30 května, 2024

Pomožme ukrajinským uprchlíkům!

POMOŽME UKRAJINSKÝM UPRCHÍKŮM!

Někdy po začátku války na Ukrajině, když k nám masově začali proudit uprchlíci, jsem v televizi (už nevím v jaké) zaregistroval reportáž nějaké mladé redaktorky o tom, jak při hledání práce tito lidé padají do sítí mafiánských agentur, pohoršovala se nad nelidskými a diskriminujícími podmínkami zaměstnanců těchto agentur a volala po nápravě.
Tenkrát jsem si řekl a i zde jsem i v diskuzi glosoval, to jsi děvče objevila Ameriku, kde žiješ, to je přece stav, který tu je nejméně 25 let, nikdo se nad ním nepozastavuje, odehrává se to před zraky státních orgánů za souhlasu zaměstnavatelů, kteří si pracovníky prostřednictvím agentur najímají, za mlčení odborů, které by se tím měly jako první zabývat. Přitom se jedná o flagrantní porušování zákonů této země, vytírání si prdele se Zákoníkem práce, o s tím spojené násilí na těch, kteří by se nechtěli podrobit, rejdiště mafiánů a s tím spojenou megakorupce!

Místo aby policie, Útvar pro odhalování organizované trestné činnosti, BIS, zásahová jednotka konaly, státní zástupci podávali žaloby, soudy vynášely mnohaleté tresty, se neděje

NIC

Také někdy na začátku války, když příchozí Ukrajinci dostali možnost se u nás ucházet o zaměstnání, mi kamarád vyprávěl, co mu k tomu řekl majitel středně velké u nás působící firmy:
Přišlo za ním pár Ukrajinců, kteří k nám doputovali a chtěli zaměstnat. On že ano, lidi potřebuje.
Netrvalo to dlouho a přijel za ním boss Ukrajinské agentury, jehož zaměstnanci u něj delší dobu dělali a sdělil mu, že jestliže zaměstná nově příchozí z Ukrajiny napřímo, stáhne okamžitě své pracovníky a ukončí s ním spolupráci. Majitel firmy vzal v potaz, že když mu zítra nepřijde do práce 30 zaškolených lidí, bude mít vážné problémy a tak couvnul a Ukrajince napřímo nepřijal. Tak to u nás chodí.
Pro ty, kdo neznají, za jakých podmínek u nás Ukrajinci pod agenturami dělají: 6 dní v týdnu po 12 hodinách, přibližně polovinu odměny zinkasuje boss.
Mnozí se u nás děsí možného návratu feudalizmu a vůbec jim nedochází, že nám tady plíživě, za nezájmu a mimo pozornost všech, etabluje systém otrokářský. Pracovní sílu bezprávné osoby, otroky bez reálné možnosti se bránit si podnikatelé najmou od otrokáře. Otrok obdrží prostředky nestačící ani na prostou reprodukci, podnikatel, otrokář a i státní správa si spokojeně mnou ruce.
Ten panující stav nás všechny ohrožuje. Dělejme s tím něco. Nebo se časem staneme sami otroky.
Oslovme (Vidláku a jiní) své kontakty v politických stranách, tohle je přece politické téma jako prase, v podstatě uchopitelné zleva i zprava. Je to téma pro alternativu i pro příznivce Pětikoalice.

Svobodu ukrajinským otrokům!“ Křičme na náměstí a je jedno, jestli s Miliónem chvilek nebo s odbory nebo Havlem.


POMOŽME V TOMTO SMĚRU UKRAJINCŮM A POMŮŽEME SAMI SOBĚ!

75 thoughts on “Pomožme ukrajinským uprchlíkům!

 1. Jsem rád, že jsem pouze viděl.

  Pouze chci varovat budoucí zaměstnavatele.

  Nechci nic zpochybňovat, co uvedl pan Admirál.

  Asi je to pravda.

  Viděl jsem pouze zásahy PČR.

  Po těch zásazích, došlo k „ minimalizaci“ zaměstnanosti uvedené národnostní skupině, ještě před Válkou.

  Nyní to asi lepší nebude, protože …….

  Jak dopadl?
  Vedoucí pařížské restaurace Le Cosy Montparnasse vyhodil Ukrajince se slovy „Vivat Putin“. Asi mu přidám to „nejlepší hodnocení“.
  https://twitter.com/fbeyeee/status/1582824890050449408

 2. Své občasné komentáře někdy zahajuju tím, že se vymlouvám :), že pokud už se psalo o tom, co budu psát já, tak za to nemůžu, páč jsem to celý nečet. Takže pokud už se to psalo, tak já za to fakt nemůžu…

  V 90. jsme se my, špičkoví podnikatelé, navzájem přátelsky upozorňovali, že – jestli mi nezaplatíš tu fakturu, tak na tebe pošlu úkáčka! Suka bljať! (tato temná kletba sice bůhvíproč pochází z ruštiny, ale neva)
  Postupně se ovšem začali u nás vedle vymahačů vyskytovat i zubožení gastarbajtři, vděční za jakoukoliv práci, pocházející taky právě z Ukrajiny. Těšili se tu mimořádně úctě, prakticky té samé, jako se jí těší použiý toaletní papír. Z principu se jim tykalo ještě častěji, než Vietnamcům, nejčastěji – Hej! (Tak se oslovovali, lhostejno, jestli se i nějak jmenovali) Tuhle hromadu vezmeš na záda a vyneseš ji támhle na ten kopec!Jasný? Ponimáješ? Co? Jaký skolko děněg? Je to dohodnutý s Vitalijem, kterej tě sem přived, tak si jdi za ním! Jestli se ti to nelíbí, zejtra vezmu jinýho!
  Osobně jsem zas až takový nebyl, ale semtam jsem se přistihl, jak příjemně velkopansky jsem se cítil, když jsem jim prodával zboží a oni byli tak zvláštně pokorní. Zdvořilí, že kaněšno srazu budět predoplata. Takovej Němčour naopak automaticky chtěl mít nur erste Qualitat a 60 dnů s tím, že když zaplatí za 30, bude to s 2% diskontu za ochotu nešponovat platbu donekonečna. Cítíl jsem se vo chlup míň velkopansky…
  Počátkem těch 90. jsem si vyzkoušel, jaké to je, když se člověk s naším pasem ubytovává v hotelu třeba v Belgii, taky ve Francií apod. Velmi obtížně šlo někdy nepoznat, jak si prohlíží, jestli po mně neleze nějaký cizopasník, jestli po mně na zemi nezůstává nějaká zatouchající kaluž. U nás jsme tento přístup dohnali a předehnali chováním k Ukrajincům o několik koňských délek. No a najednou, zničehonic, bác. Úctou a obdivem k nim se můžeme posrat. Tedy, především dobrose… (kteří je předtím okázale přehlíželi) se můžou pos… Zbytek na jistý čas opustil ten standardní odtažitý přístup , který se nicméně pomalu navrací.

  Abychom si rozuměli, my, čeští lidi, takoví jsme. Nemá cenu si namlouvat, že „jen někteří“, protože jde o většinu. Naopak jen někteří takoví nejsou. Podobný odtažitý přístup máme i k Rusům, proto jsme se ocitli v docela zvláštní situaci. Chce se po nás, abychom fandili Ukrajině proti Rusku. Mediálně a politicky je to vybičováno do polohy naprosto neskrývaněho uplatňování kolektivní viny vůči komukoli, kdo je Rus, a uplatňování kolektivní „neviny“ vůči kterémukoli Ukrajinci. Že ten stav je umělý a nepřirozený, to „mlčky“ křičí do nebes.
  Mám přes dvacet let kamaráda. Kamaráda v tom skutečném smyslu. Je z Moskvy. Péťa Blankyt a jistě i to přerostlý dítě na zamini by jistě po mně chtěli, abych vzal telefon, a pod kontrolou sil dobra (tak jsou dnes telefonáty tam demokraticky monitorovány) svýmu kamarádovi naplival do očí. Už mi nebude stačit, když do všech médií umístí své zvolání, že Putin je ďábel, ďábel, ďábel. Naplivu mu, že je hnusnej Rus, čímž je vše dáno a žádná řeč se nevede. To není žádnej narativ (mmch, ten výraz je mi snad ještě nepříjemnější, než třeba prisma), nýbrž jsem zaujal postoj. Žádný na délku paže, ale definitivní. Jak sviňa – pravil by Moravák.

  Ještě jsem si říkal, že bych povzpomínal na Madlu, jak jí půl milionu mrtvejch za to stálo. Ale už bych to měl moc dlouhý, a hlavně, víte, jaký by to bylo obrovitánský a falešný odklánění tématu? Jak sviňa!

  1. „Abychom si rozuměli, my, čeští lidi, takoví jsme. Nemá cenu si namlouvat, že „jen někteří“, protože jde o většinu.“

   Ano, někteří takoví opravdu jste. Já nemám odkud brát jistotu, že je vás většina, ale pro kolektivní vinu mám pramálo pochopení. Zvlášť když ji někdo obrací proti mému národu.

   1. Já vím, že jsem tím do značné míry uplatnil tu kolektivní vinu. Na váš (ale i můj) národ. Taky je značně tenkej led ohánět se většinou, protože kvalita jednotlivce i společnosti je vždycky kvalitní/nekvalitní ve vztahu k něčemu, navíc proměnlivá. Takže ta většina je kromě diskutabilní dokazatelnosti i v čase proměnlivá, potažmo jednou jo, pak chvíli ne a pak zase jo. Dlouhodobě se netajím svojí značnou skepsí vůči živočichu homo sapiens sapiens. V historii i současnosti jsem k tomu nalezl a nacházím až příliš důvodů. Člověk, to má znít hrdě, nicméně dodávám k tomu, že jak kdy. V tý celkový bilanci by mu rozhodnopádně prospělo, kdyby se z těch záporných výsledných hodnot jednou došoural aspoň na dohled nule…

    Ale zůstaneme tedy u nás. Ten průběhočasově ambivalentní náš přístup k Ukrajincům patří do toho „jak kdy“ velmi čítankově. Že ti, kdo se na ně předtím dívali jaksi skrz prsty, a nezměnili „narativ“, to je sice v tomto případě vítězství Pyrrhy, ovšem je to míň pokrytecké, než u těch , kdo jimi předtím „bezmyšlenkovitě“ pohrdali a dnes je v tom samým módu naopak adorují.
    Ten můj „většinový“ pohled je, jak už jsem souhlasně připomenul, na tom tenkým ledu, a to ze samotného principu. Ano, je to jakási „bezdůkazová“ generalizace, vycházím ale z empirie, která mou skepsi podporuje i v tomto konkrétním českým případě. Ve svém životě jsem byl mnohem častěji přítomen tomu tu více, tu méně, ale téměř vždy nějak despektivnímu přístupu. Ukrajinci byli až příliš často „jen“. Ukrajinci. Znovu, záleží na intenzitě toho „jen“, ale on kolikrát stačí i pohled (jeho druh) za odcházejícím, (ne)úsměv u podržených dveřích a podobný drobnostičky. Kdyby šlo jen o ně, nedělal bych z toho vědu, jde spíš o situace typu „hej“ (viz předešlý koment). Jen těžko to lze svádět na komnatu ozvěn a společenskou bublinu, protože jednou jsem tomu byl přítomen na stavbě, jindy na veletrhu, v sámošce, jindy zase třeba v zoo. Asi bych opravdu musel mít smůlu, pokud bych pokaždý jen narazil na nějakýho mrzouta nebo mrzoutku.
    To mě vedlo k oné kvantifikaci, ale pokud by se mělo jednou ukázat, že jsem vedle jak ta jedle, budu jen rád. Tak či onak, stejně se vždycky budu držet toho – i když prý anglického – rčení, že dobrá nebo špatná, je to má zem.

 3. Děkuji Vám Admirále za toto téma. Komu zvoní hrana…

  Problém s agenturami a UA mafií je tu od začátku devadesátek. Neřeší se to na centrální úrovní ani v regionech. No proč asi. Prachy, děngy, prachy, bokovky. Tedy korupce. Všichni kompetentní to dobře vědí, někteří z toho dobře žijí, dříve to plnilo i stranické pokladny. Na centrální úrovni kufříky….
  Obdobně po pár letech s exekutorskou ….. Moc velké peníze na to, aby byla „politická vůle“ s tím něco dělat.

  Jsme evropská špička. A nejen v této oblasti. Už to začíná docházet mnohým, začíná se to osobné dotýkat všech. Denně to tu řešíme a jde z toho strach.

  Možná by to stálo za historicko-sociologicko-psychologickou studii. Po všech těch místních zvratech a hrůzách máme asi nalomenou páteř, morálku, …
  Něco se v nás zlomilo, páteř to není, to se jen tak říká.
  Prostě v nadkritickém množství nejsme rovní a nevíme si s tím rady. Asi jsme většinou cyničtí pragmatici.
  Nebo jak to je s tou národní povahou?
  Masarykovo „nebát se a nekrást“ o nás něco vypovídá.

 4. Nevím, proč by se mělo Ukrajincům jakkoliv pomáhat.

  Mají žádat o azyl v první zemi, do který utekli, takže Rumunsko, Maďarsko, Polsko a Slovensko.

  Jestli vláda všetně ministra vnitra sere na zákony, tak je stát už v rozkladu.

  Zaměstnávání cizinců pod cenou je útok na běžnou českou populaci.

  Jedinej důvod proč firmy „nemůžou nikoho sehnat“ je, že pořádně neplatí. Nedovedu si představit práci, kterou by někdo nevzal za přiměřené peníze.

  Taky by už v ČR nebyly tak malé mzdy, kdyby tady ti cizinci nebyli. Firmy by museli platit více, kdyby na to doopravdy neměly, tak úplně změnit obor podnikání pro vynosnější.

  Co se Ukrajinců týče, dnes byla v TV prý „zdravotnice“ z pluku Azov, prý tu „léčí“, sem tam něco doveze na Ukrajinu a navštíví svého miláčka, bojovníka z Azovu.

  Vláda naprosto zešílela.

  1. Kdybyste měl třešňový sad, byl byste rád, kdyby vám někdo pomohl to ovoce očesat. Pokud možno levně, za kilo třešní nemůžete chtít majlant.
   Už vás vidím, jak platíte česáči 200/ hod.

   1. Když se Vám to takhle líbí…. tak dotaz… jakpak se to dělalo dřív. Třešňové a i jiné sady bývávaly už dávno, teď už jsou jen zbytky….nemyslíte? Hkloupá výmluva nebo důvod.

    1. Já neříkám, že se mi to líbí. Dříve asi česala celá rodina, já nevím. Dneska děti studují, lézt po stromech se nikomu nechce.
     Nic jsem nekritizovala, jenom jsem konstatovala realitu.
     Bohatý statkář měl asi pacholky, fakt, nevím.
     Prostě henten blahobyt, ve kterém žijeme , má i svojí temnou stránku.
     Synek, který je ve Švédsku na Erasmu a dcerka, která studuje v Londýně , zkrátka děti asi studium nepřeruší. Kvůli dozrávajícím třešním.

     1. Zaprvé. My sad máme.

      Dřív, před komunistama, to fungovalo tak, že česala celá rodina, jablka se pytlovala pod stromy. Nákupčí si přijel přímo do sadu, pytle se naložily a rovnou zaplatil. Jablka šla podle odrůdy a stavu buď na prodej do měst a zbytek na mošt atd. Něco se nechávalo doma.

      Teď se čeká, že to všechno sklidíte, dáte do přepravek, odvezete jim to, vyložíte až na váhu a za to dostanete pár korun za kilo, naprosto směšných vzhledem k tomu, kolik práce s tím je a vzhledem k tomu, za kolik se prodávají jablka v supermarketech.

      Zadruhé

      Když by tu nebyly cizinci, tak se bude muset sice platit 200 kč na hodinu česáčům, ale zároveň si ti česáči těch 200 kč vydělají, takže si pak budou moci ty třešně (a další zboží samozřejmě) koupit. – Celkově si budou moci dovolit více nakoupit a budou živit vnitřní spotřebu.

      Cizinci makali za málo, ale mohli si to dovolit, protože neměli rodinu tady, ale doma – kde byly nižší náklady. a na hranicích se stalo kouzlo a z těch pár šupů, co si vydělali, bylo najednou dost peněz na to, aby z toho ještě relativně dobře uživili rodinu. Netýká se to jen Ukrajinců, taky Rumunů, Bulharů, Mongolů, Moldavanů atd.

      Peníze se tak ztrácí od místních pracujících s nízkými platy jednak do ciziny a jednak k zaměstnavatelů (a od těch pak do ciziny v tom, co odvezou domů A v podobě západního zboží, co si koupí místní pracháči, aby měli něco extra, zase do ciziny).

      Proto jsme chudá země laciné práce.

      V Německu to řešili tak, že i cizím zaměstnancům se musely platit místní mzdy. Takže pak zaměstnávali cizince jen když neměli a ne, když se na něm dalo něco trhnout. Proto mají Němci vyšší platy.

      Stejně jako my to dělali v Británii. Třeba zedníci, co dělali za 20 liber na hodinu a víc byli najednou v konkurenci s Polákama, co dělali klidně i za 4 libry. Takže ti, co měli nějakej majetek na tom vydělali – plno baráků danejch lacino do pořádku. Kdežto ti, co se doopravdy živili prací na tom najednou tratili, neměli práci, ze který by zaplatili hypotéky a přicházeli o domy, manželky je opouštěly a měli zničený životy. Co jim však zústalo bylo volební právo a tak volili Brexit.

      Když tam nejsou milióny ultra lacinejch dělníků z východu, tak se zase mění struktura cen. Bohatí vydělávají méně a chudí více a společnost se tak stabilizuje.

      1. Germani maji vzdycky vyssi platy protoze jsou germani
       a Slovani maji nizsi …
       At zyje demokracie …/A zhynou grematici,dykritici/.
       Prispevek je v zajeti predsudku , nejakyho trzniho mechanismu ,co neni a nikdy nebyl..
       Porad se do germanu cpe ,kazdej vi proc..
       Admiralovo vytahovani na mladou novinarku , neni nic moc..
       Se to porad vopakuje jako v treti obecny, nekterej vzorne splhavej a porad vychvalovanej zacek ,se z toho zacne nadnaset ,nad nesnazivym a lhostejnym lajdakem. …
       Aby si kazdej vsim, jak je naucenej a vycpanej , tema jedine spravnyma vedomostma, az nad hlavu …
       Se pri takovy situaci a vystave blbosti ,ziva..Jako dnes ..
       Sou to pomateny chudery ,jako vsude jinde.
       Na prvni pohled, na druhej a na treti a atd…
       Objevilo se video prvniho svlikaciho presidenta na svete /je tezky ,asi nemozny zeli a taky bidu nazvat presidentem/, jak spolu s davem dalsich v zaberu udela striptease ,svlikne se potom s dalsima „tancuje“ , hlavne behaji dlouho a pomatene /neni celkem mozny uhodnout proc/,nekde v obchode ,porad dokola kolem regalu , kde jsou nejake plasticke potreby/nepotreby , porad tam zbytecne pobihaji dokola a jeste se tam porad ukazuji /kde se vzaly tu se vzaly, tam do obrazu nepatri/,desitky mrtvych kurat..
       Autori asi chteli naznacit myslenku ze , svliknes se a nahej se nazeres , vic nez jiny…
       Tedy u nas napriklad ,ze plati ,dva svetry = dvojnasobna bida..
       Zadnej svetr = bohac..A politik este treba.
       Rachl prave krachl oznameni ,ze nastal frontalni utok na prava /s asi 50 letym zpozdenim,asi zase nekde usedl/ ,zatimco se zhorsil viditelne utok na potraviny..
       Kdy utok uz zacal treba v tom Mandelistanu a furt pokracuje vsude i na zminene ukry a vladni represe teror ,ovsem demokraticky se rapidne a bidne zhorsuji ,ale zadna organizace ani nekvikne , dyz jsou rovnez demokraticky ,tak svobodny , se vsemi pravy zarucenymi, ani nesmi..
       Komunisticky, nacisticky nesmi..
       Je to zakazany ,ale tajne, aby sme nevedelili, na rozdil od komunistu a nacistu ,naprikladddd…
       Kdyz nejvic nevi EU,USA,NATO a vlady, atd…Nevi se uplne.
       Vedet nemohe..Jako choromyslnej invalida nemohe jinak.
       Utika se jako z Titaniku , kdyby ovsem bylo kam, z nej..
       Je treba mit na mysli , ze ukrove, polaci , germani a dalsi tem zazili tragicky dejiny a nemuzou ani bejt normalni , u nas je to trochu taky, ale stoji za povsim , ze rusove se v tom drzi nad vodou vetsi normalnosti ..
       Co zazila Putinova rodina je vylozena tragedie , jedna z milionu .
       Kdy ted vede Rusko ponekud normalne a s mimalnima , nevyhnutelnejma tragediema , jako vzdy v dejinach Ruska se vyskytujici , bejvalej taxikar Putin..
       Hodne ted mluvi vsude nejakej Scott Ritter a normalne, /trochu nadrzuje rusovi/, ,ignoruje , ze nema demokraticky vedet a tak ,
       aby se taky odvedla pozornost od jinyho, kterej je vsem na vocich , tak se hned zjevilo, na nej ,ze je na maly holcicky..
       Nemusim snad se zminovat ,ze jako obvykle prisne demokraticky…
       Po staru se zit neda…
       /Ani, jako tenkrat Gottwaldova stara po staru …Tak to G.vedel nejlip , ze vsech/.
       At zije demokracie a potom este zase, vubec nezije..

  2. Přečtěte si pozorně ještě jednou můj text.

   Jsem přesvědčen, že v důsledcích po nápravě by u nás bylo zahraničních pracovníků méně. Zlepšilo by se postavení českých zaměstnanců a ČESKO BY NEBYLO JAKO DNES PRACOVNÍM TÁBOREM.

  3. Tak trochu OT pro B-13 :
   Čím to ksakru je, že tu nevidím parkovat opravdové, ukravínské chudáky v otlučených žigulech?
   Na UA značkách tu všude jezdí moderní, bachratá SUV prestižních značek, auta za nejméně 2-3 milióny korun, s benzínovými šesti/osmiválci a vevnitř vybavená tak, jak to nemám ani já v pokoji s HiFi a TV..Jen systémy Bose/Bang&Olufsen/Alpine/Fujitsu/Blaupunkt/BavariaSound, takové systémy s často až 12 reproduktory a subwooferem v kufru, jsou u těchto vozů v příplatkových výbavách od 5.000 euro výše.
   Stavil jsem se v Uh. Brodě za kolegou a lidi kousek od jeho baráku houfně okukovali – zlatou metalízou nalakované Lamborghini Urus a s UA espézetkou. Co tohle má doprdele znamenat a co sem tihle lidé asi tak přijeli dělat? Najděte si, co to je Lamborghini Urus…
   Jsou skoro všichni ubytovaní v opravdu luxusních zařízeních hotelového typu (soukromých, ale i státních), většina patří velkým podnikům. Úrovní vybavení a služeb odpovídají asi **** hotelům, s pokoji typu/třídy Superior, je běžná cena dvoulůžáku pro „cizího“ okolo 80-110 eur/noc.
   Podle RZ tyhle luxusní vozy pocházejí, drtivě většinově, ze západu ukraviny – kde se prakticky nebojuje a ruská armáda tam ani není přítomna!
   Další věc:
   V ČR živit a udržovat osmiválcové, prémiové benzínové auto, to není otázkou pár korun – jistě jsou i zde v diskusi lidé, kteří do této sféry vidí. A vědí tedy, že to finančně není žádná legrace a jen oprava jedné roztržené gumy, či poškozeného disku vyjde u takového auta na peníze, za které koupím kompletní, značkové zimní obutí pro obě Felicie! Kde na to tihle lidé berou peníze?
   A nepleťte se sluníčka, těchto vozů není pár, ale jezdí jich tu naprostá většina. Zrovna včera – před jednou za tří lékáren, parkovaly dvě přesně takové, nafouknuté SUV krávy. Jedno Audi asi Q7, druhé BMW, ten typ s obrovitou černou maskou a přimontovaným rámem, jako na odstrkování buvolů.
   Vyšly dvě mladé, moc hezké, vkusně a draze oblečené holky. Za nimi dupali dva statní, o dost hůř oblečení „pomocníci“, každý nesl dvě!! ty velkoobjemové, nákupní kabely.
   Přesně ten typ, barva i velikost, jak používají na přepravu zboží vietcongové, anebo je používají i někteří našinci, na velké nákupy v polském příhraničí) – nešly ani zapnout tím horním zipem, jak byly narvané všemožnými, asi volně prodejnými léky.
   Proč má český stát a jeho občané, ze svých daní a odvodů do VZP doplácet na to, že oni zdrhli ze své rozkradené, zkorumpované a totálně rozvrácené země – žít na úkor někoho jiného?
   Magistra jen rezignovaně řekla :
   „Ještě před půlhodinou, jsme měli pracně sehnanou zásobu Framykoinu. Nejmíň na 3 měsíce, pro takovou tu běžnou spotřebu našich lidí. Vykoupili úplně všechen a my teďka nedostaneme dalšího půl roku ani tubu. Výroba už nějakou dobu drhne, protože už před covidem chyběly ultračisté suroviny pro farmafabriky. Oni věděli, kolik čeho mohou mít české lékárny skladem!!
   Vykoupili nám úplně všechen Panadol a všecko s paracetamolem, všecek Aspirin, všecky Voltareny, úplně všecko s ibuprofenem a brali po padesáti baleních vitamíny a přípravky, co byly v akcích s minimální marží, pro staré lidi. Nechali tu skoro třista tisíc!“
   Pro koho a za čí peníze to kupovali?
   Co tohle má být ???

   1. Vlada si pucuje na 10miliard udajne na pomoc U.. Ale .
    Vlady pujcky nikdy nesplaceji ,vsadim se ,ze taky , nebo predevsim ,na sve zvyseni platu..To umi kazda vlada perfektne..
    V Polsky se rozsiril z emigrace AIDS ,pres 250 tisic pripadu pisou..

 5. Česká vláda schválila [19.10.] využití úvěru až do ve výše 400 milionů eur [cca 9,8 mld. Kč] od Rozvojové banky Rady Evropy [CEB] na základní životní potřeby Ukrajinců v Česku. Od CEB Česko již čerpalo grant ke stejným účelům.

  S uprchlickým vízem dočasné ochrany podle Úřadu práce ČR [ÚP ČR] ke konci září pracovalo v Česku přes 88 900 lidí z Ukrajiny. Sociální a zdravotní odvody podle dat zdravotních pojišťoven platí zhruba půlka z nich. Důvod je, že se jedná především o ženy s dětmi. A ty volí zkrácené pracovní úvazky na dohodu o provedení práce [DPP] s výdělkem do deseti tisíc korun měsíčně. Což je zprošťuje od plateb do zdravotního a sociálního systému. Příjem si dorovnávají humanitární dávkou ve výši pěti tisíc korun měsíčně na osobu po dobu šesti měsíců. Následně se dávka sníží na životní minimum.
  https://www.fintag.cz/2022/10/21/cesko-si-pujci-u-ceb-deset-miliard-na-pomoc-ukrajincum/

  1. Prikladna rovnost na vsechny vobcany jak ma bejt z EU..
   Vsecko jim vzit.
   Uprchnes do EU a muzes si delat co chces , zakony a soudy na tebe nesmi, pac by byly aspon okamzity /instant/ a diskriminacni rasisti, ses
   ilegalne a financne ,nedotknutelnej …
   Ted nevim jestli legalne nebo ilegalne, sou v tom trochu , jo ,nedopatreni..
   Ber kde ber =Berber..
   Mistni zase navopak , velke prisnost musi na ne bejt /narodili se uz spatny/ a tak skoda vezeni, ktery neni mistnima naplneny..Sou stejne nepolepsitelny..
   A vsecko jim vzit..

 6. No jestli tomu dobre rozumím, napřimo zaměstnat je jakoze načerno? Tak ono je to pak trochu “zloděj volá chytte zloděje”.
  Je mi líto těch makáčů, na kterých kořistí kdekdo.
  Ale řešit to chcete jak? Tolerance švarcsystemu a potírání agentur, které by v ideálním případě měly ošetřit aspoň nějaké právní postavení? Chápu, ze vám jde o to, ze agentury fungují jako novodobí otrokáři.
  Pokud mám informace, největšími vyděrači Ukrajinců jsou sami Ukrajinci v rámci činnosti zdejší UA mafie.
  Optimální je vydat potřebný počet pracovních povolení, ale těmi byl do války aspoň částečně regulován počet UA zde.
  Jo, je to problém, není to spravedlivé. Ale tohle je problém i v zahraničí pro Čecha. Nechte si vyprávět, jak původně českou hostesku pase v Británii romská mafie.
  Proč to píšu? Vámi předložené téma nepovažuju zdaleka za to pro Česko nejozehavejsi a upřímně : za Ukrajince se tu bije naše fialová vlada .

  1. Paní Marie, pětihnus se bije za připrchlíky. Článek je o ukrajinských pracovnících a problém je dlouhodobý.
   Jejich situace nikoho nezajímá , ačkoli jinak mají humanity plná ústa.
   Jejich postavení se s postavením Čechů a Češek na Západě vůbec nedá srovnat.
   Před případnými ukrajinskými mafiemi by je přeci měl ochránit fungující stát. PČR by měla okamžitě konat.
   NIKDY jsem neslyšela, že by se někdo zajímal o tento problém. Natož aby padly nějaké tresty.

   1. Jestli to třeba nebude tím, že PČR v této zemi selhává už nejméně 30 let.

    Až někdy do ČR přijedete, zkuste se poptat místních lidí, jak je tady bezpečno ( žádná šikana, žádný vandalismus, natož krádeže, korupce a vraždy ? ) a jak jim zdejší pomahači a chrániči pomohli…

    1. Neselhává.
     Z hlediska státu funguje dobře. Fízlové tu nejsou placeni z peněz daňových poplatníků za to, aby občany chránili a pomáhali jim, ale za pomoc a ochranu systému.
     Proto si je systém vydržuje v takových nemístných, nadstandardních počtech a dále je vybavuje tou nejmodernější technikou. Centrální nákup 15.000 kusů amerických taserů, s možností až pětinásobného použití – to je na použití proti žižkovskému drbanovi, nebo proti demonstrantovi na Václaváku, co myslíte?
     Ty upravené OT-65, s hydraulicky vysouvanými zábranami, skoro až na šířku ulice osm metrů, dalších deset OT-64 z NZ skladů AČR, upravených za desítky miliónů (ve VOP v Hradci) na velitelská stanoviště, vybavená tou nejmodernější komunikační a obrazově-záznamovou technikou : To je určeno pro velení zásahů proti ožralým pouličním drbanům ze Žižkova a Libně, anebo proti komu tedy?
     Velmi bych doporučil přehodnotit přístup tzv. Alternativy k fízlům. Někdo tu tvrdil, že až se povede zle nám, povede se zle i fízlům, neboť prý také mají rodiny a proto se přidají k nám.
     Fízlům se nikdy zle nepovede, to zaprvé. Zadruhé – i kdyby neměl dostat výplatu nějaký jiný, taky státní úředník, tak ten fízl ji dostane vždycky a včas, to si buďte jisti. Takže za třetí – fízly jsme na své straně nikdy neměli a ani mít nebudeme. Špatně mnozí chápeme, proč tu jsou a nechali se zmást tím, z US zkopírovaným sloganem, co mají nalepen na luxusních kárách.
     Však proč si nedat do vozového parku někomu ukradené Ferrari. Aspoň si pojezdí v pořádné káře a budou mít pořádnou raketu – na jejich nebezpečné, zbytečné i nesmyslné honění a občasné střílení po silnicích.
     Ve své obci to hodím komukoliv, kdo ze zaváže ke zrušení a doopravdy zruší něco tak zoufale zbytečného, jako je MP. Je až k smíchu, jak se denně snaží prokazovat svou „nepostradatelnost“. Často i za cenu, že ráno na silnici, kdy lidi jedou za prací, klidně vytvoří kilometrovou zácpu, protože oni jsou policie a vyšetřují. Musela přijet doslova dívčí hlídka PČR, během pár minut to pořešit foťákem v mobilu, ten spolek tří černých kreténů rozehnat a kolonu konečně pustit. Tvářili se uraženě, asi že je rozehnaly holky.

     Ne, MP není policie. Jsou to sice 9mm pistolemi ozbrojené, ale nebezpečné, psychicky labilní, pokutovací automaty.
     Jsou to tak maximálně potraty z policajtů, neúspěšní a frustrovaní žadatelé o přijetí, aspoň jako vrátný/recepční, či třeba garážmistr/technik, ale ke státním.
     Odpad z lidí, zlí, zákeřní a většině slušných lidí nebezpeční frustráti. Hodně z nich má nějakou, vždy dálkově „vystudovanou“ střední školou, kde při studiu měly odřené uši i klasifikační listy. Naprostá většina z nich, nemá ani žádné běžné „civilní“ povolání.
     U státních to bylo donedávna dost podobné. Ale aby udrželi tarify, stavy a dosáhli na zvýšení platů, tak museli ty největší exoty vyházet. Ale ani teď to není žádná hitparáda.
     Pořád to bude tvor, který si libuje v nadřazeném postavení a buzeraci druhých.
     To sice je diagnóza, má i své číslo, ale dá se to i dlouhodobě udržet v rozumných mezích, kdy to neškodí okolí – jak vidím na místním oddělení.

  2. „Napřímo zaměstnat“ znamená na řádnou pracovní smlouvu.
   S pracovním povolením to nemá nic společného. Ukři s PP tady pracují zejména přes ukroagentury a dále pak na ŽL (klasický švarcák).

   ČR je v agenturním „zaměstnávání“ světovým unikátem – v zemičce se sotva 10 mega obyvatel působí asi 2000 (v r. 2020 jich bylo 1830 a dál jich přibývá).
   Např. v Německu má povolení pouhých 17 PP.
   Takže to JE setsakra ožehavý problém.

   1. Vozehnou vobohacovanim 1830x, kazdyho.
    Pohreb zehem, ale zrejme nebude..To je snadny predpovedet , nemusim bejt prorokem casto a hned ,jako ten V..
    Aspon neco u nas roste a rozkvetaaa..A bohatne..Vyhoda .
    Na svetry a dva, nemusi ani pomyslet..

   2. Občane, čemu přesně říkáte „švarcák“?
    Moc prosím, definujte ho. Ze strany zaměstnavatele a zaměstnance.
    Mně totiž přijde, že pod pojmem „Švarcsystém“ si každý představuje něco o dost jiného.

  3. Zdravím všechny,
   problém s agenturami a UA mafií je tu od začátku devadesátek. Neřeší se to na centrální úrovní ani v regionech. No proč asi. Prachy, děngy, prachy, bokovky. Tedy korupce. Všichni kompetentní to dobře vědí, někteří z toho dobře žijí, dříve to plnilo i stranické pokladny. Na centrální úrovni kufříky….
   Obdobně po pár letech s exekutorskou ….. Moc velké peníze na to, aby byla „politická vůle“ s tím něco dělat.
   Jsme evropská špička. A nejen v této oblasti. Možná by to stálo za historicko-sociologicko-psychologickou studii. Po všech těch místních zvratech a hrůzách máme asi nalomenou páteř, morálku, … Asi jsme většinou cyničtí pragmatici.
   Nebo jak to je s tou národní povahou?

   1. Putin je nepritel ,ze kdo neni s nama, je proti nam..
    Ani kdyz se bidne zivil jako ridic taxika ,nevzal nikdy ani zadnej uplatek..
    To uz samotny ….Je jasny, co je to za cloveka…

 7. Smutné téma. A takových by se našlo v Česku vícero.
  Nejsou to témata pro „vzhůru na barikády“ ale jsou cítit jako rybí odpadky.
  Admirále, pokus se z toho udělat seriál a když už nic, tak jej v nějakém sumáři poslat do PL. Snad by jej otiskli, aby ten smrad cítilo více lidí.

  1. Neotiskli. Není to pro nikoho zajímavé téma. I na Parkistech platěj složenky.
   A navíc, ani nechci vědět, co by tam čtenáři v diskuzi psali.

 8. Admirále,
  jdete na to moc zeširoka.
  K tomu, abyste se přesvědčil, že ZP slouží soudruhům namísto toaleťáku, vám postačí zjistit něco málo o trhaných směnách vychovatelek ve školních družinách, anebo o fondu pracovního času drtivé většiny českých řidičů.
  Například já jsem nastoupil do práce 6. června t. r., mám vybráno 10 dovči a 4 dny paragraf na lékaře. A přesto jsem stihl odpracovat hezkých 1 300 hodin, i když ještě není konec měsíce. A to jsem pochopitelně veden jako rebelant a flákač…

  1. Jenze vy do toho zapocitavate i cas, kdy cekate na semaforu na zelenou a to zcela logicky zadnou cinnost nevyvijite. Pak se nedivte, ze jste za flakace.

   1. Re: jozka

    a/ jsem placen v úkolu, nikoli za čekanou.
    b/ taky si občas dokonce dovoluju jíst a pít a jít na hajzl. Což je drzost, to uznávám.

    1. Jozka zase hazi perly , devcata z Perlovky mely perly lepsi a zabavu a kdyz nekdo ceka, tak dela..Sloveso ceka ,oznamuje cinnost..Vole , padni.
     Asi ma moc svetru na sobe a prehriva se ,samou dokazovaci snahou..
     Nejen to,ridic zira na semafor, az padne zelena .
     Vzdy pripraven.
     Jinak by se ty ridici za nim se zblaznili..
     Ja taky /sem se zblaznil/,kdyz ted reaguju..

 9. Děkuji za tohle téma. Měl jsem možnost v jedné takové pracovní agentuře, montovat Korkům Hjundaje. Agentury mají samozřejmě ze zákona povinnost na stejné pracovní pozici dávat stejnou základní mzdu, jako zaměstnavatel. Ovšem bez bonusů, jakékoliv jistoty a právní ochrany zaměstnance. Agentury jsou evolučním klenotem liberalizace trhu. Práce je přece služba, kterou máš možnost nabízet na trhu práce….Když slyším tyto Klausiánské pravičácké kydy, přiznám se, že zapomínám na dharmu a probouzí se ve mě animálno. Tohle je myslím jedna z největších zrad socialistů a odborů na svých ovcích, že proti tomuto novodobému otrokářství neudělaly vůbec nic. Jeden z důvodů, proč bych si o oranžády a odbory neopřel ani kolo.

  1. Vyvoj ,neustale zlepsovani a zdokonalovani zotroceni ,/vod doby , kdy otrok mel zajistenou praci a byl postaranej a bez starosti vo obzivu ,v uplny peci ,pac byl drahej/,do uplne totalniho otroctvi a nic jinyho , je jedna z vsude zrejmych veci , kterych si zadnej svobodomyslnej , lidsko pravni ,
   ha kademik nevsimne. Kdyz to z kancelare neni vubec ani ,videt..
   Je taky mimo nevsimani si /co te nepali nehas, vrchost to nesnasi /,zaneprazdnej usilim jak , vsecky veci nazvat nepravyma , ale spravnyma nazvama..

 10. Ano, je to zase jedna smradlavá záležitost.
  Je jich víc, ale tady se raději dává do profilu vlaječka a píše „Sláma u kravína“. Je to pohodlnější.
  Moc na ty smradlavé zapomenuté kamrlíky nemyslím, chce se mi zvracet.

  Na druhé straně ti lépe situovaní „Ukroši“ si dokážou udělat taky nepěknou pověst. Na oslavy si „skočí domů na Ukrajinu“ a pak se zase jako „ubozí utečenci“ přihlásí u nás. Vzhledem k úřednímu bordelu jim to projde.
  Svině jsou všude.

  1. A víte, že v tom restaurantu, kde zneužívají několik Ukrajinek, mezi nimi i mojí Táňu, mají ve výloze ukrajinskou stužku ?
   Ani si neuvědomují, jací jsou pokrytci. Pracovní doba fluidní, končí se, až když odejdou poslední hosti.
   7,30 – 22.00 , sedm dní v týdnu. Někdy se to protáhne, když je v sále nějaký veselá parta zazobaných cizinců.

   1. At navrhne nauctovat veselym zazobancum priplatek az 100% na Ukrajinu..
    Z ruky do ruky a ticho.
    Muze se pak darovat nejakymu, jedna koruna , aby se nesvindlovalo….
    Svet je plnej prilezitosti..Ty samy nepribehnou a nebudou zebrat, ze chteji bejt vyuzity..
    Pro dobro cloveka..

 11. Mějme úklidovou firmu, se kterou má zákazník uzavřenou smlouvu. Tato firma si založí tři dcerunky, u kterých jsou zaměstnáni zaměstnaci, zásadně na dobu určitou, nejvýše na rok, nebo také na půl. Zaměstnanci se, v souladu se zákoníkem práce, prodlužuje smlouva nejvýše třikrát – pak je propuštěn. Poté jej (možná) zaměstná druhá dcerunka a tak se to opakuje. Mzda je samozřejmě minimální, dovolená se uděluje po dnech, maximálně jeden týden v kuse („kdo by jinak uklízel?“).

 12. Česká republika je světově unikátní v podnikání pracovních egentur, je u nás 22 tisíc pracovních agentur (už dálno jsem na to někde narazil, tak si ten údaj vyhledejte), v jiných zemích je to monopolizováno jenom do několika desítek agentur …
  Ten problém otroctví se netýká jenom ukrajinců, ale i našich občanů, dá se říci že naši „slavní podnikatelé“ služeb pracovních agentur značně nadužívají, společně s přesunem sídel podnikání do Nizozemí a dalších destinací, kde jsou minimální daně … Někdo by řekl, že ti „naši podnikatelé“ (podnikatelé nejsou živnostníci, od slova živit sebe a rodinu), jsou vypočítavé sv*ně …
  Pracovní agentury mají v našem právním řádu „daňovou úlevu“, neodvádějí !!! daň z příjmu jejich klientů do st. rozpočtu a ponechávají si ji !!!! (bylo tomu v době, kdy jsem se o to trochu zajímal, teď nevím, ale asi to zůstalo) …
  Celý náš právní řád je taková zahrádka právní tvůrčí debility našich poslanců a vlád, kvete tam jenom ta debilita, není tam žádná normální květinka rozumu … , to ele „naše právníky“ nezajímá, asi na to nemají …, co na to strana Právo, respekt, odbornost ???
  A hlavně „naše odbory“, ty by měly v první řadě ten svinčík s pracovními agenturami vyhlásit k likvidaci silou jejich odporu …..
  Jooo, Tonda Zápotocký, to byl jiný předseda revolučních odborů ROH …

  1. Ta unikátnost České republiky je i v exekučním řízení, a dalších „právně nastolených“ debilitách ….
   I současný „premiér“ Fiala a jeho vláda jsou unikátní …
   Jsme takový zkušební poligon Západu s testováním právní debility, co je ještě možné a přijatelné pro demokraticky debilní občany, ochotné nechat si demokraticky kálet na hlavu …

  2. To máte pravdu.
   Jeden čas jsem si přivydělávala jako paní na úklid. Bylo to super, peníze na dřevo, slušné zákaznice.
   Potom jsem měla dlouhou pauzu. Ale zase jsem začala hledat něco menšího, tak na cca 2-3 hodiny.
   Omylem jsem nastoupila u agentury.
   Nikdy jsem nezažila tak hnusné chování. Paní šéfová zásadně oslovovala všechny uklizečky “ žencká “.
   Tak jsem to tam zalomila už po měsíci, i když se mi šéf omlouval a nabízel mi lukrativní rajón.
   Řekla jsem mu, že na jejich firemní kulturu bych si nezvykla. 😀
   Zašklebil se , ale mzda mi přišla v plné výši. 😀

 13. Ono toho špatného za 30cet let je ohromné množství ,ale když hýkači a békači volí stejnou politiku? Stravenky ,neboli žebračenky je také demokratický způsob jak zaměstnat tisíce zbytečných lidí. Tak mohu pokračovat o té dééémonkracii do aleluja.

 14. Jsem ráda, že někdo vytáhl tohle téma. Které milovnici parazitů – ombudsmáňu – nikdy nezajímalo a nezajímá.
  V kurzu jsou nepřizpůsobiví, těm je nutné přisypat do kasičky , aby nezlobili. Říká se tomu sociální smír.
  Gastarbajtři z východu zlobit nebudou, jsou rádi, že jsou rádi , a tak na ně Pravda a Láska zvysoka kálí.
  ***
  Ukrajinci pracují za takových podmínek , že by to Čech nevydržel ani minutu. Bez pojištění, často nemocní, za smradlavou palandu platí vysoký nájem.
  Češi , kteří pinglují v Britishstánu , ópérky, že jich tam je, pracují za DALEKO důstojnějších podmínek, než Ukrajinci u nás.
  Práci nikomu neberou, domorodec jde raději na podporu, než makat za malý plat.
  Pohostinsví, hoteliérství, nějteré obory jsou silně závislé na pracovnících z cizokrajných zemí.
  V tomhle ohledu jsme už ten Západ dohnali.

  1. „Práci nikomu neberou“ – přímo ne, ale zprostředkovaně. Berte to tak, že tu práci je potřeba udělat. Kdyby ji nedělali oni, musel by zaměstnavatel zlepšit podmínky a nabídnout vyšší mzdu, nebo by dopadl jak Martin Nedobyl (https://youtu.be/hVquhrF_psw?t=3505).
   Cizinci svou ochotou pracovat za almužnu „kazí normy“ nám ostatním. Nemůžou za to, nedělají to schválně, ale ve výsledku je to prašť jako uhoď. Nejsou našimi nepřáteli, jsou ale zbraní v rukou našeho nepřítele…

   1. Máte pravdu. Dumpují cenu práce.
    Ale v některých případech si podnikatel nemůže dovolit platit vyšší mzdu. A Čech jde raději na dávky, než pracovat za nízký plat.
    Co s tím?

    1. Pak dělá něco špatně a buď musí změnit obor podnikání, nebo zkrachovat. Žádná škoda, takových podnikavců.

     Čech musí vydělat tolik, aby uživil sebe nebo celou rodinu.
     Pokud plat ZA PRÁCI nestačí ani na prostou reprodukci pracovní síly, nemá smysl takovou práci dělat.

     1. Re: Helanov, Občan

      Melete ho*na, páč bydlíte v zóně, kde se práce za poloslušné prachy sehnat dá.
      Jestliže jdete na časově omezené dávky z pracáku, máte problém jednak ekonomický, druhák společenský.
      Přeloženo do češtiny, pokud se otřete o pracák, je prakticky nemožné sehnat slušnou (nemyslím finančně!) práci. Zbývá jen montovna na tři šichty za žebračenku, werk na čtyři šichty za žebračenku, anebo švarcka či živnolist v řádu jedné stovky hodin přesčasů měsíčně.
      Já se tak plácám už tři roky, neuvěříte, jak je to psychicky vyčerpávající. Jediné štěstí je, že mne to ekonomicky nijak neruinuje. Neumím si ale moc představit, jak bych to dával, kdybych měl na krku nějaké splátky s tím, že na ně prostě MUSÍM každý měsíc mít, případně hromadu děcek či alimentů.

      1. Kdybyste byl tzv. nepřizpůsobivý, tak by vám poradili v neziskovce jak na to.
       Invalidní důchod si může, při troše snahy, pořídit každý. A k tomu si přivydělat, dlouhej popel.
       Slušní lidé to mají složité.

 15. Toho se nikdo z mainstreamovych politiku neodvazi chopit – a ani „zivnostnik“ Okamura ne. Toto tema se vymyka z ramce tzv. „mirove souteze“ politickych stran – podobne jako smysluplne reseni cikanskeho parasitismu.

  1. Souhlas, to není košér téma, je to návnada, od které mlsné ryby polekaně uskočí.

   Pře volbami se tohle téma pokoušeli zdvihnout Stropnický s Maláčovou a jaké z toho bylo pozdvižení.

   Právě proto, že je to TAKOVÉ, bych to tlačil ať se pokrytci „sláva Ukrajině“ ěklebí.

   1. Nebýt pracovitých rukou personálu z Ukrajiny, tak by zkolabovalo mnoho restaurantů n
    Za směšný peníz, těchhle se valorizaci jaksi netýká.
    V padesátistupňovém vedru. Pro domorodý personál by musel majitel pořídit klimatizací , ta něco stojí.
    Takže Air kondicion jen pro hosty , a vy tam v kuchyni polibte si.

    1. Nejen Ukrajinci. Viděl jsem, jak chlap se sbíječkou roztloukal chodník, ženská mu brala kusy betonu doslova pod rukama a odvážela na kolečku. Mohlo jí být tak 40-45, řádně stavěná, a mluvili jazykem, který jsem nedokázal identifikovat; ruština ani ukrajinština to nebyly.

     1. Samozřejmě nejen Ukrajinci.

      Ukrajince jsem vypíchl protože „sláva Ukrajině“, kdo to volá, ať pro ně něco udělá. A tady to není jen držet fangličku. Tady v tomhle případě je to jít proti velkým penězům.

     2. Re: Franta

      Moldavani, ne? To jsou stejní chudáci, akorát jsou malí na to, aby stáli Američanům za uspořádání rozvalu – pardon – barevné revoluce.

      1. Už to tam měli rozpracované. Zajímá je i Moldávie. I tam se dá umístit prima základna.
       Ale momentálně to na úprk EU moc nevypadá.

    2. Jojo, nebýt černochů, zhroutily by se bavlníkové plantáže. A přece nemůžeme zrušit otroctví, co by s těmi lidmi bylo? A potřebujeme jich čím dál víc, protože ti místní lenoši na plantážích nechtějí dělat.
     atd atd… schema zopakováno nesčetněkrát v různých částech světa vždy s poměrně tristními důsledky pro místní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *