13 dubna, 2024

Svatoplukovy pruty – Bratrstvo nepodvolených

Minule jsem avizoval, že se pokusím napsat svoji představu o spolupráci a nabídl jsem videokonferenci pro stejně smýšlející. Vede mě k tomu fakt, že na naší straně vidím nespočet analýz a diskuzí, ale chybí to, čemu se říká „tah na branku“. V tomto směru světlou výjimku vidím v Hamplovi a Vidlákovi. Současně přiznávám, že pomalu začínají, ale opravdu velmi pomalu, začínají prosakovat zprávy o konstruktivnějším a hlavně aktivnějším přístupu dalších- viz. naposledy zmínka o setkání příznivců Nové republiky nebo 10 bodů SPD.

Tady odbočím – včera někdo poukazoval, že se alternativa potýká s nedostatkem kádrů pro řízení státu. Když jsem tohle četl, tak mě jako první napadlo, že pokud bychom vzali telefonní seznam a náhodně z něj vybírali spoluobčany pro obsazení ministerstev, náměstků a jiných „důležitých“ vedoucích, tak by byla velká šance, že naše země bude řízena lépe, resp. ničena méně. Zkrátka, myslím si, že horší to už snad ani být nemůže – a bytostní optimisty bych požádal, aby si svoji repliku „že může“ nechali pro sebe…

Začnu tím, na čem se asi shodneme – samozřejmě to bude neúplný výběr, ovšem napadá mě dlouhodobě. Takže, asi se shodneme na tom, že paměť davu je cca 14 dní, proto je možno lidem „nabulíkovat“ v podstatě cokoliv, přičemž současně asi platí, že čím větší nesmysl je davu předkládán, tím kratší má životnost, ale většinou rychlejší převzetí od cílového davu. Pravdu tedy dav akceptuje nejpomaleji, ale na druhou stranu má nejdelší životnost.

Dále by mohla být shoda v tom, že většina (cca 80%) se o politiku a „zdraví“ státu nezajímá – chtějí se mít dobře, odpracovat si svoje a pak žít rodinný život. Fakt, že se jim bude žít ve vykradeném a zničeném státě si připustí až když se jejich situace dramaticky zhorší, dopady špatného řízení státu jsou za horizontem jejich uvažování. A zatím je „na nákupní frontě“ klid. Poznámky, že náš stát je jak narkoman, který zatím dostává své denní dávky a proto se mohou cítit celkem „v poho“, stále odmítají, stejně tak jako fakt, že dříve nebo později musí přijít zúčtování a detoxikace. Zbývajících 20% může být rozděleno zhruba 50:50, přičemž ta jedna polovina má k dispozici vše – od v podstatě neomezených financí z daní všech až po dominantní postavení v mediálním prostor (informačním poli).

Taky by mohla být shoda, že řízení je proces informační. Pokud budete izolovaní v malé místnosti bez kontaktu s ostatními, tak svými názory neovlivníte nikoho, resp. neřídíte nikoho. Pokud dostanete k dispozici menší kolektiv, který vás musí vnímat a nejlépe akceptovat, pak tento kolektiv můžete nasměrovat různými směry podle svého uvážení, resp. činnosti. Analogicky to samé platí v celostátním měřítku, proto považuji za nejdůležitější mít schopnost oslovit VŠECHNY spoluobčany, resp. co nejvíce spoluobčanů a hlavně nedělat mezi nimi rozdílu. Na druhém místě nějakého pomyslného filtru bychom měli použít Vidlákovu definici „kdo je na naší straně“ a další pomyslný stupeň by měla být podmínka, na koho je dlouhodobě spolehnutí, kdo je dlouhodobě konzistentní.

V neposlední řadě tady máme zajímavý fenomén, kdy ani ti „přemýšlivější“ se nehrnou do nějaké spolupráce, přestože si uvědomují, že sami toho moc nezmůžou. Každý chce být raději malým náčelníkem pro dva indiány … přestože si uvědomují, že spolupráce může přinést výsledek, což ostatně poslední volby názorně ukázaly – bohužel. Lidé jsou zkrátka jací jsou, jiní k dispozici nejsou. Je třeba pracovat s těmi, kteří jsou reálně k dispozici, nečekat na ideál.

Shoda by taky mohla být na tom, že máme obrovskou výhodu ve faktu, že máme REÁLNÉ zkušenosti z obou režimů. Víme co bylo dobrého a špatného na době minulé, stejně tak, jako to víme o dnešním zřízení. V tomto bodě je můj osobní názor, že je třeba nedopustit, aby byla potlačována kreativita a iniciativa malých, současně ovšem nedopustit privatizaci státu velkými. Přičtěme k tomu, že kombinace přímé a zastupitelské demokracie je reálná, nikoliv však ideální, protože k dispozici jsou pouze nedokonalí lidé, kteří mají své ideály a své chyby. Zkrátka, jak píšu výše – k dispozici jsou lidé jací jsou, jiní nejsou, čekání na ideál znamená pouze nekonečný pobyt v čekárně.

Pokud tohle všechno víme a současně si myslíme, že jsme vzdělaní, kreativní, logicky uvažující … zkrátka jsme na tom lépe než nějací pomyslní křováci, pak by neměl být problém naši situaci vyřešit. A já si myslím, že řešení existuje, že kolektiv stejně myslících lidí umí stanovit společný akceptovatelný cíl a dosáhnout ho.

Problém můžeme rozdělit na dva – společný cíl, tedy vizi a mechanismus, jak ho realizovat. Tohle jsou spojené nádoby a proto je jedno v jakém pořadí se vyřeší. Jedno bez druhého nedává smysl.

Co se týče mechanismu – tohle by mělo být tématem dnešní videokonference. Bude první (doufám, že ne poslední) a proto nelze očekávat hladký průběh bez zmatků a komplikací. Je třeba se prostě začít učit a formovat se jak se říká „za pochodu“. Jako IT s naprostou jistotou vím, že naše iniciativa se musí odehrávat mimo stávající soc. sítě a další „vymoženosti“ loutkovodičů. Uvědomte si, že Rudá armáda by v žádném případě nevyhrála, pokud by např. pro tisk a předávání svých rozkazů svým jednotkám používala tiskárny Wehrmachtu a telefonní síť nacistické firmy. Na druhou stranu mám povědomí o decentralizovaných řešeních – jen se musí začít, a začátek holt bude malé vykročení, nikoliv skok do hotového.

Dále – jak jsem již několikrát psal, jsem přesvědčen, že je nežádoucí tříštit síly zakládáním nějakého dalšího subjektu, naším cílem by mělo být hledat způsoby, jak pospojovat ty náčelníky s minimem indiánů, resp. přesvědčit je, že společný postup může přinést ovoce. Stejně tak, jako nemusíme nic nového zakládat, nemusíme nic nového ani vymýšlet – princip činnosti parlamentu je každému znám a těžko lze proti němu něco namítat. Současně platí, že můžeme čekat na sponzory, pak zaplatit několik lidí na plný úvazek a poté možná někdy v budoucnu začít řešit dnešní problémy … Já si ale myslím, že musíme zvolit jiný způsob – více lidí s kratším nasazením a práci z přesvědčení, tedy alespoň než se začnou objevovat výsledky. Někdo volá po silné autoritě nebo lídrovi, což má nesporné výhody. Nevýhodou ovšem je, že s koncem lídra končí vše. Položím otázku – co by se asi tak stalo s hnutím ANO, pokud by Babiš byl odejit…? Hnutí ANO bylo díky AB velmi rychle založeno, druhá strana mince je, že bez něj pravděpodobně skončí. Můj názor je, že každý je v něčem dobrý, takže by mohl být přirozeným lídrem v tom, čemu rozumí nebo co opravdu zvládá.

Já si zkrátka myslím, že v této chvíli by mělo být naším cílem vytvořit funkční servisní zázemí pro ty, kteří mají politické ambice a něco již v tomto směru dokázali, přestože na vstup do velké politiky to zatím nestačilo. Pokud vezmu, že např. Švýcarská demokracie nebo Svobodní mají x-tisíc příznivců, Aeronet neskutečnou čtenost, pak cílem by mělo být získat schopnost oslovit všechny tyto skupiny, tedy vtáhnout je do našeho informačního pole. Můžeme se distancovat od Iluminátů, židů s malým a velkým „Ž“ a další, ale měli bychom „vytáhnout“ do svého informačního pole to, co je přínosem pro nás. Říká se, že hlavou rodiny je muž a žena krkem, přičemž chytrá žena tou hlavou kroutí, jak potřebuje. Tohle se dá zvládnout s relativně malým počtem lidí a malým časovým fondem.

Já třeba nevím o nějakém „životě“ SPD, Nové republiky a dalších menších v mém okolí. Vím, že Nová republika teď měla setkání, ale to bylo tuším v Praze. Vím, že bývá Vlastenecké setkání – ale opět, pro mě daleko, Hampl se snaží jezdit a snad ještě Skála, ale to je asi tak všechno. Matěj Gregor zazářil, vybral slušný peníz a … a tak nějak o něm nevím. Ovšem vím, že se nikdo nechce moc spojovat, každý chce být králem na tom svém písečku, klidně jednooký mezi slepými, ale … králem.

Jsem přesvědčen, že naším cílem by měl být společný projekt – společný v tom směru, že do něj vtáhneme „kdo je na naší cestě“ a dáme mu tam prostor. Příznivec SPD nebo Nové republiky tak dostane možnost na místě informací z SPD nebo NR najít informace i od jiných – takový seznam.cz alternativy. Protože jsem se už o něco takového pokusil (nepodvoleni.cz), vím co tohle obnáší. Ta redakční činnost se skládá v podstatě ze dvou fází – časově velmi náročné je články a informace vyhledat a hlavně přečíst (napsat), naprostá brnkačka pak je vybrané dostat na daný web – ať již pomocí odkazu nebo převzetím celého textu. Mírnou komplikací jsou obrázky, ale opravdu jen mírnou dokud člověk nezíská příslušnou praxi. Tohle může dělat pár lidí na plný úvazek nebo více dobrovolníků s kratším časovým nasazením. Sledovat a upozorňovat na aktivity lze po linii subjektů nebo podle území. Zkrátka, já si myslím, že naší malou iniciativou by mělo být dávat na jedno místo výstupy těch, kdo se již angažují. Přijít s principem parlamentu – nemusíte se spojovat, stačí, když budete dávat své výstupy i do našeho projektu. Na tohle by mohli kývnout – přece jenom, nic je to nebude stát a je zde šance rozšířit okruh příjemců. A když nebudou ani tohle chtít, pak je hlídat a iniciativně sami přebírat a upozorňovat.

Zkrátka, každý může svým malým dílem přispět do velké skládačky. Technicky to není problém a tohle se dá začít bez sponzorů.

Dnes v 19:30 tady zavěsím článek s technickými podrobnostmi pro videokonferenci. Ideální konfigurace je PC / notebook s kamerou a repro/sluchátky a mikrofonem, nouzově se dá použít i tydlifon – ten ale má malou obrazovku, tedy je ne moc vhodný pro videokonferenci s vícero lidmi. Co se týče kvality připojení – 2Mbps by měli stačit, aplikace je odladěna pro použití s prohlížečem Google Chrome/Chromium, na druhém místě Firefox. Pro smartphone je nutno stáhnout aplikaci. Já, protože nemám v notebooku kameru, používám kameru v tydlifonu – připojím se přes něj a vypnu mikrofon a repro, současně se připojím přes Google Chromium v notebooku, kde mám větší monitor, mikrofon a repro.

Více v samostatném článku v 19:30.

39 thoughts on “Svatoplukovy pruty – Bratrstvo nepodvolených

 1. a to se vyplatí ☺
  Česká republika vložila do banky EIB 60 miliard CZK, a EIB půjčila do České republiky 120 miliard. Česko tak splácí úroky i za své vlastní peníze, které do EIB vložilo, aby mu je potom EIB půjčila! A to se bankéřům vyplatí! Heger i Fiala tedy mohou hlasovat v EIB o tom komu EIB peníze půjčí, a nebo věnuje!

  https://www.michalapetr.com/


 2. Válečná psychóza? Rozhlasový redaktor vyzval k raketovému útoku na Moskvu
  26.06.2022 16:16

  Europoslanec Jan Zahradil (ODS) se pustil do redaktora Českého rozhlasu Martina Dorazína. Zahradil konstatoval, že redaktor, bývalý zpravodaj České televize, se chová jako jedna z předních ruských propagandistických tváří. Co k tomu Zahradila vedlo? Dorazín přirovnal dnešní Rusko k hitlerovskému Německu a vyzval k raketovému útoku na Moskvu. ..

 3. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-rusko-za-nekolik-hodin-zbankrotuje-207440

  Před pár lety jsem měl tu čest nýt svědkemm toho, jak podobným postupem zničili šmejdi jednu naivní ženskou – zprostředkovatel zprostředkoval půjčku a než se mebožačka dobrala informace kam má vlastně poslat první splátku, následovala pokuta ve výši splátek dvou, požadavek na zesplatnění za dluh ve výši tří splátek a propadnutí jistiny – bytu.

  Inu, povýšili jsme šmejdství na zahraničněpolitickou úroveň a vůbec si nejsem jistý, zda to bude dobře pro západ samotný.

 4. Pane Dvořáku, jsem rád, že jste pochopil problém – tah na branku, a pozvedl prapor.

  Máte pravdu, k dispozici jsou lidé, jací jsou, jiní nejsou, čekání na ideál znamená pouze nekonečný pobyt v čekárně, protože některé nádraží jsou zrušená, a nic v nich nestaví.

  Zjednodušeně řečeno, není důležité kolik lidí dorazí na vrchol hory, ale kolik lidí pomůže ke zdolání hory.

  Když ze základního tábora vyrazí velké množství šerpů – nosičů, je větší pravděpodobnost, že více špičkových horolezců zdolá vrchol v plné síle.

  V historii vyráželi do bojů ctnostní rytíři, lučištníci, pikenýři, práčata.

  Nyní je důležité, že si nebezpečí uvědomují všechny vrstvy obyvatel.

  V historii financovali výpravy feudálové, nyní je možná zastoupí vlivní lidé, kteří si uvědomují, že vysoké ceny energií, ohrožená bezpečnost dodávek energií povede ke krachu jejich firem, nebo k přesídlení do jiných zemí (např. v USA jsou ceny energií třetinové, poloviční než u nás).

  Nedojde-li urychleně k nápravě, budou muset naše firmy masově propouštět, tudíž můžeme očekávat stovky tisíc nezaměstnaných.

  Firmy, které nevyrábějí, neprovozují svoji činnost, nebudou odvádět daně, nejen z příjmu, ale také na sociální, zdravotní, důchodové atd.

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Do-podzimu-kolaps-Vyznamni-podnikatele-usporadali-seslost-Bez-Fialy-Alena-Vitaskova-ma-zpravy-ktere-otresou-celou-zemi-706033

  Možná se pletu, ale naším společným zájmem je udržet konkurenceschopnost naších firem, zaměstnanost, sociální smír.

  Proč máme platit to, co nemusíme?

  Základem všeho jsou srovnatelné podnikatelské a životní podmínky se sousedními zeměmi.

  U sousedů německý ministr hospodářství varuje před odstávkou průmyslu pro nedostatek plynu.

  Kdy hrozí, že v případě takové situace by v zimě muselo dojít k pozastavení některých průmyslových odvětví, dodal.

  Němečtí spotřebitelé by se mohli dočkat zdvojnásobení nebo ztrojnásobení svých nákladů na energie, které jsou již nyní v některých případech o 30 až 80 procent vyšší kvůli nárůstu cen z loňského podzimu.

  Jenom si dovolím podotknout, že u sousedů je cca trojnásobná kupní síla, proto asi u nás může nastat trojnásobně horší situace.

  Naším společným cílem bude přežít s minimálními ztrátami.

  Realizovat to můžeme tak, že se nenecháme zbytečně okrádat překupníky.

  Když budeme pod vrcholem, pak se ctnostní rytíři utkají o právo na právo být na vrcholu.

  Je pravděpodobné, že během výstupu mnoho šerpů odpadne, padne, dezertuje, ale to je obvyklé.

  Nejlepší komunikace je ta nejjednodušší, z které má Bob strach – řetězové maily, které se nejhůře kontrolují.

  Na závěr uvedu, že mi bude ctí být posledním práčetem ctnostného rytíře pana Vidláka.

  1. Extrémně nepřesné, bohužel!
   Vedení Evropské unie jedná v naprostém rozporu se zájmy Evropské unie….pokud tedy za členy Evropské unie považujeme nejen její zpoza oceánu řízené vedení Evropské unie, ale i ty milióny nás, jejích obyvatel.
   Já bych vedení označil za sebevražedné atentátníky.

   1. Ano.
    Bruselští jednají v přímém rozporu se zájmy obyčejných Evropanů.
    Zdá se mi, že jejich cíl spočívá v jedné, jediné věci. Aby žádná mocnost neohrozila pozici USA jako světového hegemona a drába.
    Myslím, že Evropané by měli hledět spíš na svoje zájmy, než na zájmy těch, kteří se bez mocného strýčka Sama za zadkem ani neupšouknou.

 5. Jenže na druhou stranu, je poptávka? Máme „svobodu, demokracii, lidská práva“. Svobodné volby ve kterých si občané svobodně volí zástupce vydávající zákony, a na tom základě jsou sestavovány vlády, které vládnou jak vládnou. S tomu odpovídajícími důsledky. Například nynější vláda dává přednost přerozdělování části toho co občané vyprodukují a odvedou na daních (které ve skutečnosti jsou berněmi, protože málo kdo by platil dobrovolně, a pro ten případ ať si jen zkusí neplatit, že) ve prospěch cizích občanů kteří, jak je nám říkáno, svobodně demokraticky zvolili svoji politickou reprezentaci jejíž konání jí vedlo k válečné agresi ze strany mocnějšího souseda. A ve prospěch ostatních ve světě, kteří v této válce prosazují své zájmy. Tak nynější vláda za peníze těch, v jejichž prospěch má sloužit, slouží cizím zájmům. Tak jako před tím jinde. Pomáhat šířit svobodu, demokracii a lidská práva všude jinde ve světě, se skvělými výsledky, jaké pozorujeme v Iráku, Lybii, Sýrii, Afghanistánu jako nyní na Ukrajině. Nezištně pomáhat všem na celém světě. Krmit ty, kterým se nechce pracovat, opatřovat čistou vodu těm, kteří nejsou ochotni do ní kálet, a podobně. A platit spoustu vojenského harampádí, které zůstane nebyužito aby po čase skončilo jako šrot a bylo nakoupeno nové se stejným předurčeným osudem. Vyjma toho co je zapotřebí k vybavení pomocného expedičního svoru pro podporu jiných prosazujících své zájmy ve jménu svobody, demokracie a lidských práv. A samozřejmě zachraňovat celou planetu před důsledky existence nás přibližně deseti milionů ze sedmi miliard světové populace rostoucí především v kulturách, ve kterých produkční schopnost zaostává za schopností reprodukční.
  To vše je souhlasně přijímáno zdejší většinou, která už déle než třicet let svobodně volí svoji reprezentaci, s důsledky, které pozorujeme, a které se nám některým nezamlouvají. Jenže jsme v menšině. Dokud jsme v menšině, nic na tom nezměníme. Jediné o co se můžeme snažit, omezit nepříznivé důsledky toho pro sebe. Tak jak nám to „svoboda, demokracie a lidská práva“ umožňují. Zatím. Sice vím, že to funguje trochu jinak, než jak píšu, i než jak je pěkně psáno v povídání nazývaném Ústava, že prostřednictvím voleb se na výběru zástupců pověřených spravovat veřejné záležitosti podílí mnoho lidí, kteří sami nejsou schopni dobře spravovat své vlastní záležitosti, kteří se nechají zmanipulovat pro lecos a proti svým skutečným zájmům, jen pro pocit, že mohou posloužit „vyššímu cíli“. Jenže, je nám říkáno, že máme „svobodu, demokracii a lidská práva“. A že naše nynější vláda je nejlepší ze všech možných, a že dělá vše pro naše dobro. Tak to asi má být tak a ne jinak. Protože kdyby to tak nemělo být, tak by nebylo. Nebo ne?

  1. aeronet

   VIDEO: Pronést při pietním aktu hrdinů protifašistického odboje zdravici ukrajinských nacistů, kteří vraždili s touto zdravicí Čechy na Volyni, je to největší chucpe

 6. Byla vykopana valecna sekera mezi kmenem Apacu a kmenem Komancu.
  Kmeny zatancovaly valecne tance a namalovaly si make up na boj a pripravily zbrane.
  Aby se zabranilo krveproliti ,ujednalo se rozumne ,ze budou bojovat pouze nacelnici.
  Dva nacelnici v plne zbroji ted kraci a blizi se proti sobe ,kdyz tu najednou se ozve …halou Khon ,nejsou voni ten Khon z Vinohrad ?
  Ale sou Abeles a co vy tady ,tak daleko z rodne Libne , daleko od trziste..
  Oba nacelnici rozkazali primeri a zapalili dymku miru. Slovo dalo slovo…
  A Khon, pamatujete na toho Poppera co tenkrat …Khon mavne rukou ,vo tom mi ani nemluvte Abeles ,to je dobrodruh , dobrodruh , ten zustal v Praze!!!

  Tak jsem se dozvedel ,ze jako dav ,budu asi souhlasit s lepsi vladou z telefonniho seznamu, moje pamet je 14 ti denni ,ze je mi mozny nabulikovat cokoliv..
  Cilovej dav ,sem, to sem jeste neslysel….
  Diky autore ,za pronikavou analysu psychiky davu a cloveka v nem. A ze nesmysl ma velkou nadeji ,ze si kazdou pitomost dav zachova ve svem vedomi…
  Az mne napadlo ,proc se autor obtezuje nam ,davu neco psat a sdelovat za takovych podminek a pri jeho vzdelani a vedomostech..
  S takovyma nazorama na svy spoluobcany, ja bych to rovnou zabalil.
  Kdyz jenom Hampl a Vidlak maji tah..Jsou „svetle vyjimecny“ ,ale na rozdil od analysy davu nejsou a asi nesmi byt snobsky zanalysovani, anzto jsou neco s extra s tim tahem.
  To jen a zase my ,nekonecne ,obyc. Abychom tahli.
  Nas z osmdesati procentni vetsiny vetsiny z 80 % ,ma to autor dobre spocteny a zdegeneralizovany ,to se musi nechat…A mimo to, ze se chteji mit dobre je nic nezajima..
  A copak ma autor za lubem.
  Kdyz ma nekdo maly kolektiv, musi ho nasmerovanim vsichni poslouchat..
  Kontakt a ten informacni musi bejt.
  Ridi se kazdej informacema a informace ridi kazdyho.
  Co to asi je ty informace , klacek na kazdyho ,aby byl Infoposlusnej??
  Aby byl na nasi strane a konzistentne spolehlivej..
  Kampak asi zmizelo to vzajemne spolecne porozumneni cele spolecnosti , naroda ,ktery se vobejde ,bez zbytecnych zvastu. A zamiri rovnou k cinum.
  Abych ja tady vobyc z davu, nepoucoval ..Vlastne jen trochu informoval.
  Muze to bejt nekdo z tech 80% a ze negativne zmineneho davu v uvodu? Asi ne.
  Kdyz jak je znam , radsi dou na tah ,nez by meli tah.
  Moje znalosti drog ,jsou prosty. Droga a zadna neublizuje lidskemu zdravi.
  Jenom zmeni chovani, kazdeho narkomana.
  A tak je nejdulezitejsi oslovit vsechny obcany ,kdyz ale prave ti premyslejici maji potiz , kazdy z nich chce byt nacelnikem.
  Zmocnuji se mne rozpaky co vsechno sem,neuveritelne vic nez sem si vo sobe myslel.
  Takova hluboka sonda do mysli jedince.
  Pokracuji nekonkretni degeneralizace a pozor zavratny obrat k lepsimu..
  Jsme vzdelane , kreativni a logicky , to se mi ulevilo a co zase vsecko sem!!
  Dokonce si umim prelozit ,ze kreativni je tvurci !!!
  Uff ,uz jsme zase na ceste k ciste positivnim vecem. Krevni tlak se mi zase snizil.
  Dejme se na pochod videokonferenci , vyhody a chvaly na padlament a senat mi sice unikaji ,prekvapeni je objev, ze netristi sily.. Je mi znama ponekud kruta deformace protestantu a nepsany Zakon Setrvacnosti i v tom Svajckym souhlasu.
  Kdyz se nekonvecne lisit od stada je neprijemne , je treba odvaha a umet podstoupit pohrdani ,bidu a tresty..
  Ktery rychle ochotne schvaluje kazdej padlament.
  Nechci zde rozvadet krouceni hlav muzu ,chytrymi zenami a hlavne ty metody toho krouceni ,ale jsem si jist ,ze dosahnou urovne vztahu ,kdy jeden /se stava outsider/ je vzdy isolovan z prostoru normalniho vztahu do nerovnosti a do vnejsku vztahu.
  Nejeden pak prchne ,desertuje , nespokojen se stale krutejsim “ kroucenim sve hlavy“.
  Uz nemam silu cist dal , jako kocicka s pejskem se unavili varenim jejich dortu me ta nekonkretni siroka a daleka zaplava vseho taky znavila do jednoducheho nechapani vsemozne nutnych a nezbytnych prisad do toho dortovyho maglajzu…
  Nic z toho se mi nezachovalo navzdory presvedcovani..
  Navic text je preplnen akademickou vyrazovou hantyrkou ,vyctenou z knih autoru davno zesnulych , zmnozeni anglicizmu , konzistetni detoxifikace ,ale neservisni ,nemluvi k davu nas obyc lidi ,odtahuje se do tezke mlhy zmnozenych komplikaci ,chci napsat slozitosti. Zamer je zahalen do neurcitych reseni ,bez konkretnich jednoduchych neabstraktnich podnetu , prilis diplomaticky zpolitizovanych.
  Prilis se podoba plytkym recem vrchnosti.
  Jestlize system a mechanismus vlady a uradu zklamal a selhal totalne, neni treba se s nimi dal zabyvat a hyckat jej jako zarucene nutne milacky demokracie.
  Ani souhlasem s vydrzovanim parlamentnich a jinych parasitu.
  K tomu ale chybi oci a vule.
  Kopne se do nich aby neprekazeli…Neprekazeli vyvoji k osvobozeni a predevsim jinam..
  Nema dopad text ,nemluvi jiste s jednoduchou lehkosti a jeste ,rozpatlava do sire tsunami informaci o informacich, zrcadli a odhaluje zmatek v mysli kolisaveho autora …
  Kdyz jednoduchy min, je daleko vic , nekonecne daleko vic..

  1. Motto: …a vlky z lesa žene hlad! (F. Villon)

   Pokud se lidé mají dobře, mají jakýsi majetek a své postaveni, nelze od nich čekat, že se sjednotí pod jedinou myšlenkou. Jakoukoliv, (je mnoho lidí, kteří si myslí, že vědí jak na to) – a začnou se snažit „řídit stát“ nějak lépe. Mohli by totiž přijít o svůj majeteček, své prebendy, své pohodlí.

   Až bude zle – ne o trochu hůř, ale poznatelně hůř – tak teprve budou nakloněni něco udělat. Z těch samých důvodů, pro které teď nic dělat nebudou.

   Pak bude třeba být připraven a zcela při smyslech, protože v čele revolucí bývají fanatici spolu s fanatickým davem. Vůdci, charismatické osobnosti. (Kristus, Stalin, Mao Ce-tung atd…
   O moudrost tu totiž nejde a o entuziasmus taky ne.

   1. Také mám temné tušení, že už si někde píše projev nějaký nový Hitler, Stalin, Mao Ce tung, Che Guevara, kdokoli. Toho se nejvíc bojím.
    Lidi mají velký sklon vzít to ode zdi ke zdi.

 7. Zakladatelem budu opět peskován, ale nemohu jinak. Všechno špatně.

  Dovolím si opět popsat svoji politickou „kariéru“. Jednoho a jistě i krásného dne, jsem usoudil, že keců jak to dělat v politice lépe již bylo dosti a musím se zapojit k ovlivňování prostřednictvím klasického přístupu, politickou stranou. Vybral jsem si po delším zvažování Svobodné. Bylo to již snad před více jak deseti léty, kdy strany byla začínající malá, s programem jenž mi byl blízký. Podal jsem přihlášku, prošel kádrovačkou a byl jsem po zaplacení příspěvků přijat za člena. Dmul jsem se pýchou na své první a jak se ukázalo i poslední mé stranické působení. Zanedlouho jsem obdržel pozvánku na první sešlost a pln nadšení jsem se ji účastnil. Má představa byla, že politická strana zkoumá možnosti jak lépe a více prosazovat a tím i realizovat svůj politický program a hledá k tomu nejpřínosnější způsoby. Mé rozčarování přišlo hned v zápětí. Staří mazáci si brousili důvtip na svých oponentech, vlastní pražské vrchnosti, kdo s kým drží (politicky), kdo je …… Dokonce došla řeč i na zlou EU, tož jsem podotkl, že přihlášku podal jejich idol Klaus, což je velice pohoršilo a argumentovali tím, že podal přihlášku do jiné EU, což jsem jim vrátil, tím, že pokud měl špatný odhad tehdy, kde je jistota, že jej nebude mít opět, což je dorazilo. Další schůze měla obdobný charakter , další také, tak jsem po půl roce ono členství vzdal a s úlevou jsem se stal pět nestraníkem.

  Zjistil jsem jedno, nemám politický talent, jsem příliš racionální, což je naprosto v protikladu s politickým procesem. Nakonec vyhraněný politický, navíc racionální názor je příliš úzký pro širší podporu. Chce li kdokoli politicky uspět, musí mít dostatečně široký repertoár lží, s bonusem, musí jej umět příležitostně variovat.

  Obvykle se dějí věci obvyklé a standardní postupy dávají standardní výsledky.

  Jakmile se začne s neobvyklostí doplněnou o nestandardnost, jsou to rodiče jež nemohou zplodit potomka. Proto ono Všechno špatně.

  I tak, všem jenž se zúčastní, držím palce a přeji noho zdaru. Podle výsledku kam se pohnete, přihlásím se jako dělník bez jakýchkoli ambicí.

  1. Kriste a Pane , vy jste schopnej zrusit kazdou i velkou stranu vasima vobycejnostma.
   Se nazyvaji ,“common sense“ a neumim to prelozit. Neco jako.
   Spolecny normalni bezny ,samozrejmy ,shodny chapani veci kolem nas,asi .
   To je zarucenej nepritel kazdyho klickujiciho ,aby se odlisil, aspiranta, plnyho vznesenosti , na velkou politiku.
   Patere se musi vohnout vcas. Na vohejbani pateri jinych a vsech.
   I deformace vsech a vseho musi pokracovat je treba je jeste vice a dal deformovat.
   Vidim uplne jasne jak pisete, ze je uplne jedno ,jit na stranu a nebo na tu druhou .

  2. Ale co bych Vás peskoval 🙂 Já taky vím, že je všechno špatně, jenže úplně jinak špatně, než myslíte Vy. A vsadím odbornou erudici paní Langšádlové proti morálce paní Dulské Adamové spolu s paní Pekarovou, že analogický pohled na věci (= všechno špatně, ale jinak, než myslí ostatní, že je to špatně) tady má nejméně každý druhý.

   Ale zdržuji se o tom psát, aby kolegové Dvořák a Vidlák neměli pocit, že jim jejich úsilí sabotuji. Mně k uspokojení postačuje, že jsem podal důkaz, že to nemůže dobře skončit. Každý si to může tady na mém blogu přečíst. – Ostatně, již staří taoisté říkávali: jestliže nezměníte směr, pravděpodobně se dostanete tam, kam máte namířeno.

 8. Já to řeknu takhle – osobně nejdu do ničeho a nepostavím se za nikoho, co nebude mít jasně profilovaný sociální stát, státem vlastněnou síť strategických výrobních, zemědělských, stavebních a energetických podniků a záruku vlastnictví vody, půdy a nerostů státem.
  Sociálním státem myslím deklaraci služeb těm, co a) po celý život pracovali a platili zdravotní a sociální pojištění vyšší než zákonem stanovené minimum. Samozřejmě se zohledněním prokazatelných zdravotních problémů, invalidity, mateřství, studia a nezaviněné nezaměstnanosti, b) se narodili s handicapem či chronickým onemocněním nebo je nezaviněně získali během života a c) přišli nezaviněně o práci.
  Nezajímá mě program nikoho, kdo by se snažil prosazovat „dobročinnost“, „dobrovolnou solidaritu“ a podobné nesmysly.
  Strategický průmysl, zemědělství, energetika, voda, půda a suroviny jsou snad dostatečně srozumitelné.
  Proč?
  Protože bez toho není zaručena vnitřní bezpečnost státu a tím je oslabován i navenek
  Laissez-faire vždy skončilo šíleným průserem a nehodlám to ani jakkoli podpořit, ani jakkoli testovat.

  Pokud mi nabídne jasně definovaný sociální stát vlastnící strategické výroby a zdroje rohatej, rudej, zelenej nebo emzák či delfín, budu o jeho nabídce minimálně uvažovat. Ostatním nemá smysl se zabývat.

 9. Technické upřesnění: „nepodvolený“ znamená „podvolený Putinovi“.

  Ale nikomu to neříkejte 😉

  Buď bez obav…!
  Zakladatel

  1. Není to náhodou praktická aplikace toho starého komunistického hesla „Kdo nejde s námi, jde proti nám“? To jste to dopracovali. Jak se jmenuje to ovoce na obalu zelené a uvnitř rudé? Co vás to na těch stážích učej, proBoha.

   1. To je vzdy nutne heslo a pravidlo, kdyz veci dou tim smerem , kde to strasne smrdi.
    A lid se vzpira..
    Taky je to prohlubovani sjednocovani ,do jeste vetsi jednoty, az na dno.
    V Nemecku maji vicekanclere a zaroven ministra energetiky, kterej se sprchuje dve minuty a tak smrdi. Jak jinak. Aby to jenom v Rusku neslo.
    A lid jako obvykle , nechce tam kde to smrdi.
    A nechce a odmita smrdet stejnym sprchovanim, jako ministr.
    Mezitim energetiku nenavidi ,odhani ze statu kde muze /mimo uhli/a zahrabava do hrobu.
    Coz znamena jedine odstranit ministra i ministerstvem , odstranujiciho energetiku s velkou energii , na zachovani ,SOS ,aspon zbytku nejaky energetiky..
    Ale zbejva otazka, jak se ma vlastne jmenovat ministerstvo obstaravajici tu skutecnou energetiku..
    Ukrajina ma zase presidenta , kterej zmensuje Ukrajinu, jak muze ,az nechce zadnou.
    Za komunistu byla Ukrajina furt a velka..
    Vlada a nezvolena v EU nechce pro 500milionu obcanu potraviny ,pohonne hmoty , plyn ,nic. Jenom asi ockovaci predrazeny injekce. A presne takovou budoucnost.
    NATO odstranuje zbrane a penize v miliardach z Evropy a USA a dodava vse do Ukrajiny , pro presidenta ,kterej nechce existenci Ukrajiny a nektere staty jiz priznali mimo plne odzbrojeni,ze jsou taky na dne…
    Tedy NATO chce bezpodminecne odzbrojeni ,zruseni obrany vsech a financi krach navrch. V zajmu prave presidenta Ukrajiny.
    Ale vudkyne Finska a Svedska jsou nadseny a chteji prave do takove organizace vstoupit. Aby byly ty staty ,byly zajisteny v uplnym bezpeci, pred rusem.
    Netusil jsem nejdriv ,ze veci jsou tak slozity…
    Pisou v novinach ,ze Ukrajinska vlastenka koza, zautocila a zranila 40 rusu..
    Jdu se pro jistotu osprchnout …

  2. Kdo nechce ekonomické zhroucení Evropy je Putinův agent – tento narativ je ještě blbější než byl ten komunistický. Komouši aspoň slibovali „zářné zítřky“.

 10. A co takle se spojit se skupinou „Kudy z krize“ – další je kruh kolem TV Bureš a potažmo Skály – tady: pokud se nepřekoná komunistofobie, tak se v tomto státě nepohne z místa nic! Ostatně se Skálou spolupracuje a do tv Bureš chodí i Hampl – nejen. Je tu Valenčík kde se řeší teoretické otázky…..
  Pořád se řeší jen co jednotlivé skupiny rozděluje a ne co mají společného. Taky chybí jasné dělení národovectví od náckovství.
  A chce to jasně definovat kategorii cíle – na obsenci cíle dojíždějí i takové žluté vesty. Pořád se mluví co nechceme, ale není jasné co se vlastně chce, stejně jako je pořád v povědomí to že se podaří krok k lepšímu za zachování současného kapitalismu.

  Ke Kateřině – opravdu to chce se spojit se všemi kdo chtějí změnu, absolutně – !!!!!!! všemi. I třešňaři.

  1. Snad by pomohlo, urcit ty takticky a strategicky cile .
   Ktery dosahnout nejdriv a ktery az potom. Neuspechat..
   Nezavidenihodne.
   Rozdelovani naroda na 80% tech a 20% jinejch ,zda se bejt ponekud nestastnej zacatek.
   Spise vice Odprutovani.
   Na co je dobrej ten odstavec o davu?
   Clanek zcela opomiji situaci ve ktere se narod ocitl a neustaly tlak vlady ,uradu a neustale ,chaoticke zmeny, hrozby ,situace velmi tezka pro orientaci , k tomu se pridava mezinarodni situace a komu verit je velmi tezka namaha zjistit.
   Kdo vi co bude zejtra?
   Kdyz vsichni mluvi a nikdo nic nedela. S vyjimkou ovsem…. Zakladatele..!!
   Kteryho berou za samozrejmost ,kdyz poskytuje prostor a cas /svuj vlastni/ a coz takhle si povsimnout a ocenit ,aspon trochu..
   Kdyz musi cist vsechno a jeste zustat v psychicky rovnovaze, po ty drine.
   Aby se taky nedostal do krize.
   Nezavidenihodny. Pri nejmensim.

 11. Matěj se teď podle mě soustředí především na komunálky tady ve Vítkovicích – a dobře dělá. Pokud to tady opět obšancují obvyklí zlodějští šmejdi, bude náprava o mnoho komplikovanější. Přímo v Ově v tuto chvíli pracujeme na spojení všech pidialternativ – se střídavým úspěchem. Založení další „nové strany“ PRO mě z pochopitelných důvodů dost nasralo. Což je stále ještě slabý výraz.

  1. PS – zakládání jakýchkoliv nových subjektů je jen tříštění sil – často motivované současným etablischmentem.

  2. Matěj možná dělá, ale nenarážím na něj – a o to mi jde. Vygenerovat jedno místo, kde bude přehled. Klidně jenom aktuálními odkazy …Takže klidně jeden co má přehled o Matějovi, si vezme na starost aktualizaci oznámení o jeho činnosti na společné platformě.
   Zkrátka např: vedle oznámení o setkání příznivců NR v Praze bude oznámení o akce Matěje … a znovu říkám, stačí aktuální odkaz na jeho oznámení na jeho webu. Nic nového nedělat, jen upozornit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *