27 května, 2024

O penězích, moci a poznání

Jak jsem tu napsal v jednom z předchozích, hlavním cílem, proč sem přispívám, je to, že chci české přemýšlivé veřejnosti zprostředkovat myšlenky Curtise Yarvina. Pokládám ho asi za nejbystřejšího současného myslitele –  z těch, kdo se zabývají analýzami současné mocenské struktury západních společností, a možnostmi svržení současného systému panství. Že jeho myšlenky nemají širší dosah, je nejspíš dáno tím, že jeho literární styl je značně složitý a nepřehledný. Budu tedy pro české čtenáře zpřehledňovat a zjednodušovat.

A Litterate je zase jedním z mála míst, kde se zdá, že je pro takové myšlenky a diskuze prostor. To vůbec není samozřejmé. V České republice máme pořád ještě dost oddaných až zfanatizovaných přívrženců současné vlády. Pak mnoho těch, kdo si nechtějí připustit, že problém není jen v osobnosti Petra Fialy, ale v politickém a ekonomickém systému jako takovém. Nebo to tak nějak tuší, ale neví, jaké změny potřebujeme.

A na druhé straně tu máme antisystémovou opozici (u nás se říká „alternativa), která ovšem necílí na prosazení změn, nýbrž na dobré pocity svých příslušníků. Potvrdím si konspirační fantazii. Cítím se skvěle. Prožiju na demonstraci pocit sounáležitosti. Zase se cítím skvěle. Potvrdím si, že mám jedinečné poznání a všichni ostatní jsou ovce. Zase mi to udělá dobře. Potvrdím si, že jenom já a moji přátelé vidíme skutečnou pravdu a všichni ostatní jsou zaslepené ovce. Cítím se senzačně. Reálný svět tím ale ovlivněn není. Pokud mohu doporučit, neztrácejte s takovými lidmi čas. Mají své představy rádi, připadají si s nimi dobře a ušlechtile a vzít si je nenechají. A najdou dostatek těch, kdo jim je potvrdí, vytahají z nich nějaké peníze a navzájem se pak ujišťují, že jsou principiální opozice.

Pak je tu masa naprosto lhostejných lidí, kteří se o veřejné věci moc nezajímají, protože dobře vědí, že je stejně nemohou ovlivnit.

No a kromě toho ještě existují nějací lidé, kteří tu změnu chtějí doopravdy, kteří jsou ochotni systematicky pracovat a kteří jsou hotovi podstoupit i takové přemýšlení, které je namáhavé až bolestivé (slyšeli jste už o rozdílu mezi pomalým a rychlým myšlením?). Pro ty se snažím psát.

BlackRock a Harvard

Nicméně ke Curtisu Yarvinovi. Před pár dny publikoval článek o vztahu velkých peněz, idejí a politické moci. Odmítá v něm primitivní představu, že boháči mohou ostatním prostě nařídit, co si má kdo myslet (nebo je velmi snadno zmanipulovat) a snaží se ukázat, jaké jsou možnosti. Ukazuje to mimo jiné na příkladu vztahu gigantického investičního fondu BlackRock a harvardské univerzity. Kdyby šéfové BlackRocku začali věřit ve vesmírné ještěry, začali by na ně věřit také harvardští profesoři? Samozřejmě, že ne! Pravidlo je takové, že boháči přebírají názory od profesorů, nikoliv naopak. Je tedy aspoň možné, že by boháč zavolal profesora, položil před něj na stůl balík peněz a vysvětlil mu, jaké názory má od nynějška zastávat? I to je absurdní.

Hampl k tomu doplňuje, že ovlivňování probíhá sofistikovaněji. Boháči mohou sledovat dění na univerzitách. Když nabydou dojmu, že některá z vědeckých myšlenek by mohla být s výhodou použita pro zvyšování zisků nebo zlepšení osobního postavení, mohou takovou myšlenku podporovat. Což se také naprosto běžně děje.

Boháči mohou také zakládat nadace, které určité myšlenky podporují a prosazují. Ale ani tady nemají možnosti neomezené. Kdyby se jednalo o myšlenky, vůči kterým je vědecká či akademická komunita vyloženě nepřátelská, téměř žádný vědec by se neodvážil peněz z nadace využít. Proto se třeba tabákovým koncernům nikdy nepodařilo ovlivnit vědeckou komunitu, i když utrácely obrovské peníze. A to zjišťuje třeba čínská vláda – brát peníze ze saudských a katarských nadací je v pohodě, vzít peníze z čínské nadace znamená riskovat konec vědecké kariéry.

Lepší popis tedy je, že peníze a myšlení se navzájem ovlivňují, přičemž obě strany musí respektovat převládající kulturu a zájmy té druhé strany. To se děje naprosto přirozeně, i proto, že fakticky obě elity splývají. Boháči, významní univerzitní učitelé, vědci, mediální hvězdy apod. se často navzájem znají, setkávají se na stejných večírcích, občas spolu mají vztahy nebo dokonce uzavírají manželství…Jde o spontánní a složité dění, kde každý ovlivňuje každého a nikdo nic neovládá plně.

Cesta peněz, cesta emocí

Jenže co s citáty typu „Nedokázal jsem pochopit vědu, ale pak jsem začal sledovat cestu peněz, a vědu jsem pochopil.“  Obávám se, že autoři takových citátů nikdy žádnou cestu peněz nesledovali. Sledovali jediný záměr – vyvolat v posluchači správné emoce. Jinak by věděli, že téměř veškerý výzkum je placen ze státních grantových agentur. Dokonce i farmaceutičtí giganti typu Pfizer posílají žádosti do státních grantových agentur. Výdaje na výzkum jsou státní, zisky jsou soukromé. Představa, že by se vědci nechali zkorumpovat a přímo zfalšovali výsledky výzkumu, ta může být atraktivní pro někoho, kdo neviděl skutečný vědecký provoz ani z velké dálky. Ale stává se, že se ve vědecké komunitě vytvoří zvyk, že je lepší o tom či onom raději nemluvit. Nebo vznikne určitý předsudek, který nevyvrátí žádné zkoumání.

Kdybychom sledovali pouze cestu peněz, dospěli bychom k tomu, že Pfizer je řízen státem. Nic není naivnější než takový názor.

Ale rozhodně si nepředstavujte korporátního kapitána s doutníkem, který prostě nařídí, k čemu má věda dospět. To je představa snad ještě naivnější než iluze, že se vědci nedopouštějí omylů. Curtis Yarvin říká, že tenhle omyl je typický pro lidi, na které plně nezabrala červená pilulka. Ti lidé ztratili plnou důvěru v mainstream, ale ponechali si myšlenkové vzorce pro mainstream typické.

To, co bylo řečeno o oblasti vědy, platí v zásadě o všech oblastech života, včetně politiky a obrany. Velké peníze dávají obrovský vliv, ale žádné peníze nedávají neomezenou moc. To je také důvodem, proč se tolik aktivit vymkne z rukou. Proč se z rukou vymknou téměř všechny.

V mezích zákona nebo mimo zákon

Curtis Yarvin definuje dva základní způsoby, jak používat peníze k prosazení politických záměrů. Jedna možnost je, že pracujete v rámci současného režimu. Můžete podplácet, podporovat, prosazovat různé politické záměry nebo jiné blokovat.

Podstatné přitom je, že každá taková aktivita je v zásadě krátkodobá. Podpoříte prosazení nějakého předpisu, ale pak si věci žijí vlastním životem, což může být ve váš prospěch, ale také nemusí. Jste tedy nucen zasahovat znovu a znovu a utrácet další a další peníze. Některé aktivity mají charakter střednědobý – to třeba podpoříte zvolení určitého politika nebo jmenování určitého soudce. Nebo dáte peníze neziskovce, která soudce školí.

Druhý způsob spočívá v tom, že se zaměříte na změnu režimu. Ignorujete ten současný a připravujete instituce a způsob vládnutí do jiné doby. To znamená, že pracujete na věcech, které jsou v rámci současného politicko-ekonomického systému nesmyslné a působí snílkovsky. Režim se zpravidla necítí ohrožen, takže nejsou ohroženi ani sponzoři a účastníci projektu. Takový projekt nepotřebuje žádnou velkou propagaci. Jde jenom o to být připraven a být u toho, až předchozí režim zkolabuje. A Curtis Yarvin připomíná, že politicko-ekonomické režimy zanikají buď agresí zvenčí nebo sebevraždami. Revoluce přichází až po kolapsu režimu.

Případně můžete postupovat tak, že připravíte i převzetí moci a návod pro prosazení nového systému. Celé to necháte v krabici a možná nikdy nevytáhnete. Nebo vytáhnete ve správný okamžik. V amerických reáliích by to znamenalo připravit prezidenta, který by se po svém zvolení choval jako monarcha a vymetl všechny instituce naplněné současnou neomarxistickou oligarchií – instituce státní i soukromé.

V pokročilejším případě se může jednat o model celého nového systému. Kolik má být ministerstev? Jak mají být vybíráni jejich zaměstnanci? Jaké mají mít pravomoci? Mají vůbec existovat nějaká ministerstva? Bude existovat soukromé vlastnictví podniků? Budou mít zahraniční investoři stejná práva jako místní zastupitelé? Jak bude fungovat školství? Kdo bude hlídat hranice?

Alternativa versus utopie

Připomínám, že nejde o utopický model, ale o něco, co by mohlo být prosazeno v zásadě okamžitě. Pokud se dosavadní systém zhroutí. Takový model umožní také u každé jednotlivé záležitosti určit, jestli se jedná o posun správným směrem nebo nikoliv – protože máme přesně popsán cílový stav.

A pak můžeme jít ještě dál. Připravovat pro ten nový režim lidi a školit je. Tak, aby jim v klíčovém okamžiku bylo jasné, co dělat.

To všechno není jen otázka teoretického budoucího režimu. Jakmile existuje jiná možnost, je současný režim nucen soupeřit. U každé otázky je možné probírat, zda by si s ním ten jiný režim poradil lépe nebo hůře. A teprve pokud existuje jiná možnost, mohou i drobné kolapsy režimu vést k změně.

Tolik rady Curtise Yarvina oligarchům. Hampl k tomu podotýká, že se to do značné míry týká i aktivit obyčejných lidí. A že narážíme na rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým. Je dost lidí, kteří mi před pěti lety říkali, že nemá cenu pouštět se do nějaké dlouhodobé práce, že chtějí změnu hned. Pět let řešili okamžité věci, celkový výsledek je nulový a oni opět volají „nemůžeme čekat, potřebujeme okamžitou změnu.“ A tak to s nimi bude pořád.

Dějiny mění ti houževnatí a systematičtí. V Prolomení hradeb dvojce jsem to popsal takto: „Pokud je někdo nadšeným příznivcem Evropské unie a globálního vládnutí a vybuduje místní nezávislou řemeslnou komunitu, udělá proti globálním strukturám víc než jakýkoliv profesionální politik či organizátor demonstrací. A tu práci udělá nevědomky. Podporujme ho v tom, i když nečte Hampla.“

73 thoughts on “O penězích, moci a poznání

 1. Pane Hample děkuji za rozšíření obzorů. Jsou to zajímavé myšlenky. Dám do souvislosti osvícenou technomonarchii s Babišovým Řídit stát jako firmu, Čínu strýčka Si a politiku D. Trumpa. Ono to již začíná samovolně vzlínat.

 2. „Kdyby šéfové BlackRocku začali věřit ve vesmírné ještěry, začali by na ně věřit také harvardští profesoři?“
  Ano! ak by zato dostali rozpravkovu dotaciu, vacsina profesorov z Harvardu by existenciu vesmirnych jasterov minimalne pripustila.

  „Kdyby se jednalo o myšlenky, vůči kterým je vědecká či akademická komunita vyloženě nepřátelská, téměř žádný vědec by se neodvážil peněz z nadace využít. Proto se třeba tabákovým koncernům nikdy nepodařilo ovlivnit vědeckou komunitu, i když utrácely obrovské peníze.“
  Vedecka komunita nie je nepriatelska voci fajceniu z nejakeho presvedčenia. Dovod treba hladat v nepriateskych vzahoch medzi tabakovymi koncernami a financnymi gigantmi typu BlackRock. A tiež v tom, ze tabakove spolocnosti nemaju zdaleka taku moc ako financne korporacie, ktore sa podielaju na riadeni sveta. Ak by vedecka institucia prijala grant od tabakovej spolocnosti, dostala by sa na ciernu listinu prave tychto najmocnejsich korporacii. A to by pre nu znamenalo koniec. To je hlavny dovod, preco sa tabakovym koncernom nikdy nepodarilo ovplyvnit vedecku komunitu.

 3. Poslyšte, takový obyčejný názor nesocioligicko apolitický : zdejší diskutery dohnala lehká frustrace po volbách .
  Chtělo by to malou závodní dovolenou a nechat pocity vysumet. .
  Petu z toho taky skolila viróza .
  Věci se teď po referendech daji do pohybu samy, přípravné se na to příjemný dny s blízkými a hovorech o krasach běžného života . Vypustme je na chvíli z hlav.

 4. Pan Hampl, jakkoli si jej zčásti vážím a pozorně jej čtu, NENÍ skutečnou opozicí, alternativou ani věrohodným kritikem establishmentu.

  Usvědčuje se sám, zmatečným používáním pojmu „neomarxismus“. To je výborný, lakmusový papírek.

  Možná to není, v jeho případě, zlý záměr, ale jen neznalost. Každopádně, žádný „neo-marxismus“ neexistuje. O Marxe dnes prostě není zájem, nikdo ho nečte, nezná.

  Trockismus, pátá kolona, LGBT, sluníčkáři, vítači migrantů, atd. jsou jen skupiny různých cvoků, přímo či nepřímo placených globálním velkokapitálem. Nejde o „levičáky“ ani „neomarxisty“.

  Kéž by to panu Hamplovi došlo co nejdříve a přestal dělat kapitalistům užitečného idiota.

  1. Tady bych si dovolil polemizovat. Marxovi nedávno v trevíru odhalovali sochu, jeho teze jsou stále populární a ona Frankfurtská škola na něj navazuje a rozvíjí jej. Myslím, že neomarxismus není tak nesmyslný, jak se snažíte přesvědčovat. Ale samozřejmě, tyhle discipliny jsou spíš žvanivé a já dávám přednost vysvětlování významu a podstaty před spory o terminologii.

   1. Marxismus= tridni boj
    Neo= novinka je v tom, ze diktaturu neprovozuji delnici, nybrz trida prokorporatnich progresivistu.
    Podle meho termin zapada docela dobre.

    1. Já právě neomarxismus taky užívám, když mluvím o těch pomatených teoriích a ideologiích dneška.

     A neobolševismus/eurobolševismus zase používám pro označení typů reálných režimů.

     Vycházel jsem z analogie Marxismu-Leninismu jako té žvanivé ideologie a k tomu reálný bolševismus v raném sovětském Rusku.

     Většinou se setkávám s hysterickými projevy potrefených eurobolševiků a jejich podporovatelů. Mnohem řidčeji přichází kritika od zastánců historického bolševismu. Ale s těmi bývá rozumější debata, já si uvědomuju nepřesnost a oni většinou pochopí moji zkratku.

     1. Me se termin neomarxismus zpocatku nelibil, nebot jsem mel dojem, ze dehonestuje autenticke (tradicni) levicove hnuti. Pak jsem se ale zamyslel a sam prisel na to, ze marxismus jsou uz neaktualni dejiny, jez se nemohou vratit a navic termin neomarxismus je obsahove velmi prilehavy, takze jsem ho, coby popis zastresujiciho ideoveho etosu, zacal pouzivat take.
      Jinak spise nezli eurobolsevismus mi prijde prilehavejsi eurotrockismus. Ale tady uz malokdo vi, o cem je rec, na rozdil od bolsevismu.
      Hlavne abychom si rozumeli, jak se to nazve je v celku jedno. Ted casto pouzivam neutralni progresivismus. Na tomhle prikladu je videt, jak dulezita je teorie, bez ni to nejde, coz je i nas soucasny stav. Kazdy je sam sobe individualitou a osobni mineni stoji nad spolecenskym, tudiz nejakou jednotnou teorii ani nelze prijmout.

      1. Tvrdiť, že marxizmus sú neaktuálne dejiny, je trochu predčasné. V skutočnosti sú to súčasné pomery, ktoré nedovoľujú sa zaoberať kritickou analýzou toho, ako bol marxizmus uplatňovaný v praxi socialistických krajín, čo bolo skutočnou príčinou ich kolapsu. Možnosť, aby sa niekto mohol profesionálne zaoberať rozvíjaním ideí marxizmu, v skutočnosti úplne absentuje. Okamžite totiž narazí na najvyššie tabu, ktorým zbožstelé súkromné vlastníctvo a jeho nedotknuteľnosť. A pritom je to práve extrémne nahromadený súkromný majetok a z neho vyplývajúca moc, ktorá vedie konečnom dôsledku ľudstvo ku kolapsu. Aj korporátny globalistický kapitalizmus zostáva triednou vykorisťovateľskou spoločnosťou, kde stále narastá polarizácia medzi úzkou skupinou „vlastnikov sveta“ a zvyšnými „nepodstanými“ miliardami ľudí. Tento stav priam ponúka nadviazať na marxizmus novou ideológiou vedecky riadenej spoločnosti, kde triednym nepriateľom je sociopat na všetkých úrovniach riadenia a kde budú existovať neprekročiteľné limity na súkromne vlastnené výrobné prostriedky a pôdu. Zatiaľ to vyzerá ako absolútna utópia, ale nakoniec asi iná cesta nebude.
       Pán Hampl sa hlboko mýli, keď tvrdí, že vedci sú neskorumpovateľný. Myslím, že skôr on vidí prevádzku reálnej vedy z veľkej diaľky. Ak sa veda drží správnej metodiky (tzv. scientific method) je schopná samoopravovania predchádzajúcich chýb. Ale vyžaduje si to isté podmienky, ako je slobodná diskusia a jej nekrivenie tlakom peňazí. Vedu však robia reálni ľudia, často nedokonalí, ba aj morálne pokrivení. Celkový spoločenský rozklad sa premieta aj do vedy. Zvlášť ostatné roky začína byť kombinácia zákernosti vo financovaní, strata profesionálnej etiky a nekompetantnosť v riadení príčinou zrýchľujúceho sa úpadku vedy v euroatlantickom priestore.

  2. Sodoma, Gomora, ty názory na Marxismus …
   Marxismus není třídní boj, třídní boj je všeobecná realita našeho světa, a kdo nebojuje je posera …
   Franfurktská škola nerozvíjí Marxismus, ale je to tkz. kritická teorie, kritizuje marxismus,a opičí se po něm (prostě teorie opic), využívajíc jeho „revoluční metodu“ se stádem pomatených pitomců …
   Neomarxismus je pseoudo marxismus, hloupá napodobenina marxismu, považovaqná opičími intelektuály za neo marxismus …
   Skuteční intelektuálové 20. století byli i nyní stále jsou levicově orientovaní, ostatní jsou pseudo intelektuálové, pomatení nevědomí i vědomí slouhové pravicových bludů ..

   1. Skutečná levice z 19. století až po dnešek je jenom původní Marxův marxismus s jeho učedníky Leninem, Stalinem …, další zprzněníny sociál demokratismus . trockismus, neomarxismus, nejsou levice ani marxismus …
    Stejně jako skutečné Křesťanství je jen to původní Kristovo a jeho apoštolů, následované už jenom zprzněnou církví ..

 5. Petra Hampla mám rád, rád s ním polemizuji a … prohrávám. Je to prostě sociální filozof nebo filozofující sociál? :-))) co je ale jisté: málokdy se plete…

 6. „…politicko-ekonomické režimy zanikají buď agresí zvenčí nebo sebevraždami“.
  To je hodně nepřesné. Aby režim zanikl, musí být pochopitelně silně oslabený. Nikdo nebude ničit zdravý politicko-ekonomický režim. Jenomže zánik můžou způsobit jak vlastní občané, tak i cizí, nepřátelská moc.
  Záleží na tom, kdo je rychlejší a připravenější.
  Rusko zkolabovalo, vlastní vinou, během 1.světové války. Místní revolucionáří, eseří, nebyli připraveni a tak moc v Rusku převzali z Německa poslání a vybavení Bolševici.
  Římsko říši převzaly barbarské kmeny.
  Francouzský „Starý režim“ dlouho kolaboval kvůli válkám a neefektivnímu hospodaření. Převzali jej ale francouzští osvícenci, protože měli správnou ideologii a vlastní revolucionáře ochotné bojovat. Byl to projekt veskrze úspěšný, který posléze rozhodujícím způsobem ovlivnil celou Evropu.

 7. Pan Hampl používá termíny jako „konspirační fantazie“, což je vlastně jiný výraz pro „konspirační teorii“. Takto častuje každého, kdo s ním nesouhlasí. Jak se potom liší od oficiálních médií typu ČT? Dodnes si pan Hampl nedokázal připustit, že s tématem Covid si pěkně naběhl.

  1. Rozdíl mezi teorií a fantazií?

   Teorie by měla být vyvratitelná. Mělo po na základě pozorování dojít k závěrům že teorii odporují nebo jsou s ní v souladu.

   Oproti tomu ideologie/náboženství/ fantazie nemusí být vyvratitelná stačí že nehodící se fakta odbyde slovy (protože to spiklenci zfalšovali,/ to se totiž neprojeví hned veřejně/ nebo že jsou to jenom herci atd.) která nejde potvrdit ani vyvrátit a navíc bere kritiku sebe osobně. Když nesouhlasíte s člověkem, který říká že to s vámi farma spiklenci myslí přes vakcíny špatně tak jeho myšlení často místo rozvažování – co se mu na tom nezdá a otázce ,,neuniká mi něco“ přeskočí orvnou k reakci – je to ovce, má strach vidět realitu a přiznat si jí, nebo jede v tom s nimi. Zkrátka odpovědi, které rychle zaženou zvědavost a potřebu zkoumání. Z principu takové přesvědčení tedy nezískává nové poznatky skrze diskusi s oponenty ale spíše skrze předem prokádrované učitele pravdy / guru.

   Někteří slovem konspirační teorie shazují serióznost, někteří ji stejným slovem naopak dodávají, protože ,,teorie“ je pojem vědecký a asociuje seriózní přistup zatímco to povídání může být klidně o vesmírných ještěrech, galatické federaci světla, aštaru šeranovi, atd. atd.

   K těmto tématům jsou snad veřejně dostupné práce v knihovnách a na univerzitách? Jasně zapomněl jsem že ty jsou všechny taky koupené a zkorupované.

   I kdyby ano, tak jak potom ověříte, že to všechno náhodou neřídí třeba špagetové monstrum (pastafariáni)?

 8. Díky za tu trochu světla ve zdejší temnotě „tisíciletých plánů židoiluminátů“. Já se zdejším konspirátorům snažím bábovičky rozkopávat stále, ale takhle precizně to samozřejmě neumím. Díky Petře.

 9. Volby se řekněme povedly, pětikoalici to trošku ubralo a ostatním přidalo, ale uvědomte si že ZATÍM se opravdu, ale opravdu nic neděje. Sice slyšíme že tu a tam zavřou nějaký podnik, pár lidem přijdou šílené účty, ale jsou to zprávy od mizivého % lidí. Fiala dál bude vysírat signály jako by se nic nedělo, protože se nic neděje. Peníze jsou, inflace je sice 20% ale lidi maximálně brblají, že mají dražší rohlíky, ale nakoupí je i tak. Až zavřou postupně 1/3 fabrik a bude 20% nezaměstnanost, budou se plést svetry a dojde na to že bude eletřina/plyn/benzín na příděl nebo velmi omezen a velmi drahý pak to teprve začne. I kdyby tu vybuchla atomovka tak tohle všechno vznikne nejdřvíve PO VÁNOCÍCH. Je vidět že PRO, Trikolora a SPD jsou jakž takž připraveni na značkách, ale tohle není sprint na 100 metrů, tohle je mathon a zatím jsme proběhli značku ukazující 1 km.
  No a pokud náhodou tuhle zimu nějakým zázrakem přežijeme, tedy když se sníží spotřeba plynu/benzínu apod. i tím že se zavřou podniky takže celková spotřeba bude nižší a ty slavné zásobníky jakž takž vydrží a současně Putin vydrží nedodávat suroviny tak příští léto bude s Fialou k nevydržení, protože to zvládli. Ovšem další zima už nás nemusí zajímat protože ženy budou hladovět doma s dětmi a muži budou hladovět na frontě někde u Dněpru.

 10. Z en wiki o Yarvinovi: „Instead of activism, he advocates passivism, claiming that progressivism would fail without right-wing opposition.“

  Překlad: Místo aktivismu navrhuje pasivismus. Dle něj, progresivismus by padl bez pravicového odporu (tedy „fašistického“, resp. alternativy).

  Takže snad nedělat jim opozici, a místo toho se soustředit na..? Na co vlastně? Jak je uvedeno výše, tak asi na „budování nových institucí, které by po pádu současného systému byly základem nového systému“. A to se dělá vlastně jak? Co si vlastně pod tím představit? Jak „budovat instituce“? To by se mohlo prokydat.

  1. No já s těma filozofama mám potíž už dávno. Proč.. protože každy „filozof“ potřebuje někoho kdo jej bude živit. Kde a jak by byl známý Marx, kdyby jej a celou jeho rodinu neživil a nepodporoval Engels. Kdyby svá díla nevydával za jeho aby měl aspoň nějaký výdělek. Apropos nemáte někdo 18 svazek „Přemožitelé času“, z r. 1989. To je prý jediné dílo, které vyšlo pod jeho jménem.

 11. No…
  Přečetl jsem to, něco si o tom socinžovi zjistil a dost by mě zajímalo, jestli už také něco zorganizoval a hlavně zrealizoval. Alespoň na lokální úrovni.
  Protože on mi ten Curtis připadá jako prachobyčejný ajťácký sociopat, který si řeší svůj osobní problém se svým vztahem k lidské společnosti a se svým případným zařazením do ní. Z toho asi plyne i ta jeho snaha přizpůsobit ji svým představám.

  1. Jsou lidi, kterým jde líp organizovat protesty nebo zakládat strany a jsou lidi, kterým jde líp psát knihy, promyslet a vnášet do veřejného prostoru ideje. Ševče, drž se svého lékárníka kopyta! to by mělo platit. Snaha přemístit člověka h jednoho rybníka do druhého obvykle končí fiaskem jako pokus pana Robejska opustit roli komentátora a stát se v politikem ve straně Realisté. Orbán má taky své ideology, kterých si cení, dokud zůstávají v pološeru, aby radili a nevyhazují ho od mikrofonu.

 12. Pane Hample mam Vas rad, ale je to naivni myslenka…Jiste…globalni oligarchove vubec nezadavali a neovlivnovali covidove-vakcinacni ci klimaticky vyzkum…😄 ceska justice je pry take nezavisla…realita vsak je uz trochu tristnejsi…

 13. Pane Hample, článek jste sem dal proto, že o něm s námi chcete diskutovat?
  Nebo jste ho sem hodil jako když krmíte kachny starým pečivem a nehodláte se k tomu už vracet, jako to bylo minule na to ukrajinské téma?

   1. Diskuze není úkolování nebo snad ano?
    Nebo otázka, jestli se k článku vracet už nebude?

    Zareagoval jsem proto, že by mne zajímalo, kdybychom se mohli na něco zeptat a něco rozvést podrobněji…

    1. Na Hampla reaguje gogo a na mou reakci odpovídá gogo i dexx. Znamená to, že gogo a dexx jsou jedna a táž osoba…?

     Přátelé, upřímně: obrátit se na autora slovy
     „Nebo jste ho sem hodil jako když krmíte kachny starým pečivem …“
     je plivanec, a ne výzva k diskusi.

     Já být na místě autora, pošlu vás (plurál) do prdele. Pan Hampl to možná neudělá, ale já si s tou myšlenkou začínám pohrávat.

     1. Myslim, ze ale presne takovy charakter to naposledy melo.
      Tehdy i polozil dve otazky.
      Rad bych proto vedel, jestli ten clanek napsal, abychom se o tom bavili, nebo to jen tak hodil a dal se k tomu vracet nebude.

      Chtel jsem samozrejme i vyjadrit jistou rozmrzelost.
      Nemam tad, kdyz mi nekdo polozi dotaz, ja se snazim odpovedet a zjistim, ze to bylo jen tak, o komunikaci jit nemelo.

      1. Pan Hampl je akademikem , to je potiz a mezi nas prostej lid, nikdy diskutovat neprijde..
       Lecos by se provalilo a bez curtisuyarvinu..
       A co ze je nam po nich??
       Nestoji mi za to se s clankem zabejvat..
       Proc neobhajit verejnou publikaci toho clanku a obsahu.
       Jde zase o poucovani hloupych ,prechytralejma a jeste pomoci nejakych neznamych..Fantasmagorii..
       Nemuzou bez toho bejt. Jsou z tech studii preplneny a docista zmagoreny. Maji fixni ideu ,ze..
       Hlupaci musi dostat rady /uz asi tisic let/,jinak jsou budou hloupi.
       Hampl je s tim znamej ,jak siri jiny. Hlupaci pak jsou a musi bejt ty jiny.
       A kdo neni jim kazi jejich kancelarsky sneni.
       Vo zadnej plivanec nejde samozrejme, jde o regulerni a spontanni nazor a odpoved na velmi pochybnej clanek .
       Mezi chlapama je to normalni vyzva aby se obhajil .
       Aby ukazal co je ve skutecnosti..
       Po precteni clanku .
       Nestoji mi za to se s clankem zabyvat .
       Clanek je plivanec na nas ,tech co si hraji a musi hrat na elity.
       Musi bejt podeprenej i vyhruzkama…
       Snuska fantasmagorii , o pricinach a zmenach rezimu a revolucich se uci deti asi uz v pate tride..
       Ted lepsi ,vo ty Sipkovy Ruzence..

       1. paw
        „Nestoji mi za to se s clankem zabyvat .“
        Pak je zvláštní tak dlouhá litanie s opakováním. Obvykle, když se někdo něčím nezabývá, tak dělá něco jiného. Máte velice zvláštní rétoriku.

        1. Minil jsem analysovat , kazdy jednotlivy tema v clanku,napr. ty vymysly o vztazich bohacu, akademiku a vedcu..Jak se setkavaji ,ale vedci zustavaji nezavisli..
         Nebo plany na prevzeti moci si schovavat do krabice.
         Nebo jak presne vi , jak se citi clovek na demonstraci a jak je to spatne..

     2. Zajímají mne autorovy myšlenky a chtěl bych něco rozvést podrobněji.
      Proto se tady diskutuje.

      Taky jsem napsal, že v diskuzi úkolování nevidím; ostatně, jestli autor napsal článek a poslal ho sem, je určen čtenářům a pod článkem se diskutuje. Pokud jdete s kůží na trh a myšlenka je dobrá, u čtenářstva vzbudíte i jisté očekávání!

      A čtenáři se mohou zeptat, jestli se mohou zeptat?

      Tak snad můj zájem a otázka, jestli bude diskuze, nejsou nějak závadné.

      PS:
      Uhodl jste, Alefe. Gogo je moje druhé já.👍 Ale ne pokrevní, zřejmě jen metafyzické.
      Dnes jsem byl na ryzcích a teď jsem dokončil zpracování. Jestli byl Gogo taky dneska na houbách, tak je to na beton! 😉

 14. Petra Hampla mám rád.
  Ale protože jsem si koupil všechny jeho knížky mám z něj trochu pocit jako z přeskakující desky. Hudba pěkná, chytrá – ale pořád dokola. Nicméně – opakování je matka moudrosti.

  Moji tézí revoluce jsou ti Villonovi vlci v lese. Ale po té drastické scéně bude následovat období anarchie, kde se budou tříbit ne charaktery, ale svaly. Kdo si vybojuje pozici alfa samce.
  Příroda, víme?

  1. Ty vlky jsem si vzal za své. Líbí se mi ta jistá poetičnost, a současně syrovost, možná i surovost, té myšlenky.

 15. Curtis… první, co mě napadlo, byla Curtisova turbína. Kdysi jsem počítal tvar jejich lopatek. Ale to byla příliš přízemní myšlenka, měl jsem pohlédnout výše, k elitám. A protože mě bolí za krkem, tak se na ně budu dívat jedině vleže na zádech. Bojovat musí mladší, chytřejší a zapálenější vlastenci.

   1. No, Kocoure 19:00, popravdě řečeno, ono někdy chytne i od vajglu…

    Jenže tohle není a nebude ten případ.
    ———-
    Vidlák burcoval předvolebně přesvědčivě, až jsem se chvílema vyděsil, jestli tomu svému přehánění nakonec sám nezačne věřit. Ale ukázněně jsem držel hubu, snad mi to bude přičteno k dobru.

  1. Počítal tvar lopatek….hluboce obdivuji a a držím palce. Nedivím se že nejsi ve vládě. Schopnost spočítat tvar lopatek turbíny je jednoznačným diskvalifikátorem. V některých případech i trojčlenka.

 16. Čtyřicet miliard za urychlení energetické sebevraždy:
  ———————
  EU schválila dotaci 40 miliard korun pro české uhelné regiony

  Evropská komise dnes schválila dotaci 1,64 miliardy eur (přes 40 miliard korun) na podporu českých regionů spoléhajících dosud na výrobu energie z uhlí. Peníze v rámci nového fondu Evropské unie určeného pro přechod k ekologicky čisté energii poputují do Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

  Aktualizováno 16:20 26. září 2022, 13:05 — Autor: ČTK

  Do roku 2033 se z nich budou moci financovat zejména náklady spojené se zavíráním uhelných dolů a elektráren.

  Více na: https://newsbox.cz/zpravy/eu-schvalila-dotaci-40-miliard-korun-pro-ceske-uhelne-regiony-6nvbssze

   1. Až po konečném vítězství, zatím je třeba věnovat veškeré evropské úsilí kolektivní dysthanázii.
    Euthanázie pouze individuální, v akci Urob si sám!

    1. Na atomovej konec sveta si Usa po Rusku jeste pribrali Cinu ,uz 4x ..
     Kolem Ciny ted rejdi spousta jejich lodicek a kdyz se nektera jako obvykle potopi , bude na vine za to vzdycky Cina.
     A Mudr David na NR je zase dalsi akademik, je proti demonstracim ,aby si obyc lidi nesmeli vyjadrit nesouhlas s vladou.
     Dalsi co vi vsechno nejlip.A.
     Kdyby byl pro, plny koryta by se zavrely.

     1. Ty tahanice mezi menšími stranami,která je ta pravá a nejlepší, jsou nechutný. Ve sněmovních volbách proti propadl milion hlasů a petikolka za to děkuje.

  1. Akorát by mne zajímalo, jak to bude probíhat, Odněkud se ty peníze na ejúijní kasu musí dostat – takže buď nám 40 dají a 45 jim vrátime, nebo nám povolí je utratit z našeho a my jim budeme splácet těch 45 postupně. Tedy pravidelnou platbu do kasy navýšenou o inflaci plus o 1,1 miliardu ročně. platbu do kasy navýšenou z too co vyprodukujeme.
   Neví někdo, kolik vlastně peněz do ejúnijní kasy ročně odvádíme. Já to nikde nenašla.

 17. Tak jsem první 😁 první otázka která mne napadla je že by byl zajímavý komentář Skály, a pak…… Kdo je vlastně schopný uvažovat na této úrovni. Celá (doufám že ne) alternativa toto neřeší (viz debaty nejen zde ale třeba i u Bavora)
  Snad debata jako obvykle nesklouzne do trivialit.

  1. Hampl nešel a už jde – a píše tohle:

   Aktuality

   „Takže je sečteno. Někoho volby potěšily, pro někoho byly studenou sprchou. To klíčové se ale dá shrnout takto: Voličské chování se nijak zásadně nezměnilo proti tomu před čtyřmi lety. Nezměnila se účast ani zaměření hlasování. V senátu si zjevně polepší ANO, což je vzhledem k neoblíbenosti vládní koalice pochopitelné, ale to je taky všechno.

   Snad to vzpamatuje ty, kdo si mysleli, že pár demonstracemi změní svět, že jsme teď v nějaké úplně jiné realitě, že už brzy bude nové občanské fórum jednat s Fialou o předání moci… a ono se nezměnilo nic.

   Na pár místech si polepšilo SPD a ve dvou senátních obvodech se kandidáti antisystémové opozice dostali do druhého kola (Eva Chromcová v Karlových Varech a Jana Zwyrtek Hamplová v Kroměříži). To je fajn, ale nemůžeme mluvit o vlně, která by smetla pětikartel.

   Petr Fiala a jeho spolupracovníci teď budou mít POCIT, ŽE SI TEĎ MOHOU DOVOLIT NAPROSTO COKOLIV, a aspoň malá MALÁ ČÁST opozice snad pochopí, že změna je otázkou několikaleté tvrdé práce, a ne rychlého vybičování emocí.“
   ——————-

    1. Já bych to opravil … Je to REBEL! Chce rozvrátit ty, kteří chtějí jednotu tak říkajíc cobydup.
     Pro mnohé je potíž v tom, že cesta vpřed bude dlouhá s výsledkem nejistým. Na druhou stranu uspokojení z provolávání „Demise, demise“ je ihned …

     1. Chapu ty, co se chteji sjednotit, ze oponovani berou jako podryvani .
      Avsak, pokud ma nekdo ambice svrhnout rezim, mel by beznou kritiku vydrzet s prstem v nose. Sel byste na barikady s nekym, kdo se psychicky slozi po dvou internetovych prispevcich pana Dvoraka? 🙂
      Oni jsou spise naprdnuti, ze na vytkach se ukazuje jejich neschopnost, takze jim nezbyva, nezli resit teoretickou jednotu.
      Podle meho je kritika na miste, alespon se ukaze, jestli ma smysl timhle smerem vubec premyslet, ci jde o ztratu casu (vsech zucastnenych).

      1. Hádky o to, jak sjednocovat, jsou na nic, ale to o vytrvalosti je potřeba opakovat. Kéž by Češi měli vytrvalost Irů, Maďarů nebo Vietnamců, Číňanů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *