30 května, 2024

Označování lidí přestává fungovat

Caitlin Johnstoneová píše na Substacku o tom, jak jsou zdravé impulsy – obvinění z rasismu a antisemitismu – zneužívány k podpoře hluboce nezdravých tendencí:

„Nejohavnější věcí na tom, jak příznivci Izraele špiní všechny izraelské kritiky jako antisemity, je to, že využívají velmi zdravý impuls k prosazení hluboce nemocného impulsu. Vědomě využívají skutečnosti, že čím více vlevo je někdo v politickém spektru, tím pravděpodobněji bude (A) podporovat palestinská práva a (B) bude velmi vnímavý vůči jakémukoli náznaku, že by mohl jednat rasově necitlivým způsobem.

Moji čtenáři, kteří jsou na pravé straně politického spektra, mají vždy melodramatické myšlenky, kdykoli to řeknu, ale je velmi důležité dozvědět se o roli, kterou hraje rasová nerovnost v nespravedlnostech naší společnosti, a uvědomit si, kde se nacházíme. Rasové okolnosti zapadají do této nespravedlivé dynamiky moci. Je velmi zdravý impuls podívat se sám do sebe a zjistit, zda je ve mně jako jednotlivci něco, co přispívá k rasové nespravedlnosti naší společnosti, ať už si to uvědomuji nebo ne.

Čím dále je někdo na levém konci spektra, tím je pravděpodobnější, že na obvinění z rasismu zareaguje tím, že se zastaví a hluboce se zamyslí, zda na tom může být něco pravdy. Pokud v sobě objevíte stejný druh rasismu, který dal vzniknout holocaustu — jednomu z nejhorších masových zvěrstev v celých lidských dějinách — pak je o to pravděpodobnější, že budete toto obvinění brát vážně.

To je zdravý impuls. Pokud by každý bral vážně svou odpovědnost za vymýcení všeho, co se v něm živí nespravedlností našeho světa, měli bychom na zemi velmi rychle mír a harmonii. Ale tento impuls je zneužíván tím nejodpornějším cynickým způsobem, jaký si lze představit, k obraně zájmů vražedné a tyranské vlády, jejíž samotná existence je založena na rasismu, apartheidu, etnických čistkách a brutálním zacházení s lidmi.

Všimli jste si někdy, že to nikdy nejsou skuteční antisemité, kteří jsou napadáni jako antisemité? V dnešní době se jen velmi zřídkakdy stává, že kreténi, kteří říkají, že Židé vládnou světu a jsou zdrojem neduhů společnosti, jsou zaplaveni takovými obviněními; příznivci Izraele mají tendenci je víceméně nechat na pokoji. Ti, kdo jsou pomlouváni jako antisemité, jsou lidé jako Jeremy Corbyn – levičáci, kteří zasvětili celý svůj život antirasismu a jejichž jediným skutečným proviněním je přesvědčení, že Palestinci jsou lidské bytosti a mělo by se s nimi tak zacházet.

Ve skutečnosti jsou skuteční antisemité někteří z nejsilnějších spojenců Izraele. Lví podíl na silné podpoře Izraele ve Spojených státech nepochází od Židů, ale od křesťanských sionistů, kteří podporují Izrael, protože věří, že to přivede Ježíše zpět, aby mohl všechny nekřesťany zatratit do věčného pekelného ohně. Televizní evangelista John Hagee, který věří, že Hitler byl poslán Bohem, aby pomohl vytvořit Izrael, měl prominentní místo na úterním „Pochodu za Izrael“ ve Washingtonu DC.

Zatímco lidé, kteří nenávidí Židy tak moc, že chtějí, aby se svíjeli ve věčném pekelném ohni, jsou Izraelem a jeho příznivci vřele přijímáni jako pohodlní spojenci, na zdravé levičáky, kteří se staví proti rasismu ve všech jeho podobách, obhájci Izraele útočí jako na nacisty, kteří Židy nenávidí. Je tomu tak proto, že jejich záměrem není chránit Židy nebo omezovat antisemitismus – jejich akce mají usnadňovat strategické cíle izraelské vlády a jejích spojenců.

To, co se právě teď děje v Gaze, se ve skutečnosti vůbec netýká Židů nebo judaismu; je to o použití násilí

k odebrání půdy a zdrojů domorodému obyvatelstvu, jak to historie opakovaně zažila v situacích, které neměly nic společného s Židy. Je to hluboce nezdravý impuls, který po staletí způsobuje nesmírné lidské utrpení, a lidé, kteří si v Izraeli všimli stejných vzorců, jaké viděli ve všech ostatních osadnicko-koloniálních projektech za posledních 500 let, jsou křikem a šikanováním donuceni mlčet – pomocí těch nejneetičtějších manipulací, jaké kdy byly vymyšleny.

Dobrou zprávou je, že se zdá, že už to tolik nefunguje. Lidé si postupně uvědomují, že obvinění z antisemitismu využívají obhájci politiky státu Izrael k zadržování a potlačení podpory palestinských práv, a začínají tato obvinění brát mnohem méně vážně. Jak dlouho můžete sledovat nepoctivé pomlouvačné kampaně proti levičákům, než začnete zjišťovat, že jste jen manipulováni?

Jako u většiny problémů, řešením tohoto je rozšíření vědění. Čím více lidí si uvědomí, jak se obvinění z antisemitismu cynicky používají k potlačení propalestinských nálad po celém světě, tím menší sílu tyto metody budou mít. To neznamená, že přestaneme považovat skutečný antisemitismus za skutečný problém, nebo že bychom byli někteří méně citliví na rasovou nespravedlnost; jednoduše to znamená, že vidíme, co se v tomto konkrétním případě děje, a začneme mluvit o věcech tak, jak je vidíme a jaké jsou.

58 thoughts on “Označování lidí přestává fungovat

 1. Výměna evropských obyvatel je v plném proudu a některé evropské země se podobají spíš Africe nebo Orientu…

  BBC již nějakou dobu oblbuje obyvatelstvo propagandou, že černoši vybudovali Británii. Agitka zřejmě padla na úrodnou půdu, „Tyto silnice postavili moji předkové,“ říká černoch na videu.

  Toto není africká škola, ale škola z britského Manchesteru.

  Myslíte si, že Polsko nemá žádné muslimy? Omyl, zde je jich celá horda – a to v doprovodu místních sluníčkářů:

  https://necenzurovanapravda.cz/2023/11/obohacovana-evropa-super-naloz-multikulturniho-obohaceni-videa/

 2. A dnešní výročí:
  19. listopadu 1942 zahájila Rudá armáda operaci Uran – obklíčení Paulusovy 6. armády u Stalingradu.
  600 000 zabitých německých a 400 000 ostatních EUropanů.
  Padl tady výkvět západní evropy.
  Samí nadlidé, árijci, dobrovolníci SS.

 3. Buď se jedná o špatný překlad, nebo je paní Johnstoneová zcela mimo mísu. Na obvinění z rasismu a antisemitismu není a priori nic ani dobrého, ani špatného; vždy záleží na kontextu a přinejmenším též na tom, (a) zda je obvinění pravdivé či falešné, a (b) k jakému účelu obvinění padlo.

  Teze, že obvinění z rasismu a antisemitismu je zdravým impulsem, je manipulativním aktivismem par excelence.

  Moje nedávná vzpomínka na paní Tydlitátovou zřejmě nebyla náhoda.

  1. Nemyslím si to.
   V tom zvukovém záznamu to je sice řečeno poněkud krkolomně, ale v kontextu to dává smysl a je to tam i řečeno: Skutečné antisemity sionističtí aktivisté ignorují nebo je tolerují a z antisemitismu obviňují ty, co si dovolí kritizovat nacistickou politiku izraelské vlády.

   Anti“semitismus“ – tedy spíše antijudaismus, čili nenávist k židům en bloc, existuje a je stejně hnusný a rasistický jako všechny ostatní anti…ismy. Ale tím se aktivistická scéna nezabývá. Ta vede tažení pouze proti kritikům Izraele a jeho přikyvovačů. Viz. např. působení AIPAC, ADL, IHRA a pod.

   Je to takhle srozumitelnější?

    1. Zase vyhrožujete? Někomu, kdo má jiný názor? Posledně jsem po Vašich temných hrozbách (+ Zpátečníka)přestala psát. Te´d jsem to zkusila a koukám, že je vše při starém. Tak buďto je tenhle web Vidláka, nebo váš. Obojí jaksi nejde.Měl byste to akceptovat.

     1. Paní Tydlitátová Kunšteková, zanechte aktivismu. Na mě to neplatí a váš názor pro mě není směroplatný. Jsou věci, které nevíte, a nemáte ani páru o tom, k čemu se vyjadřujete.

    2. Alefe – to že Vám Občan šlápnul na kuří oko (mimochodem, jeho koment, na který odkazujete, má obecné racionální jádro – bez ohledu na expresivitu vyjadřování a bez ohledu na to, že jste to vzal osobně) přeci neznamená že budete někomu (zakrytě) vyhrožovat.

     Občan je na opačném pólu názorového spektra než vy – ale znám ho ještě z Aktuálně pod Stejskalem, od Vlka – nikdy nebyl sprostý, zlý nebo zákeřný.

     Má to jen jinak než vy – buď ho vypnete – pak jste jako PreVít Rakušen, nebo se s ním budete hádat – ta diskuse ale asi nikam nepovede, nebo najdete společné téma a nebo ho budete ignorovat.

     1. Až budu potřebovat radu, zeptám se vás.

      Do té doby – vyzkoušejte tohle: nechte se pozvat třeba od Vidláka (nebo lépe – od někoho méně tolerantního) na zabijačku, a hubu mastnou od ovaru, mlaskaje veďte halasné řeči o tom, jak jsou ti řezníci zlí a krutí, že zabíjejí zvířátka.

      Pak mně přijďte podat zprávu o tom, jaká byla dohra.

   1. Jenom se směju jak se konzervativci, co nemohli BLM a musulmanské imigraci přijít na jméno, chutě přidávaj k progresivistům, jakmile se jedná o židy.

    1. BLM, musulmanská krimimigrace, progresivní perverze, to jsou zločiny v židovské režii. Stejně jako genocida Palestinců. Jenom morální mrzák může podporovat vyvražďování lidí v jejich domovině a přitom mít hubu plnou humanity.

     1. Citace z článku:

      „Všimli jste si někdy, že to nikdy nejsou skuteční antisemité, kteří jsou napadáni jako antisemité? V dnešní době se jen velmi zřídkakdy stává, že kreténi, kteří říkají, že Židé vládnou světu a jsou zdrojem neduhů společnosti, jsou zaplaveni takovými obviněními; příznivci Izraele mají tendenci je víceméně nechat na pokoji.“

      Takže vás víceméně nechávám na pokoji 😉

      1. Židáčci, tedy postiženci zločineckou ideologií popsanou v Bibli/Tóře a Talmudu, se vyskytují za BLM, krimigrací islamistů a kalergismem. Do diskuzí se s poučenými drzouny pouští omezeně, protože nejsou schopni logicky obhájit semitismus, mojžíšismus, talmudismus ani účast židovských banksterů a košer dalších zmetků na tom, co je v článku označeno za kreténismus.

       USA (židovstvo pod maskou USA, EU…) to udělaly rafinovaně. Vypracovaly strategii okupace z dob židovského Marshallova plánu a úspěšně ji aplikují všude ve světě. Podstata této moderní a velmi efektivní formy okupace spočívá v nezřetelném a plíživém:
       •pod rouškou pomoci je zachvácen celý finanční systém země, centrálních bank především;
       • jsou akvirována klíčová média protektorátů;
       • je vyladěna za pomoci banksterů pseudo oligarchie z místních židovské základny;
       • je zaváděn rafinovaný systém rozdělení moci nazývaný demokracií, při nĕmž ani jedna větev moci nemůže principiálně NIC změnit v řízení země;
       • je formováno loajální „humanitní“ prostředí prostřednictvím grantů, privilegií, mediální podpory, loajality na univerzitách, ve všech sférách umění, v médiích a internetu;
       • veřejný prostor je naplňován proamerickým/ pro-židovským obsahem za pomoci dobře zaplacených místních souvěrců, komerčních a nekomerčních struktur a médií;
       • je implementován proamerický/debilizační/inkluzivní systém ve vzdělání, jsou vytěsňovány na periférii ze vzdělání a informačního prostředí národní, kulturní hodnoty a symboly…
       Dnes tento systém okupace USA/EU dosáhl takové pevnosti, tvrdosti, že už západní národy nejsou schopny učinit NIC bez souhlasu strýce Sama/kabaly!

       1. Židé jsou ničeni a likvidováni stejně jako křesťané, stejně jako muslimové a veškeré procesy, všechny národy světa se budou muset poklonit před sionistickým Izraelem, před Talmudem a jeho Kabalou, které přísahali chazarští pohůnkové a veksláci ve všech zemích kolektivního Západu.

 4. Dobrý článek, paní Kunšteková. Dokonce i reakce jsou mnohem lepší, než jsem čekal.
  Přesto bych se divil, kdyby se přece jenom zuřivé reakce ve smyslu „Izrael má právo se bránit“ přece jenom neobjevily.

 5. Četl jsem zajímavou myšlenku, která je ještě radikálnější, než bych se sám odvážil: požadavky Joe Biden na humanitární přestávku jsou naprosto absurdní. Co to má být, přestávka v genocidě? Neboť to, co se odehrává v Gaze, přesně naplňuje skutkovou podstatu genocidy – odpírání vody, potravin, elektřiny pro děti, bombardování hustě obydlených území.
  Nic nemůže něco takového ospravedlnit. Už vůbec ne odplata či odstrašení. To je přesně to, co dělali Němci v Itálii, Francii. Bělolorusku nebo Jugoslávii v rámci protipartizánského boje. Za jednoho zabitého Němce 10 zastřelených civilistů. Příkladem toho je masakr v Adreatinských jeskyních 24. března 1944. Za 28 zabitých SS-manů z SS Police Regiment Bozen bylo zastřeleno 335 náhodně zadržených civilistů.
  Osud pachatelů tohoto masakru je typický. Erich Priebke utekl s pomocí Vatikánu do Argentiny, Herbert Keppler utekl z italského vězení a dožil v Německu, které odmítlo jej vydat do Itálie (pak, že se Německo vyrovnalo s nacistickou minulostí!).

  1. https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-v-nemocnici-sifa-byla-no-go-zona-u-vstupu-do-sklepa-popsal-lekar-ktery-v-ni-pracoval-40451256

   Myslím, že Izrael si dává načas s informacemi, dokud to tam kompletně neprohledají, metr po metru.
   Když si představím, jak velký barák to je – a hlavně co může být pod ním, třeba i ve dvou patrech směrem dolů, potom je to práce na dlouhé týdny, ale spíš měsíce a pro specialisty, protože to jistě mají nějak „chytře“ zabezpečeno, třeba pěti metráky trhavin, pořízených z Íránu, za peníze EU.
   Zhruba 250 lidí, pokud tedy jsou vůbec ještě naživu, neschováte jen tak a udržet je při životě už vůbec. Unesli i malé děti a staré nemocné lidi, kteří potřebují léky, jinak jim tam poumírají.
   Je tam toho dohromady prý přes 500km – zabezpečit osvětlení, větrání, či případné odčerpávání vody není jen tak – blokací dodávek elektřiny, paliv i vody do Gazy, jede Hamás na to, co nasyslil roky předtím, ale toho nemůže být zase tolik, aby celý ten podzemní systém udrželi v chodu třeba tři měsíce.
   Dost mě kdysi zajímala německá podzemní výroba a hodně jsem o tom četl, co všechno a jak bylo nutné zajistit, aby se tam dalo nejen přežít, ale i něco smysluplného dělat – třeba na tu dobu velmi náročné V-2.
   Dokázali je vyrábět po částech, sestavovat i dopravovat skoro kompletně pod zemí – a knihy popisují, co všechno a kolik lidí k tomu bylo zapotřebí.
   I výroba poměrně primitivních raket tak musela odněkud mít dobře dimenzovaný vn přívod, trafostanici, přívod vody, plynu, technických plynů pro svařování – a někam taky ti „výrobci“ museli chodit i na hajzl…
   Takovou výrobu neutáhnete z pár generátorů, které žerou tolik nafty, co jinak spotřebuje půlka města do aut. A někde by ty cisterny s naftou museli dlouhodobě skladovat, což bez degradace a bez obměny dlouhodobě, v tamních podmínkách snad ani nejde.
   Myslím, že Izraelci budou teprve přicházet na to, že jim placení „informátoři“ mohli podstrčit i dezinformace v takovém rozsahu, že budou při likvidaci toho komplexu začínat od píky. Některé informace se ukáží bezcennými a naopak, některé mohou vést do nastražených pastí.
   Vůbec Izraelcům nezávidím. Takových let velkoryse budovanou, komplet podzemní infrastrukturu, bude velice těžké zlikvidovat.

   1. zmetek, košer zmetek.
    Izraelci, tedy ta chazarská zločinecká sebranka, jsou silou okupační. Je to banda lstivých zločinců. Žvásty jsou v úrovni lží z Rujny, která je zrovna tak ovládaná židovstvem, na vrcholu zmetky vlastnícími Black Rock.

    „plánu z roku 1963 na vybudování Ben Gurionova průplavu, který povede z Akabského zálivu do východního Středomoří a dorazí – jaká to náhoda – velmi blízko k nyní zdevastované severní Gaze.

    Průplav by Izraeli umožnil stát se klíčovým energetickým tranzitním uzlem, který by vytlačil egyptský Suezský průplav, a to se náhodou dobře doplňuje s rolí Izraele jako de facto klíčového uzlu v nejnovější kapitole války o hospodářské koridory: koridoru Indie-Střední východ (IMEC), který vymyslely USA.

    IMEC je docela zvrácená zkratka, stejně jako celá logika tohoto fantastického koridoru, který má Izrael porušující mezinárodní právo postavit do pozice klíčového obchodního uzlu a dokonce dodavatele energie mezi Evropou, částí arabského světa a Indií,“
    Pepe Escobar

 6. Kritika zločinců nemá nic společného s levicí nebo pravicí. Je to pouhá a prostá kritika zločinů. Vyvražďování pod falešnou vlajkou. S haldou lží a podvrhů.

  V plánu jsou, kromě jiných důvodů, dva kanály námořních průplavů.

 7. Odmítání válečných zločinů jakéhokoliv státu nemá nic společného s vyjádřením vztahu k jakémukoliv národu.

 8. Každý řeší jestli kdo je proizraelský nebo propalestinský živel ale nějak uniká podstata všeho a to je že Izrael má sice právo na odvetu ale podle západních pravidel který si západ sám vymyslel a který prosazuje silově,dřív neváhal vést díky tomu intervence a likvidovat státy aby vnutil druhým své pravidla,včetně sankcí které často trestali ty co ani za to nemohly. Což je v ostrém kontrastu se západním bianco šekem Izraeli pro páchání válečných zločinů…..

  1. Je to ještě zajímavější. Izraelec i Palestinec jsou oba Semité. Tedy antisemita je současně proti oběma. Jediný rozdíl mezi nimi je, že Izraelec je Semita vyvolený bohem (jak Izraelci tvrdí), kdežto Palestinec je Semita určený bohem k likvidaci (jak Izraelci tvrdí).

   1. le by se mohlo dvakrát ročně připomínat. Ale onehdá mluvilil člověk, (kecy a politika) který navštívil čáru dotyku Rusko-Ukrajina a tvrdil, že obě strany mluví rusky. Jako by Ukrajinci nebyli. Vzpomeneme-li na Volyňský incident, napadne ná něco jako, že genetická příbuznost vzájemné incidenty netlumí. Zdravím Slováky, TGM se trefil, jako kdyby něco správně odhadl.

    1. Všechny ukrajinské děti, co mi chodí na češtinu pro cizince, mluví rusky stejně jako ukrajinsky. Přičemž zhruba polovina z nich má ruštinu jako hlavní (mateřský) jazyk. Ty ze Zakarpatí navíc ukrajinštinu dost nemusí, moc si z ní nepamatují a komunikujeme kromě češtiny jakousi „slovanštinou“ (taková směsice rusínštiny, ruštiny, polštiny a slovenštiny).
     Takže echt Ukrajinců, kteří mluví jenom ukrajinsky, je velmi málo a vyskytují se patrně jen kolem Kyjeva.

   2. Palestinci mluví arabsky a vyznávají islám. To neznamená, že jsou semitští Arabové. Semité jsou etnická skupina, biblicky mají pocházet od Sema, syna Noemova. Kdo všechno tam patří, no prý Akkáďané, Filištíni, Hebrejové. Arabové, obecně obyvatelé BV potažmo jihozápadní Asie. Jenže slovo Palestinec je odvozeno Filištínů, kteří zároveň mají být potomci tzv. Mořských národů, což je kolem Středozemního moře kdekdo.
    A kdo jsou pak Židé? Hebrejové, Izraelité? Nebo ti Semité…?
    Druhá věc jsou semitské jazyky. Protože by to páchlo rasismem, ze Semitů se po novu stala jazyková skupina. V takovém případě, kdokoli mluví arabsky, protože ta řeč tam patří, má taky být Semita.

    No, například slavný Saladin (to je zkomolenina jeho pravého jména) dobyl v křižáckých válkách Jeruzalém s vojskem, složeným převážně z egyptských muslimů, nicméně – Turků. Něco jako padouch nebo hrdina, my jsme jedna (sice trochu neetnická) rodina.

    Rozdíl je ten, že se, spíš implikovaně přes antisemitismus, zaužívalo pojmenování Semitů pro Židy. Zde ale neplést Semitu a Sionistu.
    Bůh si mimochodem vyvolil dvanáct kmenů izraelských, každý z nich měl podle judaismu založit tuším Abrahamův vnuk jménem Jákob, který měl dvanáct synů. Kdo chce, může si to vyinternetovat.

    1. židovský národ neexistuje
     „Existuje souhrn určitých etnických skupin, které mají židovství nebo judaismus jako víru, jako náboženství. Judaismus – anebo židovstvo – vychází z učení Talmudu. A nositeli této ideologie jsou lidé různého původu. Ale většina je chazarského původu. To je dnes už dokázané a nemusíte ani chodit daleko. Stačí otevřít židovskou encyklopedii a zjistíte, že většina východoevropských židů je chazarského původu. V první i druhé knize jsem psal o tom, že existovalo velké Chazarské království, jehož král konvertoval i s celým královstvím na židovství. Potom vzniklo Rusko, které si Chazarsko podmanilo a Chazaři se rozpustili v Rusku a východní Evropě. Původní východoevropští židé dnes tvoří pravděpodobně 90% všech židů na světě,“
     Nidal Saleh

  2. On se „západ“ tím bianco šekem a nadšeným souhlasem s genocidou vůči Palestincům střelil minimálně do vlastní nohy; ale možná, že spíš do hlavy.
   Protože kdokoli odteď může udělat to samé co sionistická entita a „západní“ kritiky s gustem pošle do brusele. Džin byl vypuštěn z láhve.

   1. To není to nejhorší. Horší je, že jsme si dobrovolně zakázali ropu a plyn z Ruska, Íránu, Venezuely a zbývají nám jen Katar a Saudská Arábie, což jsou sponzoři Hamásu. Jak dlouho to bude trvat, než použíjí ropu a plyn jako zbraň?

  3. V civilizované společnosti neexistuje něco takového, jako je právo na odvetu. Pokud byste, jako jednotlivec, se někomu pomstil, budete potrestán. Je to tak správné – zločin jednoho nemůže ospravedlňovat zločin druhého. V liberální společnosti není možno uplatňovat ani kolektivní vinu, ani kolektivní odplatu. Vina je vždy individuální, každý je rovný před zákonem a pro každého platí možnost uplatnění procesních práv, jako je právo obhajoby, právo na přezkoumání rozsudku apod.

 9. Jsem moc rád, že tu zase můžete psát, že opět myšlenka vítězí nad čteností. Ten článek potvrzuje můj názor, ale obávám se, že se tu opět strhne hysterie.

  1. Ste podelanej napred a s hysterii.. Nejlepsi je nejdriv se jit vysrat.
   Mate to vokoukany vod predposrany vrchnosti vobojiho druhu a jejich sluhu..

 10. To není nic nového, to se děje celou dobu. Jen v posledních pár letech to víc a víc čouhá jak sláma z bot. On samotný zločin „antisemitismu“ a vše k němu přidružené vznikl jako politicko-mocenský nástroj, stejně tak jako nástroj manipulace. Už jen proto, že mnohem horší genocidy zůstaly dodnes naprosto bez povšimnutí a kdokoli se pokusí je jen zmínit, je bagatelizován, zesměšňován či napadán.

  1. No jo , voni si tady deausexmachinujou na poli ,nebo jim prestavaji oznaceni fungovat..
   Ty zbrane na nas rozmnozuji , multikulti napr. , tak siri rasismus ,este anti ,
   pak za dverma nekde stoji lupici a vrazi a kdyz se obet s rodinou ubrani , de k soudu
   na potrestani.
   Ty druhy nejsou stihany aby pokracovali ..Jeden nemusi bejt jasnovidka.
   Ovsem dalsi dil uz je v plnym proudu a bez povsimu.. Kazdej bud nevidi , co ma videt ,
   dalsi vidi jen ocima medii, akademika z kancelare a z podia , dochtora a pedagoga..
   Lzi vsude. Zakryvaji a predstiraji..Sou zhypnotizovany ..
   Co vidi vyjadruji hantyrkou predstirani a lzi , vyse uvedenych pouckaru a tim vyjadrujou
   a vopakujou jejich lzi.
   Zkratka neni mozny pro ne, kdyz vidi lopatu , nazvat ji loatou..
   Tak maji vypestovany podmineny reflexy..Sou taky ynteligenty.
   Takze ,stebetaji …komunisti, levice, pravice,libtri, desolati, vlada je vlada, opozice taky je opozice ,strany ,volby ,koalice , %procenta hlasu scitaji , jmena sluhu se vsude a porad uvadi ,co jim vynese ..Zajem je opravdu velkej.
   Nadavaji si ve volnym case este za cinkani klicu..Ale dalsi dil serialu uz se odehrava.
   Este pro dluhy zanedlouho nezbude na policii a ta bude hlidat jen bohace, korporace a vlady majetky ..Vsude zavladnou v bezvladi , vyzbrojene gangy atd.
   Rozpouta se tzv. feeding frenzy sharks, kazdej muze videt , muze si to pustit,
   kdy zraloci se rvou o obet , az se potom navzajem , poziraji v zachvatech silenstvi …
   Nikdo si nedovede predstavit jak nas ty zraloci nenavidi..A to jiz davno zacalo ..
   Baraky padaly, obeti v tisicich a studenti tancovali. Sef jejich vlady prohlasil ,
   to se nam hodi.
   Nikdy se neomluvil.
   Ale neni to videt , kdyz tak se to nazve dle navodu popularnich psavcu a
   tehotna devcata normalne posilaji do valek..
   Voni sou psavci zatim porad u rasismu a toho anti..“Pisku“ maji dost,kam strkat hlavy.
   Obeti deti,zen ,starcu,bez nemocnic ,se mnozi ..
   Nedovedete si predstavit , jak nas zraloci nenavidi a poznaji se , ze nemaji nikdy dost.
   My nejsme jako oni, my nejsme schopni ani jednoho.
   Mozna v danych podminach je humanitarni bombardovani lepsi, vubec nevite ,ve zlomku vteriny, ze nejste. A netrapite se dlouhej cas tim pomalym postupnym zanikem , bez moznosti aspon neco zastavit..
   Priklad mame treba v tech marxkom fanatiku v 1917 , kteri predstirali marxismus , za ucelem , ovladnout silenym terorem , masakrovat, loupit a jeste ovladnout
   pomoci otroku svet..
   Dle jejich jednani dnes , sou presvedceny , ze uz zrejme ovladli svet.
   Ani normalni ,bezbidny vlady , uz nepotrebujou..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *