13 dubna, 2024

Pokus o nepatrné laudátio Kláry Samkové, protože obrana cti by zaváněla defétismem

Tak jsem si přečetl poznámky některých z mých ctihodných spoludiskutujících ke článku Vidláka, alias Apoštola „Až bude moc ležet na ulici.“ Upřímně řečeno, neustále obdivuji, a proto ho také čtu, autorovu workoholickou až aktivistickou snahu něco udělat, vyvolat, pojmenovat, otevřít, zařídit, postavit nebo provést. Lidskou činorodost obdivuji a klaním se jí, neboť jsem poznal, že na takových lidech lidská společnost stojí, a že pět procent aktivních, kteří táhnout devadesát pět procent pasivních, z nás udělalo bytosti rozumné, a díky nim jsme navštívili jiné planety nebo prostě vykonali něco takového, co nás definuje lidstvem. Tuláka po hvězdách nebo píseň Imagine napsali lidé, kteří mezi těch pět procent patřili.  A mezi ně pro mě patří i Vidlák, i když s některými jeho závěry úplně souhlasit nemusím, nebo jim nevěřím. Tím ale, že problémy pojmenovává a návrhy zarputile opakuje, nutí nás všechny kolem o nich přemýšlet, souhlasit nebo nesouhlasit, vymezit se nebo rozvíjet o další myšlenky. Myšlenka Českého bratrstva mezi takové nápady autora patří, i když mi název, a nevím proč, připomíná Bratrstvo kočičí pracky…. Asi patřím mezi ty, kteří by s Vidlákem otevřeli diskusi, začínající slovy „Ano, ale…,“ a dále se slovy „Myslete politicky, Halík“, bych mu doporučil jít spíše cestou zavedených, i když třeba, nebo možná závadných značek. To ale není to, proč tohle zrovna píši.

Rozhodl jsem se dnes po delší době vykouknout na chvíli ze svého pralesa nicznamenání a bezvýznamnosti a pokusit se obhájit čest jiného člověka. Dělám to proto, že sám na sobě jsem zažil obdivnou pozornost druhých, ale i nenávist davů, a to, proč dnes reaguji širším textem, je nutnost zastat se ženy, která byla některými ctihodnými spolu diskutujícími napadena, a dále osočena a kádrována či souzena. Dělám to i přes fakt, že o sobě něco budu muset prozradit.

 Na Vidlákově dvorku mi vždy imponovali Ti kolegové, kteří neargumentovali ad hominem či ad personam. A snad trochu zoufale prosím majitele webů, aby v tomto směru mírně diskusi vedli. Vidláku, myslím si, že budoucnost vyhrajeme také tím, že se nad tento způsob argumentace povzneseme. Přikrývá nám totiž často podstatu problému. Znám chirurga, ke kterému bych se uchýlil v okamžiku, kdyby mi šlo o život, protože je to chlap se zázračnýma rukama. Vedle toho je to špína člověk, který mlátil obě své manželky….. Dojímám se nad výkony známého herce, vždy když ho vidím, ale nikdy nezapomenu, jak jsem byl osobním svědkem jeho neuvěřitelné lakomosti, která ho už dávno vyhnala z kruhů a rodin, kam docházel….

Klára Samková taková není, to znamená, že v práci je taková, jaká je v soukromí. A proč se jí tady zastávám? Protože jsem to byl já, kdo jí otevřel svět Vidlákových kydů. To, že ho mezitím osobně navštívila, a já ne, je jenom ukázkou jejího lidského aktivismu a touhy po poznání a vědění, které si nijak nezadá s Vidlákovým aktivismem.

Nejdříve k poznámkám v diskusi, které se zabývaly její profesí. Jak pravila Anna Girardotová ve své velké roli advokátky na smrt jdoucího vraha, který je za pomoci jiných těsně před popravou osvobozen a na útěku páchá další vraždy. Vesměs velmi odpudivá persona. „Až ztratí v této zemi práva advokáti, ztratíte je také,“ říká shromáždění, které volá po její hlavě. Má-li být proces spravedlivý, musí být advokát přítomen, a musí se se za klienta prát, aniž je mu sympatický. Obhájce měl i K. H. Frank. Ale i Olga Hepnarová. Jinak by to byla fraška. U obou těchto případů se ví, že práce advokáta byla kvalitní. A jako advokát je Klára Samková vítězící. Mohu to dokázat i na mně samém. Kdykoli budete potřebovat advokáta, mohu ji doporučit, neboť ve svých případech vítězí. Často. Mohla by být za vodou, kdyby dělala obchodní právo. Ona místo toho dělá právo rodinné, především. A ve výjimečných případech i jiné. A tam vítězí také.

Klára Samková je skvělý advokát.

Je vedle toho také, což ji závidím, velmi sečtělá, více než já. Její znalosti historie (to má po tátovi) jsou fascinující, dokonce bych řekl, že je to její druhá profese.

Napsala řadu knih, které všechny mohu doporučit, a to s hloubkou, na kterou má v této zemičce jen málokdo.

Je aktivistická, ano, a často jde v protiproudu. Mnohdy proti většinovému názoru. Na tom nevidím nic špatného, naopak. A to přesto, že s ní v řadě věcí nesouhlasím.

A má svůj osobní život, jako každý z nás. S výhrami i prohrami. Ale vždy, i v těch zlých chvílích, tady je pro své klienty a další lidi.

Ti, kdo o ní říkají, že je svi..entou, netuší, že je ve skutečnosti soucitná, pomáhající a jemná.

Klára Samková je prostě správný člověk na svém místě a zaplať pánbůh, že ji máme. Kláro, pište sem, a nenechte se odradit. A jestli dovolíte, mám tady zároveň dopis, který jsem Vám kdysi napsal. Snad se nezlobíte, že prosím Vidláka, aby ho také otiskl.

Váš IK

Vážená Kláro, 

V tom šílenství dnešního a zítřejšího dne a vlastně každého dne, který teď byl, jsem ale stačil zaznamenat, že vznikla petice, kterou Vás chtějí zakázat.

Zcela určitě by mi teď strážci práva, morálky, pořádku a přesnosti vzali slovo, a byl bych napomenut, že tomu tak není, že pouze vznikla petice, která nechce nic nikomu zakazovat, tím méně Vám, přestože se dle této petice chováte jak hysterická žižkovská domovnice z dvacátých let, a určitě nechce nic zakazovat České televizi, té nešťastné mediální Jiskřence, která dává slovo každému pro každý důvod a proč tedy ne Vám.

Ta petice podepsaná jako obvykle podepisovači čehokoli a to tak často, že už zdevalvovali svá jména pouze inflací podpisů stovek petic, a aby to alespoň trochu zapůsobilo, vystrkují dopředu jiná jména než svoje, aby to už nepřipadalo obecenstvu tak úplně divné. Často si říkám, proč vlastně neudělají matrici s podpisy, a  tou matricí vždy petici neorazítkují, aby s tím neměli tolik práce.

Ano, tato petice nepožaduje Váš zákaz, dokonce ani ne zákaz Michala Kocába, i když ale čertovy rohy a ocas jsou z toho cítit až na hony, jak vůně kravína při průjezdu menší vesnicí. Petice se pouze ohrazuje proti tomu, že Česká televize nezve k problematice uprchlíků odborníky, kteří tomu rozumí lépe a lépěji a ne Vy, kterou ovšem nezapomenou podepisovači zkádrovat jak kádrovák Svazu přátel československo sovětského přátelství. A aby to nebylo úplně blbé, tak vezmou trochu přátelským pohlavkem i Michala Kocába, který se k některým podepisovačům hlásí, a označí i jeho za neumětela sociálně migračních jevů s tím, že i tento soudruh by měl příště zvážit svoji účast, když už to alespoň nezařídilo tiskové oddělení ústředního výboru, které mělo do debaty povolat jiné soudruhy a hlavně odborníky.

Už zase kádrují, už zase dělají seznamy nepohodlných a už zase zakazují nebo chtějí zakazovat. Je to stále totéž. Svoboda slova je to, že můžete svobodně říkat to, co oni chtějí slyšet. Nikam jsme se nepohli, a spíše nás z malé vycházky do volné přírody už zase ženou do ohrad, kde z nás chtějí udělat zglajšajtovanou masu nemyslících idiotů.

Už zase mají hovořit odborníci ke svým odborným tématům, horníci k těžbě a dojičky k rekordům v dojení mléka. A pověřené a pomazané hlavy vyzbrojené argumenty z nových VUMLů pak mohou hovořit k vážným celospolečenským otázkám a prověření novináři jim mají klást zkontrolované a prověřené otázky.

Vážená Kláro,

jakkoli si Vás vážím, jako své právní zástupkyně, oba už jsme zjistili, že vedle mnoha souhlasných názorů máme také vzájemně nesouhlasné názory, kde nenajdeme žádný z nás pochopení pro převzetí názoru toho druhého. Ale ani mne, ani Vás nenapadne, abychom to tomu druhému zakazovali. Jistě, budeme o tom asi mlčet, budeme se těmto tématům vyhýbat, abychom se mohli věnovat jiným. A když se do takové debaty dostaneme, pak se holt vyslechneme, zhádáme, ale nebudeme si vzájemně dávat ruce před ústa.

Oni to ale chtějí dělat, chtějí zakazovat, i když to zatím maskují návrhy na účast odborníků. Jak tak pozoruji dnešní dobu, nejsou v tom sami. Na mnoha místech čtu argumenty, že když je něco nad slunce jasné (dle nás), není o tom třeba debatovat. 

Už zase volají po hřbitovním tichu  názorů, idejí a skutků. Včera zdůrazňovali, že nesouhlasí s Vašimi názory, ale budou se prát za to, abyste je mohla říkat, a dnes, když je Vašimi názory  ohrožujete, volají po cenzuře. Říká se tomu hezky česky pokrytectví.

Vážená Kláro,

nesepisuji běžně petice, a ani je nepodepisuji, udělal jsem to v životě tolikrát, že by se to dalo spočítat na prstech jedné ruky, a ještě jsem to za to minimálně dvakrát pěkně schytal. Proto píši tento dopis Vám za sebe, protože to cítím být povinován udělat. Aniž bych chtěl s Vámi nebo Michalem Kocábem souhlasit nebo nesouhlasit v otázce uprchlíků a hádat se s Vámi o dopadech uprchlické krize na naše životy a životy lidí v celé Evropě, a na životy těch uprchlíků, přeji si, abyste mohla svobodně k této otázce vystupovat Vy, Michal Kocáb, dopravní specialista nebo babička z Orlických hor. 

Jistě ani Vy, ani já nebudeme fušovat do řemesla chirurgovi, protože tomu prostě nerozumíme (pokud máme všech pět pohromadě), ale myslím si, abych se za nikoho neschovával, že tato země patří všem, a proto všichni, kteří zde žijí, mají mít právo mluvit o všech společenských otázkách, a to kdekoli a kdykoli, protože na to prostě mají právo.

A přeji Vám, aby Vás Česká televize zvala, stejně jako Michala Kocába, babičku z Orlických hor, a ptala se jich na jejich názory, a nechala je prokázat jejich moudrost nebo zesměšnit se, jak si to budou svými postoji zasluhovat.

Už jenom proto, že si  Českou televizi tito neodborníci platí.

A přeji ze všech sil České televizi, jakkoli je mi nesympatická, aby Vás mohla zvát a nikdo jí nic nenařizoval.

Vím, že mám na tu věc jiný názor, než Ti, kdo podepsali petici za Váš zákaz nezákaz, i když už jenom sama  myšlenka té petice je prostě neuvěřitelná.  Zaplať pánbůh ale za to, že ji mohli napsat a rozeslat. Zatím si neuvědomují ve svém rozmachu, že pokud by takové doporučení došlo sluchu povolaných a zrealizovalo by se, pak už by to příště udělat nemohli v jiných případech.

Hodně štěstí Kláro a zdravím Vás pozdravem Jana Masaryka, z jeho londýnských promluv – „Furt se de!“

V Praze dne 3. 9. 2015

Váš IK


60 thoughts on “Pokus o nepatrné laudátio Kláry Samkové, protože obrana cti by zaváněla defétismem

 1. Článek jsem ani nedočetla, neb je mi Samková z duše protivná , z mnoha důvodů.
  Překousla bych její pouť větším než malým počtem politických stran, i když…
  Z TOP09 do SPD, hmm 🤔
  Překousla bych i italského předka, rasistka nejsem.
  Co nepřekousnu?
  Osobu plnou nenávisti, která má bytostnou potřebu se proti někomu ostře vymezovat a mydlit mu usilovně schody.
  Mám na mysli bizarní obvinění humoristy a muzikanta Ivana Mládka.
  Anebo prokletí tureckého velvyslance. Tady použila slova , která by asi nepoužil potomek Itala a rozvážného Čecha.
  Z toho důvodu Samkovou opravdu nemusím a nevěřím jí ani fň.
  ( Stejně jako jsem ani fň nevěřila třesničkové Bobo, která mi charakterem Samkovou docela připomíná.
  ( Kvůli záštiplné Bobo odešly ze Svazu bojovníků za svobodu poslední dvě přeživší lidické ženy. )
  A do mne!

   1. Vevčo, to myslíte vážně? 😳
    O islámu ví kulové.
    O islámu hodně ví Břetislav Tureček, Petr Pelikán a několik dalších orientalistů.
    Samková ví trus a hodnotí věci, kterým nerozumí.
    ( Rozhodně nepatřím mezi vítače a je mi jasně, že dnešní podoba evropského islámu je s našim světem naprosto nekompatibilní. )

    1. Vy jste od Kláry Samkové něco četla, nebo s ní o dané věci diskutovala, že víte, že ví kulové?
     Protože pokud ne, tak to opravdu není fér hodnocení, naopak musím říct, že Klára Samková se na věci dívá z úhlů, které by mne nikdy nenapadly a i když taky nesouhlasím úplně se vším, co říká, nutí mne přemýšlet…
     A říkat o někom, koho neznám osobně, ale pouze na základě kauz zveřejněných v bulváru, že je nenávistný, je poněkud zvláštní, ale z bezpečí anonymity internetu je to jednoduché. Osobně se řídím jednoduchým pravidlem, nepíšu nic, co bych dotyčnému neřekla do očí, myslím, že kdyby se tím řídili všichni, bylo by ve virtuálním prostředí mnohem příjemněji.

  1. Paní Martina se umí ptát a pozorně naslouchat.
   Její poslední trojdílný rozhovor s panem Svěceným byl vynikající.

    1. Byla. Ale je moc inteligentní, aby do něčeho takového šla.
     V politice platěj ostré lokty a schopnost zapomenout na slušné vychování.
     Rozhodně neplatí slušnost a férovost.
     Né že by se žádný slušný člověk v politice neobjevil, ale vždycky nápadně brzy skončí.
     Třeba ministr kultury , Pavel Tigrid, který se nechal slyšet, že by to zbytečné přebujelé ministerstvo přerozdělovačů zrušil.
     Anebo dokumentaristka Helena Třeštíková. Jiná dokumentaristka, Olga Sommerová by se nechala z ministerské sesle vynést jen v dřevěném penálu. 😀

 2. „Kdo se mohl více považovat za slabé lidi, ne-li apoštolové?
  Vždyť je psáno, že v hodinu, kdy byl Ježíš zajat,
  jej všichni opustili a rozprchli se.
  Když je však naplnila moc Ducha,
  vidíme jasně, že byli naplněni novou silou.

  Duch svatý proměnil jejich slabost v sílu,
  projevující se nevýslovnou láskou.
  Síla Ducha svatého přemohla strach,
  zvítězila nad protivenstvím,
  výhružkami a mučením
  a těm, na které sestoupila,
  se dostalo nadpřirozené odvahy
  vést duchovní boj do té míry,
  že se uprostřed trestů, mučení
  a protivenství nebáli,
  ale naopak jásali.“

  (Řehoř Veliký); Karmelitánské nakladatelství

 3. Já jako neprávník se domnívám, že justice jak v principu tak v realizaci by měla vést ke spravedlnosti.
  Poslední dobou se setkávám převážně s konceptem jakéhosi ritualizovaného střetu mezi „trest smrti“ a „nevinen“, kde se podle jeho zastánců teprve bojem skvělých právních zástupců dobere soudce/senát k rozhodnutí.
  Já to jsem schopen akceptovat jako jeden, dnes převažující, přístup, ale vnitřně s tím nesouzním.
  Jestli jako advokát vím, že člověk zabil souseda v hádce, tak mám asi taky představu o tom, jak by měla vypadat spravedlnost. Jestli je cílem advokáta dosáhnout „nevinen“, je to jistě profesně skvělé, ale lidsky mi takový člověk nebude sedět. Ano, já vím, že leckterý bachař v koncentráku byl sečtělý a miloval psy i klasickou hudbu a že dělal jen svou práci, přičemž naprosto skvěle a dokonale.
  Myslím, že takoví lidé musejí mít vybudovaný doublethink, resp. ti, se kterými jsem se kdy bavil, ho většinou měli. Má to důsledky. Je to něco, co mě varuje před bližším kontaktem a většinou vylučuje větší důvěru v osobnost takového člověka.

  Paní Samkovou neznám osobně, sledoval jsem některé její známější kauzy a performance. S něčím souzním, s něčím ne, něco beru jako PR, něco jako akvivismus a něco jako sviňárnu. Nedělám si iluze, že je třeba vyžadovat dokonalost, ale na druhé straně znalost osobnosti člověka (i sebe) umožní obsazovat role správnými lidmi a třeba se nepouštět do aktivit, na které nemám.
  Jak údajně říkal Stalin – kádry řeší vše. Je třeba znalost toho, co je potřeba a toho, čeho jsou lidé schopni v té roli a jak se chovají mimo ni.
  Je třeby býti racionálním v provádění a trochu idealista v definování cílů.

 4. Omlouvám se, nestačil jsem článek dočíst celý (mám velké kvaltování), ještě se k němu vrátím. Nereagoval jsem na samotného Vidláka. K němu jsem napsal něco ve smyslu, že překabátěnce se skřipěním zubů, prostě musíme vzít, protože nic jiného nemáme. Reagoval jsem na Jozku, jen krátkou, rychlou větičkou, že je Samková svině….ano uznávám to byla blbost. Jakkoliv jsem o tom naprosto přesvědčen, takhle v diskuzi to zaznít nemělo. Stačilo napsat- ano, musíme využít i služeb kabátníku, konkrétně Samkové, ale ne. Může být ten nejlepší právník na světě, já ji , ale nevěřím. Stačí to takhle? Opravdu dnes mám fofry.

  1. Jsem netusil, co odstouchnem…

   Doplneni toho, co jsem vcera napsal. Mam tohle totiz ve vlastni rodine. Prijemny clovek, pracovity, obetavy. Pokec o vikendu skvely. Zadna nuda, velka legrace. Obcasna spoluprace porad dobry. Nejake souziti nebo uzsi spoluprace… to uz je horsi. Protoze az prijdou neshody (a ony prijdou), vysledek (i kdyz treba ne hned naporve) nebude dalsi pokec u flasky a nejake vseobecne schudne reseni a kompromis. Vysledek bude boj a dost casto velmi neprijemny.

   Pani Samkovou neznam osobne. Ale sleduji (nikoliv cilene, ale tohle neni typ lidi, co vam podpluje pod radarem) jeji stopu dost dlouho. Proto jsem napsal, co jsem napsal. A neni to v rozporu s tim, co pise IK nebo Vidlak. Presto, pokud do toho chcete jit, nic proti. Ale pamatujte, ze tohle neni nejhnusnejsi, co jsem vam napsal. To bude az „Ja vam to rikal“.

   Tak pravi ma zkusenost a to je vse, co k nepritomne hodlam hodit do eteru.

 5. Strasit a nebo nestrasit Samkovou.
  Helejte, voni s tim jejich strasenim…
  Kdyz zavody ve straseni dosahuji vysoke intensity , vyhrozovani vlady se strida s hrozbami Arma-gedonu ostatnich. Ja mam radsi jistej ,Arma-gnac.
  Uzvaneni asi nejsou opozice zvastama , ktery pachnou bezmoci…
  A rus je zase neporazitelnej.
  Caputova se modli a horecne masturbuje pred obrazkem Sorose.
  Drive to byl u nekterych Hitrel, Stalin, Kennedy,Klema,Dubecek ,Havel,knize atd.
  Velky vitezstvi bylo tuhle vybojovany u Fidzi, kde Usa prave okupovali nejakou jachtu ,ale muzou vod jinych za to dostat tu Cernou Znamku ,jako ten Dlouhej Honza z Ostrova pokladu.. Ctihodna vlada kolebky demokracie zase kradla driv, ty spanelsky lode.
  Jestli tam taky vztycili tu vlajku s lebkou a zkrizenymi hnaty se nevi.
  Nejmin dve ministryne slavne zvitezili v ofenzive za prejmenovani Beloruska.
  U kterych vobrazku se asi modli tydle dve holky..Nebo zminena S.
  Mel by se vydat slovnik ,anglicismu /abysme taky mohli bejt yntel/, kdyz anglictina je tak agresivni sama o sobe, ze se vsadim, ze rusky vedci taky mezi sebou zvatlaji…
  Hlavne ty raketovy.
  Kdyz jsme zase u nich /vodvadeji mne vod toho hitrela/, rusaci sou zase uplny Zavislaci na tom vosvobozovani ,ted u nich vo nic jinyho taky ,zatracene ,nejde!!
  Kdyz se to do toho daji nevedi beda, kdy skoncit…
  Casto si spletou v ty vosvobozovaci horecce a vlady ,ktery za zadnou cenu takovy vosvobozovani nechtely a branily se zubama a jeste nehtama jako u nas vod 1933..
  Prave jako ty u nas. Taky samej advokatskej ,pravnik.
  Nechaly vsecko i nas a radsi prchly k darcum nasi vlasti nacistum.
  Muze tohle bejt pravda? Ze smrtelnyho strachu z pomoci SSSR.
  Zajimavy je na tom , ze my obyc lidi ,takovej zadnej strach nemame ani nesmime mit.
  Narizenim prave takovy vlady.
  „Furt se de“ ,zase nejen kricely ty vlady z daleka ,kam zase taky sly /kde byly od 1914-18/a kdyz se vratily a pri-sly, zase zpet ,musely uprchavat zase pryc a
  /ne/ jeden to nestih.. A byl narodem litovanej , za to co narodu proved.
  Haby se to tak vopakovalo..U rusa , radim vam dobre,nevyhrozuji ani trochu,Cort znajet.
  Kdyz ten blaznivej dnesek odkrejva, bez milosti, ty veci minulosti…
  Zalezitost vobyc cloveka z ulice . Kdyby ten se octl nejakym rizenim osudu u soudu s povinnosti , obhajovat nektere , blil by usedave ,vsadim se ,pred slavnym soudem vod zacatku az do konce. Nekterej takovej obyc ,ma jeste instinkty a kdyby byl dohnanej hajit treba takovyho Posselta ,by se asi neudrzel a misto vobhajoby by zacal dotycnyho skrtit a jinak sprovozovat ze sveta a stal by se tak jeste taky zlocincem a moh by zpusobit pozdvizeni, vo kterejch se nevi kam az , obyc lid az dovedou..
  A navic ten vobyc lid nema ve zvyku prchat v jednom kuse a taky porad.
  Mozna , nebo urcite dovedou az k amnestii takovych „advokatu“..
  Hele voni , vy abyste tady nejak taky nestrasil …

 6. Praní se za klienta je skvělá věc. Ovšem zažalovat mámu téměř zavražděného kluka – to obhájí jen psychopat.

  Žádná vzletná myšlenka to neobhájí. Naprosto žádná.

  Jakékoli konání, i advokátské, má své meze. To příště budou rovnou posílat advokáti na protistranu nájemné vrahy – a bude to obhajováno coby skvělá advokátská strategie.

  Prostě jsou meze, za které nesociopat nejde. Zvláště když obžalování mámy přizabitého kluka ničeho efektivně nepomohlo. Jen demonstraci, jak je na tom Klára Samková s psychopatií.

  1. Ona nejprve na tu paní podala trestní oznámení, které státní zástupce zamítl jako neopodstatněné.
   Následně tedy podala civilní žalobu na ochranu osobnosti. I tu Krajský soud v Liberci v červenci 2013 zamítl jako nedůvodnou.
   V únoru 2013 byla Samková Krajským soudem v Liberci vyloučena z obhajoby pachatelů pro podjatost. Její úplné vyloučení z kauzy pak potvrdil i Vrchní soud v Praze v květnu 2014 – https://liberec.rozhlas.cz/vrchni-soud-vyloucil-advokatku-samkovou-z-macetove-kauzy-6024306
   V lednu 2015 potvrdil Nejvyšší soud zpřísněnou kvalifikaci (pokus o vraždu) a vyšší tresty pro čtyři z pěti pachatelů – https://www.novinky.cz/krimi/clanek/macetovy-utok-byl-pokusem-o-vrazdu-potvrdil-nejvyssi-soud-270787

  2. Naprostý souhlas. Jsou určité morální meze a pokud chceme, aby nějaké hnutí bylo uspěšné a nezvrhlo se v ještě větší maras, než který aktuálně panuje, musí mít zdravé základy. A pokud u někoho nedojde k výrazné sebereflexi, můžeme mu vnitřně odpustit, ale nespolupracovat s ním. Z octu víno neuděláš.

   1. Fajn: takže určitá skupina lidí, ti kteří jsou poškození, smějí lhát. Smějí špinit druhé, jako třeba mě – a je to ok. Moje představa spravedlnosti se od té vaší evidentně liší. A nějak nemám chuť o tom diskutovat, protože vy, co se oháníte morálkou, máte morálku, kterou vám nadiktoval Blesk. Jestli něco mne v této diskusi – rozuměj kýblu plivanců – překvapilo, tak ta míra kognitivní disonance a neochoty se zamyslet. Nebojte – už se nebudu mezi vás, mravní a intelektuální elitu, vtírat.

    1. Těžko říc, čeho všeho je schopen člověk při pocitu bezmoci a bezpráví, když bylo jeho blízkým ublíženo. Někdo se ke špatnostem uchýlí až v kritický okamžik, někdo se k nim zaprodá dobrovolně aniž by si amorálnost takového jednání připustil. Dokud nedojde k obrácení smýšlení – pokání, nemůže dojít k odpuštění. Proto toho někteří lidé nejsou schopni. Ale umí se mstít a domáhat spravedlnosti za svá příkoří.

  3. Připodepisuji.
   Z mého pohledu je paní Samková zralá na doktora Chocholouška.
   Touží po popularitě a za teplou sesli by prodala vlastní babičku do hanbince.
   Je to ale jenom můj názor a nikomu ho necpu.

 7. Pravnici musi brat i ty, co maji vinu napsanou na cele jako Kain, a bojovat za ne, sec sily staci. Jinak by moznost spravedlnosti neexistovala.

  Klara je mi sympaticka. Je to zena, co se jen tak neda. To je dobre, ze jsou takove zeny na svete.

  1. Nekdy je treba se rozkrocit na pevnym zakladu , rozhodnosti .
   Navzdory toleranci, smirlivosti a epidemie obojakyho a rozkladnyho relativismu.
   Odvozenych od vzoru verejneho a poucneho na nas, zvatlani vlad s opozici..
   Vrana vrane..Schvalene vsemi touzicimi po nekonecnych debatach, akademiky
   Mimo treba ty miliony pozvanych ,postizenych nakazlivymi nemocemi a bez jedine lekarske prohlidky.

 8. Vzhledem k tomu, že tato debata, o někom, kdo zde není, se mi zdá, poněkud nešťastná, z jiného džbánku. ..

  V DLR soudí zajaté Azovce. Četl jsem na ruském webu, ale všemu jsem nerozuměl, že britští zahraniční žoldáci a jeden Maročan, byli odsouzeni k trestu smrti. Nebo, že jim ten trest hrozí. A stejný trest hrozí veliteli Azova a jedné zdravotnici, která se pokusila utéct z Mariupoli tak, že zastřelila rodiče, co jeli v autě pryč. Děti zastrašila a s nějakým Azovcem, hráli rodiče sami. Ale prasklo to.
  Což se mi zdá také nešťastné. Tohle měli v DLR odložit na později.

  Jednak to bude použito k propagandě, jací jsou Doněčtí nelidé, když takto odsuzují nevinné zahraniční bojovníky fašistického Azova, kteří by mouše neublížili a jednak se teď cizí žoldáci a fašistické formace, nebudou vzdávat…

   1. Klikl jsem a naskočilo:

    Vážený zákazníku,

    přístup na stránku byl zablokován, protože představuje vážné riziko pro Vás a Vaše zařízení.

    Snažili jste se dostat na adresu: http://www.infokuryr.cz/n/2022/06/04/myslim-ze-tajra-by-mela-byt-obesena-jako-prvni/

    Pokud věříte, že jde o chybu, kontaktujte prosím svého administrátora na adrese info@jhcomp.cz nebo na čísle poruchy: 728111135, kancelář: 384325158 nebo na adrese https://www…..
    —-
    Nemyslím, že jde o chybu.
    VŽDY VE STŘEHU!

   2. Tohle si ovšem bez VPN v ČR na mobilu neprohlidnete.
    DNS záznam operátoři blokují.
    Kdyby měli aspoň trochu kuráže, přesměrovalo by vás to na stránku, že se jedná o dezinformační web.
    Inu skrytá cenzura.

 9. Je mi paní Samkové líto. Vždyť ona nás o nic nežádala, o nic se neprosila, a někteří z vás přesto její osobu propírají tak, jako kdyby právě chtěla kandidovat na presidenta a my jí to měli schválit.
  Domnívám se, že paní Samková má jiné starosti, než chodit sem na blog diskutovat, a pokud sem přesto zavítá, bude mě zajímat její názor. A nebudu ji namísto diskuse „stírat“ tím, že kdysi hájila lidi, obhajoby nehodné.

  1. To vám chválím.
   Pro mne je politička, která se angažovala už v tolika rozličných uskupeních, ze v tomhle ohledu snad nemá v české kotlině konkurenci.
   OF … ROIka…ODS…TOP09 … ( za TOPku dokonce ohlásila i kandidaturu na prezidentku! ) …SPD ( kandidatura do Evropského parlamentu )…a další kandidatura do EP, tentokrát pro změnu za APAČE.
   Nic proti té dámě nemám. Ale byla bych velmi nerada, kdyby zastupovala moji maličkost v jakékoli funkci.
   Pokud je dobrá advokátka, tak si jistě dokáže opatřit oběživo i slušným způsobem.

 10. Paní Samková mi utkvěla nejvíce jako obrazoborec – natírač tanku 23 na Smíchově.
  Zajímalo by mne, jak dnes s odstupem tu svou aktivitu hodnotí.

  Diskutoval jsem s ní kdysi dávno na Aktuálně za Stejskala. Docela dobrá příjemná debata.

  Udělala několik názorových veletočů. Pro mne až nepochopitelných, něco to o ní říká. Ale i v Bibli se něco říká o bloudících, Vidláku, najdi to.

  Její profesní zdatnost posoudit schopný nejsem. Nejsem soudce, abych jí soudil, nemám problém s ní diskutovat, stejně jako já i ona viditelně HLEDÁ.

 11. Především oceňuji, že se zastáváte přítelkyně, a člověka, kterého tu komentujeme v jeho nepřítomnosti.

  Ale Vidlák nás přímo vyzval k účasti – i finanční – ve spolku, a účast v něm by pro každého měla důsažné a závažné následky. Proto myslím máme právo vyjádřit se k personálním otázkám tak, jak je Vidlák nastínil. A pokud jsme třeba poznali paní Samkovou jinak než Vy, a máme důvodné podezření, že by účast jí a podobných povah nebyla pro spolek přínosem – a možná spíš naopak – máme myslím právo své pochybnosti vyjádřit. Možná je paní Samková dobrá advokátka, ale mám důvody podezírat ji z toho, že nemá jiné potřebné osobnostní kvality pro harmonickou spolupráci v rámci organizace, jakou Vidlák navrhuje. Samozřejmě bez vulgarit by to bylo lepší, ale zakázat pochybnosti či kritiku v tomto kontextu je nesmysl.

  1. Spis bych rekla, ze kdyz se budou organizovat obce ci sousedstvi, ti tam, kde Klara bydli, se rozhodnou kdy a jak se s ni da pracovat. Nikdo jiny jim do toho nema co kafrat.

  2. Jak finanční!?
   🤔
   Já jsem se kdysi ptala, jestli je možné nějak podpořit Vidlákovykydy a dostala jsem odpověď, ať to pošlu na Hlavnéspravy.
   Což jsem učinila, koupila jsem si roční pŕedplatné, ale ten web byl během dvou dnů zablokován.
   ( Ale i tak věŕím, že moje peníze poslouží dobré věci. A nelituji. )

 12. Zdravím, Immanueli K. a děkuji za výborný článek!

  Souhlasím s tím, že Klára Samková je zjevně vynikající advokátka a velmi inteligentní člověk. Vyměnil jsem si s ní jen cca dva dopisy, osobně ji neznám. Určitě bych si s ní rád popovídal, určitě bych se nerozpakoval vybrat si ji jako svou právní zástupkyni, určitě bych s ní v mnoha věcech nesouhlasil.

  Pokud by se ale Česká republika složila jako celek na advokátku českých národních zájmů (což zatím nikdo schopný neudělal), určitě bych ze svého důchodu přispěl na její honorář a věřil, že nás bude hájit s plným profesionálním nasazením.

  Pokud by o vlastní vůli vstoupila na politické kolbiště, neubránil bych se otázkám, koho za svůj honorář s plným profesionálním nasazením hájí a z které země či kontinentu její klient pochází.

  Ze sedmdesátiprocentní pravděpodobností bych byl k ní byl- coby do politiky V TÉTO DOBĚ VSTUPUJÍCÍ osobě – nespravedlivě podezíravý (Jinými slovy – kojím se třicetiprocentní nadějí, že to, řečeno se Stanislavem Grosem, myslí upřímně.)

  Třicet procent ní důvěra je přibližně DESETKRÁT VĚTŠÍ důvěra, než jakou jsem dnes normálně schopen věnovat neopotřebenému člověku, vstupujícímu u nás do vrcholové politiky .

  Pokud by byla úspěšná a současně stejně poctivá tak, jako je schopná, určitě by se to nejpozději do půl roku ukázalo:

  Přejelo by ji auto nebo by vypadla z okna.

  1. Samková se ve vysoké politice pohybuje od r. 1990. Za tu dobu stihla procestovat ODS, TOP09, Úsvit, „Konvičkovce“. Kandidovala do kdejaké funkce vč. zástupce ombudsmana.
   Pro mne naprosto neakceptovatelná část politického spektra.

   1. No, já to tak trochu tuším, i když jsem ji před řadou let let zcela spustil z očí.
    Prostě mě tehdy zaujala inteligentním způsobem argumentace.
    To, že procestovala čtyři strany mi ale uniklo.
    No, nejspíš se tedy bude jednat o političku českého politického morálního středu.
    Chtěl jsem říci TUZEMSKÉHO politického morálního středu, abych nebyl podezírán z náklonosti k „českému národu“, což jest jak známo konstrukt v likvidaci, jak vám řekne každý mladý a perspektivní liberál.
    —–
    Pokud bych ji ale momentálně platil já a nikoli kníže, co má k lidu blíže, věřil bych jí.
    (Nevím sice CO bych jí věřil, ale věřil!)

    Já kdysi dokonce věřil i Václavu Havlovi!!!, 🙁 , ODLOŽTE okamžitě TO SHNILÉ VEJCE, už jsem se dnes sprchoval!!! .
    Od té doby mě neskutečně přitahují kanály pod chdníky coby alternativní komunikační trasa.

  2. Jestli to myslí upřímně netuším.
   Ale že je to vysoce emotivní hysterka , to vím!
   Protože někoho proklínat a přát mu, aby umřel dřív, než zplodí děti, tak se podle mne nechová duševně vyrovnaný člověk. A cvoků je už v politice dost i bez ní.
   Nejsem z těch, kteří překousnou nesympatického lídra.
   Jednou jsem se nechala ukecat a volila v Praze za SPD kandidáta , zapšklého bývalého zednářského velmistra, nějakého Hynka.
   Ale podruhé už jsem to SPD v Praze nehodila, to nešlo.
   Černoprdelník, který se vymezuje proti LGBT a sám žil roky s homosexuálním bohoslovcem , to už na mne bylo fakt silné kafe.
   Na to si svého hlasu moc vážím, než abych podpořila osobu, které nedůvěřuji.

 13. Já nechápu, proč se tu mela kolem Kláry Samkové vůbec rozpoutala. Ve vidlákově článku bylo napsáno, ze dlouhodobě sdílí jisté názory souznejici s Vidlakovými. To je informace nenapadnutelná a komentáře jsou zbytečné.
  Kadrování by asi bylo na místě, kdyby byla nominována k nějaké význačnější pozici a požadovala něčí podporu.
  Jinak za každého sympatizanta přeci dík a kytička.
  P.s.Tedy s výjimkou zmíněného páně Rakušana, tomu bych přerod nevěřila ani pod vlivem lysohlavek . To bych jednoznačně považovala za infiltraci.

  1. Šmankot!!!!!!!!!
   Tahle paní by se spokojila s nějakou méně důležitou pozicí ?
   Jako vtip docela dobrý.
   Podobně jako Bobošíková míří na tu úplně nej nej nejvyšší pozici.
   ( Na prezidentku i ombudmáňu už se hlásila. )
   Ta by kandidovala i na Luciperku, kdyby jí nominovali čerti. 😀

 14. Co je v teto tzv. zapadni civilizaci advokacie, to je treba priklad i u nas znameho americkeho advokata Fagana, ktery se zabyva ucelovymi zalobami ve jmenu tzv. ekologie. Nebo kdyz Jan Culik (jakkoliv na nej mame svuj nazor) oslovil nas tzv. Ekologicky pravni servis aby pomohli v pravnim boji proti zvlcilym soukromnym vymahacum – exekutorum, tak meli 1000 vymluv proc se tomu nemohou venovat. Jo zalovat stat ze to ze na 1 m2 predpokladane trasy dalnice kvete Mahonie cesminolista – to neni nebezpecne, ze… Advokat Sokol je povestny tim ze umyslne kouskoval exekucni zaloby na lidi do jednotlivych pripadu – cimz si zmnohonasoboval zisk. Atd. Toto milej zlatej nejsou „prava advokatu“- to je zvrhlost. Asi jako srovnavat pravo chlapa dane mu evoluci, at svadi, nekdy mozna trochu i natlakove zenske – v porovnani s moznostni takoveho Lavrentije Beriji, ktery kdyz videl z auta hezkou holku na ulici, tak ji dal vtahnout k sobe a nejmensi naznak odporu se trestal smrti i pro jeji rodinu… Ja jen aby bylo jasno do jake kasty patri z vlastni vule i Samkova.

  1. Jako syn právníka jsem o chlup méně negramotný, co se týče principu právního systému kontinentálního práva, který jsme zdědili z dob starého Říma, než cumbajšpíl hulvath.
   —————-

   Znal jsem několik právníků, otcových přátel, (dokonce mezi nimi bylo i pár ne-Židů!), kteří byli vynikající a mravní lidé.
   Pravda, už všichni zemřeli.

   Nicméně jsem přesvědčen, že se stále mezi právníky najde ne-li většina, tedy alespoň třetina slušných a poctivých lidí. (Pravda, o další třetinu z těch nejmladších a nejambicióznějších z nich bych si nejen neopřel kolo, ale ani šufánek na čištění žumpy pracovní částí nahoru. Bál bych se, že bude obsah žumpy nevratně znečištěn a nepomůže ani náklaďák chlorového vápna.).

     1. Máte pravdu AH. Nevím, kolik mých kolegů je slušných procentuálně proti neslušným, ale domnívám se, že právníci nijak nevybočují z rámce běžné populace (možná jich více má brýle, to tak jediné kvůli zkaženému zraku). A to nevím, co je slušný a co neslušný…..
      Všude žijí lidé, a někteří z nich jsou prostě …… Je jedno jestli právníci nebo pekaři (omlouvám se pekařům).IK

     2. Já mám rád, když se věci a věty dořeknou:

      Bingo!
      Máte naprostou pravdu, mluvě vážně žertuji – a naopak: žertuji vážně mluvě, pravdu naprostou máte. Ognib!

   1. Nevim nic o p. S. ,ale dle toho ,ze zmenila strany ,kde je nekorouhvickova zaruka ,ze je zase nezmeni..
    V pohodlnym /vystlanym/,zajistenym ministerskym kresle, po nasich zkusenostech.
    Nekdo si to muze troufnout ,ale musi mit nejake vudcovske kvality atd. Nevim.
    O nas nejvic krici ti /i tady a jinde / , kteri o nas nic nevi a neobtezuji se vedet , nebo aspon neco videt. Hitrlel o nas prohlasil ,ze jsme nejvic nebezpecny , kdyz nas ohybaji.
    Tady , je ta schopnost bleskove organizace a schopnosti v pravy cas zasahnout ,akorat musime mit poradnou motivaci. Zmenit co je treba a odhodit co neni.
    Jsme pomalejsi a pravem , kdyz jde o zivoty a osudy naroda.
    Najednou jsou ve vedeni lidi , ktery tam patri. Prikladu je hodne.
    Kdyz Vidlak siri ty nejistoty a obavy ..Situace musi uzrat .
    Kdyz uz. Poutnik potkal smrt ..Slysel jsem ,ze jsi zabila pet tisic lidi ve meste , rika. Jenom 500 odpovida smrt , ti ostatni zemreli strachem..
    A aby uzrala doba ,EUisti pracujou a fest. Nechali se a dobrovolne k tomu popohnat ruskym bicem.
    Ticho i to vynucene ,mluvi, zatim septa ,od tech na kterych zalezi….
    A nepamatuju ,ze by kde vyhrali…Od Stalingradu a maji ty opakujici se temer stolete obavy v mentalite..
    Revoluce pozira sve deti. Kolikrat jsme tohle pitome klise slyseli ,kdyz prave ty „pozirane deti“ chtystaji a chteji vzdycky zacit pozirat , nejdriv..
    Pocatecni neklid a neco mensich akci predchazi, potom neco vetsiho..Co je videt..
    Kazdopadne si myslet ,ze vsecko projde normalka , kdyz z Kremlu vsude strasi povstalec Putin, kterej ted stoji na barikade a s praporem , jak to ma bejt, tvari v tvar nepriteli ,asi neni na miste. Strasi i hladem , za kterej nemuze..
    A prave strach ma velke oci.
    Boj Zajicu, take nemuze zustat bez odezvy…
    Kdyz bojuji proti okupacni vlade a okupacnim vojskum. Kdyz.
    Okupacni vojska U. bojuji za okupacni vladu ,pod rouskou osvobozeni naroda.
    Vladu a svoji ,U. nema pri nejmensim od 2014.
    Nemam ve zvyku doporucovat neco ,ale kdo ma zajem i povrchni ,videt 3 druhy bezva obrazku /grafics/ a s vysvetlenimi ,co se kde deje , proc se jinde nic nedeje ,co a kdo chysta ,kde se ceka utok i protiutok a proc.. I dite vsemu porozumi a hned.
    You tube,Military Summary Analysis. /20min./.
    Mimo politiku a prodavacu ojetych aut a proradnych kseftaru s lidskym obydlim , advokati maji tu nejhorsi povest , jsou schopni vam poslat kartu s pranim Vanoc a nauctuji neprodlene vam za to ,nejmin 200 dolaru.
    V neposledni rade ..
    Kdyz se odehravaji celosvetovy zavody v chamtivosti na /penize, ukajeni hysterie sluhu a drobky moci/, je tezky ,nemozny, vsecky truny uhlidat..A jeden po druhym..

    1. Mezi americkými a tuzemskými právníky je přece jen podstatný rozdíl – asi tak deset let, než k nám po dvou tisíciletích s konečnou platností zcela a beze zbytku proniknou americké právní zásady.

     Vzpomínám si na hodnocení jedné z postav americké sci-fi, kde chtěl autor ukázat absolutní dno žumpy lidského druhu: Prohlásil o nejzápornější ze záporných postav, že v sobě kombinovala inteligenci roztleskávačky s morálkou amerického právníka.

     1. p. s.
      Budu společně s Vidlákem doufat, že Klára Samková naopak v sobě sdružuje čistou, morálku sněhobílé americké roztleskávačky s inteligencí černého amerického právníka, (pokud možno válčícího tudíž logicky obdařeného Nobelovou cenou míru.)

      Dýchám – doufám!
      „Ten kdo má žízeň, pije z louží, ten kdo má hlad i kůru jí!“

      1. Já bych k tomu dodala ještě jeden příběh – Jiřího Švece. Taky chtel, hajzl jeden, generálský frčky. (Souvislosti si račte dostudovat)

     2. ANO! Díky! Tenhle citát často připomínám kolegům u soudu. Mnoho se jich nesměje….. To ta roztleskávačka…. IK

  2. Haha, s tim Faganem jste me rozesmal. Dobre si pamatuji, jak prijel v devadesatych letech do Cech a zastupoval Rakousko, nebo nejakou rakouskou neziskovku, ktera chtela zarazit Temelin.
   Tenkrat mu dali prostor na Nove a ja jenom ziral.
   Argumentace NULA
   Znalost Ceskeho prava NULA
   Ochota vyslechnout protistranu NULA
   Schopnost a ochota pozurazet prakticky uplne vsechny PLNY pocet bodu.

   Takze jako spravny american nevyresil vubec nic, udelal velkou americkou show v televizi, shrabnul balik jako honorar a odjel zpet do Ameriky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *