27 května, 2024

Nekrm hydru

Je to evrgrýn mých textů v posledních dnech a týdnech… Nátlakové akce. Aby se nedemonstrovalo naprázdno a abychom dokola jen nedávali to úplně nejposlednější z posledních ultimát, že už konečně něco uděláme, ale nikdy neuděláme nic. Sametová past – protesty musejí být nenásilné, jinak ztratí legitimitu, ale to znamená, že i malá zavřená branka v drátěném plotě znamená konečnou. Jak protestovat, aby nám to dodalo odvahu k nátlakovým akcím? Jak to udělat, aby protesty sílily, aby aby měly smysl, aby to někam vedlo a aby lidé začali věřit, že organizátoři vědí, co dělají? Aby to nebyl jen takový happening, kdy si všichni užijeme dvouhodinovou sounáležitost a pak zase zapadneme do všedních životů, kde musíme zaplatit všechny složenky a je nám jasné, že to už dlouho nevydržíme. Jak to udělat, aby se Stonjeková nemohla ušklíbat, že jsme Milion chvilek s opačným znaménkem? Ona má totiž pravdu.

Minulý týden jsem tu začal hledat, na čem se všichni shodneme a co máme společné, bez ohledu na to, pod kterým pódiem demonstrujeme. Co máme společné i přes rozhádané organizátory a někdy podivné řečníky na Václaváku… Nabídl jsem společný zájem v podobě změny volebního zákona, aby půl procenta hlasů znamenalo každopádně jednoho poslance. Dneska v tom budu pokračovat a nabídnu vám nápad od Petra Štepánka, který se mi opravdu zalíbil.

Ale začneme od začátku…

Hele, myslím že se shodneme, že nám nevládne jenom Pětikolka, ale v podstatě Šestikolka. A ne, nemyslím Babiše, který je podle mnohých jen druhou stranou mince. Tentokrát myslím Českou televizi. To je přece ta instituce, která z kreténského premiéra dělá váženého pana profesora, z četařky Babinčákové pak skvělou ministryni obrany, která ušlechtile mlčí o korupčních kauzách hnutí STAN, odmítá si všimnout, že tu existuje nějaké protestní hnutí, odpírá mu přístup před obrazovku a o vyváženém zpravodajství nemůže být řeč.

Jsou to oni, kteří z vládního ožebračování dělají skvělou reformu. Jsou to oni, kdo mlčí ke všem energetickým otázkám, jsou to oni, kteří válku na Ukrajině komentují podle ukrajinské válečné propagandy. Je to Česká televize, která je nejméně vyvážená, nejméně objektivní, která z vlády dělá génie a z opozice blbečky. Jsou to oni, kteří před volbami vytahují ty správné kauzy, kteří některým kandidátům posílají seznam otázek , kteří některé grilují a jiným podkuřují. Člověk vlastně přemýšlí, kdo u nás vládne. Jestli vláda za pomoci České televize nebo Česká televize za pomoci vlády. Za našich sedm miliard korun.

Takhle to vidíme všichni ne? Je jedno, jestli jsme Zdeněk Koudelka, Rajchl, Vrábel, Havel, Majerová, Konečná, Vondráček, Landa či Vidlák. Česká televize je pevnou součástí vlády, je její nejsilnější zbraní, ale zároveň také nejslabší složkou.

A proto říkám, udělejme nátlakovou akci vysloveně Ghándíovského typu proti České televizi.

A aby nějací Cempeři nemohli říkat, že nabádám k něčemu nekalému, budu se teď dál jenom ptát:

Nemohli bychom udělat takový akční výbor, pro koordinaci této akce, který by připravil jednoduchou webovou aplikaci, kam by se mohli přihlásit odhodlaní občané, kteří chtějí změnu, ale nechtějí demonstrovat naprázdno, kteří by byli dostatečně stateční, aby nezaplatili rozhlasový a televizní poplatek? Ne sami, ne jako jednotlivci, protože s tím by si Česká televize ve splupráci s exekutorskou komorou snadno poradila.

Nemohli bychom vyhlásit, že se celá akce spustí, až se přihlásí (řekněme) sto tisíc občanů, kteří nechtějí jen naprázdno mlít pantem a nebojí se jít do trochy rizika? Nemohli bychom mít webovou aplikaci s počitadlem, která by dalším občanům dodávala odvahy, že už se první přihlásili a oni mohou také?

Nemohli bychom kolem toho napsat nějakou omáčku, že až se těch sto tisíc lidí najde, tak Česká televize dostane jedno skutečně poslední ultimátum, aby pustila naše představitele do televize a pokud to neudělá, tak výbor řekne „Teraz“ a spustí se to?

Nemohli bychom si připravit transparentní účet, kam by lidé ty ušetřené poplatky poslali? Sto tisíc lidí, to je dvacet mega každý měsíc. Za to by se dalo zaplatit hodně právních služeb pro ty, na které by si Česká televize zkusila došlápnout. Pokud by se této akce chopil někdo, kdo je JUDr – třeba Jindra Rajchl, nedokázal by třeba připravit návod, jak se bránit pokutě? Jak proti ní podat protest, jakých zákonů se chytit, prostě aby se ukázalo, že Česká televize si může došlápnout na sto lidí, ale na víc prostě nebude mít kapacity… a těch sto, o ty bychom se dokázali postarat?

Nedalo by se ještě před spuštěním celé akce podat radě ČT patřičné stížnosti, aby existoval důvod, proč neplatíme? Tady věřím, že by Petr Štěpánek, Petr Bohuš, Jana Bobošíková a Hana Lipovská mohli dát dohromady neurekom podkladů, kdy byl veřejnoprávními intervjuky porušen zákon. Kamion by se dal těmi lejstry naplnit.

Kdybychom se někdy koncem ledna či začátkem února VŠICHNI sešli na JEDNÉ velké SPOLEČNÉ demonstraci všech a tohle tam měli připravené jako nátlakovou akci, tak to bude skutečný nátlak dokonce i předtím, než se to spustí. Kdybychom za sebou měli sto tisíc odhodlaných lidí, tak to bude jiná diskuse s pány redaktory než teď, kdy se Láďa Vrábel nedostal ani přes vrátnici. To možná Dvořák sám zavolá členům výboru, protože nedej Bože, kdyby se něco takového opravdu podařilo, že? Jednak by každý měsíc bylo dvacet míčů v háji, jednak by se o tom nedalo mlčet a kdyby ti dezoláti chvíli s tím nátlakem vydrželi (zrovna v době, kdy bude národu kvůli energiím nejhůře) tak by se mohli přidat další, kteří dneska ještě věří, že se jich energetická (a společenská) krize netýká.

Ono to má i další výhody. Ukázalo by se, jestli je u nás někdo schopný zorganizovat důvěryhodnou stránku s postupem, návody, jak se bránit a podpůrnou službou pro lidi, na které si evropsky hodnotní českotelevizáci došlápnou. Jestli tu někdo budí skutečnou důvěru stát se opravdovým lídrem, protože udělal něco, co funguje a není to úplně blbé. Nemusí to být jednotlivec.

A také obráceně – ukázalo by se, jestli je v této zemi alespoň pár procent populace odhodlaných doopravdy trochu riskovat a nedávat jen panské rady na fejsbůku. Ukázalo by se, jestli jako národ, nebo chcele-li Alternativa, stojíme vůbec za to, aby se za nás někdo bil. Nebo jsme dobří jen k tomu, aby po našich zádech někdo vylezl ke korytu, protože ve skutečnosti žádnou odvahu nemáme, nikdy neuděláme nic zakázaného a jsme dobří jen na to, abychom zahodili svůj hlas ve volbách.

Ono to bude mít efekt hned pod tímto článkem. Hned se ukáže, kdo myslel svůj odpor vážně a kdo ho má jen jako folklór…

A teď další výhody…

V celé této akci se vůbec nevyskytují slova jako Rusko, Putin, komunismus, či fašismus. Nevyskytuje se v ní ani slovo Babiš. Při této akci nehoří ani popelnice ani auta. Nejsou při ní rozbíjeny výlohy a nedojde k úhoně žádný soukromý majeteček. Ale nátlak to je. Je to nátlak už ve chvíli, kdy se bude zobrazovat počitadlo, které ukáže, že denně přibývá tisíc lidí, kteří se už doopravdy nebojí a brzy nezaplatí. A vůbec bych se nebránil, kdyby se lidi mohli nejen přihlásit, ale i odhlásit. Ať se nespoléháme na bázlivé. Ať s námi jdou opravdu jen a jedině ti, kdo mají pro strach uděláno. Ať je to i tlak na organizátory, že nemohou ukázat ani náznak nesvornosti. Ať se doopravdy ukáže, jak na tom jsme.

A pokud by se to celé povedlo, tak je to zásah do nejcitlivějšího místa. Byl by to zásah do nedotknutelné instituce, která z kreténů dělá státníky a ze státníků kretény. Byl by to zásah organizace, která určuje, o čem se bude v naší zemi mluvit a o čem se mluvit nebude. Bez České televize by naši pětilháři spadli z nebeských výšin na zem. Ano, pořád by měli k dispozici propagandu, ale museli by si ji platit sami, ne z našich poplatků.

Naše šance je právě tam na Kavkách, protože o peníze jde vždycky až na prvním místě. A máme všechny nástroje, abychom to mohli uskutečnit. Jsme všichni dostatečně v kontaktu, abychom mohli snadno utvořit výbor. Máme mezi sebou právníky i ajťáky, aby to celé nebylo uděláno blbě. Můžeme snadno nastavit cíl – sto tisíc odhodlaných, což znamená, že spuštění akce nezávisí na egu několika jednotlivců, ale na odvaze národa. Je to snadno měřitelné počtem přihlášek. A kupodivu by na to i byly peníze – podle mě by ty nezaplacené poplatky bohatě stačily. Nepotřebuje to žádného bohatého sponzora, kterému je nutné být vděčný. Která strana dneska má sto tisíc příznivců, kteří by měsíčně poslali dvě stovky každý?

Tohle vypadá skoro jako hnutí založené zdola, že? Hnutí, které stojí na odvaze skutečných vlastenců, kteří osobně trochu riskují. Hnutí, které začne fungovat přesně ve chvíli, kdy se najde dostatek statečných a které bude provádět nátlak dávno předtím, než jich bude dost, už jen svou existencí a hrozbou, že by se to opravdu mohlo stát. Hnutí, které se připravuje zaútočit na to, co je v dnešním režimu svaté – peníze. A žádná výloha, žádné auto, žádná popelnice nepřijdou k úhoně. Takhle to dělal Ghándí, ne?

Tož dumejte, dumejte, nakolik je to dobrý nápad. Dumejte vy dole, jestli byste měli odvahu něco takového udělat. A dumejte vy nahoře, jestli si zavoláte a sestavíte výbor. Dumejte, dumejte, dumejte.

Já za sebe říkám, že jsem připraven pomoci, jak budu umět a zapíšu se do seznamu odhodlaných na první místo.

A zatímco budete přemýšlet, zde máte originální text od Petra Štěpánka:

Nekrm hydru! aneb Máme toho dost

Česká televize není tím, čím by dle zákona měla být! Má poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů, má přispívat k právnímu vědomí obyvatel České republiky a má také dbát na to, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech nebyla jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí.

Česká televize tato zákonná ustanovení dlouhodobě nedodržuje. Ve svém zpravodajství a publicistice naopak preferuje pouze jeden ideový a politický směr a jeho protagonisty ve svém vysílání zvýhodňuje. Nositelé jiných názorů jsou naopak selektováni, ostrakizováni, dehonestováni a stigmatizováni. Suma sumárum: Česká televize není nezávislým informačním zdrojem, nýbrž propagandistickým nástrojem.

To vše za situace, kdy povinností prakticky všech domácností je platit povinné televizní poplatky. Financujeme si tak něco, s čím nejen že nesouhlasíme, ale přímo něco, co nám škodí, neboť to narušuje volnou politickou soutěž a ničí demokratický právní řád, financujeme něco, co společnost rozděluje, namísto aby to bylo jejím spojovníkem.

Listina základních práv a svobod, jež je součástí Ústavy České republiky, ve svém článku 23 jasně říká: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“ U vědomí tohoto našeho nezadatelného práva proto jasně prohlašujeme: Máme toho dost!

Za této situace mají lidé plné právo na občanskou neposlušnost. Jestliže Česká televize neplní svoji úlohu a svoje povinnosti, které jí předepisují zákony České republiky, jestliže nectí informační vyváženost, objektivitu, pluralitu a všestrannost, a namísto toho funguje jako propagandistický a dezinformační tlampač pouze jednoho názorového proudu a jedné zájmové politické skupiny, občané mají plné právo vyjádřit svoji nespokojenost neplacením tzv. televizních poplatků, a to až do doby, kdy bude zjednána náprava.

Petr Štěpánek, 15. 11. 2022

200 thoughts on “Nekrm hydru

  1. pozeram diskusiu ze vy v CZ este si mozete TV odhlasit
   na slovensku ho platime povinne ci chceme ci nechceme aj ked nemam ziaden TV prijmac aj tak ho platit musim – tzv zastrckovy zakon

 1. Taky názor, který by neměl zapadnout. Z Vidlákových Kydů:
  (..) .. ten revolucny infantizmus je asi nakazlivy, pac Vidlak navrhuje absolutny nezmysel. Co keby Vidlak pouzil hlavu a siel na to napriklad cez Samkovu – to je ta sprofanovana, ale vraj pocertu dobra pravnicka. Vsak aj CT ma nejake reguly a program tvoria ludia z masa a kosti. Dobry pravnik by CT upokutoval k pláči za vsetky tie hoaxy co sa z CT ozyvaju.
  ——-
  To, že se Vidlák neporadí se Samkovou, považuji za …řekněme…. zajímavé.

  1. To je celkem nesmyslný názor. Kdyby to bylo tak snadné, už by se toho dávno někdo chopil. Spíš by se u soudu každé jednání táhlo donekonečna a do ztracena. ČT má k dispozici rozpočet přes sedm miliard, z toho si menší armádu právníků zaplatí levou zadní.

 2. O placení poplatků za ČT a ČRo byla mimochodem Svobodná hospoda č. 73. – online beseda organizovaná Svobodnými
  I na tomto detailu je vidět, jak žalostně atomizovaná je tahle rádoby alternativa, zahleděná sama do sebe.

 3. Vážení, veškeré podobné snahy jak tady zazněly jsou marné . Již zazněl poslanecký návrh platit televizní poplatky i z počítače , tabletu a telefonu. Něco z toho vlastní každý Čech. Tož vxmýšlejte něco co zabere u většiny z nás – privatizaci české televize. Jak se dát dohromady, jak tlačit na poslance, jak volat po té privatizaci. Protože nic jiného nepomůže, než toho molocha vymazat. A schůdné by to bylo, pro některé na druhé straně i lákavé .

  1. „Tož vxmýšlejte něco co zabere u většiny z nás – privatizaci české televize. “
   No myslím, že ta naše ČT je již dávno zprivatizována … již od té slavné „okupačně/spací stávky“ … jen to není zaregistrováno v rejstříku firem .

  2. Privatizace není dobré řešení. Tím bychom přišli o mediální prostor úplně a definitivně (já vím, že momentálně ho nemáme, ale potenciál stále existuje). Koupí ji zas nějaký mediální magnát z BlackRock impéria a stane se z ní soukromá žumpa, jedna z mnoha.

 4. A co to zkusit obráceně?

  ČR má povinnost do konce roku přijmou zákon o hromadných žalobách. Mohlo by se tedy pak utvořit nějaké uskupení poplatníků TV poplatku, kteří by podali hromadnou žalobu o náhradu škody ve výši televizního poplatku za posledních 10 let (objektivní promlčecí lhůta) nebo 4 roky (subjektivní promlčecí lhůta) s odůvodněním, že Česká televize neplní své povinnosti, které jí ukládá zákon. Samozřejmě to chce, aby žalobu sestavili schopní právníci. Pak by asi bylo možné i pozastavit placení poplatků do pravomocného rozhodnutí soudu (respektive je ukládat v notářské úschově).

  Zatím snad ani v liberální demokracii nelze nikoho stíhat nebo na něj posílat exekutory za podání žaloby, a pokud by takovou hromadnou žalobu podaly desetitisíce nebo (kéž by) statisíce poplatníků, nedala by se jen tak smést ze stolu a komplikovanost a těžkopádnost soudního systému by hrála pro nás – mohli bychom se odvolávat/dovolávat, stěžovat si na neústavnost k Rychetskému a na porušování základních lidských práv až do Štrasburku či bůhví kam ještě. A mezitím by se v notářské úschově hromadily stamiliony, které by ČT nemohla využívat. Takové „zmrazení aktiv“…

  Co myslíte, nebyla by to lepší a průchodnější cesta než vystavoval lidi riziku exekutorského postihu nebo toho, že si kartel lidojedů svými 108 hlasy odhlasuje povinné platby i za přístroje schopné připojení k internetu? Přemýšlím, jak by mohli bojovat proti takové hromadné žalobě, a nic kromě soudní cesty mne nenapad. Ani dehonestace by nebyla tak jednoduchá, žalobci nejsou neplatiči…

  1. A na co konkrétně by podle Vás ta hromadná žaloba měla být? Domnívám se, že koncesionářské poplatky nejsou žádné finanční plnění na základě smlouvy, proti které by měli koncesionáři nárok na jakoukoliv slevu z důvodu vadného plnění dodaného ve formě nevyvážených pořadů od ČT. Takovou věc je třeba probrat s právníky, obraťme se s tím na třeba Rajchla (tedy jestli na něj nemá Vidlák náhodou nějaký kontakt…). Domnívám se, že neplacení poplatků je z hlediska zákonů lepší varianta, protože to lze na základě nevyváženosti pořadů prezentovat jako protestní akci a občanskou neposlušnost.

   1. Vůbec se to nemusí vázat na poplatky, co třeba žalovat na nemateriální újmu způsobenou nedodržováním zákona ze strany ČT tím, že neposkytuje vyvážené a objektivní zpravodajství a publicistiku atd., jak jí ukládá zákon, a tím porušuje zákon o ČT a ústavní práva koncesionářů.. Jak správně říkáte, chce to konzultovat s právníky, ale takovými, kteří budou hledat způsoby, jak to udělat, ne důvody, proč to nedělat.

    Prezentovat svévolné neplacení poplatků můžete, jak chcete, jenže pořád se akorát dostanete do masomlýnku exekutorské mafie, která si na vás s chutí smlsne. Automaticky jste v defenzívě. Vy se musíte bránit. Kdežto žalobu na ČT můžete prezentovat jako občanskou nespokojenost a na ni navázat tu neposlušnost v podobě ukládání poplatků na notářský účet. Dá se to zdůvodnit obavou, že by se ČT mohla vyhýbat plnění případné soudem uložené povinnosti náhrady škody. Máte ofenzívu, vy útočíte, oni se musí bránit.

    Nikomu to nevnucuji, ale mně to připadá jako schůdnější cesta.

    1. zatím snad nejlepší. Já ta negativa vyjmenovávat nebudu, proč je to obtížná cesta, ale už začínám chápat potřebu výboru a peněz (pořád o čem to ten Vidlák jéžiši mluví…?). Aha.

    2. Rozhodně se s Vámi nechci přít, ale skutečně bude lepší to nikomu nevnucovat. Doporučuji četbu soudních rozsudků, za účelem zvyšování právního povědomí.

     Je třeba si zvyknout na to, že textace zákona včetně uvedených pojmů je závazná pro jakýkoliv výklad. Tudíž v zákoně žádná „občanská nespokojenost“ neexistuje, ale „občanská neposlušnost“ ano.

     Náhradu škody může soud uložit, v případě že poškozenému prokazatelně nějaká konkrétní škoda vznikla, a byla řádně podle zvyklostí vyčíslena. Jaká konkrétní škoda Vám tedy vznikla tím že ČT překrucuje a manipuluje? Navíc by muselo být jednoznačně podle zákona specifikováno protiprávní jednání, kterým ta škoda vznikla. Tedy v tomto případě snad jedině pomluvou.

     No potěš Vás pán, aby se Vám toto podařilo prokázat. Přinejmenším byste dostal k úhradě náklady řízení.

     1. V tom je podle mne kouzlo té hromadné žaloby, náklady se rozloží na desetitisíce nebo statisíce žalovaných.

      Netvrdím, že se to dá vyhrát, ale dá se to hrát dost dlouho a dost nahlas na to, aby se to nedalo informačně ignorovat a v případě „zmrazení aktiv“ aktiv to mohlo ČT i zabolet. Ale samozřejmě by se to muselo důkladně promyslet a doladit s právníky.

      V každém případě vám při této cestě nehrozí exekutor u dveří, jako v případě neplacení koncesionářských poplatků. Na to, jak to dopadá, je soudních rozsudků, ze kterých se dá zvyšovat právní povědomí, víc než dost. A zkuste argumentovat právem na „občanskou neposlušnost“, až vám exekutor zablokuje účet nebo olepuje domácnost. A dejte pak vědět, jak to dopadlo…

      1. Možná je Jenda jen zaměstnanec ČT a po přečtení vašeho hodně podnětného názoru mu možná přestala chutnat večeře. Tak se snaží nenápadně váš návrh dehonestovat. Za mě je to zatím nejlepší, co tu k tématu zaznělo. Hromadná žaloba na ČT na to, že neplní funkci média veřejné služby a neposkytuje vyvážené zpravodajství (na to se dá odvolat na existující studie, například o počtech výstupů jednotlivých politiků a délce jejich trvání), nejsou zveřejněny ani orientačně platy některých zaměstnanců, přičemž ve státním sektoru si to u všech ostatních můžeme vyčíst z tabulek, že pane Moravec a Železný, rozhodně zajímavě by mohl dopadnout finanční audit (máme sice schodkový rozpočet, ale ředitel si vyplácí na údajně státního zaměstnance astronomické částky, jejichž výše se určuje věštěním z kávové sedliny, atd.

       Těch nákladů rozpočítaných třeba na třicet tisíc lidí bych se fakt nebál, určitě by se to dalo lehce ošéfovat ještě před zahájením procesu. ČT si žádné ušlé náklady nebude mít ani za co účtovat, maximálně výši náhrad pro své právníky. Což bude taky hodně zajímavé vědět, kolik že si může ČT dovolit takto uvalit z peněz nás všech.

       1. Děkuji za pochvalu, snažím se přijít s něčím, co bude minimalizovat náklady a rizika pro konkrétní jednotlivce, To totiž bývá úskalím všech podobných akcí, lidi se zaleknou případných rizik či nákladů, což protistrana ještě posílí exempláním postihem v podstatě náhodně vybraných osob.

        Ale ať je to s Jendou jak chce, přiměl mne zamyslet se ještě jednou nad meritem takové žaloby a schůdnější by podle mého laického názoru asi bylo žalovat ČT (případně ČRo) za bezdůvodné obohacení z inkasa poplatků, jelikož neodvádí službu, na kterou jsou poplatky zákonem určeny. V zákoně o rozhlasových a televizních poplatcích č. 348/2005 Sb je totiž jasně uvedeno, že Rozhlasový poplatek slouží k financování veřejné služby Českého rozhlasu1). Televizní poplatek slouží k financování veřejné služby České televize2). Přitom ta 1) a 2) jsou poznámky pod čarou odkazující přímo na zákon o Českém rozhlasu a zákon o České televizi, kde je vymezeno, jak taková služba musí vypadat.

        V tomto případě tedy podle mne nemusíme prokazovat nějakou vzniklou újmu, stačí prokázat, že ČT neplní řádně věřejnou službu uloženou jí zákonem, tudíž se (minimálně částečně) na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohacuje (§ 2991 zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník). A požadovat vydání takového bezdůvodného obohacení (třeba formou započtení vůči poplatkům zasílaným do notářské úschovy).

        Opět netvrdím, že se to dá v českém justičním systému vyhrát, ale dá se to hrát hodně dlouho…

        1. Tohle je myslím zatím to nejchytřejší, co se tu objevilo. Belmondo by měl radost :). Otázka je, jak by se k tomu postavili právníci, zejména k problému jak prokázat, že ČT se neoprávněně obohacuje v důsledku toho, že neplní řádně veřejnou službu dle zákona o ČT. Pokud by se našel takový machr, který by se o to úspěšně pokusil, stálo by za to založit transparentní účet, na který by mu mohli lidé posílat příspěvky na financování soudního procesu, který by zřejmě trval dlouho. Znamená to ale stejně, že by bylo nutné založit nějaký výbor, který by s právníky celou věc konzultoval a řešil a měl i kontrolu nad hospodařením toho účtu. I tak by to ale byl myslím smysluplný počin, protože by se celý ten spor nedal jen tak zamést pod koberec a mohl by solidně plnit stránky mainstreamových i alternativních médií dlouhou dobu a komplikovat tak zdatně současnou neuvěřitelnou vysílací praxi.

 5. Týbrďo, tohle nevymyslíš, prej:
  Prezidentská kandidátka Nerudová: „Mám čistý štít bez komunistické minulosti“

  To by jeden neřekl, že to má ta bloncka stejný jak já, žejo? Taky mám čistej štít bez nacistický minulosti. Nerudová veřejně předvádí, že bude účou k pohledání. Takhle debilně předvádět ten svůj hendikep se sčítáním a odčítáním, když jí nedocvakává to její hovězí tvrzení s rokem jejího narození… hádám, že asi zase nějaká mozková dysfunkce potřebná pro členství v Aspenu!

  Kurva, co sem komu udělal, že se do politiky cpou samí idioti.

  1. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nerudova-Jsem-matka-Do-kampane-zapojuji-rodinu-721032
   ***
   (…) Danuše Nerudová před pár dny natočila klip, v němž vezla staršího syna Filipa do školy, na gymnázium, přičemž přitom objela téměř půl Brna a nechala při tom tak či onak zaznít narážky na Václava Havla, Zuzanu Čaputovou i na Baracka Obamu. (…)

   (…) „Vím, že v Česku není úplně obvyklé, aby se rodina a děti staly aktivní součástí kampaně. Já ale nejsem jen prezidentská kandidátka, jsem máma a naše děti jsou součástí všeho, co dělám. První se do kampaně zapojil můj šestnáctiletý syn Filip. Pak se přihlásil mladší Dan. Svou roli přijal s nadšením a moc jsme si to spolu užili. (…)
   —–
   Počítám, že začíná předvolební blázinec a po Novém roce už s nima všema nebude k vydržení.
   Slováci mají pro to hysterčení nááádhernej výraz „zvolebnieva sa“.

   1. … no, co Slováci, nevím, lujjzo. Ale co já pamatuju, tak v minulým století sme si my mladý kluci museli dávat bacha zase na obzvlášť … rozněžněný bloncky … kam se na to hrabe to Vaše „zvolebnieva sa“ !
    P.S.
    Stejnak mi to bylo prdlajz platný, protože jednu z těch dob furt mám a shodou okolností taky bloncku. Ale zase pravda, sčítat a hlavně odčítat umí, jak mi měsíc co měsíc názorně předvádí s mým důchodem!

    1. Pozor, to je nebezpečný omyl považovat Nerudovou za idiota. Naopak, ona dobře ví, co dělá, co chce a jak toho dosáhnout. A jde si za tím velmi profesionálně.

     Stejně jako jsem před volbami do PSP jako snad jediný varoval před nenápadným Rakušanem (lze dohledat na vintage Kydech) jako před největším nebezpečím, i dnes křičím: nenechte se svést z cesty a neplýtvejte energií na Pavla, ten není zdaleka tak nebezpečný jako Nerudová!!!

     1. … jakejpak pozor… kálím Vám, Borowitzi, na tu Aspenem protlačovanou Nerudovou, která má s počítáním evidentní problém. Jestli takhle počítala ty důchody v tý komisi mařeně z ČSSD, pánbůh s náma a zlý pryč, když o jejím případným presidentování se neodvažuju ani zmínit!

      Tím svým sem jen chtěl naznačit naší lujjze, že co se týká mýho důchodu, že na rozdíl od úči Nerudový moje žena š t í t čistej holt nemá … a to ani náhodou! Má to úplně stejný jako Babiš s tím jeho StBáctvím!

      Ale co nadělám, žejo? … = to zase mám s Nerudovou stejný jako se svou ženou!

      1. Já chci jen říct, že ona samozřejmě základní aritmetiku zvládá, ale velice správně počítá s tím, že dost velká část voličů po všech těch školských reformách a inkluzích už ne. A další část počítat prostě nic nechce, chce jen slyšet, že je „čistá“, tak jí to můžou hodit…

  1. Já se rovněž odhlásil z poplatků za ČT i ČRo už před léty, odhlášení proběhlo naprosto bez problémů. Televizi ani rádio neposlouchám, protože je ani doma nemám.
   Ev. se na ně podívám přes internet, ale to jen opravdu vyjímečně.
   Chápu však, že u narkomanů to může být problém/věda.

 6. Jjo, popravdě znechucení z CT vcelku chápu, ale nehazme všechny do jednoho pytle. Vznikají tam určitě i dobrý věci, jen možná docela úzká skupina politických aktivistů si část vysílání zprivatizovala.
  Je trochu smutný, jak se v Alternativě pořád točíme v omezeným myšlenkový kruhu. Nelíbí se nám nevyváženost zpravodajství, tak jim pojďme sebrat poplatky. Čili ne odpor přímo ale zase tradičně takový to nakopnutí do kotníku někde z boku. Já nevím jak ostatním, ale mě jsou nějaký poplatky při jejich výši úplně ukradený. Vadí mi nevyváženost a aktivismus zpravodajství CT, a proti tomu by se teda mělo cílit. Zaznamenávat pečlivě všechna pochybení a ztezovat si na ně. Předpokládám že na Radě Rtv. A pokud ta nebude reagovat tak dál- předpokládám že do sněmovny. A pokud to budou oprávněný věci tak by se pro alespoň zařazení na jednání hlasy najít mohly. A když ani to nepůjde, tak pouzijme orgány na evropský úrovni, přesně ty co dneska používají proti nám, Polsku a Maďarsku. A pretrasani preslapů CT v Bruselu zaleze libtardum za nehty určitě víc než , když stará Vomáčková nezaplatí v lednu televizi…

  1. Mají poplatky Nova a ti druzí?
   Nemají.
   Proč je nemají? Protože reklama.
   A čt – také samá reklama. Jaký je mezi nimi rozdíl?

   Tak to bylo kdysi – čt bez reklam a s poplatky.
   A poté salámovou metodou…

  2. „Zaznamenávat pečlivě všechna pochybení a ztezovat si na ně. Předpokládám že na Radě Rtv. A pokud ta nebude reagovat tak dál- předpokládám že do sněmovny.“

   Stěžování si už proběhlo a to i za příznivější situace ve sněmovně, příznivějšího složení Rady.

   Bohužel, účinek je stejný, jako pověstné stěžování si na lampárně.

   1. Re: Alťák, Admirál

    Ano, pokud si pamatuji, prezentoval to vlk na své Kose. Na Radu šel docela precizní matroš se všemi hrubicemi a přešlapy ČT ohledně dění na Ukradině v r. 2014.
    Asi by to šlo dohledat v archívu Kosy…

  3. ČT se nezdá, v poslední nedávné době, jenom, co já vím a já toho moc nevím, odvysílala dva válečné filmy staršího data, rusko v nich snad ani dehonestováno nebylo. No jo, nebylo. A v AZkvízu teď někdy v létě byla položena regulerní otázka po nějakém ruském spisovateli či vědci. Přikláním se sice k pronásledování neobjektivního zpravodajství, jenomže, jak chcete hnát až k parlamentu, že např. do Polska nepadla rus. raketa? To je oříšek. Pomněte na ty, co by se o to pokusili. Můžeme udělat něco anonymního?

 7. Televize, no ono je řešení celkem jednoduché. Snížit počet programů. Která veřejnoprávní televize ve světě má tolik programů jako v té naší pidizemičce. Pak se nedivte co za ftákoviny dávají, nějak ten čas vyplnit musí a nedivte se že furt dokola , až se lidem zprotivili. Nevím jak včil, ale dřív jsem si říkávala proč jich tolik je a na co, no na co se ukázalo časem. Kdyby měli jako jinde dva a jeden sportovní ve kterém by se dělili s dětma docela by to stačilo. I když pro ty co sestavují program by to byla makačka na bednu. Vždyť dřív to tak bývalo, a docela to stačilo. Opakuji.. nevím jak kde ,ale moc bych nevěřila že se staroši koukaj na bednu,. V té dlouhé řadě paneláků naproti, není moc moc televizních oken večer vidět, Je to včil krásně vidět podstatě už od 16té hodiny.
  Co myslíte, je nutné aby měli tolik programů,kdyby se navrátili k základům nic by se nestalo. A peněz by bylo dost a dost.
  Stzejně si myslím že mlaďoši ji nesledují, mají jiné zájmy.

 8. Tak se mnou nepočítejte, mám televizi rád. Na zprávy se už dlouho nedívám, nejsem masochista, ale zajímá mě sport, fotbal, hokej, lyžování…Na film se podívám zpětně když chci a dokumenty z jiných zemí mě baví taky. Vím, že si spoustu věcí můžu pustit i na Pc, ale proč bych se díval na malý monitor, když mám televizi jako kráva.
  Proč se mám ochuzovat o něco, co mě zajímá kvůli zpravodajství a blbým kecům lidí, o kterých mám to nejhorší mínění, prostě to nesleduju, a vybírám si jen to na co se chci podívat a co mě zajímá.
  Nebudu si hrát na někoho kým nejsem, taky mám spoustu zájmů – dron, hledačku, foťák, dva weby, přírodu, kolo, koloběžku, zahradu…ale i Tv, ať si dvořák trhne…

  1. … dyť jó, špatně ste Vidláka četl, ledare.
   Nikdo Vám nehodlá zasahovat do Vašeho zaprděnýho životního stylu, kterej tady popisujete. Vidlák, mám takovej dojem, psal o zatím cca stotisících lidí a nějakých 20 mega a Vy holt k nim patřit nebudete. No a co? Vaše volba, prostě se s Váma předem už nepočítá, takovej je prostě život, že jeden tlačí a druhej se veze.

   Jenže vono to vůbec není o tom Vašem životním stylu, ale o pokusu o nátlak, o hledání cest, jak tlačit ty kazišuky ze všech stran ke zdi. Z historie víme, že se blbě žije v obleženým hradu. Dneska obléhání ani spacáky nejsou třeba = protože prachy. Takže ten Vidlákův apel osobně vidím jako chválihodnej, protože ty kazišuky je nutno držet na krátkým provazu, což se zatím ani náhodou nedaří. Prostě se to musí zkoušet, zkušenosti sou pro život nepostradatelný a nezastupitelný, bez nich se nehnete z místa, víme?

   1. Nejsem ledare, ale ladary. Vím o čem vidlák psal a myslím si, že se tyto nátlakové akce zcela minou účinkem, ale nic proti nim nemám. Jen jsem chtěl říct, že je spousta lidí, kteří nesouhlasí s tím co se tady děje, nevěří MSM a propagandě současné vlády, ale mají jiný životní i když podle vás zaprděný.

    1. Ale nikdo po Vás nechce, aby jste abyste zahodil televizi.
     Jistě se mnou budete souhlasit, že pokud koukáte na Novu, Primu a další ty pořady, které tam jsou tak neplatíte přímo. Ale v reklamách.
     Z čt at zůstane jeden státní kanál (zadarno) a zbytek mohou zprivatizovat.

 9. O nenávisti:
  Někteří diskutéři si neodpustí impertinence typu „Václafa Flašku Havla“ …a podobně.
  Je to jejich věc. Jenom se ptám – proč? Dělá jim to dobře? Mají pocit že jsou více in?
  Neobracím se na nikoho konkrétního, ale na všechny.
  (Můj vztah k Václavu Havlovi je podobný i když z jiných příčin. Ale nemyslím, že bych měl ten vztah presentovat kdykoliv na to jméno narazím.)

   1. Ten slogan „nejsme jako oni“ měl odvést pozornost a zmírnit hněv občanů, kteří se konečně začali pomalu dozvídat, co byl kdo zač. Nemyslím, že by tenkrát byly sklony k lynčování někoho, to až asi o dva-tři roky později.
    To bylo tehdy, kdy lidem došlo, že Havlova lživá tvrzení jako „budou vás strrašit nezaměstnaností a vyhazováním z práce“ docházejí vrchovatého naplnění a lidé se po tisících začali ocitat na dlažbách. Vyhozeni z rozprodaných, rozkradených, vytunelovaných, nebo násilím a politicky rušených podniků, které byly zdravé. Vím o minimálně pěti větších, které klidně mohly nějakých pár let pokračovat ve výrobě dál a výdělečně, protože na východě, ve státech bývalého SSSR, stále odbyt byl.
    Teslu Rožnov, Lanškroun, Brno či Hradec Králové nebudu raději rozvádět, nechci vyvolávat zbytečné vášně. Jsem z oboru a vím své o tom, nakolik byl plně vybavený Rožnov s provozy v Piešťanech, Třinci a Havířově „použitelný“. Lidi z tehdejší polovodičové divize Motoroly, se v Rožnově už v roce 1988 nemotali jen tak, ze zvědavosti..

    1. Re: Tenco…

     To šlo napříč obory…
     Když přijeli zahraniční soudruzi do TŽ Třinec, první věcí, po které se ptali, byly tepelné diagramy taveb elektrických pecí ze IV. ocelárny a samozřejmě plus hodnoty z elektrické rozvodny, aby bez zkoušek věděli, jak si to mají doma postavit…

   1. mně se strašně líbí ten novotvar“předsudečná nenávist“ pamatuji hodně, ale tohleto jsem neslyšela. Kdopa to asi vymyslel

 10. Tzv. veřejnoprávní ČT je nástroj těch, kteří ji ovládají. Jsou to naši či jiní národní politici? U nás ve střední Evropě určitě ne. ČT je prostředek pro šíření politického vlivu, myšlenek a hodnot EU. Další úrovně řízení světa nemá význam pro tento případ rozebírat. Nezáleží na tom, která strana a s jakým programem je u moci. Veřejnoprávní televize, a uvědomme si že nejen ona, si jede program svůj (dále jen PROGRAM). PROGRAM hodnot, genderu, GD, LGBT+, PROGRAM informování a zamlžování, stranění a dehonestace. Protože má, pokud jede tento PROGRAM, podporu nejen významné (z pohledu moci a vlivu) části naší politické moci, ale i zahraničních institucí. Tak je to nastaveno. Pokus o změnu tohoto PROGRAMU, či jen úvahy o změně či tlak na změnu ze strany národních politiků, proto vyvolá a vyvolává doslova pussy raiot jak ze strany řady národních politiků, neziskovek atd., tak ze zahraničí. Viz. opakované starosti a tlaky orgánů EU související s postavení veřejnoprávních médií třeba v Polsku nebo v Maďarsku. Je jen zajímavé, že v západní Evropě a v USA situace tak vyhrocená není. Dalším prvkem boje za „nezávislost“ našich veřejnoprávních médií je nesporné bonzáctví a dovolávání se zahraniční pomoci ze strany těch, kterým PROGRAM vyhovuje. Cesta z toho není podle mne v porušování platných zákonů. Dlouho cestu vidím v tom, že alternativa vymyslí způsob, jak více dostat mezi lidi informace, které v ČT a dalších veřejnoprávních médií nezaznějí. Nejsem mediální odborník a nemám představu o nákladech. Ale co tak pouvažovat o opozičním rádiu? O opoziční internetové televizi? O „centrálním“ zpravodajském alternativním webu? Už to tu někdo psal… Zajistit, aby se informace k lidem dostaly. Seriózní, které by se nebál sledovat a ev. sdílet nerozhodnutý volič, středový stav. Kde by se neřešili ilumináti a amarouny, židovská spiknutí, mikroroboti ve vakcínách,… Kde by byly informace vyfutrované odkazy, klidně na zahraniční zdroje. Ale ne odkazy na placená periodika. Ne odkazy, kde když si článek rozkliknete a dáte do překladače, tak zjistíte, že je to trochu jinak. Nesmíme být jako oni… Kde by byly rozhovory s odborníky na aktuálně palčivé problémy. Ke kterým by byli veřejně a prokazatelně zvání odborníci všech názorových stran. Musely by to být informace věcně nezpochybnitelné. Kde by byly na jednom místě, chráněném před zlovůlí moci, informace o tom, co se kolem nás a s námi opravdu děje. Kde by bylo k dispozici pár špičkových právníků, kteří by dokázali v reálném čase ochránit tyto zdroje před svévolí moci. Protože procházet 10 a více alternativních webů a blogů, které dnes přebírají články jeden druhého, mi začíná připadat jako kontraproduktivní. Ve vší úctě ke všem, kteří této činnost věnují svůj čas a peníze. Když dostaneme informace mezi více lidí a další vrstvy obyvatel, tak se spolu s upadající ekonomikou vytvoří podmínky pro úspěšnější demonstrace. Když… Ano, je to běh na dlouhou trať a čas se krátí. Ale vidím to jako jednu z cest. Představa, že vyhladovíme hydru, mi přijde nereálná. Když nedostane peníze od „nás“, dostane je odjinud, i ze zahraničí. Protože má PROGRAM. V prvém kroku ke změně je potřeba vytvořit opravdovou a nezpochybnitelnou alternativu k ní.

  1. To MIluna – Alternativní médium:
   „Seriózní, které by se nebál sledovat a ev. sdílet nerozhodnutý volič, středový stav. Kde by se neřešili ilumináti a amarouny, židovská spiknutí, mikroroboti ve vakcínách,… Kde by byly informace vyfutrované odkazy, klidně na zahraniční zdroje. Ale ne odkazy na placená periodika. Ne odkazy, kde když si článek rozkliknete a dáte do překladače, tak zjistíte, že je to trochu jinak.“

   Bojím se že je to stejně neuskutečnitelné jako perpetuum mobile. Alternativa jako provozovatel se prostě nebude schopna dohodnout na několika důležitých tématech. Každý si tam bude přihřívat vlastní polívčičku.

   Proč? Aby vyhrál příští volby? Aby „nezapadl“? Aby umožnil vyrůst svému Ego a porazit tak Ega těch ostatních? Nakonec – je to vidět i tady. Nastolí se téma a za deset replik v diskuzi jsme už většinou jinde.

   1. Já vím. Jen se snažím o tom přemýšlet. Snad někdo cestu najde.
    Pokud spolupráce není schopna alternativa, stejně jako není schopna spojení a spolupráce opozice, tak není cesta. Protože ti druzí toho na základě PROGRAMu schopni jsou. Dokud se někomu nepodaří sjednotit alternativu, spojit opozici, tak co? Tak nic.
    Doufat tedy, že se objeví na naší straně někdo silný, kdo získá ve volbách třeba 60% hlasů a … To není cesta. Ti druzí to již pochopil,
    Doufat, že bude tak zle, že obyvatelstvo většinově procitne a svrhne ty druhé, to není cesta. Ti druzí měli a pořád mají čas a prostředky na to, aby nás přesvědčili, že oni nic. Že vina je jinde a že oni nás zachraňují. A koho nepřesvědčí, toho budou ignorovat, nebo potírat. Podle jeho významu, dosahu a nebezpečnosti pro ně. I na to již mají a dále rozšiřují prostředky.
    Snad někdo cestu najde.

    1. Pro fm radio s celorepublikovym pokrytim je dnes nemozne ziskat frekvence. Nejsou volne. Sw uz jsou mrtve a provoz je moc drahy. DAB je mrtvy. Takze jedine DVB-T tv kanal. Ale opet celorepublikove pokryti bude problem a kdyby se i zadarilo tak i velmi velmi drahy problem. A nakonec musite projit jako provozovatel nalezitou lustraci, ze nebudete vysilat nic spatneho. V opacem pripade prijdete o licenci ani nestacite meknout.

     A tak tedy zbyva jen internetove (tv/radio). A to si drtiva vetsina populace v obyvaku mezi telenovelou a nekonecnym serialem nepusti.

     A i kdyby tak zablokovat ty „proruske svaby“ neni az tak velky problem. Vzpominate? Neni to jeste ani rok.

  2. No jo Miluno, ale tohle všechno stojí obrovské peníze, tohle nemůže někdo dělat z nadšení, to jsou tisíce hodin kvalifikované práce. Proč si myslíte že tyhle věci provozují pracháči jako Babiš nebo Lukačovič?
   Navíc bohužel jakákoliv událost se dá vysvětlit různými způsoby, podle úhlu pohledu ze kterého se ni díváte. A to je právě ten kámen úrazu, když Vám někdo vrazí prst do …. tak máte vy prst v … ale i on má prst v …. , takže máte pravdu oba, ale každý svým způsobem.

   1. Nemusí to stát neuvěřitelné peníze. Vezměte si třeba internetové Rádio Univerzum, které provozuje Martina Kociánová, tuším za 140 000 Kč./ měsíc a žije z dobrovolných darů. Zatím se vždy nasbíralo včas. Televize by nebyla (technicky) o moc dražší. Chce to ale mít dámu, která jedná s lidmi v rukavičkách (s ocelovou pěstí uvnitř), jinak se začnou její koťátka vzájemně napadat a zničí pověst komu? Martině. A jsem zpátky u potřeby alfa samce – nebo samice. Martina si nenechá tu stanici vzít – ta hračka ji baví. Mě rovněž.

    1. Ano, ten projekt je oprabdu bezva. Ale dosah v populaci je marginalni. A zlepseni nelze ocekavat, jelikoz se na to neda prepnout na pul hodky po detektivce pred serialem v osum.

     Drtiva vetsina lidi dnes nepotrebuje komentare u kterych musi myslet. Lide chteji hlavne jednoduche zkratkovite „informace“ ci „dezinformace“. Na realite jim moc nesejde.

     Je to zrejme i z vysledku voleb a ucasti na demonstracich. Zatim neni spolecenska poptavka po vetsi zmene. A to nejde zmenit rychle. Vyzaduje to trpelivost a vytrvalost. A byt pripraven na spravnou chvili.

     1. Pokud vox populi nepotřebuje plnotučné informace, není mu pomoci.
      Navíc Rádio Universum je ryzí podcastové rádio, které si (já) stahuji a poslouchám, až mám čas a klid.

      Možná by šlo přidat denní svodku „čistých zpráv“ bez ideologie, bez propagandy. Podcasty jsou vlastně komentáře k situaci obecně. Ale RU poslouchají lidé kteří nepotřebují návod, jak naložit s pravdivou informací. Jenže když musím navštívit několik webů a zjišťovat kdo tu původní informaci jak zkreslil je to ztráta času Proto vyslýchám „naše“ Ukrajince a Rusy, kteří mají příbuzné tam nebo onde. Kombinací těch dvou pohledů (přidávám i Polsko) se zhruba dozvím nejpravděpodobnější verzi skutečnosti a jednak nálady ve společnostech, momentálně rozhádaných. Ameriku a Německo pod palcem nemám. Německé příbuzenstvo mi už vymřelo, v Americe jsem nikdy nikoho neměl. Ale už nemám sílu to šířit. Ještě totiž pracuji (externě) a občas i fotím. A čtenost mého blogu je tak mezi 100 – 350 přístupy za den. Na napsání článku se donutím tak jednou týdně.
      A nemám tam volnou diskuzi. Takže to je opravdu naprosto marginální blog.

    2. Já jsem reagoval na vytvoření alternativního zpravodajského serveru, nikoliv nějakého internetového rádia. Máte alespoň základní představu kolik je to práce? To není jak když jeden člověk si píše nějaký blog.

     A vůbec o nějakém sjednocení zatím nemůže být řeč, alternativa je pytel blech, podobně jako Piráti (a i ti jsou organizovanější). V první řadě se dle mého názoru musí objevit silná vedoucí osobnost – vůdce – lídr, která bude mít tu autoritu a vizi, aby byla schopna předložit argumenty tak pádné, že ostatní uznají malichernost svých námitek.

      1. Tak to na světě bohužel chodí, vše ostatní jsou zbožná přání a různé imaginace…

       Když chcete vyhrát musíte disponovat podstatnou výhodou, umět ji uplatnit v boji a mít lepší velení než Váš protivník. Na těch ostatních věcech se dá pracovat, někdy Vám výhodu poskytne sám protivník, ale bez vůdce – schopného lídra se prostě neobejdete.

       A demokracie spočívá přece ve volbě každého z nás…

 11. Jak to vidi d-fens:
  „Kdysi jsem tu zmínil cizí úvahu, že existují tři soubory norem regulujících lidské chování. A že ty právní kryje sice nejmohutnější donucovací aparát, ale zároveň jsou člověku nejvzdálenější. Pokud se dostanou do rozporu se společenskými normami nebo morálními, jsou první, které opustíme. Stát sám na ně sere už teď. Není to ideální stav, protože stále hrozí sankce, které mohou dopadnout i na naši hlavu. Čím víc znechucených, ustrašených režimních posluhovačů, kteří už nechtějí dělat svojí práci, směšných politiků, tím menší šance, že se tak stane.

  Stávající zřízení ani EU se sice hned tak neztratí; pořád budou ve velkých barácích sedět zbyteční mimoňové vydávající nařízení, směrnice, doporučení, zprávy, ale málokoho to bude zajímat (s výjimkou příjemců dotací a dalších výhod, příznivců šikany, rádobyředitelů cizích osudů). A to je dobrý začátek pro hlubší změnu. Režimy kolikrát nekončí ani „sametovou“ revolucí, ale tím, že už nikoho nezajímají a dojde-li na lámání chleba, nikdo se jich nezastane. Podobně (s tím rozdílem, že zde formálně rozhodl legislativní orgán) skončila (bohužel) vláda Habsburků v Rakousku. Říšská rada vyhlásila republiku. A bylo to. Konec.“
  https://dfens-cz.com/poveste-je-vejs/

 12. Ano, dost dobrý nápad, už jen proto, že si to zařízení říká veřejnoprávní.
  Ačkoli v reálu se z toho zařízení stalo cosi, co veřejné je jen zveřejňováním kvazipravd ze stále stejného zdroje, stejně laděnými výtečníky a navíc ve prospěch stále stejné zájmové skupiny. Právní hlavně v tom, aby byl právně postižitelný ten, kdo to nechce financovat. Protože ho obsah veřejně hlásaný tou veřejně právním masážním nástroji bolí.

  No, ale není jen veřejně právní sdělovadlo, co trápí. Je toho samozřejmě více.
  Namátkou, co takhle absurdní uhlíkové odpustky?
  Ty bolí ve skutečnosti ještě víc, protože se čím dál víc a více promítají do ožebračování koncového spotřebitele, ač CO2 je v tom naprosto, ale naprosto nevinně. Navíc, obchodovat s těmi odpustky…odpusťte mi ten výraz, to už je vrchol spodku.
  A souvisí to také s oním veřejnoprávním sdělovadlem, které to obhajuje dělá tomu reklamu a vymývá tím mozky populu, jež to všecko spořádaně platí…Schwab to zpovzdálí sleduje a mne si své švábí ručičky.

  No nic jsem pro návrh páně Vidláka a říkám si, proč se nepřidat?
  Bude to šou, u kterého se dost zapotí nejeden papaláš, když už nic jiného.
  Spacákovej Ruml aby chystal spacák.

  1. Snad nebude příliš pobuřující, když sem přidám kousek textu jednoho podivného doktora filozofie:

   Já se vás však ptám: viděli jste už mravence odpočívat? Hrozím se této činorodosti davů, sledující nízké cíle. Chtějí žít za každou cenu. Život je jim jedinou a nejvyšší hodnotou, neznají nic, zač by jej mohli obětovat. Chtějí žít, i když se do nich denně kope. I kdyby měli celý den ležet ve hnoji, plazit se celý život jako žížaly, budou žít. Ty svině přežijí všechno, to je zkušenost stará jako lidstvo. Kdyby se jim denně sralo na hlavu, vezmou to jako realisté na vědomí a racionálně se přizpůsobí této nové skutečnosti. Prostě se
   s tím vyrovnají. S čímkoliv se vyrovnají. Budou trpět, ale žít a opuchle se usmívat. Jejich chytré hlavičky, připomínající odkvetlou pampelišku, budou přes veškerá muka zářit sebeuspokojením, jak jsou chytří.
   Chtěli je zlikvidovat, ale oni žijí. Kopej je, šlapej po nich, žijí. Čuráka jim uřízni, žijí. Strč je do plynu, prožeň je komínem, budou žít. Zde přichází k uplatnění poznatek Stradův, že koncentrační tábory dokázaly nízkost a špinavost nejen věznitelů, ale také vězňů a jako mikrosvět kompletně odhalily současného člověka. Kdyby vězňové za něco stáli, měli jen špetku důstojnosti a cti, dávno by zdechli. Jenom zbabělá, bezcenná veš, jíž je dnešní člověk, mohla snášet každodenní ponižování, nevzbouřit se a ještě to chápat
   jako jakési hrdinství, výraz obdivuhodného sebeovládání.

     1. Onen Jičín to shrnul dost přesně.
      Přesto jsou furt a stále ještě hrdí celí národové a jedinci, kteří se prostě ne a ne podvolit a melou si svou a dělají si to po svém. Žijí. Přes všechna protivenství. I když na ně vlítnou mocní tohoto světa. Stále jsou. Odnepaměti.
      Jsou tak vychováni.

      My k tomuto vychováváni nejsme.
      Možná je čas na převýchovu?

 13. Návrh Petra Štěpánka je v zásadě dobrý, akorát má jednu vadu – včera bylo pozdě.
  Nechápu, jak v dnešní době všeobecně dostupného internetu může být ještě někdo závislý na televizi. Krom nějakých přestárlých důchodců snad. Já sám jsem televizi již před několika lety vyhodil (resp. dosloužila s analogovým vysíláním), a na druhý den jsem ji šel na poštu odhlásit. Po 14 dnech, když mi uplynul televizní detox závislosti, jsem zjistil, že televizi v podstatě vůbec nepotřebuji a naopak mám najednou mnohem více času na aktivní vyhledávání si informací. Od té doby žiji šťastně bez televizní manipulace a závislosti.
  Radil jsem podobný postup všem známým, kteří na televizi nadávají. Myslíte, že mě někdo z nich poslechl?
  *
  Ona se ta „česká“ televize nikdy svých bolševických praktik nezbavila. Vzpomeňte si na velkou republikánskou demonstraci a blokádu na (Kr)kavčích horách už v roce 1991. Byla právě proti televizní cenzuře, lžím a manipulaci, kterých se ČT dopouštěla vůči republikánům. Kteří se provinili především tím, že si dovolili svou kritikou sáhnout na svatý grál a ikonu VLSR (velké listopadové sametové revoluce) – na Václ. flašku Havla. Od té doby byla (nejen) ČT zavilým nepřítelem vlasteneckých – antihavlistických – stran a hnutí.
  Dál už to bylo stále horší a horší, zejména po VSTR (velké spacákové televizní revoluci) v roce 2000, když si redaktorská havlérka naši veřejnoprávní televizi v podstatě zprivatizovala. A zbabělí posranci (vlastně poslanci) to odkývali.
  Dnes už ta televizní svévole a despocie jenom vygradovala, takže i slepý už ji musí vidět. Ale jinak tu byla v podstatě vždy!
  Proto říkám – zahoďte ten krám (jako já) a odhlaste ho. Včera bylo pozdě.

  1. Souhlas, jsem na tom velice podobně. Onehdá jsem koupil eště ten bazmek na DVBT2 a řekl dětem, že esli chtěj, tak ať si to zprovozní. Nějakým přirozeným způsobem mi ten přístroj vysublimoval ze života. No a pak jsem za čas zjistil, že to rok nikomu nechybí, tak jsem to odhlásil. Chvilku jsme sice pátral jak na to, chvíli si pak dopisoval s poplatkovým oddělením, ale dosáhl svého. Hodně štěstí.

 14. Mám v mlhavé paměti, že existuje Směrnice EU dle které má nárok na podporu z veřejných peněz pouze ta stanice, která vysílá proevropský obsah. To vysvětluje eurohujerismus i u těch privátních.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *