17 července, 2024

Hledá se cesta aneb co vlastně chtít

Je toho plný FB – co teda máme dělat, když demonstrace nefungují – vláda na ně kašle? Co máme chtít, když ne odstoupení fialové vlády a nastolení vlády odborníků?
Tak nejdříve k tomu odstoupení vlády a „vládě odborníků“. Dovolím si připomenout, že ministři přicházejí a odcházejí, aparát ministerstva zůstává. Takže aby se kterýkoliv ministr dostal do blázince, případně byl vynesen ze své pracovny nohama napřed z příčiny infarktu, na to stačí aby úřednictvo mííííírněě zvolnilo a dalo si kávičku navíc. To je ten výsledek „pochodu institucemi“, víme? Následkem totálního rozbujení státního aparátu k úplnému odrovnání jakéhokoliv ministra a jakékoliv vlády stačí, když úředníci – a stačí na to pár ředitelů odborů – budou rozhodnutí ministra či vlády bojkotovat, ba i jen zpomalovat. Co s nimi může takový ministr udělat? Jsou pod služebním zákonem! (Proč asi, že jo…) Postaví je ke zdi a začne střílet do týlu? Nejde jen o ustavení vlády odborníků, ale o nastolení takového diskurzu, že tyto státní struktury (a mluvím o vyšších statisících osob) dospějí názoru, že se vyplatí být této nové vládě loajální. Což se, mimochodem kdysi těsně po vyhynutí dinosaurů povedlo Čalfovi. Proto se také ptám: kromě vize, která by získala lidi na naši alternativní stranu (a že teda o žádné vizi nevím…) máme nějaké kandidáty na náměstky, vedoucí odborů… jsou takoví lidé? No někde jsou… Jedná s nimi někdo? Nejedná. Máme (myslím alternativa) oscreenovanou scénu kdo by byl ochoten či použitelný? Máme prd…

Podle mého názoru cesta nevede přes novou vládu, ale přes daní kudly na krk té současné, a to pod pohrůžkou OSOBNÍ ZODPOVĚDNOSTI, včetně trestněprávní. Mluvím tu o takových skutkových podstatách trestných činů jako je:

§ 309 – vlastizrada, §310 – rozvracení republiky, §312a – účast na teroristické skupině, § 312d – financování terorismu, §312e – podpora a propagace terorismu, § 315 – zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace, §322 – porušení osbní a věcné povinnosti pro obranu státu, §329 – zneužití pravomoci úřední osoby, 356 – podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, § 392 – ohrožování morálního stavu vojáků, § 397 – vydání vojáků a vojenského materiálu nepříteli…. a to se úplně vyhýbám hlavě XIII, díl 1 trestního zákoníku – trestné činy proti lidskosti… Co však nemohu pominout je díl 2 hlavy XIII, což jsou „trestné činy proti míru a válečné trestné činy“. Zde připomínám: §405a – agrese, §406 – příprava útočné války, § 407 – podněcování útočné války, § 409 – styky ohrožující mír. Předpokládám, že naši fialoví soudruzi v rukách trestní zákoník v životě neměli a když, tak možná někdy něco slyšeli o dotačním podvodu. … Tak aby jednou nebylo divení a mrzení…

(Mimochodem, předevčírem jsem v antikvariátu ulovila „Zpověď K.H. Franka, podle vlastních výpovědí v době vazby u krajského soudu trestního na Pankráci.“ Vydáno v Praze 1946, tiskem a nákladem Cíl, a.s. Tiskařské a nakladatelské podniky. Moooc inspirativní čtení!!)

Podle mého názoru je potřeba dát kudlu na krk SOUČASNÉ VLÁDĚ, která vede tuto zemi do bankrotu a politického područí jedné či druhé velmoci. Podle toho, kdo vyhraje, dopadneme takto: jestli vyhraje Rusko, tak si to jako podporovatelé Ukrajiny vyžerem dvojnásob, jestli USA, tak po nás neštěkne ani pes a budeme prosit, aby se z naší Kotlinky mohla stát další německá spolková země, abychom dostali alespoň tolik plynu, co oni. A ano, toto jsou dvě alternativy (a více jich není) ke kterým nás naše vláda ve skutečnosti vede.


Takže znovu: co chtít???
Je nutno se zhluboka nadechnout…tedy… kdo se nadechne a řekne, že občané České republiky už mají amerického imperialismu plné zuby, že s lítostí konstatují, že přes to, že komunisti byli vrazi a lháři, tak o „vrazích z Wall streetu“ a o „válečných štváčích“ měli pravdu, že se český národ cítí být zneužit pro politické a obchodní zájmy USA a Ruska a žádá ukončení naší jakékoliv angažovanosti v probíhající válce na Ukrajině??

Protože to, co provádí současná vláda, je PROTIÚSTAVNÍ ZAVLEČENÍ ZEMĚ DO VÁLKY (ostatně sami tvrdí, že jsme ve válce), ohrožení národní bezpečnosti země a jejích obyvatel a porušení pravidel hospodaření se SVĚŘENÝM státním majetkem tak, že dle mého názoru jednoznačně dochází k porušování správy cizího majetku (protože vláda není vlastníkem tohoto majetku, jsou jeho správci) na úrovni, která implikuje trestněprávní zodpovědnost. (jojo, to jsem ve shora uvedeném výčtu trestných činů, kterých se dle mého názoru současná vláda dopouští, zapomněla uvést…)

Pokusím se tedy zformulovat požadavky, které by měly OKAMŽITĚ zaznít:

za 1 až 1000: okamžité ukončení jakýchkoliv válečných dodávek zbraní a finanční podpory Ukrajině.

za 1001 až 1.000.000 všemi myslitelnými způsoby vystoupit na mezinárodní scéně a požadovat a) okamžité ukončení bojů- příměří, b) okamžité diplomatické jednání mezi USA na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé. Ukrajina může být tak maximálně pozorovatelem a my můžeme nabídnout uspořádání dalšího summitu na Hradě, ančto (jak se již osvědčilo, což mi přišlo jako jediný rozumný výstup z toho nedávného setkání EU-potentátů) máme dost a slušnýho porculánu i pití. Na stůl můžeme nosit především švestičky z naší zahrádky. Všechny další skutečnosti, totiž ekonomický stav země, zkrocení inflace, energetické problémy, toto vše je řešitelné, ale až SEKUNDÁRNĚ po naplnění těchto PRIMÁRNÍCH požadavků.

To jsem zvědavá, jestli na tu demošku přijde někdo s transparenty „MÍR IHNED“, „NIC DALŠÍHO UKRAJINĚ“ a „DIPLOMACIE TEĎ“.

Jestli jo, tak se i já přidám.

96 thoughts on “Hledá se cesta aneb co vlastně chtít

  1. Paní Samková může přijít s jakoukoliv velecedulí a NIC SE NESTANE. Možná se mihne v televizi. Možná. Panstvo nás všechny má na háku. Jenom si to nechceme připustit.

    1. No ono vlastně nejde, pane Čechu o nějaké cedule. Ono jde o to, ujasnit si, co vlastně skutečně chceme, jasně to deklarovat a vyvíjet cílevědomě neustávající tlak na tyto priority. Ale i k tomu budeme potřebovat nějaké ty osobnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *