16 dubna, 2024

K situaci na frontě

Autor: dexx

Ze začátku – I. díl

V roce 14 chtěl Charkov a Oděssa, kromě jiných, v Záporoží nebo Dněpropetrovsku byly taky silné, proruské nálady, k Rusku. Jenže, pokud by tam Rusko tehdy vlítlo, nepřežilo by západní sankce. Nemělo silnou armádu, jako dnes. Neměli přesné Kalibry a Kinžaly, kromě jiného. UA armáda byla v rozvalu, ale po dodávce zbraní z USA a instruktorů, by situace vypadala jinak.
Proto tehdy vedení státu neposlechlo Strelkova, který tlačil na ofenzívu proti Kyjevu.
Krym obsadili, protože to byla bezprostřední hrozba. USA tam už zadávaly práce na své základně a ruská flotila měla být vypovězena ze Sevastopolu. Podařilo se to proto, že Krym měl svou vlastní ústavu, kde byla možnost vystoupení z Ukrajiny. Stačilo jen hlasovat. Tohle nám západní noviny a politici tajili, ale je to tak. Krym byl den samostatný, pak vstoupil do RF. Takže s Krymem to bylo právně čisté, podle ústavy Krymu i UA. Zelení „zdvořilí“ lidé pouze zajišťovali, že bojůvky a armáda Ukrů, referendum nenaruší. USA uvalily na Rusko sankce, ale nebyly likvidační.

Osm let na UA ukrajinizovala Východ a jih a nejen tam. Kdo nesouhlasil, odjel do Ruska. Mnoho, kdysi proruskych politiků, má dnes funkci a stali se z nich Ukři. Děti se učily nový dějepis. Mladí i dospělí, prošli ideovými, bojovými tábory. Kde se učili fašistické ideologii, nenávidět a zabijet. Prostí Ukři získali aspoň pocit, i když je oligarchové vysávali do mrtě, že být Ukrem, znamená nadřazenost nad ostatními lidmi a národy. Že je, i ten nejubožejší Ukr, automaticky něco víc. ( Obdobně nadřazeně, se cítí muslim proti nevěřícím nebo cítil Němec za NSDAP.) Samozřejmě, kromě totálního zfalšování historie, nastaly zákazy cizích jazyků a potlačování menšin silou. Tedy nedodržování mezinárodních norem, evropských norem, prostě lidských práv. UA si to mohla dovolit, protože Bruselu, ani USA, to najednou nevadilo. Proč? Je to jasné. Protože UA byla ve Washingtonu brána jako nástupiště proti Rusku. Je vždy lepší, když má země, kterou USA využívají v tlaku na zemi druhou, homogenní obyvatelstvo a bojovou, nesmiřitelnou ideologii. V Bosně a vůbec na Balkáně proti Jugoslávii, v Afghánistánu proti SSSR, v Sýrii, Lybii, to byl islám. Odměnou je území, vyčištěné od bezvěrců nebo jiné skupiny, USA pak ovládnou finanční toky oblasti. Na Ukrajině USA využívají fašismus. Stačilo ho reinkarnovat a podpořit. Kdo by nechtěl být něco víc, než soused?? Něco jako nadčlověk, s vyšším posláním?? A protože UA historie je historie Ruska, kromě fašistické kolaborace s Němci, je dnes UA takové Antirusko. Musí být, protože jen tak obhájí svůj etnos.

// Něco mi říká, že na UA fašismus, ve střední Evropě ještě šeredně doplatíme. Protože Ukrajina má sahat až ke Kaspiku a na druhé straně na jihu Polska a východu Slovenska, až k Tatrám. Podle proroka Bandery, „kde žijí Ukrajinci, tam je Ukrajina“. Na dotyčných místech žijí sice Rusíni, ale to je pod rozlišovací schopnost Ukronazi v Kyjevě. V Haliči byli sice Ukrajinci menšinou (!), právě proto, dle Banderovy teorie, měli oprávnění k masakrům většinové populace (Poláci + Židé + ostatní národnosti, včetně Čechů), jak to známe. Dnes žijí Ukrajinci v ČR. Pokud by na východě Ukronazi vyhráli, myslí si vážně někdo, že expanzi zastaví?? Že ČR je pro USáky důležitější, než UA, ochotná kdykoliv bojovat za USA s Ruskem?? (Zase výměnou za etnicky vyčištěná území.) V případě výhry nebo plichty, může UA zaujmout u USA, dosud privilegované postavení Polska! A získat i východní Polsko. Ono, dnes to zní neuvěřitelně, ale jak to bylo s Německem? A Ukrajina zažívá právě teď pasionární zdvih, s ideologií fašismu, stejně, jako Německo ve 30 tých letech minulého století. Byť část energie pro tento zdvih (zbraně, finance na chod státu), je tam pumpována zvenčí.
Srovnej, zvídavý čtenáři, situaci s jinou bojovou ideologií, obrozeným islámem. Byl USA využít v proxy válce USA proti SSSR v Afghánistánu. Za zvenčí dodané (USA) energie. Došlo k pasionárnímu zdvihu a islámští bojovníci dnes bojují různě po světě proti Západu, včetně čtvrtí evropských měst. Část států již tuto ideologii také převzalo, byť některé zatím pouze částečně… //

Od roku 2014 USA vyzbrojují Ukrajinu a cvičí její armádu. Jedině s USA za zády, jsou vysvětlitelné události na UA.
Krvavý převrat proti demokraticky zvolené vládě. S nedodržením dohody o mimořádných volbách, za účasti garantů Francie, Německa a Polska. Následující krvavé události v Oděsse, Korsunu, Mariupoli a teror v Charkově, Dněpropetrovsku a vůbec v celé zemi, západní sdělovadla nezmiňují. Doněck a Luhansk pořádají referenda o samosprávě. Nechtějí jít mimo Ukrajinu, jen chtějí mluvit svým jazykem a mít kulturní aitonomii. Prezident Petro Porošenko vysílá bombardéry, aby bombardovali Doněck a Luhansk. Když, po počátečním šoku, se lidé ozbrojí že skladů z doby SSSR, posílá tam armádu. Porošenko válku proti civilistům nazývá antiteroristickou ?!! operací. Jeho zaznamenaná řeč: „… naše děti budou chodit do školy a jejich budou žít v krytech…“ vyjasňuje podstatu vztahu Ukronazi k ostatním. Armáda zezačátku nebojuje s civilisty a hodně vojáků zběhne. Tak nastupují bataliony Ukronazi. Které průběžně doplňují jednotky, vycvičené USA. Podaří se ubránit jen malé území kolem Doněcka a Luhanska. Když jsou uzavřeny Minské dohody, protože Ukri prohrávají, nedodržují je. OBSE nad tím zavírá oči. Porosenko si vypůjčuje 5 miliard $ na chod státu a většina částky jde na nákup zbraní. Znovu napadnou Donbas a ofenzíva skončí v kotli u Debalceva. Podepsán Minsk II. Ukrajina měla být federalizována, Donbas měl mít samosprávu. Ukři dohodu nedodržují celých 7 let. Neustále Donbas ostřelují a tvrdí, že o federalizaci budou jednat, až Donbas odzbrojí. Což je v rozporu s Minskem, protože měli federalizovat jako první. Západní novináři a politici za ostřelování Donbasu obviňují Rusko a tvrdí, že nedodržuje Minské dohody. I když Rusko není smluvní stranou, jen garantem. Západní garanty západní tisk neobviňuje ani neupozorňuje, že mají na UA zatlačit. Tenro narativ, že „Rusko nedodržuje Minské dohody“ je dnes na Západě, díky rokům opakování, velmi silný a je to „argument“ fanoušků Ukronazi. (Obdobně v USA lidé věří, že vpád USA do Iráku, byl v rámci boje proti Al Kaidě. Jenže, za konsolidovaného Iráku, Al Kaida v zemi nebyla. Objevila se tam, až po zhroucení státní správy.)

USA Ukrajinu neustále vyzbrojují. Výzkumné laboratoře zkoumají nemoci, využitelné jako zbraň. Sbírají genetické informace a biometrická data, o slovanské populaci. Už před 5 lety se šířily domněnky, že USA chtějí vyvinout zbraň, speciálně proti Slovanům. (Ale pak by Ukáčka zařvala také a s rozšířením nemoci i Poláci, Slováci nebo Češi.)
Armáda dostává nové zbraně a cvičí ji US poradci.
Je zvolen Zelenáč, na základě programu, že se smíří mírovou cestou s východem země. I díky oligarchovi Kolomojskému, v jehož TV si, zadarmo, dělá masivní volební kampaň. Po zvolení „zázračně“ otáčí, vyhlašuje, že UA vstoupí do NATO. Vydává dekret o dobytí Donbasu a Krymu silou. To je na hranicích Donbasu zakopána stotisícová UA armáda. Koná se tam vojenské cvičení se státy NATO. Rusko také přisunuje armádu k hranicím. Je tam celé léto. Pak část vojáků odsunuje do vnitrozemí, ale zůstávají blízko. Zelenský stupňuje výhružky. Kromě již řečeného, má přání zkonstruovat jadernou bombu. Je jasné, že za ním stojí někdo zvenčí a možná ho do této pozice, tlačí. Protože UA, přes masivní přezbrojení, nemá proti Rusku, sama šanci.

Jsou zde ještě 2 věci.
Jednak, síla armády UA, rostla rychleji, než Ruska. Protože z cizích zdrojů. Každý konflikt v budoucnu by byl pro Rusko jen horší.
Málo se uvádí, že zásah na UA, v podstatě vyvolala Duma, ne Putin. Ten byl dokonce proti tomu, respektive, nevyjadřoval se. Až když Duma uznala DLR a LLR, byl nucen jednat…


K situaci na frontě – II. díl

Páč se tady hodnotí ruská taktika a šance, tak něco málo k tomu:

Skutečně se zdá, že zásah na UA, kromě UA armády, zakopané na Donbase, měla být spíše policejní akce. V ideálním případě něco jako v ČSSR v 68, v horším jako po napadení jižní Osetie, Gruzií. Zatlačit na vládu a ta se dohodne a odvolá vojska z Donbasu.
To se nesplnilo. Důvodů je několik.
Země, ze které prchali v letech 14, 15, 16… normální, ne třeba přímo proruští, ale nacionálně nevyhranění
(u nás bylo a částečně pořád je, národnostně nevyhraněné, obyvatelstvo částí Moravy a zvláště naší enklávy Horního Slezska, protože zde byla silná místní, krajová nebo zemská, sounáležitost. Na rozdíl od centralizovaných Čech, kde se nacionální uvědomění tvořilo jako zrcadlový odraz uvědomění německého. Což dodnes vede k nedorozuměním. Obdobná situace kdysi, byla třeba v Bukovině, před nástupem ukrajinizace i v Haliči. Ale o tom, snad, jindy. Zmiňuji to, protože právě tohle, různé chápání nacionality a státu, bylo a je, i za konfliktem za Ukrajině!!! Přičemž banderovská strana chce mít stát centralizovaný, touží expandovat a cítí se ohrožena jakoukoliv jinakostí a tudíž reaguje agresivně, na jakoukoliv odlišnost nebo svobodu, těch, v jejím vnímání, druhých.)
Ukrajinci před nacisty a o které v Rusku podávali zprávy, se mezitím, během několika let, změnila. Místní oligarchové se spojili s US oligarchy a vysávali zemi „rukou společnou a nerozdílnou“ . Třeba rodina Bidenů, se na UA chovala, jako na dobytém území. Kolomojskij, Porošenko, Achmetov a další oligarchové, spolupracovali s US oligarchy a společně dotovali nacistické organizace ( jejich ideová média a výcvikové tábory včetně), jež tvořily a tvoří, vedle policie a justice, neoficiální moc výkonnou. Ukrajinští oligarchové, z tohoto triumvirátu mají zajištěno setrvání současných poměrů a tedy kontinuitu zisků, bez ohledu na volby. (Vládnoucí ODS a TOP si u nás, svého času, tolik přály US vojenskou základnu právě proto, že měla zabránit případné změně poměrů a tedy jim jistit koryta a nakradené majetky. Nic jiného v tom nebylo. ) Prostí Ukrajinci nikoho nezajímají. Mohou zdechnout nebo se odstěhovat. V současné době bojují za vily, pozemky, továrny, doly, plná konta oligarchů a privileje nácků ve státní správě.
Opoziční strany byly omezeny a znevýhodněny, oproti státostranám. Tisk a TV, jsou pod absolutní kontrolou. Neustále přituhovalo. To co bylo možné v roce 16, už neprošlo v roce 17. Za špatný názor, případně i jen tak, mohou jednotky Ukronazi kohokoliv zbít, mučit nebo zabít. Policie to nikdy nevyšetřuje.
O výcvikových bojových táborech na UA, se referuje i v takových zemích, jako je Írán. Prošla jimi značná část mladé generace, kluci i dívky. Učí se tam nenávidět, zabíjet, ukrajinské „slavné starobylé“ kultuře a pocitům nadřazenosti. Prošla jimi i značná část politiků, kterým účast v takovém zařízení, usnadní politickou kariéru – mj. třeba starosta Nikolajeva.
Za Zelenského události nabraly rychlejší spád. Právě on dal rozehnat opoziční politické strany, již tak bezzubé a zavřít jejich vůdce. Zlikvidoval všechny nestátní TV stanice, už tak, z nutnosti, silně probanderovské.
Lidi tak byli pod nesmírným tlakem propagandy a zároveň měli ztížený přístup k nezávislým informacím. Někteří, kdysi opoziční politici, začali za funkce, spolupracovat. Ostatní část populace se ve veřejném prostoru, vůbec neprojevovala. Každý kontroluje každého.
A lidé nevyhranění či proruští, kromě lidí starších, většinou už utekli.
Tak se stalo, že na střední UA, se nikdo prorusky neprojevil. Kdyby ano, dlouho by, stejně, nežil.
Halič a Volyň, kde byly za Rakouska proruské spolky inteligence ve městech i písmáků na venkově, jsou čištěny od národnostně vlažných „Ukrajinců“, tehdy Rusínů nebo Rusnaků, už roky před I. Světovou. Protože zde rakouská (na místě polská) správa, ohrožená zájmy Ruska, razí politiku ukrajinizace (ta na počátek právě zde!) Zezačátku jen zvýhodňováním
v zaměstnání ve státní správě, ekonomicky ve výhodnějších úvěrech, při páchání trestných činů mělo slovo nové zrozeného „Ukrajince“ větší váhu, apod. (vybízí se srovnání s islamizací). Protože Rusko může zasáhnout ve prospěch ruského obyvatelstva, ale Ukrajinci přece nejsou Rusové. Během války se to zintenzivnilo. Mnoho ruských Haličanů skončilo v koncentračních táborech jako Tallerhof nebo bylo na udání prostě zastřeleno či pověšeno na místě. Zejména městská inteligence, na venkově písmáci, kněží nebo statkáři. U těch to bylo kvůli majetku. Udavač „Ukrajinec“ pak převzal statek udaného „proruského kolaboranta“, který doma jen třeba přechovával ruskou knihu nebo stříbrnou minci, či jeho děti měly ruská jména, apod.
Mezi válkami tam byl teror mezi Poláky a nově vzniklými echt Ukry a konečné vyčištění proběhlo během nacistické okupace. Kdo přežil, tak se neprojevoval. Za SSSR se tam, v rámci migrace, přistěhovali nějací Rusové, ale bylo jich velmi málo. Už v roce 2007, když Juščenko, podporovaný z USA proti „proruskému“, protože z východu země, kandidátu Janukovičovi, za první oranžové revoluce, vsadil na banderismus (pozdější zvolení Janukoviče trend dočasně zvrátilo) utekli nebo se, v případě smíšených manželství, v zájmu přežití, obrátili k banderismu.
Na střední UA, proběhla nebo probíhá, čistka, právě teď. V Kyjevě mluvila rusky většina lidí a to dokonce i na západě od něj, třeba v Žitomírské oblasti. Východ a jih UA je většinově ruský (jazyk, kultura), i když i zde, pod dnešním tlakem, se někteří etničtí Rusové, začínají cítit Ukry. Dalších deset nebo dvacet let a Rusové by i zde, našli nové lidi.
Takže, UA rozhodně v roce 22, už byla, aspoň v centru a na západě, jiná.

Samozřejmě, tohle sociální a národnostní „inženýrství“ , prosazované násilím, by nebylo možné v jakékoliv jiné zemi. Na UA však „demokratický“ svět nevidí neslyší. Je jasné, proč…

Tak se stalo, že Rusové u Kyjeva nebyli vítáni. Ale, co se týče venkovanů, nebyli ani nevítáni. Nebojovali proti povstání venkovanů, ale proti USA vycvičené a vyzbrojené armádě a nacistickým batalionům, autonomně působícím v rámci ozbrojených složek UA. Ostatně, sám jsem viděl video od ruských hranic, když starší venkované, muži, sledují ruské tanky a ironicky říkají „to jsou Rusové. Hlavně, aby nepřišli naši!“

Na severu UA, včetně okolí Kyjeva, se operace zasekla. Jeden u důvodů byl typ terénu. Museli jezdit po silnicích a přes vesnice. Okolní terén byl rozmáčený po roztání sněhu. V okolí les. Stačilo předpotopní dělo zaměřit na cíl na silnici předem, zastřelit a čekat, až přes ni pojedou konvoje. Nebo naklást miny. To je velmi efektivní. Včetně směrových min, odpalovaných z dálky nebo akusticky, co zničí cíl na sto metrů. Z Německa a USA, jich měli Ukři dost.
Jednak měla euskai strana, na tu rozlohu UA, málo vojáků. Konvoje byly velmi zranitelné z boku. Stačilo 14 dní, měsíc a UA byla zásobena tisíci ručních protitankových a protileteckých střel ze zahraničí. Rusové neměli lidi na to, mít v terénu stanoviště proti bočním výpadům z terénu proti konvojům, nepočetnými skupinkami s těmito ručními zbraněmi. Kyjev dobýt nemohli a o to ani odpočátku nešlo. Akce na letišti u Kyjeva nebyla překvapení. Speciální jednotky UA dostaly od USA echo. Zelenský propadal pod tlakem panice, ale najednou se sebral a nechtěl vyjednávat. Dostal od USA záruku, že UA, která by ruskému kontingentu mohla odolávat 14 dní až měsíc, bude vyzbrojena a financována ze Západu. UA bataliony, včetně nacistického Azova, se nepohnuly z východu UA. Takže Rusové se, velmi správně, stáhli a přeskupili. Byla to chyba, jít na Kyjev, ale poměrně malá…

Na jihu si vedli daleko lépe. Využili zmatku a obsadili pás země až k Nikolajevu. Cherson nebyl vůbec bráněn, Berdiansk málo, jen Mariupol v Doněcké republice, měl obsazen Azov. Tam to byla jen otázka času, i když se ruská strana vyhýbá poškození civilistů, které si, naopak, berou Ukri jako živé štíty.
Invaze na jihu byla úspěšná. Byly poměrně velké ztráty, ale pokud přepočítáme ztrátu vojáků na jednotku území, tak jsou ztráty zanedbatelné. V porovnání s Donbasem nebo okolí Charkova, například.


K situaci na frontě – III. díl (dokončení)

Situace UA je taková, že armádu vycvičily a vyzbrojily USA, včetně výroby zbraní na UA, protože jsou na to potřeba peníze. Rozhoduje kvalita a typ, počet, moderních zbraní. Ale rozhoduje také počet živé síly (je to hrozné říkat, vojáci jsou lidé jako my), protože bez té nelze fyzicky obsadit území.

Právě na tomto pohořeli USáci v Iráku. Zlikvidovali armádu moderními zbraněmi, ale zemi neudrželi. Opotřebovávácí odboj nízké intenzity, jehož se účastnila většina obyvatelstva, trvající roky, byl nad síly jejich vojenského rozpočtu. Měli v zemi základny, ale nemohli z nich vystrčit nos. Proto USA spoléhají na nějakou spřátelenou skupinu. Ve Vietnamu to byly národnostní menšiny. Zde se nezadařilo. V Jugoslávii Albánci a islám. Zde dostali právo etnicky vyčistit a obsadit zemi. Přičemž krvavá Albrightová dostala kosovského telefonního operátora, později ho přidala za 400 000 $ (tehdejších) a generál Powell kosovské antracitové doly. Normální obchod. Vy zemi a my peníze… V Iráku to mohli být Kurdové. I když nechtěli vraždit jiné a vyhánět, šířit islám nebo tak něco. Usilovali o tak trapné banality, jako o právo na národnostní sebeurčení, náboženskou svobodu (jsou mezi nimi i křesťané, alavité nebo jezídi, všechny spojuje národnost), kapičku větší práva žen, některé skupiny i o větší sociální spravedlnost. Vzhledem k takovým trapným banalitám, ani zdaleka ne tak závažným, jako BLM, LGBTQX… A nepochopitelných US liberálům a neoconům a taky z důvodu, že na místě je spojena JSA Turecko a to Kurd nemusí, zato je rádo masakruje, když Arméni jaksi došli, tato možnost padla. USA prostě neměly dost vojáků na fyzickou okupaci země.
V Afghánistánu to samé…

Tohle nám dává odpověď na otázku, proč se ofenzíva zasekla? Na severu je nevýhodný, lesnatý terén. Donbas Ukři silně opevnili a jsou (byly?) tam jejich elitní jednotky. Ale co na slabě chráněném jihu? Se suchým terénem i na jaře, schopným unést těžkou techniku a otevřeným zemědělským prostorem nebo stepí?
Na UA se Rusko potýká s plnohodnotnou, i když slabší, armádou.

V čem Rusko podcenilo situaci??
NEDOSTATEK VOJÁKŮ.

Když zabralo, poměrně snadno, část území na jihu, přičemž Cherson nebyl vůbec bráněn, Ukři z něj v panice utekli, muselo se území konsolidovat. Vyčistit od zbytků Banderovců nebo armády, aby nebyly útoky z týlu. Eliminovat případný nepřátelský postoj obyvatelstva, zorganizováním místní samosprávy z domorodců a zorganizovat dodávky potravin a léků. A když dáte dětem nějakou tu hračku nebo čokoládou a hrajete si s nimi… Místní nejsou tolik ukrajinizovaní a s danou situaci se ztotožní. Tím spíš, že v Rusku je vyšší životní úroveň a pro mladé více příležitostí. Ale to chce týdny, měsíc, dva. Během té doby musí být na místě vaši lidé, aby udržovali pořádek. Takže se na jihu ofenzíva zastavila a Ukři obnovili bojové linie. Sice se ruská armáda snažila, ale dobýt UA postavení by bylo neúměrné.
STAČILO NA JIHU DOPLNIT STAVY A POKRAČOVAT V POSTUPU. Aby na obsažených místech zůstala nějaká posádka a zbytek pokračoval směrem na Oděssu. Dokud je moment překvapení, obléhán Kyjev a Ukři JEŠTĚ NEZAČALI DOSTÁVAT POMOC ZE ZÁPADU. Ano, z Nikolajeva se mohl stát druhý Mariupol. Ale, dříve nebo později, by byl dobyt. V Oděsse, kde Ukry dodnes valná část obyvatelstva nesnáší, bylo hlášeno partyzánské hnutí. Které napadne Ukry zevnitř, jen, jakmile se Rusové dostanou k městu. Což se nestalo.
Uvažovalo se o námořním výsadku na Oděssu a lodě se přiblížily k pobřeží. Nakonec byla akce odvolána. Zase promarněn moment překvapení. Pokud by se akce konala první, druhý třetí den, výsadek by se v pořádku vylodil a Ukři neměli zbraně na zasažení ruských lodí. Možná, že by výsadek byl zranitelný z okolních zemí, nevím. Ale šance tu byla a podimenzovanost ruských sil tomu zabránila.

Po stažení od Kyjeva, ruské síly konečně začaly ničit železnice, mosty, zásoby paliva. Ale nevypínají elektřinu a plyn plošně. Jak to dělají USA Třeba v Jugoslávii. Pořád se jedná o srdce Ukrajinců. Ale bez elektřiny se válka vést dnes nedá…

Tak Rusové eliminovali západní dodávky chytrých, přenosných zbraní a pomalu na Donbase, zatlačovali Ukry zpět.
Jenže – Západ v čele s USA, se aktivizoval. Začal dodávat i těžké zbraně. První tanky dodala Česká republika. Asi, jak na to Rusko zareaguje. Pak začali další. Slovensko dodalo S300 a Migy.
Proces funguje takto: Spousta západních keců a někdo dodá něco silnějšího. Vzápětí to dodávají všichni. Pak zase něco silnějšího a laťka se posune. A tak pořád. Salámovou metodou západ zvyšuje intenzitu vyzbrojování Ukrů. Ruská armáda stačila západní zbraně ničit a sama udržet nízké ztráty personálu. V porovnání s Ukry, nejen mým odhadem, 3x až 4x nižší..
Jenže – tohle se, dodávkami západních, sofistikovaných zbraní, mění. Rusové mají taktiku převahy v dělostřelectvu. Jen tak udržují své ztráty na rozumné úrovni. Podpora Putina je i o tomhle. Pokud ztráty narostou, může se to změnit. Ukrajina tyto starosti nemá. Režim je tam tak tuhý, že veřejné mínění nic nezmůže. Ostatně, informace, třeba o počtu ztrát, odnikud veřejnost nedostane, jen ze zahraničních webů. Těch je většina zase proukrajinských.

Jak to vypadá na bojišti teď??

Ukázky:
Pravdepodobne došlo k ďalšiemu kombinovanému útoku – rakety Točka-U (Точка-У) + rakety Smerč (Смерч) / Oľcha (Ольха) + rakety GMLRS z HIMARS. Je vidieť, že niektoré z nich dosiahli svoje ciele.
https://t.me/new_militarycolumnist/87148
Několik ukrajinských raket dosáhlo svého cíle během ostřelování Luhanska, vzdušný prostor nad městem střeží záložní síly, řekl důstojník Lidových milicí LLR Maročko.
https://t.me/rian_ru/170869

Ukrajinští vojáci zasadili masivní úder vojenské jednotce protivzdušné obrany, která zajišťuje bezpečnost Luhanska, řekl důstojník lidových milicí LLR Maročko.
https://t.me/rian_ru/170867
Ozbrojené síly Ukrajiny použily rakety pro Himars MLRS s dostřelem 140 km až 300 km k útoku na Lugansk, uvedl důstojník Lidových milicí LLR Andrej Maročko ve svém kanálu Telegram.
https://t.me/tass_agency/146409
Tolik Luhansk.
———————
Ruskí blogeri sa sťažujú na systém HIMARS a ďalšie MLRS poskytované Západom. Títo blogeri sú proruskí, ale komentujú vojnu na Ukrajine. Bojujúca Cat Murtz, bývalá proruská rebelka, napísala: „Teraz sme tieto sklady jeden po druhom stratili. Namiesto toho z ničoho nič vytvoril divoký ‚hlad po škrupinách‘ práve nepriateľom, ktorý ovládol nové zahraničné delostrelecké systémy a MLRS“. Bývalý dôstojník FSB a vojnový zločinec Igor Strelkov tvrdil, že bolo zničených 10 skládok munície, 12 veliteľských stanovíšť a početné ropné sklady. O ruskej protivzdušnej obrane napísal aj na Telegrame, kde má vyše štyristotisíc sledovateľov: „Ruský systém protivzdušnej obrany… sa ukázal ako neúčinný proti masívnym útokom rakiet Himars.
———————————-
Výbuchy a kouř pokračují na místě raketového útoku VSU na město Nova Kachovka. To komplikuje odminování území, řekl šéf VGA okresu Kachovka Chersonské oblasti Vladimir Leontiev. Dodal, že závod v Nové Kachovce, který vyráběl zařízení pro vodní elektrárny, se po ostřelování nepodařilo obnovit.
https://t.me/tass_agency/146373
———————————–
Počet obětí po úderu ozbrojených sil Ukrajiny na Novou Kachovku vzrostl na 80, uvedl Kirill Stremousov, zástupce vedoucího vojensko-civilní správy Chersonské oblasti. Ukrajinská armáda údajně zasáhla město šestkrát, z nichž tři údery byly odraženy systémy protivzdušné obrany.
https://t.me/tass_agency/146275

Počet obětí ukrajinského útoku na Novou Kachovku se zvýšil na 80, dalších 5 bylo zabito, 7 se pohřešuje, řekl RIA Novosti zástupce vedoucího Chersonské oblasti.
https://t.me/rian_ru/170745
————————————
UA používá novou taktiku. Přesnými raketomety zničí ruskou protivzdušnou obranu a pak do místa nasází vše, co má k dispozici. GPS má od Usáků, jak jinak. Funguje to dokonale …

Takže tak. Nové raketomety a houfnice v akci. Střílí se s tím 90 km od fronty. Lugaňští mají podezření, že USA poskytly rakety s doletem 300 km. Je bráněn most na Krym. Jsou ničeny z dálky sklady zbraní, výrobní závody, infrastruktura. Ztráty na lidech narůstají. Je nutno si uvědomit, že zatímco RF vše financuje z vlastních zdrojů, UA má k dispozici zdroje celého Západu! Salámovou metodou se zintenzivňuje vměšování Západu.

Představte si dnešní bojiště. Žádný průlom a hurá, jako za II. Světové. Přesné zbraně, nespočet chytrých min. Drony ze vzduchu. Neustále riziko zásahu raketou, vypálenou stovky km od fronty. Tozn vlastní krytí. Bez protiletecké ochrany ani ránu. Nejdřív ukrovské pozice odminovat. Boje ve městě. Tam není možný rychlejší postup. Teď už ne.

Tak RF postupuje a osvobozuje Doněckou republiku. Sklady, stanoviště, výzbroj, ztráty v rozumné míře. Postup pomalý ale neustálý. Dnes to jinak nejde, postup je, neobyčejně obtížný.
Teď tohle. Může se to celé zastavit a začít klasická opotřebovávácí válka. Kdo z koho. A ten bod zlomu možná začíná…
A Rusko má méně zdrojů, než Západ s USA. Bude tahat za kratší konec. Dnes se dodalo pár raketometů a houfnic. Zítra mohou být obnoveny výrobní linky a jet na 3 směny. Tanky ani letadla, taky nechtěl Západ dodávat a už je dodává, jedno za druhým .

Vždy jsem tu říkal, že pokud nebude rozhodnutí co nejrychleji, přijde vměšování Západu. S časem bude sílit. Proto musí být rozhodnuto rychle. Než se aktivizuje západní „pomoc“. Což se nestalo a UA má neomezený přísun zbraní zvenčí.

ČAS HRAJE PROTI RUSKU !!!

Co má Rusko v záloze? Snad jen taktické jaderné zbraně.

A nenechejme se ukolébat, že na podzim toho Západ nechá, před zimou. Ani náhodou. Nějaká ropa a plyn budou vždy a doma to lidem nějak vysvětlí. Stejně na vlastních lidech, ani Západu nezáleží. Korespondenční hlasování vyřeší problém voleb. Co říkal Fiala? Na co nás připravoval? Stačilo by přitom, s Ruskem uzavřít kontrakt… Místo toho rekordně zadlužuje a platí 75 miliard, abychom vlastní levnou elektřinu prodávali Germánům. O to víc mohou poslat zbraní na Ukrajinu …

Třeba to dopadne jinak. Třeba se Francie a Německo umoudří. ( ČR nebo SR, asi sotva.) Třeba v USA vypukne něco jako new BLM.
Jenže, hraje se o hodně. Západ (rozuměj USA) o dominanci, aby nesplaskla bublina nekrytého dolaru, což by bylo fatální, RF (a následně se zpožděním Čína) o přežití.

Bonus jsou ruské nerostné zdroje …


191 thoughts on “K situaci na frontě

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *