17 července, 2024

Kouzla kouzelníka

S potěšením sleduji, jak se tady ta naše komunita vyvíjí. Někteří si začínají myslet, že Vidlák a někteří další už mají celé poradní týmy, protože jiné vysvětlení pro vzrůstající kvalitu článků a diskuze nemají. No, v podstatě mají pravdu, jen tím týmem jsme my tady. Hlavní impuls dává Vidlák se svým každodenním písemným náhledem na věc a dále pak zakladatel, který výborně udržuje úroveň diskuze. Ta „podezřele“ se zvyšující kvalita je totiž odrazem toho, co náš civilizační okruh dostalo tam, kde jsme. Pokud je totiž jakýkoliv názor nebo myšlenka konfrontován s jiným racionálně, resp. logicky vyargumentovaným jiným pohledem na věc, nutně dojde k posunu vpřed … a to je většinově zdejší případ.

Dle mého, zdejší úroveň dávno opustila plané hospodské pokecání a je ve fázi věcné, konstruktivní diskuze. Domnívám se, že je na čase posunout se dál a pokusit se přetavit naší činnost do praktických, konkrétních činů, které by směřovaly ke konkrétním cílům.

P. Hampl měl nedávno výborný rozhovor pro PL. Naprosto souhlasím s jeho názorem, že ke změně nevede jedna ani dvě demonstrace, ale několikaletá poctivá práce a to za situace kdy, cituji: „Smiřme se s tím, že skutečná ústava má pouze dva body. Za prvé, mocnější rozhoduje. Za druhé, méně mocní nemají žádná práva. Pak tam jsou ještě nějaká písmenka a nějaké paragrafy, ale těch si nemusíme všímat.“ Já již taky několik let tvrdím, že náš právní řád je taková nezávazná brožurka, jak by to asi mělo vypadat …

Ale k věci. Asi nejsem sám, kdo si láme hlavu nad tím, jak začít, co konkrétně dělat, aby byla alespoň šance tu hydru porazit. Já mám jasno v tom, že nelze čekat na žádného mesiáše, nelze čekat na žádného Putina, který ostatně již dříve řekl, že se nebude opakovat situace, kdy ruská krev zachraňovala někoho cizího před vyhlazením nebo porobením. Pokud dovolíme, aby nás vedl národ, který provozoval Osvětim a na konferenci ve Wannsee naplánoval vyhlazení „podlidí“ (vč. později nás Slovanů), je to naše věc. Pokud začneme bojovat, pak můžeme počítat s pomocí, ale vybojovat si to budeme muset tentokrát sami. Mám jasno i v tom, že nelze spoléhat ani na nějakého „menšího místního mesiáše“ aktuálně v podobě Rajchla. Tohle musí být boj nás všech, musíme si uvědomit, že nikdo neudělá nic za nás … pomoc můžeme očekávat jen na konci naší paže.

Takže jak? … jak na to? Jak to udělat, aby i při našem malém počtu byla naše práce maximálně efektivní. Pracuji jako IT a proto si asi více než kdo jiný uvědomuji, že používání produktů globálních hráčů se dříve nebo později obrátí proti nám. Moc sítí Facebook, Twtter atd. je dána výhradně počtem lidí, kteří na používání přistoupili. Obdobně to platí i pro používání Windows, které jsou dnes popisovány v podstatě jako uživatelsky přívětivý terminál, pro sběr informací. Ale co si budeme povídat, pokud v pátek přijdete do hospody na pivko a zařvete, že jste právě přestali používat Facebook Twiter a na PC máte nějakou verzi Linuxu, tak nikoho neohromíte a na svou stranu tím nezískáte. Jistě, jedno malé zrníčko na té pomyslné hromadě štěrku jste dali na správnou stranu, ale v úžas neuvedete ani kamarády u Vašeho stolu. Takže znova, jak? … jak na to?

A napadlo mě následující přirovnání – řekněme, že do Vašeho městečka přijede kouzelník a bude fakt dobrý. Předvede kouzla, že se Vám bude tajit dech. Většina na jeho představení půjde, protože je zvědavá a bude naprosto uchvácena. Povedou pak řeči jak je fakt dobrej, že tohle jsme ještě neviděli, zkrátka kouzelník je okouzlí. Zcela jistě se najdou i takoví, kteří uvěří, že kouzelník má opravdu nadpřirozené schopnost a začnou vést vášnivé debaty, že čtení myšlenek není vlastně až tak nemožné a že telekineze byla vlastně laboratorně zkoumána a v podstatě doložena … Ovšem najdou se i takoví, kteří budou chtít věci přijít, jak se říká, na kloub. A teď si představte, že přijdete do té své páteční hospody a místo oznámení, že jste přešli na Linux a opustili sociální sítě, zařvete, že přesně víte, jak ten kouzelní provádí svůj nejlepší trik … a logicky to vyargumentujete a vysvětlíte. Jsem přesvědčen, že v tom hypotetickém okamžiku byste se stali chvilkovou autoritou a při návštěvě dalšího kouzelníka ve městě by se od Vás očekávalo, že opět odhalíte a popíšete podstatu předváděných triků. Odhalil jsi to poprvé, prokoukneš to i nyní – to by bylo myšlení většiny … spoléháme na Tebe! Tohle není nic jiného než vznik přirozeného lídra v oboru odhalování kouzelnických triků.

Fiala tvrdí, že jsme ve válce. On má chlapec úplnou pravdu, drobný nesoulad je pouze v definici nepřítele. Naším skutečným nepřítelem není Rusko a Putin, ale naše elity, které nepracují ve prospěch nás občanů, kteří je ze svých daní platí, ale pracují proti našim zájmům a to ve prospěch cizí moci a majitelů globálních korporací. Má pravdu, že jsme ve válce, zatím mediální, ale to na věci nic nemění. Pokud nechceme prohrát, budeme muset mít nějaké štáby a svou činnost koordinovat. A v mediální válce se to má jako s tím kouzelníkem. Ti politici na nás zkoušejí naučené triky a zatím dost velká množina spoluobčanů na ně hledí s otevřenými ústy a pochvaluje si, jak to někdo za ně krásně zařídí … přidá jim a přitom se nebudou zvedat daně … budou pracovat v jejich prospěch, aby sami mohli provozovat gaučing a maximálně kritizovat, že to dělají blbě a pomalu.

Domnívám se, že cesta vpřed nevede přes přesvědčování našeho okruhu přívrženců, že Rusko a Putin je naše spása, ale v každodenní mravenčí práci, kdy budeme fakty a logickou argumentaci odhalovat, resp. komentovat kouzla těch našich gaunerů pro své nejbližší okolí. Tohle je něco úplně jiného, než o své pravdě přesvědčovat náš tábor přesvědčených. Každý člověk má svůj sociální okruh známých. Naší snahou by mělo být, aby autoritou pro lidi v těchto množinách byl někdo náš, někdo, kdo bude mít informace proč jsou věci tak jak jsou … někdo, kdo bude neúnavně poukazovat na ty kouzelnické triky a tím se časem stane pro ně přirozenou autoritou.

Obecná poučka říká, že řídí ten, kdo ovládá informační pole, proto je taková urputná snaha naprosto umlčet jakýkoliv jiný než provládní názor. Dříve to bylo o dost snazší – každou neděli se všichni dostavili do kostela a tam pan farář všem vyjevil jedinou pravdu … Země je placatá a kdo tvrdí něco jiného je posedlý ďáblem a bude po právu upálen. I bolševik to měl jednodušší – internet nebyl, kopírky byly pod dohledem a jiný tisk než provládní nevycházel. Dnes je to naštěstí zatím jinak a to je naše šance. Jestliže zůstaneme u přirovnání, pak pokud nikdo nezveřejní, jak to ten pomyslný kouzelník dělá, situaci opanuje on. Ale v okamžiku, kdy někdo přesně popíše jeho kouzlo, jak jej vlastně provádí a na čem je ten trik založen, přestává okouzlení z kouzla působit a autoritou se stává ten, kdo popsal princip kouzla. Kouzelník se naopak stává terčem posměchu (v lepším případě) nebo vzteku – v horším případě. Někdo namítne .. no jo, ale co když trik předvede v televizi, to přece není v silách jednoho, aby všem sledujícím divákům ten podfuk vysvětlil. Řešení pro tento případ spočívá v tom, že v každé hospodě, dědině nebo městě musí být někdo, kdo popíše podstatu kouzla. No a protože žijeme v informační době, pak by hlavní sdělovací médium měla být vymoženost zvaná internet. Naše koordinovaná práce na internetu je to nejmenší co můžeme a musíme minimálně zkusit.

Já se domnívám, že lze postupně přebírat iniciativu na mediálním poli a tím odstavovat ty gaunery od moci, resp. řízení. Určitě to bude chvíli trvat a to ještě jen za předpokladu trpělivé a disciplinované mravenčí práce, ale ztratit už nemáme co. Vidlák píše denně 5 let, čímž se stal mezi blogery autoritou. Pokud bychom se např. stali autoritami pro voliče SPD, pak jsme schopni donutit jeho vedení, aby něco udělalo nebo naopak nedělalo. To samé platí u lidí, kteří dnes s otevřenými ústy hledí na Rajchla. Pokud bychom pro ně byli autoritami, tak jsme schopni v podstatě pokládat dopředu koleje, po kterých by pak vlak se strojvedoucím Rajchlem (nebo s tím, kdo to vlastně řídí) musel jet. Autoritami pro ty, kteří se nezajímají, se naprosto přirozeně stává ten, kdo má přehled, kdo má informace – tohle ostatně každý zná ze svého života, resp. z libovolného oboru. Ujišťuji Vás, že tento princip platí i v politické branži.

Pokud neuděláme nic, naše situace se bude jen zhoršovat, pokud se o něco pokusíme bude to sice bez záruky na úspěch, ale úplně ztracené bych to neviděl. V podstatě nastane souboj v taktice nepřímého řízení, kdy oni nás mohou zavřít hned, my je až po vítězství :-).

Nepřijde-li nikdo s něčím jiným, navrhuji následující:

1. Sejděme se osobně pokud možno co nejdříve, protože není nad osobní kontakt. Účast na schůzce bude první filtr, který oddělí gaučové bojovníky od těch, kteří jsou ochotni pro společnou věc něco dobrovolně udělat na své náklady. Navrhuji krátkou pracovní schůzku u Vidláka – nikoliv na zabíjačce, ale jen pracovním kafi klidně v neděli nebo v týdnu odpoledne/večer. Vidlák jistě promine tu mou drzost 🙂 … ale na druhou stranu, na zabíjačku zve. A aby nedošlo k nedorozumění – Vidlák by měl v tomto jen úloho poskytovatele přístřeší a příjemce informací pro případnou koordinaci. Více uvádím na závěr.

2. Můj návrh je ustanovit neformální „Bratrstvo nepodvolených“ na principu sobě rovných tak, aby výpadek/eliminace jednoho nezastavila práci celku. Protistrana má Think Thanky a Pax Americana, my budeme mít Bratrstvo a Česko na prvním místě. Ostatně názvy to již začíná. Přebíráním anglosaských názvů vlastenecký svět nevybudujeme. Můžeme převzít např. taktiku Chartistů, kdy budeme mít rotaci mluvčích. Vidlák několikrát zdůraznil, že by nebyl proti „dělat alternativu“ na plný úvazek. Pokud by se nám dařilo, pak několik lidí bude muset skutečně pracovat na plný úvazek a není nejmenší důvod, aby Vidlák nebyl první. Ostatně vše co se tady děje je v podstatě jeho zásluha a iniciativa.

3. Pokusme se najít způsob jak konsolidovat mediální zdroje alternativy podle kritéria „kdo nejde proti nám, jde s námi“ (dále používám jen zkratku „náš“, „naše“, „našich“ …) To co chybí by se dalo nazvat „seznam.cz alternativy“. Mně osobně chybí pro snazší získávání informací dvě věci:

 • místo, resp. rozcestník, kde bych našel výstupy již fungujících „našich“ politických subjektů a iniciativ. Základem může být seznam našich subjektů kandidujících do PS, ale hlavně
 • výstupy našich psavců a zpráv z „našeho světa“. Jako IT mám zcela jasnou představu, jak lze tohle technicky provést a protože jsem se již o něco takového pokusil na „nepodvoleni.cz“ mám i představu o časové náročnosti. Tady jsou v podstatě dvě možnosti – buď méně lidí na plný úvazek nebo více na kratší úvazek. Moje představa je, že je reálné, aby byla práce rozdělena např. mezi 10 lidí tak, aby každý tomu věnoval do 1 hodiny denně – zkrátka každý se naučí obsluhovat jednu dílčí činnost, čímž ve výsledku může být výstup celku na profesionální úrovní. Maximalistický rozsah by byla opravdová alternativa k seznam.cz, vč. společenských, sportovních a jiných rubrik, minimalistická varianta pak výstupy našich psavců a zpráv z našeho vidění světa. Začneme tím, že každý přispěje do soupisu které servery čte, odkud získává informace a zprávy. Tento seznam by se pak stal nějakým základem, od kterého bychom začali, resp. dohodli se, které zdroje stojí za pozornost a mohou být pramenem námi předkládaných informací. Naším úkolem nebude se jednomyslně shodnout, ale najít společný kompromis.

4. Připravme se na možnost vypínání našich serverů – nejjednodušší řešení je sesbírat osobní kontakty na provozovatele co největšího počtu a našich serverů a uzavřít dohodu, že při vypnutí některého z našich serverů budou všichni funkční zveřejňovat jeho novou adresu.

5. Dohodněme se na pracovní komunikační platformě, která by byla mimo globální sociální sítě. Už dnes jsou k dispozici dva naše videokonferenční servery, pro větší počet účastníků pak máme k dispozici vlastní řešení pro audiokonferenci. Co chybí je diskuzní platforma – nemluvím o nahrazení diskuzí tady na litterate, kdy diskuze se týkají článků, ale pracovní diskuze podle témat, které bude třeba řešit … a samozřejmě mimo globální sociální sítě.

6. Pokusme se začít řešit financování. Můj návrh je oslovit vlastence a spustit prodej věcí běžné potřeby s vlasteneckými symboly a texty. Příspěvek kupujícího bude v penězích tím, že si praktickou věc koupí, příspěvek kreativce bude dodání návrhu zdarma a například dodavatel triček nebo hrnků přispěje právě zdarma dodáním zboží k potisku atd. Účetní řešení je technikálie. Ano, bude to pracné, ale schůdnější než přímé finanční dary, které jsou v podstatě „polibkem smrti“ pro dárce. Navíc by právě tohle podporovalo vlastenecké myšlení a jednání.

7. Vyzkoušejme občas převzít mediální iniciativu. Je takřka pravidlem, že ti gauneři často odvádějí pozornost od důležitých věcí a událostí tím, že nám předhodí k diskuzi a rozhádání se nějaké podružné téma. Představte si ale situaci, kdy máte kontakty na podstatnou část našich psavců (není jich zas tak moc) a požádáte je, aby v nějakém časovém okně publikovali svůj názor na nějakou konkrétní věc, konkrétní událost. Zdůrazňuji – nechtít po nich, aby napsali něco podle nás, ale svůj názor na stanovené téma. Jsem přesvědčen, že pokud by se na celé alternativě např. během 3 dnů objevily články na jedno téma (které bude odlišné do tématu nám vnucované mainstreamem), neujde to všemožným hlídačům pravdy a faktů a komentováním to přenesou do mainstreamu … tedy začnou pracovat/psát podle nás.

8. Stanovme si nejbližší cíle. To co nejvíce chybí je definovat vizi co vlastně chceme. Vyhrajeme jen v případě, že lidi budou vědět co a hlavně proč to mají dělat. Musí vidět smysl v tom, co děláme. Dále, bude nezbytně nutné stanovit koncepci, jak vize dosáhnout. Máme zkušenosti jak z minulého režimu, tak současného, víme, jak řídili chartu, jak dělají barevné revoluce, jak funguje parlament. Nedostatek lidí budeme muset nahradit kvalitnější prací, kvalitnějším řízením … koncentrací jenom toho nejdůležitějšího. Pro naši budoucnost jsou klíčoví učitelé. Bude nutná diskuze, jak je získat na naší stranu. O diskuze s lidmi se, pokud vím, snažil a snaží P. Hampl. K diskuzi je, zda by nepomohlo vytvářet dvojice – akademik + normální občas a ty diskuze hrát „na přihrávky“. Ono totiž je to tak, že např. diskuze Hampl + Budil jistě osloví další intelektuály, ale obyčejní lidé z toho mohou mít pocit, že jsou vyšachováni, že to je o nich, bez nich.

Prostě sejděme se – my, kterým to není jedno, kam směřujeme a jsme ochotni něco bez honoráře udělat, osobně se seznamme, dohodněme kompromis a rozeberme si dílčí úkoly. To co navrhuji jistě není všespasitelné, ale je to proveditelné. Úspěch není zaručen, ale ztratit už není co. Uvědomte si, že i ta nejdelší a nejdůležitější cesta začíná malým vykročením vpřed. Mějme na paměti, že lidi jsou jací jsou, jiní k dispozici nejsou. Cílem nebude nacházet úplnou shodu, ale nacházet společné body, společné průsečíky, společné kompromisy. Pokládám za nanejvýš nutné, aby všichni pochopili, že opravdu nemáme co ztratit. Neuděláme-li nic, budou z nás za chvíli echt otroci. Práce pro záchranu svobody a svobodného lidského žití musí mít prioritu č. 1 a to bez nároku na honorář, protože svobodný život se nedá zaplatit ani koupit. Vidlák aktivně pracuje v čele „válečné fronty“ – denně píše, snaží se kontaktovat aktivní lidi, burcuje. Pojďme vytvořit ono neviditelné, ale mocné zázemí, aby mohl klidně říct: „Podívejte, formuje se tady dobrovolná vlastenecká parta … přidejte se, přijměte heslo, že kdo není proti nám, je s námi, protože tohle je základ, na ostatním se dohodneme“.

Pro všechny skeptiky mám jedno naše heslo: Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme.

73 thoughts on “Kouzla kouzelníka

 1. Volby (minimálně do senátu) naznačí, zda se podařilo myšlenky, které tu zaznívají, dostat k nějaké množině lidí, která bude volit „alternativní kandidáty“ (myslím alternativní k současné pětidemolici). Dle mého názoru to nepodařilo a hlas je zatím velmi slabý. Přestože je tendence si to namlouvat..
  Jsou k dispozici 3 roky, aby se podařilo ten hlas dostatečně zesílit.. pokud se to nepodaří a roztříštěnost bude pokračovat, tak bude situace stejná ne-li horší (např.koalice ANO+SPD+ PRO ?) …

 2. Moc fajn, pane Dvoraku. Potesilo mne to.
  Trochu zpetne vazby: je toho naraz moc. Vyberte jen to nejlepsi.

  Mne se zda nejdulezitejsi ten nejaky server pro nase tematicke diskuze. Ale ne skocit z litterate hned na “seznam.” To je moc dlouhy skok. Rekla bych, ze dalsi krok by mohla byt nejaka BB, anebo vyssi level blogu, napr. podle vzoru thesaker.is — tam to vede jedna osoba, ale ma cely vetsi tym, a taky pribuzne servery v nekolika dalsich zemich.

  Vas bod 7 je klicovy. Je nutno prestat reagovat, a mit nasi agendu, nasi iniciativu, nase temata, nas svet. Ano, zpravy z naseho sveta! 🙂

  Mluvci? Nenenenene…. to je cesta k revnivosti a zranitelnosti. Mene organizace je v tomto pripade vice.

  Nabizim se jako jedna z moderatoru noveho systemu.

 3. Jsem opravdu šťastný, že žiji v zemi, jejíž ekonomiku i státnost zachrání deštníky (Fiala) a svetry (Pekarová-Adamová).

 4. A JE TO TADY!

  PL dnes:
  (…)podobná výzva přišla již dříve ze stejného kouta republiky od stále populárnějšího jihomoravského blogera – zemědělce vystupujícího pod přezdívkou Vidlák (přeje si zůstat v anonymitě, nicméně redakce ParlamentníchListů.cz jeho identitu zná – pozn. red.). Ten se nyní o víkendu svěřil s ohlasy, které mu na jeho doporučení přišly.

  Ohlasy to byly nehezké a pocházely od dotčených starostů.

  „Já už registruju i první známky paniky v pětikoaličním táboře. Dostal jsem několik e-mailů od různých starostů především z malých měst, kteří mají nad svým jménem některou z pětistran. Jejich voliči jim začali nosit můj text a oznamují jim, že je volit nebudou. Promiň Franto, jsi dobrej kluk, nic proti tobě nemáme, ale Vidlák má pravdu – ty nám energie nezajistíš, ty nám pracovní místa nezachráníš a tvůj předseda se prostě musí dozvědět, že je kretén…

  Prý je to moje vina, ničím kariéry lidí, kteří to v politice nikdy nedotáhnou vysoko a kteří chtěli jen pomoci své obci. Collateral damage… (…)

  Následuje odkaz na Vidlákův článek, který důvěrně známe.

  Vidláku! Blahopřeji ti k dosažení tohoto milníku před nastartovanou elektrocentrálou a roztopenými krbovými kamny!

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Promin-Franto-nebudu-te-volit-predseda-je-kr-ten-ty-mi-energie-nezajistis-Siri-se-Ceskem-Vazne-714719

  1. Vy se máte, já ještě netopím, přitom jsem dnes v práci téměř mrzla! Ale už jsem téměř hotova. Komín stojí, kamna jsou koupená, dřevo z poloviny nařezané, jen mi chybí sklo pod kamna. Snad zítra.

  1. Tak jsem vyslechl premiéra a nepřekvapil, zaseklá deska, opakuje dokola několik frází nechce se mi říkat myšlenek.

 5. Komemtarř nshoře pry čeka na schvaleni asi tim cenzorem co to tu masti,je to totiž hezka mina,tak si držte klobouky,když to bude bouchat!
  No ni?

  Nikoliv. Nečeká – nedočkal by se. Je uklizeno, vymalováno, a tak to i zůstane.

  Já si trochu zaveršuju, nemusí furt jen Ládik!!!, žejo:

  Tak je to, lepáci!
  Tak život odplácí,
  Tak to v světě chodí:
  Když bordel děláte, každý vás vyhodí.

  Zakladatel

 6. Václav Bělohradský:
  už několik let čtu, případně luštím bělohradského texty se smíšenými pocity a mnohdy si připadám jako masochista.

  Ten dnešní si ale zaslouží pozornost.
  Jedná se o rekviem za dnešní svět.

  Pokud jste ale od Bělohradského ještě nic nečetli, nepouštějte se do toho ani dnes, nadávali byste mi.
  Nicméně – je tam dost myšlenek, které plně platí i na současnou proměnu zdejších Kydů.

  https://www.novinky.cz/clanek/kultura-salon-svet-vcerejska-rekviem-esej-vaclava-belohradskeho-40407450

   1. 19:46 Na druhé straně – Bělohradský tak trochu v něčem připomíná Vidláka: Prostě postupně prokydává vzájemně si odporující myšlenky a řešení.
    Nic proti.

    Pokud se z nich nedělá ideologický politický program.
    Na rozdíl od Vidláka ovšem neumí tak splavně psát. A potrpí si na tvorbu nových cizích slov a termínů.
    Já bral občas luštění jeho hlubokomyslných a zaumných textů jako náhradu luštění křížovek.
    Ale tak čtvrtina každého skoro každého článku je přínosná, o tom žádná. Jen se k ní prokousat.
    Dnešní článek je ale nadprůměrný, podnětný a srozumitelný.
    Navíc obsahuje citace výroků politiků (evropských i našich) které přitakávají jaderné válce…
    Výroků, o kterých se jinde moc nemluví.

    1. Já proti němu také nic nemám!
     V mnoha věcech s ním souzním. A navíc zastávám názor, že i ten největší blbec může mít v něčem pravdu. A je velká chyba odmítat myšlenku, jenom proto, že jí vyslovil blbec.

 7. Vážení, dal jsem konkrétní návrh a Vy nyní máte chvíli na popřemýšlení. Domnívám se, že vhodná doba bude hned po volbách … Z diskuze beru za podstatné, že Vidlák souhlasí s rolí hostitele. Za minimum pokládám dát dohromady 5 dobrovolníků ochotných něco málo systematicky dělat.

  A nyní proč trvám na osobním setkání – důvod je jednoduchý, vlastně jsou dva: a/ je třeba se domluvit neveřejně, jak a kde se budeme dále domlouvat a b/ osobní kontakt je prostě nenahraditelný. Nejde mi o pravidelné setkání, ale jen o osobní seznámení. Další komunikace může pak bez problému běhat po sítích. Domlouvat se na konkrétních věcech tady v diskuzích pod články považuji minimálně za neprozíravé. Ze stejného důvodu vylučuji globální sociální platformy. Pro mě je přijatelné pouze řešení na serverech naší komunity. Pozn. – někdo tady propaguje např. Discord … ten ovšem nelze provozovat na vlastním serveru. Zdůrazňuji, řešení na „vlastních železech“ není všespasitelné, ale je to jistá překážka pro protistranu.

  Vidlákovi – řešení e-shopu, diskuzní platformy atd. je v podstatě zdarma. Máme k dispozici min. dva nezávislé virtuální servery, SW řešení e-shopu a diskuzí je k dispozici s otevřeným kódem zdarma. Jedná se o prvotní instalaci a konfiguraci, kterou jsem ochoten provést bez nároku na honorář. Z mé strany je jediná podmínka – žádná reklama, žádné zpeněžování pomocí reklam Google atd., jak to např. má Pravý prostor. Jediná přípustná reklama je na vlastenecké aktivity – např. prodej knížek Hampla atd.

  Prosba zakladateli – můžete článek „vytáhnout“ nad Kláru? … Klára má článek s datem 17.9. ten můj byl zveřejněn 18.9 a je nelogické, aby byl pod článkem ze dne 17.9. Díky.

  Paní Kláře – těch pár bodů byl konkrétní nástřel, za dosažitelné minimum považuji osobní setkání za účelem poznání se a dohodnout se na způsobu neveřejné komunikace. Vše ostatní se pak může brát bod po bodu, případně přidávat nebo měnit další.

  Poslední poznámka se týká Rajchla – aby bylo jasno, aktivitu Rajchla vítám, „vlak“ který rozjíždí pokládám za dobrou věc. Na druhou stranu bych rád nedopustil, aby někdo, kdo očividně umetá cestičku a jde naproti (viz. bleskové zařazení do průzkumu veř. mínění) ten vlak začal směrovat jiným směrem. Možná to vidím moc konspirativně, ale pokládám za lepší počítat s horší variantou, než pak být překvapen. Jsem přesvědčen, že se vhodnou mediální prací tohle dá ovlivnit. Tím, že budeme soustředit články odpovídající našemu obrazu vidění světa nemůžeme jít proti zájmům Rajchla. A pokud ano, pokud budou takové články proti jeho zájmům, pak to jen znamená, že Rajchl začal mířit jinam.

  1. Discord jsem uváděl jako pohodlný nástroj na hlasové služby – schůze a tak. Nečekám, že by někdo z vývojářů nebo provozovatelů dělal tajné náslechy a zaznamenával je.
   Ale je to věc citlivosti, samozřejmě svoje je svoje.

   1. Víte, Discord je populární, ale pokud nemáte instalaci na „vlastním železe“ tak se klidně může stát, že začnete porušovat „pravidla komunity“. Co se děje za oponou nevím, mohu se jen domnívat, že existuje nějaký sběr údajů, který je pak zobchodován, aby mohl být provoz webu „zadarmo“.
    Provozování těch našich webů není zadarmo – na půl roku to stojí cca 2.800,- a já to pokládám za svůj příspěvek. Jinými slovy – přispívám 500,- Kč /měs a nabízím, že ostatní mohou služby serveru využít tak, aby zbytečně neplatili těch 500,- Kč/měs. Na druhou stranu ale očekávám, že třeba přispějí prací …

    1. Je to otázka přístupu. Na tom bezplatném se dá rozjet pilotní provoz online audio schůzí a večerních debat. Když se to nechytí, neměl jste náklady, když se to chytí, máte čas a nejspíš i budete mít přispěvatele na migraci na vlastní železo.
     Persistentní obsah tam nebude žádný – co se nakecalo, se neukládá a texty tam můžou být minimalizované na avizo na kecárny.
     Ale nic nevnucuju, jen vysvětluju svůj pohled.

  2. Technická poznámka – pořadí článků

   Pořadí článků jsem panu Dvořákovi opravil, ale toto si mohou autoři pohlídat sami (doporučeno). V administraci, v přehledu příspěvků, by se při pohybu myší nad názvy článků měl objevit směrový kurzor, jímž lze pořadí textů vzájemně měnit. WP ukládá texty do databáze a implicitně stanovuje pořadí podle data vzniku článku, ne podla data publikace!

   Tak se může stát, že vás jiný autor v pořadí „předběhne“. Stačí se podívat na pořadí příspěvků a tažením je adekvátně změnit.

  3. To DD:
   „Další komunikace může pak bez problému běhat po sítích. Domlouvat se na konkrétních věcech tady v diskuzích pod články považuji minimálně za neprozíravé. Ze stejného důvodu vylučuji globální sociální platformy. Pro mě je přijatelné pouze řešení na serverech naší komunity. Pozn. – někdo tady propaguje např. Discord … ten ovšem nelze provozovat na vlastním serveru. Zdůrazňuji, řešení na „vlastních železech“ není všespasitelné, ale je to jistá překážka pro protistranu.“

   Kdo jiný než Vy, by měl dobře vědět, že i když budete mít komplet vlastní železo, tak „dráty“ Vaše nejsou a připojujete se tedy na síť, o které nevíte téměř nic – komu patří, jestli ten drát nemá náhodou víc konců, nežli dva a jaké úmysly má vlastník těch drátů.
   Netuším, jak jste starý, ale měl byste vědět, že už v dobách tuhého totáče, měly ty důležitější metalické kabely, s analogovým signálem a třebas i namodulovaným na vyšší nosnou, víc konců, než jenom dva.
   Tímto faktem, že využijete trasu, co Vám nepatří a nemáte nad ní kontrolu, je imho eliminována, nebo přinejmenším velmi sporná i výhoda toho vlastního železa, případně i protokolu.
   Nebude-li komunikace opravdu sofistikovaně, vlastním protokolem šifrována, klíče rozdány opravdu spolehlivým lidem, tak to nedává téměř žádný smysl.
   Ano, použijete-li pouze ty „dráty“, tak jste sice mírně, ale přece jen stranou pozornosti. Stojíte sice za bukem, ale pořád Vám vyčuhuje ruka, protože ten buk není dostatečně silný.
   Kdo ale bude chtít a potřebovat, zvláště v případě, že popularita té případné extra-sítě poroste, nebo poroste její využívání – tak ten si Vás najde.
   Mezi řady jistě poctivých lidí, s dobrými a poctivými úmysly, se nenápadně infiltrují přikyvující a přitakávající Mrcasíci – s konkrétním zadáním, s povinností podávat hlášení – a máte rázem po žížalkách. Idea, chuť, investovaný čas a nakonec i nějaké ty peníze jsou v prdeli.
   Díky sviním, kterých je a bude ve virtuálním prostoru vždycky požehnaně. Oni si to možná ani neuvědomují, část z nich má autistické klapky na očích a je jim naprosto jedno, co se stane další stovce lidí jejich udáním, či identifikací. Varuju před nimi vždy a všude, protože už s nimi mám nějakou tu zkušenost.

   Nechci Vás tímto textem nijak odrazovat, přesně naopak – fandím tomu. Ale varuju před přílišnou idealizací „nezávislé komunikační platformy“, jak to chcete nazývat.
   V tomhle světě už není anonymní téměř nic.
   Pokud byste chtěl něco velmi citlivého, sdělit svému spolehlivému kamarádovi, letitému příteli už od školky, kterému se dá 100% věřit, musíte bez telefonu v kapse jít pět kiláků za město – a tam mu to z očí do očí říct. A ani takto nemáte 100% jistotu, že Vás při tom neuvidí některý pozornější satelit.
   Ne, opravdu nejsem paranoidní.
   Jsem jen realistický technik, bohužel a právě od komunikačních technologií, co tak úplně neztratil kontakt s vývojem i pokrokem v komunikačních technologiích.
   Pokud se do toho přece jen pustíte, přeju jen vše dobré a ať se Vám svině vyhýbají.

  4. Bleskové zařazení? Co tam máte ještě dalšího, že vidíte trávu růst? Nějak mě připomínáte Pitharta, ten ji viděl už na jaře1990.
   Chudáci ti jenž se s vámi dají na tuto cestu

  1. Bašta z toho antikomunismu už dávno zblbnul …
   Protiřečí si, v 50. letech podle něho nás měly zachránit před hladem malá soukromá zemědělská hospodářství, přitom odhalil, že v současnosti ta podpora malých zem. hospodářství nás dovede k nedostatku potravin ..

   1. Asi jste Baštu nepochopil.
    Něco jiného je prosperita velkého celku pod taktovkou dosazených neumětelů. ( socík )
    A něco jiného je, když ten velký statek má zodpovědného majitele, který umí hospodařit.
    Pro zpestření jsou užitečná i malá hospodářství. Ale národ se z jejich produktů asi neuživí.
    Kvalitní klobásy si koupí jen pár lidí. Většina se spíš pídí po těch z Agrofertu. A před ručně hnětenými tvarůžky od pana Slepičky dá přednost těm z Polska.

    1. „Kvalitní klobásy si koupí jen pár lidí. Většina se spíš pídí po těch z Agrofertu. A před ručně hnětenými tvarůžky od pana Slepičky dá přednost těm z Polska.“

     Jestli soudíte podle sebe Helo, tak je to špatně.
     Divila byste se, kolik je lidí, kteří dávají přednost svým nepoškozeným vnitřnostem, před cenou.
     Umím dokonce pochopit i lidi, kteří žijí tzv. z ruky do huby a nemají jinou možnost, než kupovat a jíst levné věci. Je to na nich dobře vidět a bohužel – jejich léčení pak zaplatíme my všichni.
     Když to ale tak sleduju u nás v městečku, kde skoro každý každého zná, včetně jeho sociální situace, tak většina těch lidí by tu možnost měla. Pokud by si ovšem odpustila vyslovené ptákoviny, tři kýble brambůrků, chlast a cigára.
     Možná by jim pak zbylo i na lepší jídlo, co by jim neničilo zdraví přinejmenším obezitou, nebo zaděláváním si na rakovinu tlustého střeva.
     Taky chodím do levného Penny, ale nakupovat jen základní suroviny. Nikdy ne zpracované jídlo a už vůbec ne maso – pro část jídla si chodím alespoň do Alberta a pro maso do masny prověřeného řezníka, uzeniny prakticky nejím, či svátečně. Protože rozdíly v kvalitě, ať už je to Penny vs. Albert, nebo hypáč vs. řezník, jsou u některých položek opravdu obrovské.
     Nevidím ani nejmenší důvod, proč si dobrovolně ničit zdraví hnusy z Agrofertu a ještě většími hnusy, dovezenými z Polska.
     Myslím to takto :
     Možná (spíš jistě) si Poláci pro svůj vnitřní trh, vyrábějí dobrou kvalitu. Ale kolik lidí z této republiky má možnost, zajet si do Polska na běžný nákup? V podstatě jen část severomoravského kraje, jinak nikdo, protože s ohledem na vzdálenost a ceny paliv, se už ani ta vyhlášená polská kvalita hrubě nevyplatí.
     Ostatní, zbytek občanů republiky, je odkázán jen na ty exportní polské hnusy, co sem přivezou darebáci a co například obsahují posypovou sůl, občas i rozemleté šrouby a sklo.
     Nesuďte podle sebe a podle svých možností – každý je prostě nemá.

 8. Financování mají dobře vyřešené na Svobodném univerzu.
  Graf ukazuje, kolik je momentálně vybráno na provoz webu. A pro transparentnost zveřejňují i seznam dárců. Podobně to má i Pravý prostor.

 9. A já souhlasím, aby můj dvorek byl místem k setkávání. A souhlasím i s Klárou, že nejlepší spolek je ten, který vznikl spontánně a nepotřebuje ani stanovy ani předsedu. A souhlasím i s myšlenkou financovat se pomocí „vlasteneckých předmětů.“ Na první místo bych dal odznáček s vidlemi.

  Vidlákovy kydy se v posledním měsíci stávají společnou platformou pro opravdu hóóódně lidí. Pokud je někdo ochoten pracovat pro vlast tak potřebujeme toto:

  1. Náš vlastní e-shop, kde bychom mohli ony předměty nabízet a někoho, kdo by byl ochoten balit zásilky a posílat to.
  2. Potřebujeme firmu, která nám ty předměty vyrobí. Ideálně jako sponzorský dar.
  3. Potřebujeme lidi, kteří budou ochotní přijet za mnou a vozit myšlenky, které se nedají říci na internetu, k sobě domů a do regionů.

  1. Trochu OT pro Vidláka – mrknul jsem na diskuzi pod včerejším článkem na původní adrese vidlakovykydy.cz a můj názor je, že než taková diskuze, tak raději žádná. Pro náhodného příchozího, dle mne, celkový dojem z webu, kromě samotného článku, tvoří i diskuze pod ním.
   Ale kdo jsem já, abych něco radil, nebo navrhoval…

    1. Ne, Aničko, není to brutální cenzura. Je to úklid.

     Cenzura je o potlačování názorů – ta u Vidláka nikdy nebyla, a neumím si představit, jak Vidláka znám, že by někdy mohla být. To daleko spíš naleznete cenzuru tady, u mě, já některé názory opravdu potlačuju. – Které? Ty, které jsme tady x-krát přemleli a jejichž opakování a znovupřemílání nic nepřinese. Tolik o názorech a jejich mazání.

     Ale v diskusi nenacházíme jen názory, že. Nacházíme v ní i blábol a bezobsažný slovní salát. Smaže-li Vidlák ze svého webu takový materiál, nejde o cenzuru. Je to úklid. Doma taky neserete do skříně a odpadky z kuchyně nesypete na postel; uklízet je potřeba. Já se Vidlákovi vůbec nedivím, že si na webu občas uklidí – je to užitečné.

     Vždyť uklízíme i tady, a tak to i zůstane.

     1. Aničko ( A nick o),
      také jsem občas na Kydy do diskuze nahlédl a někdy se to číst nedalo a bolela ruka od rolování.
      Někdy to vypadalo, že už tam chybí jen Jehovisti.
      Nesbíráte náhodou názory pro policejní stát Vy?

    2. Vidláku,
     nepovažuji se za nic extra, ale na internetových platformách se pohybuji více než deset let (pod různými nicky).
     Zažil jsem desítky či stovky úporných trollů. Někteří byli značně agresivní, zažil jsem i adresné výhrůžky smrtí.
     Nic mě tedy hned tak nerozhodí, jsem mimořádně splachovací, dokážu rolovat….takže mě by se to nemuselo týkat.
     Místopřísežně prohlašuji, že ačkoli zcela respektuji IQ i psychiatrickou diagnózu KSH, s ničím podobným jsem se dosud nesetkal. Proti trvalému slovnímu průjmu ani rybářské holínky neochrání. Nejhorší je, že ona to nejspíš myslí upřímně.

     Jestliže pronikla z Kydů na Litterate, Bůh budiž milostiv oběma těmto prostorům.
     ——

     1. Holube, Anna s KSH není ona ale on a je to jak se říká veselá kopa …
      Znám ho z jiných webů a divím se že při popsaných cestách po webech si se s Annou, propagátorkou OSV (občanské společnosti voličů) KSH (křesťansko sociální společnosti voličů) nesetkal …
      Nick Anna rád provokuje a nasírá, nasraní lidé se totiž nekontrolovaně projevují a při tom o sobě dost nezakrytě prozradí … , on je více psycholog než někdo s nízkým iq a psychiatrickou diagnozou …
      Zdravím Annu s KSH …, a nepřeháněj to …

      1. Může být, Maxime!!
       Dělat ze sebe blbce či mešugeho je mimořádá makačka na bednu – dokonce i na profesionální/ho bi-genderovou/ého agent(a/ku) provokatéra/ku.
       Napadá mě jedno jméno – Džamila Stehlíková, ta dokáže imitovat mentální retardaci libovolného stupně (míru „psychopatičnosti “ měnit nemusí).
       ——————–
       Obávám se, že se postupně mění poměr těch, kteří jsou to služebně a těch, kteří jsou zde bezplatně.
       ——
       Ne že bych házel flintu do žita.
       Ale mám dojem, že naopak kolem flint původních obyvatel Kydů někdo nasel nikoli žito, ale velmi podivnou polotoxickou/pololaxativní směsku, prorostlou námelem.
       ——————

       Pomalu se pokouším (podobně jako Ládik!!!) tady balit, ale jde to po létech ztuha, návyk je návyk. 🙁
       —–
       Dochází mi asfalt.

  2. Symboly jsou nejdůležitrější, obsahují esoterně skrytý význam …, a jak by měly ty vidle vypadat ???
   Správné Vidlácké vidle jsou uříznutá větev z keře, mají tři ramena a nerozvětvují se v jednom bodě, ale mírně nad sebou nalevo a napravo …
   Tak to má být, protože vše se jenom rozdvojuje (bifurkace) a a hlavní je jenom jeden směr …
   Jeden současný filosof je znám výrokem …., Sejdeme se všichni v komunismu, nebo v pekle …
   Velkým symbolem jsou sedmiramenné vidle, jsou ale symbolem úúúúplně něčeho jiného …

 10. Zamyslela jsem se nad tím, proč vůbec nechají fungovat všechny ta fejsbuky, twitry , alternativní weby.
  Smáznout nás by nebyl žádný problém. Prostředky na to mají.
  Vysvětluji si to tak, že je zajímá, co si podhradí myslí.
  Bolševik za tímhle účelem používal tajné informátory. Ti šmírovali třeba v hospodě a sepisovali hlášení.
  Dneska stačí mrknout na diskuzi na Novinkách, na FB,na Parlistech, a hnedka jsou v obraze.
  Může ale nastat doba, kdy se rozhodnou opravdu zavřít občanstvu huby. A potom bude výhodné mít osobní kontakty. Jak správně upozorňuje autor článku.

   1. Na druhou stranu, málokdo se uživí kořínky zapíjenými ranní rosou. Ty peníze by byly hlavně na povoz. Odměny za článek spíš symbolické.

  1. Možná je pro někoho dobré si dělat seznamy lidí, určených k případné internaci. Internetový obchod je na to taky dobrý.

 11. Ano, online schuzovani a strukturovany diskusni server s potencialem se stat think-tankem, to je to, jsem navrhoval jiz na tom prvnim virtualnim setkani.

  Jeste byvh rekl – neupinat se mentalne k tzv. osobnostem. Co si ve vlastnich hlavach neusporadame, to nam do nich nenalije ani svaty Rajchl.

  Zacit se s tim onlinem da uplne beznakladove, treba s Discordem.
  Diskusni platformu je potreba promyslet, koketoval jsem s tou myslenkou uz 2x a mam jen mlhave predstavy a ani jasno v platforme.

 12. Je to dlouhý… prosipm rozdělit na jednotlivé úkoly a trtraktovat. Klub nepodvolených je dobrý. Když máme ty senátní volby, navrhuji místní neformální kluby voličů, hlídajícich tvedě každý svého senátora.
  A nezapomeňte ma Štěpánka z Básníků:
  Jediné auto, které vám nikdy nezestárne, je to z půjčovny.
  Jediný spolek, který vám/ nám nikdy nerozpustí je ten, který formálně není…

  1. Tady se ale bavíme o lidech řekněme 50+. Jak chcete na svou stranu dostat tu mladší generaci, kterou jsme mnozí dotovali a dotujeme, aby se měli lépe než my, jak chcete dostat mobily z rukou nejmenších dětí? To je teprve výzva!! Na demonstraci 3 září se sešlo okolo sto tisíc lidí. Neviděl jsem obrázky ze Dnů NATO, ale holedbali se údaji okolo osmdesáti tisíc účastníků. Jestli je to včetně dětí, zahraničních návštěvníků, pracovníků médií, či dokonce personálu netuším. Ale i tak je to velké číslo na to, co NATO vlastně znamená.

   1. „Jak chcete na svou stranu dostat tu mladší generaci,…?“
    Před založením rodiny špatně. Až budou mít svoje děti, sami si nás najdou. Tam už velkohubá politická prohlášení jejich idolů už nebudou stačit. Nic jiného jim nezbyde, než v boji o přežití hledat řešení u starší generace, která tím už prošla.

    1. RE : Janov
     Najdou?
     Chtěla bych vidět chlapíka, který má rodinu, pracuje od nevidím do nevidím, jak něco hledá.
     Nemá na nic takového ani pomyšlení, je rád že dýchá. Není hloupý, ale nemá čas ani energii na nějakou aktivitu.
     Až to propukne, tak se přidá. Jako ty davy, které cinkaly na Václaváku.

     1. Já nevidím rozpor. Přidá se ten, kdo bude únavou z boje o přežití napřed donucen hledat, ke komu se vůbec může přidat. A to budou ti dnešní bezstarostní mladí = v budoucnu zestárlí mladí s rodinami. Dokud si neprožijí stav nouze, tak nemáme mladou generaci čím oslovit. Nerozumí, vůbec nechápou, o čem mluvíme. O tom byla moje řeč.

   2. Folďasi, když se něco neobvyklého děje, vždycky přijdou na čumendu davy.
    Ti kteří přišli na oslavu NATO tam byli převážně jen pro zábavu. Kvůli dětem a tak.
    Třeba průvod Prague Pride byl dlouhý jako Lovosice. Ale naprostá většina lidiček, kteří se chtěli jen pobavit, trochu si zařádit. Bylo na co koukat.
    Mladé bych nepodceňovala. Ale zas, když je někdo ještě v pracovním procesu, má méně času věnovat se věcem, kterým se věnujeme my, penzisti.
    Zvednou se, až o něco vážného doopravdy půjde. Taková doba zatím nenastala. Z jejich pohledu. Z mého už jo.

   3. Folďasi,
    mladší generace přijde na jaře.
    Až nebude práce a na složenky, až padnou trochu na hubu, budou mít úplně jiné názory a budou preferovat úplně jiné hodnoty.
    Jen je potřeba občas jim připomenout jaké byly příčiny a to i dlouhodobé a kdo za to může.

 13. Aničko, vaše pokusy jsou – bez toho, že vy sama sem přidáte nějaký obšírnější popis s odkazy, o čem stále v náznacích píšete, a místo neustálého odkazování se na firmu prodávající oleje a vosky, připojíte i správné stránky – zcela plané.

  Zkuste to, nebojte se.

 14. Chvíli jsem přemýšlel, jak se k článku postavit. A dospěl jsem k závěru, že vydat se na túru navrhovanou DD je sice cesta minovým polem, ale je to pořád lepší varianta, než jen bezmocně přihlížet blížící se lavině problémů a přitom muset poslouchat kakofonický koncert sebechvály lepšolidí v současné politice.
  K programu DD nabízím jeden bod. Dá se předpokládat, že současná inflace není jen přechodný jev. Pokud se to potvrdí (a ono potvrdí), dojde v relativně krátkém čase (rok, dva, tři) k dramatickému snížení koupěschopnosti obyvatelstva. Řada produktů (zboží, služby, vzdělání, …) se stane pro velkou část obyvatelstva nedostupnou. Logicky to povede k ještě k většímu rozdělení společnosti a k její radikalizaci, tím se tady ale nechci zabývat. Dopadem nicméně bude, že bohatí budou ještě bohatší a střední třída se propadne do chudoby, viz Jan Keller, Arogance financí https://1url.cz/jrppq.
  V takových situacích historicky vznikaly lokální měny, viz https://1url.cz/HrppE nebo https://www.youtube.com/watch?v=FPdXTq9zUvk.
  Myslím, že by bylo dobré sjednocovat roztříštěné iniciativy lidí, kteří mají obdobný pohled na svět. Domnívám se, že aktivity „Bratrstva nepodvolených“ by měly zahrnovat i skupiny lidí, které se problematikou lokální měny už zabývají. Aktuální nejspíš bude její využívání až nastane opravdová nouze, ale je třeba být na to v předstihu připravený.
  Závěr – nabízím svou účast se zaměřením na možnosti zavedení lokální měny. Oslovím již existující skupiny a nabídnu jim platformu VK pro jejich zviditelnění a spolupráci.
  Pokud o to stojíte, jsem váš. A je mi jedno, jestli to celé dopadne či ne. Aspoň se chci pokusit. Sám je člověk h..no.

  1. Lokální měnu už máme, jmenuje se CZK. Jen je navázaná chtě nechtě na jinou lokální měnu trochu většího území EUR. Takže nějaké další kvazilokální měny se budou potýkat se stejnými problémy jako CZK a EUR.

 15. Dlouhý a opět podivný článek s návodem který nikdo nejspíše nebude akceptovat.
  Vše je dané, plán je jasný . Proč pořád někdo vymýšlí hlouposti a pomlouvá Rajchla? Kdo by to řídil ?
  Rajchl a lidi, kteří chtějí změnu, tak je to jednoduché. Makali dva a půl roku, denně jsou v terénu, denně mluví s lidmi a lidi okolo mluví s dalšími lidmi. Tak jako já, tak jako mnoho dalších. V té době co Rajchl makal jste vedli keci na Kydech( vy ne pane Dvořáku, vy jste je vedl jinde). Rajchl přitáhl velkou většinu občanů na náměstí, už je to i vidět na průzkumech 5.3 procenta pro stranu PRO, proto ten ohlas , bez bilbordů, bez podpory veřejnoprávní televize. Za deštivého počasí o týden později nás bylo na Staroměstském náměstí asi dvacet tisíc. Tam je vidět kdo pracoval .
  Ale teď o co jde.
  Změna spočívá v Plánu. Plán jsem napsal s velkým P. Je to důležité. Zatím co vy tady vymýšlíte nějaké nesmysli, tak občané jako je pan Vrábel a pan Havel pracují na uskutečnění nenásilné revoluce. Zajišťují organizátory v jiných městech než je Praha, shánějí ozvučení, led televize , zdravotníky(ty tedy ani tak moc nemusejí, sami se dávají dohromady , zajišťují si zdravotní materiál a jsou připraveni pomáhat) a také bojují s pomlouvači a i třeba s organizací Chcípl pes, která odmítla dát k dispozici již zabukované Letenské náměstí na 17.11. Jo , jo, nejenom vy pane Dvořáku, ale i Pes se snaží.
  Není nás málo, netřeba se chovat jako nějaký obchodní zástupce, mnoho lidí na to nemá. Roznášejme letáčky bavme se se svým okolím, to ano, ale teď jde o pád vlády, ne nějaké utopistické scénáře. Lidi nejsou blbí, proč jich přišlo na Václavák tolik? Nikdo je nepřemlouval, šli víceméně spontálně, protože to jsou ti co se zajímají. Víte kolik je lidí kteří chtějí něco vědět? Proč propadlo tolik hlasů, to jsou všechno lidi , kteří čtou alternativu, proto hlasy propadli. Kdyby volili Ano, tak by hlasy nepropadli. Příště přijdou zase a bude jich více, sami hledají informace a postupně je nachází, již to vidím ve svém okolí, dějí se věci.
  Takže ještě jednou, bavme se, povídejme si , situace nám jde naproti, vláda je zoufalá.
  Až budeme na Václaváku tak podpoříme vládu odborníků, ne Rjchla, ne nikoho jiného, ale vládu odborníků, která nás dovede poté co zde sjedná nápravu a se závazkem nepodporovat válku a zajistit změnu volebního systému ke svobodným volbám. Volme pak koho budeme chtít, klidně klub Vidlákov, nebo co tady vymyslíte, ale teď potřebujeme jednotu a ne stále hledat nějakého nepřítele. Kdo bude chtít Rajchla, tak Rajchla, kdo bude chtít komunisty , tak komunisty, ale žádný hlas již nesmí ve volbách propadnout.

  Hlavně proboha nechme už toho Rajchla také normálně pracovat a nepomlouvejme jej( stejně je vám to houby platné), ta vaše práce pane Dvořáku je prostě škodlivá, nemohu si pomoci. Už jsem vám to psal jednou, neškoďte. Doufám, že to myslíte dobře, ale proboha nedělejte to a nezpochybňujte Rajchla když nic nevíte a nemáte důkazy. opravdu mě to vadí.
  A proto http://www.naprvnimmiste.cz

  1. Pane kolego, Vy to vidíte moc černě. Já jsem velký fanda Rajchla a budu jej volit. Ale žádným způsobem nevidím konflikt mezi návrhem DD a programem PRO. Naopak, informační platforma kidů může PRO hodně pomoct. A co je důležité, současně je může korigovat, když (až) na něčem ulítnou. A hlídat, aby se z nich po volbách nestali papaláši. Asi jste četl Mňačka „Jak chutná moc“. V okamžiku, kdy člověk vystoupá, tak má sklony „odměňovat se za již provedené služby lidu“, a to bez ohledu na to, jak skvělý a zásadový byl na začátku. Mainstream tuhle roli nesplní, protože ten hází špínu na každého alternativistu ze zásady a vždy, takže je nikdo z nás už nebere a ani nebude brát v potaz.
   Je třeba se spojovat a koordinovat, ne na sebe útočit. Jsme na jedné lodi.

   1. Ne nevidím to černé, mě vadí když je nám v zájmu dobře věci podstrkována myšlenka, že Stranu PRO ,potažmo Rajchla někdo řídí z poza opony.
    Státní moc dělá vše co může, aby nás zdiskreditovala. V pondělí má pan Vrábel soud , týden od podání žaloby a hned je k soudu přizván státní zástupce. To se děje , když chtějí pana Vrábela zadržet.Prostě chtějí škodit a proto vyzývám, aby jsme to nedělali tady i my.
    Mňačka jsem samozřejmě četl a chápu vaše obavy. Kontrola je nutná, vstupte do strany PRO, nebo klidně pracujte na tom co navrhuje pan Dvořák, ale teď je čas pracovat na urychleném sestřelení vlády a ne na zpochybňování lidí kteří na tom spolu s námi pracují.

    1. Zminka a jedina o pronasledovani p.Vrabela .
     Skoro uz neexistuje.
     Zadna solidarita s nim , nikdo ani neprojevi zajem o jeho osud , mozna ma rodinu ,sdilet s nim v pravy cas tezke chvile , s tim urcite nepocita, jako ti pred nim ,nezajem ,chladna lhostejnost ,u soudu je sam a to je jeho jedina jistota.
     Sam. Proti vsemocne masinerii moci. Jen to se opakuje.
     Urcite si za to muze sam..Nezaslouzi ani spetku pozornosti.
     A vymsti se kazdemu , kdo neco udela pro ostatni../A nehledi svuj prospech/.
     Fakta o skutecne situaci o predstirani ,mluvi o dnesku a jasne.
     Rajtovani na seznamu nejakych kandidatu je vyssi dulezitost.
     Vyhody nesporne .
     Nic se na nikom nechce..Nikdo nejen nic nemusi a jeste se muze vyzvanit do sytosti ,az do uspokojeneho pohodli s trochou slovicek modniho protestu, do kazdodenni pohodlnosti ,jako zakladu veskereho, zavedeneho a vseobecne uznavaneho zotroceni.. …

 16. Pro mne je tady problem nepochopitelna duvera otcu-zakladatelu v jednu osobu. Jakoby nevideli Tarantinuv film Hanebni parchanti. V nem byla skvele zobrazena postava nemeckeho plukovnika, naprosto ucebnicoveho sociopata. Inteligentniho, sarmantneho, schopneho. Predvadejiciho nazorovy veletoc – viz jeho nabidka ze bude pracovat pro OSS. Ja vim, tzv. normalni clovek nedokaze casto pobrat ze takovi lide mohou existovat, lide kterym jakoby chybeli v mozku nejake receptory, lide kteri si proste nejsou schopni uvedomit rozdil mezi dobrem a zlem. Bohuzel jsou. Kdo vytesni z mysli jejich existenci a odmite ji vzit na vedomi, kdo si pusti blizko sebe, je v situaci jako chovatel kobry. Ktera take nezna sveho pana.

  1. Promiňte, že to napíší až takhle . pokud máte pochybnosti, že Rajchl je sociopat, proč si to neověříte naživo? Vašimi komentáři žádnou novou informaci pro sebe nemůžete získat.

   Zvědněte se z gauče a podívejte se/běžte se podívat na člověka bez zprostředkování čtenými popisy.

   Třeba v přímém kontaktu pochopíte, že váš příměr s tou hlavní postavou filmu je nejen nepatřičný, ale vysloveně špatný.

 17. Dobrý nápad, práce je hodně… Tak uvidíme, jak se nám podaří pospojovat. Za celé roky, co alternativní scénu u nás sleduju, vím, že tohle je její prubířský kámen.

  1. Nicméně nezbývá mi, než s vaší strategií „rozkopávání báboviček“ souhlasit.
   Nic jiného nám už totiž nezbylo…

   Z textu sice rozumím asi tak možná polovině (bo kuwa nepíšete vůbec nic o železe!!!), ale zhruba tuším, co jím (tím textem) básník chtěl říci…

   1. Praxe nepraxistu asi nikdy neskonci. Tvrzeni o nekolikalete poctive praci , je zase libivej a popularni slogan a obecenstvo rado souhlasne zatleska .
    Kazdymu se to libi ,kdo by byl proti ,ale jinak se zase nevi, kdo vlastne bude pracovat a v cem ta prace spociva.
    Co si mam pocit kazdej den s ustavou. Kde mam ustavu, asi nekde u ….Jako kazdej.
    Porad se pracuje s usilim pro narod ,az se ucho utrhne ,diky agitatorum
    Potom zase akademicka vycpavka a obsah zas neobsahuje nic..
    Potom zase vyskoci neodbytne reseni dulezitou mravenci praci.
    Kdo se hlasi za mravence.
    Ta zase nikoho nezajima, neurcuje ,kdo bude ten mravenec a pilnej pracant ,aby spasil miniaturnim usilim , kteryho si nikdo nevsimne. A co vlastne.
    V cem jsou vysledky a jak se jich dosahne se, zase nevi…
    Vetsinou jde zase o prani elit ,vy tam koukejte neco delat, starejte o vsechny malickosti ..
    Nekecejte .A drzte huby. My shrabneme ovoce vas mravencu.
    Opet opakovany do omrzeni recept poucovani /jako ve skole/,ma vest k zarucenemu zisku autority.
    Nad jinymi. Autorita pak povede a vostatni musi mlcet a nasledovat.
    To maji lidi nejradsi..Poucuj vsechny .
    Zarucenej recept. Tisice dekovnych dopisu.
    A zase zavislost na mravenci discipline a pili pro mravence , nekecat a drit.
    Osvojit si ,ziskat povahu ,uzitecnost, bejt prevtelenej mravenec , je zde nejvyssi ctnost…
    Clovek kdyz nemravencuje za nic nestoji..
    A autorita je hned zatim ,vseobecna spasa..
    Metoda a zarucena na ty co se nezajimaji ,na ty plati autorita ,vylitne na ne a hned se zajimaji..
    Schuze a zalozeni bratrstva a dal uz mi to nebere , otrepane fraze ,finance,ucetnictvi prodej na kseft,abstrakce ,detaily , na mnozstvi nehledme , coz neslo, kdyz bohuzel Zizka oslepl a hledet ani nemohl..
    Nekdo pozaduje mravenci usili na jinych , jinej doporuci svetry, dalsi prolamuje vehementne hradby a pozaduje nekolikaletou poctivou praci , kdyz sam nic neudelal..
    Naprosta bezducha sterilita , neurodna Sahara ,otrepane sedive fraze nejhorsiho druhu , metody zarucenych spolku bez programu, nebo aspon jedineho konkretniho cile …
    Pseudoprakticke rady a navody , neuskutecnitelne uvest do praxe..
    Napriklad nekam nekdo prijde zacne poucovat a radit a uz je zarucenej jako autorita.
    A co s tim dal, potom. Malokdo takovej se osvedci v praxi.
    Absence realnych zkusenosti, /prace s lidmi , mohl bych vypravet , prakticka psychologie a znalosti lidsky povahy ,na misto frazi/,absence schopnych a jejich schopnosti , vest ,stmelovat a organizovat..
    Antipraxe. Antipragmatismus.
    Zjednodusovani ocividnych komplikaci.. Nesrozumitelnosti …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *