18 dubna, 2024

Mozek liberálního pseudodemokrata

Progresivismus je filosofie tolerance. Pokud s tím nesouhlasíš, tak drž hubu, ty rasistický a xenofobní sráči!

(direktiva levých liberálů)

Klasický versus moderní liberalismus

Liberalismus je politická doktrína, která za ústřední problém politiky považuje ochranu a rozšiřování svobody jednotlivce. V základním kamenu liberalismu, v preambuli Deklarace nezávislosti Spojených států amerických (1776) je psáno: Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým Stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí(zvýraznil ZH). Klasický (ekonomický) liberalismus vyhlásil tři základní práva a k tomu omezenou roli státu i nízké daně. Všimněme si rozpornosti formulace: rovnost lze prosadit jen omezením svobody lépe situovaných a volnost vede k nerovnosti. A k tomu „sledování osobního štěstí“ – „mušky zlaté,“ kdopak ji asi zachytil?  Tzv. modernistický liberalismus prosazuje silnější stát i vyšší daně a k tomu požaduje četnější rozšiřování práv, např. práva etnických a sexuálních menšin, genderovou identitu, právo „povinné“ solidarity a další.

Marxistický filosof Antonio Gramsci v historických analýzách boje proti kapitalismu ve fašistickém vězení promýšlel „boj o pozice;“ tímto měla být nenásilně dosažena kulturní hegemonie. Právě socialismus je náboženství, které musí přemoci křesťanství…V novém řádu socialismus zvítězí nejprve tím, že se zmocní kultury infiltrací do škol, univerzit, církví i médií proměnou vědomí společnosti (Gramsci: Sešity z vězení). Kolem roku 1967 na Gramsciho ideje navázal krajně levicový aktivista Rudi Dutschke. Inspiroval se probíhající kulturní revolucí v Číně rozpoutanou Mao Ce-tungem. Vyhlásil akci Dlouhý pochod institucemi a marš se měl uskutečňovat především v institucích socializačních (výchovně vzdělávací zařízení – všechny typy škol) a komunikačních (informační kanály TV, rozhlas, včetně zábavních i poučení šířících zařízeních: divadlo, film, muzea…).  Gramsciho pojetí kulturní nadvlády mělo odezvu u části vzdělanců na Západu.  Levicoví intelektuálové se s podporou pokrokářů postupně prosadili na anglosaských univerzitách. Existuje sociální či levicový liberalismus a v USA se donedávna za liberalismus považovalo to, co je v Evropě sociálně demokratickou politikou.

Mazlení americké mysli aneb Univerzity se podrobují tlaku internetové generace studentů

Zhruba v posledních patnácti letech se v kampusech amerických univerzit mění sociální klima. Příčin je vícero: mezi všemi vyčnívá politická korektnost spolu se sociální přecitlivělostí generace studentů označované Gen Z (narození po r. 1995 a v novém tisíciletí); jejich jiné označení je i-Gen (internetová generace). K prozkoumání podhoubí a procesů změn v akademickém prostředí spojili své síly dva odborníci z okruhu vzdělávání na amerických univerzitách: Jonathan Haidt, sociální psycholog a Greg Lukianoff, prezident Nadace pro práva a vzdělávání (FIRE). Výsledkem jejich zkoumání je kniha THE CODDLING OF THE AMERICAN MIND. How Good Intentions and Bad Ideas are Setting up a Generation for Failure, Penguin Books New York 2018 (Mazlení americké mysli. Jak dobré úmysly a špatné nápady připravují generaci na selhání; česky nevydáno). Východiskem publikace je zjištění většího nárůstu deprese a úzkostí i vzestupu duševních chorob u studentů narozených po r. 1995. Autoři kritizují paranoidní rodičovství Američanů. Podle rodičů jsou jejich děti neustále ohrožované, např. cizinci (únosy, násilí), dopravou, hračkami a ve svých venkovních aktivitách nemohou být bez dohledu. Výsledkem nesamostatnosti dětí je, že čas dětství neprožívají se vším všudy, co k této etapě života patří a jejich přecházení do lidské zralosti je vývojově posunuté s budoucími následky menší psychické odolnosti vůči stresorům.

Současná mládež chce mít emocionální pohodu. Američtí vysokoškoláci kvůli své pohodě po univerzitách požadují, aby je chránily před „ničivými myšlenkami“ i slovy; určitá slova prý ohrožují jejich zdraví. Jedním ze studenty vynucených pojmů je trigger warning, výstražné varování.  Studenti od profesorů očekávají včasné upozornění na to, co by jim ve výuce mohlo způsobit silnou emocionální reakci. Někteří studenti požadovali varování u knihy Velký Gatsby, kde autor Francis S. Fitzgerald píše o misogynii a fyzickém týrání; zdůvodněno bylo tím, že studenti, kteří byli dříve obětí rasismu nebo domácího násilí, by se varováním vyhnuli textu, o němž se domnívají, že by mohl „spustit“ opakování dřívějšího traumatu (nárok výstražného varování se na Kolumbijské univerzitě v r. 2015 týkal i jiných textů literární klasiky – Homéra i Ovidiových Proměn; a moderny „Paní Dallowayová“ od Virginie Woolfové). Ve slovníku vysokoškoláků je dalším slovem mikroagrese (týká se volby slov jevících se nezákeřně, jenže ta vymezená jsou považována za druh násilí). Studentská správa na Ithaca College ve státě New York k tomu  navrhla vytvoření anonymního systému nahlašování (udávání) mikroagresí.

Studentským aktivismem, jakož i změnou sociální dynamiky se na akademické půdě zabývají „oddělení stížností.“ Studenti na umělecké škole Oberlin College v Ohiu (jedna z nejliberálnějších VŠ v USA) předložili univerzitě padesát požadavků jsoucích „mimo diskusi.“ Jedním z nich byl automatický nárok na plat přes 8 dolarů za hodinový výkon studentského aktivismu.

V knize „Rozmazlování americké mysli“ se jedna z informačních částí týká byrokracie na vysokých školách k úpravám univerzitní administrace zaměřené na vytrvalé sledování i nahlašování nejen „nevhodných slov“ vyučujícího. Profesoři na univerzitách mají povinná ideová školení o kulturní rozmanitosti, o etnické identitě, i k anonymním hlášením závadnosti jejich výuky. VŠ učitelé u svých studentů ztratili autoritu, vysokoškoláci některé pedagogy odmítají a nejnověji fungují jako ideopolicie.

Jonathan Haidt, spoluautor knihy a politickou orientací centrista, v celém oboru sociální psychologie našel v USA jen jediného kolegu, který nebyl levým liberálem.  Historik Niall Ferguson (klasický liberál vyučující na věhlasných univerzitách ve Velké Británii i v USA) na jaře roku 2019 pro Neue Zürcher Zeitung řekl: Liberální levice na univerzitách převzala moc. A ti, kteří v teorii prosazují principy inkluze (zahrnutí), v praxi všechny jinak smýšlející exkludovali (vyloučili).

Mozek liberálního pseudodemokrata

Bez pozvání mne navštívilo zobrazení mozku s nápisem The Socialist Brain of a Liberal Democrat. Lidský mozek je komplikovaný orgán a řídící centrum člověka. Větší část lidského komplexního chování se nachází v mozkové kůře (ve wiki viz část „významné funkční oblasti mozkové kůry“), jež má hodně oddílů. Sarkastickou ilustraci jsem trochu upravil a v aktualizaci název celku přejmenoval.

Můj osobní komentář k „jádru mozku“ (bleděmodré pole) s nápisem PC LALOK: PC může znamenat, např.  personal computer,  political correctness, ale pro mne PC značí pokrokářské cancy. S cancáním souvisejí řečové kódy (viz popisek), vlastně kód řeči (ve wiki viz oddíl Univerzity ve Spojených státech). Tím se lze vrátit zpět ke střední část textu – dění na amerických univerzitách s potlačováním akademické svobody projevu vyučujících.

Konzervativní politolog Patrick Deneen publikoval knihu Why Liberalism Failed(2018); české vydání 2019 – Proč liberalismus selhal. V rozhovoru „Diktuje nám nová aristokracie,“ Deneen konstatoval: …s prosazením liberálního pojetí svobody vznikly radikální formy nové nerovnosti a nová šlechta, která z nich jako jediná těží; důsledkem nikdy nekončícího osvobozování vlastního já je eliminace institucí (rodina, lokální společenství…). Varuje: …měli bychom být ostražití před dalšími a dalšími „osvobozovacími“ pokusy stále globálnější nové šlechty.


V roce 2022 jsem text spolu s podobným obrázkem publikoval na svém blogu v iDNES; zakrátko zmizel z hlavní strany. Administrace mi oznámila, že blog stáhla kvůli obrázku, neboť svou úpravou jsem prý narušil autorské právo; bez ilustrace by text mohl být vrácen zpět na hlavní stranu, jinak bude stornovaný! Obrázek jsem odstranil. Po 24 hodinách se text vrátil zpět na hlavní stránku, ale bez ilustrace byl celek  pro běžného čtenáře neúplným.

64 thoughts on “Mozek liberálního pseudodemokrata

 1. naprosto dementni prispevek. s tim co provadej dnesni progresivisti nema levice nic spolecneho, nebot aktualne neexistuje. to co vidite je dusledek pravicoveho korumpovani kdekoho, prakticky vsech.

 2. Příklad štvanice studentů na univerzitního učitele v SSA:
  V Evergreen State College ve státě Washington 1x za rok studenti etnických menšin opustí areál univerzity, aby dali najevo svůj význam. V r. 2017 organizátoři akce tradici obrátili a požádali o odchod bělochy. Profesor biologie Bret Weinstein s tím nesouhlasil (profesor se považoval za progresivistu a rasistou zjevně nebyl). Weinstein odmítl pod nátlakem univerzitu opustit a napsal: „Svoboda projevu a činu nesmí mít nic společného s rasou.“ Studenti odmítali civilizovanou diskusi. Profesor ještě stihl poukázat na rozdíl mezi debatou a dialektikou: „ V debatě chce každý vyhrát, ale důležitá je dialektika, tedy že nesouhlas je nutný k poznání pravdy. Znamená to, že já si vyslechnu vás a vy mne.“
  Studenti začali vykřikovat, že vysvětlování bělošských privilegií je nezajímá. Slovní agresivita studentů stoupala: „Ty rasistický hovno, s tímhle běž do prdele! Seš hovno! Kurva, vypadni vodsať, táhni už konečně do prdele!“ Přivolané policisty studenti uráželi. Jedna skupina studentů stanula před kanceláří rektora. Když potřeboval jít na WC, neumožnili mu to. Až po čase za dozoru dvou studentů mohl potřebu vykonat.
  Po areálu školy se potloukala banda studentů s baseballovými pálkami a chystali se prof. Weinsteina ztlouci. Policie pedagogovi doporučila, aby se s rodinou uklidil do bezpečí. Weinstein po čtrnácti letech na oné univerzitě už přednášet nesměl. Ani jeden z jeho kolegů a kolegů jeho ženy se ho veřejně nezastal, ačkoli dobře věděli, že má pravdu a na svůj postoj plné právo… (tento příběh je popsán v knize Šílenství davů od Douglase Murrayho).

 3. Všichni jsou si rovní, akorát někteří jsou si rovnější
  V každé skupině je hierarchické uspořádání.
  Asociální nadlidé v kolaboraci s kazateli zvráceností oblbují poddané. Fašismus, podvodně zvaný liberální demokracie, páchá soustavný růst šílenství. K tomu debilizátory, MSM propagují klimatickou úzkost, volbu gender, účelovou černou kroniku, úzkosti, deprese, nedostatek psychiatrů.
  Za socialismu ráno v rádiu vysílali; „vstávat a cvičit“. Řešení krize sněhových vloček by tedy bylo, kdyby se nějakým zázrakem podařilo odstranit příčinu zla, po růstu moci věčně slintající satanisty/ Globalisgtického perverzního parazita nedotknutelného vyznání.

  1. Zustava a vzdycky nevysvetleny to podstatny..
   Vysvetleni jak tohle vsecko poridi a dukladne zorganizujou .
   Zvadla Lejno s cipama z pracek , upadlej Borell, jinde Biden, Clinotoni s Bushema /bez komentare/, beznadejny unhuman , to jediny je spojuje , vod zacatku az do konce.
   A ty chytry sou jich velky stada ,mozna vetsi nez tech pseudo , krici ,sou snazivy ,
   vo vsem pouci , ale neporidi nic a nic nezmuzou.
   Vetsina sveta drtiva vetsina nechce nic z toho a prave to , co nechce , toho ma nejvic a furt.
   A to vsechno nesvede a neprovadi zadnej genius..

 4. Na otázku, proč liberalismus selhal, není nezbytné psát knihu. Stačí sdělit, že člověk si sebou nese jisté genetické dědictví a jeho amygdala spolehlivě určuje jeho chování v případech, kdy vypne rozum. Čímž se objasňuje, proč generace popisovaných liberálních studentů jedná, jak popsáno v článku. Rozum nahradili emocemi a v situacích, kdy si nevystačí s inteligencí, ji nahradili dogmatismem, a opakováním naučených frází a hesel bez porozumění hlubší podstatě jevů.

  1. Amygdala jedná v situacích ohrožujících život, protože impuls k jednání neprochází mozkovou kůrou a je tudíž rychlejší. Ukládají se tam emočně nabité vzpomínky.

 5. No hlavně že jste ukojil svou potřebu vysvětlit, že všechny problémy přináší levice. To mám radost, že vůbec není problém s globálním parasitem.

  1. Ono se tomu říká „levice“ ale nevím kolik to s tradičním pojetí levice má společného. Už jen to, že téhle „levici“ sypou oligarchické struktury mluví samo za sebe.

   Děsí mne neochota mladé generace přijmout život ve složitosti a s problémy, jež přináší a uspokojení čerpat ze svých úspěchů při řešení problémů.

   1. Myslím, že by bylo lépe najít jiné pojmy. Ty současné levice-pravice jsou matoucí.
    Traduje se , že pravice je ta „dobrá“, levice čiré zlo.
    Ve skutečnosti se ty „hodnoty“ tak nějak promíchaly, že v podstatě se dobro a zlo může použítt jak se komu právě hodí.
    Ale člověk má v sobě „obsaženo“ v různém poměru obojí.

     1. Já si myslím, že pojmy levice – pravice jsou docela jasné. Problémy vidím dva.
      Zaprvé že jako spoustu jiných slov jim libtardi změnili význam. To je opravdu jak newspeak v 1984, změnit jazyk tak, aby se určité věci nedaly vůbec vyjádřit.
      Zadruhé tu po 1989 nastala nešťastná zkratka, možná první vlaštovka z nálepek, kdy se řeklo že komunismus/socialismus byly levicové, proto je levicovost špatná a vše pravicové je dobré. Tehdy to mohutně podporovala média, neustále hlásili Venca Flaška, papatunel a jiní.
      Naším dnešním problémem není pravolevost, ale progresivismus, liberálové ( v tom novém slova smyslu ), mafiánské lobby, loutkovodiči a podobně. Měli bychom si nejprve vyřešit tyto problémy a potom se teprve zabývat pravolevostí, ono to také půjde jednodušeji. Kdo dnes tvrdí, že na vině je levice ( nebo pravice ), jen odvádí pozornost jinam a škodí. Zda úmyslně či z hlouposti neposoudím.

      1. Delenie na pravicu a ľavicu tu stále zostáva,. Problémom je, že pravici sa podarilo zlikvidovať nositeľov ľavicových ideí – skutočné ľavicové strany. Neexistuje široko-ďaleko jediná strana, ktorá by propagovala rozpustenie nadnárodných korporácií, limity na výšku osobného majetku, odstránenie vplyvu súkromného majetku na riadenie štátu, a pod. Pripisovať neoliberalizmus ľavici je smiešne. Tu stačí použiť jediné pravidlo, ktoré spoľahlivo odhaľuje zákonitosti fungovania súčasnej spoločnosti – sleduj finančné toky! Hádam tu nikto nebude tvrdiť, že americké univerzity húfne financujú radoví zamestnanci. To isté platí o médiách alebo o lobistoch – smerovanie finančných tokov nepustí. Aj boj progresivizmus vs. konzervativizmus je tiež len boj veľkých peňazí v málo rukách proti málo peniazom vo veľkom počte rúk.

     2. Vsecko a za vsech okolnosti a vzdycky selhava.
      Nestesti, tragedie a katastrofy maji nejvetsi uspechy , nikdy neselzou.
      A zacina to pravidelne s dobrem ,jinak to nejde a ze bude vsecko lepsi.
      Zacit opacne , aby vsecko bylo nedobry a horsi /zadny dobro/ ,
      se taky kupodivu nedari..
      Rusko mel dodelat a skoncit Putin , oligarchove si ho specialne vybrali a zaplatili na zvoleni , udelali vsecko , co bylo v jejich silach a moci….
      A kdyz se kroutil, tak Putina donutili..
      /Rikal jim, kdyz to musi bejt , dejte mi jenom Gazprom/.

      Schopen haur je /co sem cet vod nej/ ,pro mne vrchol optimismu, vubec si nevsim jaky paseky dokaze dobro a jeho fanatici….

    1. Albi, ano; je vhodné dělení levice – pravice obměnit.
     Pro čtenáře, kteří si chtějí ujasnit, kdo, co a jak je v politickém mumraji, mohou si přečíst blog: Morálky liberálů, libertariánů a konzervativců
     Proč politika rozděluje společnost? Jaké jsou poznatky z fundovaného zkoumání tématu v náhledu sociální psychologie?
     Sociální psycholog Jonathan Haidt zkoumá psychologii lidské morálky. Pro komplexní náhled využívá poznatky z různých oborů – neurovědy, genetiky, sociální psychologie, filosofie i dalších. Výsledek zkoumání publikoval v knize The Righteous Mind (Spravedlivá mysl) v roce 2012. Zdroj: https://zdenekhosman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=727333

     1. Ne, dělení na levici a pravici je jasné a funkční, změna významů je jen matoucí, zneplatňující nebo alespoň zamlžující starší prameny. Ať se to udělá jako vždy dříve, nové věci ať mají své nové názvy.

    2. Podle mne neexistuje čiré dobro ani čiré zlo. Nehodlám ovšem relativizovat, aby mne z toho někdo neobvinil. Zlo je zlem a dobro dobrem, ale nikoli pro všechny, vždy a všude. Jsem bezvěrec, tak asi proto.

     1. Ad katango a k diskutovanému protikladu dobro x zlo:
      Výrok psychoanalytika Wilhelma Reicha: „Zdá se, že zlo je divoké a dobro klidné. Ale ono je to přesně naopak.“ Zkusme domýšlet: dobro je stabilita, spořádanost a zlo je chaos, neřád. Nacismus a fašismus nabízel pořádek, tedy dobro, a co bylo výsledkem? Současný „řád“ je nám jako řád pouze prezentovaný, a pravým řádem rozhodně není, protože společnost je založena na soutěžení – člověk proti člověku. Politici nikdy zavést řád (dobro) nemohou, leda ten svůj, anebo ten skrytým ovladačem diktovaný.
      „ Řád může být jenom tehdy, je-li zde svoboda. Ovšem v jiném smyslu, než jak se obvykle vykládá. Není-li svoboda, může být zde jenom ideologie a tyranie, která chce řád vnutit. Místo toho se vytváří organizovaný nepořádek – „řád.“ Řád vyžaduje kázeň. Kázeň chápeme většinou jako přijímání pravidel, poslušnost, přizpůsobení nebo jako systém stanovený tyranií a držený strachem či tresty. Kázeň, o jaké zde mluvíme, je jiného druhu. Není dosahována vnějšími prostředky, ale přichází sama s porozuměním tomu, co je svoboda“ (Krishnamurti: Svoboda, vztahy a smrt; z přednášky v Bombaji r. 1967, in Vnitřní revoluce). Dobro a kázeň nám v lecčem diktuje evropský Průsel (není překlepem).

    3. No především se podařilo vytrvalou propagandou dosáhnout toho, že si velké množství lidí mylně myslí, že pravice znamená automaticky demokracii a levice totalitu.
     Takže jsou tací, kteří vytrvale volí pravicové strany přestože pracují proti jejich zájmům. Pak se nemáme proč divit, kam jsme to po třiceti letech budování „báječného“ kapitalismu dopracovali.

     1. Dobře, které jsou ty levicové strany, které by bylo vhodné pro levicového voliče vhodné volit?

      Já je tady prostě jako „konzervativní sociální demokrat“ nevidím.

      1. Ano, máte pravdu, ale to přeci není argument. Nemůžete z faktu že teď neexistuje dobrá levicová strana ( pravičák Vám napíše totéž o pravicové a bude mít pravdu též ) vyvozovat, že pojem levice/pravice není. Doufejme, že ty strany zase budou, až se vypořádáme s progresivismem a aktivismem. Jinak je s námi konec a nastává Aldous Huxley.

  2. Já textu Zdeňka Hosmana rozumím trochu jinak. Abych nemusel opisovat celý článek, drasticky zjednoduším.

   Zdeněk ve svém článku předkládá panoptikum úchylek až chorobných, které se samy od sebe hlásí k levici, a prosazují-li už levicové myšlenky (jakkoli je to do jisté míry matný pojem), činí tak přepjatým, extrémním způsobem.
   A to je špatně; každý extrém se nakonec obrátí ve svůj opak. Vidíme to i na „levicových“ uskupeních, financovaných těmi nejbohatšími. – Tolik ke Zdeňkově článku.

   Aby ve světě panovala harmonie, musí se levice a pravice vzájemně vyvažovat, to zaprvé, a zadruhé – každá z obou stran pravo-levého spektra musí tlumit své vlastní excesy; poněvadž netlumí-li extrémy jejich původce, předává jejich tlumení oponentu – a ten nemá jinou možnost, než je vyvažovat vlastními extrémy. A to je cesta do pekel, po které právě kráčíme odhodlaně vpřed.

   Tyto myšlenky jsou ale známy už několik tisíc let, a není to nic platno:

   (…)
   Uzavírat své průchody,
   uzamykat své brány.
   Otupovat jejich hroty,
   rozmotávat jejich uzliny,
   stírat jejich prach.
   Tomu se říká: tajné vyrovnání.
   Kdo toho dosáhl,
   toho nelze pohnout přátelstvím,
   toho nelze pohnout odcizením.
   Toho nelze pohnout ziskem,
   toho nelze pohnout ztrátou.
   Toho nelze pohnout povýšením,
   toho nelze pohnout ponížením.
   Proto je pod nebem nejvzácnější.

   Lao C‘, Tao-Te-Ťing, z kap. 56

   1. Zakladateli omlouvám se, Vaše vysvětlení chápu a přijde mi rozumné, ale já vidím v textu a na obrázku například politická korektnost, globální oteplování, absence smyslu pro humor a zdravého rozumu, americké impérium, cancel culture, woke, green deal, válečnická roznětka, zátka myšlení, příjem mainstreamových médií, morální relativita, rasové kvóty, řečové kódy. Můžete mi vysvětlit, co je na těchto termínech levicového ?

    Přiznám se, že tady mne článek až tak nepřekvapil, přeci jen publikuje tu své urážky místních pravidelně i pan Hampl, ale šokovalo mne, když jsem jej viděl na Literární kovárně.

    1. „Můžete mi vysvětlit, co je na těchto termínech levicového?“

     Můj názor: samo o sobě na nich není levicového nic, ale do veřejného diskursu je tlačí subjekty, které se prohlašují/jsou prohlašovány za levicové.

     Když napíšete na krabici „Holandské kakao“, lidi si to koupí, i když uvnitř bude jemně mletá antuka. A časem uslyšíte mezi lidmi názor, že holandské kakao stojí za prd.

     Ale výše uvedené je jen můj názor, za nikoho, ani za Zdeňka Hosmana, nemluvím.

     1. Ale je divné, že za levicové je prohlašuje převážně mainstream, což ani náhodou nejsou média vlastněná levicovými subjekty, případně právě pravicoví politici a uskupení. Proč asi?
      To, že oni sami, tedy ti nositelé těchto myšlenek, se prohlašují za levicové nehraje žádnou roli, naopak, pomáhají tím zdiskreditovat vnímání levice. A zase, prospívají tím komu? Nadnárodním korporacím, globalistum atd. Takže zejména pravicovým uskupením.

      1. Mně to divné nepřijde.

       Mainstream, to jsou převážně prorežimní hlásné trouby (jména si jistě doplníte sama). A pokud jde o prorežimní hlásné trouby, tu podává jejich výtečnou a jedinečně výstižnou charakteristiku například Miloš Zeman. – Jsou věci, kde s ním nesouhlasím, ale v tomto bodě se s Milošem Zemanem zcela ztotožňuji.

        1. kočka šklíba – díky, vzala jste to za mne v době, kdy jsem tu nebyl. Lépe bych to nenapsal. Podle mého jde o dlouhodobou cílenou diskreditaci levice.

     2. De furt o vyhaneni certa dablem a navopak..
      Vobcas je v tom jenom prestavka..
      Kdyz dojdou lidi napr. Vod 45 se to vyhaneni vycerpalo..
      Vychladlo do Studeny valky..
      De porad vo nadvladu nad svetem…Ty co chcipli davno porad skodi.
      Kdyz chce vladnout levice , skodeji Trockej ,Lenin a naky dalsi
      a sou ty jejich metody.
      A kdyz chce svet ovladnout pravice , tak sou to zase experti na to ,
      nacisti ,fasisti, imperialisti atd..
      Ponevadz porad naky chteji bejt do neceho zfanatizovany ,
      aby si zaplnili vnitrni prazdnotu a meli vo cem porad zvanit.
      Kdyz sou to treba vylozeny zhovadilosti a udesny zlociny, to nevadi.
      Vyraz je asi, ze nektery neco hypnotizuje ,tantalizuje do pokuseni..

      Dobre to mel spocitany V.Burian..
      Ve scence , „mne se to chce udelat , ja na to porad myslim , ja vim, ze to nemam udelat , ze to nesmim ,ale mne se to chce udelat a ja vod
      toho nemam pokoj a klid , dokud to neudelam“…Asi tak..

      A pak mame ty podobny tanecky kolem toho cervenyho knofliku
      a jak se s tim a kolem toho vyblbnou . Kdyz vykrikujou…
      „Ja vim , ze to nesmim ,zmacknout ten knoflik, ale mne se chce,
      von mne ten knoflik porad provokuje , ja vod nej nemam pokoj ,porad se mi chce ,nespim ,ten knoflik za to muze , nespim porad na to zmacknuti musim myslet , kazdej den i v noci se mi chce…. a myslim na to,
      co to asi vsecko udela ,kdyz ten knoflik zmacknu „….
      „A jinej to udelat nemuze“…

      1. A ted dalsi psychicka zalezitost je ten knoflik , nebo tlacitko .
       Jeho existence.
       A na co je ten knoflik , samozrejme ,ze na zmacknuti..

    2. Napadá mě, že k předchozímu komentáři bych měl ještě něco dopsat.

     Pojmy „levice“ a „pravice“ jsou velmi staré a jejich obsah se formoval v době, které se o dnešních poměrech ani nesnilo. Není tedy divu, že na některé problémy dneška se prostě z pravo-levé osy nedá odpověď odvodit. Ovšem, budeme-li na pravo-levém vidění světa lpět, nezbude nám, než pokusit se jevy, které v době vzniku pojmů „levice“, „pravice“ ještě neexistovaly, někam na pravo-levé spektrum dodatečně zařadit, byť i násilně.

     Z takové situace vidím dvojí možné východisko:
     – buď redefinovat pojmy „levice“, „pravice“
     – nebo zavést do „operačního systému“ pojmy nové, které vystihují realitu dneška, ve srovnání s dobou vzniku oněch starých pojmů jevově bohatší

     Pokud to neuděláme, můžeme se o tom hádat dnekonečna.

     1. Alefe já prosím zareaguji tady i na to Vaše doplnění, abych se tam nemusel míchat s piccolominim.

      Já si myslím, že stejně jako třeba na teplotu a vlhkost potřebujete dvě osy, stejně tak by se oddělené osy hodily na levo/pravost, progresi/konservatismus, národovectví/světoobčanství. Z Vašich dvou možností já jasně beru tu druhou, protože jinak podle mne vyvoláváme chaos nejen v současných pojmech, ale následně i v historických pramenech.

      Plně chápu, že toto vnímání je individuální, ale podle mne z pana Hampla vůči nám přímo čiší pohrdání. Ať už vysvětluje proč nereaguje v diskusi, plácne sem text odjinud bez odpovídající korekce, klidně dá dva týdny po sobě stejný text a tak dále.

      V žádném případě. U pana Hosmana mi vadilo jen to házení všeho špatného na levici. A to překvapení že se objevil v Literární Kovárně bylo že tam jsem zvyklý na zcela jiný typ článků, řekl bych že tak nějak opravdu literárních.

    3. A k textům pana Hampla: já je jako urážky zdejšího publika (včetně mne samotného) nevnímám. Když už je přečtu, většinou mne napadne, že se pan Hampl měl nejdřívě věnovat královně věd a sociologii teprve pak.

     Ale bohužel, a tím nemířím na pana Hampla osobně, setkal jsem se tváří v tvář s několika adepty sociologie a příbuzných disciplin, kteří mně hrdě oznamovali, že o matematice vůbec, ale opravdu vůbec nic nevědí (což nemuseli; bylo to poznat i tak).

     Vy vnímáte článek Zdeňka Hosmana jako urážku vaší osoby? – To by mě opravdu nenapadlo.

     1. Jen připomínka.
      „To, co voni dělaj, vůbec levicový není!“ „Voni nejsou žádná levice!“
      Věty tohoto charakteru v diskusi zaznívají minimálně od Vidlákova webupřevzetí. Prakticky jsem se ale nesetkal s nikým, kdo by svými slovy, tzn. bez odkazování se na „přece všichni víme“ nebo na internetové poučky, dokázal srozumitelně napsat, co tedy naopak ta levice je. Aniž by mu u toho nevedlo ruku jeho zanícení pro „jedinou skutečnou opravdovou spravedlivou věc „.

      Zaujala mě vaše poznámka o levici i pravici bez svých excesů. To je totiž podstata, jsem proto rád, že jste to zmínil. Už se někdy nějaký levicový (samozřejmě i pravicový, to musím dodat kvůli třaskavosti zmínění pouze levicových) projekt realizoval bez excesu? Tzn. jedině skutečně spravedlivě? Nerealizoval, naopak jimi vždy byl přímo prosycen. Bude někdy někde levice bezexcesová, tedy taková, co není z tohoto světa?

      A zarazilo mě, že jste nedostal vynadáno u toho vyvažování levice a pravice. Vždyť musí bejt jen ta skutečná spravedlivá levice! Jaký vyvažování s tou jakousi lotrovskou pravicí?! Přisuzuji to možná drobné nepozornosti levice… 🙂

      1. To mate tezky. Levice je dnes prevazne woke, a zabyva se hlavne pravy uchylu a dusevne nemocnych. A vsici denne slysime, ze vlastenci jsou extremni pravicaci… asi se niceho lepsiho nedoziju…

       1. Taky cesta, jak tu levici dál dehonestovat. Co je levicového na woke a právech úchylů? Nic. Ale pravice v ČR víc krade, to je bez debat.

        1. Právě, že NIC. Oni jsou oligarchy financovaná úderka. Exces, něco, jako rudé brigád, fanatičtí mládežníci v ruce se zeleným úúdělem a za zády nekonečnými financemi.
         To co pod jejich vlivem prožíváme je přirovnatelné k čínské kulturní revoluci a důsledky pro nás budou stejné, jako tehdá pro Číňany – ÚPADEK.

        1. Vidím, že to chápete úplně správně.
         Na woke a právech úchylů nic levicového není, kdežto kradení je zcela nativní stav pravice.

         Ostatně, já jsem si na založení tohoto webu (jako podnikatel) taky nakradl. – Nevíte, čím to je, že levičák nepovažuje za chucpe psát zdarma na web, založený podnikatelem za nakradené peníze?

         Mně to připadá asi tak, jako když si u řezníka v bufetu dáte klobásu s hořčicí a s plnou a mastnou hubou mlaskaje vedete řeči o tom, jaký jsou ty řezníci krutý svině, že zabíjejí hodný zvířátka.

         1. No to se musí pravičák rozhodnout, jestli psát do šuplíku nebo být čten a za to trochu zaplatit. Jinak založte institut, jako vidlák a čtenáři zaplatí tolik, že uživíte 7 člennou rodinu.

         2. Ale Zakladateli, toto není fér. Nebylo psáno že by podnikatelé kradli ( někteří ano ), pouze že pravicové strany u nás kradly více než levicové. Uznávám, že ty strany někdy ani moc pravicové nebyly, na podnikatele kašlaly ač jimi houfně voleny, ale neustále křičely, jaká jsou správná pravice. Uznávám, že já osobně bych tam tu větu nedával, ale to co jí předcházelo mne nadchlo.

          1. Žádná strana nemůže nic krást. Kradou lidé a víc ti, co jsou vyzbrojeni pravicovou ideologií( každý se má postarat sám o sebe a nikdo po něm nesmí nic chtít) ta ideologie přímo nabádá

          2. Ano, máte pravdu, nebylo to úplně fér. Taky to nebylo mířeno na vás.

           Ale když holt já jsem člověk spíše pravicového založení, mám malou firmu, kterou jsem vybudoval z ničeho, a celou tu dobu čtu/poslouchám, jak my podnikatelé kradem. – Nemá smysl to rozebírat, to by bylo dlouhé jak od Jiráska; nicméně picollomini má pravdu v tom, na co naráží: levicový (nebo přesněji – „levicový“) exces je celkem správně označen jako exces, zatímco když spáchá průser někdo z pravé strany politického spektra, ostré rozlišení na exces a normu prostě chybí a hodí se to za krk pravici an blok.

           Poslouchám to 30+ let; můžu napsat, že mě to už sere?
           Já to napíšu.

          3. Plně Vás chápu, také protože si myslím, že se u Vás vyvinula stejná alergie jako u mne na nazývání progresivních prásáren levicí 😉

          4. Dodatek : vrcholem jsou lidé tvrdící, že fašismus je levicový. Myslím, že Vám se nestane, že byste potkal někoho tvrdícího, že komunismus byl pravicový.

      2. 😀 😀 😀
       Odzadu: tipnul bych si, že já vynadáno nedostanu, poněvadž se mě každý bojí, že ho smažu. Slíznete to vy, náčelníku, že jste se mě zastal 😀

       A trochu vážně, tak napůl. Občas sem napíšu, co považuji za esenci levice a pravice já.
       – Levice: dej nám vše, co máš – my se o tebe postaráme.
       – Pravice: nic od tebe nechceme, a postarej se o sebe, jak umíš.
       (Vhodnou kombinací obojího je politika, kterou představuje několik našich po sobě jdoucích vlád, najmě ta současná – zadnice:)
       – Zadnice: dej nám vše, co máš – a postarej se o sebe, jak umíš.

       Když si odmyslíme tu poslední neblahou variantu:

       Levice je pro lidi, kteří k tomu, aby se o sebe postarali, potřebují jistou podporu a vedení (nemyslím jen materiální, ale také). Na tom není nic špatného nebo méněcenného, takoví lidé byli, jsou a budou, příčin je nepřeberně. Určitě je dobré tyto lidi podporovat, oni mají potenciál společnosti to nějak vrátit. (Zaměstnanec, dělnický předák)

       Pravice je pro lidi, kteří nepotřebují a nechtějí, aby se o ně někdo staral nebo jim pomáhal. Oni se chtějí a dovedou o sebe postarat sami, po svém. Tady je důležité nastavit společenský systém tak, aby to, co je výhodné pro tyto lidi, bylo výhodné i pro společnost – pak není potřeba nějak je kočírovat a učit orla, jak být ještě lépe orlem a létat. (Fabrikant, podnikatel)

       V mých idealistických představách si fabrikant a dělnický předák spolu sednou a domluví si nějaké oboustranně přijatelné rozhraní. – To samozřejmě naráží na lidský faktor, to asi nemusíme rozebírat.

       O potřebě definovat, co je to levice/pravice, jsem tu nejednou psal – nemám, co bych více dodal. Definujme nejdříve, o čem hovoříme; pak snad budeme s to i posoudit, může-li být levice či pravice bez excesů.

       Aniž bych chtěl nějak agitovat, dodávám spíše na vysvětlenou: křesťané občas říkají – čtěte Bibli, tam to všechno je. Snad ano; já říkám – čtěte Tao-Te-ťing, tam to všechno je; navíc je to krátké a velmi hutné. Je-li buddhismus (v mém pojetí) nauka o lidské mysli (formulovaná jazykem starověku), je taoismus učení o tom, „jak to na světě a v životě chodí“. Odtud můj důraz na vyvažování – ani ne tak protikladů (ten termín nemám moc rád, je extrémní), jako spíš komplementárních jevů a sil.

       1. No právě. Stejně, jako máte idealistické představy vy, mají jiné jiní. Což velmi úzce souvisí s tím nerozebratelným lidským faktorem. Jakkoli taoismus blíže neznám, byl bych i z té vaší zkratky rád, kdyby se jej lidé učili. Jsem asi od toho vědět jak to chodí daleko, ale jak to nechodí, o tom mám velmi konkrétní ánung.

        Každou chvíli se tu oháním tím z Florencie, že všichni, zaslepeni svým vysněným světem, nevidí ten skutečný. Volejte si po tom vzájemném odsouhlaseném popisu leva a prava. Nedovoláte se. Ve slabé chvilce klidně dlouho kárejte kapitalisty a pravičáky, ale nevyhněte se konstatování, že kupříkladu woke culture je původními levicovými tématy přecpané, vlastně je to téměř jejich esence. Jen je to zahnáno do přímo morbidních excesů. A takovej budete padouch, že to jste ani netušil, jakej budete padouch! Jen, jak říkáte , vám to nebudou psát, abyste je nevytento 🙂

       2. levice – snaha o dustjne podminky pro zivot, zakonik prace, dostatek bydleni, energii za rozumnou cenu
        pravice – co je tvoje to je moje a co je moje do toho ti nic neni, kdo nestiha at chcipne

        1. Výborně. Takže: já jsem pravičák, tady je Vidlákovo, já mám s jeho souhlasem „odjištěnou brokovnici“ – jste srozuměn s tím, že tady končíte?

         V souladu s vaším prohlášením výše tady nemáte co pohledávat.

 6. Dnešní den se chýlí ke konci a tak si dovolím vyhlásit kolosálního čůráka pro dnešek. Je jím ing Martin Dvořák z hnutí STAN. Hezký večer všem normálním lidem.

    1. Ach jo, nemám-li argumenty, jednou z možností je začít tykat někomu, koho neznám, koho jsem nikdy neviděl a nic o něm nevím.
     Stačilo napsat něco podobného jako lujjza dnes ráno a bylo vše jasné.

    1. Ten vládní přístup k rozhovorům se Slováky – „nebudeme s nimi jednat, dokud nebudou mluvit jako my“, je přímo okouzlijící pitomost. A že ji vyslovil „filozof“ premiér druhá!
     Budeme-li jednat a mluvit stejně, bude o čem jednat?-

    2. @ lujjza:
     Děkuji.
     Nemám debilivizi ani rádio, noviny čtu jen titulky vystavených novin v krámě, když si jdu koupit rohlíky.
     Na fakingbůček ani jiné sociální sítě také nechodím, takže když někdo něco bez souvislostí vykřikne do tmy, tak trochu nadzvednu obočí, asi jako podivení „Co to žere, kde to spí, odkud to vylezlo?“

     1. No nicméně jste s napadením diskutujícího začal Vy a protože nemáte TV a ani nesledujete mainstream ale internet viditelně máte, stačilo zadat jméno do vyhledávače než jste vypustil Vás útočný příspěvek.

      1. Jistě, přiznávám.
       Ale když někdo napíše, že ten a ten je ču..k, předkládá mi to k věření.
       Můj čas na tomto světě je omezen, abych ho utrácel hledáním na netu, proč to dotyčný řekl a co tím myslel. Jestli tedy myslel a jen necloumaly emoce jeho majestátem, nebo nedošlo k náhlému hnutí mysli.
       Něco tady vykřiknout do prostoru a nenapsat proč má stejnou vypovídací hodnotu, jako nápis na zdi, že Novák je ču..k nebo Nováková číča.
       Bez znalosti bližších souvislostí je to jen výkřik do tmy nebo nápis na zdi.

       1. V podstate devoto ,ze nekdo s necim prijde a dalsi to rozpatlavaji
        daleko ,siroko , az za nekonecno a nikdy nemaji dost..
        Kdyz se objevi neco jinyho spatlavaji to dohromady s tim co uz je..
        Vsecko to este votalenim zahniva a degeneruje do maglajzu
        nepredstavitelnych zrudnosti vseho druhu..
        Dalsi faze je silenstvi fanatickych teroristu ,politickych na sve populace a tech dalsich v dusledku zmagorenych ,ktery hledaji
        kdyz musi necemu verit a dokazovat to masakry a zverstvy…
        Zaznamy ,z minulosti i ty nejstarsi nas vo tom dobre iformujou..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *