   Každý si ho musí vážit;
   kdo naň zaškaredí,
   pro urážku policajta
   ve štokhauzu sedí.

   Ctěte, hoši, policajty!
   Ouvej! jak to bolí!
   Stát vyplácí krejčím metlou,
   ale ševcům holí.

   (…)
   Úryvek z Křestu Svatého Vladimíra, Karel Havlíček Borovský

 9. Nic ve zlém, paní Kláro, rád vaše články čtu.
  Ale: kolik myslíte, že běžných lopat nebo dezolátů (pokud to nedělají tak nějak profesionálně), nebo jen obyčejných demonstrujících na Václaváku, Staroměstském či Malostranském zná nějakého advokáta, natož aby měli v telefonu na něj číslo?
  Já znám dvě advokátky, na jednu mám číslo, ale ta dělá občanské právo.
  Druhou znám od vidění, protože chodí s mým kamarádem. Jméno neznám, jen vím, že ji vyloučili z AK.
  Takže jaká další rada?

   1. Pro začátek stačí základní příručka právních znalostí. Spíš než s advokátem doporučuji za frťana probrat s protřelým recidivistou. Který ví jak systém funguje, na rozdíl od advokáta, který za tučné palmáre sepisuje učené traktáty jak by to podle jeho mínění systém měl fungovat.

 10. Jako vždy lajdácký postup. První, co musí policista udělat je poučit. Ne dát podepsat, vskutku poučit. Druhé co se musí stát, je s policistou nemluvit. D-FENS o to píse do nekonečna. Jak vidno advokátka Samková je nepoučitelná

  1. Chyba. Dezolát není od toho aby poučoval policistu a zkoušel ho že znalosti zákona. Má znát svá základní práva nezávisle na tom.základemje právo nevypovídat. Jen „hodnost, číslo“.
   Většina policistů na základní úrovni má pro to pochopení,nemusí dlouze datlovat. Kverulant vybavený lejstrem s poučením a kontroluje jestli policista poučuje správně. Včetně interpunkce. „Znám svá práva, ale mám právo…“ Jenže policista má v mezích zákona rozličné možnosti jak pobyt na služebně znepříjemnit. Má na to osmačtyřicet hodin. Projeví se to i dál a nakonec až i v trestu. Nasírat obstrukcemi policistu, kterého to až tak moc nebaví, není konstruktivní cesta jak ztohoven.

   1. Prožidovský a proruský nacista říká, že právě tento přístup je chybný.
    Fízl dělá fízla proto, že jej ta práce nějak naplňuje a něco ho na ní baví – jinak by dělal něco normálnějšího.
    Poukazovat na to, že fízla to až tak moc nebaví a že jenom dělá to, co musí, je ten největší omyl a jedna z největších dezinformací.
    Nacista míní, že takový kokotiny o fízlech a jejich přístupu, může napsat jenom ten, kdo na fízlárně nikdy nebyl, za toho předchozího bolševika, nebo teď – to je jedno. Přístup se nezměnil, změnily se jen metody.
    Pořád je to o tom, že oni represemi chrání stabilitu daného systému, kterou vy z jejich pohledu narušujete. Nic mezi tím.
    Dále je to stejné, liší se jen metody. Je zbytečné kritizovat JUDr. Samkovou.
    Ona a já, na rozdíl od vás všech, jsme na fízlárně byli a to dokonce několikrát – za toho bývalého i současného režimu.
    Proto si nacista dovoluje tvrdit, že se s časem změnily jen metody, nikoli přístup fízlů.

    1. Otázka jestli jste se tam ocitl promyšleně s kalkulovaným rizikem, anebo z neznalosti, nevěda do čeho lezete. A jak moc Vám advokát prakticky pomohl. Samozřejmě, že psychologická podpora znalého poctivého advokáta je přínosná. Abych byl objektivní.
     Příkladmo, nynější trestní proces je plný protokolů plných pindů, jenže jen některé jsou použitelné jako důkaz. Každý recidivista Vám potvrdí, že napindat můžete cokoli, jestliže to nevypovíte jako obviněný, můžou si to strčit do…. Vyloží, že samozřejmě, že nejlepší je nevypovídat, protože i procesně nepoužitelnou výpovědí můžete ukázat cestu k usvědčujícím důkazům. Je neuvěřitelné, že předpokládaně pologramotný recidivosta je po praktické stránce lepším znalcem potřebné části trestního práva než advokát.

 11. Cenné poučení. I vzhledem k dnešním událostem.
  Prezident ČR dnes 15. března připomněl výročí okupace návštěvou Německa, kde chválil skvělé vztahy obou zemí a účinný boj Německa proti Rusku.

     1. Určitě ano. President Hácha byl slušný člověk, který se již jako šedesátišestiletý ne úplně zdravý dostal na špatné místo. Snažil se, minimálně zpočátku než na situaci resignoval, pomáhat a mírnit situaci jak mohl. Například kapitulaci před 75 lety podepsal až po kapitulaci naší armády. Toto srovnání si opravdu nezaslouží.

     2. Pomnichovská politická reprezentace poměrně dlouho hledala osobnost, která by vystřídala v prezidentském úřadě odstoupivšího Edvarda Beneše. Nakonec volba padla na Emila Háchu, vynikajícího právníka, znalce umění a poctivého katolíka, ale hlavně člověka bez politické příslušnosti. 66letý Hácha přitom roli prezidenta, kdy měl být víceméně pouze loajální figurkou bez vlastní politiky, přijal především jako oběť. K naplnění tohoto „pojetí“ došlo během nacistického protektorátu. A i když se Hácha zpočátku snažil různým intervencemi zachránit některé zatčené a vězněné, postupně, i s jeho dramaticky se zhoršujícím zdravotním stavem, spíše jen apaticky přihlížel děsivé národní pohromě. A právě vzhledem k jeho zdravotnímu stavu je pak minimálně diskutabilní jeho zatčení na konci války, kdy umírá v nedůstojných podmínkách v pankrácké vězeňské nemocnici.

      Zdroj https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/archiv/protektoratni-prezident-204838

      Myslíte, že by se prezident Petr Pavel zachoval v situaci E. Háchy stejně? Odpověď napoví chování Petra Pavla při návštěvě Berlína v den výročí 15. března.
      Petr Pavel si při své úrovni IQ nemusel být vědom významnosti data, ale jeho okolí a poradci o tom určitě věděli, a tak vše můžeme vnímat jako první krok ve snaze obnovit Protektorat Böhmen und Mähren.

      Ironie

      Do háje starého Satyra
      Nymfa jak laňka se vhoupla.
      Satyr víčka hned zavírá,
      Satyr oči si protírá.
      Láska mu do srdce vstoupla.
      Poskočil kozlími kročeji.
      Révu na rohatém čele
      netoužil nikdy prudčeji,
      nepískal nikdy sladčeji
      na flétně rozechvělé.
      Laškujíc v houštinu běžela.
      Nad navou zapomněl nohu,
      rozhrnul jívu jen ne zcela
      a zahlíd ji, jak ležela v náruči
      mladému bohu.

      Autor básně?
      Emil Hácha

      Myslím, že Emila Háchu hodnotíme nesprávně negativně, těžko v jeho situaci někdo mohl udělat více.

      1. No, spojení „poctivý katolík“ ve mně vyvolává velmi rozporuplné pocity. No a Hácha přece musel vědět, co se nejen v protentokrátu děje, a mohl, resp. měl z funkce odstoupit. Jinak Pétain byl co do zásluh jiná liga a po válce dostal trest smrti (změněný na doživotí).

    1. Alefe, ve slově čip máte chybky. V české verzi se chybně píše háček nad c. Ve verzi anglické (chip) se chybně píše h. V obou verzích se chybně píše měkké i, správně má být y. Jedině písmeno p je správně. 🙂

  1. Btw zřejmě i našim pravdomluvnym webum idnes a hovinky to přijde dost hardcore, protože mlčí. Oni všichni o tom mlčí, asi aby se nenarušil přepis dějin.
   Když ti fašouni jsou vlastně na východě.

  1. Možná vám skutečně nic jiného nezbude.
   Podle poslední právní úpravy, jejíž jméno a ostatní TTD jsem úspěšně zapomněl, lze od nynějška do státní služby (tedy včetně PČR) zapojit i cizí státní příslušníky. Podmínkou je dosavadní bezúhonnost a pobyt v ČR nejméně 3 roky. Takže je docela možné, že vás při silniční kontrole nechá dýchat a lékárničku vám bude kontrolovat někdo s podezřele vychódnim přizvůkem.
   Uvedeným zvoláním ho jistě obměkčíte.

 12. Doplněk k textu.

  Kdo si chce pozvednout náladu, nechť hned ze začátku soudruhovi NAHLAS sdělí, že je duševně nedostatečnej a že si přeje, aby mu byly VEŠKERÉ dotazy řečeny pomalu a dvakrát za sebou.
  Já tak činím pravidelně. Většinů fízlů rozhodím na první dobrou.
  Když to nepomůže, vzápětí dodám, že tohleto s oblibou říkal můj švára, když z něj udělali v zaměstnání poručíka.
  Většina fízlů ihned vyráží z kanclu na chodbu a tam počítají do dvaceti.

 13. Dřív to bejvalo horší. Obžalovaný museli chodit po rozžhaveným železe, pít roztavený volovo… Dneska? Je to legrace! Kavalce máme, stůl máme, záchod máme přímo pod hubou, poměry se rozhodně zlepšily!

     1. Re: Canoso, Iggy

      Jste banda starých a hnusných nevzdělanců a tak všelijak podobně.
      (Jen JÁ jsem mladý a chytrý!)

      „Pane hejtman, vy víte, že jsem nevinný!“
      „Vyser se na to…“
      „A co moje vyznamenaní signum laudis?“
      „Na to se taky vyser. Buď statečný!“

      Film Signum laudis, Vlado Müller a Pepíček Bláhů.
      Deset z devíti dezolátů doporučuje, bo Ukraruina jak vyšitá.

   1. Iggy aj pán Hambálek bol nevinný a spravili z neho nečloveka … konečne ho vyradili zo sankčného zoznamu ……

   2. Jak se dostanete do spárů státních orgánů, jste sprostý podezřelý. Také musí plnit statistiky a kvóty na objasněné trestné činy.

 14. Je zadržený občan povinen sdělit orgánovi heslo k odebraném mobilu ? Je vhodné, pokud je možnost, mobil před odebráním vypnout ? Třeba aby orgán nemohl zvedat příchozí hovory ?

  1. Telefon vypněte před akcí a pak jej zapněte jen na dobu kdy potřebujete .Do skončení akce hned po odpovědi na sms, volání vypněte. Heslo ani pin nejste nucen znát nazpamět.

  2. Re: Jíra Dvě

   Jste povinen spolupracovat, ale můžete být ze zatčení a hrozícího obvinění tak rozrušen, že zapomenete i to, jak se jmenujete.

  3. Jo vypnete ho, a hlavne tam nechte odemykani ksichtem nebo otiskem prstu (jako 99% ostatnich majitelu). Ono pak tim vypnutim znacne spomalite postup vysetrovani! )))

 15. Když se uchlastal brácha, byl jsem 400 kilometrů daleko, na západní hranici státu, dokonce pár hodin v Marktredwitzu, ale po návratu jsem byl obviněn ze zanedbání povinné péče a tak mne policie vezla do cpz rychlostí 170 km/h. Soudruzi byli usměvaví a ptali se mne, zda si přeji nasadit želízka.Na cele byla voda, záchod a ticho.Po jednom dni mne pak propouštěl soudruh v kvádru, s vybraným slovníkem (důvodem prouštění byla pitevní zpráva o alkoholikově zdraví) , ovšem cestu vlakem (dvě a půl hodiny, 25 kilometrů) jsem si už musel zaplatit. V domě už řádili bráchovi potomci a kradli mé věci.Fotoaparáty zkoumala policie v jakémsi centru v Praze, jeden zničili. Asi neměli návod. Za deset dní jsem si pro techniku mohl dojet.

 16. Ač jakožto nenáviděný anonym nesouhlasím se spoustou věcí publikovaných na tomto webu, tak za tento článek Vám musím zcela bez sarkasmu poděkovat. Každý by měl mít základní znalosti jak se chovat při jednání se silovými složkami. Co musí a co nemusí. Co druhá strana může a co nemůže. V tomto případě je úplně jedno, jestli je člověk „vidlák“ nebo „libtard“.

  Měl bych jenom jednu poznámku: NAHRÁVAT. Je důležité mít alespoň zvukový záznam. Ideálně pomocí zařízení, které záznam uploaduje do cloudu. Protože ve správním řízení bude správní orgán věřit výpovědi policisty/strážníka. A policisté/strážníci budou lhát.

  1. S tím nahráváním je to dobrý nápad, má to ovšem háček, ne-li hák:

   chtělo by to radu pro digitálně vyloučené dezoláty seniorního věku, jaké technické a softwarové prostředky použít.

   Za sebe mohu říct, že mi sice nedělá problém uprostřed třeskuté zimy rozdělat v lese oheň třením dřev a postavit nouzový přístřešek, ale nahrávat policajta, aby nevěděl, a hned to posílat někam do čoudu, to je na mě moc. – Asi bych to uměl nastudovat, ale je mi to tak-nějak celkově protivné, že se tomu doposud úspěšně vyhýbám. Ostatní dezoláti na tom budou možná podobně…

   Možná, že je téma natolik obsáhlé…

   …že by to sneslo samostatný článek-návod.

   1. Upřímně by klidně mohl stačit i klasický diktafon, případně nahrávání na smartphone. Minimálně androidy to budou mít běžně. Samozřejmě pokud by člověk měl skončit v CPZ, může se klidně stát, že se záznam ztratí. Cloud jsem zmínil spíše jako „maximalistickou“ variantu

    Nicméně důležitý bude hlavně záznam událostí před CPZ. Toto je myslím klíčové. Přitom Váš záznam může pomoct i někomu jinému a hlavně v CPZ neskončí všichni (pokud někdo). Pak už cloud není potřeba řešit.

    Dobré čtení na toto téma je třeba D-fensova FSM („polní příručka pro přežití“). Ta je sice psaná z pohledu dopravních přestupků, ale základní zásady platí téměř vždy (s policií se nebavíme).

    https://road-fens.com/category/fsm/

    Konkrétně třeba články o tom jak reagovat na oznámení podezření ze spáchání přestupku, o článku 37 nebo o nahrávání.

    https://road-fens.com/fsm-3-nepodani-vysvetleni/
    https://road-fens.com/fsm-3-2-nereseni-prestupku-s-policii/
    https://road-fens.com/95-2/

   2. re: AN

    Když je nejhůře, obvykle se začne studovat návod k použití.

    Ti, kteří mají na telefénu Ohryzek, potřebují pouze dobrou radu.
    Zbytek světa, který má šunty od HolaHej, případně tlačítkáč – jako třeba já – musí klamat tělem. Vsadím boty – a nepůjdu bos, že když před Chráničem vytasíte patlafón a suše mu sdělíte, že vše, co od tohoto okamžiku řekne nebo udělá, házíte na cloud, zajisté bude postupovat VÝHRADNĚ podle příruček a školení.
    Osobně jsem tuto taktiku vyzkoušel už dvakrát a byl jsem docela v šoku, jak korektně dokázali soudruzi postupovat.

    Jinak pokud dojde ke konfrontaci v přítomnosti třetí osoby, je dobré ji poučit předem, co má dělat, až vás budou tahat za pleš po silnici (předpokládám, že metrové háro, jako ta nebohá slečna, už nemáte).

 17. Chodím klidně po ulici
  říkám si jen “vidi, vici”.
  Au! Penreků pocely,
  smýkají mě do cely.
  Slyším hrubé hlasy,
  trhají mi vlasy,
  za nehty mám špendlíky,
  major žere knedlíky:
  Kápni božskou, zmrde!
  Tak to bude tvrdé,
  jmenoval ho Vítek.
  To půjdu do kytek.

 18. Velmi uzitocny clanek, i kdyz posoudit to nedovedu kvalifikovane pac nejsem pravnik. Pripomina mne to trochu jednu radu ze kdyz jde clovek prat, musi mit taky na mysli ze nejspis dostane nejakou tu ranu a bude to i bolet, aby jej to pak nevyvedlo z miry.

  Zakoncim vyrokom S. J. Lece
  „Revoluce je zvlastni druh kocoviny kdy se neschopny politik opaji moci, dokud narod nevystrizlivi.“

  1. Ano, toto měl prožidovský a proruský nacista vždycky na paměti, třebaže měl hajzl o třicet kilo víc.
   Ve výsledku to bylo tak, že namyšlený hajzl vyloženě počítal s tím, že si na něj nikdo nedovolí.
   Proto dostal od rychlého střízlíka, o 30kg lehčího, na budku.
   Střízlík pak dostal ještě dvojitý bonus od slečny, namyšlený hajzl utřel hubu a to byl střízlíkův největší triumf 😀

   1. „prožidovský nacista“

    vy prorežimní NPCčka byste se měli zamyslet nad smyslem a významem toho, co píšete a říkáte.

    no jo, ale to byste pak nebyli NPCčka

    1. Prožidovský a proruský nacista by rád věděl, co je to NPC-čko a co to znamená v rodné řeči nacistů a Židů, tj. v němčině.

 19. Kde já se to jen učil???

  Radši nemysli.
  Když už myslíš, tak nemluv.
  Když už mluvíš, tak nepiš. Když už píšeš, tak nepodepisuj.
  A když podpíšeš, tak se nediv!

 20. Laický dotaz, může policista vykázat chodce z chodníku s tím, že se nachází před chráněným objektem?
  Kupka hnoje?
  Ondřej Thor, který filmoval, může vyprávět.

  1. Myslel jste, zajisté, Nacistickem.
   Aspoň dnes na ČT 24, ve zprávách o 12-té, informovali o obsazení matičky stověžaté, „nacistickými“ vojsky.
   Tak pozor!! Pohov

    1. No to jo, to víme fšici.
     Ale já se ptal na Nacisticko, co nám „matičku“ stověžatou okupovalo.
     Ukaž na mapě, udej souřadnice. 🙃

 21. Jak je to s lékama? Beru jich celkem osmero a pokud se mi jich nedostane, jsem přímo ohrožena na životě. Dále trpím vážným psychickým onemocněním (deprese), které se může v takových podmínkách rapidně zhoršit.

  1. to je irelevantní dotaz, neb vážnejma psychickýma problémama tady u Vidláka trpíme všichni … včetně celý naší vlády

  2. To si pište, že v okamžiku návštěvy zařízení typu CPZ a dále za služebnou Vám nálada rozhodně nestoupne.
   I zdravý člověk vystavený neudržované strohosti a mřížím + působení ostatních dříve „ubytovaných“ (až na vyjímky opravdu dno společnosti) propadne depresi.
   Rozhodně na akci nechoďtě v nekompenzovaném stavu a léky sebou. Týká se i pacientů s vysokým TK, cukrovkou atp…

  3. Re: katango

   S léky nepočítejte. Už jen upadnutím do zajetí – pardon – do CPZ se řadíte do kategorie zcela nevhodných kusů.
   Kdysi jsem se též ocitl v bublině károvaného ovzduší a požadoval jsem vrácení nedopité flašky kobyláku (kobylák je koňak) s odůvodněním, že to je LYKARSTFO (lykarstfo je po gorolsku léčivý prostředek) a že se mi může prudkým zvýšením množství krve v alkoholu může udělat nevolno.
   Fízli na mne zcela sprostě a hulvátsky káleli a nechali mne trpět bez jakékoli pomoci.

 22. Že policajt není kamarád, bylo včera v tv. Ve slavnostní uniformě tahal ženu za vlasy po silnici. Považuji to za hovadské jednání nejen jeho, ale i jeho nadřízených, kteří ho vycvičili.

     1. Re: JŠ

      Ze všeho nejhorší je, když se mezi nimi objeví nějaký YntelYgent, který je schopen naučit se nazpaměť jednu větu rozvitou.
      Nadrtí se jedno písmeno z nějakého paragrafu a otravuje s tím okolí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *