17 července, 2024

Poslední únorové úterý

Je tu opět úterý a opět Hamplovy poznámky. I tentokrát se vyhýbám komentování různých vládních prohlášení. Prostě proto, že pokládám za velice nezdravé žít tím, co plácne nějaká Pekarová, Fiala, Rakušan nebo Bartoš. A že na cokoliv sáhnou, skončí to tragicky, o tom nepotřebujeme psát a číst další a další články.

Proč nereaguji v diskuzi? Protože není na co! Většina diskutujících vyjadřuje negativní emoce, že si nepřečetli svůj oblíbený příběh. Na to mají plné právo. Mezi tím je několik málo inteligentních a podnětných poznámek – žel, ani jedna nerozvíjí téma, o kterém jsem psal. Není žádný důvod, proč bych se k tomu měl jakkoliv vyjadřovat.

A teď k úvahám minulého týdne.

O migraci a sociální spravedlnosti

Je všeobecně známo, že stoupenci některých politických směrů podporují masovou migraci do svých zemí, protože si tak dovážejí voliče. Jenže masová migrace mění politické poměry ještě jinak.

Jak ukazují výzkumy řady sociologů (Robert Putnam, Alejandro Portes a další), v etnicky různorodých oblastech je méně důvěry mezi lidmi. Lidé si udržují odstup, méně spolu mluví, méně si pomáhají, méně si důvěřují. A to nejen mezi příslušníky různých etnických skupin, ale i uvnitř těch skupin. Etnická různorodost mění mezilidské vztahy k horšímu.

Kupodivu se to ale netýká úzkých majetkových a mocenských elit. Ty dokážou být jednotné, i když jsou etnicky a kulturně různorodé. Příchod migrantů tedy způsobí, že lidé z nižších vrstev ztratí schopnost spolu komunikovat, elity mohou přitvrdit a nižší vrstvy už nejsou schopny se bránit. Logicky to zvyšuje sociální rozdíly, vysoké sociální rozdíly dále snižují důvěru mezi lidmi, to zase vede ke zvyšování sociálních rozdílů…

O Slovanech a rasové čistotě

My, kdo chodíme na Jungmannovu národní akademii na semináře pana docenta Téry a pana profesora Budila, víme, že Slované nejsou rasovou skupinou, nýbrž skupinou jazykovou. To znamená, že slovanské národy a kmeny vždy spojoval podobný jazyk, kultura a systém zvyklostí. Do tohoto „slovanství“ byly postupně vtahovány poměrně různorodé etnické skupiny od dnešních Poláků přes vikingy až po různé kočovníky z asijských stepí. Ostatně, chybělo jen velmi málo, aby se do tohoto slovanského svazku integrovali i Maďaři, kteří jsou mentálně podobnější jiným Slovanům než komukoliv jinému.

Pro nám byla vždy cizí anglosaská myšlenka, že by se lidé měli rozdělovat na rasy. A proto se v českých zemích nikdy neuchytila myšlenka čistoty bílé rasy (tak populární nejen v Německu, ale především ve Velké Británii a USA). Ani bělošský rasismus, ani protibělošský rasismus.

Když dnes Reflex a další média propagují myšlenku, že Češi vlastně nejsou Slovani, protože mají málo slovanské geny, není v tom jen zlovolnost, ale také hloupost a nevzdělanost.

O umělé inteligenci

Bojíte se umělé inteligence? Pak mám pro vás dvě zprávy. Ta dobrá je, že Evropská unie přistoupila k zákazu některých algoritmů (v podstatě některých typů umělé inteligence). Ta špatná je, že to má stejný význam, jako by náčelník Zulukafrů vydal nařízení, jaké letadlové lodě se smějí vyrábět.

Když se podíváte na patenty, suverénně první je Čína, s velikým odstupem USA a EU hraje vyloženě okrajovou úlohu. Když na nové firmy zaměřené na tuhle oblast, úplně stejný obraz. Když se zeptáte, kdo jsou největší hráči na globálním trhu s umělou inteligencí, na prvních dvou místech jsou čínské firmy, pak IBM, čtvrtý Samsung a zase čínské firmy. V počtu vědců zase vede Čína.

Zkrátka, bude se to odehrávat jinde, bez ohledu na nás.

Zase ten Orbán

Všichni znají Maďarsko jako evropského potížistu v záležitostech jako eskalace války, podpora korupčního režimu na Ukrajině, LGBT a podpora masové migrace z muslimských zemí do Evropy. Do médií se ale nedostala zpráva o tom, že Maďarsko blokuje také návrh na společnou evropskou podporu Hamásu proti Izraeli. Všimněte si, že všichni ti čeští pohlaváři, co tu pobíhali s izraelskými vlajkami, okamžitě poslušně ztichli, jakmile zjistili, že stanovisko EU je opačné.

Konec modernity

Co odlišuje moderní společnosti od předmoderních? Sociolog Karel Černý ve vystoupení na nedávné konferenci definoval modernitu třemi body:

 • Existence centralizovaného suverénního národního státu
 • Ekonomika schopná vytvářet takové bohatství, které bylo do té doby nemyslitelné, a z toho vyplývající život v dostatku pro všechny společenské vrstvy
 • Celkový pohled na svět, v němž hraje klíčovou roli věda.

Všimněte si, že všechny tři znaky modernity mizí. Národní státy jsou systematicky odstraňovány, ekonomiky upadají a věda je nahrazována směsí politické ideologie a ezotérické pověrčivosti. Vracíme se do starých časů před osvícenstvím.

Jenže, protože jsme mezitím zapomněli, jaký byl svět evropského středověku a nahradili jej idealizovaným fantazijním obrázkem, už ty staré časy nepoznáváme. Když Samuel Huntington napsal, že jiné civilizační okruhy se vrací ke svým historickým kořenům, nevěděl, že se to týká i nás.

A upozornění na závěr

Tuto sobotu proběhne v Praze celodenní seminář, kde bude profesor Budil mluvit o myšlenkách a osobnostech zásadních pro formování moderní západní civilizace a já proberu to nejzajímavější ze sociologie náboženství. Podrobnosti zde.

61 thoughts on “Poslední únorové úterý

 1. Tak jsem tu diskuzi, letem světem, přelouskal celou. Ten podíl osobního nad věcným nepotěšil. Že by starost o to, kdo by měl být jaký, byla mírou intelektu? Doopravdy?

 2. K té Slovanské jazykové skupině: Někteří naši obrozenci byli německého původu. Samotný Josef Jungmann byl potomkem saských horníků, kteří se přistěhovali do Čech za prací. V okolí Hudlic, jeho rodiště, se intenzivně těžila a zpracovávala železná ruda. A polský válečný hrdina generál Anders byl původem baltský Němec.

 3. Autor článku projevil nemalou aroganci, za což sklidil v diskusi očekávanou odezvu.
  Někteří diskutující se diví, proč ten článek vůbec píše, když ho odezva nezajímá. Je to skutečně otázkou. Jací jsme (my diskutující) takoví jsme. V opozici ke stávající moci moc jiných není, takže je otázkou, kde jinde by se měl „buditel národa“ prezentovat.

  Musím říct, že já jeho články v jiných médiích už delší dobu nečtu, z podobných důvodů, jako on nečte diskusi na Litterate – protože se domnívám, že jeho myšlenky většinou nejsou příliš přínosné.

  Dneska mě naopak příjemmně překvapil, některé z myšlenek v článku jsou pro mě nové a dříve jsem se nad nimi nezamýšlel – například teze, že Slované nejsou primárně definovaní geneticky ale kulturně. Na rozdíl od diskutujících mi tato myšlenka nepřijde v rozporu s názory na migraci – pokud kulturní splývání trvá řadu generací, klidně může fungovat, na rozdíl od masové migrace, kterou máme před očima.

  Sice mě autorův arogantní přístup příliš nepotěšil, ovšem vzhledem k tomu, že jsem u něj zaznamenal některé nové, dříve neviděné myšlenky, si od něj asi občas v budoucnu něco přečtu.

 4. citace: „Proč nereaguji v diskuzi? Protože není na co! Většina diskutujících vyjadřuje negativní emoce, že si nepřečetli svůj oblíbený příběh. Na to mají plné právo. Mezi tím je několik málo inteligentních a podnětných poznámek – žel, ani jedna nerozvíjí téma, o kterém jsem psal. Není žádný důvod, proč bych se k tomu měl jakkoliv vyjadřovat. “ /konec citace.

  Je neuveřitelné jak je tenhle člověk arogantní. Bude vám tvrdit, že se snaží najít příčinu jevů a přitom jen intelektuálně exhibuje a my nejsme hodni a schopni pochopit jeho vývody. Stejné schéma jako u těch dalších rádobyinťoušů, kterých mainstream produkuje tuny. V dění kolem covidu se tenhle výtečník krásně odkopal jako prorežimní kolektivista a od té doby už ho ani moc nečtu. Občas kouknu jestli se něco nezměnilo, ale jak vidět na tomhle článku, vše jede ve starých kolejích.

 5. Gój rozvinul téma z páně autorova článku o migraci. Je to dost pádný důvod pro reakci?

  Nevím teď, kde je pravda. Jedná se o přivážení voličů nebo mísení ras?

 6. Co plácne nějaká Pekarová, Fiala, PePa107, Rakušan nebo Bartoš, je mnohdy součástí poselství z Aspen institutu, Strany Velkého bratra.

  Vyjadřovat pozitivní emoce u oblbovaček lze také, ale k tomu je asi potřeba nadání, jakým byl obdařen Jaroslav Hašek po několika pivech.
  „Poslušně hlásím, pane nadporučíku, že se opravdu pan polní kurát Katz nemýlil. Když jsem sloužil aktivně, byl jsem superarbitrován pro blbost a ještě k tomu notorickou.“

  Poskoci bank-sterů světí krimimigraci, nikoli však protože si dovážejí voliče, ale páchají kalergismus, výměnu obyvatelstva. Pozvolnou likvidaci dosavadních národů.
  Richard Mikuláš Coudenhove-Kalergi
  uměl mluvit hebrejsky a byl agentem B’nai B’rith (tj. mezinárodní židovská organizace). Plánem samovyvolených bohů vytuněných Talmudem bylo míšení ras, míšení evropského genofondu s barevnými rasami a násilná integrace. Potomci tohoto nepřirozeného rozmnožování jsou označováni jako „Kalergiho děti”.

  Cena Karla Velikého, často uváděná jako Kalergiho cena. Je udělována údajně té osobě, která se nejvíce „zaslouží o evropské sjednocení“, což je jako vystřiženo z Orwellovy knihy. Není divu, že samotný hrabě získal hned první cenu v roce 1950. Následní výherci představují galerii ničemů, včetně Churchilla, Kissingera, Blaira, Clintona, papeže nebo S.S.oudružky „Wir Schaffen Das“ Merkelové.

  😱podpora korupčního režimu na Ukrajině?
  Režimu vládne BlackRock, za účasti i místních koše.r souvěrců. Přehlídka nedotknutelných kazisvětů v koncentrované formě.

  🏳️‍🌈LGBT  je součástí „humanitární“ genocidní, depopulační agendy z „myšlenkových továren“ koše.r soudruhů, pod velením Rockefellerů (the Rockefeller Foundation, BlackRock, WEF, OSF…).

  😇Existuje kdesi centralizovaný suverénní národní stát?
  Tak to mě zajímá. Kde se nachází suverénní národní stát, zcela osvobozen od chapadel koše.r bank.sterismu? Kde neprovozovali koronafašismus, LGBTQ nebo OSF? A kde mají na bank.sterech a padělatelství nezávislou centrální banku?

  😱Celkový pohled na svět, v němž hraje klíčovou roli věda.
  Zvláště „věda“ (se zástupy kolaborantů bank.sterských perverzí) se osvědčuje u koronafašismu, při propagandě genderismu/ změny pohlaví nebo u údajné škodlivosti CO2.
  To nejsou omyly nebo pověry, ale kazisvětství. Vysoce organizovaná zločinnost nedotknutelné sekty.

  1. „Nelidsky je muj osud spis , nikde tady nemam skrys , nikde spat mi nedaji a….
   Tak si rikam potaji, co by rek mi Jungman“..

   Nezdravosti vyjmenovanejch sou mozny vyridit jako zadost , jednou vetou.
   Neco se rict musi, to je povinnost. Pro orientaci ostatnich ,aby sme vedeli.
   Kdyz pise clanky.
   Ale nerekne. Proti jejich tech vyjmenovanych tragediim, je povinnost nemlcet.
   Neni potreba informovat nazory na to ,co udelali dalsiho? To je treba a furt.

   Lidi necetli sve oblibenosti ale zadnej priklad , ktery lidi. Co kdyz to byli ty na Marsu,jo necetli. Tyhle mi naky lidi tuhle ukradli destnik.
   Copak provedli, ty lid. Vetsina jich vyjadruje negativni emoce….Zadnej priklad.
   Ale tak nane vlitnu a srovnam je do late s tema, n emocema..
   Dyk je ten studovanej expert. Sociolog ..Nekolik yntelygentnich poznamek vod nekterych ,
   kterych to byli, to nezachrani. Mne by zajimalo kdo se kvalifikoval mezi yntelygenty,
   ale zase nevim.
   Vyhni se vyhni. Nebo tak.

   Migranti sou nedotknutelny , siri nasili , vodstup vcas je zachrana. Policie se diva jinam a soudy este dal, jinam. Kdyz nevis jakym jazykem mluvi ,nedelas vyzkumy ….

   Do Slovanu bych nestoural , at sou takovy nebo makovy , cim vice se vo tom mluvi
   je to este horsi. Komplikace a zrejme nerozresitelna.
   Kdyz udelaj neco dobryho tak sou a kdyz nic dobryho , tak to zadnej badatel nevysvetli.

   Veda a vedci sou nepritel. Vede Cina a my pak mame covid.
   Eu je tajnej podvod na narodni staty, ktery byly zdroj vyvoje individuality a souziti ruznych odlisnych kultur a spolecnosti , ktery meli mezi sebou kontakty atd.Normalni obchod.
   Co je spatny se nesmi dovezt..
   Zadny priklady pro zadny tvrzeni /ucitel ma vzdycky pravdu/, nic konkretniho.

   EU asi bylo porizeny, aby uz se lidi v Evrope srovnali a nemeli konflikty.
   Byl nejvyssi cas , jenze S colt ze …ochotne zase podepsal podporu ukra na furt a EU taky.
   Pac Berbock ma blby , dalsi kecy na navsteve U. ,rus chtel mit zabavu a tak prej
   poletoval nad ni dron , aby ji strasil.

 7. Hmm , je to zvláštní. Jak já nenáviděla ty ranní předpracovní čtvrthodinky toho co si mám myslet o světě a dění v něm. Kruciš písek – víc než čtvrtstoletí v čudu a nechuť, odpor či jak to nazvat trvá dál> ach jo

 8. Etnicka soudrznost snizuje duveru mezi lidmi, ovsem u slovanu to nevadi, tam duveru zvysuje spolecny jazyk?
  To nejak nesedi. A vyvod? Pokud bude existovat spolecny jazyk, bude ve spolecnosti vice duvery?
  Co Francie, kde francousky umi skoro kazdy imigrant?

  Jednodussi definice modernity, nezli pana Cerneho, je jasnejsi: „Moderna je presvedceni, ze zadoucich zmen (pokroku) nelze dosahnout stavajicimi prostredky“.
  Pan Cerny uvadi az nektere konkretni, povytce spolecenske prostredky, coz na defici nestaci, chybi tam predskok, preambule, podstata veci.
  Na kulturu zapomina, anebo z ni cini „celkovy pohled na svet“, coz neni dostatecne, nebot kutura je tu nejdulezitejsim nastrojem- pritahuje lidske duse a otvira jim cely modernisticky svet.
  Modernisticka kultura (duch moderny) je v zasade chiliasticka, nebot je dekonstrukcni. A dekonstruuje „stare“ v chiliasticke vire, ze tim vznikne neco noveho, pokrokovejsiho.
  Moderna= vzdor, popreni + vira (viz soudruh Lenin, modernista par excellence: Komunismus= sovety + elektrifikace).
  Proto se moderna nemuze uchytit tam, kde panuje „vyssi vira“ (v boha). Jde jen o jinou formu obrazoborectvi, vyverajiciho z obav, ze rizeni spolecnosti se vymklo kontrole a jiz neslouzi svemu ucelu.
  Proto „jinak a nove“ (neboli moderne).

  1. Ano, taky to píšu, nemělo by to platit.
   A mi nesedí, že v etnicky různorodých oblastech spolu lidi nemluví, předp. že bydlí blízko sebe, žijí pospolu (nepospolitě sice), kdežto úzké majetkové a mocenské různorodě etnické elity spolu jednají, ale nevyplývá z řečeného, zda mají k sobě na hony vzdálená bydliště a nehraje-li toto též určitou roli ve vzájemných vztazích.. různá pomíjivá výhodná těžištní setkání a pryč.

   1. Tohle je hodne tezke tema, na dlouho a jen pro zainteresovane osoby.
    Proto kratke shrnuti prinasi jen zmatky.
    Lepsi je takove tema v diskuzi vubec nerozvijet.

    1. Notak dobrá tedy, věřím vám. Ale mně stačí naznačit, zainteresovaný jsem do všeho, všechno unesu, jen něco málo trochu nesnesu, ale to se obvykle týká něčeho jiného. Nicméně jindy, jinde, jinak, dobrá.

     1. Ale to jsem nemyslel na vas…to byl spise jen takovy obecny povzdech nad clankem.
      Lehce nadhozene tezke tema budi jenom rozpaky.

      Soudruznost spolecnosti dela duvera v druheho.
      A duvera se buduje jak? Zrejme zkusenosti s tim, ze vas druhy nepodrazi.
      Ale nepodrazi vas proto, ze by vas mel rad, byl stejne rasy, nebo mluvil stejnym jazykem.
      Nybrz proto, ze se boji trestu….a casem se takove chovani zazije natolik, ze je normalni a vychovava se k nemu.
      Nejdulezitejsim slovem je tu tedy „trest“.
      Ale aby mohl prijit trest, musi existovat pravidla, bez nich neni co trestat.
      Kde dnes vidite pravidla souziti, vymahatelna nasilim (vetsinovou spolecnosti)?
      Jsou v prdeli….zatimco stari slovane na to byli jako psi a kdo udelal podraz, skoncil.
      Dnes najdete nejvetsi zlodeje a krivaky mezi ceskymi vojvody.
      Ma v takove situaci smysl hledat „pricinu socialnich rozdilu“?
      Jste snad Sisyfos, abyste se do toho pustil? Anebo nihilista z Rusi?

      1. Ja to chapu tak, ze pan Hampl se snazi ( zrejme na vyzvani, neni blazen) popularizovat i mimo sve spolecenstvi.
       A tam ho maji za arogantniho hlupaka, vysmivajiciho se jim psanim souveti, namisto vet holych (strucne vyjadreni a hole vety lezi zrejme mimo dosah jeho schopnosti).
       Kdyby popularizoval zviratka, ci kosmos, a ne lidi, mel by lehci osud.

      2. To je jako na mě? Jsem nihilista, je to tak moc vidět? Nebo vy máte třetí oko. Článek nevadí, když je stručný a jenom nahodí témata, přeciž zítra bude napsáno něco dalšího…
       Naznačujete, že se vytratila sociální kontrola, jež vládla přísností a je nahrazena sociální kontrolou, jež vládne tolerantností… k tomu, co je člověku prospěšné z politického a ekonomického hlediska. Takže realita by měla být pravidla přes jejichž okraj přetékají ideály. Vlastně ne, ideální by byla ta pravidla (přirozená) a realita je to, že po nich lidstvo touží, idealisuje si je a neví, která, ze všech, co život nabízí, jsou ta nejsprávnější, aby si lidé nepřipadali na světě jak trestanci? Jsem i anarchista. Proč se muselo dodrżování pravidel dřív vymáhat pod pohrůžkou? Nebyla pro lidi dobrá?

       1. Ano, to je na vas, nihiliste se poznaji hned, jejich prispevky jdou primo k veci.
        Kazde pravidlo je nesvoboda, jinak by nebylo pravidlem (pra-vidlemi).
        Ale clovek se rodi svobodny a tim padem jdou vsechna pravidla proti jeho prirozenosti (kazda cizi pravidla, jeho vlastni samozrejme ne).
        Clovek je bytostne anarchista, hlupaka spolecnost zotroci, z chytreho se stane nihilista.
        Ani ja proti panu Hamplovi nic nemam. On pise a ja, kdyz chci, ctu. Co chcat vice?
        Jako minimalsta pak musim s povdekem kvitovat, ze mi pan Hampl v diskuzi nenadava, jako nekteri mistni diskuteri.

   2. M.
    Obávám se, že úzké elity (to se mi líbí, mohly by být užší a ještě užší, až se zúžej nadobro) tak že ty mají zkrátka společný zájem. Natolik jednolitý a natolik specifický, že jim to přes něj funguje.
    Taky si myslím, že jen jazykem to nebude, že zkrátka kořeny hrají velkou roli, ačkoli se nad nimi „pokrokový“ svět vofrňuje. Myslím tím, že Slovák s Chorvatem ještě nějaké společné najdou, Arab s Francouzem už ne.

    1. No ale, podmanění jazykem si vybudovávají pak podobně stejnou kulturu na základě týchž myšlenkových souvislostí. Nějakým způsobem byla slovanština logická a umožňovala značné přežití. Možná je nějak vztahovější, když si představím ty pláně.. A jak se vůbec rozhodlo o tom, že slova by se mohla ažtak všelijak ohýbat a různě klonit, to už chtělo trochu fantazie nebo dost křísnosti, tak není to tedy nějaký gen, to, že se chce někdo domluvit za jakoukoliv cenu, i za tu nejvyšší, za cenu vyhnanství z obce lidské? A to ‚domluvit‘ by mohlo být ve smyslu umění vidět svět v jeho různosti najednou. Není to gen? Jak se formuje člověk nevysloveným? A jak všechno, co lze vyslovit, mění svět?
     Ale chtěl jsem napsat něco jiného, s tím arabem a francouzem si zatím nevím rady, a proč by se nedokázali bránit, když nebudou umět spolu mluvit. Na to přece není nutné zmatení jazyků, aby se neuměli lidi bránit.

 9. „Mezi tím je několik málo inteligentních a podnětných poznámek – žel, ani jedna nerozvíjí téma, o kterém jsem psal. Není žádný důvod, proč bych se k tomu měl jakkoliv vyjadřovat.“

  OK.

  Přijít do diskuse a pozdravit své čtenáře, to považuji za elementární slušnost.

  Není důvod, abych četl dál a abych četl cokoli příště.

  Dlouho jeďte.

  1. Ach jo, tohle je přesně to čím se Petr vzdaluje alternativě – “nóbl salónní intelektuál”. Obvykle k tomu přidá i ne zrovna jednoduchou češtinu a je vymalováno. A tak jej řada i velmi aktivních alternativců má za arogantního povýšence.
   Škoda.

   1. pro JzP:
    Když něco vypadá jako kachna, chodí to jako kachna a vydává to zvuky jako kachna, nejspíš to bude kachna.
    Když někdo píše arogantně, …
    —-
    „Obvykle k tomu přidá i ne zrovna jednoduchou češtinu a je vymalováno.“
    Aha. Takže podle Vás je problém v tom, že my nerozumět jazyk.

    1. Ale notak, z nikoho tu nedělám blbce.
     I mě odradí text, kde si musím souvětí přečíst 2x abych ho pochopil, zvláště když to čtu na mobilu, který přehlednosti nepřidá.

   2. Co k tomu říct…
    – Ne všechno se dá vyjádřit jednoduchou češtinou
    – Když něco chodí jako kachna, plave jako kachna, lítá jako kachna… víte přece, jak je to dál, ne?
    – Nerad bych se jevil jako povýšenec, i když se nepochybně pár lidí s takovým názorem najde. Ale přesto: moje odborná a životní praxe mě přivedla k poznání, že vhodně položená otázka v sobě přináší i odpověď. A naopak, ptáme-li se špatně, pak odpovědi, které dostáváme, k žádnému rozumnému výsledku nevedou. – Z toho lze zpětně odvodit, že nemůžeme-li se dobrat rozumného výsledku, je na čase zvážit, jestli naše otázky míří správným směrem.
    Poslední dobou se pořád řeší, „co s alternativou“, a odpovědí je jeden rozkol za druhým… není na čase ten pojem opustit? Já myslím, že ano.

    1. Já si nemyslím, že by to byla otázka pojmu nebo našeho rozhodnutí. Až nás bude tolik, že jednotlivé názorové skupiny budou povšimnutelné, potom se začnou i rozlišovat. Jen můj názor.

      1. Miluji složitá souvětí. A správně užité přechodníky. A latinské citáty. Povznáší mne to mezi vzdělance.

       1. Zajímavá by byla i přednáška toho Téry, ale mám to daleko a taky nevím, jestli by mě tam zdêlanci vůbec chtěli. Téra byl v pořadu Hostorie, knížka Zapomenutý ostrov už je vyprodaná a v naší knihovně to ani nemají

 10. Já si raději přečtu denní glosy když vyjdou přímo u vás, a tady kompilované mne osobně nic nového již nepřinesou i když chápu, že je tak dostanete k více čtenářům. Nicméně mi pak hrozně drhne, jak jsou spojené dohromady, vůbec se mi osobně toto k těmto krátkým útvarům nehodí a myslím si že v této boršťové variantě ani nepodněcují k žádné produktivní diskusi.

  Můj osobní názor je že by možna bylo lepší na litterate publikovat vaše delší články, např teď zrovna tento: https://www.petrhampl.com/k-vyroci-kamionove-vzpoury/

  1. Není žádný důvod, proč bych se k tomu měl jakkoliv vyjadřovat.
   —-
   Je to tlachal, ale vetsi nez vetsina z nas, navic s titulem. Zavreny ve sve vezi presvedceny o sve jistote, nesnizi se k diskuzi.

  2. Víte, Ládíku!!, že občas mám na některé diskuzní příspěvky reagovat stejně jako Petr Hampl?
   Jenže to považuji za kontraproduktivní. Je moje chyba, že je čtu. Takže mlčím.

  3. Zkuste trochu krotit ješitnost, Ládiku, nesluší vám. Prospěšný Petr Hampl byl/je/bude minimálně v tom, že se jako jeden z mála otevřeně, pod svým vlastním jménem, dlouhodobě staví proti vrchnosti. Byl také jednou z vůdčích osobností protiimigračního hnutí v době bezuzdného řádění „wir schaffen das“ a „syrských sirotků“, takže kdyby už do smrti nic neudělal, prospěšný pro tuto zemi byl a je víc než dost.

   Abych parafrázoval klasika: řekněte upřímně, pánové, kdo z vás to má?

   1. To není ješitnost. Pan Hampl, aby zdůvodnil, proč ignoruje nekteré naléhavé otázky, vznesené v diskusi, prohlásil tyto za „nerozvíjející jeho úvahy“.
    Tím se tak trochu postavil do jedné řady s Rakušanem.

    1. Přesně. Také někdy čtu jeho články, některé se mně líbí, některé méně, to je normální. Ale omluvit by se dr. Pekové měl. To totiž dělají rovní lidé a p. Hampl to nějak, snad zatím, nedokázal. Že byl velkým propagátorem „očkování“ proti „covidu“, prosím, ale urážet a to ještě takhle vulgárně, někoho, kdo v této oblasti je mnohem vzdělanější než on, je opravdu primitivní.

   2. Ale hned to dokázal Hampl zrušit.

    Zeptejme se zda už se omluvil doktorce Pekové za výrok madam smrt.

    Byl těžkým propagátorem vakcinace.

    Stačí?

    1. Přesně tak. Člověk, co neumí uznat svoji chybu, nemůže kázat ostatním. Ani kdyby si založil pět akademií…

    2. Toto je obzvláště zajímavé, když uvážíme jeho výrok z minulého článku, že jedna část alternativy „Problémem je podle nich celá moderní civilizace, včetně vědy, racionality, matematiky a statistiky, víry v pokrok, ideálu rovnosti, zvyšování životní úrovně atd.“. Kam se řadí pan Hampl, když paní Peková se striktně drží vědeckých postupů ve své vědecké disciplině, kterou on nestudoval ? Já vím zase píši jako hlupák s negativními emocemi, že ?

      1. Ale já přeci nepíši o studovanosti, píši že paní Peková dodržuje vědecké postupy. Navíc myslím, že na její slova v drtivé většině došlo. Proto mi přijde jako značný rozpor, když pan Hampl na jedné straně vyčítá alternativě neuznávání vědy a na druhé na skutečnou vědkyni útočí vlastně ad hominem.

   3. 99% čtenářú tady nepíše. A přitom hodí do kanálu všechny. Že jsem reagoval (za sebe), to neznamená, že jsem ješitný. Vyjádřil jsem jen svůj pocit, což je momentální stav mysli, ne nálada nebo dokonce povahový rys.

 11. Sociologie náboženství, modernizace společnosti… mělo by to neplatit v současném todlenctu, do kt. se společnost zříťovává nyní, neboť není-liž tedy pravda to, že realita je jen nějaká báchorka a ve skutečnosti to všelijaké lidské kdybychování je realita, kterou jedinou lidi dokážou žít, tzn. zdání a idealismus (šalba a klam)? Jenom nábožensky v lidech roste vlastní mocnost.

   1. Začíná to vypadat, že jeho mlčení k této opakované otázce je jedinou odpovědí, na kterou má.

    Asi zapomněl na zákon děr. Zákon děr neboli první zákon děr je přísloví, které říká: „Když se ocitneš v díře, přestaň kopat.“

   1. „Proč nereaguji v diskuzi? Protože není na co! Většina diskutujících vyjadřuje negativní emoce, že si nepřečetli svůj oblíbený příběh. Na to mají plné právo. Mezi tím je několik málo inteligentních a podnětných poznámek – žel, ani jedna nerozvíjí téma, o kterém jsem psal. Není žádný důvod, proč bych se k tomu měl jakkoliv vyjadřovat. “ – to Vám přijde jako kultivovaný přístup ke čtenářům ? Mně ne. Ani se nedozvím, zda mé příspěvky pod minulými články vyvolávaly negativní emoce nebo zda byly málo inteligentní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *