17 července, 2024

Temný thriller

Trochu temna ve světlých dnech.

Bylo –  nebylo, ve světě plném stínů a polopravd, kde jména nehrají svou roli. Jsou pravá nebo vymyšlená? A co na tom záleží, zda se tak stalo, mohlo stát nebo stane? Nebo jde jen o vyprávění, co se může stát? Nebo jde jen o poctu člověku s přezdívkou Čmoud, kterou si sám dal? Sami posuďte, zda jde o pravdu či  fikci.

*

Muž ustoupil do stínu keře. Všechno je zařízené. Musí jen čekat na příjezd policie a prokázat se. Nemá se čeho bát. Sice byl do takové akce povolán poprvé, ale čím se liší od jiných? Vzpomínal si na jinou akci, které se účastnil jako notář. Tehdy jeho tři kamarádi vylákali oba majitele prosperujícího hotelu v Luhačovicích do hotelového pokoje a se samopalem u hlavy je donutili podepsat směnku na 70 milionů korun. On nic, jen ten podvod posvětil svým notářským razítkem. Stačilo jen u soudu prohlásit, že si ničeho podezřelého při podepisování směnky nevšiml. Co na tom, že zůstaly dvě zničené existence? Vždyť zájem klanu byl přednější. I teď šlo o zájem klanu, i když ne jeho vlastního, ale spřízněného.

*

Generál Beroun ve své pracovně pohlížel na rozkaz k likvidaci nepohodlné osoby podepsaný ministrem obrany. Vydal jej celkem snadno, zájem státu si to žádal. Prohlížel si menší obraz Spocka na zdi a jeho poslední větu, když se obětoval pro záchranu posádky lodi Enterprise: „Potřeby většiny převažují nad potřebami menšiny nebo jednotlivce.”

Znovu si pročítal plán akce.  Jistě se mu podaří, a už se těšil, že se o akci pochvalně zmíní v oběžníku českých tajných služeb vydávaným pro poučení a motivaci agentů. Bude to krásný příklad spolupráce Vojenského zpravodajství s BIS a jejich velmi, ale velmi, utajenými organizacemi uvnitř tajných služeb. Natolik tajnými, že o nich neví ani ministr, ani premiér, ani prezident, ani nikdo z poslanců Poslanecké sněmovny či Senátu.

Pak se ozval telefon. Jeho supertajné číslo, které znali jen někteří agenti. Něco hodně důležitého. Zvedl jej. V telefonu se ozval přiškrcený hlas: „Šéfe, průšvih.“ „Co se podělalo?“, zeptal se Beroun. „Akce se nepovedla?“ „Akce se povedla, cíl zlikvidován, jenže zanechal dopis. Nebo spíš závěť.“ „No a, kvůli tomu přeci akci prováděl agent Notář?“

 V jeho případě skutečně šlo o Notáře povoláním notář. Tehdy zpravodajci soudili, že jde o dobrý vtip a zastírací manévr. Nikdo by nehledal skutečného notáře v agentovi Notářovi.

„Jenže ta závěť už byla datována před týdnem, sepsal ji jiný notář, a podle všeho už odešla. Vyfotil jsem ji a posílám Vám její znění na mobil jako MMS.“

Beroun si zprávu otevřel, a polil jej studený pot při čtení prvních slov: „Veškerý svůj movitý a nemovitý majetek odkazuji rovným dílem velvyslanectví Čínské lidové republiky a velvyslanectví Ruské federace s přáním, aby zlikvidovali mé vrahy. Při pátrání začněte u agentů Vojenského zpravodajství Václava Pohůnka a Martiny Pelikánové. Důvodem mé vraždy je snaha o utajení dvou eugenických projektů pod patronací Vojenského zpravodajství a BIS. Další informace v samostatném dokumentu. Jsem si jistý, že Vás bude zajímat ta snaha o výchovu nových generací agentů i zadarmo. Ale odkázaný majetek Vám poskytne potřebnou motivaci, že jde o vážně míněné informace, ke kterým se jinak nedostanete, zvláště, když ani v době socialismu jste nebyli schopni je zjistit .…“

Beroun dále nedočetl, musel si sednout. Zavolal službu v Běchovicích. „Hned mě spojte s plukovníkem Koudelou. Jistě si to bude chtít poslechnout, týká se to i jeho. Je to podobný průšvih, jako když StB v 1969 utekl Frolík.“

*

Pavel Vrbský se neklidně vrtěl v křesle. Byl už večer, a trmácel se z Brna do vesničky Osov kdesi u Hořovic, pod Brdy a poblíž bývalého Vojenského újezdu Jince. Nikdy předtím o ní neslyšel, ale když pozvání na přání svého nadřízeného přijal, dočetl se ve svodce zpravodajských informací, že poblíž má v Brdech chalupu agent Vojenského zpravodajství (VZ) Václav Riegner. Byl to jeho záložní plán, kdyby musel utíkat. Cestu měl nastudovánu v mapě, prostě lesem pořád do kopce, až narazí na Knížecí cestu. Sice byl od té doby, co jej odsoudili za rozkrádání zakázek na ministerstvu obrany, mimo možné využití, ale krátkodobý úkryt by mu mohl poskytnout a zavézt jej do Příbrami, kde už by se schoval. Navíc VZ se o své lidi postará. Jediná kauza, která byla dotažena k soudu díky zarputilé snaze státního zástupce Barnabáše Lišky, i tak skončila směšně. Všichni agenti vyvázli s podmíněnými tresty. A to bylo 52 obviněných, včetně Riegnera jako hlavního podezřelého. Nemá se čeho bát. Provede, proč přijel, a ten stařík v křesle mu v tom nezabrání. Vypadá fyzicky na konci životní dráhy. Nemá se čeho bát.

Jeho majetek už si VZ a BIS dávno rozdělily mezi sebe. VZ se navíc postará o úklid, protože zde, v Osově, chtějí mít hlavní úkryt supertajné organizace uvnitř VZ, když jim krachl pečlivě připravovaný úkryt v Plzni Božkově, kde původně chystali sídlo a umísťovali agenty. Hezky jednoho po druhém, postupně je přistěhovávali, rok za rokem, agent za agentem. Než se vše prozradilo, ani neví jak. Z opatrnosti se rozhodli, že se přesunou jinam, a zde na konci Osova směrem k Vižinám se jim místo zdálo ideální. Rozlehlé pozemky okolo, minimum sousedů. Rozsáhlé půdy, rozsáhlé střechy, množství úkrytů.

Věděl, že zde chtějí zřídit papouščí farmu na chov žaků, bude to dobré krytí. Podobná farma byla u Klatov, než tam neinformovaní policisté provedli zátah a sebrali pár lidí, co zde přechovávali unesené dívky před jejich přesunem do Bavorska. Pak už zbyla jen ta papouščí farma provozovaná dvěma manželi.

Vzpomínal si, že tehdy sbírali dívky v nočních klubech centra Plzně. Na Klatovské třídě je chvíli přechovávali v pronajatém bytu, než je dodávkami odvezli do Bavorska. Tam už si s nimi poradili. Něco bití, něco hladu a znásilňování a výhružek, a podvolily se. Většinou poté, kdy přivedli prostitutku utýranou životem na heroinu, a ubili ji před zraky ostatních dívek kovovou tyčí. Ten zbytek nepodvolených dostal injekci heroinu, a brzy pro další dávku udělaly cokoliv.

To ubytí tyčí obvykle prováděl nový člen klanu. Pak byl přijat, ukázali mu videonahrávku z trestného činu, schovali důkazy, tedy tyč s jeho otisky prstů. Pak jej donutili podepsat bianco směnku. Sám na mnoho z nich dával své notářské razítko.

Ve sběru dívek jim pomáhali policisté z Plzně. Prostě je v noci legitimovali, odvedli stranou do průjezdu, a už byly jejich. Naložení do taxíku byla chvilka. Něco sedativ, rychlý přesun do bytu, a pak dodávkou do Bavor. Později přestali byt pronajímat a používali byt Martiny Pelikánové na Klatovské třídě. Bylo to sice trochu dále od centra, ale zase ne tolik.

V Bavorsku měli hotýlek těsně u hranic s ČR, poblíž Malého javorského jezera, takže nebyl vůbec nápadný vyšší pohyb českých turistů. Tam testy IQ a krevní testy. Když měla dívka krevní skupinu B, byla určena na ramlici. Všichni členové klanu s ní souložili a rodila děti. Nejcennější byly ty, které pocházely z jednovaječných dvojčat, a leváci.

Některé dívky sebrali na ulici, odvedli do bytu, měsíc znásilňovali a pak odvedli na Domažlickou třídu v doprovodu jiných dvou prostitutek. Když se objevil nějaký zákazník, jedna z obou starších prostitutek k němu nastoupila. Policisté přijeli, všechny tři dívky legitimovali. Pak už se unesená dívka nejevila jako unesená, policie věděla o jejím pobytu. Prostě další dívka se rozhodla pro dráhu prostitutky. Navíc kontroly prováděli domluvení policisté, a když se dívka pokusila promluvit s policistou, neslyšel ji.

*

Agentka VZ Martina Pelikánová usínala vedle šedesátiletého plzeňského politika. I když jí bylo padesát let, nedostatek agentů ji povolal do akce. A taky každý měsíc bez akce pro ni znamenal zaplatit VZ do pokladny dvacet tisíc korun. Rozhodnutí vedení VZ, aby se jim agenti enváleli doma. Proto brala každou akci. Tři až šest měsíců akce s trochou prostituce, ale na to už byla zvyklá. Pak měsíc volna na zotavení. Už se na něj těšila, už brzy bude moci toho naivního idiota vedle ní opustit. Zatím se dozvěděla jen unuděné historky z lokální politiky, kdo s kým kamarádí, jakou obecní zakázku kdo uplatil. Nic moc zajímavého a brzy ji stáhnou z akce. Byl červenec a na její narozeniny k ní přijede její milenec, další agent VZ Václav Pohůnek. Ještě se sejdou na jeho narozeniny v srpnu u ní na chatě u Čižického potoka, kterou zdědila po babičce. Ostatně i ten byt, ve kterém spala s politikem, a jeho jméno pro ni opravdu nebylo důležité, byl její. Taky dědictví po babičce. Za celou svou kariéru agenty si nenastřádala nic, věčně žila z ruky do huby. Stejně jako jiní agenti. VZ je udržovala nespokojené a hladové, aby šli do akce. Jinak by k tak hnusnému chlapovi do postele nevlezla, ale 30 let života prostitutky s její morálkou udělalo své.

Sice se jí nepodařilo vyšplhat do postele premiéra, jako se podařilo agentce z Chodova. Nikdo si nevšiml, že sekretářka premiéra může úkolovat agenty VZ. U soudu to prošlo bez povšimnutí. Jiná agentka byla blonďatá dračice, která tak dlouho obcházela politiky, až jednomu do postele vlezla. Sice si kvůli ní rozvedl se svou tichou ženou, ale agentky se do pozic šplhají roky, a vždy přes sex. Však také pomáhala pořádat sexuální orgie pro plzeňské politiky. Kdyby jen tušili, že jsou všichni natáčeni a videonahrávky budou použity klidně o desetiletí později, až se stanou významnými. Většina jich sice cestou k vrcholu moci odpadne, ale už dvakrát se podařilo dostat agentky do postele členů vlády. Možná i vícekrát, agenti se neznali všichni navzájem.

Ona sama dosáhla největšího úspěchu s Koudelou, který teď šéfuje BIS. Byla to společná akce VZ a BIS, která neměla vhodnou agentku, a tak ji VZ zapůjčilo. Pochlubil se Koudela své manželce, že spolu spali, aby vybili napětí z akce? Ne, jistě mlčel.

Zavřela oči a myslela na Václava.

Už si ani nevzpomínala, jaké to pro ni bylo, když ji v 18 matka, jinak agentka StB a zdravotní sestra, vyhodila na ulici. Sice bylo léto a mohla přespávat na lavičkách, jenže nakonec něco jíst musela. Tehdy se objevil jako zachránce její milý Václav a vzal ji k sobě do bytu. Voják speciálních jednotek ze Stříbra, urostlý dvoumetrový chlap, blond vlasy a modré oči. Když na něj pomyslí, má vlaho v rozkroku. Stačí zavřít oči, lehnout na záda a představovat si, že ten chlap, co na ní zrovna funí, je Václav. Sice by chtěl zkusit i jiné polohy než misionářskou, jenže koleno jí to nedovoluje.

Všem tvrdila, že si koleno zranila na lyžích, a nikdy o tom úrazu nechtěla vyprávět. Když někdo dotíral, prohlásila, že je to pro ni příliš velké trauma. Nechtěla se zaplést do objasňování a detailů. Mohla by se prozradit, že vlastně na lyžích vůbec nejezdí. Ne jako Renata, anarchistka z Klatov, která na lyžích jezdila závodně, než jí Václav udělal tři děti. Oficiálně byly o 15 let staršího architekta původně z Prahy, který se s Renatou rozvedl na příkaz Václava. Nerada vzpomínala, že Václav umí být velmi krutý, protože je to psychopat. Jako dítě prostitutky závislé na alkoholu prošel dětským domovem, tak jej omlouvala. Připadala si jako týraná manželka, prostitutka zamilovaná do svého pasáka. A taky byla.

Po měsíci života v hnízdečku lásky Václav přišel s tím, že dochází peníze a potřebuje pomoci. Samozřejmě spolu spali už po pár dnech života, a jí se ten život nicnedělání dost líbil. Jenže po měsíci byl najednou Václav neoblomný. Chvíli jen naléhal, ale když řekla ne, vrhnul se na ni. Zlomil jí ruku a koleno a hlavu namočil do vany. Už si myslela, že ji zabije, takže se podvolila. Potom ji dovezl do nemocnice, kde dostala sádru na nohu i ruku. Byl pořád s ní, takže musela říct, že ji přepadli a útočníky nepoznala. Stejně vypovídala i na policii. Zejména potom, kdy si Václav s vyšetřujícím policistou před ní okázale potřásl rukou. Tehdy pochopila, že nemá naději.

Pak týden ležela se zlomeninou, a pak Václav začal vodit klienty. Bránit se nemohla, tak jen zavřela oči. Po měsíci si zvykla a dokonce jí hrubá síla imponovala. Co na tom, že by občas zmlátil i ji. Je to chlapák a ochránce a jednou mu dá děti. Slíbil jí, že ji bude milovat, a až bude stará a nebude zajímat chlapy, bude s ní žít.

Pak Václavovi pomáhala dělat z dívek, které přivedl, prostitutky. Měla k tomu dvě pomůcky, vibrátor a paralyzér. Bylo to tak snadné. Nejdříve každé předvedla paralyzér v akci. Prostě jej přiložila a zmáčkla tlačítko na pár vteřin. Když se dívka probrala, už se s ní nechtěla prát. Pak stačilo každou půl hodinu přijít s vibrátorem. Zhruba po měsíci si dívka zvykla a byl čas na akci. Spolu s jinou prostitutkou a tou dívkou šly na Domažlickou třídu. Policie legitimovala všechny prostitutky, zapsala si novou prostitutku, a byl konec. Neměla šanci se z toho kruhu vymanit. Nebo se jen neodvážila.

Věděla, že má Václav i jiné byty a dívky po Plzni. Věděla o Martě, která dělala prostitutku s nadšením. Prostě měla ráda sex. Věděla o Editě, které Václav zařídil butik na Slovanech v nově otevřené Dvořákově galerii a nový byt v ulici Pod Záhorskem 12. Věděla o Jitce, která chtěla svůj dům tak moc, že byla ochotná jezdit každý den do nočního klubu v Rozvadově, aby na splátky vydělala. Protože Václav nic nerozdával jen tak, vše bylo na 10% roční úrok. Ona se rozhodla raději být bez dluhu. Věděla o Petře, která učila ekonomii na vysoké škole. Ta měla zlomená obě kolena. Každé ženě se zlomeným kolenem dělala chůze do schodů značné potíže. Natož s oběma. Starosti jí dělala Daniela, středoškolská učitelka němčiny. Bydlela v novém bytu na Košutce a Václav s ní chodil do divadla a opery. Žárlila na ni, ale zatím měla vždy vyhrazené čtvrtky, kdy se scházela s Václavem v bytě u Edity.

Václav byl ujetý na bílé halenky a krátké černé sukně, to jej spolehlivě vzrušilo. Musí si zase nějaké pořídit.

Pak jednoho dne Václav přišel s tím, že zakládají klan. Vše jí vylíčil v nadšených barvách. Teď v 90. letech je nová doba, kdy se zakládají nové genetické linie budoucích šlechtických rodů. A že jí pořídí dům. Už měl vyhlédnutého jednoho člověka v Božkově, hezké místo v ulici K Bukové. Sice měl jednoho syna, ale toho zabijí a do domu se nastěhují. Další agenti na kriminálce vše přikryjí. Po všem, co si prožila, už jí byl osud cizích lidí lhostejný. Otupěla, jediné city projevovala při čtení knih Simony Monyové. Sice jí bylo jasné, jak za zakrytí vraždy zaplatí sexem s policistou, a že ji bude mlátit. Už na to byla zvyklá, že ji jednou za rok někdo z VZ brutálně zmlátí. Nikdy do obličeje a nikdy tak, aby ji poškodili příliš. Nedalo se tomu vyhnout, když už přijala službu u VZ. Ale co, její děti už budou patřit ke šlechtě a pro své syny udělá cokoliv.

Starší Vojta se už toulal nočními kluby a sháněl dívky pro prostituci. Obecně byl považován za hezkého. Mladší Kuba se už taky zaučoval. Říkali tomu zapojení do Projektu.

Už brzy se sejde s Václavem jako vždy v srpnu, a pomůže mu s promyšlením genetických linií Projektu.

*

Martina dále ležela v posteli. Bylo horko a nemohla usnout, i když ten chlap vedle ní spal. Ani netušil, že sem za ní jezdí i další chlapi. Taky agenti, kteří si o noc s ní řekli jako o odměnu za akci nebo cennou informaci. Václav byl štědřejší, pokud šlo o sex s agentkami, ale skoupý, pokud šlo o peníze. Ani nemělo smysl u Martiny převlékat peřiny, jaký tam byl provoz.

Ostatně byla zvyklá z dlouhých roků života prostitutky. Věděla, že kromě Václava jsou ještě čtyři další otcové zakladatelé klanu. Počet musel být lichý, protože o závažných otázkách hlasovali a nechtěli se dostat do patové situace jako v parlamentu. Tři uznali, že nejsou dost inteligentní a atraktivní, takže se zapojili do získávání prostředků na děti zbylých dvou. Každý měsíc dvě stě tisíc korun nebo přivést dívku. Václav dlouhou dobu plnil vše, co jí slíbil. Nebil ji, vodil dívky, které mu pomáhala chystat k prostituci. Když neměl dost peněz, prodal ji jinému pasákovi. A vždy poslal jiného člena klanu, aby jí pomohl utéct. Pokud si druhý pasák stěžoval, zmlátil jej. Jako bývalý speciál ovládal Musado, armáda jej vycvičila. Pak vstoupil do služeb Vojenského zpravodajství. Neustále neměli dost lidí, tak jej i další čtyři členy klanu přijali s nadšením. Bylo to tak snadné využít státní tajnou službu pro vlastní ryze soukromé záměry.

*

Vzpomínala, jak jel Václav studovat do Japonska. Dávalo to smysl, jako tajný agent chtěl kurz ninjutsu. Tehdy ji na dva roky odvedl do jejich hotelu v Bavorsku u Malého javorského jezera. Bylo to kousek od hranic s ČR, pohyb českých turistů nebyl příliš nápadný, byl zde i zajímavý turistický cíl.

Hotel fungoval nejen jako noční klub, kam autobusy sváželi sexuchtivé Němce, ale také jako školicí středisko VZ a BIS. Zde získávali agentky filmem Brutální Nikita. Jenže skutečnost byla poněkud jiná, vůbec to nebylo jako ve filmu, ale spíše jako šlapat na ulici.

Nejdříve si vybrali dívky pro klan. IQ testy a krevní testy. Vhodné dívky s B+ nebo B-  si schovali v pokojích. Brzy se každá podvolila a měla svého stálého ochránce mezi členy klanu. Spala jen s ním. Ty, které ochránce neměly, musely spát se všemi. Takže brzy si každá ráda vybrala jednoho z nich.

Zbytek dívek předvedli agentům VZ a BIS. Ti si z těch chytřejších vybrali vhodné dívky, ze kterých budou agentky, a dva roky je zde školili. Na pláč ostatních dívek nebrali ohled. Agentky potřebovali a vývěsky na policejních služebnách a armádních střediscích nějak nezabíraly. Hlavně z důvodu, že agenti a agentky neměli mít žádné děti, aby nebyli vydíratelní. A taky měly dívky zlámaná kolena i ruce, aby se nebyli schopni bránit agentům mužským. Od nich se čekal jen lehavý život.

Agenti VZ i BIS kryli únosy výměnou za stálý přísun dívek školených na agentky. Ty s méně šťastným osudem čekal pohnutý život prostitutek. Dvanáct z nich si každý rok vybral místní bavorský klan specializovaný na chov dravých ptáků. Zbytek dívek prodali, ale jakmile u nich nastala ovulace, čekalo je několik dnů neustálého znásilňování, dokud ovulace neskončila. Pak je už těhotné prodali a vedli si záznamy, komu.

*

 Zde poprvé zjistila, jakým způsobem ještě lákají dívky k práci agentek. Prozradila jí to Nikola. Vytipovali si vhodný objekt, zjistili o dívce, kde se pohybuje, a zapsali ji na seznam agentek. Takový, kde policie neřešila násilí proti agentům VZ a BIS. Pak ji chytili, odvezli na odlehlé místo a znásilnili. Potom ji odvezli a vyklopili před policejní služebnou. Tam si šla stěžovat a zjistila, že její oznámení znásilnění policie řešit nebude. Chvíli ji nechali, a pak ji chytili znovu a dali na vybranou. Buď bude dobrovolně agentkou, nebo ji prodají jako prostitutku.

A dostala úkol, ke kterému jí dali mladého a hezkého agenta na výpomoc. Odjeli do cizího města, nového bytu, a zde hrála roli odpočívající paničky. Nemusela dělat vůbec nic kromě trochy úklidu. Měla jediný úkol odpočívat a být připravená k sexu. Agenti spolu spali, aby snížili psychické napětí. Po čase se do agenta zamilovala. Jenže po 6 týdnech úkol skončil, a agent odešel. Místo něj přišel jiný, o trochu méně hezký, ale pořád dobrý partner. A pak přišel agent starý, ošklivý, a ten ji brzy mlátil. Takže si zvykla taky.

Filmu Brutální Nikita se vše podobalo opravdu jen v tom, že je postarší agentky učily líčení, svádění mužů, ale boji zblízka nikoliv.

*

Martina strávila v hotelu dva roky. Přes den se učila agentkou a v noci měla klid. Všichni věděli, že je Václavova, tak ji nechali. Věděla, že Václav se o ni postará. Slíbil jí, že jí sem později vezme a bude dělat bordelmamá. Smutný osud dívek ji nijak nedojímal. A ani si neuvědomila, že Martina kromě češtiny neovládá žádný jiný jazyk. Ostatně ani synové Vojta s Kubou nebyli moc na jazyky. Němčina jim ve škole vůbec nešla. Tehdy jim Václav poslal Danielu na doučování. Vůbec to nepomohlo.

I to hrálo roli, když vybírali partnera k Adéle, dceři jiného člena klanu. Přednost dostal Danielin syn Mikuláš před Vojtou. Martina tušila, že jí chystají život po boku Tomáše Bezzábranského v Ejpovicích, ale vůbec se jí nelíbil. Stále myslela na Václava, a že s ním bude žít.

*

Jednou už se jí život s Václavem málem podařil. Dostala za úkol najít člověka se schopnostmi bodhisatvy. Co se Václav vrátil z Japonska, nemluvil o ničem jiném než o založení českého klanu ninjů společně s ostatními 4 speciály ze Stříbra. Věděla, že podobný eugenický projekt probíhá na Moravě pod záštitou BIS. Založili jej 3 průzkumníci z Vyškova a jejich hlavní agentkou byla matrikářka v Brně. Ta sledovala, o koho se zajímá Martina při práci na magistrátu. A ona její práci na matrice v Brně.

Když Václav vrátil z Japonska, vzal Martinu zpět k sobě. Sice každý večer chodila na vysokých podpatcích po Domažlické třídě a věnovala se prostituci, ale jinak se jí život s Václavem líbil. Chápala, že muž tak skvělého vzhledu a genetických dispozic musí mít více partnerek. Pořád věřila, že ona bude tou jedinou, kterou skutečně miluje. Zatímco ostatním lže, aby byly ochotné dělat, co chtějí.

Pak jednoho dne Václav přišel s tím, že ji potřebuje, aby pronikla na magistrát, kde bude vydávat cestovní pasy a občanské průkazy. Klan si žádal mít bezproblémový přístup k originálním dokumentům, které by mohli snadno zfalšovat.

Tak jí oznámil, že se provdá za Radka. Ten sloužil u městské policie a dost často ji kontroloval. Vždy věděla, že se mu líbí, a tak si ji Radek vyžádal u Václava jako cenu za vstup do klanu.

Martiny matka na její svatbě nebyla. Otčím samozřejmě také ne. Zazlívali jí, že seznámila mladší sestru Danu s Václavem, a ten z ní taky udělal agentku a prostitutku. Ale podle slibu jí umožnil vrátit se zpět do Čech. Otce neviděla od 4 let, kdy mu sama řekla, aby za ní nechodil. A sama se neodvážila ujít těch 800 metrů proti proudu Čižického potoka, kde měl otec chatu, aby s ním navázala vztah znovu. Kousek od sebe a nikdy se neviděli. Věděla, že má syna Martina s novou ženou.

Martinu k oltáři vedl dědeček. Václav šel Radkovi za svědka, a po obřadu se s Martinou vytratil do pokoje, aby manželství naplnil dříve než Radek.

*

Radek pomohl Martině ke vstupu do řad městské policie. Nikomu to nepřišlo divné, prostě rodinná tradice. Václav Martinu vycvičil v pudové střelbě z pistole, takže zkoušky snadno udělala.

Radek měl naštěstí stejnou krevní skupinu jako Václav. Když se Martina rozhodla mít syna Vojtu, byla už předem domluvena s Václavem, a setkali se u ní v bytu, zatímco Radek byl v práci.  Večer Radkovi oznámila, že chce miminko a prožili vášnivou noc. Po 40 týdnech se narodil Vojta a Radek byl štěstím bez sebe, o ničem neměl ponětí. Martina byla na mateřské, a za 4 roky se narodil Kuba, taky syn Václava.

Václav sice poctivě objížděl agentky a jednou za měsíc do nich vnutil pilulku proti početí, ale Martinu u obou synů vynechal. Bylo to proti příkazům, výcvik agentky byl drahý a počítalo se s tím, že nebude mít žádné děti. Stálo jej to hodnost u VZ, takže se nikdy nedostal přes hodnost kapitána. Martina, aby byla solidární, zůstala také pouze kapitánem VZ, i když měla mít hodnost majora.

Pak Radek přešel od městské policie do státní. Poctivě vystudoval práva a stal se magistrem. Václav si udělal titul MBA a všem tvrdil, že má IQ 130. Všichni mu to věřili, zejména Martina, která sama dosáhla v testech IQ 115. Václav si tím kompenzoval, že je truhlář, který si připadá výrazně chytřejší než ostatní jeho vrstevníci. Možná to i byla pravda, možná nikoliv. Nikoho nenapadlo Václavovo tvrzení ověřit.

Martina sama s dětmi odešla od městské policie k magistrátu města Plzně, kde vydávala občanky. Trochu si oddechla, nebylo jí zrovna příjemné pokutovat své bývalé kolegyně. Nyní je vídala při vydávání občanek, kdy dost často bývalá prostitutka a její pasák vytvořili rodinu, a najednou žili jako jiní. Ty mraky klientů asi ani jednomu z nich nevadily.

Bohužel Václava stálo pochybení při podání potratové pilulky kromě hodnosti i finanční postih. A ten mu musela Martina vrátit. Šlo o dva miliony korun, které jí půjčil na 10% úrok. Měla mu každý měsíc vrátit 20 tisíc korun jako splátku. Úroky jí Václav odpustil jako jeho příspěvek na výživu jeho synů.

*

Brzy po návratu z Japonska Václav přišel s tím, že založí klan českých ninjů. Ti budou pod ochranou VZ provádět vraždy a politické atentáty pro každého, kdo za to zaplatí. Jejich symbolem se stali afričtí papoušci, zejména žako velký konžský, liberijský nebo papoušek senegalský.

Zbývalo zvolit si symboly klanu. Na místě akcí měli zanechávat šedé nebo červené pírko ze žaka. Všichni členové klanu si vytetovali papouška na penis, ženám jej vytetovali do slabin. Jako další znamení si zvolili lesní stromy do zahrad domů, dub zimní nebo letní, modřín opadavý a borovici lesní. Stromy měly označovat sídlo členů klanu. Dalším takovým znamením měl být chovný pár žaků v zahradě.

Pro nepřátele klanu hodlali ponechávat před jejich domem bílé pírko.

Moravský klan dostal povolení chovat papoušky jihoamerické, jejich symbolem se stal ara červenoramenný a ara malý. Také se rozhodli založit klan ninjů, a jejich symbolem bylo zelené pírko zanechané na místech akce.

*

Václav společně s dalšími členy klanu provedl dohodu s Policií ČR. Budou moci beztrestně okrádat manažery a podnikatele, každého maximálně do částky 20 tisíc korun měsíčně. Pokud by jim policisté pomohli zahladit trestný čin, zaplatí za jejich pomoc částku do fondu policie pro osiřelé děti jejich příslušníků. Když k 5 krajským policejním ředitelům ve stejný den nakráčelo 5 agentů a uzavírali stejnou dohodu, všichni se nejdříve domlouvali mezi sebou. Dohoda zněla pro všechny stejně, a krajští ředitelé se neodvážili si ověřit takovou dohodu v Praze. A tak došlo k čilé spolupráci mezi policií, která věřila, že pomáhá českým tajným službám, a skupinou agentů VZ, kteří sledovali své soukromé cíle. Časem se existenci dohody roznesla šeptandou mezi policisty a všichni svou část dohody dodržovali. Po 30 letech to už vypadalo, že si nikdo neověří, zda ta spolupráce byla opravdu legální. Policisté na vyšších místech o dohodě věděli, takže při nástupu na místa ředitelů si už dohodu ani neověřili.

VZ provozovala erotické servery a linky, tahala z tamních klientů, podnikatelů a manažerů peníze, policie odkládala stížnosti do vytracena.

BIS v té době také nelenila, založila podnik na výrobu bílé elektroniky a potravinových doplňků.

VZ kontrovala založením českého herního portálu na online strategické hry z fantasy světa a několika e-shopů na obchod s oblečením.

*

Václav byl ostatními čtyřmi speciály zvolen hlavou klanu. Nikdy netrávil dlouhý čas na jednom místě, neustále se přesouval. Také vycvičil skupinu vrahů, kteří prováděli obzvláště závažné akce typu vražd a politických atentátů. Všichni byli vycvičeni armádou ČR ve speciálních jednotkách, a po skončení závazku odešli do civilu. Hlavní základnu měli v hotelu u Malého javorského jezera, odkud vyjížděli do akcí v ČR. V Bavorsku nepodnikali nic. Neustále se v ČR přesouvali a do akcí chodili permanentně zdrogovaní. Závislost na heroinu se projevila touhou po sexu, takže při akcích chytali ženy a dívky, a odváželi je sebou do úkrytu. Tam s nimi zacházeli hrozně, a žádná nevydržela déle než pár měsíců. Díky spolupráci s policií jim vše procházelo a bavorská policie se o podobných událostech ani nedozvěděla. Těl se zbavovali v chovech slepic a vepřů.

Jejich specialitou bylo poškozování aut. Klíče k vniknutí měli od kamarádů ze speciálních jednotek ve Stříbře. Většina řidičů neměla ani ponětí, že existují tovární klíče do aut, které automobilky používají pro přeparkování aut na parkovištích a dalších plochách. Jednotný kód, který otevře každé auto. Automobilky jejich existenci pečlivě střežily, ale klíče daly k dispozici speciálním útvarům policie a armády.

*

Postupy poškození aut byly vyvinuty armádou ve spolupráci s výrobci automobilů, kteří s armádou a tajnými službami v zájmu vlastenecké horlivosti ochotně spolupracovali.

Nejčastějším bylo poškození přední a zadní brzdy na jedné straně vozu.

Oblíbená metoda jedné buňky ze Slovenska, která operovala v bílém SUV Mercedes řízeném malou ženou se spoustou zlatých kroužků v uchu. Za každou akci jeden. Jejím partnerem malým levorukým Slovákem, který se tvářil jako pravák, tvář, modré oči a špinavě blonďaté vlasy schovával pod kšiltovkou. Byl to už dospělý Václavův syn. Také dvěma černovlasými dvojčaty, která je sledovali z povzdálí. Skupina používala modrý Opel s SPZ 6P76118 se sjetými pneumatikami pro případ, kdyby se někdo naštval, a hnědý VW Caravelle., ve kterém jezdila dvojčata. Vysedávali u bankomatu, obě dvojice odděleně, a tipovali si oběti. Potom blonďatý Slovák zablokoval vybrané oběti Opelem cestu z parkoviště, zatímco dvojčata se snažila připlížit z obou stran k vozu. Snažili se vnutit bezcenné předměty typu keramických nožů, napodobenin kamer, a nepříliš kvalitní hodinky, za což chtěli od oběti peníze, že potřebuje na cestu do Německa natankovat benzín, a v nádrži už mu svítí červená. Pokud uspěli, jedno z dvojčat se snažilo připlížit z pravé strany vozu a předměty ukrást zpět. Slovák mezitím bránil, aby řidič odjel. Pokud si řidič všiml, že mu někdo otevírá dveře u spolujezdce, Slovák předvedl záchvat kašle a kašlal tak dlouho, dokud měl řidič podezření.

Pokud dvojčata v krádeži neuspěla, poškodila a povolila brzdy auta tak, aby v plné rychlosti zabrzdily. Lehké ťuknutí brzd. Díky tomu se rozsypala převodovka, neustála ten náraz.

Jejich oblíbeným revírem byla parkoviště u supermarketů. Sami parkovali tam, kde byly dva možné výjezdy z parkoviště. Získané peníze vozili Václavovi do kasina na Rokycanské třídě. Když kasino začalo být příliš podezřelé, protože bylo zcela bez hostů, předělali jej na fitness centrum. A agenti se tam scházeli pod záminkou cvičení.

Dalším oblíbeným trikem jiných skupin Václavova klanu bylo upuštění kol, aby ucházela i po nafouknutí, vyviklání ventilku, aby kolem něj pneumatika neustále ucházela.

Pak přepojení relé na blinkr auta a poškození blinkru. Díky tomu došlo k mnohonásobně častějšímu spínání relé, až do jeho úplného rozbití a s tím spojeného rozbití auta.

Dále rádi odstraňovali vyvažovací závaží z kol. Nebo vhození včely či vosy do auta. Doufali, že se v autě probudí, bodne řidiče a ten v panice nabourá.

Oblíbeným místem schůzek VZ byl penzion mezi Kařezem a Cerhovicemi, kdysi na hlavní trase Plzeň – Praha a oblíbená zastávka řidičů kamionů. Ač už byl mimo trasu dálnice, stále se tam rádi zastavovali řidiči kamionů. Další schůzky si VZ domlouvalo na čerpací stanici v Kařezu.

*

Jiná skupina vedená dalším Václavovým synem se rozhodla vyrábět lampičky z led světel, které formovali do tvaru květiny. Nahráním programu bylo možné vytvářet různé světelné tvary.

Jiný Václavův syn vedl firmu, která zpracovávala plastové odpady. Sám si na předloktí vytetoval japonské znaky. Ve firmě na třídění plastů zaměstnávali agentky, které po zestárnutí nebyly schopné najít jinou práci.

*

Eugenický projekt byl hodně starý. Začal ve chvíli, kdy za Rakouska Uherska hrabě Heinrich Coudenhove Kalergi vyjel do Japonska, kde se seznámil s Micuko Aojama poté, kdy jej ošetřovala po pádu z koně. Rodina Aojama mu pak pomohla setkat se s japonskými ninjy a tak se rozhodl založit takovou jednotku pro službu císařství. Jejich nejznámějším synem byl zakladatel Panevropské unie, nejčastěji spojovaný s Kalergiho plánem na vytvoření jednotné světle hnědé evropské rasy a modla všech multikulturalismů. Hlavním sídlem rodu byl Horšovský Týn, a západní Čechy se přirozeně staly základnou celého projektu.

Po vzniku samostatného Československa projekt převzalo Vojenské zpravodajství a udrželo jej v tajnosti před nacisty i sovětskými poradci. A Václav se stal mnohem později jeho hlavní postavou za VZ, kdy svůj soukromý eugenický projekt včlenil do staršího eugenického projektu rodu Coudenhove Kalergi.

Jeho cílem ale nebylo vytvořit světle hnědé děti, nýbrž děti vlasů blond, modrých očí a pokud možno levorukých jednovaječných dvojčat s krevní skupinou B. Ženy mu samy ochotně padaly do náruče v chvíli, kdy jim začal ukazovat fotografie svých dětí a slíbil přispívat na jejich výchovu a vzdělání. To bylo příčinou jeho neustálé potřeby finančních prostředků, které získával všemi způsoby, zejména vydíráním a zastrašováním. Jedno dítě umístil do cirkusu, kde vystupovalo s programem ninja J.

Dvojčata, pokud byla stejného vzhledu, čekal osud dvojčat kouzelníků. Jedno před světem úplně ukryl, zatímco druhé bylo všem na očích. Jediným důvodem tak zvráceného plánu bylo zajistit jim alibi pro páchání vražd. Jedno dvojče bylo všem na očích, druhé zatím mělo vraždit. Zničený život obou dětí mu vůbec nevadil, jeho srdce bylo tvrdé.

*

Také se Václav snažil neustále meditovat, aby dosáhl stavu bodhisatvy. Že do toho stavu dospěje, pozná, až uvidí bílého jelena, v Japonsku obzvláštní symbol štěstí a nadpřirozených schopností. Moc mu to nešlo, a tak Václav požádal Martinu, aby mu pomohla takového člověka najít. Nebylo to tak jednoduché, protože i když takových lidí bylo hodně, drtivá většina z nich tíhla k Bohu a vyznávala některou z forem křesťanství, katolického či protestantského ritu. Hledali člověka se stejnými schopnostmi, ale buddhistu či bez vyznání.

Martina našla Karla. Jenže Václav při lákání do klanu neudržel své psychopatické sklony. Když neuspěl po dobrém, zkusil to po zlém. Karla unesl a vyděsil natolik, že veškeré schopnosti okamžitě ztratil. Skončil na půl roku na psychiatrii a nikdy se úplně nevzpamatoval.

Martina hledala dále a našla Pavla. Zkusila jej zlákat sexem. Ten sice ochotně bral, co se mu nabízelo, ale považoval výkony Martiny v posteli za natolik ubohé, že rozhodně neměl chuť se k takovému línému klanu připojit. Bylo mu jasné, že by jen makal na ostatní členy, především líné a nepříliš chytré děti Václava, jejichž schopnosti mohl posoudit z první ruky, a k tomu se nehodlal propůjčit. Protože se jednalo o děti, na které byl celý klan hrdý, nepotřeboval vidět ani ostatní děti, byly už jen horší. Navíc patřil k demisexuálům, a když jej Martina jednoho dne pořádně naštvala, byl okamžitě konec i jakékoliv přitažlivosti. Sice jej Martina s Václavem dále sledovali a házeli mu před plot bílá pírka v naději, že tím podlomí jeho psychickou vůli, ale k jejich vzteku Pavel pírka vždy našel, vyhodil a dál neřešil. Veškeré neočekávané poruchy auta řešil tím, že při podezření na jejich činnost podával trestní oznámení na neznámého pachatele a vůbec nesmlčel, že mu Martina s Václavem vyhrožovali fyzickou likvidací a poškozením aut. Navíc, aniž by nějak obzvláště musel meditovat, toho stavu bodhisatvy k jeho překvapení dosáhl. Usilování bez usilování nejvíce překvapilo právě Pavla. Ještě více jej překvapilo, když viděl bílého jelena, přesněji bílou laň ve stádu hnědých. Byl natolik překvapen, že nejdříve si myslel, že někomu utekla koza a přidala se ke stádu jelenů. Jenže jelen to byl, a až později zjistil, co to znamená pro Japonce.

Že má nějaké trochu jiné schopnosti poznal až ve chvíli, kdy si přál deštivé nebo naopak pěkné počasí. Po nějaké době zjistil, že je to jeho jediná dovednost, navíc nepříliš přesná, a k výhře v loterii mu to nepomůže. Tak si žil dál spokojeně v polorozpadlém domku obklopen zvířaty, a kdykoliv si na Martinu a Václava vzpomněl, s chutí oba proklel včetně všech jejich přátel,  dětí a stupidního klanu. Věděl, že i bez jeho proklínání celý pokus o klan českých ninjů zanikne do 3 generací, z nichž se ta druhá brzy narodí.

Protože děti Martiny dobře znal, věděl, že naděje celého klanu do nich vkládané se jim nepodaří naplnit. Byli to dva průměrně inteligentní a nepříliš pracovití jedinci, a žádné zázraky či rod budoucích Einsteinů od nich nebylo možné žádat. Jejich genetická výbava byla díky Martině taková, že budou dále přenášet geny špatného zraku v noci. A to je u kandidáta na ninju hodně špatná výbava.

Také neměl vůbec chuť podílet se na něčem tak odporném, co oba agenti představovali. Neměl na to žaludek ani povahu.

Vzpomněl si na den, kdy Pavel vezl Martinu a Kubu na její chatu v Čižicích. Tam malé děti měly trénovat ukrývání se v terénu. I když byla noc, Pavel našel Martinu u vrátek. Když přes ně nahlédl, viděl Václava nalevo od vrátek, jak se krčí jako dítě při hře zajíček v své jamce a nad sebou rozpíná plachtu černé látky. Na druhé straně vrátek se o kus dál krčil Kuba a snažil se neúspěšně představovat kámen. Bylo nad měsíc jasné, že Václavovy děti žádní úspěšní ninjové nikdy nebudou, a celá snaha je jen hloupým mrháním prostředky a časem.

*

 Notář Pavel Vrbský přečetl poněkud podivnou závěť a vytáhl notářské razítko. Zamumlal, že musí být stejně dva svědci, ale že je nechá připojit podpis dodatečně. Podal závěť k podpisu staříkovi a ve chvíli, kdy se ten chopil pera, vytáhl z kapsy pistoli malé ráže a střelil staříka do hlavy levou rukou. Smrt nastala okamžitě. Z pistole setřel otisky a vložil ji staříkovi do dlaně pravé ruky. Pečlivě uklidil stopy své přítomnosti. Ve psacím stroji nechal krátký dopis na rozloučenou ve smyslu, že jako stáří, zdraví, osamění, … mu ukazují, že jedinou cestou je skoncovat se životem.

Z kapsy vytáhl zelené pírko natolik malé, že by šlo snadno přehlédnout.

Pak zavolal na číslo, které měl a vydal se k silnici. Policista přijel za chvíli, byl to kriminalista v civilu a v civilním a nenápadném autě.  Vrbský mu mlčky podal větší zelené pírko. Policista mu podal pírko šedé a kývnutím hlavy ukázal na auto. Oba se posadili, řekli si potichu pár slov a na to Vrbský pomalu odkráčel ke svému autu. Nastartoval a vydal se na zpáteční cestu k Brnu. Policista se postará o zbytek.

Vrbský už byl za Prahou, když se ozval jeho mobil. Číslo bylo toho policisty. Zastavil a zvedl hovor. V telefonu se ozval policista: „Prohledal jsi vůbec tomu staříkovi kapsy?“ Ne, nechtěl jsem nechávat žádné zbytečné otisky.“ „No tak tos měl, protože hádej, co měl v kapse.“

A policista začal číst: „ Ze své vraždy podezřívám a obviňuji notáře Pavla Vrbského z Brna, agenta BIS a člen moravského klanu ninjů, který se prokazuje zeleným papouščím perem ary červenoramenného nebo malého.“

„Ten dopis byl datován a odeslán včera spolu se závětí. „

„Veškerý svůj movitý a nemovitý majetek odkazuji rovným dílem velvyslanectví Čínské lidové republiky a velvyslanectví Ruské federace s přáním, aby zlikvidovali mé vrahy. Při pátrání začněte u agentů Vojenského zpravodajství Václava Pohůnka a Martiny Pelikánové. Důvodem mé vraždy je snaha o utajení dvou eugenických projektů pod patronací Vojenského zpravodajství a BIS. Další informace v samostatném dokumentu. Jsem si jistý, že Vás bude zajímat ta snaha o výchovu nových generací agentů i zadarmo. Ale odkázaný majetek Vám poskytne potřebnou motivaci, že jde o vážně míněné informace, ke kterým se jinak nedostanete zvláště, když ani v době socialismu jste nebyli schopni je zjistit .…“

Pavla Vrbského polil studený pot. Nebál se stíhání za vraždu, tu měl posvěcenu shora. Bál se, protože jeho existence agenta byla prozrazena. Od této chvíle se musí obávat nejen nepřátel, ale přátel ještě více.

Třesoucí se rukou zvedl telefon a vytočil číslo. „Tady Václav“, ozvalo se. Vylíčil celou událost. Hned poté zavolal Koudelu, a pak pro jistotu i Berouna. Šlo přeci o společnou akci s podpisem ministra obrany. Spíše ministryně.

*

Václav zamyšleně držel ruku na odstřelovací pušce. Činnosti se musí chopit sám, když svého nejschopnějšího člena klanu poslal zabít Petra Kellnera. Havárie vrtulníku vypadala docela přirozeně. Agentovi sdělil, že po splnění úkolu stejně zemře a spáchá sebevraždu. Předtím ovšem měsíc oplodňoval tolik mladých členek klanu, aby jich bylo co nejvíce těhotných. Do akce šel bez bázně. Věděl, že zemře, ale pokud vraždu úspěšně provede, klan se postará o jeho budoucí dosud nenarozené děti. Pokud neuspěje, všechny jím oplodněné ženy dostanou pilulku na potrat. Vrtulník s Petrem Kellnerem se zřítil na Aljašce, nikdo nikoho nepodezříval z vraždy. Prostě nehoda a nikoho nenapadlo, že VZ vadily styky Petra Kellnera s Číňany. Po úspěšné akci agent skutečně spáchal sebevraždu. Ale děti tak schopného agenta založí další pokolení schopných agentů. Všechno šlo skvěle, až na úkol Vrbského. Teď se tím ale nemůže rozptylovat. Starosti si bude dělat pak.

Václava teď čeká dlouho odkládaný úkol, za který dostal zaplaceno od Kelouse. Ten už mu zadal několik zakázek, vždy je splnil k jeho spokojenosti. Teď je zapotřebí zamíchat kartami v prezidentských volbách. To by tak hrálo, aby se dlouho připravovaný politik nestal konečně prezidentem! Hned potom bude následovat malá utajená amnestie. Ale poslední výsledky průzkumu nálad voličů přiměly Kelouse, aby Václavovi zavolal.

Václav se musí úkolu chopit zcela sám. Je přeci trénovaný snajpr od speciálů zkušenostmi z VZ, a byl i na misích v Afghánistánu. Škoda, že nemůže využít skupinu anarchistů, které pomáhal dostat do vysílání ten slavný jaderný výbuch Ztohoven ve 2007. Oni dodali film a Václav zajistil napojení na linku ČT. Nikoho nikdy nenapadlo, že je v tom VZ zapleteno. Renata mlčela jako hrob. Ostatně jí hrozilo vězení a Václav jí dal na vybranou. Buď odnosí 3 jeho děti, nebo z vězení vyleze až po mnoha letech.

Tak má Václav další 3 děti. Dceru Karolínu umístí na ministerstvo zahraničí. Chodí s takovým nepříliš atraktivním budoucím diplomatem, který vypadá jako Howard Wolowitz. Nu což, hlavní je, aby se dostala na ministerstvo. Syn Jan bude studovat medicínu. Dcera Linda je ještě malá, s ní počká. Vojtěch mu dělal starosti. Sice se nedostal na medicínu studovat psychologii, jak mu nařídil, ale policejní vysoká škola jej přijala, a tak z něj bude policejní psycholog.

Chapadla chobotnice úspěšně rozprostírá po celé státní správě. Policii i armádu už obsadil svými lidmi. Teď jej čeká diplomacie a justice. Do justice se agentům nedaří proniknout dlouhodobě, žádný není dostatečně schopný, aby se na práva protlačil. Nepomohla žádná protekce. Zatím neúspěch, ale budoucí generace to jistě zvládnou. Nesmí chtít vše dosáhnout najednou. Vše jde skvěle, drobné zádrhele jsou předpokládány a další akce postupují podle plánu. Už 30 let.

Vadí dlouho odkládaný úkol, ale zrovna se chystá do Třeboně jej napravit. Václav si zamyšleně prohlížel fotku Andreje Babiše, kam si napsal titulek do příštích vydání novin:

Andrej Babiš zabit neznámým střelcem v Třeboni na setkání s voliči

Datum si nestanovil přesně, jen na fotografii napsal červenec 2022.

126 thoughts on “Temný thriller

    1. Žádný padouch. Spíš důvěřivý idealista, který skočil Západu na špek.
     Když Havel řekl v Kongresu :” Chcete – li pomoci nám, pomožte Rusku” tak měl sice pravdu, ale nikdo pomáhat Rusku nechtěl. Přesně naopak. Vyžrat a zadupat do země.

     1. Vyžírali Rusko za Jelcina fest, ale na ovládnutí potřebovali Rusko rozdělit. Proto války v Čečně, v Podněstří, v Osetii a Majdan na Ukrajině.

  1. No tak já bych patřila k těm smířlivým.
   Perestrojka se mu vymkla z rukou. Ale je otázka, jestli se taková naprostá změna systému dá provést bez větších škod.
   Prakticky v každé zemi, i u nás, vylezli ze svých děr grázlové, kteří byli o krok napřed. O krok napřed před novými pravidly , která se teprve tvořila. Na koleně.

 1. Teď mě napadlo, že já vůbec nevím, co to je insider. Než odejdu na pivo, tak budu přemýšlet, jak jsem s touto nevědomosti mohl žít. Zkusím se zeptat stamgastu, jak to mají oni.

 2. Z mého pohledu hlavním tématem naprosto nereálného „příběhu“
  jsou fantazijní násilné sexuální perverzity střihnuté Lebensbornem. Ostatní je jen nosným substrátem.

  1. Ja bych se drzel v tomto vzyvani Gerda osvedceneho uslovi „historia magistra vitae“. Prvni dramaturg ceskeho Narodniho divadla, aby udrzel vysokou uroven sceny, byl na dramatiky narocny, cimz si ziskal v dobove spolecnosti mnoho nepratel. Casto koncil dopisy takto : „Dekuji, uz mi nepiste, pokud mozno nepiste vubec. Vas Ladislav Stroupeznicky.“ 😀

  2. Mně se to také líbilo. Je to chytře sestavený kompilát událostí, které se doopravdy děly. A určitě dějí i dneska.

 3. Budoucnost. Ani temná, ani světlá, ani zelená. Duhová!
  Budoucnost, jež se vynořuje z mlhy, respektive z mlžení nekompetentních politiků, nebude ani duhová ani zelená. A máme-li vůbec nějakou budoucnost, bude ji provázet radikální změna politické agendy.
  Pro LGBTQ+ lidi znamená hrozící globální kolaps, zaviněný kolapsem globalizace, že přestanou být zajímaví, že přijdou o publicitu. S tím se ale dá žít. Diskriminace nezmizí, pouze se diskriminaci nebudou bránit jako sexuální menšina, nýbrž jako součást chudé většiny, jež se začne stále radikálněji vymezovat vůči privilegované menšině bohatých. Genderová problematika prostě uvolní prostor problematice sociální.

  (Ivan Hofman k Prague Pride)

  1. Něco musel napindat. Živí se tím.
   Z mého pohledu manifestace oněch reálných či smyšlených pohlavně genderových poruch je projevem „nadblahobytu“. To přejde.

   1. Nicméně základní Hofmanova myšlenka je správná. Až bude zle, budeme myslet na jiné věci než na to, zda máme nějaké pocity. Všechno přemázne pocit hladu.

    1. Ivan Hoffman má vždycky promyšlené a vycizelované glosy.
     Z mého pohledu je LGBT uměle vytvořený “ problém”.
     Z důvodu vyhejkání společnosti, protože rozhádaný lid se líp ovládá.
     Normální homolidé vůbec nemají potřebu tahat svoji sexualitu do veřejného prostoru. Dneska to ale dělají i heteráci, rádi se svěřují se svými erotickými dobrodružstvími v Blesku.
     V tomhle se začínáme podobat muslimům. Ti také horlivě v mešitách i na internetu řešej problematiku okolo sexu. Je to středobod jejich zájmu. 😀

  2. Možná je cíl rozbít tradiční rodinu,protože klukovi,kde byly normální vztahy nikdy nebude stačit sex s prostitutkou na heroinu a holka zas si na něco takového nikdy nezvykne,což se v článku opakuje několikrát,nakonec si zvykla. Těm od těch ramlic možná jo,neb nic jiného nepoznaly,tak by brali jako normu. Ale je taky lidská přirozenost, což by vysvětlil pan Wilson, ta asi také není v tom popisovanem článku. Ten pan Wilson to taky rozebírá,že ženy mají skrytou ovulaci,což u savců potažmo primátů není běžné,takže sex se neprovozuje primárně za účelem množení,alébrž za účelem utužování vztahů,neb se privezly tom vylučuje oxyrocin,hormon lásky.

 4. E.O. Wilson v knize O lidské přirozenosti tvrdí,že člověk nemá otrockou povahu,neni mravenec a otrokarstvi se nikdy nemůže na dlouho uchytit. Prý má člověk jednu vlastnost odlisujíci ho od zvířat a to altruismus. A holky asi víc,to zas zjistil Paul Salopek,když sám cestoval po Africe. Chlapi ho chtěli zaujmout a vyhnat,ale holky pozvali k ohni,nakrmili pokecali a když přišli jejich chlapi,tak jim za to vynadali.

 5. Gerde, Vy šibale 🙂 🙂

  Žijeme v temných časech a řek bych, že se čím dál víc přitmívá. Ty temné časy se chystaly ještě, když jsme si většinově mysleli, že je jasno a že to nemůže být jinak.

  1. Admirále,
   skutečnost je ještě horší. Například jsem nenapsal, kam se podělo zlato prodané Josefem Tošovským. Tehdy při prodeji se ČNB zbavila i historických zlatých mincí a prodala je pod cenou na váhu. Kdo to koupil? Osoby spřízněné s tajnými službami a nyní to se ziskem prodávají na burze. Proč potřebují černé fondy? Aby měli na akce neschválené vládou.
   Teď je nějaké setkání vlastenců v Příčovech. Účastnili se už prvního setkání, ale to se dalo celkem čekat. Síť jejich informátorů je stejně rozsáhlá jako síť spolupracovníků StB.
   Když vyloučíme vše nemožné, to co zůstane, jakkoliv nepravděpodobné, bývá pravda.

 6. Rozum přichází s věkem
  tvoří se v mozku měkkém
  kolečka začnou zapadat
  víš, jak má svět vypadat
  co je dobře a špatně
  uvažuješ víc státně.
  Rozeznáš prase a hovado
  víš, kde je El-dorado
  víš, co je ti k hovnu.
  Posíláš přes Úschovnu
  někdy taky přes Letušku,
  klikáš a nedbáš na tužku.

  1. No jo,jenže klíčové věci v životě musí člověk řešit mladý,když ještě ten rozum nemá ani zkušenosti.

 7. Rozpad EU jsem předpověděl na rok kolem 2030. Co se týká NATO, předpovídal jsme jen, že dopadne jako Athénský námořní spolek, tedy tvrdě vybírané dávky od spojenců. Proč myslíte, že ČR kupuje nová letadla z USA? Výpalné, létat nemusí.

  1. Jsme ve valce s Ruskem , oznamil vcera komisar EU, Borell .
   Vypada to, ze brzy bude litat vsecko i bez vrtuli a turbin..Napr. tanky..

 8. Uff. Pročetla jsem to. Nechci a nemám právo se stavět do role literárního kritika, ale před zveřejněním to chtělo ještě dost pročíst a poupravit pasáže, v kterých se jeví časové a jiné obsahové chyby, vykrátit opakující se místy dost zmatečné texty…Ale – námět zajímavý, potenciál má a po těch úpravách by z toho mohla být i zajímavá knížka. 🙂

  Jak tu někdo psal, že se trochu obává, jestli ten text nevznikl rukou insidera, přiznávám, že některé úryvky by tomu klidně nasvědčovaly. A pokud nejde o insidera, tak o člověka, který má k oněm “službám” blízko třeba přes nějakou důvěrně známou osobu.
  Pokusy o eugeniku a novou šlechtu tu zřejmě i v posledních desetiletích byly – skoro bych si tipla, že ty uváděné lokace jsou možná jen záměrně malinko mimo. A nepřekvapilo by mě, kdyby se ukázalo, že eugenika v praxi někde probíhá.
  Ostatně politolog Zbořil poukazoval na to, že v Praze byla v období 2.světové války instituce, která se eugenikou zabývala . Co vše lidé, co se ba tom podíleli, vyzkoumali, objevili a kam se ty výsledky ztratily, se oficiálně neví. Ono se vůbec rádo zapomnělo na fakt, že na našem území něco takového probíhalo. Tak je to buď někde “založené”, nebo u někoho, kdo to rozvíjí….

  A poslední asi jen řečnická otázka: ta krevní skupina B je zřejmě básnická licence, ne? Pokud jsem z těch chabých útržků informací vyrozuměla, pak by noví lidé měli mít jinou krevní skupinu. Možná tu je mezi diskutujícími někdo, kdo má víc informací a může je doplnit. Ale to je detail, který netuším, kdyby byl pravdivý, jestli bychom se ho takhle mimochodem v nějaké veřejné (anonymní) diskuzi dozvěděli.

  1. Krevní skupina B vychází z chování Japonců, kteří hodnotí člověka přesně podle krevní skupiny. A ano, každé slovo má svůj význam a popisuje skutečné události.

   1. Děkuji. Ta přesnost popisu některých věcí mě potvrzuje, že popisujete jevy, které jsou nejen pravděpodobné, ale něco o nich zřejmě víte.
    Zpravodajské služby všude ve světě dělají akce, které by v provalu popřely . Nemůžeme se pozastavovat nad tím, že se to děje i u nás. Víc mě děsí to, zda je to opravdu v zájmu ČR? A odpověď tuším.
    To, co popisujete se zlatem, není asi jen hoax, v podobném duchu se hovoří o krádeži a výměně značného množství diamantů, kvůli které měl jít do vězení člověk, co je neukradl. Dál jsem pustila z hlavy, taky to neslo znaky organizovanosti s posvěcením někde zhora. Ale znala jsem jen tu jednu verzi, fakta se nedala ověřit.
    Co se dělá na poli lidských zdrojů můžeme tušit z různých (většinou amerických) filmů a záleží jen na nás, čemu jsme ochotni věřit. Kdo si vzpomíná na Kuřimskou kauzu a její návaznost, nutně si musel tu otázku položit.
    Bez velkého zájmu literárních znalců a kritiků, bez propagace vyšla u nás před pár lety knížka Byl jsem dětský špion. Taky popisovala velmi realně něco, co se teoreticky mohlo u nás dít, ale těžko zjistíme, do jaké míry šlo o fikci a fantazii autora a do jaké míry předal něco, co se tu dělo a mohlo by dít.
    Otevřel jste zajímavou oblast.
    A za odpověď na tu krevní skupinu děkuju. V zmíněném Japonsku je lidí s B cca prý 20 proc. a říká se, že tito lidé jsou nedůtkliví a zbrklí – proto mi to nesedělo😉.

    Mám velké podezření, že velký zájem by mohl být o lidi s tzv. vzácnou Bombajskou krví – pokud se pouštím na led domněnek a konspirací. 😎Tuhle krev má člověk, na jehož červených krvinkách chybí prekurzor („kmen“) pro dokončení kompletního antigenu systému AB0.
    Jedinec má tedy zdánlivě krevní skupinu 0 (nula).
    Přesto může svému potomkovi předat vlohu pro krevní skupinu A, B nebo 0. Myslím, že to je důvod, který by mnohé eugeniky zajímal.
    No ale už dost. Zase píšu román.🫢

    1. S tou bombajskou krví máte pravdu, ta je zajímá hodně, ale já ji nemám. 🙂 Co se týká přesnosti popisu věcí, jde o popis od přímých účastníků.

 9. Kdybych měl napsat recenzi, asi bych postupoval podle této osnovy:
  – Dokonalá psychologická drobnokresba ženských hrdinek
  – v příběhu se ve finále vyskytují pouze kladné postavy (s výjimkou některých zavražděných)
  – bezchybné vylíčení perspektivních morálních zásad liberální společnosti těchto dnů.

  Určité rozpaky však vzbuzuje snaha o tzv. vlastenectví – všimněte si, že se hrdinové a hrdinky snaží o chovný program liberálně-NÁRODNÍ šlechty! Zcela v rozporu s třicetiletým úsilím pracně dovezených a vychovaných zaoceánských elit!

  Poněkud směšně vyznívá i snaha o získání respektu pouhými několika desítkami vražd. Tm si nikdo dnes nikdo respekt či dokonce politickou pozici nezíská, naopak, pachatel méně než deseti vražd stále ještě riskuje, že stane před nedbale vybraným soudem s nesprávně motivovaným soudcem a bude za svou rutinní činnost odsouzen.

  Politováníhodné a zcela nepřijatelné je i to, že se v tomto příběhu vyskytují osoby pouze se dvěma až třemi pohlavími.

 10. Při vší úctě ke všem hodnotícím článku obávám se , že ani jeden z vás nevyhodnotil článek správně. Ani jednoho z vás nenapadlo, že popisovaná rádoby fikce je realitou, kterou si ani zdaleka nedokážete představit.
  Celý text berte jako úplnou fikci, barvitou, ale fikci. Nedokázal jsem dočíst celý text více než do poloviny. Já se třepu hrůzou, že autor je insider a ví o čem mluví. Tak hrůzné konstrukce nejsou možné bez vhledu do prostředí.
  Milý Gerde. Doufám, že jste se vyzpovídal svému knězi.
  Zpověď na Litterate nestačí.
  Neberte to jako výtku, spíše jako doporučení….

  1. Autor není insider, ale člověk, který se stal objektem sledování Vojenským zpravodajstvím. Už od roku 2014. Veškeré informace ke mně přišly samy tím, že se agenti vůbec vyptávali. Dost detailů prozradila jedna agentka v opilosti. In vino veritas.

   1. „Krcmou byl slyset smich a kraval opilych , kdyz rana treskla..“ zpivali trampove ..
    Zablesk z obyc zivota ..
    Byvaly president Usa byl prave obzalovan z vyzvedastvi pro Rusko. V trvani 6 ti let.
    Tajne dokumenty udajne ukradl v dobe vykonavani sve funkce a skryval ve svem sidle ,tez jeste ty nejtajnejsi kody ,pro nuklearni balisticke rakety asi v pradle sve zeny Melanie..Sidlo i plnej pradelnik, byly peclive pohledany. Dukazy nalezeny.
    Kody ,ktere prodaval rusum se vymenuji za nove ,kazdy den, pro utajeni.
    Aby se je rusove nedozvedeli.
    Dotaz. Ktere tajne , dulezite detaily zminena opila agentka prozradila?
    A co tajnyho v nich bylo.
    Mam nejake zkusenosti s tajnostmi prozrazovanymi opilci…
    In vino veritas , byla stata jako doga, zas.
    Sla na pole , na boruvky jini , couha z toho temneeee ,podezreni…
    Atentat nikdo nema rad , je z nej potom rovnou ,na kvadrat.
    Ale pro respekt ke ctenari i k sobe ,nehodlam o nich psat, ani trochu..
    „kdyz rana treskla, tak celej lokal ztich…“../z pisne Odeska Krcma/.

    1. Spíše šlo o střípky informací, které bylo nutné poskládat dohromady. Představte si to tak, že na Vás vysypou hromadu puzzle postupně.

  2. Ale prosím Vás,
   Proč myslíte, že jsem šla raději na pole, jiní na borůvky,…
   Když po sametovce mohlo něco v utajení fungovat ještě nejméně v roce 93 a nikdo z „nově zodpovědných“ o tom neměl ani šajn, tak o tomto byť jen jeden zodpovědný a nezkorumpovaný, neví také nic. A ostatní, zkorumpovaní, to naopak podporují. A na stavu republiky je ta činnost znát.

 11. Už se nemám rád, jak se tady tlačím do diskuze. Takže do třetice, ať se začnu nenávidět.
  Gerd tady o těch agentech už jednou psal a mám za to, že teď sám sebe situoval do toho temného příběhu. Odhaduji, že to byl ten stařík s těmi závěťmi, který tak vypekl s VZ a že to co tu čteme, je ta závěť.
  Je to přeci tak jasné, milý Watsone.
  Rozuzlení (atentát na Babiše) ale je úplně mimo. I kdyby se rozhodl kandidovat, nevyhraje, ve druhém kole jej pošlou do kytek. A zlikvidovat jej? Jsou – jak vidíme – lepší způsoby – viz znovuotevření reklamní větve Čapího hnízda a zámečky ve Francii. Ale to co vidíme na jeho mítincích, je horší než zlé. Bojůvky NSDAP (nebo co to bylo za organizaci) svou agresivitou na setkání jinověrců předznamenaly nástup Hitlera. A někdo za tím musí stát. Něco málo mu záporná reklama přidá, ale stejně – podle mně – si to spočítá a nepůjde do toho.
  Nebo mu někdo z našich amerických přátel připomene, kde je jeho místo. Neviděl jsem tiskovou konferenci Babiše a Hamáčka k začátku akce Čuk a Gek ve Vrběticích, ale prý (oba) vypadali dost otřeseně. Pochybuji, že to bylo kvůli odhalení ruských agentů, kteří kam přijdou, tam se prozradí. S takovými agenty to má Putin spočítané.
  Spíše si myslím, že někde otevřeli složku nadepsanou A.B. a jinou s J.H., a vytáhli z ní jeden či dva papíry, fotografie a videa.
  A to milý Watsone, naprosto jasné.
  No, už jsem psal Zakladateli, že mě ten článek zdeptal natolik, že vidím všude kompra. Měl jsem jít raději také na ty borůvky (to Ládík!!! – rostou vůbec?)

  1. Možností je víc, Mr. Simpson. 😀 Já si vyberu dvě, které považuju za krajní.

   Buď je Gerd insider a posílá takto někomu vzkaz, o jehož obsahu se můžeme jen dohadovat. Pak je literární stránka věci podružná, poněvadž slouží jen jako více či méně zdařilá camouflage.
   A nebo je Gerd skvělý autor, poněvadž čtenář jeho literární fikci natolik uvěřil, až ho to rozdrtilo.

   Nenávidět se, to není zrovna ideální way od life (když jiní můžou německy, já můžu taky světově, žejo, ať nevypadám jako balík). To je zaručená cesta do nemoci.

   Kdysi jsem v Práglu zahlédl obrovskou reklamu přes celý barák. Už nevím, co reklamala, ale pamatuju si ten slogan: Čeká vás svět plný emocí. A já jsem tehdy před tím posledním slovem jakoby pořád viděl to chybějící písmeno „N“.

   Od té doby cítím, že jedovaté emoce nesmí zůstat uvnitř. Musí ven, pryč, pryč – pryč od nich.

   Ale kdo jsem já, abych radil. Jen tady uklízím.

   1. Nikoliv insider, ale objekt jejich zájmu. Stejně jako Vlk z Kosa Nostra i Vidlák. Dávejte pozor na své okolí, kdo ze sousedů se najednou začal nápadně přátelit a vyptávat.
    V té hře života ještě pár trumfů nebylo vyneseno.

    1. Pak už mohou pomoci snad jen ty, kterým kdysi hrozilo upálení – čarodějnice a vědmy,….. brrrrrrr také k nevíře, jenže ….. jen jiný styl „práce“.

  2. Na Sumave rostou. Jak loni nebylo skoro nic, letosni uroda to bohate kompenzuje. U nas pomalu zarusta par palouku po tezbe dreva, naprosta dzungle…
   Tech plnych keriku je tolik, ze by jeden snad uvazoval to vzit na prasaka hrebenem…

   1. Tohle se nemůže nikdy vyplnit. Už vidím,jak by Ládik vyváděl,kdyby se mu ztratily vnučky. A můj tatínek taky,kdybych se ztratila já. Jistě by více takových něco zjistilo,co by se vypátralo.

 12. Proč ty chovné ramlice musely mít krevní skupinu B+ nebo B-? Pokud měl otec + a matka -, mohlo to udělat paseku! 🙉

  A teď se, Gerte, přiznejte!
  V jakém jste klanu a jakou máte krevní skupinu!!!😄

  1. Krevní skupinu B musely mít, protože na to věří Japonci. Samozřejmě je to blbost, ale ti zakladatelé klanů nejsou dostatečně inteligentní, aby takové nesmysly prohlédli. Tak provádějí rituál jak domorodci, kteří postavili model letadla z rákosu, nasadili na hlavu kokosové skořápky, modlili se a čekali, až přiletí letadla s nákladem potravin stejně jako za WWII.
   Krevní skupinu mám univerzální příjemce. Mohu vzít krev od kohokoliv, ale dát ji mohu jen člověku stejné krevní skupiny.

 13. Zakladateli, vy jste tady šéf s možností kdykoliv kohokoliv poslat za dveře. Proto mě udivuje vaše reakce. Nějak se mě z pohledu argumentace jeví dost podobná hříšnému Anonymu.
  Kromě toho v mých očích ubližujete Gerdovi. Po přečtení thrilleru jsem ještě natolik zpitomělý, že vám položím otázku: co na Vás Gerd má?

  1. Možná jste měl počkat, až vás přejde šok z toho čtení. Třeba byste pak položil otázku jinak.

   Gerd na mě nic nemá, ale já mám. Na určité věci mám alergii.

 14. Nepadla zde jedna zásadní otázka (a možná nejsem sám, kdo neví, nezná, tápe, ba ani Babičku nečetl):

  „Co je s Čmoudem?“

  1. Buďte obezřetný! Abysme se nedočkali, že za nějaký čas tu budeme číst diskusní příspěvek tohoto znění:

   Nepadla zde jedna zásadní otázka: „Co je s PivoJem?“

 15. Když jsme u té kultury, dumal jsem, proč třeba Menzel svoje nejlepší filmy natočil za nesnesitelného útlaku, a když mohl po komárech sáhnout na nebesa, tak předvedl hovno. A to ještě kohosi kvůli tomu sesvihal prutem.

  1. @ZUk
   Důvodů bude asi víc; jedním z nich by mohla být okolnost, že ten útlak nebyl nesnesitelný. Byl nepříjemný, ale nebyl ničivý. Stimuloval.

   Stimulace pominula, pominuli se i umělci. A kolik nových talentů se vynořilo z bahna nebytí! O všechny tyhle novoskvosty nás minulý režim připravil!

   To mu mám obzvlášť za zlé.

    1. Ano, a možná i alkohol. Valašský král chlastá jak duha. To paměti neprospívá. Např. Wabi Ryvola si ke konci už taky nepamatoval své vlastní texty, publikum mu muselo napovídat.

     Polívka začínal (myslím) Na Provázku. Ta představa: Polívka hraje v Pezza vs. Čorba, napraný jak šnelcuk do Drážďan, a publikum mu napovídá…!

     1. Jo, pamatuji jeden koncert, kde začal písničku a asi po pěti slovech řekl:
      „Dál už to znáte, tak si to zpívejte sami.“
      Ale na kytaru furt byl schopen hrát.

      1. Drive Bivoj nyni Pivoj.
       Drive Pivojem nyni zpet do, Vodojem.
       Napada mne casto , ze nekteri /1-5 metrovy v delce textu /,se ani nemohou kvalifikovat jako trolove.
       Jednoduse na to nemaji..Tak aspon zablokuji co nejvic prostoru.
       Neco jako novy styl a prace cenzury, jinou formou..
       Na misto kraceni pridavaji stedre slov a vet az ctenare zarucene zahlti a odradi…
       Mozna jde o nejaky uredni souteze a rekordy , kdo vic a kdo delsi..

   1. V nových dobách narazil J.Menzel na problém financování filmů.
    Na „své jméno“ je sehnat mohl, ale od koho…..
    Vzpomínal, jak se musel „přiohnout“ za socialismu, ale úplně ohnout se mu nechtělo. Tehdy ani dnes.
    Točil kdysi hezké filmy, protože doba byla, v porovnání s tou dnešní, přece jen poklidná a mezilidsky skoro laskavá, jemu stačilo jen naznačovat. Hezky. (Když chtějí abys vyplňoval, vyplňuj, Václave…).
    Jako mnozí začal být postupně z nové doby zoufalý. Řekl mi.
    Hezké laskavé filmy (nikoliv sladké cajdáky jako „Léto s džetlmenem“) – lze je vlastně dnes vůbec natočit tak, aby se nedostávaly do konfliktu s realitou?

    1. Obcas jsem vyse tentokrat jmenovaneho priohnutce potkaval a vzdy zaril dobrou naladou a spokojenosti . To si vzit nedal. Bral vzdy od jinych. Mel vysady.
     Zaklad k filmu je literarni predloha. Kdyz je neco vybornyho, tak se to neda ani zkazit.

  2. Protoze byl rovnejsi mezi rovnymi s lidskejma pravama ,co chtel to dostal a byl pronasledovanej predtim , zatimco jini umirali a neprezili..
   Potom uz to bylo jiny..

 16. Nechápu Babiše. Já mít 63 000 míčů tak se na Čehůny vykváknu koupím si od Abramoviče jachtu pojmenuju jí Monica La Bella naložím rodinu a vodstěhuju se do Provence a na obědy budu chodit do Michelinské restaurace která mi patří.

  1. Protože když alfa samec si zašuka kdy chce, musí ale počítat, že přijde jiný hřebec. A tak volí prostředky, aby zůstal u vesla a kryl si záda. Na Babiše má spadeno kdekdo. Co jsem slyšel já, tak se choval jako hajzl při likvidaci konkurence. No, a jaká ochrana je nejlepší a nejúspěšnější? Erarni. Na trubce jsou dokumenty o šéfech mafie. Tam je odpověď.

  1. Popis operačních postupů VZ. Třeba se to bude hodit těm, kdo jsou objektem jejich sledování. Pokud někdo nedočetl do konce, nechť se potom nediví, že mu jednou může taková informace chybět.

 17. Chaby sujet, osoupana dejova fabule… Taky jak kolega rikam ze jsem pracetl tretinu a pak konec, vice jsem nevladal 🙂

  1. A proč teda nepíšeš, jak Ti narostl zobák, teda slovensky? Češi rozumějí slovenštině dobře, není třeba prasit češtinu!

  1. Tady se dejou veci , nejdriv Vidlak , ted tohle..
   Absolutne mimo posouzeni a kritiku.
   Napomenuti, aby dotycny prispevkar ,SK psal cesky , kdyz clanek zaroven ale, ma typicky cesky nazev ,THRILLER. Samolitr, od ceskeho slova, thrill.
   A jeste temnej ,temnejsi Jiraska..Hned se zarazil a radeji necet.
   Bych neupad taky do sparu epidemie rozmnozene tsunami prostituce..
   A nezmenil pohlavi a nevysel do ulic plnych spinavych ,nizkych neresti ,za ucelem…..
   Uz sem v soku z Vidlaka posledniho vytvoru.
   Kterej sem neuvazene precetl, nevarovan.
   Jiste nejsem sam ,kdo se musi casto nakopnout ,protoze kdyz jen obcas a trochu nekdo mysli , musi se branit zuby nehty ,by si nemyslel o sobe …
   Kdyz dobra detektivka nestoji za precteni..
   Radeji pryc. Pryc. Treba. Setrit za kazdou cenu ..
   Pohoda a nehrozi zadnej krvak. Ale jo, taky zase hrozi.
   A co dneska nehrozi. Vsicki a svet je potom nemilovanej,ale radne zthrillovanej.Po nasem.
   /Thrilled/.
   Kdyz si obcan od podzima vezme do spinave, tyden nemyte ruky v potoce , teplomer a zjisti ,ze ma probuh ,doma teplotu o trochu vyssi 18 stupnu Celsia, okamzite zacne /a musi/,neprodlene vyvetrat , otevre okna a dvere ,aby teplotu rychle snizil , nez prijdou Inkvizitori na kontrolu dodrzovani noveho, Dogma Ukr 18.
   Nebot tresty jsou vysoke a neuprosne.
   Cert , policajt a stara baba nikdy nespi..A se casto jeste mnozi.
   Misto upaleni a v zajmu usetreni planety bude co nevidet vyhlasen trest ,Zmrznutim.
   Nekde na Sibiri ve spodnim pradle. Nebo bez.
   Kdyz ti mnichove na rozdil ,v mrazivych Hymalajych, kdyz skladaji zkousky , tak musi stravit v horach celou noc v jedne kosilce a tu namaci do ledove vody a potom opakovane na tele susi , pac si umi regulovat teplotu tela, jak chteji../zde treba ,upozornit na hrubou chybu v nazvu Hymalaj. / V tom Y je ta chyba/. Hybaj at si negramote vzdelanej. Negramote.
   Zmrzlej obcan, uleva pro Gayu. Nasi planetu. Pac je obecne znamo ,ze hodne neukaznenych obcanu, hodne skodi.
   Cestovani a turistika za ucelem se na tejden ohrat , do zemi kde vladnou krute zimy je uz ,diky bohu zakazana.
   Teplota vetranim spadne do zivotu nebezpecne nizkosti a musi se zase zatopit ,aby dosahla aspon 17-18 stupnu, prikazanych .
   Pac obcan nema a nedostal instrukce podrobne jak teplotu udrzet, od uradu Inkvizice Teplajzniku, nema take zadne prostredky na regulaci presne teploty /v kamnech si hori ohen a vydava teplotu daleko vyssi napr., nez by mel /, kdyz si obcan zdrave zacvici , dychanim napr.mistnost neregulovatelne otepluje .
   Beda, obcan je tvrdohlave vohratej na 37 stupnu a pri horecce jeste daleko vic a to vysila vsude. /Jeste vysila zakazany plyny a taky nekontrolovatelny,jako kravy napr. /.
   V loznici kdyz spi ,nebdi nad teplotou celych osm hodin ,neni bdely a na teplotu neukaznene nedohlizi a ta si dela co chce. Urcite stoupa bez dohledu.
   Celych skoro osm hodin. Cas aby si inkvizice na takove, posvitila.
   To je pravy cas obcana chytit a usvedcit nejvice presnym, digitalnim aparatem ,opatrenym teplomerem , pri pachani zlocinu.
   Kdyz nenazranej a vecne hladovej obcan s rodinou podobnych vari a pece pro celou rodinu, teplotu zvysuje a hodne.
   Musi otevrit okna a mozna i dvere, aby klesla pod povolenou hranici.
   Se neda presne urcit jak dlouho a teplota klesne vetsinou daleko vice, vlivem nekontrolovatelneho proudeni mraziveho vzduchu dovnitr /jistota je jistota , kdyz je dav bdicich inkvizitoru urcite pobliz, pro usnadneni jejich prace nevahaji pouzivat automobily/ a musi se potom zase spravne pritopit , pro dodrzovani omezeni stanovene vladne uredni,spravne teploty…
   Aby ditko zkrehlou rucickou neskrabalo na papir, ale napsalo domaci slohove cviceni..
   Leckomu po precteni, takove slohove cviceni prikladne ukaze, jak normalne psat a vo cem..Jak ditko prikladne umi setrit i energii vydavanou na psani..
   V zajmu uspornych opatreni na energie..
   Setrit se energii musi ,at to stoji co chce..

 18. Dobrý den. Přečetl jsem jenom první polovinu a pak závěr. Tak si vás dovoluji upozornit jenom na to, že „ubytí tyčí“ se píše s měkkým i – tedy „ubití tyčí“. Je to taková maličká chybička na kráse fabulace konspiračních fantasmagorií.

  1. Áno pane učiteli. Pošlete ho klečet a ať to správně napíše aspoň 50 x. A ať mu to rodiče podepíšou.
   Ách jo.

   1. Ach jo. Nejsem na troskareni. Ale .
    Ctenar zadrhne. Dej se zadrhne . Velmi dulezite a podstatne upozorneni.
    S vyznamem s „UbytiTyci“. A co s tim. A celej dojem z textu ,je kde?…
    Tyce kdyz ubyvaji.
    Dalsi je smysl, „Ubiti tyci“.
    Je lepsi pridat, aby se zamezilo pomyslet na ublizovani tycim , vlozit urceni mezi ubiti /urceni nekoho , neceho/ tyci..
    Vyber slova tyc, neni nejlepsi a ,je tak asi lepsi nahradit slovo tyc , jinym nastrojem, pro zlepseni kvality , ubiti ,slovem umlaceni napr. a plynulosti pri cteni textu , tedy nejen ctivosti , ale respektu autora ke ctenari ..
    Pozorny a myslici ctenar a co nejvice jich /kteri mysli nejen, co ctou a o cem ctou / ,jsou pro normalniho autora, nad zlato..
    /A v zadnym pripade neni ucitel/ka/.

    1. Hruba chyba v „nezprasena “ , tedy s je spravne na misto z.
     Jako napr. v ponekud ruske vete ,ve vete:
     Kuda vy idijote? Ja idu sprasit vasu zenu.
     Sprasit ma ,bohuzel pro ty co hned mysli na nevybirave vulgarnosti ,jen vyznam v prekladu , zeptat se . A nic jinyho…

   1. No a také by bylo záhodno, když už si můžeme lecos určovat podle toho jak se vyspíme, si jednou za rok určit věk. Tak, letos se cítím na xx a fertik.

 19. Rubrika Neurčeno.
  Kam to zařadíme? Próza, nebo Reportáž?

  Dlouhé to není; jen se to nesmí číst na mobilu. – Teď mi napadá, že právě toto je „mechanismus“, kterým moderní technologie ohlupují: co se vymyká svým formátem displeji mobilu / monitoru, stává se odrazujícím a ke čtení nezpůsobilým. Myšlenky, které onen formát přesahují, jsou tak vytěsňovány.

   1. Představte si, že autor tento příběh vsadí do anglosaského prostředí DeepState a v hlavních rolích filmu budou herci zvučných jmen: Neeson, Statham, poťapaný scientolog Cruise… Ani by vás to nezvedlo že židle…

    1. Ač-li právě tohleto není důvodem, proč všechny TV opakují seraily z let dávných, kdy dávaly smysl a měly hlavu a patu, tak do roku00. A člověk je rád skoukne i po letech.

     1. Fascinuje mě současná švédská detektivka.
      Kvalitně napsané, člověk se nemůže odtrhnout od příběhu.
      Postupně mu ale dojde jednotný mustr.
      Vraž tam dvě lesby, jednoho opilce, jednoho který pilně navštěvuje AA, aspoň dvě fetky a jednu ( hodnou) hackerku, samoživitelku kterou bije druh, Ahmeda který je zbožný a horlivě navštěvuje mešitu, Rusa, který měří dva metry a děsí domorodce, jednu roztomilou autistku ,
      aspoň dva Somálce s úsměvem děcka, protřepej, zamíchej, a máš jasno.
      Pokud se tam vyskytne spořádaný daňový poplatník, který nebije děti a manželku ,a není na dávkách, tak je to 100% vrah.

      1. Nejen řemeslně napsaná detektivka.
       Měl jsem kdysi „kuchařku“, podle které se prý dělaly americké filmy. Co napřed, co potom, jak dlouhá ta nebo ona scéna. Kdy milostná scéna, kdy automobilní honička, kdy zásadní rvačka kladného a záporného hrdiny, kdo má umřít a kdo zázračně přežít. Jak má vypadat expozice a jak závěr. Myslel jsem, že to napsal nějaký zhrzený scénárista, kterému nevzali scénář.
       Pak jsem si vzal ten výstřižek , čistý papír a stopky a zkoukl jsem na VHS několik úspěšných děl z dílen Hollywoodu. Opravdu se podle toho rámcového scénáře točily!! Výsledek? Přestal jsem se dívat na americké velkofilmy.
       Ten výstřižek jsem bohužel při stěhování ztratil. Ale myslím, že tenhle mustr platí pořád.

       1. Tak to jste asi neslyšel o vysokoškolském studijním oboru zvaném dramatické psaní.
        Dá se naučit pravopis, základy slohu, obchodní korespondence, ale že by se někdo naučil, jak napsat vynikající povídku-román-divadelní hru, tak o tom silně pochybuji.
        Pak absolventi dramatického psaní tvoří dílka přes kopii. Vzpomenete na kdysi úspěšného Párala?

        1. Seveřani už lepšolidskou autodestrukci spustili.
         Prý „přirozenost“ je to, co činí severské krimi přitažlivým.
         To jsou všechny seveřanky i ve skutečnosti tak škaredé, absolutně asexy a nepřitažlivé, nebo je severští filmaři takto líčí a oblékají záměrně? I neutrální postavy jsou oblečené, učesané a nalíčené tak, že mám velký problém, k dané postavě si vytvořit nějaký vztah, nebo hodnocení. Přijde mi, že dělají všechno pro to, aby to fakt nešlo. I hlavní „hrdinka“ v nich vypadá jako královna krásy, ale z českého ošklivince.

         1. Pokud mohu soudit z dvoutydenniho roadtripu Finsko, Svedsko, Norsko, nehezkou zenskou v me vekove kategorii jsem tam snad nevidel.

       2. Čtu teď hodně ruskou LitRpg (na Západě to, myslím, neexistuje, v Rusku bohatě rozšířené). Má to ledajaké chybičky, ale rozhodně tam schází běžná schémata absolventů psacích kursů. Jenom málokdy tušíte, kudy to povede dál. Osvěžující.

    2. Donutil jste mě típnout doutník, abych mohl psát… je pravda že CIA vytvářela (a zřejmě i vytváří) černé fondy pomocí požadováno drog z Latinské Ameriky do USA, však má na to DEA. Podobně, ale v mnohém menším měřítku, STB vytvářela černé fondy prostitucí.

     1. Co to meleš za hovadiny?? StB a černé fondy? Proč, když všechno vybavení i činnost bez výhrad podporovala a platila vláda? Šlo o bezpečnost státu – tak nač černé fondy?
      Kdes to teda sebral, že ani nevíš, jak se zkratka bývalé státní bezpečnosti píše?

      1. Jeste min mysli..Ten nahore…
       Tak treba vlada dohlizela..
       Na natlak pecujicich sester o nemocne ,ke kterym dochazely.
       Starozitnosti a cennosti byly premluvanim vymahany na starych a nemocnych pacientech a jak se ti mohli ubranit pecovatelkam.
       Na kterych zcela zaviseli.
       Potom se tak ziskane cennosti pasovaly do Vidne..
       Vexlak mel v bote ,nebo jinde neco valut a policajt si vzal takovyho stranou a nic z toho co zabavil si nevzal ,ani napad /pac vlada dohlizela/ a vetsinou se to pak na oddeleni rozdelilo ,pac tezka sluzba a ty vecne nizky platy..
       Domovni prohlidky zlodeju a nikdo nic nevotocil..Ani to zlodeji ukradeny jinde.
       A kdyz se na to prislo , kdo by to poradne vysetril, kolega? Urcite !!
       Kterej delal to samy?
       Sanitky prijizdely a casto k umirajicim ,vlada tez dohlizela, a znarodnene cennosti z bytu se pak rozdelily mezi sofera a doktora a kdo by co zjistil atd..
       A zase do zahranici s tim , prodej v Cesku byl riziko.
       Uhli a uhelny sklady , kde vlad bejvalej Cerna Maska..
       /Drive se pral s kazdym za poplatek v cirkusech/.
       Hospody a Prodejny. Svindle s kvalitou a jakosti. Ridici co dovazeli do prodejen. Vsude se okradalo ,napr. kdyz se neco davalo na vahu, pod vahu se pridal mensi magnet . Potom se magnet zaroven s odebranim vazeneho zbozi zase nepozorovane vzal zpet. Pred ocima kupujicich..
       A rucicka vahy byla zase na nule.
       Pasovani i lidi se provadelo svetskejma a cikanama na zapad ,nebo kam kdo chtel ,/s vedomim uradu a policie/ , ponevadz byli pronasledovani nacisty /jiny asi nebyli/ a proto byli vselijak tolerovani, vlady a urady meli rozkaz jim pomahat, davat co chteji a zavrit oci na jejich aktivity , aby nebyly zbytecne stiznosti a hystericka pozornost hlavne zapadni verejnosti na uz tenkrat jejich lidsky prava …
       Kterym komunisti chteli urcite ublizovat.
       Dobrodruzstvi taxikaru a cisniku , bylo toho hodne a vsude a v daleko vetsim meritku , dale napr. clenstvi ve strane pro ty vyhozeny stalo deset tisic rakouskych silinku /aby potomci netrpeli za hrichy rodicu/, a poplatky za prijmuti syna ci dcerky na vysokou a se zarucenym diplomem , byly take celke zname.
       V nekterych pripadech klicky od auta.
       Prava , ekonomika ,kde doktor nemohl uskodit.
       Samozrejme s vyjimkou diplomu mediciny a dalsich podobnych oboru.
       Kupodivu ti kteri kseftovali , napr. agenti vyvoznich podniku v zahranici na aukcich umeli vydelat statu valuty , ale meli problemy s vyuctovanim. To vse samozrejme neskoncilo s komunisty ,ale naopak.
       Tlupa trampu prisla kdysi do hospody a tam ,prekvapeni ,byl hospodskej bejvalej tramp. Parili jsme tam tri dny , chudy trampove zadarmo a kamarad vzkazal ,ze neprodelal ,za ty tri dny a naopak..

  1. Jsme v zajetí slov.
   Zdá se mi, že čím je slabší myšlenka, tím je požito více slov. Slov, která znějí stejně, ale už mají jiný význam než před několika málo lety nebo měsíci. Viz projevy politiků. Když z nich vypreparujete podstatnou myšlenku, často to bývá věta holá. Nebo nic.
   Fašista není totéž co nacista. „Tlustá čára“ se v příbězích z minulosti umístí kamkoliv, podle toho, co chce autor dokázat. Co bylo předtím jako by nebylo.
   Tedy není to jenom tím, na jakém zařízení se dílo čte nebo poslouchá. Tempo se zrychluje – vidím to na starších filmech. Neskutečně pomalý střih, každá akce musí být dokončena. Detail a čas na rozmyšlenou. Před 40 lety to přitom byly svižné filmy. Dnes se vše řeší klipovitě. Zkracuje se , někdy až do nesrozumitelna. Ale ne každý umí několika správně volenými málo slovy sdělit všem, co by chtěl.
   ===
   Když si něco píšu do blogu, obvykle pak třetinu obsahu vymažu, protože se opakuji nebo zabíhám mimo téma. (A tak napáchám většinu chyb.) [;>/

  2. Mno, že není dlouhé – jenom 18 stránek :- ). Chtěla jsem to vytisknout a označit stejné pasáž, jak dělávala naše pančelka, ale škoda inkoustu

   1. Fakt? 18 stran A4? To bych teda neřekl…!
    Gerde, nebyl jste v minulém životě Jirásek?
    (Vzhledem k absenci nonverbální komunikace zdůrazňuji, že iba srandujem)

    1. Možná jsem byl v minulém životě Jirásek a tohle je Temno 2.0. 🙂 Tu vraždu jsem si vymyslel, zbytek ne.

 20. No děkuji pěkně.
  Pocta Čmoudovi – tedy zajímalo by mne, kdybych na něj na ulici zavolala, jestli by na jméno Čmoud slyšel. Tedy pokud neskončil rukou střelce,…
  Eh, jdu raději ven, na zahradu, na pole. Sakra, i tam jsem zažila denodenní šmírování, uvažovala jsem, že s sebou budu nosit flintu….

  1. Zakaznici co dobre platili v pribehu meli extra vzruso a museli bejt nadmiru zdivocely z ty, co mela zlomenou ruku a koleno , oboji v gypsu.
   Pohnout se asi mohla stezi , ale ksefty ty se hejbaly..

 21. Mňo, moje češtinářka by napsala, kostra jakžtaž, po zkrácení o 3/4 snad i čitatelné a byť hodně manipulačně zamontovaných věcí známých snad uvěřitelně, ale díky poslední větě – moc čouhá ta Vaše posedlost . Varuji všechny – je to furt dokola a furt stejně blbé. Ostatně jak většina Vašich příspěvků, ale za to nemůžete, s takovými „schopnostmi“ se musí člověk narodit
  Tím nikoho o své pravdě nepřesvědčíte…..

 22. Gerd k Vidlákovi: „Ten růžový Vidlákův svět je zapotřebí korigovat temným thrillerem.“

  Vidlákův svět vůbec není růžový. Je v něm plno chmur, nejistot a obav z temné budoucnosti.
  Ovšem kdyby platil svět podle tohoto temného thrilleru, zdál by se i mně Vidlákův svět růžový.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *