13 dubna, 2024

Jenom kladeč věnců?

Úvah o kandidátech prezidenta již proběhla celá řada a celá řada komentářů také tvrdila, že prezident je jenom takový „kladeč věnců“ bez reálných pravomocí. Tento názor se mi hrubě nelíbí a považuji za svou povinnost jej p.t. čtenářstvu vyvrátit.
Pravomoci prezidenta republiky je možno rozdělit na formální a neformální, přičemž ani ty neformální toho nemají s „kladením věnců“ mnoho společného. Formální pravomoci prezidenta pak „matou tělem“, protože na první pohled se zdá, že jsou zakotveny pouze v Ústavě – zák. č. 1/1993 Sb., čl. 62. Nicméně kromě toho „probleskují“ i různými jinými zákony, kde páchají různá silová působení, z nichž jedno mne přimělo k napsání tohoto článku, jak bude uvedeno dále.
Nicméně začněme tou Ústavou, a to těmi prezidentskými pravomocemi, které mají jeden společný jmenovatel – totiž ovlivňují – a to tak, že zásadně – chod republiky nepřímo.

Prezident:
– jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,
– jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,
– jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
– jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.

Pod tím si možná jen tak někdo něco nepředstaví, tak dám konkrétní příklad a jeho důsledky. „jmenuje soudce Ústavního soudu“. Víte, jaký je dnešní stav Ústavního soudu? A víte, co Ústavní soud čeká? Má 15 soudců, kteří jsou voleni na desetiletý mandát, který se může opakovat. Zde jsou jeho současní členové:

JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c. předseda, to je ten, co před svým zvolením do druhého volebního období tvrdil a sliboval, že v polovině svého volebního období odstoupí. Inu, neodstoupil, a tak jej zde máme i s jeho změnami volebního systému doposud. Volební období mu končí 7. 8. 2023.

JUDr. Milada Tomková, místopředsedkyně. To je ta paní, o jejímž právním názoru jsme za těch deset let nic neslyšeli. Její volební období jí končí 3. 5. 2023.

prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof
. U mě si drobně vylepšil kádrový profil svou záštitou nad Společností pro svatováclavská studia, jsem zvědavá, co nám na setkání „k obnově české státnosti“, která se koná 6. září ve Strahovském refektáři poví. Jeho volební období končí 3. 5. 2023.

prof. JUDr. Jan Filip, CSc. Potkala jsem na brněnské právnické fakultě. Brno. Děkuji. Končí 3. 5. 2023.

prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. Nesmíme ani naznačovat. Jeho jmenováním soudcem Ústavního soudu bylo velkým zklamáním studentek Právnické fakulty UK. Končí 4. 6. 2023.

JUDr. Ludvík David, CSc. Člen mé komise při rigorózní zkoušce. (Ph.D.) Nevyhodil mě, protože mu v tom zbránil prof. Holländer, tehdy místopředseda Ústavního soudu, který věděl, o čem mluvím. Končí 7. 8. 2023.

JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. S výjimkou notorického odmítání mých ústavních stížností, nad kterými jsem potila krev, jsem jeho činnost nezaznamenala. (což snad mám tendenci brát jako pozitivum). Končí 26. 11. 2023.

JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. Pro mne další neviditelná osoba. K počtení doporučuji životopisy všech soudců Ústavního soudu, které jsou k disposici na https://www.usoud.cz/soucasni-funkcionari-a-soudci. Z jeho životopisu cituji: „V publikační i pedagogické práci se zaměřoval zvláště na hlavní témata evropského ústavního práva – na otázky demokratické legitimity a odpovědnosti v EU, evropský soudní dialog, srovnávací studium vzájemného vlivu mezi evropským a národním právem a na metody harmonizace práva členských států EU.“ Akademici jsou bezesporu potřeba, ale možná by mohli znát i české právo. Udává se, že pan soudce působil i v advokacii. Všichni, ano, takřka VŠICHNI akademici jsou zároveň advokáty, neb Česká advokátní komora to umožňuje. Za mě ani hrušky přes plot bych si od nich nenechala zastupovat… Evropské hrušky přes lucemburský plot, to jo… jinak bych byla ráda muška jenom zlatá a koukala, jak pan soudce listuje a orientuje se v „normálním spisu“. Ach jo. Končí 20. 1. 2024.

doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. V roce 1998 – 1999 byl předsedou rozkladové komise Ministerstva vnitra pro otázky azylového řízení, kde jsem byla rovněž členkou. Všech šest právníků – členů komise – se tenkrát usneslo, že azyl náleží bratrům Haroajanovým, mladým Arménům z Iráku, kterým se podařilo utéci před Saddámem až do Čech, a azyl jim náleží dokonce z vícero právních titulů. Přesto tehdejší ministr vnitra Grulich žádost o azyl bratří Haroajanových zamítl. Byla to samozřejmě pouze Samková, kdo napsal ministrovi dopis na co že má expertní rozkladovou komisi, když se jejími odbornými názory neřídí a jestli si je vědom toho, že svým negativním rozhodnutím porušil vícero právních předpisů, včetně mezinárodních smluv, o azylovém řízení. Mezi tím než dopis odešel a ministr vnitra mne odvolal, což bylo 14 dní, se komis ještě jednu sešla. „Šílenec… jste naprostý šílenec…“ tiše šeptal mým směrem její předseda a měl samozřejmě pravdu. Důkazem toho je, že on je soudcem Ústavního soudu a já jediná státem uznaná a stíhaná čarodějnice. Než se ovšem JUDr. Šimíček na místo soudce Ústavního soudu dostal, působil na Nejvyšším správním soudu, a byl to jeho senát a jeho hlas, kterým byla zamítnuta moje kasační stížnost klienta Tomia Okamury, který protestoval proti svému vyřazení z volby prezidenta. Prý mu vyřadili 55.000 hlasů, protože byly neplatné. Archy s těmi pětapadesáti tisíci hlasy se ovšem nikdy nenašly, natož aby byly poskytnuty právnímu zástupci stěžovatele a do dnešního dne, tedy od roku 2013, nebyly poskytnuty ani prezidentskému kandidátovi samotnému. Prostě nejsou. (Kde jsou ty prachy, Lebowski??) Jako pikantézní připomínku skutečné důležitosti Ústavního soudu nutno ještě uvést, že tehdejší předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. Josef Baxa se vyjádřil ke mnou psané kasační stížnosti a následně ke stížnosti adresované Ústavnímu soudu, že moje argumentace je přiléhavá a že bude nutno ústavní stížností seriózně zabývat. Oproti tomu jistý Kalousek, zvaný Kalda, neváhal mne mediálně zesměšňovat (té pozornosti, co se mi dostalo – maj to voni, mladej, zapotřebí? Jinak děkujeme, nezapomeneme) a vyjadřoval se o mnou sepsané ústavní stížnosti způsobem mimo veškeré normy snesitelného evropského chování. Navzdory těmto hodnotícím rozporům se z 15 soudců Ústavního soudu, kteří rozhodovali o stížnosti T. Okamury v plénu, se nenašel ni jeden, který by se zmohl na „disentní stanovisko“, jinými slovy, všichni drželi ústa a krok. Tak co, furt nemá prezident žádné pravomoci? BTW – V.Š. končí ve funkci soudce Ústavního soudu 12. 6. 2024.

JUDr. Tomáš Lichovník. Ó velký Buddho, alespoň někdo ví, jak vypadá soudní spis… a jak to na soudech doopravdy chodí. Je-li v senátu, který projednává mnou zastupovanou věc, říkám si, že by přece jen snad mohla být nějaká naděje. Nicméně jest nutno připomenout, že soudci Ústavního soudu mají „prosívače“, jinak řečeno své asistenty. Též žvaní předžvejkavci. Jejich seznam je imponující (viz: https://www.usoud.cz/asistenti-soudcu) ještě je nutno podotknouti, že se jedná o místa velmi žádaná, neboť jste nejen „in“, ale též se vám praxe asistenta započítá do povinné tříleté praxe advokátního koncipienta no potom už jen ty zkoušky, že… Co asistent připraví, tak se nějak ke mně doneslo, to soudce podepíše. Který asistent váš spis zpracovává, ovšem nezjistíte. Černé díry nenacházejí se pouze ve vesmíru… (A to se vyhýbám otázce přidělování spisů jednotlivým senátům Ústavního soudu, a to zejména těch, co napadnou do datovky přes víkend…) Tomáš Lichovník končí 19. 6. 2024.

JUDr. David Uhlíř (ročník 1954) Hned po Zemánkovi (130) nejvíce nedodělků (128). Nejdelší vyřizovací lhůty, dvě stížnosti přijaté čtyři roky tomu nazad. Jak to s nedodělky je, sdělil ÚS až poté, co mu to nařídil Úřad na ochranu osobních údajů, Lidovky požadovanou informaci otiskly dne 11. května 2020. O zprávu o počtu nedodělků a délce řízení požádaly Lidové noviny již v lednu 2020 a dostalo se jim této odpovědi: „Poskytnutím informací by na soudce byl vytvářen nepřiměřený tlak, který by mohl ohrozit jejich nezávislost. Informace by se mohly stát předmětem spekulací a nástrojem ke zpochybňování jejich rozhodovací činnosti,“ zdůvodnil v únoru generální sekretář ÚS Vlastimil Göttinger, proč žádosti LN nevyhověl. Takže jedna ze slonovinových věží se bezpečně nachází na Joštově – chudák Jošt, řekla bych. Nakonec ÚS kápl božskou, na což ovšem jeho ctihodnost zareagovala svérázně, neboť dle zprávy z 10. 6. 2020 si vzal neplacené rodičovské volno po narození dalšího potomka. Ne že bych tak jako něco, ale mám takový dojem, že v šestašedesáti by se soudce Ústavního soudu měl primárně věnovat rozšiřování svých memů, nikoliv genů. Ještě jeden důležitý údaj z jeho životopisu, totiž: „Od roku 2005 byl náhradníkem, od roku 2009 členem a od roku 2013 do svého jmenování ústavním soudcem místopředsedou představenstva České advokátní komory… Je členem zkušební komise České advokátní komory pro obor občanské právo hmotné a procesní a pracovní právo a členem sekce pro právo soukromé…“ Prosím o propojení této informace s tou shora o tom započítávání advokátní praxe a já bych zase šla… Mandát soudce Ústavního soudu mu končí 10. 12. 2014.

JUDr. Jaromír Jirsa. Obvodní soud pro Prahu 1 je absolutně spletitá budova, ve svém egregoru poznamenaná faktem, že v červnu 1848 v rámci pražského povstání v ní byla (v místnosti s prvním oknem v patře na rohu Ovocného trhu a Celetné) zastřelena Marie Eleonora Windischgrätzová, kněžna ze Schwarzenbergu. Možná se z ní stala Bílá paní, která se dle mého názoru vyskytuje na OS Praha 1 doposud a straší v tamějších rozsudcích. Dlouholeté soudcování a následné místopředsedování v budově bývalého pražského vojenského velitelství mohlo tohoto ústavního soudce esotericky poznamenat. V současné době se dotyčný na Ústavním soudu věnuje především aktivistickému rozvíjení rodinného práva, které v jeho pojetí zcela popírá veškeré poznatky vývojové psychologie dítěte, učiněné za posledních 60 let. Chudák Zdeněk Matějíček, náš dětský psycholog ze všech nejpřednější, se musí v hrobě obracet. Ale faktem je, že se jedná o rozhodně nejméně druhého soudce Ústavního soudu, který ví, jak vypadá soudní spis. A díky svému místopředsedování na Městském soudu v Praze ví, jak se točí kola. Doufejme, že jej nepostihne (zcela) tzv. „brněnský fenomén“, neznámé fluidum, dopadající takřka na všechny, kdo se z Práglu (zejména) ocitnó ve Štatlu. Čím to je, neví ani Pán Bůh, ba ani rodilí brňáci jako já. Prokazatelným faktem však je, že Brnu se ve vzdušném prostoru vyhýbá i letadlo s americkým presidentem. JUDr. Jirsovi končí mandát 7. 10. 2025.

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. Už ani nepředstírá, že by praktickým právem (třeba formou advokacie s frekvencí jeden klient za rok) byl políben. Avšak, jak praví jeho ofiko živočichopis, „Od roku 1991 pracoval u Ústavního soudu ČSFR jako asistent soudce Pavla Matesa, posléze u Ústavního soudu jako asistent ústavních soudců Ivany Janů, Evy Zarembové a Miloše Holečka. Já vám furt říkám, že základem všeho je asistentská sesle… kterýžto nešvar se bohužel rozmohl i u obecných (ach, jak se mi chce napsat obecních!!) soudů, kde asistentujete po dobu povinné praxe na jednom fleku, ani vedlejší futra neznáte, natož jinou agendu, pak prolezete zkouškama, pak vás dají někam, kde o té oblasti práva víte, že i na „vašem“ soudě nějaké takové oddělení bylo, a pak se ukáže, že o tom nevíte ale lautr vůbec nic. A když máte ty průsery obzvláště veliké, tak vás přesunou soudit rodinné právo, pač to může soudit každej… Mandát panu profesoru ex-asistentovi končí 17. 12. 2025.

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D…. mi svého času tvrdil, že jsem na Nejvyšší soud, kterému tehdy šéfoval, neposlala jedno dovolání, a to jsem ho teda poslala a přišla jsem mu to vysvětlit o jeho kanclíku na Burešově. Jestli si jako myslíte, že to je kampááááň, tak Nejvyšší soud ČR fakt sídlí na Burešově č. 20 a nedivte se tomu, pač to je v Brně. Můj spis se, ehm, následně našel, pan předseda s panem ředitelem kanceláře se mi omluvili, spis promptně vyřídili a následkem mého podnětu i Nejvyšší soud začal posílat dovolatelům tzv. „akceptační dopisy“, sdělující že spis na soud přišel a kdo jej bude soudit. A tak jsem i já učinila malý krok pro člověka a velký krok pro (soudící se) lidstvo. Jinak pan profesor trestního práva (kterých je ostatně na ÚS jak naseto) je nejčerstvějším přírůstkem slavného ústavně-soudního sboru a jeho jmenování, stejně jako následné řadu měsíců trvající „zaručené zprávy“ o tom, kdo bude jeho nástupcem na Nejvyšším soudu, patřilo k těm nejvíce vzrušujícím justičním událostem posledních let. Kdo si to nepamatuje, ať googlí. Pan profesor nás a Ústavní soud opustí až 20. 2. 2030.

Co se týká složení ÚS, tak připomínám, jakým způsobem se tito soudci na svá křesla dostávají. JEDINÝ, kdo je může navrhnout, je PREZIDENT. JEDINÝ, kdo je může schválit, je SENÁT. (Takže fakt nechodit k senátním volbám je blbost, BTW). Když prezident nedodá kandidáty, mohou se všichni stavět na hlavu, soudci nebudou. Když Senát neschválí, může se prezident stavět na hlavu, soudci nebudou. Pročež jsou z toho napnelismy a cukatůry, neb všem je jasné, že přes vše, co se o Ústavním soudu tvrdí, (a z hlediska Ústavy se to tvrdí naprosto správně), tak to prostě je, kurvadrát, politická instituce. Vzpomeňme na kauzu Melčák, na již zmíněnu prezidentskou kandidaturu Tomia Okamury a náhle tak náhlé ústavně akutně nutné změny ve volebním systému, ze kterýchžto nelze dovodit nic jiného než to, že jestliže se do roku 2021 volilo dle úplně jiného volebního systému, tak se vlastně tady vlastně 30 let volilo nedémogratickýýý, že jóóó´- a só vlastně te menulé volbe platné??? Aj na té našej Hané??

Prostě, Ústavní soud má naprosto zásadní vliv na chod země a může se v příslušném měřítku plně srovnávat s Nejvyšším soudem USA, kam každý z prezidentů se též snaží propasírovat koho může. No a teď se schválně podívejte na ta data, kdy končí jednotlivým soudcům mandát. Předesílám, že Miloši Zemanovi končí jeho prezidentský mandát na MDŽ 2023. A kdo končí na Ústavním soudu?
Pavel Rychetský – 6 měsíců po prezidentovi (předseda ÚS)
Milada Tomková – 2 měsíce po prezidentovi (místopředsedkyně ÚS)
Jaroslav Fenyk – 2 měsíce po prezidentovi (místopředseda ÚS)
Jan Filip – 2 měsíce po prezidentovi
Vladimír Sládeček – 3 měsíce po prezidentovi
Ludvík David – 6 měsíců po prezidentovi
Radovan Suchánek – 9 měsíců po prezidentovi
Jiří Zemánek – 10 měsíců po prezidentovi
Vojtěch Šimíček – 1 rok a 3 měsíce po prezidentovi
Tomáš Lichovník – 1 rok a 3 měsíce po prezidentovi
David Uhlíř – 1 rok a 10 měsíců po prezidentovi
Jaromír Jirsa – 2 roky a 8 měsíců po prezidentovi
Josef Fiala – 2 roky a 10 měsíců po prezidentovi
Pavel Šámal – 8 let po prezidentovi

Co z toho plyne??
Že takřka okamžitě po svém zvolení bude nový prezident jmenovat dva nové místopředsedy soudu, do půl roku jmenuje předsedu Ústavního soudu a do deseti měsíců bude mít 8 vlastní rukou jmenovaných soudců, tedy nadpoloviční většinu ve Velkém senátu. Do konce jeho pětiletého období pak bude mít najmenováno 14 z 15 soudců Ústavního soudu. Zůstane jen siroteček Šámal. Tedy, jinými slovy, nový prezident si bude moci s námi dělat ale fakt co chce.

Ještě je prezident jenom kladeč věnců?
No možná si pořád někdo myslí, že je, že? Tak přitvrdíme…

Ke konci srpna nám odkráčí na další jinou významnou lidskoprávní pozici dosavadní zástupkyně ombudsmana. Byla odkřečkována. Jestli si myslela, že to ustojí, měla se přijít za mnou poradit a já bych jí řekla, že neustojí. Mohla by to bývala vyležet, kdyby se následujícího půl roku tvářila jako ležící mrtvola a čekala, jak dopadnou za á volby do Senátu, které jsou koncem září a za bé volby prezidenta, což je záležitost nejpozději do konce ledna. Pokud tuto variantu politicky zcela neprozřetelně nezvolila, pak ovšem zcela podcenila, že křeček je zvíře urputné a přetahovačky s ním není žádný hraný wrestling, ale zcela regulérní sumo. Já to vím, já se s ním hádala a dokonce se soudila dobře 30 let, navzájem jsme na sebe vyzkoušeli úplně všechny advokátský finty a fanty a zodpovědně prohlašuji, že za vítězství nad Křečkem (a snad taky platí že i nad Samkovou), je remíza. Než jsme si porozuměli, vzalo to fakt tenhle čas a mohu říci, že jsem to dnes já, kdo mu píše (zatím neúspěšné) urputné SMS, že má kandidovat na prezidenta. Že by mu prej na konci mandátu bylo přes devadesát. No, počítat ještě umím. A to obzvláště s ohledem na skutečnost, že nyní máme na Hradě 78 letého juna… čímž tuto diskusi uzavírám. Proč jsem ji vůbec načala? Kvůli těm pravomocem prezidenta, přece. Ombudsmana a jeho zástupce totiž navrhuje:
1) Dva kandidáty Senát
2) Dva kandidáty Prezident.
Volí Poslanecká sněmovna. Ombudsmana Stanislava Křečka navrhl prezident Miloš Zeman. Nyní bude navrhovat jeho zástupce – stejně jako Senát, ovšem až ten nový, z 1/3 obměněný.

Máte tam ještě k tomu kladení věnců něco dalšího?
104 thoughts on “Jenom kladeč věnců?

 1. Nikdo nejsme dokonalý.
  Význam ústavního soudu na události nevidím tak velký, jaký se mu přikládá.
  Ledaže by pod ním bylo objeveno vydatné ložisko ropy a zemního plynu.
  Ostatně nejdůležitější je, kdo od zdejšího ústavu má klíče.

 2. Tak sem si to vod Samkový přečetl pro jistotu 2x a … a prostě nevím … tedy vím a dokonce i tuším, proč ten popis reálií našeho ÚS zakončila tvrzením, že:
  “ Prostě, Ústavní soud má naprosto zásadní vliv na chod země a může se v příslušném měřítku plně srovnávat s Nejvyšším soudem USA, kam každý z prezidentů se též snaží propasírovat koho může“.
  Já sem si začal na základě toho jejího psaní dosazovat za ty americký presidenty ty naše zatím tři = Havla, Klause a Zemana a k nim tu nekonečnou řadu senátních tetek a strejců, který jim všechny ty ústavní soudce, co sme jich tam kdy měli, schvalovali. Ani u jednoho, vážený, sem neměl pocit, že by se ohlíželi na svý voliče!!! Ti všichni do jednoho se totiž podíleli na tý Samkovou popisovaný šílenosti minulý a současný doby vymknutý z kloubů, na který se právě moc soudní podepsala měrou opravdu nemalou, protože už dávno se utrhla z řetězu a stala se státem ve státu ovlivňující naše každodenní životy, aniž by nám (vlastně komukoli) musela skládat účty.

  Jestli si Samková opravdu vážně myslí, že blbíši můžou zaběhnutý „pořádky“ chodu státu změnit aktivním mírumilovným přístupem k volbám presidenta a Senátu, jak se ve svých níže uvedených otázkách táže:

  Ještě je prezident jenom kladeč věnců?
  … fakt nechodit k senátním volbám je blbost?
  ,

  což považuju za její profesní deformaci, pak prohlašuju, že se Samková zbláznila, protože změnu do takto zavedený a skutečně taky provozovaný správy země (=tedy i moci soudní!) může (ale i nemusí!) přinést pouze jen revoluční změna společenských poměrů doprovázená změnou zřízení (pravděpodobně).

  Jaký však zřízení, to se mě neptejte, to bohužel nevím, na to mi totiž představivost a fantazie nestačí … ale co vím zcela určitě, že bud-li se lámat vůbec někdy tady chleba, že to bude to, na co nakonec moje vlast dojedeme!

  1. … jo, a ještě k těm „memům“ & „genům“,
   to nějaká Samková nemůže ani tušit, žejo chlapi, v šedesátivosmi jde zcela určitě vo zázrak! A zázraků na ÚS je nám třeba jako koze drbání!

  2. Jeví se mi tak, že systém hnije do stavu pro kompletní reinstalaci. Ovšem zásadní porucha je v hardware. Porucha…Spíš vlastnost z výroby.

 3. Radost Vas citat, p. Samkova. I tak suchoparnu vec, ako je volba prezidenta a jeho pravomoce (o tom mal byt v podstate clanok), dokazete tym svojim stylom osviezit a zatraktivnit skrze “ živočichopisy“ a „postojopisy“ sudcov US:-) .

 4. Ze života prezidenta:
  „Ruská armáda útočí na New York ze dvou stran“ – Generální štáb VSU
  Biden se po přečtení této zprávy udiveně podíval na své poradce.
  – Nebojte se, pane prezidente, tohle je ukrajinský New York.
  – Cože? New York už je ukrajinský?

 5. Zdá se mně, že jste se stala poradkyní v oblasti práva na tomto webu. Přicházím se svou troškou do mlýna.
  Dnes je na PL článek, který hodnotí Příručku udavače.
  V něm je text:
  „V případě, že narazíte na obsah podporující ruskou invazi na Ukrajinu, můžete ho rovnou nahlásit Policii ČR. Takový obsah je v České republice zakázaný a dotyčnému hrozí až tři roky odnětí svobody.“
  Otázka zní, který zákon konkrétně mě zakazuje podporovat tuto invazi a naopak mě dovoluje schvalovat invazi do Sýrie, Afganistánu, Libye atd. Není to poněkud volný výklad pana Stříže, který předjímá výsledek soudu? A pokud je to volný výklad, není to ze strany pana Stříže pohrůžka, kterou by si jako orgán státní moci vůbec neměl dovolit a měl by být za ni sám stíhán? Jestliže ano, proč už to někdo neudělal?

   1. Žádný strach. Určitě je na to manuál. Projedou se sítě, udělá domovní prohlídka, probere knihovna, zabaví počítač, prozkoumá se kulturně sociální původ, příbuzní. Úmysl se dovodí.
    Co ses ve službě vlasti za Husáka naučil, za Zemana jako když najdeš.

   2. Simpsone, soryjakoALE – JSTE ZVRHÍK!
    To si fakt neumíte vybrat ušlectilejší reinkarnaci – třeba jak šumavský ekokůrovec ?

  1. Invazi. Uf, to jsem si oddechl. Na speciální denacifikační operaci se to nevztahuje. Tak jako na jiné podobné mise na Grenadě, Srbsku, Iráku, Sýrii, Lybii, Afghanistánu. Ani eliminace například Sulejmáního není vraždou, za jejíž schvalování by hrozil kriminál. To jo, asi to tak bude. Je to mise. To zní dobře. Kdepak invaze. Tu bych rozhodně odsoudil.

 6. Paní Samková,

  měl jsem pro vás, pod minulým Vidlákovým článkem, nějakou otázku. Asi jste si toho nevšimla. Bylo to ve vláknu, kde se řešilo, jestli trest smrti ano nebo ne. Tak to kopíruji sem.
  Je to taková úvaha. Ale docela by mne zajímalo váš názor, jakožto ostříleného právníka. 😎

  /////
  A vycházím z osobní odpovědnosti.

  Jak je možné, že za propuštění budoucího vraha, nenese nikdo odpovědnost? Ani ti konkrétní lidé, ani zákonodárci??

  Protože, pokud by někdo odpovědnost nesl, stačí malé riziko recidivy a nikdy by ho nepustili!
  (A dnes bychom zde nevolali po trestu smrti. )

  ———-
  Analogicky:
  Někdo nám zprivatizoval vodu, plynového distributora a zásobníky, 30% jaderné energetiky, všechny velké obchodní řetězce, potravinářství, další strategické podniky, nezbytné pro chod státu. Pod lacinou ideovou poučkou.
  Dnes se ukazuje, že to byla blbost. A záměrný klam. Zlodějina.
  Ale nikdo nemá, nikdo nenese, odpovědnost!!

  Někdo chce, aby Dukovany rozšířil problémový, předražený Westinghouse. Se všemi bezpečnostními riziky.
  Může si to dovolit, hazardovat s penězi a životy občanů státu.
  Nikdo nenese odpovědnost, když to praskne.

  Za Kalouska se řádilo na ministerstvu obrany. Loutka Parkanová tam podepisovala předražené zakázky. Bylo toho celkem více jak 100 miliard Kč, pokud se nepletu.
  Věc se vyšetřovala. Zjistilo se, že Parkanová tomu nerozuměla a podepisovala to, co jim připravili jiní. Nikdo nebyl odsouzen, nikdo škodu nenahrazoval.
  Nikdo nenesl odpovědnost!

  Fiala nechce opustit Lipskou burzu a tak máme nejdražší elektřinu na světě. A ztrácíme jen na tom 200 miliard Kč. Musí přece hájit zájmy menšinových „investorů“.
  Může si okrádání ČR dovolit. Nenese odpovědnost!!

  Jiný příklad.
  Tchajvanec Vystrčil, v rámci politického boje a zacílení na hysterickou menšinu obyvatel ČR, co je na gesta, nám znepřátelí Činu. Prostě, jen tak, že sám chce. Výsledek je propad obchodní výměny, mimo jiné neprodejnost vozů Škoda na tamním trhu.
  On se má dobře, ale zlikvidoval pracovní místa jiným lidem a stát připravil o daně.
  Proč si tu, čirou destrukci, mohl dovolit??
  Za své činy nenese odpovědnost!!

  Je vidět, že hlavně politici mohou v demokracii ekonomicky destruovat své státy, ba co víc, přímo je rozkrádat! Na což má dát nemají a nebyli pro to zvoleni.
  Jak je možné, že politici nenesou za své činy hmotnou odpovědnost??

  __________________
  A zde mám otázku na Kláru Samkovou!

  Jak je možné, že orgány státní správy, za svá špatná rozhodnutí, nenesou odpovědnost?

  A politici mohou činit nekompetentní rozhodnutí, připravující jejich zemi o finanční prostředky, jako na běžícím pásu, ba co více, přímo svůj stát rozkrádat? Místo toho, aby nesli hmotnou a trestně právní, odpovědnost??

  (Kdyby odpovědnost nesli, hlupák typu Vystrčila by se projevil jednou a pak by musel nahradit ekonomické škody, vzniklé jeho chováním, ze svého. Což by ho ekonomicky zlikvidovalo. A ostatní by se začali bát. Eliminovalo by to, snad, do značné míry, výskyt nebo činnost blbců /a zlodějů/ v parlamentu a ve vládě a v místní politice.)

  Takže otázka. Jak je to možné, že ve státní správě nikdo za nic nenese odpovědnost a jde to nějak právně změnit?

  1. To je ma dloooouhej článek… kladeče věnců ksem psala 5 hodin, ančto jsem si musela některé věci ov
   Eřovat. Rohle je práce na dva dny, budwte ˇuset počkat.

  2. Trest smrti rozhodně ne. Třebaže… někdy i vlastní rukou….
   Jenže jediné proč nesouhlasím, že možnost omylu, či justiční vraždy. Navíc při stavu naší justice. Ne, rozhodně ne. Je nemožné stanovit obecná pravidla, která by tomu zabránila.

 7. jak kdybyste poslouchala moje sobotní dohady s bráchou

  ale jdou na mne pochyby, ZDA SE nezatratíme

  po těch prezidentských volbách

 8. Zdánlivě OT, ale ne tak docela:

  Dan Vávra (ke kauze Černochová):
  “ (…) …je tu ještě možnost uvědomit si, že ‚svoboda projevu‘ je tu přesně od toho, aby někdo nemohl účelově posílat do kriminálu svoje politické oponenty za to, že si něco myslí. A týká se to i lidí, kteří si myslí různé ošklivé věci. Protože tady přesně vidíme, jak dvojsečný meč to je a jak se dá účelově zneužívat. Nikdo asi nechce, aby po příštích volbách, které díky brutální krizi a zimě strávené okolo ohníčků z parket, v o trochu delších svetrech, v domečcích, které propadly bance, protože nebylo na hypotéku, vyhrál nějaký ošklivý proruský populista a začal potírat opozici podle zákonů, které mu k tomu sama připravila. On by totiž PODLE V TUTO CHVÍLI PLATNÝCH ZÁKONŮ poměrně snadno mohl posílat do kriminálu všechny ty, kteří dnes schvalují podobný terorismus, porušování Ženevských konvencí, či zcela očividně paušálně hanobí národ a rasu. V našem právu totiž není napsané, že ‚hanobit národ a rasu se nesmí, ledažeby něco‘. Prostě se to nesmí. Ale v praxi, zdá se, dost záleží na úhlu pohledu toho, kdo je zrovna u moci. A to se může snadno a velmi rychle změnit. Dovedu si velmi dobře představit, že pan nejvyšší státní zástupce, by velmi rychle pochopil společenskou poptávku a neměl by sebemenší problém trochu si zase poupravit svoje morální zásady i právní názor. Už to předvedl za svojí kariéru několikrát.(…)“

  Celý článek na PL:
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Co-s-Cernochovou-Dan-Vavra-zdvihl-prst-co-by-mohlo-prijit-711978


  Můj komentář:
  Kdyby nastalo to, čeho se Dan Vávra obává, a Černochová šla do tepláků – vůbec by mi to nebylo líto!

  1. Dan Vavra je stejny jako Cernochova. Ted se jenom malinko snazi zalibit, protoze uz okusil, jak chutna dvoji metr.

   Kdyz USA zabily dronem toho Iranskeho generala, ktery prijel na oficialni pozvani do Iraku, tak Vavra byl prvni, kdo hykal, ze na to mely USA pravo, neb general byl terorista.
   Vsadil bych se, ze pred atentatem o tom generalovi v zivote neslysel, a najednou by prisahal na bibli, ze Iranec byl sam Lucifer…

   1. Stejný nebo jiný, to je v této chvíli nepodstatné. Podstatná je argumentace, v článku vypsaná. Je to signál, že Muřínová překračuje i limity svých souvěrců. – A to je vlastně dobře. Pětikolka je na cestě k pětirozkolu, nerušme je.

 9. Musím se přiznat, že po samozvané vládě bez důvěry, do které MZ umístil svoje oblíbence , vč. geronta Čuby, bych raději přecijen toho kladeče věnců.
  Jsme parlamentní demokracie a přímou volbu prezident považuji za omyl.
  Když se štengrují premiér s prezidentem, vzájemně si mydlej schody… Z mého pohledu nic moc.

   1. A že Zeman složil vládu ze svých „oblíbenců“? Složil ji především ze členů ČSSD, a proč taky ne? Byla to menšinová vláda ČSSD, tak koho asi do ní měl dát?
    A jinak, Zeman byl presidentem zvolen dvakrát, přímou volbou, vždy ho volilo přes dva miliony občanů (na rozdíl od předsedy Senátu (8,5 tisíce) atd. Takže co?
    PAní Samková upozornila správně na pravomoci presidenta, snad to nesvěříme Pavlovi či Nerudové?

  1. Já myslím, že vycházíte z chybných předpokladů; nejsme totiž demokracie. To nám sice pořád vykládají, ale není to pravda. – Je to, jako byste chtěla projít Vysoké Tatry podle mapy Krkonoš.

 10. Zalezi na tom, z jake party prezident pochazi (zda-li ho zvolily socky, anebo slusni lide).
  V prvem pripade z nej udelaji pochcanou mrtvolu (a to za vydatne podpory verejnopravnich medii), v druhem zachrance a obroditele naroda (za vydatne podpory verejnopravnich medii).
  Shrnuto: kdyz prezident pochazi ze spravne party, pravomoce ma. Kdyz ze spatne party, tak pravomoce nema.

  1. On ty pravomoce má v obou případech, jenom se jim v jedné z Vámi popsaných situací říká „obcházení“ nebo „ohýbání“ Ústavy, případně něco jako trhací kalendář. (Za povšimnutí nicméně stojí, že ani mitrofaniodní šafroslinti jsou posraní ze slova „porušování“, to se odváží maximálně v souvislosti s jakýmisi „zvyklostmi“.)

   1. Protože česká ústava je napsána nejasně. Neshodnou se v jejím výkladu ani ústavní právníci. Standa je, že tento základní pilíř naší demokracie ani nebyl schválen referendem.

  2. Nikdo tedy nemůže být nařčen, že rozděluje společnost, protože podle některých už společnost rozdělená je – na „socky“ a „slušné lidi“. Je to tak?

 11. Dělala jsem pořádek a našla spoustu dokumentů naší rodiny, kupní,rozvodové,soudní papíry až do roku 1907. Psali je notáři a advokáti ručně na pergameny s vytištěnou hlavičkou. Proto byly krátké,jasné a stručné. Později na stroji,ale zase krátké jasné stručné. Nejsou dnešním morem justice počítače a jejich šablony a možnosti CtrlV CtrlC, že vše tak bobtná a je nepřehledné,inflace slov a soudní spis,co zabere celou chodbu ? A pak se slovíčkaří,napsanému nerozumí ani autor a spory se táhnou desetiletí?

 12. I já děkuji za vyčerpávající přehled Ústavního soudu. Rozbolela mě z něho trochu hlava, protože jsem s ní deset minut bez ustání tloukl do zdi.
  Chtěl bych vás ještě poprosit o definici pravomocí jakožto nejvyššího velitele. Může třeba vyhlásit válečný stav a následně nechat za úsvitu popravit ministrini vnitra za vlastizradu, když nám rozfofrovala vojenskou techniku? Co se pod tím nejvyšším velením vlastně skrývá?

  1. Tak na to jsem se koukla do wikipedie a překvapilo mě,stojí tam

   Podle českého trestního zákoníku je příprava a podněcování útočné války a agrese trestné.[13]

   Co je potom to posílání zbraní a štvaní proti Rusku. Neměli by být někteří politici již v base včetně premiéra?

 13. Mírně mimo téma, omlouvám se.
  Jmenování nových ústavních soudců je v gesci Ústavně právního výboru Senátu.
  V tomto výboru je členkou Mgr Adéla Šípová za Piráty, matka pěti dětí, aktivistka, advokátka…. typický produkt zvrhlé doby.
  Při sledování rozhovoru Bobošíková- Šípová se nutně vloudí myšlenka, jak je možné, že podobné typy rozhodují o druhých, rozhodují o chodu státu…
  udělejte si obrázek sami:
  https://www.youtube.com/watch?v=QpM2nHshF1k

  1. Vy to prezentujete,jakoby 5 dětí tuto dámu nějak devalvovalo,jakoby těch 5 dětí bylo produktem zvrhlé doby.Patriarchát je do lidí hodně zažraný. A že někdo bulvárně žvaní s Bobo,o čem to vypovídá?

   1. Ta Šípová je fanatička. Angažovala se okolo nějaké skládky, čili stejný postup jako Čaputová.
    Lidi ji považovali za užitečnou osobu.
    Do senátu se dostala jenom proto, že proti ní ODSka na Kladně. nasadila silně profláklého činovníka. Nevolitelného pro rozumné lidi.
    Holt Kladno, nó…

   2. Sibylo, jejích 5 dětí je na ní nejsympatičtější počin, ikdyž budou odkojeny principy liberální demokracie a green dealu… to mateřství jí fakt nevyčítám, použila jsem proto, že se tak prezentuje sama.
    Video jste neviděla. Paní Šípová je příkladem ne zcela kompetentní osoby, která má bohužel významnou pravomoc k ovlivnění dění, třeba schvalováním návrhů na ústavní soudce.
    Argumentace, že kandidát není zárukou morální integrity /přiknutí se k západním hodnotám liberlní demokracie/ a jako muž nepřináší ženský prvek /diskriminace?/ … o tom píšu. Poslechněte si

  2. Upřesňuji: soudce Ústavního soudu volí PLÉNUM Senátu. V gesci tohoto výboru je DOPORUČENÍ. Jinak Šípová není to nejhorší… Předsedou ústavněprávního výboru senátu je Ing. (!!!) Tomáš Goláň, který mne u příležitosti nyní projednávané novely zák. č. 196/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, naprosto uzemnil svým tvrzením, že profesní komory, jmenovitě i Česká advokátní komora (s povinným členstvím) není orgánem veřejné moci. Samozřejmě, že JE, protože na ni stát delegoval zákonem o advokacii dohled nad výkonem advokacie, tedy vedení kárných řízení s advokáty… Ale prostě jestliže někdo neumí správní právo na elementární úrovni (a navíc je to projudikovaný od Šumavy k Beskydům) a může být předsedou Ústavněprávního výboru Senátu, tak jsem na tom stejně jako ZaS, bolí mne hlava neb s ní tluču hlavou do zdi…

    1. Tedy nebudou/ nebude informovat stejně jako dosud, a to i v případech, kdy to komoře opakovaně přikáže ÚOOÚ.

   1. Klárko,
    dala sis s tím článkem kus práce. Teď jsi ale svou zkratkou věc trochu zvojtila.
    Samozřejmě, že soudce Ústavního soudu n e v o l í ani plénum Senátu, ani výbor. Soudce Ústavního sudu JMENUJE podle čl. 62 písm. e) Ústavy prezident republiky. Plénum Senátu podle § 140 odst. 2, 3 zákona o jednacím řádu Senátu vyslovuje souhlas /resp. v opačném gardu nesouhlas/ s jmenováním soudcem Ústavního soudu kandidáta navrženého v žádosti prezidenta republiky.
    Laicky řečeno, Senát je politickým sítem prezidentem navržených kandidátů na soudce Ústavního soudu. Politickým sítem podle aktuálního složení horní komory Parlamentu a jeho vztahu k prezidentovi samotnému /trochu na mě jde nausea/.
    A tak jsi propadla nejen Ty, ale i další nesporné kapacity – Václav Pavlíček a Aleš Gerloch.
    Vypadá to pak tak, jak popisuješ v článku.

    Zdravím Tě,
    Lex

    1. Srdečně zdravím, Lexi,
     stýská se mi po Vašich textech.
     Jestli někam píšete, dejte, prosím, odkaz.

     Dík!

     1. P.S. 14:10
      Rád bych se Kláry zastal:
      1) Jako pretendentka na funkci ústavního soudce velmi správně chápe, že funkce ústavního soudce je funkce politická (v současnosti dokonce zahraničně politická!).

      2) Funkcí ústavního soudce je tedy Ústavu podle politické objednávky interpretovat, modifikovat, reinterpretovat a dezinterpretovat

      3) Znalost textu Ústavy by z tohoto hlediska byla pro ústavního soudce (či člena ústavně-právního výboru) nejen zbytečná, ale matoucí kontraproduktivní., nezdravá, protože kognitivní disonancí soudce ohrožující.
      Proto jsou na místa ústavních soudců pečlivě vybíráni lidé, kteří Ústavu neznají a nejeví ani pokušení si ji přečíst.
      (Od toho mají asistenty, kteří jim v případě nutnosti obsah patřičného odsavce zhruba převypráví.)

      4) Klára tedy velmi správně tají znalost Ústavy!
      Ona dokonce předstíranou neznalostí rafinovaně rozšiřuje portfolio těch, kteří by ji mohli do funkce dostat -jmenovat-zvolit-potvrdit- dosadit- odsouhlasit – kooptovat ..nehodící se škrtněte, hodící se přimyslete.

      5)Tím zvyšuje pravděpodobnost, že ji tam někdo/něco/někteří nepříslušní – z neznalosti či díky velkorysému ignorování textu Ústavy – dostanou.
      My, dědicové Balbínových jezovitů se řídíme zásadou Účel světí prostředky.

      A já stále doufám, že zásluhou mé favoritky Kláry Samkové se o několik set procent zvýší nej-li kvalita, pak alespoň vtipnost a zábavnost zdůvodnění příštích rozhodnutí Ústavního soudu!

      1. říkáte, Asfalťáku, že by sranda u ÚS to mohla ještě ňák vytrhnout? No proč né, já Vám nevím, ale co vím zcela jistě, že Uhlířovi závidím (tedy pokud, jak píše Samková, je ve skutečnosti tím otcem ve vosumašedesáti!).

     2. Příteli,
      nepíšu už nikam. Na tento text Kláry Samkové jsem byl upozorněn přítelem, kterému jsem odepsal –
      „Co k tomu říct?
      Neznám ty osoby jako Klára. Jen jejich výstupy. A konec konců, ani ty výstupy nejsou jejich, jsou dílem jejich asistentů a personálu ÚS. Jsem přesvědčen, že samotný soudce jim je schopen sotva naznačit směr, kterým se má ubírat argumentace, a posléze text Nálezu akorát rešeršovat /viz počty živých věcí soudců/.
      Pokud jde o pravomoci prezidenta, je to mnohem složitější, než to Klára pojala.“

      Kláro, promiň!

      Nepíšu fakt nikam.
      Je to marné, je to marné, je to marné.
      Tolik stupidity /a vlastně i škodlivého záměru/, kolik se jí dnes už snad na všech blogových stránkách vyskytuje, to není nic pro duševní zdraví.
      A nahlédnout do tzv. „diskusí“ pod články v mainstreamu, to je snad jen pro flagelanty. Člověk ve světle toho nemůže nechápat původ těch sraček, ve kterých se mácháme. Pochází od „DUTOHLAVŮ“, kterých je dnes už snad i většina /minimálně jsou mnohem více slyšet, oficiální mediální prostor je jim plně k dispozici/. A nesvedou s tím nic ani žádné volby. Dochází v nich jen k částečné výměně figur – marionet, koryto toboganu zůstává neměnné.

      Kdysi jsme bouřili u Libora Stejskala – pamatujete? Třeba tady – viz Vaše komenty napříč celou diskusí a můj 24. 06. 2013 | 23:30 https://blog.aktualne.cz/blogy/marek-antos.php?itemid=20308

      O tempora, o mores!

      Mne /a většinu mých známých/ se „jim“ už podařilo zahnat do vlastního soukromí a nestarat se o nic, než o prospěch svůj a svých nejbližších.
      Ty naše články, diskuse, polemiky – k čemu to bylo a je? Jen k „upouštění duševního přetlaku“ a pro pohlazení vlastního ega, že člověk ještě dokáže sesmolit pár jednoduchých vět, aby dávaly smysl a někdo jim i rozuměl, pokud si je přečte.
      Výsledek? – nula od nuly….

      Závěr?
      Škoda promrhaného času. Starým lidem ho už moc nezbývá.
      L.

      1. Lexi,
       promiňte!- a dík!
       V průběhu minulého týdne mi umřeli dva blízcí, v průběhu dvou měsáců je , pokud je nepředběhnu, budou následovat dva další. ….

      2. Není zač se omlouvat, příteli.
       Tím spíše, že stejně si na ty „jiskry“, které tam, „v hospodě U Stejskala“, lítaly, člověk vzpomene s nostalgií. A proč to nepřiznat – díky Liboru Stejskalovi /a samozřejmě party diskusních rváčků/ to byl snad jediný mainstreamový blog, kde diskuse měla úroveň, když Stejskal ji dokázal ukočírovat v přijatelných mezích, a kde venkoncem vůbec nebyl důležitý ten článek autora, ale právě ta diskuse, kde se blýskaly myšlenky.
       Zrovna včera, a vlastně i dneska jsem kus času věnoval tomu, že jsem se vrátil k archivovaným textům diskusí, které tam probíhaly. A taky na Kose u vlka, dokud diskuse nezavřel.
       Myslím, že i když jsme nic nevyřešili, ani zblem jsme nepřispěli k zlepšení čehokoliv, nemáme se za co stydět.
       A to myslím jak v odborné, tak obecně lidské rovině.

       Mějte se!
       L.

       PS
       A všiml jsem si, že přibyl „blbíš“ – tak taky zdravím!

       1. … hlavně, že žijete, příteli a furt ještě Vás napadaj tak neskutečný kraviny, jako je archivace textů diskusí. Abych řekl pravdu, mě třeba by tohle nenapadlo ani omylem, snad taky proto, že ze mě se toho archivovat moc nedá, snad jedině ty čáry, to zas jó.

        Vaše blízký Vám samozřejmě chválím a přeju … jenže vono to mlčení nevěstí nic dobrýho, co si budem povídat … třeba zrovna předvčírem, nevím proč, ale najednou mnou problikl náš PP, že jako sem ho už dlouho nikde nečetl. Sral mě, to jó, ale zas né tolik, aby mně nemělo bejt líto, kdyby to jeho mlčení mělo bejt na furt (rozumíme-li si trochu?).

        Já vlastně prožívám jedny z nejroztomilejších chvilek mýho života. Každej den nejmíň 5x si uvědomuju, že smrt by se mohla klíďo-píďo přihlásit a … a když se nakonec nepřihlásí, tak z ní vám mám takovou radost, že i Lagšádlová se mi líbí!!! Prostě se raduju i z šroubováku, kterej sem ztratil na zahradě a po třech letech při sekání trávy ho zase našel.

        Jenže vysvětlujte to „Vašim“ dutohlavcům, co šahaj starcům na šroubováky a langšádlový!

      3. A ejhle – také přítel Minorita! Také zdravím a těší mě Vaše „doznání“….

       -blbíš-
       „… hlavně, že žijete, příteli a furt ještě Vás napadaj tak neskutečný kraviny, jako je archivace textů diskusí…“

       No, zatím žiju. I když jsem vlastně už neměl, když patřím k těm, kteří zásadně odmítají nechat si do těla píchat všelijaké ty sračky, které – jak to říct – které „nemají tak nějak úplně dobrou pověst“. A s časem se množí už neskrývané PRAVDIVÉ informace o nich i na informačních mainstreamových kanálech. Nechci to rozpitvávat, ale – znáte tu scénku v podání Ivy Janžurové a Jiřího Císlera, jak se jako cizinci v Československu domlouvali pomoci slovníků a ona mu nabízela bonbón…. – „tekuji, nesci“ /jinak, samozřejmě, mi nic není do toho, co dělají druzí se svou tělesnou schránkou, která ovšem není jen tou „almárkou“, ale především složitým soustrojím, kde všechno souvisí se vším(.
       Máme domek na vesnici, s manželkou nikam nejezdíme, „nikam“ nechodíme, téměř s nikým se nestýkáme.
       A hle, dnes je to právě měsíc, kdy mi večer najednou vyskočila teplota na 38,5 stupňů.
       Bylo vedro, říkal jsem si – úpal. Jenže rána přišla žena, že syn, který s rodinou žijí v podkroví, je „aktivní“ na ten „virus“. Udělal jsem si tedy také antigenní test, a hle, návštěva z Číny /nebo spíše USA/ jak vyšitá. Tak jsem čekal, co bude. A zahájil samoterapii /nikam, kromě postele jsem samozřejmě nešel, a tak máme na krku odpovědnost z podvodu vůči vrchnosti, že jsme jim zkreslili jejich už tak dost zkreslené statistiky pro strašení davů – jo, manželku to trochu štrejchlo taky/. Naštěstí jsme disponovali vším potřebným – paralen, isoprinosin, spreje do nosu a hrtanu, vitamínové preparáty a krabice papírových ubrousků na hleny.
       Třeba jste to už také prožili, nic moc to není, o co by člověk měl stát, tím spíše, když je nositelem všech těch rizikových faktorů, které by ho měly, co by – jak ONI /politikové, mainstreamoví presstituti, TV žumpalisti, snad půlka odborné veřejnosti a půlka laické veřejnosti – zkrátka GLOBALISTÉ/ říkají „antivaxera“ – blbost, jsem očkovaný podle platných zákonů a vyhlášek, jen nepatřím k jejich stádu nebo cíleným obětem – v té situaci spolehlivě přivést do rubáše a penálu /to jsou kostrbaté věty, co!/.
       Ty vyšší teploty dvě noci a dva dni, pak setrvale kolem 37 stupňů ještě asi deset dnů. Antigenní test po deseti dnech už byl negativní. Postupný návrat do „normálu“ trvá dosud, kondice je zatím v mlhách.

       Ale to jsem se rozepsal o čem jsem nechtěl.

       Blbíši, já jsem si nearchivoval celé diskuse /teď už vůbec, protože nikde „nediskutuju“, tyhle sloky jsou po už dlouhé době, kdy jsem definitivně odešel i od Bavora, první a jistě nebudou mít pokračování, tedy pokud se zrovna tady nesejdou další „staří dobří známí“ – však víme, kdo to byl/, archivoval jsem si své – ale nejen své – texty s charakterem samostatných článků, ve kterých jsem se NOVĚ vyslovoval k některým otázkám – asi jako Klára v tomto svém článku.
       V tomto ohledu si dovolím znovu odkázat na ten „diskusní příspěvek“ autorovi Antošovi, jak jsem dal link v reakci na Asfalta /holuba/. A hodí se sem, protože se v něm vyslovuji, jak to je s prezidentovými pravomocemi a Ústavou při sestavení vlády po pádu té Nečasovy.

       Jo, příteli, a neříkejte, že jste si nearchivoval své „eseje“, které jste publikoval u dřívějšího Bavora, a které byla radost číst…. tedy aspoň pro ty, kdo rozuměli, o čem všem život ve skutečnosti je. Byla by jich škoda.

       Zdravím všechny spřízněné duše, co jsme se potkávali, rozuměli si a dokázali jsme si cenit jeden druhého, a kteří našli tyto řádky.

       S úctou
       L.

       PS
       Blbíši, kdo to je PP – ten, co ty jeho iniciály pokračovaly jako Pet – Pav? Pokud ano, tak jo, jeho přesvědčení dokázalo „zahýbat žaludkem“, ale není pochyb, že šlo o rovného chlapa. Holt, jak zpíval Lasica se Satinským? – „všetci máme svoje múchy, mal ich Goethe, má ich Suchý….“

       1. 1)
        JO = PetrPavel
        2)
        Sem totiž cholerik žijící pro právě žitej chvilkovej vzruch, něco jako mořská sasanka, který se vo chapadla votře rybka zlatá. To se pak jinak radostně a líně v podmořských proudech všedních dnů moje komíhavěvlnící tělo náhle změní v nasranou sasanku, co milou rybku zlatou svejma bodavěžahavejma chapadlama objímá a objímá a objímá a… a líbá a líbá a líbá…

        A tak je to i s tím mým psaním, píšu tak blbě a takový kraviny, že si na rozdíl od Vás, příteli, můžu dovolit ten luxus to po sobě ani nečíst, jak je to zoufale blbý, natož to archivovat. S mým psaním je to hořce pomíjivý jako mý Fidorky, kdy po jejich vychutnání mi v ruce zbyde jen staniol a z něho kulička mezi prsty uválená. Tu pak bez sebemenšího zájmu či zármutku odcvrnknu do koše nic neřešících webových diskusí… jak správně píšete, neb:

        „Výsledek? = nula od nuly….“

        … a pokukuju po další zlatý rybce či radši jen líným vlnění plynoucích dnů,

        … kéž by líně plynout dál vydržely!

        1. Já to opravdu n e a r c h i v u j u, příteli, neb není co a kdo by to taky čet? A hledat to, to mě ani nenapadne!

          1. Prdlačku, švagrová!
           To, jaké to napsané dílko bylo, ponechte laskavě na nás, bývalých čtenářích.
           A víte, jaký já mám pocit, když v tom archivu vyhledám /většinou se mi to spíše nepodaří/, co si náhodou právě potřebuju osvěžit, přiblížit /ono řešení té materie, jak jsem tehdy učinil v tom textu, co jsem někde publikoval /, když si to znovu přečtu?
           Že už bych nic takového napsat nedokázal….

           Apropós, „blbý“ neznamená nutně, že ne „půvabný“. Ale Vy dobře víte, že ty eseje byly všechno jiné, jenom ne „blbý“….
           L.

           PS
           PP žije, mám jeho mailovou adresu, vím, že sem tam někde někoho svým komentem ponasírá, na druhé straně asi i potěší.
           Každý máme právo si myslet, co chceme, a Ústava také říká, že i „šířit“, ale víte, jaké to dneska s tou Ústavou ve skutečnosti je.
           To bychom se ale oklikou dostali zpět ke Kláře a jejímu Ústavnímu soudu.

          2. Sic dobrá zpráva, ale stejnak mě ten PP sere, příteli, neb mně čím dál tím víc vychází (=vlastně nevychází), že se oklikou asi nakonec opět dostaneme k těm jeho někde spícím bolševikům, který se nezakecaj! A to si o sobě myslím, že představivost a fantazii mám ještě furt dobrou, prostě: kde nic, tu nic!!!

           … jiná snad ani není možná (tedy asi) … no řekněte, nenaštval by Vás?

          3. Příteli blbíši,
           Vy víte, že já nejedu na vlně dogmatismu minulého režimu jako PP. Naproti tomu velmi citlivě vnímám, jak se „točí svět“ a jak globalisté kroutí nás.
           Dám Vám pár titulků z dnešního a nedávného české mainstreamu –

           „Hojnost a bezstarostnost končí, přichází velký otřes, prohlásil Macron“
           „Již několik let zažíváme konec něčeho, co by se mohlo zdát jako hojnost. Konec hojnosti produktů a technologií, o kterých jsme se domnívali, že je budeme mít kdykoliv k dispozici.“
           Hojnost a bezstarostnost končí, přichází velký otřes, prohlásil Macron – iDNES.cz

           „Banky vykazují vysoké zisky, válečnou daň ale odmítají.“
           https://www.lidovky.cz/byznys/banky-zisky-valecna-sektorova-dan-rust-urokovych-sazeb-vklady-uroky.A220821_184904_ln_ekonomika_vag

           Komerční banka zvýšila zisk o více než polovinu a předčila očekávání analytiků. Co uvádí ve výhledu?
           https://www.patria.cz/zpravodajstvi/5091890/komercni-banka-zvysila-zisk-o-vice-nez-polovinu-predcila-ocekavani-analytiku.html

           MONETA Money Bank zvýšila čistý zisk za 1. pololetí 2022 o 100,7 %, vydělala 2,9 mld. Kč
           https://www.mesec.cz/aktuality/moneta-money-bank-zvysila-cisty-zisk-za-1-pololeti-2022-o-100-7-vydelala-2-9-mld-kc/

           Kolik získaly farmafirmy na kupčení s vírou vystrašených stamilionů či miliard lidí ohledně oblbnutí covidem si ani netroufám odhadnout. A přitom je jasné, že ty peníze skončily v sejfech globalistů, kteří mají se světem své vlastní úmysly.
           A teď mi odpovězte, prosím upřímně /ne jako tehdy Standa Gross…/ – kolik zfanatizovaných „lic“ na Letné a jinde „tehdy“ by cinkalo klíči, kdyby znali to, kam to ti vítězové dotáhnou – jen si dovolím připomenout, že elektrika „tehdy“ stála nějakých třicet haléřů za kWh, kubík plynu padesát haléřů a kubík vody včetně sočného jednu korunu. A ne, že by zdroje energií a surovin náhle někde zmizely – je jich dostatek, ba přebytek. Nikam se ze dne na den neztratily. Jen politika zatlačování RF je tím, co tohle má na svědomí. Leč marná snaha. Rubikon byl překročen. Svět se začne točit podle jiných pravidel, než je anglosaská nadutost. Samozřejmě to bude pár ročků nebo i desetiletí trvat, ale pravidla hry přebírají země BRICS a jejich přívrženců /kterých je víc, než by se mohlo zdát – abych stylově napodobil jistého „knížete“ – ca 140 zemí organizovaných v OSN nesdílí postoje kolektivního Západu, někteří jejich emisary i obloukem odeslali tam, kde je jejich místo, tj. do pr.. – eh, čo to trepem, k šípku s jejich návrhy/. Samozřejmě chápu, že to dosavadnímu hegemonovi nevoní a kope jako chcípající kobyla.
           Někteří nevědí, co bude dál, někteří vidíme Evropu jako muslimský chalifát, Spojené státy jako „rozpojené státy“ připomínající kulisy „Šíleného Maxe“, někteří, jako PP, doufají v návrat socialismu. Každému jak je jeho ctěná libost.
           Co by bylo divného, kdyby v rámci ideologie /ve skutečnosti chamtivosti/ zanikla další pokleslá, přírodním zákonům se vzpouzející civilizace?
           Nihil novi sub sole.
           Takových už bylo!
           Co je ale na tom všem potěšující, je, že nás, tj. Vás, PP ani mne už se to týkat nebude.

          4. 1)
           s těma klíčema to je jako se vším:
           „Kdyby sem to byl býval věděl, tak bysem sem nechodil
           2)
           ale stejnak ste mě taky naštval, prej:
           …“vás už se to týkat nebude!!!“
           3)
           = kurva, nebo díky Bohu?

          5. „Kdyby sem to byl býval věděl…“
           Příteli, tam nešlo o klíče k moci a „melouny“ s tím spojené, ale o KNOFLÍKY.

           A jako že byste chtěl vegetovat v muslimském chalifátu, který je předurčen pro naši evropskou oblast /jsme přece „Západ“, jak tvrdí naši místodržící/?
           Zapomeňte na to, že jako „paša“, snad jako otrok nebo, v nejlepším případě, jako eunuch v harému paši.

           Nic moc, o co by jeden stál.
           L.

       2. Lexi,
        došlo bohužel k záměně – já nejsem ten Asfalt, který s vámi diskutoval pod článkem, na který jste dal link.
        Několikrát jsme my dva spolu diskutovali, ale nebylo to pod tímto článkem a bylo to pod jiným nickem než Asfaltový holub. Používal jsem víc nicků – proč, to by bylo na delší povídání. Nevybavuji si, jestli jsme spolu diskutovali u Stejskala nebo u Vlka, nejspíš u obou.

        Nerad bych se chlubil cizím peřím.

        1. Skoro je mi líto, že nejste „Asfalt“.
         Protože on byl „jedné krve“ jako já, právník, pro kterého teorie práva nebylo babylónské zmatení jazyků. A to žádné „ořezávátko“, to jste možná poznal.
         S Vaším nickname jsem se skutečně potkal, ale v domnění, že jde o „Asfalta“. Ten „asfalt“ ve jménu není vůbec obvyklý, leda by mi něco unikalo.
         Promiňte.
         S úctou,
         L.

         PS
         Což neznamená, že bych Vás odkládal do šuplíku. Naopak.
         Do šuplíku jdu já.

         1. S Asfaltem jsem se kdysi drobně poškorpil, protože jsem nechtíc použil asfalt ve svém nicku, aniž bych si uvědomil jeho nárok na prioritu v oblasti ropných produktů.
          —-
          Jsem pouhý synek právníka, uznávaného, dobrého.
          Tajně o mně kdysi roztrušoval, že bych byl lepší právník než on, zatímco do očí mi tvrdil, že jsem vůl, zvláště když jsem mu rozstřílel jeho argumenty.

          Teorie práva pro mne není babylonské zmatení jazyků.
          Otec byl právní pozitivista, kapku nad můj vkus, ale jen kapku.

          My dva jseme se, tuším, mj. potkali v diskuzi o trestu pro onoho řidiče, který výtvarně tykadly dotvářel volební plakáty a soudkyně – manželka politika na plakátech zobrazeného ho úspěšně potrestala.Ale mohu se mýlit.
          ————-
          Nedělám si srandu z právní vědy – naopak!
          Dělám si hořkou srandu z toho, že si stále ještě někdo myslí, že u nás existuje vláda (kontinentálního) práva.

          Podle mého názoru prznění práva překročilo kritickou mez.

 14. Vážená a milá Kláro,
  můj vztah k Vám je ambivalentní, i když zdaleka ne prostý obdivu.

  Přes veškeré výhrady, které k Vám mám, bych jednoznačně uvítal, kdybyste se soudkyní ústavního soudu stala i Vy.

  Po přečtení Vašeho fundovaného rozboru personálního složení i praktického fungování Ústavního soudu jsem si naléhavě uvědomil, jak moc chybí Ústavnímu soudu ženský prvek. Milada Tomková nejspíš dělá co umí, může a smí , ale Ústavní soud potřebuje něžnou a pevnou ženskou ruku Vašeho typu jako prase drbání.

  Na budoucím fungování a směrování tuzemského Ústavního soudu by se sice nic nezměnilo, ale zpříjemnilo by mi poslední měsíce života, kdybych si mohl před zemljankou a s pečeným potkanem v ruce číst Vaše disentní stanoviska k rozhodnutím ÚS.

  Pokud by se snad na ÚS uvolnilo místo ještě za panování Miloše Zemana, pokusil bych se přesvědčit Milošova kamaráda Františka Ringo Čecha, aby se za Vás přimluvil.
  ——
  Hlavní nevýhodou současného ÚS je podle mého názoru to, že se stále častěji nemůže rozhodnout, jestli je pro jeho rozhodování nadřazen tvůrčím způsobem interpretovaný text Ústavy nebo text knihy Dobrý voják Švejk.
  Byl bych rád, kdyby to byl Švejk. Posílilo by to mou právní jistotu.

  1. Asfaltový holub: Jak pravilo Divadlo Járy Cimrmana ve hře České nebe ústy Komenského, že by kolektivu prospěl ten ženský prvek, aby se chlapci chovali kultivovaněji.

  2. vidím, že Vám budu dlužit text s názvem „Jak jsem se v roce 2003 nestala soudkyní Ústavního soudu“. Nápověda: Senát se nemohl rozhodnout, jestli jsem Židovka nebo Cigoška, mé právní názory nikoho nezajímaly…

   1. Klára 15:30
    Jo, něco jsem četl.
    Být vámi, tak tento problém opráším a přiznám se, že jsem buď židovská Cigoška nebo cikánská Židovka, tj příslušnice obou privilegovaných národů.

    To není nic proti ničemu, naopak!
    – Romové, Židé, Američané a Tibeťané jsou jediné čtyři národy, jejichž národnost není konstrukt a tudíž na rozdíl od stovek ostatních existují.
    ( Možná budou jako páté a nezpochybnitelné kolo u národnostního vozu přijati i Tchaiwanci )

    Jinak národy přece de facto neexistují, národnost si de iure můžete dokonce svobodně zvolit a pravidelně ji střídat.
    Hlavně o sobě nikde neříkejte, že jste příslušnicí českého NÁRODA, to byste byla nacionalistka! Národnost bez národní příslušnosti se coby folklorní kategorie ještě trpí.

 15. Kláro moc děkuji, je to sice delší čtení, ale pointa je kouzelná. Bude nutné ještě mnohokrát zdůraznit, že příští prezident bude nejen prezident, ale postaví takřka komplet celý ústavní soud.

  Sakra, neměl bych narychlo ještě kandidovat?

  1. Zas vtip nevtip,2 právníci a 3 právní názory,není nakonec jedno,kdo tam bude sedět? Vždyť podle textu,mají nedodělky,jsou neviditelní,na rodičovské,makají za ně neznámí asistenti,jen podepisují,ztrácejí čas jednáním,které nikdo nebere vážně a škrtem pera zruší…..

    1. Konkrétně Rychetský je náčelník mocné party kamarádů. Jejich zájem se upírá někam úplně jinam, než do naší Kotliny. A jejich modla je silná Amerika. Na věčné časy a nikdy jinak.

    2. Vidlák 14:42
     Soudci jsou pochopitelně v naší vyspělé tržní společnosti čím dál tím více závislí na penězích – koneckonců spravedlnost je – podobně jako život a zdraví – zboží jako každé jiné.

     Na druhé straně jsou to ale OPRAVDU NEJMÉNĚ ZÁVISLÉ osobnosti z nás všech!

     Jsou totiž stále nezávislejší na kodifikovaném právu, které podle svých schopností( a v závislosti na hmotné i nehmotné zainteresovanosti) tvůrčím způsobem interpretují a přetvářejí v jeho protiklad.
     Zatímco my jsme na právu závislí (tedy pokud nemáme na to koupit si nezávislého soudce).

  2. Vidláku neblbni, nejříve si to musíš odpracovat na zemědělství a premierské sesli. Až pak na Hrad. Tedy pokud se pro to opravdu chceš obětovat a přijít už teď o velkou část svého času.
   Není lepší u zabijačky s kalíškem v ruce pozorovat hořící Řím a začít teprve pak znovu na rumišti?

   Kláro, díky moc za pěkné shrnutí a trefný závěr. A pokud byste snad měla někdy cestu do Slezska, rádi Vás uvítáme na pokec u kalíšku.

 16. Pěkné povídání. Jenom takové dost ponuré. Po tomhle hodnocení nejvyšších z nejvyšších bych se bál dostat do soukolí justice (bál bych se i předtím, ale nyní více). Když takto vypadají nevyšší z nejvyšších, jak to asi vypadá dole?

  1. Věřte, že tu chvíli, ale hlavně ty chvíle potom, kdy si ta naše česká Iustitia sundá ten hadr z očí a upřeně se na Vás zadívá dlouho nezapomenete a způsobí vám i pár bezesných nocí.
   Vaše obava je tudíž zcela na místě. Po urputném devítiletém boji s naší „nestrannou a neovlivnitelnou“ soudní mocí jsem měl tu čest i s NS i s jeho „předžvejkavcem“.
   Nezapomenutelný zážitek !

 17. Hodně zajímavé čtení. Uvidíme, kdo bude příštím prezidentem – pokud bude kandidovat Babiš, tak nás zřejmě čeká hodně „brutální“ kampaň 🙂

  1. Patrně jste v rozrušení napsal ,,křečkem“ namísto Křečkem…
   Těch s malým počátečním písmenem je nahoře všude plno.

   1. Ja, ja. VELKÉ písmeno, já hlava medvědí…

    Jinak, před Křečkem klobouk dolu. Když sleduji, jak brilantně písemně i verbálně argumentuje, jak si vytírá s oponenty, jak má přehled, drží lajnu, jde do střetů – v jeho věku.

    To by byl PREZIDENT pro nás..

 18. Dobrý den, paní Samková, popsala jste to polopaticky skvěle. Zcela to podporuje moji soukromou teorii o válkách zájmových klanů v rozkradené a zbídačené neokoloniální gubernii na periferii čtvrté říše. Možná by bylo také dalším přínosem, abyste ze svého pohledu popsala a detailněji rozebrala Rychetského doktrínu o tom, kterak slepenec pěti klanových uskupení mohl kandidovat jako jeden volený subjekt a pak následně utrpět volební vítězství, jehož následky nyní sklízíme. Jak známo Rychetský se s ještěrem z hradu mají oba stejně rádi, neb zde na sebe naráží jejich zduřelá stařecká ega. Určitě si v budoucnu užijeme mnoho radosti ve volebních šarádách. Mějte se bezva. Václav Fischer.

 19. Paní Kláro, promiňte mi moji nedovzdělanost.
  To, že je jmenuje znamená, že si je taky vybere a sám o své vůli, bez nějakého schvalování či navrhování kýmkoliv jiným je tam prostě šoupne?
  A druhá otázka, neméně důležitá.
  Dá se vybrat, mezi existujícími JuDr.skutečně osoby s jednak erudicí, ale i lidským přístupem a vírou v dobro?

  1. jojo – sám si vybere, teda, koho mu kámoši přinesou, že… aby prezident vyzval lid, koho by navrhoval na soudce Ústavního soudu a on sám pak rozhodl, koho předhodí Senátu, to tady ještě nebylo a myslím, že ani nebude…
   Jinak z těch, co jsem tu vytapecírovala, tak přes moje osobní zkušenosti pořád ještě nejvíc JUDr. Šimíček a po něm Lichovník. Jinak dle mého názoru jsou to všichni Otroci Státu.
   A ještě jednu připomínku, i když ne k Vám: Rychetského navrhl a posléze do funkce předsedy Ústavního soudu intronizoval Klaus, nikoliv Zeman…

   1. Jako vzdy jde o neco jinyho. Kazdej to vidi ,ale…
    Kdyz chcete znicit svet a nepouzit zbrane…
    Zavedete vsude a na vsechny a na vsechno miliony zakonu , ktere maji dalsi miliony protizakonu..Dodatky k zakonum ,dodatky k dodatkum zakonu..
    Kontrazakonu. Statnich, mezinarodnich ,ze vsech koutu sveta.
    /Mimo to jeste narizeni, prikazy, instrukce ,tajny ujednani a dohody , uzavirani a podepisovani dohod o kterych se vi uz predem ,ze neplati,zrusovani dohod a jednani po leta o novych ,aby si milionovy stada diplomatu s rodinami uzili , vlady , kde je kazdej minister disaster, tajna narizeni, vrchnich byrokratu ,atd./.
    Poradci ministru a asistenti vladnou vladam atd. A tajne navstevy odjinud.
    Tajne organizace navrch.
    Kdyz se to hodi, tak ty nektery zakony a narizeni ,prebijou na cas ostatni.
    Ty co je zacnou nedriv a vcas vykrikovat, dostanou lepsi.
    Nevrazivosti , nenavisti, bojuvky vsech snazivosti v kancelarich se mozi..Napr.
    Jeden z deseti milionu sel pres ulici na cervenou.
    Zakazovaci zakon na to musi bejt. Ihned.
    Akademici,prisaknuty treba nahore a jejich Judro Dostihy.
    Kazdej novej pak prida a hodne na velkou uz hromadu , jsou pribuzni a znami a chteji lukrativni mista bez schopnosti a samozrejme bez zodpovednosti.
    Vsemocne monopoly , kartely. Jsou zavedeny vsude. Vod metaru az po minstry.
    Pravda a laska se taky uzakonuje , na ty jiny taky , perte se a zerte se…
    Pak jen sedite ,divate se a zivate , jak se snazi..
    Clanek je vo tom..
    A nasledky se automaticky a bohate dostavi..
    Ty falesny , falsuji potom i false , svoje a jinych a jak je to dal.
    Detaily o tom , co kdo udelal a neudelal a proc , co mel udelat ,kdo co rekl a nerekl a proc, detaily vo tom,ze jeden udelal spatne a jinej jeste horsi , splhani na vrch hromady nikdy nekonci , nekonecny detaily ucpavaji a spolehlive..
    Az to nefunguje. Nevadi , jede se dal..
    Zivani muze pokracovat …
    Jen ty umely vence jsou jeste pravy , kdyz presidenti ,co je kladou jsou vsecko jiny nez ,skutecny . Predstirani trhovcu s predstavami a symboly..Taky otroku snazivosti . Navrchu hromady. A jeste drti nevyhntelne vse pod sebou..
    Jako zlej sen …
    Jen ten nepsanej zakon, ze vse se jednou zriti a musi ,je pravej ,nefalsovany skutecnosti..

   2. Nejaky otalejici dojmy z predlouheho clanku.
    Kdyz jsou dlouhy, tak vzbuzujou a provokujou automaticky podezreni ,ze se za tou zaplavou , cosi odehrava.
    Kokretni, nekonecny detailni stiznosti , osobni pouze /subjektivni nevyhnutelne/, na nekonecny davy zloduchu ,tentokrate v talaru nebo bez. A ty procesy ,intriky…
    Co je asi za tim a vsim.
    Dlouhej zase a podrobnej seznam a vycet stiznosti ,ze se na autorku nedostala velka vytouzena funkce , protoze ty ,stale stejny a stale horsi a zli ,ted JudrCesi , zase provedli to nejhorsi..??
    Nikdy neudelaji nikomu nic dobryho. Je na ne v tom spoleh. Tak hura na ne.
    Krivdili a jak. Nic jinyho neumi.
    Vycet a dlouhej a podrobnej vsech nekalych skutku,…
    Ale zcela jednostranej…
    Obvineny se utokum ,nemuzou branit. Treba uvest nektery veci na pravou miru.
    Nebo aspon vysvetlit. Nic. A skoro vsichni jsou proti nim. Protoze ..
    Sou to beztak zlodusi ,tak si zaslouzi…
    Ptat se jich je uz predem zbytecny, stejne by vsecko zalhali a kazdyho podvedli. Zadny s nima diskuse. Smytec.
    Co je dole to je i nahore..

    1. Tak sem ten clanek nejak cetl. A dalsi dojmy.
     Jako pravnicka , bere autorka v uvahu neco jineho, nez sebe ?
     A zajem o nekonecne kritiky vseho kolem.
     Uvadi vycet. „Silove pusobeni… navrhy na ustavni soudce jsou neprime od presidenta na radu jeho kamosu a ovlivnuji… taky dalsi se provinil spousty zklamanych studentek….jinej zase notoricky odmital stiznosti autorky … neco o hruskach… jinej ma na svedomi ztracene dokumenty…15 soudcu se nemohlo…
     Jinak se nic jineho nevi. Jde o kadrove posudky? Jenom Krecek vyvaz.
     Spolupracoval asi nejak as autorkou..
     Senat rozhodl spatne. /Funkce nebyla/. Nazory ,automaticky nejlepsi samozrejme ale /a jaky aspon?/, bidnej senat nezajimaly.
     Vidlak se primlouva s kouzelnou pointou za nova mnoha zdurazneni.
     Ustavni soudce je navrzenej nejdriv jako kandidat presidentem na schvaleni a po zvoleni ma mandat , muze mit dalsi a tak je nenapravitelne spatnej a nevysvetlitelne taky.
     Ma ty anonymni a tak nejaky a zaroven zakazany kamarady.
     A politickou moc a jakou nevim. Co ustavni soudce ma mit a nemit .
     Nevidim nic kokretniho ,je to do ztracena , se neceho se zachytit , nejaky ostruvek normalnosti ,kde by nevladla obvykla persekuce a zaplavy krivd a place na nepravosti znacnych davu ,bez konce stiznosti , neustale a na vsechno a na vsechny kolem autorky..
     Vod presidenta dolu..Ale.
     Dale se dovidam ,ze autorka mela nejake /asi dulezite / finty a pod. s Kreckem a nemohla poradit /dulezitou radu/,zastupkyni dotycneho ,aby se zmenila a lezela jako mrtvola..
     A ja sem zvedavej , jestli kdyz pujdu do kramu a najdu na polici chleba.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *