21 dubna, 2024

Podruhé o podstatě politické moci

“Rozhodující je, jestli má někdo schopnost prosadit svou vůli. Kdo takovou schopnost má, ten umí vyhrát volby. Ale taky je dokáže zfalšovat a projde mu to. Nebo se může prosadit prostřednictvím soudního sporu. Nebo jít cestou reforem. Nebo se prosadit generální stávkou. Nebo zastrašit či v tichosti „deplatformovat“ protivníky. Nebo ovlivnit poslance. A kdyby na to přišlo, uměl by vyhrát i krvavou občanskou válku.

Základní otázka v každém politickém sporu tedy zní: Která ze stran je schopna prosadit svou vůli proti té druhé. Všechno ostatní jsou technikálie.“

Tak jsem to formuloval v minulém textu a taková formulace by snad mohla svádět k fatalismu. Jestliže jedni mají moc a druzí moc nemají, nedá se s tím nic dělat. Je to otázka neovlivnitelných objektivních okolností. Omyl! Rozložení moci je důsledkem minulých rozhodnutí a práce odvedené v minulosti. Zcela jasně je to vidět v mezistátních vztazích. Jestliže jedna strana celé roky staví zbrojovky a vychovává lidi pro práci ve zbrojovkách, zatímco druhá strana se soustředí na počet pohlaví a nespravedlivé zvýhodňování bělochů, pak jedna vstoupí do konfliktu jako silnější a druhá jako slabší.

V konfliktech mezi společenskými vrstvami uvnitř společností to ale nemusí být vidět tak jasně. Tam může nastoupit vzájemné ezotérické ujišťování, že my sami jsme ukrutně důležití a mocní a že jde jen o to, abychom si vlastní moc uvědomili. A, světe, div se, ono to nefunguje! Máme miliony lajků a sto tisíc na demonstraci, ale skutečné výsledky střetů jsou obrácené. Fialova vláda vyhrála už třetí volby po sobě, přičemž každé další vyhrává suverénněji. Má velmi slušnou šanci, že vyhraje i ty příští. Bez ohledu na to, jak moc utahuje šrouby, jak moc klesá životní úroveň, a jaké rozkrádačky na vládní představitele prasknou.

Alternativa tak proti Fialově vládě aplikuje stejnou strategii jako Západ ve válkách v Afghánistánu a na Ukrajině. Se stejnými výsledky. Včetně toho, že po každém debaklu se znovu navzájem ujistíme, že jsme vlastně vyhráli. Mám za to, že to vychází ze samotné podstaty alternativy a je to jeden z důvodů, proč nejsem a nechci být její součástí. A proč mne tudíž nechává lhostejným i diskuze o jejím případném spojování. Není to můj problém, a není to ani problém mého národa.

V následujícím textu upozorním na tři skutečné zdroje moci a na to, jak se dají měnit.

Justice proti tichému posměchu

Za prvé. Politická či, chcete-li, donucovací moc. Tedy schopnost přimět jiného člověka, aby udělal něco, co udělat nechce. Od toho jsou úředníci, policisté a soudci, ale funguje taky spousta neformálních mechanismů, které se nedají jasně definovat. Taková, která vás přinutí oženit se s těhotnou milenkou, i když se vám do toho vůbec nechce. Nebo která vás přinutí chodit na rodinné oslavy. Nebo připojit se k určitému prohlášení nebo vyvěsit vlaječku. Nebo naopak vlaječku sundat. Nebo zůstat doma, i když byste měli chuť zúčastnit se demonstrace.

Vládní strana většinou drží největší část této moci. Ale jsou i jiné případy. Třeba Babišova vláda v českých zemích či Trumpova vláda v Americe, které tuto moc nikdy nedokázaly převzít, i když měly obsazená ministerstva. Nicméně i tam, kde se vláda moc drží a využívá ji, ji nemá celou. Vždy existují různé zákony, ústavní omezení a také nejrůznější zvyklosti, které brání využít všechny možnosti. A velmi často je tomu tak, že existuje nějaká síla, která vládu přinutí tato omezení respektovat.

Pak existují různé nátlakové skupiny – od korporací přes neziskovky po přiznané zločinecké mafie. To jsou lidé, kteří mohou zatelefonovat soudci. Nebo mohou vysvětlit řediteli podniku, že když nevyhodí určitého zaměstnance, bude jeho jméno vláčeno tiskem a on sám se dostane do problémů. Konec konců, známe spoustu příkladů, kdy vláda drží jen menší část moci a větší část je fakticky rozdělena mezi různé nátlakové skupiny. Takový stav bývá zpravidla označován výrazem „zhroucený stát“ (failed state).

Kus moci ale mohou držet i ti úplně dole. Vlastně ji najdeme všude, kde funguje lidská soudržnost a kde by případné vyvržení z nějaké skupiny způsobilo problémy. Předpis třeba říká, že se mají nějaké případy oznamovat, ale fakticky to nikdo neudělá, protože by nevydržel s kolegy. Jinde bývá běžné šikanování nejvýkonnějších pracovníků, protože jejich pracovní výkon je pokládán za zradu kolektivu.

Klíčové je přitom rozumět tomu, že nikdo nikdy nedrží veškerou moc. Někdo má více a někdo méně, ale vždy je nějak rozdělena. A pro všechny jednotlivé hráče i skupiny platí, že donucovací moc je možné budovat. Tím, že zvyšujeme soudržnost. Tím, že se učíme používat další represivní nástroje (od „s tím se nemluví“ až po vraždy). Tím, že poškozujeme ty, kteří by nám mohli v používání moci bránit. A platí také, že každá moc může být poškozena, když se používá neuváženě. Nejčastěji tak, že je protistrana motivována k odporu a posléze se ukáže, že vaše moc není tak velká, jak vypadala.

Média proti osobní důvěryhodnosti

Za druhé. Ovlivňování neboli manipulace. Jde o to, že druhému vnutím svůj pohled na svět a přiměju ho, aby si myslel a cítil to, co chci já. Pak bude i dělat, to co chci, a bude to dělat rád. Možná bude dokonce bojovat za své právo dělat co, co chci já.

Základním nástroje manipulace jsou pochopitelně velká média. Nicméně nefungovala by plně, pokud by nebyla doprovázena dalšími nástroji jako agitace v zaměstnání, besedy ve školách, poznámky okolí apod. To poslední je naprosto zásadní – osobní kontakty. Vliv médií je možné zcela eliminovat, pokud někdo žije mezi lidmi, kteří na každou informaci z médií reagují výsměchem. To jsme si ostatně vyzkoušeli před rokem 1989.

Proti velkým médiím stojí alternativní média s jinou strategií. Z různých důvodů nemohou zasáhnout stejný počet čtenářů či diváků, ale mohou získat velmi silný vliv na malou cílovou skupinu. Vliv mnohem silnější, než by dokázalo jakékoliv velké médium. Může to mít dokonce podobu závislosti na vybuzených emocích a na vykreslování extrémně negativních scénářů. Za tuto vysokou míru loajality ovšem platí tím, že nikdy nedokážou zasáhnout většinovou populaci.

Naprosto zásadní roli pak hraje důvěryhodnost lidí. Pokud někdo loni říkal kolegům a příbuzným, že v zimě určitě všichni zmrzneme, předtím je varoval před vraždícími 5G sítěmi a ještě předtím jim tvrdil, že lock-downy budou už napořád, pak prostě nebude brán vážně. Jedna strana oslabila, druhá posílila. To je jeden ze skutečných důvodů, proč Fialovi lidé tak snadno vyhrávají. Mnoho příznivců alternativy mělo totiž před lety pověst někoho, kdo zbytečně přehání. Pak přišla migrační vlna a jejich sousedi či kamarádi za nimi přicházeli s uznalým  „přece jen jsi měl pravdu“, což jim dalo možnost ovlivňovat okolí a tlumit vliv velkých médií. Jenže ti lidé se zapletli do dalších a dalších katastrofických historek a o svou důvěryhodnost přišli.

Banky proti králíkárnám

Za třetí. Ekonomická moc. To jsou v první řadě banky, investiční společnosti, firmy, samozřejmě vliv na státní rozpočet a tak dále. Ale ani tady nemá žádná ze stran konfliktu plných 100 procent. Protože kus ekonomické moci představuje i malá firmička. A taky dobře vybavená domácí dílna. A taky schopnost provést opravu, která by stála spoustu peněz. A taky plná králíkárna.  A taky kontakt na někoho, kdo vám pomůže a nebude za to chtít peníze.

A zase jde o to, jak je ekonomická moc rozdělena mezi různé hráče. Žádná parta opozičně smýšlejících lidí se nedokáže domluvit, že znárodní Českou spořitelnu, ale mohou vytvořit něco, co bude mít pro peněženky a žaludky pár lidí zásadní význam.

Což je další z důvodů dnešní neutěšené situace. Vidlák se dal na politiku, nikdo jiný ho nenahradil, a když přijde na samozásobitelství, ukáže se, že mnoho sluníčkových intelektuálů je na tom lépe než spousta lidí z alternativy.

Silnější než bez nich

Chcete, aby se změnily poměry? Budujte moc, která bude protiváhou vládnoucí moci. Jak kdysi řekl Scott Ritter, „14 tanků nerozhodne válku, ale Ukrajina s těmi 14 tanky bude silnější než bez nich.“

Tak je to s veškerou politickou, finanční a jinou mocí. Mimochodem, učebnice uvádějí devět a více typů moci, ale to není podstatné. Pořád jde o to samé – kdo má a ovládá důležité věci, respektive jak velkou část.

14 tanků ovšem neporazí Rusko a králíkárny neporazí Českou spořitelnu. Leda by se Rusko dostalo do nějakého obrovského průšvihu nebo západní finanční systém začal kolabovat. Je to tedy sázka na něco, co nemusí přijít. Jenže bez těch králíkáren nepomůžou ani velké problémy systému, jak jsme toho svědky.

A poslední závěrečná poznámka. Z historie známe jen málo případů, kdy se nějaká skupina rozhodla, že se stane významnou a mocnou, po desítky let na tom systematicky pracovala, a pak se i formálně zmocnila vlády. Většinou tomu bývá tak, že to docela přirozeně vyplývá ze sklonů té vrstvy, jejích zvyklostí, životního stylu a ekonomických zájmů. To si prostě žijete svůj život, zvelebujete své podnikání, děláte to hodně chytře a najednou zjistíte, že držíte i politickou moc. Pak je čas zralý na revoluci. Jenže ona ta revoluce většinou není zapotřebí, protože slabší ustupují před silnějšími i bez násilí.

Nelíbí se vám jednání současné vládnoucí vrstvy? Pak věnujte energii budování světa, který bude protiváhou jejich světu. A dělejte to tak, aby vás to bavilo.

40 thoughts on “Podruhé o podstatě politické moci

 1. Díky za článek. Poslední odstavec už několik let plním. Samozřejme po svým, jinak by mne to nebavilo.😉

 2. Nic ve zlém, pane Hample, popsat situaci umíte dokonale, ale řešení nenabízíte.

  Bohužel nula nula nic.

  Tak si žijte svůj život.

  1. Veci jsou jednoduchy , bez nejake formy vedeni vetsiny to nejde a to vedeni , vzdycky zneuziva sve moci.
   Tak to je hlavni prokleti lidstva a nastaveny proti nam.
   Kam vzdycky vede kazdy vedeni , kazdej vidi..
   To muzeme videt jako hlavni ramec , kterej nam muze pomoc videt a posuzovat veci, jak jsou. Uz sem psal vo tech miskach , kam se polozi ty jednoduchy skutecnosti.
   A snadno zvazi.
   A vo nic jinyho ani nejde.
   Ovsem vychova vede do nevylecitelnych deformaci ,stourani v pitomostech atd..
   To vedi dobre..
   Nemilosrdna , vnucena vychova pod rouskou uslechtilosti vzdelanim od malicka kazdeho, /nikdo neunikne/ ,ve skutecnosti jde o vnuceni jejich systemu a vymyvani mozku,potlacit mysleni a tvurci schopnosti , do totlaniho zotroceni /treba zvasty o svobode/,vseho druhu ,poslusnymi pedagogy za vsech rezimu ,/nemluv kdyz nejsi tazan, nevidis ,ze vyrusujes ??/, ze denne krici , ze nic jineho neni /a ve skutecnosti nesmi bejt/, od tatickovske pedagogicke demokracie , rovnou do zkazy Sudet..
   /O socialismus kriceli a poucovali zase predtim/.
   Otrokar na stupinku a zotroceni pod. Otrokar alternativy na podiu, v mediich, proto musi kazdej umet cist.. Tak to musi bejt zavedeny..
   CT je ucitel pro starsi a pokrocile zacky.
   Rvacka o media a CT je za ucelem, kdo bude ten spravnej ucitel.
   Tim ulisny akademici umlcuji a ztracuji hledani novych a spravedlivejsich forem vladnuti.
   Treba , ze by lide opravdu vladli a bez nich..

 3. Inu, takhle (jak píše Hampl) to je i není. Moc neznamená jen schopnost vnutit svou vůli ovládaným, ale také neživému, materiálnímu světu. (Při dobré vůli lze říci, že tohle má Hampl v textu zčásti, nepřímo a nepříliš zřetelně zahrnuto pod ekonomickou moc.)

  Zde bych rád upozornil na čínský pojem Mandát Nebes. (Pěkně jej vysvětluje Lin Yutang ve své skoro 90 let staré knize.) Kupříkladu pokud by se vládě (čistě hypoteticky) podařilo převést celou energetiku i dopravu na občasné zdroje (OZE), výrazně by to posílilo její faktickou legitimitu (dnes téměř nulovou), potažmo též její moc. Pokud by se vládě naopak podařilo přivodit blackout a mimoto se pak ukázala neschopná dodávku elektřiny opět obnovit, její faktickou legitimitu by to (je-li to ještě možné) o kus snížilo, a hlavně by to redukovalo její reálnou moc, bez ohledu na to, nakolik by zůstaly nedotčeny její formální i neformální mocenské struktury nebo stupeň vymytosti mozků obyvatelstva.

 4. Ono by to pojednání mělo i odpovídat realitě.

  Komanči v 89 drželi veškrou moc a žádní havlové, charty a jiná uskupení by oné moci nemohlo jakkoli konkurovat. Pokud by komanči neměli vlastní potřebu ke zmměně v držení moci, bylo by veškeré opoziční činění s dostatkem razance utlumeno.

  Stejně tak jak dneska. Veškerou moc drží vládnocí garnitura. Opakuji veškerou, nikdo ji není schopen zmenšit. Ekonomičtí hráči, jež by svým ekonomickým vlivem byli schopni vzdoru, drží s mocí linii.
  Co brání současné koalici nevyhlásit příští volby pod nějakou záminkou, třeba války na Ukrajině, nutnosti hrozící mobilizace, válečného zásobování a tisíce jiných okolností.

  Probůh přestaňme s vymýšlením dalších a dalších zavádějících možností k hledání jak tou dobrou prací přece, zajistit předání moci.

  Pokud nejsme ještě tak daleko, že by se nekonaly volby, soustřeďme se na ně a neskákejme na vábničky jež se nemohou uskutečnit.

  PRO budiž prokleto.

  1. U podobných názorů vyzývající k drobné mravenčí každodenní práci mi pak někde na konci chybí odstaveček, kde by bylo shrnuto jak by to jako mělo aspoň přibližně vypadat. Hampl to obvykle odbude odkazem na kapitolu XY v jeho knihách.

   Děkuji za upřesnění.

   1. Dodatek – ten poslední odstavec co má být jako rada či návod v tomto článku je spíš něco jako heslo z od mediální agentury (takové ty co si platí Fiala a pak si je nechává psát na Twitter).

    Co to jako má být? Vykašlete se na politiku a okopávejte doma kytičky?

     1. Přesně tak by to napsala ona zmiňovaná mediální agentura (nebo robůtek ChatGTP). Gramaticky správně pospojovaná slovíčka co mají vyvolat požadované emoce.

      Buďte pracovitější vzdělanější. A o to více dividend pošlou zahraniční korporace ven.

      Ideální strategie. To hlavní co tady po bolševikovi zbylo byla zejména vzdělaná pracovní síla. Tu vyplundrovali (stará se chystá do důchodu a nová v podobné kvalitě nevznikla). A první konkrétní rada co čtu zní – udělejte jim novou, tentokrát to vyjde.

      Neříkám že ne. Ale furt mi u toho chybí něco čím se pojistit, aby vám krvepotně vybudované hodnoty nesebrali.

      (to mimo jiné někde zmínil Hampl – v latinské Americe to vypadá jak to vypadá možná proto, že tam nemá cenu se o něco moc snažit, protože by vám to stejně sebrali)

   2. Ke každodenní práci.
    Již dávno jsem pochopil, že je sice pěkné chtít tvořit dějiny, ale nakonec přijdu domů a hledám, co je v hrnci. Snažím se tedy o co nejmenší závislost na státu. Aby mi stát do mého života co nejméně zasahoval. S tím souvisí i pochopení, že proti větru se nedá chcát.
    Snažím se pochopit zákonitisti vývoje, především jak funguje ekonomika a jak se do toho sere politika. Snažím se pochopit své povahové vlastnosti a z toho i mé možnosti.
    Pozorováním jsem zjistil, že jak v podnikání, tak v politice potřebujete mít hodně specifické vlastnoti. Především je třeba být trošku až moc bezohledný. Nesmí vám dělat problém měnit třeba i okamžitě názory. Musíte mít schopnost lhát. A mnoho dalších vlastností na něž není velká množina lidí hrdá. Míra těchto vlastnsotí a jejich kombinace je i míra možného úspěchu.

    Nikdy proto neočekávám od politika bohulibé skutky. K těm je protřeba politika donutit. Politik musí mít v každém okamžiku na krku nůž. No a ten bude mít za následujících příčin.

    Organizovaný kolektiv s vůdcem a sadu nepřekročitelných zásad.

    Jelikož dějiny jsou skoupé na takovou kombinaci, snažím se o to, co popisuji.

    Chápu Vidláka s jeho politickou netrpělivostí, leč bude smeten okonostmi a bude hořce litivat.
    No a Hampl vydá již třicáte sedmé varování o moci.

    1. Za minulého režimu underground tomu říkal vytváření paralelních struktur mimo stát. Nejít proti nim těm nahoře, ale prostě na ně sr*t. Jenže jestli lidí nechají jít svou cestou reformy jako zvýšení DPH zasáhnou SK to každého.

  2. „Komanči v 89 drželi veškrou moc a žádní havlové, charty a jiná uskupení by oné moci nemohlo jakkoli konkurovat. Pokud by komanči neměli vlastní potřebu ke zmměně v držení moci, bylo by veškeré opoziční činění s dostatkem razance utlumeno.“

   Něco na tom, co píšete je, ale přesto si dovolím poznámku s příkladem.
   Třeba v Rumunsku měl absolutní moc Caucescu a podle toho, co říkáte výše by měl být právě on katalyzátor změny. Jemonže my víme, že Rumuni svého diktátora v roce 89 zastřelili a vůbec je nezajímalo, že vlastně právě a jenom jemu mohou vděčit za to, že modernizoval jejich zem. Takže tady Vaše teze trochu pokulhává. Ledaže by Caucescu byl totálně odtržený od reality a převrat v Rumunsku by organizovali jejich místní rumunšní StBáci nebo ledaže by byli Rumuni tak drsní a tak na výši, že si převrat vydupali hrubou silou vlastního lidu. A teď jak to teda bylo ?
   Vyhnil tamní režim X Zbořili ho jeho vlastní papaláši X Zbořili ho jeho vlastní občané ?
   A jestli je jedna z těchto hypotéz pravda, tak dá se to vůbec aplikovat na naše poměry ?
   Vyhnije Fialova vláda a imploduje sama do sebe ?
   Bude Fialova vláda zahubena vlastními aktéry a sponzory?
   Nebo snad položí fialovou vládu prostý lid silou své agrese ?

   1. Fabulozni, Blake.

    Ja bych hadala (kdyby na mne tlacili, protoze jejich situaci podrobne neznam) ze ho zborili vlastni papalasi.

  3. Prvni dve vety clanku , uz mne zarazily. Prej Fiala ,Cernochova a spol ,maji schopnosti.
   Ani psa bych jim nesveril.
   Nebo burbock ,machron a leyno ,jinde. A jeste vuli.
   A to ma bejt ta podstata politicke moci. A prej maji schopnosti a vuli..
   Zase zamenuje autor /omezeneho vnimani sveta kolem, vo to vic je inteligent a z toho duvodu radi kazdymu/, nasledky , za prave a konkretni priciny.
   Kdyz prave se nam denne presentuji vlady ,/ty jejich infantilni kecy na prikaz a ve prospech loutkaru, nejen svedci, ale presvedcuji/, ze jde o rezimy ,tech vubec nejmin neschopnych , prizemnich posluhu , bez vlastni vule a schopnosti , kteri absolutne do pismene provadeji vuli a manipulace jinych..
   /Vybrani prave proto , ze sami nemaji nic potrebne vladnout./
   Taktici odjinud jim radi na utoky na narod , tak aby se vetsina nezbourila a system vydrzel az do rozkladu a zkazy ,aby nova moc mela pohodli prevzit vladu , nad troskami..
   Opakuji neni to ani vule ani schopnost ubohych podrztasku , ale co je drzi dale u moci je System ,zavedeny , osvedceny a vybrouseny staletymi taktikami a stategiemi v nelitostnym boji , vzdy proti nam..
   Proto i valky vseho druhu , jsou osvedcene na dulezite upevnovani moci ve statech , ktere proto porad musi valcit..
   /Prikazy,instrukce , zakony represe v dobe valky se hromadi, tyranie se zhorsuje, valka proti vzdy predem vybranemu a porizenemu nepriteli je samozrejme zaminka/.
   Valky realizuji i plany na zmeny rezimu, napr. v 1917, v Rusku.
   A tak snadno pozname dlouhe ruce moci , ktera je odjinud a je zakryvana..
   Takze treba Soros mladsi navstevuje Bidena uz po ctrnacte..A kolik takovych navstev s instrukcemi a prikazy se denne odehrava??
   A ten Biden ,pak zase neco rekne …
   Konkretni skutecnost je takova.
   Babisovy zhovadilosti pripravily situaci na volbu predevsim slibovaneho zlepseni , aby bylo daleko hure.
   Napr. Janukovic na U. neustal ofenzivu fasistu..Zelensky zaroven sliboval absolutni, nejvic mirumilovnej mir na svete..
   Voni tyhle autori by chteli i treba obcanskou valku ,ale k tomu jim chybi ..My. Vsichni.
   A jeste tu obcanskou valku vyhrat..
   Tendle nevi vo cem mluvi , mimo navadeni k nasili ,neco tak silenyho jako je obcanska valka, bych nevzal do huby.
   Pan Ritter, velmi schopny a zkuseny , studoval Rusko velmi dlouho. Co rika.
   „Ti , co krici „Slava Ukrajine“ nevi co krici.
   Nevi , nebo nechteji vedet, jaky strasny zverstva se dely s timhle pokrikem..
   Tedy hned v prvnim odstavci clanku , je zminka o obcanske valce.
   To je co ma manipulator na mysli.
   Burcuji mobilizuji ,ale vzdycky posilaji jine , kdyz jinde je titulek napr. , „Jak tohle lidi muzou snaset“, ale psaci osoba snasi vse dobre a v pokoji a sama ani nekvikne na protest.
   Protestuje ta osoba a stezuje si , proti lidem ,proti nam ze neprotestujeme a nesvrhavame pro tu osobu rezim a vladu. Kdyz si to preje a pocka si jak to dopadne…
   Aby o prubehu a o vsem jak to dopadlo, jeste za penize ,psala do nekonecna..
   Vsecky knihy sveta a pouckovy moudrosti sou nic /nechci bejt vulgar/, nejsou nic , kdyz je potreba neco udelat.. Sou dobry akorat na konec vozu, aby nepadaly brambory..
   Trik a podvod akademiku ,denne opakovany , maji vzdycky prevahu v mediich ,demokraticky lidem nakukavat ,ze vladnou.
   Potom dalsi trik , je kdyz sou manipulatori nespokojeny , zacnou manipulovat s lidmi a verejnosti ke svym cilum..
   Zonglovani se slovy a s abstrakcemi nikam nevede..
   Znovu pripominam , ze jedina cesta je ,kdyz rezim pomaha, a udela nejvic prace , tim ze zasmradne a hnije od hlavy a vytvari tak vakuum v centru moci , ktere vtahne do deje ty kolem , ty mocichtive ,ale malokdy jsou zmeny k lepsimu..

  4. „Komanči v 89 drželi veškerou moc a žádní havlové, charty a jiná uskupení by oné moci nemohlo jakkoli konkurovat. “

   Máte pravdu, že Havlové konkurovat nemohli, ale 17.11. jim ukázal student Šmíd, že až tak pevně tu moc nedrží, že existují jiné mocnější síly ať od nich zevnitř nebo z venčí, které jim zbořily domeček.

   1. Ani jeden ze dvou Martinů Šmídů z vlastní iniciativy do vývoje nezasáhl. Aktérem byl Ludvík Zifčák.
    Pamatujete ještě na ten televizní ,,rozhovor“, kde nebylo skoro nic vidět?(byla tma)

 5. Petr Cingr z Agrofertu by si zřejmě přál zpřísnění protiruských sankcí, respektive jejich rozšíření na hnojiva (citace jeho slov z článku na seznamzpravy.cz) :
  „….Dovozu hnojiv se sankce netýkají, takže se sem z Ruska vozí. Sankce jsou vůbec řešené zvláštně. V prvním kole šli na sankční seznam oligarchové, v druhém kole firmy navázané na oligarchy. My upozorňujeme celé měsíce na to, že by na sankčních seznamech měly být výrobky, nikoliv oligarchové a firmy, protože ty nelze zcela podchytit, zatímco výrobky ano…..“

 6. Pan Hampl opět přesně vystihl podstatu jako téměř vždy.

  V souvislosti se současným děním beru zpět svá minulá slova o tom, že by se nemělo protestovat s příliš požadavky, když přece pětikoalice vyhrála několik voleb přesvědčivě. Považoval jsem za lepší než teď protestovat, spíš aby se chystala strategie a kampaň do voleb do sněmovny až budou. A zatím výsledek voleb respektovat jen s případnými menšími protesty. Jenže se ukazuje, že tolik času nemáme. Chtějí obyčejné lidi shodit do bídy hned teď.

  Prý tím chtějí vybrat víc peněz na spláceního státního dluhu. Ani slovo o zrušení zbytečných výdajů jako je nákup stíhaček F35 a k tomu nutné přestavby letišť. Ani slovo o odstoupení o Green deal a dotací solárním baronům.

  To je na generální stávku! Slovy Egona Bondyho: „Bouřit se, bouřit se a bouřit se!“

  https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/dph-nove-sazby-stanjura-ministerstvo-financi-sluzby.A230411_103813_ekonomika_vebe

  „Nyní jsou touto sazbou daněny například léky, kojenecká výživa, voda z vodovodu, stravování a ubytování nebo noviny, časopisy a knihy. Toto zboží by tedy po zrušení sazby zdražilo. To proto, že obchodníci a prodejci by do ceny rychle promítli vyšší sazbu DPH, a to čtrnácti, nebo dokonce 21procentní.“

  Zdražil by i servis jízdních kol. Hospody a restaurace budou krachovat. Zdražilo by vytápění bytů a domů.
  Vstupenky do kina, koncerty a divadla.

  1. A také ubytování na kolejích a strava v menze – to jen na okraj.
   Kdyby odvolali Ševčíka, národohospodářská by dostala výjimku, nebo by se zvýšilo sponzorné.

   1. Perlička: To je další důsledek, že dostupnost studia pro nižší vrstvy poklesne. Odbude se to mantrou liberálů, ať studenti jdou na brigádu. Tímhle tempem vývoje budou brigadnicit za chvíli 12 hodin denně a kdy budou studovat? Kratší brigáda k získání zkušeností a přivydělku už nestačí.

  2. Jenže právě obyčejní lidé, ona masa voličů shozená do bídy, je tím nezbytným tak zverbovaným kanonenfutrem pro tvůrce dějin. Bez toho se nepohnou, bez nich to nejde. Ano, jsem cynický, jenže tak to je.

   1. To se dnes zmenilo.
    Vyhlasili ,ze lid nepotrebuji , ze lidi vetsinu ubydou a zvolili si vymenu lidu za pocitace.
    Napr. chteji Ukrajinu bez jedinyho ukra..
    Nemusim uvadet , ze tohle je i jejich zkaza.
    Ale slepi /a ty co nechteji videt/, jsou vzdy ovladani ideologii a prikazy.
    Hitler a nacisti to dovedli kam, Lenin a Mao ..
    /Ideologie a pytle penez, vzdycky/
    Pak to jsou ty fanatismem slepy , ktery krici , ze vidi to nejlepsi a zarucene ,nejvic..
    Lid ubejval ve stovkach milionu..A nakonec i vudci, nezbyli, jen zkaza , nestesti a tragedie.
    Takze michaji vsechny a vsechno dohromady , za ucelem vseobecne atomizace a do uiversalni nenavisti . Vsech proti vsem..
    Zadna skupina tech, co tak nesnasi jine /bolsevik,nacista a dalsi/, se neizoluje , nejdou jinam , aby si zpatlali pro sebe , to co tak miluji..
    To by nemohli kricet ,odsuzovat a utocit na ostatni /a predevsim na vymysleny ,predem odsouzeny nepratele , at nepritel udela nebo neudela cokoliv , oblibena taktika/, vsemi prostredky , ktere dostavaji v miliardach.
    Kolik psavcu by ubylo, kdyby museli potvrdit pedagogicky chytrosti a poucujici abstrakce , ktery hazeji vsude kolem a nezodpovedne /voni ,ty jiny snesou vsechno/, aspon jedinym faktickem.
    Jeste si sami nezapomenou potvrdit, ze maji pravdu.(&^%$$%^…
    Jeden aspon priklad.
    Vseobecna a obetava nanejvys podpora U. , ve vsem a za kazdou cenu predpoklada podporu schopnych vlad, rozvinutim hospodarstvi a prumyslu do vyssi urovne ,nashromazdenim prostredku , aby populace se meli dobre a zbylo dost na pomoc ukrum , /kapitalismus tohle umi/, za ucelem poridit , udelat vse potrebne k podpore rezimu na U.
    Ale pravej opak je zde skutecnosti , zapad jde od krize ke krizi, kdyz neni zadna, tak se krize zavede , vsecko jde pod kytky , upadek se zhorsuje do zkazy ,
    podporu U. vlady takhle mocni sabotuji..
    A nepritel se podporuje sankcemi /kdyz je videt, ze nemaji vysledky , tak se s nimi nesmi skoncit !!!/,aby nemel zadny krize , nedostatek pro populaci , ani ve valce.
    Putin, je na smrt nemocnej, schovava se, nic neumi, krome tyranovat Rusko, lid se chce vzbourit , ale zaroven podporuje Putina az do 70-80%, ted Putina povysili na Caesara a hledaji Brutusa , nebo vic brutusu..Zase nic.
    Az to hyckani nepritele /a zaroven vlastni oslabovani /a dopravani mu vitezstvi vzbuzuje podezreni..
    Aby nemel Putin strach a obavy , prijdou s nepratelstvim k Cine..
    S nesmyslnym postvanim stale vice narodu proti sobe , korupci systemu ideologii a jejich hlavniho zdroje bohatstvi , dolaru..Atd..

 7. OT, ale nedalo mi to . Z článku osoby, která se prezentuje jako Leo K. :
  „….Problém současného světa můžeme snadno zobecnit. Platí pro EU, pro naší vládu i pro nátlakové organizace jakými jsou např. Greenpeace. Hlupáci jsou si vždy skálopevně jistí, ale lidé inteligentní jsou plní pochybností. To ale není jediným poznávacím znakem hlupáků. Ta jistota, že musí mít vždy pravdu je asi nejmarkantnějším poznávacím znakem, ale nikoliv jediným. Obviňují druhé za své vlastní chyby, reagují na konflikty agresí, schází jim empatie a myslí si že jsou lepší než všichni ostatní…“

 8. no jo, no, prej:
  Nelíbí se vám jednání současné vládnoucí vrstvy? Pak věnujte energii budování světa, který bude protiváhou jejich světu. A dělejte to tak, aby vás to bavilo.“
  …bavilo? … já jen, že si s mým kloučkem teď na podlaze posíláme autíčko na setrvačník

 9. Touha po moci je znakem psychopata. Normální člověk po moci netouží. Kdo může toužit stát se generálem nebo dokonce presidentem? Třeba takový Koudelka touží po další frčce dost hodně, a to se stýkal s Nejedlým.

  1. Proč se Koudelka scházel s Nejedlým? Ptali jsme se bývalých zpravodajců
   Zdislava PokornáZDISLAVA POKORNÁ

  2. Ládik!!!
   Přesně tak.
   Moc založena na lži. podvodu,končí neslavně, proto se ji snaží za každou cenu udržet
   Proto také nevěřím tomu,ze by dosavadní politici stáli o nějakou změnu, natož ti,co vydělali na sametové a vydělávají dal.

  3. Tuze se mi líbí, jak jste galanterní, že jste si jakoby nevzpoměl na on údajně něžná pohlaví 😉 🙂 …

  4. Ládíik: Tam nahoře nebude nikdo normální, když normální lidi nebudou o funkce usilovat. Jak vybrat ty, kteří o funkci nestojí, ale dokázali by ji vykonávat dobře? Věčné problémy politiky.

   Všeho s mírou. Politik, který zničí celou svou zemi ve fanatické honbě za větší osobní mocí na úkor všeho ostatního, je zločinec. Situace kdy vládce ale nemá žádnou vůli k moci, je taky špatná. Historie zná případy kdy král neměl vůli k moci, byl považován za duševně nemocného a vedlo k to k válce rodů, která taky ničila zemi. Jako válka růží, kde se šlechtické rody přetahovaly o apatického krále Jindřicha VI. Plantageneta, který nevládl, netoužil vládnout a nechal se vozit sem a tam. Kdo měl zrovna krále na starost uprostřed své armády, používal jeho majestát jako štít i meč. Paradoxně to byl syn Jindřicha V., krále se silnou vůlí, který vyhrál u Azincourtu, nechal stavět špitály a starobince a podporoval univerzity.

   Ohledně s mocí často spojenou psychopatií to tak, že vede ke špatným věcem, ale psychopat může díky svému ledovému klidu být i užitečný jako pilot, astronaut, odstřelovač protiteroristické jednotky atd. Nezmatkuje a dokáže rozhodovat klidně a přitom rychle i v časové tísni. Záleží na účelu co je psychopat poslán udělat, jestli je to ke špatnému nebo dobrému. Starověký Řím někdy volil dočasného diktátora s mimořádnými pravomocemi a mohl to být někdo, kdo ve výjimečné chvíli projevil schopnosti, ale lidé věděli, že v normální klidné době by jako delší dobu působící vládce byl nesnesitelný.

     1. To ale není pravda. Potvrdila je menšina, dokonce menšina těch, kdo přišli k volbám. Nějakých 45 % odevzdaných hlasů a 25 % hlasů oprávněných voličů. Mandát sice možná mají, ale ne od voličů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *