13 června, 2024

Novinky.cz lžou

adresáti: redakce@novinky.cz, ctk@ctk.cz

Vážení, reaguji na článek, uveřejněný na Novinkách https://www.novinky.cz/clanek/koktejl-kdo-ji-pozval-madarska-prezidentka-na-feministicke-konferenci-horovala-za-vyssi-porodnost-40438289?fbclid=IwAR1dPracS5U1S8I7CeRiUAgooWTCGCC-CKGAc9ET5CDvNKEuzoFldcRszVM, ve které redaktor Novinek, pan Vít Štěpán, zcela nepravdivě referuje o obsahu projevu maďarské prezidentky na celosvětové feministické konferenci Women Deliver 2023. 

Této konference se po celou dobu účastním a projev maďarské prezidentky jsem slyšela na vlastní uši. Jeho obsah naprosto neodpovídá tomu, jak o něm referujete, je zcela vytržen z kontextu. Projev prezidentky Maďarska bude pravděpodobně k dohledání v archivu konference, která dnes skončila, na https://www.wd2023.org/. (Mimochodem, charakteristika obsahu konference, jak o něm redaktor píše, je asi tak 1/10 témat, která se na konferenci probírala. To ovšem dotyčnému evidentně také nevadí, na program se zjevně ani nepodíval…)

Co se týká projevu maďarské prezidentky, upozorňoval především na to, že ženy stále zastávají dvě úlohy, že stále, bez ohledu na jejich vzdělání a profesi, to jsou primárně ony, na kterých leží péče o domácnost a zejména děti. Dr. Novak upozornila, že tento stereotyp se promítá i do toho, že ŽENY S VYŠŠÍM VZDĚLÁNÍM MAJÍ PODSTATNĚ MÉNĚ DĚTÍ a vyzvala muže, aby se více zapojili do péče o děti a domácnost tak, aby PROFESE A VZDĚLÁNÍ ŽENY NEBYLA LIMITUJÍCÍM FAKTOREM PRO POČET DĚTÍ. Uvedla, že přece není možné, aby si „luxus více dětí“ mohly „dovolit“ pouze nejchudší romské dívky, jak tomu je ve vesničkách na východě Maďarska.

Jestliže autor článku cituje americké feministky (z nichž jedna pravděpodobně vůbec ani na konferenci nebyla), pak zřejmě zastává stejné stanovisko jako ony, totiž, že ženy s vyšším vzděláním a sociálním statusem mají i nadále strpět existenci sociálních stereotypů, které se samozřejmě vůči nim diskriminačně promítnou i do počtu dětí, které si mohou „dovolit“ mít.

Upozorňuji Novinky.cz, že šovinisticko-mačistický  a odborně naprosto zcestný článek redaktora Víta Štěpánka svým obsahem odporuje Listině základních práv a svobod, a to jmenovitě ust. čl. 3 odst. 1 Listin základních práv a svobod, který zní:

Čl. 3

(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Vzdělané ženy jsou samostatnou skupinou, kterou je možno podřadit pod „jiné postavení“. Jejich situace je často obtížná, stát je fakticky omezuje na jejich reprodukčních právech, kdy tato lze pouze velmi obtížně skloubit s pracovní kariérou a nutnost vybrat si mezi péčí o děti a kariérou je otázkou, kterou musí řešit takřka každá žena s vysokoškolským diplomem.

Serveru Novinky však stačí, že na tento problém vzdělaných žen upozorní prezidentka státu, s jehož politikou se současná vláda ČR ne zcela ztotožňuje, aby tato její slova překroutil a navíc se redakce neštítí se k tomuto zjevně protiústavnímu a dezinterpretovanému stanovisku sama přidat. Lze tedy předpokládat, že i redakce Novinky.cz očekává, že napříště budou populační křivku zachraňovat Romky z vyloučených lokalit, a s tímto souhlasí? V tom případě navrhuji, aby zavčasu nocinky.cz přešly na romštinu, protože v českém mediálním prostoru pro ně zjevně není místo.

zcela bez pozdravu,

JUDr. Klára A. Samková, Kigali, Rwanda

P.S. Dané konference jsem se zúčastnila jako soukromá osoba, která si veškeré náklady  hradila sama.

276 thoughts on “Novinky.cz lžou

 1. A teď něco jiného:
  11 předmětů, které měl každý na dače, když žil v SSSR- Pokud je znáte, měli jste těžké, ale šťastné dětství.
  V SSSR slovo „dača“ v žádném případě neznamenalo „odpočinek“, snad kromě „generálské“ nebo „spisovatelské dači“. Obyčejní lidé na pozemcích v podstatě pracně nasbírali pár věder brambor na zimu a jablka na marmeládu. Děti oraly spolu s dospělými a snědly polovinu úrody malin a jahod přímo ze záhonů – zdálo se jim, že to byl smysl dače.

  Večer se stmívalo, babička bouchala do pánve, svolávala všechny ke stolu, puštěná černobílá televize a všichni netrpělivě sledovali „17 zastavení jara“. A mávali rukama, aby je komáři nesežrali zaživa. Tehdy se pracující lid inspiroval, že nejlepší odpočinek je změna činnosti.

  https://n1s1.hsmedia.ru/59/c2/d2/59c2d268edcddfa338fb59be3882845f/600x600_1_74559a804d5e22091bedf4da854174fb@1000x1000_0xac120004_412407631684407725.jpeg
  Přenosná varná deska – V dačách nebyl plyn, lidé nikdy neviděli mikrovlnné trouby a sporáky už vyšly z módy. Hlavní ozdobou kuchyně se proto staly přenosné elektrické sporáky. Za suchého počasí by se dal vytáhnout pomocí prodlužovacího kabelu doprostřed místa, abyste se cítili jako na pikniku.

  https://n1s1.hsmedia.ru/dd/2e/19/dd2e193f5ac162e92cb97d944e67a773/728x480_1_fde44a2bfdc70020b8387e751f4a882d@1000x659_0xac120004_12433368901684408096.jpeg
  Spirála – je posvátným předmětem sovětského života. Byť nebyla nijak zvlášť vyžadována, ale na chatách, na výletech, služebních cestách a kancelářích je spirála králem života a středem přitažlivosti.

  https://n1s2.hsmedia.ru/6c/08/69/6c08694f09e09a2402547ebc9569b5bf/645x600_1_3b56ddc54007f397945dfa14dadb303e@1000x930_0xac120004_3394969701684408849.jpeg
  Přenosná televize
  V dači nebylo místo pro obyčejnou televizi, protože dače v zimě „nosili“ zloději a televize bez dozoru byla odsouzena k záhubě. A nosit televizi pokaždé z domova na chatu je nemožný úkol vzhledem k hmotnosti a rozměrům zařízení. Zachraňovaly malé přenosné televizory, které se začaly objevovat v polovině 70. let a stály ne tak málo peněz. V zásadě to byli „Mládež“, „Elektronika“ a pro ctihodné občany – pobaltský „Šilialis“.

  Obrovské smaltované umyvadlo
  Strategicky důležitá země MFP (multifunkční zařízení). Ráno v ní perou prádlo, odpoledne tam trhají jablka, večer v ní koupou dítě a v noci dělají marmeládu.

  Zinková vana https://n1s2.hsmedia.ru/5c/07/d9/5c07d9f84535a63a479135b14b535922/728x555_1_03314f42170a8e8333061fda1de3c566@1000x762_0xac120004_7929475621684410692.jpeg
  A co se nevešlo do umyvadla, to se ukázalo v zinkové lázni. Může to být cokoliv! Když vana dosloužila k smrti a nastal čas ji pohřbít, proměnila se nádoba v lapač vody.

  Panamka https://n1s1.hsmedia.ru/db/7b/78/db7b7803276bbe0c89750521609564ed/728x485_1_891c1e0ca53a8d659ee561dbecad5cb1@1000x666_0xac120004_12792117341684409595.jpeg
  Kvůli některým mystickým okolnostem byl panamský klobouk považován za značkovou čelenku pro daču. S největší pravděpodobností proto, že to byl nejlevnější ze všech typů klobouků, které v přírodě existovaly. Navíc na zahradě chránila před sluncem, neodlétala před větrem a byla bílá, aby se neupekla koruna. Panamské klobouky nosily všechny maminky, babičky i děti. Jakmile chlapec požadoval změnit svůj panamský klobouk na čepici, znamenalo to, že se proměnil v muže.

  Nástroje
  Sovětské zemědělské nástroje se rozmanitostí nelišily, na regálech všude šlo o to samé. Takže na každé dači na vás čekala identická sada: sekera, pila, lopata, hrábě, sekáček.

  Postel s pružinami https://n1s1.hsmedia.ru/c2/e1/24/c2e12448d0e37e8b809733dc2596fe3f/728x532_1_355afcea85f2a8a89cee25904974d8e4@1000x731_0xac120004_17031519431684412951.jpeg
  Vědeckým způsobem „jednopatrové kovové lůžko s skořepinovou sítí“. Spací doplněk z pekla, vrzající a věčně povadlý. Přitom je ryze sovětský spolehlivý. Bylo možné odstranit zadní držáky a umístit stejnou postel nahoru s druhým patrem.

  Skládací postel https://n1s1.hsmedia.ru/23/0d/3f/230d3f5366c2222577201fcf7c4e5e4c/728x546_1_9e997ec26c2462baf297e1bfa1962b02@1000x750_0xac120004_10502494791684413273.jpeg
  Na skládací posteli je dobré, že ji bylo snadné vzít s sebou, pokud si majitelé dači stěžovali, že nemají kde přenocovat. Ale ve skutečnosti bylo skládacích lůžek na chatách dost – už jen proto, že ve dne sloužily jako lehátka.

  Stolní hry
  Šachy, karty a domino jsou tři pilíře, na kterých byl založen volný čas na venkově. Domino bylo obzvláště oblíbené, protože vytvářelo pocit pohybu: kostky byly položeny na stůl celým srdcem, s klepáním a praskáním.

  Samovar https://n1s1.hsmedia.ru/c4/7c/47/c47c479c4ac0ddca2a47ebe21b9ff82b/600x600_1_c7ec12fd486418a404073e0bfb5e6147@2000x2000_0xac120004_19932605551684412344.jpeg
  Dříve nebo později skončil jakýkoli městský samovar na venkově, protože v bytě není dostatek místa a v konvici se rychleji vaří voda. Jo a na dači jsem chtěl aspoň něco krásného, ​​lidově-vesnického, abych já i hosté potěšili oko.

  Druhým luxusním nádechem po samovaru je kolínská. Přesně takhle. Koneckonců, lidové legendy říkaly, že vůně „Karafiátu“ odpuzuje komáry. Osobně jsme se v praxi nikdy nepřesvědčili, že to funguje, ale cítili jsme se chráněni. A okouzlující. https://n1s1.hsmedia.ru/1a/11/df/1a11df1ff0d288bd4c855f2a6dc08a73/728x598_1_b6102ebdfed4eb8480edab4f791cb0c0@1000x822_0xac120004_11645144641684412593.jpeg

    1. No, řekl bych, že způsoby a návyky máme, my starší, skoro docela stejné… I když jsme v SSSR nežili… Až na ty koberce na stěnách

 2. Hlavným poslaním rodiny je priviesť na svet a vychovať deti. Tomuto poslaniu by sa mali podriadiť rovnakou mierou muž aj žena, ktorí založia rodinu. Spoločnosť pre naplnenie poslania rodiny by mala vytvárať optimálne podmienky a poskytovať všestrannú podporu. Žiaľ, často to tak nie je a deti sa neraz stávajú „prekážkou“…

  1. Dědeček, tedy otec rodiny ráno odešel do práce.
   Babička, tedy matka vařila od rána, přičemž se starala o drůbež i dobytek.
   Děti šly do školy. Po návratu ze školy doma pomáhaly a pracovaly! Ó, hrůzo! Pracovaly!
   Po návratu z práce se děda najedl a pracoval na svém hospodářství.
   Nikdo z dospělých se s dětmi neučil.
   Děti nechodily na kroužky, ale pomáhaly rodičům a sourozencům.
   Přesto se dědečkovo sestry dostaly na vysokou školu do Prahy.
   Školu absolvovaly, ale už v Praze zůstaly.
   I ony, paní Kláro, měly děti, které pak udělaly nějakou tu VŠ.
   Ale i za bolševika měly paní na výpomoc.

 3. Tak jsem si přečetla část diskuze, venku totiž pršelo a dost se ochladilo, tím pádem můžu sedět doma u PC.
  No vo co de, Orbán už před nedávnem hovořil, že je třeba pozvednout porodnost bílé většiny. Prostě takový hnus, prosazovat ať se rodí ti hnusní bílí zmetci.
  Jo kdyby řekl, že se mají rodit mulati, to by všichni s KoZou spojení hýkali radostí.
  Paní prezidentku sprdla skupina blbek, prý feministek. Dnešní feministky jsou prostě blbky, kterým nevadí znásilňování Afričany a muslimy, jen občas jsou překvapené, když se dozví, že nejsou ženy, ale člověci s děložním čípkem. Nepíšu lidmi, bo lidi, v jednotném čísle člověk, je homo sapiens a tito být tímto nemohou, bo tohle není rozumné.
  A k těm ženám s VŠ. Po revoluci tu bylo množství jeslí a školek, polistopadoví magoři se na vše po komunistech vrhli jako smyslu zbavení a i když tvrdili, že kradli komunisté, tak opak je pravdou. Komunisté zabavili majetek, ale dál ho spravovali a spousta majetku přežila komunisty, ale nepřežila 34 let budování hentoho kapitalismu, tedy spíše korporátního vlastnictví prakticky celých států.

  Problém s ženami žádný není, problém je ta šovinistická společnost ovlivněná Husákem a jeho spíše nesnášením žen. Tohle se tady táhne celou společností jako smrad od 70.let. To bylo furt, společnost potřebuje pracující lidi, studovaných máme dost (kupodivu se to v některých regionech nemluvilo). Žena má rodit v 18 letech, co na tom, že není zaopatřená, společnost se postará, ale po revoluci se má starat každý sám o sebe, stát není dojná kráva.

  A do toho hlavně schizofrenní názory některých Ajnštajnů, co si pletou pojem s průjmem: Ženy mají rodit děti. No dobrá, ale když se dítě narodí musí se o něj matka starat 24 hodin po několik měsíců. Tím pádem nemůže pracovat a měla by mít příjem. Na to je manžel, mateřská prý dovolená, nejdelší na světě. No a teď, mladí zůstávají po škole většinou ve velkých městech, rodiče dožívají mnohdy na druhém konci republiky a nemohou pomáhat. Navíc, blboňové přišli na to, že bílí dlouho žijí, tož jim zvedneme odchod do důchodu a ejhle, je problém. Babky a dědkové jsou v práci a kdo pomůže s hlídáním?
  Jo babysitter si u nás nemá šanci zaplatit ani lékařka nebo advokátka na menších městech. A mimochodem ani v USA či v Kanadě, nebo v Německu si tohle nedovolí ti chudší. Tohle je výsada lidí s vyššími příjmy než má zbytek společnosti.

  A porodnictví to je kapitola sama o sobě. Po odborné stránce asi na vysoké úrovni, ale co se týče chování to je stále socialismus, my jsme nejchytřejší a vy držte hubu, my víme nejlépe jak se cítíte.

  1. Ty jesle a školky po bolšánech nikdo nezbořil. Jenom změnily svoje určení a nejsou v nich už děti. Jsou v nich videopůjčovny, vietnamské večerky, kadeřnictví, denní bary, prostě dál slouží lidu. ( Aspoň takhle je to na Jižním městě. )

  2. Jenže většina občanů to tak chce. Podle priorit promítajících se do výsledků voleb. Proč zanikají vícegenerační ve vertikále a horizontále kooperující rodiny? V důsledku změny životního stylu, kultury, hodnot, tak jak připadá výhodnější. S krátkodobým životním horizontem. Rychle si užít. Médii a obchodníky distribuovaný životní styl. Atomizace rodiny je pro obchodníky výhodnější. I pro stát. Co „velkorodina“ si zajistí vnitřní kooperací, „nukleární“ rodina nakoupí ve zboží, službách. Za svůj zdaněný příjem a s další daňovou zátěží. Nad alokací daní nemá kontrolu. Toho pohledu jsou to ztracené peníze. Obsahující to nejcennější, vynaložený životní čas. Ti samé platí i o sousedské kooperaci. Přemýšlejte o tom.

   1. Většina občanů dělá to co chce vrchnost, dělali to vždy pokud to vrchnost nepřehnala.
    A žít s rodiči no fuj, mají hentu VŠŽ, učili se za komára, což hodně mladých si přestavuje, že byli pologramotní.
    A pak tu vidím, že rozestavěný barák se prodává za 7 milionů u nás kde jsou nižší průměrné platy! Protože mladý muž si vrznul bokem a ejhle ženská se 3 dětmi je těhotná! A zdrcená dcerunka se s dítětem odstěhovala k mamince. Tož teď potřebují těch 7 milionů aby zaplatili co si půjčili.
    Fakt nevím zda je takový problém udržet nádobíčko v trenkách…a už vůbec názor co jsem slyšela, že po třech děckách přece nemůže už mít další děti :-(((
    Ty potraty se totiž dělají hlavně u třetího a dalšího těhotenství. Ono to pak často dost jede, jak když se pohnojí.

     1. Otázka je kolik bude platit alimentů a které. Co vím od bývalé sousedky, není to s vymáháním alimentů u nás zrovna dobré. Nakonec se její dcera provdala do ciziny i s dětmi, nejmladší je také v cizině, v Dánsku a dítko tam má také.
      Žije tu pouze její prostřední dcera, která má VŠ a stihla také dvě děti.

   2. Existuje názor, že za to může Bismarck. Že zavedením důchodového pojištění osvobodil rodiče od řádné výchovy dětí, a děti od povinné úcty k rodičům. Před reformou musely děti poslouchat rodiče kvůli dědictví, ev. aby jim zaplatili školu. A rodiče museli zajistit dobrý život dětem, aby se ve stáří mohli spolehnout na úspěšné děti.
    ( Nic si o tom nemyslím, jen jsem to někde četla. )

    1. Důchod vysvobodil staré lidi z výminku a hlavně mnohdy smrti hladem, zimou a strádáním.
     Poslouchat rodiče museli i později, jen u nás se to upravilo, že dědit má každý potomek i ten co se nepovedl.
     Studia se platila pouze jednomu děcku a to jen když na to bylo. Tak školu měla jen tchýně, ročník 1929 (platil ji to bezdětný strýc), její sestra ne, ta měla srdeční vadu a nevědělo se zda přežije…lidé byli dřív hodně pragmatičtí (až moc), no a bratr pak šel do Tatry (narodil se poslední, měli sourozenců více, ale ti zemřeli na srdeční vady) a tam si postupně už za komunistů udělal učiliště a nakonec skončil u hasičů.

     1. Potreboval german penize na valky , ktere cerpal z duchodovych fondu , kam si kazdej predplacel svuj duchod a soustredily se tam miliardy.
      Po valce nedostali preplatitele nic.
      Vetsina si zaplatila vic , nez obdrzela na duchodu , umrtnost byla velka a kratsi vek na doziti. Miliony predplatitelu zahynuly ve valkach..
      Dnes placeni vydiraji vlady a duchodce okradaji.
      V Usa jsou ty duchodove fondy dodnes a financuji zbrojeni a valky , maji nashromazdene bohatstvi ve vysi trilionu ..

   3. Pokud je dost velký barák na dobrém místě pro ne? Jenže dost lidí má být nebo sice dům, ale někde kde nemají práci ve svém oboru. Práce se soustřeďuje si velkých měst v tomto století v ČR. Nechválím to. Jen připomínám.

  3. Netřeba vymýšlet nové. Je vykoušený propracovaný program Lebensborn. Zdokonalený časnou institucionální výchovou k občanským rolím pro potřeby společnosti. S naprogramovanými vlastnostmi a životností a rozdělením do příslušných tříd. Brave New World.

 4. Neodpustím si dva odkazy. Jeden mimo mísu, tedy mimo téma.

  Němečtí hasiči „odlepují“ přilepené dementy od silnice.
  Pusťe si zvuk, ať slyšíte kvičení toho prasete.
  Měli je tam nechat přilepené několik dní, jak zaznívá v komentářích.
  https://twitter.com/visegrad24/status/1680280019896082433
  Na varování, „Následující média zahrnují potenciálně citlivý obsah.“ klikněte na „zobrazit“ vpravo od toho hlášení.

  No a druhé videjko je odněkud z Brazílie, kde tranďák vlezl na ženský záchod.
  Asi to neměl dělat. To by do feministického článku trošku mohlo zapadat.
  https://twitter.com/JamesHarvey2503/status/1681350053967937563

   1. Souhlas, nechápu proč je odlepují. Vytvořit trasu objezdu a seďte si tam jak dlouho chcete. Nějaká objížďka se dá vždy\cky najít. To se to přilepuje, když Vás někdo opatrně aby neuškodil odlepí. Tůdle udle. Odlepte se sami

    1. No samzřejmě!
     Ohradit, označit a nasadit dozor, aby je fakt nikdo nepřejel.
     Všechno zaplatit, jako když způsobíte nehodu vy.
     To odlepení provést až po zaplacení kauce.
     Kolik asi stojí pronájem předzahrádky na nejrušnějším náměstí ?

 5. Tak ona to je hraběnka…..(hraběcí rady, zastává jeden z nejvyšších úřadů v HU)
  Prý ať můžou mít její ratolesti klidně i 10 dětí. To by chtělo tak tři chůvy , služky….to by se nám to daňově nakládalo, to by byla extraaaaa láskyplná a moóóóc osobní péče o děti, ouplná svatá rodina.
  Tak trochu návrat do dob, kdy antikoncepce byla od Ďábla, znělo z kazatelny.

  Paní Samková, taky jsem Vám skočil na špek.
  Příště trocha kritického myšlení, aneb jak říká a píše syn Roberta Kennedyho (fíha ! ten měl 12 děcek !!!), interpretuji : “ koukat na věc i očima té druhé strany“.

 6. Tady jak dole psal Alf plujete pod povrchem a spíš děláte medvědí službu ženám. Hlavní v tomto problému je že příroda zařídila že rodí ženy a tím vytváří to pouto s dítětem to nenahradí sebedůmyslnější zákon, nařízení, konání.
  1 /Dost důležité jestli né nejhlavnější výběr partnera jen na toto téma by byl vyčerpávající rozhovor
  2/ Jak zařídit když oba partneři chtějí kariéru.
  3/ Partner bude tedy nahrazovat ženu, nebude později žena litovat že přišla o to nejlepší, aspon to plno žen tvrdí
  4/Otázka nebude v hodně případech poškozeno dítě.
  5/ Žijeme v kapitalismu, a samozřejmě tento problém zasahuje podnikatele v jeho podnikání.

  O všech těchto bodech a je jich určitě i víc se dá sálodlouze hovořit ale podle mě to ideální řešení nemá.
  Bude to vždy volba té ženy co si vybere ano v tomto jsou asi ženy v nevýhodě. Ale červíček mi hlodá nevyváží to že nepoznáme nikdy to pouto po té ohromné bolesti a přival štěstí když jí přiloží na prsa dítě.

  1. k bodu 2 – mnozí mladí mají vyřešeno.Pořídí si psa, co možná největšího. Chytré pes se nebaví a nedáte-li mu co potřebuje– rpavidelnou procházku, uleví si doma.My na patře máme dva, po domě -. nepočítaně.
   Čím větší pes, tím kratší životnost a tím pádem žádné dlouhodové starosti. njn co si je přidělávat, když se to dá jednoduše vyřešit.

  1. Berte v úvahu, že dneska má VŠ patrně daleko víc žen, než mužů. A kupodivu je tomu tak i v teokratickém Íránu. Ano, už i tam!
   Ty ženy se chtějí uplatnit na pracovním trhu, takže asi nejde úplně o problém dvora. Proč to tak je, to by mi také zajímalo. Proč ženy tak masově touží po vyšším vzdělání. Proč je jich tolik?

   1. Třeba proto, aby se nemusely vdávat hned po maturitě, k čemuž by je jinak tlačila rodina a považte, nejvíc vlastní matka.

   2. Co pletete s dvorem vzdělání VŠ?
    Aby můj jaksi úsměv nevzbudil ale domněnku, že by ten problém nebyl. Život lidský je pro člověka děsně nepřirozený. Člověk je absolutně nepřizpůsobivý životu lidskému. A nejvíc se to odráží na samičkách. Počítám, že ještě tehdy, kdysi v životě orangutaním se samci jednoho krásného dne nudili, ačkoliv snad to bylo v noci, to by si ty samičky fakt za to ale mohly samy, a vymysleli písmenka, prostě z nějakých kreseb a neptejte se mě jakých. No, a… ty dívčinky se posléze též začaly učit číst a psát a nevím, no… asi je to zajímá, co se to tu všechno kolem nich děje na světě a ještě budiž pochválena za chvalitebně a což teprve výborně. A najednou uprostřed všeho chtíc nechtíc něco přirozeného.. , co v učebnicích nestálo. A chlap aby dal své, pracně své, jméno, no toto.
    Výkon, to je život.
    Ale ten dvorek mě pobavil, to zase jo.. jak služebnictvo by pořádalo konference a v kuloárech by už pečetili svícemi netoleranční patenty

 7. Napřímo řečeno, „každá úspěšná žena by měla mít možnost dovolit si služku“.
  To mi připomíná starý výrok:
  „Každý svobodný Athéňan by měl mít možnost dovolit si alespoň čtyři otroky.“
  Co ta služka? …
  Kasta vládnoucích, kasta služebnictva, vyselektovaná kulturně-sociálně i geneticky?
  Ne, že ve skutečnosti by to tak v nějaké míře nebylo. Jenže udělat z toho všeobecně uznávaný standard či dokonce normativizovat?
  Zamyslete se co žádáte, samy sebe řadíc do kasty vyvolených. Z mého pohledu předvádíte, že vzdor svému formálnímu vzdělání nemáte komplexní myšlení a nechápete širší souvislosti.
  Hybaj k vařečkám a hrncům.

  1. Asi si pletete služku s paní na úklid. Služka byla služkou, protože musela. Paní na úklid si dobrivolně zvolila, že si bude opatřovat obživu právě tímto způsobem.
   Sama jsem na vedlák fungovala jako paní na úklid. Je to lehká práce, zaměstnavatelky bývají velmi vděčné a vstřícné. Měla jsem už odrostlé děti, fůru volného času, tak jsem si ráda přivydělala a měla i dobrý pocit, že té ženské, která má školáky a nestíhá, hodně pomůžu. Spokojenost na obou stranách.
   😻

   1. Služka byla služkou, protože musela. Paní na úklid si dobrivolně zvolila, že si bude opatřovat obživu právě tímto způsobem.

    Tak tohle uz se blizi kvalitam MPA.

    1. Co blázníte? VždyŤ jsou uklízecí firmy, zrovna tak jako rozvozové/potraviny/, rozvoz jídel, určitě i paní na HLÍDÁNÍ, CO PRCKY RÁNO ODVEDE DO ŠKOLKY A ODPOLEDNE DOMŮ-nemají-li čas. A všechno bez nervů a klidně mohou na to vyděklávat peníze a rozvíjet se.

    2. Takže podle si ten Marx ty proletáře vymyslel? Že jako žádná chudina vykořisťována nebyla?

     Četl jste někdy nějakou knihu z dob 1.republiky? Nebo z toho skvělého Rakouska – Uherska?
     Nebyli všichni jen sedláci či feudálové a později kapitalisti. Byla obrovská masa námezdních dělníků, děveček, služek a podobných profesí.
     Ti nejchudší neměli na výběr a museli prostě sloužit, muži i ženy.

     A mimochodem je to i oblíbených seriálech Hercule Poirot nebo v knihách Agathy Christie. Víte o tom, že za 1.republiky se vůbec nerodilo v průměru 18.letech, ale hezky až potom co si žena vydělala třeba jako služka na věno, když ji ho rodiče nemohli dát kvůli chudobě. Průměrně se ženy vdávaly ve 25 letech a porody byly o rok pozadu.
     Moje tchýně měla tetu, která také sloužila a vdávala se až v 35 letech, když místní hospodář ovdověl.

   2. Plete.
    Ovšem poněkud méně než Vy, pracovní kolektive „Helanov“.

    „Paní na úklid“ se vodjaktěživa říkalo „posluhovačka“.
    Rozdíl je v tom, že služka měla smlouvu, postel, zbytky od panského stolu a občas půlden volna, posluhovačka dělala tutéž práci, ale bez smlouvy, pro víc klientů a za pár drobných.

    1. Nesmysl. Služka nemohla jen tak odejít, ztratila by jistotu teplé postele a určitého zázemí.
     Paní na úklid může odejít kdykoli a zákaznice jsou si toho dobře vědomy. Proto se chovají vstřícně a snaží se uklízecí paní motivovat, aby jim zachovala přízeň. Spolehlivá paní na úklid je vzácné zboží.
     Když jsem končila, tak některé málem brečely. Opravdu není snadné najít čistotnou paní, která si poradí se vším a nemá přehnané finanční nároky a výpadky kvůli nemoci a tak…

    2. Myslite, ze pani te posluhovacky ,chtela aby posluhovacka ji prestala slouzit , vystudovala a byla vzdelana ?
     Chlapi ve vladach to umoznili zenam..A udelali opatreni ..
     Taky technickym vyvojem ,aby zeny mely na vzdelani spousty casu..

   3. Služka nemusela být služkou.
    . Nebyla zakoupena na trhu s otrokyněmi.
    Mohla se naprosto svobodně vrátit ke své rodině a makat na poli nebo v nějaké manufaktuře, pokud zrovna byla práce.
    Za svou službu měla byt a stravu. Jako vlastně vdaná žena, kterou přirozeně měl živit manžel.
    Koho dnes za toho liberálního demokratismu zajímá, zda je sloužící, , tedy zaměstnanec ,schopen za mzdu mít střechu nad hlavou a stravu?
    Placení daní je za nepostradatelné služby státu poddaným naprostá samozřejmost.
    Musí se přece nějak postarat o ty, kteří nikdy daně neplatili a platit nebudou.

 8. Nedalo mi to, článek na Novinkách jsem si přečetl ještě jednou; a pak to udělalo „cvak“.

  On totiž vůbec není proti maďarské presidentce, nýbrž ironizuje US PROGRESIVISTICKOU KOMERČNÍ lobby (se sídlem 588 Broadway, Suite 210, New York, NY 10012 USA) , která maskuje agendu BFLMPSVZ+, „manželství pro všechny a pod. „starostma vo ty lický práva a zdraví žen“.
  Sponzoři té organizace jsou také zajímaví a VELMI doporučuji si je pečlivě pročíst:
  https://womendeliver.org/about/our-supporters/

  Pak se nelze divit, že vystoupení maďarské presidentky na jejich potlachu vyvolalo „odpor a zděšení“.

  Nezbývá mi než konstatovat, že psavec z Hovínek si nic nevymyslel. Stačilo projet ohlasy na Novak ve světových mainstreamech a ZEJMÉNA přímo na webu WD – https://womendeliver.org/press/message-from-dr-maliha-khan-president-and-ceo-of-women-deliver/

  Paní Samková skočila na dva špeky.
  Jednak té obskurní organizaci, na jejíž slezinu si udělala výlet, a jednak sama sobě, protože si vůbec neověřila, z čeho redaktor vychází.

  A teď si udělám kávičku, pustím příjemnou hudbu a počkám si na virvál 😀

  1. Bez dalšího podotýkám, že sponzoři Merck, Johnson&Johnson a Organon jsou předními světovými výrobci perorálních hormonálních kontraceptiv.

   1. Jistěže. Proč by si vzdělaná emancipovaná žena z vládnoucí vrstvy kazila zábavu těhotenstvím a následnou péčí? Ledaže by na to měla nemnožící se služky.

    1. Bravo. Skvěle ve třech větách vystižena podstata současného feminismu.

     Nebyl náhodou o něčem podobném dystopický seriál „Příběh služebnice“?

   1. Nedostupnost bydlení, nedostupnost hypoték, existenční nejistota, nízké platy více než 70% pracující populace, likvidace sociálního státu, rostoucí hrozba WWIII.
    Ne každý si troufne do takového élentu přivést na svět dítě.

     1. ale fakt že učurávali!
      měla jsem možnost hovoru se zástupkyní mladé generace 20+ a resumé je výrazně pesimistické.
      záplava myšlenek o drancování planety, nekontrolovaném růstu populace, dětské práci v Asii, udržitelnosti, ekologii… zkrátím to – nemnožit se, nekupovat nic mimo sekáč, třídit do mrtě.
      A pak už jen poslední věta, že se těší na dovolenou v Jižní Americe – letecky, dá rozum.

      Vymletá, vymletá, jedním slovem vymletá hlava.

    1. Neskaj to chce „stovku“ měsíčně , aby domácnost se 2 dětmi mohla slušně existovat a něco uspořit na studium dětí a sobě na stáří (a na dopady Green Deal apod. záležitostí).

    2. Uvádí se, že by tu mohl být i nějaký vedlejší účinek vakcín proti covid-19 (např. řada reportáží p. Čumpelíka na kanále Inovace republiky).

    3. hmm – nedostupnost bydlení atd. Kolik z nás bydlelo s rodiči a bez problému než se zmohli na vlastní? Ale měli jsme velikou výhodu, nebyli jsme neustále masírováni kdekým od rádia pře telkuu a pofiderní reklamy že bydlet ve vlastním je nárok. Prostě jsme za pomoci rodiny šetřili apod. Mladejm bez zkušeností se tomu náporu musí moc těžko odolávat.

     1. Jedni z mých předků ( a předkyň !!!) postavili 2G RD hodně z cihel “ z bouračky“. Bo neměli chechtáky . Dřina, jak později vyprávěli. Sedlová střecha, podsklepený, cca 1000 m2 pozemek.
      Plus sousedská výpomoc (reciproční) , nějaký ten zedník na melouch….

      No jo, to ale „bauplac“ přišel na 5 tisíc, dnešních cca 100 tisíc.

 9. Pak je tady ještě otázka, zda by se neměla spíš věnovat pozornost a peníze kultivaci můžu než ochraně žen. Jestli se to třeba i ekonomicky nevyplatí víc? Ekonomicky se to zřejmě nevyplatí, protože jinak by to Orbán už dělal. Prostě se zdá, že z kultivace mužů asi nejsou takové ekonomické a společenské (?) výnosy.

  Na druhou stranu, většina současných žen (mileniálních a mladších) je zoufalých. Neví, kdo jsou a co mají se sebou dělat. Myslím, že šťastné nejsou. Nejsou schopny „normálního“ vztahu. Nejsou tu kvalitní muži, kteří by vedli společnost a dali těmto ženám naději. Podívejte se do mileniálních a podmileniálních generací – nevidíte, že ty ženy jsou bezprizorní, bez naděje, a že chybí dobře vykultivovaní muži? Neměla by se přece jenom pozornost obrátit aspoň trochu ke kultivaci mužů? Ale ne z feministického hlediska samozřejmě. Třeba společnosti brzo dojde, že ženy mladšího a středního mladšího věku začínají být kvůli své zoufalosti a bezprizornosti zátěží pro společnost. Pak se možná začne mluvit o kultivaci mužů než ochraně žen.

  1. Hodně jich to řešilo o generaci starším manželem a nestěžovaly si, dokud partner neumřel. Jako teď bývalé kolegyni, i když tam to nebylo až o jednu generaci. Zemřít po padesátce je příliš brzo, ale rakovina i prý vyléčená se vrací a udeří mnohdy větší silou.

   1. Tak to je fakt dobrý. Jakože ten druhý muž nesmí rodit a kojit, jen z toho důvodu, že je chudý a nemohl si dovolit zaplatit implantaci dělohy.
    No fůůúj!
    ☹️

 10. Romové nejsou uniformní. A ano, Romky (možná i Romové muži) chtějí děti. Ne kvůli zabezpečení ve stáří, ale kvůli tomu, že je to bohatství.

  1. Nevím jak Romové, ale Cikáni chovají děti na dávkový a přízpěvkový výdělek. Případně jako prostředek-prostředníky ku krádežím.
   Láska Cikánů k Cikáňatům se projevuje například v podílu Cikáňat v dětských domovech všeho druhu.

   1. Do dětských domovů se často děti dostanou proto, že rodiče nedokáží zajistit normální bydlení.
    S bydlením mají problém – velký! – všichni, kdo si nemohou dovolit zaplatit kauci ve výši trojnásobného nájemného.
    Kontrolní otázka : Kdyby u vás zazvonil pan Lakatoš, sdělil, že má tři děti, pronajal byste mu byt?

     1. Z toho jsem voljaky zmeteny.
      Do tedka jsem myslel, ze pirati jsou proti vlastnickmu bydleni, protoze se tim lide dostavaji na desetileti do podruci bank skrze hypoteky.
      Takze reseni je nejamni bydleni.
      Ale bez pronajimatelu prece neni najemni bydleni.
      Jedine, ze by byl tim pronajimatelem stat.
      A stat prece v zadnem pripade prazit neni 🙂

    1. Nepravda, manželka pracovala ještě nedávno osm let jako hlavní vychovatelka v dětském domově na severu Čech. Většina cikáňat tam nebyla kvůli bydlení, ale kvůli fetu těch, kteří se o ně měli starat, nebo prostě proto, že cikánstvo „sralo“ na základní rodičovské povinnosti.

       1. Im0, dovede si představit, jaké je to už se narodit se stigmatem “ parazit” ?
        Už v porodnici si kde kdo řekne při pohledu na snědé miminko : A jéje , další parazit.
        Celý život dokazovat že fakt parazit nejsem. Já si to raději ani představit nechci.
        Cikáni si svoji špatnou pověst kdysi vybudovali a teď se to s nimi vleče a není jim co závidět.
        Pokud dokáží to co dokáží bílí, tak je to stojí nejmíň dvojnásobné úsilí. A výsledkem je, že bílí, kteří je neznají blíž, tak na ně hledí stejně přes prsty. A jejich vlastní, cikáni, na ně také hledí přes prsty. Protože se chovají jako gadžove, mají stejné móresy.

        1. Milá Heleno, jsem po tatínkovi snědá, no teď díky šedivým vlasům už tolik ne, ale měla jsem tmavě hnědé vlasy a slunko mi pokožku vybarvilo do hněda a hle, považovali mě za cikána. A seděla jsem s cikánkou v lavici.
         Otec byl pravda jižní typ, s černými očima, se snědým ksichtem a černými vlasy. Ovládal tři jazyky, bohužel ani jeden světový. Pracoval celý život ve Válcovnách plechů a přesto byl českými lenivějšími spoluobčany považován za řeckého cikána.
         Postupem času se to zlepšilo, když se začalo jezdit na dovolené do zahraničí.
         A myslíte, že jsem to měla jednoduché?
         Moje sestra jenom díky tomu, že byla blond po mamince, to měla jednodušší a přesto se jen vyučila. Studium ji nic neříkalo a taky to po emigraci velmi těžce pocítila.

         1. Vím to moc dobře. Když přistoupí do tramvaje skupina snědých mladíků, tak si rychle přidrží kabelku/ peněženku i to nejzavilejší slunče. Protože co kdyby…
          Přitom jde třeba o kvintet konzervatoristů, kteří se vracejí z koncertu , kde hráli na nějaký hudební nástroj. A moc dobře vnímají, jak je majorita vnímá. Musí to být strašně ponižující. Bojovat s tím celý život.

          1. Celý život určitě ne, byly tady i cikánské kapely a že by třeba Gondolánové měli takové problémy?
           Věra Bílá spadla do problémů, ale tam si to zavinila sama, omluvit se dá i to, že přišla o syna a mažela. Problémy se kterými se potýkala, například její nezodpovědnost a dluhy, které si nadělala kvůli své závislosti na hracích automatech.https://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/580165/zemrela-vera-bila-64-pred-smrti-prezivala-na-ubytovne-a-doufala-v-dalsi-sanci.html

     1. Potvrzuji.
      Měl jsem jako sociální pracovník pro zdravotně postižené v agendě několik cikánských rodin s postiženými dětmi. Všude stejný model – děti smažek a alkáčů s různými dys- a neurologickými problémy v péči babiček nebo tet. Původní rodiče totálně vychechtaní, pečujícím příbuzným nijak nepřispívali a ještě měli tu drzost si chodit pro jídlo.

      Ale jednu rodinu jsem měl opravdu rád, protože byla alespoň částečně funkční. Babička pečovala o 4 vnoučata a byla důsledná a přísná. Na dětech to bylo znát – chodily do běžné školy, braly léky a ani jedno nepropadalo. A jedna její dcera zrovna úspěšně dostudovala na Karlovce sociální práci a politiku; pozvali mě na promoční domácí řízkožraní 🙂

    2. V dětských domovech a hlavně v kojeneckých ústavech je romských dětí polovina. Populace Romů je okolo 5% , což je tedy výrazný nepoměr, čím více dětí, tím méně lásky těm nadbytečným.
     Kojeňáky se budou rušit a už teď jsou úvahy, kam s nimi.

  2. To se nějak zašmodrchalo. Moje reakce z 7:14 je reakcí na Vlastimila Čecha z 7:30. Vím, teď to dává ještě menší smysl. Něco se tady zašmodrchalo.

  1. Korporace svazenim medu ze vsech svetovych stran, nastesti jich neni vic , nelenila by vozit med z vesmiru , kdyby se tam med vyskytoval , zachranuje pocasi ,ovsem.

  2. Med si kupuji jen od místních včelařů, tedy pokud jim včeličky nezlikviduje nějaká choroba. Víceméně jen do perníků a pak do čaje při nachlazení.

 11. Vzdělání ani rodina nejsou povinností. Záleží na preferencích. Proč například romská žena by nemohla mít tolik dětí, kolik jich s manželem uživí prací? Anebo dá přednost obchodní či vědecké kariéře?

  1. Romská žena i muž si uvědomují, že děti jsou největší bohatství. Mají jich hodně, předpokládají, že aspoň jedno se o ně ve stáří postará.
   Narozdíl od bílých hňupů nemají pevnou víru v to, že se o ně ve stáří postará erár. My bílí tomu věříme, že na opulentní důchody bude vždycky. Myslím, že už Husákovy děti si budou o dnešních penzích nechat jen zdát.

     1. Teda nevím jestli je to pravda, ale tak nějak mi to uvízlo v palici. Před hadrákem. Ten kdo šoupnul děcko do děcáku, tak na ně musel něco platit. Jestli to tak fakt bylo nevím a jak je tomu dnes v tom současném bordelu, nemám potuchy.

      1. Rodiče, kteří mají děti v dětském domově, ze zákona na ně musí platit. Ale většina neplatí, vzniká jim dluh, který nikdo nevymahá. Existuje také mnoho možností jak neplatit, být registrován na Úřadu práce, být v insolvenci atd…Ale to je jen jeden problém .Dětské domovy, to je také do budoucna velký průšvih. Tak jako celé naše školství.

       1. DD NEJSOU průšvih.
        Ten teprve nastane, až budou definitivně zlikvidovány a všechno půjde přes komerční „pěstounství“. V USA končí 90% dětí, které prošly „pěstounstvím“, na ulici a následně v krimu nebo rovnou v igelitovém pytli.

      2. Ano, bylo tak.
       A nebylo to málo – kolem 350.- Kčs měsíčně. Jedinou výjimkou byly rodiny s vážnou nemocí, těžkou invaliditou a děti trestně stíhaných.

    1. Svet se zbori, nakej priblblej stepan /koho ten zajima/, z velkyho davu takovych neco zase vyprujmoval na nakych novinkach..
     Co asi ani neni mozne cist. Lepsi si uvarit kafe..
     Nebo se dloubat paratkem v zubech.
     Je nepravdivej ,ale dulezitej , za ucelem podrobne informovat vo referatu nejaky presidentky , nekde.
     /Pani ! nesu /deliver/ vam dulezity psani!!!
     Co se asi zase strasnyho stalo..Musela z toho bejt ta konference.
     Zeny na tu nelevnou ucast s cestovanim a ubytovanim daleko ,
     urcite pracovaly tezce a setrily dlouho.
     A jenom , nektere zakony a Listiny obsahujici zakladni prava a svobody a jenom pro nejakou cast populace , seslost v Africe musela si vyposlechnout na miste , co rekne naka presidentka ,
     jako by projev nemohla uverejnit v mediich..
     Miliony takto usetrene venovat na pomoc tem chudym zenam.
     Myslet na ne , misto na zvasty v Africe..
     Pani Samkova taky svoji ucasti na ne nemysli ,neprispeje a nijak nepomuze..Musi propagandovat.
     Radeji casto cestuje..Aby slysela na vlastni usi.
     Aby vsechny zeny na svete a jejich deti meli aspon zakladni podminky k zivotu , to se konferencek netyka , nezajima a nevadi ….
     Kdyz vzdelani nekterych jinych , je nejvic dulezity ,kdyz stoji hodne milionu..A na to musi mit.
     A muzi se zapojuji , nekteri dokonce rodi a koji deti.
     Ale hlasita nespokojenost je nejdulezitejsi ..A nejakej Drnovak upozornil.
     Je to zajisteny , bez rozdilu pohlavi ,rasy , barvy pleti jazyka a viry ,politickeho a jineho smysleni..narodniho a socialniho puvodu ,prislusnosti k narodni nebo etnicke mensine , majetku rodu nebo jineho postaveni..
     Vzdelane zeny jsou ty , Jineho postaveni ,postavy..S potizema.
     Maji diplom /kus papiru/a kdo je vic. Aby vymahaly ..
     Nekonecne rady nekonecnych vyderacu ,ve fronte nekonecnyho vydirani na ostatnich…Vo tech ani slovo,
     kde na to ty anonymni /ktery p.Samkove nestoji za pozornost,ani za zminku a nejsou to vsichni tady / ,na vsechno maji vzit.
     A nekrast.
     Sou tak spatny nedavaji vsecko a porad..
     Tady vidite ty advokatsky sracky , vo vetsine ani slovo..
     Ani zminka. Ta neexistuje !!!
     Jenom nekonecnej ,rozpatlavanej a neuveritelnej maglajz.
     Kazdej muze predvadet co chce a kdy chce a nekonecne vymahat..
     Sem po ranu pobledlej , nebo do zelena /z toho clanku/ , tak mam ty prava a svobody a jiny mi je chteji ukrast a nedoprat ..Nebo co..
     Udelam sobe konferenci v Africe..

      1. božínku, všichni mají nejmíň dvacku
       noaktojo, to je potom jasný, že přesně kvůlivá takovejmhle geronťáckejm hajzlům pak vaše neziskovka na propagaci LGBTQKDWBFLMPSVZ+-/*+-+** v mateřských školkách musí dostávat dvacetkát nižší dotace, než by si *zasloužila*.

   1. Nejdrive se prudce zvysili priplatky na deti v ocekavani invaze
    velkych a dale se rozmozujicich rodin do EU a dalsi vyhody pro ne
    a nedotknutelnost i v pripade lasky k Putinovi napr.
    Deti pro ne samozrejme nejsou nejvetsi bohatstvi , ale pouze
    nejvetsi zdroj bezpracnych zisku ke zbohatnuti..
    V souladu se zamery elit..
    U nas jiz parasitujici od 48..
    Ti co nevi nic, musi nejvic a nezadrzitelne psat vo hnusu ve vsem..
    My sme ted pro H. bily hnupove a duverivy..Bezva.

   2. Romská žena i muž si uvědomují, že děti jsou největší bohatství. Mají jich hodně, předpokládají, že aspoň jedno se o ně ve stáří postará.
    Narozdíl od bílých hňupů nemají pevnou víru v to, že se o ně ve stáří postará erár.

    Jo a proto jsou decaky plne malych cikanat. A ze by ti, kteri spolehaji na erar pomalu cely zivot nespolehali na erar v duchodu?

    (Nepisu, ze jsou takovi vsichni).

    Helanov, prosimvas, berte to jako radu, dejte si detox, protoze to je jedna perla vedle druhe, co sem posledni dobou sazite.

    1. Už jsem to napsala výše.
     Romčata jsou v děcákách převážně proto, že rodiče nejsou schopní zajistit přijatelné bydlení. Takže jim paní Zubatá děti odebere.
     Samozřejmě, jsou i špatní, kteří se o děti opravdu nestarají a kašlou na výchovu. To nepopírám!

     1. A není to tedy tak, že ti vzdělaní mají děti až potom, co mají bydlení a tudíž děti odkládají spíš kvůli hypotéce, než kvůli vzdělání?

     2. Proboha Vy perlíte, byla jste někdy v takové lokalitě ? Žila jste tam nákou dobu? Kdyby ano nemohla byste takové hlouposti psát. Ono to je naopak výjímka jsou ty poctiví, jinak hodně dětí je záruka vybíraní dávek, ano společnost je naučila brát a nemýt zodpovědnost. V Mostě, Ustí, nebo tady ve Varnsdorfu by Vám lidé dali mnoho příkladů jak jim byli přiděleny byty a jak dopadly. Víte co je na zamyšlení? Já třeba ještě neviděl Romského bezdomovce čím to asi je, pro mě je jedno vysvětlení. Já kdybych nedělal neplatil tak mě klidně nechají chcípnout na ulici, Roma né protože lidi jako Vy začnou křičet rasisti.

      1. Vymlouvat vám to nebudu, máte vcelku pravdu.
       Ale berte v potaz, že ta pravidla vytvořili bílí, čili majorita.
       Indočeši by byli idioti, kdyby ta báječná pravidla nevyužívali. Takže bych chybu fakt nehledala u nich. Oni zákony nepíší. Jenom se přizpůsobí dané situaci.

       1. Tak v tomto s Vámi souhlasím no a není třeba to změnit třeba i tak neplatíš ,neplníš povinnosti budeš na ulici ale to si myslím že lidé jako VY řvali rasisti vtom to je jáká koliv snaha to napravit je brána jako rasismus

         1. Vzpomínám si na Matiční ulici a na spousty jiným problémů a křik z americké ambasády.
          Ona křičela i britská a pak Romy nepouštěli do letadel, prostě je otočili už na letišti.
          Kanadská vláda nám díky Romům zavedla víza. Tohle bylo v 90.letech kdy zvítězila pravda a láska.

 12. Lidičkovéneblbněte, protože tak jen ukazujete, že takové akce jsou nutné. Pochybuji že mnozí z Vás to mají doma tak nastavené, jak predikují. Předpokládám že mnozí, dokáží umýt nádobí, ohřát jídlo popř. nakrmit potomstvo. a další věci akorát se nechcete před ostatními tzv. „shodit“ že se doma o VŠE dělíte. Slasti i strasti.

  1. Fakt je, že poslední dobou se to zlepšuje. Ráno vidím, kdo doprovází děti do blízké školky. Nejméně z jedné třetiny jsou to tatínkové a hrdí dědečci. To za nás nebylo. Dříve volily děti skoro výhradně mamky.
   😻

    1. Já bydlím v Praze. Mladí žijou na malé obci, tam mohou chodit děti samy, klidně i čtyřletí.
     Ale v Praze je nutné doprovázet i prvňáčka. Z důvodu bezpečnosti.

     1. Blábol, bydlel jsem v krajském městě, do školy jsem to měl po městě a navíc jsem od druhé třídy chodil telocvicit a do turistického oddílu, a to bylo praktický přes celé město. Všude sám a v zimě za tmy.

      1. Tak to asi nevíte, jak to dneska vypadá v Praze. Moje děti také běhaly s klíčem na krku po tehdejším Jižním městě. Nevím jak tam, ale tady na jedničce bych se dneska bála pustit dítě samotné k popelnicím vysypat koš. Pohybují se tady různé zjevy, které nevzbuzují moc důvěry v jejich bezúhonnost.

  2. Jaképak shazování? Někteří jsme dokonalí. Jsme úzký profil. Jen to tajíme. Aby nás dav chtivých zklamamých ženských neušlapal. Nekteré zoufalkyně doufají že nějakého klofnou na fóru, předstírají, že rozumí politice a po nocích studují rozdíl mezi i OHV a OHC. Navíc, málokterá manželka je ochotná dělit se o svůj domácí poklad.

   1. Dcerka ukrajinskyho ministra obrany Reznikova, si prave zakoupila palac ve Francii za 7 milionu euro , s bazenem , sedm loznic , vytah ,velkej pozemek,atd.
    Vo tom asi konference nebudou..

   2. Místní zoufalkyně (kromě asi tří, plus dvě Američanky, ale ty se nepočítají), ty klofnou leda tak do zrní, zobrazeného na HD monitoru.
    Až bude nějaký šovinistický prasák, chtít mít v diskusi na chvíli klid od pitomých keců tožtak-kdoví-achjo, tak jen stačí vložit link na šikovnou monitorovou tapetu. Sehnat nový monitor, namísto toho vzápětí rozmláceného, přece jen chvíli trvá
    Umím si je barvitě představit, ty dvě nejvíc ukdákané, s tím největším hřebínkem – a to stačí.
    Tady nic neklofnou, leda tak BANditu, kterému už to valí i ušima a vyjíždí po každé.
    Ale klofnout BANditu, to je dobrý předobraz pro termín „výhra“ 😀 , pak ani to OHV-OHC není nutné.
    Bude úplně stačit, když mu páskou „Policie ČR“ vyznačíte cestu ke koupelně, aby si ho pokaždé neutřel do závěsů v ložnici.
    To kolečko na myši, je stejně geniální vynález – původně tam nebylo. Rolovalo se podle typu programu buď šipkami, nebo PgUp-PgDwn.

    1. Tecočamp , na ceste k nebeske brane je most, kde stoji vsechna zviratka se kterymi mel clovek v zivote co do cineni – a rozhodnou se, zda ho pusti dal. Hadej kde skoncis.

 13. A co tedy vlastně chcete, paní Samková?
  Aby ženy měly děti a nějakou dobu se jim plně věnovaly, nebo aby se plně věnovaly kariéře a měly jen jedno dítě a nebo také žádné?
  Nebo snad požadujete, aby vznikla nějaká privilegovaná ženská kasta, které ostatní budou platit chůvy a kojné?

  KAŽDÁ žena má totiž plné právo na dobré podmínky pro mateřství. Naprosto každá, bez ohledu na dosažené vzdělání.
  Navíc jsem toho názoru, že třeba pečovatelky, sestřičky, ale i prodavačky, pošťačky, uklizečky, učitelky či řemeslnice a dělnice (a další profese) jsou pro společnost mnohem prospěšnější než nějaké obskurní genderistky&spol.

  Maďarská presidentka je sice bigotní katolička, ale v jedné věci má pravdu – společnost by měla usilovat o to, aby vytvořila podmínky pro vyšší porodnost. To je ovšem asi jediné, v čem se s ní shodnu.

  1. Paní Samková upozorňuje, že by se do péče o děti měli ve větší míře než dneska zapojit i muži.
   Dneska vzdělaná žena na mateřské rychle vypadne z tempa, její odbornost upadá, všechno se rychle mění.
   Tudíž by bylo vhodné, kdyby mohla pracovat aspoň určitý omezený počet hodin v týdnu. A tady potřebuje oporu muže, který jí zastane v péči o děti. Třeba pohlídá nemocné dítě, odvede do školky , k lékaři a pod.
   Takže : Chybí možnost pracovat na zkrácený úvazek. A chybí ochota některých otců věnovat se i roli rodiče.
   Mimochodem, děti mají moc rády když se jim věnuje otec. Je to vidět na různých sešlostech, kde se účastní matky s dětmi. Jakmile tam přijde mužskej, tak na něj naskáčou nejenom jeho vlastní potomci, ale i cizí.
   Mužský element je dneska při výchově dětí vzácné zboží.
   😻

   1. To jsou samá klišé, co z vás vypadávají. Snad kromě IT oblastí a právních oblastí nejde nic tak rychle, aby se člověk i po např. čtyřech letech během chvíle zapracoval.

    1. To byste se divil!
     I obyčejná účetní musí stále sledovat různé vyhlášky, dodatky , nemůže si dovolit udělat nějakou chybu. To samé úřednice na stavebním odboru, změna stíhá změnu.

     1. Pokud není člověk na hlavu padlý, tak se během pár měsíců i po čtyřleté pauze dostane do provozu. Navíc účetní je hloupý příklad, dnešní účetní programy od kvalitních výrobců změny právních předpisů aktualizují prakticky online, a nic hlídat netřeba.
      Pokud máte kradený software, pak to je jiné.
      I stavebním odboru mají příslušné programy a aplikace, které se udržují online.
      Asi jste už dlouho mimo pracovní proces.

      1. Účetní se stará i o odvod dani. Kdyby něco zvrtala, byl by to malér. A právě tam dne dá čarovat a chce to být kovaný ve všech vyhláškách. Které se pořád mění.
       Já jsem v tomhle oboru nikdy nepracovala, ale vím něco od dcery. Ta dělala šéfku daňově právního oddělení.

     2. Víte nejsem žádný mačo nepovažuji něco za vyloženě ženskou nebo mužskou práci .Ale příroda to tak zařídila dokud chlap nebude rodit v tomto ohledu to holt můžou jen ženy. Takže v tomto ohledu budou ženy vždy na kariéru doplácet, tady se toho moc vymyslet nedá. Bud děti nebo kariéra, nebo obojí stím že na to doplatí děti v tomto přírodu neoblbnete. Protože skutečná matka si to z dítětem chce užít ty první krůčky, slova a ani nechce aby jí v tomto nahradil chlap.

     3. Moje snacha se to naučila díky paní na mateřské tak, že s ní chodila do zaměstnání, soukromník nebyl proti, zdarma a teď už od března tu práci dělá sama. Prostě chtěla práci v kanceláři a tak se musela starat. Školku tu na vesnici máme a nejmladší má 4 roky.
      Práce je u stavební firmy, za dva roky může jít dělat jinde, už bude mít praxi.
      A moje dcera aby si zachovala místo u firmy prodávající investiční kovy, pracovala na zkrácený pracovní úvazek už od 10 měsíců života mladší vnučky. A to prosím bydlíme mezi Frenštátem a Kopřivnicí a jezdí do Ostravy. Střídala se s manželem, protože jsme všichni pracovali.
      V y jste v té Praze rozmazlení, jinak to nevidím.

   2. děkuji Helanov – konečně někdo diskutuje k mnou předestřenému tématu, totiž, že vš vzdělaná žena stál musí volit mezi dětmi a kariérou, muž tuto volbu provádět nemusí – o děti se přece postará vždy žena, stejně jako o domácnost… Ano, zlepšuje se to… tátové bývají u porodů, začínají se starat i o malé děti… nicméně těch případ, kdy vstupem do společné domácnosti otcové/manželé náhle zcela zapomenou, jak se spoušt automatická pračka, je neúrekom… A o tom to celé je…

    1. Porod je svým způsobem intimní chvíle ženy. Bylo to tak od pradávna a nevidím, kromě uměle vytvořeného mediálního draka nic, co by to měnilo.

     Navíc, nevidím, jak by přítomnost muže u porodu mohla změnit postavení ženy.

     Že se o děti primárně stará žena (netvrdím, že by muž neměl být max. nápomocen) je dané už rozdíly mezi mužem a ženou – žena a její 1. signální je k tomu od přírody lépe vybavena.

     Chtít, aby byla role ženy a muže v rodině naprosto shodná, je blbost. Existuje dělba práce, pokud je rozděleno účelně a ve shodě, považuji to za nejlepší řešení.

     1. Přítomnost muže u porodu je projevem právě toho totálního patriarchátu. Bez jeho přítomnosti zdravotnictví absolutně nereflektovalo tu intimitu porodu, o které sám píšete.(pokoj pro rodičky po 6 a novorozenci všichni v jedné místnosti pod zámkem na konci chodby, ze které se neustále ozýval dětský pláč a víte, jak pláč dítěte působí díky matce přírodě na novopečenou matku, její nepohodlí bylo přeci trest za dědičný hřích popsaný už v Bibli, takže to bylo indtituci úplně u prdele. Přítomnost otců u porodu je nutná právě z důvodu, že on ohlídá tu institucionální zvůli a v jeho přítomnosti se personál víc snaží a učiněné prasarny si nedovolí.přítomnost muže u porodu zásadně mění postavení ženy právě u toho porodu.

      1. Pokud myslite, ze bilej plast da vic na tatku nez na mamku, tak se pletete. Kdyz nam ukazali nase prvni robe a tatinku, pojdte si ho vyfotit, nesmele jsem spitl, ze bych si ho vyfotil umyty a ne jako kdyz spadlo reznikovi ze stolu, dostal jsem od vsech tri bab na pokoji takovyho couda, ze jsem poslusen pudum (znate to, od malicka vas sekyruje mama, teta v jeslich, pancelka ve skolce, souska na zakladce atd.) sklapl podpatky a fotil driv, nez jsem stacil zapnout mozek.

       Pritomnost u porodu si vyrvaly baby, at si chlapi „taky uzijou“.

       1. Víte kulové jak se dokáží bez přítomnosti otce chovat. Proto, když snacha po druhé rodila, nedovolila synovi, ať jede domů.
        Poprvé poslechl personál, že bude dlouho čekat a nestihl dojet k porodu.

        1. Hele, ja si „vychutnal“ oba a nebyly zrovna kratke (druhy dokonce i pespanim), ale jestli si myslite, ze personal rozlisuje, tak se dost pletete.

     2. Personál není drzý, když je u porodu otec nebo někdo s rodiny. Tohle tu prostě zůstalo z dob komunistů, že rodící žena je věc ve vlastnictví státu.
      Záviděla jsem sestře, že rodila v Kanadě, švagr natáčel, všichni žertovali, žádný stres a buzerace.

    2. Děkuji za pochvalu. Ale teď si to u vás asi – určitě – zase pěkně podělám.
     Zlepšuje se to, o tom nebudiž sporu. Ale rovnoprávnost je jenom chiméra, hezká, ale chiméra.
     Každý ředitel firmy přijme na důležitou pozici raději chlapa, než mladou ženu. Byť i se stejným vzděláním. Počítá totiž s tím, že chlap mu neodejde na mateřskou a tím pádem je to pro něj perspektivnější zaměstnanec. Což se často projeví i ve služebním postupu a finančním ocenění.
     Obávám se, že s tímhle ani všechny feministky světa nic neudělají. Že je to prostě dané.

    3. A není to spíš chyba výběru?
     Že to někomu 3x nevyšlo ještě neznamená, že to nají na h…o všichni.

     Fakt není známkou moudrosti promítat svoje frustrace do světa okolo sebe.

  2. Jestli dobre chápu, hlavní informací příspevku p Kláry je, ze se redaktorovi idnes podařilo naškrábat článek, který dehonestuje projev i osobu maďarské prezidentky, a to evidentně (úmyslně) nepřesnou interpretaci jejího projevu .
   Jaksi opět poukázat, ze Maďaři jsou úplně mimo a to ve všem.
   K tématu tu může povstat diskuze o ženské emancipaci, ale myslím si, ze to nebyl záměr autorky.

   1. Myslím, že paní Klára se o postavení ženy jako matky ve společnosti opravdu zajímá. Sama má náročnou práci a vychovala dceru, asi to neměla lehké. Druhá věc je dehonestace prezidentky neposlušného státu. Je to nechutné, tahat politiku do v podstatě nepolitického problému.
    Orbán zlobí, tak hurá na reprezentantku zlotřilého Maďarska.

     1. Popravdě?
      Tenhle článek mi přijde jako boj Sancha Panzy s větrnými mlýny. Žumpálisti na Novinkách mohou mít z protestů čtenářů jenom švandu.
      Vědí moc dobře za co jsou placení a je jim jasné, že pravdivým popisem reality by si nevydělali ani na slanou vodu.
      Tipla bych si, že Vít Štěpánek dostane od pana šéfredaktora velkou pochvalu a možná si po akci paní Kláry ŕekne : Hurá, jsem slavný! Už si mě všimli i alternatývci!
      😻

     2. Maruško, přečtěte si na Novinkách něco o Vítu Štěpánkovi. Je to už nemladý mužík, který předchozí kariéru strávil na manažerských pozicích v různých ofiko médiích. Teď skončil v rubrice Koktejl. Což je rubrika, kam píšou spíš elévové a probírají tam dvouhlavá telata a ták…
      Tento přičinlivý článek ho možná posune do rubriky Zahraničí, kde je asi víc prachů za řádku, netuším, jak je tam platěj.
      😻

     3. Vězí to v tomhle, v posledních čtyřech slovech :

      „Pětačtyřicetiletá Nováková je vdaná, věřící křesťanka a matka tří dětí. Do loňského roku vedla mezinárodní organizaci Political Network for Values, která se vyslovuje proti potratům a sňatkům osob stejného pohlaví.“

      To by tak hrálo, aby nám tady přednášel někdo, kdo je proti sňatku buzeranta s bojovou helikoptérou!

      1. A že děti mohou mít jen ženy s muži. ( dle prohlášení organizátorů: Věříme v důležitost politik, které podporují rovné příležitosti pro všechna pohlaví a zpochybňují tradiční genderové role.)

   2. byl to jeden z důvod, protože dezinterpertace projevu Dr. Novak byla skutečně v nehorázné míře… Z ženy, dožadující se v zásadě EMANCIPACE MUŽŮ vytvořil „potenciální samici“ dožadující se, aby i vzdělané ženy vlastně směly pouze rodit děti… To je prostě nehoráznost…

    1. Některé činnosti pracovní jsou výhradně pro ženy.
     Ve slovníku nenajdete ani mužský ekvivalent. Jak by se říkalo muži, který by byl hospodyní? Hospodář? Hostinský? Nebo vymyslíte slovo „hospodyňák“ ? A co třeba švadlenka? Co by byl muž? „Švadlén“?
     Feministky obecně chtějí rovnoprávnost nad muži!

      1. Ano. Navíc cvakáni šicího stroje evidentně povzbuzuje mozkové buňky a mnozí krejčíci to dotáhli docela daleko. Třeba Biľak, i když ho nesměli půšťat na saká.
       To takový Bakala na saka mohl, a také to dotáhl daleko dál, než Biľak.
       😻

      2. Ale kdepak, Katango. Pletete švadleny s krejčími. Krejčí- ať muž nebo žena ušije třeba sako. Je krejčá muž, a je krejčová žena. Švadlenka je něco jiného…
       A mimochodem, muž, který šije je krejčí? Jenom krejčí? A co třeba švec?
       Neměla byste se tak ztrapňovat.
       Kdo je třeba „havířka“? No přece žena havíře! Nebo znáte nějakou co pracuje v rubání? A co cestářka? Znáte nějakou, co kamení roztlouká na cestě do Prášil? Lamačku?

     1. Majordomus.
      Vypadá to lépe než „hospodář“, protože hospodář evokuje manuální práci.
      Ovšem neexistuje „majordomuska/majordomka“ a přitom hospodyně vykonává stejné moneyžerské funkce jako majordomus.

      U nás ovšem v posledních 30ti letech došlo k významovému posunu a „hospodyní“ je označována obyčejná služka, protože slovo „služka“ je nevhodné

      Prostě; polcor je ZLO….

    2. Osobo, kdybyste se laskavě podívala na web toho US spolku, co ten potlach pořádal, tak byste zjistila, že dezintepretujete Vy a tomu pisálkovi byste se měla omluvit.
     Sama předsedkyně potlachu totiž sepsala na titulku opus odsuzující maďarskou presidentku. A ostatní mainstreamy to už jen opisují.

  3. Maďarská prezidentka chtěla říct, že manželé vysoce vzdělaných žen by měly svým ženám mnohem více pomáhat či jinak vycházet vstříc, aby tím neutrpěla možnost profesionálního uplatnění této ženy.

   Například lékařka. Lékaře potrebujeme. A tedy měly by se vytvořit podmínky pro to, aby tato lékařka to neměla příliš komplikované a mohla třeba i částečně pracovat a bůhvíco ještě. A kdo by tu pomoc měl dělat? Zřejmě tedy manželé, pak taky babičky, jiné příbuzné/jiní příbuzní.

   Možná že realita je taková, že vysoce vzdělané profese prostě potřebujeme a nemůžeme si dovolit přijít o vysoce vzdělané ženy. Mělo by jim tedy být dopomoženo, aby zvládli mateřství i ten pracovní život.

   Takhle jsem pochopil sdělení Kataliny Novákové.

   1. Ty jiny…
    Manzele vzdelanych zen by se nemeli vzdelavat , potom nemaji cas,
    delat vsecko, slouzit co vzdelany zeny potrebujou ,starat se vo vsechno ,
    misto jejich manzelek s diplomem.
    Neco takovyho. Akorat je utlacujou a tak sou spatny ..
    Pacient jim potom v ordinaci zakasle a voni nemuzou s diplomem ,
    ani doktorovat.
    Muz nepomaha, je spatnej , nevytvori pro ne podminky a voni pak bedujou ,
    nic nemuzou , akorat nejakou uzvatlanou a
    zbytecnou konferenci s presidentkou.
    Ale vytvorit si ty podminky vo kterejch porad a dlouho dokola breci,
    /to je velkej problem , vono to totiz potrebuje nekoho ,
    pro to neco udelat !!!/,
    to je ani nenapadne. Maji diplom , sou vzdelany ale ,
    To nikdy nejde, neni kdo by to pro ty vzdelany zeny udelal a poridil….
    Ty jiny museji..

    1. Je blbé, že tak špatně funguje dědičnost. Když si vezme chytrý ošklivý muž hezkou, ale hloupou ženu, tak mají ošklivé hloupé dítě. Kdyby to tak nebylo, tak by tu porodnost mohli zachraňovat i ty nevzdělané Romky.

   2. ano, to jste pochopil naprosto správně. A dám konkrétní příklad, vycházejíc z dobře známé ekonomické teorie parciálních výhod. Vezměme si lékařku, jejíž hodinový plat je 5000 na hodinu. Přijde domů z operačního sálu a pust se do žehlení… Žehlení za 5.000 na hodinu – toť skutečně terno pro společnost…
    Již v roce 1991, když jsem byla v Kanadě na stáži tam bylo uzákoněno, že advokáty si mohou dávat do nákladů jako účelně vynaložený výdaj k dosažení zisku náklady n chůvu a hospodyni. U nás není možno do dneška… Přitom právě tento model by si zasloužil rozpracování, a to nejen ve směru k OSVČ. Jsem přesvědčena, že by to mělo mimořádně kladný vliv i na otázku zaměstnanosti starších žen, což je velmi zranitelná a obtížně zaměstnatelná skupina.

    1. Ale dneska není problém pořídit si paní na úklid, na žehlení, ani u nás. Tyhle dámy berou – dneska- 200 Kč za hodinu a za tři hodiny vyšůrují celý byt a za dalších 20O vočí vyžehlej koš prádla.
     Je to výhodné pro obě strany. Pokud tedy nejde o uklízecí agenturu, která se živí zneužíváním uklízeček. Chce to si najít uklízečku / volná noha a platit keš, z ručky do ručky, vyloučit třetí – hrabivou- stranu.

     1. Ale no tak, paní Heleno! Jakou „hrabivou stranu“ ? Myslíte státní pokladnu, do které nejdou daně z podnikání té paní žehličky, uklízečky, nebo hospodyně? Podpora šedé ekonomiky? No fuj!

       1. No, odvádějí daně, platí sociální a zdravotní…
        A paní Dr. může pracovat za 5.000Kč/ hod a paní uklizečka-žehlička dostane 60Kč/ hod. A to je ta emancipace. Kdyby ovšem paní žehlička dostala minimální mzdu, kdyby bylo zaplaceno sociální a zdravotní, tak by si ta pětitisícová paní Dr. hezky připlatila za žehlení a úklid. A tak to má být, protože daně se platit musí!

       1. Jasně díra na trhu! Poptávka a nabídka… Pod jakou živnost by se tento typ schoval? Ovšem z hlediska OZBP by měli mít pracovníci příslušné ochranné pracovní pomůcky… jak se to srovná s principem této činnosti?

    2. Paní Kláro, tohle nebyl šťastně zvolený příklad. Lékaři opravdu nemají hodinovou sazbu 5000/hod.

     Lékař se specializací,operatér s 12 praxí po atestaci má ve FN letos plat 503/hod. Loni to bylo 505/hod.
     Nebudete tomu věřit, ale lékaři nejsou placení stejně, jako právníci.

     Ad. Úklid – snacha se 2 malými dětmi nespolehlivé paní platila 200/hod. na ruku.
     Potom firmě přes 400. Ti ale aspoň vždy přijdou.

     1. Tak to měla smůlu, chce to najmout si paní na doporučení nějaké kamarádky. Spolehlivá paní na úklid je hotovej poklad. Uklidí, vyžehlí, provede drobné správky prádla, umí všechno.
      😻

      1. Pořád to samé! Pokud bude mít v pořádku paní žehlička-uklizečka účetnictví, tak bude opravdu cca 400Kč/hod. Pokud bude lacinější, tak jste buď necitelná vyděračka, která ubožačku žene do bídy, nebo švindlujete v šedé ekonomice, krátíte daně a vůbec jste zavrženíhodná osoba.
       Abyste měla na posluhovačku, měla byste si najít nějaký skvěle placený vedlejší pracovní poměr, nebo řádně vedenou živnost.

    3. Člověk se stále učí.
     „Vezměme si lékařku, jejíž hodinový plat je 5000 na hodinu“
     Tak jo, vzata. A k ní kalkulačka. Při odpracovaných 190 hodinách měsíčně (v roce 2017, viz odkaz níže, lékaři měli odpracováno tolik hodin) je měsíční plat té dámy 950.000 Kč, za rok to činí 11.400.000 Kč.

     To je pozoruhodné. Asi nějaký feministický vhled.
     Medián platu lékařů pracujících v organizacích přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví nebo v příspěvkových organizacích krajů v roce 2017 činil 68 964 Kč měsíčně.
     Medián mzdy lékařů pracujících v soukromých nemocnicích a zdravotnických zařízeních (a.s. nebo s.r.o.) v roce 2017 činil 46 284 Kč měsíčně.
     Zdroj: https://www.kurzy.cz/zpravy/489918-11-04-2019-odmenovani-zdravotnickych-pracovniku/

     To to teda od roku 2017 hodně narostlo!

     1. „Vezměme si lékařku, jejíž hodinový plat je 5000 na hodinu“

      Jako dobra partie, ale hlavne, takhle zabezpecena lekarka bude chtit urcite pred snatkem predmanzelskou smlouvu.

    4. Kastovnictví neskončilo, kastovnictví žije.:-D
     No ale když si psycholog mohl dát do nákladů cestu, pobyt a dal. ….a to za účelem účasti při obřadu užití ayahuascy v Jižní Americe, proč by si jiní nevymysleli jiné náklady, daňově uznatelné, že…..

   3. Já bych to viděla jinak. Vzdělané ženy, které vykonávají důležitou a pro společnost nenahraditelnou práci, by měly být placeny tak, aby si mohly bez problémů dovolit placenou výpomoc v domácnosti.

    1. Výpomocí bude kdo? Nevzdělané ženy, které nebudou mít vlastní rodiny, protože na ně nebudou mít čas ani peníze, protože kdo by byl výpomocí jim?

     1. Ale houby. Přivydělají si tímto způsobem rády různé ženy. Nedělají to celý život, jenom když hřivna nemají nic lepšího. A mohou být i vzdělané. Jako chůvy – výpomoc zaměstnaným matkám, si rády přivydělají i studentky.

      1. Pokud bude odvedeno sociální a zdravotní, případně jiná příslušná daň či poplatek eráru, je všechno v pořádku. Jinak by se mohlo o daňový únik, nedovolené podnikání a kdovíco ještě. Paní JUDr to jistě ví lépe.
       To ovšem zveden částku té pětitisívé Dr. natolik, že si raději vyžehlí sama. Z toho plyne, že stát a jeho zákony, předpisy a podobně jsou překážkou emancipace.
       —————-
       mimochodem: Emancipace je proces, kdy manželka, tchýně, spolupracovnice, šéfová a dcery udělají z muže Emana cypa.

  4. Zeny nevedi co chteji , /vzdycky chteji vic nez vsechno a nikdy nemaji dost/,
   ale nikdy v tom nekonecnym chteni ,neprestanou..
   Asi nemuzou.
   A v tom navic spolehaji na ostatni a na jejich schopnosti , ze jim to vsechno musi poridit a do nekonecna slouzit , aby vyhoveli vsem jejich rozmarum.
   Zatim si takovy vasne vybijely totalnim a nepricetnym ovladanim rodin , pribuzenstva, jako ucitelky atd. , okupuji vsechna zamestnani ,
   chamtive se vrhaji na prijmy rodiny,
   kde je mozne ovladat jine a vseho ve svym okoli..
   Nesetri nic, ani sva tela , za tim ucelem.
   Kdyz je treba. Penez, povyseni , hysterie , bedovani ,plactivych stiznosti na jejich utlacovani vsemi ,atd.
   Jejich sestry a velmi nesolidarne ostatni zeny a devcata zotrocuji ,
   utlacuji az beda , zadnej chlap, by si neco takovyho nedovolil.
   Romky nesmi zachranovat..Tak at nic nezachranujou.
   Clanek je vo tom..Tak mely konferenci a za svy ,
   za to co si vydelaly ,tezkou praci v milionech…

  5. Řekl bych, že paní doktorce Samkové by úplně stačilo, kdyby Novinky a jejich šmoci nelhali.
   Kdyby napsali o té konferenci pravdu, tak paní doktorka nemusela ten článek psát.
   To je podle mého názoru podstata věci.

   1. Šmankot!!!
    Ten článek nebyl o konferenci, byl to článek, který měl dehonestovat maďarskou prezidentku.
    Konference byla jen trojský kůň, do kterého se schovala propaganda.

     1. A ten Štěpánek je tedy génius, když to vypích do 1 věty.

      Věříme v důležitost politik, které podporují rovné příležitosti pro všechna pohlaví a zpochybňují tradiční genderové role.

      1. Ten … píp… dělal editora na Lidových novinách. Což je slušně placený flek. Z nějakých důvodů byl odejit. Takže se snaží, blbeček.

  6. Dohnat a predehnat.
   Samkova a nektera devcata dokonce s tremi diplomy , maji vzdelani jako zkratku,
   aby rychle napodobily muze a hlavne se naucily uplatnit diplomovou inteligenci a schopnosti co ma chlap a co chlap s tim dokaze..
   Bohuzel zena ,nema schopnosti chlapa a mit nemuze , ty se nejdou naucit biflovanim ucebnic a tak dokaze malo.
   Burbock dokazal mimo krveziznive vyroky ze zapad je ve valce a musi bejt ,
   ze musi mit k tomu
   zkraslovacku za 137 tisic euro rocne. Tu parasit neplati ze sveho..
   Leyno, ty britsky politicky , ty v Usa , Clinton, Albricht , Nuland, Merkel,
   Pelosi , dokazuji a kazdej to citi na vlastni kuzi.
   A nejvic snad zeny a deti na celem svete.
   Napodobuji , ale to nejhorsi z tech nejhorsich psychopatu a
   dokonce je v mnohem predci.
   Pomahaji nejak vzdelanym zenam? Do hrobu ?
   Ktera rekne neco o miru na svete. Samkova , madarska presidentka.
   Kdyz sou tak vzdelany !!!
   Ktery chteji vzdelani pro zeny a na co? Aby jim muzi pomahali , jako sluzky a uklizecky jejich spiny a odpadku , ktere po sobe nejsou schopny uklidit??
   Proc se nepostavi na vlastni nohy ? A.
   Neudelaji probuh neco uzitecnyho pro sebe a svet.

 14. Americká aktivistka Beirne Rooseová – Snyderová je naprosto zděšená a zvedá se jí žaludek…
  A potom že i v Americe nemají zděšené Milky , kterým se dokonce i zvedá žaludek. ( To ta naše Milka… ééé…Myrka má zatím všechny čtyři žaludky na správném místě. )
  😀🐮

 15. Milá Kiburi eh.. Kigali z Rwandy

  Musíte si vybrat, co chcete. Buď tradiční uspořádání, kdy je (strašně zjednodušeně) muž živitel a vládce rodiny, zatímco žena zajišťuje teplo domácího krbu a zdánlivě je mužem živena. Taková žena má dost času na výchovu dětí.

  Nebo chcete plnou rovnoprávnost a emancipaci, ale pak si nestěžujte, že vás zaměstnavatel (klienti) neodměňují či neuznávají/nepovyšují tolik jako muže, protože jste si upletla sviště a chcete se o něj starat, nemajíc ještě hlavu vymletou úplně.

  Pracovní aktivita ženy bude a musí být limitem pro kvalitu a počet vychovávaných dětí, protože času máme všichni stejně. Neuvažuju možnost, že si najdete kojící bábovku.

  1. Kigali je město, i když si to pamatuju jen náhodně. Možná to ale i tak do toho žertovného oslovení patří.
   Kdybych své ženě tehdy „nabídl“, že si „musí“ takto vybrat, místo svatby by mě poslala chodit kolem. Patří do skupiny s vyšším, dále průběžně doplňovaným vzděláním. Shodli jsme se místo toho na tom, že příroda je takto nastavena, což ale neznamená, že nastavená dogmaticky. Že je to pro takové ženy nevýhodné je daný fakt, to ale neznamená, že se o tom nemůže mluvit a nemohou se hledat řešení. I taková, které není „tradiční“, protože tradice nejsou zaklínadlo, zejména „interpretované“ zaklínadlo. Když jsme u té interpretacemi, ony si ty ženský mimochodem sviště samy nepletou. Pletení je právě tradičně „bilaterálního“ charakteru.
   A rozhodně těmi řešeními (na které se pro jejich složitost netroufnou) není myšleno ani hystericky uraženecko feministické, ani samolibě patriarchálně oznamovací, protože obojí vedou do pr…, do pralesa.

   1. Milý 2x Malý (jo, znám vymřelý rod piccolominiů),
    hledejte řešení, ostatně hledači kvadratury kruhu, trisekce úhlu nebo třeba perpetua mobile jsou stále, bohužel ve společenských pavědách nelze tak snadno dokázat marnost řešení.

    Já si nechám ten patriarchát a budu spokojen, stejně jako moje žena.

    1. Nic proti patriarchátu!
     Ale pokud jde o opravdu nadanou ženu, nebyla by pro společnost škoda její schopnosti nevyužít?
     Existuje názor, že některé státy jsou zaostalejší než jiné právě proto, že tam ženy nemají přístup k lepšímu vzdělání a k důležité práci.
     Samozřejmě, modely funkční rodiny jsou různé.

     1. Jedním ze znaků kvalitní společnosti je nevyužívat ženy do mrtě.

      A pokud jde o rychlost rozvoje, nejvyšší v lidské historii byla od konce 18. do začátku 20. století v USA a západní Evropě. Nejen shodou okolností byly rodinné vztahy v té době patriarchátu nejblíže.
      Co je pravda je fakt, že by ženám nemělo být bráněno, pokud se jim tradiční uspořádání nelíbí a chtějí obětovat mateřství za kariéru. Ale zatracovat patriarchát je stejně hloupé.

      1. Patriarchátu docela fandím.
       Ale na druhou stranu jsou i ženy jako třeba Marie Curie Sklodowská. A včil mudruj.
       Tohle je tak složitá věc, že se to nedá zhodnotit jednoduše.

      2. Jenže nevstoupíte dvakrát do stejné řeky. Velké pozitivum Orbána je v tom, že to není dogmatik. Čte realitu a reaguje na ni. Přečetl, že ve vzdělaných ženách (dejme tomu užitečné profese, minimálně) je potenciál. A v dnešní době nemůžete přicházet o talenty, mozky a vzdělané lidi. A pokud by se třeba těmto ženám nějak aspoň trochu pomohlo, bylo by to pozitivum pro všechny. Protože reálně asi nemůžeme očekávat, že vzdělaná a potřebná žena se dá na kariéru roditelky dětí. Bude mít 1 nebo 2. A pokud jí třeba ten manžel víc pomůže, tak by to mělo být plus.

       Hm, jen říkám, jak to bylo myšleno.

        1. Předpokládá se, že by se zvládlo všechno. Ono totiž nejsou všechny ženy rozené pečovatelky a matky. A naopak zase někteří muži v tom můžou být lepší. Když jsou v páru takový muž a žena, a muž třeba nemá bůhvíjak odborné zaměstnání, tak když to politicky společensky podpoříte, tak ten muž může převzít větší část na sebe. Jinak by ho to třeba nenapadlo, bylo by mu to blbé, nevěděl by že může pomoct společnosti, atd. Lidé jsou sugestibilní.

         I jeden zachráněný talent je dost. Je to prostě trend. Džin je venku z lahve, a reálně se zjistilo, že nemůžeme plýtvat ženskými talenty a vzděláním. Já s tím nic neudělám. Ani to neznamená, že se tím podporuje protimužský feminismus. Dnes je trendem a nutností dát každému podmínky na míru.

          1. Věříme v důležitost politik, které podporují rovné příležitosti pro všechna pohlaví a zpochybňují tradiční genderové role.

           Až začnou rodit chlapi, bude vše vyřešeno.

        2. Modernim zenam vladnou predevsim potraty a nepricetne ,nekonecne sebezkraslovani , nenavist mnohych k muzum , kteri vse a velke moznosti vynalezaji , vyrabeji a poskytuji …
         Matriarchat se nesiri treba do dolu a huti a vsude kde je prace a drina ,pro celou spolecnost .
         To nechaji jinym , musi pospichat do salonu krasy….
         A deti prekazi na ceste za zbohatnutim a ovladanim jinych , poradanych aspon na konferencich,
         az na druhe strane sveta…
         Lidstvo pokrocilo z dlouheho pobytu v jeskynich a lovu kameny a klacky , matriarchat , /tupej vymysl akademiku ,aby zase bylo vo cem se vykecavat
         a resit prechytralejma a jejich pouckama /,
         tenkrat nebyl a nemoh bejt , skoda , nikdo by tady dnes nebyl a zlocinne nekazil pocasi.
         Jde jen o hystericke tanecky a zvatlani na ucet jinych.
         Romky nebudou zachranovat.Nebudou.
         Zlocin vsech je, ze sou chudy.
         Ale miliardarsky voprahovany ukecany z TV sestry, jim
         nikdy nedaji ze svyho ani vindru.
         Ani nic pro ne neudelaji ..
         Za to ty macovity sovinisti ,muzou za vsechno…
         A skutek utek..

        3. mám pro Vás, Okolojdoucí, naprosto nečekanou zprávu: představte si, že i ženy mají své intelektuální potřeby… dokonce stejně jako muži! Ovšem jsou biologicky determinovány tím, že jsou to prostě ony, kdo jsou těhotné a na kom je dítě nejméně jeden rok závislé. (To není nic proti otcům, to je prostě vývojová psychologie). Nicméně vy to opět stavíte na úroveň 19. století, kdy, příkladmo, učitelky n a základních školách se nesměly vdávat. Tedy si musely vybrat mezi zaměstnáním a rodinou. Víte co, pánové, jděte už s těmito svými názory někam – nakonec se totiž vždy dostaneme k tomu, že nejdůležitější je, aby vám neubylo pohodlíčka…

         1. Pro vaše pohodlí, paní Samková, doporučuju úklidovou agenturu. A dbejte v rámci emancipace a všech předpisů a zákonů, aby bylo vše OK. Žádná šedá ekonomika! A aby vaše pracovnice mohla za svůj výdělek vést plnohodnotný (třeba skromný) život.

     2. A ještě, nemylte se, bez své ženy bych nemohl dělat to, co dělám, a vím to.

      Ale pokud by ona byla na mém místě a já pekl buchty a přebaloval děti, oba bychom své práce dělali sotva na 10%.

     3. Helanov napsal:20 července, 2023 (21:19):
      „……nebyla by pro společnost škoda její schopnosti nevyužít?“

      S omluvou p. Helanov, ale společnost ať si laskavě trhne nohou! Důležité je, jak to chce maminka a tatínek a jak se na tom dohodnou. Ze svého okolí znám rodiny, kde zůstal s dětmi (po „odstavení“) táta, jinde i nadále pečovala maminka a táta se zapojil až po příchodu z práce, někde pomohli prarodiče a o vnouče se nějaké hodiny/dny v týdnu starali oni, aby mohla mamka pokračovat, alespoň částečně, ve svém oboru… Opakuji, vždy je to na dohodě! (jako problém vidím teď ty zku…né nápady ohledně prodlužování odchodu do důchodu. Babi s dědou se tak mohou vnoučatům věnovat jen omezeně, neb musí ještě sami chodit do práce, aby vůbec mohli do toho důchodu odejít…

      A upřímně – s odstupem hromady roků to vidím takhle – byť, jak říkáte, se vše rychle mění, tak i ta žena, která zůstane s dětmi doma 3, 4 roky, tak vše zase rychle po návratu do práce dožene. Spíš v tom vidím někdy možná i tak trochu neochotu těch maminek podřídit své ambice, či dosud relativně svobodný život, potřebám toho malého broučka, který je na svých rodičích zcela závislý.

      1. Jen provokujete tu nekonecnou , nezastavitelnou Helanov do tsunami tisicu prispevku , za ucelem aby totalne ovladla pokazdy vsechny diskuse , miliony nesmyslu ,vymyslu , poucek, stiznosti a casto protichudnych , ktery si odporujou , ale to nevadi..
       Hlavni je zaplava, az do potopy…

       1. Tady, na tomto diskusním fóru, se potvrzuje jedno staré přísloví za druhým.
        Třeba přísloví o skutečnosti , že „prázdný sud duní nejvíc“. To říkávala moje babička, narozená roku 1898, když z rádia poslouchala stranické funkcionáře.
        A je to fakt – když poklepete na „bečku“ (obecné východomoravské označení sudu, ať už nahoře otevřeného pro kvas, nebo uzavřeného pro víno, či pivo), tak plná bečka neduní vůbec, jako byste poklepali přímo na plný kmen stromu.
        Prázdná bečka panečku, ta umí zadunět i bez poklepání.
        Stačí, aby okolo projel naložený náklaďák – a zaduní. To jsem zjistil, když jsem do jedné dvoustovky na kvas vlezl, při schovce.

        A ty sám anonyme, alias Pawe, ty sám to zde zasíráš dennodenně, špalky nesouvislého textu bez diakritiky a vyloženými ptákovinami. Nikdo je nečte a rovnou je roluje, protože plácáš páté přes deváté a do toho pleteš ještě sedmé.
        Jako já už roluju příspěvky paní Heleny Nováčkové, protože ona to hrne na kvantitu úplně stejně, jako ty – a je úplně jedno, o čem je článek.
        Názor, to je jako díra do prdele – každý to máme. Další přísloví, už modernější.
        Teď mě zrovna napadá, že náš president díru do prdele nejspíš nemá – ještě neprojevil vlastní názor na nic.
        To je zvláštní úkaz – stálo by za to zjistit, jestli s tím IQ107, není president spíš nedodělaný, či zfušovaný android. Ten taky nejí a nesere, takže nepotřebuje díru do prdele a nejspíš proto nemá žádný názor. A strojově se učící androidi, by určitě měli mnohem vyšší IQ, měřené měřítkem pro lidi.

        Jakpak se ti líbí Pawe? Celý můj příspěvek fakticky o hovně?
        Jen zabraný datový prostor a otrávený účastník, který ho hned odroluje.

          1. Nediskriminujte prázdné bečky. Co je na nich špatného a o co jsou horší, než ty plné, často bůh ví čeho.

      2. Teto Karlo, no vždyť jo!
       Jsou různé modely rodinného života. Ať si každý pár žije tak, jak to vyhovuje právě jemu.
       Zásahy eráru, třeba mateřskou dovolenou pro muže, mi přijdou podivné a zbytečné.
       Pokud si chce chlap užít miminko, tak si to zařídí i bez eráru.
       Myšlénka je to dozajista ušlechtilá a dobře míněná. Teď už jen sladit tyhle výborné nápady se stavem erární kasy.
       😻

          1. Kristova noho!!!!!!!!!
           Jo, mohli. A mohli by pobírat mateřskou i obě tchýně a oba tchánové.
           To by bylo úplně nejlepší. Za předpokladu, že je erarní kasa bezedná. Něco jako oslíčku, otřes se.

          2. Chlap na mateřskou nemůže, jen na rodičovskou. Dovzdělej se ty starostko o erární kasu.

      3. ovšem přizpůsoben se tatínka se neřeší – stále mne fascinuje, jak největším nepřítelem ženy je… žena. Jinak ve své kanceláři zaměstnávám prakticky výlučně ženy, a to ženy s malými dětmi, Z touto cca třicetiletou zkušeností si troufám říci, že Vaše nařčení z toho, že maminky nejsou ochotny podřídit své ambice dětem, vůbec nevíte o čem mluvíte. Takže na závěr dotaz: jak muži podřizují své ambice dětem?? Aha – and here we are…

        1. Tak ony už se vystavují diagnózy i na Litterate. Paní Samková napsala svůj názor.
         Nemusím s ní souhlasit úplně ve všem, ale nedovolila bych si jí urážet. Od toho jsou Novinky a jiná zaručeně pravdivá méédia.

          1. Samkova je plna nenavisti a este cte nejaky novinky .
           Dale chlap musi bejt zena, jinak je spatnej.
           Prakticky vylucne zamestnava ve sve kancelari zeny.
           Porad by chtela resit problemy muzu .
           To mluvi hodne.
           Ani jednoho nezamestna.
           Dobra to zena. Ani jednoho nezamestna.
           Rucnik ani nekolik jich , tohle nevyresi.
           Ani skotsky striky.
           Tohle je na celej zivot , se to nazyva posedlost.
           Obsession. Nebo fixni idea.
           Je to nevylecitelna zavist vuci chlapum , nuti porad neco proti nim nachazet.
           Dale komplex menecennosti .
           Besni tady na nejaky novinky , neco se ji nelibi a proc si nejde to vyrikat do jejich redakce..
           Potom by ale nemohla tady bejt ta hysterie.

          2. Anonyme, tak až příště uvidíte nadpis Klára Samková, tak ten článek pod tím jménem nečtěte. A budete v klidu.
           😻

       1. Ále no tak, paní Samková, přestaňte blbnout. Vaše osočování, že nevím, o čem mluvím, je dost mimo mísu. Něco Vám řeknu – rozpoutala jste zde, dle mého hloupou, diskuzi hodnou čtvrté cenové. Muži versus ženy. Proč máte potřebu kopat do mužů – viz: „jak muži podřizují své ambice dětem?“ Není to tak trochu náhodou totožné v bleděmodrém, za co kritizujete Vy mě? Ne, nejsem to, co píšete, že největším nepřítelem ženy jsou ženy samy. Za nepřítele naopak považuji ten lítý feminismus vyhnaný ad absurdum. Ten, který vidí jen sám sebe a ne i toho druhého naproti. Spolupráce, rovnost, tolerance, dohoda… to vše je nutné na obou stranách. Kdyby to tak bylo, bylo by méně rozvodů. Jo, můžete mně tady klidně napsat, že tu valím jakási klišé a prázdné žvásty… je mi to jedno. Žiji ve spokojeném funkčním a fungujícím manželství (a dobře vychovanými dětmi) už dost dlouho na to, abych si nechala vyprávět nějaké poučující invektivy.

        1. Tady je zajímavých několik věcí.

         Že Novinky.cz lžou, to se tady celkem všeobecně ví, v této věci panuje na litterate.cz příkladný konsensus. – Taky je to na průběhu diskuse znát, téměř nikdo nemá, co by k tomu dodal.

         Že intervjůk (copyright Vidlák) Vít Štěpán překroutil projev maďarské prezidentky, prošlo diskusí prakticky bez povšimnutí; není divu, od intervjůka z Hovinek se vlastně ani nic jiného neočekává. Jo, takhle kdyby napsal pravdu, to by byl fičák! Všichni by se divili i ušima.

         Ale otázka rovných příležitostí žen a mužů, ta spolehlivě vzedme tsunami emocí. Paní Samková to tak možná zpočátku nezamýšlela, ale článek jí svým vyzněním utekl do jiných světových stran, než kam ukazuje titulek a perex. A ona sama tím, jak se účastní diskuse, naznačuje, že více než na lhaní Víta Štěpána v Novinkách záleží hlavně na tématu nerovných příležitostí. – Budiž tedy.

         To, jak paní Samková formulovala poznámku, na kterou jsem reagoval doporučením ručníku na hlavu, to je podle mého soudu nemístné zjednodušení. Tak velké zjednodušení, že stírá podstatu problému. To už bychom rovnou mohli žádat, aby zámek měl stejné příležitosti jako klíč, voda v potoce stejné příležitosti jako koryto, jímž protéká. Žena a muž jsou komplementární bytosti a z toho principu nikdy rovné příležitosti mít nemohou.

         Tatínek a maminka jsou vymezeni svým biologickým posláním. O přizpůsobení matky nás zpraví paní Samková; já si dovolím připomenout, jak se přizpůsobuje tatínek.

         Tatínek si upraví život tak, aby zabezpečil ženu a děti proti strádání a zbudoval jim v rámci svých možností přiměřeně pohodlnou existenci, vývoj, domov. Toho většinou dosahuje prací, a to prosím není jen docházka do zaměstnání. Jinými slovy, tatínek si většinu života vyplní zajišťováním (nejen) materiálního bytí rodiny, kterou ve spolupráci s maminkou svých dětí založil. – Jestli toto někdo není schopen vnímat jako významné, ale opravdu významné přizpůsobení dětem a jejich matce, není mu pomoci.

         Abychom si rozuměli: mám za to, že normální tatínek toto vše nevnímá úkorně, nýbrž jako příležitost, svobodu a radosti života. Věřím, že i normální maminka to má podobně, i když její příležitosti, svoboda a radost ze života jsou jiné než tatínkovy: totiž jsou k těm jeho komplementární. – Kudy vede hranice mezi oběma, to je věc každého jednotlivého rodičovského (záměrně nepíšu partnerského) páru; určovat zvenčí, jak ta hranice má vypadat a kudy má vést, je cesta do pekel.

         1. Velká poklona, pane Alefe. Za to, jak věcně, s nadhledem, klidem a „bez vášně“ a kultivovaně jste věc shrnul. Velká úcta Vám.

         2. Tak to je, pane Alefe! Bingo! Občas slyšený povzdech: „kde jsem mohl být, kdyby si na krk neuvázal…“
          „Celý svět, kde všude bych se podíval….“
          ———————–
          Jo, a komu se dává po svatebním obřadu na krk chomout tažného koně? Nevěstě, že? co to znázorňuje…

          1. Wiki slovník říká

           navléknout/utáhnout komu chomout = spoutat jeho volnost

           To značí, že už nebude moci šukat kde chce, ale jen doma

         3. Za paní Samkovou nechci a nebudu mluvit, koneckonců tak něčím za nikoho.
          Vyznění jejího článku se ale odebralo do stran kvůli ní, nebo taky kvůli tomu, že bez toho, jak je co formulováno, takové téma vždy vzbudí vyšší míru emoce, než rozumu?
          Velmi poeticky jste nazval tu biologickou determinaci, já si ale opravdu nejsem jistý, že jde i o determinaci sociální. Podle mě se sice musíme důsledně vyhýbat všem formám sociálního engineeringu, tedy vyhýbat se mu i tady. V pojetí současné „pokrokové bytosti“, tedy prakticky smyslupustého přikazování a zakazování toho, co se zrovna zamane, by to byla cesta do pekel. Vzhledem k tomu, že ale jde o nesplnitelný parametr, aspoň se přechýlit co nejvíc z polohy člověk – kokot do polohy člověk – člověk. Nemíněno samozřejmě vůči konkrétně vám.
          Pokud se nám to podaří (nezbytně z obou stran, tzn. přístupu mužů i žen), zbavíme se tradičního (který přece nutně nemusí být ten jediný správný) pohledu. Tak, jak se to postupně daří u homosexuality, bez ohledu na jejich „pozitivní diskriminaci“ v podání idiota a „tradiční“ animozitu vůči nim v podání jiného idiota. Zbavíme se právě té sociální determinace.

          Pozn. zde připomínám, pozor na nedávno zde probíranou „sílu slov“, což taky znamená, že při napsání některého to nemálo čtenářů ihned přenese do limitních pozic takového slova. Příkladem může kromě mnou zmíněné homosexuality být, pro někoho to asi i skutečně takto funguje, právě to sousloví ze článku – omezení na právech

          Odvoláváte se na normálního tatínka, přidám normální maminku. Slovu „normální“ v tomto kontextu bezpečně rozumíme. Takoví jedinci jsou ve skutečnosti přítomni s jakou četností? A jaký prostor jim společnost pro tu normálnost poskytuje? Poskytuje prakticky výhradně jen vámi popsanou příležitost pro tátu a z toho automaticky plynoucí příležitost máminu.
          Jakkoli to píšete velmi kultivovaně, poselství vašeho komentáře není tolik daleko od toho, jako byste to napsal „jsouce okolo“.

         4. Kvůli šíři dávám sem. Odpověď na to, že mi nerozumíte.

          Jdoucí okolo je srovnání s nickem okolo jdoucí. Ale předpokládám, že to není to.

          Podstatou článku je nižší počet dětí u žen vyššího vzdělání coby důsledek. Důsledek ne pouze biologické, ale i společenské determinace. Která se ihned ale přechýlila do standardního, tisíckrát různě rozebíraného vzorce – „co má dělat žena? Pracovat, nebo se starat o děti?“.
          Kde ale dle mého soudu převažuje ten stereotyp (označovaný za tradici, to lépe zní). Proto jsem to srovnal s pohledem na homosexualitu a upozornil na „sílu slov“. Aby to někoho prvosignálově nezavádělo do jejich limitních poloh.

          Pro tu „tradiční“ část lidí je to v „kolemjdoucí“ poloze.
          Většina diskutujících to bezesporu myslí dobře, o tom jsem přesvědčen. Různými způsoby ale říká stejnou věc, totiž – s tím se ale nedá skoro nic dělat, je nutno k tomu přistoupit s rozumem a právě s vědomím, že řešení není. Přijmout to.
          Kolik takových tam ale nemá ten předsudek – bacha, tohle smrdí tím engineeringem?. Tu homosexualitu jsem jako podobný příklad zvolil taky proto, že i ona je inženýrsky vnucována jako skvělá, proto se obtížně rozlišuje odpor vůči vnucování věci a odpor vůči věci samotné. Ve výsledku to pak je, že tu věc nechci právě proto, že je mi vnucována.

          Vás z toho nepodezírám, ale taky jste to napsal v tom módu – s rozumem, ale přijetím stavu, že to nejde a vlastně to ani jít nemá. I jste volně popsal, proč to jít nemá, a že když se to dělá právě s tím rozumem a především se chtěním, je to ok.

          Vrátím se ale na začátek. Ke vzdělaným ženám, protože ony jsou tématem článku a měly by, třebaže téměř od začátku nejsou, být tématem i diskuse. Ono se to potom totiž opravdu zkoncentruje do té otázky – proč tedy vlastně ženy studují na vysokých školách? Chtějí-li být matkami, k čemu jim to tedy je?
          Já vím, že píšu dlouze a o to hůř se v tom orientuje, zkuste tedy právě tu otázku tady na konci, protože je esenciální.

          1. Teď jsem si to po sobě přečetl a uvědomuju si, že bych to opravdu uměl napsat ve stejném znění, ale poloviční délce. Dávno ne poprvé, ale já to uvidím až jako odeslaný komentář. V tom psacím okénku ne…

          2. Málokdy se mi stane, že dočtu text a nevím, o čem byl, ale ve vašem případě je to vždy. Asi nejsme naladěni na stejnou vlnu. To se občas stane, a navíc – já mívám dlouhé vedení. Neberte to tedy osobně.
           Otázka na konci zní: Chtějí-li být matkami, k čemu jim to tedy je? Asi se ptáte předmět otázky předchozí, předposlední, rozumím tomu správně?
           Já si myslím, že na takto obecně položenou otázku nenajdete rozumnou jednoduchou odpověď. Ženy nestudují na vysokých školách společně za (všechny) ženy, ale každá sama za sebe, každá svůj specifický obor (já mám dvě dcery v dospělém věku, obě VŠ, rozdílné obory, starší má rodinu, mladší ne), a motivace mohou být i velmi rozdílné. To byste musel, hledáte-li smysluplnou odpověď na takto zjednodušující otázku, udělat průzkum a statisticky ho vyhodnotit; pak by rozumnou odpovědí byl nejspíše nějaký koláčový graf.

           Jinou smysluplnou odpověď si neumím představit.

          3. piccolomini – víte že to psací okno se dá vpravo dole roztáhnout a nebo napsat celý text v editoru a poté sem nakopírovat ?

         1. Samkova ma problemy se vzdelanim ,
          s muzi kteri nepomahaji a prekazeji a tak sem si vzpomnel na jejiho tatinka v souvislosti
          s jejim vzdelanim.
          Pomoh , nepomoh , kdo vi?

    2. Pokud jsme četli stejný článek, nemohl jste si nevšimnout, že je v něm tématem nižší počet dětí u žen s vyšším vzděláním. Je zaměřen na takovou skupinu žen a na interpretaci zmínky o nich v projevu prezidentky, kterou napsal ten redaktor. Jednoduše nevěřím, že jste si toho nevšiml. Ani, že neznáte ty důvody nižšího počtu jejich dětí.

     Je tam taky věta, že stát tyto ženy de facto omezuje na reprodukčních právech, čemuž by šlo rozumět tak, jak to autorka myslí, jen tehdy, pokud by více rozvedla to „de facto“. Bez toho to nejde, protože to svádí k tomu jednoduchému, „důležitě“ hysterickému pojetí, což u autorky poněkud nepřichází v úvahu.

     Nicméně vaším slovům lze rozumět hned tady. Říkají, že poslyš, ženo, protože „zjednodušeně“ tomu tady vládnu, tak ti oznamuju, že pokud chceš děti, ta tvoje vejška ti byla víš na co? Na nic, a to z tradičních důvodů. Z těchto tradičních důvodů sis měla vůbec nejprve rozmyslet, jestli chceš děti, nebo studovat a mít nějakou pracovní kariéru. Pokud sis myslela na děti, proč jsi na tu univerzitu vůbec chodila?
     A abych nezapomněl, nediv se potom, že když někam půjdeš pracovat, dostaneš nižší plat, než pořádnej chlap. To dá rozum, chceš snad, abych pek buchty já? Já? Víš ty vůbec, jak jsem důležitý? Jak pr.. prales! A taky kvalitní jsem, proto nebudeš využitá do mrtě. Místo toho budeš dělat ty buchty! Já ti říkal, že si tu vysokou máš zatraceně rozmyslet, protože ta je tradičně pro nás, chlapy!

     Je naprosto lhostejno, že jsem použil jiná slova a ta vaše doplnil. Říkají naprosto to stejné, co říkáte vy. Připomínáte mi jednoho vysoce postaveného španělského církevního hodnostáře přelomu XIX. a XX. století, jediný rozdíl je, že vesničanům nedával jinou, než „tradiční“ volbu. Vlastně ještě další rozdíl, jako vládce se neoznačoval ve „zjednodušeném“ smyslu.

     Využití potenciálu vzdělaných žen, ulehčení jejich situace. To je tu v jednom komentáři. Versus dogmatismus. Ten tam taky je…

     1. Ta dívčina, pane Picco, šla na vysokou školu (kecologického směru), aby si tam, mezi chytrými, hodnými a vzdělanými našla MANŽELA.
      U nich na vsi takoví většinou nejsou… 🙂

      1. Jestli myslíte Beirne Rooseovou- Snyderovou, tak o takovou metrnici a hysterku si neopřel rozumný chlap ani kolo. Jenom rapl používá tak mezní výrazy, a nechci si ani představit, jak by tahle ženština vychovávala dítě.

  2. mám pro Vás, Okolojdoucí, naprosto nečekanou zprávu: představte si, že i ženy mají své intelektuální potřeby… dokonce stejně jako muži! Ovšem jsou biologicky determinovány tím, že jsou to prostě ony, kdo jsou těhotné a na kom je dítě nejméně jeden rok závislé. (To není nic proti otcům, to je prostě vývojová psychologie). Nicméně vy to opět stavíte na úroveň 19. století, kdy, příkladmo, učitelky n a základních školách se nesměly vdávat. Tedy si musely vybrat mezi zaměstnáním a rodinou. Víte co, pánové, jděte už s těmito svými názory někam – nakonec se totiž vždy dostaneme k tomu, že nejdůležitější je, aby vám neubylo pohodlíčka…

 16. Od odbornicky na licka prava jednoho etnika vseho druhu -znacne mene uz na jejich povinnosti – bychom cekali spise okomentovani verejnych vykriku cikanu typu Slava Putinovi, kdy policie byla zalezena a delala ze nic nevidi. Zato na Vaclavaku byli organove velice bystrozraci…

  1. Zadnej u Samkovy neobstoji , vsichni sme spatny a jeste horsi.
   Nejvic ji vadi zase nejaky nase pohodlicko. A neco z 19.stoleti.
   Mozna dalsi sta let predtim , se taky neco na nas najde.
   To se nazyva objektivni nenavist , kazdej chlap je spatnej uz proto ,
   ze je chlap a tak nemuze bejt nikdy dobrej.
   /Kazdej chlap , muze za to , ze je chlap/.
   Nebo aspon Samkovy prijatelnej , aby takovyho zamestnala ve svy kancelari.
   Nezamestnava tak dle schopnosti , ale dle jediny kvalifikace , nesmi bejt chlap.
   Zakladni prava a svobody , v clanku uvedene rikaji neco jineho ?
   Vono je to skoro pravidlo, nekdo proti necemu rajtuje a pak se zjisti , ze sam kdyz se nikdo nekouka ..
   „Ovsem jsou biologicky determinovany , tim ,ze jsou to proste ony, kdo jsou tehotne a na kom je dite nejmene jeden rok zavisle „..
   Ale kdepak na mamince je chlap zavislej celej zivot a hrozne moc.
   Taky proto , ze maminka nestudovala a dala svymu synkovi neco,
   co nejde vycist z ucebnic a z prednasek nejakych profesoru..
   Maminku mu nikdo na svete nenahradi, ani nemuze…
   V zavorce / To neni nic proti otcum , to je proste vyvojova psychologie/.
   Takze , kdyz je zena , zenou a vda se , otehotni , ma deti a vychovava je atd.
   tak je to jen nejaka vyvojova psychologie???
   Vzdelani skodi . Vic vzdelani skodi vic.. Ne kazdej to prezije ve zdravi.

   1. Jste na to kápl…Ale kdepak na mamince je chlap zavislej celej zivot a hrozne moc.

    A pak požaduje, aby mu ta partnerka dělala maminku a ještě se mu starala i o tu první maminku a to holt většina holek nedá, obzvlášť těch intelektuálně založených. A pak jsou ty rozvody. A obzvlášť ty intelektuálně založené už dopředu tak nějak tuší, že moc těch děcek samy nezvládnou, neb jaké je založení většinového muže, je dobře vidět zde v machodiskusi

    1. Některé ženy si to dokonce dělají samy. Mají vysokou, jsou dcery matek/ vzorných hospodyň, a chtějí mít domácnost stejně perfektní, jako má jejich maminka – prodavačka.
     Takže inženýrka, tři děti, 11, 8 a dvouletá holčička, kterou ještě kojí. Máma stojí u sporáku, jednou rukou míchá něco v hrnci, druhou rukou něco ťuká do laptopu, na lince sedí dítě a cucá mléčnou svačinku. Ta paní si na houmofisu přivydělává, aby rodinu nemuseli podporovat prarodiče.
     Pán má několik titulů, bohužel ztratil dobře placenou práci a už dlouho nemůže nic najít. Celé dny běhá po konkurzech , vypadá, že má nervy v kýblu.
     Samozřejmě mají hypotéku jako hrom. Podle pána je problém v jeho překvalifikovanosti.
     Pošle někam žádost o místo a zaměstnavatel se lekne jeho vysoké odbornosti a raději přijme na odpovídající místo středoškoláka, kterému postačí daleko menší plat.
     Moc jsem to nechápala. Ale asi to tak fakt je, že kdyby ten pán vzal výrazně méně prestižní flek, ( což by rád udělall ), tak by měl temnou skvrnu na CV a tím pádem by budil podezření, že s ním něco není v pořádku. Takže kvůli pověsti vlastně smí vzít jen lukrativní a dobře honorovanou práci.
     Tahle paní měla domácnost v tak perfektním stavu, že když jsem k nim poprvé přišla, tak jsem myslela, že právě vygruntovali. 😀 Hned se začala omlouvat za strašný bo@del. Který spočíval v tom, že už tři týdny nikdo neumyl okna a nevycídil koupelnu se čtyřmi zaschlými kapkami vody na zrcadle. 😻 A nevytřel Prontem celý dům. Paní sice vytírá denně, ale bez Pronta a fofrem, chce to brát důkladně. Ani zrnko prachu v té nejmenší škvíře. 😻

   2. Pawe, tohle, co jste napsal, se mi moc líbí:
    „Ovsem jsou biologicky determinovany , tim ,ze jsou to proste ony, kdo jsou tehotne a na kom je dite nejmene jeden rok zavisle „..
    Ale kdepak na mamince je chlap zavislej celej zivot a hrozne moc.
    Taky proto , ze maminka nestudovala a dala svymu synkovi neco,
    co nejde vycist z ucebnic a z prednasek nejakych profesoru..
    Maminku mu nikdo na svete nenahradi, ani nemuze…“

    Ano, pro správný vývoj dítěte není důležité jen to, kdo je nasytí a přebalí a pohlídá, aby si třeba nevypíchlo oko… Jde o celý komplex vztahů a vazeb, které se dítě učí a jsou zcela nezbytné pro jeho bezproblémové začlenění do společnosti. A také pro budoucí schopnost navazovat a udržovat vztahy, řešit konflikty v rodině, mít a vychovávat vlastní děti.

    Připoutávací vazby, pocity bezpečí, sebevědomí, emoční inteligence, empatie, postupný vznik vazeb mimo rodinu a orientace ve světě kolem něj… Kdo má zájem se o tom dozvědět více, tak moc pěkné přednášky k tomu mají např. p. Honzák nebo p. Höschl.

    Trochu mě zaráží, že v celé diskuzi se neustále šermuje tu právy a potřebami žen (to hlavně), tu, méně často právy a potřebami mužů (to bývá občas doprovázeno nádechem despektu k ženám – viz zrní), ale nikdo se zde dosud (s výjimkou Pawa) nezmínil o dětech.

    O jejich právech a potřebách. Děťátko si nevymyslelo, že přijde na svět. Rozhodli se pro něj tatínek a maminka. Jak říká liška v Malém princi: „jsi odpovědný za to, co jsi k sobě připoutal“. Rodiče jsou tedy za ten nový život, kterému dali vzniknout, plně odpovědní. Jen oni dva. Výhradně oni dva. Jsou odpovědní za to, aby mu dali lásku, pocit bezpečí, osobnost, mantinely, základní lidské hodnoty… Pro zdárný vývoj jsou nezbytní oba. Dítě má právo na své rodiče – právě proto, že ono se o příchod na svět jaksi neprosilo, ale bylo do něj přivedeno.

    Maminka je nezastupitelná. Ne, není to vůbec nic proti tatínkům – ve vývoji prcka přijde čas, kdy je stejně nepostradatelný i táta. Každý rodič ho učí a vkládá mu do vínku jiné schopnosti, vlastnosti, jiné vnímání světa. Oba jsou důležití, oba jsou nepostradatelní. Ale, tatínkové odpustí (a ne, nejsou tím odsouváni na vedlejší kolej) – maminka, maminka je jen jedna. Maminky by neměly zahodit tento čas. V raných devadesátkách ženy žádaly, aby mohly být s dětmi doma déle – aby je nemusely dávat do jeslí, ale aby s nimi mohly být doma… Bylo jim to umožněno. Nechápu, proč teď volají po opačném…

    Souhlasím s Alefem. V době, kdy je ďobík mrňavý, jeho potřeba naplňuje spíše mamča. Je to tak biologicky nastavené. Zatímco hrdý táta považuje za svoji povinnost rodinu zabezpečit (finančně, bydlením, starostí o „vnější“ záležitosti). Je na to i svým způsobem pyšný.

    A mimochodem – jedna poznámka na konec – nikdy, nikdy bych nesvěřila své dítě nějaké chůvě (nanejvýš tak dvě hodiny pohlídat, když musím třeba k lékaři nebo na úřad). Prostě proto, že je to mé dítě a protože já, jako maminka, jsem ta, ke které si bude děťátko vytvářet vztah (to se netýká prarodičů – ti jsou pro vývoj dítěte důležití)

    Omlouvám se za předlouhý text, děkuji všem, kdo si ho vydrželi trpělivě dočíst do konce. (a omlouvám se za případné překlepy)

     1. Ještě stále existuje mnoho žen, které jsou jen strojky na děti a příroda z nich proto odstranila vše, co by tuto roli mohlo komplikovat( copyright V. Páral Dekameron 2000 aneb láska v Praze) . O těch ale nemluví paní Samková ani ta maďarská politička. Nemluví o kočce šklíbě ani Tetě Karle ani paní Alefové či paní Okolojdoucí ani dalších slepicích , kterých jsou stamiliony a lidstvo jistě nikdy nevyhyne, obzvlášť ve Rwandě, kde krvavý konflikt mezi Hutui a Tutsii vznikl právě proto , že se obě etnika přemnožila a začala si konkurovat, neb jedni byli pastevci a druzí zemědělci, jako Kain a Abel.

      1. Paní Sybilo,
       co myslíte svým výrokem: O těch ale nemluví paní Samková ani ta maďarská politička. Nemluví o kočce šklíbě ani Tetě Karle ani paní Alefové či paní Okolojdoucí ani dalších slepicích , kterých jsou stamiliony a lidstvo jistě nikdy nevyhyne…

       Proč máte potřebu nazývat slepicemi ty, které považují péči o vlastní děti za prioritní? Proč ten despekt?

    1. Vychovavat svoje dite videt ,sledovat jak se denne vyviji, je to nejlepsi co cloveka muze v zivote potkat . Nic tohle nemuze nahradit.
     Vy jste to popsala ,Karlo , jak to je.
     At je text dlouhej ,kdyz ma obsah !! , tak to nevadi a neomlouvejte se.
     Deti sou budoucnost rodicu a muzou rodicum treba jako politici poradne uskodit. Tak pece o ne je asi dulezitejsi vzdelani , to neutece.
     Neco na okraj.
     Vyzkumy se zminuji o nedostatku geniu, Mozartu , dneska..
     Prej vekovej rozdil okolo 7 let mezi muzem a zenou je idealni pro zplozeni genia.. Pak i dokonce negramotna zena , porodi genia.

 17. Protože Orbán fuj, fuj, fuj.
  Anebo dostal chlebíčky se zkaženou slaninou a k tomu teplý Braník.
  Straník.

  Anebo tam jel taky na vlastní náklady.
  😀

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *