19 června, 2024

Dotýkané relikvie… (aneb jak se už stovky let prodávají ostatky a jak to pořád frčí)

Musím tedy říci, že jsem už viděl ledacos, ale to, co jedou například Vinné sklepy Kutná Hora – to jde úplně mimo moje chápání. Než zas bude někdo řvát, že mám mlčet, protože ničemu nerozumím – svůj první doktorát – titul JUDr. – jsem získal za práci „Heraldické právo“, knižně to vyšlo v XVII. svazku Encyklopedie českých právních dějin.

Přišel jsem k tomu jako slepý k houslím, když na mne na Facebooku vyskočila sponzorovaná reklama z vinařství a tam text: “ Kníže Karel Schwarzenberg už dlouho přemýšlel o nějaké smysluplné možnosti, jak propojit činnost Vinných sklepů Kutná Hora, jichž byl spolumajitelem, s Nadací Olgy Havlové. Kvůli svému zhoršujícímu se zdraví však svůj nápad nestačil zrealizovat. My teď máme tu čest a svým způsobem cítíme, že i povinnost, dotáhnout jeho záměr do zdárného konce. Tak vzniklo víno s poetickým názvem Bílý lev. Jde o víno zrozené z tzv. starých keřů, z vinice U všech svatých v Kutné Hoře, která byla vysázena v roce 1977 a je tak jednou z nejstarších vinic v Čechách. Zde se rodí víno mimořádné kvality ve velmi omezeném množství. Exkluzivní víno Bílý lev je možné předobjednat od dnešního dne, na počest nedožitých 86. narozenin pana knížete Schwarzenberga. Připraveno je přesně 1000 lahví. Jedna bude stát 650 Kč a z každé z nich věnujeme 86 Kč Nadaci Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Lahve budou na zadní straně číslovány. Některé lahve budeme v rámci charitativní aukce dražit. Víno Bílý lev bude možné zakoupit pouze maloobchodně u nás v klášteře svaté Voršily v Kutné Hoře a na e-shopu.“

Jenže – na láhvi zobrazený erb ani zdaleka nepřipomíná erb Schwarzenbergů a… „Bílý lev“ – tak se jmenuje naše nejvyšší REPUBLIKÁNSKÉ státní vyznamenání.

Láhev s erbem…
Skutečný erb Schwarzenbergů

Otevřete-li si na webu shora jmenovaného vinařství produktovou řadu „TOP Schwarzenbergská řada“, čtete: „V této produktové řadě představujeme z každého ročníku jedno top víno, které si osobně vybral kníže Karel Schwarzenberg. Asi nebude překvapením, že se téměř výhradně jedná o jeho oblíbené ryzlinky rýnské nebo pinot noir. Proto této řadě propůjčil svůj rodový erb, který najdete na etiketách.“

A prásk – první pecka: na etiketě klasický erb rodu Habsburg-Lothringen, akorát v prostředním habsburgském resp. rakouském poli („červená – bílá – červená“, kdy asi tušíte, že jsou to barvy Rakouska) je meč čepelí vzhůru. Avšak i pro průměrného znalce heraldiky je to však jasně Habsburg – Lothringen, tedy erb, který arcivévodská rodina Habsburgů používá od sňatku Marie Terezie s Františkem I. Štěpánem Lotrinským. Podpořeno je to i přivěšeným řetězem Řádu Zlatého rouna – dynastickým řádem Habsburgů. Nad štítem je pak knížecí koruna, což nedává žádný smysl.
Tak jsme si chvíli psali se zástupkyní vinařství paní Soňou Podholovou a vyšlo najevo, že je to údajně jen ČÁST erbu Schwarzenbergů. No, tady se už musím jen smát. Já Vám to zkusím vysvětlit stručně – byly dvě větve Schwarzenbergů. Jedna na Krumlově, tzv. primogenitura a druhá na Orlíku, tzv. sekundogenitura. Krumlovská linie již vymřela po meči (+1965) a její poslední žijící členkou je Alžběta provdaná von Pezold. Její otec Jindřich adoptoval mladého Karla Schwarzenberga a odkázal mu majetky primogeniturní větve – tak došlo opět ke spojení obou větví. Od Jindřichovy smrti se nevlastní sourozenci Alžběta a Karel soudí o platnost závěti.
Jenže – primogenitura měla následující erb, resp. štít erbu:
1. V prvním poli (heraldicky nahoře vpravo) je původní erb pánů ze Seinsheimu – osmkrát střídavě stříbrně a modře pruhovaný štít.
2. Ve druhém stříbrném poli (heraldicky nahoře vlevo) jsou tři červené špice symbolizují hrabství Sulz.
3. Ve třetím stříbrném poli (heraldicky dole vpravo) je hořící ostrev (větev) představující panství Brandis.
4. Ve čtvrtém zlatém poli je krkavec klovající do hlavy poraženého Turka.
5. Ve středním červeném štítě vpravo je znak panství Schwarzenberg – věž na černé tříhrbé hoře (německy Schwarzer Berg znamená černá hora).
6. Ve středním modrém štítě vlevo jsou tři zlaté snopy – lankrabství Klettgau ve Švábsku. Klettgau (Kleggau) také vyženil kníže Ferdinand, roku 1689 bylo povýšeno na okněžněné lankrabství, po mediatizaci ho za napoleonských válek roku 1812 Schwarzenbergové prodali, titul i erbovní pole jim však nadále zůstaly.
No a Orlické větvi jako sekundogenituře byl erb polepšen ještě v roce 1814 jako odměna za vítězství nad Napoleonem. Mezi horní pole byl vsunut císařský erb s mečem.

Erb Orlické linie po polepšení, který ale Karel Schwarzenberg jako dědic primogeniturní větve nepoužíval.
Erb rodu Habsburg- Lothringen
Tzv. malý státní znak c. und k. Rakouska – Uherska. Všimněte si, prosím, Habsburgského znaku uprostřed. Podobnost s tím, co uvádí Kutná Hora je jistě jen náhodná…

A jsme u toho!
„Císařský erb s mečem“ – to je totiž to, co je na lahvích vinařství z Kutné Hory! Na Wikipedii se do několika vteřin dočtete, jak vypadá erb rodiny Habsburg – Lothringen: „Erb habsbursko-lotrinské dynastie vznikl spojením rodových znaků Habsburků a Lotrinských. Štít je rozdělen do tří polí. V prvním poli je červený lev s modrou zbrojí na zlatém pozadí (erb Habsburků). Ve druhém prostředním poli je červeno-bílo-červený znak Rakous a konečně v posledním třetím poli je úhlopříčné červené břevno se třemi stříbrnými aleriony na zlatém pozadí. Tento dynastický erb byl od roku 1804 umístěn do středu císařského dvouhlavého orla a stal se oficiálním znakem Rakouského císařství.“
No a tento erb nyní užívá vinařství Vinné sklepy Kutná Hora a tvrdí, že je to erb Schwarzenbergů… 🤷 Viz – https://eshop.vinokutnahora.cz/vina-podle-produktovych-rad/ Vysvětlit si to nedají, protože Karel to tak údajně chtěl a basta! (Viz Ostře sledované vlaky: „A proč? Proč, proč?! Protože si to tak Vůdce přeje a basta!“)

A tady to máte…

V diskuzi se to objevuje ještě v mnoha obměnách. Karel si to zvolil, tak to tak bude. Na právo se*e pes.

A protože byl Karel nejchytřejší, kdo by snad chtěl zpochybnit vladařovu vůli, dzum, hlava dolů, my jsme všichni hloupí, on byl bůh. Padesátá léta, kulty osobnosti a když jste na něco dali nálepku „Stalinova“, prodali jste to – jak dnes láhev směsky za 650 korun. A k tomu HLUBOKÝ LIDSKÝ PŘIBĚH o Nadaci Olgy Havlové a celých 86 korunách z láhve jako dar. To mi připomíná ten vtip: „Po Wall Streetu jede Kohn v limuzíně s řidičem, najednou kouká – na chodníku Roubíček ve svém ošuntělém kabátě. Zastaví teda a pozve ho do auta. Roubíček se posadí a povídá: „Poslouchaj, Kohn, jak voni to dělaj? Jak voni vůbec můžou podnikat? Já jich pamatuju, z matematiky prolézali s odřenejma ušima…“ A Kohn na to: „To maj jednoduchý, Roubíček, já za 10 dolarů koupím a za 300 prodám, a mně těch 15 procent stačí…“
Ehm… 😀

Sice je to blbě, klame to zákazníky, X heraldiků se proti tomu na síti vymezilo, v normálně myslící společnosti by to byl skandál, ale my to tak máme rádi. Sociální bublina těch, co kupují víno doporučené Karlem – směska za 650 korun, z nichž celých 86 Kč půjde na odpustky na Svatého Václava Halva.

Tohle je strašně smutný příběh. Jo a kdybys nechtěl víno, máme tady trička.

Na erbu, který má být údajně Schwarzenbergův, je ve středním poli ještě meč čepelí vzhůru – a jinak…? Nic jinak. Takže erb rodiny Habsburg – Lothringen jak vyšitý. Tedy – natištěný.
I kdyby to bylo sebevíc přání Karla Schwarzenberga, samozřejmě neměl právo dát souhlas s užitím erbu rodiny Habsburg-Lothringen, protože pokud vyjmu ze svého erbu část, která symbolizuje jinou rodinu, logicky nemám právo postoupit ji komukoliv dalšímu. Je to privilegium, které dostala rodina Schwarzenbergů od císaře a separací se tato část stává opět erbem rodiny Habsburg-Lothringen, což je nejen starý symbol, ale taky stále živá obchodní značka. Z mého pohledu jde tedy na úrovni reklamy o klamání zákazníka (pokud by přijel Rakušan a viděl na láhvi erb Habsburg-Lothringen, nepochybně by si myslel, že jde například o nějakého prastarého dvorního dodavatele, rozhodně by to nijak nespojoval se Schwarzenbergy), lehce to zavání i dalšími nekalými obchodními praktikami při označování ve vztahu k vlastnostem výrobku, potažmo k nějakému speciálnímu příznaku výrobce.
Je poněkud zvláštní, že ani po tomto týdnu, kdy erb rodu Schwarzenbergů zná již snad každé dítě v této republice, si paní Soňa Podholová z dotyčného vinařství neuvědomuje, že erb Schwarzenbergů skutečně vypadá jinak. Aspoň ta katedrála s obřím erbem metr na metr mohla trknout… (viz foto).

Nevím, naše generace už jen udiveně hledí na to, co umí tihle „mladí“. Havel sem, Havel tam a den po pohřbu Karla už nabízí směsku s názvem „Bílý lev“, což je evidentně odkaz na nejvyšší státní vyznamenání ČR, vůbec jim není blbý, že Řád Bílého lva je republikánské vyznamenání, kdy jedna z prvních právních norem roku 1918 byla o zrušení šlechtictví a zákaz užívání šlechtických titulů. Kníže nám dovolil, kníže nám dal, kníže byl spoluvlatník, kníže… Jaký kníže?! Žádného jsem neviděl! Když se chcete ponižovat, klidně se ponižujte, ale Karel Schwarzenberg nebyl žádný kníže. Úplně stejně bych mohl o Schwarzenberovi říkat, že byl „bflmpsvz“ nebo „trundahágožkilošveléš“. Prostě knížata nejsou, už nejsou páni a poddaní, smiřte se s tím. Jistě, užívání šlechtických titulů dnes není trestné, ale za Masaryka bylo a mimochodem byli to nacisti, kdo je obnovili po roce 1939. Tak k jakému odkazu se to hlásíte?! Pak už se tím nikdo nezabýval, protože si nikdo nemyslel, že by se národ chtěl znova hrbit pod těmi, kdo se uměli narodit. Ale pravda, to ještě nikdo netušil, že tady bude vrstva libtardů, kteří zaplatí cokoliv i za láhev, na kterou Karel Schwarzenberg vrhl svůj stín. A co teprve, kdyby se jí dotkl?!

Tak hlavně to pojmenovat po vyznamenání, kterým jsme se odstřihli od Rakouska – Uherska, prásknout tam erb Habsburků (jakože ale to má být Schwarzenberg), přidají trička a svoje „merche“ a jsou strašně šokovaní, když jim na FB přijde pár lidí, co tomu rozumí a nejsou ani schopni přiznat chybu, budou si na tom trvat, protože to Karel chtěl. Jasně. Já zas chci značku Nike a Adidas. A?! A co třeba připustit, že Karel nebyl vševědoucí?! Jo, to asi ne. Tak pardon. Brou…

P.S.: Gratuluji firmě Vinné sklepy Kutná Hora – takhle prodat směsku, to zatím nikdo nezkusil. Jste průkopníci, kteří konečně oslovili správnou cílovku – „tohle musím mít, protože když katolíci přijímají Tělo Ježíše Krista, tak my vlastně přijímáme Karla Schwarzenberga“. A tím budeme konečně lepší… Inu, jak pravila Tornado Lou: „Joe musí zemřít!“ Doug Badman: „Copak vy už ho nemilujete?“ – Tonado Lou: Jen on mě učiní jinou, lepší!“

A teď si představte, co by dokázala sklenka Karlovy moči?!

26 thoughts on “Dotýkané relikvie… (aneb jak se už stovky let prodávají ostatky a jak to pořád frčí)

 1. Opravdové heraldické zvěrstvo. Habsburský znak s knížecí (!!) korunou… Ještě, že to nemůže vidět císař František Josef I.. Byl by naprosto konsternován a opětovně by mohl použít svou oblíbenou formuli, že ničeho nemůže být ušetřen… Proč se nepodívali alespoň např. na Jana Pelanta: Erby české, moravské a slezské šlechty (nakl. Lidové noviny, 2013), s. 408? Nejvíce ze Schwarzenbergů by asi truchlil heraldik Karel VI. (1911 – 1986), autor známé Heraldiky z r. 1941, vydané opět v r. 1992…No nic, průšvih je vždy hybatel dějin, snad si z toho vezmou ponaučení a podívají se do literatury, případně se při dalším heraldickém pokusu poradí na FFUK v Praze, katedře pomocných věd historických a archivního studia (nebo alespoň u některého místního historika či heraldika).

 2. Myslím, že název „Bílý lev“ má trochu jinou historii, nikoliv nejvyšší vyznamenání, ale jmenovala se tak restaurace v Sedlci, která patřila Schwarzenberkovi. Někdy před 25 lety jsem tam byla a majitele jsem tam viděla.
  Jinak k erbu a cuvée jaksi nemám co dodat. A to přitom víno miluju…

 3. Dekuji za nahled do heraldiky, o ktere nic nevim.
  Od Schwazenberga bych to videl jako snahu o podporeni prodeje i za hranicemi CR.
  Nezda se mi, ze by se v tomhle jenom tak spletl.
  Nicmene o mrtvych jen dobre.

  Zato ty reakce toho vinarstvi jsou k smutne.
  Na necem, co je podle odborniku spatne, nebo rovnou podvod tvrdohlave trvaji, a jeste argumentuji stylem „vudce to tak chtel“.

 4. Jak jsem nedavno cetl v nejakem komentari na hovinkach. cesi si neumi vladnout sami, proto to ma ta nase dusinka jedna zlata fialova tak tezke. Nam by tak prospel nejaky ten rakousky mocnar! Nebo nejaky Dzugasvili, jen kdyz bude mit jmeno! Ne jen anonymni fialuv loutkovodic!

  1. Předražené ? Bych čekal, že knížecí víno bude tak za 10000. Snobové by si rádi připlatili. Jen by to chtělo víc zlata na tu vignetu, a možná i Kchárlův podpis.

   1. Píšou „láhev směsky“, takže to bude takové krabicové pro lepšolidi. Takže jak člověk uvidí nějakého týpka popíjet víno z flašky s touhle vinětou na ulici, je to jasný aristokrat mezi bezdomovci.

  2. Bude mi 52 let a myslel jsem si,že se konce světa nedožiju,ale vzhledem k tomu,jak to jde rychle do prdele,tak 6.dekádu ani nedokončím.Díky všem libtardům,co vzývají nová božstva (Havel,náš Karel,flanel Pavel,Green deal).Jejich arogance v kombinaci s tupostí je skutečně smrtelná nálož.Teprve KoZa pozná,co je to pravé libtardí peklo na Zemi.

 5. Tedy erb, kde havran klove do hlavy mrtvého muslima (či kozáka? těžko rozeznat), je v dnešní době silně za hranou, něco jako otrokářství v USA a sochy otců zakladatelů, jakožto připomínka otrokářství.
  Alespoň tak nám to líčí dnešní pravdomluvná média.
  Tak aby se naši němečtí sousedé nenaštvali, v erbu rodu by mělo zůstat prázdné místo po té muslimské tatarské hlavě a v něm jako výplň poslední slovo z rodového hesla „rectum“.

 6. NJN, musíá vydolovat nějaké many many dokud je ještě v živé paměti, za pár pátků sui na něj už nikdo nevzpomene. A jen co začnou vylezat na světlo boží dobrotivosti, které nám zařídil, bde hůř.-

 7. Hele, Tome! judre! Vy jste ale PRO-TIV-NÉ děcko…!

  Si myslíte, že někdo řeší nějaké blbé malůvky na flašce šnapsu? Proberte se.
  Základ je VEJVAR!
  A na nějaké omalovánky na etiketě ser… – dobrá, napíšu to zcela výjimečně slušně – se VELCE vystraňuje Bílý Tesák.
  Čímž vůbec nechci shazovat vaše znalosti a čas, který jste heraldice věnoval. Zajisté krásný koníček, ale já bych vám za to diplom nedal. Leč jako starý a hnusný kus chápu, že doba se změnila, takže nechť je vám přáno.
  Ale NETAHEJTE TO DO KŠEFTU pokud ho knížáckým soudruhům nechcete zlikvidovat. Lidi to chtěj, tak ať to maj…

 8. Možná to bude mít jednou cenu jak Modrý Mauritius.

  Jen aby s tím klovajícím ptákem, to, jak klove do oka údajného Turka, jen aby s tím jednou nebyly oplétačky s Číňany. Už jednou byly oplétačky, to když za pana prezidenta Havla (občan Schwarzenberg byl členem kolegia poradců pana Havla) přijel sem na jeho pozvání dalajlama.
  Ve stejné době byly inzertní stránky Frankfurter Allgemeine Zeitung plné nabídek práce v Číně, od pozice obchodního zástupce, až po pozici ředitele firmy.
  Škoda, pan Schwarzenberg mohl využít svých jazykových schopností a my pak nemuseli být tím kusem papíru, na který Germáni dali razítko a prodali ten papír o 30 % dráž. Pan Havel by jistě uvítal politiku korektních obchodních vztahů s Čínou, byl by v tomto pionýrem.

 9. Já prostě nemůžu pochopit, že ta nejprogresivnější jelita ekobiolesbozelenofryynevažseodvažse….., takhle adoruji nějakého feudála principiálně představitelé nejkonzervativních hodnot. Ne hlava nebere.
  Mi to přijde, že naopak tyto týpky jsou myšlením otroci a touží po někom kdo je moc silný a ovládal by je. Podřízenosti. A pomsta nám je proto, že jsme slabí a oni se nemůžou nás bát. A tak by chtěli, pryč od zodpovědnosti za život.
  Freude prý na tě vždy dojde. Kdo mi poradí???
  Kníže Kníže, tvl.

  1. Ten, kdo do pout jímá otroky, sám je otrok. Budou pít i chcánky, když to bude dost aristokratické. Obyčejný strach, aby nenapadli mezi ty, kteří budou žrát trávu, jak předpověděl Kchárl.

   1. Tolik povyku pro jednoho …..zbidacelyho ubozaka , malyho vopravdu ubohyho,
    na periferii zivoriciho , na periferii kseftu podvodniku s chlastem, se prizivujiciho ….
    A vokolnostma povysenyho votroka. Dost nechutny a vodporny tou nizkosti,
    az kam takovej klesne..Korunku ke korunce vysavajiciho..
    Povysenyho jinejma havlo votrokama..Na prikaz zase jinych..
    Ale je pozoruhodny , ze zadnej habsburg ani nekvik , kdyz jim sproste cmajznul
    jejich zakladni symbol , vubec zadnej ani malej protest.
    Ani spojenec Vatikan nic..

    Chcanky vopravdu pijou a denne ke snidani napr. , clenove nejvyssi
    kasty a elity v Indii …

 10. Někoho překvapuje, že tohle pseudokníže ani neznalo údajně vlastní rodový erb? Říkám už dlouhá léta, že byl do české politiky dosazen z pouhých dvou důvodů: 1) sudeťácké restituce, 2) církevní restituce. Jeho osobními cíli bylo pak jen nějak se napakovat na českém státu. Nebýt soudruha Kalouska, tak se mu nepodařilo kromě nahrabání si pro sebe splnit ani jeden z cílů. Tolik odkaz Šváněte budoucím. Buďme rádi, že je to za námi, ten puch snad za pár týdnů vyvane.

  1. Véna Flaška i feudál byli největší restituenti po převratu. Získali nejvíce. Možnost se ověřit dostali za otevření země korporátúm. Tolik moje logika.

 11. O nastoleni feudalismu,usilují současný mafiáni.
  Majetky už mají, jde jim o levnou pracovní sílu, jak se ruší různé výhody, zvyšují daně az to dojde tak daleko,přijedeš do roboty,dostaneš najíst.

 12. Zázraky se židozednářem Khárlem, vydávaného za katolíka
  Měsíc po smrti snad do rakve dali i urnu s jeho popelem. Syn bezdětek se tvářil vážně. Možný dědic Ferda, takto synovec zpopelněného, se snažil blekotat několik nesmyslných vět jakoby česky. Bakalův společník Šláfnberg si prý při hře na pohřeb přál vybírat peníze na Banderastán. Na vraždění Slovanů, na lupičské zájmy molochu BlackRocku.

  Zajímavá je i ta 86-ka, v korunách dar do židozednářské nadace SSoudruha Havla;
  eighty-six nebo 86 je slang v americké angličtině používaný k označení, že položka již není k dispozici, tento termín byl obecněji používán ve významu zbavit se někoho nebo něčeho.

  Ještě by mohli upravit cenu na 666. 👹

  1. Clovek se az stydi za tu jejich nizkou ubohost..
   K cemu vsemu se propujci ,jak se sviji a pitvori u nohou svych panu , za greslicku ,
   jak tupe predstiraji , kdyz sou podlezave trosky , schopne vseho nejhorsiho ,ale
   bez jedine trosky lidskosti a lidsky hrdosti. Sebevedomi .
   Clovek se stydi , ze vypadaji jako my , lide ..ale nejsou a byt lidmi ,nikdy nemohou..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *