18 července, 2024

Jak je to s akciemi ČEZu?

Autor: Libri

Společnost ČEZ má emitovaných 537 989 759 kusů akcií na doručitele https://www.cez.cz/cs/pro-investory/akcie/zakladni-informace-o-akciich.

Akcie jsou kotované (prostě řečeno po zednicku – mohou se obchodovat) na Pražské burze www.pse.cz a ve Varšavě www.gpw.com.pl .

Český stát je vlastníkem výrazně majoritního balíku 69,78%.

Složení vlastníků k 31.12.2021 vypadá takto:

Česká republika 69,78 %
ČEZ, a. s. 0,23 %
Ostatní právnické osoby 16,33 %
Fyzické osoby celkem 13,66 %

Mezi subjekty s podílem dosahujícím alespoň 1 % základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., evidované k 21. 6. 2021 patřily:

 • Česká republika zastoupená Ministerstvem financí České republiky dosahující podílu v celkové výši 69,78 % základního kapitálu,
 • Clearstream Banking, s. a., dosahující podílu ve výši 2,1 % základního kapitálu,
 • Chase Nominees Limited dosahující podílu ve výši 1,72 % základního kapitálu,
 • skupina akcionářů tvořená společnostmi HAMAFIN RESOURCES LIMITED, J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC a Tinsel Enterprises Limited a fyzickou osobou Ing. Michalem Šnobrem; k výše uvedenému datu tato skupina akcionářů jednajících ve shodě držela podíl ve výši 1,080 % na základním kapitálu. Viz https://www.cez.cz/cs/o-cez/cez/akcionari .

To ještě není tak zajímavé, možná tak různé podcasty s Michalem Šnobrem, kdy o zadělaném problému na raketový růst ceny elektřiny hovořil již zhruba rok před ukrajinskou válkou. Ale více vypovídající je složení vlastníků podle zeměpisu – https://www.cez.cz/cs/pro-investory/akcie/struktura-akcionaru a zakopaného psa bych hledal v položce téměř poloviny minoritních akcionářů z Ameriky. Nejsem si nyní jistý, ale myslím že právě Šnobr hovořil o tom, že američtí vlastníci jsou především dva velké fondy, z nichž jeden je nějak napojen přímo na FED. Nedělejme si iluze, že roztroušení minoritní akcionáři s podílem kolem 1% mohou vyvinout na vedení státu nějaký velký tlak. Snažil jsem se na různých finančních portálech jako je morningstar.com či seekingalfa.com anebo gurusfocus.com dohledat konkrétní fondy, když ČEZ tuto informaci zamotal do různých podružných poměrů vlastníků, ale nepochodil jsem ani tam a několik hodin podcastů znova kvůli tomu poslouchat nebudu.

Další zajímavostí je, že česká vláda má plně pod kontrolou i dozorčí radu ČEZ a.s. a tváří se že ani s touto pomocí jako dominantní většinový vlastník nemůže s obchodní činností ČEZu nic dělat. Že vše se řídí tak, aby menšinovým vlastníkům nevzniklo bebíčko, ale že vzniká majoritnímu vlastníkovi asi nevadí.

Kolik dělá finanční vyjádření balíku akcií patřících menšinovým vlastníkům? Při kurzu akcií na Pražské burze v den psaní tohoto článku (979,-Kč) znamená 30% množství akcií 161 396 927ks x 979,- = cca 158mld Kč. Těch 30% je zaokrouhlených 29,99% , když od 100% odečteme vlastnictví státu a ČEZu. Tolik by byla tedy aktuální cena potřebná k vykoupení všech minoritních akcionářů. Ale to je jen teorie. Reálně se to nikdy nepodaří z více důvodů. Neexistuje možnost jak minoritní akcionáře k prodeji civilizovaným způsobem donutit. Je možné se o výkupu dohodnout například tučnou přirážkou k aktuální ceně, kde se zohlední zejména budoucí tok dividend. Letos činí dividenda 48,-Kč na akcii, odhady na příští rok mluví o téměř dvojnásobku, a pokud EU nezmění své chování, bude tato trajektorie několik let určitě pokračovat. Dále je teoreticky možné postupně nakoupit 20%, aby se stát dostal nad 90% vlastnictví a pak může přistoupit k hlasování na valné hromadě a k vytěsnění zbylých minorit, tak jako to udělalo nedávno PPF s akciemi O2. Ale reálně to naráží opět na ochotu alespoň 20% minoritních akcionářů se svých podílů zbavit. Denní objem zobchodovaných akcií na Pražské burze je běžně v rozmezí 300-800ks akcií. Na Varšavské burze jsou objemy marginální. Vzhledem k tomu, že většina volných akcií se obchoduje s vidinou spekulace tam a zase zpátky, nelze si dělat iluze, že vykoupíme denní nabídku a za 300 tisíc let (při průměrném odhadovaném denním volume 500ks) budeme mít všech 161milionů kusů . Navíc neustálý nákupní tlak bude stále více zvedat cenu.

Takže cesta k plnému ovládnutí společnosti vede spíše přes neortodoxní postupy blížící se morálním kvalitám Gordona Gekka, skvěle ztvárněného Michaelem Douglasem ve filmu Wall Street. Což asi úplně nechceme, aby se takto choval stát.

Ale existují i přijatelné postupy, jaký se třeba podařil slovenské vládě, kdy jako minoritní vlastník (30%) se s ostatními akcionáři dokázala dohodnout. Jednou z možností je i legální rozhodnutí majoritního vlastníka tedy státu změnit dividendovou politiku ve prospěch nových investic místo každoročního vyplácení akcionářům, což zvýší ochotu k odprodeji podílů a sníží prodejní přirážku.

Zkrátka, kde je vůle, cesta se najde. A jak říkal Henry Ford: „Ať si myslíš, že to dokážeš nebo nedokážeš, vždycky máš pravdu.“ Co si myslí naše vláda je zřejmé. Zatím nejsilnější kouřový signál jsem zaznamenal z Hřenska, kdy to zasmrdělo i na Vysočině.

Na závěr ještě popíši jednoduchou strategii jak se vypořádat s cenami elektrické energie. Má to drobný háček, není to využitelné pro pracující žijící od výplaty k výplatě a na rozdíl od FVE to neřeší blackout. Nakupte si akcie ČEZu a z inkasovaných dividend si pokryjete inkaso za elektřinu.

Porovnání s FVE. Modelový příklad pro spotřebu 3MWh za rok. Podle umístění v ČR, možnosti umístění panelů a sluneční aktivity potřebujete minimálně dvojnásobný výkon FVE, tedy něco kolem 7kWp. Cena takovéto FVE se pohybuje kolem 250tis. Plus mínus. V létě přebytky prodáváte, v zimě musíte něco dokupovat, ale pokud se trochu omezíte, dokáže FVE v zimě pokrýt i blackout. Přece jen větší spotřeba je v zimě a jak na potvoru slunce svítí méně. Životnost je optimisticky kolem 20 let, ale realitu ještě masově nikdo nevyzkoušel. Při současných cenách činí roční „úspora“ za elektřinu cca 36tis. Ovšem investice se blíží postupně k nule a po opotřebení FVE ji bude nutné zopakovat, a dá se tvrdit, že budete muset investovat mnohem více.

Naproti tomu akcií ČEZ za stejnou částku nakoupíte cca 255ks, což by vám letos dalo 12,2tis hrubé dividendy (čistý zisk pak dělá 10,4tis). Za dvacet let budete mít svou investici velmi pravděpodobně zhodnocenou nárůstem hodnoty (dlouhodobý průměr u akcií dělá 9% p.a.) a pokud se nezmění priority vlády, tak nasbíráte při konzervativním odhadu každý rok minimálně 10tis na dividendách.

Takže hodně přibližně po 20 letech FVE máte zisk 20x36tis-250tis=470tis a nový výdaj na krku (neodhaduji a nezohledňuji nárůst ceny elektřiny).

A po 20ti letech držení akcií ČEZ máte (uvažuji konzervativně jen zdvojnásobení ceny akcie) majetek v akciích 0,5mil plus 20x10tis= 200tis na dividendách (nepočítám jejich zvyšování v průběhu času).

Pokud chcete pomocí dividend vyřešit měsíční cash flow na úhradu záloh, potřebujete pro roční dividendu 36tis Kč vlastnit cca 860akcií ČEZ.

Pokud náhodou máte volné peníze a dostanete chuť nakoupit akcie ČEZ, tak vám rovnou říkám NEDĚLEJTE TO! Tento příklad je jen ilustrací, jak lze také postupovat. Prostým nakoupením jednoho akciového titulu podstupujete výrazné riziko ztráty kapitálu. Zhodnocovat volný kapitál přes akcie a zároveň si chránit tento kapitál je komplikovanější disciplína než by se mohlo na první pohled jevit. Ale to není předmětem tohoto příspěvku.

61 thoughts on “Jak je to s akciemi ČEZu?

 1. Já šel cestou FVE i když jsem si udělal podobnou kalkulaci jako vidlák.

  U mě měla před návratností prioritu soběstačnost (byť omezená). Celý dům mám na elektřinu. Když ji vypnou na hodinu, dvě, až tak nic moc se neděje. Děti si něco zahrají i při svíčkách, úkoly udělají na mobilech, manželka si počte pod dekou u olejové lampičky a jedno, dvě studená jídla člověk vždycky připraví. Když už je to den, dva, mám problém. Mrazáky se roztopí, lednice vyteče, ČOV bez dmychadla vychcípá a začne páchnout, neohřeje se voda a nemám na čem uvařit. Tedy to vaření zvládnu na venkovním krbu, ale ten komfort už to prostě není.
  Proto mi vyšlo lepší pořídit fotovoltaiku a mít možnost alespoň nejnutnější spotřebiče živit z baterek.

  Bohužel, i když jsem s tím začal včas a smlouva byla ještě před válkou, stejně bude realizace a připojení až během podzimu a plné zprovoznění čekám nejdřív před Vánoci.

  Na těch pár akciích, které vlastním teď sleduji tu nepředvídatelnou turbulenci trhů. Jsou dny, kdy bych spekulativními nákupy/prodeji vydělával i 300% denně. A jsou dny, kdy sleduji volný pád na historická minima a pak týdenní šplhání na původní hodnoty. I ten vzpomínaný ČEZ celkem kolísal a s naší vládou současným evropským směřováním bych si netroufl investovat větší podíl rezerv zrovna sem. Vůbec bych se totiž nedivil, kdyby dříve či později přišla vláda s nějakým úžasným signálem a ČEZ buď plně zestátnila, nebo naopak privatizovala.

  Každopádně Fiala opět vyslal signál. Asi si vzal příklad ze svého šéfa Zelenského a rozhodl se ukázat občanům jako silný a rozhodný vůdce.

 2. Příští rok dvojnásobné dividendy asi nebudou, ČEZ už prodal většinu své elektřiny za 100 EUR/MWh.

 3. Dežo se vzbudí a místnosti je teplo a svítí světlo. Vstane a z kohoutku teče teplá voda.
  Vstávaj, Eržika, komunisti sa vrátili!

  1. Drsné. Takový vtip se asi pětikolkařům líbit nebude. Nedivila bych se, kdyby po SPD vyskočili v popularitě i komunisti. Zda se, že havlérka podělala všechno co mohla. Pokud tedy cíl nezněl : S Amerikou na věčné časy a nikdy jinak. Což je docela možné.

   1. Jestli USA zlikvidují evropský průmysl, ztratí konkurenta a jelikož už nedovolí normální ekonomické vztahy s ostatním světem, budou sem vyvážet své výrobky a drahé energie.

    Ostatně, zpráva Rand Corporation, věnovaná Německu, to říká jasně.

 4. Četl jsem projev Fialy. Buď je zaplacený nebo blázen nebo?

  Fakta:.
  Vysílá signály, empatie nulová, naučená umělá gesta a slogany. Bojí se otevřeně diskutovat s občany. A s opozicí v TV.
  To by odpovídalo funkčnímu autismu, tzv. Aspergově syndromu.
  A tomu, proč premiér v stabilní době může úřad vykonávat, ale objeví se turbulence a je třeba nějaké řešení, tak zákonitě selže.
  Fiala na to, prostě, nemá.
  Je třeba jej vyměnit a to co nejdřív!!!

  1. Kachna, označeno obrázkem a na závěr článku potvrzeno. Už ta zmínka o energetických nápojích byla podezřelá.
   Na druhou stranu, realita posledních měsíců takové kachny často předčí …

   1. J8 nevím, on už párkrát měl podobné chytré řeči, navíc ty akce proti hokejistům co hrají/hráli v rusku… kdo ví jestli to kača je…

 5. Prosím pěkně, je tu někdo, kdo by vysvětlil absolutnímu neználkovi, mi, proč to všechno?
  Po lopatě a pomalu. Tedy:
  Stát mě většinu akcií (cca 70%) a má pod kontrolou radu. Nemůže ale nic udělat, nadále budeme (papírově) dodávat levnou elektřinu Germánovi na burzu a draze j si ji kupovat zpět. Proč? Protože menšinoví akcionáři nedovolí jinak? Jaká jsou tedy práva většinového akcionáře? Nebo těch necelých 30%, které většinou vlastní americké fondy mají větší váhu? Mohou vše zablokovat? Kde to vázne – ale prosím opravdu „po lopatě.“

  1. Nedávno to tady někdo objasnil, vyšel o tom i článek na PL (Občan snad dohledá): bylo nám otevřeně řečeno (čti: vyhrožováno), že nedáme-li na burzu lacinou elektriku, zavřou nám plyn – protože plyn k nám jde sice ruský, ale trubkami přes Německo.

   Stalin udělal hodně chyb, ale ta největší byla, že nedošel až k Doverské úžině.

   1. Ono nám taky bylo slíbeno (nejspíš před tím vyhrožováním), že když nebudeme mít v zimě plyn tak nám přátelé z Německa solidárně vypomůžou i kdyby u nich měli omezit průmysl abychom měli alespoň pro domácnosti. Říkal Síkela. Na vlastní uši jsem to slyšela a na vlastní oči viděla.

   2. Re: Halef

    A trubky přes Slovač a Ukradinu někdo ukradl?
    V tom případě by to byla zajímavá krádež, páč naopak – tedy ze západu směrem ke kyjevským soudruhům – to přece ještě nedávno teklo, ne?

    1. No možná ukradl, vím já?
     Manželka teď nahlas předčítala volební lístky, a někdo je tam prý ve straně Krade-u-čé-es-el, takže se to klidně mohlo stát…!

   3. Pokud by nám někdo zavřel plyn, je to porušení mezinárodního práva. Na tranzit platí pravidla a pokud v Rusku koupíme plyn, příslušný objem plynu je náš. Teoreticky, by to mělo jít knspidu EU, do Haagu. (Nebo kam, nechce se mi to teď zjišťovat.)

    Za druhé, myslím, že by prodejce zareagoval, kdyby se jeho plyn za který dostal zaplaceno, nedostal ke kupci.
    Třeba tím, že zloději zkrouhne dodávky, zabaví jeho majetek nebo podobně. Pokud by, např., ihned přestal s posíláním plynu, příslušným produktovodem do Evropy, pokud zloděj plyn nevrátí a nedá záruku, že to už nikdy neudělá, jistě by přinutil zloděje, v tomtp případě Německo, věc napravit. Protože krádež plynu by byla na nic, jestliže by po této krádeži, dodávky skončily. Navíc lze očekávat tlak okolních států EU na zloděje, protože by je výpadek dodávek zasáhl taky, zdražením plynu (a ropy).
    Německo by to neustálo. (Blbé je, že během přetahované, by k nám nic neteklo a byli bychom, po tu dobu, v háj*lu.

    Ovšem, nelze očekávat, že vláda Ultrafialového hn*su, nějaký plyn v Rusku objedná. Radši bude kupovat od Německa. To kupuje za 6 Kč a nám prodává za 25 a víc. Nebo, že vystoupí z lipské bursy.
    Tato vláda neřeší problémy. Není ochotna, ale nejspíše ani schopna.
    Všechny problémy, co tato vláda nashromáždila, bude muset vyřešit vláda další.
    Jo, a že se za nás Rusko postaví je dnes jen pohádka. V zámoří právě tohle ošetřili, jak vidno, dokonale…

 6. DPD.

  Deštník proti drahotě
  je vyroben z juty
  zas mám hovno na botě
  plány odsunuty.

  Mám hrozit na Putina
  strůjce všeho zlého
  že mi teplo utíná!
  Jsem blb, bohajeho?

  Proč nehájí zájmy lidu,
  slouží cizí moci?
  Už se těší na floridu?
  (Uprchne tam v noci?)

  1. DPD…..deštník proti drahotě……nestyďte se a přijďte si říct,
   co mi to jen připomnělo, aha už vím…TEČKU…..přijďte udělat tečku za covidem.
   Bóžeměnetrestej já jsem snad v blázinci a to tvrdili, že na to půjdou jinak a lépe.

   1. Jinými slovy:
    – vláda vám umožnila jít na sociálku žebrat, a nemáte se stydět.

    To je koneckonců svým způsobem pravda – protože stydět se má především vláda.

   2. Už nám obyčejným lidem zprivatizovali mzdy, důchody, úspory, protože už ODS nic jiného nezbývalo k privatizaci – kde vzít peníze. Ostatní už je zprivatizované. A co přijde na řadu dál? nevíte? no, přece ještě ten vzduch, který dýcháme! Otázka zní – ale, jak na to?! Neví někdo? Poraďte.

    1. To je jednoduché! Derniér často zdůrazňuje, že vláda nenechá nikoho padnout. Já se domnívám, že v posledním slově toho prohlášení je překlep, a v tom vidím řešení!
     Správně má totiž být:
     Vláda nenechá nikoho prdnout – a je to! Hned budeme mít co dýchat.

  1. Ale jo, melduje porad do kolecka lez o tom, ze za to muze valka a potazmo arcilotr z Kremlu.

   Strasne rad bych se pana profesora Fialy zeptal, jestli vi, kdy a z jakeho duvodu zkrachovala Bohemia Energy.
   Akorat k nam do hor na sve setkani s obcany urcite neprijede. 🙁

   Kurnik, kdyby aspon byl jeden jedinej ne uplne servilni redaktor, kterej umi tuhle otazku cloveku vpalit do ksichtu…

   A podeprit to jeste rejpancem, hele, myslis si, ze kdyz energie vyletely o nekolik set procent nahoru, ze s nema lidi fakt nebudou setrit (snad jedina vyjimka – „nedotknutelni“, kterym je vse proplaceno v ramci doplatku na bydleni a jinych davek).

   Moc rad bych si takovej rozhovor poslechl, urcite by to byl srandy kopec 🙂

  2. Myslím, že se vyděsili studeného podzimu. Doufali, že bude teplo až do Vánoc. Takto ty propočty, jak nám plyn na několik týdnů vydrží celou topnou sezónu, nevychází.

 7. Nějak se nemohu dopočítat – pořád mi totiž vychází 74,91% akcií po sečtení stát, ČEZ, dvě PO a konsorcium se Šnobrem (co je to vlastně za existenci?).
  Kdo jsou „další právnické osoby“?
  A ty fyzické? Další Šnobrové?

  Těch necelých 70% v rukou státu už je docela vo hubu.

 8. Pokud si pamatuji, vlk na svém blogu před časem napsal, že si nechal udělat rozpočet na fotovoltaiku a za peníze, které by ho stála, následně koupil akcie ČEZ. Nevím, ve kterém roce je kupoval a za jakou cenu. Dividenda mu pokrývala náklady na vytápění rodinného domu.
  Jinak upřesňuji, že akcie ČEZu jsou zaknihované.

 9. Zajisté, že mé úvahy i konání byly zodpovědné jak popisuje autor.
  Mě vadí, že ti samí, kteří hlásali a hlásají “ je kapitalismus, buď zodpovědný, šetři, investuj, “ mi odpovědně našetřené, utržené od huby a investované ráčejí sebrat a přerozdělit pro ty, kteří to prožrali, někteří z nich se mi i vysmívali, a nyní mi předhazují, že jsem kapitalistický spekulant.

  Podobné jako když komunisti jiným sebranou půdu přerozdělili bezzemkům, které pak prohlásili za kulaky za zavřeli je do lágrů.

  Tak jak to je? Je kapitalismus anebo ne? Abych věděl na čem jsem. Abych se podle toho zařídil. Šetřil anebo prožral a pak se dožadoval z toho co jiný našetřil, protože to není spravedlivé, aby on měl a já ne.
  Samozřejmě nevztahuje se na případy od deseti miliard výš.

 10. Valná hromada. To je vrcholný orgán akciovky. A je-li někdo držitelem většinového balíku akcií , o chodu společnosti de facto rozhoduje. Sice s příslušnými omezeními, ale v případě ČEZu tento stát coby extrémně pohodlný majoritní vlastník zdaleka, zdaleka a ještě jednou zdaleka nevyužívá toho, co by využít mohl. Kupř. jiný způsob, tzn. snížení vyplácení dividend, obecně hospodaření se ziskem, obojí kvůli právně nenapadnutelnému (protože odhlasovanému podle stanov a zákona) „strategickému záměru“, do čehož se dá dát ledacos tak, aby to bylo ok. Docela jsem si oseděl zadek v jednom představenstvu, tak nestřílím jen od pasu.
  Druhou věcí je obchod a distribuce. U nás jsou výrobci (elektrárny včetně vlastněných ČEZem), ti to prodají obchodníkům (těch je cca několik pérdelí) , tzv. dodavatelům, kteří to ve finále přeprodají distributorovi – majiteli drátů a rozvodné sítě. Distributorem je tu zase ČEZ, taky ale Eon. Takže aby se k lidem dostala eletrika za rozumnou láci, nestačí jen prosadit vlastnická práva v tom ČEZu. Poplatků, který jsou ve finální ceně odběrateli, je opět několik pérdelí, protože všichni se v tom řetězci (vymyšleným kdo by to byl tušil -veleslavnou EU) chtějí napapat, taky jsou tam zahrnutý ty slavný emisní povolenky apod. No a obchodnické ceny se pochopitelně pečou na Lipský burze, a to pod německým politickým tlakem, chránícím tu jejich ujetou až jurodivou gríndýlovou energetickou píčo…, ehm, tedy politiku. A samozřejmě taky jejich plynový elektrárny, který by měl Fiala Blankytný coby dočasný capo di tutti EU capi (kdo by to byl do něj řek, co je to za papaláše, že jo?) okamžitě nechat rozbombardovat. Berou totiž ten plyn hádejte kde? Ano, v temném Rusku, od kterýho by si jeden kůrku nevzal. A všichni Němci by měli povinné nosit svetr!

    1. Není to nepřesný citát z Kostnice?
     Nebylo řečeno :

     Vrať se do Pánovy prdele, Huse!
     Mečíš tu o Boží pravdě v jednom kuse
     Už nikdo neví kdo je Bůh a kdo Hus
     Proč lid má zapíjet vínem těsta kus?

      1. Ze mně to spontánně vyjíždí každé ráno. Jak říkal V.V. Štech, „nejlepší nápady mě napadají na záchodě.“

       Co jich jsem tam dostal….
       Jenomže, lenoch líný, nemám tam sešitek s tužkou abych je zapsal. Tak většinou jak spláchnul, tak zapomněl. A jaké že to byly úžasné nápady. Víc si nepamatuju. Oč svět mohl být dál, nebýt mé lenosti.

    1. Prý pomáhá psyllium. Manželka Šaratici. Jednou v noci jsem měl krutou žízeň, sáhnul po první flašce minerálky…. joj to byla noc!

 11. Mel jsem podobny napad s „akciemi“ Gazpromu na londynske burze.
  Nikdy me nenapadlo, ze londynska burza zmrazi jejich zobchodovani …
  Takze plyn stale drazsi, dividendy utopene v nekde v ruske tajze a budoucnost znacne nejista 😀

   1. 15:15.
    A ještě těžší chovat se ekonomicky, když i těm nadřazeným politickým rozhodnutím orgánky EU jsou dále nadřazeny neustále se měnící příkazy globální světovládné „ameriky“ – s jediným smyslem – zlikvidovat ekonomiku konkurenční EU.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *