27 května, 2024

Gordický uzel EU & NATO

Každému, kdo sleduje politické dění v ČR začíná být jasné, že jedno z největších tříštění sil způsobuje postoj k EU a NATO. Pokud chceme přijít na to, jak z bryndy ven, pak bohužel nezbývá než použít to co bolí, tj. zapřemýšlet, resp. logicky zauvažovat, tedy použít mozek, nikoliv hlupy telefon nebo bezpracně umělou inteligenci, která by to měla vyřešit za nás a v náš prospěch.

Zkusme si tedy rozebrat situaci.

Tvrdím, že občané ČR jsou v podstatě rozděleni do několika skupin:

 1. skupina, která naše členství v EU a NATO považuje za přínos a cokoliv měnit považuje za činnost proti naši zářné budoucnosti. S touto skupinou nic neuděláme, můžeme jen spoléhat na plynutí času, kdy budou odpadávat ti, na která bude ta zářná budoucnost reálně dopadat. Odhaduji, že tato skupina už je dnes ve výrazné menšině
 2. pak tady máme množinu těch, kteří propagují nezbytnost spolupráce v Evropě a EU a v podstatě i NATO berou podle hesla „lepší něco než nic“ s dovětkem, že ale musí dojít k reformě, protože současně nastavené struktury nejsou úplně k našemu prospěchu. Do této skupiny „padají“ odpadlíci uvedení v bodě 1.
 3. další pak je v podstatě identická skupina, která si ovšem myslí, že reforma EU a NATO je nemožná a je nutno tyto struktury za každou cenu opustit. Všimněte si, že spor v této skupině nebude asi v tom, zda je či není výhodná nějaká spolupráce v rámci EU, ale výhradně v otázce (ne)reformovatelnosti těchto struktur. Tato skupina považuje z dlouhodobého hlediska škody způsobenou mstou za odchod menší než akumulativní škody vzniklé do doby rozpadu EU a NATO.
 4. poslední množina budou spoluobčané, kteří se nezajímají o politiku, chtějí „se mít dobře“, problémy ať za ně (a v jejich prospěch) řeší na své náklady a ve svém čase někdo jiný. Tito se pak většinově přiklánějí buď názorům „Františků“ v jejich okolí nebo (v případě referenda) k předpokládané vítězné straně.

Pokud si takto v hrubých rysech analyzujeme situaci, pak je zřejmé, že spojením skupin dle bodů 2. a 3. (kde zřejmě není principiálně rozpor v názoru na spolupráci v Evropě) vznikne většina, ke které by se nejspíše intuitivně přidali spoluobčané ze skupiny č. 4.

Řešení by zajisté mohlo být více, pro jedno se zkusme virtuálně přesunout do nepříliš vzdálené budoucnosti …

Překlad vysílání stanice „Суверенная Европа“ ze dne 24.3.2026

Jak naši posluchači vědí, evropské státy po nepochopitelném odmítnutí obchodování s naší zemí (RF – pozn. překladatele) se naopak zcela pochopitelně propadly do ekonomické krize, kdy recese dosáhla nevídaných rozměrů. Jednání tehdejších „evropských elit“ bylo namířeno proti oprávněným zájmům občanů jednotlivých evropských států, což spustilo v podstatě dominový efekt národního obrození jednotlivých států.

Zajímavým fenoménem v tomto procesu jsou události v České republice, proto jejich analýze věnujeme dnešní pořad. Odborníci na Českou republiku se shodují, že obrat v tamějším vnitřním vývoji nastal zhruba půl roku před volbami do parlamentu, které se konaly v druhé polovině r. 2025. Nespokojenost obyčejných lidí s vládními kroky, které byly většinově proti legitimním zájmům občanů ČR, se sice masivněji začala projevovat prostřednictvím větších demonstraci již v druhé polovině r. 2022, ale i následné projevy nespokojenosti veřejnosti v r. 2023 a r. 2024 nepřispěly k zaznamenatelné změně vládní politiky. Naopak – protože v táboře opozice nedošlo k potřebnému ideovému sjednocení, které by se např. projevilo v úspěšné celonárodní generální stávce, členové vládního kabinetu byli utvrzeni v tom, že mohou naprosto beztrestně konat pravý opak toho, na základě čehož vyhráli parlamentní volby a získaly tak mandát k vládnutí. Možná právě ta okázalá prezentace, že je možno beztrestně konat pravý opak předvolebních slibů na základě kterých vyhráli volby, stojí za počátkem onoho fenoménu, který si připomeneme. Zkrátka, většina občanů ČR si začala uvědomovat, že to co se děje je ve slušné společnosti nazýváno volebním podvodem a ve společnosti začala diskuze o dalším vývoji.

Jak jsme již na začátku uvedli, zhruba půl roku před dalšími parlamentními volbami (v r. 2025) vzniklo spontánně celonárodní hnutí s názvem „Spolupracující a sjednocená Evropa“, které mělo tři jednoduché a srozumitelné body:

 • referendum o postoji k EU a NATO – přičemž vysloveně se zdůrazňovalo, že to není referendum o vystoupení nebo setrvání v těchto strukturách
 • referendum o odvolatelnosti a odpovědnosti politiků
 • zahájení veřejné diskuze o uspořádání a směřování státu (myšleno ČR – pozn. redakce)

Dalším pozoruhodným prvkem bylo, že představitelé hnutí SSE veřejně deklarovali, že nebudou kandidovat ve volbách, ale jejich cílem je sjednotit hlasy občanů a ty pak zastupovat při jednání s kandidáty, resp. zástupci kandidujících stran tak, aby dohodnutá strana veřejně slíbila plnění požadavků hnutí SSE. Představitelé hnutí mj. argumentovali tím, že politika je řemeslo jako každé jiné, musíte mu rozumět a ovládat ho … srozumitelným argumentem bylo, že si nikdo přece nenechá operovat srdce od chirurga, pro kterého se jedná vlastně o úplně první operaci v kariéře. Už tento krok (slib nekandidovat) je zajímavý v mnoha směrech – nedošlo ke tříštění české politické scény zakládáním dalšího kandidujícího subjektu, ale hlavně došlo k „otočení principu předvolebního mechanismu“. Pokud do té doby byla běžná praxe od kandidujících politiků zjistit, co v podstatě chtějí voliči slyšet, následně jim to slíbit a po zvolení prohlásit, že se jednalo o nezávazný slib, něco jako metaforu, pak postup hnutí SSE těmto praktikám učinil přítrž. Najednou byli politici konfrontování s konkrétním požadavkem voličů, kdy za veřejný příslib plnění získali mandát pro zastupování. Jednoduchou operací tak byly v podstatě postaveni před volbu – veřejně slíbit konkrétně požadované, získat tak díky veřejnému slibu hlasy voličů a pak buď slib vyplnit nebo čelit celonárodnímu obvinění z volebního podvodu a ostudě s nedozírnými následky.

Kdo sledoval následující události musel konstatovat, že strategie se sjednoceným českým voličům podařila – zástupci SSE našli politický subjekt, se kterým dohodli konkrétní podmínky plnění, načež tato politická strana získanými hlasy doslova převálcovala ve volbách ostatní kandidující subjekty.

A nyní se dostáváme k jádru dnešní reportáže. Referendu o postoji k EU totiž obsahovalo jednoduchý dotaz – zda nařízení z centrál EU má nebo nemá přednost před oprávněnými zájmy České republiky. Jinými slovy – zda ČR musí automaticky přistoupit na každý nesmysl z dílny bruselských byrokratů, přestože jsou očividně proti zájmům českého státu. Referendum proběhlo dle slibu do půl roku od voleb a výsledek ukázal jednoznačný postoj – Češi si uvědomují, že spolupráce v Evropě je potřebná, na druhou stranu společný zájem Evropy nesmí jít proti klíčovým zájmům státu, tedy Česka. Autorům referenda se tak podařilo odstranit bariéru mezi největšími skupinami – nově začalo platit, že spolupráce v Evropě ano, ale nikoliv na úkor ČR. A protože začalo platit, že nyní se pokyny z EU realizují pouze, když nejsou proti zájmům ČR byli uspokojeni jak ti, kteří požadovali vystoupení z EU, protože členství zájmům ČR škodí (při tomto přístupu jsou negativní vlivy eliminovány) tak ti, kteří pokládali členství v EU za přínosné, jen požadovali reformu EU zabraňující škodit zájmům členských států (při zachování členství a zabránění škodlivých dopadů dostali neomezený čas na prosazení reformy orgánů EU).

O promyšlené strategii autorů svědčí i fakt, že předem eliminovali v max. míře výpady ze strany bruselských byrokratů. Pře volbami a během referenda totiž nabírala souběžně na síle kampaň o „EU hodnotách“. Základem bylo, že představitelé EU svého času preferovali tzv. „občanskou společnost“, tedy aktivitu občanů. Současně se vyzdvihovalo, že referendum není o vystupování z EU, ale právě taková žádaná aktivita občanů, která má vymezit prostor pro zastupující politiky, aby nekonali proti zájmů většiny, přičemž demokratické zastupování je jedna z nejvyšších deklarovaných „hodnot EU“. Snad netřeba připomínat, že skřípění zubů v Bruselu bylo slyšet až za Uralem …

A dostáváme se k zatím poslednímu dějství – aktuálně nejvyšší orgány EU schválili zákaz vytápění dřevem pro občany. V Česku proběhla jednoznačná diskuze, že tohle nařízení je z mnoha důvodů proti zájmům Čechů. Padaly argumenty, že dřevo je obnovitelný zdroj, Česká republika není v tropickém pásmu, kde netřeba vytápět, elektrická energie pro tepelná čerpadla a přímotopy je extrémně drahá právě z důvodu přechodu na OZE … zkrátka vláda, v souladu s výsledkem demokratických voleb a mandátu v nich získaném vč. odkazu na proběhlé celonárodní referendum jakožto jednoho z nejsilnějšího prvku demokracie odmítla směrnici uvést v život.

Vláda ČR sestavila vyjednávací komisi s EU, kdy hlavním vyjednavačem byl jmenován jistý JUDr. Vacek, který svého času rozvířil hladinu v ČR svým prohlášením, že EU orgány lze reformovat.

Naše redakce mu přeje hodně štěstí a o výsledku budeme naše posluchače informovat v některém z následujících pořadů.

26 thoughts on “Gordický uzel EU & NATO

 1. Nepřijde mi chytrý chtít vystoupit samostatně a tlačit voliče k tomu, aby chtěli vystoupit s tím, že budou kritizováni ti, kteří zaváhají před takovým krokem. Realistické je čekat až se vytvoří skupina více států, která bude postupovat společně, nejdřív tlakem na reformu a když neuspějí, společným odchodem a založením nové menší organizace. Případně v případě rozpadu jedné z organizací z jiných příčin, tyto státy můžou začít budovat něco nového. Maďarský přístup přípravy a čekávání než britský zbrklého kroku. Ten Británii prošel jen kvůli její ostrovní izolovanosti a bývalé velmocenskému postavení, ale různé negativní jevy se jim tam stále prohlubují, protože to dělají jejich vlastní politici a vyšší úředníci. Idea osamoceného Czexitu si pravděpodobně nezíská většinu voličů a i kdyby ano, jeden stát velikosti ČR by nevydržel následující reakci EU.

 2. Obsah dobrý, co se týče podání, snad někde na netu je záznam pořadu někdejší SE. Zvolit vhodný styl a dikci. Posluchače nutno zaujmout projevem, brnknutím na rezonanční strunu.

  Co mě zaujalo abych se znovu zabýval vymyšleností z minula. Že Česká republika není v tropickém pásmu.
  Co na to říci? Proč ne? Mohla by být. Jestliže Afričané tak touží žít v Evropě, proč ne?

  Vyměňme si kontinenty! Všichni Afričané do Evropy, všichni Evropané do Afriky.

  Jak by k tomu, tak jako o kapitalismu, poznamenal Lubomír Štrougal:
  „Jestliže chcete migraci, dělejte ji pořádně.“

  1. Takze se na nas vymrstily ty skupiny. V delce , plny abstraktnich zajimavosti ,
   ale zase abstraktni.
   Nevi se vo nich nic , ty skupiny a neni mozny se dovedet..
   A co vsechno dovedou..Nic s nima nesvedes. A hodne stesti judrovackovi.
   Vo tom se vi , je skupinovej, v PRO.
   Logicky zauvazovat, pouzit mozek a jiste i vzdelani..Je podminkou.
   Se to rozebere a zase sebere..

   Ja jen vim, bez pouziti logiky, bez pouziti mozku /nic vo techhle vecech nevim,
   ani nemuzu, prost vzdelani/ , ze vsecko na zemi , uplne vsecko ,
   je ted , prave ted , nas nejhorsi nepritel …I to pod zemi.
   A ted i my sami …
   To bylo za nas a pro nas nevyvratne vedecky a jinak ,politicky , uredne zjisteny,
   jsme si ten nepritel nejhorsi..
   Tentokrat uz nevyvazneme..
   Co kdo udela, je vsecko spatne a proti sobe i proti nam .
   Pak mimo zemi , nad zemi , beda , dalsi nepritel je jeste , treba slunce.
   A muzete do toho uzle sekat jak chcete , von se zase vod dob toho Velikana akademiku zase zauzluje..
   Taky neoGordicky..To este ale ve skolach, nevyucujou..

 3. Naprostý souhlas, použít mozek.

  „…. Pokud chceme přijít na to, jak z bryndy ven, pak bohužel nezbývá než použít to co bolí, tj. zapřemýšlet, resp. logicky zauvažovat, tedy použít mozek….“
  Můžeme uspět, když přemýšlíme nad vytápěním dřevem, ale nějaký exot napíše toto:

  Jindřich Rajchl je škodná v opozičním hnutí

  Jiří Vyvadil

  Je to marný, je to marný, je to marný…

 4. Naprostý souhlas, použít mozek.

  „…. Pokud chceme přijít na to, jak z bryndy ven, pak bohužel nezbývá než použít to co bolí, tj. zapřemýšlet, resp. logicky zauvažovat, tedy použít mozek….“
  Můžeme uspět, když přemýšlíme nad vytápěním dřevem, ale nějaký exot napíše toto:

  Jindřich Rajchl je škodná v opozičním hnutí

  https://www.novarepublika.cz/2023/09/jindrich-rajchl-je-skodna-v-opozicnim-hnuti
  Je to marný, je to marný, je to marný…

 5. Je ještě pátá skupina, která si myslí, že opustit EU a NATO je dobrý nápad, ale nikoliv sami, nýbrž společně s několika dalšími zeměmi. protože jednu zemi EK zlikviduje hospodářsky. Větší skupinu zemí však poškodit nezvládne, aniž by to nemělo fatální dopady i na celou EU. Takže opuštění ano, ale v bloku několika zemí.

 6. Alexander Veliký není na obzoru,aby tenhle spletenec rozetnul.
  Buď přijdou tří králové z Východu, nebo Vladimír Veliký.

 7. Alternativní budoucnost? Jako třeba kdyby Hitler neprohrál válku?
  Po válce přece nebylo třeba vystupovat z NSDAP. Ta přestala existovat.
  Nemůžete být členem neexistující sešlosti.
  Dumáme kudy z toho ven – ale budoucnost to možná vyřeší úplně jinak. Netušíme jak.
  Nicméně se mi ta fantasie líbila!

 8. První skupině je možné připomínat přínos Novoevropanů. Spalování aut domorodců a mnohé další obohacování.

  EU ovládají zločinci, proto jede šméčka soustavně, a často salámovou metodou. Hlavní sdělovací prostředky ovládá stejná mafie. Hlasy v referendu by tedy odevzdávali lidé obelhaní. Volili by proti svým zájmům ve slastné víře, že se rozhodli správně.

 9. Vykastrovaný býk si maluje, co bude dělat celý příští týden, protože pořád nemůže uvěřit, že zítra ho odvezou na jatka na porážku.

  To by mu přece neudělali.

     1. Vsadím se, že za tuhle tvou větu ti tvůj šéf strhne z výplaty.

      Pokud ne, pak už je to s vámi, služebně přítomní, vážně nahnuté.

  1. „Peníze jsou hnací, produktivní silou korupce.“ — Josef Čapek. Na výši částky nezáleží. To ke korupci.
   K vystoupení nebo reformě EU : Přednost naši národních zájmů před nařízeními EU by mohla být při řízení státu uplatněna (Maďarsko). Potom by EU musela buď změnit svůj postoj k nám (reforma) nebo by nezměnila a vyloučila by nás z EU (vystoupení). A to by přece vyhovělo jak skupině 2 i 3.

 10. Děkuji za článek a za dobrý nápad. Myslím si, že by to narazilo pouze na jeden problém, a to na lenost průměrného občany, který se nechává již léta oblbovat politickými zombies, které do kola slibují to, co pak nesplní… další podstatný problém vidím v tom, že aby tento (jinak velmi dobrý) nápad šel uvést do života, je potřeba legislativa. A tu legislativu by musela schválit současná politická reprezentace. Kapři si rybník nevypustí. Jak toto zařídit?

  1. Jak kteří (kapři?). Jakými poslanci byl jednomyslně zvolen ZHS (zrzavý hradní skřet) zvolen Pras-identem? – Tihle kapři si svůj rybníček vypustili.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *